SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mugla Universitesi

2 İçindekiler GENEL BİLGİLER Misyon ve Vizyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Tarihçe Teşkilat Şeması Yönetim ve Organi zasyon Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Kadro ve Pozisyonla rına Göre Personel Sayıları Sunulan Hizmetler Beslen me Hi zmetleri Kantin ve Kafeterya Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetleri Sosyal, Kültürel, Sanatsa l Etkiler Kültürel ve Sanatsa l Etkinlikler Spor Hizmetleri Spor Tesisleri Diğer Sosyal Hi zmetler AMAÇ VE HEDEFLER İdarenin Amaç ve Hedefleri Temel Politikalar ve Öncelikler FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Üstünlükler İnsan Kaynakları Fiziki Koşullar Ürün Hizmetleri Beslen me Hi zmetler Sağlık Hizmetleri Sosyal Hizmetler Kültür ve Sanat Hizmetleri Zayıflıklar İnsan Kaynakları Fiziki Koşullar Ürün-Hizmet

3 4.3 Değerlendirme Tehditler Fırsatlat KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Misyon ve Vizyon Misyon Üniversitemiz öğrencilerinin; eğitim ve öğretim sürecine paralel olarak bireysel gelişimlerine katkı sağlamaya, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışma ve hizmetleri yapmak. Vizyon Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel gelişiminin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan hizmetleri sürekli iyileştirerek, geliştirerek ve yaygınlaştırarak kalitesini artırmak. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin maddesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının görevleri; Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek şeklinde belirlenmiştir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları da Yükseköğretim Kurumları Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 2 Bu yönetmeliğin 4. maddesi ile Dairemizin amacı; Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır. şeklinde belirlenmiştir tarih ve 2680 Sayılı Yetki Kanunu na dayanılarak çıkarılan tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, tarih ve Sayılı Res mi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Sayılı Kanun un 46., 47. ve 65. maddeleri uyarınca düzenlenmiş olan bu yönetmelik tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4

5 Yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bütçe imkanları nispetinde yerine getirilmesi gereken hizmetler ise aynı yönetmeliğin 5. maddesinde; Daire: Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, yataklı sağlık merkezleri açar, Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler, Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır, Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve gerekli gördüklerini yayınlar, Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenler, Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salonu ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar. şeklinde ifade edilmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 2. maddesinde belirtildiği gibi özetlersek Dairemiz; Üniversitemizde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz için bir sağlık kuruluşu; başta öğrencilerimiz olmak üzere mensuplarımıza beslenme hizmetleri sunan, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir hizmet birimi ve eğitim öğretimin desteklenmesi için çalışmalar yapan bir uygulama dairesidir. Yukarıda açıklamış olduğumuz yasal mevzuat hükümlerinin Dairemize yüklemiş olduğu görevlerin en etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için Daire Başkanının koordinasyon ve denetiminde aşağıda belirtilen birimler oluşturulmuştur. Sekreterlik Birimi Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Gündüz Bakımevi Müdürlüğü 5

6 Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Daire Başkanlığı Daire Başkanı dairenin tüm alt birimlerinin yönetim ve denetiminden sorumludur. Sekreterya daire başkanlığının haberleşmesini etkin kılmak, daire başkanının toplantı, seyahat ve randevularını organize etmek; gelen giden evrak kayıtlarını tutmak; Birimin her türlü yazışmalarını yapmak, takip etmek ve evrakların ilgili dosyalarına kaldırılmasını sağlamakla görevlidir. 1 Daire Başkanı, 1 Hizmetli/Sekreter görev yapmaktadır. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Müdürlüğümüz öğrenciler ve çalışanlar ile çalışanların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin beden ve ruh sağlığına yönelik her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, gerekli muayene, kontrol, sevk gibi işlemleri yapmakla görevlidir. Müdürlüğümüz bünyesinde önleyici sağlık hizmetleri, medikal tanı ve tedavi hizmetleri, ilk yardım ve bakım hizmetleri, gençlik danışma birimi hizmetleri yerine getirilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz birimlerinde çalışan öğrencilerin kısmi zamanlı statüde çalıştırılması ile ilgili işlemleri ve bunlara ait aylık ücret bordlarının düzenlenmesi işlemlerini yapmakla görevlidir. Öğrencilerin burs ve kredi ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesi yönünde çalışmalar yapmak Müdürlüğümüzün görevleri arasındadır. Müdürlüğümüzde 2 Doktor, 1 Diş Hekimi, 1 Uzman, 1 Psikolog, 4 Hemşire, 1 Laborant, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Hizmetli, 1 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere 16 personel görev yapmaktadır. İnsan Kaynakları ve Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Dairemiz ve bağlı birimlerinin idari hizmetlerini, bu birimlerde çalışan personelin özlük hakları (fazla çalışma mesai ücretleri, yolluklar, izinler, terfiler vb.) ile ilgili işlemleri yapmakla görevlidir. Ayrıca öğrencilerin ve çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işletilen kantin, kafeterya ve yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağlamakta ve denetlemektedir yılı içinde İnsan Kaynakları ve Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzün bünyesinde 1 Şube Müdürü, 1 Diyetisyen, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Bilgisayar İşletmeni, 7 Hizmetli ile 1 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere 13 personel görev yapmaktadır. 6

7 Satınalma Şube Müdürlüğü Dairemizin temel fonksiyonları içerisinde sayılan işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler ile ilgili alım, satım, yapım, taşıma, kiralama vb. işleri mevcut yasa ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmekte ve bunlara ilişkin tahakkuk evraklarını hazırlamaktadır yılı içinde Satınalma Şube Müdürlüğümüzün bünyesinde, 1 Tedviren Şube Müdürü/Ayniyat Saymanı, 2 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 3 personel görev yapmıştır. Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü Öğrencilerin ve çalışanların kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlere ilgi duymalarını ve serbest zamanlarını ilgi duydukları branşlarda değerlendirebilmeleri için çalışmalar yapmak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını, kültür, sanat ve sosyal faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da sağlamak amacıyla hizmetler üretmekte, öğrenci topluluklarının gerçekleştireceği etkinliklere destek olmaktadır. Öğrencilerin ve çalışanların serbest zamanlarında gezme ve eğlenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çevre gezileri ve müzikli eğlenceler düzenlemek, üniversitenin kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için kullanmakta olduğu tesislerin tahsis işlemleri, sevk ve idaresi bu birimimizin görevleri arasındadır. Birimimiz ayrıca, gelenekselleşmiş sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin (Nevruz Bayramı Kutlamaları, Bahar Şenliği, Sıtkı Koçman Günleri vb.) yanı sıra ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak üniversitenin akademik açılış töreni ile mezuniyet töreni ve temel atma, hizmet binaları açılışları vb. törenlerin organizasyonunu da yapmaktadır. Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü nde 2012 yılında 1 Elektronik Mühendisi, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Teknisyen Yardımcısı, 1 Bekçi, 6 Hizmetli, ve 2 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere toplam 16 personel görev yapmıştır. Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, sportif faaliyetlere ilgi duymalarını ve serbest zamanlarını ilgi duydukları branşlarda değerlendirebilmeleri için çalışmalar yapmak, sporla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde ülkemizin değişik illerinde düzenlenen üniversitelerarası sportif organizasyonlarda Üniversitemizin spor takımlarımız aracılığıyla temsil edilmesine imkan yaratmak, ayrıca üniversitemizin sportif amaçlı kullandığı tüm salon, saha, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını sağlamak, salon, saha, tesis ve malzemeleri sürekli kullanıma hazır bulundurmak, salon, saha, tesis ve malzemelerin sağlıklı, düzgün ve temiz bir şekilde amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek, sportif amaçlı düzenlenen üniversiteiçi, üniversitelerarası ya da uluslararası karşılaşmaların yapılacağı salon, tesis veya sahaları tanzim etmekle görevlidir. Bu 7

8 birimimizde 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Bekçi, 6 Hizmetli, 1 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere toplam 9 personel görev yapmıştır. Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarının talepleri doğrultusunda düzenlenen teknik ve inceleme amaçlı geziler ile Üniversiteler arası spor müsabakalarına katılan takımlarımızın ulaşımları sağlamakla görevlidir. Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 5 Şoför görev yapmıştır. Gündüz Bakımevi Müdürlüğü Gündüz Bakımevi Koordinatörlüğü, Üniversitemiz çalışanlarının okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamakla görevlidir. Gündüz Bakımevi nde; 1 Uzman, 1 Çocuk Gelişimcisi ve 5 Hizmetli, 3 Şirket Elemanı olmak üzere toplam 10 personel görev yapmıştır. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Birimimizde 1 Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; dairenin genel amacı doğrultusunda satın alınan tüm araç gereç ve malzemenin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun kayıtlarını tutmak, sorumluluğu altındaki kayıtlı tüm malzemenin korunması ve muhafazasını temin etmek ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere gönderilmesini sağlamakla görevlidir. 1.3 İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personelimize yönelik olarak sunmuş olduğumuz hizmetlere ilişkin kullanılan m 2 kapalı ve açık alandan oluşan tesislerin sevk ve idaresi Dairemiz tarafından yapılmıştır. Ayrıca bu tesislerin bakım, onarım ve işletme giderleri de Üniversitemiz Bütçesi içinde yer alan Dairemiz ödeneklerinden karşılanmıştır. 8

9 B Blok A Blok SIRA NO 1 TESİS ADI Ali Koçman Kültür ve Sanat Sitesi (Alt Zemin Kat: Merkez Depo, Zemin Kat: Gündüz Bakımevi) KULLANIM ALANI m 2 2 Mefharet Koçman Sağlık Merkezi m 2 3 Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı m 2 4 Mavi Çatı Öğrenci Kafeteryası m 2 5 Türkevi Öğrenci Kafeteryası 720 m 2 6 Karya Kapı Öğrenci Kafeteryası m 2 Spor Salonu (Vip Salonu, Soyunma Odaları, depolar, yönetim ofisleri vb) m 2 7 Sıtkı Koçman Spor Tesisleri Masa Tenisi Salonu 144 m 2 Güç Geliştirme Merkezi 184 m m 2 Step & Aerobik Salonu 184 m 2 Yüzme Havuzu m 2 Futbol Sahası ve Atletizm Pisti m 2 Tribün Altı ve Müştemilatı m 2 8 Muğla Üniversitesi Stadyumu ve Açık Spor Tesisleri Açık Tribün m m 2 Tenis Kortları m 2 Kum Voleybol, Futbol ve Hentbol Sahası m 2 9 Atatürk Kültür Merkezi Bodrum Kat (Atölyeler, Kulisler vb) Zemin Kat (Salon A ve Sahne Arkası Asma Kat (Simültane Tercüme Odaları, Basın Odası, Reji Odası) İkinci Bodrum Kat (Eşanjör Dairesi, Mekanik Hacim vb.) 680 m m m m m m m 2 9

10 C Blok Birinci Bodrum Kat (Personel Dinlenme Odası, Teknik Personel Odası) Zemin Kat (Salon B, Salon C, Fuaye, Soyunma Odaları) Zemin Kat (Büyük Fuaye, Büfe, Salon D, Vip Solunu) Asma Kat (Komisyon Odaları, Yönetim Ofisleri) 550 m m m m m 2 10 Ahmet Altıntaş Salonu 214 m Örgüt Yapısı Tarihçe Yükseköğretim ile ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla hazırlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 46. ve 47. maddeleri; eğitim öğretim hizmetlerinin yanı sıra öğrencilerin sosyal yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması için üniversitelere görevler yüklemektedir. 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin maddesi ile de bu görevleri yerine getirmek üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adıyla bir birim üniversitelerin idari teşkilatı içinde yer almıştır. 03 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulması ve kurucu kadrosunun işe başlamasına müteakiben de yukarıda anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince her üniversitede olduğu gibi Üniversitemizin merkez teşkilatı bünyesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kurulmuş ve Mart 1993 tarihinde 1 Daire Başkanı ile 1 Şube Müdürünün göreve başlamasıyla teşkilatlanma çalışmalarına başlanılmıştır. Bu süreçte Daire Başkanının koordinasyon ve denetiminde Sekreterlik Birimi Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Gündüz Bakımevi Müdürlüğü tarih ve 2680 Sayılı Yetki Kanunu na dayanılarak hazırlanmış olup, tarih ve Sayılı Res mi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 10

11 Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi oluşturulmuştur. 11

12 TEŞKİLAT ŞEMASI 12

13 Yönetim ve Organizasyon tarihi itibariyle Dairemizde; 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 Tedviren Şube Müdürü-Ayniyat Saymanı, 2 Uzman, 1 Şef, 2 Doktor, 1 Diş Hekimi, 1 Psikolog, 1 Diyetisyen, 4 Hemşire, 1 Laborant, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Mühendis, 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Teknisyen Yardımcısı, 1 Çocuk Gelişimcisi, 6 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 6 Bilgisayar İşletmeni, 5 Şoför, 25 Hizmetli, 2 Bekçi, 8 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere toplam 75 personel görev yapmıştır. Dairemizde çalışan personel ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 13

14 14

15 SIRA NO ADI SOYADI Arslan ÜZER (Bşl.Trh: ) A.Fatih CEYLAN (Ayr. Trh.: ) ÜNVANI Daire Başkanı Daire Başkan Vekili / Uzman 3. Hatice SİLMEOĞLU Şube Müdürü 4. Rıfkı KAÇAR (Ayr. Trh: ) 5. Ziya YURTTAŞ Şube Müdürü 6. Fatma UZUN Uzman Şahin EVLİYAOĞLU (Bşl. Trh: ) Yusuf DEMİRKAYA (Emekli: ) Şube Müdürü(Tedviren) / Ayniyat Saymanı Şef Araştırmacı 9. Nurcan BAKKAL Mühendis 10. Fatma Özge KOÇAK Diyetisyen 11. Cansel BIDIK Uzman 12. Ece Kırlı ÖZEN Bilgisayar İşletmeni 13. Uğur AYAN KIRAT Tabip 14. Tolga ABBAN Tabip 15. M.Rızacan OLGAÇ Diş Hekimi 16. Betül TOKER Psikolog GÖREV YAPTIĞI BİRİM Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Satınalma Şubesi Gündüz Bakımevi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Satınalma Şubesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi MMYO Sağlık Birimi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi EĞİTİM DURUMU YAŞI KIDEM YILI Y.Lisans Y.Lisans 42 7 Lisans Lisans Lisans Lisans Önlisans Lisans Lisans Y.Lisans 30 2 Y.Lisans 31 5 Lisans 30 4 Lisans (6 Yıllık) Lisans (6 Yıllık) Lisans (5 Yıllık) Lisans

16 ADI SOYADI ÜNVANI 1. Cediğde ERDİL Sağlık Teknikeri 2. Nilgün KESİKTAŞ Laborant 3. Sevgi ÇINAR Hemşire 4. Aysun FİLİZLİOĞLU Hemşire 5. Birsen ERTIN Hemşire 6. Aynur KAYAR Hemşire 7. Nilgün KARAHİSAR Çocuk Gelişimcisi 8. Vahit GÜLER Tekniker 9. Yücel KAYA Teknisyen 10. Kamil DEMİRAL 11. Semra ABRA ARSLAN Teknisyen Yardımcısı Bilgisayar İşletmeni 12. Gülen TEZCAN V.H.K.İ. 13. Özcan YUVARLAK V.H.K.İ. 14. Yüksel BARBAROSOĞLU 15. E.Barış ALTAN O.Yasin TOPSAKAL (Ayrılış Tarihi ) Meltem YALÇIN ERTÖRER Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni V.H.K.İ. V.H.K.İ. 18. Deniz ARIKÖK V.H.K.İ GÖREV YAPTIĞI BİRİM Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Gündüz Bakımevi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Satınalma Şubesi Sağlık ve Sos.Hizm.Şubesi Kültür ve Sanat Hizm. Şubesi Kültür ve Sanat Hizm. Şubesi Kültür ve Sanat Hizm. Şubesi EĞİTİM DURUMU YAŞI KIDEM YILI Ön Lisans Ön Lisans Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Lisans Ön Lisans Lise 30 8 Ön Lisans Lise Lisans Lise Ön Lisans Lisans 35 4 Lisans 31 7 Ön Lisans Lisans

17 ADI SOYADI 1. Halil İbrahim KILINÇ 1. Muzaffer BULUT Erhan HOŞGÜL ( Ayr.Trh.: ) T.Doğan KÜÇÜK (Ayr.Trh.: ) ÜNVANI Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni V.H.K.İ. 4. Ahmet Orhan ULUSOY Tekniker 5. Ebru YILDIZ BEDİR V.H.K.İ. 6. Bülent GÖRGÜLÜ V.H.K.İ GÖREV YAPTIĞI BİRİM Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Satınalma Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Atatürk Kültür Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi EĞİTİM DURUMU YAŞI KIDEM YILI Ön Lisans Y.Lisans 34 2 Ön Lisans 31 5 Lise Önlisans 23 1 Lisans 37 9 Lise İbrahim ÖZKUL Hizmetli Özel Kalem İlkokul Mustafa EKİNCİ Şoför 9. Fehmi MACİT Şoför 10. Orhan KARADAĞ Şoför 11. Barış KABLANOĞLU Şoför 12. Recep ANBARLI Şoför 13. Recep DEMİR Hizmetli 14. Sedat ÜMÜTLÜ Hizmetli 15. Hakan ZEKİR Bekçi 16. Abidin ALKIŞ Bekçi 17. Hüseyin MEŞEALAN ( Ayr.Trh.: ) Hizmetli 18. Cihanker ÇELEBİ Hizmetli Ulaşım Hizmetleri Şubesi Ulaşım Hizm. Şubesi Ulaşım Hizm. Şubesi Ulaşım Hizm. Şubesi Ulaşım Hizm. Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Atatürk Kültür Merkezi Spor Hizmetleri Şubesi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Lise Ortaokul İlkokul Lise Ortaokul Ortaokul 34 6 İlkokul 30 6 İlkokul Ortaokul Ortaokul Ön Lisans

18 19. Mehmet AKTAŞ Hizmetli ADI SOYADI ÜNVANI 20. Yasin ÖNER Hizmetli 21. Kenan ÇAKMAK Hizmetli 22. Atila GÖK Hizmetli 23. Salih AKTAŞ Hizmetli 24. Metin ÖZKUL Hizmetli 25. Hasan KOCABIYIK Hizmetli 26. Mehmet BOLLU Hizmetli 27. Hasan AKSOY Hizmetli 28. Sadullah BARZAN Hizmetli 29. İzzet DEMİRTAŞ Hizmetli 30. Esengül ÖZBAKIR Hizmetli 31. Cumhur AKYÜREK Hizmetli 32. Nevzat BAHÇE Hizmetli 33. Şahin BELGE Hizmetli 34. Yahya ÇALIŞKAN Hizmetli 35. Kevser KESİK Hizmetli 36. Selma ÜLKÜ Hizmetli 37. Emel YILDIRIM Hizmetli İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi GÖREV YAPTIĞI BİRİM Spor Hizmetleri Şubesi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Atatürk Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi MMYO Sağlık Birimi Gündüz Bakımevi Gündüz Bakımevi Gündüz Bakımevi Lise 43 6 EĞİTİM DURUMU YAŞI KIDEM YILI Lise 30 6 Ön Lisans 29 5 Lise 35 6 İlkokul 32 6 İlkokul 31 6 Ortaokul 28 5 Ortaokul 43 6 Lise 24 6 Ortaokul 43 6 Ortaokul 34 6 İlkokul 42 4 İlkokul 33 6 İlkokul 41 6 İlkokul 48 6 Lise Lise 36 5 Lise 34 4 Lise

19 38. Müjgan DALLİ Hizmetli 1. Kıvanç KOCABIYIK Hizmetli 2. ADI SOYADI Meryem BELGE (Ayr.Trh.: ) ÜNVANI Tmz.Fir.Elm. 3. Melek OĞUZ Tmz.Fir.Elm. 4. Şengül ALTAŞ Tmz.Fir.Elm. 5. Aliye İPEK Tmz.Fir.Elm. 6. Kadriye ENGİN Tmz.Fir.Elm. 7. Soner AKBULUT (Ayr.Trh.: Tmz.Fir.Elm. 8. Durmuş YAĞLI Tmz.Fir.Elm. 9. Özlem BULUT Tmz.Fir.Elm. 10. Zübeyde ÖZKAN Tmz.Fir.Elm. 11. Fatma MERSİN Tmz.Fir.Elm. 12. Aysun BALCI Tmz.Fir.Elm. Gündüz Bakımevi Gündüz Bakımevi GÖREV YAPTIĞI BİRİM İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Gündüz Bakımevi Gündüz Bakımevi Gündüz Bakımevi Taşınır Kayıt Kontrol Bi. Spor Hizmetleri Şubesi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Lise 34 5 İlkokul 45 4 EĞİTİM DURUMU YAŞI İlkokul 40 İlkokul 41 Önlisans 24 İlkokul 55 Ortaokul 40 Lise 22 İlkokul 37 Lise 34 Ortaokul 42 Lise 48 İlkokul 37 KIDEM YILI 19

20 TEKNOLOJİK KAYNAK TÜRÜ YAZILIM Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Dairemiz birimlerinin hizmet üretimleri esnasında bilgi ve teknolojik kaynaklar optimal seviyede kullanılmaktadır. İhtiyaç duyulan bilgiye ulaşmada elektronik ortam (internet, web sayfası, IP telefon, CD - Room vb.) ile görsel ve basılı yayın organlarından yararlanılmaktadır. Bütçenin hazırlanması, kullanılması ve sarfına yönelik işler ile mal ve hizmet alımları ve personelimizin özlük hakları ile ilgili tahakkuk evrakları, sosyal sigortalar kurumu ile ilgili düzenlenen beyannameler, prim ödemeleri internet aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kullanılan Teknolojik Kaynak ve Yazılımlar İle İlgili Bilgiler Bilgisayar Yazıcı Yönetim 5 Ofis 52 Yönetim Ofis Tarayıcı Yönetim Ofis 1 1 Projeksiyon 9 Slayt Makinesi 2 Tepegöz 2 Barkot 3 Okuyucu Fotokopi 1 Makinesi Fotoğraf 1 Makinesi Televizyon 9 DVD 6 MD 1 Hasta Kabul Kayıt Programı 1 Taşınır Kayıt Kontrol Pogramı 1 Inscriber Infocaster V Inscriber Network V İnsan Kaynakları Yönetim ve Organizasyon başlığı altında belirttiğimiz gibi Dairemizde, 2012(Aralık) yılında 67 si kadrolu, 8 u temizlik firması elemanı olmak üzere toplam 75 personel görev yapmıştır. 20

21 Kadro ve Pozisyonlarına Göre Personel Sayıları tarihi itibariyle Dairemizde 67 si kadrolu, 8 u temizlik firması elemanı olmak üzere toplam 75 personel görev yapmıştır. Personelimizin kadro ve pozisyonları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kadrosu / Pozisyonu Persone l Sayısı Kadrosu / Pozisyonu Personel Sayısı Kadrosu / Pozisyonu Personel Sayısı Daire Başkanı 1 Laborant 1 Şoför 5 Şube Müdürü 1 Sağlık Teknikeri 1 Hizmetli 25 Tedviren Şube Müdürü / Ayniyat Saymanı 1 Diyetisyen 1 Bekçi 2 Uzman 2 Mühendis 1 Temizlik Firması Elemanı 8 Tekniker 2 Şef 1 Teknisyen 1 Doktor 2 Diş Hekimi 1 Teknisyen Yrd. Çocuk Gelişimcisi 1 1 T O P L A M 75 Psikolog 1 V.H.K.İ. 6 Hemşire 4 Bilg. İşletmeni Sunulan Hizmetler Beslenme Hizmetleri Beslenme hizmetleri vazgeçilmez görevlerimiz arasında yer almakta olup, mensuplarımız ve öğrencilerimize ucuz, kaliteli ve hijyenik şartlarda günde 2 öğün (öğle ve akşam) yemek ve çağdaş kafeterya hizmeti ihale sonucunda anlaşma yapılan müstecir firma aracılığıyla verilmektedir yılında uygulanan yemek fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bir Öğün Öğrenci 7,50 TL./ Hafta (5*1,50) Beslenme hizmetlerinden, yerleşkemizde bulunan Birimlerimizin yanı sıra, Muğla Sağlık Yüksekokulu (Merkez Kampüsümüze taşınmış olup yerine Tıp Fakültesi Dekanlığı geçmiştir.), Muğla Meslek Yüksekokulu ve Üniversitemiz Gündüz Bakım Evi yararlanmıştır. 21

22 2012 yılında öğle ve akşam yemeği kart satışlarından ,00.-TL gelir elde edilmiş ve Üniversitemiz Bütçesinin Özgelirleri Hesabına aktarılmıştır. Merkez kampusümüzde ve ilçelerde bulunan Birimlerimizde öğrenim gören öğrencilerimizin yemek hizmeti, Dairemizde yapılan ihaleler sonucunda anlaşma yapılan müstecir firmalar aracılığı ile aşağıda belirtilen yerlerde verilmiştir. Müstecirlere yemek bedeli olarak KDV Hariç 3,89 TL ile 6 TL arasında öğün başına ödeme yapılmıştır Yılında Müstecirler Aracılığıyla Yemek Hizmeti Verilen Okullarımız ve KDV Hariç Öğün Başına Ödenen Hizmet Bedeli Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum 4,85 TL/Öğün Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO Fethiye Sağlık Yüksekokulu Ortaca Meslek Yüksekokulu Milas Sıtkı Koçman MYO Dalaman Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek MYO - Marmaris Datça Kazım Yılmaz MYO Yatağan Meslek Yüksekokulu Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı 5,50 TL/Öğün 5,50 TL/Öğün 5,00 TL/Öğün 4,60 TL/Öğün 5,50 TL/Öğün 4,40 TL/Öğün 6,00 TL/Öğün 4,39 TL/Öğün 5,75 TL/Öğün 3,89 TL/Öğün 2012 yılında müstecirlere yemek hizmeti bedeli olarak toplam ,50-TL ödeme yapılmıştır Kantin ve Kafeterya Hizmetleri Üniversitemizin bütün fakülte ve yüksekokullarında Dairemizin belirlediği esaslar çerçevesinde müstecir firmalar aracılığıyla kantin kafeterya hizmeti verilmektedir. Kantin ve kafeteryalarımızda satışa sunulan mal ve hizmetlerin kalitesine ve ucuzluğuna özellikle dikkat edilmektedir. Bu hizmeti yürütmekte olduğumuz tesislerimizde işletme politikamız ticari olmayıp, sadece sosyal amaç güdülmektedir. Müstecir Tarafından İşletilen Kantin ve Kafeteryalar Üniversitemiz fakülte ve yüksekokulları bünyesinde oluşturulan kantinlerden; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini 4 4 Anlaşma gereği Sıtkı Koçman Vakfı tarafından işletilmektedir. 22

23 Mavi Çatı Öğrenci Kafeteryası Türkevi Öğrenci Kafeteryası Eğitim Fakültesi Kantini Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Kantini Fethiye Sağlık Yüksekokulu Kantini Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Kantini Ortaca Meslek Yüksekokulu Kantini Dalaman Meslek Yüksekokulu Kantini Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kantini (Marmaris) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kantini Kütüphane Çay Ocağı Muğla Meslek Yüksekokulu Kantini Güzel Sanatlar Fakültesi (Bodrum) Mühendislik Fakültesi Kantini Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Kantini Muğla Sağlık Yüksekokulu Kantini (Merkez Kampüsümüze taşınmış olup yerine Tıp Fakültesi Dekanlığı geçmiştir.) üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen ihaleler ile Dairemizin belirlediği esaslar çerçevesinde müstecire verilmiştir. Ayrıca, Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Kantini Karya Kapı Öğrenci Kafeteryası, Geçit Kafe Öğrenci Kafeteryası Yap İşlet Devret Modeliyle yaptırılarak hizmete açılmış ve müstecir firmalar tarafından işletilmektedir. Müstecir tarafından işletilmekte olan söz konusu kantinlerin denetimleri Üniversitemiz Kantinleri Denetim Komisyonu tarafından yapılmaktadır Sağlık Hizmetleri 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tüm hükümlerinin tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12. maddesinde yer alan; "Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci tarihine kadar tamamlanır." hükmü uyarınca belirtilen tarih itibari ile Üniversitemiz öğrencilerinin tedavi giderleri Kurumumuz tarafından karşılanmayacaktır. İlgili sağlık giderleri öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Sadece tam burslu yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri, Üniversitemiz bütçesinden karşılanmaktadır. 23

24 Ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci ve personeli arzu ettikleri takdirde sağlık merkezi ve sağlık merkezine bağlı diğer sağlık birimlerinde muayenelerini yaptırabilmektedirler. Sağlık Merkezimizde hizmetler tıbbi hizmetler ve danışmanlık hizmetleri olarak yürütülmektedir. Tıbbi hizmetler; kurum hekimliği, genel poliklinik, periyodik sağlık taraması polikliniği, sigarayı bırakma polikliniği, ilk yardım polikliniği, izlem üniteleri, laboratuar hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri olarak verilmektedir. Muayene ve tedavilerini yaptırmak üzere merkezimize başvuran öğrencilerimizden, Yükseköğretim Yürütme Kurulu ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda tedavi katılım payı olarak 2012 yılında 1,00 TL alınmıştır. Danışmanlık hizmetleri ücretsiz olup; sosyal güvencesi olma durumuna bakılmaksızın ihtiyaç duyan bütün öğrencilerimiz bu hizmetlerden yararlana bilmektedir. Danışmanlık hizmetleri; psikolojik danışmanlık ve rehberlik, üreme sağlığı danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, engelli danışmanlığı, sağlıklı yaşam danışmanlığı olarak yürütülmektedir. Gençlik Danışma Birimimizde bir Uzman ve bir Psikolojik Danışman vardır. Üniversitemize bağlı bütün birimlerden 2012 yılında hizmet alanlar toplam 4432 kişidir. Hizmet alanların %29 u (n=1286) öğrenci, %57.9 u (n=2567) personel, %13.1 i (n=579) ise personel yakınları oluşturmuştur. Üniversite Sağlık Hizmetleri İstatistikleri 2012 Yılı Birimler Öğrenci Personel Personel yakını Toplam Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sağlık Merkezi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi İlkyardım ve Bakım Birimi TOPLAM Üniversitemiz Sağlık Hizmetlerinin tamamı Mefharet Koçman Sağlık Merkezi tarafından karşılanmıştır. 24

25 Üniversitemiz Sağlık Birimlerinden Hizmet Alanların Dağılımı Personel Yakını 13,1% Öğrenci 29,0% Personel 57,9% Merkez Sağlık Biriminden (MMYO) Hizmet Alanların Dağılımı Personel Yakını 33,3% Öğrenci 33,3% Personel 33,3% Sağlık merkezimize toplam 4432 hasta ve danışan başvurmuştur. Başvuruların %29.0 nı (n=1286) öğrenciler, %57.9 unu (n=2567) personel ve %13.1 ni (n=579) personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri tarafından yapılmıştır. 25

26 Sağlık Merkezimizden Hizmet Alanların Dağılımı Personel Yakını 13,1% Öğrenci 29,0% Personel 57,9% Sağlık merkezine başvuruların %56.63 ü (n=2510) birinci basamak tanı tedavi hizmetleri, %20.55 i (n=911) danışmanlık hizmetleri, %22.90 ı (n=1011) ilk yardımbakım hizmetleri dir. Sağlık Merkezi Hizmetlerinin Birimlere Göre Dağılımı Basamak Tanı ve Tedavi Hizmetleri İlkyardım ve Bakım Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri Merkezimizden danışmanlık hizmeti almak üzere 911 kişi müracaatta bulunmuştur. Müracaatların %79.5 ni (n=724) öğrenciler, %9.1 ni (n=83) personel ve %11.4 ü (n=104) personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri oluşturmaktadır. 26

27 Danışmanlık Hizmetlerinin Hizmet Alanlara Göre Dağılımları Personel 9,1% Personel Yakını 11,4% Öğrenci 79,5% Sağlık merkezimize tıbbi hizmet almak üzere toplam 2510 hasta başvurmuştur. Başvuruların %12.7 sını (n=318) öğrenciler, %70.5 si (n=1770) personel ve %16.8 si (n=422) personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri tarafından yapılmıştır. Tıbbi Hizmetlerin Hizmet Alanlara Göre Dağılımları Personel Yakını 16,8% Öğrenci 12,7% Personel 70,5% Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Başvuruların Cinsiyete Göre Dağılımı Sayı Yüzde Erkek ,4 Kadın ,6 Toplam ,0 Misyonumuz gereği 2012 yılı içerisinde sağlığı koruyucu, geliştirici ve önleyici etkinlikleri Aile Hekimlikleri tarafından yapılacağı kanunen zorunlu olduğu için aşılamalar yapılamamıştır. Personel ve öğrencilerimiz Aile Hekimliklerine yönlendirilmiştir. 27

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş ve Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun un 2880

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE l-(1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ (Senatonun 02.11.25.03/3 ve Mütevelli Heyetin 02.11.27.08/2 sayılı kararı) UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde l- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU MUĞLA 2009 SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER 1 A - Misyon

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi UNVANI 1 1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI Üniversitenin kültürel faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma, tahakkuk işlemlerinin (yolluk, yevmiye

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI KATILDIĞIMIZ SPOR MÜSABAKALARI VE ANTRENÖRLER 1 ATLETİZM 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI 2013-2014 KATILDIĞIMIZ SPOR BRANŞLARI VE TAKIM ANTRENÖRLERİ 1 ATLETİZM Arş. Gör. Görkem AYBARS 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ersin ALTIPARMAK 3 BASKETBOL

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Büyük Spor Salonu : 210 21 98 Baraka Spor Salonu : 210 21 94 Spor Merkezi : 210 78 50 Havuz Müdürlüğü : 210 27 36 Tenis Kortları : 210 21 93 Internet Adresi E-posta

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRİLEN 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ARASI TAKIM SPORLARI VE FERDİ YARIŞMALARA ÜNİVERSİTEMİZİ

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ w w w. o h u. e d u. t r NİĞDE Anadolu nun ortasında yer alan Niğde, karayolu ve demiryolu ulaşımı bakımından son derece elverişli bir konuma sahiptir. Kapadokya Bölgesi nin

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar,

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2013 tarih ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35326388-813/03 Konu : Karabük Üniversitesi Rektörlük Kupası ------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLER STRATEJİK AMAÇLAR PERSONEL SAYISI OKUL VE ÖĞRENCİ SAYILARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİME

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İTÜ de Spor ve Yaşam

İTÜ de Spor ve Yaşam İTÜ de Spor ve Yaşam Geçmişten Geleceğe İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 240 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye de mühendislik ve mimarlık

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 26/02/2015-13780 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BEK4VAZP* Sayı : 27433487-813.03/ Konu : 2015 Rektörlük Kupası B Ligi ı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

2016 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER.. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken ve Yüzme branşlarında faaliyet göstermekteyiz.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken ve Yüzme branşlarında faaliyet göstermekteyiz. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken ve Yüzme branşlarında faaliyet

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ BİLGİLENDİRME DOSYASI MAYIS,205 İÇİNDEKİLER: ) KANUN MADDESİ 2) AMAÇ 3) HEDEFLER 4) ÜNİVERSİTEMİZDE

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR 2012-2013 KATILDIĞIMIZ SPOR VE ANTRENÖRLER 1 ATLETİZM Prof. Dr. B. Muzaffer Çolakoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça, Arş. Gör. Görkem

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ GENÇLİK VE SPOR MÜSABAKALARI TALİMATNAMESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ GENÇLİK VE SPOR MÜSABAKALARI TALİMATNAMESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ GENÇLİK VE SPOR MÜSABAKALARI TALİMATNAMESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatnamenin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı akademik ve idari birimlerin katılımıyla

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu 4 1 Yılda 1 defa (yıllık hazırlanıyor) 3 Daire Tüm Tahakkuk Birimler İdari Birimler 2 gün Yılda 4 defa (3 aylık olarak) 2 2 gün 1 Tüm Tahakkuk Birimleri 260 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Üniversitenin Kurucu Vakfı olan Gevher Sultan Eğitim, Araştırma, Kültür ve Sağlık Vakfı (GESAV) nın 2007 yılında kurulması ile birlikte kuruluş çalışmaları başlayan Mevlana Üniversitesi

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Spor Müsabakaları

EGE ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Spor Müsabakaları EGE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Öğrenci Spor Müsabakaları FAKÜLTE / YÜKSEKOKULLARARASI SPOR MÜSABAKALARI Etkinlik Adı: Fakülte / Yüksekokullararası II.Lig Erkekler Basketbol Müsabakaları 1 Etkinlik Tarihi:

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 23.10.2010 05.10.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuz tarafından daha önce belirlenmiş olan program çerçevesinde 2010 2011 ve 2011 2012 yılı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/06/2013 Toplantı Sayısı : 364 Karar Sayısı : 3095 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3095- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Kantin ve Kafeterya İşletim

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı