ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NDEKİ İNTERNET LABORATUARLARINI KULLANAN ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AYŞE TEKDAL YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2005

2 ii ÖZET ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NDEKİ İNTERNET LABORATUARLARINI KULLANAN ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ayşe TEKDAL Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU Temmuz 2005, 127 Sayfa Bilgi ve iletişim teknolojileri, özellikle İnternet, alanındaki yeni gelişmeler bilgi kaynaklarına ulaşmayı kolaylaştırmıştır. Üniversitelerin bu gelişmeleri takip etmeleri gerekir. Mevcut olanakları en verimli şekilde kullanabilmek ve yeni stratejiler geliştirebilmek için İnternet laboratuarlarını kullanan öğrenci profilinin bilinmesi son derece önemlidir. Bu araştırmada, İnterneti kullanan öğrencilerin profili çıkarılmış ve bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, üniversitedeki laboratuarları kullanarak İnternet e bağlanan öğrencilerin demografik özelliklerini çıkarmak, bilgisayar yazılım ve donanımı hakkında bilgi düzeylerini tespit etmek, İnternet servislerini kullanma sıklıklarını ve Internet hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2004 yılı Kasım Aralık aylarında Çukurova Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulama ve Araştırma Merkezi ndeki laboratuarları kullanan 964 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama işlemi araştırmacı tarafından geliştirilen anket ile yapılmıştır. Araştırmadan çıkan bazı önemli sonuçlar; (a) Erkekler, İnterneti kızlardan daha fazla kullanmaktadır; (b) Öğrencilerin % 47 sinin evinde bilgisayar vardır; (c)

3 iii Öğrencilerin %18 sinin evinde İnternet bağlantısı vardır; (d) Öğrencilerin % 45 i bilgisayar kullanmayı kendi kendine öğrenmiştir; (e) Öğrencilerin % 52 si İnternet kullanmayı kendi kendine öğrenmiştir; (f) Öğrencilerin en çok kullandığı internet servisi e-posta dır; ve (g) Öğrencilerin %90 ı İnternet i hızlı ve etkili bir bilgi edinme aracı olarak görmektedir. Anahtar Kelimeler : İnternet kullanma amaçları, üniversitelerde İnternet, üniversite öğrencilerinin İnternet kullanıcı profili, bilgi teknolojisi, iletişim teknolojisi.

4 iv ABSTRACT THE PROFILE OF STUDENTS WHO USE CUKUROVA UNIVERSITY COMPUTER SCIENCES APPLICATION AND RESEARCH CENTER S INTERNET LABARATORIES AND INVESTIGATE IT ACCORDING TO SOME VARIABLES Ayşe TEKDAL Master Thesis, Department of Computer and Instructional Technologies Education Supervisor: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU July 2005, 127 Pages New developments in the field of Information and communication Technologies (ICT), particularly the Internet, have been simplified accessing the resources of information. Universities should follow these developments. In order to use exist opportunities with full capacity and develop new strategies, it is very important to know the profile of student who use internet laboratories. In this research, profile of Internet users was obtained and investigated according to some variables. The main aim of research is to determine demographic properties of the students who connect to internet via laboratories of University, find out their knowledge level about computer software and hardware, and determine their usage frequency of Internet services and attitude toward Internet. The participants were 964 students who attend to various faculties of University of Çukurova and use Internet laboratories of University of Çukurova, Computer Sciences, Application and Research Center between November - December 2004 period. The questionnaire that developed by researcher was used to collect data.

5 v Some important results of this research includes (a) boys are use Internet more than girls; (b) 47 percent of student has their own computer at home; (c) 18 percent of student has online connect from home; (d) 45 percent of student says they learn computer by himself; (e) 52 percent of student says they learn Internet by himself; (f) The most used Internet service by users is ; and (g) 90 percent of student says that Internet is a rapid and effective tool for access information resources. Key Words: Purposes of using Internet, Internet in universities, Internet user profile of university students, information technology, communication technology.

6 vi ÖNSÖZ Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ndeki İnternet Laboratuarlarını kullanan öğrencilerin profili çıkarılarak bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Öncelikle Yüksek Lisans öğrenimim ve tez çalışmam süresince bana desteklerini esirgemeyen kıymetli danışmanlarım Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN ve Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU ya en içten teşekkürlerimi sunarım. Araştırmamın istatistik bölümlerindeki yardımları ve önerileri için Yrd. Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY a, sundukları öneri ve destekleri için Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU na, anket geliştirme aşamasındaki yardımlarından dolayı Doç. Dr. Ragıp ÖZYÜREK e, Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KOÇAK a, Dr. Mehmet Karakuş a ve Öğretim Görevlisi Birsel AYBEK e teşekkür ederim. Ayrıca Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ndeki çalışmam sırasında desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Zeynel CEBECİ ye, Yrd. Doç. Dr. Bülent MITIŞ a, veri toplama aşamasındaki yardımlarından dolayı adını sayamadığım tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Tez çalışmam süresince bana sundukları öneri ve desteklerinden dolayı değerli arkadaşlarım Meryem YILDIZLI ve Yadigar POLAT a teşekkür ederim. Son olarak annem ve babam Gönül ve Ruhi UYAR a, eşim Mehmet TEKDAL a, canım kızlarım Özge ve Müge ye bana olan güven, sevgi, sabır ve desteklerinden dolayı en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayşe TEKDAL Not: Bu araştırma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi nce desteklenmiştir. (EF2004YL11)

7 vii İÇİNDEKİLER ÖZET... ii ABSTRACT... iv ÖNSÖZ... vi BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. İnternet Nedir? İnternet Kimler Tarafından İşletilir? İnternet in Tarihçesi İnternet Servisleri Gopher Servisleri WAIS(Wide Area Information System) Archie Hytelnet Telnet ( Remote Login- Uzaktan Erişim) World Wide Web (WWW) E-Posta ( ) FTP (File Transfer Protocol) E-Posta Tartışma Listeleri (Listserv) Usenet Haber Öbekleri Sohbet (Internet Relay Chat) Servisleri Çoklu-Ortam Servisleri Konferans Servisleri Arama Motorları Arama Motorlarının Türleri Profil Nedir? Problem...18

8 viii 1.7. Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Sayıtlılar Sınırlılıklar.. 20 BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2.1. İnternet ve Bilgisayar Aracılı İletişim Üzerine Kuramlar İnternet ve Bilgisayarla İlgili Psikoloji Kuramları Ekolojik Kuram Bilişsel-Davranışçı Kuram Sosyal Biliş Kuramı Kitle İletişim Kuramları Kritik Kitle Kuramı (Theory of Critical Mass) Kullanma ve Haz Alma Kuramı (Uses and Gratifications Theory) Sosyal Katılım ve Medya Zenginliği Kuramları (Social Presence and Media Richness Theory) Akış Kuramı (Theory of Flow) Ayartıcı Ortam Dizaynı Kuramı (Theory of Seductive Interface Design) Türkiye de İnternet Eğitim ve Öğretimde İnternet İnternet Konusunda Yapılan Araştırmalar BÖLÜM III YÖNTEM 3.1 Araştırma Modeli.. 44

9 ix 3.2 Evren ve Örneklem Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmeleri Verilerin Analizi BÖLÜM IV BULGULAR ve YORUMLAR 4.1. Demografik Veriler Bilgisayar Yazılım ve Donanımına İlişkin Bilgi Düzeyleri İnternet in Sunduğu Servis Hizmetlerini Kullanma Sıklığı İnternet Hakkındaki Görüşler Cinsiyet ve Sınıflara Göre İnternet Kullanma Sıklığı Cinsiyet Açısından İnternet Kullanma Amaçları İnternet Kullanma Süreleri Açısından İnternet Kullanma Amaçları BÖLÜM V SONUÇLAR ve ÖNERİLER 5.1. Sonuçlar Kişisel Bilgilere İlişkin Sonuçlar Araştırmaya Katılan Öğrencilerin, Bilgisayar Yazılım ve Donanımı Hakkındaki Bilgi Düzeylerine İlişkin Sonuçlar Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet in Sağladığı Servis Hizmetlerini Kullanma Sıklıklarına İlişkin Sonuçlar Araştırma Örneklemini Oluşturan Öğrencilerin İnternet Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Sonuçlar Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyet açısından İnternet Kullanma Amaçlarına İlişkin Sonuçlar Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanma Süreleri Açısından İnternet Kullanma Amaçlarına İlişkin Sonuçlar...107

10 x 5.2. Öneriler.108 KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ

11 xi TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fakültelere Göre Dağılımı Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı...49 Tablo 4. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı...49 Tablo 5. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Evlerinde İnternet Bağlantısı Olup Olmadığına İlişkin Dağılım Tablo 6. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Evlerinde Bilgisayar Olup Olmadığına İlişkin Dağılım Tablo 7. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Tablo 8. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Aylık Ortalama Giderlerine Göre Dağılım Tablo 9. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanım Sıklığına Göre Dağılımı Tablo 10. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Bilgisayar Kullanmayı Öğrenme Biçimlerine Göre Dağılım...52 Tablo 11. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanmayı Öğrenme Biçimlerine Göre Dağılım Tablo 12. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanma Sürelerine Göre Dağılım Tablo 13. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Bilgisayar Yazılım ve Donanımına İlişkin Bilgi Düzeylerine Göre Dağılımları Tablo 14. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet in Sunduğu Servis Hizmetlerini Kullanma Sıklığına Göre Dağılımları Tablo 15. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Hakkındaki Görüşlerine Göre Dağılımları Tablo 16. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıflara Göre Haftalık İnternet Kullanım Sıklığına İlişkin Dağılım Tablo 17. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Haftalık İnternet Kullanım Sıklığına İlişkin Dağılım Tablo 18. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Kullanma Sıklığı... 77

12 xii Tablo 19. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Instant Messaging Kullanma Sıklığı Tablo 20. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Oyun/Sohbet Kullanma Sıklığı Tablo 21. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Haber Grupları/Listeler(Newsgroup/Listservers) Kullanma Sıklığı Tablo 22. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Web de Gezinti Sıklığı Tablo 23. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Arama Motorlarını Kullanma Sıklığı Tablo 24. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Bigi/Haber Amaçlı İnternet Kullanma Sıklığı Tablo 25. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Telnet Kullanma Sıklığı Tablo 26. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre FTP Kullanma Sıklığı Tablo 27. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Araştırma Amaçlı İnternet Kullanma Sıklığı Tablo 28. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetleri İle Bilgisayar Kullanmayı Öğrenme Şekillerine Göre Dağılım Tablo 29. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetleri İle İnternet Kullanmayı Öğrenme Şekillerine Göre Dağılım Tablo 30. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanma Süreleri (yıl) İle Amaçlı İnternet Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılım Tablo 31. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanma Süreleri (yıl) İle Instant Messaging Amaçlı İnternet Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılım Tablo 32. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanma Süreleri (yıl) İle Oyun/Sohbet(Chat) Amaçlı İnternet Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılım... 91

13 xiii Tablo 33. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanma Süreleri (yıl) İle Haber Grupları/Listeler Amaçlı İnternet Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılım Tablo 34. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanma Süreleri (yıl) İle Web de Gezinti Amaçlı İnternet Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılım Tablo 35. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanma Süreleri (yıl) İle Arama Motorları Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılım Tablo 36. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanma Süreleri (yıl) İle Bilgi/Haber Amaçlı İnternet Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılım Tablo 37. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanma Süreleri (yıl) İle Araştırma Amaçlı İnternet Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılım... 96

14 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NDEKİ İNTERNET LABORATUARLARINI KULLANAN ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AYŞE TEKDAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2005

15 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. İnternet Nedir? Internet, küresel ölçekte telekomünikasyon altyapısı (telefon hatları, uydular, yerel ağ bağlantıları vb) ile birbirine bağlanmış milyonlarca bilgisayar sistemi ve binlerce bilgisayar ağından oluşan dev bir iletişim ağıdır (Deryakulu ve Eşgi, 2001). İnternet sözcüğü İnternational Network sözcüğünden oluşmuş uluslar arası ağ anlamına gelen bir terimdir. İnternet milyonlarca alt ağdan oluşan ve ağlar içerisinde aktif olarak bulunan insanların tümünü yazılı, görsel ve işitsel olarak bir araya getirip etkileşim halinde bulunmasını sağlayan bir ağ protokolüdür (Telekomünikasyon Kurumu, 2003). İnternet bir çok bilgisayar sistemini TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) protokolü ile birbirine bağlayan dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır (Varol, 1998). İnternet, tüm dünyayı kapsayan, 110 ülkeye dağılmış ve ikiyüz milyondan fazla bilgisayarı birbirine bağlayan yaklaşık beş bin bilgisayar ağının toplamıdır. Kısaca internet, birbiriyle tüm dünya üzerinde yayılmış bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan bir bilgisayar ağıdır (Telekomünikasyon Kurumu, 2003). Internet in başlangıç tarihi 1969 da ABD Savunma Bakanlığı nda İleri Araştırma Proje Ajansı (Defense Advanced Research Project Agency = DARPA) tarafından oluşturulan ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) e dayanır. Herhangi bir nükleer saldırı sırasında bilgisayar yada bilgisayar ağları arasındaki iletişimi merkezi olmaktan çıkarmak amacıyla böyle bir projeye başlamıştı ve bunun yapılmasındaki amaç kesintisiz iletişim sağlayabilmekti.

16 2 Daha sonraki yıllarda ARPANET in gelişmesi, daha başka ağların da hizmete konulması ve bunlar arasında bağlantıların sağlanması sonucu ağ kapsamı oldukça genişleyerek ağlar arası iletişim dönemi başladı. Internet in ilk günlerinde hatta 1980 li yılların sonlarına kadar Internet farklı ortamlarda bulunan bilgisayar sistemlerinin bağlantısından oluşuyordu. Ancak IP protokolü olarak bilinen iletişim kuralının uygulanması sonucu yerel bilgisayar ağları da birbirine bağlanabildi. Yani sadece bilgisayar sistemleri arasında değil aynı zamanda yerel ağlar arası bağlantı LAN(Local Area Network) da gerçekleştirildi (İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, 2003). Günümüzde sadece birkaç ülke hariç, hemen hemen her ülke Internet e bağlı durumdadır. ABD, Kanada, Almanya, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerin çoğunda tüm üniversiteler, araştırma kurumları, devlet/hükümet kurum ve kuruluşları Internet e bağlı olup hizmet almakta ve vermektedir. Yine birçok ülkede ticari kurumlar ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin de Internet teki varlıkları gün geçtikçe baş döndürücü bir hızla artmaktadır. Internet in en önemli işlevi çok büyük bir bilgi kaynağı olmasıdır. Internet günümüzde üzerinde her türlü bilgiyi bulabileceğiniz ve erişebileceğiniz bir duruma gelmiştir. Yaşadığımız bu döneme Bilgi Çağı (information age) denilmesinin başlıca nedeni Internet tir. Günümüzde Internet, bilgi alış-verişinin en hızlı ve en ucuz yapıldığı ortamdır. Başlangıçta, sadece bilimsel amaçlı ya da akademik kurumlar arasında bilgi alışverişi için gelişmesini sürdüren Internet, günümüzde eğitim-öğretimde çok yeni fırsatlar ve yöntemlerin gelişimine sahne olmaktadır. Öğrencinin Internet ortamında zamandan ve yerden bağımsız olarak öğrenim görmesi mümkündür(işman, 1998). Günümüzde, okul yıllarında örgün eğitim yoluyla kazanılan bilgiler çok kısa sürelerde demode olmaktadır. Özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, genetik ve tıp bilimleri gibi alanlarda çok hızlı gelişmeler kaydedilmektedir. Örneğin, bir yazılım mühendisi okuldan mezun olduktan yaklaşık 5 yıl sonra yeniden lisans programı alması gereken duruma gelmektedir. Bu duruma gelinmemesi için bireyin

17 3 sürekli olarak bilgilerini güncellemesi gereklidir ve bunu da Internet yoluyla yapabilir. Gerçekten de Internet, hemen her konuda geçmişe ait (arşivsel) bilgiler yanında oldukça yeni ve güncel bilgilerin hızlı ve sürekli biçimde alınabileceği olanakları sunmaktadır. Bu yönüyle Internet sürekliliği olan bir yaşam-boyu öğrenim merkezi (life-long learning center) dir ( Duman, 1997). İletişim, Internet hizmetlerinin başında gelmektedir. Internet üzerinden binlerce kişiye çok kısa sürelerde ileti gönderilebilir yada ileti alınabilir. Günümüzde gazetelerin, magazinlerin ve dergilerin bir çoğu İnternet üzerinden elektronik olarak yayımlanmaktadır. Televizyon ve radyo kanalları da artık İnternet üzerinden izlenebilir duruma gelmiştir. Dünyada 950 milyonu aşkın, Türkiye de ise 5-6 milyon civarında İnternet kullanıcısının olduğu bilinmektedir. İnternet e bağlı IP numarası olan bilgisayar sayısı dünyada 233 milyon, Türkiye de ise 345 bindir. Dünyada alan adı ve web sayısı 50 milyona yakın, Türkiye de ise 60 bin civarındadır (M. Akgül, 2004). Internet bir ticaret ortamı olarak düşünüldüğünde, üretici firmalar ve iş adamları için bu sayı müşteri kitlesi anlamına gelmektedir. Ticari kurum ve kuruluşlar, Internet te elektronik dükkan (electronic shop = e-shop) veya elektronik mağazalar (electronic mall = e-mall) açmaya başlamışlardır. Böylece elektronik ticaret (electronic commerce = e-commerce), elektronik pazarlama (electronic marketing = e-marketing) veya daha geniş anlamıyla elektronik iş (electronic business = e-business) gibi terimler yaşamımıza girmeye başlamıştır. Günümüzde bankalar da Internet ortamında faaliyet göstermektedirler. Son yıllarda Internet Şubesi gibi bankacılık terimleri kullanılmaya başlanmıştır. Masa üstünde Internet e bağlı bilgisayarınız aracılığıyla kredi kartı borçlarınızı ödeyebilir, havale yapabilir, yatırım hesabınızdan döviz, bono, tahvil veya hisse senedi alış-satış işlemlerini birkaç saniye içinde yapabilirsiniz. Bu ortamdan, dünyanın herhangi bir yerindeki futbol maçı ya da konser izlenebilir ya da kilometrelerce uzaktaki insanlarla satranç turnuvaları düzenlenebilir.

18 4 Internetin, insanları birbirlerine yaklaştırdığı da düşünülebilir. IRC (Internet Relay Chat) server olarak adlandırılan bir sohbet sunucusuna bağlanarak dünyanın her yerinden arkadaşlar edinmek mümkündür İnternet Kimler Tarafından İşletilir? Bu küresel ağ, herhangi bir kişi, şirket veya ülkenin malı değildir. Öyleyse bu dev sistem kendiliğinden nasıl çalışıyor? diye düşünülebilir. Bu sorunun yanıtı herkesin kendi sorumluluk alanına giren ağ ve sistemlerin çalışmasından ve yönetiminden sorumlu olmasıdır. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde telefon ve uydu iletişimi sağlayan şirket ve/veya kuruluşların alt yapısı ile ağlar arası iletişim yani Internet e bağlantı tamamlanmış olur. Ancak şunu da hemen belirtmek gerekir ki, geçmişten günümüze kadar Internet le ilgili kurallar, yöntemler ve sistemleri tartışmak, standartlar geliştirmek ve yeni teknolojik araştırmaları ivmelendirmek üzere çeşitli oluşumlar görev almışlar ve almaktadırlar. Internet le teknolojik açıdan uğraşmayan bir kişi için Internet, bir servis sağlayıcısına bağlanmak ve amaca bağlı olarak gezinmek kadar basit bir anlam ifade eder. Ancak diğer yandan Internet, bilgisayarlar arasındaki iletişimi sağlamak için son derece karmaşık sayılabilecek birtakım protokoller ve işlemlerin tanımlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasını gerektirmektedir. Çünkü, eğer her isteyen herhangi bir standarda uymadan istediği şekilde bir sistem ve ürün geliştirip kullansaydı "Internet" olamazdı. İşte bu tür herkesin uzlaşabileceği yöntemler, sistemler ve standartları belirleyen bazı kurumlar/örgütler mevcuttur (İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, 2003) İnternet in Tarihçesi Başlangıçta 4 bilgisayardan oluşan ARPANET, çok kısa bir süre sonra üniversite öğrencileri ve araştırıcılarının elektronik posta ve çevrim-içi konferanslar düzenlemek, ders ve araştırma materyali alış-verişi yapmak gibi istekleri nedeniyle birçok yüksek

19 5 öğretim ve araştırma kurumunu kapsayacak şekilde gelişmeye başladı. 1970'lerde orijinal ARPANET yalnız ABD de değil tüm dünya genelinde kullanıcıları olan ağlardan oluşacak kadar büyümüştü. Dünya genelinde araştırma ve eğitim kurumları kendi yerel ağlarını oluşan büyük ağın içine sokmak için ARPANET'e bağlanmaya çalışıyordu. Bu arada ARPA bu denli geniş ağ içinde farklı işletim platformlarında farklı sistemlerden oluşan bilgisayarlar arasında kolay bir iletişim sağlanabilmesi için iletişim kuralları ve veri aktarımı yöntemleri ve teknolojilerinin gelişmesine destek olmaya devam etmekteydi(istanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, 2003). 1980'lerde bu küresel ağ, binlerce eğitim-öğretim kurumu, araştırma kurumları ve devlet kurumlarının ağını kapsayacak kadar büyümüştü. Bu gelişmeye paralel olarak Amerikan Bilim Kurumu (National Science Foundation = NSF), ARPANET'ten ayrı yüksek hızlı bir ağ tesis etti ve bu ağ NSFNET olarak adlandırıldı. Amerika'daki bilimsel araştırma merkezleri ve üniversiteler bu ağ içinde yer aldı. Amerikan Hükümeti askeri kurumları da MILNET isimli bir ağ üzerine toplayarak ARPANET'e son verdi. Eğitim ve araştırma kurumları yanında özel şirketler ve kar amacı gütmeyen kurumlar da NSFNET'e bağlanmaya başladı yılında Avrupa'da ilk özel ticari kurumlara hizmet veren servis sağlayıcı kuruldu. NSFNET altyapısı sürekli olarak geliştirilmeye devam edilerek yaklaşık iki yılda gelişmiş altyapı çalışmaları gerçekleştirildi (İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, 2003). 1970'lerin sonlarında TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) ağlar arasında iletişim için resmi bir iletişim kuralı özelliği kazanmıştı. UNIX ailesi işletim sistemleri bu ağlarda kullanılan işletim platformlarıydı. Böylece tüm ülke sınırlarını aşan küresel bir ağ kavramı, "internet" kavramı doğmaya başlıyordu yılına gelindiğinde ise artık tüm dünya genelinde birbirine bağlı bilgisayarlardan oluşan büyük ağ ya da "ağlar arası ağ" mevcuttu. İşte bu ağın adı bundan sonra "INTERNET" olarak anılacaktı yılında HTML dili ve Web kavramının ortaya çıkışı Internet'i daha da cazip hale getirdi yılında 10,000 siteden oluşan ağ 1990'da 100,000 sitelik bir sayıya ulaştı yılında grafik arabirimli Web teknolojisi sayesinde tam anlamıyla bir

20 6 "patlama" başladı. Internete bağlı bilgisayar sayısı üssel şekilde artmaya başladı. Ayda %20 büyüme oranı ile 727,000 bilgisayar kapasitesine ulaştı yılına kadar, NSFNET ticari amaçlı iletişime açık değildi, ticari kurumlardan ticari kurumlara trafiğine "Makul Kullanım İlkeleri" (Acceptable Use Policy) çerçevesi dışında izin verilmiyordu yılında NSFNET'in ticari faaliyetlere de açılması için birkaç firma ile Amerikan Hükümeti arasında bir anlaşma imzalandı. Benzer anlaşmalar diğer ülkelerde de gerçekleştirildi. Ardından özel sektör mülkiyetinde olan alt-ağ yapıları kurulup gelişmeye başladı. Böylece on binlerce ticari kurum da hızla ağ yapılarını NSFNET'e bağladığından bugünkü anlamıyla "Internet" ortaya çıktı. Özel kuruluşlar ve kişisel kullanıcı sayısında çok fazla artış sağlanmaya başladı. Bazı özel kurumlar hükümet tarafından desteklenen NSFNET'e göre çok yüksek hızlara iletişim sağlayan ticari amaçlı ağ hizmetleri ve altyapısı sağlamaya başladılar yılında NSFNET, Internet'in teknik düzenleyicisi olarak görev yapacak olan InterNIC'i kurdu. InterNIC sadece teknik düzenlemelerden sorumlu olacak, ancak ağ altyapısı ve hizmetleriyle uğraşmayacaktı. 1995'lerde özel büyük firmalar Internet'e parasal destek ve altyapı sağlamaya başladı ve günümüzde Internet hizmetlerinin büyük bölümü özel şirketler tarafından sağlanmaktadır. 1995'lerde özel sektör altyapısı gelişince başlangıçta bir bilimsel ağ olarak kurulan NSFNET, Mayıs 1995'te NREN (National Research and Education Network) olarak anılan Ulusal Araştırma ve Eğitim Ağı'na dönüştürüldü (İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, 2003) İnternet Servisleri İnternet in sunduğu servis hizmetlerinden en yaygın kullanılanlara örnek olarak web, e-posta, tartışma listeleri, usenet haber öbekleri, sohbet servisleri, gopher servisleri, çoklu ortam servisleri ve konferans servisleri gösterilebilir Gopher Servisleri Gopher, 1991 yılında Minnesota Üniversitesi'nden Paul Linder ve Mark P. McCahill tarafından geliştirilmiştir. Gopher, sunucuları (gopher servers) üzerinde

21 7 bulunan bilgilere erişmek için kullanılan menü sistemiyle çalışan bir Internet servisidir. Gopher ile İnternet de bulunan bir kaynağa erişim, bir menüde seçim yapmak kadar kolaydır. Kullanıcı, Gopher i kullanarak metin, ses yada görüntü içeren dosyaları bulup kendi bilgisayarına kopyalayabilir. Web'in gelişmesinden önce yaygın bir bilgi sistemi olan Gopher, artık popüleritesini kaybetmeye başlamıştır(ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, 2003) WAIS(Wide Area Information System) Thinking Mahchines, Apple, Dow Jones ve Wall Street Journal ın ortak çabasıyla başlamış, Brewster Kahle tarafından geliştirilmiş olan WAIS, dağıtık bir tarama ve dosya erişim sistemidir. WAIS programı çok büyük bir elektronik bilgiyi indeksleyerek istenen bilginin bir anahtar sözcük verilerek aranmasını sağlar. Archie den farklı olarak WAIS de tam metin üzerinde arama yapılabilmektedir. Bu da günümüzde çok az kullanılan bir servistir (Küçük, 2002, s.20) Archie Archie arşiv sözcüğünün kısaltmasıdır. FTP(File Transfer Protocol) bilgisayarlarının içeriklerini sorgulamak ve bilgiyi kullanıcıya sunmak amacıyla Montreal McGill Üniversitesindeki Alan Emtage, Bill Helan ve Peter Deutsch adlı üç öğrenci tarafından geliştirilmiştir. Kullanıcı Archie yi kullanarak anahtar kelimeyi yazıp, aradığı bilginin hangi adres ve hangi dizinde olduğunu öğrenebilir. Günümüzde pek fazla kullanılmamaktadır Hytelnet Hytelnet, telnet adreslerini bulmayı kolaylaştıran bir veri tabanıdır. Saskatchewan Üniversitesi nden Peter Scott tarafından yazılmış bir programdır(pitter ve diğerleri, 1995). Günümüzde popüleritesini kaybetmiştir.

22 Telnet ( Remote Login- Uzaktan Erişim) Telnet, Internet'e bağlı bir bilgisayar sistemine uzaktan bağlanarak onu kullanmaya olanak sağlayan bir Internet servisidir. Bağlantı kurulan bilgisayar aynı binada olabileceği gibi, kilometrelerce uzaktaki bir başka ülkede de olabilir. Böylece kullanıcı, çalıştığı yerden ayrılmadan kendisinden çok uzaktaki bir bilgisayar sistemini sanki masasındaki bir bilgisayarmış gibi kullanabilmektedir (Çağıltay, 1997, s.71). Telnet hizmetinden yararlanabilmek için hedef bilgisayarın adresinin önceden bilinmesi gereklidir. İnternet üzerinde bağlanılmak istenen diğer bir bilgisayara Telnet aracılığı ile erişimin iki şekli mevcuttur. Birincisi, herkese açık sistemlere ve bilgi kaynaklarına serbest erişim, ikicisi ise önceden kullanım iznine, yani bir kullanıcı kodu ve şifreyle girilebilen sistemlere erişimdir ( Aytek, S:44). Telnet genellikle kütüphane katalogları taramak ve uzak bilgisayar sistemlerindeki programları çalıştırmak için kullanılmaktadır(ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, 2003) World Wide Web (WWW) World Wide Web yada kısaca Web, Internet üzerinde bilgi dağıtma, inceleme, tarama ve taşıma işlemlerini kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir Internet hizmet aracıdır. Web hizmetleri, bilginin sayfa(page) olarak adlandırılan bir dizi belgeler(documents) ile dağıtılması yada yayımlanması(publishing) yoluyla yapılır. Sayfalar arasındaki ilişkiler bağlantılar(link) adı verilen metinsel yada grafik nesneler aracılıyla sağlanır (Cebeci, 1996). Web sayfaları Internet e bağlantısı olan ve web sunucusu(web Server) denilen hizmet sağlayıcısı bilgisayar sistemleri üzerinde bulunur ve yayımlanırlar. Internet e bağlı bir başka bilgisayar sisteminden bu sunucuların Web adresleri kullanılarak istemde bulunulduğunda, Web sunucusundaki sayfada yer alan bilgi istemciye gönderilir. Internet üzerinde mevcut hemen hemen her protokol Web üzerinden erişilebilir durumdadır. E-posta, FTP, Telnet ve Usenet tartışma gruplarını buna örnek

23 9 olarak verebiliriz. Bunlara ilaveten Web kendi protokolü olan HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ile çalışan bir sistemdir(cebeci, 1996). Web'in tek bir arabirim ile yukarıda anılan birçok protokole destek vermesi, onu kullanıcılar için kullanımı son derece kolay bir hale getirmiştir. Interneti popüler yapan teknoloji Web'dir. Internet' deki asıl gelişme 1992 de ilk grafik tabanlı Web tarayıcısı Mosaic in geliştirilmesiyle başlamıştır. Mosaic, o zamana kadar sadece metin formunda olan bilgi alış-verişinin grafik formunda da yapılabilmesini sağlamıştı ve en önemlisi Internet'ten bilgi edinmek için son derece sıkıcı olan metin formunda yüzlerce komutun ezberlenmesi de gerekmiyordu. Yani kullanıcının Internet'te gezinmesi ve kullanımı son derece kolay grafik arabirim aracılığıyla sadece fare butonlarına tıklamak suretiyle yapılabilmekteydi (Cebeci,1996). Web'i izlemek için kullanıcı arabirimi olarak grafik tabanlı uygulamalara geçilmesi Web sayfalarının renklenmesine veya canlanmasına da neden oldu. Web, Gopher gibi menü tabanlı olmasının yanında hiper metin temelli bir İnternet bilgi dağılım yönetim sistemidir. Web tüm İnternet hizmetlerini ve hatta daha fazlasını içeren bir yapıya sahiptir. Web sayesinde dökümanlara erişebilir, resim, animasyon ve video görüntüleyebilir, ses dosyalarını dinleyebilir ve sesinizi karşı tarafa iletebilirsiniz. Hatta bunları yapabilmek için gerekli yazılımları Web den elde edebilirsiniz( Berkeley Library, 2002, p.3). WWW nin temelinde HTML olarak adlandırılan programlama dili yatmaktadır. İnternet üzerindeki WWW dökümanları HTML programlama dili ile yazılmıştır. HTML Web üzerindeki dökümanları tanımlayan bir işaretleme dili, yazım ve sistemidir. Günümüzde Java, Java Script, CGI/Perl gibi yaygın olarak kullanılmaya başlanan birçok programlama dili vardır. Bu yeni programlama dilleri ile Web sayfaları daha dinamik görüntülerle tasarlanabilmektedir (Aytek,1998, s.52). Tüm dünyada birbirine bağlı Web sayfalarına erişmek için kullanılan arabirim programlarına tarayıcı denir. Web sayfası herhangi bir Web tarayıcısının Web servisine bağlandıktan sonra aktardığı kompozit verilerden oluşan HTML sayfasıdır(inan, 1998, s.68).

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği)

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Kaynak: M. Ali Akcayol, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders Notları İçerik İnternet World Wide Web

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS)

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) 1 BİLGİSAYAR AĞI Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı bakır kablolarla yapılabildiği gibi,

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi...

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Bilgisayar Ağı (Network) Nedir? Bir ana bilgisayarın denetiminde birbirlerine bağlı olarak çalışan bilgisayarların oluşturduğu

Detaylı

TBF 110 BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet

TBF 110 BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet 2015 2016 Akademik Yılı Öğr. Gör. Gülten Güngörmüş gulteng@baskent.edu.tr Oda No: B- 202 Öğr. Gör. Gizem Öğütcü ogutcu@baskent.edu.tr Oda No:

Detaylı

(Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır)

(Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır) İnternet ve WWW İnternet Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı, (Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır) İnternet teki web site sayısının yüksek bir hızla artması ve beraberinde

Detaylı

Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon. Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com

Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon. Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com Enformason Teknolojisi: Đnternet Bilgisayar ağı: Birden fazla bilgisayar arasındaki programların paylaşılabilmesine izin veren

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK İletişimin Tarihsel Gelişimi İnternet in Tarihsel Gelişimi

Detaylı

Internet: Tarihçe ve Kavramlar

Internet: Tarihçe ve Kavramlar Internet: Tarihçe ve Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr Internet in Tarihçesi 1945 Vannevar Bush memex 1962 Licklider (MIT) Galaktik Ağ 1969 DARPA ARPANET 1972 İlk e-posta 1983 TCP-IP 1991 Gopher,

Detaylı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Burak DAYIOĞLU Hi-Tech World, Mart '98, Ankara İçerik Linux İşletim Sistemi nedir? Linux un benzer işletim sistemlerine göre avantajları nelerdir? Türkiye Linux Kullanıcıları

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

Internet ve World Wide Web

Internet ve World Wide Web Internet ve World Wide Web Bilişim Discovering Computers Teknolojileri 2010 Temelleri 2011 Living in a Digital World Dijital Bir Dünyada Yaşamak Internet Internet, milyonlarca şirketin, devlet ve öğretim

Detaylı

Bilgi ve iletişim NETWORK, I NTERNET

Bilgi ve iletişim NETWORK, I NTERNET Bilgi ve iletişim NETWORK, I NTERNET internet Nedir? Bir bilgisayarın birden fazla bilgisayarla bağlanması sonucu oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Dünyada bilinen en büyük bilgisayar ağına ise İnternet

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel bilgiler Değerlendirme Arasınav : 25% Ödevler : 15% Final Projesi : 30% Final Sınavı : 30%

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016 Ağ Protokolleri Aysel Aksu Nisan, 2016 İçindekiler 1 Giriş................................................ 2 2 AĞ PROTOKOLLERİ....................................... 3 2.1 TCP/IP MİMARİSİ VE KATMANLARI.........................

Detaylı

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları Prof. Server Acim (Besteci ve Devlet Konservatuvarı Müdürü) 18 Nisan 2013 - Perşembe - 12.15 İnönü Üniversitesi GSTF ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

INTERNET VE INTERNET TARAYICISI

INTERNET VE INTERNET TARAYICISI INTERNET VE INTERNET TARAYICISI HATIRLAYALIM 2 Ses kartı, ekran kartı, modem kartı gibi kartlar ) üzerine takılırlar. Aşağıdaki kartlardan hangisi bilgisayarda hem girdi hem de çıktı birimi görevini yerine

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

DİZİN. Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir.

DİZİN. Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir. DİZİN Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir. A ağırlıklandırma bkz. terim ağırlıklandırma AltaVista, 6, 31, 37, 45-47, 93, 135 anahtar sözcükler,

Detaylı

INTERNET PROGRAMCILIĞI. Kişisel Bağlantı. Neler Öğreneceğiz? Bağlantı Türleri. Gereksinimler. Modem

INTERNET PROGRAMCILIĞI. Kişisel Bağlantı. Neler Öğreneceğiz? Bağlantı Türleri. Gereksinimler. Modem INTERNET PROGRAMCILIĞI Seval ÖZBALCI Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ders 2 Internet Teknolojileri ve Temel Internet Kavramları Neler Öğreneceğiz? Internet e Kişisel Bağlantı Kişisel Bağlantı İçin Gerekenler

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Instructional Technology Support Office ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Đletişim Bilgileri: Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres:

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 2

İnternet Teknolojileri. Ders 2 İnternet Teknolojileri Ders 2 İnternet'in Tarihi 1971 yılında Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protocol) ismi verilen bir protokol ile çalışmaya başladı. 1972 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen

Detaylı

İnternet'in Tarihi. İnternet Teknolojileri. İnternet'in Tarihi. NSFNET omurgası 1971. Ders 2

İnternet'in Tarihi. İnternet Teknolojileri. İnternet'in Tarihi. NSFNET omurgası 1971. Ders 2 İnternet'in Tarihi İnternet Teknolojileri Ders 2 1971 yılında Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protocol) ismi verilen bir protokol ile çalışmaya başladı. 1972 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 1

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 1 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 1 2 Dersi Veren: Doç.Dr. Nuray At Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, EEM213 e-mail: nat@anadolu.edu.tr Kaynaklar: 1. E. Yaşar, T. Özseven, İnternet

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM Celal Bayar Üniversitesi kütüphane veritabanlarına üniversite dışından erişebilmek için kullandığınız internet tarayıcısına uygun olarak bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Aşağıda tanımlanan ayarlar

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. İnternet Nedir Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. İnternet Nedir Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İnternet Nedir Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İNTERNET NEDİR? İNTERNET NEDİR? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İnternetin Tanımı: İnternet, belirli bir amaç için bilgi alıp vermek üzere birbirine bağlanmış bilgisayarların oluşturduğu uluslararası bilgisayar

Detaylı

INTERNET NEDİR? INTERNET İN TARİHÇESİ WEB SAYFALARININ UZANTILARI

INTERNET NEDİR? INTERNET İN TARİHÇESİ WEB SAYFALARININ UZANTILARI INTERNET NEDİR? Dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma istekleri sonrasında ortaya çıkmış olan bir teknelojidir. Bilgilere

Detaylı

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ DNS Nedir? 14545568 HİKMET TÜYSÜZ DNS DNS, Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı İlk bilgisayarlar 1960'lı yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Mainframe olarak adlandırılan bu bilgisayar çok büyük dosya dolapları gibi araçlardır. Zaman içerisinde mainframe'ler geliştirildi.

Detaylı

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü E-LIS: E-prints in Library and Information Science İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü Açık Erişim Süreci Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. OSI Başvuru Modeli ve Katmanları 1. Fiziksel Donanım Katmanı (1.Katman) 2. Veri Bağlantı Katmanı (2.Katman) 1.Mantıksal Bağ Kontrolü Ağ Katmanı 2.Ortama Erişim

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

Mustafa SANGÜL - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2013-2014. Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma

Mustafa SANGÜL - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2013-2014. Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma 3. ÜNİTE Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma 3.1. BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme 3.2. Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları 3.3. Hesaplama, Grafik ve Veri Oluşturma

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

1. İNTERNET NEDİR?... 2 2. İNTERNET İNSANLARA NELER SAĞLAR?... 3 3.İNTERNETE BAĞLANMAK İÇİN NELER GEREKLİ?... 5

1. İNTERNET NEDİR?... 2 2. İNTERNET İNSANLARA NELER SAĞLAR?... 3 3.İNTERNETE BAĞLANMAK İÇİN NELER GEREKLİ?... 5 İÇİNDEKİLER 1. İNTERNET NEDİR?... 2 1.1. İNTERNETE KİMLER BAĞLANIR?... 2 1.2. İNTERNETE BİLGİLERİ KİM KOYAR?... 3 2. İNTERNET İNSANLARA NELER SAĞLAR?... 3 2.1. E-POSTA... 4 2.2. CHAT (MİRC)... 4 3.İNTERNETE

Detaylı

İnternet ve ağ kavramlarını tanımlamak. İnternet in nasıl çalıştığını açıklamak. Elektronik posta ve sohbet kavramlarını açıklamak.

İnternet ve ağ kavramlarını tanımlamak. İnternet in nasıl çalıştığını açıklamak. Elektronik posta ve sohbet kavramlarını açıklamak. Amaçlarımız 2 İnternet ve ağ kavramlarını tanımlamak. İnternet in nasıl çalıştığını açıklamak. Elektronik posta ve sohbet kavramlarını açıklamak. Dosya transferi ve arama motoru kavramlarını tanımlamak.

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir?

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir? İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir? BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Ağ üzerindeki

Detaylı

ÖĞRETME ve ÖĞRENME MERKEZİ

ÖĞRETME ve ÖĞRENME MERKEZİ EKOEĞİTİM ÖĞRETME ve ÖĞRENME MERKEZİ www.ieu.edu.tr/tlc tlc@ieu.edu.tr 488 82 25 Dr. Esin Çağlayan iuetlc Teaching and Learning Center - IUE Öğrencilere akademik gelişimlerinde destek sağlamak Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 3 PROGRAMIN DAYANAĞI... 3

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL-109 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEMİH ÇALIŞKAN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL-109 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEMİH ÇALIŞKAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL-109 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEMİH ÇALIŞKAN SOFTWARE (YAZILIM) O Sahip olunan bilgisayarların üzerine, onları verimli bir şekilde kullanmak için, çeşitli programlar yüklenir. Bu programların

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİ AĞLARININ KULLANIMI

İNTERNET VE BİLGİ AĞLARININ KULLANIMI İNTERNET VE BİLGİ AĞLARININ KULLANIMI İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir?

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir? İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir? BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Ağ üzerindeki

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU Kütüphanede mevcut olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını tarayabilmek için öncelikle http://kutuphane.ieu.edu.tr/ adresinden Kütüphane web sayfasına girmeniz

Detaylı

Wiley InterScience Kullanım Kılavuzu

Wiley InterScience Kullanım Kılavuzu SDÜ Bilgi Merkezi E-Bülten Kasım 2008 Sayı: 6 Wiley Interscience http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home?cretry=1&sretry=0 Wiley Interscience veri tabanı 30 Haziran 2008 tarihinde Blackwell Synergy

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Internet Nedir? Internet Adresleri. Internet Servisleri

Internet Nedir? Internet Adresleri. Internet Servisleri Internet Nedir? Internet, dünya kapsamında birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine bağlayan ve gittikçe büyüyen bir iletişim ağıdır. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol),

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İçindekiler Giriş İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? Kullanılabilirlik nedir? Kullanılabilirlik Testi nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

E-Bülten. Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Toplu Tarama (Central Search) Toplu tarama kütüphaneler için neden gerekli?

E-Bülten. Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Toplu Tarama (Central Search) Toplu tarama kütüphaneler için neden gerekli? E-Bülten Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Mart 2007 Sayı: 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi tarafından Mart 2007 tarihinden itibaren elektronik bülten yayınlanacaktır.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri bir Web yazılımı olan Beykent Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi

Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri bir Web yazılımı olan Beykent Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri bir Web yazılımı olan Beykent Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden yürütülmektedir. Öğretim Yönetim Sisteminde,

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Html temelleri. Ders 4

Html temelleri. Ders 4 Html temelleri Ders 4 1 Giriş World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en

Detaylı

(IEL) Online. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

(IEL) Online. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi IEEE Xplore IEEE/IEE Electronic Library (IEL) Online 1 Kapsam IEEE Xplore veri tabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Veri Ambarından Veri Madenciliğine

Veri Ambarından Veri Madenciliğine Veri Ambarından Veri Madenciliğine Yrd. Doç. Dr. Ömer Utku Erzengin 1, Uzman Emine Çetin Teke 2, İstatistikçi Nurzen Üzümcü 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 2

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

Yazılımlarının İncelenmesi

Yazılımlarının İncelenmesi LMS (Learning Management System) Yazılımlarının İncelenmesi Fulya Sarı Apple Bilkom Bilişim Eğitim Teknolojisi Danışmanı LMS CMS LCMS Uzaktan Eğitim LMS Karşılaştırması Uzaktan eğitimi geliştirme ortamı

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET Bitirme Ödevi Kadir Kemal Dursun 040000643 Hakan Demirtaş 040000684 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı