srail kanla besleniyor! Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin okulu vurdu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "srail kanla besleniyor! Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin okulu vurdu."

Transkript

1 ISSN TÜB TAK' n sistemi F-16'lar gizleyecek 4 A ustos 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr HABER 7. SAYFADA Hafta sonu mesaisi Köflk yar fl nda son haftaya girilirken, Cumhurbaflkan adaylar seçim çal flmalar n aral ks z sürdürüyor.hafta sonunu salonlarda, meydanlarda geçiren adaylar n söylemindeki sertlik dikkat çekiyor. Ekmel beye ve Bat ya yüklendi adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Deniz Tan k Cumhurbaflkan ndan beklentilerimiz 3. Sayfada Mehmet Nuri Parmaks z Sükutun Kalbinde 8. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 5. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada smail Kara Kara ca 14. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 6. Sayfada Tamer Karahan Aflk- Efsun 4. Sayfada Cumhurbaflkan aday ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Bizim polisimiz stanbul Taksim de cam çerçeveyi k ran, insanlar yaralayan, esnafa zarar veren Vandallara biber gaz ve tazyikli suyla karfl l k verdi inde Bat l ülkeler, Bat l uluslararas medya aya a kalk yor günlerce bunu konufluyorlard. Ey Amerika sen de konufluyordun. Ey Bat sen de konufluyordun. fiimdi neredesiniz? Avrupa neredesin, Amerika neredesin soruyorum. Cevap var m? Yok dedi. Ekme i büyütmek için bu yola ç kt k Adayl n n "halk n projesi" oldu- unu söyleyen Cumhurbaflkan aday Ekmeleddin hsano lu, "Ekme i büyütmek ve paylaflmak için bu yola ç kt k" dedi. Meclisteki iki köklü partinin ortak önerisiyle aday oldu- unu ve 12 siyasi partinin adayl na destek verdi ini hat rlatan hsano lu, Türkiye'nin zulümden, adaletsizlikten, haks zl ktan, yolsuzluktan, öfke ve nefretten kurtulmas için kendisine oy istedi. Kendisinin hak, adalet ve ekmek için yola ç kt n belirten hsano lu, "Biz ekme i büyütmek ve paylaflmak için bu yola ç kt k. Siz adalet istemiyor musunuz? Siz hakkaniyet istemiyor musunuz? Siz vatan - n zda huzur içerisinde yaflamak istemiyor musunuz? Siz Suriye'deki, Irak'taki komflular n zla bar fl içerisinde yaflamak istemiyor musunuz? Bu s - k nt lar yaratanlara bir daha oy verecek misiniz? O zaman yapaca n z fley, do ru yere, seçim pusulas ndaki hsano lu'nun resminin oldu u yere mührünüzü basacaks n z" diye konufltu. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz Ekmeleddin hsano lu nun Edirnekap fiehitli i nde stiklal Marfl n n bir k tas n okuyup Akif in meflhur fliiri ve m sralar. Çanakkale fiehitleri fliirinden herhalde dedi i bölümü 4 kez izlettiren Erdo an, Evet, babas n n arkadafl merhum Akif... Ekmel Bey diyor ki Çanakkale fiehitleri herhalde. K l çdaro lu nun çakma oldu unu biliyordum da bunun çakma oldu unu yeni ö rendim. Dürüst ol be. Elinde bir profesör olmas seni bir yere tafl maz diye konufltu. Cumhurbaflkan aday ve HDP Efl Genel Baflkan Selahattin Demirtafl, " nflallah, 10 A ustos'ta ortaya ç kacak sonuçlar birilerini çok mahcup edecek" dedi. Demirtafl, flöyle konufltu: "Bakmay n bunlar, meydanlarda tek dil, tek rk diye ba r p ça - r yor. Bunlar, burada milliyetçi oylar devflirmeye, milliyetçi oylar etraflar nda toplamaya çal fl yor. Yoksa biliyorlar ki bu ülkede tekli i dayatmak faflizmden baflka bir fley de il. fiu yalan söylüyorlar; 'biz tek millet ve tek dil olmazsak ülke bölünür, parçalan r' flte bu, büyük bir yaland r. Her birimiz Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Arap, Ermeni, Yahudi veya Süryani olabiliriz. Alevi ya da Sünni olabiliriz. E er biz bu topraklarda korkmadan, baflkas ndan kayg lanmadan, devletten ürkmeden yaflarsak kendi vatan m z, bizim devletimiz dedikten sonra niye bölünelim, niye kavga edelim. ÖLDÜRMEYE DOYMUYORLAR Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin s nd - Birleflmifl Milletler'e ait bir okulu vurdu. srail in Gazze deki katliamlar aral ks z sürüyor. Sald - r larda hayat n kaybedenler, bomba seslerinin kesildi i anlarda defnediliyor. Filistin Sa l k Bakanl Sözcüsü Eflref el-kudra, AA muhabirine yapt aç klamada, srail'in 7 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye düzenledi i sald r larda 398'i çocuk, 207'si kad n, 74'ü yafll bin 721 kiflinin hayat n kaybetti ini, 2 bin 744'ü çocuk, bin 750'si kad n, 343'ü yafll 9 bin 129 kiflinin yaraland n söyledi. AA B NASI VURULDU srail savafl uçaklar, Gazze'nin bat s nda AA ofisinin de içinde bulundu u 15 katl binay vurdu. Sald r da AA'n n ofisinde hafif çapl zarar meydana gelirken, sald r esnas nda ofiste bulunan Muhabir Mustafa Habbufl da olaydan yara almadan kurtuldu. ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi Sonuçlar birilerini mahcup edecek srail kanla besleniyor! https://www.twitter/yedigun.gazetesi YILLIK ZN MDE mahalleyi dolaflt m! Osman Etli, 85 yafl nda olmas na ra men zehir gibi denen bir haf zaya ve fleker gibi bir dile sahip. Çok güzel bir sohbetimiz oldu. ki güzel SOHBET Haber söylefli için tatilde inekledim Bazen yan gelip yatt m kimi gün pinekledim Dar alanda dolaflt m an oldu konaklad m Postac gibi idim mahalle de inledim Kafamda; Ege nin dalgas çalkalan p, Akdeniz in günefli parlarken, köyün dinginli i de iyi final olur diye düflünüyordum, olmad Bofl duracak de ildim, Ankara n n güzelliklerini keflfettim. Söylefliler yapt m, dostlarla hasret giderdim Dursun ERKILIÇ n yaz s YARIN Ankara n n Keçiören ilçesi Çalseki Mahallesi Muhtar olan Vahit Kargal o lu, Hep baflbakan, bakan, belediye baflkan haberleri yaz yorsunuz, biraz da muhtarlar yaz n deyince bir sohbet kaç n lmaz oldu YERL OTO için her türlü bilgimiz var HABER 12. SAYFADA

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 4 Ağustos 2014 Pazartesi Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın geçen 22 Mart'ta Samsun'da katıldığı bir programda oğluna vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. Göğebakan: 'Ölürsem bu adamdan helallik al' İSTANBUL - Sahnede hastalığı süresince yaşadıklarını anlatan Göğebakan, İlkadım İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Erdoğan Tok un kendisini aradığını, "Yapabileceğimiz ne varsa kardeşlerin burada hazır" sözlerini hatırlatarak, "Oğlum Bülent e ettiğim vasiyetimde vardır, bir gün ölürsem git bu adamdan helallik al" demişti. Bugün hayatını kaybeden şarkıcı Murat Göğebakan ın 22 Mart ta Samsun da oğluna İlkadım belediye Başkanı Erdoğan Tok la ilgili vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. Samsun da Ak Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik şöleninde sahne alırken konuşma yapan Göğebakan, burada oğluna vasiyete bulunduğunu söylemişti. Yaptığı konuşmada doktorunun kendisine ilik nakli yapılmasını gerektiğini söylediğini belirten Göğebakan, şunları söylemişti: "Çok para istemişlerdi, o kadar param yoktu. Ama Allah ım vardı sorun değildi. Bir gün Samsun dan bir telefon geldi bana, hiç unutmam, unutamam o telefonu görüşmesini. Oğlum Bülent e ettiğim vasiyetimde vardır, bir gün ölürsem git bu adamdan helallik al. Ve o da 30 Mart akşamı İlkadım Belediye Başkanı olacak olan adam Erdoğan ağabeyim. Aynen şunları söylemişti telefonda, Yapabileceğimiz ne varsa kardeşlerin burada hazır demişti. Allah razı olsun. Allah ım hiçbir başkanımıza zarar vermesin. Erdoğan ağabeyimin bir lafı benim yüreğimi doldurdu." 30 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve Murat Göğebakan ın ölüm haberini alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise "Hakkım varsa helal hoş olsun. 5 yıl önce lösemi teşhisi konulan Murat kardeşimizin bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin haberinin ardından derin bir yara aldık. Güzel yürekli bir insan, yaşama her zaman pozitif bakabilen bir kişiliği kaybetmenin acısı tüm Türkiye en derin duygularla yaşıyor. Seçim öncesi AK Parti Samsun Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik şöleninde söylediği sözleri aklımızdan çıkmıyor. Oğlu Bülent Göğebakan a ettiği vasiyette oğlunun benden helallik almasını belirttiğini söyleyen Murat kardeşim için kelimeler kifayetsiz kalır. Türk sanat dünyası büyük bir çınarını kaybetmiştir. Başımız sağolsun Rabbim ailesine sabır versin" dedi. 21:30 DÜRÜST OYUN 19:50 ATEŞ VE BUZ Orijinal Adı : Fair Game Yönetmen : Doug Liman Oyuncular : Naomi Watts, Sean Penn, Sonya Davison Yapım : 2010 Gerilim ocasının New York Times ın ekinde, Bush yönetiminin Irak ı işgal etmek için, Kitle İmha Silahlarıyla ilgili istihbaratı manipüle ettiğini yazmasından sonra Plame in CIA deki konumu Beyaz Saray tarafından deşifre edilir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Fire And Ice Yönetmen:Pitof Oyuncular:Amy Acker, Tomy Wisdom, John Rhys Davies Yapım Yılı:2008 Tür:Fantastik/Ak siyon/macera Kral Augustin tarafından yönetilen Carpia, ejderhaların ve şövalyelerin birlikte yaşadığı bir evrende bulunan, huzurlu bir ülkedir. Ancak ülkenin huzuru, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ateş saçan bir ejderha tarafından bozulur. Bu ejderha diğerlerinin aksine ülkenin masum insanlarını hedef alarak korku ve ölüm saçmaktadır. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Arınma Gecesi: Anarşi" James DeMonaco'nun yönettiği ve Frank Grillo, Kiele Sanchez, Michael K. Williams ile Zach Gilford'un oynadığı "Arınma Gecesi: Anarşi" haftanın dikkati çeken bir diğer gerilim ve korku filmi. Amerika'da geçen ve cinayet işlemek dahil herşeyin 24 saatliğine serbest olduğu filmde, evlerine dönmeye çalışan bir çiftin başına gelen kabus dolu anlar izlenebilecek. "Sinyal" Bilim-kurgu severlerin uzun süre beklediği "Sinyal" gizemli bir sinyalin peşinde olan 3 gencin hikayesini konu alıyor. William Eubank'ın yönettiği filmde; Patrick Davidson, Brenton Thwaites, Olivia Cooke ile Beau Knapp gibi isimler oyuncu olarak kamera karşısına geçti. "Bir Don Juan Öldürmek" Haftanın tek yerli yapımı, Sabahattin Sakman'ın yönettiği ve Süleyman Atanısev, Teoman Kumbaracıbaşı, Pervin Bağdat ile Pelin Batu'nun oynadığı "Bir Don Juan Öldürmek"... Dram türündeki film; bir hastasının intiharından duyduğu üzüntü ile birinci elden bilimsel araştırmalar yapmak üzere, internetten ruhsal sorunlu kadınlar bularak onlarla buluşan ve daha sonra bir cinayete kurban giden idealist bir psikiyatrla ilgili olayın, bir polis tarafından çözülmesini konu ediniyor. "Çöldeki İzler" Yönetmen John Curran'ın yeni filmi "Çöldeki İzler", Avustralyalı yazar Robyn Davidson'ın kendi anılarını kaleme aldığı aynı adlı kitabından bir uyarlama. Filmin oyuncu kadrosunda, Mia Wasikowska, Adam Driver, Emma Booth ile Jessica Tovey gibi isimler yer aldı. Mia Wasikowska'nın Davidson'ı canlandırdığı film, yazarın köpeği ve dört deveyle 1977 yılında Avustralya çöllerinde yaptığı yolculuğu konu alıyor. Harbiye'de Sıla rüzgarı İSTANBUL - Popçu Sıla, Turkcell Yıldızlı Geceler etkinlikleri kapsamında Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Şarkıcı konserine "Sahneye çıktığımda heyecanımı bastırmak için sevdiklerimin yüzlerini düşünürüm. Bugün o yüzlerin birçoğunu karşımda görüyorum" diyerek başladı. Gecede Onno Tunç'u da anan Sıla; Tunç imzalı 'Ah Kavaklar' parçasını seslendirdi.

3 ANKARA 4 Ağustos 2014 Pazartesi 3 Yangında evleri yanan aileye Başkan Yaşar dan destek "YHT fırsatçılarına" göz açtırılmadı ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), ücretsiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerini satmaya çalışanlara göz açtırmadı. Ankara-İstanbul YHT'nin hizmete girmesinin ardından ücretsiz bilet alarak internet üzerinden satmak isteyenlerin biletleri iptal edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-İstanbul YHT'nin açılışı dolayısıyla 25 Temmuz'da düzenlenen törende, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bir hafta boyunca biletlerin ücretsiz olacağı müjdesini vermişti. Her kesimden vatandaşın hızlı trenle seyahat edebilmesine imkan vermeyi amaçlayan uygulama fırsatçıları da harekete geçirdi. Bazı kişiler ücretsiz edindikleri biletleri, tüm seferlere ait biletlerin tükenmesini de fırsat bilerek internet üzerinden satışa çıkardı.tcdd yetkilileri, vatandaşları, bu şekilde satılan biletlerle seyahat edemeyecekleri, bu nedenle biletleri almamaları yönünde uyardı. AA muhabirine, bu şekilde satılmaya çalışılan biletlerin tespit edilerek iptal edildiğini belirten yetkililer, şunları kaydetti: "Ücretsiz seferler başlamadan önce, yaşanabilecek bu tür sorunları önlemek için bazı tedbirler aldık. HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yangında evleri yanan Kılıç Ailesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar gören Perçin Ailesi nin imdadına yetişti. Mağdur ailelerin evleri, Yenimahalle Belediyesi tarafından baştan sona yenilenirken Yaşar, aileleri evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun diledi. Güzelyaka Mahallesi nde yaklaşık 2 ay önce bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında Kılıç Ailesi nin evleri kullanılamaz hale geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında, Yenimahalle Belediyesi ekipleri mağdur ailenin yaralarını sarmak için harekete geçti. Harabeye dönen müstakil evi, adeta baştan inşa eden ekipler, evin bütün boya, badana ve sıva işlerini yaptı. Kapı, pencerelerinin yanı sıra parkeleri, mutfak dolapları, elektrik ve su tesisatı yenilenen ev, eskisinden daha güzel hale getirildi. Yenilenen evde Kılıç ailesini ziyaret eden Yaşar, hem incelemelerde bulundu hem de aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Aile fertleri de Yaşar a kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini iletti. Ardından Yakacık Mahallesi nde yaklaşık 1 ay önce çıkan şiddetli fırtınada evleri hasar gören Perçin Ailesi ni ziyaret eden Yaşar, Yenimahalle Belediyesi nin yaptığı çalışmaları inceledi. Çatısı uçan evde tamir ve tadilat yapan ekipler, evin boya ve badanasını da yenileyerek aileye sağlıklı bir ortam sundu. Yenimahalle Belediyesi olarak ilçe sınırlarında çaresiz, yalnız kimse kalmasın diye her derde derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Yaşar, Müşkül durumdaki insanlarımızın yardımına koşmak, dertlerine ortak olabilmek, sıkıntılarına çözüm üretmek sosyal belediyeciliği bir gereğidir dedi. Müstakil evin bahçesinde bulunan çardakta aile bireyleri ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Yaşar, sıcak havada çardağın tadını çıkardı. Öte yandan Yenimahalle Belediyesi, yılları arasında yangın ve doğal afetlerde zarar gören 16 evin tadilatını üstlenerek ailelerin yardımına koştu. YAŞ bugün toplanıyor ANKARA - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos Pazartesi (bugün) toplanacak. YAŞ'ın ağustos ayı olağan toplantısı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Çakmak Salonu'nda yapılacak. Toplantıya Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, EDOK Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele katılacak. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir' ziyaret edecek. Ziyaretin ardından üyelerin Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na geçmesiyle toplantı başlayacak. Yüksek Askeri Şura ağustos ayı olağan toplantısında, terfi sırasında bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personel ve TSK'yı ilgilendiren diğer konular görüşülecek. Şura toplantısı 6 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak. DÜŞÜNCE DENİZİ Deniz Tanık Cumhurbaşkanından Beklentilerimiz! 10 Ağustos seçimlerini merakla, umutla ve heyecanla bekliyoruz Acaba Türkiye Cumhuriyeti nin 12. Cumhurbaşkanı kim olacak? Aslında sorulması gereken öncelikli soru NASIL BİR CUMHURBAŞKANI NA İHTİYACIMIZ VAR? Ülkemizin yeni Cumhurbaşkanı nın herşeyden önce sevgi ehli olması gerekir. Gencine, yaşlısına, Kürdüne, Çerkezine, müslümana, gayrimüslim olana sevgisini, şefkatini göstermesi ve hiç ayrım yapmadan sahip çıkması gerekir. Sevgisiz bir toplumda nefret hızla yayılır. Kargaşa olasılığı artar. İnsanlar huzursuz olurlar. Hele ki milletimiz gibi Allah a aşık bir toplum sevgisiz asla yaşayamaz. Bizim, güzel ahlakıyla, vicdanlı kararlarıyla her görüşten insana sahip çıkan, özellikle gençlerin yaşam tarzına, fikirlerine, kıyafetlerine, eğlencelerine özgürlük tanıyan, saygı duyan bir Cumhurbaşkanı na ihtiyacımız var. Modern, dışa dönük, yüksek idealleri olan, kültürlü, sanattan zevk alan, bilimsel gelişmeleri takip eden, eğitime önem veren, müzik dinlemeyi, dans etmeyi seven gençlerimizin ileri medeniyet yolunda daha fazla teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Bu, ülkemizin geleceği için çok hayati bir konu. Bunların yanı sıra özgürlük ve hürriyetler konusunda kadınlara güvence veren bir Cumhurbaşkanı na ihtiyacımız var Seçilecek Cumhurbaşkanı nın kadınların ezilen, dövülen, haksız yere eleştirilen, özgürlüğü kısıtlanan konumundan rahatsızlık duyması ve kadınlara sahip çıkan, değer veren, saygı duyan ve onları el üstünde tutan bir toplum olmamız için çaba göstermesi de son derece önemli Başı açık, başı kapalı veya dekolte giyinen bayanlara karşı baskıyı ortadan kaldıracak şekilde faaliyet gösteren bir Cumhurbaşkanı toplumdaki önemli bir sorunu da çözmüş olacaktır.. Bir toplumun refahı hanımların rahatı ve huzurla ölçülür. Hanımlar hayatın her alanında bulunabilmelidir. Eskiden başı kapalı hanımlar devlet kurumlarında çalışamıyor, çeşitli ortamlarda hor görülüyorlardı. Bu konuda çok sıkıntılar çekildi ancak son dönemde yaşanan gelişmelerle başı kapalı olan kardeşlerimiz yeni yeni özgürlüklerini elde etmeye başladılar. Medeni bir toplum olma yolunda atılan bu adımlar tabi ki önemli ama yeterli değil. Çünkü sadece başı kapalı değil başı açık olan ya da dekolte giyinen bayanların yaşam şekillerinin de güvence altına alınması gerekiyor. Dünya çapında İslamofobiyi engelleyebilecek öncü ülke olabilecek niteliklere sahipken hala bazı bağnaz görüşlerle kadınlara uygulanmak istenen baskıyı ortadan kaldırmak Cumhurbaşkanı nın önemli vazifelerinden biri olmalı Ülkemizde milyonlarca başı açık, dekolte giyinen, yazın plajda bikinisiyle denize giren müslüman bayan var. Bu bayanların dışlanmasına zemin hazırlayan bağnaz hurafelerin ortadan kalkması için gerçek İslam ahlakı üzerinde durulmalı. Kadınlar evlerinde yaşamaya mahkum edilmemeli, dünyadaki gelişmeleri yakinen takip eden, sorunlara çözüm yolları sunan, kültür seviyesi yüksek, sanat ve bilimle iç içe, özgür bir yaşam şekline kavuşmalıdırlar. Kadınları eğitimden, sanattan, eğlenceden soyutlamaya çalışan her sistem şimdiye kadar çökmüştür. Bu sebeple yeni Cumhurbaşkanımızın kadınlara toplumda hak ettikleri yeri kazandıracak şekilde pozitif ayrımcılık yapması ülkemizin daha gelişip medenileşmesine vesile olacaktır. Aslında bu saydığım konulara titizlik gösterilmesi için dindar bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Kuran ı kılavuz edinen, güzel ahlakıyla örnek olan bir Cumhurbaşkanımız olmalı. Çünkü Kuran ahlakını hayatına geçiren bir insan zaten doğal olarak sevecen, şefkatli, medeni ve alçak gönüllü olur. Baskıdan kaçınır, her kesimi kucaklar, kadınlara değer verir ve bağnaz olmaz. Bizim insanımız sıcacıktır, diğergamdır, içtenlikten, tevazudan, dostane tavırlardan hoşlanır, Cumhurbaşkanımızın da Anadolumuzun bu sevecen ruhuna sahip olması şarttır. Bizler bu ruh ile birlikte, sağlam karakterli ve kararlı aynı zamanda istişareye açık bir insanı Devletimizin başı olarak görmek isteriz. Gelişimi teşvik eden, sanatı ve bilimi ön plana çıkaran, bu konuyu gündemde tutan, güzelliklere önem veren bir Cumhurbaşkanı ülkemiz için büyük kazanç olacaktır. Bu güzelliklerin hiçbirini istemeyen bağnaz mantıktaki kişilerin varlığı tüm dünya için olduğu gibi ülkemiz için de son derece büyük bir tehlikedir. Bağnazların mezhep ayrımcılığı, gayrimüslim nefreti, kadın düşmanlığı gibi mantıklarına karşı Kuran ın gerçek sevgi ruhunu yansıtacak bir Cumhurbaşkanı hepimiz için bir nimettir. Böyle bir kişi dindarlara yönelik tahakkümde bulunmadığı gibi ateistleri de dışlamaz, tevazusuyla, merhametiyle, sevgi ve saygısıyla herkesi kucaklar, 77 milyona sahip çıkar. Aslında 77 korumak da yeterli değildir. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun- mazlumlara yönelik zulme sessiz kalmamış ve bundan sonra da kalamayacak bir ülkedir. O yüzden milletimiz İttihad-ı İslam ülküsü olan bir Cumhurbaşkanı ister. İttihad-ı İslam ı hedefleyen bir Cumhurbaşkanı Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu daki komşularımızın sorunlarına vicdanlı çözüm yolları aradığı gibi komşumuz olmayan bölgelerdeki mazlumlara da yardım elini uzatır, arabuluculuk yaparak, ağabeylik vazifesini yerine getirir. Seçilecek Cumhurbaşkanımızın Türkiye nin dünya ülkeleriyle birliğini hedeflemesinin yanı sıra milletimizi birbirinden ayırarak, ülkemizi parçalamayı hedefleyen bölücü unsurlara karşı da kesin tavrını ortaya koyması şarttır. İşte ihtiyacımız olan Cumhurbaşkanı böyle bir ahlakta olmalıdır Doğu ve Batı arasında köprü vazifesi gören, dünyanın en önemli jeopolitik bölgelerinden birinde yer alan Türkiye nin yeni Cumhurbaşkanı şimdiden hayırlı olsun

4 4 4 Ağustos 2014 Pazartesi ANKARA Sene başından bu yana 25 bin 145 metre yol açımı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, yine bu süre içinde 41 bin 260 metre malzemeli yol bakımı, 18 bin 378 metre bordür ve 18 bin 081 metrekare de tretuvar yapımı gerçekleştirdi. AŞK-I EFSUN TAMER KARAHAN EŞGALİMİ ÇİZ Bir iz bırak gözlerime, Yarası derin olsun... Ben de, ellerine bir şiir bırakayım. Sende hatıra, olsun. Bu gün,geceden satın Aldığım harflerle, Yüreğimin en uzak adasında, Pembe bir düşe girdim... Gece susar sevgili! Konuşmaz,dilsizdir... Sevda gibi lal... Ve sevgili,ben seni severken... Mamak ta yeni yollar açılıyor Ellerinde başlar sevmeler. Kalp atışını dinlerim. Konuşmalarında... Bir yol, Göçebe hayatıma giden. Ellerini uzat,ellerimi tut.. Bembeyaz teninde,bir çırpınma... Firar ruhum.. Eşgalimi çiz. Saçlarıma dokun..! Ve sevgili,ben seni severken... Yüzüne ay vurur, Vurdukça,yalnızlık düşer aklıma. Masum çiçeğim..! HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi, İlçe ye yeni yollar kazandırmaya devam ediyor. Belediye, ilçenin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Cengizhan, Eski Bayındır, Başak, Nenek Organize Sanayi bölgesi ve Fahrikorutürk Mahalleleri nde yol açım ve genişletme çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ne bağlı ekipler, vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek üzere çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İmar yapılaşması devam eden bölgelerde iş makineleri eşliğinde bir taraftan yol açma işlemleri, diğer yandan da hafriyat çalışmaları devam ediyor. Yol çalışmalarının şehirleşmeyi hızlandıran en önemli unsur olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yeni yolların ve yatırımların olduğu yerlerde ticaret yoğunluğunun da arttığını belirtti. Yolları belli bir program dâhilinde açarak ilçeyi imar planlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akgül, Ekiplerimizin yaptığı çalışmalarla yolu olmayan bölgelerimize yeni yollar kazandırarak konutlaşmanın da önünü açtık. Amacımız, bölgemizi hızlı bir şekilde kalkındırmak. Biz ulaşım sorununu çözmeyle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz diye konuştu. Sene başından bu yana 25 bin 145 metre yol açımı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, yine bu süre içinde 41 bin 260 metre malzemeli yol bakımı, 18 bin 378 metre bordür ve 18 bin 081 metrekare de tretuvar yapımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi nden üreticiye hayvan desteği Var gücümle sana, Sesleniyorum.. Duyar mısın beni...? Adını dilimin ucunda, Tutarım... Zaman savuruyor... Sevgili! Ben,seni severken... Çankaya da çöpler hassasiyetle toplanıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı Ankara genelinde aile çiftçiliğini ve hayvancılık kapasitesini geliştirmek için şartları uygun olan ailelere küçükbaş hayvan dağıtımı yapacak. CHP Gençlik Kolları ndan Güneydoğu çıkarması HABER MERKEZİ - Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız Gençllik kolları üyeleri ile birlikte oluşturdukları heyet ile bu hafta Güneydoğu da il il gezerek gençlerle bir araya gelecek. 1 Ağustos ta Gaziantep il gençlik kolları ile bir araya gelerek alan çalışmalarına çıkan gençler TEOG sınav sonuçların da yaşanan skandallar üzerine gerçekleştireceği basın açıklamasının ardından Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman da gençler ve çiftçiler ile bir araya gelerek sorunları masaya yatıracaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili alan çalışması yapacak olan gençler Mardin de KPSS sınav sonucunda başarısız olduğu gerekçesi ile intahar eden Nihat Kılınç (25) ailesini ziyaret ederek basın açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Yıldız, Güneydoğu da CHP gençliğinin il ilçe örgütleri ile birlikte alanlardayız dedi. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili alanlar da olduklarını ve 10 Ağustos ta Türkiye nin geleceği için dönüm noktası olduğunu kaydeden Yıldız ; Bu hafta ilk olarak Gaziantep il gençlik kolları ile bir araya geleceğiz. Ardından Kahramanmaraş Nurhat Festivaline katılarak gece alan çalışması yapacağız dedi. KPSS sınavı yüzünden genç yaşta hayatnı kaybeden Nihat Kılınç ın ailesine ziyarette bulunacaklarını söyleyen Yıldız; Adıyaman da tarım emekçileri ve pamuk işçileri ile bir araya gelerek sorunlarına çözüm önerilerimizle ortak olacağız şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ - Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Ankara genelinde istekli üreticilere küçükbaş hayvan dağıtılacak. Alınan bilgiye göre, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İlçelere gönderilen yazıda, küçükbaş hayvan yetiştirmeye uygun kendisine ait veya kullanım hakkı elde ettiği ağılı olan, çiftçi belgesine sahip, ekonomik geliri olmayan yada asgari düzeyde geliri olan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için istekli ailelerin ilçe belediyelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Bu konuda istekli kişilerin tarihine kadar ilçe belediyelerine veya muhtarlıklara müracaat etmeleri belirtildi. Çubuk Belediyesi nden yapılan açıklama da ise, ilçenin dört bir tarafının hayvancılık yapmaya elverişli önemli mera ve yaylalara sahip olduğu hatırlatılarak, kendi işini kurmak isteyen ve iş arayanlarınlar ile birlikte ilçedeki tüm çiftçilerin de bu önemli fırsattan faydalanmaları istenildi. HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi çevre temizliği ile ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdürmeye devam ediyor. Çankayalı gece uykusuna yattığında Çankaya Belediyesi nin 664 temizlik personeli evsel atıkları topluyor. 2 bin 207 sokak ve caddeyi karış karış gezen ekiplerin ardından süpürgeciler görevi devralıyor. Koordineli bir şekilde devam eden çalışmaların tek amacı sağlıklı nesiller için sağlıklı bir kent yaratmak. Yaşanılabilir bir kent anlayışıyla hizmetlerine devam eden Çankaya Belediyesi, temizlik çalışmalarına ayrıcalıklı olarak önem veriyor. Gündüz 420 erkek, 105 kadın olmak üzere her gün sabah güneş doğarken sokaklara çıkan işçiler, ellerinde süpürge ve küreklerle sokakları bir önceki günün çöp kalıntılarından arındırıyor. İş yeri ve insan lokasyonunun yoğun olduğu bölgelerde elektrikli çöp arabaları kullanan Çankaya Belediyesi, bu bölgelerde günün her saati araçlarla denetim yapıyor. Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olan ve yerel seçimler sonrası Çankaya Belediyesi sınırlarına dahil edilen Ümitköy ün 8 mahallesi için de Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü nden 4 ekip oluşturuldu. Belediye bölgede 40 kişilik personel ile çalışmaya başladı. Ayrıca toplu temizlik çalışma programı çerçevesinde ilaçlı su kullanılarak cadde, sokak, kaldırım ve Pazar yerleri yıkama çalışması ile ibadethane temizliği çalışmaları da yapılıyor.

5 ANKARA 4 Ağustos 2014 Pazartesi 5 Vali Yüksel, Otonomi yi gezdi 2. el oto galerilerinin şehir dışına taşınması projesi kapsamında Başkent Otomotivcileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi nce yapımı sürdürülen Otomobil Ticaret ve Yaşam Merkezi (Otonomi) ni gezen Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, incelemelerde bulundu. HABER MERKEZİ- Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Esenboğa Havalimanı yolu yakınlarında inşaatı süren Otomobil Ticaret ve Yaşam Merkezi (Otonomi) ni gezdi. Otonomi inşaatlarına gelişinde Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Vali Yüksel'in incelemelerine; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Tarım, İl Emniyet Müdürü Kadri Kartal da iştirak etti. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, ikinci el oto galerilerinin şehir dışına çıkarılması projesinin başkentte uzun zaman tartışıldığını ve sonunda ortak akılda buluşmak suretiyle başarı ile sonuçlandırıldığını Çankaya da 1250 çocuğa okul öncesi eğitim HABER MERKEZİ - Çocukların okul öncesi eğitimlerinin verildiği gündüz bakımevi sayısını 11 e çıkaran Çankaya Belediyesi, 1250 çocuğun eğitim hayatının ilk adımlarına ev sahipliği yapacak. Uygun ücretli ve kaliteli hizmetiyle Çankayalılardan büyük ilgi gören Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri, bu yıl da çocukların eğitim hayatlarını ilk basamağı olacak. Bu yıla kadar 8 gündüz bakımevi ile hizmet veren Belediye 3 yeni gündüz bakımevi ile daha çok çocuğa ulaşacak. Anne babaların uygun ücretli ve kaliteli olmasından dolayı ilgi gösterdiği Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişiminden, sanatsal ve kültürel eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim uyguluyor. Çocuklara resim, seramik, müzik, drama, dans, satranç gibi eğitimlerin verildiği merkezlerde sinema, tiyatro, müze ve tarihi yer gezileri ile de kültürel katkı sağlanıyor. Yıl boyunca aldıkları eğitimi yıl sonu gösteri ve sergilerle taçlandıran çocuklar, ilkokul öğrenim hayatına, sosyal ve kültürel alanda donanmış olarak başlıyorlar. Çankaya Belediyesi nin gündüz bakımevleri arasına, Bütünşehir Yasası ile dahil olan Çayyolu Bölgesinde bulunan Yaşamkent ve Ümitköy gündüz bakımevleri yeni kayıt almaya devam ediyor. Eylül ayında yeni döneme başlanacak gündüz bakımevlerinde, yeni kayıtlarla birlikte bin 250 çocuk eğitim görecek. anımsatarak, projenin kentin değişim ve dönüşümüne önemli katkı sağlayacağını da söyledi. Vali Yüksel İlimizde, motorlu araç sayılarında büyük artışlar olmuş ve bunun sonucunda tüm ülkemizde olduğu gibi Ankara da da ikinci el oto alım satımı yaygınlaşmıştır. İnsanların ikametine ayrılan binaların giriş katları, ikinci el oto alım satımı yapan iş yeri sahipleri tarafından kiralanmış ve satışa sunulan araçlar, apartman girişlerinde, yol kenarlarında, kaldırımlarda ve zaman zaman da yol ve caddelerde ısrarlı ikaz ve uyarılara rağmen sergilenmeye devam edilmektedir. Birçoğu LPG li olan bu araçlar, özellikle geceleri apartmanların giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle, bina sakinleri bakımından büyük risk oluşmasına sebep olmakta, binada ve çevrede bulunan halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, insanların kaldırımlarda rahatça yürümelerini ve trafiğin sağlıklı akışını da etkilemektedir. dedi. Bahçelievler, Emek, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle gibi Ankara nın en eski, en önemli yaşam alanlarının otomobil pazarı halinde olduğuna dikkati çeken Vali Yüksel, Şehrin en kıymetli yerleri, Ankara nın ilk kurulan yerleri ve korunması gereken bu yerler şimdi yollarıyla ve kaldırımlarıyla otomobil pazarıdır. Bu durum kabul edilemez. dedi. Halkın can ve mal emniyetini sağlamanın idarenin başlıca görevi olduğunu söyleyen Vali Yüksel, bu kapsamda, muhtemel tehlikelere karşı önlem alınması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede güvenli yaşam alanların oluşturulması hususunun gerek genel ve gerekse yerel yönetimlerin temel görevleri arasında bulunduğunu belirtti. Yapımına 2013 yılında başlanan ve m² lik alan üzerine inşa edilmekte olan otoshowroomları, satış hizmet noktaları ve yaşam alanlarından oluşacak, Avrupa nın en büyük otomobil yaşam alanı Otonomi, Esenboğa Havaalanı Yolu üzerinde bulunuyor. Gençliğin Dirilişi Hareketi kimsesizleri yalnız bırakmadı HABER MERKEZİ - Gençliğin Dirilişi Hareketi Ramazan Bayramı nda yaşlıları ve kimsesizleri ziyaret ederek, onları yalnız bırakmadı. GDH yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü gençler Ramazan Bayramı nın ikinci gününde Demetevler huzurevini ziyaret ederek yaşlıların gönüllerini aldılar. Ziyaret sırasında, huzurevi sakinleriyle, bir araya gelerek uzun süre sohbet etme imkânı buldular. Yaptıkları ziyaretin önemine vurgu yapan Gençliliğin Diriliş Hareketi Derneği üyeleri Dernek olarak, bu bayramda yaşlılarımızı ziyaret etmek istediklerini belirterek onların, kalplerinde bir bayram sıcaklığı yaşatarak aile özlemlerini bir günde olsa gidermeyi amaçladıklarını söylediler. Ziyaret sırasında dernek üyelerini duygulandıran anlar yaşanırken, yaşlıların ziyaretten çok memnun kaldığı gözlendi. Dernek üyeleri huzurevi ziyareti sonrası kimsesiz ve bakıma muhtaç insanlarında kapılarını çalarak bayramda gönüllerini aldılar. Bu tip ziyaretlerinin özel günlerde daha anlamlı olduğunu vurgulayan dernek yetkilileri diğer günlerde de ziyaretlerinin sıklıkla tekrar edeceğini belirttiler. İDDİA YOK Abdullah Cengiz Eğitimci/Yazar KISA KISA ASİMO hâkim ve savcılar iş başında Bir iki gündür İstanbul daki Çağlayan Adliyesi nde olanları görüp duyunca ister istemez; insanın kendi kendine şunu söylemsi geliyor: Allah! Allah! Bunlar hukuk adamı mı, yoksa bir yerlerden emir ve komutayla çalışan Asimo robotu mu? Doğrusu ben fikrimi söyleyeyim; yapılanlara ve edilenlere bakarsanız Asimo nun yaptıklarına daha çok benziyor. Bilmem bu acayipliklere sebep olan hukukçular nasıl yemin etmişler da göreve başlamışlar? Yahut kimin adına ne diye ant içerek böyle bir göreve talip olmuşlar. Meslek hayatlarında kapkara bir leke olarak kalacak, ömür boyu silinmeyecek bir iz gibi kendilerini takip eden böyle bir uygulamayı, hangi kanun ve insan hakları normlarına göre icra etmektedirler. Tam cunta dönemi özentisi uygulamalar... Gördüğünüz gibi sokaklarda tanklar yok. Silahla nöbet tutan asker de yok. Sokağa çıkma yasağı da uygulanmamaktadır. Ancak sırtına giydiği hâkimlik ve savcılık cübbesiyle kanunsuzluk terörü estiren Asimo lar var Girdikleri odalara, kim oldukları belli olmayan kişilerle kararlar vermekte, gözaltı süresi dolan insanlara işkence etmekte, hayatlarına tehdit koyarak kanunsuz ve hukuksuz bir şeklide alıkoymakta, milletin meclisini temsil eden ve dokunulmazlıkları olan kimselere kafa tutmakta, gözaltı süreleri dolan insanları nezaretlere attırmakta, mesleğinin büyük bir bölümünü yasadışı işlerle uğraşan kimseleri takiple geçen polis müdürlerini, hem de görev sırasında kanunun gereği takip ettikleri terör örgüt elemanlarının yanlarında -Allah bilir ya, ya bir suikasta kurban gitsinler ya da sabahlara kadar öldürüleceğiz korkusu ile uyanık kalarak psikolojilerini alt-üst yapmak üzere- hapse attırmakla siyasi kararlar verdirmekle tam da Asimo ların robotluğunu icra etmektedirler Ama unuttukları bir şey var galiba: Başkalarının direktifleriyle karar veren Kılıç Ali lerin akıbetleri olan tuvaletlerde bağıra bağıra can çekişmeleridir. Yahut Salim Başol gibi evlerine kapanıp Cehennemi bir sonuçla dünyaya veda etmeyi görmeme körlüğüdür. İşin acı ve de ibretli tarafı, Asimo lara emir yağdıranlar demokrasiden, insan haklarından, inançtan, Müslümanlıktan, kardeşlikten, birilik ve beraberlikten bahsetmektedirler Rabbi Kerimden dilerim, mazluma bu mübarek Ramazan da zalimce eza edenlerin hakkını yapanların yanına kar bırakmasın; ötede de adl-i mutlakın(değişmez adalet) terazisine çıkarsın. ******* Milletin oyları ile seçilen bir belediye başkanı zalimce karalar veriyor: Adeta İsrail gözü dönüşlüğü gibi Kendince paralel diye gördüğü kimselerin ilçesinde yaşamlarına izin vermeyecekmiş. Hey zavallı! Bilmiyor ki eden bulur 21.Asrı yaşadığımız böyle bir zamanda Yezid çe bir mantık. Tarihi saptama adına 21.asır dedim. Asırlar ne olursa olsun dünya gidişatında sözü olan insandır. İnsanların bir kısmı meleklerin, diğer bir kısmı da şeytanların rolüne soyunacak ve bu kıyamete kadar devam edecek. O da cephesini belli ediyor: Neymiş onlara su bile vermezmiş Şimdi siz söyleyin bu sözü kaç asır önce, nerede, kim, kimin için söylemişti? Evet, yer Kerbela, susuz bırakılanlar Allah(celle celaluhu) Resulü nün masum torunları. Demek yer de zaman da insan da değişse mantık aynı Şeytan ın, Kabil in, Yezid in yolu ve safı Kurdukları müesseseleri kapatıyormuş. Haydi kolay(!) gelsin sana. Günah defterine yazdırdığın zalimce uygulamalardan bir de gurur duyuyorsun değil mi? Evet, bir köşe yazarının yaptığı tespit gibi istersen kapılarını işaretle Yok, yok olmaz. Hitler gibi insan yakma fırınları yap hepsini oraya at. Tarih seni ikinci Hitler ya da Şaron olarak kaydetsin. Kiramen Kâtibin amel defterine bu güzellikleri(!) kaydetsin Ne güzel(!) değimli sevgili okurlar? Sayın Arınç diyor ki gelin işte bunlara karşı bizden özür dileyin. Bakalım, görelim: Her gün seçim meydanlarında, en üst perdeden Pensilvanya ihanet çetesi iftirasından, inlerine gireceğiz zorbaca beyanların ile bu durumlar devam edecek diyen bakanın yönlendirmesinden, Sen yap yapacağını. Biz seni milletvekili yapıp dokunulmazlık zırhıyla kurtarırız. Müjdesini alan zalimlerin bu tavırlarından sonra daha ne kanunsuzluklara, Ariel Şaron, Hitler ve Yezid lerin rollerine soyunanlar ne sefillikler sergileyecekler? Hep beraber olanları hem seyrediyoruz hem de tarihin silinmeyecek sayfalarına not düşüyoruz. Bakalım, Allah(celle celaluhu) sizlere, bizlere ve de zulmettiklerinize, İblisin mi, Âdem(a.s) mı? Habil in mi, Kabilin mi? Masum Yahudilerin mi, Hitlerin mi? Günahsız Filistinlinin mi, Ariel Şar on un mu? Hz. Hüseynin mi, Yezidin mi safında can vereceğiz. Hepimize gösterecektir.

6 6 4 Ağustos 2014 Pazartesi EKONOMİ Konut sektörü hareketlenecek TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, 2014'ün ilk 6 ayında faiz oranlarının yüksekliğinden konut satışlarında bir düşüş olduğunu belirterek, "Şuana kadar ramazan, yaz tatili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi etkenlerle konut kredilerindeki faiz indiriminin etkisini çok hissetmesek de yılın son çeyreği hem konut satışlarında hem de ipotekli satışlarda en hareketli dönem olacak" dedi. Petrol gerilimi ABD mahkemelerine taşındı WASHINGTON- GÜLBİN YILDIRIM - ABD Mahkemesi'nin, Teksas açıklarında beklemekte olan United Kalavrvta adlı tankerdeki 100 milyon dolar değerindeki Kuzey Irak petrolüne el koyma kararı uzun ve karmaşık bir sürecin başlangıcı olabilir. Kürt petrolünü satın alan şirketin, mahkeme kararını temyize götürmesi bekleniyor. Kuzey Irak'ta yüklenen ve 23 Haziran'da Ceyhan Limanı'ndan 1 milyon varillik Kürt petrolüyle yola çıkan United Kalavrvta, geçen cumartesi Teksas'ın Galveston limanına yaklaşmış ve yükünü boşaltmak için beklemeye başlamıştı. Ancak Bağdat merkezi hükümeti pazartesi günü petrol yüklü tankerin planlanan varış yerindeki bölgesel mahkemeye "gemideki petrolün yasadışı yollardan temin edildiği ve Irak Petrol Bakanlığının izni alınmadan satıldığı" gerekçesiyle dava açmıştı. Irak Petrol Bakanlığı, petrol satışının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini öne sürerken, Irak Başbakanı Nuri el-maliki de satışı "soyguna" benzetti. Buna karşılık, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi Endüstri ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı Sherko Jawdat ise "Bağdat'ın finansal yardımını almayan bir Kürt yönetiminin, petrolünü bağımsız olarak satmaktan başka çaresinin olmadığını" savundu. Davaya bakan Güney Teksas Bölgesel Mahkemesi hakimi Nancy Johnson, Bağdat yönetiminin lehine karar vererek, halen tankerde bekleyen 100 milyon dolar değerindeki 1 milyon varil ham petrole taraflar arasında anlaşma sağlanana kadar el konulmasına hükmetti. Ancak, yükünü doğrudan boşaltmak için çok büyük olan United Kalavrvta adlı tankere el konulmasına dair karar alınmadı. Mahkeme kararına rağmen, 100 milyon dolar değerindeki Kürt petrolüne bundan sonra ne olacağıyla ilgili soru işaretleri tamamen giderilmiş değil; çünkü petrolü taşıyan tanker Galveston limanına 60 mil uzaklıkta, ABD'nin yetkilerinin geçerli olmadığı uluslararası karasularında demirlemiş durumda. Nitekim, Irak Petrol Bakanlığının Houston'da yerleşik avukatı Phillip Dye, "Ya petrolü bu limana getirecekler ve biz el koyacağız ya da başka bir yere doğru yelken açacaklar" açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki de dün akşamki basın brifinginde, Güney Teksas Bölgesel Mahkemesi tarafından alınan el koyma kararının, ancak United Kalavrvta'nın ABD'nin yetki alanına girmesi durumunda uygulanabileceğini belirterek, "ABD'nin Irak petrolüne ilişkin politikası hala aynı, biz petrol sevkiyatının Irak merkezi hükümeti tarafından yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak şu an hukuki bir dava var ve (gemi) yetki alanımızda olmadığından, yapabileceğimiz fazla bir şey yok" dedi. AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Washington merkezli düşünce kuruluşu Foreign Reports'ın Başkan Yardımcısı Matthew Reed, United Kalavrvta'daki Kuzey Irak petrolüne el koyulması yönünde alınan mahkeme kararının sorunu çözmeye yetmeyeceğini, fakat uzun bir sürecin başlangıcı olacağını söyledi. (AA) Yumurta üretimi azaldı ANKARA - Türkiye genelinde mayısta yumurta üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış yumurta üretim miktarı bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,7, tavuk eti üretimi de yüzde 3,1 azaldı. Kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 4,4, hindi eti üretimi yüzde 3,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış yumurta üretim miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Kesilen tavuk sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1, tavuk eti üretimi ise yüzde 5,2 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, kesilen hindi sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6, hindi eti üretiminde de yüzde 32,6 artış görüldü. (AA) İSTANBUL - SEMRA ORKAN - AA muhabirine konut sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Maya, 2014 yılı konut satışları ile konut kredisi kullanımının bir önceki yıla göre benzer değişkenlikler göstermediğini vurgulayarak, 2013'ün ilk 6 ayında 568 bin 985 konut satılırken, 2014'ün aynı döneminde 524 bin 776 adet konut satıldığını, bunun da yaklaşık yüzde 7,8 civarında bir düşüşe tekabül ettiğini anımsattı. İpotekli satışların 2014 yılının ilk 6 ayındaki toplam satışlara oranının yüzde 32'ye gerilediğini ifade eden Maya, bu oranın geçen yılın aynı döneminde yüzde 43 olduğunu, konut kredisi faizlerinin 2013'ün haziran ayından itibaren artmasıyla konut kredisi kullanımının hissedilir derecede azaldığını vurguladı. Maya, 2013 yılının ilk yarısında 245 bin 385 kişinin, 2014 yılının ilk 6 ayında ise 165 bin 806 kişinin konut kredisi kullandığına işaret ederek, "Konut kredisi kullanımı 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 32,5 seviyesinde azalmış durumda. İlk olarak haziran ayının son haftası açıklanan MB faiz indirimi kararı sonrasında konut satışlarında ve ipotekli konut alımlarında bir artış yaşanmaya başladı. Faiz indirim kararı sonrasında haziran ayında ipotekli satışlarda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 8 bir artış oldu" diye konuştu. Geçen yıl haziran ayından itibaren konut kredisi faiz oranlarının artmaya başlamasıyla ipotekli konut satışlarında ikinci yarıyılın daha hareketsiz geçtiğine dikkati çeken Maya, "Bu yıl tam tersi geçecek gibi görünüyor. Şuana kadar ramazan, yaz tatili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi etkenlerle konut kredilerindeki faiz indiriminin etkisini çok hissetmesek de yılın son çeyreği hem konut satışlarında hem de ipotekli satışlarda en hareketli dönem olacak" öngörüsünü paylaştı. Maya, ilk 6 ayda faiz oranlarının yüksekliğinden dolayı konut satışlarının düştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: "Faizlerin yüksek olması konut alımlarını frenleyen bir etken ama tek etken değil. TÜİK verilerinde ipotekli alımlarda geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 2,5'lik bir düşme varken diğer alımlarda (senetli satış, nakit alım gibi) geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11'lik bir artış olmuş. Bu verilere baktığımızda faiz yükselmesine rağmen yüzde 11'lik bir kesim alıma devam etmiş. Faiz yüksekliği ile fiyatlama da önemli bir diğer etken. Özellikle 2005 yılından itibaren başlayan markalı konut projeleri atağında konut satın alan nihai tüketici ciddi oranlarda kar etti. Bugün geldiğimiz noktada ise artık son kullanıcı için projelerin lansman fiyatlarına bağlı olarak aynı kar marjları söz konusu olmayabiliyor. Dolayısıyla özellikle yatırım amaçlı konut alımlarında konutun kira geliri beklentisi ve değer artış primi daha çok sorgulanır hale geldi." Faizlerin haziran ayı itibariyle düşme trendine girmesinin ardından ipotekli konut satışlarında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 8'lik artış görüldüğünü anlatan Maya, geçen yılın haziran ayı ile bu yılın haziran ayı kıyaslandığında ise toplam satış adedinin yaklaşık yüzde 4 düştüğünü söyledi. (AA) Dünya makarnalık buğday 2,2 milyon ton azalacak BALIKESİR - ZAFER AKPINAR - Küresel makarnalık (durum) buğday rekoltesinin, geçen yılın aynı dönemine göre 1 Temmuz Haziran 2015 sezonunda 38 milyon tondan 35,8 milyon tona gerileyeceği, Türkiye'nin 2,6 milyon tonla üretimde 3'üncü sırada yer alacağı tahmin ediliyor. Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Hububat Konseyinin (IGC) raporuna göre, dünya makarnalık buğday üretiminde 2,2 milyon ton azalma beklendiğini söyledi. Küresel rekoltenin, 1 Temmuz Haziran 2015'te, bir önceki döneme kıyasla 38 milyon tondan 35,8 milyon tona gerileyeceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Boyacıoğlu, "Türkiye, bu sezonda 2,6 milyon tonluk durum buğdayı üretimiyle AB (7,6 milyon ton) ve Kanada'nın (5 milyon ton) ardından 3'üncü sırada gelecek. Türkiye, bu üretimiyle ABD ve Cezayir'in önünde yer alacak. AB'nin toplam üretiminin önemli bir bölümünü 4 milyon ton ile İtalya'nın gerçekleştireceği öngörülüyor" dedi. Boyacıoğlu, dünya durum buğdayı tüketiminin, aynı dönemde 700 bin ton azalmayla 36,6 milyon tona düşeceğine değindi. Konseyin, dünya durum buğdayı tüketiminin geçen seneye nazaran azalmasının nedeninin, yemlik kullanımda beklenen azalmaya bağladığına işaret eden Boyacıoğlu, şöyle konuştu: "Raporda, durum buğdayının sezonunda gıda olarak kullanımının 'ten değişmeden 30,5 milyon ton miktarda kalacağı, buna karşı sezonu için 2,1 milyon ton olarak öngörülen yem olarak kullanımın ise 'te 1,9 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı. Geçen dönem 7,6 milyon ton olan dünya durum buğday ticaretinin döneminde 300 bin ton artışla 7,9 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor." Dünya durum buğday ticaretinin yakın Doğu Asya ve Kuzey Afrika'daki talep artışları nedeniyle yükseltildiğini ifade eden Boyacıoğlu, "Cezayir ve Suriye'nin ithalat öngörülerindeki artış, Türkiye, Libya ve ABD'nin satın almalarında beklenen azalmalar tarafından kısmen dengeleneceği belirtiliyor. Dünya durum buğdayı ticaretinde Kanada, Meksika ve AB başlıca ihracatçılar, ABD, Cezayir ve Fas ise başlıca ithalatçılar arasında yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu. Boyacıoğlu, dönem sonu durum buğdayı stoklarının 800 bin ton azalışla 6,6 milyon tona gerileyeceğini belirterek, stoklardaki düşüşün büyük çoğunluğunun Türkiye ve Suriye'de beklendiğini sözlerine ekledi. (AA) KERKÜK MEKTUBU Dr. Şemsettin KÜZECİ 55. Yılında Kerkük Katliamı MUM GİBİ YANAN KERKÜK 30 Ekim 1918 de vatan parçamızdı da da vatan parçamız olarak kabul edildi. Mustafa Kemal Atatürk, 1919 da Sivas Kongresi nde bu gerçeği tüm dünyaya ilan etmişti. Milli mücadelenin esasını teşkil edecek olan Misak-ı Milli nin birinci maddesi, Türk topraklarının sınırlarını çiziyordu. Irak Türkleri nin meskûn olduğu bölgeler de işte bu milli sınırların içinde gösteriliyordu. Yani bugün Saddam ın ve Barzani ile Talabani nin merhametine terk edilen Kerkük, Musul ve Erbil Türk toprağından sayılıyordu ve Türkiye Hükümeti ne göre işgalden kurtarılması gereken vatan parçaları idi. Ne var ki vatan parçası saydığımız, işgalden kurtarılması gereken topraklarımız olarak ilan ettiğimiz bu bölgede zengin petrol yataklarının bulunması, bu toprakların Anavatana katılmasını engelledi. Petrolü görüp iştahı kabaran İngilizler, Amerika yı ve batı yı arkalarına alarak bu vatan parçasını bize teslim etmediler. Ve soydaşlarımız 5 Haziran 1926 da Ankara da yapılan anlaşma ile İngiliz mandası altında yaşayan Irak ın merhametine bırakıldı. Çünkü batı için Irak her zaman kolay bir lokma olacağı düşünülmüştü. Çünkü zengin petrol yataklarının bulunduğu bu bölge Türker in idaresi altına girseydi, dünyaya hükmedecek yeni bir Türk-Osmanlı doğmuş olacaktı... İşte bu tarihten günümüze değin (1926 dan itibaren) devam eden sorunlar yumağı içinde, bölgedeki soydaşlarımız ayakta kalma mücadelesi içinde oldular dan 1958 yılında Irak ta krallığın devrilmesine kadar geçen otuzikiyıl zarfında sistemli olarak baskı altında tutulan soydaşlarımız, insan hak ve hürriyetlerinden faydalanamadıkları gibi; İngilizlerin kışkırtması ve silahlandırması ile, Asuriler in, Kürtler in ve Araplar ın zulmüne maruz kalmışlar, bir çoğu da kendi ata topraklarından sürgün edilmişler; yani soykırım tehdidi altında yaşamak zorunda kalmışlardır de krallığın devrilmesinden sonra kurulan cumhuriyet döneminde de değişen bir şey olmadı. Krallık döneminde yeraltında faaliyet gösteren komünistler, bu defa su yüzünde faaliyet göstermeye başladılar. 11 senedir Moskova da eğitim gören Molla Mustafa Barzani Irak a döndü. Cumhuriyet idaresinde adeta bir sosyalist rejim uygulanmaya başlanmıştı. Komünistlerin ve Kürtler in silahlanarak teşkilatlanmalarına göz yumulmuştu. Türkiye ise tüm olanlara sessiz kalmıştı. İşte bu Irak yönetiminin tavizkâr ve Türkler i hor gören siyaseti neticesinde; 14 Temmuz 1959 tarihinde ihtilalin birinci yıldönümü kutlanırken, bu tarihe kadar Kerkük e gizlice sokulan silahlı Kürtler vasıtasıyla, Türkler e karşı bir katliam hareketi ne girişilmiştir (1) Aralıksız üç gün devam eden Kerkük Katliamı, soydaşlarımızın maruz kaldığı toplu imha hareketlerinin ilki olmamakla beraber, perde arkasından tezgâhlanan ve cereyan eden şekli itibariyle en korkuncu olmuştur (2) Kerkük Katliamı nı gerçekleştirenler, muhalefetteki Türk düşmanı Baasçılarla işbirliği yaparak, Irak taki sözde cumhuriyet idaresine de son verdiler. Ve 1970 yılına gelindiğinde iş başına gelen Irak İhtilal Konseyi, 24 Ocak günü yayınladığı bir bildiri ile Kürtlere muhtariyet verildiği açıkladı. Kürt muhtar bölgesinin sınırlarının tespiti için plebisit yapılması da kararlaştırılmıştı. Plebisitten amaçlanan bölgedeki Türkleri asimile etmek ve Türk arazilerini paylaşmaktan ibaretti. Nitekim 25 bin bedevi Arap ailesini Kerkük şehrine getirterek iskân ettiler. Ve Türklerle meskûn köylerin muhtarlarından da, köylerinin Türk değil, Arap asıllı olduğunu bildiren yazılar almışlardı (3). Diğer taraftan Erbil ve Kürtlere yakın Türk köylerine de Kürtler yerleştirilirken, karara itiraz edenler topraklarından alınarak Irak ın güneyine sürgüne gönderilerek, plebisit öncesi Türk bölgesinin boşaltılmasına çalışılmıştı. Bununla da kalınmadı. Irak Anayasasının Türklere tanımış olduğu hakların verilmesini isteyen Türk öğrencileri tutuklandılar. İnsanlar işkencelerle öldürüldüler. Ve Kerkük başta olmak üzere birçok Türk yer adları değiştirildi. Günümüzde de değişen bir şey olmadı daki Kerkük Katliamı nın ardından Halepçe Katliamı nı yaşadık. Türk köyleri kundaklandı. Okullarda Türkçe okumak yasaklandı. Soydaşlarımız işsiz bırakıldı. Okumaları engellendi. Ev, toprak satın almaları yasaklandı. Biliyorum peki Ankara ne yaptı? diye soruyorsunuz... Her zaman ki gibi sustu, sessiz kaldı, feryadlara kulak tıkadı, hatta hoyratları susturmaya kalktı... Ve tüm bu yasaklar, insan hakları ihlalleri hala da devam ediyor. Irak Türkünün yiğit mücahitlerinden Dr. Nefi Demirci nin ifadesiyle hâlâ Mum kimin yanar Kerkük... Görüleceği üzere; Irak ta iktidarların ve rejimlerin değişmesi, Türklere karşı yapılagelen ikinci sınıf vatandaş muamelesini hiçbir zaman değiştirmemiştir. Yapılan hareketlerin hedefi; soydaşlarımızı Türk cemiyeti olma hususiyetlerinden uzaklaştırarak, Araplaşmalarını sağlamaktır...öyle sanıyoruz ki, kendi kaderleriyle başbaşa bırakılan soydaşlarımızın insani ölçüler içinde yaşamasını sağlamak, Anavatan ın bir vazifesidir... (4). Ama bu vazife acaba sadece Anavatan a mı aittir? Soydaşlarımızın bu durumda olmasından yalnızca Türkiye mi sorumludur? Oradaki soydaşlarımızın hiç mi sorumluluğu yoktur? Soydaşlarımızı temsil eden teşkilatlar acaba birlik ve beraberlik içinde olsalardı, koltuk kavgası yerine milli çıkarlarımız doğrultusunda Türk ün hak-hukukunu arasalardı bugün bu durumda olur muyduk? Kürtler in teşkilatlandığı gibi bir illegal teşkilat kurulamaz mıydı? Ve acaba neden bir kısım Türkmen teşkilatları Kürt Muhtar Bölgesi ne karşı Türk Muhtar Bölgesi tezini savunmamışlardı? Kürtler kuzey doğuda Bağdat tan ayrı bir yönetim kurmuşken neden hala Irak ın toprak bütünlüğünden söz ediliyordu? İsmail Cengiz 1999, İstanbul (YARIN- UNUTULMUŞ TÜRK MENEM)

7 EKONOMİ 4 Ağustos 2014 Pazartesi 7 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, son dönemde Soma'daki işletmelere sıfır faizli kredi, Kredi Garanti Fonu'ndan teminat mektubu, markalaşma desteği gibi işletmeler için çok önemli hamlelere imza atan KOSGEB'in destek rakamlarındaki artışın esnaf ve KOBİ'lerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. KOSGEB'in destek rakamları KOBİ'lerin yüzünü güldürdü İş makinası firmaları yağında kavruluyor ANKARA - ERDAL ÇELİKEL - İvedik Organize Sanayi Bölgesi (İvedik OSB) ve OSTİM'de faaliyet gösteren iş makinası firmalarının yüzde 63'ü yatırımları için öz kaynaklarını kullanıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İvedik OSB, bölgedeki iş makinası firmalarının mevcut durumlarının tespiti, beklentilerinin belirlenmesi ve yetenek matrislerinin oluşturulması amacıyla anket çalışması yaptı. Anket kapsamında 185'i İvedik OSB, 72'si OSTİM'de olmak üzere 257 firma yetkilisi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Buna göre, firmalardan yüzde 35'inin şahıs firması, yüzde 63'ünün limited şirketi, yüzde 2'sinin anonim şirket olduğu belirlenirken, yüzde 5'inin söz konusu sınıflardan herhangi birine girmediği tespit edildi. Sadece kendi paralarına güveniyorlar Firmaların yatırımlarını finanse etme yöntemlerine bakıldığında ankete katılan 257 firmanın yüzde 63'ünün yatırımları için öz kaynaklarından yararlandığı belirlendi. Kredi kullanarak veya borçlanarak yatırımlarını finanse edenlerin oranı yüzde 30, hibe destek programlarından yararlananların oranı yüzde 7 olarak kayıtlara geçti. Ar-Ge için hibe ve kredi desteği önemli Hibe ve kredi desteklerinin Ar-Ge çalışmaları açısından önemi değerlendirildiğinde ankete katılan firmaların yüzde 59'u söz konusu destekler ile Ar-Ge çalışması yapmayı önemli bulduklarını kaydederken, yüzde 18'i bunu önemsiz gördüğünü belirtti. Bu konuda kararsız olanların oranı ise yüzde 11 olarak belirlendi. Kazakistan yılın ilk yarısında 21,1 milyar metreküp gaz üretti ASTANA - Kazakistan Petrol ve Gaz Bakanı Uzakbay Karabalin, ülkesinin bu yılın ilk yarısında 21,1 milyar metreküp gaz ürettiğini açıkladı. Bakan Karabalin, başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2014 yılının ilk yarısını değerlendirdi. Kazakistan'ın 2014'ün ilk yarısındaki gaz üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre değişmediğini, bu dönemde 21,1 milyar metreküp gaz üretildiğini belirten Karabalin, kuru gaz üretiminin 14 milyar metreküp, sıvı gaz üretimininse 1 milyon 16 bin ton olarak gerçekleştiğini kaydetti. Kazakistan içindeki doğalgaz tüketiminde büyük oranda artış olduğunu aktaran Karabalin, yılın ilk yarısındaki gaz tüketiminin 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 120 artarak 6,9 milyar metreküpe çıktığını, bunun ülke genelinde uygulanan enerjide gaza geçiş programının başarısını gösterdiğini söyledi. Elektrik üretimi ve ısınma ihtiyacının yüzde 90'ını kömür bazlı birleşik ısı ve güç santrallerinden elde eden Kazakistan'da doğalgaz tüketimi 2013 yılında 10,9 milyar metreküpe ulaştı. Hava kirliliğinin kabul edilebilir sınırları zorladığı Kazakistan'da, ilk çevreci nükleer santralin Aktau bölgesinde 2018'de inşa edileceği duyurulmuştu. Diğer yandan Kazakistan hükümetince bu ay sonunda onaylanan enerjide gaza geçilmesi programı çerçevesinde 3,6 milyar dolar harcanacak. Tahsis edilen kaynakla hali hazırda 9 vilayetin gaz erişimine sahip olduğu Kazakistan'da 28 bin ila 57 bin kilometreye varan uzunlukta boru hatları inşa edilecek. Yüzölçüm olarak dünyanın dokuzuncu büyük ülkesi olan Kazakistan'da enerjide gaza geçilmesi programı birlikte ülkedeki 14 vilayetinin tümünde doğalgaza geçilmesi amaçlanıyor. Ülke genelindeki şu andaki gaza erişimin yüzde 32 olduğu Kazakistan'da bu oranın 2030 yılı için yüzde 56'ya yükselerek yıllık gaz tüketiminin 18 milyar metreküpe çıkması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip 14. ülke olan Kazakistan'daki doğalgaz yataklarının büyük çoğunluğu ülkenin batısında yer alıyor. Ülke genelinde doğalgaz yataklarının yüzde 77'ü dört ana sahada bulunuyor. Bu sahalar ve oranları ise yüzde 46 ile Hazar havzasına yakın Karachaganak, yüzde 12 ile Tengiz, yüzde 12 ile Kashagan ve yüzde 7 ile Rusya'nın Astrahan eyaleti ile Kazakistan'ın Atırav eyaleti arasında kalan Imashevskoye bölgesi şeklinde sıralanıyor. Kazak makamları geçen yıl 40 milyar metreküp olarak gerçekleşen gaz üretiminin 2030 yılında 60 milyar metreküpe ulaşacağını tahmin ediyor. (AA) ANKARA - Bakan Işık, yazılı açıklamasında, ekonomik anlamda zorlukların yaşandığı dönemlerde esnaf ve KOBİ'lere KOSGEB aracılığı ile destek olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. Yılın ilk yarısında yaklaşık 20 bin işletmenin, 124 milyon liralık KOSGEB desteğinden yararlandığını belirten Işık, yılın ikinci yarısında bu rakamlarının daha da artacağının öngörüldüğünü kaydetti. Işık, 2013 yılı gerçekleşen toplam destek miktarının 345 milyon seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, 2014'te bunun üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade etti. KOSGEB desteklerine büyük önem verdiğini ve göreve geldiği günden bu yana önemli desteklere imza attıklarını vurgulayan Işık, şunları kaydetti: "KOSGEB desteklerindeki artış bunun göstergesi. Destek olarak verilen her bir kuruşun üzerinde vatandaşların hakkı var. Bundan dolayı etki analizi yapılarak desteklerin verilmesini önemsiyoruz. KOSGEB desteklerini kimseyi ayırt etmeksizin KOBİ ve girişimcilerimizle objektif kriterlerle buluşturuyoruz yılında 33 bin 529 işletmeye 345 milyon lira destek verdik. Şimdi bunun daha da üzerine çıkmak için çalışmalarımızı ANKARA - TÜBİTAK tarafından başlatılan Elektronik Harp Podu Projesi ile F-16 savaş uçakları, harekat esnasında düşman radarları ve hava savunma sistemlerine karşı daha güvenli olacak. TÜBİTAK'tan alınan bilgiye göre, teknik çerçevesi Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğiyle oluşturulan projenin çağrı sürecinde de son aşamaya gelindi. Yerli sanayi ile üretilecek ve F-16 uçaklarını radar karşısında koruyacak olan elektronik harp podunun (EH Pod) uçak başına maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar olacak. Sistem, harekat esnasında düşman radarları ve hava savunma sistemlerine karşı savaş uçağının güvende olmasını sağlayacak Ṡistem, düşman radarı tespit edildiğinde pilotu ikaz edecek. Dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği sistem, radar algılayıcı ve karıştırıcı özelliklere sahip olacak. Böylece savaş uçaklarının pilotları, kendilerine verilen görevleri düşman hava savunma sistemlerinin veya düşman uçaklarının bulunduğu ortamlarda bile emniyetli bir biçimde icra edebilecek. Sistemin maliyetinin yaklaşık 135 milyon lira olması bekleniyor. (AA) sürdürüyoruz. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve bununla birlikte verilen Yeni Girişimci Destek Programı halkımız tarafından büyük teveccüh gördü. İllerimizde yer alan sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kuruluşlar halkımızı girişimcilik eğitimi ile buluşturmak için adeta yarışıyor yılı ilk 6 ayında üniversitelerimizde girişimcilik dersini alan öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 50 bin katılımcıya girişimcilik eğitimi verildi. Şimdiye kadar toplamda ise 230 bini aşkın vatandaşımız girişimcilik eğitimleri alarak artık daha bilinçli birer girişimci haline geldiler. Böylelikle verdiğimiz destekler çok daha doğru noktalara gitmiş oldu. Memleketimizin geleceğinin girişimcilik rakamlarının artmasından geçtiğinin farkında olarak, bu yöndeki çalışmalarımıza aynı hız ve şevkle devam edeceğiz." KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletme sayısındaki rekor seviyedeki artışa da dikkat çeken Bakan Işık, 2013 yılı sonu itibariyle veri tabanında yaklaşık 727 bin 829 işletme bulunurken, göreve geldikten sonraki dönemde işletme sayısının 800 bin'e yaklaştığını belirtti. (AA) Benzer şekilde firmaların yüzde 73'ü hibe ve kredi desteği ile yeni istihdam yapılmasını önemli gördüklerini ifade ederken, desteklerin ihracata başlanması açısından önemli olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 64 olarak kayıtlara geçti. Anket kapsamında, katılımcı firmalara ihracat konusunda da sorular yöneltildi. Firmaların 64,6'sı ihracat yapmadıklarını ifade ederken, söz konusu firmaların yüzde 52'si sermaye, nitelikli personel, teknoloji, malzeme gibi kaynak yetersizliklerini, yüzde 29'u dış pazarları tanımama ve bilgi eksikliğini, yüzde 19'u talep edilen kalitede ürün sunamamasından dolayı ihracat yapamadıklarını belirtti. Buna karşın, firmaların yüzde 25,9'u ihracat yapmayı planladıklarını bildirirken, bu firmaların yüzde 33'ü ihracata başlamak için ürün çeşitliliğini, yüzde 21'i üretim kapasitesini, yüzde 18'i ürün kalitesini artırmayı, yüzde 17'si kalite belgesi almayı ve yüzde 11'i nitelikli satış pazarlama personeli istihdam etmeyi planladıklarını ifade etti. Ankete katılan firmaların yetkilileri, İvedik OSB'den beklentilerini de dile getirdi. Bu konuda firmaların yüzde 23'ü, "düşük oranlarda kredi kullanımlarının sağlanması için bankalarla anlaşılmasını" istedi. Firmaların yüzde 16'sı bölgesel fuarlar, yüzde 11'i ise gelişmiş ülkelere teknik geziler düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Daha fazla eğitici kurs, seminer ve konferanslar düzenlenmesini isteyen firmaların oranı yüzde 15 olurken, bir beklentisi olmadığını ifade eden firmaların oranı yüzde 18'de kaldı. (AA) TÜBİTAK'ın sistemi F-16'ları gizleyecek

8 8 SIRASI 4 Ağustos 2014 Pazartesi Şehir tiyatroları, yeni işler üretecek İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Erhan Yazıcıoğlu, şehir tiyatrolarının yeni işler üreteceğini belirterek, 'Küstürdüğümüz seyirciyi tekrar geri getireceğiz. Biz kapatılmadık, kapatılmayacağız. Bilakis destek alıyoruz. Sahnelerimiz artacak ve bir meydan sahnesi oluşturacağız' dedi. Yazıcıoğlu, tiyatro aşkını, yeni görevini, şehir tiyatrolarıyla ilgili projelerini ve kanseri yenme mücadelesini anlattı. Figüran olarak girdiği şehir tiyatrolarında 47 yıldır hizmet veren Yazıcıoğlu, sanat hayatında sinema oyunculuğu, tiyatro yönetmenliği, program sunuculuğu ve seslendirme de yaptı. Tiyatroyu 'aşk' olarak tanımlayan Yazıcıoğlu, babasının karşı çıkmasına rağmen, şehir tiyatrolarına figüran olarak girdiğini söyledi. Çocukken doktor olmayı hayal ettiğini ancak daha sonra tiyatroyla ilgilendiğini anlatan Yazıcıoğlu, 'Abim sanata çok meraklıydı. Sinema ve tiyatro hayranıydı. Fatih Tiyatrosu'nda da ilk kez Shakespeare'in 'Othello' adlı oyununa abimle gittim. Birinci perde bittiğinde kararımı vermiştim. O oyun kararımı değiştirdi. Ancak babam oyuncu olmamı asla kabul etmedi ve 2 yıl harçlığımı kesti. Ancak tiyatrocu olmamda bunlar engel olmadı. Aç kaldım, susuz kaldım, yılmadım...' diye konuştu. Yazıcıoğlu, yeni görevinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, bir süredir bu göreve hazır olduğunu belirtti. 'BU MUHTEŞEM VİTRİNİ, HİÇ KİMSE KAPATMAZ' Şehir tiyatrolarıyla ilgili birtakım söylentiler olduğunu aktaran Yazıcıoğlu, 'Tiyatronun kapatılacağına dair birtakım söylemler oldu. Ben hiçbir zaman buna inanmadım. Bu tiyatroyu, bu muhteşem vitrini, hiç kimse kapatmaz. Kapatamaz değil, kapatmaz. Gücü elinde olan tabii kapatabilir ama neden kapatsın...' ifadelerini kullandı. Yazıcıoğlu, görevi süresinde şehir tiyatrolarını layık olduğu yere getirmeye çalışacağını vurgulayarak, 'Deneyimlerimi ortaya dökeceğim. Sıkı bir repertuvar yapacağım. 9 aydır yapılamayan 100. yıl kutlamalarını 3 aya sığdıracağım' dedi. 'YERLİ VE YABANCI TİYATRO REPERTUVARINI DENGELEYECEĞİZ' İBB Şehir Tiyatroları'nın 1 Ekim'de perdelerini açacağını belirten Yazıcıoğlu, yerli ve yabancı tiyatro repertuvarını dengeleyeceklerini kaydetti. Yazıcıoğlu, repertuvar konusunda önemli elemelerde bulunacaklarına işaret ederek, şehir tiyatrolarına 'önce tiyatro' ilkesini getireceklerini vurguladı. Yeni sezonda her kesimden insanın seveceği oyunlar sahneleyeceklerini anlatan Yazıcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu şöyle devam etti: 'Yeni sezonumuzda 'Kerbela' oynayacak. 40 provayla çıkarmaya çalışacağız. Muhteşem bir oyun. Ankara'da full oynadı. Aynı yönetmen Emel Mesci yönetecek. Zihni Göktay, tekrar yepyeni bir oyunda gençleşmiş olarak karşımıza çıkacak. Şekeri, tansiyonu olmayan ve sinirleri alınmış bir Zihni Göktay'la 'Cibali Karakolu' yapacağız. Repertuvarımızda mutlaka bir Shakespeare olacak. Rus edebiyatından eserler yer bulacak. Haldun Dormen de kendini dinç hissederse memnuniyetle oyun koyacak yıldır 'slow motion' çalışan şehir tiyatroları, hızla inanılmaz bir tempoda yeni işler üretecek. Küstürdüğümüz seyirciyi tekrar geri getireceğiz. Biz kapatılmadık, kapatılmayacağız. Bilakis destek alıyoruz. Sahnelerimiz artacak ve bir meydan sahnesi oluşturacağız. Ünlülerle ilgili bazı projeler var. Daha sonra bu projeleri açıklayacağım.' Politikacı değil, sanatçı olduğunun altını çizen Yazıcıoğlu, inanarak sanatsal gerçeklerle yola çıktığını söyledi. Kendisine büyük destek verildiğini ve güven duyulduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, bunu şehir tiyatrolarının, oyuncuların ve tüm ekibinin lehine kullanmaya çalışacaklarını vurguladı. Yazıcıoğlu, şehir tiyatrolarının halkın tiyatrosu olduğunu dile getirdi. 'TİYATRO OLMASAYDI, TELEVİZYON SEYİRCİSİNE BU KADAR YAKIN OLAMAZDIK' Yazıcıoğlu, rol aldığı 'Karadayı' dizisiyle ilgili güzel tepkiler aldıklarını belirtti. Dizinin sevilmesinde tiyatro kökenli oyuncuların yer almasının önemli olduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, 'Tiyatroya bağlıyorum bu güzel tepkileri. Tiyatro olmasaydı, televizyon seyircisine bu kadar yakın olamaz, tanınmazdık. Altyapımızda tiyatro olduğu için biz bu kadar tanınıyoruz ve takdirle karşılaşıyoruz. Bunun da onurunu yaşıyoruz. Bu bana verilen artık bir üst rütbe gibi geliyor. Figüran olarak girdiğim bir yerden genel sanat yönetmeni olarak emekli olmak onurların en büyüğü" değerlendirmesinde bulundu. 'SEVGİYLE KANSERİ YENDİM' Erhan Yazıcıoğlu, yolunun uzun ama çetrefilli olmadığını belirterek, 'Hayatımda 5 kez kanseri yenmiş bir adamım. Görevimdeki zorlukları yenmemem için de hiçbir sebep yok. Şehir tiyatrolarının dörtte üçü bana destek oluyor. Dörtte birini de sırtımı dönmek yerine kazanmaktan yanayım' dedi. (AA) KÜLTÜR-SANAT GELDİKÇE Prof. Dr. İSA KAYACAN Pervane Namıkgızı ndan: Bir sevda seslenir Azerbaycan çıkışlı yayınların, gazetedergi ve kitapların bana ulaşmasıyla, sevinç ve mutluluğumun arttığını yinelemek istiyorum. Pervane Namıkgızı, Azerbaycan ın başkenti Bakü den sesleniyor. Öğrencilik yıllarının son günlerini-yıllarını yaşıyor Pervane. İlköğretim yıllarından itibaren, yazdıkları ve yayınladıklarıyla hep dikkat çekerek, bizimle yayın selamlaşmalarını sürdürdü Pervane Namıkgızı. Bir Sevda Seslenir adlı yeni kitabı, 136 sayfayla, merkezi Bakü de bulunan VEKTOR Neşirlerevi tarafından Günyüzü gördü. Kitabın redaktörü: Prof.Dr. Elçin İskenderzade. VEKTOR Beynelhalg Elm Merkezinin Başkanı, Avrasya Medeniyet Sefiri Prof. Dr. Elçin İskenderzade nin iki sayfalık Karabağ hasreti, Türkçülük sevdası başlıklı bir sunuşu var. Prof.Dr. Elçin İskenderzade hoca, sunuşunun bir yerinde; Pervane Namıkgızı, bu kitabıyla sekizinci kez okuyucularının karşısına çıkıyor. Pervanenin yıllar önce ilk kitabını yayınladığımızda, ona karşı beslediğim ümitlerin artarak devam ettiğini gördüm diyor. Kitap içinde, Pervanenin değişik konularda kaleme aldığı şiirler karşımıza çıkıyor. Pervane Namıkgızı, şiirlerindeki duygu yumuşaklığı, hasret bütünlüğüyle çıkıyor okurlarının karşısına. İlk şiir İstanbulum adıyla 8 nci sayfada başlıyor. İlk mısraları bu şiirin : Sana misafir gibi geldim, Ve ilk bakışdan sevdim. Neden acama?, Annem üzülerek fısıldar: Tıpkı benziyor Karabağa, Affedersin İstanbulum. Yanlış yaptım. Öz yavruna misafir dedim.. Pervane Namıkgızı, Bir Sevda Seslenir adlı kitabının iç sayfalarında, yer yer kısa denemeleriyle, anlatımlarıyla da çıkıyor okurlarının karşısına. 884 yıllık değirmen teknolojiye direniyor ANTALYA - ABDULLAH ÇATLI - Akseki'de 884 yıllık tarihi su değirmeni, gelişen teknolojiye rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Gümüşdamla Mahallesi'nde bulunan Zilan Deresi'ndeki su değirmeni, yaklaşık 884 yıldır ürünlerini öğütmek isteyen çiftçilere hizmet veriyor. Babadan oğula geçen yöntemle işletilen tarihi su değirmeni, suyun tonluk değirmen taşını hareket ettirmesiyle asırlardır çalışıyor. Tarihi su değirmeni Gümüşdamla Mahallesi'nin yanı sıra çevredeki mahalle ve ilçe halkına da hizmet veriyor. Değirmenin sahibi Veysel Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarından kalan değirmende yıllardır tahılları suyun gücüyle öğüterek geçimlerini sağladıklarını söyledi. Teknolojinin gelişmesi nedeniyle işlerinin eskisi kadar yoğun olmadığını belirten Kul, "Bu değirmen 1130 yılında kuruldu. Atalarımızdan miras kalan kültürel değerlerimizi koruyup geliştirerek gelecek nesillere ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi. Tarihi su değirmeninde öğütülen ürünlerin lezzetinin daha farklı olduğunu savunan Kul, "İşlettiğimiz değirmen 884 yıllık. Burayı işletip bölgedeki çiftçilere hizmet veriyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle çoğu kişi mahsulünü fabrikalara götürse de bizim de müşterimiz var. Buradan elde ettiğimiz un çok daha kaliteli ve sağlıklı" diye konuştu. Mahsulleri doğal yollarla öğütüp un haline getirirken teknolojik imkanlardan yararlanmadıklarını vurgulayan Kul, şöyle devam etti: "Suyun yardımıyla değirmenin altındaki sistem hareketleniyor. Bu çarklar değirmen taşını çeviriyor. Dönen taşların arasındaki tahıllar ufalanarak un halini alıyor. Babam 45 sene bu değirmeni çalıştırdı. Babamdan önce dedem çalıştırıyormuş. Ben mesleği babamın yanında öğrendim. Altıncı kuşak olarak mesleği 20 yıldır yapıyorum." Değirmenin yıl boyunca açık olduğunu ifade eden Kul, tamir edecek usta bile bulanmadığından dolayı değirmenin tamirini kendisinin yaptığını, teknolojiye direnerek ata mirası mesleklerine sahip çıktıklarına dikkati çekti. Değirmeninde günlük kilo buğday öğütüldüğünü bildiren Kul, şöyle konuştu: "Bizim değirmen kurulduğu yıllarda çevrede 16 değirmen bulunuyordu. Şu anda sadece ayakta bizim değirmenimiz kaldı. Eskiden Beyşehir, Seydişehir ve Derebucak ilçelerinden develerle buğday öğütmeye getirirlermiş. Ürününü öğütmek için insanlar gün sıra beklermiş." Kul, değirmenin yanı sıra aynı yerde balık çiftliği de kurduğunu dile getirerek, gelenlerin hem piknik yapıp hem de yanlarında getirdikleri buğdaydan kepekli un yaptırdığını kaydetti. (AA)... SÜKÛTUN KALBİNDE... MEHMET NURİ PARMAKSIZ BEKLEYENLER YAŞLANMAZ Aslımız bir damla, bu yüzdendir deryayı özleyişimiz, her nefeste kalbin kalbini gözleyişimiz. Şimdi bir okyanusta yüzüyor gönlüm, o yüzden düğündür bana ölüm... Asl olan bir duaya bir ömür verebilmek, asl olan ruhun ruhunda bir dua için ölebilmektir. Kaç mevsim geçti, saymayı unuttu beklemenin fevkinde asırlarca susadıkça susuyan içim. Şikayetim yok hasretten lakin çok özlendiğini nefeslerine bile ezberlet sevgilim. Bir mısranın sahibini özlediği gibi özledim ben seni şiirim. Ölümü özleyişim bundan, ölümü bekleyişim bundan mahşerim. Özlemin ateşinde yanıyor gözlerim, özlemin şavkında eriyor özlerim. Hayatın iftarı ölüm, ellerin iftarı dua, aşkın iftarı vuslat, sözlerin iftarı sükuttur anladım bunu lakin bu özlem denen deliliğin iftarı yok herhalde... Sayılı gün dünya, sayısız dem sonsuzdur. Yeterki dua edelim, yeterki inanalım iftarımız olacak diye... Bekleyenler yaşlanmaz, bekleyecek bir şeyi olmayanlar yaşlanır çünkü kalbin iştiyakını hep genç tutan dua ve hayallerimizdir... Müştekiydim dünyadan, hasretten... En sonunda anladım ki kaderden şikayetin mükafatı dertmiş. Şimdi dert deryasında şükrün ipi ve duanın gücüyle huzurun huzurundayım. Elhamdülillah aldığım her nefeste tevekküle adayım. Varsın bu dünyanın adı büyük bir hasret olsun, yeterki mahşerimizdeki gülistanımız güllerle dolsun... Çok şükür yüreğimi var edene, çok şükür varlığı ve yokluğu var edene.kalplerin ve herseyin sahibi Mevlâ'ya hamdolsun...asil gunesin ve gercek baharin kalplerimizde sakli oldugunu unutmayalim hiç. Anladım en sonunda seni masiva, zor olsa da, acı verse de anladım ben seni. Uykusuz gecelerin sabahında dualarla, tövbelerle, secdelerle hayale ve ümidine sarılmakmış yaşamak. Her ölümsüzleğe inat gülebildiğimiz müddetçe, hüzünlü nefesler içine saklı mutluluktan pay alabiliriz ömrümüzde. Bir kaşık kadarsın gözümde, sana hayat veren şeyse benim özümde... GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ Baktığım her yerde sen her şeyde gördüğümsün, Gece gündüz sabırla şükürle ördüğümsün. Rabbim lütfuyla büyük aşkınla sarhoşum yâr, Ben bu kadar severken sende bir kördüğümsün.

9 9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 4 Ağustos 2014 Pazartesi Hababam Sınıfı yine zirvede ANKARA- Türk sinemasının 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "En İyi 100 Türk Filmi" oylamasında son dönemece girildi. Yaklaşık 289 bin oyun kullanıldığı ankette "Hababam Sınıfı" zirveyi korurken, ikinci sırada "Eşkıya", üçüncü sırada ise "Babam ve Oğlum" filmleri yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen KOMEDİ VE DrAM önde bilgiye göre akademisyenler, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarınca belirlenen 301 yapımın yer aldığı ve 289 bin 268 adet oyun kullanıldığı oylama hızla devam ediyor. Ankette en çok oy verilen 10 film arasında ise birinciliği, Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı romanından Ertem Eğilmez'in sinemaya aktardığı "Hababam Sınıfı" elinde tutuyor. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi sevilen oyuncuları bir araya getiren 1975 yapımı film, hala televizyonda en çok izlenen filmler arasında yer alıyor. Listede ikinci sırayı uzunca bir süre durgunluk dönemine giren Türk sinemasını yeniden canlandıran ve başrollerini Şener Şen ile Uğur Yücel'in paylaştığı "Eşkıya" alırken, üçüncü sırada vizyonda en çok izlenen yerli filmlerden "Babam ve Oğlum" bulunuyor. Ekranlarda olduğu kadar beyaz perdede de ilgi gören son dönemin farklı yapıtlarından "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm", dördüncü Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk sinemasının 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "En İyi 100 Türk Filmi" oylamasında son dönemece girildi. Yaklaşık 289 bin oyun kullanıldığı ankette "Hababam Sınıfı" zirveyi korurken, ikinci sırada "Eşkıya", üçüncü sırada ise "Babam ve Oğlum" filmleri yer alıyor. olurken, beşinci sırada sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım" yer alıyor. Listenin devamında ise Canım Kardeşim, Susuz Yaz, Züğürt Ağa, Tosun Paşa, Çöpçüler Kralı sıralanıyor. Son yıllarda komedi filmleri, yerli yapımlar arasında gişede de en çok tercih edilmesiyle dikkatleri çekerken, en iyi 100 film oylamasında da komedi ve dram türleri öne çıkıyor. Yaklaşık 40 yıldır izleyenleri güldüren Hababam Sınıfı'nın yanı sıra Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan Tosun Paşa ve Çöpçüler Kralı filmleri de ilk 10 film arasında bulunuyor. Seyircilerin göz yaşlarını tutamadığı sahneleriyle efsaneleşen Selvi Boylum Al Yazmalım, Eşkıya ile Babam ve Oğlum filmleri de listenin dram türündeki yapımları olarak görülüyor. Türk sinemasına ilk Altın Ayı ödülünü getiren dram türündeki siyah beyaz "Susuz Yaz" filmi de 5 bini aşkın kişinin tercihiyle listede yer alıyor. Öte yandan, duyurulduğu ilk günde 60 bine yakın kişinin katıldığı anketin sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.bakanlıkça "Türk sinemasının 100. yılında en iyi 100 filmi sizlerin oylarıyla belirliyoruz" sloganıyla başlatılan ve bir ay daha oy verilebilecek ankete adresinden erişilebilir. (AA) İnsan olarak iki temel duygumuz vardır: Korku ve sevgi. Bunları zavallı fanilere yönelterek israf etmek gibi büyük bir kayıp yoktur. Korkularımızı ve sevgimizi sonsuz derecede sadece Allah a yönelik olarak seferber edebilirsek o oranda özgürleşebilir ve gerçek imana ulaşabiliriz. TÜRKÇE BAKIŞ Prof. Dr. nurullah Çetin TÜRK ÜN KORKU VE SEVGİYLE SINANMASI İnsandan korkan, kendi kendisini küflü bir bidona hapseden adamdır. İnsan, insanı kutsayıcı bir sevgiyle sevmeyerek sonsuz bir özgürlük alanına kavuşabilir ancak. Tapınılası bir sevgiyle insana bağlanan adam, acınası bir tutsaktır. İnsan insanı yücelttiği oranda küçülür. İnsanın böcekleşmesi, kendi dengi olan insanı kutsallaştırmasındandır. İnsanı yüce görmek boş laftır. İnsanın bütün kutsallığı, Allah ın onun üzerinde sergilediği olağanüstü yaratıcılık sanatındadır. Kutsal olan insan değil; insan üzerinde görünen ilahî sanatkârlıktır. İnsanı sevmek, insan üzerinde tecelli eden ilahi özellikleri sevmektir. İnsanın hayır da olsa şer de olsa ameli kendinde başlar, kendinde biter. Takvalı adam zannıyla insana tapan, güçlüdür diye insandan korkan zavallılar kadar acınacak hâlde olan yoktur. İnsanı güç sahibi vehmederek ondan korkan adamın böcekliği tiksindirici bir şey. Güç sadece Allah ta vardır ve sadece O ndan korkulur. Müslüman, imanını korkusu ve sevgisiyle test edebilir ancak. Beşeri kutsallaştıracak kadar sevenle beşerden ödü kopacak derecede korkan adamın imanı ya yoktur ya pamuk ipliğine bağlıdır. Gerçek müminler, birtakım kimseler kendilerine gelip Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar; onlardan korkmalısınız dedikleri zaman, bu haber o müminlerin imanlarını daha da arttırır ve: Allah ın yardımı bize kafidir; o, ne güzel muhafızdır! derler. Manzara ortada. Gerçek müminlere birileri gelip düşmanlarınız çok güçlü, işiniz bitti, diye güya alaylı bir şekilde tehdit ediyorlar. Ama o asil adamlar, kıllarını bile kıpırdatmadan, tam bir metanet abidesi olarak, granitten bir duruş sergileyerek kalplerine zerre korku düşmeden erkekçe bir tavır ortaya koyuyorlar. Ne kadar güçlü olursa olsunlar düşmanlarından korkmuyorlar. Düşmanın gücü denilen şey aslî değil, arızî ve tebeîdir. Aslî olan Allah ı gücüdür. İnsandaki sevilesi şeyler de arızîdir. Aslî olan sevilesi değerler, sadece Allah ta vardır. Sadece Allah tan korkmak ve yalnızca Allah ı sevmek böyle bir şey. Asr-ı saadet müslümanları Allah tan başkasından korkmuyorlar, Allah tan başkasını sevmiyorlardı. Biz Müslüman Türkler de aşağı yukarı on dokuzuncu asra kadar sadece Allah tan korkan ve sadece Allah ı seven yürekli ve gök çadır, güneş bayrak diyecek kadar özgür bir millettik. Kur an-ı Kerim, Al-i İmran suresi, ayet nu: 173 Tek özelliğimiz buydu. Bu iki değerimizle soylu ve şerefli bir hayat yaşadık. Yeryüzünde sadece Allah tan korkarak ve yalnızca Allah ı severek özgürce dolaştık ve yayıldık. Böylece hava boşluğuna destansı bir millî Müslüman Türk hayatı resmettik. Korkumuzun ve sevgimizin hedefi sapınca şaşkına döndük. Korkulmayacak şeylerden korkan, sevilmeyecek şeyleri seven bir şaşkınlar sürüsüne dönünce ortalıkta hortlaklar gibi dolaşmaya başladık. Hâlâ o hâldeyiz. Dramımız budur ve büyüktür. Amerika dan korkuyoruz, Avrupa dan korkuyoruz, Çin den korkuyoruz, aç kalmaktan korkuyoruz, daha fazla tüketememekten korkuyoruz, daha çok israf edememekten korkuyoruz, daha az yemekten korkuyoruz, daha cicili bicili şeyler giyememekten korkuyoruz, dijital oyuncakları elimizden kaçırmaktan korkuyoruz. Şundan korkuyoruz bundan korkuyoruz. Efendi edindiğimiz düşmanlarımızın bizi affetmesini, hoş görmesini, idare etmesini seviyoruz. Cife içinde debelenen böcekler gibi ufunetli modernizm boyalarını yüzümüze gözümüze bulaştırmayı seviyoruz. Günahlarımızı seviyoruz, helaya akıtacağımız kazuratımızı seviyoruz, bizi uyutacak ve uyuşturacak, hapsedip esir edecek konforumuzu seviyoruz. Emperyalist sömürgenlerin ayakları altında çelik çomak oynamayı seviyoruz. Zillet ki ne zillet! Zirveden çukura düştük ve orada geberinceye kadar öylece kalabilmeyi başarı sayıyoruz. Ufkumuz karardı. Yeniden uyanış ve dinamik bir diriliş, istikametimizi doğru bir biçimde tayindedir. Müslüman Türk, özgürleşmelidir. İçinde debelendiği modernizm cifesinden doğrulup silkinmelidir. Müslüman Türk, kendi benliğine, kendi kimliğine, kendi tarihine, kendi karakterine, kendi doğasına dönerek özgürleşecektir. Müslüman Türk, ne Amerika dan ne Avrupa dan ne Rusya dan ne Çin den ne şundan ne bundan değil; sadece Allah tan korkarak özgürleşecektir. Ey Müslümanlar! Allah tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkunuz.. Müslüman Türk, modernizmin bütün uyuşturucularından nefret ederek, sadece Allah ı severek özgürleşecektir. Zira Müslüman Türk, lüks yaşama, pahalı eşyalar kullanma, çok fazla tüketme, israf ederek toplumsal üst konum kazanma, markalarla seçkinleşme, zevk, sefa, fuhuş, gösteriş içinde yaşama çukuru içinde esir alınmıştır. Müslüman Türk, bencilliği, bireyciliği değil, bütün Müslüman Türk kardeşlerini severek, onlarla tam bir bütünleşme, dayanışma, yardımlaşma içinde olarak özgürleşecektir. Zira, Batı emperyalizmi, Müslüman Türkü individüalizm (bireycilik, bencillik), günlük yaşama, geleceğe dair hiç plan yapmama çukuru içinde esir almıştır. Özgür tercih sonucu yapılan işler, ne kadar ağır görünürse görünsün, o kişi için çok hafiftir. Burada teklif ettiğimiz özgürleşme projesi zordur ve ağırdır. Fedakârlık, vazgeçme, dayanma, direnme, kararlılık, sabır, sebat istiyor. Müslüman Türk ün her türlü emperyalizme karşı direnişi, böyle bir özgürleşme çabasına bağlıdır. Bugün sevdiğimiz ve korktuğumuz şeylerin tamamı atalarımızın bize bıraktığı mirasa taban tabana zıttır. Zira bugün gâvurun sevin dediği şeyleri seviyor, korkun dediği şeylerden korkuyoruz. Atalarının canları karşılığı bıraktıkları kutsal mirası, eliyle gâvura teslim edenin ihaneti kadar dramatik bir manzara tasavvur edilemez. Kur an-ı Kerim, Al-i İmran suresi, ayet nu: 102 Soldan sağa: 1. Ezgi, makam, nağme. Kraliçe. 2. Tutsak. Patika. 3. İçten bağlılık. Kuzu sesi. 4. Asya da bir ülke. Kara batmamak için ayağa takılan örgülü ayaklık. 5. Evcil bir geyik türü. Yeti. 6. Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça. Uyanık, gözü açık. 7. Özel gezinti teknesi. Güneş doğmadan önceki alaca karanlık. 8. Fırınları temizlemekte kullanılan ucu bezli sopa. Arap alfabesinin ilk harfi. 9. Bir nota. Kalça kemiği. Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek. 10. Tembih sözü. Cüzamlı. 11. Yas. Arjantin in plaka işareti. 12. Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad. Tanrıtanımaz, dinsiz. 13. Boyun eğen, kendini başkalarının buyruğuna bırakan. Uzakdoğu dövüş sporlarından biri. 14. Oy. Kendini beğenme, büyüklenme. 15. Olumsuzluk anlatan ünlem. Pişirilerek hazırlanmış yemek. Bir tür cilalı zamk. 16. Boyutlar. Bizmutun simgesi. Kemiklerin toparlak ucu. 17. Bir devletin temel yasası. 18. Benzenden türeyen bir amin. Bir tür geçirimsiz toprak. 19. Bağnaz, mutaassıp. 20. Favori. İslam ın beş şartından biri. Yukarıdan aşağıya: 1.Etki. Değerinden çok daha ucuza alınan şey. Soru sözü. Kalın ve kaba kumaş. 2. Esirlik, tutsaklık. Çölde esen rüzgâr. Kalp için, atma, atış, vuruş. 3. Yavuz Sulatan Selim in yaptığı savaşlardan biri. Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça. Sert, kaba. 4. Tütün sergisi. Eski Mısır da bir tanrı. İsim. Yaşlılık veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. 5. Riyaziye. Çin düşüncesinde dişi ilke. 6. Yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük il. Bir devre de adını vermiş olan çiçek. Yumurtanın bir bölümü. Uşak ilinin bir ilçesi. 7. Yolcu evi. Boru sesi. Soğanlı bir süs bitkisi. Tellürün simgesi. 8. Yabancı. Yoğunluk. Bir renk. Yüzük yapımında kullanılan parlak ve değerli bir taş. 9. Vitrin. Rize yöresinde dokunan bir tür ince bez. ÇÖZÜMÜ Yapma, etme. 10. BUGÜN Her yıl düzenli ekilen 11. SAYFADA tarla. Çalgıç, mızrap. Dul kadınlar. Hazırlayan: Ercan BostancıoĞlu

10 104 Ağustos 2014 Pazartesi SAĞLIK Kıkırdak hastalarına kök hücreli çözüm Trabzon'da kurulan, Türkiye'de hücresel tedavi alanında organizasyonunu tamamlamış Atigen-cell Hücre ve Gen Tedavi Merkezinde, sağlıklı kıkırdaktan alınan örnekle kök hücre üretilip kıkırdak hasarları giderilebiliyor. T.C. ANKARA BATI 7. İCRA DAİRESİ 2014/5045 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.03/07/ İhale Tarihi : 18/08/2014 günü, saat 09:30-09:35 arası. 2. İhale Tarihi : 03/09/2014 günü, saat 09:30-09:35 arası. İhale Yeri : Sincan Adliyesi mezat salonunda. Takdir Edilen No Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 19 DD 417 Plakalı, 2012 Model, HONDA Marka, FD6 1.6 ES PREMIUM Tipli, Benzinli, Siyah renkli, AA Sedan tipi, (engelli aracı) muhtelif çizikler mevcut, hususi otomobil. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar TRABZON- Atigen-cell Hücre ve Gen Tedavi Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından 2007'de hücresel tedavi ürünleri üretim merkezi ile bu üretilen ürünlerin uzun süre saklanması konusunda ruhsatlanmış biyoteknoloji şirketi olduğunu söyledi. Hücresel tedavinin giderek yaygınlaştığını belirten Ertürk, "Yaklaşık 7 yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere hücre üretiyoruz. İlaç ve cerrahi yöntemle tedavi edilemeyen bazı hastalıklar bugün hücresel tedavi dediğimiz kök hücrelerin kullanılmasıyla tedavi edilebiliyor. Dolayısıyla ilaç ve cerrahinin dışında artık hücresel tedavi de yeni bir tedavi yöntemi oldu" dedi. Ertürk, son yıllarda kıkırdak hasarlarında da hücresel tedaviye yönelik taleplerin arttığını ifade ederek, "Kıkırdak hasarları ağrı ve hareket kısıtlığı ile yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Kıkırdak dokusu hasarlarında yaralanma sonrası dokunun kendi kendini onarma ve yenileme kapasitesi kan damarlarının olmaması ve kıkırdağın yapısını oluşturan destek dokuların düşük etkisi nedeniyle sınırlıdır" diye konuştu. Kıkırdak hasarlarının onarımında çeşitli yöntemler kullanıldığını anlatan Ertürk, "Kıkırdak hasarlarının onarımı için cerrahi yöntemlerin yanı sıra fizik ve oral tedavi yöntemleri de uygulanıyor. Bu yöntemlerin bazıları sadece küçük ebattaki hasarların tedavisinde etkiliyken bazıları da sadece doku tamirinde kısa süreli dayanıklılık sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. "ÇOğALTTIğIMIZ HÜCrELEr KIKIrDAğIN ANA HÜCrELErİDİr" Prof. Dr. Ertürk, Atigen-cell Hücre ve Gen Tedavi Merkezinde kıkırdak hasarlarının onarımı için kök hücre ürettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Merkezimizde geleneksel yöntemler dışında hücresel tedavi yöntemini geliştirip kıkırdağı oluşturan hücreleri kullanarak kıkırdakta oluşan hasarı giderebiliyoruz. Cerrahi bölümündeki arkadaşlar cerrahi yöntemiyle eklem içine girerek bize pirinç tanesi kadar kıkırdak dokusu gönderiyor. Biz de o pirinç tanesi kadar dokuyu laboratuvar şartlarında otolog serum ile çoğaltıyoruz. Çoğalttığımız hücreler kıkırdağın ana hücreleridir. Daha sonra ürettiğimiz bu hücreleri cerrahi bölümündeki arkadaşlara geri gönderiyoruz. Bu işlem sonunda elde ettiğimiz hücreler kıkırdak hasarı olan hastaya doktorun tercih ettiği yöntemle uygulanarak hasar gideriliyor." İşlem sonrası ilk 6 ay yenilenmenin zayıf ve dayanıksız olduğuna dikkati çeken Ertürk, "İşlem sonrası 8 ile 15 aylardan sonra kıkırdak yenilenmesi tamamen olgun düzeye erişir. Bu nedenle hasta hareket ederken ve egzersiz yaparken dikkat etmeli. Mümkün olduğunca doktorun verdiği egzersiz programının dışına çıkmamalıdır" dedi. Ertürk, yapılan işlemin yan etkisi olmadığını, en büyük komplikasyonun nakil başarısızlığı olarak gösterildiğini sözlerine ekledi. (AA) PERSONEL ÖZLÜK DOSYALARININ TARANMASI, DİJİTAL ARŞİV OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALINACAKTIR YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Personel Özlük dosyalarının taranması, dijital arşiv oluşturulması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: Sıhhiye ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Proje yaklaşık sayfa A4/A5 boyutunda (nadiren A4 boyutundan büyük diploma, sertifika vb.) ve standart fotokopi kağıdından saman, pelür ve karton gibi farklı kalınlık ve ağırlıktaki belgenin dijital olarak arşivlenmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : YHGM özlük dosyaları arşivinin bulunduğu Çankırı cad. No: 57 Dışkapı/ANKARA adresinde yapılacak ve çalışma alanı İDARE tarafından sağlanacaktır. c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksa) gündür 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü C Blok 2. Kat. İhale Salonu Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhıye Ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: minimum 200 sayfa besleme yapabilen, günlük minimum sayfa tarama yapabilen A3 boyutlu tarayıcılar Kalite ve standarda ilişkin belgeler: ISO 27001:2005 ISO 9001:2008 TS TS Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu ve Özel sektörde belge tarama ve elektronik belge yönetim sistemi ile entegrasyon işi yapmış olmak. 2- En az bir kamu kurumunda özlük dosyası tarama işi yapmış olmak. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir..2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatın %70 i ile İSTEKLİ nin aşağıdaki Teknik Değerlendirme Puan Tablosuna göre değerlendirilmesiyle oluşan teknik değerlendirme puanının %30 u alınarak belirlenecektir..3. Teklif değerlendirme puanlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere, istekliler gerekli belgeleri puanlama tablosundaki sıralamaya göre indekslenmiş olarak teklif ekinde sunacaktır. 14. Değerlendirme sonunda puanı aynı olan birden fazla istekli olması halinde teknik değerlendirme puanı en yüksek olan, burada da eşitlik olması halinde ise istekliler arasında düşük teklif veren avantajlı teklif olacaktır..5. Toplam Puanın hesaplanması aşağıdaki şekildedir. S=(F min/ F)x (%70)+(TDP/100)x(%30) S:Toplam Puan F:Teklif Fiyatı F min: Teklifler içindeki geçerli en düşük teklif TDP: Teknik değerlendirme puanı. (TDP Tablosu(EK-1) 100 üzerinden puanlanacaktır) Ek-1: Teknik Değerlendirme Puan Tablosu FİRMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KRİTER MAX PUAN TEKLİFTE İSTENEN BELGELER KALİTE BELGESİ DEĞERLENDİRME İSTEKLİ nin kalite standart belgelerine sahip olması. ISO 27001:2005 (5 puan) ISO 9001:2008 (5 puan) TS (5 puan) TS (5 puan) 20 Sertifika örnekleri. İŞ DENEYİMİ DEĞERLENDİRMESİ Son beş yılda yapılan toplam benzer iş deneyim belge adedi. Kamu personeli Özlük Dosyası tarama işi. Her bir iş deneyimi 2 puan olmak üzere azami 20 puan En az bir kamu kurumunda özlük dosyası tarama işi yapmış olmak. (20 puan) Son beş yıla ait iş deneyim belgeleri. İş bitirme belgesi. İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRMESİ İSTEKLİ teknik şartnamenin Maddesinde tarif edilen proje yöneticisinin ilave özellikleri. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olması (5 puan) 5 yıl ve üzeri iş deneyimine sahip olması (6 puan) Son 5 yılda benzer iş 3 projede proje yöneticisi olarak çalışmış olması. (5 puan) PMP, PMI vb. proje yönetimi sertifikasına sahip olması (4 puan) 20 Mezuniyet belgeleri (diploma, kurs bitirme sertifikası vb.), SGK işe giriş bildirgeleri, benzer iş deneyim belgeleri. İSTEKLİ nin teknik şartnamenin Maddesinde tarif edilen bilgisayar programcısının ilave özellikleri Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olması (5 puan) Son 5 yılda benzer iş 3 projede yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışmış olması. (5 puan) 10 Mezuniyet belgeleri (diploma, kurs bitirme sertifikası vb.), SGK işe giriş bildirgeleri, benzer iş deneyim belgeleri. İSTEKLİ nin geçici süreli sözleşmeli olarak şantiyelerde çalışan personeli dışında merkez ofisinde çalışan personel sayısı (NS) NS>30 (10 Puan) 30 NS > 25 (7 puan) 25 NS > 15 (5 puan) 15 NS > 10 (3 puan) 10 NS > 5 (1 puan) 10 Son 6 ay için Şirket Merkezi SGK iş yeri bildirgesinde çalışan personel sayıları ortalaması esas alınır. TOPLAM İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü C Blok 1. Kat. Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhıye Ankara adersinden alınabilir Döküman bedeli Merkez Bankası Ankara Şübesi TR nolu Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılması halinde makbuz karşılığında verilecektir. Ayrıca Konur Sok. No:37 numarada bulunan Merkez Saymanlık Müdürlüğü veznesine de döküman bedeli yatırılabilecektir adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü C Blok 1. Kat. Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhıye Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi İlanlar 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın (www.bik.gov.tr)

11 dış dünya 11 4 Ağustos 2014 Pazartesi Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan istifa sinyali Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, yeni hükümet için kimi görevlendireceği konusunda baskı ile karşılaşması halinde istifa edeceğini ifade etti. Kosovalı IŞİD üyesi Amerikan üssünde çalışmış AİHM den rusya ya 2,5 milyar dolar Yukos cezası FARUK AKKAN MOSKOVA - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), petrol şirketi Yukos u usulsüz kamulaştırdığı gerekçesi ile Rusya yı 1,86 milyar avro (2,5 milyar dolar) para cezasına çarptırdı. Rusya dan 6 ay içinde ödeme planı sunmasını isteyen mahkeme, 300 bin avro da mahkeme masrafı istedi. Ukrayna krizi nedeni ile Batılı ülkelerle ilişkileri giderek gerginleşen Rusya ya Yukos davası nedeni ile bir ceza da Lahey Uluslar arası Tahkim Mahkemesi nden gelmişti. Mahkeme Rusya nın Yukos un eski hissedarlarına 50 milyar dolar ödeme yapmasına karar vermişti. AİHM, 2011 de Yukos olayında mal ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğine karar vermiş, tazminat kararını daha sonra vereceğini açıklamıştı. Rusya nın üç ay içinde itirazda bulunup temyize gitme hakkı bulunuyor. Rusya Adalet Bakanlığı, AİHM in kararını haksız ve ön yargılı olarak niteledi. Bakanlık açıklamasında, Biz bu kararı adil ve ön yargısız olarak verilmiş bir karar olarak değerlendirmeyi reddediyoruz. ifadelerine yer verdi. Moskova ya göre kararlar Rusya yı sıkıştırmak için siyasi gerekçelerle alınıyor. arusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi yasama komisyonu başkanı Andrey Klişas, Bu kararın zemini olmadığı gerekçesi ile iptal edilmesi gerekiyor. Yukos olayının Rusya mahkemelerinde görülmesinde siyasi engellerin olmadığına AİHM hükmetmişti hatırlatmasında bulundu. (CHA) ZANA ARİF ERBİL - Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, yeni hükümet için kimi görevlendireceği konusunda baskı ile karşılaşması halinde istifa edeceğini ifade etti. Rudaw internet sitesinin haberine göre, siyasi partilerin ziyareti sırasında Masum istifa sinyali verdi. Irak Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Masum parlamentonun en büyük fraksiyonu belirleyerek, hükümeti kurma görevini bu gruba verecek. Aralarında Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin 93 sandalya ile katıldığı Irak Ulusal İttifakı (IUİ) koalisyonunun parlamentoda 182 sandalyesi bulunuyor. IUİ koalisyon Başkanı İbrahim Caferi, Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan IUİ'in görevlendirmesi istiyor. Irak Başbakanı Nuri el Maliki ise IUİ'nin en büyük fraksiyonunun kendisine ait olduğunu, bu nedenle kendi grubunun görevlendirilmesini istiyor. Siyasi partilerin temsilcileri ile bir araya gelen Masum, hükümeti görevlendirme konusunda siyasi partilerden gelen baskıları kabul etmeyeceğini, böyle bir durumla karşılaştığı anda görevinden istifa edeceğini söyledi. Masum, "Ben herkes tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanıyım. Kendi yetkimi kimsenin ya da hiçbir grubun yararı uğruna kullanmayacağım. Hükümeti kuracak kişi herkes tarafından kabul edilir bir kişi olmalı. Böyle bir kişi bulunmadığı halde ben kimseyi görevlendirmeyeceğim. Baskıları da kabul etmiyorum, yoksa görevimi bırakır istifa edeceğim." ifadelerini kullandı açıklandı.(cha) ERVİN SHKULAKU PRİŞ- TİNE - Kosovalı IŞİD üyesi Amerikan üssünde çalıştı Bir yıl önce Kosova'dan Suriye ye giden 27 yaşındaki Lavdrim Muhaxheri'nin Facebook'ta bir kişiyi öldürme fotoğraflarını paylaşması üzerine ailesi açıklama yaptı. Kaçanik kasabasında yaşayan aile, Lavderim Muhaxheri nin 2011 yılında Irak'ta bir Amerikan üssünde çalıştığını söyledi. Kosovalı gencin ailesi, "Bu yol onun seçeneğidir. Oraya para için gitmedi çünkü ekonomik sıkıntısı yoktu. Biz buna saygı BULMACANIN ÇÖZÜMÜ duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Kosova medyasında çıkan haberlerde ise terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katılan Lavderim Muhaxheri nin, 2010 yıllında Kosova'daki Bondsteel Amerikan Kampı nda çalıştığı belirtildi. Ayrıca, Muhaxheri nin 2012 yılında terörist gruplara katıldığı kaydedildi. Yaklaşık bir ay önce Youtube paylaşım sitesinde yayımlanan bir görüntüde ise Lavderim Muhaxheri Kosova pasaportunu yırtarak ülkeye dönmeyeceği açıkladı. Ukrayna yı baypas geçerek rusya ya gidecek ABDURRAHMAN KAMBUROĞLU MOSKOVA - Yaşanan çatışmalar nedeniyle Simferopol Moskova tren seferleri Ukrayna yı baypas geçecek. İlk yolcularla Simferopol den hareket eden tren Kırım daki limana kadar gidecek ve daha sonra tren vapuruyla Karadeniz üzerinden Rusya tarafına geçecek. Tren, Kavkaz limanına indirildikten sonra Moskova yolculuğuna devam edecek. İlk trenin sadece yarısının dolduğu ve yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu belirtildi. Simferopol Moskova arası yolculuğun 46 saat 23 dakika süreceği açıklanırken Moskova Simferopol arası yolculuğun 44 saat sürmesi bekleniyor. (CHA)

12 12 4 Ağustos 2014 Pazartesi haber Geçen yıl maddi hasarlı trafik kazalarının çoğu Pazartesi günü gerçekleşti. Trafik kazalarında Pazartesi korkusu İSTANBUL - ZEYNEP DUYAR - AA SBM verilerine göre en çok maddi hasarlı kaza, muhabirinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi pazartesi günleri gerçekleşiyor. Pazartesi gününden (SBM) verilerinden derlediği bilgilere göre, sonra en çok kazanın gerçekleştiği günün ise cuma Türkiye'de 2012 yılında 962 bin kaza gerçekleşirken, 2013 yılında bu sayı yüzde 11 azalarak İş günleri, tatil günlerine oranla daha fazla kaza olduğu belirlendi. 857 bine düştü. gerçekleşiyor. İş günlerinde günlük ortalama 2 bin Geçen yıl en çok trafik kazasının gerçekleştiği 486, tatil günlerinde ise ortalama 2 bin 51 kaza il, önceki yıllarda olduğu gibi yine İstanbul oldu. gerçekleşti. En çok kazanın gerçekleştiği saat dilimi ise oldu. Bunun dışında yılında gerçekleşen 857 bin trafik kazasının yüzde 36'sı İstanbul'da meydana gelirken, ve saat dilimleri de kazaların İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve yoğun yaşandığı saatlerden. Kocaeli izledi. İstanbul' da en az kaza gece yarısı gerçekleşti. Ardahan ise 2013 yılında en az kazanın gerçekleştiği il oldu. Ardahan'da geçen yıl 253 trafik oldu. Her bin kazanın 7'si saat aralığında kazası meydana geldi. En az kaza yapılan diğer iller ise Tunceli, Hakkari, Kilis ve Bayburt olarak sıralandı. Oyuncak silahta ithalat azaldı, gerçeğinde patladı ÜMrANİYE YÜKSEK KAZA OrANIYLA 1. SIrADA Verilere göre, İstanbul'da ilçe detayına inildiğinde, 2013'te en fazla kaza yüzde 6 ile Ümraniye ilçesinde gerçekleşti. Bağcılar, Kadıköy, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Ataşehir de kazaların sık yaşandığı diğer ilçeler olarak göze çarptı. Trafikteki araç sayıları dikkate alındığında ise kaza yoğunluğu en yüksek il yüzde 9,15 ile Kocaeli oldu. Kocaeli'yi yüzde 9,14 ile İstanbul, yüzde 6,43 ile Bursa ve yüzde 6,22 ile Ankara izledi. Hasar yoğunluğu en düşük il ise yüzde 0,73 ile Kilis oldu. Kilis'in ardından hasar yoğunluğu en düşük iller ise sırasıyla Burdur, Şanlıurfa, Ardahan ve Niğde olarak gerçekleşti. EN ÇOK KAZA PAZArTESİ GErÇEKLEŞİYOr YAŞ GrUBU DAHA ÇOK KAZA YAPIYOr Geçen yıl Kaza Tespit Tutanağı (KTT) istatistiklerine göre yaş arasındaki sürücülerin, diğer yaş gruplarına göre daha çok kazaya karıştığı görüldü ve yaş aralığındaki sürücüler ise kaza sayısında yaş aralığındaki sürücüleri takip ediyor. En az kazayı ise 56 yaş ve üzeri sürücüler yapıyor. KTT verilerine göre en çok karşılaşılan kaza senaryosu park halindeki araçlarla yapılıyor. İstatistikler her 100 kazadan 21'inin park halinde gerçekleştiğini gösteriyor. Önündeki araca arkadan çarpma ise yüzde 15, tali yoldan ana yola çıkan araçların neden olduğu kazalar ise yüzde 8 ile en çok yapılan kaza senaryosu olarak dikkati çekti. Geçen yıl kaza yılı istatistiklerine göre tutanakların komisyon tarafından sonuçlanma oranı yüzde 11,63 iken, kazaların yüzde 85,37'inde sigorta şirketleri mutabık kaldı. 2012'de bu oran yüzde 88,85 olarak gerçekleşmişti.(aa) TÜrKONFED'in Temmuz ayı Ekonomik Görünüm raporu İSTANBUL - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onatça, konfederasyonun temmuz ayı Ekonomik Görünüm Raporu'na göre sıkıntıların Türkiye'yi bir süre daha "düşük büyüme, yüksek enflasyon ve yüksek cari açık" patikasında ilerlemeye mecbur edebileceğini belirtti. TÜRKONFED açıklamasına göre, konfederasyonun temmuz ayı Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Onatça, rapora göre sıkıntıların Türkiye'yi bir süre daha "düşük büyüme, yüksek enflasyon ve yüksek cari açık" patikasında ilerlemeye mecbur edebileceğini vurguladı. Bu patikada uzun süre yol almanın mümkün olmayacağını aktaran Onatça, gelecek dönemde risklere daha çok dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Raporda, Ortadoğu'da gerilimin en önemli sonuçlarından birisinin, Irak'a ihracatın gerilemesi ve İsrail'in Gazze işgali olduğunun belirtildiğini aktaran Onatça, bu süreçten çok etkilenen sektörlerin nakliye, narenciye, mobilya, gıda ve inşaat sektörleri olduğunu ifade etti. Onatça, her ne kadar göstergeler ikinci çeyrekte ekonominin normal patikasında ilerlediğini gösteriyor olsa da yılın kalanında iç talep ve dış talebin büyümeye katkıları konusunda soru işaretleri olduğunu savundu. Dış gelişmeler nedeniyle ihracatın katkısının yüksek olmayacağının göründüğüne dikkati çeken Onatça, "İç talepte ise büyümeyi sürükleyecek bir canlanmadan bahsetmek mümkün değil. Yatırımlarda hızlanma görülmezken, sanayi üretimi bir önceki çeyreğe paralel bir seyir izliyor" ifadelerini kullandı. KOBİ'lerin krizlerden en fazla etkilenen kesim olduğunu vurgulayan Onatça, "Türkiye, KOBİ kredilerinin en fazla arttığı ülke olmasına rağmen, toplam ticari kredilerden aldığı pay 2007'de yüzde 40,1'den 2012'de yüzde 37,5'e geriledi. Olumsuz senaryonun gerçekleşmesi durumunda, KOBİ'lerin bu süreçte karşı karşıya oldukları finansman riskleri nedeniyle temkinli olması gerek" görüşünü paylaştı. Raporda, Ortadoğu'daki gerilimin kısa sürede ortadan kalkması ve ABD'nin faizleri gelecek yıl sonbaharda artırması durumunda ekonomik reformlar için bu durumun fırsat doğuracağının altı çizilirken, ABD'de erken faiz artırımı durumunda ise Türkiye'de faiz-enflasyonkur dengesinin bozulma riski bulunduğuna da dikkat çekildi. (AA) ANKARA - ERDAL ÇELİKEL - Oyuncak silahların ithalatında 1 yılda gerileme görülürken, tabanca ithalatında artış yaşandı. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013 yılında oyuncak silah alanında dış alım 2012'ye göre yüzde 32 azalarak 12 milyon 829 bin dolara geriledi. Söz konusu ithalatın tamamına yakınının Çin'den gerçekleştirilmesi dikkati çekti. Oyuncak silah ithalatındaki gerilemeye karşın, yetişkinlerin kullandığı revolver ve tabancaların ithalatında artış görüldü. Bu tip silahların ithalatı, 2013 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 8 milyon 24 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Aynı dönemde adet bazında ithalat da yüzde 8 artış kaydetti ve 12 bin 179'dan 13 bin 96'ya yükseldi. İthalat yapılan ülkeler açısından bakıldığında geçen yıl en fazla dış alım ABD'den yapılırken (3,9 milyon dolar), bu ülkeyi Avusturya (2,7 milyon dolar) izledi. "TOPLUMDA YAŞANANLAr OYUNLArA YANSIYOr" Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Uluç, çocukların gerek eğitim gerekse oyun amacıyla olsun sanal dünyaya kaydıklarını belirterek, "Türkiye'de şiddet içerikli oyunların çocuklara etkileri üzerine kapsamlı bir araştırma yok. Ancak şu da bir gerçek ki çocuklar ailede ve toplumda ne yaşıyorlarsa bunlar oyunlarına da yansıyor" dedi. Şiddet içeren oyun ya da oyuncakların ithalat ve ihracatının, toplumun içinde bulunduğu durumdan ayrı düşünülemeyeceğini dile getiren Uluç, "Çocuklar hergün kadına yönelik şiddet haberleri izliyor. Bu da ister istemez oyunlarına yansıyor" değerlendirmesinde bulundu. (AA) Yerli otomobil için her türlü teknik bilgi Türkiye de var SAKARYA - Toyota Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, yerli otomobili yapacak her türlü teknik bilginin Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Devlet, küçücük destek verdiğinde yerli otomobil yürür gider ama bunu yapmak için cesur olmak ve girebilmek lazım" dedi. Özer, Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli otomobilin büyük bir proje olduğunu söyledi. Projede her Türk vatandaşının yer almak isteyeceğini dile getiren Özer, "Yerli otomobil yapacak her türlü teknik bilgi Türkiye'de var. Bazı kişiler diyor ki 'şunu, bunu üretemiyoruz, dolayısıyla yüzde 100 yerli araç olmaz.' Yüzde 100 yerli araç Japonya'da da yok ki. Herkes parçayı bir yerden alıyor ama markanın o ülkenin markası olması önemli. Yani biz yüzde 95'ini yerli yapsak da yüzde 5'ini ithal etsek, birçok ülkeyle bütünleşmiş markalardan daha fazla yerlileşme oranı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu. Projenin iyi ve Türkiye'ye yakıştığını vurgulayan Özer, yerli otomobil üretimi için ciddi yatırım gerektiğini anlattı. Özer, üretilecek otomobillerin pazarlaması ve satışının da önem taşıdığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Tek araç yaptığınızda, Anadol gibi tek modelle ne kadar devam ve rekabet edilebilir? Ben aynı zamanda Otomotiv Sanayi Derneğinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Orada girişte konuşurken 'vergiler yüksek vs.' diyorlar. Orada şunu dedim, 'Bizim için sabit her parametre devlet için değişkendir.' Özel Tüketim Vergisi'nde küçük oynama yerli otomobili patlatır. Babağiyit, çok güzel bir tabir. Hem oturaklı hem baba hem de yatırım yapacak cesareti olacak. Devlet, küçücük destek verdiğinde yerli otomobil yürür gider ama bunu yapmak için cesur olmak ve girebilmek lazım." (AA)

13 TURİZM 13 4 Ağustos 2014 Pazartesi Karadeniz, kruvaziyer turizminde Akdeniz ve Ege yi geride bıraktı Kruvaziyer seferlerinin Kuzey Karadeniz'deki olaylar nedeniyle güvenilir olan Güney Karadeniz'e kaydığı bildirildi. T.C. ANKARA BATI 7. İCRA DAİRESİ 2014/26 İFLAS İFLASIN AÇILMASI İLANI Müflisin Adı ve Adresi : Şekerspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi Şeker Fabrikası İçi Etiler mah. Fabrika cad E. Şekerspor Tesisleri Etimesgut /Ankara Mülisin Ticaret Sicil No : Yukarıda adres ve sicil numarası yazılı Şekerspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketinin Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi nin 26/06/2014 tarih ve 2013/569 sayılı kararları ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 10:52 'de açılmasına karar verilmiştir. İc.İf.K.nun Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 26/06/2014 Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar T.C. ANKARA BATI 7. İCRA DAİRESİ 2014/4538 TLMT TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI SİNOP- KENAN TÜRKSEVEN - Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Otelciler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kruvaziyer gemi seferlerinde Akdeniz ve Ege limanlarında yüzde 37'lik bir düşüş, buna karşın Karadeniz limanlarında yüzde 50'lik artış yaşandığını söyledi. Bunda Kuzey Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu dile getiren Tosun, "Özellikle Kuzey Karadeniz'deki olaylar sebebiyle kruvaziyer gemilerle yolculuk yapan turistlerin Kuzey limanlarını çok güvenli bulmadığı tespit edildi. Turist gemileri Güney Karadeniz'de Batum'a kadar gidip geri dönüyor" dedi. Kruvaziyer turizmi kapsamında seyehat eden turistlerin sakin şehirleri tercih ettiğini ifade eden Tosun, bu özelliği barındıran Sinop'un çok sayıda turist ağırladığını dile getirdi. Gemilerle gelen turistlerin bazılarının Türkiye'de sadece Sinop'u görerek ülkelerine döndüğünü belirten Tosun, "Bu nedenle biz Sinop'tan Türkiye imajı veriyoruz" diye konuştu. Geçen yıl Sinop'a 20 kruvizer geldiğini, sayının bu yıl 50'leri bulabileceğini dile getiren Tosun, şunları kaydetti: "Bu sezon gelecek gemiler daha önceki yıllarda gelen gemilerden hem kapasite olarak büyük hem de yolcu sayısında fazlalık söz konusu. Dünyada şu anda 250 civarında seyir gemisi var. Kruvaziyer gemiler dünya turizminin yüzde 9-10'luk bölümünü kapsıyor. 250 gemi sürekli hareket halinde. Dolayısıyla bu yolla Sinop'a gelen turistler hem ilin kalitesini yükseltiyor hem de marka şehir haline getiriyor. Gemiden bir anda inen yüzlerce, binlerce turist kente renk katıyor, ilin ekonomisine önemli katkı sağlıyor." Sinop'un turistik çarşısının bulunmamasının en önemli eksik olduğunu öne süren Tosun, şöyle devam etti: "Otantik ve yöresel ürünlerimizi paketleyerek sunamıyoruz. Turistler zengin insanlar, kültür varlıklarını dağınık olarak gezmek istemiyorlar. Birbiriyle bağlantılı yerler istiyorlar. Kent içerisinde turistleri ilgilendiren tabelalara da sahip değiliz. Artık Sinop, turistlerin ziyaret ettiği bir kent konumunda. Gemilerle gelen turistlerin bazıları Türkiye'de tek Sinop'u görerek ülkelerine dönüyor. Turist, memleketine gittiğinde 'Türkiye'yi gördüm' diyor. Yani biz burada Türkiye imajı veriyoruz. Dolayısıyla bu tür eksikleri telafi etmenin yoluna da bir an önce gitmeliyiz." (AA) 66 KALEM BTR-60 ZMA YEDEK PARÇASI JANDARMA TED. MRKZ.K.LIĞI (GÜVERCİNLİK/ANKARA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 66 KALEM BTR-60 ZMA YEDEK PARÇASI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: ORG. EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTAN- BUL YOLU 5'İNCİ KM. CARREFOUR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARŞIŞI) GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 66 KALEM BTR-60 ZMA YEDEK PARÇASI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : JANDARMA BAKIM KOMUTANLIĞI GEÇİCİ TESLİM TESELLÜM DEPOSU GÜVERCİNLİK/ANKARA c) Teslim tarihi: SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 60 (ALT- MIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTiR. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI GÜVERCİNLİK/ANKARA b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 7 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.TED.MRK.K.LIĞI/ ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ 1.1.e İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.24/06/ İhale Tarihi : 15/08/2014 günü, saat 09:30-09:35 arası. 2. İhale Tarihi : 02/09/2014 günü, saat 09:30-09:35 arası. İhale Yeri : Sincan Adliyesi mezat salonunda. Takdir Edilen No Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 DUY 35 Plakalı, 2011 model, Skoda Octavia TDİ, Rengi Beyaz, otomatik vites, orjinal jant, muhtelif çizikler mevcut, araç iyi durumda, AA.Sedan- otomobil. Resmi İlanlar İDARENİN GARAJ AMİRLİĞİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÖZERE 3 (ÜÇ) SÜRÜCÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TETAS) İdarenin Garaj Amirliğinde görevlendirilmek üzere 3 (Üç) Sürücü Personel Çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/89163 I -İdarenin a) Adresi : Eskişehir Yolu 7. Km. No: Mustafa Kemal Mah. ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu hizmetin: a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 ay süre ile 3 sürücü personel çalıştırılması Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu No:166 Mustafa Kemal Mah. Çankaya/ANKARA c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (Üç Yüz Altmış Beş) gündür 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu No: 166 Mustafa Kemal Mah. Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Eskişehir Yolu No: 166 Mustafa Kemal Mah. Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisi Eskişehir Yolu No:166 Mustafa Kemal Mah. A Blok 8. kat Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar Basın (www.bik.gov.tr)

14 14 4 Ağustos 2014 Pazartesi YAŞAM-ÇEVRE İş kazalarındaki tahribat savaş bilançosu gibi ISSN İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) Başkanı Levent Kavlak, iş kazaları nedeniyle 10 yılda 12 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 20 binin üzerinde insanın sakat kaldığını, milyarlarca dolarlık kayıp oluştuğunu söyledi. Genel Yayın Yönetmeni Ahmet TEKEŞ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yıl: 44 4 Ağustos 2014 Pazartesi Sayı: Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN Spor Muhabiri Uğur OK İstihbarat Şefleri Şenol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yazı İşleri Müdürü Ayşegül BALDEMİR Sayfa Editörleri Yasemin AYDOĞDU - Şebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Yayın Sahibi Temsilcisi: Yiğit YİĞİT İnternet Editörü Ali İhsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SERİN, Magazin: YASİN DUR Ekonomi: Hakkı Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaşam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan OĞUZ Sağlık: Burcu KERİM, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Murat PARLAK İdari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir KOCAELİ - METİN GİRGİN - Kavlak, AA muhabirine, Türkiye'de iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunun 1 Ocak itibarıyla zorunlu hale getirildiğini, işverenlerin 630 bin iş yerinde iş güvenliği uzmanı istihdam etmek zorunda olduklarını anlattı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre 630 bin iş yerinden yüzde 25'i, yani 130 bin iş yerinin bu zorunluluğu yerine getirdiğine dikkati çeken Kavlak, yıl sonuna kadar sayının artacağını ifade etti. Türkiye'de 20 bini A ve B sınıfı olmak üzere 100 bin iş güvenliği uzmanı bulunduğunu, bunların tamamının istihdam edilmediğini belirten Kavlak, "Bizim aktif olarak, 'çok tehlikeli' ve 'tehlikeli' dediğimiz iş yerlerinde 20 bin iş güvenliği uzmanından 7-8 bini görev yapıyor çünkü işverenler henüz olayın ciddiyetinin farkında değil" diye konuştu. Kavlak, işverenlerin henüz olayın ciddiyetinin farkında olmadıklarını kaydederek, geçiş dönemi nedeniyle "gevşek" davrandıklarını öne sürdü. "İş kazaları nedeniyle son 10 yılda 12 binin üzerinde insan yaşamını kaybetti, 20 binin üzerinde insan sakat kaldı, milyarlarca dolar maddi kayıp oldu" diyen Kavlak, bilançonun çok ağır olduğunu söyledi. Kavlak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İş kazalarındaki tahribat adeta savaş bilançosu gibi. Son iş kazalarıyla bunun önemi daha da ortaya çıktı. Sadece idari cezalarla değil, yargı boyutuyla da gündeme geldi çünkü yargı boyutu işin daha da önemini ortaya çıkardı. Bugün, her gün iş kazası haberi geliyordu. Yaşamını kaybeden çalışanlar, yargıyla karşı karşıya kalan işverenler, iş güvenliği uzmanları, sakat kalan işsizler, öksüz kalan çocuklar... Bunlar birer yara. İşveren, bunu mali yük gibi görüyor. Oysa iş güvenliği uzmanlarının istihdam edildiği iş yerinde, iş gücü kaybını ve iş kazalarını önlediği gibi ayrıca orada çalışma barışı ve huzurunu MANİSA- Spil Dağı Milli Parkı'nda 'safran' bulundu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, Spil Dağı'nda yeni bir endemik bitki türünün keşfedildiğini bildirdi. Bayrak, makamında, türü keşfeden Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Feyza Candan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, CBÜ ile yürüttükleri ortak çalışmalar sonunda Spil dağında yeni bir alt türün bulunduğunu böylece 13 olan endemik bitki türü sayısının 14'e çıktığını söyledi. SPİL DAĞI SAFRANI CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Feyza Candan'ın, yaptığı çalışmalar ile yeni bir alt tür tespit ettiklerini açıklayan Bayrak, bu türün bilimsel literatüre Spil Dağı Safranı (Crocus chrysanthus subsp. Sipyleus) olarak girdiğini kaydetti. Spil dağındaki safran araştırmasının doktora teziyle başladığını belirten Feyza Candan ise, Spil Dağı Safran'ının birden fazla alt tür ya da varyete olduğunu fark ettiğini, tezinin ardından çalışmalara devam ettiğini anlattı. Spil Dağı Safranı ve Spil Dağı'nın önemi ve uygunluğu yönünden bu bitkinin çok değerli olduğunu vurgulayan Candan, arazi çalışmalarının sadece Ege Bölgesi ile sınırlı kalmadığını, iç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde çalışmalar yaptığını, bu bitkinin başka hiçbir bölgede bulunmayan, endemik bir tür olduğunu ifade etti. Spil Milli Parkı'ndaki endemik türün 14'e çıktığını belirten Candan, 'Osmanlılar döneminde ülkemizde safran ticareti yapılıyor ve yurtdışına da satılıyormuş. Safran adı olan birçok alan var ülkemizde. Çarşılar, hanlar ve benzeri yerler var. Manisa'da da safran deresi getirecek. Bu da verimliliği arttıracak. Bir çalışanın yaşamını kaybetmesi minimum şu an 1-2 milyon lira maliyet getiriyor işverene. Bugün oysa çok daha düşük maliyetle, orada yüzlerce işçi çalıştırıyor. İnsanların hayatı çok değerli. Parasal kaybın yanında manevi kayıp daha önemli." "Türkiye olarak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü bir an önce yerleştirmeliyiz" ifadesini kullanan Kavlak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının işverene önemli külfet getirdiğini, önlem alındığında her yıl 4-5 milyar dolarlık kaybın önüne geçilmiş olacağını vurguladı. Soma olayının herkese acı tecrübe olduğunu, gerçeğin işverenler tarafından ciddiyetinin fark edilmesini isteyen Kavlak, iş güvenliği kültürünün Avrupa'da 50 yıl önce başladığını ancak Türkiye'de henüz yeni geliştiğini, oturması için zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Kavlak, konuşmasını şöyle tamamladı: "İşverenin ikna edilmesi, çalışanların çok iyi eğitilmesi ve devletin çok iyi denetim yapması gerekiyor. Bunlar sağlanırsa iş güvenliği uzmanlarının önü açılmış olacak. Hem işverene hem de çalışanlara maddi-manevi çok büyük katkı sağlayacak. İSAG olarak iş güvenliği uzmanlarını bir araya getirerek, mesleki güce dönüştürerek, çözümlerimizin hızlıca sonuca ulaşmasını, güçlü yapıya ulaşmak istiyoruz. İlgili bakanlıkla istişarelerimiz var. Birçok konuda yardım istiyoruz. Türkiye'deki bütün şehirleri dolaştık. İş güvenliği uzmanlarının itibarını kazandırana, ciddiye alınana kadar bu işin peşini bırakmayacağız." (AA) İSMAİL KARA KARA CA İNSANLIĞIMDAN UTANIYORUM Şu çağda hayvanın hayvana etmediği zulmü, insan insana yapıyor. Bir yanda bir avuç çıkar için, çoluk çocuk demeden vahşice öldürülen insanlar, anasız-babasız, öksüz ve yetim kalan yavrular İçim yanıyor, yüreğim kan içinde Suriye de, Filistin de, ya da başka bir yerinde dünyanın; oluk oluk akıtılan kanlar, hem de insan kanları Kanımı donduruyor. Aklımı başımdan alıyor her manzara Bu mu yükselen teknoloji (bu mu fen)? Nerede, nereye gitti o medeniyet denilen? Akif in dediği zamanda Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar, şimdi bırakın dişi, çürümüş. Böyle fen de, böyle medeniyet de; yerin yedi kat dibine batsın! Utanıyorum insanlığımdan. Beni yok sayın insanlık ve medeniyet buysa İnsan, bu çağda yerdeki karıncayı bile üzmemeli oysa Nerede o düşünce, o fikir? * BARIŞ GÜVERCİNLERİ Eskisi kadar, Sevgiyle bakmıyor gözleri Köhne dünyanın, Küstü insanlara Bazen silkeliyor, Bazen boğuyor bizi sulara Hele kuşlar, hele kuşlar..? Eskisi kadar, Zevkle uçmuyorlar artık. O beyaz barış güvercinlerinin Rengi bile soldu. Eskisi gibi zeytin dalı Taşınmaz oldu. İnsanlar yesin diye birbirini, Mermi taşıyacaklar nerdeyse, Onlar bile öğrendi bizi Gül bahçesi etseydik keşke her yeri, Gerek var mı birbirimizi yemeye? Savaşıyoruz canavarlar gibi Şu çağda biz insan mıyız? İnsan değilsek eğer, Acaba neyiz? Spil Dağı Milli Parkı nda safran bulundu var. Bunun anlamı safran ile insanlar bayağı haşır neşirmiş, dere adını almış. Dolayısıyla safran ticareti şuan Türkiye tarafından yapılmıyor ama literatür çalışmalarından biz zamanlar Manisa'da yetiştiği biliniyor. Benim bulduğum bu taksonlar burada yetişiyorsa değerli olan staürüs türü de burada yetişebilir. Dolayısıyla ticareti de yapılabilir' diye konuştu Ṁanisa'nın iklimi ve coğrafi şartlarının bu bitkinin yetişmesini mümkün kıldığını kaydeden Candan, safranın Safranbolu'da 3-4 aile tarafından 3-4 dönümlük alanda yetiştirildiğini, kilosunun kalitesine göre değişmesiyle birlikte yaklaşık 15 bin dolar civarında satıldığına işaret etti. Turistlik açıdan da değerinin olacağına inandığını belirten Candan, 'Bitkilere çok meraklı insanlar var. Halktan da çok meraklı insanlar var. Bunun sadece Spil Dağı'nda yetişen Spilos adını verdiğimiz spil dağında yetiştiği düşünülürse çok zarif çiçekler ayrıca. İnsanlar bunu görmeye geleceklerdir' dedi. Bayrak, Spil Dağı Milli Parkı'nda bakanlığın fotoğraf ve film ekibi tarafından flora fauna (bitki ve hayvan topluluğu) ile ilgili olarak yapılan çalışma kapsamında 4 bin kare fotoğraf üretildiğini sözlerine ekledi.

15 4 Ağustos 2014 Pazartesi UEFA, son 60 yılın en iyi 60 golünü oyluyor CENEVRE - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği, son 60 yılın en iyi 60 golü oylamasında, Gheorghe Hagi'nin, Galatasaray forması giyerken Şampiyonlar Ligi maçında Monaco'ya attığı gol, açık ara önde bulunuyor. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada, Hagi'nin Galatasaray forması giyerken 2000 yılında Monaco'ya Şampiyonlar Ligi maçında attığı gol 43 bin oyla zirvede yer alıyor. Oylamada, 10 bin oyla, 2002 yılında Şampiyonlar Ligi maçında Bayer Leverkusen'e attığı gol ile Real Madridli eski futbolcusu Zinedine Zidane ikinci sırada. 60 gol arasında, Michele Platini, Marco van Basten, Paul Gascoigne, Zinedine Zidane, Raul Gonzalez, Pavel Nedved, Thierry Henry, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ve Lionel Messi gibi birçok üst düzey futbolcunun golü bulunuyor. (AA) Gençler de hedef, genç yıldızlar yetiştirmek BOLU - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, "Gençlerbirliği olarak hedefimiz, her şeyden evvel iyi futbolcu yetiştirip, Türk futboluna hizmet edebilmek" dedi. Yeni sezon hazırlıklarını Karacasu beldesinde sürdüren takımın kampını ziyaret eden Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi transferler yaptıklarını belirterek, genç isimleri takıma kattıklarını söyledi. Sezona bir ayın kaldığını dile getiren Cavcav, "Önemli olan, Gençlerbiliği'nin yeni sezonda ligi iyi yerde bitirmesi, aynı zamanda da Türk futboluna büyük yetenekler kazandırması. Gençlerbirliği olarak hedefimiz, her şeyden evvel iyi futbolcu yetiştirip, Türk futboluna hizmet edebilmek" şeklinde konuştu. Cavcav, Bolu kampına 34 futbolcunun katıldığını belirterek, "A2 ve altyapıdan gelen oyuncularımız var. Kardeş kulübümüz Hacettepe'den gelen 4 oyucumuz var. Kamp sonunda bunların içinden 25 ya da 26 kişilik kadroyu oluşturup, lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı. Futbol Federasyonunun yabancı oyuncular için aldığı 5+3 kararının doğru olmadığını ifade eden Cavcav, "Federasyon ne düşündü, neden böyle karar aldı. Şu andan itibaren yapacak bir şey yok. Önümüzdeki sene Aerobik cimnastik, altın çağını yaşıyor inşallah bunların hepsi daha esaslı olarak oturur ve Türk futbolu bundan kazançlı çıkar" dedi. Cavcav, uzun yıllardır kulüp başkanlığı yaptığına dikkati çekerek. bu süre içerisinde çok genç oyuncu yetiştirdiklerini anlattı. Yaptıkları transferler içerisinde 18,19 ve 20 yaşında futbolcuların bulunduğuna vurgu yapan Cavcav, "Önemli olan, 36 yıl gibi bir zaman içerisinde bir Ankara takımı bir defa küme düştü, o da 1985 yılında. Bu birinci lig devam ederken 36 yıl içerisinde büyük kulüplerimizden 2-3 defa düşen, çıkan takımlarımız oldu" ifadesini kullandı. (AA) Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı, aerobik cimnastiğin, milli sporcuların uluslararası şampiyonalarda aldığı 7 madalyayla şimdiden bu yıla damgasını vurduğunu söyledi. İSTANBUL - Bağcı, AA muhabirine, federasyonun yönetim kurulunda yer alanların daha önce cimnastik yaptığını belirterek, eksiklikleri giderme adına yapacakları çalışmaları önceden bildiklerini anlattı. Kısa sürede başarıyı yakalamak için planlama yaptıklarını ifade eden Bağcı, sporcuların eksikliklerini gidermek için dünyadaki tecrübeli antrenörleri Türkiye'ye getirdiklerini kaydetti. Bağcı, geçen yıl uluslararası turnuvada aerobik cimnastikte altın madalya kazandıklarını anımsatarak, "Bu, aerobik cimnastiğin ilk madalyasıydı. Bu yıl da uluslararası şampiyonlarda alınan 7 madalya, federasyon tarihinde aerobik cimnastik adına ilk. Aerobik cimnastikte aktif müsabakalar yapıldığından beri ilk kez geçen sene madalya kazandık. Disiplinler arasına baktığımızda aerobik cimnastik, uluslararası şampiyonalarda aldığı 7 madalya ile şimdiden bu yıla damgasını vurdu. Diğer branşların çalışmaları sürüyor. Bu yıl aerobik cimnastik için altın yıl olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. Bu yıl Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası yapılacağını kaydeden Bağcı, bu organizasyonların olimpiyat kotası için önemli olduğunu vurguladı. Bağcı, sporcuların uluslararası organizasyonlarda yarışmasının hakemler tarafından tanınmalarına olanak sağladığına dikkati çekerek, sporcuların potansiyelini ortaya çıkarmak için çabaladıklarını anlattı. Aerobik cimnastikde Avrupa ülkelerini tanıdıklarını dile getiren Bağcı, "Bu dünya şampiyonasında Çin, Japonya, Güney Kore, Meksika, Brezilya, Vietnam gibi ülkeler, şampiyonalarda çok karşılaştığımız ülkeler değildi. Cimnastikte bazı kurallar göreceli olduğu için hakemin vereceği nota ihtiyacınız oluyor. Bu anlamda da hakemler arasında ülkelerin tanınmışlığı çok önemli. Geçen yıla kadar Türk sporculara hakemler not vermemiş. Dünya Şampiyonası'nda anons ediliyor, hakemler, 'Türkiye'de aerobik cimnastik mi yapılıyor?' diye düşünüyor. Bunları aşabilmek önemli" şeklinde konuştu. Bağcı, yaş grubunun Türkiye'ye başarı sağlamaya devam edeceğini aktararak, yönetim olarak bundan sonra sorumluluklarının daha da arttığını vurguladı. Amaçlarının büyüklerde başarılar elde etmek olduğunu belirten Bağcı, konuşmasını şöyle tamamladı: "Yıldızlarda başarı elde ettik. 2 yıl sonraki dünya şampiyonasında bu sporcularımız gençlerde yarışacak. Bu jenerasyonu elimizde tutabilmek önemli. Bunlardan 4 yıl içinde elde edecek. Beşiktaş'ta Oğuzhan şoku İSTANBUL- Beşiktaş'ın Hollanda'nın Feyenoord takımıyla yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sol kasık bölgesinde 1. derece yırtık tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan ve 2-1 kazanılan karşılaşmada sakatlanan Oğuzhan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde MR'ının çekildiği bildirildi. Yapılan kontroller sonrasında sol kasık bölgesinde 1. derece yırtık bulunan genç oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Oğuzhan'ın Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak rövanş maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. (AA) Atletico Griezmann'ı basına tanıttı MADRİD - Atletico Madrid, Real Sociedad'dan transfer ettiği Antoine Griezmann'ı Vicente Calderon Stadı'nda basına tanıttı. Bu sezonki en önemli transfer olarak sunulan 23 yaşındaki Fransız futbolcu Griezmann, üzerinde hiçbir baskı hissetmediğini, takımın daha da büyümesine yardımcı olmak istediğini ifade etti. Atletico Madrid'in büyük bir kulüp olduğunu, geçen sezon lig şampiyonluğunu kazanarak ve Şampiyonlar Ligi finali oynayarak bunu kanıtladığını vurgulayan Griezmann, "Hedefim her zaman bir önceki sezonun istatistiklerini geçmek. Buna ulaşmak için takım arkadaşlarıma ve kulübe güveniyorum" dedi. (AA) İzet Hajroviç'e FIFA'dan izin BREMEN - Galatasaray'dan ayrılarak Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'e transfer olan İzet Hajroviç'in, serbest oyuncu statüsüne kavuştuğu bildirildi. Werder Bremen'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), Bosna Hersekli futbolcunun Alman kulübünde oynayabilmesi için gerekli izni verdiği belirtildi. Werder Bremen Kulübü Sportif Sorumlusu Thomas Eichin, FIFA'nın gerekli izinleri verdiğine işaret ederek, ''İzet'e, resmi maçlar için de gerekli izinleri aldığımız için mutluyuz'' dedi. (AA)

16 4 Ağustos 2014 Pazartesi Bu da seyyar HAMAM Kırgızistan'da Ernis İmanov adlı bir köylü, bahar ve yaz mevsiminde yaylada bulunan ailelerin yıkanma ihtiyacını gidermek amacıyla minibüsünü seyyar hamama dönüştürdü. BİŞKEK - Issık Göl eyaletinde Tüp ilçesine bağlı bir köyde çiftçilikle geçimini sağlayan İmanov, sahip olduğu eski ve paslı 1982 Rus yapımı RAF-2203 modeli minibüsünü, yaylacıların banyo taleplerini gidermek amacıyla kullanıyor. Minibüste arka kısmındaki koltukların yerine soyunma kabiniyle yıkanma bölümü yerleştirilirken, dört kişinin oturarak yıkanabileceği bölümde su deposu ve kazan yer alıyor. Seyyar hamamda dağdaki temiz ve berrak ırmak suyu kullanılıyor. Sadece 80 som (1,5 dolar) karşılığında tas, kova, kese, havlu, sabun ve şampuan hizmeti de sunuluyor. Aracın arka kısımdan odunlarla ısıtılan demir banyo sobası üzerine su dökülerek buhar sağlanabiliyor. Seyyar hamam, yaylada ağır koşullarda yaşamını sürdüren ve yaz sıcağında banyo yüzü görmeyen yaylacıları hayli sevindirmiş görünüyor. Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Çımındı-Say yaylasında seyyar hamam ile ilgili haberlerin yayılmasının ardından telefonda çok sayıda sipariş alan İmanov, her gün sabah saatlerinde eşi ve çocuğuyla vedalaşarak elinde aküsü evden ayrılıyor. İmanov, köyü ile Tanrı Dağı'ndaki oba arasındaki yolun bozuk olması sebebiyle minibüsünü, tanıdık yaylacıların kaldığı çadırların yanında bırakıyor. Yaklaşık iki saat sonra minibüsün bulunduğu mevkiye ulaşan İmanov, aküyü yerine koyuyor ve uzun uğraşların ardından minibüsü çalıştırarak hamam deposuna su koymak için nehrin kıyısına aracını sürüyor. Nehirden kova ile su taşıyarak su depolama varilini dolduran Imanov, odunlarla kazanı ısıtıyor. İmanov, seyyar hamamdaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra yıkanmak için müşterilerini davet etmeye başlıyor. Yayladaki vatandaşların banyo ihtiyacı konusunda karşılaştıkları sorunları gözlemlemesi üzerine kendisine seyyar banyo fikrinin geldiğini anlatan İmanov, "Bu eski aracı, 800 dolarlık borçla satın aldım. Araç çok eskiydi. Birçok parçası yoktu. Kendi ellerimle bu aracı tamir ederek yaylaya çıkardım. Aracı, banyo için gereken soba ve su deposu ile donattım" dedi. İmanov, seyyar banyo aracını yaylaya çıkarmasının ardından özellikle çobanların ilgisini çektiğini, her gün birçok sipariş aldığını ve aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. Sovyetler döneminde traktör sürücüsü olan İmanov, hükümetten veya sponsorlardan seyyar banyo aracının yenilenmesi ve üç yayladaki vatandaşların banyo ihtiyacını karşılamak için destek beklediğini sözlerine ekledi. Seyyar banyonun sunduğu hizmetlerden yararlanan Aybek adlı genç çoban, "Seyyar banyoyu bir hediye olarak kabul ediyorum. İyi ki yapıldı. Çok işimize yarıyor" diye konuştu. (AA) Türkiye'nin Pisa'sı 8 asırdır yer çekimine direniyor AKSARAY - Tarihi kayıtlarda "Şehr-i Süleha" olarak geçen Aksaray'ın tam anlamıyla bir Selçuklu şehri olduğunu belirten Doğan, "Aksaray'ın şehir merkezinde ve ilçelerinde çok ciddi oranda tarihi ve kültürel mekan var. Şehir merkezindeki mekanların başında da Eğri Minare geliyor" dedi. 800 yıllık Eğri Minare'nin Anadolu Selçuklu dönemi mimari yapılarının en önemlilerinden birisi olduğunu aktaran Doğan, şunları ifade etti: "Eğri Minare, Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan 1. Alaeddin Keykubat'ın babası 1. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1221 ile 1236 yılları arasında yapılmıştır. Yaklaşık 36 metre yüksekliğindedir. Minaresindeki 3,11 derecelik eğiklikten dolayı bu ismi almıştır. Eğri Minare'nin diğer ismi Kızıl Minare'dir. Kızıl Minare denilmesinin sebebi ise kızıl tuğladan yapılmış olmasındandır." Eğri Minare'nin sonradan eğilmediğini, ustası tarafından 8 asır önce eğik yapıldığını vurgulayan Doğan, Dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ne benzerliği ile dikkati çeken Anadolu Selçuklu eseri Eğri Minare, 8 asırdır yer çekimine karşı direniyor. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'dan sonra en fazla Selçuklu eserinin bulunduğu vilayetlerin başında Aksaray'ın geldiğini söyledi. "Eğri Minare ile ilgili araştırma yapan uzmanlarımız, minarenin ilk yapımından itibaren eğik olduğu hususunda birleşmektedirler. Eğri Minare'nin, güneyinden akan Uluırmak'ın hemen kıyısında, ustası tarafından bilerek bu açıyla eğik yapıldığı düşünülmektedir" ifadelerini kullandı. Doğan, Eğri Minare'nin bugüne kadar çeşitli tadilatlardan geçtiğini dile getirerek, "Minareye 1973 yılında şu anki halatlar uygulanmıştır ancak bu halatların çok da faydalı olmadığı yönünde bilim insanlarının görüşü var. Önümüzdeki süreçte Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün, Eğri Minare'nin restorasyonu üzerine bir çalışması olacak. Böylece bu tarihi eserimiz gelecek nesillere aktarılmış olacak" diye konuştu. Eğri Minare'nin eğikliği ile dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ne benzetildiğini kaydeden Doğan, "Aksaray'ı gezen ziyaretçiler Eğri Minareyi görmeden dönmüyorlar. Ziyaretçiler, Eğri Minare'yi Pisa Kulesine benzetirken, 'Türkiye'nin Pisa Kulesi Eğri Minare'dir' diyorlar" dedi.

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

Özal'dan şok açıklama

Özal'dan şok açıklama Özal'dan şok açıklama Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal şok bir fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Ahmet Özal meclise seslenerek ölümü şüpheli kişilerin ve faili meçhullerin şüpheli ölümlerde

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ Milli İttifak milletvekili adayları basınla bir araya geldi. 7 haziran 2015 yılında yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ortak giren Saadet Partisi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı 15 EYLÜL 2014 HABERLER Gül-Ay - Sayfa 5 Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı Büyükşehir Belediye Meclisi, yoğun bir gündemle toplandı. Gündem maddelerinin ardından söz alan Başkan

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

Hiç kimse imtiyaza sahip değil

Hiç kimse imtiyaza sahip değil Hiç kimse imtiyaza sahip değil Aralık 22, 2014-8:03:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Hiç kimse hukuk devleti içinde imtiyaza sahip değildir" dedi. Davutoğlu, Makedonya'ya hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda

Detaylı

İstanbul, AK Parti ile güzel

İstanbul, AK Parti ile güzel İstanbul, AK Parti ile güzel Aralık 05, 2013-5:15:52 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının yine Kadir Topbaş olduğunu söyledi. İstanbul'da iki dönem Büyükşehir Belediye

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

''Yanlış anlaşılıyorum''

''Yanlış anlaşılıyorum'' ''Yanlış anlaşılıyorum'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BDP li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlanmasıyla ilgili soruya ''Benim sözlerimden farklı anlam çıkarılıyor.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Aralık 02, 2016-2:37:00 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başkentin gelişimine,

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

'Bende dağa çıkmadım'

'Bende dağa çıkmadım' 'Bende dağa çıkmadım' Milletvekili Pervin Buldan'ın yaşadıklarından yola çıkarak açıklamarda bulunan ve 'bende olsa dağa çıkardım' diyen Başbakan Yarsımcısı Bülent Arıç Başbakan recep Tayyip Erdoğan'ın

Detaylı

Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon

Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon Seçim sonuçlarını CHP Bodrum Merkez Seçim Ofisi Yağhane de takip eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, rakamların belli olmaya başlamasının ardından

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Bodrum Belediyesi önlemler alınıncaya kadar inşaatı durdurdu Bodrum un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Kumbahçe Plajı yakınında Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Cerablus bölgesinin IŞİD'ten geri alınması için operasyon başlatıldı 24.08.2016 /

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

"Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde"

Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde "Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde" 16 Ağustos 2014 Haber Linki: http://www.egemetropolgazetesi.com/haber/kentsel-donusumun-anahtari-kooperatiflerde-17554.html S.S. Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER 11 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER Türkiye de 10 Ağustos ta ilk olarak Türk halkı Cumhurbaşkanı nı seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonucuna göre, Başbakan

Detaylı

10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi

10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi 10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi Katip Çelebi'nin Rektörü Prof. Galip Akhan İzmir'in en genç devlet üniversitesi Katip Çelebi Üniversitesi'nde rektörlük seçimi sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 2 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Beşiktaş'ta kutlandı 1 TEMMUZ Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı nda gerçekleştirilen gösteriler, renkli görüntülere sahne

Detaylı

Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti Haziran 15, 2016-1:10:00 Başbakan Binali Yıldırım, "14 yılı beraber geçirdik ama bu 14 yılı boşuna geçirmedik. 14 yıl boyunca birçok sorunun üstesinden

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu

Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu Mayıs 22, 2016-2:52:00 AK Parti Genel Başkan adayı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız milyonlarca vatandaşın siyasi sorumluluğunu

Detaylı

Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Erdoğan Kahramanmaraş'ta Erdoğan Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı nıçanakkale şiiri zanneden Ekmeleddin İhsanoğlu nu eleştirerek, Çarkçı Kemal i tanımıştım da, şimdi de Çarkçı

Detaylı

Kazandı ama bu sonuç Erdoğan ı mutlu etmez

Kazandı ama bu sonuç Erdoğan ı mutlu etmez 1 / 8 2014/08/29 15:48 Ana Sayfa GÜNDEM DÜNYA EKONOMĐ SPOR KELEBEK YAZARLAR EMLAK AĐLE HÜRRĐYET TV myy@hurriyet.com.tr Hürriyet 11.08.2014 Pazartesi Kazandı ama bu sonuç Erdoğan ı mutlu etmez - A + Tak

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Meram da dönüşüm başlıyor

Meram da dönüşüm başlıyor Meram da dönüşüm başlıyor Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ilçenin temel sorunu olan imar ve kentsel dönüşüm ile alakalı çalışmalara başlandığını ifade etti. İlk olarak Hacıfettah, Çaybaşı ve Aksinne

Detaylı

Bodrum-Datça Feribot Seferleri Başladı

Bodrum-Datça Feribot Seferleri Başladı Bodrum-Datça Feribot Seferleri Başladı Yasal düzenlemeler tamamlanmadığı için bir süredir aksayan Bodrum ile Datça arasındaki Feribot seferleri karşılıklı olarak başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum-Datça

Detaylı

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI Kahramanmaraş Merkez Onikişubat Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan toplu konut projesinin temeli, Sağlık Bakanı

Detaylı

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE Bodrum Hilmi Uran Meydanı nda uzun bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl, 1960 lı yıllarda sonradan eklenen kısımları

Detaylı

Zorunlu ama takan yok

Zorunlu ama takan yok Zorunlu ama takan yok Trafik sigortası yapılması zorunlu olmasına rağmen sigortalı araç sayısı çok az. Kazalarda sigortasız araç sahipleri büyük maddi külfet yaşıyor. Ülkemizde trafiğe çıkan araçların

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİVE ÇOÇUK OYUN PARKLARI YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemiz YeniMahalle 80.Sokak yolu çevre düzenlemesi

Detaylı

Başbakan Davutoğlu İzmir de halka hitap etti

Başbakan Davutoğlu İzmir de halka hitap etti Başbakan Davutoğlu İzmir de halka hitap etti Mart 08, 2016-11:02:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyareti esnasında, parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Başbakan

Detaylı

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavlara ilişkin, "Sınav sonuçlarını, ocak ayının ilk haftası, hatta şunu söyleyebilirim, 2 Ocak Cuma 18.00'de

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ Günlük Haber Bülteni 09.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sondakika.com.tr Tarih: 08.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi :www.haberler.com.tr Tarih: 08.02.2015 İNTERNET

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Vergide son gün yarın

Vergide son gün yarın Vergide son gün yarın BEŞİKTAŞ Belediyesi vergi öemeleri konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Son günün 30 Kasım olduğu hatırlatılan bilgilendirme notunda vergilerin nasıl ve nereye yatırılacağı konusunda

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ ROCK SANATÇISI ÖZLEM TEKİN SEÇİLDİĞİ SANDIK TA OY KULLANMAYA GELMEDİ Bodrum Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı ve Kaymakamlık Makamınca onaylanan yeni mahallelerde

Detaylı

Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan Zirvesinden Ne Çıktı?

Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan Zirvesinden Ne Çıktı? Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan Zirvesinden Ne Çıktı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump ilk kez Beyaz Saray'da biraraya geldi. 22.05.2017 / 10:49 Washington Türk-Amerikan

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı