Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü"

Transkript

1 Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet yönetimi olarak bilinmesi sadece ülkemize özgü bir durum değildir. Bu yardımlar sadece afet yönetimi müdahale safhasının birer faaliyetidir. Doğru afet yönetimi, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarla afet riskini azaltacak olan hazırlık safhası ile başlar. Ülkemizin 1999 depremlerinden önemli dersler aldığı ve afete bakış açısının bu yönde değişmeye ve afetle ilgili tüm kurum kuruluşların bu anlamda hazırlıkla ilgili yaptığı çalışmalarla ortak bir afet dilinin oluşmaya başladığını söylemek mümkündür. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü, Kızılay adına bu değişimi takip etmekte ve bu anlayışla organizasyon yapısından insan kaynaklarına, afet ekipmanı ve malzeme standardından lojistik yönetimine kadar bu yapılanmada üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Altı yıldan beri süre gelen yoğun çalışmalar sayesinde Kızılay Afet Yönetim Sistemi nin geliştirilmesinde önemli aşamalar katedilmiştir. Bunun en güzel örneklerini Endonezya, Sri Lanka ve Pakistan İnsani Yardım Operasyonları nda görmek mümkündür. Alınacak daha çok yol ve yapılacak daha çok işin olduğu bilinciyle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bu anlamda Kızılayın Afet Yönetim Sistemi ni bu noktaya taşıyan ve bundan sonrada daha yükseklere taşıyacağına inandığımız cefakar Kızılay çalışanlarına sonsuz teşkkürlerimizi sunarız. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

2 AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2005 YILI FAALİYET RAPORU ( 1 Ocak 31 Aralık ) 1. BÖLÜMÜN GÖREV TANIMI Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü; Kızılay ın temel ilke ve amaçları doğrultusunda afete hazırlık çalışmalarını yürütmek, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve krizlere Kızılay ın imkan, kabiliyet ve üstlendiği sorumluluklar çerçevesinde müdahale etmek, ülke çapında Kızılay ın lojistik sistemini yönetmek ve yoksul - muhtaç kimselere ayni yardım yapmakla sorumludur gün ve 25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Bölümümüze dahil edilmiştir. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü aşağıda belirtilen birimleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Afet Operasyon Birimi Afet Lojistik Birimi Uluslararası Afet Müdahale ve Yardımlar Birimi Afet Hazırlık ve Planlama Birimi Psikososyal Destek Birimi Mali İşler Birimi İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Birimi İdari Hizmetler Birimi Teknik Hizmetler Birimi 2. KAYNAKLAR A. BÜTÇE Derneğimizin 2005 yılı bütçesinden Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nün yürüteceği çalışmalar için ,00.-YTL lik pay ayrılmıştır. İç Anadolu Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi nin AFOM ile birleşmesiyle ,31.-YTL lik devir yapılmıştır. Ayrıca ,00.-YTL lik ek ödenek alınmıştır. Ayrılan bütçeden 2005 yılında toplam ,31.-YTL tutarında harcama yapılmıştır yılı için bölümümüzün kullanma yetkisinde bulunan bütçe kalemleri ve bu kalemlerden yapılan harcama ve bakiye tutarları EK-A da sunulmaktadır. B. PERSONEL DURUMU Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 184 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Personelin kadro ünvanları ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 1

3 S.N. KADRO ÜNVANI KADRO BOŞ MEVCUT 1 MÜDÜR İŞ YERİ HEKİMİ HEMŞİRE MALİ KONTROL YETKİLİSİ BİRİM YÖNETİCİSİ UZMAN TEKNİSYEN BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ MUTEMET VEZNEDAR SEKRETER KALORİFERCİ İTFAİYECİ ASİSTAN İŞÇİ AŞÇI AŞÇI YARDIMCISI BEKÇİ-HİZMETLİ USTA ŞOFÖR SERVİS ELEMANI 3 3 TOPLAM Tablo 1- Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Personel Durumu C. STOK DURUMU Derneğimizce sürdürülen yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, afet riskleri, afetlerin etkileyeceği nüfus oranları, Kızılayın imkan ve kapasiteleri dikkate alınarak belirlenen Türkiye genelindeki 7 Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ile bu merkezlerimize bağlı Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinde toplam kişilik hedef kitlenin bir afet veya acil durumunda temel barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere afet malzemesi stoklarının artırılması çalışmalarına devam edilmektedir. Türkiye genelinde Derneğimiz Bölge ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri stoklarında bulunan afet malzemelerinin bu merkezlere göre dağılımını gösterir tablo EK- B de sunulmaktadır. Temel Afet Malz. Stok Durumu AYLAR Ocak 2005 Mart 2005 Haziran 2005 Eylül 2005 Aralık 2005 ÇADIR BATTANİYE KATALİTİK SOBA YATAK UYKU TULUMU

4 Ocak 2005 Mart 2005 Haziran 2005 Eylül 2005 Aralık 2005 Tablo Yılı (3 er Aylık) Temel Afet Malzemeleri Stok Durumu Türkiye genelinde kişi olarak öngörülen hedef kitle için adet çadır gerekmekte olup, Tablo 2 de de görüleceği üzere adet çadır eksiği bulunmaktadır yılında Çadır Üretim İşletmesinde üretilecek ve piyasadan satın alınacak adet çadırla stok miktarının adete çıkartılması planlanmaktadır. Diğer temel afet malzemlerinin miktarları ise ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. TEMEL AFET MALZEMELERİ STOK DURUMU ÇADIR BATTANİYE KATALİTİK SOBA YATAK UYKU TULUMU AYLAR Grafik Yılı (3 er Aylık) Temel Afet Malzemeleri Stok Durumu Grafik 1 de de görüldüğü üzere, Derneğimizce 2005 yılında piyasadan satın alınan battaniyelerin depo stoklarımıza girişi ile hedeflenen miktara ulaşılmıştır. Ancak Türkiye genelinde yaşanan afetler neticesinde, 2005 yılı ilk 6 aylık döneminde çadır, yatak ve uyku tulumu stoklarımızda düşüş yaşanmıştır. a. Derneğimize Yurtiçi ve Yurtdışından Yapılan Ayni Bağışlar: Yurtiçi ve yurtdışından Derneğimize yapılan ayni bağışlara ait yaklaşık bedel YTL olup söz konusu bağışlar, ilgili depo stoklarına alınmıştır. Güney Asya Tsunami felaketi nedeniyle Derneğimize bağışlanan yardım malzemeleri afet bölgesine sevk edilmiştir. Pakistan a gönderilmek üzere Derneğimize bağışlanan insani yardım malzemelerinin söz konusu ülkeye nakli ise havayolu, denizyolu ve karayolu ile yapılmaya devam edilmektedir. Tasnif Sonucunda Ayni Bağışlaır Ambalaları StandartHale Getirilerek Afet Bölgesine Sevk ediliyor. 3

5 b. Afet ve Yardım Malzemelerinin Alımı: Lojistik birimi tarafından takibi yapılan afet malzemelerinin stok miktarları kritik stok seviyesi altına düştüğü durumlarda, malzeme alımı için Teknik Şartnameler hazırlanarak satın alma yetki limitlerine göre Genel Müdürlüğe veya Yönetim Kurulu na sunulmakta; bu doğrultuda, Bölümümüz Mali İşler Birimi veya Genel Merkez Satın Alma Bölümü nce alım işlemi gerçekleştirilmektedir. Alımı yapılan malzemeler: 2005 yılında, Derneğimiz afet müdahale faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan ve 7 kalem malzemeden (mont, kaban, pantolon, iş tulumu, bot, şapka ve t-shirt) oluşan kişilik ekip ekipmanlarının tümü İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezine teslim edilmiştir. Bölümümüz tarafından yapılan dağıtım planlaması çerçevesinde, Bölge ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nde afet müdahale timlerinde görev alacak personele afet ekip ekipmanlarının dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Haziran 2005 tarihinde alımı gerçekleştirilen adet mukavva kutu, adet katalitik soba kutusu, 32 top plastik şerit, 50 top streç ve adet şerit atma makinesi yüzüğünün İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezine teslimi gerçekleştirilmiş olup, ihtiyaçlar doğrultusunda Bölge ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerine dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca; Bölümümüzce talep edilen Kızılay logolu adet sticker, adet poşet ve adet koli bandı alımı gerçekleştirilmiş, malzemeler İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ne teslim edilmiştir yılı Ramazan ayı nedeniyle, yurtiçinde yardıma muhtaç ve fakir vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 12 kalem muhtelif gıdadan oluşan adet aile gıda paketi satın alınmıştır tarihi itibarıyla, toplam 688 adet Hollanda çadırı dikilmiş olup, 2006 yılı ilk 6 aylık dönem sonunda adet çadır dikiminin tamamlanması planlanmaktadır. Araçlar: 2005 yılı başı itibariyle Derneğimiz (Genel Merkez., Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü, Bölge ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri, Kan Merkezleri, Kızılay Derneği İşletme ve İştirakleri olmak üzere ) hizmetlerinde kullanılan toplam 410 aracımız bulunmaktadır. Bölümümüz kendi demirbaşlarına kayıtlı araçların yanı sıra Genel Merkez ve bağlı Bölümlerin araçların envanter, trafik tescil ve sigorta işlemlerini takip etmektedir. Tablo 3 de cins ve sayılarına göre Derneğimiz araç durumu belirtilmektedir. CİNSLERİNE GÖRE MEVCUT ARAÇ LİSTESİ SIRA NO ARACIN CİNSİ SAYISI 1 AMBULANS 28 2 ARAZİ ARACI 13 3 BİNEK OTO 36 4 İTFAİYE 2 5 TELSİZ ARACI 1 4

6 6 JEEP 4 7 KAMYON 29 8 KAMYONET KAN NAKİL ARACI MİDİBAS MİNİBÜS OTOBÜS 5 13 PANELVAN PİCK-UP PLAZMA ARACI 5 16 RÖMORK ÇEKER TRAKTÖR 9 19 YARI RÖMORK 11 Tablo 3- Derneğimiz Araç Durumu GENEL TOPLAM 410 Derneğimiz araçlarının Bölümümüz tarafından gerçekleştirilen ve devam etmekte olan işlemleri aşağıda belirtilmiştir yılı için 410 aracın kasko, 382 aracın ise trafik sigortaları düzenlenmiş, poliçeler Bölümümüz tarafından araçların bulunduğu bölümlere posta ile gönderilmiştir. 2. Öncü ekiplerin ve afet müdahalesinde haberleşme sisteminin etkinliğinin arttırılması amacıyla, İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi stoklarına bulunan ve Ambulans Yönetmeliğine Uygun Olmayan 8 Adet Ambulansın Arazi Aracına Dönüştürülmesi için Bölümümüzce gerekli prosedürler tamamlanmış olup araçların dönüşüm işlemleri tamamlanmıştır. 3. Yurt dışına çıkacak araçlara triptik ve araç şoförlerine beynelmilel ehliyet ve TIR karnesi işlemleri Bölümümüz tarafından yapılmakta ve yeni görevler olduğunda ise yenilenmektedir. 4. Araçlarımızın ruhsat yenileme, fenni muayene ve egzoz muayenelerinin yenilenmesi ve tekrar yaptırılması Bölümümüzce takip edilmekte olup, gerekli işlemlere devam edilmektedir. 5. Derneğimiz araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarında, kazanın kasko firmasına bildirilerek onarımının yapılması ve kazalara ilişkin yapılan ödeme işlemlerinin takibi ve sonuçlandırması Bölümümüzce yapılmakta ve devam etmektedir. 6. Derneğimiz araçlarına kesilen muhtelif tarih ve tutardaki trafik cezaları aracın bulunduğu bölüm ve araç sürücüsü tespit edilerek, sürücüden tahsil edilmesinin takibi Bölümümüzce yapılmaktadır YILI ARAÇ SATIŞI Derneğimize, geçmiş yıllarda satın alınmış, yurt içi ve yurt dışından kişi ve kurumlarca bağışlanmış araçlardan, ekonomik ömrünü tamamlayarak onarımı yüksek maliyet gerektiren veya mümkün olmayanlar ile kullanım alanı bulunmayan araçların satılması hususu Yönetim Kurulumuza sunulmuş olup, Yönetim Kurulumuz Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar vermiştir. 5

7 Bu çerçevede; Derneğimiz stoklarına kayıtlı bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan araçlar, İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi depo alanında toplanarak satış için gerekli yasal prosedür Bölümümüzce tamamlanarak, bugüne kadar 3 parti şeklinde Derneğimiz cari usulleri çerçevesinde satışı yapılmıştır yılı ilk 6 aylık dönem içerisinde ise; III. Parti araç satışı gerçekleştirilmiştir. Buna göre; Derneğimiz bünyesinde bulunan tüm Şubelere, Müdürlüklere, İşletmelere ve müesseselere tamim yayınlanarak atıl durumda bulunan araçların ve faal araçların araç bilgi formları doldurularak gönderilmesi istenmiştir. Kullanımı ekonomik olmayan benzinli Nissan marka 4x4 arazi (jeep) araçları ve 1 adet Mercedes binek aracın satışı Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiş olup tüm işlemler tamamlanarak satışa hazır hale getirilmiştir. Tescil Problemi olduğu için I. ve II. İhaleye dahil edilemeyen 7 adet ISUZU marka aracın tescil ile ilgili sorunları giderilerek satışa hazır duruma getirilmiştir. III. Parti Araç Satış İhalesi hazırlıkları kapsamında, 32 adet aracın tüm işlemleri tamamlanarak satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa çıkartılan 32 araçtan 11 adeti komisyon tarafından ihaleden çekilmiş ve 21 araç satışı gerçekleştirilmiştir. Satış neticesinde, Derneğimize YTL gelir sağlanmıştır. IV. Parti araç satışı için hazırlık çalışmalarına başlanarak, Türkiye genelinde bulunan ve satışı yapılması planlanan araçlar İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinde toplanmıştır. IV. Parti satışa hazır olan 50 adet araç satışa sunulmak üzere İşletme İştirakler Bölümü ne iletilmiştir. Söz konusu araçların satışı Şubat 2006 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kan Hizmetleri Bölümü tarafından Kan Merkezleri ve Kan İstasyonlarında kullanılmak üzere toplam 60 adet Volkswagen marka araç satın alınmıştır. Söz konusu araçlar alındığında Derneğimize 3 adet Volkswagen Caddy ve 1 adet Transporter bağışlanmıştır. Bahse konu araçların tescil işlemleri Bölümümüz tarafımızdan yürütülmüş, ilgili Bölümün dağıtım listeleri doğrultusunda dağıtımı ve teslimi sağlanmıştır. D. HABERLEŞME SİSTEMLERİ Derneğimiz bünyesinde kullanılan haberleşme sistemleri: 1) HF-SSB Uzun Mesafe Telsizleri: Bir verici antenden gönderilen ses, data vb. gibi sözel ve görsel bilgilerin taşıyıcı elektromanyetik dalgalara bindirilerek iyonosfer tabakası üzerinden alıcı birimlere ulaştırılması sağlayan ve Derneğimiz tarafından afet süresince en çok kullanılan sistemlerdir. Hem sabit hem de mobil olarak haberleşme araçlarında kullanılmaktadır. a) Sabit Merkez HF-SSB Telsizleri: Derneğimizin ülke genelinde kullandığı başlıca HF-SSB sistemi CODAN NGT SR Modelidir. Ülke genelinde bölge ve transit depoları, kan merkezleri ve şubeler olmak üzere toplam 19 birimde kullanılmaktadır. Bu birimler; Büyük Karıştıran Transit Deposu, Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (MAFOM), Ege Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (MANİSA), Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (ERZURUM), Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (ELAZIĞ), Akdeniz Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (ADANA), Afyon 6

8 Maden Suyu İşletmeleri (AFYON), Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü (AFOM), Batı Karadeniz Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (DÜZCE), Samsun Kan Merkezi, Trabzon Kan Merkezi, Antalya Kan Merkezi, Edirne Kan Merkezi, Diyarbakır Kan Merkezi, Muş Şube, Van Şube, Erzincan Şube, Karabük Şube, Bursa Tıp Merkezi dir. b) HF Araç Telsizleri: Söz konusu araç tipi HF-SSB uzak mesafe telsizlerinden 19 adeti haberleşme aracında, 2 adeti TIR da monteli olup, ülke genelindeki toplam sayısı 21 adettir. 2) VHF-FM Kısa Mesafe Telsizleri: Bir verici antenden gönderilen sözel ve görsel bilgilerin taşıyıcı elektromanyetik dalgalara bindirilerek doğru dalga üzerinden alıcı birimlere ulaştırılmasını sağlayan ve Derneğimiz tarafından afet süresince alanda en çok kullanılan sistemlerdir. Hem sabit hem de mobil olarak haberleşme araçlarında kullanılmaktadır. a) Sabit Merkez VHF-FM Kısa Mesafe Telsizleri : Derneğimizin ülke genelinde kullandığı başlıca VHF-FM sistemi ASELSAN 4031 modelidir. Ülke genelinde bölge ve transit depoları, kan merkezleri, şubeler ve lojistik merkezleri olmak üzere toplam 20 biriminde kullanılmaktadır. Bu birimler; Büyük Karıştıran Transit Deposu, Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (MAFOM), Ege Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (MANİSA), Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (ERZURUM), Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (ELAZIĞ), Akdeniz Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (ADANA), Afyon Maden Suyu İşletmeleri (AFYON), Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü (AFOM), Batı Karadeniz Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (DÜZCE), Samsun Kan Merkezi, Trabzon Kan Merkezi, Antalya Kan Merkezi, Edirne Kan Merkezi, Diyarbakır Kan Merkezi, Kızılay Van Şube Başkanlığı, Erzincan Şube Başkanlığı, Karabük Şube Başkanlığı, İstanbul Yalova Şube Başkanlığı, Bursa Tıp Merkezi, Muş Şube Başkanlığı dır. b) VHF-FM Araç Telsizleri: Söz konusu araç tipi VHF-FM kısa mesafe telsizlerinden 31 adedi haberleşme araçlarında, 2 adeti makam araçlarında monteli olup, ülke genelindeki toplam sayısı 33 adettir. Derneğimizin ülke genelinde kullandığı başlıca VHF-FM sistemi ASELSAN 4021 ve MOTOROLA GM 300, YAESU Verteks Standart VX 2500 modelleri kullanılmaktadır. Uydu Terminalleri: Bir kaynak birimden gönderilen sözel ve görsel bilgilerin uzayda konumlandırılan uydular ve uydu yer istasyonları vasıtasıyla alıcı birimlere ulaştırılmasını sağlayan sistemler olup, yurtiçi ve yurtdışı insani yardım faaliyetlerinde haberleşme sistemlerinin çökmesi veya kapsama alanı dışında kalması durumlarında Derneğimiz tarafından sıkça kullanılır. Hem sabit hem de mobil olarak haberleşme araçlarında kullanılmaktadır. c) Sabit Merkez Uydu Terminalleri: Derneğimizin ülke genelinde kullandığı başlıca Uydu Terminal sistemi Thrane&Thrane Mini-M modelidir. Ülke genelinde Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinde ve Afet Operasyon Merkezinde olmak üzere toplam 6 birimde kullanılmaktadır. 7

9 Bu birimler; Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü (AFOM), İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Batı Karadeniz Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi dir. d) Araç Uydu Terminalleri: Söz konusu araç tipi uydu terminallerinden 5 adeti haberleşme araçlarında kullanılmaktadır. 3) VHF El Telsizleri: Alanda ekiplerin birbirleriyle ve afet araçlarıyla kısa mesafeler içinde haberleşmeleri maksadıyla kullanılmaktadır. AFOM, Bölge ve Transit Depoları, Kan Merkezleri, Kızılay Şubeleri ve diğer müesseselerde kullanılan yaklaşık 395 adet el telsizi bulunmaktadır. 4) VHF-FM Röleler: Gerek afet bölgesinde, gerekse büyük illerdeki Derneğimiz müesseselerinde görevli personelin kısa mesafe el ve araç telsizi ile yaptıkları görüşmelerinin kapsama alanını genişletmek maksadıyla kullanılan sistemlerdir. Genel Merkez, AFOM, İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ve Ankara Kan Merkezi çalışanlarının şehir içerisindeki tüm telsiz görüşmeleri, Devlet Hava Meydanları işletmesi (DHMİ) ne bağlı Bağlum da bulunan VOR istasyonunda kurulu VHF-FM rölesi üzerinden sağlanmaktadır. Bununla birlikte herhangi bir afet anında, alanda kullanılmak üzere 2 adet seyyar röle istasyonu AFOM da bulunmaktadır. Afet Acil Haberleşme Araçları donanımları genel görünümü. Yukarıdaki görülen haberleşme araçları aşağıdaki donanımlara sahiptir: - CODAN NGT SR HF-SSB Uzun mesafe araç telsizi - CODAN 9350 araç anten tuneri - Whip anten ( Çubuk anten ) - Emergency anten ( Kamçı anten) - NVIS anten kiti ( yakın mesafe görüşme anten kiti) - ASELSAN 4021 VHF-FM Yakın mesafe araç telsizi - ASELSAN 8121L Siren anons sistemi - ZER Tepe lambaları - Thrane&Thrane Cap Sat Mini-M Uydu telefonu - Thrane&Thrane Cap Sat Araç Uydu telefonu portatif anteni 8

10 - OGARA Mobil Uydu Telefonu 1 Adet VHF (Sabit) 1 Adet HF (Sabit) 2 Adet El Telsizi 1 Adet HF (Sabit) 1 Adet Hab. Aracı 1 Adet VHF (Sabit) 1 Adet HF (Sabit) 3 Adet El Telsizi 5 Adet El Telsizi 1 Adet Hab. Aracı 1 Adet VHF (Sabit) 1 Adet HF (Sabit) 2 Adet El Telsizi- ANTALYA 1 Adet HF (Sabit) 10 Adet El Telsizi 2 Adet Hab.Aracı 1 Adet HF (Sabit) 4 Adet El Telsizi 1 Adet VHF (Sabit) 1 Adet HF (Sabit) 6 Adet El Telsizi 1Haberleşme aracı 1 Adet VHF (Sabit) 1 Adet HF (Sabit) 6 Adet El Telsizi 1 Haberleşme aracı ( Eti Depo ) 44 Adet El Telsizi 4 Adet Hab. Aracı ( Ankara Kan Merk.) 5 Adet El Telsizi ( A F O M ) 1 Adet VHF (Sabit) 2 Adet HF (Sabit) 26 Adet El Telsizi 1 Adet Uydu Tel. 3 Adet Hab. Aracı 21 Adet Role VHF Aracı (Sabit) 1 Adet HF (Sabit) 2 Adet El Telsizi 1Adet Hab.Aracı- ADANA Türkiye Kızılay Derneği Haberleşme Ekipmanlarının Dağılım Haritası. 1 Adet VHF (Sabit) 1 Adet HF (Sabit) 2 Adet El Telsizi 1 Haberleşme aracı1 1Adet HF (Sabit) 2 Adet El Telsizi 1 Adet El Telsizi 1 Adet Hab.Aracı- MUŞ 1 Adet VHF (Sabit) 1 Adet HF (Sabit) 2 Adet El Telsizi- DİYARBAKIR ERZURUM-1 Adet VHF (Sabit) 1 Adet HF (Sabit) 3 Adet El Telsizi 1 Adet Uydu Tel. 2 Adet Hab.Aracı 1 Adet TIR Aracı 1 Adet HF (Sabit) 3 Adet El Telsizi 1 Adet Hab.Aracı- VAN Bölümümüz tarafından ülke çapında oluşturulan haberleşme birimleri ve donanımları. AFET OPERASYON MERKEZİ 7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ NÖBET ESASINA DAYALI OLARAK ÇALIŞMAKTADIR. MERKEZ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA MEYDANA GELEN AFETLERDE MÜDAHALE SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRMEKTE VE AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİ SÜRESİNCE ALANDA GÖREV YAPAN EKİPLER İLE ÜLKE GENELİNDE BÖLÜMLER ARASINDAKİ KESİNTİSİZ HABERLEŞMEYİ SAĞLAMAKTADIR. 5) Deprem Monitörü Ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen depremlere ait bilgiler, özel bir bilgisayar programıyla en geç 15 dakika içerisinde Bölümümüze ulaşmaktadır. Söz konusu deprem monitörleri, bilgileri afetlerin meydana geldiği bölgelerdeki en yakın rasathanelerden toplayarak, depremin meydana geldiği yeri elektronik harita üzerinde koordinat, yer ve zaman olarak gösterebilmekte, aynı zamanda sesli uyarı da vermektedirler. Afet Operasyon Birimi tarafından; 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri sonrasında, Derneğimizin yetersiz olan haberleşme alt yapısını genişletmek amacıyla Afet Haberleşme Sistemi Geliştirme Projesi hazırlanmış ve proje kapsamında ülke genelindeki öncelikli bölgelerde Derneğimiz birimlerine Haberleşme Sistemleri kurulmuş, kullanıcı eğitimleri verilmiştir. Ayrıca Eğitim Bölümü ile işbirliği içerisinde Haberleşme Uzmanlık Eğitimi eğitim modülü revize edilmekte ve ilgili personellere verilecek bu eğitimlerle bu alandaki hizmet kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. 9

11 3. PROJE ÇALIŞMALARI, EĞİTİMLER, TATBİKAT VE SOSYAL FAALİYETLER A. PROJE ÇALIŞMALARI 1. BÖLGESEL VE YEREL AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZLERİNİN KURULMASI VE BÖLGE DEPOLARININ BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Projenin Amacı: İnsanların afetlerden etkilenme derecelerini azaltmak ve merkezden uzak bölgelerde yaşanan afetlerden etkilenen insanlara en kısa sürede, etkin şekilde ulaşarak acılarını dindirmek, genel amaca hizmet etmek üzere proje bölgelerinde etkin işleyecek sürdürülebilir bir afete hazırlık, afet müdahale ve lojistik sistemi oluşturmaktır. Projenin Hedefleri: Bölgesel ve yerel kaynakların en verimli şekilde kullanılabileceği, etkin, sürdürülebilir, düşük maliyetli, bölgedeki tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli işbirliğini gerçekleştirecek bir bölgesel afet müdahale sistemi geliştirmek, Afet müdahale için gerekeli insan kaynaklarını, doğru malzeme, araç-gereç ve teçhizatını doğru zamanda, doğru yerde bulundurabilecek lojistik sistemini geliştirmek, Bölgelerde hedeflenen sayıda kişiye acil yardım süresince barınma, beslenme, acil yardım ve sağlık destek hizmetlerini sağlayabilecek bölgesel afet müdahale sistemini geliştirmek, Kızılay ın bölgelerde afete hazırlığını sağlamak ve toplumsal eğitim ile bölgelerdeki halkın afetten etkilenme derecelerini azaltmak, Bölge şubelerinin afete hazırlık, müdahale ve lojistik kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemektir. Gelinen Aşama: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi nin proje problemi, amacı, hedefleri, faaliyet alanları ve faaliyetleri, organizasyon yapısı, birim sorumlulukları, kadro yapısı ve işleyişini içeren proje dokümanı hazırlanmış olup, söz konusu modelin uygulanabileceği bölgeler; Yerel kapasite, Müdahale süreleri, Ulaşım yolları ve Afet riskleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bölgesel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Projesi kapsamında; 1. İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, 2. Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, 3. Batı Karadeniz Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, 4. Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, 5. Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, 6. Ege Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi nin yönetmelikleri ve kadroları onaylanmıştır. Ege Bölge dışında adı geçen BAMLM ler yapılanmalarını tamamlamış olup faaliyete geçirilmişlerdir. Akdeniz, Orta Anadolu (Tokat) ve Ege BAMLM lerin yapılanmalarının 2006 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 10

12 2. EKİP EKİPMAN PROJESİ Projenin Amacı: Standart ekip ekipman sandıkları hazırlanarak, Derneğimizin afet müdahale kapasitesini geliştirmek. Projenin Hedefi: Afet bölgesine doğru ve yeteri ekipmanla en kısa sürede ulaşmak. Ekip ekipman malzemesinde standardizasyonun sağlanması, Proje Faaliyetleri: Afet müdahale ekiplerinin afet alanında ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler (beslenme, barınma, büro, vb.) tespit edilerek listeler hazırlanacak ve stoklarımızda bulunmayan malzemeler piyasadan satın alınacaktır. Ekip ekipman malzemelerinin güvenli bir şekilde afet alanına sevk edilebileceği ve uygun şartlarda saklanabileceği sandıklar yaptırılacaktır. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ne 43 sandıktan oluşan 50 şer kişilik ekip ekipman malzemesi sevk edilecektir. Gelinen Aşama: İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinde hazırlanan ekip ekipman sandıklarının diğer Bölge Merkezlerine gönderilmesi tamamlanmış olup, hali hazırda 43 adet sandık içerisinde bulunan söz konusu malzemelerin afet alanına sevki ve kullanımındaki sıkıntıların yaşanmayacağı düşünülmektedir. 3. İNSAN KAYNAKLARI PROJESİ (İKAP) Projenin Amacı: Afetlerde görev alabilecek personelin eğitim, yurtiçi-yurtdışı afet deneyimleri ve kişisel yetkinlik seviyelerini takip etmek ve bu amaçla oluşturulacak insan kaynakları havuzu vasıtası ile doğru personel görevlendirilmesine yardımcı olmak. Projenin Hedefi: İnsan Kaynakları veri tabanı hazırlandığı takdirde afetlerde görev alacak Kızılay personeline ait tüm bilgilere ulaşılabilecek, personelin nitelik ve yetenekleri, yurtiçi ve yurtdışı afet deneyimleri ve almış oldukları eğitimler doğrultusunda müdahale faaliyetlerinde doğru görevlendirmeler yapılabilecektir. Proje Faaliyetleri: Projeye veri teşkil etmesi amacıyla İnsan Kaynakları Değerlendirme Formu hazırlanacak (Formda kişisel bilgilerden sonra gelen B. Bölümünde personele sorulan Afet, savaş ve yardım operasyonlarında görev almak istiyor musunuz? sorusu müdahale faaliyetlerinde gönüllülüğün esas olması ve İnsan Kaynakları Havuzunun oluşturulmasında istekli personele öncelik tanınacağı anlamına gelmektedir.) Forma veri teşkil eden, personele ait eğitim, yurtiçi ve yurtdışı afet deneyimleri, yetenek, yaş ve öğrenim durumu bilgilerinin puanlamaya tabi tutulacaktır. Yeni deneyim ve eğitimler eklendikçe puanlamaya dahil edilebilmesi amacıyla açık uçlu bir Puanlama Çizelgesi hazırlanacaktır. Bu sistem ile her personel puanlamaya tabi tutulacaktır. 11

13 Formlar hazırlandıktan sonra bir tamim ile tüm Genel Müdürlük Bölümleri, Müesseseler, Kan Merkezleri ile Bölge ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ne gönderilecek, personel tarafından doldurulan formlar Afet Hazırlık ve Planlama Birimi nde toplanacaktır. Bilgisayar ortamında veri tabanı oluşturulması amacıyla hazırlanmakta olan İnsan Kaynakları Programına bu veriler kaydedilecektir. Yayınlanacak tamimler ile personel bilgileri eklenen deneyimler ve eğitimler güncellenecektir. Şube geliştirme projesi kapsamında, şubelerin afet müdahale ve yardım faaliyetlerine aktif olarak katılması sağlandığında, veri tabanına şubeler de eklenecektir. Şube personeli ve gönüllülerde veri tabanında yer alacaktır. Veri tabanı internet üzerinde oluşturulacağından ilgili diğer bölümler de bu çalışmadan yararlanabileceklerdir. Gelinen Aşama: Bilgi İşlem Bölümümüzün hazırladığı İnsan Kaynakları Programı na veri girişi yapılmakta ve program test edilmektedir. 4. ULUSAL VE BÖLGESEL ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI Projenin Amacı: Bölgesel ve ulusal anlamda afetlere hazırlıklı olmak amacıyla klavuz doküman niteliğindeki acil durum planlarını hazırlamak ve planlar doğrultusunda hareket ederek afetlere daha etkin ve hızlı müdahale etmek. Proje Faaliyetleri: Planların hazırlanması amacıyla uluslararası alanda kabul görmüş plan formatını hazırlamak. İlgili tüm birim, bölüm ve merkezlerle birlikte kurum kuruluşlarla koordine sağlayarak verileri toplamak. Toplanan verileri istatistiki bilgiler haline getirmek, plan başlıklarının altını doldurmak. Planların hazırlanarak onaya sunmak. Onaylanan planları düzenli aralıklarla güncellemek. Gelinen Aşama: Acil Durum Planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalarda bulunacak Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri personeline Acil Durum Planlaması ve İhtiyaç Tespiti uzmanlık eğitimi verilmiş, Plan formatları hazırlanarak tüm merkezlere gönderilmiştir. Yapılanması tamamlanan 5 BAMLM Bölgesel Acil Durum Planları nı hazırlayarak Afet Hazırlık ve Planlama Birimi ne göndermiştir. Söz konusu planlar incelenmekte olup, bu planlar doğrultusunda, ulusal acil durum planı oluşturulacaktır. Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerimiz de yerel acil durum planlarını bağlı oldukları bölge merkezleri ile koordinasyon içerisinde hazırlamaktadır. 12

14 5. PSİKOSOSYAL DESTEK PROJELERİ: 1. Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirmesi (ZKD)Projesi Projenin Amacı Bu projenin temel amacı; Türkiye Kızılay Derneğine bağlı merkezler, bölümler ve şubeler vasıtası ile toplumun afetlerden zarar görebilirliklerini ve başa çıkma kapasitelerini belirleyerek farkındalık yaratmak ve bu doğrultuda ilgili kurumlarla işbirliğine girerek ihtiyaç duyulan hizmetleri planlanmakta ve uygulanmasına destek vermektir. Projenin Faaliyetleri ZKD konusunda planlamayı yapacak bir çalışma grubu seçilmiştir. Bu grup proje uygulama süresince belirli aralıkla bir araya gelmiştir. Çalışma Grubu Üyeleri: Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü/Afet Hazırlık ve Planlama ile Psikososyal Destek Birimi Eğitim Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü Şube Hizmetleri Bölümü Gençlik ve Gönüllülük Bölümü Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Amerikan Kızılhaçı IFRC (Federasyon) İzmir/Karaburun Şube ZKD konusunda çalışacak pilot bölge ve mahalleler seçilmiştir. (İzmir Merkez/Vatan ve Aydın Mahalleri) ZKD nin yürütülmesinde destek olacak gönüllülerin seçilmiş ve oryantasyonları yapılmıştır. ZKD ile ilgili eğitim içeriği ve materyalleri planlamış; eğitim projenin uygulanacağı bölgelerdeki personele ve gönüllülere eğirim verilmiştir. ZKD nin Federasyon ve Kızılay arasında Protokol süresinin Haziran 2005 ayı itibari bitmesi nedeni ile İlk ek protokol imzalanmış ve 30 Eylül 2005 tarihine kadar uzatılmıştır. ZKD nin araçlarından biri olan anketin uygulamasın ile ilgili eğitimler tamamlanmıştır. ZKD nin araçlarından biri olan doğrudan gözlem aracı Aydın ve Vatan Mahallelerinde gönüllüler aracılığı ile uygulanmıştır. Veri araçlarından biri olan anketler Aydın ve Vatan Mahallerine uygulanmış toplam 701 hane ile görüşülmüştür. Veri girişleri anketler devam ederken bilgisayara girilmeye başlanmış, anketin sonuçlanması ile verilerin girilişlerinin tamamlanması eş zamanlı olarak bitmiştir. ZKD araçlarından bir diğeri toplum liderleri ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Aydın ve Vatan Mahallesinde bulunan toplam 14 toplum lideri ile görüşme yapılmıştır. ZKD nin danışmanı olan Hacettepe Üniversitesi hocaları ile alan çalışması yapılmıştır. Toplum liderleri ile yapılan derinlemesine mülakatların ve doğrudan gözlemlerin içerik analizleri yapılmıştır. 13

15 ZKD nin gönüllüleri aracılığı ile Aydın ve Vatan Mahallelerinde hedef grup olan yaşlılarla tarihsel görselleştirme gerçekleştirilmiştir. ZKD gönüllüleri aracılığı ile haritalama çalışması Aydın ve Vatan Mahallelerinde planlanmış ve 5-8 Ekim tarihleri arasında çalışma yapılmıştır. Gelinen Aşama Bu proje ile afet hazırlık ve zarar hafifletici programlar bağlamında alınacak kararlara destek sağlayarak, İzmir de pilot bölge olarak seçilen nüfusun bu konudaki ihtiyaçlarını ve bilinç düzeylerini tespit ederek ihtiyaç duydukları hizmetler sağlanmaya çalışılacaktır. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda diğer kurumlara farkındalık kazandırmak ve işbirliğinin yapılması planlanmaktadır. Şube gönüllülerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Sonuç raporunun ardından uygulamanın standartlaştırılması ve yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Hazırlanacak eğitim programıyla program Kızılay çalışanlarına aktarılacak ve ülke genelinde uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmaları yapılacaktır. 2. İş Motivasyonunu Arttırma Projesi Projenin Amacı Amaç; Afet Operasyon Merkezi ve İç Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi nde çalışanların sorunlarını ve beklentilerini ortaya çıkarmak; bu beklentiler doğrultusunda kurum adına çalışmalar yapmak ve iş performansını olumlu yönde etkilemektir. Projenin Faaliyetleri Proje çerçevesinde; çalışanların işyerlerindeki sosyal sorunlarını tespit etmek ve memnuniyetlerini ölçmek için 182 çalışana anket uygulanmıştır. Anket sonucunda oluşan müzik sistemi ve kola makinesi taleplerinden kola makinesi yapılan görüşmeler sonucu sağlanmıştır. Gelinen aşamada proje sonlandırılmıştır. 3. Kurum Kültürü Kazandırma, Motivasyonu ve Kişiler Arası İletişim Becerilerini Arttırma Projesi Projenin Amacı: Türkiye Kızılay Derneği çalışma alanlarını göz önünde bulundurduğumuzda projenin amacı; Personele iletişim becerisi kazandırma ve kişiler arası iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitim verilerek kurum içi ve dışı iletişimde uyumu sağlamak, Türkiye Kızılay Derneği Personeli ne kurumun misyonuna ve vizyonuna uygun olarak çalışanlarda verimliği arttırmak, yüksek performans sağlamak ile kurum kültürü kazandırmak, Kurumun yoğun çalışma koşullarından ötürü yaşanabilecek performans kaybını ve tükenmişlik duygusunu minimum düzeye indirmek ile motivasyonu arttırmak, Hizmet sunumunda koordinasyonu ve uyumu sağlamak, beraberinde de verimi artırmak amacıyla ekip çalışması bilincini artırmak, Kaliteli hizmet sunumu yapılabilmesi amacıyla verimli çalışma ortamının oluşturulabilmesi bilgisini vermektir. Projenin Faaliyetleri Proje kapsamında nisan ayı boyunca eğitimler yapılmış, planlanan eğitim dizisinin iki bölümü verilmiştir. Bu bölümler Kurum Kültürü ve Stresi Azaltma Eğitimleri dir. 14

16 Gelinen Aşama Proje çerçevesinde planlanan eğitimler, başarıyla gerçekleştirilmiş olup proje sonlandırılmıştır. 4. İzmir Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi Projenin Amacı Projede doğurganlık dönemindeki (15 45 yaş) 2000 kadına Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması hakkında bilgi aktarılarak, istedikleri zaman istedikleri sayıda sağlıklı çocuklara sahibi olabilecekleri bilincinin kazandırılması, kadın sağlığında hijyenin önemi hakkında bilgi verilmesi, doğum kontrol yöntemlerine ulaşma konusunda bilgi aktarılması, kadının kendi bedenini tanıması ve bedenindeki değişimler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Projenin Faaliyetleri Mevlana Mahallesinde İletişim ve Temsil Yeteneği Olduğu Saptanan Gönüllü 17 Lider Kadının seçilmesi Lider Kadınlara Eğitim Verilmesi Eğitilmiş Liderlerin Saha Çalışmaları Ziyaret Edilen Kadınların Seminerlere Davet Edilmesi Bölge Halkına Uzmanlar Tarafından Seminerler Verilmesi ( 15 günde bir ) Kadından kadına bilgi akışı sağlandı, 2000 haneye direkt ulaşıldı. Mağdur olup, nereye başvuracağını bilemeyen mahalle sakinleri desteklendi. Resmi nikahlar yapıldı, ihtiyacı olanlara yeşil kart, Özürlü Kimlik Kartı çıkarıldı, nakdi yardım sağlandı, okuma yazma kursları açıldı, bölgedeki kız çocuklarına Kızılay İzmir Şube ve başka STK larda burs sağlandı, Kızılay Gönüllüleri tarafından psikolojik destek amaçlı grup çalışmaları başlatıldı. Kadınların talebi ile erkekler için, Aile Planlaması ve Korunma Yöntemleri ile ilgili Kahve Toplantılarına başlandı. Gelinen Aşama SHÇEK Mevlana Toplum Merkezi ve Türkiye Kızılay Derneği işbirliği ile hazırlanan ve uygulanan Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi Aralık 2004 Haziran 2005 tarihleri arasında Bornova Mevlana Mahallesi nde gerçekleştirilmiş ve sonlandırılmıştır. Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi nden Görüntüler 5. İzmir Sokak Ligi Projesi Projenin Amacı Sokak Ligi Projesi British Council in Ankara, İstanbul, İzmir,Adana, Antep ve Diyarbakır da başlattığı risk altında olan yaş grubu çocukları, sporun gücünü kullanarak, onları topluma kazandırmak amacıyla uygulanan bir projedir. 15

17 Projenin Faaliyetleri Kızılay İzmir PsikosoSyal Destek Merkezi Proje ortağı olarak Kızılay Gönüllüsü Psk. Özgen Altınay ın koordinatörlüğünde bir futbol takımı kurmuştur. (Kızılay Takımı) İzmir de 4 takım kurulmuştur. Projede çalışan bütün gönüllü psikologlar Kızılay Gönüllüsüdür. Takımımız haftada 2 gün İzmir Spor tesislerinde lisanlı antrenörle antrenmanlar yapmaktadır. Gelinen Aşama Oluşturulan Kızılay Takımı maçlarını oynamış ve gerçekleştirilen turnuvada ikinci olmuştur. 6. Yerel Gündem 21 Afete Hazırlık İçin Semt Buluşmaları Projesi Projenin Hedefleri Kamu- özel-sivil toplum kuruluşları birlikteliğinde bilgileri paylaşmak, doğal afetler konusunda bilinçli ve hazırlıklı olmaya yönelik duyarlı ve sorumlu hemşerilerden oluşturduğu bir kent meydana getirmek amacıyla doğrudan mahalle bazında eyleme yönelik girişimlerde bulunmayı hedeflemektedir. Çalışma grubumuz öncelikle Konak ilçesinden başlayarak, karşılıklı bilgi alış-verişi, bilinç düzeyinin arttırılması ve sonunda bu çalışmaların İzmir iline yaygınlaştırılarak sürdürülmesini hedeflemektedir. Projenin Faaliyetleri Konak İlçe semtlerinde halkın ve muhtarların katıldığı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Toplantılarda İzmir Psikososyal Destek Merkezi ve kriz durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmektedir. Şu ana kadar Gültepe,Karabağlar, Eşrefpaşa, Alsancak Semt Toplantıları yapılmıştır. Semt toplantıları Güzelbahçe ilçesiyle devam edecektir. Ayrıca bilgilendirme amaçlı Konak Belediyesi nin desteği ile Afete Hazırlık İçin Konak Buluşması ve Yerel Gündem 21 Doğal Afet Kaynaklı Bütünleşik Kriz Yönetimi adıyla semt buluşmalarında katılımcı kurumların verdiği bilgileri içeren 2 kitap bastırılmıştır ve katılımcılara dağıtılmaktadır. Gelinen Aşama Şu an çalışma grubumuz 15 günde bir İzmir Büyükşehir Belediyesi nin grubumuza tahsis etmiş olduğu bir salonda toplanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 16

18 7. Düzce Beyciler Köyü-Mavi Hilal Projesi Projenin Amacı Projede; 1999 Düzce Depremi ile evlerini kaybederek büyük yoksunluk içinde yaşamlarını sürdürmekte olan Beyciler/Mavi Hilal Evleri nde oturan tüm bireylerin var olan ihtiyaçlarının tespit edilmesi, tespit edilen kaynaklarla mevcut ihtiyaçların karşılanması, yerel kaynakların süreç içine dahil edilerek eşgüdüm ağının oluşturulması ve bireylerin ihtiyaçları ve kapasiteleri doğrultusunda çeşitli sosyal faaliyetlerin düzenlenerek bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri ortamların hazırlanması amaçlanmaktadır. Projenin Faaliyetleri Formlar 168 Haneye uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre 768 kişiye ulaşılmıştır. Beyciler bölgesinde uygulanan ihtiyaç tespit formalarının verileri paydaş kurumlara (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Y.O,Kızılay Düzce Şubesi, Düzce Valiliği) gönderilerek aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Mavi Hilal projesi kapsamında A.İ.B.Ü Hemşirelik Y.O tarafından 3 ayı içeren beycilerdeki ailelere yönelik Halk Sağlığı ve Hijyen çalışmaları başlatılmıştır. Seminer konuları:aile Planlaması Yöntemleri, Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıkları ve Kulak İltihabında Bakım, Çocuklarda Altını Islatma ve Tuvalet Eğitimi, Kanserden Korunmada Erken Tanı, TV ve Bilgisayarın Çocuklar Üzerindeki Etkisi,Yeterli ve Dengeli Beslenme, Çocuğun Yaşına Uygun Oyuncak Seçimi ve Oyun, Çocuklarda Kabızlık ve İshal Sorunları gibi konularda ev ziyaretleri yapıp halka Mavi-Hilal derneğinde seminer vermeye başlamışlardır. Beyciler İlköğretim okulunun 526 öğrencisine yaş gruplarına göre bilgilendirici seminerler verilmiştir. Mavi Hilal Projesi kapsamında Beycilerde yapılan ihtiyaç tespiti sonucu; çocukların oyun oynayacakları sağlıklı bir alanın bulunmaması ve ailelerin maddi yoksunluk nedeniyle çocuklarına oyuncak alamamaları nedeniyle ihtiyaca cevap vermek ve çocukları da psikososyal yönden desteklemek amacı ile Beyciler Kalkındırma Koruma ve Güzelleştirme Derneğinde Oyuncak Kütüphanesi kurulmuş olup kütüphanenin açılışı tarihinde Düzce Valisi Halil Nimetoğlu, İl Emniyet Müdürü Saim İşlek ve Beyciler İlköğretim okulunun anasınıfı öğrencileri katılımıyla gerçekleşmiştir. Kütüphanede hizmetin devamlılığını sağlamak için rotasyonlu olarak iki gönüllümüz derneğe destek olmaktadırlar. Mavi-Hilal projesi kapsamında Beycilerde bulunan bayanlara yönelik grup çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı; kadınların sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmek ve yardımcı olmak, kaynaklar hakkında bilgi vermek, yönlendirmek, psikososyal destek hizmetini sağlamak, sosyal yapıyı güçlendirmek ve sağlamlaştırmanın yanı sıra afetlere yönelik hazırlık çalışmalarında aktif olarak yer almaları hedeflenmiştir. Tespit edilen 50 aileye Düzce Kızılay Şubesi tarafından gıda yardımı yapılmıştır. 4 öğrenciye burs imkanı sağlanarak öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Beyciler bölgesinde varolan sağlık ocağı prosedürlerden kaynaklı olarak hizmet veremez durumda idi. Bu sorun Valiliğin desteğiyle Sağlık Ocağına 1 Doktor ve Hemşire verilerek haftanın iki günü hizmet vermektedir. Gelinen Aşama Gelinen aşamada proje sonlandırılmıştır. Planlanan tüm faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje çerçevesinde faaliyete geçen sağlık ocağı ve oyuncak kütüphanesi çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle oyuncak kütüphanesi, psikososyal program açısından izlenen önemli bir projedir. 17

19 B. EĞİTİM ÇALIŞMALARI Kızılay ın afetlere yaklaşımı; etkin afet müdahalesi yanında, toplumun büyük bölümünün afetin etkilerine açık olma durumunun minimum seviyeye indirgenmesi için bu alanda sorumlu tüm kamu özel sektör kuruluşların, üniversitelerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve toplumun bizzat kendisinin gerekli çalışmaları yapması gerekliliğine dikkati çekmek ve bu amaçla toplumsal hazırlığa destek vermektir. Afet Hazırlık ve Müdahale faaliyetlerine ilişkin eğitimler Eğitim Bölümü ile koordineli olarak yürütülmektedir. Kızılay bünyesinde Afet Yönetimi Eğitimleri ikiye ayrılmaktadır. Afet Hazırlık ve Müdahale Temel Eğitimi (AHM) Afet Müdahale Uzmanlık Eğitimleri Afet Hazırlık ve Müdahale Temel Eğitimi (AHM), afet yönetimi eğitimlerinin temelini oluşturmakla birlikte uzmanlık eğitimlerine katılmak için alınması zorunlu bir eğitimdir. Afete hazırlık ve müdahaleye ilişkin temel bilgilerin verildiği bu eğitimin konu başlıkları; Kızılay Kızılhaç Hareketi Afet Müdahaleye Giriş Türkiye de Afet Yönetim Sistemi ve Kızılay ın Bu Sistemdeki Yeri ve Sorumlulukları Afet Müdahaledeki İlke ve Kurallar Afetlerde Acil Durum Planlaması ve İhtiyaç Tespiti Psikososyal Destek Hizmetleri Afetlerde Lojistik Afetlerde Medya ve Halkla İlişkiler Afetlerde Haberleşme Afetlerde Acil Barınma ve Beslenme İnsani Yardım Konusunda Faaliyet Gösteren Kuruluşlar İzleme Değerlendirme ve Raporlama Uygulama Alan Çalışması Afet Hazırlık ve Müdahale Temel Eğitimi ne katılan personel, hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde uzmanlaşacağı konuda aşağıda adı geçen uzmanlık eğitimlerine katılır. Bu eğitimlerden amaç, İnsan Kaynakları Projesi çerçevesinde oluşturulacak olan personel havuzundan Kızılay da konusunda uzman personeller yetiştirmektir. 18

20 2005 Afete Hazırlık ve Müdahale Yönetimi Temel Eğitimlerinden görüntüler Uzmanlık eğitimlerinin modüllerinin geliştirilmesi konusunda Eğitim Bölümü ile birlikte bir grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitimleri verecek 8 kişiden oluşan Bölümümüz personeli 2003 yılı Aralık ayında Eğitici Eğitimi ne katılmış ve eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimlerinin modülleri halen geliştirilmekte olup, verilecek sertifikaların uluslararası alanda kabul gören belgeler haline getirilmesi planlanmaktadır. Afet Uzmanlık Eğitimleri aşağıda belirtilmektedir. Kızılay da Afet Yönetimi Eğitimi Afetlerde Acil Durum Planlaması ve İhtiyaç Tespiti Eğitimi Lojistik Yönetimi Eğitimi Geçici Barınma ve Kamp Yönetimi Eğitimi Afetlerde Haberleşme Yönetimi Eğitimi İzleme Değerlendirme Eğitimi Afetlerde Gönüllü Yönetimi Eğitimi Uzmanlık eğitim modüllerinin geliştirilmesi çalışmaları halen devam etmekte olup, Afetlerde Acil Durum Planlaması ve İhtiyaç Tespiti, Lojistik Yönetimi uzmanlık eğitimlerinin modül çalışmaları tamamlanarak eğitime başlanmıştır, Afetlerde Haberleşme uzmanlık eğitiminin modül çalışmaları tamamlanmak üzere olup, diğer uzmanlık eğitimlerinin de çerçevesi çıkarılmış, içerik hazırlanmaktadır. PSP Temel Eğitimi: Psikolojik ilk yardım, çalışana destek ve toplum katılımını içeren temel psikososyal bilgilerin afet müdahale ve yardım ekiplerinde görev alacak Kızılay personeline verilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yardım ekiplerinin afetzedelere hizmet götürürken psikososyal açıdan nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmelerini sağlayarak, bu zorlu koşullarda kendilerinin stresle ve acil durumlarla başa çıkabilme becerilerini geliştirmek ve psikososyal müdahaleyi ekip çalışanlarının benimsemesini sağlamaktır. 19

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2000 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ A. AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YAPISI A1. KURULUŞ ve PERSONELE GENEL BAKIŞ 4 A2. STOK DURUMU 7 A3. BÜTÇE 8 B. 2000 YILI ANA FAALİYETLERİ

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

İstanbul un Dev Projesi İSMEP

İstanbul un Dev Projesi İSMEP GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ Ağustos 2014 İstanbul un Dev Projesi İSMEP Güçlendirme ve Yeniden İnşa Çalışmaları Kurumsal ve Teknik Kapasite Geliştirme İSTAMP, İstanbul Afet Müdahale Planı İçindekiler İstanbul

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO :12 Etimesgut Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik

Detaylı

[01 Ocak-31 Aralık 2011]

[01 Ocak-31 Aralık 2011] YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI [01 Ocak-31 Aralık ] Yılı Çalışma Programı SUNUŞ yılı bütçesini oluşturan gelir kalemlerinden, katkı paylarına ilişkin verilerin Ajansımıza ancak yılı Haziran ayı içinde gönderilmiş

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK Emniyet Genel Müdür Yardımcısı V. Mülkiye Başmüfettişi

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NİSAN 2009 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 6 MÜSTEŞAR SUNUŞU... 9 I. GENEL BİLGİLER... 10 A. Misyon ve Vizyon... 10 B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 10 1. MERKEZ TEŞKİLATI... 10

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013)

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (Revize 27.09.2013) i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı