a) Yapılacağı yer : Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a) Yapılacağı yer : Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : 24.10.2013-10:00"

Transkript

1 23 KALEM TANITIM MATERYALİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23 Kalem tanıtım materyali alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Avrupa Rehberlik Merkezi Mevlana Bulvarı N:42 Kat:9 Y.Mahalle/ANKARA c) Teslim tarihi : Yüklenici, ihale konusu malzemeleri, aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak taraflar arasında tedarik sözleşmenin imzalanmasını müteakiben en geç 15 gün içerisinde teslim edecektir. Promosyon malzemeleri, İdarenin verdiği listede yer alan sayıda kargo ile koli ve/ya paketlerle teslim edilecektir. Kargo teslimat çıktısı İdareye, teslim tarihinden en geç bir hafta sonra verilecektir. Kırtasiye malzemeleri için ayrıca bir koli hazırlanmalı ve aynı tarihte teslim edilmelidir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Mevlana Bulvarı N:42 Kat:9 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3 İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRESİ Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Sağlık Sok. No:1 Sıhhıye ANKARA Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Seyhan Mah.Karataş Cad. No:4 Yüreğir ADANA Turgut Reis Mahallesi Sakarya Caddesi No:2/A ADIYAMAN Karaman Mah. Bankalar Cad. Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İşmerkezi 1.Kat No:32/ AFYONKARAHİSAR Sıtkiye Mah. Esat Sok. No: AĞRI Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hassas Mahallesi 6601 Sokak No:5 AKSARAY Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Beyazitpaşa Mah.M Varinli Cad.Bağkur Binası AMASYA Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Gürsu Mah. 337 Sok. No:44 ANTALYA İnönü mah. Erzurum Cd.Karayolları Şube Şefliği Karşısı ARDAHAN Çarşı Mah. Hürriyet Cad. No:23 ARTVİN Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi No:8 AYDIN Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Paşaalanı Mah. 188.Sok.No:30 Merkez/BALIKESİR Demirciler Mahallesi Ali Gama Sokak. SGK Hizmet Binası BARTIN Kültür Mah Kıbrıs Şehitleri Cad İpekyüz Apt altı No:220 BATMAN Gençosman Mah. Turgut Özal Bulvarı Zafer Kaya İşhanı No:76 Kat:3 BAYBURT Rasimbey Cad. Dinçay İş Merkezi Kat : 1 BİLECİK İnönü Mahallesi Beyazıt Caddesi Park Sitesi Zemin Kat - BİNGÖL

4 İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRESİ Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tabaklar Mah. Mudurnu yolu No: 80 BOLU Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Özgür Mah. İnönü Bulvarı SSK Hiz.Binası BURDUR Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 104 Osmangazi BURSA Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Cevat Paşa Mah. İnönü Cad. No:46 ÇANAKKALE Buğdaypazarı Mah.Kucaklama Taşı Mevkii Yapraklı Yol Kavşağı Serdaroğlu Apt. No:2 ÇANKIRI Gülalibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 122 ÇORUM Sümer Mahallesi Çal Caddesi No:38 DENİZLİ Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Azizmahmutoğulları Cd. No:32 DİYARBAKIR Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kiremit Ocağı Mah. Kadırga Sok.No:9 DÜZCE Mithatpaşa Mahallesi Alipaşa Ortakapı Caddesi No:44 Kaleiçi / EDİRNE Nail Bey Mah. Bahçeli Sok. No:5 ELAZIĞ Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kızılay Mah. 13 Şubat Cad. No : 18 ERZİNCAN Cumhuriyet Cd. Yüzbaşı Reşit Bey sok. No:1 Şengel İş Merkezi Kat:1-2 ERZURUM Arifiye Mh. Postane Sk. No:1 Odunpazarı \ ESKİŞEHİR Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Emek mah. 5 Cad. 2.Sok. No:10 Şehitkamil G.ANTEP Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çınarlar Mah. Sokakbaşı Cad. No:23 GİRESUN Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İnönü Mah.Erzurum Yolu Üzeri No:27 GÜMÜŞHANE

5 İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRESİ Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bulvar Cad.Belediye Sarayı Karşısı HAKKARİ Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Maşuklu Beldesi Hatayspor Tesisleri yanı Antakya HATAY Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 14 Kasım Mah. Aras Cad. IĞDIR İstiklal Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Bağkur Hizmet Binası ISPARTA Hacımimi Mah. Lüleciler Sk. No:4 Tophane- Beyoğlu/İSTANBUL 1362 Sok. No:29 Çankaya İZMİR Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İsmet Paşa Mah. Borsa Cad. No: 5 KAHRAMANMARAŞ Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hürriyet Mah İnönü Cad N:53 K:2,3 KARABÜK Hamidiye Mah. Atatürk Bulvarı Erdural İş Merkezi Kat:1 KARAMAN Ortakapı Mah.Ordu Cd. No:90 KARS Saraçlar Mahallesi Araç Caddesi Araç Sokak: No:11 KASTAMONU Gülük Mah. Yunus Emre Cad. Düvenönü İş Merkezi No:10/I Melikgazi / KAYSERİ Güzeltepe Mah 542. Sok 1/A KIRIKKALE Karakaş Mah. Sungurbey Cad. SSK Rant Tesisleri Kat 2 / KIRKLARELİ Medrese Mahallesi Dr. İsmail Yağız Cad. 62.sok. No:3 KIRŞEHİR Ekrem çetin Mah. Vali Güner Özmen Bulvarı KİLİS Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İstiklal Cd. Kaptanlar işhanı No:15 KOCAELİ Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Medrese Mah. Çampınar Sok. No: 8 Selçuklu / KONYA

6 İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRESİ Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hükümet Caddesi No: 1/3 KÜTAHYA Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ankara Asfaltı Üzeri Şekeri Fab. Karşısı MALATYA Hafsa Sultan Mah.Mimar Sinan Bulvarı No:142/A Merkez/MANİSA Ek Bina:Şehitler Mah.Mehmetçik Cad.No:20 Merkez/MANİSA SSK İşhanı Kat.4 No:50 Yenişehir MARDİN Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Camişerif Mah Sk. No:7 Akdeniz MERSİN Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:5 MUĞLA İstasyon Cad.Büyüközer Petrol altı Yazıcıoğlu Binası Arkası MUŞ 350 Evler Mah. Yeni Kayseri Cd.No:48 NEVŞEHİR Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Şahinali Mah.Zaman Sokak No:11 NİĞDE Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:19 ORDU Raufbey Mah Sok. No:29/B ( Ticaret ve Sanayi Odası Arkası) Osmaniye Piriçelebi Mah.Cumhuriyet Cad.(Eski İl Özel İdare Binası) No:132 Kat:1-2 RİZE Çark Cad. No: 88 Adapazarı SAKARYA Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İstasyon Mahallesi, Engin Sokak, No:33 SAMSUN Yeni Mah. M.Nebil Oktay Cad. Bayındırlık İl Müdürlüğü Lojmanları yanı SİİRT Kaleyazısı Mah. Sakarya Cad. Koca Sok. No:11 Kat:2-3-4 SİNOP Bankalar Caddesi 1. Park Sokak No:7 SİVAS Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Paşabağı Mah Sok. No:42/A ŞANLIURFA

7 İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRESİ Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yenimahalle Cizre Caddesi No:83 Merkez/ŞIRNAK Yavuz Mah. Hükümet Cad. No:173 Köprübaşı Mevki TEKİRDAĞ Merkez Kale Ardı Mah. Bedestenoğlu Yapı Koop. Çokkatlılar Önü TOKAT İskenderpaşa Mah. Güzelhisar Cad. Salih Yazıcı Sokak No: TRABZON Moğultay Mah. Cengiz Topel Cad.Hüseyin Gök Apt. No:9 TUNCELİ Kurtuluş Mah. Ali Galip Kaya Sok. No:14 Öztürk İşhanı Kat.3 UŞAK Van City İş Merkezi 1.ve 2.kat Abdurahmangazi Mah. Erciş Yolu Üzeri VAN İsmet Paşa Mah. İzmityolu No: 128/A YALOVA Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Lise Cd. Sayarlar İşhanı Kat:2 YOZGAT Mithatpaşa Mah. Hayribey Sok. Özel İdare Ek Bina Kat:3-4 ZONGULDAK

8 HİZMET MERKEZLERİ ADRESİ Ankara - Çankaya Hizmet Merkezi Sağlık Sok. No:1 Sıhhıye ANKARA Ankara - Altındağ Hizmet Merkezi Ankara - Ostim Hizmet Merkezi Ankara - Sincan Hizmet Merkezi Ankara - Polatlı Hizmet Merkezi Adana - Ceyhan Hizmet Merkezi Antalya Ek Hizmet Merkezi Antalya - Alanya Hizmet Merkezi Antalya - Manavgat Hizmet Merkezi Altındağ Cad.No.47 Dışkapı / ANKARA Başkent Bulvarı Sokak Özçelik İş Merkezi No: 4/19 OSTİM ANKARA Atatürk Mahallesi Korkmaz Sokak Çağrı Apt. No: 16 Daire Battalgazi Cad. Perpa İş Merkezi 2. Kat No: Polatlı / ANKARA Burhaniye Mah. Hükümet Cad.Ticaret Odası Binası Kat:1 No:77 Ceyhan ADANA Tahılpazarı Mah. İsmet Paşa Cad. No:51 MURATPAŞA/ANTALYA Saray Mah. Atatürk Cad. Borazanlar Sok. No:4 ALANYA/ANTALYA Bahçelievler Mah Sok. No:4 MANAVGAT/ANTALYA Aydın - Nazilli Hizmet Merkezi Altıntaş Mah. 314 Sok. No:1 Kat:1-2-3 Nazilli AYDIN Aydın - Söke Hizmet Merkezi Balıkesir - Bandırma Hizmet Merkezi Bursa - Gemlik Hizmet Merkezi Yeni Cami Eren Yıldırım Sokak Söke AYDIN 17 Eylül Mah. 828 Sok. No:1 Yeni Vergi Dairesi Yanı Bandırma BALIKESİR Hamidiye Mahallesi Kuşlu Sokak No:3/A Gemlik BURSA Bursa - İnegöl Hizmet Merkezi Hatay - İskenderun Hizmet Merkezi İstanbul - Kadıköy Hizmet Merkezi Atatürk Bulvarı Bulvar Cad.No:58/2 İnegöl BURSA Kurtuluş Mah. Şehit Pamir Cad. No:35 İskenderun HATAY Eğitim Mah.1.Açıkgöz Sk. No:34 Kadıköy/İSTANBUL İstanbul - Pendik Hizmet Merkezi Adnan MenderesBulvarı No:11 Pendik İSTANBUL

9 HİZMET MERKEZLERİ ADRESİ İstanbul - Beyoğlu Hizmet Merkezi İstanbul - Şişli Hizmet Merkezi Gümüşsuyu Mah. Selime hatun camii ssokak Abisa iş merkezi C blok No:3 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL Abidei-hürriyet Cad. Palazoğlu Sok. No:10Şişli İSTANBUL İstanbul - Bahçelievler Hizmet Merkezi İstanbul - Bayrampaşa Hizmet Merkezi Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.2.Sok.No:14 Bahçelievler-İSTANBUL Abdi İpekçi cd. No:129 K:3 Bayrampaşa / İSTANBUL İstanbul - Büyükçekmece Hizmet Merkezi Fatih Mah. Kalyon Sok. No:5 Büyükçekmece İSTANBUL İstanbul - Ümraniye Hizmet Merkezi İstanbul - Başakşehir Hizmet Merkezi İstanbul - Tuzla Ek Hizmet Merkezi Atakent mah. Alemdağ cad. No.372/1 Ümraniye/İSTANBUL Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No : 102 Sicimoğlu İş Merkezi 1.kat Başakşehir \ İSTANBUL Yayla Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:45 Tuzla/İSTANBUL İzmir - Bornova Hizmet Merkezi İzmir - Çiğli Hizmet Merkezi Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak No:28/A Bayraklı/İZMİR Anadolu Caddesi No:969 Kat: 1-2 ÇİĞLİ İZMİR İzmir - Karabağlar Hizmet Merkezi Yeşillik Caddesi No:502 Karabağlar/İZMİR İzmir - Konak Hizmet Merkezi İsmet Kaptan Mh Sk. No.29 Çankaya/İzmir İzmir - Torbalı Hizmet Merkezi Kahramanmaraş - Elbistan Hizmet Merkezi Lüleburgaz Hizmet Merkezi Kocaeli - Gebze Hizmet Merkezi Konya - Ereğli Hizmet Merkezi Tepeköy Mahallesi Erdinç Tekirli Cad.No:21 Torbalı/İZMİR Köprübaşı Mahallesi Ulucami Caddesi No:12/A Elbistan/KAHRAMANMARAŞ Yenimahalle Kışla Cad. No: 1 Lüleburgaz/ KIRKLARELİ Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi 952/4 sokak No:3 GEBZE Hükümet Konağı Ereğli / KONYA Manisa - Salihli Hizmet Merkezi Salihli Özel İdare İşhanı Mithatpaşa mah. Atatürk Caddesi No: 32 Kat:2 Salihli MANİSA

10 HİZMET MERKEZLERİ Manisa - Soma Hizmet Merkezi Manisa - Akhisar Hizmet Merkezi Mersin - Tarsus Hizmet Merkezi Samsun - Bafra Hizmet Merkezi Tekirdağ - Çerkezköy Hizmet Merkezi Tekirdağ - Çorlu Hizmet Merkezi Zonguldak - Karadenizereğli Hizmet Merkezi ADRESİ Nihat Danışman Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No: Soma MANİSA Hashoca Mah. 4. Sokak Belediye Sebzeciler İş Merkezi 2. Kat Akhisar / MANİSA Fatih Mah. Kocadolap Sok. No:1 Kat1/2 Özel İdare Müdürlüğü Demirkapı TARSUS Tabakhane Mahallesi Emirefendi Caddesi No:28/13 Bafra / SAMSUN Gaziosmanpaşa Mah. Namık Kemal Bulvarı No:9/11 Çerkezköy / TEKİRDAĞ Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Cad. No:20/1 ÇORLU/TEKİRDAĞ Müftü Mah. İbrahim Efe Cad. No:38 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK

11 ORTAK PAYDAŞLAR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ADRESİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: Çankaya Ankara/TÜRKİYE BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PDR-DER Bilkent Üniversitesi Bilkent/Ankara/TÜRKİYE Merkez Kampüs: Eskişehir Yolu 29.km, 06810, Yenimahalle/ANKARA Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi Tandoğan / Ankara / Türkiye Öncebeci Mah. Umut Sok. No:50/4 Kolej/ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE GAZİ ÜNİVERSİTESİ HAK-İŞ KONFEDERASYONU Bahçelievler Son Durak Çankaya/Ankara Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teknikokullar ANKARA Tunus Caddesi No: 37 Kavaklıdere / Ankara MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU Özveren Sokak No:9 Kat:4 Demirtepe ANKARA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KALKINMA BAKANLIĞI İnönü Bulvarı No:42 Pk: Emek / ANKARA Namik Kemal Mah. 3. Cad. Kumrular Sok. 7/b Kizilay/ANKARA Necatibey Cad. No.110/A Yücetepe / ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Üniversiteler mah Ankara Yücetepe Mah.Necatibey Cad. No: Çankaya/ANKARA Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66 Altmisevler / MAMAK / ANKARA Gelibolu Sokak 5 Kavaklıdere ANKARA

12 ORTAK PAYDAŞLAR MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDARASYONU ADRESİ Atatürk Bulvarı No:227 Kat: Kavaklıdere/ ANKARA Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) /ANKARA Bayındır sok.no:10 Kızılay Ankara Tunus Cd No:4,Çankaya, Ankara Hoşdere Caddesi Reşat Nuri Sokak No: Çankaya / ANKARA Tunus Caddesi No: Kavaklıdere / Ankara

13 POSTER/AFİŞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİ KOLİSİ 81 ADET KOLİ İŞKUR HİZMET MERKEZLERİ KOLİSİ 42 ADET KOLİ ORTAK PAYDAŞLAR KOLİSİ 23 ADET KOLİ KARİYER KOLİSİ 5 ADET KOLİ EĞİTİM KOLİSİ PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEM POSTER/AFİŞ 2 POSTER/AFİŞ 1 POSTER/AFİŞ 1 POSTER/AFİŞ 3 KALEM 50 KALEM 50 KALEM 50 KALEM 250 EUROGUİDANCE EUROGUİDANCE EUROGUİDANCE BROŞÜRÜ 4 BROŞÜRÜ 4 BROŞÜRÜ 4 KALEM EUROGUİDAN BROŞÜRÜ EUROGUİDANCE BROŞÜRÜ 10 PLOTEUS BROŞÜ PLOTEUS BROŞÜRÜ 55 PLOTEUS BROŞÜRÜ 55 PLOTEUS BROŞÜRÜ 55 PLOTEUS BROŞÜRÜ 250 ÖĞRENCİ DEFTERİ 50 ÖĞRENCİ DEFTERİ 50 ÖĞRENCİ DEFTERİ 50 ÖĞRENCİ DEFTERİ 250 UZMAN DEFTE UZMAN ÇANTAS ADET DERİ) TAKVİM 30 TAKVİM 30 ÖĞRENCİ ÇANTASI 50 ÖĞRENCİ ÇANTASI 250 TAKVİM TAKVİM 30 TAKVİM 250 FLASH DİSC * Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri kolileri, İŞKUR Hizmet Merkezleri kolileri ve Ortak Paydaşların kolileri Ek-1 de gönderilen adreslere göre kargo ile gönderilecektir. * Kariyer ve Eğitim Kolileri Avrupa Rehberlik Merkezi Ofisine gönderilecektir. (Adres: İŞKUR Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No: 42 Kat: 9 Yenimahalle /ANKARA) * Makam ve Daire Başkanları Hediye Paketleri, Şube Müdürlerinin Hediye Paketleri, İŞKUR Genel Müdürlüğü Personelinin Hediye Paketleri, yüklenici firma tarafından elden teslim edilecektir ve teslim edildiği belgeleri ile berabe (Adres: İŞKUR Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No: 42 Kat: 9 Yenimahalle /ANKARA) * IMD Hediye paketleri, Takım Formaları ve ARM Kolileri Avrupa Rehberlik Merkezi Ofisine gönderilecektir. (Adres: İŞKUR Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No: 42 Kat: 9 Yenimahalle /ANKARA)

14 KOLİSİ 4 ADET KOLİ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KOLİSİ 1 ADET KOLİ İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKAM VE DAİRE BAŞKANLARI KOLİSİ 25 ADET HEDİYE PAK İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLERİ KOLİSİ 42 ADET HEDİYE PAK. İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜK PERSONEL KOLİSİ. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ KALEM 100 KALEM 300 OGUİDANCE ROŞÜRÜ 5 ÖĞRENCİ DEFTERİ 300 KALEM 1 KALEM 1 KALEM EUROGUİDANCE EUROGUİDANCE BROŞÜRÜ 1 BROŞÜRÜ 1 ÖĞRENCİ DEFTERİ EUS BROŞÜRÜ 100 ÖĞRENCİ ÇANTASI 500 PLOTEUS BROŞÜRÜ 1 PLOTEUS BROŞÜRÜ 1 ÖĞRENCİ ÇANTASI AN DEFTERİ 100 KARTVİZİTLİK 100 UZMAN DEFTERİ 1 ÖĞRENCİ DEFTERİ 1 TAKVİM N ÇANTASI (25 UZMAN ÇANTASI DET DERİ) 100 TAKVİM 695 (DERİ) 1 ÖĞRENCİ ÇANTASI 1 FLASH DİSC TAKVİM 100 TERMOS BARDAK 195 FLASH DİSC 1 TAKVİM 1 LASH DİSC 100 KARTVİZİTLİK 1 FLASH DİSC 1 STER/AFİŞ 1 TERMOS BARDAK 1 TERMOS BARDAK 1 TAKVİM 1 KARTVİZİTLİK 1 ile beraber Avrupa Rehberlik Merkezi Ofisine bırakılacaktır.

15 500 ADET HEDİYE PAK. İMD İŞKUR GEN.MÜD. 9.KAT KOLİSİ 30 ADET HEDİYE PAK. İŞKUR SPOR FUTBOL TAKIMI (ARM) 1 ADET KOLİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı 1 KALEM 1 T-SHİRT 50 POSTER/AFİŞ 1 1 ÖĞRENCİ DEFTERİ 1 TAKVİM 2 ŞORT 50 KALEM EUROGUİDANCE BROŞÜRÜ 2 FLASH DİSC 1 PLOTEUS BROŞÜRÜ 1 TERMOS BARDAK 1 ÖĞRENCİ DEFTERİ KARTVİZİTLİK 1 ÖĞRENCİ ÇANTASI TERMOS BARDAK FLASH DİSC KARTVİZİTLİK

16 TÜRKİYE İŞ KURUMU AVRUPA REHBERLİK MERKEZİ 2013 YILI TASARIM VE BASKISI YAPTIRILARAK SATIN ALINACAK TANITIM VE KIRTASİYE MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

17 1. İŞİN TANIMI: tarih ve / sayılı Yaşam Boyu Öğrenme Programı Hibe Sözleşmesi eki 2013 Yılı Bütçe Planı, Çalışma Programı 4-İletişim" maddesi ile 1- Basılı ve Elektronik Materyaller, 6,2- Medyada Açıklık/Yayınlama-Promosyon Materyalleri Listesinde, hizmeti ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmak, farkındalığı artırmak/geliştirmek için baskılı tanıtım materyalleri hazırlanması planlanmıştır. 2. TERİMLER: Bu Şartnameye konu olan taraflar ve ihalesi yapılacak hizmet aşağıdaki şekilde adlandırılacaktır. Merkez/İdare : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı / ihaleyi yapan kurum, Yüklenici : İhale üzerinde kalan ve kendisiyle sözleşme imzalanan istekli firma. 3. TESLİM SÜRESİ ve TESLİM BİÇİMİ: Yüklenici, ihale konusu malzemeleri, aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak taraflar arasında tedarik sözleşmenin imzalanmasını müteakiben en geç 15 gün içerisinde teslim edecektir. Promosyon malzemeleri, İdarenin verdiği listede yer alan sayıda kargo ile koli ve/ya paketlerle teslim edilecektir. Kargo teslimat çıktısı İdareye, teslim tarihinden en geç bir hafta sonra verilecektir. Kırtasiye malzemeleri için ayrıca bir koli hazırlanmalı ve aynı tarihte teslim edilmelidir. 4. BASKI MİKTARLARI ve TEKNİK DETAYLARI: BROŞÜR PLATEUS Adet : 5000 Boyut : 15 cm X 21 cm Sayfa Sayısı : 8 sayfa Kağıt : 200 gr. mat kuşe Baskı : Tamamı 4 renk ofset baskı Cilt : Tel dikiş Özellikler : Tamamı vernikli BROŞÜR EURO GUIDANCE Adet : 750 Boyut : 15 cm X 21 cm (açık hali) Sayfa Sayısı : 4 sayfa Kağıt : 250 gr. mat kuşe Baskı : Tamamı 4 renk ofset baskı Cilt : Tek kırım Özellikler : Çift yüzey mat selefon kaplama ve kısmi lak 2

18 ÖĞRENCİ DEFTERİ Adet :5000 Boyut : 12 cm X 19 cm (iç sayfalar) Kağıt : İç sayfalar, 70 gr. 1. hamur Sayfa Sayısı : 100 yaprak Baskı : İç sayfalar çift yüz tek renk ofset baskı Cilt : İplik dikiş Kapak : Termo deri sıvama kapak Özellikler : Kapak ön yüzeye soğuk baskı logo uygulama, Lastik mekanizmalı, Oval köşeli, Lastik kalem tutacağı ve kurdele (Deri rengi seçimi İdare yetkilisi tarafından yapılacaktır.) UZMAN DEFTERİ Adet :1.000 Boyut : 15cm X 20 cm Sayfa Sayısı : 150 yaprak Kağıt : İç sayfalar, 70 gr. 1. hamur Baskı : İç sayfalar çift yüz tek renk ofset baskı Cilt : İplik dikiş Kapak : Termo deri sıvama kapak Özellikler : Kapak ön yüzeye soğuk baskı logo uygulama, Lastik mekanizmalı, Oval köşeli, ELYAF BEZ ÇANTA Adet : 1000 Boyut : 28 cm X 36 cm X 8 cm (körük) Baskı : İki taraf 2 renk baskılı Özellikler : tela kumaş, renkli, sap uzunluğu: 45 cm eni 3 cm 2014 YILI MASA TAKVİMİ Adet : 5000 Boyut : Yapraklar; 9 cm X 10,5 cm, Takvim ayağı; 9 X 13 cm. (kapalı hali), 3 X 32 cm. (açık hali Sayfa Sayısı : 14 yaprak Kağıt : Yapraklar; 200 gr. mat kuşe, Takvim ayağı; 400 gr. Amerikan Bristol Baskı : Yapraklar; çift yüzey 4 renk ofset baskı, Takvim ayağı; tek yüz 4 renk baskılı Cilt : Üstten spiralli KALEM Adet : 5000 Baskı : Pilot kalem, tek renk, tek yüzey serigrafi baskılı Özellikler : Geri dönüşümlü 3

19 AFİŞ Adet : 250 Boyut : 50 cm X 70 cm kağıt : 135 gr. mat kuşe Baskı : 4 renk ofset baskı KARTVİZİTLİK Adet : 300 Boyut : 5 cm X 8 cm Özellikler :Deri metal (Tasarımlı EG Logolu) FLASH DİSK Adet :250 Özellikler : 4GB (Tasarımlı EG Logolu) TERMOS BARDAK Adet :300 Özellikler : 330ml, İçi çelik, dışı plastik, kulplu ve kapaklı (Tasarımlı EG Logolu ) TİŞÖRT Adet :50 Özellikler :Euroguidance yazı ve logolu futbolcu tişörtü tasarımı, İdare tarafından Yükleniciye verilecektir. ŞORT Adet :50 Özellikler :50 Adet Futbolcu şortu. Bütün ürünler için; Hazırlanacak olan numuneler İdarenin onayına sunulacaktır. Yükleniciye materyaller üzerine işlenecek logolar, eklenecek yazı, içerik illüstrasyon ve görsel malzemeler İdare tarafından belirlenecektir. 4

20 EUROGUIDANCE KIRTASİYE MALZEMESİ İHTİYAÇ LİSTESİ KUTU BİÇİMLİ KLASÖR-100 TANE, EVRAK KAĞITLIĞI -50 TANE, KISKAÇLI NOTLUK-100 TANE, ŞOVALELİ TAHTA+ KAĞITLI-1 TANE, MASA LAMBASI-37 TANE, MANTAR PANO-15 TANE-50 CM & 35 CM, PANO İĞNESİ-15 KUTU, RENKLİ KAĞIT-5 RENK-2 ŞER TOP (SARI-MAVİ-TURUNCU-YEŞİL- LEYLAK), RÖPRÖDÜKSİYON RESİM-2 TANE-50 CM & 35 CM, (VAN GOGH), FLASH DISC-32 GB, 37 TANE. 6. GENEL HÜKÜMLER: Yüklenici, işin yürütülmesi ve teslimi ile ilgili olarak Avrupa Rehberlik Merkezi ile irtibat halinde olacaktır. Çalışmalarda kullanılan metinlerdeki düzenleme ve redakte hatalarında tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır. İhale konusu işlerin üretimine başlamak için İdarenin nihai onayı alınacaktır. Basım işlerinde gerekecek görsel ve yazılı materyaller İdare tarafından temin edilecektir. İdarenin sahip olduğu görsel ve yazılı materyallerin yetersiz kalması durumunda Yüklenici tarafından uygun görülen materyaller yasal kurallar çerçevesinde temin edilecektir. Yüklenici tarafından yasal olmayan usullerle temin edilerek materyal kullanılması durumunda her türlü maddi ve hukuki sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. İş bitiminde, malzemelerin teslim yeri Avrupa Rehberlik Merkezi Mevlana Bulvarı Emniyet Mah. No:42 9.kat YENİMAHALLE/ANKARA adresi olacaktır. Kapıda malzeme teslim alınmayacaktır. İş bitiminde ürünlerin tasarım dosyalarının son hali, orijinal formatında (İnDesign) ve Adobe Acrobat (pdf) formatında CD-Rom aracılığıyla elektronik ortamda Avrupa Rehberlik Merkezine teslim edilecektir. İdare tarafından temin edilen ve Yüklenici tarafından bu şartnamede yer alan işler için 5

21 üretilen her türlü görsel ve yazılı materyalin kullanım hakkı İdareye aittir. Yüklenicinin sözleşme konusu teslimatı sözleşmede belirtilen nihai teslim süresi içerisinde teslim edememesi durumunda; 10 güne kadar olan gecikmeler için sözleşme tutarının %2 si oranında gecikme cezası uygulanır. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin teknik şartnamede belirtilen şartların herhangi birine uymaması halinde İdare, sözleşme konusu mal ya da hizmeti kabul etmeme hakkını saklı tutar. Görülen eksiklikler İdare tarafından yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Eksikliklerin devam etmesi halinde, ikinci bir uyarıya gerek kalmaksızın iş, bir başka istekli firmaya devredilebilir. Bu durumda, Yüklenicinin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde İdarenin sorumlu tutulamayacağı gibi, İdarenin maruz kalabileceği her türlü zarar ise Yüklenicinin hak edişinden ceza olarak kesilecek ve ödeme, kesintiden arta kalan miktar olarak yapılacaktır. İdarenin KDV muafiyetinden yararlanabilmesi için İdare ile Yüklenici arasında "Tedarik Sözleşmesi" imzalanması zorunludur. 6

22 Açık ihale usulü ile ihale edilen 23 Kalem tanıtım materyali mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü b) Adresi: Mevlana Bulvarı No:42 - Yenimahalle / Ankara c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Canan Can GÖKYAY/Uzman Yradımcısı 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu malın; a) Adı: 23 kalem tanıtım materyali b) Varsa kodu: c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır. ç) Teslim edileceği yer: Avrupa Rehberlik Merkezi Mevlana Bulvarı N:42 Kat:9 Y.Mahalle/ANKARA d) Bu bent boş bırakılmıştır. Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 3.1. a) İhale kayıt numarası: 2013/ b) İhale usulü: Açık ihale. c) Tekliflerin sunulacağı adres: Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA ç) İhalenin yapılacağı adres: Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA d) İhale (son teklif verme) tarihi: e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA 3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmesi zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Mevlana Bulvarı N:42 Kat:9 Yenimahalle/ANKARA 1

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

EK :3 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EK :3 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :3 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Bilecik İş Şehri. Bilecik Kurum

Page 1 of 13. İhale Şehri. Bilecik İş Şehri. Bilecik Kurum Page 1 of 13 İhale Şehri Bilecik İş Şehri Bilecik Kurum Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü(ptt) Bilecik Ptt Başmüdürlüğü İşletme Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik, İlaçlama Ve Kalorifer Yakma

Detaylı

İhale Bilgileri 23 KALEM MUHTELİF İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ İHALENİN KONUSU. SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Bilgileri 23 KALEM MUHTELİF İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ İHALENİN KONUSU. SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İhale Bilgileri 2331 TAKIM KIŞLIK İŞ ELBİSESİ (KEPLİ) MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152133 İHALE TARİHİ VE SAATİ 14/09/2015 14:00

İhale Bilgileri 2331 TAKIM KIŞLIK İŞ ELBİSESİ (KEPLİ) MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152133 İHALE TARİHİ VE SAATİ 14/09/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 60,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 60,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 11.02.

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 11.02. Page 1 of 14 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 11.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

SMS HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SMS HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SMS HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SMS hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

TÜLOMSAŞ İTFAİYE PERSONELİ HİZMET ALIMI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

TÜLOMSAŞ İTFAİYE PERSONELİ HİZMET ALIMI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimizin 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

ADED İ 1 Beşeri Bilimler 1230 4 Sosyal Bilimler 1463 2 Fen Bilimleri 2383 5 Uygulamalı Bilimler 1060 3 Sanat ve Mimari 184 6 TOPLAM 6320

ADED İ 1 Beşeri Bilimler 1230 4 Sosyal Bilimler 1463 2 Fen Bilimleri 2383 5 Uygulamalı Bilimler 1060 3 Sanat ve Mimari 184 6 TOPLAM 6320 T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME 6320 ADET YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

45.000 LİTRE STERİLİZE SÜT

45.000 LİTRE STERİLİZE SÜT BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.İHALE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum

Page 1 of 11. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum Page 1 of 11 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Ceza Ve İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu İşin Adı/Konusu/Cinsi Saç Satın Alınacaktır

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sümer Holding AŞ Genel Müdürlük Hizmet Binası ile Taşucu İşletmesi Liman alanında bulunan açık ve kapalı tüm bölümlerin toplam 8 personel

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşucu İşletmesi Limanı, Fabrika Sahası ve Müştemilatı ile İzmir Depolarına Koruma ve Güvenlik Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Veritabanı Loglama Yazılımı lisansları, 1 yıllık garantibakım destek, kurulum-konfigurasyon ve Eğitim hizmetinin

Açık ihale usulü ile ihale edilen Veritabanı Loglama Yazılımı lisansları, 1 yıllık garantibakım destek, kurulum-konfigurasyon ve Eğitim hizmetinin Açık ihale usulü ile ihale edilen Veritabanı Loglama Yazılımı lisansları, 1 yıllık garantibakım destek, kurulum-konfigurasyon ve Eğitim hizmetinin alınması mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKÜ 2015 Yılı Bakım - Onarım Malzemesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKÜ 2015 Yılı Bakım - Onarım Malzemesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen AKÜ 2015 Yılı Bakım - Onarım Malzemesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR.

KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR. KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR. SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Genel Müdürlük Binası ile Gölbaşı/ANKARA'da bulunan Halı Satış Mağazası ve Müştemilatının Koruma ve Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Page 1 of 15. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 15. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 15 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Park Bahçe Sahalarının Bakımı Ve Çevre Düzenlenmesi

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA SERVİS HİZMETİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Şube Müdürlüğü

PERSONEL TAŞIMA SERVİS HİZMETİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Şube Müdürlüğü PERSONEL TAŞIMA SERVİS HİZMETİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Şube Müdürlüğü Personel Taşıma Servis Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Page 1 of 15. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 15. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 15 İhale Şehri Bolu İş Şehri Bolu Kurum Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu İşin Adı/Konusu/Cinsi Yibo Yatılı Öğrencilerine 3 Öğün Malzemeli Yemek Verme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 20.01.2011

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Page 1 of 16. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 16. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 16 İhale Şehri Bolu İş Şehri Bolu Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Malzemeleri Alınacaktır İhale Tarihi 14.01.2011

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ 60,- TL. Yaşar UZUNÇAM. Umut DÖNER. hazirlama@tulomsas.com.tr

İŞYERİ HEKİMLİĞİ 60,- TL. Yaşar UZUNÇAM. Umut DÖNER. hazirlama@tulomsas.com.tr BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı