T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi KONU 10 (ON) KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ SAYIN Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü İle satın alınacaktır. Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur. Dr. M Yönetici TEKLİF M EKTUBU SIRA NO M ALZEM ENİN ADI M İKTARI BİRİM 1 EKG KAĞIDI (210x140x200) loo(yüz) ADET 2 POCHE AÇACAĞI 3000 (üçbin) ADET 3 FEEDING SONDA NO:4 300(üçyüz) ADET 4 VİKRİL NO: 4/0 YUVARLAK 60 (atmış) ADET 5 VİKRİL NO: 4/0 KESKİN 60 (atmış) ADET 6 VİKRİL NO: 0 KESKİN 60 (atmış) ADET 7 TÜP SABİTLEYİCİ 200 (Ikiyüz) ADET 8 FOLEY SONDA NO:10 30(otoz) ADET 9 FOLEY SONDA NO:8 30(otoz) ADET 10 YARA KAPAMA STRİBİ (STERİL STRİB) looo(bin) ADET BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ) TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ) TOPLAM 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ SALI GÜNÜ SAAT 11:00'A KADAR SATIN ALM A M ÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR. 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR. EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 5 DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. e 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR. 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR. 9 ÜRÜN NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 10 MUAYENE KOMİSYONUNDAN GEÇMEYEN ÜRÜNLER İADE EDİLECEKTİR. PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATIN ALM A BİRİMİ TELEFON: FAX: E-MAİL:

2 S T E R İL STR İP T E K N İK ŞA R T N A M E Sİ 1. Steril ve tek tek paketler halinde olmalı 2. Ü rünün sırt yapısı polyester flam entlerle güçlendirilm iş, rayon esaslı elyaftan yapılm ış olm alı 3. Ürünün yapışkanı izooktil akrilat(l 0A)ve N -vinyl pirolidon (N V P)den oluşm alı 4. Hipoallerjenik olmalı, ciltte m aserasyonu ve alerjiye neden olm am alı 5. M ikro gözenekli yapıda olm alı (non-w oven) cilt nefes alabilmeli 6. Atravm atik uygulanabilm eli, yaranın kenarlarına zarar verm eden yarayı sıkıca kapatabilm eli, dikiş izi kalm am alı 7. Stapler ve dikiş m ateryali ile birlikte kullanılabileceği gibi tek başına da kullanılabilm eli 8. Kolayca çıkarılmalı, cildi tahriş etm em eli ve cilt üzerinde atık bırakm am alı 9. Ürün fiberglas, lateks, silikon kauçuk, silikon yağı içerm em eli 10. Ürün am balajı üzerinde sterilizasyon tarihi olmalı 11. Gamma yöntem i ile steril edilmiş olmalı 12. R af ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl FO LEY SONDA İKİ Y O LLU N O :8 1. Ürün soft latex m alzem eden imal edilmiş olmalı. 2. Uzunluğu en az 42 cm olmalı. 3. Balon kapasitesi en az 10 cc olm alı, kapalı uç arkasında karşılıklı iki adet drenaj deliği 4. Ürünün valfi kauçuk 5. Numune sunulmalıdır. FOLEY SONDA İKİ Y O LLU N O :10 1.Ürün soft latex m alzem eden imal edilm iş 2. Kapalı uç arkasında karşılıklı iki adet drenaj deliği 3.Ü rünün valfı kauçuk olm alıdır. 4.Uygun uzunlukta 5.Numune sunulmalıdır. V İC R Y L 4/0 K ESK İN İPL İK Ö Z E L L İK L E R İ Homojenlik, Elastikiyet, Doku içinde geçerken akıcı oluşu (Travm atize etm em esi), düğüm atm a kabiliyetleri, mukavemetler ve Düğüm ün kolay göm ülm esi, Düğüm tutm ası ( düğüm em niyetinin yüksek olm ası ), Yüksek gerilme gücüne karşı direnci olm alıdır Paketten çıktığındaki hafızası ve Y um uşaklığı, K ap lam alı olan Cerrahi sütürlerin kaplam ası dokudan geçerken sıyrılmaması, Kapillaritesi ( Sıvı ve bakteri geçirgenliği), K ap lanıasız cerrahi sütürler de liflenme, Tiftiklenme, Kapillaritesi ( Sıvı ve bakteri geçirgenliği) ve görünümü. İplik üzerinde bakteri yerleşecek boşluklar olmaması gerekmektedir. İĞNE Ö Z E L L İK L E R İ İğneler Paslanm az çelikten ve iğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olm alıdır İğne alaşımında en az %7 oranında N ikel bulunm alı ve firm alar bu durumu belgeleyebilm elidir. İğne iplik bağlantısı, iğne iplik çapının birbirine yakın olması, birleşim yerinin sağlam olması, İğne ve ipliğin çap farkı m inimum İğne iplik bağlantısının Kalitesi, İğne iplik bağlantısının sağlam lığı, İğnelerin lazer teknolojisi ile delinmiş olması ve iğne iplik bağlantı yerinde iğnenin kesiksiz veya oluksuz olm ası gerekmektedir. iğnenin portegü içindeki stabilitesi, İğnenin dokudan geçerken en az Penetrasyon rahatlığı ve sürekliliği İğnenin esnekliği ve kırılm aya karşı dayanıklılığı

3 P A K E T L E M E Ö Z E L L İK L E R İ Ürünlerin miadı 5 yıl olm alı teslim sırasında m inimum 4 yıl raf ömrü Birim am balajı üzerinde m etrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı olmalıdır Ürün tanıtım ı Türkçe olarak ta H er poşet üzerinde Ürün katalog num arası,im alatçı firm anın ticari adı veya kısa adı,üretim adresi, flam ent yapısı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanm a tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulm ayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde Sutur paketten çıkarıldığında m asa üzerinde diğer m alzem elerle karışm am ası için iç karton m akara üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. Sütür ambalajının Kullanım esnasına kadar dış etkilerden korunm asını sağlam ak için alüm inyum folyo veya blister veya Tyvek ambalaj A lüm inyüm folyo/blister/tyvek ambalaj üzerindeki yazılı bilgiler içteki karton m akaranın üzerine baskılı ( Steril alana partükül düşm em esi ve bilgi kaybına yol açm am ası için yapıştırm a etiket olm am alıdır)... Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının herbiri üzerinde türkçe ürün bilgilerinin bulunm ası,ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmış olm ası gerekm ektedir,... Ürün tanımındaki kolaylık İçin Ü rün ism inin kolayca görülebilir ve tanınabilir olması, Ü rün tanım ındaki kolaylık İçin Ürün özelliklerinin kolayca görülebilir olması gerekm ektedir. Ürün tanımındaki kolaylık İçin Kutu, Poşet ve iç karton m akara üzerinde ürün ile ilgili bilgilerin bulunması. Ürünün İzlenilebilirliği için ürün barkodunun poşet ve karton m akara üzerinde bulunm ası. Ürünün kutu,paket ve karton m akara üzerinde üretim adresi bulunması. Poşet Açılmasının kolaylığı ve güvenliği, İğnenin korunması, iğnenin kolay erişilebilirliği, Sütürün paketten kolay çıkarılması gerekm ektedir. ihale sonrası firm alar açılm am ış l(bir) kutu num une getirecek ve num uneler denenerek onay verilecektir. Firm alar % 7 nikel oranı belgesini num uneler ile birlikte ilgili servise teslim edeceklerdir. P O L İG L A K T İN -L A K T O M E R S U TU R Ö Z E L L İK L E R İ Sentetik m ultiflament absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin -Lactom er sınıfına göre imal edilmiş olm alıdır (%90 glycolıc acid, %10 lactic acid ) Sütürler kaplamalı olmalı ve kaplam asının içeriği polyglactin 370 ( Poly(glycolıde-co-L-lactide) ve Calcium stearte içermelidir. Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak % 100 olarak alındığında 2. hafta % 75-80, 3. hafta % M inimum 21 gün doku desteği sağlam alıdır. V ücuttan tam am en atılım ı gün içerisinde İğneli ve iğnesiz (bağlam a) seçenekleri bulunm alıdır. Atravmatik İğneli çeşitleri yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, U cu keskin gövdesi yuvarlak, Kare gövde ters keskin iğne, Spatül iğne vb teklif edilen ve teslim edilecek m alzem enin iğnesi lomm üzerindekiler için +/- % 10 tolerans olacaktır,45cm üzerindeki suturlarda +/- % 10 tolerans olacaktır. Sutur rengi m or ve istenildiğinde renksiz (bej) seçenekleri bulunm alıdır. Sterilizasyonu EO ile yapılm ış V İC R Y L 4/0 Y U V A R LA K İP L İK Ö Z E L L İK L E R İ Homojenlik, Elastikiyet, Doku içinde geçerken akıcı oluşu (Travm atize etm em esi), düğüm atm a kabiliyetleri, mukavemetler ve Düğüm ün kolay göm ülm esi, Düğüm tutm ası ( düğüm em niyetinin yüksek olması ), Yüksek gerilme gücüne karşı direnci olm alıdır Paketten çıktığındaki hafızası ve Yumuşaklığı, K aplam alı olan Cerrahi sütürlerin kaplam ası dokudan geçerken sıyrılmaması, K apillaritesi ( Sıvı ve bakteri geçirg en liği), K ap lam asız cerrahi sütürler de liflenme, Tiftiklenme, Kapillaritesi ( Sıvı ve bakteri g eçirg en liğ i) ve görünümü. İplik üzerinde bakteri yerleşecek boşluklar olmaması gerekmektedir. İĞNE Ö Z E L L İK L E R İ İğneler Paslanm az çelikten ve iğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olm alıdır İğne alaşımında en az %7 oranında Nikel bulunm alı ve firm alar bu durumu belgeleyebilm elidir. İğne iplik bağlantısı, iğne iplik çapının birbirine yakın olması, birleşim yerinin sağlam olm ası, İğne ve ipliğin çap farkı m inimum İğne iplik bağlantısının Kalitesi, İğne iplik bağlantısının sağlam lığı, İğnelerin lazer teknolojisi ile delinm iş olması ve iğne iplik bağlantı yerinde iğnenin kesiksiz veya oluksuz olm ası gerekmektedir. iğnenin portegü içindeki stabilitesi, İğnenin dokudan geçerken en az Penetrasyon rahatlığı ve sürekliliği İğnenin esnekliği ve kırılm aya karşı dayanıklılığı

4 PA K E T L EM E Ö Z E L L İK L E R İ Ürünlerin miadı 5 yıl olmalı teslim sırasında m inim um 4 yıl ra f öm rü Birim ambalajı üzerinde m etrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı olmalıdır Ürün tanıtımı Türkçe olarak ta H er poşet üzerinde Ürün katalog numarası, imalatçı firm anın ticari adı veya kısa adı,üretim adresi, flam ent yapısı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanm a tarihi, sterilizasyon şekli, lot num arası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulm ayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde Sutur paketten çıkarıldığında m asa üzerinde diğer m alzem elerle karışm am ası için iç karton m akara üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. Sütür ambalaj mm K ullanım esnasına kadar dış etkilerden korunm asını sağlam ak için alüm inyum folyo veya blister veya Tyvek ambalaj A lüm inyüm folyo/blister/tyvek ambalaj üzerindeki yazılı bilgiler içteki karton m akaranın üzerine baskılı ( Steril alana partükül düşm em esi ve bilgi kaybına yol açm am ası için yapıştırm a etiket olm am alıdır). Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının herbiri üzerinde türkçe ürün bilgilerinin bulunm ası,ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılm ış olması gerekm ektedir, Ürün tanımındaki kolaylık İçin Ü rün ism inin kolayca görülebilir ve tanınabilir olması, Ürün tanım ındaki kolaylık İçin Ürün özelliklerinin kolayca görülebilir olması gerekm ektedir. Ürün tanımındaki kolaylık İçin Kutu, Poşet ve iç karton m akara üzerinde ürün ile ilgili bilgilerin bulunması. Ü rünün İzlenilebilirliği için ürün barkodunun poşet ve karton m akara üzerinde bulunm ası. Ü rünün kutu,paket ve karton m akara üzerinde üretim adresi bulunması. Poşet Açılmasının kolaylığı ve güvenliği, İğnenin korunm ası, iğnenin kolay erişilebilirliği, Sütürün paketten kolay çıkarılması gerekm ektedir. ihale sonrası firm alar açılm am ış 1 (bir) kutu num une getirecek ve num uneler denenerek onay verilecektir. Firm alar %7 nikel oranı belgesini num uneler ile birlikte ilgili servise teslim edeceklerdir. P O L İG L A K T İN -L A K T O M E R SU TU R Ö Z E L L İK L E R İ Sentetik multiflam ent absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin -L actom er sınıfına göre imal edilmiş olm alıdır (%90 glycolic acid, %10 lactic a c id ) Sütürler kaplam alı olmalı ve kaplam asının içeriği polyglactin 370 ( Poly(glycolide-co-L-lactide) ve Calcium stearte içermelidir. Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak % 100 olarak alındığında 2. hafta % 75-80, 3. hafta % M inimum 21 gün doku desteği sağlam alıdır. V ücuttan tam am en atılım ı gün içerisinde İğneli ve iğnesiz (bağlam a) seçenekleri bulunm alıdır. A travm atik İğneli çeşitleri yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, Ucu keskin gövdesi yuvarlak, K are gövde ters keskin iğne, Spatül iğne vb teklif edilen ve teslim edilecek m alzem enin iğnesi 1 Omm üzerindekiler için +/- % 10 tolerans olacaktır,45cm üzerindeki suturlarda +/- % 10 tolerans olacaktır. Sutur rengi m or ve istenildiğinde renksiz (bej) seçenekleri bulunmalıdır. Sterilizasyonu EO ile yapılm ış YARA K A PA M A S T R İB İ ( S T E R İL S T R İP BANT) Steril Sırt yapısı esnek olm alı, m inim al hareketlere izin vermeli, eklem lerde ve ödem beklenen yerlerde kullanılabilm elidir. Dikiş gerektirm eden cildi kapatm alıdır. Yapışkanı hipoallerjenik Mikro gözenekli yapıda olm alı, cilt nefes almalıdır. Y apışkanlığını uzun süre m uhafaza etmelidir. Atravm atik uygulanabilm en, dikiş izi kalm am alıdır. Fiber-glass içermem elidir. Latex, silikon kauçuk, silikon yağı içerm em elidir. Gamm a yöntemi ile sterilize edilm iş R af ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıl Her ürün am balajı üzerinde sterilizasyon tarihi İstenildiği takdirde aşağıdaki ebatlarda tem in edilebilm elidir. 6x100 mm figen pntr.ns S o * *

5 V İC R Y L NO: 0 K E SK İN İPL İK Ö Z E L L İK L E R İ Homojenlik, Elastikiyet, Doku içinde geçerken akıcı oluşu (Travmatize etm em esi), düğüm atma kabiliyetleri, mukavemetler ve Düğümün kolay gömülm esi, Düğüm tutması ( düğüm em niyetinin yüksek olması ), Yüksek gerilme gücüne karşı direnci olm alıdır Paketten çıktığındaki hafızası ve Yumuşaklığı, K aplam alı olan Cerrahi sütürlerin kaplam ası dokudan geçerken sıyrılmaması, Kapillaritesi ( Sıvı ve bakteri geçirgenliği), K aplam asız cerrahi sütürler de liflenme, Tiftiklenme, Kapillaritesi ( Sıvı ve bakteri geçirgenliği) ve görünümü. İplik üzerinde bakteri yerleşecek boşluklar olmaması gerekmektedir. İĞNE Ö Z E L L İK L E R İ İğneler Paslanm az çelikten ve iğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olm alıdır İğne alaşımında en az %7 oranında N ikel bulunm alı ve firm alar bu durumu belgeleyebilm elidir. İğne iplik bağlantısı, iğne iplik çapının birbirine yakın olması, birleşim yerinin sağlam olması, İğne ve ipliğin çap farkı minimum İğne iplik bağlantısının Kalitesi, İğne iplik bağlantısının sağlamlığı, İğnelerin lazer teknolojisi ile delinmiş olması ve iğne iplik bağlantı yerinde iğnenin kesiksiz veya oluksuz olm ası gerekm ektedir. iğnenin portegü içindeki stabilitesi, İğnenin dokudan geçerken en az Penetrasyon rahatlığı ve sürekliliği İğnenin esnekliği ve kırılm aya karşı dayanıklılığı PA K E T L E M E Ö Z E L L İK L E R İ Ürünlerin miadı 5 yıl olmalı teslim sırasında minimum 4 yıl raf ömrü Birim ambalajı üzerinde m etrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı olm alıdır Ürün tanıtımı Türkçe olarak ta H er poşet üzerinde Ürün katalog num arası,im alatçı firm anın ticari adı veya kısa adı,üretim adresi, flam ent yapısı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanm a tarihi, steril izasyon şekli, lot numarası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulm ayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde Sutur paketten çıkarıldığında m asa üzerinde diğer m alzem elerle karışm am ası için iç karton m akara üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. Sütür am balajının Kullanım esnasına kadar dış etkilerden korunm asını sağlam ak için alüm inyum folyo veya blister veya Tyvek ambalaj A lüm inyüm folyo/blister/tyvek ambalaj üzerindeki yazılı bilgiler içteki karton makaranın üzerine baskılı ( Steril alana partükül düşm em esi ve bilgi kaybına yol açm am ası için yapıştırm a etiket olm am alıdır). Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının herbiri üzerinde türkçe ürün bilgilerinin bulunm ası,ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılm ış olm ası gerekm ektedir, Ürün tanımındaki kolaylık İçin Ü rün ism inin kolayca görülebilir ve tanınabilir olması, Ü rün tanım ındaki kolaylık İçin Ürün özelliklerinin kolayca görülebilir olması gerekm ektedir. Ürün tanım ındaki kolaylık İçin Kutu, Poşet ve iç karton m akara üzerinde ürün ile ilgili bilgilerin bulunması. Ü rünün İzlenilebilirliği için ürün barkodunun poşet ve karton m akara üzerinde bulunm ası. Ü rünün kutu,paket ve karton m akara üzerinde üretim adresi bulunması. Poşet Açılmasının kolaylığı ve güvenliği, İğnenin korunm ası, iğnenin kolay erişilebilirliği, Sütürün paketten kolay çıkarılması gerekm ektedir. ihale sonrası firm alar açılm am ış l(b ir) kutu num une getirecek ve num uneler denenerek onay verilecektir. Firm alar %7 nikel oranı belgesini num uneler ile birlikte ilgili servise teslim edeceklerdir. P O L İG L A K T İN -L A K T O M E R SU TU R Ö Z E L L İK L E R İ Sentetik m ultiflam ent absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin -L acto m er sınıfına göre im al edilm iş olm alıdır (% 90 glycolic acid, % 10 lactic a c id ) Sütürler kaplam alı olm alı ve kaplam asının içeriği polyglactin 370 ( Poly(glycolide-co-L-lactide) ve Calcium stearte içerm elidir. Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak % 100 olarak alındığında 2. hafta % 75-80, 3. hafta % M inim um 21 gün doku desteği sağlam alıdır. V ücuttan tam am en atılım ı gün içerisinde İğneli ve iğnesiz (bağlam a) seçenekleri bulunm alıdır. Atravmatik İğneli çeşitleri yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, Ucu keskin gövdesi yuvarlak, Kare gövde ters keskin iğne, Spatül iğne vb teklif edilen ve teslim edilecek malzem enin iğnesi lomm üzerindekiler için +/- % 10 tolerans olacaktır,45cm üzerindeki suturlarda +/- % 10 tolerans olacaktır. Sutur rengi m or ve istenildiğinde renksiz (bej) seçenekleri bulunm alıdır. Sterilizasyonu EO ile yapılm ış

6 FEED İN G SONDA NO: 4 1.Ü rün steril ve tek kullanım lık 2. Ürün travm a oluşturm ayan yuvarlatılm ış, iki yan delikli ve kapalı distal uçlam a sistem ine sahip 3. Ürünün hortum boyunca, radyolojik kontrolün yapılabilm esine olanak sağlayan, radioopak çizgisi bulunmalıdır. 4. Ürün konektör veya şırınga girişine olanak sağlayan dişi ağızlı proksim al uçlam a sistem ine sahip 5. Ayırt edici renk kodlarına sahip 6. Ürün 50±4 cm uzunluğunda 7. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı P O C H E A Ç A C A Ğ I 1. Ucu keskin olmaıdır. 2. Yeterli sertlikteki m alzem eden yapılm ış olm alıdır 3. tek tek steril am balajlarda paketlenm iş olmalı, paket üzerinde üretim ve son kullanm a tarihi ile imalatçı firma bilgileri 4. R af ömrü en az iki yıl 5. Ambalajın üzerinde sterilizasyon m etodu belirtilm elidir. ö.numune üzerinden değerlendirilecektir.

7 210x140x200 Z KATLI EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- EKG KAĞIDININ ÖLÇÜLERİ 210M M xl40m M VE 200 SAYFA Z KATLAMALI MODEL OLMALIDIR. 2 EKG KAĞIDI TERMAL KAĞIT OLMALIDIR. 3 EKG KAĞIDININ YÜZEYLERİ PARLAK, ÇİZGİLERİ NET OLMALIDIR. 4- EKG KAĞITLARI KOLAY OKUNABİLİR ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMİŞ OLMALIDIR. 5 EKG KAĞITLARI EKG CİHAZLARI TARAFINDAN YAZILAN DATALARI EN AZ 2 3 YIL ARASI SİLİNMEDEN KORUMALIDIR. 6- EKG KAĞIDININ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (UBB) KAYDI OLMALIDIR. 7- ÜRÜN D ENEN ECEKTİR. İSTENİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP O LM AYAN ÜRÜN RED EDİLECEKTİR. 8- RAF ÖMRÜ ÜRETİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 YIL OLMALIDIR.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 27/11/2015 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü İLGİLİ MAKAMA

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü İLGİLİ MAKAMA T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 16/12/2016 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00165 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda

Detaylı

T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞ I TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ K URUM U V iranşehir İlçe D evlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EK TUBU

T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞ I TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ K URUM U V iranşehir İlçe D evlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EK TUBU T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞ I TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ K URUM U V iranşehir İlçe D evlet Hastanesi ihale Kodu : 00345 SAYI : KONU: T eklif M ektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EK TUBU Hastanem izin ihtiyaçlarından

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/06/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20173923 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/06/2017 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi KONU 8 (SEKİZ) KALEM TIBBİ SARF VE M ALZEM E ALIM İŞİ 31.05.2016

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 25/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171306 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20161584 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016666 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKALIĞI TÜRKİYE KAMU HASTAELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 2 SAYI : KU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 08/02/2017-E.2238 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BEKR3HS2C* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Mal alımı hk. İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111519 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/02/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20121134 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2012 TARİHİ,

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 264 Malzeme Kodu : JENS9 ASPIRASYON HORTUMU VE UCU (INCE) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 384 AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ Düzenleme Tarihi : 08/07/2014

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171977 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 011 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20151475 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/03/2015 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162127 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00246 I SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171164 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166420 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2016 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ VARİSTİM 1- Direkt sabit akım veren stimulatör olmalıdır. 2- Akım kurguları 0,5-1,0 ve 2,0mA a kadar ayarlanabilmelidir. Bu akım şiddetleri malzeme üzerine yazılı olmalıdır ve beyaz işaret bu eğerlere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/11/13 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 139064 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/13 TARİHİ, SAAT

Detaylı

107 laboratuvarürünleri. T I P A L A R - k a u ç u k "

107 laboratuvarürünleri. T I P A L A R - k a u ç u k 2016 TIPALAR 107 laboratuvarürünleri T I P A L A R - k a u ç u k " > DİN 12871 standardına uygun olarak 40A sertlik derecesinde en iyi kalite saf, esnek ve doğal kauçuktan > -25 C ile +70 C arasındaki

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No İlgili Birim İşin Adı 2015/164 AMELİYATHANE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir TeD Trokar Kateter (Abse) Drenaj Seti Teknik Şartnamesi ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir kateter, gövde için bir metal sertleştirici ve bir delici

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/0/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20163142 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/0/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı 11 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı 11 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi Ağrı 11 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi KONU 7 (YEDİ) KALEM TIBBİ SARF VE MALZEME ALIM İŞİ 22 0 4 2C SAYIN... Hastanemizin İhtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 13/05/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20163478 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/05/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 13/11/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2013937 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 1/11/2013 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/12/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20117496 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/12/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/08/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20165297 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 04/08/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ ' ^ ' 3» 07/05/2014 K onu : Teklife Davet Sayın :... Tel : Faks : K u ru m lunuzu n ihtiyacı olan (10)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/05/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20122939 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/05/2012 TARİHİ,

Detaylı

SUT KO DU. T.Ü. M alzem e Kodu

SUT KO DU. T.Ü. M alzem e Kodu T.Ü. M alzem e Kodu K R 1083 K C T 0 0 0 0 1 4 REKANALİZASYON AMAÇLI 0.014 STEERABLE GUIDEWIRE 1. Guidewire vascüler girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeye gereken extra desteği verecek şekilde özel

Detaylı

MEROCEL Ear Wicks, Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL , Ear Wick Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEROCEL Ear Wicks, Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL , Ear Wick Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL 400141 Ear Wicks, Pope 1- Yapısında lif bulunmamalıdır. 2- Kendi ağırlığının yaklaşık 25 katı kadar sıvı absorbe edebilmelidir. 3- Kullanım sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda ürün,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/10/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015051 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 11/1/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/10/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20116520 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/10/2011 TARİHİ,

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 405 Malzeme Kodu : JENS424 ABSORBAN STICK SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 38889 GÖZ HASTALIKLARI AD. Düzenleme Tarihi : 11/07/2014 1. Orijinal ambalajında olacaktır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi FİYAT ARAŞTIRM ASI 19.10.2015 Patnos Devlet Hastanesinin ihtiyacı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 26/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016622 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/10/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016138 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/10/201 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 14/09/2017-E.14203 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BENF43D8S* Sayı :32319748-934.01.04/ Konu :Teklif vermeye davet hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/06/0 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 04414 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN /06/0 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 TEDARİK EDİLECEK KAN IŞINLAMA ETİKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 2 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/06/16 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 164428 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/06/16 TARİHİ, SAAT

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURU M U Ağrı İN Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURU M U Ağrı İN Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURU M U Ağrı İN Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi KONU 5 (BEŞ) KALEM TIBBİ SARF VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ 28.04.2016

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/09/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201794 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/09/2017 TARİHİ,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN OKUL SIRALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN OKUL SIRALARI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 115 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 4 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) 335.808.011 Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM

Detaylı

Registration Nr: 3008044603 0197 ŞEFFAF BANDAJ SABİTLEYİCİLER (IV KANÜL SABİTLEYİCİ VS)

Registration Nr: 3008044603 0197 ŞEFFAF BANDAJ SABİTLEYİCİLER (IV KANÜL SABİTLEYİCİ VS) İÇİNDEKİLER 8 8 8 8 8 8 TEL: 0312. 3 0 142 FAKS: 0312. 3 0 153 e-mail: biosepqt@biosept.com.tr ŞEFFAF BANDAJ SABİTLEYİCİLER (IV KANÜL SABİTLEYİCİ VS) İlave kayıtlar, kullanıcı isminin kaydı için uygunluk,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/05/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20153150 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/05/2015 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi KONU ŞEVKET KAPAK İSİMLİ HASTAYA AM ELİYAT MALZEMESİ ALIM İŞİ 07.06.2016

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi BaĢtabipliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi BaĢtabipliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi BaĢtabipliği KONU: Sağlık Bakanlığı Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen Kırtasiye ve Basılı Evrak

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhateNo İlgili Birim İşin Adı 2013/838 AMELİYATHANE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/10/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20156056 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/10/2015 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/12/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20157791 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/12/2015 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ i T.C. Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa No : 1! 1 Birim : B İY O K İM Y A S T O Ğ U t Talep Tarihi / N o : 29/06/2016... / 874 S IR / NO BRANŞ KODU M ALZEM ENİN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 13/11/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20139372 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/11/2013 TARİHİ, SAAT 10:00

Detaylı

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna 145 MiKRON(!-lm) DENUDP.SYON pipeti TEKNiK Ş.~RTNAMESi 1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu. ernbr ivolar, blastokistler ve blastomerler için

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van H alk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van H alk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van H alk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07/01/2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (6) kalem Demirbaş ve Sarf Malzemesi alımı; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ GRUP SIRA MALZEME CİNSİ NUMARA CERRAHİ AMELİYAT İPLİĞİ LİSTESİ 2013 TIP FİYAT 1 İPEK (DOĞSAN) 0 26 mm 1/2 Yuvarlak 75 cm Adet 60 60 2 İPEK (DOĞSAN) 0 30 mm 3/8 Keskin 75 cm Adet 120 120 3 İPEK (DOĞSAN)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/0/0 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 079 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/0/0 TARİHİ, SAAT :00 'E/A

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1 TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1 İÇİNDEKİLER MADDE 1 TANIMLAR..... 3 MADDE 2 İHALENİN KONUSU....

Detaylı

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ 206 TARTIM ÜRÜNLERİ laboratuvarürünleri S A A T C A M L A R I - c a m > DİN 234 standartlarına uygun borosilikat 3.3 camdan üretilir. Değişik malzemelerin ve kim yasalların tartım ı için idealdirler. no

Detaylı

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) TEKNİK ŞARTNAMESİ SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) 1- Materyali fluoroplastikten imal edilmiş Bu özellik paket üzerinde yazılı 2- İç çapı 1.14mm, inter flanş çapı 2.4mm İç çap ölçüsü paket üzerinde yazılı 3- Timpanik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/03/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201192 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/03/201 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 20/04/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20112665 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/04/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. KAHRAM ANM ARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAM A VE ARAŞTIRM A HASTANESİ KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAM ESİ

T.C. KAHRAM ANM ARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAM A VE ARAŞTIRM A HASTANESİ KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAM ESİ T.C. KAHRAM ANM ARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAM A VE ARAŞTIRM A HASTANESİ KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAM ESİ 1. KONU: Bu teknik şartnam e, KSÜ Araştırm a Uygulama Hastanesi tarafından satın alınacak,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S 1. Ürün 1.5 tesla MR ile uyumlu olmalıdır. 2. Helezon çapları 3-8 mm arasında olmalıdır. 3. Dacron fiber kaplı olmalıdır. 4. Kısa sürede deliği kapatmalıdır. 5.

Detaylı

Tel : Fax : Web:http://www.bozok.edu.tr Teklifleriniz için

Tel : Fax : Web:http://www.bozok.edu.tr Teklifleriniz için T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 07/11/2016 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aģağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 45 5 5 - Fax: 487 31 7 jhaleno İlgili Birim İşin Adı : 014/1313 : DÖN.SER.AYNİYAT TÜKETİM 196-TEKNİK ATÖLYE-1860-18/07/014JEKNİK

Detaylı

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr.

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr. T.U.R. ORTU SET Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. 1 ADET T.U.R. ortusu (T.U.R. DRAPE )200-240 CM 1 ADEr DUZ ortu ( DRAPE ) 100.120 CM 1 ADET ALET MASA ortusu PE/NW ( BACK TABLE DRAPE PE/NW ) 150-200CM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1/12/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20117707 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/12/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00333 SAYI : KONU: T eklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

USB BELLEK FİYAT LİSTESİ

USB BELLEK FİYAT LİSTESİ USB & POWERBANK Kızılsaray Mah. Yener Ulusoy Blv. Kutup Yıldızı Apt. No: 13/2 Muratpaşa/ANTALYA www.antalyapromosyon.net - www.harikaurunler.com - antalyapromosyon@gmail.com Tel / Fax : 0242 324 85 45-0506

Detaylı

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/./0.../2013 Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik,

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

SHEEHY PARTİAL OSSICULAR PROSTHESIS (POP) TEKNİK ŞARTNAMESİ 11-56362

SHEEHY PARTİAL OSSICULAR PROSTHESIS (POP) TEKNİK ŞARTNAMESİ 11-56362 SHEEY PARTİAL OSSİCULAR PROSTHESİS 11-12362 1- Polycel başın üstü kemikle kartilaj ya da dokuyla yüz yüze geldiği noktada hidroksilapatit materyal ile kaplı 2- Tamamen kanallı olup, makasla veya bistüri

Detaylı

\ SPİRAL ŞEKİLDE VAKUM YARDIMLI KÜÇÜK KAPAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

\ SPİRAL ŞEKİLDE VAKUM YARDIMLI KÜÇÜK KAPAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ \ \ SPİRAL ŞEKİLDE VAKUM YARDIMLI KÜÇÜK KAPAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemelerve vakum yardımlı yara kapama ünitesi

Detaylı

polipak Plastik Ambalaj Sanayi Limited Şirketi

polipak Plastik Ambalaj Sanayi Limited Şirketi polipak Plastik Ambalaj Sanayi Limited Şirketi Polyester (PET) Çemberler c 0) ı/ı

Detaylı

AC PAKETLEME BĐLGĐSĐ. 1. Firma adı ve logosu. 7. Renk kodu 8. Bobin rengi 9. Brüt ağırlık 10. Net ağırlık 11. Dara ağırlığı 12.

AC PAKETLEME BĐLGĐSĐ. 1. Firma adı ve logosu. 7. Renk kodu 8. Bobin rengi 9. Brüt ağırlık 10. Net ağırlık 11. Dara ağırlığı 12. Karton koli: I. Karton koli ebatları aşağıdaki gibidir: a. En 60 cm ± 0,5 cm b. Boy 40 cm ± 0,5 cm c. Yükseklik 48 cm ± 0,5 cm II. Karton koli üzerindeki etiket bilgileri : AC PAKETLEME BĐLGĐSĐ 2. Firma

Detaylı

SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ (SEVGİ-DER) Nailbey Mah. Tuncay Sok. No:25/A ELAZIĞ

SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ (SEVGİ-DER) Nailbey Mah. Tuncay Sok. No:25/A ELAZIĞ DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Perde ve Temrinlik Malzeme Alımına İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 190 Malzeme Kodu : JENS01090 YUKSEK VIZKOZITELI TOPIKAL CILT YAPISTIRICI 0,50 ML SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 34661 ACİL TIP ANABİLİMDALI 1. Yüzeysel doku

Detaylı

101 laboratuvarürünleri. PENSLER - g e n e l k u l l a n ı m. PENSLER- d is e k s iy o n. PENSLER - A B S - te k k u lla n ım lık

101 laboratuvarürünleri. PENSLER - g e n e l k u l l a n ı m. PENSLER- d is e k s iy o n. PENSLER - A B S - te k k u lla n ım lık 2016 PENSLER 101 laboratuvarürünleri PENSLER - g e n e l k u l l a n ı m > AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilirler. > Tek parçadan oluşan gövde uzun yıllar kullanıma uygundur. Parlatılmış dış

Detaylı

USB BELLEK. Promosyon USB Bellek. * OTG özellikli USB bellek

USB BELLEK. Promosyon USB Bellek. * OTG özellikli USB bellek Promosyon USB Ücretsiz Hizmetler: - Tüm renklerde serigrafi, tampon, lazer baskı. - Silinebilir / Silinemez / Otomatik çalışan nitelikte uygulama, resim / video dosyaları, katalog yükleme. Teknik Bilgiler:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 04/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166430 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2016 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 İHALENİN KONUSU 3 MADDE 2 HÜCRE YIKAMA KAN TORBA SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 3 İHALE

Detaylı

^3f>c^<ar'\Vv'e^\ ^e/<*ac-<vva\cj-a:4r<^.

^3f>c^<ar'\Vv'e^\ ^e/<*ac-<vva\cj-a:4r<^. T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞ I TÜRKİYE K AM U H ASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe D evlet Hastanesi ih ale Kodu : 00112 SAYI ; KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2015/ 1573 İlgili Birim : HİZMET

Detaylı