BÜROKRASİ KURAMLARI METE YILDIZ DERS 5: BÜROKRASİNİN SORUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜROKRASİ KURAMLARI METE YILDIZ DERS 5: BÜROKRASİNİN SORUNLARI"

Transkript

1 BÜROKRASİ KURAMLARI METE YILDIZ DERS 5: BÜROKRASİNİN SORUNLARI

2 Bürokrasi ve Demokrasi Farazmand Bürokrasi ve demokrasi ilişkisi Çatışır mı, uzlaşır mı? Bürokrasi değişimin içinde bir devamlılık ve istikrar unsuru mu? Krizlerde ve afetlerde bile hizmet vermeye devam eder. Kaos ve istikrarsızlık ortamında bile düzeni ve istikrarı sağlar.

3 Bürokrasi ve Demokrasi Farazmand Bürokrasiye yüklenen olumsuz anlamlar Kırtasiyecilik, erteleme, yolsuzluk, işlemlere taş koyma Bürokratik kuralları bahane ederek kararları ve uygulamaları yavaşlatıp durdurabilir veya hızlandırabilir. Kamu Tercihi Kuramı Bürokratik yapılar ve bürokratlar demokrasiyi ve piyasaları engeller. Kar güdüsü ve rekabet ile disipline edilemezler. Ne kadar az devlet/bürokrasi, o kadar iyi.

4 Bürokrasi ve Demokrasi Farazmand Ama bürokrasinin yararları da var: Ussal bilgi ve uzmanlığa dayalı olduğu için en etkin yönetim şekli (Weber) Karizmatik ve geleneksel otoriteye oranla Bürokratik merkezileşme ile yerel feodal güçlerin tasfiyesi

5 Bürokrasi ve Demokrasi Farazmand Gerçekte bürokratik sistemlerde ideal durum pek görülmez. Uzmanlık/ liyakat ve kayırma, kural ve standartlar ile istisnalar beraber var olur. Küreselleşme ve piyasalaşma sonucunda birçok hizmet alt yükleniciler yoluyla gördürülür.

6 Bürokrasi ve Demokrasi Farazmand Bürokrasi gerçekten tarafsız olabilir mi? Pek mümkün değil. Bürokrasi iktidarı kullanmanın bir aracıdır. Bu durumda bürokrasiyi kim kontrol eder? Kapitalist iktidar sınıfı? Birkaç zengin oligark? Plütokrasi Kişiler: Bir diktatör, bir kral, seçilmiş bir başkan veya konsey Neo emperyalist amaçlarına hizmet etmesi için gelişmiş ülkeler? Yardım ve Rüşvet/Yolsuzluk senaryoları

7 Bürokrasi ve Demokrasi Farazmand Statükoyu korumanın bir aracı olarak bürokrasi Kendi var oluşuna, ayrıcalıklarına ve gücüne yönelik girişimlere karşı çıkar. Kontrol etmek için üst düzey bürokratları tasfiye etmek yeterlidir.

8 Bürokrasi ve Demokrasi Farazmand Kalabalıkların yönetimi olarak demokrasi (Platon) Zenginlerin yönetimine (plütokrasi) kapıyı açar. Gizlilik, şeffaflık ve hesap verebilirlik eksiklikleri ile yolsuzluk ihtimalleri

9 Sonuçlar Bürokrasi ve Demokrasi Farazmand Bürokrasi olmadan demokrasi işleyemez. Bürokrasi olmazda düzensizlik ve kaos, demokrasi olmazsa bürokrasinin iktidarı ortaya çıkar. Piyasa odaklı bürokratik reformlar her zaman kalite ve etkinliği sağlayamayabilir. Piyasalar yoluyla uluslara arası sermaye ulus devletleri kontrol eder hale gelebilir. Bürokrasiye «dördüncü erk» denilebilir.

10 Bürokrasi ve Demokrasi Farazmand Üç farklı bürokratik temsil şekli: 1. Toplumsal temsil Farklı toplumsal grupların ve cinsiyetlerin temsili 2. Kamu politikası temsili Yasama ve uygulama vasıtasıyla belli grupları içleyen veya onlara hizmet eden siyasalar uygulamak 3. Tutum temsili Cinsiyet eşitliği, ayrımcılığın önlenmesi ve eşit işse eşit ücret gibi belli değerleri içselleştirmek

11 Recep Yazıcıoğlu Temel Eleştiri ve Öneriler Ana Eleştiriler Kuvvetler Birliği Aşırı Merkezileşme Yönetime Politik Etkiler Tembellik ve Beleşçilik Kültürü Yolsuzluk Saydamlık Eksikliği Kayıtdışı Ekonomi Öneriler Kuvvetler Ayrılığı Başkanlık Sistemi Dar Bölge Esaslı Seçimler Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Politikacıların Yönetime Etkisinin Azaltılması İnsanların Haklarını Arama Alışkanlığının ve Sivil Toplumun Gelişmesi

12 Bureaupathologies Characteristics and types of administrative failure Public maladministration Dysfunctions of bureaucracy Administrative pathologies Sabotage of bureaucracy

13 Some of the Bureaupathologies Overkill or diseconomy Results are achieved at unnecessary high costs Big stick syndrome Self defeating control and threats Tail Chasing The more is supplied, the more is demanded. Conflicting objectives Being dogmatic, not experiemental

14 175 Common Bureaupathologies

15 BÜROKRASİNİN DENETİMİ ERDAL KULUÇLU Anayasa nın 125. maddesi: Yargısal denetim İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır madde: Sayıştay denetimi Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.

16 BÜROKRASİNİN DENETİMİ İdari Denetim ERDAL KULUÇLU İç denetim dış denetim Hiyerarşik denetim, vesayet denetimi ve özel denetim

17 BÜROKRASİNİN DENETİMİ Siyasal Denetim ERDAL KULUÇLU Yasama organı tarafından yapılır. Soru, meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve gensoru gibi araçlar Dilekçe hakkı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kamu Denetçiliği

18 BÜROKRASİNİN DENETİMİ ERDAL KULUÇLU Kamuoyu denetimi Basın yayın organları aracılığıyla Yargısal denetim İdare Mahkemeleri sistemi Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru Uluslararası denetim Örnek: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Özerk kurullar yoluyla denetim BDDK, SPK, RTÜK

19 BÜROKRASİNİN DENETİMİ ERDAL KULUÇLU Denetimin sorunları 1. Aynı işleve sahip/çakışan denetimi birimlerinin varlığı 2. Çok sayıda özerk kurum ve kurul bulunması 3. Denetim birimlerinde yetersiz kurumsallaşma 4. Yetersiz insan kaynağı 5. Denetim dışı alanların varlığı (örnek: Örtülü ödenek) 6. İçve dış denetimin eşgüdüm eksikliği 7. Denetim bulgularının kaydındaki sorunlar

20 Bürokrasinin Sorunları Performans değerlendirmesinin düşük yaygınlıkta olması, Liyakat düzeyi düşük olma, Yöneten ve yönetilen arasında etkileşim kopukluğu ve yabancılaşma olması, Bilgi çağına, bilimsel ve teknolojik yeniliklere uyum sağlayamama.

21 Bürokrasiye Mizahi Yaklaşımlar Parkinson Yasası: (a) Herhangi bir iş, tamamlanması için ayrılan zamanı doldurur ve, (b) bir işi görecek kişilerin sayısıyla o işin hacmi arasında bir ilişki yoktur Kaynak: C. Northcote Parkinson, Parkinson s Law, and Other Studies in Administration, Houghton Mifflin Co. Cambridge, Mass., 1957.

22 Parkinson Yasası Memurlar birbirleri için iş yaratırlar. Komite/komisyon üreme hızı en yüksek yaratıktır. Bir komitenin önemi, üye sayısı ile ters orantılıdır. Konunun önemi ile tartışma süresi ters orantılıdır.

23 Bürokrasiye Mizahi Yaklaşımlar Peter İlkesi Hiyerarşideki her memur kişisel yetmezlik düzeyine ulaşma eğilimindedir. Kaynak: Laurence J. Peter ve Raymond Hull, The Peter Principle, Pan Books Ltd., Londra, 1971.

24 Bürokrasiye Mizahi Yaklaşımlar Dilbert İlkesi «En beceriksiz çalışanların örgütlere en az zarar verebilecekleri yer olan yönetim kademelerine getirilmesi Kaynak: Scott Adams, The Dilbert Principle, Harper Business Publications, New York, N.Y, 1996.

25 KULLANILAN KAYNAKLAR Ali Farazmand Bureaucracy & Democracy: A Theoretical Analysis Gerald E. Caiden What Really is Public Maladministration? Jeffrey Greene Myths and Realities about the Bureaucracy Erdal Kuluçlu Yönetimin Denetiminden Denetimin Yönetimine

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

KÖTÜ YÖNETİMİ TEDAVİ ETMEK

KÖTÜ YÖNETİMİ TEDAVİ ETMEK 114 KÖTÜ YÖNETİMİ TEDAVİ ETMEK Doç. Dr. Musa EKEN Yrd. Doç. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarihin hemen her döneminde, kamu yönetimlerini eleştirenlerin

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI

İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2014 Yayın No: 82 Kitabın Adı: Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetim Uygulamaları Yazar: M. Cemil

Detaylı

Özgürlüğün ve umudun ülkesi. Herkesin Türkiye si. CHP 2011 SEÇİM BİLDİRGESİ

Özgürlüğün ve umudun ülkesi. Herkesin Türkiye si. CHP 2011 SEÇİM BİLDİRGESİ Özgürlüğün ve umudun ülkesi. Herkesin Türkiye si. CHP 2011 SEÇİM BİLDİRGESİ Türkiye rahat bir nefes alacak. CHP.org.tr 1 Özgür insan için... 1. Özgürlükçü Demokrasi Sürdürülebilir kalkınma için... 2. Üreten,

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı

KURTHAN FİŞEK İN ANISINA: YENİDEN YÖNETİM VE GÜLMECE

KURTHAN FİŞEK İN ANISINA: YENİDEN YÖNETİM VE GÜLMECE KURTHAN FİŞEK İN ANISINA: YENİDEN YÖNETİM VE GÜLMECE METE YILDIZ Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Beytepe, ANKARA myildiz@hacettepe.edu.tr Özet Bu makalede, yönetim ve

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ

KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ Dr. Ahmet Taner * ÖZET 20. yüzyılın son çeyreğinde, devletin yapısal ve işlevsel dönüşümünün hızlanması, kamu yönetim

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 İÇİNDEKİLER 1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 1 1.1-Yasal Çerçeve...1 1.2-Stratejik Planlama

Detaylı

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Hatice Metin * Mustafa Altunok ** Özet: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler isimli

Detaylı

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü - 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü BAĞIMSIZ İDARÎ OTORİTELERİN KURULMASININ TÜKETİCİNİN EKONOMİK ÇIKARLARINA ETKİLERİ VE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME

Detaylı

MALİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ: TÜRK VERGİ SİSTEMİ FIGHTING AGAINST STRATEGIES OF FISCAL CORRUPTION: TURKISH TAX SYSTEM

MALİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ: TÜRK VERGİ SİSTEMİ FIGHTING AGAINST STRATEGIES OF FISCAL CORRUPTION: TURKISH TAX SYSTEM Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.403-431. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU

Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN)

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN) TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN) Mehmet AKTEL 1, Uysal KERMAN 2, Yakup ALTAN 3, Mustafa LAMBA 4 Orhan

Detaylı

WEBERYEN BÜROKRASİDE LİYAKAT VE TÜRK KAMU BÜROKRASİSİNDEN BİR KESİT: Siyasetin Bürokrasi İronisi

WEBERYEN BÜROKRASİDE LİYAKAT VE TÜRK KAMU BÜROKRASİSİNDEN BİR KESİT: Siyasetin Bürokrasi İronisi WEBERYEN BÜROKRASİDE LİYAKAT VE TÜRK KAMU BÜROKRASİSİNDEN BİR KESİT: Siyasetin Bürokrasi İronisi ÖZET Nurettin AYDIN * Bürokrasi, büyüklüğüne bakılmaksızın bütün örgütlerin kullandığı bir aygıttır. Max

Detaylı

Siyaset ve Ahlak. 1. Giriş. Ünal Akyüz *

Siyaset ve Ahlak. 1. Giriş. Ünal Akyüz * Siyaset ve Ahlak Ünal Akyüz * 1. Giriş Bütün toplumlarda olduğu gibi Türk kültüründe de devletin yapısı ve yönetimi hususunda konuşmak, eleştiri yapmak ve sorunlara çareler üretmek olağandır. İnsanların,

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz. ANALiZ RAPORU NO:4 SİYASETİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI: REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya 2 ANALiZ RAPORU NO:4 3 ANALiZ

Detaylı

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU Yazarlar ve Katkıda Bulunanlar: Zerrin Cengiz Pelin Yenigün Dilek Ezgican Özdemir Hande Özhabeş Ayşe Üstünel Yırcalı Ceren Zeytinoglu Sayfa

Detaylı

Hesap Verebilirlikte Denetimin Yeni Rolü

Hesap Verebilirlikte Denetimin Yeni Rolü Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (2): 361-378 Hesap Verebilirlikte Denetimin Yeni Rolü Öz: Hesap verebilirlik, kamu yönetiminde açıklığın sağlanması bakımından önemli bir

Detaylı