a) Yapılacağı yer : Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a) Yapılacağı yer : Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : 24.10.2013-10:00"

Transkript

1 23 KALEM TANITIM MATERYALİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23 Kalem tanıtım materyali alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Avrupa Rehberlik Merkezi Mevlana Bulvarı N:42 Kat:9 Y.Mahalle/ANKARA c) Teslim tarihi : Yüklenici, ihale konusu malzemeleri, aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak taraflar arasında tedarik sözleşmenin imzalanmasını müteakiben en geç 15 gün içerisinde teslim edecektir. Promosyon malzemeleri, İdarenin verdiği listede yer alan sayıda kargo ile koli ve/ya paketlerle teslim edilecektir. Kargo teslimat çıktısı İdareye, teslim tarihinden en geç bir hafta sonra verilecektir. Kırtasiye malzemeleri için ayrıca bir koli hazırlanmalı ve aynı tarihte teslim edilmelidir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Mevlana Bulvarı N:42 Kat:9 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3 İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRESİ Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Sağlık Sok. No:1 Sıhhıye ANKARA Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Seyhan Mah.Karataş Cad. No:4 Yüreğir ADANA Turgut Reis Mahallesi Sakarya Caddesi No:2/A ADIYAMAN Karaman Mah. Bankalar Cad. Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İşmerkezi 1.Kat No:32/ AFYONKARAHİSAR Sıtkiye Mah. Esat Sok. No: AĞRI Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hassas Mahallesi 6601 Sokak No:5 AKSARAY Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Beyazitpaşa Mah.M Varinli Cad.Bağkur Binası AMASYA Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Gürsu Mah. 337 Sok. No:44 ANTALYA İnönü mah. Erzurum Cd.Karayolları Şube Şefliği Karşısı ARDAHAN Çarşı Mah. Hürriyet Cad. No:23 ARTVİN Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi No:8 AYDIN Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Paşaalanı Mah. 188.Sok.No:30 Merkez/BALIKESİR Demirciler Mahallesi Ali Gama Sokak. SGK Hizmet Binası BARTIN Kültür Mah Kıbrıs Şehitleri Cad İpekyüz Apt altı No:220 BATMAN Gençosman Mah. Turgut Özal Bulvarı Zafer Kaya İşhanı No:76 Kat:3 BAYBURT Rasimbey Cad. Dinçay İş Merkezi Kat : 1 BİLECİK İnönü Mahallesi Beyazıt Caddesi Park Sitesi Zemin Kat - BİNGÖL

4 İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRESİ Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tabaklar Mah. Mudurnu yolu No: 80 BOLU Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Özgür Mah. İnönü Bulvarı SSK Hiz.Binası BURDUR Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 104 Osmangazi BURSA Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Cevat Paşa Mah. İnönü Cad. No:46 ÇANAKKALE Buğdaypazarı Mah.Kucaklama Taşı Mevkii Yapraklı Yol Kavşağı Serdaroğlu Apt. No:2 ÇANKIRI Gülalibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 122 ÇORUM Sümer Mahallesi Çal Caddesi No:38 DENİZLİ Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Azizmahmutoğulları Cd. No:32 DİYARBAKIR Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kiremit Ocağı Mah. Kadırga Sok.No:9 DÜZCE Mithatpaşa Mahallesi Alipaşa Ortakapı Caddesi No:44 Kaleiçi / EDİRNE Nail Bey Mah. Bahçeli Sok. No:5 ELAZIĞ Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kızılay Mah. 13 Şubat Cad. No : 18 ERZİNCAN Cumhuriyet Cd. Yüzbaşı Reşit Bey sok. No:1 Şengel İş Merkezi Kat:1-2 ERZURUM Arifiye Mh. Postane Sk. No:1 Odunpazarı \ ESKİŞEHİR Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Emek mah. 5 Cad. 2.Sok. No:10 Şehitkamil G.ANTEP Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çınarlar Mah. Sokakbaşı Cad. No:23 GİRESUN Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İnönü Mah.Erzurum Yolu Üzeri No:27 GÜMÜŞHANE

5 İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRESİ Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bulvar Cad.Belediye Sarayı Karşısı HAKKARİ Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Maşuklu Beldesi Hatayspor Tesisleri yanı Antakya HATAY Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 14 Kasım Mah. Aras Cad. IĞDIR İstiklal Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Bağkur Hizmet Binası ISPARTA Hacımimi Mah. Lüleciler Sk. No:4 Tophane- Beyoğlu/İSTANBUL 1362 Sok. No:29 Çankaya İZMİR Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İsmet Paşa Mah. Borsa Cad. No: 5 KAHRAMANMARAŞ Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hürriyet Mah İnönü Cad N:53 K:2,3 KARABÜK Hamidiye Mah. Atatürk Bulvarı Erdural İş Merkezi Kat:1 KARAMAN Ortakapı Mah.Ordu Cd. No:90 KARS Saraçlar Mahallesi Araç Caddesi Araç Sokak: No:11 KASTAMONU Gülük Mah. Yunus Emre Cad. Düvenönü İş Merkezi No:10/I Melikgazi / KAYSERİ Güzeltepe Mah 542. Sok 1/A KIRIKKALE Karakaş Mah. Sungurbey Cad. SSK Rant Tesisleri Kat 2 / KIRKLARELİ Medrese Mahallesi Dr. İsmail Yağız Cad. 62.sok. No:3 KIRŞEHİR Ekrem çetin Mah. Vali Güner Özmen Bulvarı KİLİS Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İstiklal Cd. Kaptanlar işhanı No:15 KOCAELİ Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Medrese Mah. Çampınar Sok. No: 8 Selçuklu / KONYA

6 İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRESİ Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hükümet Caddesi No: 1/3 KÜTAHYA Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ankara Asfaltı Üzeri Şekeri Fab. Karşısı MALATYA Hafsa Sultan Mah.Mimar Sinan Bulvarı No:142/A Merkez/MANİSA Ek Bina:Şehitler Mah.Mehmetçik Cad.No:20 Merkez/MANİSA SSK İşhanı Kat.4 No:50 Yenişehir MARDİN Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Camişerif Mah Sk. No:7 Akdeniz MERSİN Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:5 MUĞLA İstasyon Cad.Büyüközer Petrol altı Yazıcıoğlu Binası Arkası MUŞ 350 Evler Mah. Yeni Kayseri Cd.No:48 NEVŞEHİR Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Şahinali Mah.Zaman Sokak No:11 NİĞDE Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:19 ORDU Raufbey Mah Sok. No:29/B ( Ticaret ve Sanayi Odası Arkası) Osmaniye Piriçelebi Mah.Cumhuriyet Cad.(Eski İl Özel İdare Binası) No:132 Kat:1-2 RİZE Çark Cad. No: 88 Adapazarı SAKARYA Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İstasyon Mahallesi, Engin Sokak, No:33 SAMSUN Yeni Mah. M.Nebil Oktay Cad. Bayındırlık İl Müdürlüğü Lojmanları yanı SİİRT Kaleyazısı Mah. Sakarya Cad. Koca Sok. No:11 Kat:2-3-4 SİNOP Bankalar Caddesi 1. Park Sokak No:7 SİVAS Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Paşabağı Mah Sok. No:42/A ŞANLIURFA

7 İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRESİ Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yenimahalle Cizre Caddesi No:83 Merkez/ŞIRNAK Yavuz Mah. Hükümet Cad. No:173 Köprübaşı Mevki TEKİRDAĞ Merkez Kale Ardı Mah. Bedestenoğlu Yapı Koop. Çokkatlılar Önü TOKAT İskenderpaşa Mah. Güzelhisar Cad. Salih Yazıcı Sokak No: TRABZON Moğultay Mah. Cengiz Topel Cad.Hüseyin Gök Apt. No:9 TUNCELİ Kurtuluş Mah. Ali Galip Kaya Sok. No:14 Öztürk İşhanı Kat.3 UŞAK Van City İş Merkezi 1.ve 2.kat Abdurahmangazi Mah. Erciş Yolu Üzeri VAN İsmet Paşa Mah. İzmityolu No: 128/A YALOVA Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Lise Cd. Sayarlar İşhanı Kat:2 YOZGAT Mithatpaşa Mah. Hayribey Sok. Özel İdare Ek Bina Kat:3-4 ZONGULDAK

8 HİZMET MERKEZLERİ ADRESİ Ankara - Çankaya Hizmet Merkezi Sağlık Sok. No:1 Sıhhıye ANKARA Ankara - Altındağ Hizmet Merkezi Ankara - Ostim Hizmet Merkezi Ankara - Sincan Hizmet Merkezi Ankara - Polatlı Hizmet Merkezi Adana - Ceyhan Hizmet Merkezi Antalya Ek Hizmet Merkezi Antalya - Alanya Hizmet Merkezi Antalya - Manavgat Hizmet Merkezi Altındağ Cad.No.47 Dışkapı / ANKARA Başkent Bulvarı Sokak Özçelik İş Merkezi No: 4/19 OSTİM ANKARA Atatürk Mahallesi Korkmaz Sokak Çağrı Apt. No: 16 Daire Battalgazi Cad. Perpa İş Merkezi 2. Kat No: Polatlı / ANKARA Burhaniye Mah. Hükümet Cad.Ticaret Odası Binası Kat:1 No:77 Ceyhan ADANA Tahılpazarı Mah. İsmet Paşa Cad. No:51 MURATPAŞA/ANTALYA Saray Mah. Atatürk Cad. Borazanlar Sok. No:4 ALANYA/ANTALYA Bahçelievler Mah Sok. No:4 MANAVGAT/ANTALYA Aydın - Nazilli Hizmet Merkezi Altıntaş Mah. 314 Sok. No:1 Kat:1-2-3 Nazilli AYDIN Aydın - Söke Hizmet Merkezi Balıkesir - Bandırma Hizmet Merkezi Bursa - Gemlik Hizmet Merkezi Yeni Cami Eren Yıldırım Sokak Söke AYDIN 17 Eylül Mah. 828 Sok. No:1 Yeni Vergi Dairesi Yanı Bandırma BALIKESİR Hamidiye Mahallesi Kuşlu Sokak No:3/A Gemlik BURSA Bursa - İnegöl Hizmet Merkezi Hatay - İskenderun Hizmet Merkezi İstanbul - Kadıköy Hizmet Merkezi Atatürk Bulvarı Bulvar Cad.No:58/2 İnegöl BURSA Kurtuluş Mah. Şehit Pamir Cad. No:35 İskenderun HATAY Eğitim Mah.1.Açıkgöz Sk. No:34 Kadıköy/İSTANBUL İstanbul - Pendik Hizmet Merkezi Adnan MenderesBulvarı No:11 Pendik İSTANBUL

9 HİZMET MERKEZLERİ ADRESİ İstanbul - Beyoğlu Hizmet Merkezi İstanbul - Şişli Hizmet Merkezi Gümüşsuyu Mah. Selime hatun camii ssokak Abisa iş merkezi C blok No:3 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL Abidei-hürriyet Cad. Palazoğlu Sok. No:10Şişli İSTANBUL İstanbul - Bahçelievler Hizmet Merkezi İstanbul - Bayrampaşa Hizmet Merkezi Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.2.Sok.No:14 Bahçelievler-İSTANBUL Abdi İpekçi cd. No:129 K:3 Bayrampaşa / İSTANBUL İstanbul - Büyükçekmece Hizmet Merkezi Fatih Mah. Kalyon Sok. No:5 Büyükçekmece İSTANBUL İstanbul - Ümraniye Hizmet Merkezi İstanbul - Başakşehir Hizmet Merkezi İstanbul - Tuzla Ek Hizmet Merkezi Atakent mah. Alemdağ cad. No.372/1 Ümraniye/İSTANBUL Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No : 102 Sicimoğlu İş Merkezi 1.kat Başakşehir \ İSTANBUL Yayla Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:45 Tuzla/İSTANBUL İzmir - Bornova Hizmet Merkezi İzmir - Çiğli Hizmet Merkezi Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak No:28/A Bayraklı/İZMİR Anadolu Caddesi No:969 Kat: 1-2 ÇİĞLİ İZMİR İzmir - Karabağlar Hizmet Merkezi Yeşillik Caddesi No:502 Karabağlar/İZMİR İzmir - Konak Hizmet Merkezi İsmet Kaptan Mh Sk. No.29 Çankaya/İzmir İzmir - Torbalı Hizmet Merkezi Kahramanmaraş - Elbistan Hizmet Merkezi Lüleburgaz Hizmet Merkezi Kocaeli - Gebze Hizmet Merkezi Konya - Ereğli Hizmet Merkezi Tepeköy Mahallesi Erdinç Tekirli Cad.No:21 Torbalı/İZMİR Köprübaşı Mahallesi Ulucami Caddesi No:12/A Elbistan/KAHRAMANMARAŞ Yenimahalle Kışla Cad. No: 1 Lüleburgaz/ KIRKLARELİ Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi 952/4 sokak No:3 GEBZE Hükümet Konağı Ereğli / KONYA Manisa - Salihli Hizmet Merkezi Salihli Özel İdare İşhanı Mithatpaşa mah. Atatürk Caddesi No: 32 Kat:2 Salihli MANİSA

10 HİZMET MERKEZLERİ Manisa - Soma Hizmet Merkezi Manisa - Akhisar Hizmet Merkezi Mersin - Tarsus Hizmet Merkezi Samsun - Bafra Hizmet Merkezi Tekirdağ - Çerkezköy Hizmet Merkezi Tekirdağ - Çorlu Hizmet Merkezi Zonguldak - Karadenizereğli Hizmet Merkezi ADRESİ Nihat Danışman Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No: Soma MANİSA Hashoca Mah. 4. Sokak Belediye Sebzeciler İş Merkezi 2. Kat Akhisar / MANİSA Fatih Mah. Kocadolap Sok. No:1 Kat1/2 Özel İdare Müdürlüğü Demirkapı TARSUS Tabakhane Mahallesi Emirefendi Caddesi No:28/13 Bafra / SAMSUN Gaziosmanpaşa Mah. Namık Kemal Bulvarı No:9/11 Çerkezköy / TEKİRDAĞ Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Cad. No:20/1 ÇORLU/TEKİRDAĞ Müftü Mah. İbrahim Efe Cad. No:38 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK

11 ORTAK PAYDAŞLAR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ADRESİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: Çankaya Ankara/TÜRKİYE BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PDR-DER Bilkent Üniversitesi Bilkent/Ankara/TÜRKİYE Merkez Kampüs: Eskişehir Yolu 29.km, 06810, Yenimahalle/ANKARA Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi Tandoğan / Ankara / Türkiye Öncebeci Mah. Umut Sok. No:50/4 Kolej/ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE GAZİ ÜNİVERSİTESİ HAK-İŞ KONFEDERASYONU Bahçelievler Son Durak Çankaya/Ankara Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teknikokullar ANKARA Tunus Caddesi No: 37 Kavaklıdere / Ankara MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU Özveren Sokak No:9 Kat:4 Demirtepe ANKARA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KALKINMA BAKANLIĞI İnönü Bulvarı No:42 Pk: Emek / ANKARA Namik Kemal Mah. 3. Cad. Kumrular Sok. 7/b Kizilay/ANKARA Necatibey Cad. No.110/A Yücetepe / ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Üniversiteler mah Ankara Yücetepe Mah.Necatibey Cad. No: Çankaya/ANKARA Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66 Altmisevler / MAMAK / ANKARA Gelibolu Sokak 5 Kavaklıdere ANKARA

12 ORTAK PAYDAŞLAR MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDARASYONU ADRESİ Atatürk Bulvarı No:227 Kat: Kavaklıdere/ ANKARA Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) /ANKARA Bayındır sok.no:10 Kızılay Ankara Tunus Cd No:4,Çankaya, Ankara Hoşdere Caddesi Reşat Nuri Sokak No: Çankaya / ANKARA Tunus Caddesi No: Kavaklıdere / Ankara

13 POSTER/AFİŞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİ KOLİSİ 81 ADET KOLİ İŞKUR HİZMET MERKEZLERİ KOLİSİ 42 ADET KOLİ ORTAK PAYDAŞLAR KOLİSİ 23 ADET KOLİ KARİYER KOLİSİ 5 ADET KOLİ EĞİTİM KOLİSİ PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEM POSTER/AFİŞ 2 POSTER/AFİŞ 1 POSTER/AFİŞ 1 POSTER/AFİŞ 3 KALEM 50 KALEM 50 KALEM 50 KALEM 250 EUROGUİDANCE EUROGUİDANCE EUROGUİDANCE BROŞÜRÜ 4 BROŞÜRÜ 4 BROŞÜRÜ 4 KALEM EUROGUİDAN BROŞÜRÜ EUROGUİDANCE BROŞÜRÜ 10 PLOTEUS BROŞÜ PLOTEUS BROŞÜRÜ 55 PLOTEUS BROŞÜRÜ 55 PLOTEUS BROŞÜRÜ 55 PLOTEUS BROŞÜRÜ 250 ÖĞRENCİ DEFTERİ 50 ÖĞRENCİ DEFTERİ 50 ÖĞRENCİ DEFTERİ 50 ÖĞRENCİ DEFTERİ 250 UZMAN DEFTE UZMAN ÇANTAS ADET DERİ) TAKVİM 30 TAKVİM 30 ÖĞRENCİ ÇANTASI 50 ÖĞRENCİ ÇANTASI 250 TAKVİM TAKVİM 30 TAKVİM 250 FLASH DİSC * Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri kolileri, İŞKUR Hizmet Merkezleri kolileri ve Ortak Paydaşların kolileri Ek-1 de gönderilen adreslere göre kargo ile gönderilecektir. * Kariyer ve Eğitim Kolileri Avrupa Rehberlik Merkezi Ofisine gönderilecektir. (Adres: İŞKUR Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No: 42 Kat: 9 Yenimahalle /ANKARA) * Makam ve Daire Başkanları Hediye Paketleri, Şube Müdürlerinin Hediye Paketleri, İŞKUR Genel Müdürlüğü Personelinin Hediye Paketleri, yüklenici firma tarafından elden teslim edilecektir ve teslim edildiği belgeleri ile berabe (Adres: İŞKUR Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No: 42 Kat: 9 Yenimahalle /ANKARA) * IMD Hediye paketleri, Takım Formaları ve ARM Kolileri Avrupa Rehberlik Merkezi Ofisine gönderilecektir. (Adres: İŞKUR Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No: 42 Kat: 9 Yenimahalle /ANKARA)

14 KOLİSİ 4 ADET KOLİ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KOLİSİ 1 ADET KOLİ İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKAM VE DAİRE BAŞKANLARI KOLİSİ 25 ADET HEDİYE PAK İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLERİ KOLİSİ 42 ADET HEDİYE PAK. İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜK PERSONEL KOLİSİ. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ KALEM 100 KALEM 300 OGUİDANCE ROŞÜRÜ 5 ÖĞRENCİ DEFTERİ 300 KALEM 1 KALEM 1 KALEM EUROGUİDANCE EUROGUİDANCE BROŞÜRÜ 1 BROŞÜRÜ 1 ÖĞRENCİ DEFTERİ EUS BROŞÜRÜ 100 ÖĞRENCİ ÇANTASI 500 PLOTEUS BROŞÜRÜ 1 PLOTEUS BROŞÜRÜ 1 ÖĞRENCİ ÇANTASI AN DEFTERİ 100 KARTVİZİTLİK 100 UZMAN DEFTERİ 1 ÖĞRENCİ DEFTERİ 1 TAKVİM N ÇANTASI (25 UZMAN ÇANTASI DET DERİ) 100 TAKVİM 695 (DERİ) 1 ÖĞRENCİ ÇANTASI 1 FLASH DİSC TAKVİM 100 TERMOS BARDAK 195 FLASH DİSC 1 TAKVİM 1 LASH DİSC 100 KARTVİZİTLİK 1 FLASH DİSC 1 STER/AFİŞ 1 TERMOS BARDAK 1 TERMOS BARDAK 1 TAKVİM 1 KARTVİZİTLİK 1 ile beraber Avrupa Rehberlik Merkezi Ofisine bırakılacaktır.

15 500 ADET HEDİYE PAK. İMD İŞKUR GEN.MÜD. 9.KAT KOLİSİ 30 ADET HEDİYE PAK. İŞKUR SPOR FUTBOL TAKIMI (ARM) 1 ADET KOLİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı PROM. MALZEMESİ Her Kolide Yer alacak Sayı 1 KALEM 1 T-SHİRT 50 POSTER/AFİŞ 1 1 ÖĞRENCİ DEFTERİ 1 TAKVİM 2 ŞORT 50 KALEM EUROGUİDANCE BROŞÜRÜ 2 FLASH DİSC 1 PLOTEUS BROŞÜRÜ 1 TERMOS BARDAK 1 ÖĞRENCİ DEFTERİ KARTVİZİTLİK 1 ÖĞRENCİ ÇANTASI TERMOS BARDAK FLASH DİSC KARTVİZİTLİK

16 TÜRKİYE İŞ KURUMU AVRUPA REHBERLİK MERKEZİ 2013 YILI TASARIM VE BASKISI YAPTIRILARAK SATIN ALINACAK TANITIM VE KIRTASİYE MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

17 1. İŞİN TANIMI: tarih ve / sayılı Yaşam Boyu Öğrenme Programı Hibe Sözleşmesi eki 2013 Yılı Bütçe Planı, Çalışma Programı 4-İletişim" maddesi ile 1- Basılı ve Elektronik Materyaller, 6,2- Medyada Açıklık/Yayınlama-Promosyon Materyalleri Listesinde, hizmeti ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmak, farkındalığı artırmak/geliştirmek için baskılı tanıtım materyalleri hazırlanması planlanmıştır. 2. TERİMLER: Bu Şartnameye konu olan taraflar ve ihalesi yapılacak hizmet aşağıdaki şekilde adlandırılacaktır. Merkez/İdare : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı / ihaleyi yapan kurum, Yüklenici : İhale üzerinde kalan ve kendisiyle sözleşme imzalanan istekli firma. 3. TESLİM SÜRESİ ve TESLİM BİÇİMİ: Yüklenici, ihale konusu malzemeleri, aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak taraflar arasında tedarik sözleşmenin imzalanmasını müteakiben en geç 15 gün içerisinde teslim edecektir. Promosyon malzemeleri, İdarenin verdiği listede yer alan sayıda kargo ile koli ve/ya paketlerle teslim edilecektir. Kargo teslimat çıktısı İdareye, teslim tarihinden en geç bir hafta sonra verilecektir. Kırtasiye malzemeleri için ayrıca bir koli hazırlanmalı ve aynı tarihte teslim edilmelidir. 4. BASKI MİKTARLARI ve TEKNİK DETAYLARI: BROŞÜR PLATEUS Adet : 5000 Boyut : 15 cm X 21 cm Sayfa Sayısı : 8 sayfa Kağıt : 200 gr. mat kuşe Baskı : Tamamı 4 renk ofset baskı Cilt : Tel dikiş Özellikler : Tamamı vernikli BROŞÜR EURO GUIDANCE Adet : 750 Boyut : 15 cm X 21 cm (açık hali) Sayfa Sayısı : 4 sayfa Kağıt : 250 gr. mat kuşe Baskı : Tamamı 4 renk ofset baskı Cilt : Tek kırım Özellikler : Çift yüzey mat selefon kaplama ve kısmi lak 2

18 ÖĞRENCİ DEFTERİ Adet :5000 Boyut : 12 cm X 19 cm (iç sayfalar) Kağıt : İç sayfalar, 70 gr. 1. hamur Sayfa Sayısı : 100 yaprak Baskı : İç sayfalar çift yüz tek renk ofset baskı Cilt : İplik dikiş Kapak : Termo deri sıvama kapak Özellikler : Kapak ön yüzeye soğuk baskı logo uygulama, Lastik mekanizmalı, Oval köşeli, Lastik kalem tutacağı ve kurdele (Deri rengi seçimi İdare yetkilisi tarafından yapılacaktır.) UZMAN DEFTERİ Adet :1.000 Boyut : 15cm X 20 cm Sayfa Sayısı : 150 yaprak Kağıt : İç sayfalar, 70 gr. 1. hamur Baskı : İç sayfalar çift yüz tek renk ofset baskı Cilt : İplik dikiş Kapak : Termo deri sıvama kapak Özellikler : Kapak ön yüzeye soğuk baskı logo uygulama, Lastik mekanizmalı, Oval köşeli, ELYAF BEZ ÇANTA Adet : 1000 Boyut : 28 cm X 36 cm X 8 cm (körük) Baskı : İki taraf 2 renk baskılı Özellikler : tela kumaş, renkli, sap uzunluğu: 45 cm eni 3 cm 2014 YILI MASA TAKVİMİ Adet : 5000 Boyut : Yapraklar; 9 cm X 10,5 cm, Takvim ayağı; 9 X 13 cm. (kapalı hali), 3 X 32 cm. (açık hali Sayfa Sayısı : 14 yaprak Kağıt : Yapraklar; 200 gr. mat kuşe, Takvim ayağı; 400 gr. Amerikan Bristol Baskı : Yapraklar; çift yüzey 4 renk ofset baskı, Takvim ayağı; tek yüz 4 renk baskılı Cilt : Üstten spiralli KALEM Adet : 5000 Baskı : Pilot kalem, tek renk, tek yüzey serigrafi baskılı Özellikler : Geri dönüşümlü 3

19 AFİŞ Adet : 250 Boyut : 50 cm X 70 cm kağıt : 135 gr. mat kuşe Baskı : 4 renk ofset baskı KARTVİZİTLİK Adet : 300 Boyut : 5 cm X 8 cm Özellikler :Deri metal (Tasarımlı EG Logolu) FLASH DİSK Adet :250 Özellikler : 4GB (Tasarımlı EG Logolu) TERMOS BARDAK Adet :300 Özellikler : 330ml, İçi çelik, dışı plastik, kulplu ve kapaklı (Tasarımlı EG Logolu ) TİŞÖRT Adet :50 Özellikler :Euroguidance yazı ve logolu futbolcu tişörtü tasarımı, İdare tarafından Yükleniciye verilecektir. ŞORT Adet :50 Özellikler :50 Adet Futbolcu şortu. Bütün ürünler için; Hazırlanacak olan numuneler İdarenin onayına sunulacaktır. Yükleniciye materyaller üzerine işlenecek logolar, eklenecek yazı, içerik illüstrasyon ve görsel malzemeler İdare tarafından belirlenecektir. 4

20 EUROGUIDANCE KIRTASİYE MALZEMESİ İHTİYAÇ LİSTESİ KUTU BİÇİMLİ KLASÖR-100 TANE, EVRAK KAĞITLIĞI -50 TANE, KISKAÇLI NOTLUK-100 TANE, ŞOVALELİ TAHTA+ KAĞITLI-1 TANE, MASA LAMBASI-37 TANE, MANTAR PANO-15 TANE-50 CM & 35 CM, PANO İĞNESİ-15 KUTU, RENKLİ KAĞIT-5 RENK-2 ŞER TOP (SARI-MAVİ-TURUNCU-YEŞİL- LEYLAK), RÖPRÖDÜKSİYON RESİM-2 TANE-50 CM & 35 CM, (VAN GOGH), FLASH DISC-32 GB, 37 TANE. 6. GENEL HÜKÜMLER: Yüklenici, işin yürütülmesi ve teslimi ile ilgili olarak Avrupa Rehberlik Merkezi ile irtibat halinde olacaktır. Çalışmalarda kullanılan metinlerdeki düzenleme ve redakte hatalarında tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır. İhale konusu işlerin üretimine başlamak için İdarenin nihai onayı alınacaktır. Basım işlerinde gerekecek görsel ve yazılı materyaller İdare tarafından temin edilecektir. İdarenin sahip olduğu görsel ve yazılı materyallerin yetersiz kalması durumunda Yüklenici tarafından uygun görülen materyaller yasal kurallar çerçevesinde temin edilecektir. Yüklenici tarafından yasal olmayan usullerle temin edilerek materyal kullanılması durumunda her türlü maddi ve hukuki sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. İş bitiminde, malzemelerin teslim yeri Avrupa Rehberlik Merkezi Mevlana Bulvarı Emniyet Mah. No:42 9.kat YENİMAHALLE/ANKARA adresi olacaktır. Kapıda malzeme teslim alınmayacaktır. İş bitiminde ürünlerin tasarım dosyalarının son hali, orijinal formatında (İnDesign) ve Adobe Acrobat (pdf) formatında CD-Rom aracılığıyla elektronik ortamda Avrupa Rehberlik Merkezine teslim edilecektir. İdare tarafından temin edilen ve Yüklenici tarafından bu şartnamede yer alan işler için 5

21 üretilen her türlü görsel ve yazılı materyalin kullanım hakkı İdareye aittir. Yüklenicinin sözleşme konusu teslimatı sözleşmede belirtilen nihai teslim süresi içerisinde teslim edememesi durumunda; 10 güne kadar olan gecikmeler için sözleşme tutarının %2 si oranında gecikme cezası uygulanır. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin teknik şartnamede belirtilen şartların herhangi birine uymaması halinde İdare, sözleşme konusu mal ya da hizmeti kabul etmeme hakkını saklı tutar. Görülen eksiklikler İdare tarafından yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Eksikliklerin devam etmesi halinde, ikinci bir uyarıya gerek kalmaksızın iş, bir başka istekli firmaya devredilebilir. Bu durumda, Yüklenicinin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde İdarenin sorumlu tutulamayacağı gibi, İdarenin maruz kalabileceği her türlü zarar ise Yüklenicinin hak edişinden ceza olarak kesilecek ve ödeme, kesintiden arta kalan miktar olarak yapılacaktır. İdarenin KDV muafiyetinden yararlanabilmesi için İdare ile Yüklenici arasında "Tedarik Sözleşmesi" imzalanması zorunludur. 6

22 Açık ihale usulü ile ihale edilen 23 Kalem tanıtım materyali mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü b) Adresi: Mevlana Bulvarı No:42 - Yenimahalle / Ankara c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Canan Can GÖKYAY/Uzman Yradımcısı 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu malın; a) Adı: 23 kalem tanıtım materyali b) Varsa kodu: c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır. ç) Teslim edileceği yer: Avrupa Rehberlik Merkezi Mevlana Bulvarı N:42 Kat:9 Y.Mahalle/ANKARA d) Bu bent boş bırakılmıştır. Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 3.1. a) İhale kayıt numarası: 2013/ b) İhale usulü: Açık ihale. c) Tekliflerin sunulacağı adres: Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA ç) İhalenin yapılacağı adres: Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA d) İhale (son teklif verme) tarihi: e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA 3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmesi zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Mevlana Bulvarı N:42 Kat:9 Yenimahalle/ANKARA 1

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarına binaen, 111 (yüzonbir) Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Satın Alınacaktır

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 24 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır İhale Tarihi 09.02.2011 14:00

Detaylı

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

Page 1 of 18. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 18. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 18 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Göğüs Cerrahisi Alınacaktır İhale Tarihi 03.03.2011 11:00 İhale

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi 21 Kalem Muhtelif Spor Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 17.02.2011 11:00 İhale

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Niğde Üniversitesi öğrenci yurdu için 26 Kalem (Beyaz Eşya, Elektrikli ev aletleri, Mobilya, Yatak, Perde, Halı vs)

Açık ihale usulü ile ihale edilen Niğde Üniversitesi öğrenci yurdu için 26 Kalem (Beyaz Eşya, Elektrikli ev aletleri, Mobilya, Yatak, Perde, Halı vs) Açık ihale usulü ile ihale edilen Niğde Üniversitesi öğrenci yurdu için 26 Kalem (Beyaz Eşya, Elektrikli ev aletleri, Mobilya, Yatak, Perde, Halı vs) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Açık ihale usulü ile ihale edilen Microsoft Kurumsal Lisans Alımı mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Yazıcı Toner Dolumu Yapılacaktır İhale Tarihi 25.01.2011 10:00 İhale Metni YAZICI TONER DOLUMU

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Muhtelif İlaç Alınacaktır İhale Tarihi 08.02.2011 10:30 İhale Metni

Detaylı

Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü

Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü Açık İhale

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 14 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Uçak Gövde, Yolcu Mali Mesuliyet, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01. Page 1 of 14 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.2011 09:00 İhale Metni 23

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı