BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ"

Transkript

1 BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının geçmişteki her türlü faaliyetlerini, sebep-sonuç ilişkilerine dayanarak yer ve zaman gösterip belgelere dayanarak araştıran, anlatan bileme tarih denir. Tarihi Olayların Özellikleri Tarihçinin Özellikleri Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Bu nedenle tarihte deney ve gözlem yapılmaz Olayların yeri ve zamanı belli olmalıdır Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmalıdır Olayların üzerinden belli bir zaman geçmelidir Tarihi olayların oluşmasında maddi ve manevi sebepler bulunmaktadır. Objektif (tarafsız) olmalıdır. Geçmişteki olaylar, günümüzün değer yargılarıyla değerlendirilmemelidir. Araştırmacı, meraklı olmalı, sebep sonuç ilişkilerini belirtmelidir. Tarihin Tarihin konusu insandır. Konusu İnsanların geçmişte yaptıkları her türlü faaliyetleri inceler. Tarihin Objektif olmak Metodu Yardımcı bilimlerden, kaynak ve belgeden yararlanmak Olayın geçtiği yerde araştırma yapmak Yer ve zaman, sebep ve sonuç ilişkilerini belirtmek Kaynakları Yazılı Kaynaklar: Kitabe, tablet, ferman, mektup. Anlatım Şekli (Felsefesi) Yazısız Kaynaklar: Destan, resim, heykel, mimari eserler Hikayeci Tarih (Nakilci-Rivayetçi): Olayları hikaye anlatır gibi anlatır. İlk tarih metodudur. Öğretici Tarih (Pragmatik-Faydacı): Kahramanları ön plana çıkartır. Abartarak anlatır. Sosyal Tarih (İctimaiyatçı): Olayların sosyal nedenlerini araştırır. Neden Nasılcı Tarih (Bilimsel Tarih): Olayların sebep ve sonuçları üzerinde durur. Tarihin Tasnifi Zamana Göre: Çağlar, yüzyıllar, yarıyüzyıllar ve çeyrekyüzyıllar Mekana Göre: Bir şehir, bölge ve mekanı esas alır Konularına Göre: Bir tek konuyu anlatır. İslam tarihi, sanat tarihi, Osmanlı tarihi gibi Tarihin Metodu Kaynak Araştırması: Araştırılacak konularla ilgili kaynaklar tespit edilir. Tasnif: Kaynakların sınıflandırmasıdır. Tahlil: İnceleme Tenkit: Araştırılacak bilgilerin eleştirilmesi Terkip (Sentez): Araştırılan konu ile ilgili bir sonuca ulaşma. 1

2 YARDIMCI BİLİMLER Arkeoloji Kronoloji Coğrafya Paleografya Filoloji Nümizmatik (Meskükat) Epigrafi (Epigrafya) Antropoloji Etnoloji Etnografya Diplomatik Sigolografi Heraldit Şecereler Karbon 14 Antroponomi Toponomi İktisat Felsefe Sosyoloji Kazı bilimi. Tarih öncesi dönemleri araştırır. Takvim bilimi. Olayların oluş zamanını ve sırasını belirler Yer bilimdir. Eski yazıları inceler. Dil bilimidir. Para bilimidir. Anıt ve kitabeler bilimidir. İnsan ırklarını inceler. İki yada daha fazla kültür arasında mukayese yapar. Halk bilimidir. Halk kültür ve folklorünü inceler. Devletler arası yazışmaları, siyasi belgeleri ve ilişkileri inceler. Mühür bilimidir. Armaları inceler Soy kütüğünü çıkarır, İskelet ve fosillerin yaşlarını tespit eder. Şahıs adlarını araştır. Yed adlarını inceler Ekonomiyi ve ekonomik yapıyı inceler Kültür ve düşünceyi inceler Toplumun yapısını inceler. TARİH ÖNCESİ DEVİRLER Yazıdan önceki döneme tarih öncesi, yazıdan sonraki döneme tarih devirleri denmiştir. Yazıyı ilk kez Sümerler buldu. (MÖ: ) TAŞ DEVRİ Kaba Taş Devri Yontma Taş Devri Cilalı Taş Devri İnsanlığın yaşadığı en uzun dönemdir. İnsanların en karanlık dönemidir. Bu dönem hakkında fazla bir bilgimiz bulunmamaktadır. İklim değiştiği için, insanlar mağaralara yerleştiler Mağara duvarı resimleri yapıldı Avcılık ve toplayıcılıkla geçindiler. İlk iş bölümü ortaya çıktı. Ateş bulundu. İnsanlar ırmak ve göl kenarlarında yaşadılar Köyler kuruldu. Çanak ve çömlekler yapıldı Üretim hayatına geçildi Hayvan evcilleştirildi. Bitki liflerinden elbise yapıldı Menhir, Dolmen ve Tümülüs (Höyük) yapıldı MADEN DEVRİ Kalkolitik Taş ve Maden devri arasında bir geçiş dönemidir. Bakır Devri Bakır tabiattan çok bulunduğundan bakırdan eşyalar yapıldı. Tunç Devri Bakır ve Kalayın karışımından elde edilmiştir. Site adlı şehir devletleri kuruldu. Demir Devri Demirin işlenmesi zor olduğundan en sona kaldı. Yazı bulundu. Devletler kuruldu 2

3 TAKVİM Tanım: Günleri, ayrı ve yılları araştıran araca takvim denir. Güneş Yılı Takvimleri Ay Yılı Takvimleri Türklerin Kullandığı Takvimler Mısırlılar tarafından ilk kez bulundu. Bunlar; Julyen, Gregoryen (Miladi), Rumi, Celali takvimlerdir. İlk kez Sümerler tarafından bulundu. Bunlar; Hicri takvimdir. Oniki hayvanlı Türk takvimi, Hicri, Celali, Rumi ve Miladi Takvimler TAKVİM ÇEŞİTLERİ Güneş Yılı Ay Yılı Julyen Takvim Gregoryen Takvim (Miladi Takvim) Oniki Hayvanlı Türk Takvimi Hicri Takvim Celali Takvim Rumi Takvim Dünyanın güneş etrafındaki bir turudur. Dünya bu turu 365 gün 6 saatte tamamlar. İlk kez Mısırlılar tarafından bulunmuştur. Ayın dünya etrafındaki bir turudur. Ay bu duru 354 günde tamamlar. İlk kez Sümerler tarafından bulunmuştur. Roma devleti tarafından Mısır takvimi baz alınarak hazırlandı. Güneş yılına dayalıdır. Julyen takvimi esas alınarak yapıldı. Papa 13. Gregore tarafından hazırlandı. Başlangıç yılı hz. İsa nın doğumu olduğundan doğum anlamına gelen milad adı verilmiştir. Güneş yılına dayalıdır. Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Ayların değil, yılların isimleri vardır. 12 yılda bir devri daim yapar. Güneş yılına dayalıdır. Ay yılına dayalıdır. Peygamberimizin 622 yılında Mekke den Medine ye gidişi başlangıç olarak alır. Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde yapıldı. Güneş yılına dayalıdır. Sadece mali hesaplamalar için yapılmıştır. Osmanlılar tarafından sadece mali hesaplamalar için yapılmıştır. Güneş yılına dayalıdır. Başlangıç noktası hicrettir. 3

4 BÖLÜM 3: İlkçağ Tarihi (MÖ: /MS:375 veya 476) Mezopotamya: Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bölgedir. Taş az olduğundan günümüze mimari eser gelmemiştir. Mezopotamya da kurulmuş olan uygarlıklar şunlardır. Sümerler (MÖ: Siteler halinde kuruldular. Şehir devletlerinin başında Rahip-Kral bulunur. İlk kanun ve reformu Lagaş kralı Urgakina yapmıştır. Sümer yasaları, insancıl olup fidye esasına dayanmaktadır. 3000/2350) İlk yazıyı (Çivi), ay yılı takvimi, sayı sistemi, denklemler, dairenin alanı ve tekerleği buldular. Tapınaklarına Ziggurat denilmektedir. Destanları; Gılgamış, Tufan ve Yaradılıştır. Akad kralı l. Sargon tarafından yıkıldı. Sümerlere kesin bir şekilde Elamlar son Akadlar (MÖ: ) Babiller MÖ: Asurlar (MÖ: ) Elamlar (MÖ: ) vermiştir. Mezopotamya nın ilk siyasal birliğini sağlamış, ilk imparatorluğu kurmuşlardır. Tanrı-Kral anlayışını getirdiler. İlk düzenli orduyu kurdular. Eserleri; Naramsin Kabartmasıdır. MÖ: 2150 yılında Guti ler tarafından yıkıldılar. Babil devletinin en önemli hükümdarı Hammurabi dir. En önemli özelliği kanun yapıcı olmasıdır. Kısasa Kısas anlayışını getirdi. Ayrıca Tanrı-Kral anlayışı yerine de hayırsever hükümdar kavramını getirmiştir. Din ile devlet işlerini birbirinden ayırarak mutlak krallık kurdu. Babillerle Medler birleşerek Asurları yıktılar. Kudüs u alarak Yahudilerin Yuda devletine son verdiler. (538) Babiller in en önemli eserleri; Babil asma bahçesi ve Babil kulesidir. Eski Babil devletini Hititler (MÖ: 1531) İkinci Babil devletini de Persler yıkmıştır. (539) İlk kara koloniciliğini yapan devlettir. En önemli kolonileri Kayseri yakınlarındaki Kültepe dir. Anadolu ile ticaret yaptıklarından, Anadolu ya ilk yazıyı getirdiler. İsrail devletini yıkarak buradaki Yahudileri sürdüler. İlk sömürgeci devlettir. İlk defa atlı birlikleri, kütüphaneleri kurdular. Nemrut dağı heykelleri Asur lara aittir. Med ve Babil ittifakı sonucu yıkıldı. Başkentleri Sus tur. Mezopotamya nın en zayıf devletidir. Güzel sanatlar ve süsleme alanında büyük gelişme göstermiştir. Asur lar tarafından yıkılmıştır. Mısır Uygarlığı Etrafı doğal savunma sınırlarıyla çevrili olduğundan az istilaya uğramış, özgün bir uygarlık ortaya koymuştur. Önceleri Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde kurulmuştur. Mısır; İlah-Kral denilen Firavunlar tarafından yönetildi. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşmasını Hititlerle yaptılar. Hiyeroglif yazısını ve Papirüs kağıdını buldular. Ölümden sonraki hayata inandıklarından Firavunlar için Piramit, halk için Labirent adlı mezarlar yaptılar. En önemli tanrıları güneş tanrısı Ra dır. Cesetler mumyalandıklarından tıp, anatomi, eczacılık, kimya bilimleri gelişti. İlk defa pi sayısını, güneş yılı takvimini, geometri, dört işlem,alan ve hacim ölçümlerini buldular. Mimaride ileri gittiler. En önemli mimari eserleri Piramitlerdir. Özellikle; Keops ve Neferti 4

5 Suriye Filistin (Doğu Akdeniz) Uygarlığı İbraniler Dünyada ilk tek tanrı inancını getirdiler. Dinleri ırkçı olduğundan yayılmadı. İbranilere; Yahudi ve Musevi de denilmiştir. Kutsal kitapları Tevrat tır. Fenike alfabesini kullanmışlardır. En önemli eserleri Kudüs teki Süleyman mabedidir. Medler Yuda, Asurlar İsrail devletini yıktılar. Romalılarca Filistin den sürüldüler. Fenikeliler Siteler halinde kurulmuştur. Toprakları tarıma elverişli olmadığından deniz koloniciliğine yönelmişlerdir. Önemli kolonileri Kartaca dır. Mezopotamya kültürünü batıya taşımışlardır. Dünya kültür ve medeniyetine en önemli katkıları 22 harfli ilk alfabeyi bulmalarıdır. Yunan ve Roma Uygarlığı Girit Ege de bilinen en eski uygarlıktır. Kaya oymacılığı ile ev ve saraylar yapmışlardır. Medeniyeti Seramikleriyle ünlüdürler. Güçlü bir deniz filosuna sahip olmuşlardır. (MÖ: Mısır etkisiyle bir resim yazısını geliştirmişlerdir. Bu yazıya Lener A denilmiştir ) Girit uygarlığına MÖ:1400 yılında Hellas dan (Yunanistan) buraya gelen Aka lar son Miken (Aka) Uygarlığı (MÖ: ) Yunan Medeniyeti (MÖ: ) Helenizm (MÖ: ) Roma İmp. (MÖ:753- MS:1453) vermiştir. Akalar tarafından kurulmuştur. Güçlü savunma surlarıyla çevrili saraylar yapmışlardır. Kuyu mezarlarıyla ünlüdürler. Girit i almış, Girit yazısının etkisi ile Lener B adlı kendilerine özgü bir yazı geliştirmiş, Grekçe nin temelini atmışlardır. Deniz ticareti yapmış, Çanakkale boğazına egemen olmak için Truva savaşını yapımışlardır. Dorlar tarafından yıkılınca, batı Anadolu sahillerine gelerek İyonları kurdular. Dorlar tarafından Yunanistan da Polis adı verilen şehir devletleri halinde kurulmuştur. İlk demokrasiyi uyguladılar. Yunanistan da yönetim şekilleri sırasıyla; Krallık, Tiran, Aristokrasi ve Demokrasidir. Perslerle savaşarak, onların batıya doğru yayılmalarını engellediler. Deniz ticareti ve koloniciliği ile uğraştılar. Kolonilerini vatan olarak benimsemişlerdir. Çok tanrılı bir inanışa sahiptirler. En önemli tanrıları Zeus dur. Yunanlılar; tanrılarını insan şeklinde düşünmüşlerdir. Tanrıları onuruna Olimpus dağında Olimpiyat oyunları düzenlemektedirler. Yunanlılar arasında siyasal bir birlik olmamasına karşın, kültürel ve dini bir birlik bulunmaktadır. Olimpiyat oyunları ve dil, Yunan toplumları arasında bir birlik oluşturmaktadır. Yunanlılar, felsefe ve bilim alanında ileri gitmişlerdir. Mimari gelişmiştir. Mimaride Dor nizamını buldular. Büyük İskender in Asya seferi sonucu doğu ile batı kültürün kaynaşmasına Helenizm denir. İskenderiye de bir kütüphane kurdu. Bilim ve felsefe gelişti. Doğu da İran ın yönetim şekli olan Satraplıkları, batıda ise şehir devletlerini benimsedi. Büyük İskender in varis bırakmadan ölmesi üzerine toprakları komutanları arasında paylaştırıldı. Hristiyanlığı resmen kabul eden ve Cumhuriyet yönetimini ilk uygulayan devlettir. Yunanlılardan Fenike alfabesini alarak Latin alfabesini oluşturdular. Mısır dan güneş yılına dayalı takvimi alarak Julyen takvimini yaptılar. Halk sınıflara ayrılmıştır. Sınıflar arasındaki mücadele sonucu (Partice-Plep) Oniki levha yasaları çıktı. Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturdu. Lejyon adı verilen paralı askerler de kullanılmaktaydılar. Kartaca ile Pön savaşını yapıp onları yendiler. 395 yılında Kavimler göçünün etkisi ile önce doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. 476 yılında batı roma imparatorluğu yıkıldı. İlkçağ sona erdi. Avrupa da Feodalite oluştu. 5

6 İran Medeniyeti Medler ( ) Persler (MÖ: ) Önceleri Asurlar ın egemenliğinde kaldılar. Daha sonra bağımsız oldular. Babillerle birleşerek 612 yılında Asurları yıktılar. Lidya yı yendiler Persler tarafından yıkılmışlardır. Medler i yıkarak kuruldu. Anadolu, Mezopotamya ve Mısır ı aldı. İskit ve Yunanlılarla savaşmışlardır.persler in batıya ilerlemesini Yunanlılar durdurmuştur. Büyük İskender, Gavgamela savaşında Persleri yenerek bu devlete son verdi. Persler; ülkeyi eyaletlere (Satraplık) ayırarak, her Satraplığın başına bir vali (Satrap) tayin ettiler. Dünyada ilk eyalet sistemini ve posta teşkilatını kurdular. Kral yolunu onardılar. Ateşperestte denilen Mecusilik (Zerdüş) dinine inandılar. Bu dinde iyilik ve kötülük tanrıları olmak üzere iki tanrı bulunmaktadır. Anadolu Uygarlıkları Hitit (Eti) - Anadolu nun ilk siyasal birliği ve merkezi yönetimi sağladılar. MÖ: Tavananna adı verilen kraliçe devlet yönetiminde söz sahibidir Kralın yetkilerini sınırlayan Pankuş adlı meclisleri vardı. Tarihteki ilk meclistir. - Anal adlı ilk tarih yazıcılığı yapıldı. Tanrılara sunulan yıllıklardan oluşmaktadır. - Civi ve Hiyeroglif yazısını kullandılar. Tarihte ilk aile hukukunu yapmışlardır. - Hitit dini çok tanrılıydı. Bin tanrılı ülke adı verilmiştir. - Mimaride, heykelcilik ve kabartmacılıkta ileri gitmişlerdir. Destanları Kumbarti dir Frigler MÖ: Lidyalılar MÖ: İyonlar MÖ: Urartular MÖ: İlk yazılı antlaşma olan Kadeş i yaptılar. - Başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım ile ilgili ilk kanunları yaptılar. - Tiftik keçisi kılından yaptıkları Tapates adlı halı ve kilimleri ünlüdür. - Fenike alfabesini kullanmışlardır. En ünlü tanrıları tarım tanrısı Kibele dir. - En önemli eserleri Midas mezarı ve tapınağıdır. Krallarına Midas denir. - Kuyumculuk ve ticarette ilerlemişlerdir. - İlk parayı buldular. (MÖ: 700) Paranın bulunması üzerine ticaret gelişti. Takas sona erdi. - Efes den Asurların başkenti Ninova ya kadar uzanan tarihi kral yolunu yaptılar. - Altın ve Mücevher işlemeciliğinde ileri gittiler. Fenike alfabesini kullandılar. - Orduya pek önem vermediklerinden paralı askerler kullandılar. Buda yıkılmalarına neden oldu. - İlk sigortacılık örneği görülmüştür. Filozof ve şairlere devlet tarafından maaş bağlanmıştır. - Dorların önünden kaçarak batı Anadolu sahillerine gelen Akalar tarafından şehir devletleri halinde kuruldu. Deniz koloniciliğinde ileri gittiler. - Doğu kültürünü batıya taşımışlardır. Fenike alfabesini kullanmışlardır. - Bilimsel anlamdaki ilk tarih çalışmasını yapmışlardır. - Bilim ve felsefede ileri gitmişlerdir. Mimaride ion nizamını buldular. - Ülke illere bölünmüş, bu illere merkezden atanan valiler gönderilmektedir. - Anadolu da madencilik ve kanal yapımında ileri gitmişlerdir. - En önemli tanrıları savaş tanrısı Haldi dir. Ölümden sonraki hayata inandıklarından mezara ölülerin eşyalarını da koymaktadırlar. - Çivi ve Hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Asya Uygarlıkları Çin Med. İpek ticareti sayesinde ipek yolu oluştu. Çivi yazısını kullandılar. Barut, pusula, kağıt, matbaa ve mürekkebi ilk defa buldular. Sülaleler şeklinde yönetildiler. Türk ordusunu örnek aldılar. Tapınak ve saray yapımında ileri gitmişlerdir. Türklere karşı Çin seddini yapmışlardır. Milli dinleri Kanfiçyüs ve Tao dur. Budizm de Çinde geniş bir taraftar bulmuştur. Hint Med. Halk sınıflara ayrılmıştır. (Kast sistemi) Sınıf ayrılığı, hint ulusu oluşmasını engelledi ve istilaya uğramalarına neden oldu. Dinleri; Hinduizm, Budizm, Brahmanizm ve Veda dır. Baharat ihracatı sonucu baharat yolu ortaya çıktı. 6

7 GİRİŞ Türklerin Anayurdu Göçler (Kavimler Göçü-375) Göç Nedenleri Göç Yolları Göçlerin Sonuçları İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Batıda Hazar Denizi. Doğuda Kingan, Kuzeyde Altay ve Sibirya. Güneyde Hindikuş ve Karanlık dağlarla çevrilidir. Hunlar ın batıya doğru göç etmeleri sonucu Avrupa daki milletlerin yer değiştirme olayına kavimler göçü denir. Hunlar ın önünden kaçan kavimlere barbar kavimler denir. Orta Asya daki kuraklık Çin baskısı ve kardeş boyların birbirleriyle mücadeleleri Toprakların ve otlakların yetersizliği Nüfus artışı ve Hayvan hastalıkları Batıya yapılan göçlerde hazar denizinin kuzeyinden ve güneyinden gidilmiştir. Hazar denizinin kuzeyinden gidenler Avrupa ve Karadeniz in kuzeyine gitmiş, hristiyan olmuş milli benliklerini yitirmişlerdir. Hazar denizinin güneyinden gidenler ortadoğu, İran ve Mezopotamya ya gelmiş Müslüman olmuş milli benliklerini korumuşlardır. Günümüz Avrupa toplumu oluştu Roma önceleri ikiye (395) ayrıldı. Sonra da B. Roma İmparatorluğu yıkıldı. (476) Avrupa da feodalite, kilise ve skolastik düşünce güçlendi. Avrupa nın etnik yapısı değişti. Siyasi birliği parçalandı Türkler, Avrupa da devlet kurdular. İLK TÜRK DEVLETLERİ Büyük Hun Teoman tarafından kurulmuştu. Başkentleri Ötükendir. (Asya Hun) Teoman ın akınlarını durdurmak için Çinliler Çin seddini yaptılar Devleti İlk defa bütün Türkleri tek bir bayrak altında topladılar MÖ: 220- Teomandan sonra başa geçen Mete Han; Çini vergiye bağladı. MS:220 Mete Han ın Çin i işgal etmemesinin temel nedeni kalabalık Çinliler arasında Türklerin asimile olabileceği endişesiydi. İlk defa orduyu onlu sisteme göre düzenledi. Hun devlet adamlarının Çinli Prenseslerle evlenme, ipek yolunun elden çıkması, Avrupa Hun Devleti Göktürkler ( ) ll. Göktürk (Kutluk) Devleti ( ) Uygurlar ( ) taht kavgaları ve lüks merakı nedeniyle devlet zayıflayıp yıkıldı. Balamir tarafından kuruldu. Merkezi Budapeşte dir. En güçlü hükümdarları Atilladır. Romayı ilk defa kuşatan Türk devletidir. Bizans ı vergiye bağladı. Anadolu ya ilk defa ayak basan Uldız Han dır Avrupa da kalan Hunlar, milli benliklerini yitirdiler. Hun devletinden sonra Asya da kurulan ikinci Türk devletidir. Türk adını ilk defa bir devlet adı olarak almışlardır. Kurucusu Bumin Kağan dır. İkili yönetim sistemini uyguladılar. İpek yoluna egemen olmak için Sasanilerle birleşerek, Akhunları yıktılar. Çin saldırısı sonucu önce ikiye ayrıldı. Sonra yıkıldı. Kutluk ilteriş Kağan tarafından kuruldu Başkenti Karakum dur. Bilge Kağan döneminde Orhun anıtlarını yaptılar Orhun anıtları, tarihte Türk adının geçtiği ilk belgedir. Karluk, Basmil ve Uygur saldırısı sonucu yıkıldı. Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kuruldu Başkentleri önceleri Ordu Balık ve sonra da Karabalgasun dur. Talas savaşından sonra Orta Asya egemenliği Uygurlara geçti. Mani ve Budizm dinini ilk defa benimseyen Türk toplumudur Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir Saray ve Tapınak mimarisinde ileri gittiler Uygur alfabesini yaptılar. Türeyiş ve göç destanları vardır. En çok yazılı belge bırakan Türk devletidir. Moğolların Türleşmesini sağladırlar. 7

8 Diğer Türk Boy ve Devletleri Avarlar Bulgarlar Hazarlar Akhunlar (Eftalit) Karluklar Kırgızlar Sabirler (Sibirler) Başkırt (Başkurt) Oğuzlar (Uzlar) Peçenekler Türgişler Macarlar Kumanlar (Kıpçaklar) İstanbul u ilk defa kuşatan Türk devletidir. Slavları etkileyerek devlet kurmalarını sağladılar. Hıristiyanlığı benimseyerek benliklerini yitirdiler. Karadenizin kuzeyinde Büyük Bulgar krallığını kurdular Bu devlet; ikiye ayrılarak Tuna ve İtil (Kama) Bulgarları adını aldı. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimseyerek Slavlaştı. İtil Bulgarları da Müslümanlığı benimsedi. Müslümanlığı benimseyen ilk Türk devletidir. Kafkasya nın kuzeyinde yaşadılar Müslümanlarla ilk savaşan Türk devletidir. Aşırı bir dini hoş görülüğü benimsediler Türklerde Museviliği benimseyen ilk devlettir. Sasani ve Göktürk saldırısı sonucu yıkıldı İpek yolu üzerinde olduğundan bir çok saldırıya uğradılar. Birinci Göktürk devletini yıkmışlardır. Talas savaşında Müslüman Arapları desteklediler İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar devletini kurdular. İlk Müslüman Türk boyu olduğu kabul edilmektedir. Fakat yeni araştırmaların sonuçları, ilk Müslüman Türk boyunun İtil Bulgarları olduğunu ortaya koymuştur. Uygurlara karşı isyan ederek bu devleti yıktılar. Cengiz Han a bağlılıklarını bildiren ilk Türk devletidir. Manas destanı Kırgızlara aittir. Günümüz Sibiryaya adlarını verdiler. Hazar devletini oluşturmuşlardır. Ural dağlarının güneyinde yaşamışlardır. Kabile teşkilatını korumuşlardır. İslam dinine girmişlerdir. Avrupa ya göç etmişlerdir. Bizans ordusunda paralı askerler olarak çalıştılar Malazgirt savaşında Büyük Selçukluların safına geçtiler. Boy teşkilatı çerçevesinde kalmış, devlet kurmamışlardır. Rusların Karadeniz e inmelerini engellemişlerdir. Bizans ordusunda paralı asker olarak çalışmışlardır. Malazgirt savaşında Büyük Selçukluların safına geçtiler Hristiyanlığı benimseyerek diğer toplumlar arasında kayboldular Göktürklerin yıkılması üzerine Türkleri bir araya topladılar. Emevilerle savaşarak Orta Asya da yayılmalarını ve Orta Asya nın İslamlaşmasını önlediler. İlk defa parayı basan Türk devletidir. Avar ve Peçenekler in baskısı sonucu Macaristan a yerleştiler Hristiyanlığı kabul ederek, milli benliklerini yitirdiler. Ruslarla mücadeleleri sonucu Rusların İgor destanının konusunu oluşturdular. Oğuzlarla yaptıkları mücadele Dede Korkut hikayelerine konu oldu Moğolların Türkleşmesini sağladılar 8

9 BÖLÜM 4: İSLAM TARİHİ İSLAMDAN ÖNCE ARAPLAR Dini Durum Çok tanrılı bir inanışa sahiptirler. Mekke, Arapların dini merkezidir. Hac nedeniyle insanlar Mekke de bir araya gelmektedirler. Mekke de, tek tanrı inancı olan Hanif dinine inanlar da bulunmaktadırlar. Siyasi Durum Ekonomik Durum Sosyal Durum Araplar siyasi açıdan üç grupta incelenmektedir. a) Kuzey Arapları: Arabistan ın kuzeyinde yaşamaktadırlar. Filistin ve Suriye toprakları bu bölgededir. Buradaki devletler; Nebati, Tedmür, Gassani ve Kinde devletleridir. b) Güney Arapları: Yemen bölgesi Arapları dır. Buradaki devletler; Main, Sebe ve Himyeridir. c) Hicaz Arapları: Arabistan ın iç bölgesini kapsamaktadır. Şehir devletlerinden oluşmaktadır. Buradaki önemli şehirler; Mekke, Yesrib (Medine) ve Taif dir. Arabistan da temel geçim kaynağı ticarettir. Özellikle Mekke ve Medine liler Hindistan dan gelen Baharat yolu sayesinde zenginleşmişlerdi. Ayrıca, hurma ve deve üretimi de yapmışlardır. Araplar, yaşayış bakımından iki büyük gruba ayrılmaktadır. Bunlar; a) Bedevi: Çölde yaşayanlar b) Medeni: Şehirde yaşayanlar Çölde yaşayan Araplar arasında (Hicaz) siyasi birlik olmadığından ve kabileler halinde yaşadığından sık sık kan davalarından dolayı uzun savaşlar (Ficar savaşları) yapılmaktadır. Her yıl hac nedeniyle Mekke de düzenlenen panayırlar sayesinde Araplar arasında kültürel birlik sağlanmaktadır. İSLAM ÖNCESİNDE DÜNYA Bizans Devleti Sasaniler Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma ya Bizans denilmiştir. Bizans devleti, Hristiyan ve Ortodoks mezhebine bağlıydı. İran Sasani devletiyle rekabete giriştiler. Sasaniler, İran a hakim olan Part devletini yıkarak kurulmuştur. ( ) Göktürklerle anlaşarak ipek yoluna egemen olmak için Akhun devletini yıktılar. Baharat yolunu denetim altına aldılar. Bizansla rekabete girişip savaştılar. Ateşe tapmışlardır. (Zerdüşt, Mecusilik) Hz. Ömer döneminde 642 yılında feth edildi. Orta Asya Türkler, Göktürk devleti bayrağı altında yaşamışlardır. Göktanrı ve Şamanizm dinine inanmışlardır. Hindistan da ise kast sistemi olduğundan insanlar ezilmişlerdir. Çin de ise Budizm, Konfiçyüs ve Taoizm dini bulunmaktadır. Kültür bakımından ileri gitmiş, sulaleler halinde yönetilmiş, komşuları ile savaş halindedir. Japonya da ise, Budizm ve Şintoizm dinleri bulunmaktadır. Halk Şogunların baskısı altında bulunmaktadır. Avrupa Afrika Batı Roma imparatorluğu yıkıldığından, Avrupa da feodalite rejimi egemendir. Halk feodal beylerin ve Skolastik Katolik kilisesinin baskısı altında bulunmaktadır. Kuzey Afrika gelişmiştir. Hristiyanlık yaygındır. İç kesimde ise Animiz adı verilen tabiat tanrılarına inanılmaktadır. 9

10 PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİ MEKKE DÖNEMİ Peygamberimizin Doğumu Peygamberimizin Ailesi Sosyal ve Ekonomik Hayatı Peygamber Olması İlk Müslümanlar Mekke deki Mücadelesi Hicret Peygamberimiz 571 yılında Mekke de doğdu. 632 yılında Medine de vefat etti. Peygamberimiz, Kureyşin Haşimoğulları kabilesine mensuptur. Babasının adı Abdullah, Annesinin adı ise Amine dir. Doğumundan üç ay önce babasını, altı yaşında iken annesini, sekiz yaşında iken dedesi Abdülmuttalib i kaybetti. Peygamberimizi amcası Ebutalib yetiştirdi. Peygamberimiz, diğer Mekkeli soylular gibi ticaretle uğraştı. Yirmibeş yaşında iken Hz. Hatice ile evlendi. 40 yaşında iken, Hira mağarasında kendisine ilk vahiy geldi. İlk vahiy oku diye başlar. Kadınlardan; Hz. Hatice, erkeklerden Hz. Ebubekir, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd (RA) dır. Müslümanlar, baskılar karşısında ilk hicreti 615 yılında Habeşistan a gerçekleştirdiler. 621 yılında Akabe denilen yerde bazı Medineliler Peygaberimize biat ettiler. (Bağlılıklarını sundular). Peygamberimizi Medineye davet ettiler. 622 yılında Medinelilerin daveti üzerine Müslümanlar Medine ye göç ettiler. Hicretle birlikte, Müslümanlar bir devlete sahip oldular. İslam geniş bir alana yayılma imkanını buldu. MEDİNE DÖNEMİ NEDENLERİ BEDİR Mekke yi ekonomik açıdan baskı altında SAVAŞI tutmak (624) Mekkeli bir kervanın mallarına el konulması Mekkelilerin Müslümanları yok etmek istemeleri UHUT SAVAŞI (625) HENDEK SAVAŞI (627) HUDEYBİYE BARIŞI (628) HAYBERİN FETHİ(629) MUTE SAVAŞI (629) Bedir savaşının öcünü almak Bir Mekke kervanın Müslümanların eline geçmesi Medeni den sürülen bazı Yahudiler, Mekkelileri kışkırttılar. Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurmak istemeleri Peygamberimizin hac yapmak için Mekkeye gitmesi Mekkelilerin Müslümanları kabul etmeyip barış antlaşması yapmak istemeleri Yahudilerin Şam ticaret yolunu tehdit etmeleri Bir Müslüman elçinin Bizans ın Basra valisi tarafından öldürülmesi Bir Müslüman keşif grubunun Gassanilerce pusuya düşürülmesi SONUÇLARI Müslümanların kazandığı ilk zaferdir. Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti. İslam savaş hukuku oluştu Mekkeli esirler, okuma yazma dersi verdiler. Uhut savaşına neden oldu. Müslümanların ilk yenilgisidir Hz. Hamza şehit oldu Peygamberimiz yaralandı Yahudiler müşriklere yardım ettiğinden Medine den sürüldüler. Medine nin etrafı hendeklerle kazılı olduğundan içeri giremediler. Mekkelilerin son taaruzu, Müslümanların son savunmasıdır. Yahudiler, Mekkelilere yardım ettiklerinden Medine den sürüldüler. Şam ticaret yolu, Hayber Yahudilerinin eline geçti Mekkeliler, Medine devletini hukuken tanımış oldular. İslamiyet hızla yayıldı. Hayberin fethi ile Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı. Haraç vergisi ortaya çıktı. Bizansla yapılan ilk savaştır. Müslümanlar, Bizansın sayısının çok olması nedeniyle savaşı kaybettiler. 10

11 MEKKENİN FETHİ (630) HÜNEYN VE TAİF SEFERİ(630) TEBÜK SEFERİ (631) Mekkelilerin Hudeybiye antlaşmasını bozmaları Mekke nin alınarak İslam ın önündeki engelin kaldırılmak istenmesi Putperestlerin Müslümanlara karşı son bir direnişe geçmeleri Bizans ın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberinin gelmesi Mekke nin fethi ile bütün Arap yarımadasının fethi kolaylaştı. İslamiyet yarımadada hızla yayıldı. Hicaz da siyasal birlik sağlandı. Putperestler yenilerek Taif alındı Haberin asılsız olduğu ortaya çıktı. Gassani Arapları Müslüman oldular. Arabistan yarımadasının siyasal birliği sağlandı Peygamberimizin son seferidir. 11

12 DÖRT HALİFE DÖNEMİ ( ) HZ. EBUBEKİR DÖNEMİ ( ) YÖNETİMLE İLGİLİ ÇALIŞMLARI İÇ POLİTİKASI FETİHLERİ Müslümanların ilk halifesidir. Devletin siyasi birliğini sağladı Kur anı tek kitap haline getirdi Devlet memurlarına maaş bağladı. Dinden dönenlerle savaş yaptı. (Ridde Savaşları) Zekat vermeyen ve yalancı Peygamberlerle savaştı. 634 yılında Bizans la Yermük savaşı yapıldı. Bizans bu savaşta yenildi. Müslümanların Bizans a karşı ilk başarısıdır. Suriye kapıları Müslümanlara açıldı. Sasanilerle ilk savaş yapıldı. (Hire) HZ. ÖMER DÖNEMİ ( ) YÖNETİMLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI BİZANSLA YAPILAN SAVAŞLAR İlk divan, devlet hazinesi Ecnadin savaşı (Beytül mal), ordugah şehirleri ve (635): Bizans yenildi. yeni yönetim birimlerini kurdu. Suriyenin fethi İllere valilerin yanında tamamlandı. kadıları da görevlendirdi. Filistin ve Kudüs ün Not: Süikast sonucu şehit edildi. fethi (637) İRANLA YAPILAN SAVAŞLAR Köprü savaşı (634) Müslümanlar yenildi. Kadisiye Savaşı (636) Celula savaşı (637) Nihavent Savaşı (642) Sasaniler yıkıldı. Türklerle komşu olundu. DİĞER FETİHLERİ Azerbeycan (643-44) Ve Mısır alındı. (640) HZ. OSMAN DÖNEMİ ( ) İÇ OLAYLAR FETİHLER DENİZLERDEKİ MÜCADELE Kur an çoğaltıldı. İran ın fethi tamamlandı İlk İslam donanması yapıldı Emeviler üst düzeye İlk kez Türklerle bu dönemde 649 yılında Kıbrıs vergiye getirildiğinden isyan çıktı. savaşıldı. (Hazarlarla) bağlandı Hz. Osman şehit edildi. Tunus a kadar olan yerler ele İlk deniz savaşı Bizansla yapıldı. geçirildi. (652) (Zatüssevari) HZ. ALİ DÖNEMİ ( ) İÇ SORUNLAR VE SAVAŞ Cemel Savaşı (656): Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasında yapıldı. Müslümanlar arasındaki ilk iç savaştır. Sıffın Savaşı (657); Muaviye ile Hz. Ali arasında yapıldı. Hakem (Tahkim) Olayı : Muaviye ile Hz. Ali arasındaki sorunları çözmek amacıyla düzenlendi. DÖNEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ Kufe başkent yapıldı İç savaş yapıldığından fetihler durdu. Hz. Ali nin şehit edilmesi ile dört halife dönemi sona erdi. Hz. Ali nin taraftarları Hz. Hasan ı halife seçtiler. O da Muaviye ye biat etti. Bu dönemde Müslümanlar üçe ayrıldılar. 1. Hz. Ali taraftarları (Şii) 2. Muaviye taraftarları (Emevi) 3. Hariciler (İkisine de karşı) 12

13 EMEVİ, ABBASİ VE ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETLERİ EMEVİLER ( ) Hükümdarlar Savaşlar - Fetihler Diğer Olaylar Muaviye ( ) Yezid ( ) Abdülmelik b. Mervan ( ) Velid ( ) İstanbul u ilk kez kuşattı Tunus, Herat, Nişabur ve Belh alındı. Buhara ve Semerkant, vergiye bağlandı. Kerbela da Hz. Hüseyin i şehit etti. Müslümanlar, ilk kez Atlas Okyanusuna kadar olan yerleri el geçirdiler. -Atlas Okyanusuna kadar olan bütün kuzey Afrika kesin olarak alındı. -Sicilya ve Sardunya adaları alındı. Belh, Fergana, Buhara ve Semerkand alındı. 711 yılında Tarık b. Ziyad İspanya yı feth etti. Diğerleri 732 yılında Puvatya savaşında Müslümanlar Franklara yenildiler. İslam ın Avrupa daki ilerleyişi durdu. Pirene dağları sınır oldu. 750 yılında Ebu Müslim Horasani isyanı ile yıkıldı. Süleyman döneminde İstanbul karadan ve denizden kuşatıldı. Emevilerin kurucusu ve ilk halifesidir. İlk posta ve muhafız birliğini kurdu Yezidi veliaht tayin ederek hilafeti saltanata dönüştürdü. Kerbela dan sonra Müslümanlar kesin olarak ikiye ayrıldılar. Bunlar; Sünni ve Şiidir. İlk İslam parası basıldı. Arapça resmi dil oldu. Müslümanlar ilk kez Avrupa ya geçtiler. -Hilafeti saltanata dönüştürdüler -Ülkeyi eyaletlere böldüler. -Türklerle en şiddetli savaşlar bu dönemde yapıldı. (Türgişlerlerle) -İslam mimarisi Hristiyan mimarisiyla yarışabilecek düzeye geldi. -Emeviler fetihçi bir devlettir. İslam sınırları genişledi. -Irkçı bir politika izlediklerinden ve Arap olmayan Müslümanlara (Mevali) ikinci sınıf vatandaş muamelesi yaptıklarından yıkıldılar. -Başkent Şam dır. ABBASİLER ( ) Savaşlar -Çinle 751 Talas savaşı yapıldı. Fetihler -Bizans sınırında Avasım adlı tampon şehirler kurdu. -Şii Büveyhilerin denetiminden kurtulmak için Selçuklulardan yardım istediler. Tuğrul bey, Genel Özellikler Emirul Umera Yıkılışı Büveyhileri yenerek Abbasileri denetimi altına aldı. -Bağdat şehrini kurarak başkent yaptılar. -Türklere ilk önem veren Me mundur. Harun Reşit, döneminde Türkler orduya alındı. Türklere en fazla önem veren Abbasi halifesi Mutasım dır. Sadece Türkler için Samarra şehrini kurdu. -Me mun döneminde İlk tercüme hareketi yapıldı. -İstanbul u kuşattılar fakat başarılı olamadılar. Abbasiler, çeşitli bölgelere yarı bağımsız genel valiler gönderdiler. Bunlara Emirul Umera vaya Tevaiful Mülk adı verilmiştir. Bu olay, Abbasiler in yıkılmasına zemin hazırladı. Emirül Umeralar Şunlardır. Kuzey Afrika da: Ağlebiler, İdrisiler Mısır da: Tulunoğulları, ihşitler, Fatimiler, Eyyübiler ve Memlükler İran da: Tahiriler, Safariler ve Büveyhiler Maveraünnehir de: Samaoğulları 1258 yılında Moğol saldırısı sonucu Abbasi devleti yıkıldı. Halifelik Memlükler e geçti. 13

14 ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ ( ) Kuruluşu Emeviler in Abbasiler tarafından yıkılması üzerine Emevi ailesinden Emir Abdurrahmen İspanya ya gelerek bu devleti kurdu. Genel Özellikleri Başkenti Kurtuba dır. Bilime önem vermiş, İslam biliminin batıya taşınmasını sağlamıştır. Endülüs yöneticileri de kendilerini halife ilan etmiş, bu durumda Müslümanlar siyasi açıdan 10. yüzyılda üçe ayrılmışlardır. (Abbasi, Fatimi, Endülüs Halifeleri) Yıkılışı Hristiyanların saldırısı sonucu yıkıldı. Daha sonra burada Murabıtlar ( ), Muvahitler ( ) ve Beni Ahmer devleti ( )kuruldu. İslam kültürünü batıya aktardılar. Hristiyanların saldırısı sonucu yıkıldı. Buradaki Müslüman ve Yahudiler Enginizasyon mahkemelerinde öldürüldüler. Yahudiler Osmanlılara sığındılar. BÖLÜM 5: TÜRK-İSLAM TARİHİ İlk Müslüman Türk Devletleri Karahanlılar İlk Müslüman Türk devletidir. Karluk-Basmil ve Çiğil boyları tarafından kurulmuştur. ( ) Kurucusu Bilge Kadir Han dır. Başkenti Karabalgasun dur. İlk Türk İslam eserlerini ortaya koydular. Resmi dilleri Türkçedir. İlk Müslüman hükümdarı Satuk Buğra Han dır. Gazneliler ( ) Tulunoğulları ( ) İhşitler (Akşitler) Karahıtay ve Harzemşahlar tarafından yıkıldılar. Başkentleri Gazne olduğundan bu devlete Gazneliler denilmiştir. Kurucusu Alp Tekin dir. En güçlü hükümdarı Gazneli Mahmut tur. Gazneli Mahmut, Hindistan a 17 sefer düzenleyerek bölgenin Müslümanlaşmasını sağlamıştır. Abbasi halifesine yardım ettiğinden kendisine sultan ünvanı verildi. Yerine Mesut geçti. Fakat Dandanakan savaşında (1040) B.Selçuklular a yenilince devlet zayıfladı. Mısır da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Abbasilere karşı isyan eden Tulunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur. Abbasiler tarafından yıkılmıştır. Mısır da kurulan ikinci Türk-İslam devletidir. Kurucusu Muhammed Togaç tır. Hicaz a egemen olan ilk Türk devletidir. Fatimiler ( ) Eyyubiler ( ) Memlükler (Kölemenler) Harzemşahlar ( ) Büveyhiler ( ) Samanoğulları ( ) Safeviler ( ) Karakoyunlar ( ) Diğer Türk ve Müslüman Devletler Peygamberimizin kızı hz. Fatma nın soyundan geldiklerinden bunlara Fatimiler denilmektedir. Tunus ta kuruldu. Daha sonra İhşitleri yıkarak Mısır a egemen oldular. Bir Şii-Arap devletidir. Şiiliği yaymaya çalıştılar. Kendilerini Halife ilan ettiler. Eyyubiler tarafından yıkıldılar. Selahattin Eyyubi tarafından Mısır da kurulan bir Türk-İslam devletidir Hıttın savaşında Haçlılar ı yenerek Kudüs ü aldılar. Bu olay, lll. Haçlı seferine neden oldu. Bu savaşta da haçlıları yendiler. Mısır da kurulan son Türk İslam devletidir. Eyyubileri yıkarak kurulmuştur. Kurucusu Ayberg tir. Abbasiler yıkılınca halifelik Kölemenlere geçti. Moğolları Ayncalut ve Elbistan savaşlarında yenerek İslam dünyasını korudular. Resmi dilleri Türkçe dir. Osmanlılar tarafından yıkılmıştır. Başkenti Gürgenç tir. B. Selçuklulara bağlı bir atabeylik olarak kuruldu. Moğollarla savaşarak İslam dünyasını Moğol tehlikesine karşı korudular. Moğollarla İslam dünyası arasında tampon devlet oldular Yassıçemen savaşında A.Selçuklular a yenilince zayıfladılar ve Moğol denetimine girdiler. İran da Emirulumera olarak kurulan bir Şii-İranlı devlettir. Abbasileri denetimleri altına aldıklarından bu devletin zayıflamasına neden oldular. Abbasiler, bunların baskısından kurtulmak için Selçuklulardan yardım istediler. Selçuklular bu devlete son verdiler. Horasan ve Maveraünnehir de kurulmuş olan bir İranlı Sünni devlettir. Türklerin ve Ortaasya nın Müslümanlaşmasını sağladılar. Gazneli ve Karahan ittifakı sonucu yıkıldılar. İranda kurulan bir Şii İranlı devlettir. Doğu Anadolu da Şiiliği yaymak istediğinden Osmanlılarla karşı karşıya gelmiş ve yapılan savaşları kaybetmiştir. Kurucusu Şah İsmail dir. İlhanlı devletinin yıkılması üzerine Erbil ve Nahçıvanda kurulan bir Türk İslam devletidir. Timur a yenilince Osmanlılardan yardım istediler. Bunun üzerine Ankara savaşı yapıldı. Akkoyunlular tarafından yıkıldılar. 14

15 Akkoyunlar ( ) Moğol İmparatorluğu ( ) Timur İmparatorluğu ( ) Babur İmparatorluğu ( ) Diyarbakır ve Çevresinde bulunan Oğuz Türkleri tarafından kuruldu. En tanınmış hükümdarı Uzun Hasan dır. Fatihle yaptıkları Otlukbeli savaşını kaybedince zayıfladılar. Şah İsmail tarafından yıkıldı. Cengiz Han (Timuçin) Moğolistan da kuruldu. Çin, Orta Asya, Rusya ve İslam dünyasını elegeçirdi. Bütün Türkleri üçüncü ve son kez tek bir bayrak altında topladılar. Moğollar, Uygurlar tarafından Türkleştiler. Cengiz han ın ölümü üzerine devlet dörde ayrıldı. 1- Altonordu Devleti: Bugünkü Rusya ve karadenizin kuzeyinde kuruldu. Müslüman oldular. 2- Çağatay Devleti: Türkistan ve Afganistan da kuruldu. Müslüman oldular. 3- İlhanlılar: İran, Irak, Azerbeycan ve Anadolu da kuruldu. Müslüman oldular. 4- Kubilay Hanlığı: Çin de kuruldular. Zamanla milli benliklerini yitirerek Çinlileştiler. Timur tarafından Çağatay devletini yıkarak kuruldu. Ankara savaşında Osmanlıları yenerek Batıdaki fetihlerin gecikmesine neden oldu. Altınordu devletinin parçalanmasına neden oldu. Bunun üzerine Ruslar bağımsızlaşarak zamanla bütün Türkleri tehdit eden bir güç haline geldi. Timur devleti yıkılınca bir çok küçük devlet kuruldu. Timur un torunu Babur Şah tarafından Hindistan da kuruldu. Hindistan da kurulan son Türk devletidir. En önemli eserleri Taç Mahal dır. İngilizlerin sömürgecilik faaliyetleri sonucu yıkıldı. BÖLÜM 6: SELÇUKLULAR Büyük Selçuklular ( /1157) Selçuk Bey Selçuklu devletinin kurucusu ve isim babasıdır. Oğuz Yabgu devletinde subaşı olarak görev yapıyordu. Oğuz Yabgu devletiyle arası bozulunca Cend şehrine geldi. Müslüman oldu. Selçuklu devletini kurdu. Tuğrul ve Tuğrul Bey; 1038 yılında Nişabur u alınca adına hutbe okutup para bastırdı Çağrı Beyler Dandanakan savaşında Gaznelileri yenince Horasan a egemen olup devletin temellerini Dönemi sağlamlaştırdı Pasinler savaşında Bizans ı yendi. Böylece Bizans ın zayıf olduğu anlaşıldı. Anadolu nun Türk yurdu olabileceği anlaşıldı. Bizansla ilk antlaşma bu dönemde yapıldı. Halifenin yardım istemesi üzerine 1055 yılında Bağdat a gitti ve Şii Büveyhilerin Abbasiler üzerindeki egemenliğine son verdi. Böylece Selçuklular, İslam Alparslan Dönemi Melikşah Dönemi Sencar Dönemi Selçukluların Yıkılma Nedenleri Genel Özellikleri Atabeylikler dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler. Anadolu yu yurt edinmek amacıyla 1071 Malazgirt savaşında Bizans ı yendi. Bizans la bir antlaşma yapıldı. Fakat uygulanmadı. Anadolu nun kapıları Malazgirt zaferiyle açıldı. Anadolu da ilk beylikler kuruldu. Bizans ın İslam dünyası üzerindeki baskıları ortadan kalktı. Selçukluların en parlak ve sınırlarının en geniş olduğu dönemdir. Melikşah ın ölümü üzerine oğulları arasında taht kavgası yapıldı. ( ) 26 yıl süren bu taht kavgasına fetret dönemi denir. Kardeşlerini yenerek tahta geçti Katvan savaşında Karahıtaylara yenildi. Bunun üzerine devlet zayıfladı. Oğuz isyanı ile yıkıldı. Taht kavgaları ve ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması. Batınilerin çalışmaları. Vezir Nizamülmülkün öldürülmesi. Haçlı seferleri. Abbasilerin Selçuklular aleyhinde çalışmaları. Oğuzların küstürülmesi. Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri. Anadolu yu Türkleştirmeleri ve İslamlaştırmaları. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler. İslam dünyasını Haçlı ve Şii, Batıni tehlikesine karşı korudular. Nizamiye medresesiyle şiiliğe karşı sünni inancı savundular. İslam dünyasının siyasi birliğini sağladılar. Selçuklu topraklarında Kirman Selçukları, Suriye Selçukları, Anadolu Selçukları, Irak ve Horasan Selçukları devletleri kuruldu. İllere vali olarak gönderilen Selçuklu Meliklerin (Prenslerin) eğitiminden sorumlu olan kişilere denir. Bu kişiler tarafından kurulan devletlere de atabeylik denir. Bunlar; İldenizler (Azerbeycan), Salgurlar (Fars), Zengiler (Musul, Halep), Böriler-Dımeşk (Şam), Beğtekinoğulları (Erbil) Atabeylikleridir. 15

16 Anadolu Selçukları Türkiye Selçukları (l ) Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusudur. İznik i alarak başkent yaptı. Üsküdar a kadar olan yerlere egemen oldu. l. Kılıçarslan l. Haçlı seferleriyle savaştı. İznik haçlıların eline geçince başkent Konya ya taşındı. Çaka beyliğine son verdi. l. Mesut ll. Haçlı seferleriyle savaşarak onları yendi. İlk Anadolu Selçuklu Parasını bastı. Anadolu ya bu dönemde Avrupalılarca Türkiye denilmeye başlandı. Bu dönemin başlarında Selçuklular Danişmentlilere bağlı kaldılar. ll. Kılıçarslan Rükneddin Süleyman Şah l. Gıyaseddin Keyhüsrev İzzeddin Keykavus l. Aleaddin Keykubat ll. Gıyaseddin Keyhüsrev Selçukluların Yıkılışı lll. Haçlı seferleriyle savaştı. Danişmentlilere son vererek Anadolu nun siyasi birliğini sağladı. Ülkeyi onbir oğlu arasında paylaşarak Anadolu siyasi birliğinin tekrar bozulmasına neden oldu Miryokefalon savaşında Bizans ı yenerek Anadolu nun Türk yurdu olduğunu ispatladı. Bizans, artık savunmaya geçti. Bizans ı vergiye bağladı. Saltuklu beyliğine son verdi. İkinci kez tahta geçti. Antalya yı alarak burada ilk Selçuklu donanmasını kurdu. Selçuklular böylece denizcilik faaliyetlerine başladılar. Venediklerle ticari antlaşmalar yaptı. Sinop u alarak burada ilk Selçuklu tersanesini kurdu. Ermenilerle ticari antlaşmalar yaptı. Mengücek beyliğine son verdi. Gürcistan ı Selçuklulara bağladı. Alanya yı alarak burada bir tersane kurdu. Kırım ın Sudak limanına bir donanma gönderip burasını alarak ilk deniz aşırı seferi gerçekleştirdi. Donanmanın en güçlü olduğu dönemdir Yassıçemen savaşında Harzemşahlar ı yenerek onların zayıflayıp Moğollar tarafından yıkılmasına neden oldu. Bu olay, Selçuklularla Moğolların komşu olmasına ve ileride Moğolların Anadolu ya saldırmasına neden oldu. Türkmenlerin dini bilgilerinin, ekonomik ve sosyal durumlarının zayıf olması nedeniyle 1240 Baba-i isyanı çıkarmaları ve Selçukluların bunu zorlukla bastırması Moğolları cesaretlendirdi. Moğollarla 1243 yılında yapılan Kösedağ savaşında yenilmeleri üzerine Selçuklular Moğollara bağlandılar. Anadolu siyasi birliği parçalandı. Beylikler kurulmaya başladı. Selçuklular, Moğollara karşı Memlük Sultanı Baybars tan yardım istedi. Baybars, 1270 Elbistan savaşında Moğolları yendi. Fakat Baybars çekilince Moğollar tekrar saldırıya geçtiler yılında ll. Mesut ölünce Selçuklular kesin olarak yıkıldılar. 16

17 BEYLİKLER Malazgirt Savaşından Sonra Kurulan Beylikler Saltukoğulları Erzurum ve Çevresinde Ebulkasım Saltuk tarafından kuruldu. Anadolu da kurulan ilk ( ) beyliktir. Danişmetliler Kayseri, Sivas, Tokat ve Malatya da Danişment Ahmet Gazi tarafından kuruldu. ( ) Anadolu daki en güçlü beyliktir. Haçlılara karşı büyük savaşlar yaptı. Mengücekler Erzincan, Kemah ve Divriği de Emir Mengücek tarafından kuruldu. ( ) Artukoğulları Diyarbakır, Halep, Mardin ve Harput ta Artuk beyin torunları tarafından kuruldu. ( ) İzmir İzmir ve çevresinde Çaka bey tarafından kuruldu. Denizcilikle uğraşan ilk Türk (Çaka beyliği) beyliğidir. ( ) Kösedağ Savaşından Sonra Kurulan Beylikler Karamanoğulları Konya ve Karamanda Kerimuddin Karaman Bey tarafından kurulmuştur. ( ) Anadolu daki en güçlü beyliktir. Konya da kurulduklarından kendilerini Anadolu Selçuklu Devletinin Mirasçısı olarak görmüşlerdir. Osmanlı Devletini en fazla uğraştıran beyliktir. Anadolu da Türkçe yi ilk kez resmi dil olarak kullanmışlardır. Germiyanoğulları Kütahya da Yakup bey tarafından kurulmuştur. Topraklarının bir kısmını çeyiz ( ) yoluyla Osmanlılara verdi. Daha sonra vasiyet yoluyla Osmanlılara geçti. Hamitoğulları Antalya ve Isparta da Felekeddin Dündar Bey tarafından kuruldu. Topraklarının bir ( ) Dulkadiroğulları ( ) Ramazanoğulları ( ) Aydınoğulları ( ) Candaroğulları (İsfendiryaroğulları) ( ) Menteşeoğulları ( ) Saruhanoğulları ( ) Karesioğulları ( ) Diğerleri Genel Özellikleri kısmını parayla Osmanlılara sattı. Maraş ve Elbistan da Zeyneddin Karaca Bey tarafından kuruldu. Osmanlılara katılan son beyliktir. Yavuz Sultan Selim, Turnadağ savaşıyla (1515) bu beyliğe son verdi. Adana ve Tarsus ta Ramazan Bey tarafından kuruldu. Yavuz döneminde kendi istekleriyle Osmanlılara katıldılar. l. Ahmet döneminde bu beylik vilayete dönüştürüldü. Osmanlılara katılan son beyliktir. İzmir ve Aydın da Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından kuruldu. En güçlü denizci beyliktir. Kastamonu ve Sinop ta Şemseddin Yaman Candar tarafından kuruldu. Denizcilikle uğraşmışlardır. Muğla ve Fethiye de Menteşe Bey tarafından kuruldu. Denizcilikle uğraştılar. Rodos u aldılar. Manisa ve Menemen de Saruhan Bey tarafından kuruldu. Denizcilikle uğraşmıştır. Balıkesir ve Çanakkale de Karesi Bey tarafından kuruldu. Denizcilikle uğraştı. Orhan Bey döneminde alındı. Osmanlılara katılan ilk beyliktir. Bu beyliğin alınmasıyla Osmanlılar denizcilik faaliyetlerine başladılar ve Rumeliye geçtiler. Ankara savaşından sonra da tekrar kurulmadı. Osmanlılar, İlk donanmayı bu beylikten elde ettiler. Eşrefoğulları, Alaiye beyleri, Taceddin Oğulları (Canik Beyleri), Sahip Ata oğulları, Pervaneoğulları, Eretna Devleti, Kadı Burhaneddin Devleti. Türkçeye önem verdiler. Anadolu nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağladılar. 17

18 BÖLÜM 7: KÜLTÜR VE MEDENİYET Devlet Yönetimi İslam İslam devletinde devlet başkanına halife denilmiştir. Muaviye nin oğlu Yezid i veliaht Kültür ve seçmesi üzerine hilafet saltanata dönüştü. Hz. Ömer döneminde ülke büyük illere, Emeviler Medeniyeti döneminde Eyaletlere dönüştü. Abbasiler, vezirlik makamını kurdular. Hz. Ömer döneminde divanlar, devlet hazinesi, ordugah şehirleri kuruldu. İlk posta teşkilatı da Emeviler Orta Asya Türk Kültürü Türk-İslam Devletleri Türkiye Selçukluları döneminde oluşturuldu. Eski Türklerde hükümdarlara Han, Hakan, Kağan denilmektedir. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır (veraset sistemi) anlayışından dolayı sık sık taht kavgaları yapılmıştır. Tanrı tarafından hanedan üyelerine yönetme yetkisi verildiğine inanılmaktadır. (Kut anlayışı) Devletin önemli kararların alındığı Toy veya Kurultay adlı bir meclis bulunmaktadır. Ayrıca, hükümdarın eşi olan Hatun da devlet yönetiminde söz sahibidir. Ülke boylar birliği şeklindedir. Asıl hükümdar, ülkenin doğusunu yönetmektedir. Karahanlılar da devletin başında han veya hakan unvanlı bir hükümdar bulunuyordu. Büyük hakan devletin doğusunu yönetmektedir. Hakanın eşi olan Hatun da devlet yönetiminde söz sahibidir. B. Selçuklular Bağdat ı alıca Sultan unvanını kullanmaya başladılar. İslam dünyasının siyasi liderliğini üstlendiler. İlk sultan unvanını da Gazneli Mahmut kullanmıştır. İlk Türk devletlerinde devlet işleri Divan-ı Saltanat denilen Büyük Divan da görüşülürdü. Ülke meseleleri Büyük Divan da görüşülür. Hükümdar başkentte olmadığında ülkeyi Niyabet Divanı yönetmektedir. Mali işlerden istifa, Denetleme görevini işraf, askeri işleri arz ve yazışmaları inşa (tuğra-i) divanı yerine getirmektedir. Toprakların dağıtımı, sayımı ve istihbaratı da Pervanicelik makamı sağlamaktadır. Sınırlarda uçbeylikler kurulmuştur. Ordu İslam Kültür ve Medeniyeti Orta Asya Türk Kültürü Türk-İslam Devletleri Türkiye Selçukluları İlk düzenli İslam ordusunu hz. Ömer kurdu. Cünd isimli askeri şehirler (ordugah) yaptı. İlk donanmayı hz. Osman yaptı. Abbasiler döneminde Bizans sınırında Avasım isimli tampon şehirler kuruldu. Türkler Abbasiler döneminde orduya alındılar. Türklerde ilk düzenli orduyu Mete Han yapmıştır. Ayrıca, dünyada ilk onlu sisteminin de mucididir. Turan taktiği adı verilen bir savaş sistemleri vardır. (Hilal ve Kurt Kapanı) Oğuzlar ve Peçenekler, Bizans ordusunda paralı askerlik de yaptılar. Karahanlı ordusu dörde ayrılır: 1. Saray Muhafızları, 2. Hassa Ordusu, 3. Hanedan üyelerinin kuvvetleri ve 4. Bağlı devletlerin kuvvetleri. Gazneli ordusu: Gulamlar, düzenli birlikler, eyalet askerleri, paralı askerler ve gönüllülerden oluşurdu. Büyük Selçuklu Ordusu da şunlardan oluşmaktadır: 1. Merkez ordusu. 2. Guleman-ı Saray (Kapıkulu) 3. Hassa askerleri, 4. Melik ve idarecilerin ordusu. 5.Bağlı devlet ve beyliklerin askerleri 6. Türkmenler 7. Sipahiler (İkta) Kara ordusu; hassa (Kapıkulu, Gulam), Tımarlı Sipahiler ve diğerleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Deniz kuvvetleri de kurmuşlardır. İlk donanma Antalya da, ilk tersane Sinop ta kurulmuştur. Adalet ve Hukuk İslam Kültür ve Medeniyeti Orta Asya Türk Kültürü Türk-İslam Devletleri Türkiye Selçukluları Hz. Ömer döneminde illere valilerin yanında kadılar da atanmaya başladı. Hukuk olarak Kur an ve peygamberin uygulamaları esas alındı.(kitap-sünnet) Alimlerin içtihatları ve yorumları ile bu hukuk zenginleşti. Daha sonra buna kıyas ve icma da eklendi. Türklerde yazılı hukuk olmadığından ülke töre ye göre yönetilirdi. Büyük davalara hükümdar tarafından atanan bir heyet, küçük davalara ise Yargucu adı verilen hakimler bakardı. Hapis cezaları bulunmamaktadır. Türklerde hukuk ikiye ayrılmıştır. Bunlar Şer i hukuk ve Örfi Hukuk tur. Şer i hukukun başında Kadıulkudat bulunur. Sivil davalara da Kadılar, askeri davalara da Kazasker (Kadıasker veya Kadıleşker) bakar. Örfi davaların başında da Emir i Dad bulunur. Aynı zamanda bizzat sultanın başkanlık ettiği Divan-ı mezalimler de bulunmaktadır. Büyük Selçuklularla aynıdır. 18

19 Toplum ve Sosyal Hayat İslam Kültür ve Medeniyeti Orta Asya Türk Kültürü Türk-İslam Devletleri Türkiye Selçukluları Dini Hayat İslam Kültür ve Medeniyeti Orta Asya Türk Kültürü Türk-İslam Devletleri Türkiye Selçukluları Müslümanlar, gayri Müslimlere geniş bir hoşgörüyle yaklaşmışlardır. Emeviler döneminde halk dört sosyal tabakadan oluşmaktadır. 1. Müslüman Araplar, 2. Mevaliler (Azatlı Köle-Arap almayan Müslümanlar) 3. Zımmiler, 4. Köleler Türk toplumu Budun, Boylar, Oymaklar, Obalar ve en son olarak da ailelerden oluşur. Sınıf ayrımı ve kölecilik bulunmamaktadır. Uygurlara kadar göçebe yaşamışlardır. Yaylak ve Kışlak hayatını sürdürmüşlerdir. Meslek sahipleri ve Ticaretle uğraşanların kurmuş oldukları Loncalar (Ahi) önemli bir sosyal ve ekonomik kuruluştur. Devletle esnaf arasında ilişkiyi sağlar. Ürünlerin kaliteli olmasını ve denetimi yapar. Gençlere mesleki eğitim verir. Ahi teşkilatları güçlüdür. İslam devletlerinde her şey İslami kurallara göre yapılmaktadır. Fakat İslam ın geniş bir alana yayılmasıyla bu dine çeşitli yorumların katılmasına neden oldu. Bu yorumlar sonucu mezhepler (Şii-Sünni/Hanefi,Şafi,Malik ve Hanbeli) ve tarikatlar ortaya çıktı. Müslüman olmayanlara da ehli kitap denilmiş ve geniş bir özgürlük verilmiştir. Eski Türk dini inancı üç bölümde inceleyebiliriz. Bunlar; Tabiat güçlerine inanma, Atalar kültü, Göktanrı ve Şamanizmdir. Önemli dini kavramlar ise şunlardır: Şaman ve Kam (din adamı), Kurgan (mezar), Balbal (mezartaşı), Yuğ (ölüm töreni), Sagu (ağıt) Ayrıca, Uygurlar Budizm ve Manihizm, Hazarlar Musevilik, Tuna Bulgarları, Macarlar, Avarlar, Peçenekler, Gagavuzlar Hristiyan olmuş milli benliklerini yitirmişlerdir. Sünni akidenin koruyuculuğunu üstlendiler. Bu amaçla Nizamiye medreselerini yaptılar. Tarikatlar, Türk dünyasında büyük etkiye sahip olmuştur. Bunlar; Kadirilik, Kübrevilik, Ekberilik ve Yesevilik tir. Tarikatlar Anadolu nun dini hayatında önemli yer tutmaktadır. Bunlar; Babailik, Ekberiye, Mevlevilik ve Bektaşiliktir. Ekonomi İslam Kültür ve Medeniyeti Orta Asya Türk Kültürü Türk-İslam Devletleri Türkiye Selçukluları İlk devlet hazinesini (Beytül Mal) Hz. Ömer kurdu. İslam devletlerinde gelir kaynakları şer i gelirler ve örfi gelirler olmak üzere ikiye ayrılır. Şer i gelirler; Müslümanlardan alınanlar (zekat ve öşür), gayri Müslimlerden alınanlar (cizye ve haraç) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Örfi gelirler ise; ganimet, gümrük vergileri, bağlı devletlerin ödediği vergiler, orman, tuzla ve madenlerden alınanlardır. Ticaret ve tarım hayatı da gelişmiştir. İlk parayı Emevi halifesi Abdülmelik bastı. Başlıca geçim kaynakları hayvancılıktır. Ayrıca, madencilik ve tarımla da uğraşmışlardır. İpek yolunun ülkelerinden geçmesinden dolayı ticaret de önemli kazançlarındandır. Karahanlılar; tarım, madencilik ve el sanatlarıyla uğraştılar. Kervan ticaretine de önem verdiler. Ticaret yolları üzerinde ribat adı verilen ilk kervansaraylar kurarak ticaretin gelişmesini sağladılar. Selçuklularda ekonomi; tarım, ticaret, hayvancılık, madencilik ve sanayiye dayanmaktadır. Selçuklularda toprak dörde ayrılır: 1. Has araziler 2. İkta araziler 3. Haraci Araziler. Bunun dışında mülk ve vakıf arazileri de bulunmaktadır. B. Selçuklularda ilk parayı Tuğrul Bey bastı. Devlete ait olan arazilere miri arazi denilmektedir. Bu araziler dörde ayrılmaktadır. Bunlar; Has, İkta (tımar, dirlik) Mülk ve Vakıf arazisidir. Ticareti geliştirmek için kervansaraylar, düşük gümrük vergisi, antlaşmalar ve sigorta sistemi uygulamışlardır. İlk parayı l. Mesut bastı. 19

20 İlim-Kültür-Sanat ve Edebiyat İslam Emeviler döneminde İslam mimarisi Hıristiyan mimarisiyle yarışabilecek bir duruma geldi. Kültür ve Abbasiler döneminde geçti. Samarra şehrinin kurulmasıyla mimaride Türk etkisi Medeniyeti görülmeye başlandı. İslam da resim ve heykel yasak olduğundan minyatür ve hat sanatları gelişti. Arapça ilk kez Emevi halifesi Abdülmelik döneminde resmi dil haline geldi. İslam da ilimler ikiye ayrılır. 1. Akli ilimler (Din Dışı İlimler) 2. Nakli İlimler (Dini İlimler) Abbasiler döneminde diğer dillerden Arapça ya eserler tercüme edildi. Ayrıca, Bağdat ta Beytül Hikme adlı okul, kütüphane ve tercüme büroları açılarak ilmin gelişmesine katkıda bulundular. Endülüs Emeviler i de İslam medeniyetinin Avrupa ya Orta Asya Türk Kültürü Türk-İslam Devletleri Türkiye Selçukluları geçmesini sağlamıştır. İlk Türkçe yazılı belge Orhun kitabeleridir. Türk alfabeleri ise; Orhun (Göktürk), Uygur, Arap, Kiril ve Latin dir. Türk destanları ise; Oğuz Kağan (Hunların) Eregenekon (Göktürklerin) Yaradılış ve Göç (Uygurların), Manas (Kırgızların) Alpertunga ve Şu (İskitlerin). Türkler, Uygurlara kadar taşınabilir sanatlar yapmışlardır. Uygurlarla birlikte mimari ve yazılı belgeler alanında da önemli çalışmalar ortaya koymuşlardır. B. Selçuklular döneminde Celali takvimi yapıldı. Ayrıca, dünyanın ilk üniversitesi olan Nizamiye medreseleri kuruldu. B. Selçuklu ve Gaznelilerin resmi dili Arapça, Farsça ve Türkçe dir. Karahanlıların resmi dili ise sadece Türkçe idi ve Uygur alfabesini kullanmışlardır. Bu dönemde yazılan eserler ise; Karahanlılar a ait olanlar: Divan-ı Lügati Türk (Kaşgarlı Mahmut), Divan-ı Hikmet (Ahmet Yesevi), Atabetül Hakayık (Edip Ahmet), Kutatkubilig (Yusuf Has Hacip) ve Satuk Buğra Han Destanı (Anonim). Selçuklulara ait olan: Siyasetname (Nizamülmülk). Gazneliler e ait olan: Şehname (Firdevsi) Sanat olarak: Köprü, çeşme, hastahane, imarethane, medrese ve kervansaraylar yapmışlardır. Divan, halk ve tasavvuf edebiyatı olmak üzere Edebiyat üçe ayrılır. Önemli fikir adamları ve eserleri şunlardır: Mevlana (Mesnevi, Fihimafi), Yunus Emre (divan), Hacı Bektaşı Veli (Makalat), Muhyiddin-i Arabi (Futuhatul Mekki) gibi eserlerdir. Halk eserleri de şunlardır: Dede Korkut Hikayeleri, Battalgazi Destanı, Danişmentname, Nasreddin Hoca ve Bektaşi Fıkraları. Önemli Sanatlar ise; Kümbet mimarisi, uzun ve ince minare sistemidir. 20

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar.

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif

Detaylı

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır.

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır. T A R İ H T E İ L K L E R İLKÇAĞ TARİHİ Tarih öncesinin İLK Devri KABATAŞ devridir. İLK araçlar YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde yapılmıştır. İLK RESİM ve HEKEL Yontma Taş (Paleolitik) devrinde yapılmıştır.

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Türkiye Tarihi Ders Notları

Türkiye Tarihi Ders Notları Türkiye Tarihi Ders Notları Anadolu ya ilk Türk akınları ve ilk beylikler Çağrı Bey Anadolu ya keşif amaçlı seferler yapmıştır 1015 Anadolu ya Türk akınları Dandanakan Savaşı ndan sonra yeniden başlamıştır

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Büyük göç adı verilen bu göç sonrasında çeşitli devletler kurdular. Bunlar:

Büyük göç adı verilen bu göç sonrasında çeşitli devletler kurdular. Bunlar: Ünite 3 Orta Asya Türk Tarihi Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Tarihin en eski ve devamlı topluluklarından olan Türkler, yaklaşık dört bin yıllık geçmişleri boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında birçok

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN ORTA ÇAĞ TARİHİ Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Bölüm Yazarları Doç. Dr. Abdullah KAYA Doç. Dr. Bekir BİÇER Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

İlk Uygarlıklar MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

İlk Uygarlıklar MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ İlk Uygarlıklar YGS Tarih 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? İlk Uygarlıklar İlk uygarlıklar hakkında sınava yönelik bilgiler ile hazırladığımız bu yazı hem YGS de hem de LYS de çıkması muhtemel soruları yapmanıza

Detaylı

Yazı Menu. 1 - Anadolu Uygarlıkları. Hititler. Frigyalılar. Lidyalılar. Urartular. İyonyalılar. 2 - Kültür ve Uygarlık. Devlet Yönetimi.

Yazı Menu. 1 - Anadolu Uygarlıkları. Hititler. Frigyalılar. Lidyalılar. Urartular. İyonyalılar. 2 - Kültür ve Uygarlık. Devlet Yönetimi. Yazı Menu 1 - Anadolu Uygarlıkları Hititler Frigyalılar Lidyalılar Urartular İyonyalılar 2 - Kültür ve Uygarlık Devlet Yönetimi Din ve İnanış 1 / 12 Sosyal ve Ekonomik Hayat Yazı-Dil-Bilim-Sanat 3 - Uygarlıkların

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA Kölelik Türgişler Kültürel Buda Kurultay Keneşçi Göktanrı Turan Taktiği Mani Töre Kut Yuğ Hayvancılık Hazarlar Kuzey Şansi Astronomi Hanedan Ahiret İnancı Ordu-Millet Devlet

Detaylı

Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.

Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı. HİTİTLER: - M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. - Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. - Hititliler Suriye yi ele geçirmek için

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 TARİH METODU ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 TARİH METODU ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TARİH METODU A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?...1 D. NİÇİN TARİH ÖĞRENİYORUZ?...2 E. OLAY VE OLGU...2 F. TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ...2 G. TARİH

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

- M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.

- M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. HİTİTLER: - M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. - Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. - Ülke krallık ile yönetilmiştir. - Kraldan

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

1) Tarih Bilimine Giriş

1) Tarih Bilimine Giriş 1) Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyoekonomik yapılarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek inceleyen,

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

TÜRK İSLAM TARİHİ. Talas Savaşı. Abbasile r. Orta Asya Türkleri ÇİN

TÜRK İSLAM TARİHİ. Talas Savaşı. Abbasile r. Orta Asya Türkleri ÇİN TÜRK İSLAM TARİHİ Abbasile r Talas Savaşı Orta Asya Türkleri ÇİN TÜRKLERİN MÜSLÜMANLARLA KARŞILAŞMALARI Türk Arap ilişkileri ilk kez Hz. Ömer döneminde başlamıştır(sasani devletinin Kadisiye ve nihavent

Detaylı

İSLAM TARİHİ İSLAMİYET DOĞDUĞU YILLARDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

İSLAM TARİHİ İSLAMİYET DOĞDUĞU YILLARDA DÜNYANIN GENEL DURUMU İSLAM TARİHİ İSLAMİYET DOĞDUĞU YILLARDA DÜNYANIN GENEL DURUMU AVRUPA KITASI'NIN DURUMU Toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu düzen içinde halk, farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştır: Soylular (Senyörler):

Detaylı

Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ. I - Tarih Biliminin Konusu

Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ. I - Tarih Biliminin Konusu Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ I - Tarih Biliminin Konusu II - Tarih Biliminin Yöntemi III Tarihin Tasnifi (sınıflandırılması)

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 16.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR TARİHİ ÖNCESİ DEVİRLER Taş Devri (MÖ.600.000-5500) Kalkolitik Dönem (MÖ.5500-2500) Maden Devri

Detaylı

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( )

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( ) Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER (750-1228 ) Ebu Müslim in Emevi Devleti ni yıkarak Kûfe de Ebul Abbbas ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu.

Detaylı

Tarihe Giriş. Belgelere dayanarak olayları açıklar. (Tarihe doğruluk ve kesinlik kazandırır.)

Tarihe Giriş. Belgelere dayanarak olayları açıklar. (Tarihe doğruluk ve kesinlik kazandırır.) Tarihe Giriş Tarihin Tanımı : Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, savaş ve barışlarını, kültürlerini, medeniyetlerini, sosyo ekonomik yapılarını belgelere dayanarak,

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 1. Bazı Türk devletlerinin Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçler yapması, I. merkeziyetçi anlayışın güç kazanması, II. Avrupa'da etnik ve siyasal sorunlar yaşanması,

Detaylı

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 2014-2015 YAZ TATİL ÖDEVİ TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 1. Mısır uygarlığı Nil Nehri kenarlarında oluşmuş-tur. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında ortaya çıkmıştır. İlkçağ da Gediz

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi.

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi. İLK TÜRK DEVLETLERİ Orta Asya, diğer adıyla Türkistan Türklerin tarih sahnesine çıktıkları anayurtlarıdır. Orta Asya da sert karasal iklim yaşanmaktaydı. En önemli geçim kaynakları hayvancılıktı. Hayvancılığa

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten kpss 2014 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı:

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Editörden... YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP

Editörden... YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP II YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar Mehmet DARDAĞAN Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 5: 6 Kasım 2006 Konu: Selçuklu Devleti Okuma: Ortaylı, 2000:

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 5: 6 Kasım 2006 Konu: Selçuklu Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 5: 6 Kasım 2006 Konu: Selçuklu Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 139-172. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Bu kavim ya da kavimler topluluğu üzerinde isim, menşe, hatta yaşadığı

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

TARİHİN ÇAĞLARA AYRILMASI. Taş Devri Maden Devri İlkçağ Ortaçağ Yeniçağ Yakınçağ Üç devre ayrılır:

TARİHİN ÇAĞLARA AYRILMASI. Taş Devri Maden Devri İlkçağ Ortaçağ Yeniçağ Yakınçağ Üç devre ayrılır: Tarih ve Özellikleri Geçmişte yaşamış olan toplulukları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde izleyen ve objektif olarak açıklayan bir bilimdir. Tarihin Özellikleri

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 34 KPSS 2017 soru ÖABT TARİH TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 34 KPSS 2017 soru ÖABT TARİH TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 34 soru ÖABT TARİH TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR 2013-2014-2015-2016 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT TARİH TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-318-777-6 Kitapta

Detaylı

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TARİH NEDİR? GEÇMİŞ BİLİM İNSAN DAVRANIŞLARI VE FAALİYETLERİ OBJEKTİF (TARAFSIZ) YER VE ZAMAN BELGE (KAYNAK) NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİ TARİH BİLİMİNİN KONUSU NEDİR? İnsan ve insanın etkisiyle

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Gazneliler ( ):

Gazneliler ( ): Gazneliler (963-1187): Devlet, ismini Doğu Afganistan'da bulunan ve devlet merkezi olarak seçilen Gazne şehrinden almıştır. Samanoğulları Devleti`nin (819-1005) dağılmaya başladığı dönemde, bu devlette

Detaylı

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 1.Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4.

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-239-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

Uygarlık Tarihi Notları 1. Hicri Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi:

Uygarlık Tarihi Notları 1. Hicri Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi: Uygarlık Tarihi Notları 1 Hicri Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi: Hicri yılı 33 e bölünüz. 1420 : 33 = 43.03 (=43) (A sayısı) A sayısını hicri yıldan çıkarınız. 1420 43 = 1377 (B sayısı) B sayısını 622 ile

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

Mete Han'dan sonra Hunlar zayıflamaya başlamış ve Çinlilerle yapılan savaşlar sonucunda M.S 48 yılında kuzey ve güney olarak ayrılmışlardır

Mete Han'dan sonra Hunlar zayıflamaya başlamış ve Çinlilerle yapılan savaşlar sonucunda M.S 48 yılında kuzey ve güney olarak ayrılmışlardır 6SINIFLAR ĠPEK YOLU NDA TÜRKLER ÜNĠTESĠ KONU ÖZETĠ TÜRKLERĠN ĠLK YURDU ve GÖÇLER Orta Asya (Ana Yurt) Türklerin ilk yurdu Orta Asya'dır Çok geniş bir bölge olan Orta Asya; doğuda Kingan dağları, batıda

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

3. ÜNİTE İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS KONU 1: ANAYURTTAN ANADOLU YA KAVRAMLAR

3. ÜNİTE İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS KONU 1: ANAYURTTAN ANADOLU YA KAVRAMLAR 3. ÜNİTE İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS KONU 1: ANAYURTTAN ANADOLU YA Aile: Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı

Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyoekonomik yapılarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek inceleyen,

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ TÜRKLERİN ANA YURDU NOT: Göçebe bir yaşam sürmüş olması ve geniş alanlara yayılmış olmasından dolayı Türklerin anayurdu olarak çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Tüm görüşlere

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı