Emre YERLİ Ekrem ÇEÇEN Ed.: Yasin ÇOBAN ADMİN KAMU YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Emre YERLİ Ekrem ÇEÇEN Ed.: Yasin ÇOBAN ADMİN KAMU YÖNETİMİ"

Transkript

1 Emre YERLİ Ekrem ÇEÇEN Ed.: Yasin ÇOBAN ADMİN KAMU YÖNETİMİ

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V YÖNETİM BİLİMİ BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETIM BILIMINE GIRIŞ I. YÖNETİM BİLİMİ KAVRAMI...31 A. YÖNETİM BİLİMİNİN TANIMI Yönetim Yönetim Bilimi...31 B. YÖNETİM BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ...32 C. YÖNETİM BİLİMİNİN KONUSU...32 D. KAMU YÖNETİMİ ve İŞLETME YÖNETİMİ AYRIMI...33 E. YÖNETİMİN AMACI...33 F. YÖNETİMİN GÖREVLERİ...33 II. YÖNETİM BİLİMİNİN YARARLANDIĞI YÖNTEMLER...34 III. YÖNETİMİN ÖNEMİ VE ÜRETİM UNSURLARI...35 İKİNCİ BÖLÜM PLANLAMA I. PLANLAMA...37 II. PLANLAMANIN ÖZELLİKLERİ...37 III. PLANLAMANIN YARARLARI...38 IV. PLANLAMA AŞAMALARI...38 V. PLANLAMANIN İLKELERİ...38 VI. PLAN TÜRLERİ Sürelerine Göre Planlar Uygulama Biçimine Göre Planlar Şekline Göre Planlar Kullanım Biçimine Göre Planlar Niteliklerine Göre Planlar...41 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖRGÜTLEME I. ÖRGÜTLEME...43 II. TEMEL ÖRGÜTLENME İLKELERİ...44 A. ÖRGÜTLENME İLKELERİ Örgütlerin Rasyonelliği ve Nesnelliği İlkesi Görevlerin Tanımlanması İlkesi Komuta (Kumanda) Birliği İlkesi Denetim Çevresinin Sınırlılığı (Yönetim Alanı) İlkesi Uzmanlaşma ve İş Bölümü İlkesi Yalınlık İlkesi...44

3 VIII ADMIN Kamu Yönetimi 7. İstisnalar (Ayrallar) İlkesi Yetkilerin Aktarılması İlkesi Eylemcilerin Destekçilerden Yararlanması İlkesi Gözden Geçirme İlkesi Yetki ve Sorumluluk Dengesi İlkesi Etkinlik İlkesi...46 III. ÖRGÜT TÜRLERİ...46 A. DİKEY ÖRGÜT (KOMUTA ÖRGÜTÜ)...46 B. GÖREVSEL ÖRGÜT (FONKSİYONEL ÖRGÜT)...47 C. DİKEY-KURMAY ÖRGÜT (KOMUTA-KURMAY ÖRGÜTÜ)...47 D. KOMİTE TİPİ ÖRGÜT...48 E. SAF PROJE ÖRGÜTÜ...49 F. MATRİKS ÖRGÜT...49 G. ADHOKRATİK ÖRGÜT...50 IV. BİÇİMSEL VE BİÇİMSEL OLMAYAN ÖRGÜT...50 V. KUMANDA BİRLİĞİ...50 VI. ÖRGÜT ŞEMALARI...51 A. ŞEMA TÜRLERİ Örgüt Şemaları Yerleşme Plan ve Şemaları İş Akımı Şemaları...51 VII. ÖRGÜTLEME BİÇİMLERİ...51 VIII. MERKEZDEN VE YERİNDEN YÖNETİM...52 A. MERKEZDEN YÖNETİM Hiyerarşi Yetki Devri Yetki Genişliği...54 B. YERİNDEN YÖNETİM Denetim Yerel İdareler ve Devlet Arasındaki Farklılıklar Merkezden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları Yerel Yönetimin Yarar ve Sakıncaları...56 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YÖNELTME I. YÖNELTME...57 A. YÖNETSEL DÜZEYLER Alt Düzey Yöneticiler Orta Kademe Yöneticiler Üst Kademe Yöneticiler...57 B. YÖNETSEL BECERİLER Teknik Beceri İletişim Becerisi İnsan İlişkileri Becerisi Analitik Beceri Karar Verme Becerisi Kavramsal Beceri...58 II. ÖNDERLİK (LİDERLİK) VE OTORİTE...58 III. YÖNETİCİ VE ÖRGÜT İÇİ İLİŞKİLER...59 IV. ÖZERKLİK...59 A. TÜRKİYE DE MERKEZİ YÖNETİM ÖRGÜTLERİ...60

4 İçindekiler IX B. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları...61 V. ÖRGÜT İÇİNDE EMİR...61 VI. YÖNETME UNSURLARI Karar Verme Haber Verme Örgütlendirme Harekete Geçirme Yükseltme...62 VII. DENETLEME VE CEZALANDIRMA...62 VIII. PERSONEL ALIMI...63 A. PERSONEL YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI Personel Yönetimi İnsan Kaynakları...63 B. PERSONEL ALMA SİSTEMLERİ Açık Sistem Kapalı Sistem...63 C. PERSONEL ALMA İLKELERİ Eşitlik Yeterlilik (Liyakat) Yansızlık Güvence Kariyer...64 BEŞİNCİ BÖLÜM KOORDINASYON I. KOORDİNASYON...65 II. KOORDİNASYONUN UNSURLARI...65 A. BİRLEŞTİRME...65 B. İŞ BİRLİĞİ...65 C. TEŞVİK...65 III. KOORDİNASYON İLKELERİ...66 IV. KOORDİNASYON FAALİYETLERİNİN ÖRGÜTLENDİRİLMESİ...66 V. KOORDİNASYON ÇEŞİTLERİ...66 A. HİYERARŞİYE DAYALI KOORDİNASYON...66 B. İNANDIRICI (GÖNÜLDEN) KOORDİNASYON...66 C. KOMİTELER YOLUYLA KOORDİNASYON...66 D. YATAY VE DİKEY KOORDİNASYON Yatay Koordinasyon Dikey Koordinasyon...67 E. YAPI VE GÖREVLE İLGİLİ KOORDİNASYON Yapı ile İlgili Koordinasyon Görev ile İlgili Koordinasyon...67 F. İÇ VE DIŞ KOORDİNASYON İç Koordinasyon Dış Koordinasyon...67

5 X ADMIN Kamu Yönetimi ALTINCI BÖLÜM DENETIM I. DENETİM Ön denetim Düzeltici denetim Son denetim Grup denetimi Bireysel denetim...69 A. DENETİMİN NEDENLERİ...70 B. DENETİMİN ÖZELLİKLERİ...70 C. DENETİMİN AŞAMALARI...71 II. DENETİM TEKNİKLERİ...71 A. ÇALIŞANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ...71 B. ÇALIŞANLARIN SINIFLANDIRILMASI VE İŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI...71 C. İDARİ EL KİTAPLARI...72 D. AST-ÜST TOPLANTILARI...72 III. DENETİM ÇEŞİTLERİ...72 A. YÖNETİM İÇİ DENETİM YOLLARI (İDARİ DENETİM) Hiyerarşik Denetim İdari Teftiş...73 B. YÖNETİM DIŞI DENETİM YOLLARI Politik Denetim Yargı Denetimi Ombudsman Denetimi Kamuoyu Denetimi Vesayet Denetimi...75 YEDİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL YAPILANMA I. MEKANİK VE ORGANİK ÖRGÜTLER...77 II. BÜROKRASİ, TEKNOKRASİ, MERİTOKRASİ...77 A. BÜROKRASİ Bürokrasinin Olumsuzlukları: Örgütlerin Doğuşu ve Büyüme Nedenleri Parkinson Kanunu Peter Prensibi Oligarşinin Tunç Kanunu Bürokratik Kollektivizm Görüşü Yeni Sınıf Görüşü...80 B. TEKNOKRASİ...80 C. MERİTOKRASİ...80 III. KIRTASİYECİLİK...80 IV. ORGANİZASYON VE METOD ÇALIŞMALARI...81 A. ORGANİZASYON VE METOD...81 B. FORMLAR...82 C. EVRAK VE DOSYALAR...82

6 İçindekiler XI SEKİZİNCİ BÖLÜM KAMU YÖNETIMINDE REFORM I. KAMU YÖNETİMİ VE REFORM...83 II. İDARİ REFORM TÜRLERİ...84 A. KURUMSAL REFORM...84 B. ZORLAYICI REFORM...84 C. DENEYSEL REFORM YÖNTEMİ...84 III. TÜRKİYE DE YAPILAN İDARİ REFORM ÇALIŞMALARI...84 A. PLANLI DÖNEM ÖNCESİ İDARİ REFORM ÇALIŞMALARI Hines Raporu (1933) Neumark Raporu (1949) Barker Raporu (1951) Martin ve Cush Raporu (1951) Leimgruber Raporu (1951) Maurice Chailloux-Dantel Raporu (1959) Yerli Uzmanlarca Hazırlanan Raporlar...85 B. PLANLI DÖNEM İDARİ REFORM ÇALIŞMALARI İdari Reform ve Organizasyon Hakkında Ön Rapor Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) İdari Reform Danışma Kurulu Raporu...86 C. PLANLI DÖNEM SONRASI İDARİ REFORM ÇALIŞMALARI Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA) Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun...87 IV. İDARİ REFORM ÇALIŞMALARININ UYGULANAMAMA NEDENLERİ...88 DOKUZUNCU BÖLÜM KAMU PERSONEL REJIMI I. KAMU PERSONEL REJİMİNİN GELİŞİMİ...89 A. KAMU PERSONEL REJİMİ...89 B. TÜRK KAMU PERSONEL REJİMİNİN ÖZELLİKLERİ...89 II. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (DMK)...90 A. 657 SAYILI DMK KAPSAMI Temel İlkeler İstihdam Şekilleri...91 III. NORM KADRO SİSTEMİ...91 A. NORM KADRO SİSTEMİ...91 B. TÜRKİYE DE NORM KADRO ÇALIŞMALARI...92 ONUNCU BÖLÜM YÖNETIM TEORILERI I. KLASİK YÖNETİM TEORİLERİ...95 A. BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI - F. W. Taylor...96 B. YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMI-Henry Fayol...97 C. BÜROKRASİ YAKLAŞIMI-Max Weber...99 D. KLASİK YÖNETİM TEORİSİ ÜZERİNE DİĞER DÜŞÜNCELER Luther Gulick Lyndall F. Urwick...101

7 XII ADMIN Kamu Yönetimi 3. Frank B. Gilbreth ve Lillian M. Gilbreth Henry L. Gannt II. NEO-KLASİK YÖNETİM (DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM) TEORİLERİ A. HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI-Elton Mayo B. NEO-KLASİK YÖNETİM (DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM) TEORİSİ ÜZERİNE DİĞER DÜŞÜNCELER Chester Barnard-İş Birliği Yaklaşımı George Homans-İç ve Dış Sistem Yaklaşımı Mary Parker Follet-Katılımcı Yönetim ve Yönetimde İş Birliği Yaklaşımı Chris Argyris-Olgunlaşma Teorisi Rensis Likert-Sistem 1 ve Sistem 4 Yaklaşımı Herbert Simon-İdari Davranış ve Karar Verme Süreci Yaklaşımı Douglas Mc Gregor-X ve Y Teorileri Reddin-Z Teorisi Kurt Levin-Güç Alanı Teorisi L. Coch ve J. French-Harwood İşletmesi Araştırması Eric Trist ve K. W. Bamford-Tavistock Enstitüsü Araştırması W. L. Warner-Yankee City Araştırması III. MODERN YÖNETİM TEORİLERİ A. SİSTEM YAKLAŞIMI Açık Sistemler Kapalı Sistemler Sistem Yaklaşımının Yöneticilere Sağlayacağı Yararlar Sistem Yaklaşımına Yöneltilen Eleştiriler B. DURUMSALIK YAKLAŞIMI C. Z TEORİSİ-William Ouchi D. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM-Peter Drucker E. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Markov tekniği Stok modelleri Kuyruk teorisi Simülasyon yöntemi F. SİBERNETİK-Norbert Wiener G. PROJE YÖNETİMİ VE MATRİKS ÖRGÜTLENME YAKLAŞIMI Matriks Örgütlenmenin Yararları Matriks Örgütlenmenin Sakıncaları H. ADAPTASYON (UYUM) YAKLAŞIMI I. KOOPTASYON YAKLAŞIMI-Philip Selznick IV. MODERN SONRASI (POST-MODERN) YÖNETİM TEORİLERİ A. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) YAKLAŞIMI B. SÜREÇ YENİLEME-DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ YAKLAŞIMI C. KIYASLAMA-İŞLETMELERARASI KARŞILAŞTIRMA YAKLAŞIMI D. ÖĞRENEN ÖRGÜTLER YAKLAŞIMI E. SANAL ÖRGÜTLER YAKLAŞIMI F. YALIN ÖRGÜTLER YAKLAŞIMI G. 7 S MODELİ Strateji (Strategy) Yapı (Structure) Sistem (System) İş Görenler (Staff) Beceriler (Skills)...119

8 İçindekiler XIII 6. Yönetim Tarzı (Style) Paylaşılan Değerler (Shared Values) V. MOTİVASYON (GÜDÜLEME) TEORİLERİ A. KAPSAM TEORİLERİ İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi-A. H. Maslow Çift Faktör (Hijyen-Motivasyon) Teorisi-F. Herzberg Başarma İhtiyacı Teorisi-Mc Clelland ERG Teorisi-Clayton Alderfer B. SÜREÇ TEORİLERİ Bekleyiş Teorisi-Victor Vroom Başarı-Tatmin Beklentisi Teorisi-Lawler-Porter Davranış Şartlandırma Yaklaşımı-Skinner Amaç Teorisi-Edwin Locke Eşitlik Teorisi-Adams Bilişsel Değerleme Teorisi-De Charms VI. LİDERLİK (ÖNDERLİK) TEORİLERİ A. ÖZELLİKLER TEORİSİ B. DAVRANIŞSAL LİDERLİK TEORİSİ Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları Iowa Üniversitesi Liderlik Çalışmaları Yönetsel Ölçek Modeli-Blake ve Mouton C. LİDERLİKTE DURUMSALLIK TEORİSİ Etkin Liderlik Modeli-Fred Fiedler Amaç-Yol Teorisi-Robert House ve Martin Evans Olgunluk Modeli-Hershey ve Blanchard Üç Boyutlu Liderlik Modeli-Reddin Karar Verme Modeli-Vroom ve Yetton YÖNETİM BİLİMİ SORULARI SİYASET BİLİMİ BİRİNCİ BÖLÜM SIYASET BILIMINE GIRIŞ I. SİYASET KAVRAMI II. SİYASET BİLİMİNİN KONUSU III. SİYASET BİLİMİNİN İNCELEME ALANI A. Siyaset Teorisi B. Siyasal Kurumlar C. Siyasal Partiler ve Sosyal Gruplar D. Uluslararası İlişkiler IV. SİYASET BİLİMİNİN YÖNETİMİ V. SİYASET BİLİMİNİN DOĞUŞU...184

9 XIV ADMIN Kamu Yönetimi İKİNCİ BÖLÜM SIYASAL İKTIDAR A. Siyasal İktidarın Nitelikleri B. Otorite C. Egemenlik D. Siyasal İktidarın Meşruluğu Max Weber in Meşru İktidar Görüşü David Easton un Meşru İktidar Görüşü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELIT TEORILERI A. Klasik Teoriler B. Demokratik Elit Teorileri Harold D. Laswell Raymond Aron Demokratik Elit Teorilerinin Ortak Özellikleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEVLET I. DEVLET II. DEVLETİN KAYNAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER A. Platon un Devlet Görüşü B. Aristotales in Devlet Görüşü C. İbn-i Haldun un Devlet Görüşü D. Duguit in Devlet Görüşü E. Hegel in Devlet Görüşü F. Engels in Devlet Görüşü G. Marksist Anlayışın Devlet Görüşü H. Organizmacı Yaklaşımın Devlet Görüşü I. Toplum Sözleşmesi Kuramcılarının Devlet Görüşü J. Devleti Kuvvete Dayandıran Yaklaşımın Devlet Görüşü K. Çağdaş Araççı Yaklaşımın Devlet Görüşü L. Devletin Türetilmesi Yaklaşımın Devlet Görüşü III. DEVLETE İLİŞKİN KURAMLAR A. Tarihsel-Sosyolojik Yöntem B. Hipotetik Yöntem IV. EGEMENLİĞİN YAPISI BAKIMINDAN DEVLET TÜRLERİ A. Üniter (Basit Yapılı) Devletler B. Federal (Birleşik Yapılı) Devletler C. Federe Devletler BEŞİNCİ BÖLÜM DEMOKRASI I. DEMOKRASİ II. DEMOKRASİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER A. Demokrasinin Özellikleri B. Demokrasi Biçimleri C. Modern Demokrasi Kuramları D. Günümüz Batı Demokrasilerinin Temel Özellikleri...200

10 İçindekiler XV ALTINCI BÖLÜM SIYASAL GÜÇLER I. SİYASİ PARTİLER A. Tanım B. Siyasi Partilerin Fonksiyonları C. Siyasi Partiler Tipolojisi Duverger in Yaptığı Sınıflandırma S. Neumann Yaptığı Sınıflandırma D. Parti Sistemleri Tek Partili Sistemler İki Partili Sistemler Çok Partili Sistemler E. Parti İçi Demokrasi II. BASKI VE ÇIKAR GRUPLARI A. Tanım B. Baskı ve Çıkar Gruplarının Çeşitleri C. Baskı Gruplarının Baskı Yöntemleri D. Baskı Grupları ile Siyasal Partiler Arasındaki Farklar III. KAMUOYU A. Tanım B. Kamuoyunun Oluşmasında Etkili Olan Faktörler C. Siyasal Sistemler ve Kamuoyu YEDİNCİ BÖLÜM SIYASAL KATILMA, SIYASAL KÜLTÜR, SIYASAL GELIŞME, SIYASAL SISTEM I. SİYASAL KATILMA A. Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler Toplumsal Faktörler Kişisel Faktörler B. Siyasetten Uzaklaşma (Depolitizasyon) C. Siyasallaşma (Politizasyon) D. Siyasal Rejimler ve Siyasal Katılma Çoğulcu ve Demokratik Rejimlerde Siyasal Katılma Totaliter Rejimlerde Siyasal Katılma II. SİYASAL KÜLTÜR A. Siyasal Kültür İle İlgili Araştırmalar B. Siyasal Toplumsallaşma C. Siyasal Davranışçılık III. SİYASAL GELİŞME A. Edward Shils in Siyasal Gelişme Tipolojisi B. A.F.K. Organski nin Siyasal Gelişme Tipolojisi C. Gabriel Almond ve Bingham Powell in Siyasal Gelişme Tipolojisi D. David Apter in Siyasal Gelişme Tipolojisi IV. SİYASAL SİSTEM...210

11 XVI ADMIN Kamu Yönetimi SEKİZİNCİ BÖLÜM SIYASAL İDEOLOJILER I. İDEOLİOJİ KAVRAMI A. Sosyal Psikoloji Yaklaşımı Çerçevesinde Yapılan İdeoloji Tanımı B. Marksist Kuram Çerçevesinde Yapılan İdeoloji Tanımı C. Bütün İdeolojilerdeki Ortak Noktalar II. SİYASAL İDEOLOJİLER A. Liberalizm B. Sosyalizm C. Sosyal Demokrasi D. Faşizm E. Nasyonal Sosyalizm F. Anarşizm G. Muhafazakarlık H. Milliyetçilik DOKUZUNCU BÖLÜM SEÇIMLER VE SEÇIM SISTEMLERI A. Seçim B. Seçimlere İlişkin Demokratik İlkeler C. Seçme ve Seçilme Eşitliğini Bozan Nedenler D. Seçim Sistemi ve Türleri ONUNCU BÖLÜM SIYASAL REJIMLER A. Totaliter Rejimler B. Otoriter Rejimler C. Demokratik Rejimler Parlamenter Sistem Başkanlık Sistemi Yarı-Başkanlık Sistemi ÖNEMLİ KAVRAMLAR SİYASET BİLİMİ SORULARI KENTLEŞME BİRİNCİ BÖLÜM KENTLEŞME I. KENT KAVRAMI II. KENTLEŞME A. Kentleşmeye Yol Açan Nedenler B. Kentleşmeye İlişkin Sorunlar...307

12 İçindekiler XVII C. Kentleşmenin Faydaları D. Türkiye deki Kentleşme Süreci E. Kent Türleri Küçük Kentler Orta Ölçekli Kentler Büyük Kentler İKİNCİ BÖLÜM KENT TEORILERI I. KENT TEORİLERİ A. Ortak Merkezli Çemberler Teorisi B. Dilimler Teorisi C. Birden Çok Özerkli Büyüme Teorisi D. Tek Büyük Kent Teorisi E. Sıra Büyüklüğü Teorisi F. Ekolojik Teori G. Sosyal Psikolojik Teori II. DÜŞÜNÜRLERİN KENTE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI A. Karl Marx B. Emile Durkheim C. Louis Wirth D. Max Weber III. KENT TANIMLARI A. Sanayi Öncesi (Feodal) Kent B. Sanayi Kenti C. Geçiş Dönemi Kenti (Sanayileşmekte Olan Kent) D. İslam Kenti IV. KÜRESELLEŞMENİN KENTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KENT PLANLAMASI I. KENT PLANLAMASI A. Kent Planları Klasik (Geleneksel) Kent Planlaması Geniş Kapsamlı Kent Planlaması Orta Süreli Kent Planlaması Çoğulcu ve Savunucu Kent Planlaması Politikalar Planı II. TÜRKİYE DE KENT PLANLAMASI A. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi B. Cumhuriyet Dönemi III. KENT PLANLAMASI SÜRECİ A. Planlama Sürecinin Aşamaları Plan hedeflerinin belirlenmesi Araştırma, bilgi ve belge toplanması Karar verme İmar Planlarının Onaylanması İmar Planlarının Bağlayıcılığı İmar Planlarının Değiştirilmesi IV. KENT PLANLARININ DAYANDIĞI TEMEL İLKELER...325

13 XVIII ADMIN Kamu Yönetimi A. Geniş Kapsamlılık İlkesi B. Genellik İlkesi C. Nesnellik İlkesi D. Zorunluluk İlkesi E. Uzun Vadeli Olma İlkesi F. Esneklik İlkesi G. Açıklık (Aleniyet) İlkesi V. KENT PLANLAMASININ UYGULAMA ARAÇLARI A. Akçal Yetkiler (Mali Yetkiler) B. Düzenleme ve Kolluk Yetkileri Bölgeleme Yerbölümleme (Parselleme) C. İmar Programı Oluşturma Yetkisi D. Kamulaştırma Yetkisi E. İzin ve Denetleme Yetkileri F. Cezalandırma Yetkileri VI. KENT PLANLAMASINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PLAN TÜRLERI I. PLANLAR A sayılı İmar Kanunu na Göre Plan Türleri Bölge Planları Çevre Düzeni Planları Nazım İmar Planı Uygulama İmar Planı II. KENT PLANLAMASI TANIMLARI A sayılı Kanun daki Tanımlar B sayılı Kanun daki Tanımlar C. Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması BEŞİNCİ BÖLÜM BÖLGESEL GELIŞME POLITIKALARI I. BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKALARI II. GERİ KALMIŞ BÖLGELERİN KALKINDIRILMASI III. BÖLGESEL GELİŞME TEORİLERİ ALTINCI BÖLÜM KONUT POLITIKASI I. KONUT POLİTİKASI A. Konut Politikası Tanım B. Konut Politikasında Sorumlu ve Yetkili Kuruluşlar II. KONUT A. Konut Sorunu ve Nedenleri B. Konutun Unsurları C. Konutun Maliyetini Oluşturan Unsurlar Taşınmaz Mal Piyasası Yapı Ekonomisi İnşaat Piyasası...339

14 İçindekiler XIX 4. Yasal Nitelikler III. YAPILARIN DENETLENMESİ A. Kaçak Yapılar B. Yapı İzni IV. KİRALARIN DENETLENMESİ YEDİNCİ BÖLÜM GECEKONDU A. Gecekondu B. Gecekondulaşmaya Yol Açan Nedenler C. Gecekonduların Genel Özellikleri D. Gecekondu Sorununun Önlenmesi için Gereken Koşullar E. Gecekondu Politikasının Temel İlkeleri Islah Tasfiye Önleme Yeniden Yerleştirme Politikası KENTLEŞME SORULARI ÇEVRE BİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRE VE ÇEVRE SORUNLARI I. ÇEVRE KAVRAMI A. ÇEVRENİN TANIMI VE KAPSAMI B. EKOLOJİ C. ÇEVREBİLİM II. ÇEVRE SORUNLARININ DOĞUŞU VE GELİŞİM SÜRECİ III. ÇEVRE-İNSAN İLİŞKİSİ IV. ÇEVRE SORUNLARI V. ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE NEDENLERİ A. HAVA KİRLİLİĞİ Hava Kirliliğinin Etkileri Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler B. TOPRAK KİRLİLİĞİ Toprak Kirliliğine Yol Açan Başlıca Etmenler Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler Toprak Erozyonu (Aşınımı) : Çölleşme: C. SU KİRLİLİĞİ Su Kirliliğinin Başlıca Sebepleri Su Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler D. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ Gürültü Kirliliğinin Başlıca Sebepleri...395

15 XX ADMIN Kamu Yönetimi 2. Gürültü Kirliliğinin Etkileri Gürültü Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler VI. ÇEVRE İLE İLGİLİ KONULAR A. KÜLTÜREL ÇEVRE B. FLORA-FAUNA C. ORMANLAR D. MİLLİ PARKLAR E. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI F. SULAK ALANLAR G. KIYILAR H. ÇAYIR VE MERALAR I. ENDEMİK BİTKİLER - ENDEMİK HAYVANLAR VII. ÇEVRE EKONOMİSİ A. DIŞSALLIKLAR B. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA C. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇED in Ana İlkeleri ÇED in Aşamaları İKİNCİ BÖLÜM ÇEVRENIN ULUSLARARASI BOYUTU A. STOCKHOLM KONFERANSI B. BRUNDTLAND RAPORU C. RİO KONFERANSI Rio Bildirisi Gündem Orman İlkeleri İklim Değişikliği Sözleşmesi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi D. HABİTAT I-II KONFERANSI E. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER LİDERLER ZİRVESİ F. JOHANNESBURG SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ G. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (RİO+20) KONFERANSI H. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ÇEVRE Avrupa Konseyi Avrupa Birliği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT) Bileşmiş Milletler Örgütü I. BÖLGESEL KURULUŞLAR VE ÇEVRE Karadeniz in Kirliliğe Karşı Korunması Akdeniz Eylem Planı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEVRECI AKIMLAR VE TÜRLERI A. DERİN EKOLOJİ B. SOSYAL EKOLOJİ C. MİSTİK EKOLOJİ D. EKOFAŞİZM E. EKOFEMİNİZM...414

16 İçindekiler XXI F. EKOSOSYALİZM G. YEŞİL ANARŞİZM H. ÇEVRECİ DETERMİNİZM I. ÇEVRECİ POSİBİLİZM J. YEŞİL SİYASET DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEVRE YÖNETIMI VE TÜRKIYE NIN ÇEVRE POLITIKALARI I. TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ A. MERKEZDE ÇEVRE ÖRGÜTLENMESİ B. YEREL DÜZEYDE ÇEVRE ÖRGÜTLENMESİ C. GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR II. TÜRKİYE NİN ÇEVRE POLİTİKALARI III. ÇEVRE KONUSUNDA TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER IV. ÇEVRE VE EKOLOJİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR ÇEVRE SORULARI SOSYOLOJİ BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJININ ALANI VE YÖNTEMLERI I. SOSYOLOJİNİN KONUSU II. SOSYOLOJİDE YÖNTEM III. SOSYOLOJİDE KULLANILAN ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ IV. BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNİN AŞAMALARI V. SOSYOLOJİNİN ALT DALLARI VI. SOSYOLOJİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR A. SOSYOLOJİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ B. MODERN ÇAĞDA (AYDINLANMA DÖNEMİ) SOSYOLOJİNİN GELİŞİMİ C. SOSYOLOJİNİN ÖNCÜLERİ Auguste Comte Saint Simon Proudhon Herbert Spencer Karl Marx Emile Durkheim Max Weber D. DİYALEKTİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ Friedrich Hegel Karl Marx VII. SOSYOLOJİDE MODERN YAKLAŞIMLAR A. FONKSİYONEL YAKLAŞIM B. ÇATIŞMA YAKLAŞIMI C. ETKİLEŞİM YAKLAŞIMI...490

17 XXII ADMIN Kamu Yönetimi VIII. SOSYOLOJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR A. SOSYAL ALIŞVERİŞ YAKLAŞIMI B. FEMİNİST YAKLAŞIM C. POST-MODERNİZM D. YAPISALCILIK (STRÜKTÜRALİZM) E. POST-YAPISALCILIK F. ETNOMETODOLOJİ G. AKSİYONALİZM H. SOSYOBİYOLOJİ I. FENOMENOLOJİ J. POSTMARKSİZM IX. TÜRKİYE DE SOSYOLOJİNİN GELİŞİMİ Rasyonalizm Pozitivizm Materyalizm Anti-Materyalistler (Spiritüalistler) İKİNCİ BÖLÜM TOPLUM I. TOPLUM KAVRAMI II. TOPLUM TÜRLERİ III. TOPLUMLA İLGİLİ SINIFLANDIRILMALAR IV. TOPLUMSALLAŞMA (SOSYALLEŞME) A. TOPLUMSALLAŞMA KURUMLARI B. TOPLUMSALLAŞMANIN BİYOLOJİK TEMELLERİ C. TOPLUMSALLAŞMA KURAMLARI Sigmund Freud ve Yapısal Kişilik Kuramı George Herbert Mead ve Rol Alma Charles Horton Cooley ve Ayna Benlik D. TOPLUMSALLAŞMA ÇEŞİTLERİ V. TOPLUMSAL OLAY VE OLGU VI. TOPLUMSAL YAPI VII. TOPLUMSAL İLİŞKİLER İlişkinin Süresine Göre İlişkinin Biçimine Göre İnsanlar Arası Samimiyetin Derecesine Göre VIII. TOPLUMSAL GRUP IX. TOPLUMSAL KATEGORİLER X. TOPLUMSAL YIĞIN XI. TOPLUMSAL STATÜ XII. TOPLUMSAL ROL XIII. TOPLUMSAL SAYGINLIK (PRESTİJ) XIV. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA A. TABAKALAŞMA TÜRLERİ B. TABAKALAŞMA KURAMLARI XV. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK XVI. TOPLUMSAL DEĞİŞME XVII. TOPLUMSAL ÇÖZÜLME XVIII.TOPLUMSAL GELİŞME XIX. TOPLUMSAL KONTROL MEKANİZMALARI A. TOPLUMSAL DEĞERLER...511

18 İçindekiler XXIII B. TOPLUMSAL NORMLAR C. TOPLUMSAL KURUMLAR XX. TOPLUMSAL SAPMA ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AILE VE EVLILIK I. AİLE II. AİLE TİPLERİ A. BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE Büyük Aile Küçük Aile B. YÖNETİM ŞEKLİNE GÖRE C. YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE III. EVLİLİK BİÇİMLERİ IV. BOŞANMA DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÜLTÜR I. KÜLTÜR TANIMI II. KÜLTÜR SÜREÇLERİ III. KÜLTÜR BİÇİMLERİ BEŞİNCİ BÖLÜM TÜRKIYE DE KENTLEŞME I. TÜRKİYE DE KENTLEŞME OLGUSU II. TÜRKİYE DE KENTLEŞMENİN NEDENLERİ ALTINCI BÖLÜM EĞITIM SOSYOLOJISI I. EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN GELİŞİMİ II. EĞİTİMİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ Eğitimin Açık İşlevleri Eğitimin Gizli İşlevleri SOSYOLOJİ SORULARI TÜRK SİYASAL HAYATI I. GİRİŞ A. OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KLASİK DÖNEMİNDE TOPLUMSAL SINIFLAR Yönetenler Yönetilenler (Reaya) B. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAKİ MEVCUT SİSTEM NEDEN DEĞİŞTİ? II. XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ A. III. AHMED VE LALE DEVRİ ( )...585

19 XXIV ADMIN Kamu Yönetimi B. I. MAHMUD DÖNEMİ ( ) C. III. OSMAN ( ) VE III. MUSTAFA ( ) DÖNEMLERİ D. I. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ ( ) E. III. SELİM DÖNEMİ ( ) III. Selim Döneminde Yaşanan Sorunlar III. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti A. II. MAHMUD DÖNEMİ ( ) Sened-i İttifak (1808) Osmanlı-Rus Savaşı ve Sırp Ayaklanması Yunan İsyanı ve Yunanistan ın Bağımsızlığı Vaka-i Hayriye ve Yeniçeri Ocağının Kaldırılması Kavalalı Mehmed Ali Paşa İsyanı Osmanlı Devleti nin Yaşadığı İflaslar Dönemde Yapılan Diğer Yenilikler B. ABDÜLMECİD DÖNEMİ ( ) Nizip Savaşı ve Boğazlar Sorunu Tanzimat Fermanı Kırım Savaşı ( ) Islahat Fermanı C. OSMANLIDA BASININ GELİŞİMİ D. ABDÜLAZİZ DÖNEMİ ( ) Dönemde Yaşanan Gelişmeler Genç Osmanlılar (Jön Türkler) E. II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ ( ) Abdülhamid in Tahta Çıkışı Kanun-u Esasi ve I. Meşrutiyet Tersane Konferansı ve 93 Harbi ( Osmanlı-Rus Savaşı) Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması (1878) Berlin Konferansı (1878) İttihat ve Terakki Cemiyeti Yusuf Akçura: Üç Tarz-ı Siyaset Arasında Osmanlı Devleti Ermeni Ayaklanmaları II. Meşrutiyet (24 Temmuz 1908) IV. Osmanlı Devleti nin Sonu ve I. Dünya Savaşı A. I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÖNEM Trablusgarb Savaşı I. Balkan Savaşı (1912) II. Balkan Savaşı (1913) Babıali Baskını B. I. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ V. Milli Mücadele Dönemi A. I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) İzmir in Yunanlılar Tarafından İşgal Edilmesi (15 Mayıs 1919) Milli Mücadele Döneminde Kurulan Yararlı ve Zararlı Cemiyetler B. KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ Mustafa Kemal Paşa nın Samsuna Çıkışı (19 Mayıs 1919) ve Sonrası Amasya Tamimi (22 Haziran 1919)...602

20 İçindekiler XXV 3. Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919) ve Sonrası Sivas Kongresi (4 Eylül 11 Eylül 1919) Londra Konferansı Misak-ı Milli TBMM ye ve Milli Mücadeleye Karşı Çıkan Ayaklanmalar İstanbul un İşgal Edilmesi TBMM nin Açılması (23 Nisan 1920) Sevr Antlaşması deki Diğer Olaylar Anayasası ve İstiklal Marşının Kabulü I. İnönü Savaşı (9 Ocak 1921) ve Moskova Antlaşması II. İnönü Savaşı (23 Mart 1921) Kütahya-Eskişehir Savaşları (19 Temmuz 1921) Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos 1921) Kafkas Sınırlarının Belirlenmesi Fransa yla Ateşkes Antlaşması İmzalanması Sakarya Meydan Savaşı Sonrası Dönem Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26 Ağustos 1922) Kurtuluş Savaşının Kazanılması C. KURTULUŞ SAVAŞININ SONA ERMESİ Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923) Cumhuriyet Halk Fırkası VI. Türkiye Cumhuriyeti I. Dönem ( ) A ARASI TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin Kaldırılması Tevhid-i Tedrisat Kanunu Şer iye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması Anayasası (1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu) Laikleşme Süreci Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Sait Ayaklanması, Takrir-i Sükun Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri Aşar Vergisinin Kaldırılması Şapka Devrimi Atatürk e Suikast Girişimi Nutuk Harf Devrimi Çok Partili Hayata İkinci Kez Geçiş Denemesi: Serbest Cumhuriyet Fırkası Menemen Olayı Arasındaki Diğer Siyasi Olaylar B ARASI TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ Halkevleri Halkodaları Köy Enstitüleri Tarih Çalışmaları Dil Devrimi Siyasal Düşünceler İç ve Dış Siyasi Gelişmeler...619

21 XXVI ADMIN Kamu Yönetimi 8. II. Dünya Savaşı Yılları ve Türkiye C ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN EKONOMİ SİYASETİ D. ATATÜRK İLKELERİ Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Devrimcilik (İnkılapçılık) Halkçılık Devletçilik Laiklik E. TÜRKİYE DE MİLLİYETÇİLİK VE KEMALİZM Milliyetçilik Kemalizm F. CUMHURİYET DÖNEMİNDE DİNİ EĞİTİM VII. Türkiye Cumhuriyeti II. Dönem ( ) A. TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE ÇOK PARTİLİ DÖNEME (1946) KADAR KURULAN SİYASİ PARTİLER B ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ Çok Partili Hayata Geçiş Dörtlü Takrir: Demokrat Partinin Kuruluşu (7 Ocak 1946) ve 1950 Seçimleri Demokrat Parti nin Arası İktidarı Dış Siyaset Demokrat Parti Döneminde Kıbrıs Sorunu Seçimleri ve Demokrat Parti Hükümeti Vatan Cephesi ve Baskının Artması Arasında Kurulan Belli Başlı Partiler C ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi MBK nın Uygulamaları Seçimleri Anayasası ve Sonrası ve 1963 Darbe Girişimleri Johnson Mektubu (5 Haziran 1964) ve Kıbrıs Sorunu Yılları Arasında Kurulan Başlıca Partiler Seçimleri ve Sonrası Seçimleri ve Sonrası Doğan Avcıoğlu ve Yön Dergisi D ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ Sonrası Dönem Kıbrıs Barış Harekatı (20 Temmuz 1974) ve Kıbrıs Türk Federe Devleti I. Milliyetçi Cephe Hükümeti (31 Mart 1975) Seçimleri, II. Milliyetçi Cephe Hükümeti ve Sonrası III. Milliyetçi Cephe Hükümeti (12 Kasım 1979) VIII. Türkiye Cumhuriyeti III. Dönem (1980 den Günümüze) A ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ Eylül 1980 Askeri Darbesi Eylül 1980 Darbesi Sonrası Sonrası Kurulan Başlıca Siyasi Partiler Müdahalesi Sonrası Yapılan İlk Seçimler: 1983 Genel Seçimleri Genel Seçimleri...638

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1. Birinci Bölüm ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1. Birinci Bölüm ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 Birinci Bölüm ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ A-ÖRGÜTSEL YAPI VE PSİKOLOJİK TASARIMI... 9 1. İş ve Çalışmanın Psikolojisi... 10 2. Çalışmanın Doğası... 13 3. Çalışma Koşulları

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ

Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Emel Gönenç Güler Doç.Dr. Ercan Yılmaz Doç.Dr. Hatice Özutku Doç.Dr. İbrahim Halil Çankaya Doç.Dr. İlhan Günbayı

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: HALKLA İLİŞKİLERLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 KISIM I:

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: HALKLA İLİŞKİLERLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 KISIM I: İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: HALKLA İLİŞKİLERLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 KISIM I: Halkla İlişkiler ve İmaj Mühendisliği Kavramı... 2 1. Halkla İlişkilerin Tanımı... 3 2. Halkla İlişkiler Kavramının

Detaylı

ORGANIZASYON TEORILERI

ORGANIZASYON TEORILERI ORGANIZASYON TEORILERI Klasik Organizasyon Teorisi Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Yönetim Süreci Yaklaşımı Bürokrasi Yaklaşımı Neo-Klasik Organizasyon Teorisi Beşeri İlişkiler Yaklaşımı Beşeri Kaynakları Yönetme

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ A. İNSAN İLİŞKİLERİNDE GELİŞMELER... 1 B. ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ... 4 1. İnsan İlişkilerinin Amacı... 9 2. İnsan İlişkilerinde Temel İlkeler... 9 3.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE TEŞKİLATI VE BELEDİYE SINIRLARI 25 İKİNCİ BÖLÜM İMAR

Detaylı

1. Dönem Dersler. Zorunlu. Seçmeli

1. Dönem Dersler. Zorunlu. Seçmeli Ders Adı Kamu Yönetimi Genel İşletme Türkiye nin Toplumsal Yapısı Temel Hukuk Temel Bilgi Teknolojileri Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Türk Dili I Yabancı Dil I Toplam ECTS 1. Dönem Dersler Zorunlu

Detaylı

KAMU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KAMU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı programının açılmak istenmesindeki amaç; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İŞLETME YÖNETİMİ ve İŞLETMELERDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER. İŞLETME YÖNETİMİ ve İŞLETMELERDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETME YÖNETİMİ ve İŞLETMELERDE SORUN ÇÖZME 1. İŞLETME YÖNETİMİ... 3 1.1. İşletme Kavramı... 4 1.2. Yönetim Kavramı... 6 1.3. İşletme Yönetimi Kavramı... 8 2. ÖRGÜTLERDE

Detaylı

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET Dr. ESER US Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EVRENSEL HİZMET KAVRAMININ DOĞUŞU I.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri,

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış için www.hukukmarket.com MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜT SİSTEMİ VE BÜROLARIN İŞLEVİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜT SİSTEMİ VE BÜROLARIN İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜT SİSTEMİ VE BÜROLARIN İŞLEVİ 1.1. Örgüt İle İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar... 1 1.2. Sistem Olarak Örgüt... 5 1.3. Örgütlerin Nedenleri... 8 1.4. Büroların

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM Bilgi, Ekonomi ve Kültür Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi EKİN 2012 ÖNSÖZ ii Endüstriyel dönüşümün toplumsal sonuçlarını en iyi anlatan yazarlardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli 1.1. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nde İş Gücünün Geçmişi ve Personel Yönetimi Uygulamaları... 4 1.2. Bilimsel

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ GRAFİKTASARIMIPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS 4009001172011

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III BÖLÜM I :YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ... 11 Yönetim... 13 Sınıf Yönetimi Kavramı... 15 Sınıf Yönetimi... 16 Sınıf Yönetimi Gelişimi... 17 Sınıf Yönetiminin Önemi... 18 Sınıf Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR I. SİVİL TOPLUM (ST)... 1 2.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (S T K )...2 3.YÖNETİŞİM ( İYİ YÖNETİŞİM )... 3 4..ŞEFFAFLIK...4 5. HESAP VEREBİLİRLİK...5

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME A. YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK... 3 1.Yönetim Kavramı... 3 1.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri... 4 1.2. Örgütlerde Yönetim Düzeyleri...

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları İşlevleri İŞLETME ÖNETİMİ İşlevleri ürütme Girdiler Kontrol Planlama Organize etme ürütme Çıktılar Prof.r.Hayri ÜLGEN ürütme Süreci Çalışanları etkileyerek harekete geçirerek işletme amaçlarını sağlamaya

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

A KAMU YÖNETİMİ KPSS-AB-PÖ/2007. 4. Aşağıdakilerden hangisi otoriter rejimin özelliklerinden

A KAMU YÖNETİMİ KPSS-AB-PÖ/2007. 4. Aşağıdakilerden hangisi otoriter rejimin özelliklerinden 1. Siyasal düşünceler tarihinde, siyasette etiğin önemini ilk kez savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Pythagoras B) Thales C) Diogenes D) Sokrates E) Heraklitos A KAMU YÖNETİMİ 4. Aşağıdakilerden

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI IKT5101 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ Z 3 0 0 3 6 IKT5102 İKTİSADİ ANALİZ Z 3 0 0 3 7 IKT5103 MAKRO

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı