srail kanla besleniyor! Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin okulu vurdu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "srail kanla besleniyor! Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin okulu vurdu."

Transkript

1 ISSN TÜB TAK' n sistemi F-16'lar gizleyecek 4 A ustos 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr HABER 7. SAYFADA Hafta sonu mesaisi Köflk yar fl nda son haftaya girilirken, Cumhurbaflkan adaylar seçim çal flmalar n aral ks z sürdürüyor.hafta sonunu salonlarda, meydanlarda geçiren adaylar n söylemindeki sertlik dikkat çekiyor. Ekmel beye ve Bat ya yüklendi adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Deniz Tan k Cumhurbaflkan ndan beklentilerimiz 3. Sayfada Mehmet Nuri Parmaks z Sükutun Kalbinde 8. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 5. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada smail Kara Kara ca 14. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 6. Sayfada Tamer Karahan Aflk- Efsun 4. Sayfada Cumhurbaflkan aday ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Bizim polisimiz stanbul Taksim de cam çerçeveyi k ran, insanlar yaralayan, esnafa zarar veren Vandallara biber gaz ve tazyikli suyla karfl l k verdi inde Bat l ülkeler, Bat l uluslararas medya aya a kalk yor günlerce bunu konufluyorlard. Ey Amerika sen de konufluyordun. Ey Bat sen de konufluyordun. fiimdi neredesiniz? Avrupa neredesin, Amerika neredesin soruyorum. Cevap var m? Yok dedi. Ekme i büyütmek için bu yola ç kt k Adayl n n "halk n projesi" oldu- unu söyleyen Cumhurbaflkan aday Ekmeleddin hsano lu, "Ekme i büyütmek ve paylaflmak için bu yola ç kt k" dedi. Meclisteki iki köklü partinin ortak önerisiyle aday oldu- unu ve 12 siyasi partinin adayl na destek verdi ini hat rlatan hsano lu, Türkiye'nin zulümden, adaletsizlikten, haks zl ktan, yolsuzluktan, öfke ve nefretten kurtulmas için kendisine oy istedi. Kendisinin hak, adalet ve ekmek için yola ç kt n belirten hsano lu, "Biz ekme i büyütmek ve paylaflmak için bu yola ç kt k. Siz adalet istemiyor musunuz? Siz hakkaniyet istemiyor musunuz? Siz vatan - n zda huzur içerisinde yaflamak istemiyor musunuz? Siz Suriye'deki, Irak'taki komflular n zla bar fl içerisinde yaflamak istemiyor musunuz? Bu s - k nt lar yaratanlara bir daha oy verecek misiniz? O zaman yapaca n z fley, do ru yere, seçim pusulas ndaki hsano lu'nun resminin oldu u yere mührünüzü basacaks n z" diye konufltu. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz Ekmeleddin hsano lu nun Edirnekap fiehitli i nde stiklal Marfl n n bir k tas n okuyup Akif in meflhur fliiri ve m sralar. Çanakkale fiehitleri fliirinden herhalde dedi i bölümü 4 kez izlettiren Erdo an, Evet, babas n n arkadafl merhum Akif... Ekmel Bey diyor ki Çanakkale fiehitleri herhalde. K l çdaro lu nun çakma oldu unu biliyordum da bunun çakma oldu unu yeni ö rendim. Dürüst ol be. Elinde bir profesör olmas seni bir yere tafl maz diye konufltu. Cumhurbaflkan aday ve HDP Efl Genel Baflkan Selahattin Demirtafl, " nflallah, 10 A ustos'ta ortaya ç kacak sonuçlar birilerini çok mahcup edecek" dedi. Demirtafl, flöyle konufltu: "Bakmay n bunlar, meydanlarda tek dil, tek rk diye ba r p ça - r yor. Bunlar, burada milliyetçi oylar devflirmeye, milliyetçi oylar etraflar nda toplamaya çal fl yor. Yoksa biliyorlar ki bu ülkede tekli i dayatmak faflizmden baflka bir fley de il. fiu yalan söylüyorlar; 'biz tek millet ve tek dil olmazsak ülke bölünür, parçalan r' flte bu, büyük bir yaland r. Her birimiz Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Arap, Ermeni, Yahudi veya Süryani olabiliriz. Alevi ya da Sünni olabiliriz. E er biz bu topraklarda korkmadan, baflkas ndan kayg lanmadan, devletten ürkmeden yaflarsak kendi vatan m z, bizim devletimiz dedikten sonra niye bölünelim, niye kavga edelim. ÖLDÜRMEYE DOYMUYORLAR Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin s nd - Birleflmifl Milletler'e ait bir okulu vurdu. srail in Gazze deki katliamlar aral ks z sürüyor. Sald - r larda hayat n kaybedenler, bomba seslerinin kesildi i anlarda defnediliyor. Filistin Sa l k Bakanl Sözcüsü Eflref el-kudra, AA muhabirine yapt aç klamada, srail'in 7 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye düzenledi i sald r larda 398'i çocuk, 207'si kad n, 74'ü yafll bin 721 kiflinin hayat n kaybetti ini, 2 bin 744'ü çocuk, bin 750'si kad n, 343'ü yafll 9 bin 129 kiflinin yaraland n söyledi. AA B NASI VURULDU srail savafl uçaklar, Gazze'nin bat s nda AA ofisinin de içinde bulundu u 15 katl binay vurdu. Sald r da AA'n n ofisinde hafif çapl zarar meydana gelirken, sald r esnas nda ofiste bulunan Muhabir Mustafa Habbufl da olaydan yara almadan kurtuldu. ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi Sonuçlar birilerini mahcup edecek srail kanla besleniyor! https://www.twitter/yedigun.gazetesi YILLIK ZN MDE mahalleyi dolaflt m! Osman Etli, 85 yafl nda olmas na ra men zehir gibi denen bir haf zaya ve fleker gibi bir dile sahip. Çok güzel bir sohbetimiz oldu. ki güzel SOHBET Haber söylefli için tatilde inekledim Bazen yan gelip yatt m kimi gün pinekledim Dar alanda dolaflt m an oldu konaklad m Postac gibi idim mahalle de inledim Kafamda; Ege nin dalgas çalkalan p, Akdeniz in günefli parlarken, köyün dinginli i de iyi final olur diye düflünüyordum, olmad Bofl duracak de ildim, Ankara n n güzelliklerini keflfettim. Söylefliler yapt m, dostlarla hasret giderdim Dursun ERKILIÇ n yaz s YARIN Ankara n n Keçiören ilçesi Çalseki Mahallesi Muhtar olan Vahit Kargal o lu, Hep baflbakan, bakan, belediye baflkan haberleri yaz yorsunuz, biraz da muhtarlar yaz n deyince bir sohbet kaç n lmaz oldu YERL OTO için her türlü bilgimiz var HABER 12. SAYFADA

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 4 Ağustos 2014 Pazartesi Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın geçen 22 Mart'ta Samsun'da katıldığı bir programda oğluna vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. Göğebakan: 'Ölürsem bu adamdan helallik al' İSTANBUL - Sahnede hastalığı süresince yaşadıklarını anlatan Göğebakan, İlkadım İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Erdoğan Tok un kendisini aradığını, "Yapabileceğimiz ne varsa kardeşlerin burada hazır" sözlerini hatırlatarak, "Oğlum Bülent e ettiğim vasiyetimde vardır, bir gün ölürsem git bu adamdan helallik al" demişti. Bugün hayatını kaybeden şarkıcı Murat Göğebakan ın 22 Mart ta Samsun da oğluna İlkadım belediye Başkanı Erdoğan Tok la ilgili vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. Samsun da Ak Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik şöleninde sahne alırken konuşma yapan Göğebakan, burada oğluna vasiyete bulunduğunu söylemişti. Yaptığı konuşmada doktorunun kendisine ilik nakli yapılmasını gerektiğini söylediğini belirten Göğebakan, şunları söylemişti: "Çok para istemişlerdi, o kadar param yoktu. Ama Allah ım vardı sorun değildi. Bir gün Samsun dan bir telefon geldi bana, hiç unutmam, unutamam o telefonu görüşmesini. Oğlum Bülent e ettiğim vasiyetimde vardır, bir gün ölürsem git bu adamdan helallik al. Ve o da 30 Mart akşamı İlkadım Belediye Başkanı olacak olan adam Erdoğan ağabeyim. Aynen şunları söylemişti telefonda, Yapabileceğimiz ne varsa kardeşlerin burada hazır demişti. Allah razı olsun. Allah ım hiçbir başkanımıza zarar vermesin. Erdoğan ağabeyimin bir lafı benim yüreğimi doldurdu." 30 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve Murat Göğebakan ın ölüm haberini alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise "Hakkım varsa helal hoş olsun. 5 yıl önce lösemi teşhisi konulan Murat kardeşimizin bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin haberinin ardından derin bir yara aldık. Güzel yürekli bir insan, yaşama her zaman pozitif bakabilen bir kişiliği kaybetmenin acısı tüm Türkiye en derin duygularla yaşıyor. Seçim öncesi AK Parti Samsun Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik şöleninde söylediği sözleri aklımızdan çıkmıyor. Oğlu Bülent Göğebakan a ettiği vasiyette oğlunun benden helallik almasını belirttiğini söyleyen Murat kardeşim için kelimeler kifayetsiz kalır. Türk sanat dünyası büyük bir çınarını kaybetmiştir. Başımız sağolsun Rabbim ailesine sabır versin" dedi. 21:30 DÜRÜST OYUN 19:50 ATEŞ VE BUZ Orijinal Adı : Fair Game Yönetmen : Doug Liman Oyuncular : Naomi Watts, Sean Penn, Sonya Davison Yapım : 2010 Gerilim ocasının New York Times ın ekinde, Bush yönetiminin Irak ı işgal etmek için, Kitle İmha Silahlarıyla ilgili istihbaratı manipüle ettiğini yazmasından sonra Plame in CIA deki konumu Beyaz Saray tarafından deşifre edilir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Fire And Ice Yönetmen:Pitof Oyuncular:Amy Acker, Tomy Wisdom, John Rhys Davies Yapım Yılı:2008 Tür:Fantastik/Ak siyon/macera Kral Augustin tarafından yönetilen Carpia, ejderhaların ve şövalyelerin birlikte yaşadığı bir evrende bulunan, huzurlu bir ülkedir. Ancak ülkenin huzuru, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ateş saçan bir ejderha tarafından bozulur. Bu ejderha diğerlerinin aksine ülkenin masum insanlarını hedef alarak korku ve ölüm saçmaktadır. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Arınma Gecesi: Anarşi" James DeMonaco'nun yönettiği ve Frank Grillo, Kiele Sanchez, Michael K. Williams ile Zach Gilford'un oynadığı "Arınma Gecesi: Anarşi" haftanın dikkati çeken bir diğer gerilim ve korku filmi. Amerika'da geçen ve cinayet işlemek dahil herşeyin 24 saatliğine serbest olduğu filmde, evlerine dönmeye çalışan bir çiftin başına gelen kabus dolu anlar izlenebilecek. "Sinyal" Bilim-kurgu severlerin uzun süre beklediği "Sinyal" gizemli bir sinyalin peşinde olan 3 gencin hikayesini konu alıyor. William Eubank'ın yönettiği filmde; Patrick Davidson, Brenton Thwaites, Olivia Cooke ile Beau Knapp gibi isimler oyuncu olarak kamera karşısına geçti. "Bir Don Juan Öldürmek" Haftanın tek yerli yapımı, Sabahattin Sakman'ın yönettiği ve Süleyman Atanısev, Teoman Kumbaracıbaşı, Pervin Bağdat ile Pelin Batu'nun oynadığı "Bir Don Juan Öldürmek"... Dram türündeki film; bir hastasının intiharından duyduğu üzüntü ile birinci elden bilimsel araştırmalar yapmak üzere, internetten ruhsal sorunlu kadınlar bularak onlarla buluşan ve daha sonra bir cinayete kurban giden idealist bir psikiyatrla ilgili olayın, bir polis tarafından çözülmesini konu ediniyor. "Çöldeki İzler" Yönetmen John Curran'ın yeni filmi "Çöldeki İzler", Avustralyalı yazar Robyn Davidson'ın kendi anılarını kaleme aldığı aynı adlı kitabından bir uyarlama. Filmin oyuncu kadrosunda, Mia Wasikowska, Adam Driver, Emma Booth ile Jessica Tovey gibi isimler yer aldı. Mia Wasikowska'nın Davidson'ı canlandırdığı film, yazarın köpeği ve dört deveyle 1977 yılında Avustralya çöllerinde yaptığı yolculuğu konu alıyor. Harbiye'de Sıla rüzgarı İSTANBUL - Popçu Sıla, Turkcell Yıldızlı Geceler etkinlikleri kapsamında Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Şarkıcı konserine "Sahneye çıktığımda heyecanımı bastırmak için sevdiklerimin yüzlerini düşünürüm. Bugün o yüzlerin birçoğunu karşımda görüyorum" diyerek başladı. Gecede Onno Tunç'u da anan Sıla; Tunç imzalı 'Ah Kavaklar' parçasını seslendirdi.

3 ANKARA 4 Ağustos 2014 Pazartesi 3 Yangında evleri yanan aileye Başkan Yaşar dan destek "YHT fırsatçılarına" göz açtırılmadı ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), ücretsiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerini satmaya çalışanlara göz açtırmadı. Ankara-İstanbul YHT'nin hizmete girmesinin ardından ücretsiz bilet alarak internet üzerinden satmak isteyenlerin biletleri iptal edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-İstanbul YHT'nin açılışı dolayısıyla 25 Temmuz'da düzenlenen törende, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bir hafta boyunca biletlerin ücretsiz olacağı müjdesini vermişti. Her kesimden vatandaşın hızlı trenle seyahat edebilmesine imkan vermeyi amaçlayan uygulama fırsatçıları da harekete geçirdi. Bazı kişiler ücretsiz edindikleri biletleri, tüm seferlere ait biletlerin tükenmesini de fırsat bilerek internet üzerinden satışa çıkardı.tcdd yetkilileri, vatandaşları, bu şekilde satılan biletlerle seyahat edemeyecekleri, bu nedenle biletleri almamaları yönünde uyardı. AA muhabirine, bu şekilde satılmaya çalışılan biletlerin tespit edilerek iptal edildiğini belirten yetkililer, şunları kaydetti: "Ücretsiz seferler başlamadan önce, yaşanabilecek bu tür sorunları önlemek için bazı tedbirler aldık. HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yangında evleri yanan Kılıç Ailesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar gören Perçin Ailesi nin imdadına yetişti. Mağdur ailelerin evleri, Yenimahalle Belediyesi tarafından baştan sona yenilenirken Yaşar, aileleri evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun diledi. Güzelyaka Mahallesi nde yaklaşık 2 ay önce bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında Kılıç Ailesi nin evleri kullanılamaz hale geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında, Yenimahalle Belediyesi ekipleri mağdur ailenin yaralarını sarmak için harekete geçti. Harabeye dönen müstakil evi, adeta baştan inşa eden ekipler, evin bütün boya, badana ve sıva işlerini yaptı. Kapı, pencerelerinin yanı sıra parkeleri, mutfak dolapları, elektrik ve su tesisatı yenilenen ev, eskisinden daha güzel hale getirildi. Yenilenen evde Kılıç ailesini ziyaret eden Yaşar, hem incelemelerde bulundu hem de aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Aile fertleri de Yaşar a kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini iletti. Ardından Yakacık Mahallesi nde yaklaşık 1 ay önce çıkan şiddetli fırtınada evleri hasar gören Perçin Ailesi ni ziyaret eden Yaşar, Yenimahalle Belediyesi nin yaptığı çalışmaları inceledi. Çatısı uçan evde tamir ve tadilat yapan ekipler, evin boya ve badanasını da yenileyerek aileye sağlıklı bir ortam sundu. Yenimahalle Belediyesi olarak ilçe sınırlarında çaresiz, yalnız kimse kalmasın diye her derde derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Yaşar, Müşkül durumdaki insanlarımızın yardımına koşmak, dertlerine ortak olabilmek, sıkıntılarına çözüm üretmek sosyal belediyeciliği bir gereğidir dedi. Müstakil evin bahçesinde bulunan çardakta aile bireyleri ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Yaşar, sıcak havada çardağın tadını çıkardı. Öte yandan Yenimahalle Belediyesi, yılları arasında yangın ve doğal afetlerde zarar gören 16 evin tadilatını üstlenerek ailelerin yardımına koştu. YAŞ bugün toplanıyor ANKARA - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos Pazartesi (bugün) toplanacak. YAŞ'ın ağustos ayı olağan toplantısı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Çakmak Salonu'nda yapılacak. Toplantıya Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, EDOK Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele katılacak. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir' ziyaret edecek. Ziyaretin ardından üyelerin Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na geçmesiyle toplantı başlayacak. Yüksek Askeri Şura ağustos ayı olağan toplantısında, terfi sırasında bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personel ve TSK'yı ilgilendiren diğer konular görüşülecek. Şura toplantısı 6 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak. DÜŞÜNCE DENİZİ Deniz Tanık Cumhurbaşkanından Beklentilerimiz! 10 Ağustos seçimlerini merakla, umutla ve heyecanla bekliyoruz Acaba Türkiye Cumhuriyeti nin 12. Cumhurbaşkanı kim olacak? Aslında sorulması gereken öncelikli soru NASIL BİR CUMHURBAŞKANI NA İHTİYACIMIZ VAR? Ülkemizin yeni Cumhurbaşkanı nın herşeyden önce sevgi ehli olması gerekir. Gencine, yaşlısına, Kürdüne, Çerkezine, müslümana, gayrimüslim olana sevgisini, şefkatini göstermesi ve hiç ayrım yapmadan sahip çıkması gerekir. Sevgisiz bir toplumda nefret hızla yayılır. Kargaşa olasılığı artar. İnsanlar huzursuz olurlar. Hele ki milletimiz gibi Allah a aşık bir toplum sevgisiz asla yaşayamaz. Bizim, güzel ahlakıyla, vicdanlı kararlarıyla her görüşten insana sahip çıkan, özellikle gençlerin yaşam tarzına, fikirlerine, kıyafetlerine, eğlencelerine özgürlük tanıyan, saygı duyan bir Cumhurbaşkanı na ihtiyacımız var. Modern, dışa dönük, yüksek idealleri olan, kültürlü, sanattan zevk alan, bilimsel gelişmeleri takip eden, eğitime önem veren, müzik dinlemeyi, dans etmeyi seven gençlerimizin ileri medeniyet yolunda daha fazla teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Bu, ülkemizin geleceği için çok hayati bir konu. Bunların yanı sıra özgürlük ve hürriyetler konusunda kadınlara güvence veren bir Cumhurbaşkanı na ihtiyacımız var Seçilecek Cumhurbaşkanı nın kadınların ezilen, dövülen, haksız yere eleştirilen, özgürlüğü kısıtlanan konumundan rahatsızlık duyması ve kadınlara sahip çıkan, değer veren, saygı duyan ve onları el üstünde tutan bir toplum olmamız için çaba göstermesi de son derece önemli Başı açık, başı kapalı veya dekolte giyinen bayanlara karşı baskıyı ortadan kaldıracak şekilde faaliyet gösteren bir Cumhurbaşkanı toplumdaki önemli bir sorunu da çözmüş olacaktır.. Bir toplumun refahı hanımların rahatı ve huzurla ölçülür. Hanımlar hayatın her alanında bulunabilmelidir. Eskiden başı kapalı hanımlar devlet kurumlarında çalışamıyor, çeşitli ortamlarda hor görülüyorlardı. Bu konuda çok sıkıntılar çekildi ancak son dönemde yaşanan gelişmelerle başı kapalı olan kardeşlerimiz yeni yeni özgürlüklerini elde etmeye başladılar. Medeni bir toplum olma yolunda atılan bu adımlar tabi ki önemli ama yeterli değil. Çünkü sadece başı kapalı değil başı açık olan ya da dekolte giyinen bayanların yaşam şekillerinin de güvence altına alınması gerekiyor. Dünya çapında İslamofobiyi engelleyebilecek öncü ülke olabilecek niteliklere sahipken hala bazı bağnaz görüşlerle kadınlara uygulanmak istenen baskıyı ortadan kaldırmak Cumhurbaşkanı nın önemli vazifelerinden biri olmalı Ülkemizde milyonlarca başı açık, dekolte giyinen, yazın plajda bikinisiyle denize giren müslüman bayan var. Bu bayanların dışlanmasına zemin hazırlayan bağnaz hurafelerin ortadan kalkması için gerçek İslam ahlakı üzerinde durulmalı. Kadınlar evlerinde yaşamaya mahkum edilmemeli, dünyadaki gelişmeleri yakinen takip eden, sorunlara çözüm yolları sunan, kültür seviyesi yüksek, sanat ve bilimle iç içe, özgür bir yaşam şekline kavuşmalıdırlar. Kadınları eğitimden, sanattan, eğlenceden soyutlamaya çalışan her sistem şimdiye kadar çökmüştür. Bu sebeple yeni Cumhurbaşkanımızın kadınlara toplumda hak ettikleri yeri kazandıracak şekilde pozitif ayrımcılık yapması ülkemizin daha gelişip medenileşmesine vesile olacaktır. Aslında bu saydığım konulara titizlik gösterilmesi için dindar bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Kuran ı kılavuz edinen, güzel ahlakıyla örnek olan bir Cumhurbaşkanımız olmalı. Çünkü Kuran ahlakını hayatına geçiren bir insan zaten doğal olarak sevecen, şefkatli, medeni ve alçak gönüllü olur. Baskıdan kaçınır, her kesimi kucaklar, kadınlara değer verir ve bağnaz olmaz. Bizim insanımız sıcacıktır, diğergamdır, içtenlikten, tevazudan, dostane tavırlardan hoşlanır, Cumhurbaşkanımızın da Anadolumuzun bu sevecen ruhuna sahip olması şarttır. Bizler bu ruh ile birlikte, sağlam karakterli ve kararlı aynı zamanda istişareye açık bir insanı Devletimizin başı olarak görmek isteriz. Gelişimi teşvik eden, sanatı ve bilimi ön plana çıkaran, bu konuyu gündemde tutan, güzelliklere önem veren bir Cumhurbaşkanı ülkemiz için büyük kazanç olacaktır. Bu güzelliklerin hiçbirini istemeyen bağnaz mantıktaki kişilerin varlığı tüm dünya için olduğu gibi ülkemiz için de son derece büyük bir tehlikedir. Bağnazların mezhep ayrımcılığı, gayrimüslim nefreti, kadın düşmanlığı gibi mantıklarına karşı Kuran ın gerçek sevgi ruhunu yansıtacak bir Cumhurbaşkanı hepimiz için bir nimettir. Böyle bir kişi dindarlara yönelik tahakkümde bulunmadığı gibi ateistleri de dışlamaz, tevazusuyla, merhametiyle, sevgi ve saygısıyla herkesi kucaklar, 77 milyona sahip çıkar. Aslında 77 korumak da yeterli değildir. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun- mazlumlara yönelik zulme sessiz kalmamış ve bundan sonra da kalamayacak bir ülkedir. O yüzden milletimiz İttihad-ı İslam ülküsü olan bir Cumhurbaşkanı ister. İttihad-ı İslam ı hedefleyen bir Cumhurbaşkanı Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu daki komşularımızın sorunlarına vicdanlı çözüm yolları aradığı gibi komşumuz olmayan bölgelerdeki mazlumlara da yardım elini uzatır, arabuluculuk yaparak, ağabeylik vazifesini yerine getirir. Seçilecek Cumhurbaşkanımızın Türkiye nin dünya ülkeleriyle birliğini hedeflemesinin yanı sıra milletimizi birbirinden ayırarak, ülkemizi parçalamayı hedefleyen bölücü unsurlara karşı da kesin tavrını ortaya koyması şarttır. İşte ihtiyacımız olan Cumhurbaşkanı böyle bir ahlakta olmalıdır Doğu ve Batı arasında köprü vazifesi gören, dünyanın en önemli jeopolitik bölgelerinden birinde yer alan Türkiye nin yeni Cumhurbaşkanı şimdiden hayırlı olsun

4 4 4 Ağustos 2014 Pazartesi ANKARA Sene başından bu yana 25 bin 145 metre yol açımı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, yine bu süre içinde 41 bin 260 metre malzemeli yol bakımı, 18 bin 378 metre bordür ve 18 bin 081 metrekare de tretuvar yapımı gerçekleştirdi. AŞK-I EFSUN TAMER KARAHAN EŞGALİMİ ÇİZ Bir iz bırak gözlerime, Yarası derin olsun... Ben de, ellerine bir şiir bırakayım. Sende hatıra, olsun. Bu gün,geceden satın Aldığım harflerle, Yüreğimin en uzak adasında, Pembe bir düşe girdim... Gece susar sevgili! Konuşmaz,dilsizdir... Sevda gibi lal... Ve sevgili,ben seni severken... Mamak ta yeni yollar açılıyor Ellerinde başlar sevmeler. Kalp atışını dinlerim. Konuşmalarında... Bir yol, Göçebe hayatıma giden. Ellerini uzat,ellerimi tut.. Bembeyaz teninde,bir çırpınma... Firar ruhum.. Eşgalimi çiz. Saçlarıma dokun..! Ve sevgili,ben seni severken... Yüzüne ay vurur, Vurdukça,yalnızlık düşer aklıma. Masum çiçeğim..! HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi, İlçe ye yeni yollar kazandırmaya devam ediyor. Belediye, ilçenin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Cengizhan, Eski Bayındır, Başak, Nenek Organize Sanayi bölgesi ve Fahrikorutürk Mahalleleri nde yol açım ve genişletme çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ne bağlı ekipler, vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek üzere çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İmar yapılaşması devam eden bölgelerde iş makineleri eşliğinde bir taraftan yol açma işlemleri, diğer yandan da hafriyat çalışmaları devam ediyor. Yol çalışmalarının şehirleşmeyi hızlandıran en önemli unsur olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yeni yolların ve yatırımların olduğu yerlerde ticaret yoğunluğunun da arttığını belirtti. Yolları belli bir program dâhilinde açarak ilçeyi imar planlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akgül, Ekiplerimizin yaptığı çalışmalarla yolu olmayan bölgelerimize yeni yollar kazandırarak konutlaşmanın da önünü açtık. Amacımız, bölgemizi hızlı bir şekilde kalkındırmak. Biz ulaşım sorununu çözmeyle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz diye konuştu. Sene başından bu yana 25 bin 145 metre yol açımı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, yine bu süre içinde 41 bin 260 metre malzemeli yol bakımı, 18 bin 378 metre bordür ve 18 bin 081 metrekare de tretuvar yapımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi nden üreticiye hayvan desteği Var gücümle sana, Sesleniyorum.. Duyar mısın beni...? Adını dilimin ucunda, Tutarım... Zaman savuruyor... Sevgili! Ben,seni severken... Çankaya da çöpler hassasiyetle toplanıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı Ankara genelinde aile çiftçiliğini ve hayvancılık kapasitesini geliştirmek için şartları uygun olan ailelere küçükbaş hayvan dağıtımı yapacak. CHP Gençlik Kolları ndan Güneydoğu çıkarması HABER MERKEZİ - Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız Gençllik kolları üyeleri ile birlikte oluşturdukları heyet ile bu hafta Güneydoğu da il il gezerek gençlerle bir araya gelecek. 1 Ağustos ta Gaziantep il gençlik kolları ile bir araya gelerek alan çalışmalarına çıkan gençler TEOG sınav sonuçların da yaşanan skandallar üzerine gerçekleştireceği basın açıklamasının ardından Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman da gençler ve çiftçiler ile bir araya gelerek sorunları masaya yatıracaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili alan çalışması yapacak olan gençler Mardin de KPSS sınav sonucunda başarısız olduğu gerekçesi ile intahar eden Nihat Kılınç (25) ailesini ziyaret ederek basın açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Yıldız, Güneydoğu da CHP gençliğinin il ilçe örgütleri ile birlikte alanlardayız dedi. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili alanlar da olduklarını ve 10 Ağustos ta Türkiye nin geleceği için dönüm noktası olduğunu kaydeden Yıldız ; Bu hafta ilk olarak Gaziantep il gençlik kolları ile bir araya geleceğiz. Ardından Kahramanmaraş Nurhat Festivaline katılarak gece alan çalışması yapacağız dedi. KPSS sınavı yüzünden genç yaşta hayatnı kaybeden Nihat Kılınç ın ailesine ziyarette bulunacaklarını söyleyen Yıldız; Adıyaman da tarım emekçileri ve pamuk işçileri ile bir araya gelerek sorunlarına çözüm önerilerimizle ortak olacağız şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ - Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Ankara genelinde istekli üreticilere küçükbaş hayvan dağıtılacak. Alınan bilgiye göre, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İlçelere gönderilen yazıda, küçükbaş hayvan yetiştirmeye uygun kendisine ait veya kullanım hakkı elde ettiği ağılı olan, çiftçi belgesine sahip, ekonomik geliri olmayan yada asgari düzeyde geliri olan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için istekli ailelerin ilçe belediyelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Bu konuda istekli kişilerin tarihine kadar ilçe belediyelerine veya muhtarlıklara müracaat etmeleri belirtildi. Çubuk Belediyesi nden yapılan açıklama da ise, ilçenin dört bir tarafının hayvancılık yapmaya elverişli önemli mera ve yaylalara sahip olduğu hatırlatılarak, kendi işini kurmak isteyen ve iş arayanlarınlar ile birlikte ilçedeki tüm çiftçilerin de bu önemli fırsattan faydalanmaları istenildi. HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi çevre temizliği ile ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdürmeye devam ediyor. Çankayalı gece uykusuna yattığında Çankaya Belediyesi nin 664 temizlik personeli evsel atıkları topluyor. 2 bin 207 sokak ve caddeyi karış karış gezen ekiplerin ardından süpürgeciler görevi devralıyor. Koordineli bir şekilde devam eden çalışmaların tek amacı sağlıklı nesiller için sağlıklı bir kent yaratmak. Yaşanılabilir bir kent anlayışıyla hizmetlerine devam eden Çankaya Belediyesi, temizlik çalışmalarına ayrıcalıklı olarak önem veriyor. Gündüz 420 erkek, 105 kadın olmak üzere her gün sabah güneş doğarken sokaklara çıkan işçiler, ellerinde süpürge ve küreklerle sokakları bir önceki günün çöp kalıntılarından arındırıyor. İş yeri ve insan lokasyonunun yoğun olduğu bölgelerde elektrikli çöp arabaları kullanan Çankaya Belediyesi, bu bölgelerde günün her saati araçlarla denetim yapıyor. Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olan ve yerel seçimler sonrası Çankaya Belediyesi sınırlarına dahil edilen Ümitköy ün 8 mahallesi için de Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü nden 4 ekip oluşturuldu. Belediye bölgede 40 kişilik personel ile çalışmaya başladı. Ayrıca toplu temizlik çalışma programı çerçevesinde ilaçlı su kullanılarak cadde, sokak, kaldırım ve Pazar yerleri yıkama çalışması ile ibadethane temizliği çalışmaları da yapılıyor.

5 ANKARA 4 Ağustos 2014 Pazartesi 5 Vali Yüksel, Otonomi yi gezdi 2. el oto galerilerinin şehir dışına taşınması projesi kapsamında Başkent Otomotivcileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi nce yapımı sürdürülen Otomobil Ticaret ve Yaşam Merkezi (Otonomi) ni gezen Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, incelemelerde bulundu. HABER MERKEZİ- Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Esenboğa Havalimanı yolu yakınlarında inşaatı süren Otomobil Ticaret ve Yaşam Merkezi (Otonomi) ni gezdi. Otonomi inşaatlarına gelişinde Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Vali Yüksel'in incelemelerine; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Tarım, İl Emniyet Müdürü Kadri Kartal da iştirak etti. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, ikinci el oto galerilerinin şehir dışına çıkarılması projesinin başkentte uzun zaman tartışıldığını ve sonunda ortak akılda buluşmak suretiyle başarı ile sonuçlandırıldığını Çankaya da 1250 çocuğa okul öncesi eğitim HABER MERKEZİ - Çocukların okul öncesi eğitimlerinin verildiği gündüz bakımevi sayısını 11 e çıkaran Çankaya Belediyesi, 1250 çocuğun eğitim hayatının ilk adımlarına ev sahipliği yapacak. Uygun ücretli ve kaliteli hizmetiyle Çankayalılardan büyük ilgi gören Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri, bu yıl da çocukların eğitim hayatlarını ilk basamağı olacak. Bu yıla kadar 8 gündüz bakımevi ile hizmet veren Belediye 3 yeni gündüz bakımevi ile daha çok çocuğa ulaşacak. Anne babaların uygun ücretli ve kaliteli olmasından dolayı ilgi gösterdiği Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişiminden, sanatsal ve kültürel eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim uyguluyor. Çocuklara resim, seramik, müzik, drama, dans, satranç gibi eğitimlerin verildiği merkezlerde sinema, tiyatro, müze ve tarihi yer gezileri ile de kültürel katkı sağlanıyor. Yıl boyunca aldıkları eğitimi yıl sonu gösteri ve sergilerle taçlandıran çocuklar, ilkokul öğrenim hayatına, sosyal ve kültürel alanda donanmış olarak başlıyorlar. Çankaya Belediyesi nin gündüz bakımevleri arasına, Bütünşehir Yasası ile dahil olan Çayyolu Bölgesinde bulunan Yaşamkent ve Ümitköy gündüz bakımevleri yeni kayıt almaya devam ediyor. Eylül ayında yeni döneme başlanacak gündüz bakımevlerinde, yeni kayıtlarla birlikte bin 250 çocuk eğitim görecek. anımsatarak, projenin kentin değişim ve dönüşümüne önemli katkı sağlayacağını da söyledi. Vali Yüksel İlimizde, motorlu araç sayılarında büyük artışlar olmuş ve bunun sonucunda tüm ülkemizde olduğu gibi Ankara da da ikinci el oto alım satımı yaygınlaşmıştır. İnsanların ikametine ayrılan binaların giriş katları, ikinci el oto alım satımı yapan iş yeri sahipleri tarafından kiralanmış ve satışa sunulan araçlar, apartman girişlerinde, yol kenarlarında, kaldırımlarda ve zaman zaman da yol ve caddelerde ısrarlı ikaz ve uyarılara rağmen sergilenmeye devam edilmektedir. Birçoğu LPG li olan bu araçlar, özellikle geceleri apartmanların giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle, bina sakinleri bakımından büyük risk oluşmasına sebep olmakta, binada ve çevrede bulunan halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, insanların kaldırımlarda rahatça yürümelerini ve trafiğin sağlıklı akışını da etkilemektedir. dedi. Bahçelievler, Emek, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle gibi Ankara nın en eski, en önemli yaşam alanlarının otomobil pazarı halinde olduğuna dikkati çeken Vali Yüksel, Şehrin en kıymetli yerleri, Ankara nın ilk kurulan yerleri ve korunması gereken bu yerler şimdi yollarıyla ve kaldırımlarıyla otomobil pazarıdır. Bu durum kabul edilemez. dedi. Halkın can ve mal emniyetini sağlamanın idarenin başlıca görevi olduğunu söyleyen Vali Yüksel, bu kapsamda, muhtemel tehlikelere karşı önlem alınması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede güvenli yaşam alanların oluşturulması hususunun gerek genel ve gerekse yerel yönetimlerin temel görevleri arasında bulunduğunu belirtti. Yapımına 2013 yılında başlanan ve m² lik alan üzerine inşa edilmekte olan otoshowroomları, satış hizmet noktaları ve yaşam alanlarından oluşacak, Avrupa nın en büyük otomobil yaşam alanı Otonomi, Esenboğa Havaalanı Yolu üzerinde bulunuyor. Gençliğin Dirilişi Hareketi kimsesizleri yalnız bırakmadı HABER MERKEZİ - Gençliğin Dirilişi Hareketi Ramazan Bayramı nda yaşlıları ve kimsesizleri ziyaret ederek, onları yalnız bırakmadı. GDH yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü gençler Ramazan Bayramı nın ikinci gününde Demetevler huzurevini ziyaret ederek yaşlıların gönüllerini aldılar. Ziyaret sırasında, huzurevi sakinleriyle, bir araya gelerek uzun süre sohbet etme imkânı buldular. Yaptıkları ziyaretin önemine vurgu yapan Gençliliğin Diriliş Hareketi Derneği üyeleri Dernek olarak, bu bayramda yaşlılarımızı ziyaret etmek istediklerini belirterek onların, kalplerinde bir bayram sıcaklığı yaşatarak aile özlemlerini bir günde olsa gidermeyi amaçladıklarını söylediler. Ziyaret sırasında dernek üyelerini duygulandıran anlar yaşanırken, yaşlıların ziyaretten çok memnun kaldığı gözlendi. Dernek üyeleri huzurevi ziyareti sonrası kimsesiz ve bakıma muhtaç insanlarında kapılarını çalarak bayramda gönüllerini aldılar. Bu tip ziyaretlerinin özel günlerde daha anlamlı olduğunu vurgulayan dernek yetkilileri diğer günlerde de ziyaretlerinin sıklıkla tekrar edeceğini belirttiler. İDDİA YOK Abdullah Cengiz Eğitimci/Yazar KISA KISA ASİMO hâkim ve savcılar iş başında Bir iki gündür İstanbul daki Çağlayan Adliyesi nde olanları görüp duyunca ister istemez; insanın kendi kendine şunu söylemsi geliyor: Allah! Allah! Bunlar hukuk adamı mı, yoksa bir yerlerden emir ve komutayla çalışan Asimo robotu mu? Doğrusu ben fikrimi söyleyeyim; yapılanlara ve edilenlere bakarsanız Asimo nun yaptıklarına daha çok benziyor. Bilmem bu acayipliklere sebep olan hukukçular nasıl yemin etmişler da göreve başlamışlar? Yahut kimin adına ne diye ant içerek böyle bir göreve talip olmuşlar. Meslek hayatlarında kapkara bir leke olarak kalacak, ömür boyu silinmeyecek bir iz gibi kendilerini takip eden böyle bir uygulamayı, hangi kanun ve insan hakları normlarına göre icra etmektedirler. Tam cunta dönemi özentisi uygulamalar... Gördüğünüz gibi sokaklarda tanklar yok. Silahla nöbet tutan asker de yok. Sokağa çıkma yasağı da uygulanmamaktadır. Ancak sırtına giydiği hâkimlik ve savcılık cübbesiyle kanunsuzluk terörü estiren Asimo lar var Girdikleri odalara, kim oldukları belli olmayan kişilerle kararlar vermekte, gözaltı süresi dolan insanlara işkence etmekte, hayatlarına tehdit koyarak kanunsuz ve hukuksuz bir şeklide alıkoymakta, milletin meclisini temsil eden ve dokunulmazlıkları olan kimselere kafa tutmakta, gözaltı süreleri dolan insanları nezaretlere attırmakta, mesleğinin büyük bir bölümünü yasadışı işlerle uğraşan kimseleri takiple geçen polis müdürlerini, hem de görev sırasında kanunun gereği takip ettikleri terör örgüt elemanlarının yanlarında -Allah bilir ya, ya bir suikasta kurban gitsinler ya da sabahlara kadar öldürüleceğiz korkusu ile uyanık kalarak psikolojilerini alt-üst yapmak üzere- hapse attırmakla siyasi kararlar verdirmekle tam da Asimo ların robotluğunu icra etmektedirler Ama unuttukları bir şey var galiba: Başkalarının direktifleriyle karar veren Kılıç Ali lerin akıbetleri olan tuvaletlerde bağıra bağıra can çekişmeleridir. Yahut Salim Başol gibi evlerine kapanıp Cehennemi bir sonuçla dünyaya veda etmeyi görmeme körlüğüdür. İşin acı ve de ibretli tarafı, Asimo lara emir yağdıranlar demokrasiden, insan haklarından, inançtan, Müslümanlıktan, kardeşlikten, birilik ve beraberlikten bahsetmektedirler Rabbi Kerimden dilerim, mazluma bu mübarek Ramazan da zalimce eza edenlerin hakkını yapanların yanına kar bırakmasın; ötede de adl-i mutlakın(değişmez adalet) terazisine çıkarsın. ******* Milletin oyları ile seçilen bir belediye başkanı zalimce karalar veriyor: Adeta İsrail gözü dönüşlüğü gibi Kendince paralel diye gördüğü kimselerin ilçesinde yaşamlarına izin vermeyecekmiş. Hey zavallı! Bilmiyor ki eden bulur 21.Asrı yaşadığımız böyle bir zamanda Yezid çe bir mantık. Tarihi saptama adına 21.asır dedim. Asırlar ne olursa olsun dünya gidişatında sözü olan insandır. İnsanların bir kısmı meleklerin, diğer bir kısmı da şeytanların rolüne soyunacak ve bu kıyamete kadar devam edecek. O da cephesini belli ediyor: Neymiş onlara su bile vermezmiş Şimdi siz söyleyin bu sözü kaç asır önce, nerede, kim, kimin için söylemişti? Evet, yer Kerbela, susuz bırakılanlar Allah(celle celaluhu) Resulü nün masum torunları. Demek yer de zaman da insan da değişse mantık aynı Şeytan ın, Kabil in, Yezid in yolu ve safı Kurdukları müesseseleri kapatıyormuş. Haydi kolay(!) gelsin sana. Günah defterine yazdırdığın zalimce uygulamalardan bir de gurur duyuyorsun değil mi? Evet, bir köşe yazarının yaptığı tespit gibi istersen kapılarını işaretle Yok, yok olmaz. Hitler gibi insan yakma fırınları yap hepsini oraya at. Tarih seni ikinci Hitler ya da Şaron olarak kaydetsin. Kiramen Kâtibin amel defterine bu güzellikleri(!) kaydetsin Ne güzel(!) değimli sevgili okurlar? Sayın Arınç diyor ki gelin işte bunlara karşı bizden özür dileyin. Bakalım, görelim: Her gün seçim meydanlarında, en üst perdeden Pensilvanya ihanet çetesi iftirasından, inlerine gireceğiz zorbaca beyanların ile bu durumlar devam edecek diyen bakanın yönlendirmesinden, Sen yap yapacağını. Biz seni milletvekili yapıp dokunulmazlık zırhıyla kurtarırız. Müjdesini alan zalimlerin bu tavırlarından sonra daha ne kanunsuzluklara, Ariel Şaron, Hitler ve Yezid lerin rollerine soyunanlar ne sefillikler sergileyecekler? Hep beraber olanları hem seyrediyoruz hem de tarihin silinmeyecek sayfalarına not düşüyoruz. Bakalım, Allah(celle celaluhu) sizlere, bizlere ve de zulmettiklerinize, İblisin mi, Âdem(a.s) mı? Habil in mi, Kabilin mi? Masum Yahudilerin mi, Hitlerin mi? Günahsız Filistinlinin mi, Ariel Şar on un mu? Hz. Hüseynin mi, Yezidin mi safında can vereceğiz. Hepimize gösterecektir.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı 15 EYLÜL 2014 HABERLER Gül-Ay - Sayfa 5 Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı Büyükşehir Belediye Meclisi, yoğun bir gündemle toplandı. Gündem maddelerinin ardından söz alan Başkan

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

İstanbul, AK Parti ile güzel

İstanbul, AK Parti ile güzel İstanbul, AK Parti ile güzel Aralık 05, 2013-5:15:52 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının yine Kadir Topbaş olduğunu söyledi. İstanbul'da iki dönem Büyükşehir Belediye

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

''Yanlış anlaşılıyorum''

''Yanlış anlaşılıyorum'' ''Yanlış anlaşılıyorum'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BDP li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlanmasıyla ilgili soruya ''Benim sözlerimden farklı anlam çıkarılıyor.

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yumurta, tereyağı ve kırmızı et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını

Detaylı

10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi

10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi 10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi Katip Çelebi'nin Rektörü Prof. Galip Akhan İzmir'in en genç devlet üniversitesi Katip Çelebi Üniversitesi'nde rektörlük seçimi sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Detaylı

"Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde"

Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde "Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde" 16 Ağustos 2014 Haber Linki: http://www.egemetropolgazetesi.com/haber/kentsel-donusumun-anahtari-kooperatiflerde-17554.html S.S. Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ Günlük Haber Bülteni 09.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sondakika.com.tr Tarih: 08.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi :www.haberler.com.tr Tarih: 08.02.2015 İNTERNET

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 26 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU İsviçre Merkez Bankası negatif faize devam edecek İsviçre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fritz Zurbruegg, "Faiz oranlarını para politikası bunu gerektirdiği

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti Başbakan Yıldırım Kütahya Tavşanlı da halka hitap etti Haziran 15, 2016-1:10:00 Başbakan Binali Yıldırım, "14 yılı beraber geçirdik ama bu 14 yılı boşuna geçirmedik. 14 yıl boyunca birçok sorunun üstesinden

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER 11 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER Türkiye de 10 Ağustos ta ilk olarak Türk halkı Cumhurbaşkanı nı seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonucuna göre, Başbakan

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 5 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Nasıl bir İstanbul? Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde nasıl bir İstanbul düşlüyorsunuz? Peki; düşlerinizin gerçekleşmesini

Detaylı

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE Bodrum Hilmi Uran Meydanı nda uzun bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl, 1960 lı yıllarda sonradan eklenen kısımları

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 2 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Beşiktaş'ta kutlandı 1 TEMMUZ Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı nda gerçekleştirilen gösteriler, renkli görüntülere sahne

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

Meram da dönüşüm başlıyor

Meram da dönüşüm başlıyor Meram da dönüşüm başlıyor Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ilçenin temel sorunu olan imar ve kentsel dönüşüm ile alakalı çalışmalara başlandığını ifade etti. İlk olarak Hacıfettah, Çaybaşı ve Aksinne

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor

Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor Ana Sayfa» Sektörel 02.11.2015 16:21 Yaklaşık 30 yıldır İstanbul Servisçi Esnafı gündemini meşgul eden Plaka Tahdidi konusu hakkında geçtiğimiz haftalarda oldukça ilgi

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Zorunlu ama takan yok

Zorunlu ama takan yok Zorunlu ama takan yok Trafik sigortası yapılması zorunlu olmasına rağmen sigortalı araç sayısı çok az. Kazalarda sigortasız araç sahipleri büyük maddi külfet yaşıyor. Ülkemizde trafiğe çıkan araçların

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavlara ilişkin, "Sınav sonuçlarını, ocak ayının ilk haftası, hatta şunu söyleyebilirim, 2 Ocak Cuma 18.00'de

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi 19 Temmuz tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki olan Babadağ Teleferik Projesi yapımı

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU CHP NİN HİÇ DEĞİŞMEYEN 2 ÖZELLİĞİ İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI YIL: 2012 SAYI : 161 5-12 KASIM 2012. 3 te.

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU CHP NİN HİÇ DEĞİŞMEYEN 2 ÖZELLİĞİ İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI YIL: 2012 SAYI : 161 5-12 KASIM 2012. 3 te. AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI CHP NİN HİÇ DEĞİŞMEYEN 2 ÖZELLİĞİ 4 te AK YIL: 2012 SAYI : 161 5-12 KASIM 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

DAMLA PROJESİ HATAY PROGRAMI HAKKINDA BASINDA ÇIKAN HABERLER

DAMLA PROJESİ HATAY PROGRAMI HAKKINDA BASINDA ÇIKAN HABERLER DAMLA PROJESİ HATAY PROGRAMI HAKKINDA BASINDA ÇIKAN HABERLER "DAMLA" HATAY DA GÖNÜLLERE DOLUYOR Gençlik ve Spor Bakanlığı nın sosyal sorumluluk projelerinden "Damla Projesi" kapsamında gönüllü gençler

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 24 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 24 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 24 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Euro Bölgesi'nde PMI beklentinin altında Euro Bölgesi'nde imalat sanayi ve hizmet sektörü faaliyetleri Fransa ekonomisindeki yavaşlama doğrultusunda Haziran

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT Bilişim denince Beşiktaş BEŞİKTAŞ Belediyesi Avrasya bölgesi'nin en büyük bilişim fuarına katılıyor. Beşiktaş Belediyesi, bilişim alanında kullandığı son teknolojileri ve yenilikleri, 29 Kasım 2 Aralık

Detaylı

3 Mayıs 2010, Pazartesi

3 Mayıs 2010, Pazartesi Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, 23-30 Temmuz 2011 tarihlerinde Trabzon da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları hazırlıklarının planlanan şekilde yürüdüğünü belirterek organizasyona en güzel şekilde

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

Konut Satışları Temmuz 2014. Konut Satışları Temmuz

Konut Satışları Temmuz 2014. Konut Satışları Temmuz Konut Satışları Temmuz Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Ağustos 2014 1 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri ne göre 2014 yılının Temmuz ayında konut satışları

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA. Gökçeada da Sağlam KOBİ çalışması:

SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA. Gökçeada da Sağlam KOBİ çalışması: SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA 2 Mayıs Pazartesi yi Salı ya bağlayan gece sel felaketine yüzünden Gökçeada sakinleri kötü bir güne başlamışlardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Gökçeada'da saat 00.10 başlayan

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday Akademik Takvim Eylül 2013 Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday 2 3 4 5 6 7 1 8 Okul Öncesi ve 1. Sınıf Okul Öncesi

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU. 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU. 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ ÖZEL ANAKENT İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ FEDAKARLIK & YARDIMSEVERLİK 02.05.2014 3K Yardım Kampanyamızla Kardeş Okulumuza

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu.

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu. 2-3 MART 2013 www.reisgida.com.tr Hedefimiz terör... BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Çözüm sürecinin hedefi, terörü sona erdirmek, mili birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, gündemimizden terör belasını

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Gençlere anlatacaklar

Beşiktaş Gazetesi. Gençlere anlatacaklar Gençlere anlatacaklar BEŞİKTAŞ Belediyesi genç girişimciler için başlattığı projesi ile eğitimde çalışmalarını sürdürüyor. Genç girişimciler için düzenlenen seminer etkinliklerinde etkinliğe katılacaklara

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015 TARIMDAKİ BÜYÜME İŞSİZLİĞİ GERİLETTİ Tarım sektörü son 10 yılın 8 inde büyüyerek yakaladığı istikrarı, 2015 yılında da sürdürürken yarattığı istihdamla toplam işsizlik

Detaylı

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret 2 Ağustos 2012 / Demir Çelik Store Çanakkale Şehitlik Abidesi Tuncay Sergen / Y SAD Yön. Kur. Bşk. YİSAD - Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı