YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM"

Transkript

1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Nisan 2009* * Teknik Komiteler tarafından herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeyen ve Sekreteryaya herhangi bir bilgi gönderilmeyen eylemlerin güncel durum sütunu boş bırakılmıştır. YOİKK SEKRETERYASI

2 İÇİNDEKİLER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 1 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 5 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 8 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 12 VERGİ VE TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 18 DIŞ TİCARET VE GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 24 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 30 YATIRIM PROMOSYONU TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 34 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM MEVZUATI TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 35 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 36 KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 41 AR-GE TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 42 YOİKK SEKRETERYASI

3 TEKNİK KOMİTE ADI TEKNİK KOMİTE BAŞKANI/ EŞ BAŞKANLARI 1) Şirket Kuruluşu Doç. Dr. Yavuz CABBAR Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2) İstihdam Sn. Serhat AYRIM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3) Sektörel Lisanslar Sn. Halil İbrahim AKÇA Devlet Planlama Teşkilatı 4) Yatırım Yeri Sn. Sadık YAMAÇ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 5) Vergi ve Teşvikler 6) Dış Ticaret ve Gümrükler 7) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Sn. Mehmet ŞİRİN Sn. Cavit DAĞDAŞ Sn. Abdullah KÖTEN Sn. İbrahim ŞENEL Sn. Nihat GÜL Sn. Habip ASAN Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Gümrük Müsteşarlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü 8) Yatırım Promosyonu Sn. Alpaslan KORKMAZ Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 9) Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı Sn. Cavit DAĞDAŞ Hazine Müsteşarlığı 10) KOBİ Sn. Selçuk ARI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 11) Kurumsal Yönetim Sn. Bekir ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu 12) Ar-Ge Sn. Ömer ANLAĞAN TÜBİTAK YOİKK SEKRETERYASI

4 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. Ana sözleşme ve imza tasdiklerinde noterlik ücretlerinin azaltılması. Noter Ücret Tarifesi Değişikliği Şirket kuruluşu işlem maliyetlerinin azaltılması. Sanayi ve Ticaret Adalet Maliye Bakanlığı TOBB, Türkiye Noterler Birliği Şubat 2009 Dünya Bankası İş Ortamı Raporunda kullanılan metodoloji esas alınarak Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan sunum Teknik Komite toplantısında sunulmuştur. Ücret azaltılmasına yönelik olarak görüş birliğine varılamadığından eylemde herhangi bir ilerleme sağlanamamaktadır. ya ilişkin olarak hazırlanan Çalışma Raporu YOİKK Sekreteryasına iletilmiştir. 2. Ticaret Sicili Harçlarının Çalışma Raporu Harçlar Kanunu'nda ayrı bir başlık altında düzenlenmesi. Ticaret sicil işlemlerini Adalet yürüten mercilerin ticaret sicil TOBB harçlarından aldıkları payın artırılarak elde edilecek gelirin kurumsal yapının güçlendirilmesine aktarılması. Sanayi ve Ticaret Maliye Bakanlığı Nisan 2009 TOBB koordinasyonunda yapılan toplantılar sonunda eyleme ilişkin olarak hazırlanan Çalışma Raporu YOİKK Sekreteryasına iletilmiştir. Eylem tamamlanmıştır. 1

5 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 3. Şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması. Projenin uygulanmaya başlanması Şirket kuruluşu ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için şirket kuruluşu işlemleri ile ilgili kurumların e-devlet kapısı sürecine entegre olmasının sağlanması. Sanayi ve Ticaret TOBB Maliye Eylül 2009 Adalet İçişleri Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TOBB, TÜRKSAT Merkezi Tüzel Kişilik (MTK) projesinin test çalışmaları devam etmekte olup, ilgili eylem yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesini takiben ikincil mevzuat ile düzenlenecektir. 2

6 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 4 Şirket tasfiyesi süreci ile ilgili sorunların tespiti. Çalışma Raporu Tasfiye sürecinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik öneriler geliştirilmesi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adalet Maliye Hazine Müsteşarlığı, Sivil Toplum Kuruluşları Mart 2009 Şirket tasfiyesi sürecine ilişkin sorunların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Çalışma Raporu YOİKK Sekreteryasına iletilmiştir. Eylem tamamlanmıştır. 5. Defter tasdiklerinin tescil ile aynı gün yapılmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi. Mevzuat Değişikliği Tescil işleminden sonra şirketlerin aynı gün içinde tekrar notere gitmek mecburiyetinden kaynaklanan sorunların (ceza-i müeyyidelerin) giderilmesi. Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı), TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Şubat Şubat'ta gerçekleştirilenteknik Komite toplantısında değerlendirilmiştir. Defter tasdiklerinin aynı gün yapılmasından kaynaklanan sorunların kuruluş süresini ve maliyetleri arttırıcı bir unsur olmaması ve yapılacak herhangi bir değişikliğin pratik bir fayda sağlamayacağı gerekçesi ile bu eylemin eylem planından çıkarılmasına karar verilmiştir. ya ilişkin olarak hazırlanan Çalışma Raporu YOİKK Sekreteryasına iletilmiştir. 3

7 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 6. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın şirket kuruluşu süresi, işlem sayısı ve maliyetine etkisinin incelenmesi. İnceleme Raporu Dünya Bankası İş Ortamı Raporlarında kullanılan metodoloji esas alınarak karşılaştırmalı bir çalışma yapılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adalet TOBB Şubat 2009 ya ilişkin olarak hazırlanan çalışma, 26 Şubat'ta gerçekleştirilen Teknik Komite toplantısında sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Doing Business sıralamasına olumsuz etkide bulunacağı sonucu ortaya çıkmakla birlikte şirketlerin kurumsallaşmasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir. ya ilişkin olarak hazırlanan Çalışma Raporu YOİKK Sekreteryasına iletilmiştir. Eylem tamamlanmıştır. 4

8 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. İstihdamın korunması, işsizliğin azaltılması amacıyla üçlü işbirliği ile önlemler alınması. Çalışma Raporu ve/veya Mevzuat Değişikliği a) Esnek çalışma uygulamalarına ÇSGB ilişkin sorunların giderilmesi, b) Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurabilmesine yönelik çalışmalar yapılması, c) İstihdam politikalarına temel oluşturmak üzere istihdam verilerinin takip edilmesi, d) İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi, e) İstihdam maliyetlerinin azaltılması, f) İşsizlik Sigortası Fonunun, istihdamda devamlılığı sağlayıcı önlemler için kullanılabilmesi. g) Kıdem tazminatının sosyal tarafların mutabakatını gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Aralık 2009 (Eylemlerin niteliğine göre bir kısmı daha önce gerçekleştirilebilir.) Amaçlanan sonuçların (a) ve (g) maddelerine ilişkin Çalışma Genel Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan Alt Komite ile esnaf ve sanatkarların işsizlik sigortasına dahil olması yönündeki taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla İŞKUR başkanlığında oluşturulan Alt Komite çalışmalarını sürdürmektedir. 21 Nisan 2009'da gerçekleştirilen Teknik Komite toplantısında katılımcılar, söz konusu alt komitelerin çalışmaları hakkında bilgilendirilmiştir. Kıdem tazminatına ilişkin olarak hazırlanmakta olan Çalışma Raporu Taslağının Mayıs ayı içinde Teknik Komite'ye sunulması öngörülmektedir. (b) maddesine ilişkin olarak özel istihdam bürolarının mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi kurabilmesi hususu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında aylık olarak toplanan Üçlü Danışma Kurulu'nun da gündeminde yer almaktadır. 5

9 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 2. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi. Mevzuat Değişikliği 4447 Sayılı İşsizlik Sigartası Kanunu'nda belirlenen kısa çalışma ödeneğinden daha geniş olarak yararlanılmasına imkan sağlanması. Türkiye İş Kurumu İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Mart Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Kanun ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları iyileştirilmiştir. Eylem Tamamlanmıştır. 6

10 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 3. İşe alım ve işten çıkış Mevzuat ile işyeri bildirimlerinin Değişikliği tek bir kuruma yapılması. İşçilerin işe alınmasında ve işten çıkarılmasında yapılması gereken bildirimlerin ve işyeri bildirimlerinin birden fazla kuruma (ÇSGB, SGK, İŞKUR) yapılması zorunluluğunun kaldırılması. ÇSGB İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Mart Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Kanun ile işe giriş ve işten çıkış ile işyeri bildirimlerinin tek bir kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu'na) yapılması düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile bürokratik işlemlerin azaltılmasında ilerleme kaydedilmiştir. Eylem Tamamlanmıştır. 4. Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik teşvik edici önlemlerin belirlenmesi. Çalışma Nitelikli eleman ihtiyacının Raporu ve/veya karşılanması ve mesleki ve teknik Mevzuat ortaöğretim kurumları ile meslek Değişikliği yüksekokulu mezunlarının, talebi karşılama oranlarının artırılması. MEB, YÖK İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşçi ve İşveren Örgütleri Kasım Şubat 2009'da gerçekleştirilen Teknik Komite Toplantısında MEB ve YÖK, sorumluluk alanları çerçevesinde, eylemle ilgili olarak gerçekleştirmeyi öngördükleri çalışmalarını Teknik Komite üyeleri ile paylaşmışlardır. 26 Mayıs 2009'da gerçekleştirilmesi planlanan Teknik Komite toplantısında TOBB tarafından konuyla ilgili bir sunum yapılması öngörülmektedir. 5. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işlerliğinin izlenmesi için gerekli mekanizmaların belirlenmesi. Çalışma Raporu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Türkiye İş Kurumu Kurullarının mevcut işlerliğinin izlenmesi için gerekli mekanizmanın oluşturulması ve söz konusu Kurulların, YÖK tarafından kurulmuş olan Danışma Kurulları ve Komiteleri ile koordineli çalışmasının sağlanması. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Nisan Nisan 2009'da gerçekleştirilen Teknik Komite toplantısında, konunun 26 Mayıs 2009'da gerçekleştirilmesi planlanan Teknik Komite toplantısında gündeme alınması kararlaştırılmıştır. 7

11 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 6. Çalışma izni başvurularının daha kısa süre içerisinde sonuçlandırılması. Mevzuat Değişikliği Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinde etkinlik sağlanması; turizm ve denizcilik sektörü gibi sektörlerin bu konudaki sorunlarının çözülmesi. ÇSGB İlgili Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Aralık 2009 Çalışma izni başvuru süresinin kısaltılmasına yönelik olarak hazırlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını öngören Kanun Tasarısı geçen yasama döneminde TBMM tarafından kabul edilmiş; ancak yasalaşma süreci tamamlanamamıştır. Söz konusu Tasarı, TBMM'nin ilgili İhtisas Komisyonlarının gündeminde bulunmaktadır. 8

12 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması. Kanun İlaç ve tıbbi cihaz alanında özerk bir kurum kurulması ve denetiminin etkinleştirilmesi amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması için hazırlanan Kanun Taslağının tamamlanması ve TBMM'ye sevk edilmesi. Sağlık Bakanlığı Başbakanlık, Tarım ve Köyişleri TOBB, TÜSİAD, YASED Mart 2009 Başbakanlık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün görüşlerinin alınarak yeniden değerlendirilmesi amacıyla Kanun Taslağı'nı Sağlık Bakanlığı na geri göndermiştir. Taslağa ilişkin özel sektör görüşleri alınmış olup Taslağın 2009 yılının ilk yarısında Başbakanlığa tekrar gönderilmesi planlanmaktadır. 2. İşyeri açma ruhsatlarında Kanun ve büyükşehir belediyeleri ile Yönetmelik belediyeler arasında uygulama birliğinin sağlanması. İşyeri açma ruhsatları ile ilgili olarak büyükşehir belediyeleri ile belediyeler arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi. Başbakanlık İçişleri TOBB, TİM, YASED, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Şubat 2009 Başbakanlık tarafından mahallî idarelere dair kanunlar sebebiyle işyeri açılmasına ilişkin mevzuatta oluşan karmaşıklığın giderilmesi için 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun" ile "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. 8

13 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer sayılı Gıda Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi. Kanun Gıda üretimi yapan işyerlerinin teknik Tarım ve Köyişleri ve hijyenik yönden Bakanlığı ruhsatlandırılması; etkin bir denetim ve kontrol sistemi için yetkinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda toplanması. Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, DTM, TAPDK, Şeker Kurumu, TSE, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran sayılı Gıda Kanunu'nun da düzenlemesini içeren "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı Taslağı", Avrupa Birliği gıda mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Başbakanlığa sevk edilmiştir. 4. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nde değişiklik yapılması. Yönetmelik 1. Ambalaj atıklarının belediye ve/ veya anlaşmalı lisanslı toplama ayırma tesislerine bedelsiz verme yükümlülüğüne son verilmesi, 2. Yönetmelikte yer alan "Ambalaj Komisyonu nun" Nisan 2009 sonu itibarıyla faaliyete geçmesi, 3. Ambalaj üzerindeki işaretlemenin zorunlu hale getirilmesi, 4. Atıkların kaynağında toplanma işlemlerini Belediyelerin gerçekleştirmesi, 5. Belirlenen geri kazanım hedeflerine göre, ambalaj üreticilerinin kapasite oluşturma sorumluluğunun tanımlanması. Çevre ve Orman Bakanlığı İçişleri Sanayi ve Ticaret Maliye TOBB, TÜSİAD, TİM, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran

14 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 5. Düzenli Depolama Yönetmeliğinin çıkartılması Yönetmelik Parametreler ve limit değerlere ilişkin Çevre ve Orman bazı artırımlar ve muafiyetlerin Bakanlığı getirilmesi, böylelikle döküm fabrikalarından çıkan ve yeniden kullanılması mümkün olmayan cüruf ve kumun depolanmasına ilişkin karakterizasyon çalışmasının tamamlanması. İçişleri Sanayi ve Ticaret Bayındırlık ve İskan TOBB, TÜSİAD Haziran Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi. Kanun ve Yönetmelik Standart Maliyet Modeli projesi Başbakanlık kapsamında yürütülen pilot projelerin Nisan 2009 sonuna kadar tamamlanması ve Standart Maliyet Modeli'nin tüm sektörel lisanslara uygulanmasının sağlanması. TOBB, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık 2009 ya ilişkin olarak Başbakanlık tarafından yürütülen pilot projeler tamamlanmış ve 28 Ocak 2009 tarihinde Teknik Komiteye sunulmuştur. TOBB tarafından yürütülen projelerin de tamamlanmasının ardından Teknik Komiteye bilgi verilecektir. 10

15 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 7. Madencilik Faaliyetleri İle Yönetmelik Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Orman İzin Yönetmeliği ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği arasındaki mevzuat karışıklığının giderilmesi. Maden sahalarının rehabilite edilerek Başbakanlık doğaya yeniden kazandırılması konusundaki mevzuat karışıklığının giderilmesi amacıyla; öncelikle Başbakanlık tarafından sorumlu kuruluşun belirlenerek, bu kuruluş tarafından mevzuat mükerrerliğini giderecek bir düzenleme yapılması. Çevre ve Orman Aralık 2009 Orman Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Maden İşleri Genel Müdürlüğü Sorunun çözümüyle ilgili olarak 26 Mart 2009 tarihinde Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü), Çevre ve Orman Bakanlığı (Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü) ve Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği temsilcilerinin katıldığı bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda katılımcılar konu hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. Toplantı sonunda konu hakkında uzmanlar düzeyinde çalışmalara devam edilmesine karar verilmiştir. 8. Zeytinlikler konusunda kimyevi atıklar ile toz ve duman limit konsantrasyonlarının belirlenmesi. Çalışma Raporu 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikte belirtilen hususların uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümlenebilmesi için zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atıklar ve limit konsantrasyonlar ile toz ve duman limit konsantrasyonlarının belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MSBK, TOBB İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık 2009 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak bir Proje Taslağı hazırlanmış ve bu Taslak doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. 11

16 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. Tapu işlemlerinin sadeleştirilmesi. İşlemleri kolaylaştıracak teknik ve idari düzenlemeler Tapu işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Maliye Bakanlığı Mayıs 2009 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, tapu işlemlerini kolaylaştıracak teknik ve idari düzenlemeleri içeren Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi (TAKBİS)'nin I. ve II. aşamaları tamamlanmış, III. Aşama çalışmaları başlatılmıştır. TAKBİS III Projesinin 2010 yılına kadar tamamlanması ve bu süreç içerisinde bütün Tapu Sicil müdürlüklerinin sisteme dahil olması ile işlem tamamlanma süresi ve işlem aşamalarının en aza indirgenmesi planlanmaktadır. 2. Tapu harçlarının yeniden düzenlenmesi. Kanun Uluslararası en iyi uygulamalar Maliye Bakanlığı çerçevesinde, bu konudaki seçeneklerin belirlenmesi ve gerekli mevzuat değişikliklerinin tespiti. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Haziran Mart 2009 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığına iletilen yazı ile konuya ilişkin çalışmaların, öngörülen takvime kadar tamamlanmak üzere başlatılması ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın ilerlemeler hakkında bilgilendirilmesi talep edilmiştir. 3. İnşaat öncesi, inşaat süreci ve sonrasındaki işlemlerin maliyetinin azaltılması. Çalışma Raporu İnşaat izinleri sürecinde iyileştirme yapılabilecek alanların belirlenmesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Maliye İçişleri ÇSGB, Sivil Toplum Kuruluşları Nisan 2009 ya ilişkin olarak 18 Şubat, 3 Mart ve 9 Nisan tarihlerinde olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile üç toplantı düzenlenmiştir. Eyleme ilişkin Çalışma Raporunun hazırlanması süreci devam etmektedir. 12

17 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 4. Yatırım alanlarının bulunduğu yerlerdeki 2B alanlarının tescil ve kullanımının düzenlenmesi. Mevzuat Değişikliği 2B arazilerinin madencilik faaliyetleri dahil kullanımına ilişkin belirsizliğin giderilmesi, maden ruhsatı için kullanılacak 2B alanlarının Çevre ve Orman Bakanlığı'na intikali. Çevre ve Orman Bakanlığı Maliye Aralık 2009 Bayındırlık ve İskan Tarım ve Köyişleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Sanayi ve Ticaret Sivil Toplum Kuruluşları ya ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğüne yazı gönderilmiştir. İlgili Genel Müdürlük tarafından 2/B sahalarının kullanım ve tasarruf hakkının Maliye Bakanlığında olduğunun belirtilmesi üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı ile yazışmalar başlatılmıştır. 5. İleri teknoloji veya yüksek Çalışma Raporu katma değer ihtiva eden ve ülke için önemli görülen yatırımlar için büyük sanayi parsellerinin önceden oluşturulması. Geniş alanlara ihtiyaç duyan Sanayi ve Ticaret yatırımlar için büyük parselli Bakanlığı alanlar oluşturulması. İlgili Kurum ve Kuruluşlar Aralık 2009 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 23 Şubat tarihinde konuyla ilgili bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda Hazine Müsteşarlığı tarafından çalışmaları yürütülen yeni Teşvik Modeli ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Sanayi Stratejisi çalışmaları çerçevesinde belirlenecek olan büyük yatırımlar için gerekli altyapı ve sanayi parsellerinin belirli bir fizibiliteye dayanarak bölgesel olarak belirlenmiş alanlarda hazırlanabileceği kararına varılmıştır. Bu karar doğrultusunda çalışma grubu oluşturulmuş ve grup, çalışma raporu hazırlıklarına başlamıştır. 13

18 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 6. Sağlık koruma bantları ile Mevzuat Değişikliği ilgili usul, esas ve standartların belirlenmesi. Sağlık koruma bantları (Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak müessese etrafında bırakılması gereken iskan dışı alan) ile ilgili usul, esas ve standartları belirleyen yönetmelik çıkarılması. Başbakanlık Bayındırlık ve İskan Sağlık Sanayi ve Ticaret Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Enerji ve Tabii Kaynaklar Sivil Toplum Kuruluşları Aralık 2009 ya ilişkin çalışmalar halihazırda 26 Şubat 2007 tarihinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından yürütülmektedir. Çalışmaların AB Çevre Faslında yer alan direktiflerin değerlendirilmesi, mevcut çalışmaların incelenmesi ve kurum/kuruluş görüşlerinin alınmasını müteakiben 2009 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 14

19 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 7. Planlama ve yer seçimine ilişkin dava açma sürelerinin ve dava açma şartlarının yeniden düzenlenmesi Mevzuat Değişikliği Dava açma sürelerinin ve şartlarının iyileştirilmesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Adalet Danıştay Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları Aralık 2009 ya ilişkin olarak 17 Şubat 2009 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda; - kapsamında Sivil toplum kuruluşlarınca Danıştay ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde bir seminer düzenlenmesi, - Sivil toplum kuruluşları tarafından yaşanan sorunlara ilişkin bir rapor hazırlanması, - Sektöre ilişkin izinlerin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında Çevre ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da katılacağı bir toplantı düzenlenmesi kararları alınmıştır. Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından bilirkişi tayini ve dava açma süreleri ile ilgili sorunların çözümüne yönelik hususlara İdari Yargılama Usulü Kanunu Taslağı'nda yer verildiği belirtilmiştir. 15

20 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 8. Kıyı yapılarının tamamlanma sürecinin kısaltılmasında yuvarlak masa benzeri yöntemlerin geliştirilmesi. Çalışma Raporu Sürecin kısaltılması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Aralık 2009 ya ilişkin olarak 19 Şubat 2009 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda; - ÇED Planlama Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün de çağırılacağı bir toplantı daha gerçekleştirilmesi, - Bir sonraki toplantıya kadar kurum ve kuruluşlar tarafından kendi yetki ve görev alanlarındaki kıyı yapılarına ilişkin ön izin, planlama(revizyon dahil), ÇED, projelendirme, tahsis, ruhsatlandırma, yapım işlemleri ve işletme izin süreçleri ile ilgili sorunların incelenerek rapor haline getirilmesi, - Ön izin aşamasında Özel Çevre Koruma ile Turizm Merkez ve Alanlarında kalan yatırımlar için Bayındırlık ve İskan il Müdürlükleri yerine öncelikle ilgili kurumların il müdürlüklerine başvuru yapılması önerisinin değerlendirilmesi kararlarına varılmıştır. Bu kararlar doğrultusunda hazırlanacak Rapora ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların cevapları beklenmektedir. 16

21 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 9. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ile ilgili mevzuat arasında uyumun sağlanması. Çalışma Raporu Binaların yangından Bayındırlık ve İskan korunması hakkında Bakanlığı yönetmelik ile ilgili mevzuat arasında uyumun sağlanması; mükteseb hakların korunması. Sivil Toplum Kuruluşları Aralık 2009 ya ilişkin olarak Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Mart 2009 tarihleri arasında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Revizyon Çalışması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi- İtfaiye Daire Başkanlığından yetkililer ile toplantılar gerçekleştirilmiş ve değişiklikler üzerinde mutabakata varılmıştır. Ayrıca 18 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Komisyon üyeleri ile öngörülen değişiklikler tekrar değerlendirilmiştir. 10. Ekili-dikili arazilerin ve mera alanlarının daraltılmasının önlenmesi. Çalışma Raporu Bu konudaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Haziran 2009 ya ilişkin Çalışma Raporu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. 17

22 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI yla İlgili Diğer 1. Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi. Kanun, Tebliğ Serbest piyasa ekonomisi ile uyumlu, Maliye Bakanlığı yatırımları ve istihdamı artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen, vergiye uyumu artırarak kayıtdışılığı azaltan, etkin ve verimli bir vergi sisteminin oluşturulması. Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret SPK, Sivil Toplum Kuruluşları Mart 2009 ya ilişkin çalışmalar devam etmektedir sayılı Araştırma- Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanuna göre gelir vergisi stopajı teşvikinden işverenlerin yararlanmasının sağlanması. Kanun 5746 sayılı Kanuna göre gelir vergisi stopajı teşvikinden işverenlerin yararlanması. Maliye Bakanlığı Mart Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8. maddesi ile, Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 75. maddesinde halen şahıslar tarafından yararlanılan Ar-Ge teşvikinden şirketlerin de yararlanması sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır. 18

23 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 3. Muhtasar beyanname ile sigorta bildirgelerinin birleştirilmesi. Kanun Muhtasar beyanname ile sigorta bildirgelerinin birleştirilerek beyannamelere ilişkin süreçlerin kısaltılması. yla İlgili Diğer Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Mart Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 32. maddesinin 5 numaralı fıkrası ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 99. maddesinde yapılan değişiklik sonucu Muhtasar Beyanname ve Sigorta Prim Bildirgesinin birleştirilebilmesi amacıyla bunların beyan dönemlerinin uyumlaştırılabilmesi için Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır. 4. Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin etkin bir şekilde işlemesine yönelik vergisel düzenlemelerin yapılması. Kanun Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve ürün sertifikalarının elektronik ortamda ticarete konu edilebilmesi. Maliye Bakanlığı Mart Nisan 2009 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen "Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nda konuya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 5. İnternet erişiminde özel iletişim vergisi oranında bütçe imkanları çerçevesinde iyileştirme yapılması. Kanun İnternet erişiminde maliyetlerin azaltılması suretiyle e-ticaret ve e- devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması. Maliye Bakanlığı Mart Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14. maddesi ile Gider Vergileri Kanununun 39. maddesinde yapılan değişiklik sonucu kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin özel iletişim vergisi % 5 e indirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır. 19

24 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 6. Yatırımların bölgesel ve sektörel bazda desteklenmesine ilişkin teşvik sisteminin kurulması. Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ve İkincil Mevzuat Yatırım maliyetlerinin düşürülerek ekonominin rekabet gücünün artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, istihdamın artırılması ve doğrudan yabancı yatırımların ülkeye gelmesinin sağlanması. yla İlgili Diğer Hazine Müsteşarlığı Maliye DPT, Sanayi ve Ticaret TOBB Haziran Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9. maddesi ile Kurumlar Vergisine eklenen 32/A maddesinde Avrupa Birliği Muktesebatına uyum da gözetilerek bölgesel, sektörel ve proje bazlı yeni teşvik modeli kapsamında yapılacak yatırımlara indirimli kurumlar vergisi yoluyla teşvik sağlanmaktadır. Aynı imkanlardan Gelir Vergisi mükellefleri de faydalanabilecektir. Eyleme ilişkin olarak Kanun ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. 7. Devlet yardımı, teşvik ve Kanun ve İdari destekleri uygulamalarında Düzenleme 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun uyarınca aranan "muaccel prim borcu yoktur belgesi"nin ilgili birimlere ibrazında karşılaşılan sorunların çözümü. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet yardımını veren veya teşvik ve istisnaları uygulayan kurum ve kuruluşlar Haziran 2009 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazıda, KOSGEB'e ibraz edilmek üzere düzenlenecek prim borcu bulunmadığına dair yazıların internet üzerinden alınmasına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu ve "e-borcu yoktur" programlarının işletime açılmasının ardından, diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanacak olan devlet yardımı, teşvik ve destekler için gerekli olan muaccel prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin yazıların ilgili kurum ve kuruluşlarca da alınabilmesine yönelik çalışmalara başlanacağı belirtilmiştir. 20

25 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 8. Devlet yardımı, teşvikler ve desteklerin nakit ödemesinde ibrazı gereken vergi borcu yoktur yazısına ilişkin sorunların çözümü. İdari Düzenleme Vergi borcu yoktur yazısının ilgili birimlere ibrazında karşılaşılan sorunların giderilmesi. Gelir İdaresi Başkanlığı yla İlgili Diğer Devlet yardımını veren veya teşvik ve istisnaları uygulayan kurum ve kuruluşlar Haziran sayılı Kanunun 32. maddesinin 11 numaralı fıkrasının (b) bendi ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 107. maddesinde yapılan değişiklik sonucu, borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu bulunan kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi, sırrın ifşa kapsamından çıkarılmıştır. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra ilgili kurumlar mükelleflerin borcunu elektronik ortamda sorgulayabilecektir. Eylem tamamlanmıştır. 9. Motorlu taşıtlara ilişkin mülkiyet kayıtları ile buna ilişkin sicillerin güncellenmesi. Kanun Motorlu taşıtlara ilişkin mülkiyet kayıtları ile buna ilişkin sicillerin güncellenmesi ve bu alandaki kayıtların mevcut durumu yansıtacak şekilde düzeltilerek gereksiz idari işlemlerin ortadan kaldırılması. Maliye Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Haziran Şubat 2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2. maddesinde yapılan düzenleme ile 30 yaşından büyük araçların hurdaya ayrılmaları durumunda araçların Motorlu Taşıtlar Vergilerinin kaldırılması ve bunların trafik sicilinden silinmesinin yolu açılmıştır. Eylem tamamlanmıştır. 21

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014- Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri, Çevre

Detaylı

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI 08 EKİM 2007 İÇİNDEKİLER 1. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN HAZIRLIK ve KOORDİNASYONU... ii 2. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN GENEL YAPISI iii Tablo-1:

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile belirlenen

Detaylı

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2018 Kasım 2014 İ«İNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ AB AR-GE ATAD BÜGEM DTÖ EGM EPO GTHB HSYK KHK KOBİ KOSGEB MASAK MEB OHIM PCT RTÜK STK TBMM TESK THGM

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Ekonomi ARALIK 2014 İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE EYLEM PLANI 1.

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma ARALIK 2014 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:1 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MAYIS 2008 2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I) iriş... 3 II) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇINDEKILER GÜMRÜK HİZMETLERİ... 1 GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ...11 İÇ TİCARET HİZMETLERİ...19

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK...

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK... GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN NURETTİN CANİKLİ NİN 2015 MALİ YILI BAKANLIK BÜTÇESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SUNUMU 07 KASIM 2014 İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı