YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM"

Transkript

1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Nisan 2009* * Teknik Komiteler tarafından herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeyen ve Sekreteryaya herhangi bir bilgi gönderilmeyen eylemlerin güncel durum sütunu boş bırakılmıştır. YOİKK SEKRETERYASI

2 İÇİNDEKİLER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 1 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 5 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 8 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 12 VERGİ VE TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 18 DIŞ TİCARET VE GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 24 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 30 YATIRIM PROMOSYONU TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 34 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM MEVZUATI TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 35 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 36 KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 41 AR-GE TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 42 YOİKK SEKRETERYASI

3 TEKNİK KOMİTE ADI TEKNİK KOMİTE BAŞKANI/ EŞ BAŞKANLARI 1) Şirket Kuruluşu Doç. Dr. Yavuz CABBAR Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2) İstihdam Sn. Serhat AYRIM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3) Sektörel Lisanslar Sn. Halil İbrahim AKÇA Devlet Planlama Teşkilatı 4) Yatırım Yeri Sn. Sadık YAMAÇ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 5) Vergi ve Teşvikler 6) Dış Ticaret ve Gümrükler 7) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Sn. Mehmet ŞİRİN Sn. Cavit DAĞDAŞ Sn. Abdullah KÖTEN Sn. İbrahim ŞENEL Sn. Nihat GÜL Sn. Habip ASAN Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Gümrük Müsteşarlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü 8) Yatırım Promosyonu Sn. Alpaslan KORKMAZ Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 9) Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı Sn. Cavit DAĞDAŞ Hazine Müsteşarlığı 10) KOBİ Sn. Selçuk ARI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 11) Kurumsal Yönetim Sn. Bekir ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu 12) Ar-Ge Sn. Ömer ANLAĞAN TÜBİTAK YOİKK SEKRETERYASI

4 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. Ana sözleşme ve imza tasdiklerinde noterlik ücretlerinin azaltılması. Noter Ücret Tarifesi Değişikliği Şirket kuruluşu işlem maliyetlerinin azaltılması. Sanayi ve Ticaret Adalet Maliye Bakanlığı TOBB, Türkiye Noterler Birliği Şubat 2009 Dünya Bankası İş Ortamı Raporunda kullanılan metodoloji esas alınarak Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan sunum Teknik Komite toplantısında sunulmuştur. Ücret azaltılmasına yönelik olarak görüş birliğine varılamadığından eylemde herhangi bir ilerleme sağlanamamaktadır. ya ilişkin olarak hazırlanan Çalışma Raporu YOİKK Sekreteryasına iletilmiştir. 2. Ticaret Sicili Harçlarının Çalışma Raporu Harçlar Kanunu'nda ayrı bir başlık altında düzenlenmesi. Ticaret sicil işlemlerini Adalet yürüten mercilerin ticaret sicil TOBB harçlarından aldıkları payın artırılarak elde edilecek gelirin kurumsal yapının güçlendirilmesine aktarılması. Sanayi ve Ticaret Maliye Bakanlığı Nisan 2009 TOBB koordinasyonunda yapılan toplantılar sonunda eyleme ilişkin olarak hazırlanan Çalışma Raporu YOİKK Sekreteryasına iletilmiştir. Eylem tamamlanmıştır. 1

5 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 3. Şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması. Projenin uygulanmaya başlanması Şirket kuruluşu ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için şirket kuruluşu işlemleri ile ilgili kurumların e-devlet kapısı sürecine entegre olmasının sağlanması. Sanayi ve Ticaret TOBB Maliye Eylül 2009 Adalet İçişleri Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TOBB, TÜRKSAT Merkezi Tüzel Kişilik (MTK) projesinin test çalışmaları devam etmekte olup, ilgili eylem yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesini takiben ikincil mevzuat ile düzenlenecektir. 2

6 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 4 Şirket tasfiyesi süreci ile ilgili sorunların tespiti. Çalışma Raporu Tasfiye sürecinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik öneriler geliştirilmesi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adalet Maliye Hazine Müsteşarlığı, Sivil Toplum Kuruluşları Mart 2009 Şirket tasfiyesi sürecine ilişkin sorunların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Çalışma Raporu YOİKK Sekreteryasına iletilmiştir. Eylem tamamlanmıştır. 5. Defter tasdiklerinin tescil ile aynı gün yapılmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi. Mevzuat Değişikliği Tescil işleminden sonra şirketlerin aynı gün içinde tekrar notere gitmek mecburiyetinden kaynaklanan sorunların (ceza-i müeyyidelerin) giderilmesi. Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı), TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Şubat Şubat'ta gerçekleştirilenteknik Komite toplantısında değerlendirilmiştir. Defter tasdiklerinin aynı gün yapılmasından kaynaklanan sorunların kuruluş süresini ve maliyetleri arttırıcı bir unsur olmaması ve yapılacak herhangi bir değişikliğin pratik bir fayda sağlamayacağı gerekçesi ile bu eylemin eylem planından çıkarılmasına karar verilmiştir. ya ilişkin olarak hazırlanan Çalışma Raporu YOİKK Sekreteryasına iletilmiştir. 3

7 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 6. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın şirket kuruluşu süresi, işlem sayısı ve maliyetine etkisinin incelenmesi. İnceleme Raporu Dünya Bankası İş Ortamı Raporlarında kullanılan metodoloji esas alınarak karşılaştırmalı bir çalışma yapılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adalet TOBB Şubat 2009 ya ilişkin olarak hazırlanan çalışma, 26 Şubat'ta gerçekleştirilen Teknik Komite toplantısında sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Doing Business sıralamasına olumsuz etkide bulunacağı sonucu ortaya çıkmakla birlikte şirketlerin kurumsallaşmasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir. ya ilişkin olarak hazırlanan Çalışma Raporu YOİKK Sekreteryasına iletilmiştir. Eylem tamamlanmıştır. 4

8 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. İstihdamın korunması, işsizliğin azaltılması amacıyla üçlü işbirliği ile önlemler alınması. Çalışma Raporu ve/veya Mevzuat Değişikliği a) Esnek çalışma uygulamalarına ÇSGB ilişkin sorunların giderilmesi, b) Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurabilmesine yönelik çalışmalar yapılması, c) İstihdam politikalarına temel oluşturmak üzere istihdam verilerinin takip edilmesi, d) İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi, e) İstihdam maliyetlerinin azaltılması, f) İşsizlik Sigortası Fonunun, istihdamda devamlılığı sağlayıcı önlemler için kullanılabilmesi. g) Kıdem tazminatının sosyal tarafların mutabakatını gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Aralık 2009 (Eylemlerin niteliğine göre bir kısmı daha önce gerçekleştirilebilir.) Amaçlanan sonuçların (a) ve (g) maddelerine ilişkin Çalışma Genel Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan Alt Komite ile esnaf ve sanatkarların işsizlik sigortasına dahil olması yönündeki taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla İŞKUR başkanlığında oluşturulan Alt Komite çalışmalarını sürdürmektedir. 21 Nisan 2009'da gerçekleştirilen Teknik Komite toplantısında katılımcılar, söz konusu alt komitelerin çalışmaları hakkında bilgilendirilmiştir. Kıdem tazminatına ilişkin olarak hazırlanmakta olan Çalışma Raporu Taslağının Mayıs ayı içinde Teknik Komite'ye sunulması öngörülmektedir. (b) maddesine ilişkin olarak özel istihdam bürolarının mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi kurabilmesi hususu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında aylık olarak toplanan Üçlü Danışma Kurulu'nun da gündeminde yer almaktadır. 5

9 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 2. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi. Mevzuat Değişikliği 4447 Sayılı İşsizlik Sigartası Kanunu'nda belirlenen kısa çalışma ödeneğinden daha geniş olarak yararlanılmasına imkan sağlanması. Türkiye İş Kurumu İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Mart Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Kanun ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları iyileştirilmiştir. Eylem Tamamlanmıştır. 6

10 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 3. İşe alım ve işten çıkış Mevzuat ile işyeri bildirimlerinin Değişikliği tek bir kuruma yapılması. İşçilerin işe alınmasında ve işten çıkarılmasında yapılması gereken bildirimlerin ve işyeri bildirimlerinin birden fazla kuruma (ÇSGB, SGK, İŞKUR) yapılması zorunluluğunun kaldırılması. ÇSGB İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Mart Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Kanun ile işe giriş ve işten çıkış ile işyeri bildirimlerinin tek bir kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu'na) yapılması düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile bürokratik işlemlerin azaltılmasında ilerleme kaydedilmiştir. Eylem Tamamlanmıştır. 4. Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik teşvik edici önlemlerin belirlenmesi. Çalışma Nitelikli eleman ihtiyacının Raporu ve/veya karşılanması ve mesleki ve teknik Mevzuat ortaöğretim kurumları ile meslek Değişikliği yüksekokulu mezunlarının, talebi karşılama oranlarının artırılması. MEB, YÖK İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşçi ve İşveren Örgütleri Kasım Şubat 2009'da gerçekleştirilen Teknik Komite Toplantısında MEB ve YÖK, sorumluluk alanları çerçevesinde, eylemle ilgili olarak gerçekleştirmeyi öngördükleri çalışmalarını Teknik Komite üyeleri ile paylaşmışlardır. 26 Mayıs 2009'da gerçekleştirilmesi planlanan Teknik Komite toplantısında TOBB tarafından konuyla ilgili bir sunum yapılması öngörülmektedir. 5. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işlerliğinin izlenmesi için gerekli mekanizmaların belirlenmesi. Çalışma Raporu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Türkiye İş Kurumu Kurullarının mevcut işlerliğinin izlenmesi için gerekli mekanizmanın oluşturulması ve söz konusu Kurulların, YÖK tarafından kurulmuş olan Danışma Kurulları ve Komiteleri ile koordineli çalışmasının sağlanması. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Nisan Nisan 2009'da gerçekleştirilen Teknik Komite toplantısında, konunun 26 Mayıs 2009'da gerçekleştirilmesi planlanan Teknik Komite toplantısında gündeme alınması kararlaştırılmıştır. 7

11 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 6. Çalışma izni başvurularının daha kısa süre içerisinde sonuçlandırılması. Mevzuat Değişikliği Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinde etkinlik sağlanması; turizm ve denizcilik sektörü gibi sektörlerin bu konudaki sorunlarının çözülmesi. ÇSGB İlgili Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Aralık 2009 Çalışma izni başvuru süresinin kısaltılmasına yönelik olarak hazırlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını öngören Kanun Tasarısı geçen yasama döneminde TBMM tarafından kabul edilmiş; ancak yasalaşma süreci tamamlanamamıştır. Söz konusu Tasarı, TBMM'nin ilgili İhtisas Komisyonlarının gündeminde bulunmaktadır. 8

12 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması. Kanun İlaç ve tıbbi cihaz alanında özerk bir kurum kurulması ve denetiminin etkinleştirilmesi amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması için hazırlanan Kanun Taslağının tamamlanması ve TBMM'ye sevk edilmesi. Sağlık Bakanlığı Başbakanlık, Tarım ve Köyişleri TOBB, TÜSİAD, YASED Mart 2009 Başbakanlık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün görüşlerinin alınarak yeniden değerlendirilmesi amacıyla Kanun Taslağı'nı Sağlık Bakanlığı na geri göndermiştir. Taslağa ilişkin özel sektör görüşleri alınmış olup Taslağın 2009 yılının ilk yarısında Başbakanlığa tekrar gönderilmesi planlanmaktadır. 2. İşyeri açma ruhsatlarında Kanun ve büyükşehir belediyeleri ile Yönetmelik belediyeler arasında uygulama birliğinin sağlanması. İşyeri açma ruhsatları ile ilgili olarak büyükşehir belediyeleri ile belediyeler arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi. Başbakanlık İçişleri TOBB, TİM, YASED, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Şubat 2009 Başbakanlık tarafından mahallî idarelere dair kanunlar sebebiyle işyeri açılmasına ilişkin mevzuatta oluşan karmaşıklığın giderilmesi için 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun" ile "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. 8

13 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer sayılı Gıda Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi. Kanun Gıda üretimi yapan işyerlerinin teknik Tarım ve Köyişleri ve hijyenik yönden Bakanlığı ruhsatlandırılması; etkin bir denetim ve kontrol sistemi için yetkinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda toplanması. Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, DTM, TAPDK, Şeker Kurumu, TSE, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran sayılı Gıda Kanunu'nun da düzenlemesini içeren "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı Taslağı", Avrupa Birliği gıda mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Başbakanlığa sevk edilmiştir. 4. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nde değişiklik yapılması. Yönetmelik 1. Ambalaj atıklarının belediye ve/ veya anlaşmalı lisanslı toplama ayırma tesislerine bedelsiz verme yükümlülüğüne son verilmesi, 2. Yönetmelikte yer alan "Ambalaj Komisyonu nun" Nisan 2009 sonu itibarıyla faaliyete geçmesi, 3. Ambalaj üzerindeki işaretlemenin zorunlu hale getirilmesi, 4. Atıkların kaynağında toplanma işlemlerini Belediyelerin gerçekleştirmesi, 5. Belirlenen geri kazanım hedeflerine göre, ambalaj üreticilerinin kapasite oluşturma sorumluluğunun tanımlanması. Çevre ve Orman Bakanlığı İçişleri Sanayi ve Ticaret Maliye TOBB, TÜSİAD, TİM, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran

14 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 5. Düzenli Depolama Yönetmeliğinin çıkartılması Yönetmelik Parametreler ve limit değerlere ilişkin Çevre ve Orman bazı artırımlar ve muafiyetlerin Bakanlığı getirilmesi, böylelikle döküm fabrikalarından çıkan ve yeniden kullanılması mümkün olmayan cüruf ve kumun depolanmasına ilişkin karakterizasyon çalışmasının tamamlanması. İçişleri Sanayi ve Ticaret Bayındırlık ve İskan TOBB, TÜSİAD Haziran Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi. Kanun ve Yönetmelik Standart Maliyet Modeli projesi Başbakanlık kapsamında yürütülen pilot projelerin Nisan 2009 sonuna kadar tamamlanması ve Standart Maliyet Modeli'nin tüm sektörel lisanslara uygulanmasının sağlanması. TOBB, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık 2009 ya ilişkin olarak Başbakanlık tarafından yürütülen pilot projeler tamamlanmış ve 28 Ocak 2009 tarihinde Teknik Komiteye sunulmuştur. TOBB tarafından yürütülen projelerin de tamamlanmasının ardından Teknik Komiteye bilgi verilecektir. 10

15 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 7. Madencilik Faaliyetleri İle Yönetmelik Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Orman İzin Yönetmeliği ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği arasındaki mevzuat karışıklığının giderilmesi. Maden sahalarının rehabilite edilerek Başbakanlık doğaya yeniden kazandırılması konusundaki mevzuat karışıklığının giderilmesi amacıyla; öncelikle Başbakanlık tarafından sorumlu kuruluşun belirlenerek, bu kuruluş tarafından mevzuat mükerrerliğini giderecek bir düzenleme yapılması. Çevre ve Orman Aralık 2009 Orman Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Maden İşleri Genel Müdürlüğü Sorunun çözümüyle ilgili olarak 26 Mart 2009 tarihinde Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü), Çevre ve Orman Bakanlığı (Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü) ve Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği temsilcilerinin katıldığı bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda katılımcılar konu hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. Toplantı sonunda konu hakkında uzmanlar düzeyinde çalışmalara devam edilmesine karar verilmiştir. 8. Zeytinlikler konusunda kimyevi atıklar ile toz ve duman limit konsantrasyonlarının belirlenmesi. Çalışma Raporu 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikte belirtilen hususların uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümlenebilmesi için zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atıklar ve limit konsantrasyonlar ile toz ve duman limit konsantrasyonlarının belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MSBK, TOBB İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık 2009 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak bir Proje Taslağı hazırlanmış ve bu Taslak doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. 11

16 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. Tapu işlemlerinin sadeleştirilmesi. İşlemleri kolaylaştıracak teknik ve idari düzenlemeler Tapu işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Maliye Bakanlığı Mayıs 2009 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, tapu işlemlerini kolaylaştıracak teknik ve idari düzenlemeleri içeren Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi (TAKBİS)'nin I. ve II. aşamaları tamamlanmış, III. Aşama çalışmaları başlatılmıştır. TAKBİS III Projesinin 2010 yılına kadar tamamlanması ve bu süreç içerisinde bütün Tapu Sicil müdürlüklerinin sisteme dahil olması ile işlem tamamlanma süresi ve işlem aşamalarının en aza indirgenmesi planlanmaktadır. 2. Tapu harçlarının yeniden düzenlenmesi. Kanun Uluslararası en iyi uygulamalar Maliye Bakanlığı çerçevesinde, bu konudaki seçeneklerin belirlenmesi ve gerekli mevzuat değişikliklerinin tespiti. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Haziran Mart 2009 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığına iletilen yazı ile konuya ilişkin çalışmaların, öngörülen takvime kadar tamamlanmak üzere başlatılması ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın ilerlemeler hakkında bilgilendirilmesi talep edilmiştir. 3. İnşaat öncesi, inşaat süreci ve sonrasındaki işlemlerin maliyetinin azaltılması. Çalışma Raporu İnşaat izinleri sürecinde iyileştirme yapılabilecek alanların belirlenmesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Maliye İçişleri ÇSGB, Sivil Toplum Kuruluşları Nisan 2009 ya ilişkin olarak 18 Şubat, 3 Mart ve 9 Nisan tarihlerinde olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile üç toplantı düzenlenmiştir. Eyleme ilişkin Çalışma Raporunun hazırlanması süreci devam etmektedir. 12

17 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 4. Yatırım alanlarının bulunduğu yerlerdeki 2B alanlarının tescil ve kullanımının düzenlenmesi. Mevzuat Değişikliği 2B arazilerinin madencilik faaliyetleri dahil kullanımına ilişkin belirsizliğin giderilmesi, maden ruhsatı için kullanılacak 2B alanlarının Çevre ve Orman Bakanlığı'na intikali. Çevre ve Orman Bakanlığı Maliye Aralık 2009 Bayındırlık ve İskan Tarım ve Köyişleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Sanayi ve Ticaret Sivil Toplum Kuruluşları ya ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğüne yazı gönderilmiştir. İlgili Genel Müdürlük tarafından 2/B sahalarının kullanım ve tasarruf hakkının Maliye Bakanlığında olduğunun belirtilmesi üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı ile yazışmalar başlatılmıştır. 5. İleri teknoloji veya yüksek Çalışma Raporu katma değer ihtiva eden ve ülke için önemli görülen yatırımlar için büyük sanayi parsellerinin önceden oluşturulması. Geniş alanlara ihtiyaç duyan Sanayi ve Ticaret yatırımlar için büyük parselli Bakanlığı alanlar oluşturulması. İlgili Kurum ve Kuruluşlar Aralık 2009 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 23 Şubat tarihinde konuyla ilgili bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda Hazine Müsteşarlığı tarafından çalışmaları yürütülen yeni Teşvik Modeli ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Sanayi Stratejisi çalışmaları çerçevesinde belirlenecek olan büyük yatırımlar için gerekli altyapı ve sanayi parsellerinin belirli bir fizibiliteye dayanarak bölgesel olarak belirlenmiş alanlarda hazırlanabileceği kararına varılmıştır. Bu karar doğrultusunda çalışma grubu oluşturulmuş ve grup, çalışma raporu hazırlıklarına başlamıştır. 13

18 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 6. Sağlık koruma bantları ile Mevzuat Değişikliği ilgili usul, esas ve standartların belirlenmesi. Sağlık koruma bantları (Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak müessese etrafında bırakılması gereken iskan dışı alan) ile ilgili usul, esas ve standartları belirleyen yönetmelik çıkarılması. Başbakanlık Bayındırlık ve İskan Sağlık Sanayi ve Ticaret Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Enerji ve Tabii Kaynaklar Sivil Toplum Kuruluşları Aralık 2009 ya ilişkin çalışmalar halihazırda 26 Şubat 2007 tarihinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından yürütülmektedir. Çalışmaların AB Çevre Faslında yer alan direktiflerin değerlendirilmesi, mevcut çalışmaların incelenmesi ve kurum/kuruluş görüşlerinin alınmasını müteakiben 2009 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 14

19 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 7. Planlama ve yer seçimine ilişkin dava açma sürelerinin ve dava açma şartlarının yeniden düzenlenmesi Mevzuat Değişikliği Dava açma sürelerinin ve şartlarının iyileştirilmesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Adalet Danıştay Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları Aralık 2009 ya ilişkin olarak 17 Şubat 2009 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda; - kapsamında Sivil toplum kuruluşlarınca Danıştay ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde bir seminer düzenlenmesi, - Sivil toplum kuruluşları tarafından yaşanan sorunlara ilişkin bir rapor hazırlanması, - Sektöre ilişkin izinlerin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında Çevre ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da katılacağı bir toplantı düzenlenmesi kararları alınmıştır. Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından bilirkişi tayini ve dava açma süreleri ile ilgili sorunların çözümüne yönelik hususlara İdari Yargılama Usulü Kanunu Taslağı'nda yer verildiği belirtilmiştir. 15

20 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 8. Kıyı yapılarının tamamlanma sürecinin kısaltılmasında yuvarlak masa benzeri yöntemlerin geliştirilmesi. Çalışma Raporu Sürecin kısaltılması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Aralık 2009 ya ilişkin olarak 19 Şubat 2009 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda; - ÇED Planlama Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün de çağırılacağı bir toplantı daha gerçekleştirilmesi, - Bir sonraki toplantıya kadar kurum ve kuruluşlar tarafından kendi yetki ve görev alanlarındaki kıyı yapılarına ilişkin ön izin, planlama(revizyon dahil), ÇED, projelendirme, tahsis, ruhsatlandırma, yapım işlemleri ve işletme izin süreçleri ile ilgili sorunların incelenerek rapor haline getirilmesi, - Ön izin aşamasında Özel Çevre Koruma ile Turizm Merkez ve Alanlarında kalan yatırımlar için Bayındırlık ve İskan il Müdürlükleri yerine öncelikle ilgili kurumların il müdürlüklerine başvuru yapılması önerisinin değerlendirilmesi kararlarına varılmıştır. Bu kararlar doğrultusunda hazırlanacak Rapora ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların cevapları beklenmektedir. 16

21 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 9. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ile ilgili mevzuat arasında uyumun sağlanması. Çalışma Raporu Binaların yangından Bayındırlık ve İskan korunması hakkında Bakanlığı yönetmelik ile ilgili mevzuat arasında uyumun sağlanması; mükteseb hakların korunması. Sivil Toplum Kuruluşları Aralık 2009 ya ilişkin olarak Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Mart 2009 tarihleri arasında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Revizyon Çalışması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi- İtfaiye Daire Başkanlığından yetkililer ile toplantılar gerçekleştirilmiş ve değişiklikler üzerinde mutabakata varılmıştır. Ayrıca 18 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Komisyon üyeleri ile öngörülen değişiklikler tekrar değerlendirilmiştir. 10. Ekili-dikili arazilerin ve mera alanlarının daraltılmasının önlenmesi. Çalışma Raporu Bu konudaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Haziran 2009 ya ilişkin Çalışma Raporu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. 17

22 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI yla İlgili Diğer 1. Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi. Kanun, Tebliğ Serbest piyasa ekonomisi ile uyumlu, Maliye Bakanlığı yatırımları ve istihdamı artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen, vergiye uyumu artırarak kayıtdışılığı azaltan, etkin ve verimli bir vergi sisteminin oluşturulması. Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret SPK, Sivil Toplum Kuruluşları Mart 2009 ya ilişkin çalışmalar devam etmektedir sayılı Araştırma- Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanuna göre gelir vergisi stopajı teşvikinden işverenlerin yararlanmasının sağlanması. Kanun 5746 sayılı Kanuna göre gelir vergisi stopajı teşvikinden işverenlerin yararlanması. Maliye Bakanlığı Mart Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8. maddesi ile, Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 75. maddesinde halen şahıslar tarafından yararlanılan Ar-Ge teşvikinden şirketlerin de yararlanması sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır. 18

23 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 3. Muhtasar beyanname ile sigorta bildirgelerinin birleştirilmesi. Kanun Muhtasar beyanname ile sigorta bildirgelerinin birleştirilerek beyannamelere ilişkin süreçlerin kısaltılması. yla İlgili Diğer Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Mart Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 32. maddesinin 5 numaralı fıkrası ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 99. maddesinde yapılan değişiklik sonucu Muhtasar Beyanname ve Sigorta Prim Bildirgesinin birleştirilebilmesi amacıyla bunların beyan dönemlerinin uyumlaştırılabilmesi için Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır. 4. Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin etkin bir şekilde işlemesine yönelik vergisel düzenlemelerin yapılması. Kanun Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve ürün sertifikalarının elektronik ortamda ticarete konu edilebilmesi. Maliye Bakanlığı Mart Nisan 2009 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen "Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nda konuya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 5. İnternet erişiminde özel iletişim vergisi oranında bütçe imkanları çerçevesinde iyileştirme yapılması. Kanun İnternet erişiminde maliyetlerin azaltılması suretiyle e-ticaret ve e- devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması. Maliye Bakanlığı Mart Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14. maddesi ile Gider Vergileri Kanununun 39. maddesinde yapılan değişiklik sonucu kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin özel iletişim vergisi % 5 e indirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır. 19

24 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 6. Yatırımların bölgesel ve sektörel bazda desteklenmesine ilişkin teşvik sisteminin kurulması. Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ve İkincil Mevzuat Yatırım maliyetlerinin düşürülerek ekonominin rekabet gücünün artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, istihdamın artırılması ve doğrudan yabancı yatırımların ülkeye gelmesinin sağlanması. yla İlgili Diğer Hazine Müsteşarlığı Maliye DPT, Sanayi ve Ticaret TOBB Haziran Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9. maddesi ile Kurumlar Vergisine eklenen 32/A maddesinde Avrupa Birliği Muktesebatına uyum da gözetilerek bölgesel, sektörel ve proje bazlı yeni teşvik modeli kapsamında yapılacak yatırımlara indirimli kurumlar vergisi yoluyla teşvik sağlanmaktadır. Aynı imkanlardan Gelir Vergisi mükellefleri de faydalanabilecektir. Eyleme ilişkin olarak Kanun ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. 7. Devlet yardımı, teşvik ve Kanun ve İdari destekleri uygulamalarında Düzenleme 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun uyarınca aranan "muaccel prim borcu yoktur belgesi"nin ilgili birimlere ibrazında karşılaşılan sorunların çözümü. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet yardımını veren veya teşvik ve istisnaları uygulayan kurum ve kuruluşlar Haziran 2009 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazıda, KOSGEB'e ibraz edilmek üzere düzenlenecek prim borcu bulunmadığına dair yazıların internet üzerinden alınmasına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu ve "e-borcu yoktur" programlarının işletime açılmasının ardından, diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanacak olan devlet yardımı, teşvik ve destekler için gerekli olan muaccel prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin yazıların ilgili kurum ve kuruluşlarca da alınabilmesine yönelik çalışmalara başlanacağı belirtilmiştir. 20

25 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 8. Devlet yardımı, teşvikler ve desteklerin nakit ödemesinde ibrazı gereken vergi borcu yoktur yazısına ilişkin sorunların çözümü. İdari Düzenleme Vergi borcu yoktur yazısının ilgili birimlere ibrazında karşılaşılan sorunların giderilmesi. Gelir İdaresi Başkanlığı yla İlgili Diğer Devlet yardımını veren veya teşvik ve istisnaları uygulayan kurum ve kuruluşlar Haziran sayılı Kanunun 32. maddesinin 11 numaralı fıkrasının (b) bendi ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 107. maddesinde yapılan değişiklik sonucu, borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu bulunan kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi, sırrın ifşa kapsamından çıkarılmıştır. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra ilgili kurumlar mükelleflerin borcunu elektronik ortamda sorgulayabilecektir. Eylem tamamlanmıştır. 9. Motorlu taşıtlara ilişkin mülkiyet kayıtları ile buna ilişkin sicillerin güncellenmesi. Kanun Motorlu taşıtlara ilişkin mülkiyet kayıtları ile buna ilişkin sicillerin güncellenmesi ve bu alandaki kayıtların mevcut durumu yansıtacak şekilde düzeltilerek gereksiz idari işlemlerin ortadan kaldırılması. Maliye Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Haziran Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2. maddesinde yapılan düzenleme ile 30 yaşından büyük araçların hurdaya ayrılmaları durumunda araçların Motorlu Taşıtlar Vergilerinin kaldırılması ve bunların trafik sicilinden silinmesinin yolu açılmıştır. Eylem tamamlanmıştır. 21

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Ağustos 2009 YOİKK SEKRETERYASI İÇİNDEKİLER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI ve TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI OCAK 2009 İÇİNDEKİLER I. YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI II. TEKNİK

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Kasım 2009 YOİKK SEKRETERYASI İÇİNDEKİLER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ

Detaylı

YOİKK TEKNİK KOMİTE 2009 YILI EYLEM PLANLARINDA OCAK-ARALIK AYLARINDA SAĞLANAN GELİŞMELER. Sorumlu Kurum/Kuruluş

YOİKK TEKNİK KOMİTE 2009 YILI EYLEM PLANLARINDA OCAK-ARALIK AYLARINDA SAĞLANAN GELİŞMELER. Sorumlu Kurum/Kuruluş ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. Ana sözleşme ve imza tasdiklerinde noterlik ücretlerinin azaltılması. Noter Ücret Tarifesi Değişikliği Şirket kuruluşu işlem maliyetlerinin azaltılması.

Detaylı

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler 03 YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 4 Eylül 03 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler /4 Başbakanlık Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması GİTES

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER

YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 1. Noterlik hizmet süreçlerini değerlendirerek standart noter hizmet tarifesinin oluşturulması.

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

20 nci yılda yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tespit ve tasdik işleri

20 nci yılda yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tespit ve tasdik işleri 20 nci yılda yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tespit ve tasdik işleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI ve TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2008 İÇİNDEKİLER I. YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI II. TEKNİK

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ Serbest Bölgeler Serbest Bölgeler, Gümrük alanı dışı kabul edilen ve gümrük mükellefiyeti bulunmayan (KDV

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2007 yılından bu yana yayımlanmakta olan ve YOİKK in yıllık çalışma takvimini oluşturan eylem planlarının sonuncusu, 3 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Şartları Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

YOİKK TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA ŞUBAT-ARALIK AYLARINDA SAĞLANAN GELİŞMELER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI

YOİKK TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA ŞUBAT-ARALIK AYLARINDA SAĞLANAN GELİŞMELER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 1. Şirket kuruluşları ve Protokol sermaye artırımlarında Rekabet Kurumu tarafından alınan sermayenin on binde dördü oranındaki tutarın Ticaret Sicili Memurlukları tarafından tahsil edilip, Rekabet Kurumunun

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri Amaç

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016

18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016 18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016 Localization of Pharmaceuticals; Why, for What and How? İlaçta yerelleşme; neden, niçin ve nasıl? 2 3 Ülkemiz İlaç Pazarında Satış Değeri

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. 26.11.2016 tarihli ve 29900 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karar içeriğinde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 41 Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerinden

SİRKÜLER 2009 / 41 Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerinden KONU SİRKÜLER 2009 / 41 Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerinden Yararlanabilmek İçin İşverenlerce SGK Alınacak Borcu Yoktur Belgesi Usul ve Esaslarındaki Değişiklikler Genel Olarak Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir.

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 13/02/2014 Sayı: 2014/2 Ref: 6 / 2 Konu: TAKAS İŞLEMLERİNDE KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 Sunum Planı EYLEMLERE İLİŞKİN GELİŞMELER 8 NCİ KURUL TOPLANTISI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GELİŞMELER İLAVE DEĞERLENDİRMELER 2 Eylem Planlarının Hayata

Detaylı