GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI"

Transkript

1 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI SORU1) İşletme tarihinde bir yıllık kira bedeli tl olan satış mağazası kira bedelinin tamamını,nakden ödeyerek kiralamış ve yaptığı ödemenin de tamamını gider olarak kaydetmiştir.işletme yapmış olduğu muhasebe kaydıyla ilgili aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine aykırı hareket etmiştir? a) Dönemsellik b) ihtiyatlılık c) maliyet esası d) tutarlılık SORU2) Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan değildir? a) Gelecek aylara ait giderler hesabı b) Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı c) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı d) Birikmiş amortismanlar hesabı SORU3) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından birisi değildir? a) Gerçekleşmiş hasılat ilkesi b) Uygun maliyet dağılım ilkesi c) Değerlemede tutarlılık ilkesi d) Özkaynağın net olarak gösterilmesi ilkesi SORU4) Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem başı bilançosunda yer almaz? a) Arama giderleri b) uzun vadeli borçlanma giderleri c)özel maliyetler d) araştırma ve geliştirme giderleri SORU5) (X) İşletmesi satın aldığı makine için satıcıya bir müşteri çeki vermiştir.bu durumda yapılacak muhasebe kaydında hangi hesaba alacak kaydı yapılır? a) Alacak senetleri b) alınan çekler c)borç senetleri d)verilen çek ve ödeme emirleri SORU6) Aşağıadakilerden hangisi bilanço toplamını artırıcı bir etkide bulunur? a) Nakden araç satın alınması b) bankaya para yatırılması c)tahvil çıakrılması d)satıcılara olan borcun ödenmesi 1 SORU7) (Y)İşletmesi satın aldığı KDV hariç tl tutarındaki malın tl lik kısmı için alıcılara ait çeki ciro etmiş, tl lik kısmı için poliçe düzenlemiş ve tl lik kısmı ve KDV sini (KDV oranı %18) nakden ödemiştir.buna ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Ticari mallar hesabı kasa hesabı verilen çekler hesabı

2 321-borç senetleri hesabı hesaplanan kdv hesabı b)./ 153-ticari mallar hesabı indirilecek kdv hesabı kasa hesabı alınan çekler hesabı borç senetleri hesabı c)../. 153-ticari mallar hesabı indirilecek kdv hesabı kasa hesabı alınan çekler hesabı satıcılar hesabı d)../ 153-ticari mallar hesabı indirilecek kdv hesabı kasa hesabı alacak senetleri hesabı borç senetleri hesabı SORU8) (X) İşletmesi 2010 yılında tl ye demirbaş satın almış ayrıca demirbaşın nakliyesi içinde tl ödemiştir. 5 yıl süreli amortisman ayrılacak demirbaş için 2010 ve 2011 yıllarında normal amortisman ayrılmıştır.demirbaş 2012 yılında tl bedelle satılmıştır.bu satışın yevmiye kaydına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Diğer olağan gelir ve karlar hesabı tl alacaklı b) Birikmiş amortismanlar hesabı tl borçlu c) Demirbaşlar hesabı tl alacaklı d) Diğer olağan gelir ve karlar hesabı tl borçlu SORU9) İşletme,(ABC) bankasında tarihinde yıllık faiz oranı %12 olan 30 gün vadeli tl lik bir hesap açtırmıştır.hesap vade sonunda vadesiz hesaba aktarılarak kapatılmıştır.buna göre işletmenin dönem sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 2 a) bankalar hesabı faiz gelirleri hesabı b) bankalar hesabı faiz gelirleri hesabı 500 c) gelir tahakkukları hesabı faiz gelirleri hesabı gelecek aylar ait gelirler hesabı 500 d)..

3 181-gelir tahakkukları hesabı faiz gelirleri hesabı 500 SORU10) Aşağıda bilanço verileri verilen işletmenin sermayesi kaç tl dir? Kasa Bankalar Ticari mallar Demirbaşlar Birikmiş Alacak senetleri Amortisman Satıcılar Banka kredileri a) b) c) d) SORU11) Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletme 3 adet malı KDV hariç tl ye satmıştır. İşletme satışlarını % 25 karla yapmaktadır. (KDV oranı %18) Satılan mallardan bir tanesinin iadesi durumunda işletmenin yapacağı dönem sonu kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? a) Ticari mallar hesabı borçlu b) Satıştan iadeler hesabı borçlu c) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı d) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı alacaklı ve13. Sorular tablodaki bilgilere göre cevaplanacaktır. (Z) A.Ş nin 2011 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan kalemler karışık olarak aşağıda verilmiştir: Yurtiçi satışlar Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri Faiz gelirleri Önceki dönem gelir ve karları Kambiyo karları Diğer olağan gelir ve karlar Genel yönetim giderleri Komisyon giderleri Satıştan iadeler Dönem karı vergi ve yasal yük. Karş SORU12) (Z) A.Ş nin brüt satış karı tl olduğuna göre satılan ticari mallar maliyeti kaç tl dir? a) b) c) d) SORU13) (Z) A.Ş nin olağan karı kaç tl dir? 3 a) b) c) d)

4 SORU14) İşletme daha önce kredili yaptığı satışla ilgili olrak alıcı işletmeye 200 tl iskonto yaptığını fatura ile bildirmiştir. KDV tutarı 36 tl dir. Bu işletmeye ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) ticari mallar heabı indirilecek kdv hesabı alıcılar hesabı 236 b). 153-ticari mallar hesabı hesaplanan kdv hesabı alıcılar hesabı 236 c). 611-satış iskontoları hesabı indirilecek hesabı diğer ticari borçlar hesabı 236 d). 611-satış iskontoları hesabı indirilecek kdv hesabı alıcılar hesabı 236 SORU15) İşletme, maliyeti tl olan, tl değer düşüklüğüne uğramış ve aynı tutarda karşılık ayırmış olduğu mallarını tl ye satmıştır. Satış işleminin kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? a) Ticari mallar b) Stok değer düşüklüğü karşılığı c)karşılık giderleri d) Konusu kalmayan karşılıklar SORU16) 2009 yılında tl lik şüpheli alacak için tl karşılık ayrılmıştır yılında tl olarak tahsil edilmiştir. Tahsille ilgili muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 128-şüpheli ticari alacaklar hesabı karşılık giderleri hesabı kasa hesabı şüpheli ticari alacaklar hesabı b) 100-kasa hesabı şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı şüpheli ticari alacaklar hesabı konusu kalmayan karşılıklar hesabı c) 100-kasa hesabı şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı şüpheli ticari alacaklar hesabı önceki dönem gelir ve karları hesabı

5 d) 100-kasa hesabı şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı şüpheli ticari alacaklar hesabı diğer olağan gelir ve karlar hesabı SORU17) Dönen varlıklar : 50 tl Stoklar : 30 tl Özkaynaklar :20 tl Asit test oranı :1 Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır? a) 1 b) 1.5 c) 2 d) 2.5 SORU18) Maliyet değerlerini LİFO yöntemine göre belirleyen (Y) A.Ş nin Ağustos 2012 dönemi (X) ürünü stok hareketleri aşağıdaki gibi olup 20 Ağustos 2012 tarihinde 600 kg (X) ürünü satmıştır. Tarih Açıklama Miktar Birim Tutar (kg) Fiyat 01 Ağustos Temmuz tl tl 2012 ayından devir 15 Ağustos 2012 Alım tl tl Yukarıdaki bilgilere göre (Y) A.Ş nin satışını yapmış olduğu (X) ürününün toplam maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir? a) tl b) tl c) tl d) tl SORU19) Karaki yüzde değişmenin satış hacmindeki yüzde değişmeye bölümü aşağıdakilerden hangisini verir? a) Mali rantabilite oranı b) Katkı oranı c)faaliyet kaldıracı d) Güvenlik payını SORU20) Tek düzen hesap planında aşağıdaki hesaplardan hangisi ile ilgili yansıtma hesabı yoktur? a) Pazarlama satış dağıtım giderleri b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri c) Finansman giderleri d) Hizmet üretim maliyeti 5

6 SORU21) sermaye hesabı 331-Ortaklara borçlar hesabı Yukarıda yer alan yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? a) Sermaye artırımı b) Sermaye azatlımı c) Karın ortakların sermayesine eklenmesi d) Ortakların sermaye taahhütlerini ödemesi SORU22) (X) A.Ş nin sermayesi tl dir. Sermaye nominal değeri 100 tl olan adet paya bölünmüştür. Esas sermaye adet payın yok edilmesi suretiyle azaltılacaktır. Bu yüzden borsada adet hisse tanesi 120 tl den alınmıştır. Buna ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 500-sermaye hesabı kasa hesabı b) 501-ödenmemiş sermaye hesabı sermaye hesabı c) 500-sermaye hesabı finansman giderleri hesabı kasa hesabı d) 110-hisse senetleri hesabı finansman giderleri hesabı kasa hesabı SORU23) Aşağıdakilerden hangidi tek düzen hesap planında 7/A seçeneği maliyet grubu hesabıdır? a) İlk madde ve malzeme giderleri b) Çeşitli giderler c)amorismanlar ve tükenme payları d) Genel üretim giderleri SORU24) Bir anonim şirketin yasal mevzuat ve ana sözleşme hükümleri gereğince ayırdığı yedekler dışında kalan, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla ayrılan yedekler aşağıdakilerden hangisidir? a) 540 yasal yedekler b) 541 statü yedekleri 6 c)542 olağanüstü yedekler d)548 diğer kar yedekleri

7 SORU25) (X) Limited Şirketi dönem sonunda tl zarar etmiştir. Bu zararın tl lik kısmı yasal yedeklerden karşılanmış geriye kalan kısmın ise gelecek yıllarda elde edilecek karan karşılanmasına karar verilmiştir. Buna göre yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 540-yasal yedeler hesabı geçmiş yıl zararı hesabı dönem net zararı hesabı b) 540-yasal yedekler hesabı geçmiş yıl karları hesabı dönem net zararı hesabı c) 591-dönem net zararı hesabı yasal yedekler hesabı geçmiş yıl zararı hesabı d) 540-yasal yedekler hesabı dönem net zararı hesabı SORU26) 1982 Anayasası na göre aşağıdaki görevlerden hangisi için TBMM üyesi olma zorunluluğu yoktur? a) Meclis başkanı b) Bakan c)tbmm Başkanlık Divanı Katip Üyesi d) Başbakan SORU27) Lailik ilkesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır? a) 1876 tarihli Kanuni Esasi b) 1921 Anayasası c)1924 Anayasası d) 1960 Anayasası SORU28) Her seçmenin sadece ve sadece bir oy hakkına sahip olması ilkesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) Bireysel oy ilkesi b)kişisel oy ilkesi c)serbest oy ilkesi d) Eşit oy ilkesi SORU29) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda anayasal gelişmenin ilk adımı olarak kabul edilir? a) Tanzimat fermanı b) Sened-i İttifak c)1876 Tarihli Kanuni Esasi d) Islahat Fermanı 7

8 SORU30) Anayasaya göre kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuki metinlere ne ad verilir? a) Talimatname b) Yönetmelik c) Genelge d) Yönerge SORU31) Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerin iptali için aşağıdaki yargı organlarından hangisine dava açılması gerekir? a) Vergi mahkemesi b) İdare mahkemesi c)bölge idare mahkemesi d)danıştay SORU32) Medeni hukuka göre aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklar kapsamında değildir) a) Mülkiyet hakları b) Taşınmaz yükü c)rehin hakları d) İrtifak hakları SORU33) İmza yetkisinin devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İmza yetkisini devreden, devrettiği yetkileri devirden sonra kullanamaz b) İmza yetkisinin devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz c) İmza yetkisinin devri ile imzalanan işlem, yetkiyi devreden makamın yaptığı işlem değerindedir d) İmza yetkisini devreden makamın değişmesi ile devir kendiliğinden sona erer SORU34) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, idarenin yaptığı eylem ve işlemlere karşı dava açmak üzere dava dilekçeleri veya açılan davalara karşı yapılan savunmalar ve davaya ilişkin her türlü evrak idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde aşağıdakilerden hangisine verilir? a)il muhakemat müdürlüğüne c)asliye hukuk hakimliğine b) İl hukuk müdürlüğüne d) Sulh hukuk hakimliğine SORU35) Gerçek kişiliği sona erdiren ölüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Ölümle birlikte, ölenin kişiye bağlı hakları kendiliğinden ortadan kalkar 8

9 b) Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse hepsi aynı anda ölmüş sayılır c) Birlikte ölüm karinesi birbirine mirasçı olabilecek kimseler bakımından önem taşır d) Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumda kişilik kendiliğinden sona erer SORU36) Medeni hukuka göre sınırlı ehliyetliler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Sınırlı ehliyetliler medeni haklarını tek başlarına kullanamazlar b) Sınırlı ehliyetliler, aslında tam ehliyetli oldukları halde bazı sebeplerden dolayı ehliyetleri belli konularda sınırlandırılmış kimselerdir c) Sınırlı ehliyetliler ergin ve ayırt etme gücüne sahiptirler d) Sınırlı ehliyetliler kısıtlı değillerdir SORU37) Aşağıdakilerden hangisi, kişiliği dışa karşı koruyan davalardan birisi değildir? a) Tespit davası b) Önleme davası c)yerine getirme davası d) Tazminat davası SORU38) Medeni hukuka göre aşağıdakilerden hangisi kesin olan evlenme engelleri arasında sayılmaz) a) Yakın hısımlık b) Akıl hastalığı c)mevcut evlilik d) Bulaşıcı hastalıklar SORU39) Medeni hukuka göre, bir malın yönetilmesi veya belli bir işin görülmesi için vesayet makamı tarafından atanan organa ne denir? a) Vasi b) Veli c) Kayyım d) Kanuni temsilci SORU40) Medeni hukuka göre, alacaklının alacağını sadece rehin konusu olan taşınmazın değeri üzerinden alabildiği ve borçlunun bunun dışındaki mallara başvuramadığı taşınmaz rehni aşağıdakilerden hangisidir? a) İpotek b) İpotekli borç senedi c)irat senedi d) Teslime bağlı rehin SORU41) Aşağıdakilerden hangisi hamiline düzenlenemeyecek senetlerden değildir? a) Pay senedi b) Bono c) Poliçe d) Makbuz senedi 9

10 SORU42) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu açısından geçerli bir birleşme değildir? a) Kooperatifin anonim şirketle birleşmesi b) Komandit şirketin ( devralan şirket olması şartıyla ), kooperatifle birleşmesi c) Kolektif şirketin (devrolunan şirket olması şartıyla ), kooperatifle birleşmesi d) Limited şirketin ( devralan şirket olması şartıyla ), komandit şirketle birleşmesi SORU43) Aşağıdakilerden hangisi acentenin haklarından değildir? a) Olağanüstü giderlerin karşılanması hakkı b) Rekabetin sınırlandırılamaması hakkı c) Faiz isteme hakkı d) Hepis hakkı SORU44) Kollektif şirketlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kolektif şirketler ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır b) Ortaklar, şirkete girdikleri tarihten sonra doğan borçlarla sınırlı olmak üzere şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün mal varlığı ile sorumludur c) Ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haiz olup yönetim işleri ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne verilebilir d) Sermayenin zararla eksilen kısmı, aksine karar yoksa, gerçekleşecek kar ile kapatılır SORU45) Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sona erme nedenlerinden değildir? a) Hisse sahiplerinin beş kişiden aşağıya düşmesi b) Esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesi c) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesiyle d) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle SORU46) Aşağıdaki sözleşmelerin hangisinin yapılmasında eşin rızası aranır? a) Bayan T nin arkadaşının kullanacağı konut kredisi için yapacağı kefalet sözleşmesi b) Başka bir şehre tayini çıkan Bay B nin bu şehre kiralayacağı ev için yapacağı kira sözleşmesi c) Bay A nın satın alacağı araba için yapacağı satın alma sözleşmesi 10

11 d) Ressam Bayan M nin yapmayı taahhüt ettiği resim için yapacağı eser sözleşmesi SORU47) Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin açıklaması olarak belirtilmiştir? a) Bağışlama parası b) Cayma parası c)ücret kesintisi d) Ceza koşulu SORU48) Borçlar Kanununa göre, aşağıdaki durumların hangisinde zamanaşımı kesilir? a) Alacaklının dava veya defi yoluyla mahkemeye başvurması durumunda b) Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacaklarında c) Evlilik devam ettiği sürece, eşin diğer eşten olan alacaklarında d) Alacağın, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkanının bulunmadığı durumda SORU49) Borçlar Kanununa göre, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça alacaklar için zamanaşımı süresi ne kadardır? a) 1 yıl b) 2 yıl c) 5 yıl d) 10 yıl SORU50) Bayan E elektronik eşya satıcısı olan bir işyerinde satıcıya bir bilgisayarın fiyatını sormuş ve satıcı bilgisayarın fiyatının tl olduğunu söylemiştir. Buna göre, satıcının irade açıklamasının niteliği aşağıdakilerden hangisidir? a) Açık öneri b) Süreli öneri c) Örtülü kabul d) Süresiz öneri SORU51) Aşağıda yer alan icra mahkemesi kararlarından hangisi temyiz edilebilir? a) Aciz belgesinin iptaline ilişkin karar b) Kıymet takdirine ilişkin karar c) Ödeme emrine itirazın kaldırılmasına ilişkin karar d) Mükellefiyetler listesinin düzenlenmesi hakkındaki şikayetlere ilişkin karar SORU52) İcra ve İflas hukukuna göre, şikayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 11

12 a) Basit yargılama usulüne göre incelenir b) İcra dairesine yapılır c) İcra mahkemesi tarafından incelenir ve karara bağlanır d) Kendiliğinden icrayı durdurmaz SORU53) Adi (iflas dışı) konkordato teklifi, aşağıdakilerden hangisine yapılır? a) İcra dairesine b) iflas dairesine c)icra mahkemesine d) Ticaret mahkemesine SORU54) Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin üretildikleri yılın piyasa fiyatları üzerinden hesaplanan değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) Reel gayrisafi milli hasıla b) Reel gayrisafi yurtiçi hasıla c)nominal gayrisafi milli hasıla d) Nominal gayrisafi yurtiçi hasıla SORU55) Bütçe açığının olduğu bir ekonomide ( T < G + TR ) hükümet alımları lira artarken transfer ödemeleri lira azalmıştır. Marjinal tüketim eğiliminin 0,8 ve marjinal vergi haddinin 0,75 olduğu bir durumda bütçe açığı nasıl değişecektir? a) Bütçe açığı lira azalır b) Bütçe açığı 375 lira azalır c) Bütçe açığı lira artar d) Bütçe açığı değişmez SORU56) Ekonomik durgunluğun yaratabileceği olumlu etkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Durgunluk, enflasyonu düşürür ve gelir dağılımını düzeltir b) Durgunluk, enflasyonu düşürür ve etkin olmayan firmaların kapanmasını sağlar c) Durgunluk, faiz oranının düşmesini ve yatırımların tekrar artmasını sağlar d) Durgunluk, işgücü ve sermayenin etkinliğinin artmasını sağlar SORU57) IS-LM modeline göre, belirli bir denge ve gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyi ile denge faiz oranı söz konusuyken daraltıcı bir para politikasının genişletici bir maliye politikası ile aynı anda uygulandığı bir politika karmasının faiz oranı ve GSYİH üzerindeki etkisi nedir? a) Faiz oranı düşer, GSYİH belirsizdir b) Faiz oranı belirsizdir, GSYİH artar c) Faiz oranı belirsizdir, GSYİH azalır d) Faiz oranı artar, GSYİH belirsizdir 12

13 SORU58) Servet üzerinden marjinal tüketim eğilimi 0,05 ve ömür boyu emek geliri üzerinden marjinal tüketim eğilimi 0,8 iken; serveti lira, emek geliri lira artan kişinin ömür boyu gelir hipotezine göre tüketiminde ne tür bir değişiklik olur? a) 1650 lira artar b)1.600 lira artar c)1.550 lira artar d) 50 lira artar SORU59) Tüketicinin tüm geliri 12 tl, X malının fiyatı Px=2 tl, Y malının fiyatı Py=1 tl dir. Satın alınan miktara göre oluşan X ve Y mallarının marjinal faydaları tabloda verilmektedir. Miktar MUx (Marjinal Fayda) MUy (Marjinal Fayda) Kardinal fayda teorisine göre, tüketici denge koşulunun oluştuğu noktada talep edilen X ve Y miktarları aşağıdakilerden hangisidir? a) 2 birim X malı, 8 birim Y malı b) 3 birim X malı, 6 birim Y malı c)4 birim X malı, 4 birim Ymalı d) 5 birim X malı, 2 birim Ymalı SORU60) Bir ekonomideki para arzı (M) %8, hasıla (Y) %4 artarken, paranın dolaşım hızı (V) %2 düşmüştür. Bu ekonomideki enflasyon oranı yüzde kaçtır? a) 2 b) 4 c) 6 d) 10 SORU61) Statik bekleyişler varsayımı altında, istikrarlı dengenin oluşması için gerekli olan arz ve talep eğrilerinin eğimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Pozitif eğimli arz eğrisinin mutlak eğiminin, negatif eğimli talep eğrisinin mutlak eğiminden daha küçük olması ( talep eğrisi arz eğrisinden daha dik) b) Pozitif eğimli talep eğrisinin mutlak eğiminin, negatif eğimli talep eğrisinin mutlak eğiminden daha büyük olması ( arz eğrisi talep eğrisinden daha dik ) 13

14 c) Pozitif eğimli arz eğrisinin pozitif eğimli talep eğrisinden daha dik olması d) Negatif eğimli talep eğrisinin negatif eğimli ar eğrisinden daha dik olması SORU62) Muhasebe karı ile zımni maliyet arasındaki farka eşit olan iktisadi karın sıfır olması, aşağıdakilerden hangisine işaret eder? a) Zarar durumu b) Karsızlık durumu c)normal kar durumu d) Aşırı kar durumu SORU63) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varolabilmesi için gerekli olan koşullardan değildir? a) Piyasada çok sayıda satıcı ve alıcının olması b) Üretim faktörlerinin endüstriler arasındaki akışkanlığının tam olması c) Piyasada her firmanın ürettiği çok sayıda markanın, yakın ikame mal niteliğinde olması d) Karar birimlerinin tam bilgiye sahip olması SORU64) Nüfus artışıyla birlikte tarımsal ürünlere dolayısıyla toprağa talep arttıkça, tarımsal toprağa sahip olmak isteyenler toprak kiralamak zorunda kalmaktadır. Toprağı kiralayanların toprak sahibine ödeyecekleri kira aşağıdaki rant türlerinden hangisidir) a) Thünen rantı b) Ricardo rantı c)üretici rantı d) Mutlak rant SORU65) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonunun görevlerinden değildir? a) Uluslar arası mali sisteme zarar vermesini önlemek üzere, tüm ülkelerin kur politikalarını gözetlemek ve denetlemek b) Üye ülkelerde dış ticaret ve kambiyo rejimlerinin liberizasyonunu özendirici çalışmalarda bulunmak c) Ekonomik istikrarsızlık içindeki ülkelere dış ödeme açıkları için kısa vadeli kredi sağlamak d) Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde üye ülkelerdeki makro ekonomik ve yapısal uyum politikalarına finansal destek sağlamak SORU66) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası teknoloji transfer kanallarından biri değildir? a) Dolaysız yabancı sermaye yatırımları 14

15 b) Dolaylı yabancı sermaye yatırımları c) Sermaye malları ithaliyle sağlanan teknoloji d) Bilimsel konferanslar, teknik bültenler ve yabancı bilim adamları değişimi SORU67) Mark-Up fiyatlama (maliyet usulü fiyatlama) yöntemine göre, monopol gücüne sahip bir firmanın marjinal maliyeti 100 tl ve talebin fiyat esnekliği 3 ise söz konusu firma malını kaç tl den satarsa toplam karını maksimum düzeye çıkarır? a) 50 b) 100 c) 150 d) 300 SORU68) Sanayileşme stratejilerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Yeni sanayileşmeye başlayan ülkelerde kalkınma çabaları, daha çok hazır durumdaki iç piyasaları yabancı mallardan devralacak endüstrilerin kurulması biçiminde kendini gösterir b) İthal ikamesine dayalı kalkınma, toplam yurtiçi talebin ithal mallardan yerli mallara doğru kaydırılmasını esas alır c) İhraca dönük sanayileşmenin diğer bir amacı da ihracatta sanayi ürünlerinin payının yükseltilmesidir d) İthalat ikamesine genellikle üretim malları endüstrileri ile başlanmasının nedeni üretim malları üretiminin, yoğun sermaye ve çok ileri teknoloji gerektirmeyen firmalarca yapılabilmesidir SORU69) Mundell kuralı uyarınca ekonomik istikrarsızlık bölgeleri ve bunlara karşı uygulanacak para ve maliye politikaları eşleşmelerinden hangileri yanlış olarak verilmiştir? Bölge Dengesizlik Türü Para Politikası Maliye Politikası 1 İşsizlik ve Dış Genişletici Genişletici Fazla 2 Enflasyon ve Dış Daraltıcı Genişletici Fazla 3 Enflasyon ve Dış Daraltıcı Daraltıcı Açık 4 İşsizlik ve Dış Açık Genişletici Daraltıcı a) 1 ve 2 b) 1 ve 4 c) 2 ve 3 d) 2 ve 4 15

16 SORU70) Özel portfolyo yatırımları, ödemeler bilançosunun hangi ana hesabının altında yer almaktadır? a) Sermaye hesabı b)resmi rezervler hesabı c)cari işlemler hesabı d) net hata-noksanlar hesabı SORU71) Farklı paraların kurlarının dolar gibi ortak bir payda üzerinden hesaplanmasına ne ad verilir? a) Nominal döviz kuru b) Çapraz döviz kuru c)dolaysız döviz kuru d) Efektif döviz kuru SORU72) Aşağıdakilerden hangisi, yatırım vasıtasıyla gerçekleştirilen net nakit girişlerinin toplamını yatırılan sermayeye eşitleyen yıl sayısı, şeklinde tanımlanan yatırım değerlendirme metodudur? a) Yatırım karlılığı b) Geri ödeme süresi c)fayda/masraf oranı metodu d) Net bugünkü değer metodu SORU73) Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda a katsayısı emeğin toplam gelirdeki payını, b katsayısı sermayenin toplam gelirdeki payını göstermektedir. Buna göre Cobb-Douglas üretim fonksiyonu yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) a + b= 0 ise, ölçek büyüklüğü arttırıldıkça birim maliyet değişmez b) a +b> 1 ise, ölçek büyüklüğü artırıldıkça birim maliyet artar c) a + b= 1 ise,ölçek büyüklüğü birim maliyetle aynıdır d) a + b< 1 ise, ölçek büyüklüğü artırıldıkça birim maliyet artar SORU74) İşletmelerin sahip oldukları varlıkların likidite derecelerine göre dörtlü sınıflandırmaya tabi tutulması halinde, aşağıdakilerden hangisi ikinci derece likit varlık olarak kabul edilir? a) Kasada bulunan nakitler b) Borsaya kote edilmiş hisse senetleri c)bankadaki vadesiz mevduat d) 45 güne kadar olan alacaklar SORU75) İki ayrı finansal varlığın birlikte hareket etme derecesini gösteren istatistiksel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? a) Varyans b) Standart sapma c)kovaryans d) Değişim katsayısı SORU76) Aşağıdakilerden hangisi kalite maliyetleri arasında yer almaz? a) Marjinal maliyetler b) Değerlendirme maliyetleri 16 c)mal iade maliyetleri d) Önleme maliyetleri

17 SORU77) Türkiye aşağıdaki uluslar arası ekonomik kuruluşlardan hangisine üye değildir? a) İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) b) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ( OPEC) c) Uluslar arası Para Fonu (IMF) d) Dünya Bankası SORU78) Kamu giderlerindeki artışı açıklamaya yönelik görüşlerden biri olan Wagner Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Devlet faaliyetlerinde sürekli artış kanunu olarak adlandırılır b) Kamu malı talebinin gelir esnekliğinin bir (1) den küçük olmasının, kamu giderlerini artırdığını savunur c) Devletin siyasi, ekonomik yapısı, merkezi-yerel yönetim görev paylaşımı ne olursa olsun kamu giderleri artmaktadır d) Sanayileşme ve sosyal gelişmelerin devlet faaliyetlerinin büyümesine yol açtığını dolayısıyla kamu giderlerini artırdığını savunur SORU79) Kamu giderlerinin görünüşte ve gerçek artış nedenleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Demokrasinin gelişmesiyle bireylerin oyları, nüfuzları ve parti ilişkileri aracılığıyla siyasileri zorlamaları nedeniyle devlet harcamalarının artması gerçek artış sebebidir b) Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçilmesi nedeniyle kamu harcamaları rakamlarının yükselmesi gerçek artış sebebidir c) Devletin ekstra fiskal fonksiyonlar yüklenmesi nedeniyle kamu harcamalarının artması görünüşte artış sebebidir d) Enflasyonun hüküm sürdüğü bir ekonomide paranın satın alma gücünde düşüş meydana gelmesi nedeniyle giderlerin nominal olarak artması gerçek artış sebebidir SORU80) Aşağıdakilerden hangisi verginin fiskal (mali) amaçlarından biri değildir? a) Vergi yükünü asgari seviyeye indirmek b) Piyasa mekanizmasının işleyişini bozmamak c) Gelirin yeniden dağılımını sağlamak d) Vergi yükünün adil dağılımını sağlamak SORU81) Bir ekonomide dolaylı vergilerin tüm malların talebini aynı oranda azalttığını savunan ve ideal dolaylı vergilerin özelliklerini niteleyen teori aşağıdaki ifadelerden hangisi ile adlandırılır? a) Arrow Çıkmazı b) Plato Teorisi c)parkinson Kanunu d)ramsey Kuralı 17

18 SORU82) Matrah Vergi oranı tl ye kadar % tl ye kadar % tl ye kadar % tl ye kadar % 25 Matrah ve vergi oranı yukarıdaki şekilde belirlenmiş olan bir vergi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? a) Yükseklik farkı 15 dir b) Uzunluk farkı dir c) Dilim usulü artan oranlı tarifedir d) Vergi fonksiyonunun ikinci türevi sıfırdan büyüktür SORU83) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Tam rekabet piyasasında talep elastikiyeti arz elastikiyetinden büyükse verginin çoğu üretici üzerinde kalır b) Monopol piyasasında marjinal maliyetteki yükselme vergideki artışa kıyasla daha çok yükselmeye yol açar c) Monopol piyasasında artan maliyet şartlarında verginin tüketiciye yansıtılan kısmı az olur d) Monopol piyasasında vergi eğer monopolcü kuruluşun karı üzerine konulmuşsa vergiyi mükellef taşıyacak maliyetler etkilenmeyecektir SORU84) Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahının aşınmasının (erozyonu) nedenlerinden biri değildir? a) Dolaylı vergilerin artması b) Vergi kaçakçılığının artması c)vergiden kaçınmanın artması d) Vergi harcamalarının artması SORU85) Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek için genel ve özel bütçeli idarelere aktarma yapılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödeneğe ne ad verilir? a) Ek ödenek b) Yedek ödenek c) Örtülü ödenek d)olağanüstü ödenek SORU86) Enflasyon ile etkin mücadele edebilmek için devlet hangi finansal kaynaktan borçlanmalıdır? a) Ticari bankalardan b) Merkez bankasından c)kişilerden d) Tasarruf sandıklarından 18

19 SORU87) Telafi edici maliye politikasını tarihte ilk defa öneren kişi aşağıdakilerden hangisidir? a) M. Kuznets b) J. M. Keynes c) İ. Lerner d) A. Smith SORU88) Sıkı para politikasında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? a) Tarımsal sübvansiyonların artırılması b) Kredilerin daraltılması c) Para arzının kesilmesi d) Piyasaya döviz arz edilmesi SORU89) Aşağıdakilerden hangisi otomatik stabilizatörlerden biri değildir? a) Kurum ve aile tasarrufları b) Vergi hasılatındaki otomatik değişmeler c) Kendiliğinden meydana gelen bütçe açık ve fazlaları d) Merkez bankasının emisyonundaki otomatik değişmeler SORU90) Aşağıdaki işlemlerden hangisi sıkı para politikası uygulamasında yapılması gereken bir işlemdir? a) Emisyonun yükseltilmesi b) Reeskont oranının yükseltilmesi c) Disponibilite oranının düşürülmesi d) Munzam karşılık oranının düşürülmesi SORU91) Ekonomik konjonktörün enflasyonist dönemde olması halinde devlet borçlarının uzun vadeli ve yüksek faizli olmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) Efektif talep düzeyinin düşürülmesi b) Özel tüketim harcamalarının artırılması c) Yatırım harcamalarının artırılması d) Tasarrufların azaltılması SORU92) Fiyatlar genel düzeyinde devamlı artışlardan ziyade, bir defalık yüksek oranlı fiyat artışlarını ifade eden enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Teknolojik enflasyon b) Maliyet enflasyonu c)arz enflasyonu d) Sentetik enflasyon SORU93) Devlet bütçesinin denk bütçe olarak hazırlanarak uygulanması ekonomi üzerinde nasıl bir etki oluşturur? a) Milli gelir üzerinde bir etkisi olmadığından enflasyonist değildir b) Milli gelir düzeyi vergiler kadar azalacağından deflasyonist etki yapar 19

20 c) Milli gelir düzeyi etkilenmediğinden deflasyonist eğilim artar d) Milli gelir düzeyi kamu harcaması kadar artacağından enflasyonist etki oluşturur SORU94) Vergilerin karşılıksız olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? a) Vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan bir karşılık vaadi ve taahhüdü olmaması b) Devletin sadece devlet olduğu için vergi alması ve karşılığında herhangi bir hizmet sunma zorunluluğunun olmaması c) Vergi ödeyenlerin devletten hiçbir fayda sağlamaması d) Devletin vergi karşılığında herhangi bir hizmet sunmaması SORU95) 1.Zirai kazanç 2.Serbest meslek kazancı 3.Gayrimenkul sermaye iradı Yukarıdakilerin hangilerinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına dayanır? a) Yalnız 1 b) 1 ve 2 c) 1 ve 3 d) 2 ve 3 SORU96) Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellef (B), 2010 yılına ilişkin bankadan elde ettiği faiz gelirini beyannamesine dahil etmemiştir. Mükellef (B) nin elde ettiği gelire istinaden yapılacak tarhiyata ilişkin zamanaşımı süresi hangi tarihte biter? a) b) c) d) SORU97) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebeplerden birisi değildir? a) Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk b) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler c) Kişinin iradesi ile vukua gelen gaybubetler d) Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması SORU98) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bahsi geçen iş merkezi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 20

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı