GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI"

Transkript

1 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI SORU1) İşletme tarihinde bir yıllık kira bedeli tl olan satış mağazası kira bedelinin tamamını,nakden ödeyerek kiralamış ve yaptığı ödemenin de tamamını gider olarak kaydetmiştir.işletme yapmış olduğu muhasebe kaydıyla ilgili aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine aykırı hareket etmiştir? a) Dönemsellik b) ihtiyatlılık c) maliyet esası d) tutarlılık SORU2) Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan değildir? a) Gelecek aylara ait giderler hesabı b) Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı c) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı d) Birikmiş amortismanlar hesabı SORU3) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından birisi değildir? a) Gerçekleşmiş hasılat ilkesi b) Uygun maliyet dağılım ilkesi c) Değerlemede tutarlılık ilkesi d) Özkaynağın net olarak gösterilmesi ilkesi SORU4) Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem başı bilançosunda yer almaz? a) Arama giderleri b) uzun vadeli borçlanma giderleri c)özel maliyetler d) araştırma ve geliştirme giderleri SORU5) (X) İşletmesi satın aldığı makine için satıcıya bir müşteri çeki vermiştir.bu durumda yapılacak muhasebe kaydında hangi hesaba alacak kaydı yapılır? a) Alacak senetleri b) alınan çekler c)borç senetleri d)verilen çek ve ödeme emirleri SORU6) Aşağıadakilerden hangisi bilanço toplamını artırıcı bir etkide bulunur? a) Nakden araç satın alınması b) bankaya para yatırılması c)tahvil çıakrılması d)satıcılara olan borcun ödenmesi 1 SORU7) (Y)İşletmesi satın aldığı KDV hariç tl tutarındaki malın tl lik kısmı için alıcılara ait çeki ciro etmiş, tl lik kısmı için poliçe düzenlemiş ve tl lik kısmı ve KDV sini (KDV oranı %18) nakden ödemiştir.buna ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Ticari mallar hesabı kasa hesabı verilen çekler hesabı

2 321-borç senetleri hesabı hesaplanan kdv hesabı b)./ 153-ticari mallar hesabı indirilecek kdv hesabı kasa hesabı alınan çekler hesabı borç senetleri hesabı c)../. 153-ticari mallar hesabı indirilecek kdv hesabı kasa hesabı alınan çekler hesabı satıcılar hesabı d)../ 153-ticari mallar hesabı indirilecek kdv hesabı kasa hesabı alacak senetleri hesabı borç senetleri hesabı SORU8) (X) İşletmesi 2010 yılında tl ye demirbaş satın almış ayrıca demirbaşın nakliyesi içinde tl ödemiştir. 5 yıl süreli amortisman ayrılacak demirbaş için 2010 ve 2011 yıllarında normal amortisman ayrılmıştır.demirbaş 2012 yılında tl bedelle satılmıştır.bu satışın yevmiye kaydına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Diğer olağan gelir ve karlar hesabı tl alacaklı b) Birikmiş amortismanlar hesabı tl borçlu c) Demirbaşlar hesabı tl alacaklı d) Diğer olağan gelir ve karlar hesabı tl borçlu SORU9) İşletme,(ABC) bankasında tarihinde yıllık faiz oranı %12 olan 30 gün vadeli tl lik bir hesap açtırmıştır.hesap vade sonunda vadesiz hesaba aktarılarak kapatılmıştır.buna göre işletmenin dönem sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 2 a) bankalar hesabı faiz gelirleri hesabı b) bankalar hesabı faiz gelirleri hesabı 500 c) gelir tahakkukları hesabı faiz gelirleri hesabı gelecek aylar ait gelirler hesabı 500 d)..

3 181-gelir tahakkukları hesabı faiz gelirleri hesabı 500 SORU10) Aşağıda bilanço verileri verilen işletmenin sermayesi kaç tl dir? Kasa Bankalar Ticari mallar Demirbaşlar Birikmiş Alacak senetleri Amortisman Satıcılar Banka kredileri a) b) c) d) SORU11) Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletme 3 adet malı KDV hariç tl ye satmıştır. İşletme satışlarını % 25 karla yapmaktadır. (KDV oranı %18) Satılan mallardan bir tanesinin iadesi durumunda işletmenin yapacağı dönem sonu kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? a) Ticari mallar hesabı borçlu b) Satıştan iadeler hesabı borçlu c) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı d) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı alacaklı ve13. Sorular tablodaki bilgilere göre cevaplanacaktır. (Z) A.Ş nin 2011 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan kalemler karışık olarak aşağıda verilmiştir: Yurtiçi satışlar Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri Faiz gelirleri Önceki dönem gelir ve karları Kambiyo karları Diğer olağan gelir ve karlar Genel yönetim giderleri Komisyon giderleri Satıştan iadeler Dönem karı vergi ve yasal yük. Karş SORU12) (Z) A.Ş nin brüt satış karı tl olduğuna göre satılan ticari mallar maliyeti kaç tl dir? a) b) c) d) SORU13) (Z) A.Ş nin olağan karı kaç tl dir? 3 a) b) c) d)

4 SORU14) İşletme daha önce kredili yaptığı satışla ilgili olrak alıcı işletmeye 200 tl iskonto yaptığını fatura ile bildirmiştir. KDV tutarı 36 tl dir. Bu işletmeye ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) ticari mallar heabı indirilecek kdv hesabı alıcılar hesabı 236 b). 153-ticari mallar hesabı hesaplanan kdv hesabı alıcılar hesabı 236 c). 611-satış iskontoları hesabı indirilecek hesabı diğer ticari borçlar hesabı 236 d). 611-satış iskontoları hesabı indirilecek kdv hesabı alıcılar hesabı 236 SORU15) İşletme, maliyeti tl olan, tl değer düşüklüğüne uğramış ve aynı tutarda karşılık ayırmış olduğu mallarını tl ye satmıştır. Satış işleminin kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? a) Ticari mallar b) Stok değer düşüklüğü karşılığı c)karşılık giderleri d) Konusu kalmayan karşılıklar SORU16) 2009 yılında tl lik şüpheli alacak için tl karşılık ayrılmıştır yılında tl olarak tahsil edilmiştir. Tahsille ilgili muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 128-şüpheli ticari alacaklar hesabı karşılık giderleri hesabı kasa hesabı şüpheli ticari alacaklar hesabı b) 100-kasa hesabı şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı şüpheli ticari alacaklar hesabı konusu kalmayan karşılıklar hesabı c) 100-kasa hesabı şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı şüpheli ticari alacaklar hesabı önceki dönem gelir ve karları hesabı

5 d) 100-kasa hesabı şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı şüpheli ticari alacaklar hesabı diğer olağan gelir ve karlar hesabı SORU17) Dönen varlıklar : 50 tl Stoklar : 30 tl Özkaynaklar :20 tl Asit test oranı :1 Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır? a) 1 b) 1.5 c) 2 d) 2.5 SORU18) Maliyet değerlerini LİFO yöntemine göre belirleyen (Y) A.Ş nin Ağustos 2012 dönemi (X) ürünü stok hareketleri aşağıdaki gibi olup 20 Ağustos 2012 tarihinde 600 kg (X) ürünü satmıştır. Tarih Açıklama Miktar Birim Tutar (kg) Fiyat 01 Ağustos Temmuz tl tl 2012 ayından devir 15 Ağustos 2012 Alım tl tl Yukarıdaki bilgilere göre (Y) A.Ş nin satışını yapmış olduğu (X) ürününün toplam maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir? a) tl b) tl c) tl d) tl SORU19) Karaki yüzde değişmenin satış hacmindeki yüzde değişmeye bölümü aşağıdakilerden hangisini verir? a) Mali rantabilite oranı b) Katkı oranı c)faaliyet kaldıracı d) Güvenlik payını SORU20) Tek düzen hesap planında aşağıdaki hesaplardan hangisi ile ilgili yansıtma hesabı yoktur? a) Pazarlama satış dağıtım giderleri b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri c) Finansman giderleri d) Hizmet üretim maliyeti 5

6 SORU21) sermaye hesabı 331-Ortaklara borçlar hesabı Yukarıda yer alan yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? a) Sermaye artırımı b) Sermaye azatlımı c) Karın ortakların sermayesine eklenmesi d) Ortakların sermaye taahhütlerini ödemesi SORU22) (X) A.Ş nin sermayesi tl dir. Sermaye nominal değeri 100 tl olan adet paya bölünmüştür. Esas sermaye adet payın yok edilmesi suretiyle azaltılacaktır. Bu yüzden borsada adet hisse tanesi 120 tl den alınmıştır. Buna ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 500-sermaye hesabı kasa hesabı b) 501-ödenmemiş sermaye hesabı sermaye hesabı c) 500-sermaye hesabı finansman giderleri hesabı kasa hesabı d) 110-hisse senetleri hesabı finansman giderleri hesabı kasa hesabı SORU23) Aşağıdakilerden hangidi tek düzen hesap planında 7/A seçeneği maliyet grubu hesabıdır? a) İlk madde ve malzeme giderleri b) Çeşitli giderler c)amorismanlar ve tükenme payları d) Genel üretim giderleri SORU24) Bir anonim şirketin yasal mevzuat ve ana sözleşme hükümleri gereğince ayırdığı yedekler dışında kalan, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla ayrılan yedekler aşağıdakilerden hangisidir? a) 540 yasal yedekler b) 541 statü yedekleri 6 c)542 olağanüstü yedekler d)548 diğer kar yedekleri

7 SORU25) (X) Limited Şirketi dönem sonunda tl zarar etmiştir. Bu zararın tl lik kısmı yasal yedeklerden karşılanmış geriye kalan kısmın ise gelecek yıllarda elde edilecek karan karşılanmasına karar verilmiştir. Buna göre yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 540-yasal yedeler hesabı geçmiş yıl zararı hesabı dönem net zararı hesabı b) 540-yasal yedekler hesabı geçmiş yıl karları hesabı dönem net zararı hesabı c) 591-dönem net zararı hesabı yasal yedekler hesabı geçmiş yıl zararı hesabı d) 540-yasal yedekler hesabı dönem net zararı hesabı SORU26) 1982 Anayasası na göre aşağıdaki görevlerden hangisi için TBMM üyesi olma zorunluluğu yoktur? a) Meclis başkanı b) Bakan c)tbmm Başkanlık Divanı Katip Üyesi d) Başbakan SORU27) Lailik ilkesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır? a) 1876 tarihli Kanuni Esasi b) 1921 Anayasası c)1924 Anayasası d) 1960 Anayasası SORU28) Her seçmenin sadece ve sadece bir oy hakkına sahip olması ilkesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) Bireysel oy ilkesi b)kişisel oy ilkesi c)serbest oy ilkesi d) Eşit oy ilkesi SORU29) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda anayasal gelişmenin ilk adımı olarak kabul edilir? a) Tanzimat fermanı b) Sened-i İttifak c)1876 Tarihli Kanuni Esasi d) Islahat Fermanı 7

8 SORU30) Anayasaya göre kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuki metinlere ne ad verilir? a) Talimatname b) Yönetmelik c) Genelge d) Yönerge SORU31) Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerin iptali için aşağıdaki yargı organlarından hangisine dava açılması gerekir? a) Vergi mahkemesi b) İdare mahkemesi c)bölge idare mahkemesi d)danıştay SORU32) Medeni hukuka göre aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklar kapsamında değildir) a) Mülkiyet hakları b) Taşınmaz yükü c)rehin hakları d) İrtifak hakları SORU33) İmza yetkisinin devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İmza yetkisini devreden, devrettiği yetkileri devirden sonra kullanamaz b) İmza yetkisinin devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz c) İmza yetkisinin devri ile imzalanan işlem, yetkiyi devreden makamın yaptığı işlem değerindedir d) İmza yetkisini devreden makamın değişmesi ile devir kendiliğinden sona erer SORU34) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, idarenin yaptığı eylem ve işlemlere karşı dava açmak üzere dava dilekçeleri veya açılan davalara karşı yapılan savunmalar ve davaya ilişkin her türlü evrak idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde aşağıdakilerden hangisine verilir? a)il muhakemat müdürlüğüne c)asliye hukuk hakimliğine b) İl hukuk müdürlüğüne d) Sulh hukuk hakimliğine SORU35) Gerçek kişiliği sona erdiren ölüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Ölümle birlikte, ölenin kişiye bağlı hakları kendiliğinden ortadan kalkar 8

9 b) Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse hepsi aynı anda ölmüş sayılır c) Birlikte ölüm karinesi birbirine mirasçı olabilecek kimseler bakımından önem taşır d) Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumda kişilik kendiliğinden sona erer SORU36) Medeni hukuka göre sınırlı ehliyetliler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Sınırlı ehliyetliler medeni haklarını tek başlarına kullanamazlar b) Sınırlı ehliyetliler, aslında tam ehliyetli oldukları halde bazı sebeplerden dolayı ehliyetleri belli konularda sınırlandırılmış kimselerdir c) Sınırlı ehliyetliler ergin ve ayırt etme gücüne sahiptirler d) Sınırlı ehliyetliler kısıtlı değillerdir SORU37) Aşağıdakilerden hangisi, kişiliği dışa karşı koruyan davalardan birisi değildir? a) Tespit davası b) Önleme davası c)yerine getirme davası d) Tazminat davası SORU38) Medeni hukuka göre aşağıdakilerden hangisi kesin olan evlenme engelleri arasında sayılmaz) a) Yakın hısımlık b) Akıl hastalığı c)mevcut evlilik d) Bulaşıcı hastalıklar SORU39) Medeni hukuka göre, bir malın yönetilmesi veya belli bir işin görülmesi için vesayet makamı tarafından atanan organa ne denir? a) Vasi b) Veli c) Kayyım d) Kanuni temsilci SORU40) Medeni hukuka göre, alacaklının alacağını sadece rehin konusu olan taşınmazın değeri üzerinden alabildiği ve borçlunun bunun dışındaki mallara başvuramadığı taşınmaz rehni aşağıdakilerden hangisidir? a) İpotek b) İpotekli borç senedi c)irat senedi d) Teslime bağlı rehin SORU41) Aşağıdakilerden hangisi hamiline düzenlenemeyecek senetlerden değildir? a) Pay senedi b) Bono c) Poliçe d) Makbuz senedi 9

10 SORU42) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu açısından geçerli bir birleşme değildir? a) Kooperatifin anonim şirketle birleşmesi b) Komandit şirketin ( devralan şirket olması şartıyla ), kooperatifle birleşmesi c) Kolektif şirketin (devrolunan şirket olması şartıyla ), kooperatifle birleşmesi d) Limited şirketin ( devralan şirket olması şartıyla ), komandit şirketle birleşmesi SORU43) Aşağıdakilerden hangisi acentenin haklarından değildir? a) Olağanüstü giderlerin karşılanması hakkı b) Rekabetin sınırlandırılamaması hakkı c) Faiz isteme hakkı d) Hepis hakkı SORU44) Kollektif şirketlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kolektif şirketler ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır b) Ortaklar, şirkete girdikleri tarihten sonra doğan borçlarla sınırlı olmak üzere şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün mal varlığı ile sorumludur c) Ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haiz olup yönetim işleri ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne verilebilir d) Sermayenin zararla eksilen kısmı, aksine karar yoksa, gerçekleşecek kar ile kapatılır SORU45) Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sona erme nedenlerinden değildir? a) Hisse sahiplerinin beş kişiden aşağıya düşmesi b) Esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesi c) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesiyle d) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle SORU46) Aşağıdaki sözleşmelerin hangisinin yapılmasında eşin rızası aranır? a) Bayan T nin arkadaşının kullanacağı konut kredisi için yapacağı kefalet sözleşmesi b) Başka bir şehre tayini çıkan Bay B nin bu şehre kiralayacağı ev için yapacağı kira sözleşmesi c) Bay A nın satın alacağı araba için yapacağı satın alma sözleşmesi 10

11 d) Ressam Bayan M nin yapmayı taahhüt ettiği resim için yapacağı eser sözleşmesi SORU47) Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin açıklaması olarak belirtilmiştir? a) Bağışlama parası b) Cayma parası c)ücret kesintisi d) Ceza koşulu SORU48) Borçlar Kanununa göre, aşağıdaki durumların hangisinde zamanaşımı kesilir? a) Alacaklının dava veya defi yoluyla mahkemeye başvurması durumunda b) Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacaklarında c) Evlilik devam ettiği sürece, eşin diğer eşten olan alacaklarında d) Alacağın, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkanının bulunmadığı durumda SORU49) Borçlar Kanununa göre, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça alacaklar için zamanaşımı süresi ne kadardır? a) 1 yıl b) 2 yıl c) 5 yıl d) 10 yıl SORU50) Bayan E elektronik eşya satıcısı olan bir işyerinde satıcıya bir bilgisayarın fiyatını sormuş ve satıcı bilgisayarın fiyatının tl olduğunu söylemiştir. Buna göre, satıcının irade açıklamasının niteliği aşağıdakilerden hangisidir? a) Açık öneri b) Süreli öneri c) Örtülü kabul d) Süresiz öneri SORU51) Aşağıda yer alan icra mahkemesi kararlarından hangisi temyiz edilebilir? a) Aciz belgesinin iptaline ilişkin karar b) Kıymet takdirine ilişkin karar c) Ödeme emrine itirazın kaldırılmasına ilişkin karar d) Mükellefiyetler listesinin düzenlenmesi hakkındaki şikayetlere ilişkin karar SORU52) İcra ve İflas hukukuna göre, şikayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 11

12 a) Basit yargılama usulüne göre incelenir b) İcra dairesine yapılır c) İcra mahkemesi tarafından incelenir ve karara bağlanır d) Kendiliğinden icrayı durdurmaz SORU53) Adi (iflas dışı) konkordato teklifi, aşağıdakilerden hangisine yapılır? a) İcra dairesine b) iflas dairesine c)icra mahkemesine d) Ticaret mahkemesine SORU54) Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin üretildikleri yılın piyasa fiyatları üzerinden hesaplanan değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) Reel gayrisafi milli hasıla b) Reel gayrisafi yurtiçi hasıla c)nominal gayrisafi milli hasıla d) Nominal gayrisafi yurtiçi hasıla SORU55) Bütçe açığının olduğu bir ekonomide ( T < G + TR ) hükümet alımları lira artarken transfer ödemeleri lira azalmıştır. Marjinal tüketim eğiliminin 0,8 ve marjinal vergi haddinin 0,75 olduğu bir durumda bütçe açığı nasıl değişecektir? a) Bütçe açığı lira azalır b) Bütçe açığı 375 lira azalır c) Bütçe açığı lira artar d) Bütçe açığı değişmez SORU56) Ekonomik durgunluğun yaratabileceği olumlu etkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Durgunluk, enflasyonu düşürür ve gelir dağılımını düzeltir b) Durgunluk, enflasyonu düşürür ve etkin olmayan firmaların kapanmasını sağlar c) Durgunluk, faiz oranının düşmesini ve yatırımların tekrar artmasını sağlar d) Durgunluk, işgücü ve sermayenin etkinliğinin artmasını sağlar SORU57) IS-LM modeline göre, belirli bir denge ve gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyi ile denge faiz oranı söz konusuyken daraltıcı bir para politikasının genişletici bir maliye politikası ile aynı anda uygulandığı bir politika karmasının faiz oranı ve GSYİH üzerindeki etkisi nedir? a) Faiz oranı düşer, GSYİH belirsizdir b) Faiz oranı belirsizdir, GSYİH artar c) Faiz oranı belirsizdir, GSYİH azalır d) Faiz oranı artar, GSYİH belirsizdir 12

13 SORU58) Servet üzerinden marjinal tüketim eğilimi 0,05 ve ömür boyu emek geliri üzerinden marjinal tüketim eğilimi 0,8 iken; serveti lira, emek geliri lira artan kişinin ömür boyu gelir hipotezine göre tüketiminde ne tür bir değişiklik olur? a) 1650 lira artar b)1.600 lira artar c)1.550 lira artar d) 50 lira artar SORU59) Tüketicinin tüm geliri 12 tl, X malının fiyatı Px=2 tl, Y malının fiyatı Py=1 tl dir. Satın alınan miktara göre oluşan X ve Y mallarının marjinal faydaları tabloda verilmektedir. Miktar MUx (Marjinal Fayda) MUy (Marjinal Fayda) Kardinal fayda teorisine göre, tüketici denge koşulunun oluştuğu noktada talep edilen X ve Y miktarları aşağıdakilerden hangisidir? a) 2 birim X malı, 8 birim Y malı b) 3 birim X malı, 6 birim Y malı c)4 birim X malı, 4 birim Ymalı d) 5 birim X malı, 2 birim Ymalı SORU60) Bir ekonomideki para arzı (M) %8, hasıla (Y) %4 artarken, paranın dolaşım hızı (V) %2 düşmüştür. Bu ekonomideki enflasyon oranı yüzde kaçtır? a) 2 b) 4 c) 6 d) 10 SORU61) Statik bekleyişler varsayımı altında, istikrarlı dengenin oluşması için gerekli olan arz ve talep eğrilerinin eğimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Pozitif eğimli arz eğrisinin mutlak eğiminin, negatif eğimli talep eğrisinin mutlak eğiminden daha küçük olması ( talep eğrisi arz eğrisinden daha dik) b) Pozitif eğimli talep eğrisinin mutlak eğiminin, negatif eğimli talep eğrisinin mutlak eğiminden daha büyük olması ( arz eğrisi talep eğrisinden daha dik ) 13

14 c) Pozitif eğimli arz eğrisinin pozitif eğimli talep eğrisinden daha dik olması d) Negatif eğimli talep eğrisinin negatif eğimli ar eğrisinden daha dik olması SORU62) Muhasebe karı ile zımni maliyet arasındaki farka eşit olan iktisadi karın sıfır olması, aşağıdakilerden hangisine işaret eder? a) Zarar durumu b) Karsızlık durumu c)normal kar durumu d) Aşırı kar durumu SORU63) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varolabilmesi için gerekli olan koşullardan değildir? a) Piyasada çok sayıda satıcı ve alıcının olması b) Üretim faktörlerinin endüstriler arasındaki akışkanlığının tam olması c) Piyasada her firmanın ürettiği çok sayıda markanın, yakın ikame mal niteliğinde olması d) Karar birimlerinin tam bilgiye sahip olması SORU64) Nüfus artışıyla birlikte tarımsal ürünlere dolayısıyla toprağa talep arttıkça, tarımsal toprağa sahip olmak isteyenler toprak kiralamak zorunda kalmaktadır. Toprağı kiralayanların toprak sahibine ödeyecekleri kira aşağıdaki rant türlerinden hangisidir) a) Thünen rantı b) Ricardo rantı c)üretici rantı d) Mutlak rant SORU65) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonunun görevlerinden değildir? a) Uluslar arası mali sisteme zarar vermesini önlemek üzere, tüm ülkelerin kur politikalarını gözetlemek ve denetlemek b) Üye ülkelerde dış ticaret ve kambiyo rejimlerinin liberizasyonunu özendirici çalışmalarda bulunmak c) Ekonomik istikrarsızlık içindeki ülkelere dış ödeme açıkları için kısa vadeli kredi sağlamak d) Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde üye ülkelerdeki makro ekonomik ve yapısal uyum politikalarına finansal destek sağlamak SORU66) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası teknoloji transfer kanallarından biri değildir? a) Dolaysız yabancı sermaye yatırımları 14

15 b) Dolaylı yabancı sermaye yatırımları c) Sermaye malları ithaliyle sağlanan teknoloji d) Bilimsel konferanslar, teknik bültenler ve yabancı bilim adamları değişimi SORU67) Mark-Up fiyatlama (maliyet usulü fiyatlama) yöntemine göre, monopol gücüne sahip bir firmanın marjinal maliyeti 100 tl ve talebin fiyat esnekliği 3 ise söz konusu firma malını kaç tl den satarsa toplam karını maksimum düzeye çıkarır? a) 50 b) 100 c) 150 d) 300 SORU68) Sanayileşme stratejilerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Yeni sanayileşmeye başlayan ülkelerde kalkınma çabaları, daha çok hazır durumdaki iç piyasaları yabancı mallardan devralacak endüstrilerin kurulması biçiminde kendini gösterir b) İthal ikamesine dayalı kalkınma, toplam yurtiçi talebin ithal mallardan yerli mallara doğru kaydırılmasını esas alır c) İhraca dönük sanayileşmenin diğer bir amacı da ihracatta sanayi ürünlerinin payının yükseltilmesidir d) İthalat ikamesine genellikle üretim malları endüstrileri ile başlanmasının nedeni üretim malları üretiminin, yoğun sermaye ve çok ileri teknoloji gerektirmeyen firmalarca yapılabilmesidir SORU69) Mundell kuralı uyarınca ekonomik istikrarsızlık bölgeleri ve bunlara karşı uygulanacak para ve maliye politikaları eşleşmelerinden hangileri yanlış olarak verilmiştir? Bölge Dengesizlik Türü Para Politikası Maliye Politikası 1 İşsizlik ve Dış Genişletici Genişletici Fazla 2 Enflasyon ve Dış Daraltıcı Genişletici Fazla 3 Enflasyon ve Dış Daraltıcı Daraltıcı Açık 4 İşsizlik ve Dış Açık Genişletici Daraltıcı a) 1 ve 2 b) 1 ve 4 c) 2 ve 3 d) 2 ve 4 15

16 SORU70) Özel portfolyo yatırımları, ödemeler bilançosunun hangi ana hesabının altında yer almaktadır? a) Sermaye hesabı b)resmi rezervler hesabı c)cari işlemler hesabı d) net hata-noksanlar hesabı SORU71) Farklı paraların kurlarının dolar gibi ortak bir payda üzerinden hesaplanmasına ne ad verilir? a) Nominal döviz kuru b) Çapraz döviz kuru c)dolaysız döviz kuru d) Efektif döviz kuru SORU72) Aşağıdakilerden hangisi, yatırım vasıtasıyla gerçekleştirilen net nakit girişlerinin toplamını yatırılan sermayeye eşitleyen yıl sayısı, şeklinde tanımlanan yatırım değerlendirme metodudur? a) Yatırım karlılığı b) Geri ödeme süresi c)fayda/masraf oranı metodu d) Net bugünkü değer metodu SORU73) Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda a katsayısı emeğin toplam gelirdeki payını, b katsayısı sermayenin toplam gelirdeki payını göstermektedir. Buna göre Cobb-Douglas üretim fonksiyonu yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) a + b= 0 ise, ölçek büyüklüğü arttırıldıkça birim maliyet değişmez b) a +b> 1 ise, ölçek büyüklüğü artırıldıkça birim maliyet artar c) a + b= 1 ise,ölçek büyüklüğü birim maliyetle aynıdır d) a + b< 1 ise, ölçek büyüklüğü artırıldıkça birim maliyet artar SORU74) İşletmelerin sahip oldukları varlıkların likidite derecelerine göre dörtlü sınıflandırmaya tabi tutulması halinde, aşağıdakilerden hangisi ikinci derece likit varlık olarak kabul edilir? a) Kasada bulunan nakitler b) Borsaya kote edilmiş hisse senetleri c)bankadaki vadesiz mevduat d) 45 güne kadar olan alacaklar SORU75) İki ayrı finansal varlığın birlikte hareket etme derecesini gösteren istatistiksel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? a) Varyans b) Standart sapma c)kovaryans d) Değişim katsayısı SORU76) Aşağıdakilerden hangisi kalite maliyetleri arasında yer almaz? a) Marjinal maliyetler b) Değerlendirme maliyetleri 16 c)mal iade maliyetleri d) Önleme maliyetleri

17 SORU77) Türkiye aşağıdaki uluslar arası ekonomik kuruluşlardan hangisine üye değildir? a) İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) b) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ( OPEC) c) Uluslar arası Para Fonu (IMF) d) Dünya Bankası SORU78) Kamu giderlerindeki artışı açıklamaya yönelik görüşlerden biri olan Wagner Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Devlet faaliyetlerinde sürekli artış kanunu olarak adlandırılır b) Kamu malı talebinin gelir esnekliğinin bir (1) den küçük olmasının, kamu giderlerini artırdığını savunur c) Devletin siyasi, ekonomik yapısı, merkezi-yerel yönetim görev paylaşımı ne olursa olsun kamu giderleri artmaktadır d) Sanayileşme ve sosyal gelişmelerin devlet faaliyetlerinin büyümesine yol açtığını dolayısıyla kamu giderlerini artırdığını savunur SORU79) Kamu giderlerinin görünüşte ve gerçek artış nedenleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Demokrasinin gelişmesiyle bireylerin oyları, nüfuzları ve parti ilişkileri aracılığıyla siyasileri zorlamaları nedeniyle devlet harcamalarının artması gerçek artış sebebidir b) Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçilmesi nedeniyle kamu harcamaları rakamlarının yükselmesi gerçek artış sebebidir c) Devletin ekstra fiskal fonksiyonlar yüklenmesi nedeniyle kamu harcamalarının artması görünüşte artış sebebidir d) Enflasyonun hüküm sürdüğü bir ekonomide paranın satın alma gücünde düşüş meydana gelmesi nedeniyle giderlerin nominal olarak artması gerçek artış sebebidir SORU80) Aşağıdakilerden hangisi verginin fiskal (mali) amaçlarından biri değildir? a) Vergi yükünü asgari seviyeye indirmek b) Piyasa mekanizmasının işleyişini bozmamak c) Gelirin yeniden dağılımını sağlamak d) Vergi yükünün adil dağılımını sağlamak SORU81) Bir ekonomide dolaylı vergilerin tüm malların talebini aynı oranda azalttığını savunan ve ideal dolaylı vergilerin özelliklerini niteleyen teori aşağıdaki ifadelerden hangisi ile adlandırılır? a) Arrow Çıkmazı b) Plato Teorisi c)parkinson Kanunu d)ramsey Kuralı 17

18 SORU82) Matrah Vergi oranı tl ye kadar % tl ye kadar % tl ye kadar % tl ye kadar % 25 Matrah ve vergi oranı yukarıdaki şekilde belirlenmiş olan bir vergi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? a) Yükseklik farkı 15 dir b) Uzunluk farkı dir c) Dilim usulü artan oranlı tarifedir d) Vergi fonksiyonunun ikinci türevi sıfırdan büyüktür SORU83) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Tam rekabet piyasasında talep elastikiyeti arz elastikiyetinden büyükse verginin çoğu üretici üzerinde kalır b) Monopol piyasasında marjinal maliyetteki yükselme vergideki artışa kıyasla daha çok yükselmeye yol açar c) Monopol piyasasında artan maliyet şartlarında verginin tüketiciye yansıtılan kısmı az olur d) Monopol piyasasında vergi eğer monopolcü kuruluşun karı üzerine konulmuşsa vergiyi mükellef taşıyacak maliyetler etkilenmeyecektir SORU84) Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahının aşınmasının (erozyonu) nedenlerinden biri değildir? a) Dolaylı vergilerin artması b) Vergi kaçakçılığının artması c)vergiden kaçınmanın artması d) Vergi harcamalarının artması SORU85) Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek için genel ve özel bütçeli idarelere aktarma yapılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödeneğe ne ad verilir? a) Ek ödenek b) Yedek ödenek c) Örtülü ödenek d)olağanüstü ödenek SORU86) Enflasyon ile etkin mücadele edebilmek için devlet hangi finansal kaynaktan borçlanmalıdır? a) Ticari bankalardan b) Merkez bankasından c)kişilerden d) Tasarruf sandıklarından 18

19 SORU87) Telafi edici maliye politikasını tarihte ilk defa öneren kişi aşağıdakilerden hangisidir? a) M. Kuznets b) J. M. Keynes c) İ. Lerner d) A. Smith SORU88) Sıkı para politikasında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? a) Tarımsal sübvansiyonların artırılması b) Kredilerin daraltılması c) Para arzının kesilmesi d) Piyasaya döviz arz edilmesi SORU89) Aşağıdakilerden hangisi otomatik stabilizatörlerden biri değildir? a) Kurum ve aile tasarrufları b) Vergi hasılatındaki otomatik değişmeler c) Kendiliğinden meydana gelen bütçe açık ve fazlaları d) Merkez bankasının emisyonundaki otomatik değişmeler SORU90) Aşağıdaki işlemlerden hangisi sıkı para politikası uygulamasında yapılması gereken bir işlemdir? a) Emisyonun yükseltilmesi b) Reeskont oranının yükseltilmesi c) Disponibilite oranının düşürülmesi d) Munzam karşılık oranının düşürülmesi SORU91) Ekonomik konjonktörün enflasyonist dönemde olması halinde devlet borçlarının uzun vadeli ve yüksek faizli olmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) Efektif talep düzeyinin düşürülmesi b) Özel tüketim harcamalarının artırılması c) Yatırım harcamalarının artırılması d) Tasarrufların azaltılması SORU92) Fiyatlar genel düzeyinde devamlı artışlardan ziyade, bir defalık yüksek oranlı fiyat artışlarını ifade eden enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Teknolojik enflasyon b) Maliyet enflasyonu c)arz enflasyonu d) Sentetik enflasyon SORU93) Devlet bütçesinin denk bütçe olarak hazırlanarak uygulanması ekonomi üzerinde nasıl bir etki oluşturur? a) Milli gelir üzerinde bir etkisi olmadığından enflasyonist değildir b) Milli gelir düzeyi vergiler kadar azalacağından deflasyonist etki yapar 19

20 c) Milli gelir düzeyi etkilenmediğinden deflasyonist eğilim artar d) Milli gelir düzeyi kamu harcaması kadar artacağından enflasyonist etki oluşturur SORU94) Vergilerin karşılıksız olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? a) Vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan bir karşılık vaadi ve taahhüdü olmaması b) Devletin sadece devlet olduğu için vergi alması ve karşılığında herhangi bir hizmet sunma zorunluluğunun olmaması c) Vergi ödeyenlerin devletten hiçbir fayda sağlamaması d) Devletin vergi karşılığında herhangi bir hizmet sunmaması SORU95) 1.Zirai kazanç 2.Serbest meslek kazancı 3.Gayrimenkul sermaye iradı Yukarıdakilerin hangilerinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına dayanır? a) Yalnız 1 b) 1 ve 2 c) 1 ve 3 d) 2 ve 3 SORU96) Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellef (B), 2010 yılına ilişkin bankadan elde ettiği faiz gelirini beyannamesine dahil etmemiştir. Mükellef (B) nin elde ettiği gelire istinaden yapılacak tarhiyata ilişkin zamanaşımı süresi hangi tarihte biter? a) b) c) d) SORU97) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebeplerden birisi değildir? a) Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk b) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler c) Kişinin iradesi ile vukua gelen gaybubetler d) Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması SORU98) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bahsi geçen iş merkezi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 20

İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir

İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI GİRİŞ SINAVI ( B KİTAPÇIĞI) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: İKTİSAT 1- IS-LM

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

A İKTİSAT. Mali Hiz. Uzm. Yrd. / 2008 4. Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi bir deflasyonist açık yaratır?

A İKTİSAT. Mali Hiz. Uzm. Yrd. / 2008 4. Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi bir deflasyonist açık yaratır? İKTİSAT 1. 2000 yılında nominal GSYİH nin artış hızının aynı yıldaki reel GSYİH artış hızından daha düşük olduğu bir durumda fiyatlar genel düzeyi ve GSYİH ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi x ve y mallarının tam ikame mallar olduğu durumu gösterir? A) U= x + y B) U= x y 12 12 2 2 C) U= x y D) U= x + y E) U= min{ x,y} TCZB TK

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? 111. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? A) İşsizlik B) Dış ticaret

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar.

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar. ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar. B) Tüketicinin geliri azalırsa, mala olan talep değişmez.

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUK 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? YS 2100-9. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı