ANAYASA VE İDARE HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAYASA VE İDARE HUKUKU"

Transkript

1 ANAYASA VE İDARE HUKUKU 2012 KPSS hukuk bölümü sorularından 4 ü Anayasa hukuku, 6 sı idare hukukundan oluşmaktadır. Soru dağılımı açısından geçmiş yıllarla paralellik görülmektedir. Anayasa hukuku sorularından 3 ü yasama organı, 1 i yargı organından sorulmuştur. İdare hukuku sorularından 3 ü idari yargı, 2 si idari teşkilattan, idare hukukunun genel kavramlarından ise 1 soru sorulmuştur. Konu dağılımları incelendiğinde sürpriz konu ve kavramlara yer verilmemiş olup soruların ÖSYM standartlarına uygun olduğu görülmüştür. Ancak mevcut soruların konu dağılımında, belirli kısımlara ağırlık verilmiştir. Anayasa hukukunda yasama organı, idare hukukunda ise idari yargıya ağırlık verilmiş olup kapsam bir ölçüde daraltılmıştır. CEZA HUKUKU 2012 KPSS pazar sabah oturumu (alan bilgisi sınavı) hukuk bölümünde ceza hukuku branşının 6 sorusunun 3 ü ceza genel hukukundan, 3 ü ceza muhakemesi kanunundan gelmiştir. Soruların konu dağılımı ve dilleri incelendiğinde geçmiş yıllara nazaran daha zorlayıcı olduğu ve daha çok muhakeme gücüne dayandığı görülmektedir. Genel bir ifadeyle bu yılki sınavı değerlendirmek gerekir ise bu yıl, önceki yıllarda KPSS de hiç değinilmemiş bölüm olan kusurluluğu ortadan kaldıran hata ve sapma hallerinden soru gelmiştir. Diğer soruları ise geçmiş yıllarla benzerlik göstermekte ancak soruların zorluk derecesinin arttırıldığı görülmektedir. MEDENİ HUKUK 2012 KPSS pazar sabah oturumunda (alan bilgisi sınavı) hukuk bölümünde medeni hukuk branşının 6 sorusunun 2 si geçmiş yıllarda olduğu gibi ticari işletme bölümünden 2 si şirketler hukuk ve diğer 2 si de kıymetli evrak bölümünden gelmiştir. Sene içerisinde değişen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren ticaret kanununun da etkisiyle ticaret hukuku alanından gelecek soruların nasıl olacağı, soruların yeni kanuna göre mi, eski kanuna göre mi sorulacağı ciddi anlamda soru işaretlerine sebebiyet vermişti. Sınava kısa süre kala ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların yeni kanundan sorumlu olacağı belirtilmiş; o yüzden ticari hukukun, hukuk alanının en sürprizli branşı olacağı düşünülmüştü. Ancak sınavda çıkan sorular incelendiğinde sorular eski kanun ve yeni kanunun değişmeyen ortak hükümlerinden sorulmuş ve tartışmaya yer vermeyecek derecede geçmiş yıllardaki konu dağılımıyla paralellik göstermiştir. BORÇLAR HUKUKU 2012 KPSS pazar sabah oturumunda (alan bilgisi sınavı) hukuk bölümünde borçlar hukuku branşından 6 soru gelmiştir. Yeni Borçlar Kanunu nun yürürlüğe girmesine rağmen gelen soruların konu dağılımı incelendiğinde geçmiş senelerdeki sorulardan çok farklı olmadığı görülmektedir. İCRA HUKUKU 2012 KPSS sabah oturumunda (alan bilgisi sınavı) hukuk bölümünde icra ve iflas hukuku sorularının 4 ünün icra hukukundan 2 sinin iflas hukukundan geldiği görülmektedir. Sorular geçmiş yıllarda olduğu gibi bilgi içerikli ve daha çok ezbere dayanan biçimdedir. Yine konu dağılımı da geçmiş yıllarla parallellik göstermiş ve zorluk derecesi de yüksek değildir.

2 CEZA HUKUKU 11. Soru Ceza Genel Hukuku Ceza Kanunu nun yer bakımından uygulanması 12. Soru Ceza Genel Hukuku Suçun manevi unsuru ve kusurluluğu etkileyen haller 13. Soru Ceza Genel Hukuku Ceza hukukunun temel ilkeleri 14. Soru Ceza Muhakemesi Hukuku Hakimin reddini isteyebilecek kimseler 15. Soru Ceza Muhakemesi Hukuku Soruşturma evresi ve savcının verebileceği kararlar 16. Soru Ceza Muhakemesi Hukuku Duruşmanın sona ermesi ve karar MEDENİ HUKUK 17. Soru Kişiler hukuku Fiil ehliyetinin türleri ve sınırlı ehliyetsizler 18. Soru Kişiler hukuku Hısımlık ve hısımlığın dereceleri 19. Soru Miras hukuku Mirasın paylaşım biçiminde aile konutunun eşe verilmesi 20. Soru Miras hukuku Mirasın paylaşım biçimi ve mirasta tenkis 21. Soru Eşya hukuku Ayni haklar 22. Soru Eşya hukuku Tapu sicili 23. Soru Borçlar Hukuku Sözleşmelerde şekil 24. Soru Borçlar Hukuku Genel işlem koşulları BORÇLAR HUKUKU 25. Soru Borçlar Hukuku Aşırı yararlanma (gabin) 26. Soru Borçlar Hukuku Kusursuz sorumluluk halleri (başkasını çalıştıranların sorumluluğu adam çalıştıranın sorumluluğu) 27. Soru Borçlar Hukuku İfa zamanı 28. Soru Borçlar Hukuku Sözleşmelerin sona ermesi TİCARET HUKUKU 29. Soru Ticari İşletme Hukuku Tacir yardımcıları 30. Soru Ticari İşletme Hukuku Ticari işler ve sonuçlar 31. Soru Şirketler Hukuku Adi şirket ve adi şirkette kâr zarar paylaşımı 32. Soru Şirketler Hukuku Anonim şirket ve organları 33. Soru Kıymetli Evrak Hukuku Kambiyo senetleri (Poliçe) 34. Soru Kıymetli Evrak Hukuku Kambiyo senetleri (Çek ve çekin ibraz süresi)

3 İCRA ve İFLAS HUKUKU 35. Soru İcra Hukuku Genel haciz yolu (ödeme emrine itiraz usulü) 36. Soru İcra Hukuku Haczedilen malların satışı 37. Soru İcra Hukuku Tasarrufun iptali davası 38. Soru İcra Hukuku İhtiyati haciz 39. Soru İflas Hukuku İflasın özel organları 40. Soru İflas Hukuku Borçlu bakımından iflasın açılmasının hukuki sonuçları 2012 KPSS İKTİSAT SORU DEĞERLENDİRMESİ KPSS alan bilgisi iktisat sınavında ÖSYM nin daha önce verdiği bilgilerin dışında soru dağılımı pratikte şöyle olmuştur: Ünite Adı Çıkan Soru Sayısı Mikroiktisat 13 Makroiktisat 11 Para-Banka 4 Uluslararası İktisat 4 Kalkınma ve Büyüme Teorileri 4 Türkiye Ekonomisi 2 İktisadi Doktrinler 2 1. ve 2. Soru Doktrinler tarihi 3. ve 24. Soru Üretim analizi 4. ve 14. Soru Esneklik 5, 6, 12 ve 13. Soru Fayda teorisi, farksızlık eğrileri, bütçe doğrusu ve tüketici dengesi 7. Soru Arz ve talep 8, 9, 10 ve 11. Soru Piyasalar 15,19, 21 ve 22. Soru Basit Keynesyen model 16. Soru Para talebi-para arzı 17. ve 23. Soru IS-LM analizi 18. ve 20. Soru Toplam arz-toplam talep 28. Soru Finansal Ekonomi 26. ve 27. Soru Enflasyon-döviz kuru-faiz haddi 33, 34, 35 ve 36. Soru Büyüme ve kalkınma 37. ve 40. Soru Türkiye ekonomisi 38. Soru Açık ekonomide IS-LM 29, 30, 31 ve 32. Soru Uluslararası iktisat

4 İŞLETME İşletme alanı içinde yer alan derslerin sorulara olan dağılımında herhangi bir farklılık yapılmamıştır. Buna göre Ünite Adı Çıkan Soru Sayısı GENEL İŞLETME 4 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 10 ÜRETİM YÖNETİMİ 8 PAZARLAMA YÖNETİMİ 10 FİNANSAL YÖNETİM 8 Genel itibariyle çok detaya girilmemiş, sorular beklenen çerçevede gelmiştir. Genel İşletme alanındaki sorular, konu itibariyle aynı zamanda yönetim ve organizasyonun alanına da dahil olmaktadır. Zaten işletmede kullanılan pek çok kavram ortaklık gösterdiğinden, kesin bir ayrım mümkün olamamaktadır. Yönetim ve Organizasyon alanında her zamanki gibi insan kaynakları yönetiminden 2 soruya yer verilmiştir. Kalan sorular yöneltme, yürütme ve yönetimin tarihsel süreci ağırlıklıdır. Bu alanda 7. soru sürpriz bir soru olup doğrudan yönetimin alanına dahil değildir. Ancak sorunun kendi metninde verilen bilgilerden yorumlanabilir bir nitelik kazanmıştır. 8. soruda iletiş ağ modellerine yer verilmiş olup bu konu başlığı daha önceki yıllarda da soruya dönüşmüştür. 5. soruda yer alan Herzberg in çift faktör teorisi de daha önce çıkmış konu başlığıdır. 11. soruda yer alan Parkinson Kanunu çok bilinen, kaynaklarda yer alan bir fikir değil, daha çok akademik bir bilgi özelliği taşımaktadır. Üretim yönetiminde, sayısal özelliklere sahip 3 soruya yer verilmiştir Pazarlama Yönetiminde sorular genel itibariyle beklenen tarzdadır. Rahatlıkla yapılabilir bir özellik gösterir. Finansal Yönetim sorularında ilk bakışta yapılabilecek kadar kolay sorular varken, aynı zamanda alanla ilgili sayısal nitelikli sorularda mevcuttur.

5 2012 KPSS İŞLETME SORU ANALİZLERİ TEMEL KAVRAMLAR Kavramlar (1, 2, 3 ve 4. soru) İŞLETME YÖNETİMİ Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi (6, 11, 12 ve 13. soru) Örgütleme (14. soru) Yöneltme, Yürütme, Yönlendirme (5, 7 ve 8. soru) İnsan Kaynakları Yönetimi (9 ve 10. soru) ÜRETİM YÖNETİMİ Talep Tahminleri (15. soru) Stok Yönetimi (17. ve 21. soru) Üretim Sistemleri (18. soru) Üretim Planlaması ve Kontrolü (19. soru) Kapasite Planlaması (24. soru) Kuruluş Yerinin Seçimi (23. soru) Kalite Kontrolü (22. soru) Lojistik (16. soru)

6 2012 KPSS MALİYE SORU ANALİZİ 2012 yılında yapılan KPSS sınavında öğrencilerin en çok zorlandığı alan maliye bölümü olarak göze çarpmaktadır. Soruları dağılımına göre incelediğimizde maliye teorisi soruları maliye bölümümün en ağır sorularını oluşturmaktadır. Devlet bütçesi ve devlet borçlanması soruları geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında dağılım olarak daha kolay bir içeriğe sahiptir. Maliye politikası soruları belirleyici sorular arasında yer almıştır. Kamu harcamaları ve kamu gelirleri bölümünde ise soruların kalıpları ile oynanarak ve farklı bir cümle yapısı ile soru sorulması öğrencileri sınavda şaşırtmıştır. 1. Soru Kamu ekonomisinde karar alma ve oylama yöntemleri 2. Soru Farklı iktisadi yaklaşımlara göre kamu kesimi 3. Soru Kamu harcamalarının artış nedenleri 4. Soru Vergilerin sınıflandırılması 5, 7, 8 ve 9. Soru Vergileme ile ilgili temel kavramlar 10. Soru Verginin tanımı, özellikleri amaçları ve tarihi gelişimi 11, 12 ve 15. Soru Kamu harcamalarının artış nedenleri 13, 14 ve 16. Soru Kamu harcamalarının sınıflandırılması 17, 20 ve 21. Soru Borç yönetim işlemleri 18, 19 ve 22. Soru Devlet borçlarının tanımı özellikleri ve sınıflandırılması 23, 24, 25, 26 ve 27. Soru Bütçenin tanımı, nitelikleri ve fonksiyonları 28. Soru Farklı iktisadi yaklaşımlara göre kamu kesimi 29, 30 ve 31. Soru Vergi usül kanunu 32. Soru Vergi icra hukuku 33. Soru Vergi ceza hukuku 34. Soru Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları 35 ve 36. Soru Maliye politikasının etkinliği1 37. Soru Maliye politikasının Amaçları ve Araçları 38. Soru İktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında maliye politikası 39. Soru Bütçe açıklarında maliye politikası 40. Soru Maliye politikasının etkinliği

7 2012 MUHASEBE SORU DEĞERLENDİRMESİ 2012 KPSS Muhasebe sorularında özellikle UFRS de önemli tablolardan biri haline gelen nakit akım tablosundan soru gelmesi önümüzdeki dönemde bu tablonun konu anlatımında müfredatımızda yer vermemiz gerektiğinin ipuçlarını veriyor. Bankacılık muhasebesinde de tıpkı muhasebe standartlarında olduğu gibi sistematik olarak her yıl soru gelmekte. Konu başlığı olarak sürpriz soru gelmemiş olması muhasebede oldukça düşük olan Türkiye ortalamasını arttıracaktır. Genel muhasebe kısmında daha çok varlıklardan soru gelirken bu yıl özellikle kaynaklar ağırlıklı sorular sorulmuştur. Analiz kısmı da genel muhasebeye göre daha zordu diyebiliriz. Sonuç olarak çalışılmadığı sürece en basit sorular bile zorlayıcı olacaktır. Bu analizleri önümüzdeki dönemde beklentiler oluşturup öğrencilerimize rehber olması amacıyla hazırlıyoruz. Tüm bu zorlu süreçte emek harcayan meslektaşlarım ve öğrencilerin emeklerine sağlık Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ünite Adı Çıkan Soru Sayısı Temel kavramlar 2 Aktüel (Bilanço yoluyla öz sermaye hesaplamaları, Hesaplar, İlkeler, muhasebe süreci vb.) Hazır değerler 3 Stoklar (KDV tahakkuk kaydı) 4 Duran varlıklar 3 Mali borçlar 1 Ticari borçlar 5 Öz kaynaklar 2 Gelir tablosu 3 Maliyet muhasebesi 3 Tablolar analizi 5 Ek mali tablo 1 Ticari matematik 2 Şirketler muhasebesi 1 Türkiye muhasebe standartları 1 Bankacılık muhasebesi 1 TOPLAM 40 3

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 ANAYASA HUKUKU 2013 KPSS de tıpkı 2012 de olduğu gibi 3 yasama, 1 yargı kısmından soru gelmiştir.

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER - BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL HUK 101 ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR) AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY 101 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 2 14 28 Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI 2013/KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Muhasebe ve Vergi PROGRAM: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I. DÖNEM Genel muhasebe I Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb),

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir

İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI GİRİŞ SINAVI ( B KİTAPÇIĞI) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: İKTİSAT 1- IS-LM

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR),

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR), SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR), AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) VE LİSANSÜSTÜ

Detaylı

KPSS-A SONRASI EN FAZLA ALIM YAPAN MESLEKLER

KPSS-A SONRASI EN FAZLA ALIM YAPAN MESLEKLER KPSS-A SONRASI EN FAZLA ALIM YAPAN MESLEKLER KPSS-A SONRASI EN FAZLA ALIM YAPAN MESLEKLER I. VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI Eski Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmenleri; Vergi Müfettişliği

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı