srail kanla besleniyor! Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin okulu vurdu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "srail kanla besleniyor! Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin okulu vurdu."

Transkript

1 ISSN TÜB TAK' n sistemi F-16'lar gizleyecek 4 A ustos 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr HABER 7. SAYFADA Hafta sonu mesaisi Köflk yar fl nda son haftaya girilirken, Cumhurbaflkan adaylar seçim çal flmalar n aral ks z sürdürüyor.hafta sonunu salonlarda, meydanlarda geçiren adaylar n söylemindeki sertlik dikkat çekiyor. Ekmel beye ve Bat ya yüklendi adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Deniz Tan k Cumhurbaflkan ndan beklentilerimiz 3. Sayfada Mehmet Nuri Parmaks z Sükutun Kalbinde 8. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 5. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada smail Kara Kara ca 14. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 6. Sayfada Tamer Karahan Aflk- Efsun 4. Sayfada Cumhurbaflkan aday ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Bizim polisimiz stanbul Taksim de cam çerçeveyi k ran, insanlar yaralayan, esnafa zarar veren Vandallara biber gaz ve tazyikli suyla karfl l k verdi inde Bat l ülkeler, Bat l uluslararas medya aya a kalk yor günlerce bunu konufluyorlard. Ey Amerika sen de konufluyordun. Ey Bat sen de konufluyordun. fiimdi neredesiniz? Avrupa neredesin, Amerika neredesin soruyorum. Cevap var m? Yok dedi. Ekme i büyütmek için bu yola ç kt k Adayl n n "halk n projesi" oldu- unu söyleyen Cumhurbaflkan aday Ekmeleddin hsano lu, "Ekme i büyütmek ve paylaflmak için bu yola ç kt k" dedi. Meclisteki iki köklü partinin ortak önerisiyle aday oldu- unu ve 12 siyasi partinin adayl na destek verdi ini hat rlatan hsano lu, Türkiye'nin zulümden, adaletsizlikten, haks zl ktan, yolsuzluktan, öfke ve nefretten kurtulmas için kendisine oy istedi. Kendisinin hak, adalet ve ekmek için yola ç kt n belirten hsano lu, "Biz ekme i büyütmek ve paylaflmak için bu yola ç kt k. Siz adalet istemiyor musunuz? Siz hakkaniyet istemiyor musunuz? Siz vatan - n zda huzur içerisinde yaflamak istemiyor musunuz? Siz Suriye'deki, Irak'taki komflular n zla bar fl içerisinde yaflamak istemiyor musunuz? Bu s - k nt lar yaratanlara bir daha oy verecek misiniz? O zaman yapaca n z fley, do ru yere, seçim pusulas ndaki hsano lu'nun resminin oldu u yere mührünüzü basacaks n z" diye konufltu. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz Ekmeleddin hsano lu nun Edirnekap fiehitli i nde stiklal Marfl n n bir k tas n okuyup Akif in meflhur fliiri ve m sralar. Çanakkale fiehitleri fliirinden herhalde dedi i bölümü 4 kez izlettiren Erdo an, Evet, babas n n arkadafl merhum Akif... Ekmel Bey diyor ki Çanakkale fiehitleri herhalde. K l çdaro lu nun çakma oldu unu biliyordum da bunun çakma oldu unu yeni ö rendim. Dürüst ol be. Elinde bir profesör olmas seni bir yere tafl maz diye konufltu. Cumhurbaflkan aday ve HDP Efl Genel Baflkan Selahattin Demirtafl, " nflallah, 10 A ustos'ta ortaya ç kacak sonuçlar birilerini çok mahcup edecek" dedi. Demirtafl, flöyle konufltu: "Bakmay n bunlar, meydanlarda tek dil, tek rk diye ba r p ça - r yor. Bunlar, burada milliyetçi oylar devflirmeye, milliyetçi oylar etraflar nda toplamaya çal fl yor. Yoksa biliyorlar ki bu ülkede tekli i dayatmak faflizmden baflka bir fley de il. fiu yalan söylüyorlar; 'biz tek millet ve tek dil olmazsak ülke bölünür, parçalan r' flte bu, büyük bir yaland r. Her birimiz Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Arap, Ermeni, Yahudi veya Süryani olabiliriz. Alevi ya da Sünni olabiliriz. E er biz bu topraklarda korkmadan, baflkas ndan kayg lanmadan, devletten ürkmeden yaflarsak kendi vatan m z, bizim devletimiz dedikten sonra niye bölünelim, niye kavga edelim. ÖLDÜRMEYE DOYMUYORLAR Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin s nd - Birleflmifl Milletler'e ait bir okulu vurdu. srail in Gazze deki katliamlar aral ks z sürüyor. Sald - r larda hayat n kaybedenler, bomba seslerinin kesildi i anlarda defnediliyor. Filistin Sa l k Bakanl Sözcüsü Eflref el-kudra, AA muhabirine yapt aç klamada, srail'in 7 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye düzenledi i sald r larda 398'i çocuk, 207'si kad n, 74'ü yafll bin 721 kiflinin hayat n kaybetti ini, 2 bin 744'ü çocuk, bin 750'si kad n, 343'ü yafll 9 bin 129 kiflinin yaraland n söyledi. AA B NASI VURULDU srail savafl uçaklar, Gazze'nin bat s nda AA ofisinin de içinde bulundu u 15 katl binay vurdu. Sald r da AA'n n ofisinde hafif çapl zarar meydana gelirken, sald r esnas nda ofiste bulunan Muhabir Mustafa Habbufl da olaydan yara almadan kurtuldu. ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi Sonuçlar birilerini mahcup edecek srail kanla besleniyor! https://www.twitter/yedigun.gazetesi YILLIK ZN MDE mahalleyi dolaflt m! Osman Etli, 85 yafl nda olmas na ra men zehir gibi denen bir haf zaya ve fleker gibi bir dile sahip. Çok güzel bir sohbetimiz oldu. ki güzel SOHBET Haber söylefli için tatilde inekledim Bazen yan gelip yatt m kimi gün pinekledim Dar alanda dolaflt m an oldu konaklad m Postac gibi idim mahalle de inledim Kafamda; Ege nin dalgas çalkalan p, Akdeniz in günefli parlarken, köyün dinginli i de iyi final olur diye düflünüyordum, olmad Bofl duracak de ildim, Ankara n n güzelliklerini keflfettim. Söylefliler yapt m, dostlarla hasret giderdim Dursun ERKILIÇ n yaz s YARIN Ankara n n Keçiören ilçesi Çalseki Mahallesi Muhtar olan Vahit Kargal o lu, Hep baflbakan, bakan, belediye baflkan haberleri yaz yorsunuz, biraz da muhtarlar yaz n deyince bir sohbet kaç n lmaz oldu YERL OTO için her türlü bilgimiz var HABER 12. SAYFADA

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 4 Ağustos 2014 Pazartesi Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın geçen 22 Mart'ta Samsun'da katıldığı bir programda oğluna vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. Göğebakan: 'Ölürsem bu adamdan helallik al' İSTANBUL - Sahnede hastalığı süresince yaşadıklarını anlatan Göğebakan, İlkadım İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Erdoğan Tok un kendisini aradığını, "Yapabileceğimiz ne varsa kardeşlerin burada hazır" sözlerini hatırlatarak, "Oğlum Bülent e ettiğim vasiyetimde vardır, bir gün ölürsem git bu adamdan helallik al" demişti. Bugün hayatını kaybeden şarkıcı Murat Göğebakan ın 22 Mart ta Samsun da oğluna İlkadım belediye Başkanı Erdoğan Tok la ilgili vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. Samsun da Ak Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik şöleninde sahne alırken konuşma yapan Göğebakan, burada oğluna vasiyete bulunduğunu söylemişti. Yaptığı konuşmada doktorunun kendisine ilik nakli yapılmasını gerektiğini söylediğini belirten Göğebakan, şunları söylemişti: "Çok para istemişlerdi, o kadar param yoktu. Ama Allah ım vardı sorun değildi. Bir gün Samsun dan bir telefon geldi bana, hiç unutmam, unutamam o telefonu görüşmesini. Oğlum Bülent e ettiğim vasiyetimde vardır, bir gün ölürsem git bu adamdan helallik al. Ve o da 30 Mart akşamı İlkadım Belediye Başkanı olacak olan adam Erdoğan ağabeyim. Aynen şunları söylemişti telefonda, Yapabileceğimiz ne varsa kardeşlerin burada hazır demişti. Allah razı olsun. Allah ım hiçbir başkanımıza zarar vermesin. Erdoğan ağabeyimin bir lafı benim yüreğimi doldurdu." 30 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve Murat Göğebakan ın ölüm haberini alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise "Hakkım varsa helal hoş olsun. 5 yıl önce lösemi teşhisi konulan Murat kardeşimizin bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin haberinin ardından derin bir yara aldık. Güzel yürekli bir insan, yaşama her zaman pozitif bakabilen bir kişiliği kaybetmenin acısı tüm Türkiye en derin duygularla yaşıyor. Seçim öncesi AK Parti Samsun Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik şöleninde söylediği sözleri aklımızdan çıkmıyor. Oğlu Bülent Göğebakan a ettiği vasiyette oğlunun benden helallik almasını belirttiğini söyleyen Murat kardeşim için kelimeler kifayetsiz kalır. Türk sanat dünyası büyük bir çınarını kaybetmiştir. Başımız sağolsun Rabbim ailesine sabır versin" dedi. 21:30 DÜRÜST OYUN 19:50 ATEŞ VE BUZ Orijinal Adı : Fair Game Yönetmen : Doug Liman Oyuncular : Naomi Watts, Sean Penn, Sonya Davison Yapım : 2010 Gerilim ocasının New York Times ın ekinde, Bush yönetiminin Irak ı işgal etmek için, Kitle İmha Silahlarıyla ilgili istihbaratı manipüle ettiğini yazmasından sonra Plame in CIA deki konumu Beyaz Saray tarafından deşifre edilir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Fire And Ice Yönetmen:Pitof Oyuncular:Amy Acker, Tomy Wisdom, John Rhys Davies Yapım Yılı:2008 Tür:Fantastik/Ak siyon/macera Kral Augustin tarafından yönetilen Carpia, ejderhaların ve şövalyelerin birlikte yaşadığı bir evrende bulunan, huzurlu bir ülkedir. Ancak ülkenin huzuru, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ateş saçan bir ejderha tarafından bozulur. Bu ejderha diğerlerinin aksine ülkenin masum insanlarını hedef alarak korku ve ölüm saçmaktadır. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Arınma Gecesi: Anarşi" James DeMonaco'nun yönettiği ve Frank Grillo, Kiele Sanchez, Michael K. Williams ile Zach Gilford'un oynadığı "Arınma Gecesi: Anarşi" haftanın dikkati çeken bir diğer gerilim ve korku filmi. Amerika'da geçen ve cinayet işlemek dahil herşeyin 24 saatliğine serbest olduğu filmde, evlerine dönmeye çalışan bir çiftin başına gelen kabus dolu anlar izlenebilecek. "Sinyal" Bilim-kurgu severlerin uzun süre beklediği "Sinyal" gizemli bir sinyalin peşinde olan 3 gencin hikayesini konu alıyor. William Eubank'ın yönettiği filmde; Patrick Davidson, Brenton Thwaites, Olivia Cooke ile Beau Knapp gibi isimler oyuncu olarak kamera karşısına geçti. "Bir Don Juan Öldürmek" Haftanın tek yerli yapımı, Sabahattin Sakman'ın yönettiği ve Süleyman Atanısev, Teoman Kumbaracıbaşı, Pervin Bağdat ile Pelin Batu'nun oynadığı "Bir Don Juan Öldürmek"... Dram türündeki film; bir hastasının intiharından duyduğu üzüntü ile birinci elden bilimsel araştırmalar yapmak üzere, internetten ruhsal sorunlu kadınlar bularak onlarla buluşan ve daha sonra bir cinayete kurban giden idealist bir psikiyatrla ilgili olayın, bir polis tarafından çözülmesini konu ediniyor. "Çöldeki İzler" Yönetmen John Curran'ın yeni filmi "Çöldeki İzler", Avustralyalı yazar Robyn Davidson'ın kendi anılarını kaleme aldığı aynı adlı kitabından bir uyarlama. Filmin oyuncu kadrosunda, Mia Wasikowska, Adam Driver, Emma Booth ile Jessica Tovey gibi isimler yer aldı. Mia Wasikowska'nın Davidson'ı canlandırdığı film, yazarın köpeği ve dört deveyle 1977 yılında Avustralya çöllerinde yaptığı yolculuğu konu alıyor. Harbiye'de Sıla rüzgarı İSTANBUL - Popçu Sıla, Turkcell Yıldızlı Geceler etkinlikleri kapsamında Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Şarkıcı konserine "Sahneye çıktığımda heyecanımı bastırmak için sevdiklerimin yüzlerini düşünürüm. Bugün o yüzlerin birçoğunu karşımda görüyorum" diyerek başladı. Gecede Onno Tunç'u da anan Sıla; Tunç imzalı 'Ah Kavaklar' parçasını seslendirdi.

3 ANKARA 4 Ağustos 2014 Pazartesi 3 Yangında evleri yanan aileye Başkan Yaşar dan destek "YHT fırsatçılarına" göz açtırılmadı ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), ücretsiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerini satmaya çalışanlara göz açtırmadı. Ankara-İstanbul YHT'nin hizmete girmesinin ardından ücretsiz bilet alarak internet üzerinden satmak isteyenlerin biletleri iptal edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-İstanbul YHT'nin açılışı dolayısıyla 25 Temmuz'da düzenlenen törende, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bir hafta boyunca biletlerin ücretsiz olacağı müjdesini vermişti. Her kesimden vatandaşın hızlı trenle seyahat edebilmesine imkan vermeyi amaçlayan uygulama fırsatçıları da harekete geçirdi. Bazı kişiler ücretsiz edindikleri biletleri, tüm seferlere ait biletlerin tükenmesini de fırsat bilerek internet üzerinden satışa çıkardı.tcdd yetkilileri, vatandaşları, bu şekilde satılan biletlerle seyahat edemeyecekleri, bu nedenle biletleri almamaları yönünde uyardı. AA muhabirine, bu şekilde satılmaya çalışılan biletlerin tespit edilerek iptal edildiğini belirten yetkililer, şunları kaydetti: "Ücretsiz seferler başlamadan önce, yaşanabilecek bu tür sorunları önlemek için bazı tedbirler aldık. HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yangında evleri yanan Kılıç Ailesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar gören Perçin Ailesi nin imdadına yetişti. Mağdur ailelerin evleri, Yenimahalle Belediyesi tarafından baştan sona yenilenirken Yaşar, aileleri evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun diledi. Güzelyaka Mahallesi nde yaklaşık 2 ay önce bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında Kılıç Ailesi nin evleri kullanılamaz hale geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında, Yenimahalle Belediyesi ekipleri mağdur ailenin yaralarını sarmak için harekete geçti. Harabeye dönen müstakil evi, adeta baştan inşa eden ekipler, evin bütün boya, badana ve sıva işlerini yaptı. Kapı, pencerelerinin yanı sıra parkeleri, mutfak dolapları, elektrik ve su tesisatı yenilenen ev, eskisinden daha güzel hale getirildi. Yenilenen evde Kılıç ailesini ziyaret eden Yaşar, hem incelemelerde bulundu hem de aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Aile fertleri de Yaşar a kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini iletti. Ardından Yakacık Mahallesi nde yaklaşık 1 ay önce çıkan şiddetli fırtınada evleri hasar gören Perçin Ailesi ni ziyaret eden Yaşar, Yenimahalle Belediyesi nin yaptığı çalışmaları inceledi. Çatısı uçan evde tamir ve tadilat yapan ekipler, evin boya ve badanasını da yenileyerek aileye sağlıklı bir ortam sundu. Yenimahalle Belediyesi olarak ilçe sınırlarında çaresiz, yalnız kimse kalmasın diye her derde derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Yaşar, Müşkül durumdaki insanlarımızın yardımına koşmak, dertlerine ortak olabilmek, sıkıntılarına çözüm üretmek sosyal belediyeciliği bir gereğidir dedi. Müstakil evin bahçesinde bulunan çardakta aile bireyleri ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Yaşar, sıcak havada çardağın tadını çıkardı. Öte yandan Yenimahalle Belediyesi, yılları arasında yangın ve doğal afetlerde zarar gören 16 evin tadilatını üstlenerek ailelerin yardımına koştu. YAŞ bugün toplanıyor ANKARA - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos Pazartesi (bugün) toplanacak. YAŞ'ın ağustos ayı olağan toplantısı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Çakmak Salonu'nda yapılacak. Toplantıya Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, EDOK Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele katılacak. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir' ziyaret edecek. Ziyaretin ardından üyelerin Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na geçmesiyle toplantı başlayacak. Yüksek Askeri Şura ağustos ayı olağan toplantısında, terfi sırasında bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personel ve TSK'yı ilgilendiren diğer konular görüşülecek. Şura toplantısı 6 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak. DÜŞÜNCE DENİZİ Deniz Tanık Cumhurbaşkanından Beklentilerimiz! 10 Ağustos seçimlerini merakla, umutla ve heyecanla bekliyoruz Acaba Türkiye Cumhuriyeti nin 12. Cumhurbaşkanı kim olacak? Aslında sorulması gereken öncelikli soru NASIL BİR CUMHURBAŞKANI NA İHTİYACIMIZ VAR? Ülkemizin yeni Cumhurbaşkanı nın herşeyden önce sevgi ehli olması gerekir. Gencine, yaşlısına, Kürdüne, Çerkezine, müslümana, gayrimüslim olana sevgisini, şefkatini göstermesi ve hiç ayrım yapmadan sahip çıkması gerekir. Sevgisiz bir toplumda nefret hızla yayılır. Kargaşa olasılığı artar. İnsanlar huzursuz olurlar. Hele ki milletimiz gibi Allah a aşık bir toplum sevgisiz asla yaşayamaz. Bizim, güzel ahlakıyla, vicdanlı kararlarıyla her görüşten insana sahip çıkan, özellikle gençlerin yaşam tarzına, fikirlerine, kıyafetlerine, eğlencelerine özgürlük tanıyan, saygı duyan bir Cumhurbaşkanı na ihtiyacımız var. Modern, dışa dönük, yüksek idealleri olan, kültürlü, sanattan zevk alan, bilimsel gelişmeleri takip eden, eğitime önem veren, müzik dinlemeyi, dans etmeyi seven gençlerimizin ileri medeniyet yolunda daha fazla teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Bu, ülkemizin geleceği için çok hayati bir konu. Bunların yanı sıra özgürlük ve hürriyetler konusunda kadınlara güvence veren bir Cumhurbaşkanı na ihtiyacımız var Seçilecek Cumhurbaşkanı nın kadınların ezilen, dövülen, haksız yere eleştirilen, özgürlüğü kısıtlanan konumundan rahatsızlık duyması ve kadınlara sahip çıkan, değer veren, saygı duyan ve onları el üstünde tutan bir toplum olmamız için çaba göstermesi de son derece önemli Başı açık, başı kapalı veya dekolte giyinen bayanlara karşı baskıyı ortadan kaldıracak şekilde faaliyet gösteren bir Cumhurbaşkanı toplumdaki önemli bir sorunu da çözmüş olacaktır.. Bir toplumun refahı hanımların rahatı ve huzurla ölçülür. Hanımlar hayatın her alanında bulunabilmelidir. Eskiden başı kapalı hanımlar devlet kurumlarında çalışamıyor, çeşitli ortamlarda hor görülüyorlardı. Bu konuda çok sıkıntılar çekildi ancak son dönemde yaşanan gelişmelerle başı kapalı olan kardeşlerimiz yeni yeni özgürlüklerini elde etmeye başladılar. Medeni bir toplum olma yolunda atılan bu adımlar tabi ki önemli ama yeterli değil. Çünkü sadece başı kapalı değil başı açık olan ya da dekolte giyinen bayanların yaşam şekillerinin de güvence altına alınması gerekiyor. Dünya çapında İslamofobiyi engelleyebilecek öncü ülke olabilecek niteliklere sahipken hala bazı bağnaz görüşlerle kadınlara uygulanmak istenen baskıyı ortadan kaldırmak Cumhurbaşkanı nın önemli vazifelerinden biri olmalı Ülkemizde milyonlarca başı açık, dekolte giyinen, yazın plajda bikinisiyle denize giren müslüman bayan var. Bu bayanların dışlanmasına zemin hazırlayan bağnaz hurafelerin ortadan kalkması için gerçek İslam ahlakı üzerinde durulmalı. Kadınlar evlerinde yaşamaya mahkum edilmemeli, dünyadaki gelişmeleri yakinen takip eden, sorunlara çözüm yolları sunan, kültür seviyesi yüksek, sanat ve bilimle iç içe, özgür bir yaşam şekline kavuşmalıdırlar. Kadınları eğitimden, sanattan, eğlenceden soyutlamaya çalışan her sistem şimdiye kadar çökmüştür. Bu sebeple yeni Cumhurbaşkanımızın kadınlara toplumda hak ettikleri yeri kazandıracak şekilde pozitif ayrımcılık yapması ülkemizin daha gelişip medenileşmesine vesile olacaktır. Aslında bu saydığım konulara titizlik gösterilmesi için dindar bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Kuran ı kılavuz edinen, güzel ahlakıyla örnek olan bir Cumhurbaşkanımız olmalı. Çünkü Kuran ahlakını hayatına geçiren bir insan zaten doğal olarak sevecen, şefkatli, medeni ve alçak gönüllü olur. Baskıdan kaçınır, her kesimi kucaklar, kadınlara değer verir ve bağnaz olmaz. Bizim insanımız sıcacıktır, diğergamdır, içtenlikten, tevazudan, dostane tavırlardan hoşlanır, Cumhurbaşkanımızın da Anadolumuzun bu sevecen ruhuna sahip olması şarttır. Bizler bu ruh ile birlikte, sağlam karakterli ve kararlı aynı zamanda istişareye açık bir insanı Devletimizin başı olarak görmek isteriz. Gelişimi teşvik eden, sanatı ve bilimi ön plana çıkaran, bu konuyu gündemde tutan, güzelliklere önem veren bir Cumhurbaşkanı ülkemiz için büyük kazanç olacaktır. Bu güzelliklerin hiçbirini istemeyen bağnaz mantıktaki kişilerin varlığı tüm dünya için olduğu gibi ülkemiz için de son derece büyük bir tehlikedir. Bağnazların mezhep ayrımcılığı, gayrimüslim nefreti, kadın düşmanlığı gibi mantıklarına karşı Kuran ın gerçek sevgi ruhunu yansıtacak bir Cumhurbaşkanı hepimiz için bir nimettir. Böyle bir kişi dindarlara yönelik tahakkümde bulunmadığı gibi ateistleri de dışlamaz, tevazusuyla, merhametiyle, sevgi ve saygısıyla herkesi kucaklar, 77 milyona sahip çıkar. Aslında 77 korumak da yeterli değildir. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun- mazlumlara yönelik zulme sessiz kalmamış ve bundan sonra da kalamayacak bir ülkedir. O yüzden milletimiz İttihad-ı İslam ülküsü olan bir Cumhurbaşkanı ister. İttihad-ı İslam ı hedefleyen bir Cumhurbaşkanı Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu daki komşularımızın sorunlarına vicdanlı çözüm yolları aradığı gibi komşumuz olmayan bölgelerdeki mazlumlara da yardım elini uzatır, arabuluculuk yaparak, ağabeylik vazifesini yerine getirir. Seçilecek Cumhurbaşkanımızın Türkiye nin dünya ülkeleriyle birliğini hedeflemesinin yanı sıra milletimizi birbirinden ayırarak, ülkemizi parçalamayı hedefleyen bölücü unsurlara karşı da kesin tavrını ortaya koyması şarttır. İşte ihtiyacımız olan Cumhurbaşkanı böyle bir ahlakta olmalıdır Doğu ve Batı arasında köprü vazifesi gören, dünyanın en önemli jeopolitik bölgelerinden birinde yer alan Türkiye nin yeni Cumhurbaşkanı şimdiden hayırlı olsun

4 4 4 Ağustos 2014 Pazartesi ANKARA Sene başından bu yana 25 bin 145 metre yol açımı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, yine bu süre içinde 41 bin 260 metre malzemeli yol bakımı, 18 bin 378 metre bordür ve 18 bin 081 metrekare de tretuvar yapımı gerçekleştirdi. AŞK-I EFSUN TAMER KARAHAN EŞGALİMİ ÇİZ Bir iz bırak gözlerime, Yarası derin olsun... Ben de, ellerine bir şiir bırakayım. Sende hatıra, olsun. Bu gün,geceden satın Aldığım harflerle, Yüreğimin en uzak adasında, Pembe bir düşe girdim... Gece susar sevgili! Konuşmaz,dilsizdir... Sevda gibi lal... Ve sevgili,ben seni severken... Mamak ta yeni yollar açılıyor Ellerinde başlar sevmeler. Kalp atışını dinlerim. Konuşmalarında... Bir yol, Göçebe hayatıma giden. Ellerini uzat,ellerimi tut.. Bembeyaz teninde,bir çırpınma... Firar ruhum.. Eşgalimi çiz. Saçlarıma dokun..! Ve sevgili,ben seni severken... Yüzüne ay vurur, Vurdukça,yalnızlık düşer aklıma. Masum çiçeğim..! HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi, İlçe ye yeni yollar kazandırmaya devam ediyor. Belediye, ilçenin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Cengizhan, Eski Bayındır, Başak, Nenek Organize Sanayi bölgesi ve Fahrikorutürk Mahalleleri nde yol açım ve genişletme çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ne bağlı ekipler, vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek üzere çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İmar yapılaşması devam eden bölgelerde iş makineleri eşliğinde bir taraftan yol açma işlemleri, diğer yandan da hafriyat çalışmaları devam ediyor. Yol çalışmalarının şehirleşmeyi hızlandıran en önemli unsur olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yeni yolların ve yatırımların olduğu yerlerde ticaret yoğunluğunun da arttığını belirtti. Yolları belli bir program dâhilinde açarak ilçeyi imar planlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akgül, Ekiplerimizin yaptığı çalışmalarla yolu olmayan bölgelerimize yeni yollar kazandırarak konutlaşmanın da önünü açtık. Amacımız, bölgemizi hızlı bir şekilde kalkındırmak. Biz ulaşım sorununu çözmeyle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz diye konuştu. Sene başından bu yana 25 bin 145 metre yol açımı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, yine bu süre içinde 41 bin 260 metre malzemeli yol bakımı, 18 bin 378 metre bordür ve 18 bin 081 metrekare de tretuvar yapımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi nden üreticiye hayvan desteği Var gücümle sana, Sesleniyorum.. Duyar mısın beni...? Adını dilimin ucunda, Tutarım... Zaman savuruyor... Sevgili! Ben,seni severken... Çankaya da çöpler hassasiyetle toplanıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı Ankara genelinde aile çiftçiliğini ve hayvancılık kapasitesini geliştirmek için şartları uygun olan ailelere küçükbaş hayvan dağıtımı yapacak. CHP Gençlik Kolları ndan Güneydoğu çıkarması HABER MERKEZİ - Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız Gençllik kolları üyeleri ile birlikte oluşturdukları heyet ile bu hafta Güneydoğu da il il gezerek gençlerle bir araya gelecek. 1 Ağustos ta Gaziantep il gençlik kolları ile bir araya gelerek alan çalışmalarına çıkan gençler TEOG sınav sonuçların da yaşanan skandallar üzerine gerçekleştireceği basın açıklamasının ardından Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman da gençler ve çiftçiler ile bir araya gelerek sorunları masaya yatıracaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili alan çalışması yapacak olan gençler Mardin de KPSS sınav sonucunda başarısız olduğu gerekçesi ile intahar eden Nihat Kılınç (25) ailesini ziyaret ederek basın açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Yıldız, Güneydoğu da CHP gençliğinin il ilçe örgütleri ile birlikte alanlardayız dedi. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili alanlar da olduklarını ve 10 Ağustos ta Türkiye nin geleceği için dönüm noktası olduğunu kaydeden Yıldız ; Bu hafta ilk olarak Gaziantep il gençlik kolları ile bir araya geleceğiz. Ardından Kahramanmaraş Nurhat Festivaline katılarak gece alan çalışması yapacağız dedi. KPSS sınavı yüzünden genç yaşta hayatnı kaybeden Nihat Kılınç ın ailesine ziyarette bulunacaklarını söyleyen Yıldız; Adıyaman da tarım emekçileri ve pamuk işçileri ile bir araya gelerek sorunlarına çözüm önerilerimizle ortak olacağız şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ - Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Ankara genelinde istekli üreticilere küçükbaş hayvan dağıtılacak. Alınan bilgiye göre, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İlçelere gönderilen yazıda, küçükbaş hayvan yetiştirmeye uygun kendisine ait veya kullanım hakkı elde ettiği ağılı olan, çiftçi belgesine sahip, ekonomik geliri olmayan yada asgari düzeyde geliri olan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için istekli ailelerin ilçe belediyelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Bu konuda istekli kişilerin tarihine kadar ilçe belediyelerine veya muhtarlıklara müracaat etmeleri belirtildi. Çubuk Belediyesi nden yapılan açıklama da ise, ilçenin dört bir tarafının hayvancılık yapmaya elverişli önemli mera ve yaylalara sahip olduğu hatırlatılarak, kendi işini kurmak isteyen ve iş arayanlarınlar ile birlikte ilçedeki tüm çiftçilerin de bu önemli fırsattan faydalanmaları istenildi. HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi çevre temizliği ile ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdürmeye devam ediyor. Çankayalı gece uykusuna yattığında Çankaya Belediyesi nin 664 temizlik personeli evsel atıkları topluyor. 2 bin 207 sokak ve caddeyi karış karış gezen ekiplerin ardından süpürgeciler görevi devralıyor. Koordineli bir şekilde devam eden çalışmaların tek amacı sağlıklı nesiller için sağlıklı bir kent yaratmak. Yaşanılabilir bir kent anlayışıyla hizmetlerine devam eden Çankaya Belediyesi, temizlik çalışmalarına ayrıcalıklı olarak önem veriyor. Gündüz 420 erkek, 105 kadın olmak üzere her gün sabah güneş doğarken sokaklara çıkan işçiler, ellerinde süpürge ve küreklerle sokakları bir önceki günün çöp kalıntılarından arındırıyor. İş yeri ve insan lokasyonunun yoğun olduğu bölgelerde elektrikli çöp arabaları kullanan Çankaya Belediyesi, bu bölgelerde günün her saati araçlarla denetim yapıyor. Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olan ve yerel seçimler sonrası Çankaya Belediyesi sınırlarına dahil edilen Ümitköy ün 8 mahallesi için de Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü nden 4 ekip oluşturuldu. Belediye bölgede 40 kişilik personel ile çalışmaya başladı. Ayrıca toplu temizlik çalışma programı çerçevesinde ilaçlı su kullanılarak cadde, sokak, kaldırım ve Pazar yerleri yıkama çalışması ile ibadethane temizliği çalışmaları da yapılıyor.

5 ANKARA 4 Ağustos 2014 Pazartesi 5 Vali Yüksel, Otonomi yi gezdi 2. el oto galerilerinin şehir dışına taşınması projesi kapsamında Başkent Otomotivcileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi nce yapımı sürdürülen Otomobil Ticaret ve Yaşam Merkezi (Otonomi) ni gezen Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, incelemelerde bulundu. HABER MERKEZİ- Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Esenboğa Havalimanı yolu yakınlarında inşaatı süren Otomobil Ticaret ve Yaşam Merkezi (Otonomi) ni gezdi. Otonomi inşaatlarına gelişinde Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Vali Yüksel'in incelemelerine; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Tarım, İl Emniyet Müdürü Kadri Kartal da iştirak etti. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, ikinci el oto galerilerinin şehir dışına çıkarılması projesinin başkentte uzun zaman tartışıldığını ve sonunda ortak akılda buluşmak suretiyle başarı ile sonuçlandırıldığını Çankaya da 1250 çocuğa okul öncesi eğitim HABER MERKEZİ - Çocukların okul öncesi eğitimlerinin verildiği gündüz bakımevi sayısını 11 e çıkaran Çankaya Belediyesi, 1250 çocuğun eğitim hayatının ilk adımlarına ev sahipliği yapacak. Uygun ücretli ve kaliteli hizmetiyle Çankayalılardan büyük ilgi gören Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri, bu yıl da çocukların eğitim hayatlarını ilk basamağı olacak. Bu yıla kadar 8 gündüz bakımevi ile hizmet veren Belediye 3 yeni gündüz bakımevi ile daha çok çocuğa ulaşacak. Anne babaların uygun ücretli ve kaliteli olmasından dolayı ilgi gösterdiği Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişiminden, sanatsal ve kültürel eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim uyguluyor. Çocuklara resim, seramik, müzik, drama, dans, satranç gibi eğitimlerin verildiği merkezlerde sinema, tiyatro, müze ve tarihi yer gezileri ile de kültürel katkı sağlanıyor. Yıl boyunca aldıkları eğitimi yıl sonu gösteri ve sergilerle taçlandıran çocuklar, ilkokul öğrenim hayatına, sosyal ve kültürel alanda donanmış olarak başlıyorlar. Çankaya Belediyesi nin gündüz bakımevleri arasına, Bütünşehir Yasası ile dahil olan Çayyolu Bölgesinde bulunan Yaşamkent ve Ümitköy gündüz bakımevleri yeni kayıt almaya devam ediyor. Eylül ayında yeni döneme başlanacak gündüz bakımevlerinde, yeni kayıtlarla birlikte bin 250 çocuk eğitim görecek. anımsatarak, projenin kentin değişim ve dönüşümüne önemli katkı sağlayacağını da söyledi. Vali Yüksel İlimizde, motorlu araç sayılarında büyük artışlar olmuş ve bunun sonucunda tüm ülkemizde olduğu gibi Ankara da da ikinci el oto alım satımı yaygınlaşmıştır. İnsanların ikametine ayrılan binaların giriş katları, ikinci el oto alım satımı yapan iş yeri sahipleri tarafından kiralanmış ve satışa sunulan araçlar, apartman girişlerinde, yol kenarlarında, kaldırımlarda ve zaman zaman da yol ve caddelerde ısrarlı ikaz ve uyarılara rağmen sergilenmeye devam edilmektedir. Birçoğu LPG li olan bu araçlar, özellikle geceleri apartmanların giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle, bina sakinleri bakımından büyük risk oluşmasına sebep olmakta, binada ve çevrede bulunan halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, insanların kaldırımlarda rahatça yürümelerini ve trafiğin sağlıklı akışını da etkilemektedir. dedi. Bahçelievler, Emek, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle gibi Ankara nın en eski, en önemli yaşam alanlarının otomobil pazarı halinde olduğuna dikkati çeken Vali Yüksel, Şehrin en kıymetli yerleri, Ankara nın ilk kurulan yerleri ve korunması gereken bu yerler şimdi yollarıyla ve kaldırımlarıyla otomobil pazarıdır. Bu durum kabul edilemez. dedi. Halkın can ve mal emniyetini sağlamanın idarenin başlıca görevi olduğunu söyleyen Vali Yüksel, bu kapsamda, muhtemel tehlikelere karşı önlem alınması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede güvenli yaşam alanların oluşturulması hususunun gerek genel ve gerekse yerel yönetimlerin temel görevleri arasında bulunduğunu belirtti. Yapımına 2013 yılında başlanan ve m² lik alan üzerine inşa edilmekte olan otoshowroomları, satış hizmet noktaları ve yaşam alanlarından oluşacak, Avrupa nın en büyük otomobil yaşam alanı Otonomi, Esenboğa Havaalanı Yolu üzerinde bulunuyor. Gençliğin Dirilişi Hareketi kimsesizleri yalnız bırakmadı HABER MERKEZİ - Gençliğin Dirilişi Hareketi Ramazan Bayramı nda yaşlıları ve kimsesizleri ziyaret ederek, onları yalnız bırakmadı. GDH yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü gençler Ramazan Bayramı nın ikinci gününde Demetevler huzurevini ziyaret ederek yaşlıların gönüllerini aldılar. Ziyaret sırasında, huzurevi sakinleriyle, bir araya gelerek uzun süre sohbet etme imkânı buldular. Yaptıkları ziyaretin önemine vurgu yapan Gençliliğin Diriliş Hareketi Derneği üyeleri Dernek olarak, bu bayramda yaşlılarımızı ziyaret etmek istediklerini belirterek onların, kalplerinde bir bayram sıcaklığı yaşatarak aile özlemlerini bir günde olsa gidermeyi amaçladıklarını söylediler. Ziyaret sırasında dernek üyelerini duygulandıran anlar yaşanırken, yaşlıların ziyaretten çok memnun kaldığı gözlendi. Dernek üyeleri huzurevi ziyareti sonrası kimsesiz ve bakıma muhtaç insanlarında kapılarını çalarak bayramda gönüllerini aldılar. Bu tip ziyaretlerinin özel günlerde daha anlamlı olduğunu vurgulayan dernek yetkilileri diğer günlerde de ziyaretlerinin sıklıkla tekrar edeceğini belirttiler. İDDİA YOK Abdullah Cengiz Eğitimci/Yazar KISA KISA ASİMO hâkim ve savcılar iş başında Bir iki gündür İstanbul daki Çağlayan Adliyesi nde olanları görüp duyunca ister istemez; insanın kendi kendine şunu söylemsi geliyor: Allah! Allah! Bunlar hukuk adamı mı, yoksa bir yerlerden emir ve komutayla çalışan Asimo robotu mu? Doğrusu ben fikrimi söyleyeyim; yapılanlara ve edilenlere bakarsanız Asimo nun yaptıklarına daha çok benziyor. Bilmem bu acayipliklere sebep olan hukukçular nasıl yemin etmişler da göreve başlamışlar? Yahut kimin adına ne diye ant içerek böyle bir göreve talip olmuşlar. Meslek hayatlarında kapkara bir leke olarak kalacak, ömür boyu silinmeyecek bir iz gibi kendilerini takip eden böyle bir uygulamayı, hangi kanun ve insan hakları normlarına göre icra etmektedirler. Tam cunta dönemi özentisi uygulamalar... Gördüğünüz gibi sokaklarda tanklar yok. Silahla nöbet tutan asker de yok. Sokağa çıkma yasağı da uygulanmamaktadır. Ancak sırtına giydiği hâkimlik ve savcılık cübbesiyle kanunsuzluk terörü estiren Asimo lar var Girdikleri odalara, kim oldukları belli olmayan kişilerle kararlar vermekte, gözaltı süresi dolan insanlara işkence etmekte, hayatlarına tehdit koyarak kanunsuz ve hukuksuz bir şeklide alıkoymakta, milletin meclisini temsil eden ve dokunulmazlıkları olan kimselere kafa tutmakta, gözaltı süreleri dolan insanları nezaretlere attırmakta, mesleğinin büyük bir bölümünü yasadışı işlerle uğraşan kimseleri takiple geçen polis müdürlerini, hem de görev sırasında kanunun gereği takip ettikleri terör örgüt elemanlarının yanlarında -Allah bilir ya, ya bir suikasta kurban gitsinler ya da sabahlara kadar öldürüleceğiz korkusu ile uyanık kalarak psikolojilerini alt-üst yapmak üzere- hapse attırmakla siyasi kararlar verdirmekle tam da Asimo ların robotluğunu icra etmektedirler Ama unuttukları bir şey var galiba: Başkalarının direktifleriyle karar veren Kılıç Ali lerin akıbetleri olan tuvaletlerde bağıra bağıra can çekişmeleridir. Yahut Salim Başol gibi evlerine kapanıp Cehennemi bir sonuçla dünyaya veda etmeyi görmeme körlüğüdür. İşin acı ve de ibretli tarafı, Asimo lara emir yağdıranlar demokrasiden, insan haklarından, inançtan, Müslümanlıktan, kardeşlikten, birilik ve beraberlikten bahsetmektedirler Rabbi Kerimden dilerim, mazluma bu mübarek Ramazan da zalimce eza edenlerin hakkını yapanların yanına kar bırakmasın; ötede de adl-i mutlakın(değişmez adalet) terazisine çıkarsın. ******* Milletin oyları ile seçilen bir belediye başkanı zalimce karalar veriyor: Adeta İsrail gözü dönüşlüğü gibi Kendince paralel diye gördüğü kimselerin ilçesinde yaşamlarına izin vermeyecekmiş. Hey zavallı! Bilmiyor ki eden bulur 21.Asrı yaşadığımız böyle bir zamanda Yezid çe bir mantık. Tarihi saptama adına 21.asır dedim. Asırlar ne olursa olsun dünya gidişatında sözü olan insandır. İnsanların bir kısmı meleklerin, diğer bir kısmı da şeytanların rolüne soyunacak ve bu kıyamete kadar devam edecek. O da cephesini belli ediyor: Neymiş onlara su bile vermezmiş Şimdi siz söyleyin bu sözü kaç asır önce, nerede, kim, kimin için söylemişti? Evet, yer Kerbela, susuz bırakılanlar Allah(celle celaluhu) Resulü nün masum torunları. Demek yer de zaman da insan da değişse mantık aynı Şeytan ın, Kabil in, Yezid in yolu ve safı Kurdukları müesseseleri kapatıyormuş. Haydi kolay(!) gelsin sana. Günah defterine yazdırdığın zalimce uygulamalardan bir de gurur duyuyorsun değil mi? Evet, bir köşe yazarının yaptığı tespit gibi istersen kapılarını işaretle Yok, yok olmaz. Hitler gibi insan yakma fırınları yap hepsini oraya at. Tarih seni ikinci Hitler ya da Şaron olarak kaydetsin. Kiramen Kâtibin amel defterine bu güzellikleri(!) kaydetsin Ne güzel(!) değimli sevgili okurlar? Sayın Arınç diyor ki gelin işte bunlara karşı bizden özür dileyin. Bakalım, görelim: Her gün seçim meydanlarında, en üst perdeden Pensilvanya ihanet çetesi iftirasından, inlerine gireceğiz zorbaca beyanların ile bu durumlar devam edecek diyen bakanın yönlendirmesinden, Sen yap yapacağını. Biz seni milletvekili yapıp dokunulmazlık zırhıyla kurtarırız. Müjdesini alan zalimlerin bu tavırlarından sonra daha ne kanunsuzluklara, Ariel Şaron, Hitler ve Yezid lerin rollerine soyunanlar ne sefillikler sergileyecekler? Hep beraber olanları hem seyrediyoruz hem de tarihin silinmeyecek sayfalarına not düşüyoruz. Bakalım, Allah(celle celaluhu) sizlere, bizlere ve de zulmettiklerinize, İblisin mi, Âdem(a.s) mı? Habil in mi, Kabilin mi? Masum Yahudilerin mi, Hitlerin mi? Günahsız Filistinlinin mi, Ariel Şar on un mu? Hz. Hüseynin mi, Yezidin mi safında can vereceğiz. Hepimize gösterecektir.

HAMAS D REN YOR srail sald r lar devam PROTESTOLAR SÜRÜYOR

HAMAS D REN YOR srail sald r lar devam PROTESTOLAR SÜRÜYOR ISSN 1308-7622 Katiller cesareti Araplardan al yor 1 A ustos 2014 Cuma www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Filistinli gruplar, srail'in, sivillere yönelik katliamlar yaparken Arap ülkelerinin suskunlu

Detaylı

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR ISSN 1308-7622 8 Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan

Detaylı

Türkiye-Azerbaycan kardeflli i perçinlendi

Türkiye-Azerbaycan kardeflli i perçinlendi ISSN 308-7622 4 Eylül 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Tüm ülkeler birbirini dinliyor Aspen Enstitüsü Baflkan Rüdiger Lentz, Bunun arkas nda büyük bir plan ya da resmi bir niyet oldu

Detaylı

Sevkiyat sürüyor SÖYLEMLER NETLEŞİYOR AKP-CHP. Dursun Erkılıç a göre herkes bir şey peşinde. koalisyonu hayırlı olur ERDOĞAN DAVUTOĞLU.

Sevkiyat sürüyor SÖYLEMLER NETLEŞİYOR AKP-CHP. Dursun Erkılıç a göre herkes bir şey peşinde. koalisyonu hayırlı olur ERDOĞAN DAVUTOĞLU. Dursun Erkılıç a göre herkes bir şey peşinde Siyasetin doğası her ürünü büyütür Büyütürken büyüten birçoğunu uyutur Kimi yerleşik yaşar kimininse huyu tur Kafalar çok karışık herkes bi şey peşinde Saray,

Detaylı

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir!

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir! Davuto lu ndan Ifi D ve K l çdaro lu aç klamas ISSN 1308-7622 Baflbakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant s nda konuflan Ahmet Davuto lu, Ifi D operasyonu ve CHP lideri

Detaylı

PAPALIK SOPALIK! YAKIŞMADI. Prof. Halaçoğlu na bakarsak Papa, YALANA doğru dedi. Çelişki ve ayrımcılık. MNG nin galası

PAPALIK SOPALIK! YAKIŞMADI. Prof. Halaçoğlu na bakarsak Papa, YALANA doğru dedi. Çelişki ve ayrımcılık. MNG nin galası MNG nin galası www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Aslan Kut MNG Kargo, 12'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında, Gaziantep, Antalya ve İzmir'den sonra Ankara da da gala gecesi düzenledi. 5'inci ve 10'uncu

Detaylı

Görmez, Acara da gönülleri fethetti. Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez,

Görmez, Acara da gönülleri fethetti. Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez, ISSN 1308-7622 17 Eylül 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr stanbul a Vasip fiahin Samsun a brahim fiahin stanbul ve Samsun valileri fiahin oldu! Emniyet Genel Müdürlü üne Hatay Valisi

Detaylı

ABD, AB ve SMDK den aç klama!

ABD, AB ve SMDK den aç klama! ISSN 1308-7622 www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr ALTIN ELLER i buluflturan B R FEST VAL GERÇE Kültür Bakanl Halk Kültürü ve Bilgi Yönetimi Dairesi Baflkan Sanem Ar kan han mefendi ile sohbet ederken,

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

Türkiye nin flans yapt r m satranc

Türkiye nin flans yapt r m satranc ISSN 1308-7622 Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay: nternet sitelerine kamu ilan verilmesinin belli flartlar olacak 3 Eylül 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr B K Genel Müdürü

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

Üç dönem kuralını savunan Abdülkadir Aksu: AK Parti bizim YUVAMIZ. Efsane Güzeldereli nin röportajı 13. SAYFADA. Kılıçdaroğlu na göre 8 Haziran

Üç dönem kuralını savunan Abdülkadir Aksu: AK Parti bizim YUVAMIZ. Efsane Güzeldereli nin röportajı 13. SAYFADA. Kılıçdaroğlu na göre 8 Haziran 27 Mayıs 2015 Çarşamba www.yedigungazetesi.com.tr Fiyatı 25 Kr Batıkent e iki park Gezi ve İzci Parkı olmak üzere Kardelen Mahallesi nde iki parkın açılışını gerçekleştiren Yenimahalle Belediye Başkanı

Detaylı

Büyüme hedefi. Türkiye, ümmetin ümidi. En zorlu e itim. Nakliyenin gelece i

Büyüme hedefi. Türkiye, ümmetin ümidi. En zorlu e itim. Nakliyenin gelece i ISSN 1308-7622 Besiciler yaylaya Kars, Ardahan ve A r 'da büyük ve küçükbafl hayvan yetifltiren besiciler, havalar n s nmas yla www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr yaylalara ç kmaya bafllad. HABER 6.

Detaylı

KARA BELA. Irkçılar, sadece Almanya'yı değil tüm Avrupa yı karıştırdı

KARA BELA. Irkçılar, sadece Almanya'yı değil tüm Avrupa yı karıştırdı KARA BELA 11 Şubat 2015 Çarşamba Fiyatı 25 Kr www.yedigungazetesi.com Anayasa Mahkemesi nin yeni Başkanı Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, üye Zühtü Arslan 11 oyla seçildi. Haşim Kılıç'ın yaş

Detaylı

CHP ç k fl ar yor AK PART RAM OLACAK SALLADILAR! Ç k fl yolu Hac Bektafl. sim de il, CHP lilik! AOÇ de yang n. Muhtar deyip geçmeyeceksin

CHP ç k fl ar yor AK PART RAM OLACAK SALLADILAR! Ç k fl yolu Hac Bektafl. sim de il, CHP lilik! AOÇ de yang n. Muhtar deyip geçmeyeceksin ISSN 1308-7622 18 A ustos 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Mehmet Atalay tebrik etmek gerek Bas n lan Kurumu, Bab- Ali yafl yor dergileri konufluyor slogan ile Bas n Bayram an s na,

Detaylı

Annelerin temaslar. Heyecan B TT ;

Annelerin temaslar. Heyecan B TT ; ISSN 1308-7622 Z RA DON iflçiyi vurdu! HABER 7. SAYFADA 27 Haziran 2014 Cuma www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr NETLES YORLAR AK Parti cenah nda Cumhurbaflkan aday kim olacak sorusu, son aç klamalarla

Detaylı

SÖYLEM BİRLİĞİ EYLEM AYRILIĞI!

SÖYLEM BİRLİĞİ EYLEM AYRILIĞI! SÖYLEM BİRLİĞİ EYLEM AYRILIĞI! Türkiye yi yaralayan son günlerdeki terör olayları konusunda siyasilerin ortak dileği huzur ve barış olsa da, birbirlerini eleştirmekten ve farklı çözüm yolları sunmaktan

Detaylı

S nmac ak n 2 KAZA. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserriyeli (AFAD) Fuat Oktay, "Türkiye'ye giren Suli i

S nmac ak n 2 KAZA. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserriyeli (AFAD) Fuat Oktay, Türkiye'ye giren Suli i ISSN 1308-7622 23 Eylül 2014 Sal www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kur-an daki Muhammed Yunus Emre nin böyle flefaat diledi i Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Kur-an' Kerim in nas l ve hangi

Detaylı

BENİM KÜRDÜM! TEHLİKELİ POLİTİKA VANDALA MANDAL! IŞİD e havadan karadan darbe

BENİM KÜRDÜM! TEHLİKELİ POLİTİKA VANDALA MANDAL! IŞİD e havadan karadan darbe www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Yarın SAATLERİNİZİ geri almayı unutmayın Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle saatler 26 Ekim'de 04.00'ten itibaren 1 saat geri alınacak. Türkiye'de, 1925'te çıkarılan

Detaylı

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak EFSANE RÖPORTAJLAR Vatandaşta ve medyada 17 Şubat 2015 Salı Fiyatı 25 Kr Fehmi Koru Ölümün teğet geçtiği kadınların öfkesi bu... 3. Sayfada Prof.Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bakış 9. Sayfada Hayrettin İvgin

Detaylı

GERGİNLİK! bölünmez", "bu vatan sana canım feda" Kentin farklı noktalarında bir araya gelen gruplar,

GERGİNLİK! bölünmez, bu vatan sana canım feda Kentin farklı noktalarında bir araya gelen gruplar, 77 MİLYON ADINA İçişleri Bakanı Efkan Ala nın açıklamalarına göre, 31 kişinin hayatını kaybettiği, 2 polisin şehit olduğu, 221 vatandaşla 139 polisin yaralandığı şiddet olayları herkesin gündeminde. Toplumun

Detaylı

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN ISSN 1308-7622 Ankara, tar mda marka olacak Fehmi Koru Mezopotomya güneflini Monaco ya tafl d k 12. Sayfada Prof. Dr. brahim Ortafl Özlük haklar bilimin altyap s... 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe

Detaylı

Dengir Mir Mehmet Fırat, Efsane Güzeldereli ye anlattı EFSANE RÖPORTAJLAR. AK Parti den NEDEN ayrıldım

Dengir Mir Mehmet Fırat, Efsane Güzeldereli ye anlattı EFSANE RÖPORTAJLAR. AK Parti den NEDEN ayrıldım DOMUZ GİBİ! 26 Mart 2015 Perşembe www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Domuz gribi can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "(Domuz gribi) altında farklı sağlık sorunları olsa bile H1N1

Detaylı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. hsano lu çat da!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. hsano lu çat da! ISSN 1308-7622 17 Haziran 2014 Sal www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Çatlad, yok oldu! HABER 7. SAYFADA Meyve-sebzede kay td fl üretim! Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c n n aç klamalar HABER 6.

Detaylı

TERCÜME KOALİSYONU NASIL KURACAKLAR? ABD: Türkiye DAEŞ ile mücadelede kilit ülke. Gazetemizi Gazetemizi. https://www.

TERCÜME KOALİSYONU NASIL KURACAKLAR? ABD: Türkiye DAEŞ ile mücadelede kilit ülke. Gazetemizi Gazetemizi. https://www. 13 Haziran 2015 Cumartesi www.yedigungazetesi.com.tr Fiyatı 25 Kr Mamaklı çevreciler Mamak Belediyesi öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Mamak Belediyesi ilçede bulunan okullarda öğrencilere yönelik

Detaylı

AYIN TARİHİ. Merhaba, BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA

AYIN TARİHİ. Merhaba, BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA AYIN TARİHİ Merhaba, BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali GÜNEŞ Aylık Süreli Derleme Yayın Temmuz 2014 ISSN: 1301-9325 Hazırlayanlar Yayın Hizmetleri Birimi Görsel Tasarım

Detaylı

Seçmen sindiriliyor. Suriye sınırımız 007 dolu. Elini sallasan ajana değiyor

Seçmen sindiriliyor. Suriye sınırımız 007 dolu. Elini sallasan ajana değiyor Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural: Seçmen sindiriliyor EFSANE RÖPORTAJLAR MHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili, Ulaştırma eski bakanlarından Oktay Vural, Efsane Güzeldereli ye

Detaylı

COŞTURDU. Gençlik coştu. Bahçeli den tavsiye! Koalisyon ne zaman konuşulur? Davutoğlu. Kılıçdaroğlu BÜYÜK HEDEF EFSANE RÖPORTAJLAR

COŞTURDU. Gençlik coştu. Bahçeli den tavsiye! Koalisyon ne zaman konuşulur? Davutoğlu. Kılıçdaroğlu BÜYÜK HEDEF EFSANE RÖPORTAJLAR EFSANE RÖPORTAJLAR 20 Mayıs 2015 Çarşamba www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Gençlik coştu COŞTURDU 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların

Detaylı

BÜYÜK. Hacı adaylarında. heyecan. CHP tepkili, ABD memnun. Bayram trafiğine SIKI DENETİM

BÜYÜK. Hacı adaylarında. heyecan. CHP tepkili, ABD memnun. Bayram trafiğine SIKI DENETİM Hac demek ARAFAT demek www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Hacı adaylarında Milyonlarca hacı adayı yaşadıkları büyük heyecanda mutlu sona yoklaşmanın sevinci içinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr.

Detaylı

Çat flma ve s nma USTAYA SAYGI. Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun

Çat flma ve s nma USTAYA SAYGI. Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun ISSN 1308-7622 29 Eylül 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun ederken, vatandafllar

Detaylı