Mustafa Kemal ATATÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Kemal ATATÜRK"

Transkript

1

2 Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve âsâyişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür Mustafa Kemal ATATÜRK

3 Bakan Sunuşu Dünyada yaşanan hızlı değişim, bireylerin artan ve çeşitlenen ihtiyaçları, özellikle yönetim anlayışlarının yeniden düzenlenmesi gereğini gündeme getirmiş, bu kapsamda birçok ülkede kamu yönetimlerinin yeniden yapılandırılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Ülkemizde de son yıllarda bu yeni anlayış ve yaklaşım doğrultusunda, kamu kurumlarının daha etkin bir yapıya kavuşturularak hizmet kalitesinin artırılmasına, kamu harcama yönetiminin iyileştirilmesine ve bütçe sürecinin etkinliğinin artırılmasına yönelik reform niteliğinde önemli adımlar atılmıştır. Nitekim 2003 yılı sonunda yasalaşan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, reform çalışmalarının hayata geçirilmesi noktasında önemli bir aşama olmuş, aynı zamanda yasal bir zemin teşkil etmiştir. Bu Kanun ile kamu yönetiminde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülen faaliyetler ile bunların sonuçlarının kamuoyunun bilgisine sunulması amaçlanmıştır. Bu yeni anlayış ve gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin en önemli sonuçlarından biri olan faaliyet raporları, kamu idarelerince kaynakların hangi hedeflere yönelik olarak ve nasıl kullanıldığı ile ortaya çıkan sonuçların belgelenerek kamuoyuna duyurulması aracı olmuştur. Devletin en temel görev ve sorumluluklarından, Türkiye Cumhuriyeti nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, güvenlik ve asayişi ile Anayasamızda sayılı hak ve hürriyetleri korumak görevini üstlenmiş olan İçişleri Bakanlığı nın hedefi; güvenlik hizmeti alanında toplumun beklentilerini, ihtiyaç ve taleplerini merkeze alan, vatandaş odaklı bir güvenlik politikası oluşturmak ve uygulamaktır. Bu bağlamda, başta terörle mücadele olmak üzere son yıllarda uyuşturucu, silah, akaryakıt ve insan kaçakçılığı ile yasa dışı göç gibi organize suçlarla mücadelede önemli başarılara imza atan Jandarma Genel Komutanlığı, ilkini geçen yıl hazırladığı bu raporla 2007 yılında da yürütülen faaliyetler ve gerçekleşen sonuçlara ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. -I-

4 Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamaya yönelik kendisine tevdi edilen tüm görevleri Atatürk ilke ve inkılâpları rehberliğinde demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temel değerleri ışığında, kaynakların etkinlik ve verimlilik ilkesiyle hizmet gereklerine uygun bir biçimde kullanılması anlayışı içerisinde yerine getirmeye devam edecektir. Jandarma Genel Komutanlığı nun vatandaşlarımızın bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, raporun hazırlanmasında emeği geçen ve katkıda bulunan tüm Jandarma personeline teşekkür ederim. Beşir ATALAY İçişleri Bakanı -II-

5 Üst Yönetici Sunuşu Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, yurttaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasını amaçlayan çok yönlü görevlerini, kurulduğu günden bu yana, halkımızla dayanışma içerisinde yerine getirmektedir. Ülke yüzölçümünün % 92 si gibi geniş alanda emniyet ve âsâyişi sağlayan Jandarma Teşkilâtı, çevrenin ve doğal hayatın korunmasına, toplumsal gelişime destek etkinliklerine ve arama kurtarma çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuş, diğer ülkelerin Jandarma Teşkilâtları ile işbirliğine ve uluslararası faaliyetlere etkin olarak katılmış ve sunduğu hizmetlerle birçok alanda da en ön sırada yer almıştır. Atamızın veciz deyişiyle Her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu olan Jandarma, ulusunun kendisine sağladığı olanaklarla bugün, sadece ülkesinde değil, uluslararası alanda da saygın konumu olan bir teşkilât durumuna gelmiştir. Bugün bilgi çağının gerektirdiği teknolojik araç, gereç ve yazılımlarla donatılan ve kendisine tahsis edilen kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanan bir teşkilât olarak hedefimiz; halkımızın gelecekte de huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlamaktır. Bu bağlamda, görevlerimizi; Atatürk ilke ve inkılâplarının yol göstericiliğinde, sahip olduğumuz vizyonun ışığında, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletinin kurallarına uyumlu, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, millî, ahlakî ve meslekî değerlerle yetişmiş personelimizle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveri ile yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu anlayış ve yaklaşım içerisinde 2007 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ile bunların sonuçlarını faaliyet raporu ile belgelendirerek kamuoyunun bilgisine sunan Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluklarını bugün olduğu gibi gelecekte de üstün görev bilinciyle ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Işık KOŞANER Orgeneral Jandarma Genel Komutanı -III-

6 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... I ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... III TABLOLAR... V GRAFİKLER... VI I. GENEL BİLGİLER...1 A. MİSYON VE VİZYON...1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...2 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER B. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR C. MALİ DENETİM SONUÇLARI IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. DEĞERLENDİRME EKLER Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı İç Kontrol Güvence Beyanı -IV-

7 TABLOLAR Tablo-1: Kriminâl Laboratuvarlarında Yapılan Analiz Sayısı...20 Tablo-2: Olay ve Şüpheli Sayıları ile Ele Geçen Malzemeler Listesi...40 Tablo-3: Bilişim Suçlarındaki Şüpheli Durumu ve Aydınlatılan Olay Sayısı...55 Tablo-4: Terör Olaylarında Ele Geçirilen Silâh ve Malzeme Durumu...64 Tablo-5: Cezaevlerinde Ele Geçen Malzeme Durumu...68 Tablo-6: İl/İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Verilen Belgeler...71 Tablo-7: Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Verilen Silâh Ruhsatı...72 Tablo-8: Jandarma Genel Komutanlığı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo-9: J.Gn.K.lığı Bütçesinin GSMH ve Merkezi Yönetim Bütçesi ile Karşılaştırılması V-

8 GRAFİKLER Grafik-1: Âsâyiş Olay Sayıları ( )...33 Grafik-2: Âsayiş Olaylarının Genel Dağılımı Grafik-3: Âsâyiş Olaylarının En Çok Gerçekleştiği İlk On İl...34 Grafik-4: Kişilere Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımları...34 Grafik-5: Malvarlığına Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımları Grafik-6: Topluma Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımları...35 Grafik-7: Millete ve Devlete Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımları...36 Grafik-8: Kabahatlerin Türlerine Göre Dağılımları...36 Grafik-9: Takibi Gereken Olayların Türlerine Göre Dağılımları...37 Grafik-10: Şüphelilerin Yakalanma Durumları ( ) Grafik-11: Âsâyiş Olaylarının İlk Durumları...38 Grafik-12: Faili Meçhul Âsâyiş Olaylarının Aydınlatılma Durumları...38 Grafik-13: Âsâyiş Olaylarının Aydınlatılma Durumları...39 Grafik-14: Ele Geçen Narkotik Madde...39 Grafik-15: Ele Geçen Psikotrop Madde...39 Grafik-16: Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı Olayları ile Yakalanan Şüpheli Durumu...41 Grafik-17: Petrol Ürünleri Kaçakçılığı Olayları ile Yakalanan Şüpheli Durumu...43 Grafik-18: Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Olayları ile Yakalanan Şüpheli Durumu...45 Grafik-19: Alkollü İçki Kaçakçılığı Olayları ile Yakalanan Şüpheli Durumu...47 Grafik-20: Tarihi Eser Kaçakçılığı Olayları ile Yakalanan Şüpheli Durumu...47 Grafik-21: Paralarda Sahtecilik Olayları ile Yakalanan Şüpheli Durumu...49 Grafik-22: Silâh ve Mühimmat Kaçakçılığı Olayları ile Yakalanan Şüpheli Durumu...50 Grafik-23: Ele Geçirilen Uzun ve Kısa Namlulu Silâh Durumu...50 Grafik-24: Ele Geçirilen Mühimmat Durumu...51 Grafik-25: Nükleer ve Radyoaktif Madde Kaçakçılığı Olaylarında Yakalanan Şüpheli Durumu...52 Grafik-26: Müdahale Edilen Organize Suç Olayı...53 Grafik-27: Organize Suç Olaylarındaki Şüphelilerin Durumu...53 Grafik-28: Organize Suç Olaylarında Ele Geçirilen Uzun ve Kısa Namlulu Silâh Durumu VI-

9 Grafik-29: Bilişim Suçları Olayları ile Yakalanan Şüpheli Durumu...54 Grafik-30: Yasadışı Göç Olayları Durumu...56 Grafik-31: Yasadışı Göç Olaylarındaki Şüpheli Durumu...56 Grafik-32: Yasadışı Göç Olaylarındaki Organizatör Durumu...57 Grafik-33: Yasadışı Göç Olaylarının İllere Göre Dağılımı...58 Grafik-34: İnsan Ticareti Olayları...59 Grafik-35: Toplam Terör Olaylarının Türlerine Göre Dağılımları...59 Grafik-36: Güvenlik Gücü Personeli Zayiat Durumu...60 Grafik-37: Vatandaş Zayiat Durumu...61 Grafik-38: Terör Olaylarının Türlerine Göre Dağılımı...61 Grafik-39: Uzaktan Kumandalı Mayın ve Tuzaklama Olaylarının Dağılımları...62 Grafik-40: Mayın ve Tuzaklama Olaylarındaki Zayiat Durumu...62 Grafik-41: Toplumsal Olayların Dağılımları...63 Grafik-42: Yol Kesme ve Adam Kaçırma Olaylarının Dağılımları...64 Grafik-43: Cezaevi Olayları...65 Grafik-44: Cezaevi Olaylarının Dağılımları...65 Grafik-45: Cezaevlerinde Meydana Gelen Olaylar...66 Grafik-46: Cezaevlerinde Meydana Gelen Adlî Nitelikli Olaylar...66 Grafik-47: Cezaevlerinde Meydana Gelen Firar Olaylarının Yıllara Dağılımı...67 Grafik-48: Cezaevlerinde Meydana Gelen Firar Olayları ( )...67 Grafik-49: Suça Sürüklenen ve Kabahat İşleyen Çocuk Sayısının Yıllara Göre Dağılımları...72 Grafik-50: Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Sayılarının Yıllara Göre Dağılımları...73 Grafik-51: İşlem Yapılan Çocuk Sayısı...73 Grafik-52: Aylara Göre Kaza Sayıları...74 Grafik-53: Jandarma Trafik Timlerinin Faaliyetleri...75 Grafik-54: Çevre Suçlarının Yıllara Göre Dağılımları...76 Grafik-55: Çevre Suçlarının Türlerine Göre Dağılımları...77 Grafik-56: JİHİDEM e Yapılan Başvuruların Dağılımı...85 Grafik-57: JİHİDEM Kapsamındaki Başvuruların Sonuçları...85 Grafik-58: JİHİDEM Kapsamında Olmayan Başvuruların Sonuçları...86 Grafik-59: J.Gn.K.lığı Bütçesinin Merkezi Yönetim Bütçesi İçindeki Payı VII-

10 I. GENEL BİLGİLER: A. MİSYON VE VİZYON; Misyonumuz; - Sorumluluk alanlarında emniyet, âsâyiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak, - İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adlî hizmetleri yerine getirmek, - Askerî kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak, - Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan, diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmaktır. Vizyonumuz; Değişen güvenlik ortamında, başta terör olmak üzere her türlü risk ve tehditle kesintisiz mücadele eden, emniyet ve âsâyiş ile kamu düzenini eksiksiz sağlayan, millî, ahlâki ve meslekî değerlere bağlı ve üstün eğitimli personel ile modern teknolojinin bütün imkânlarını etkinlikle kullanabilen ve kendini sürekli yenileyen bir teşkilât yapısıyla, verilebilecek bütün vazifeleri etkin bir şekilde yerine getirebilen, gerekli yasal değişiklikleri süratle hayata geçirebilen, her türlü görev ortamında görev yapabilecek yetkin liderler yetiştirebilen ve kendini sorgulayabilen, halkla bütünleşmiş, çağdaş, dinamik, seçkin ve mutlak başarıya odaklanmış bir jandarma kuvveti olmaktır. 1

11 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR; 1. Yetki; Jandarma; emniyet ve âsâyişi sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilât Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda belirtilen her türlü güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidir. 2. Görev; Jandarmaya, başta 2803 sayılı Jandarma Teşkilât Görev ve Yetkileri Kanunu olmak üzere, yaklaşık 500 mevzuat görev vermektedir. Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri; mülkî, adlî, askerî ve diğer görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır. Mülkî Görevler Adlî Görevler Askerî Görevler Diğer Görevler a. Mülkî Görevler; Mülkî görevler, suç işlenmesini önlemek ve mevcut güvenlik ortamının idamesini sağlamak maksadıyla, bir suçun işlenmesinden önce caydırıcı nitelikteki önleyici kolluk tedbirlerinin alınmasını ve bu çerçevede yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu görevler özetle; 2

12 (1) Emniyet ve âsâyiş ile kamu düzeninin sağlanması, (2) Halkın can, ırz ve malının korunması, (3) Ceza ve tutukevlerinin haricen korunması, 3

13 (4) Tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara ve hastanelere götürülüp getirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, diğer ceza ve tutukevlerine nakledilmesi, (5) Kendisine tahsis edilmiş bölgelerde sınır güvenliğinin sağlanması ve sorumluluk alanında kaçakçılığın men, takip ve tahkik edilmesi, (6) 6136 sayılı yasa kapsamına giren ateşli silâhlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkında gerekli işlemlerin yapılması, 4

14 korunması, (7) Doğal hayatın, çevrenin, av ve yaban hayatı ile kültür varlıklarının (8) Sorumluluk bölgesinde karayolu trafiğinin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. b. Adlî Görevler; Adlî görevler; suçlar işlendikten sonra, bu suçlarla ilgili olarak, kanunlarda belirtilen işlemleri yerine getirmektir. Bunlar; (1) Suç ve suçluların ortaya çıkarılması, (2) Şüpheliler ile delillerin aranıp bulunması ve yetkili makamlara gönderilmesidir. 5

15 c. Askerî Görevler; Askerî görevler; askerî kanun ve nizamların verdiği görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevlerdir. Bunlar; (1) Askerî firar, bakaya ve yoklama kaçaklarının yakalanması, muhafazası ve sevk edilmesi, (2) Seferberlik ve savaş hallerinde, önceden belirlenmiş bazı birliklerin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine; sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde ise, emniyet ve âsâyiş birliklerinin, Sıkıyönetim Komutanlıkları harekât komutasına verilmesi, (3) Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen garnizonlarda Garnizon Komutanlığı görevlerinin yerine getirilmesidir. ç. Diğer Görevler; Diğer görevler; mülkî, adlî ve askerî görevler dışında kalan, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını temin ve bunlara dayanan hükümet kararları ile verilen görevleri ifa etmektir. Bu görevler; (1) Para ve patlayıcı maddelerin emniyetli sevki için gerekli tedbirlerin alınması, 6

16 (2) Yetkili adlî makamlarca gönderilen suç delillerine ait laboratuvar hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi mülkî, adlî ve askerî kapsama girmeyen çeşitli görevlerdir. 3. Sorumluluklar; Jandarma Genel Komutanlığı; eğitim ve öğretim ile askerî kanun ve nizamların kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay Başkanlığına; emniyet ve âsâyiş görevlerinin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ayrıca Jandarma iç güvenlik birlikleri; mülkî görevlerin icrası esnasında Mülkî Amirlere, adlî görevlerin icrasında ise Cumhuriyet Savcılarına karşı sorumlu olup, bölgesindeki diğer bakanlık birimleri ile de ilişki içerisindedir. Türkiye yüzölçümünün % 92 sinde emniyet ve âsâyişin sağlanmasından Jandarma yükümlüdür. Kural olarak, ülke genelinde, il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan yerlerde, emniyet ve âsâyişi sağlamaktan Polis, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise, Jandarma sorumludur. 7

17 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Fiziksel Yapı; Jandarma Genel Komutanlığı, yasalarla kendisine verilen görevi en etkin şekilde yerine getirmek amacıyla kendisine tahsis edilen çeşitli kışla ve hizmet binalarında, Teşkilât Malzeme ve Kadrolarında (TMK) belirtilen silâh, araç, gereç ve personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Stratejik Hedef Plânı ve On Yıllık Temin/Tedarik Programı kapsamında, Birliklerin harekât, görev ve kadro ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; bütçe imkânları doğrultusunda tedarik plânlamaları yapılmakta olup, tedariki gerçekleştirilen malzemeler, tedarik maksadına uygun kullanılacak şekilde birliklere tertip edilmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı bina ve tesislerinin temin ve inşasında; özellikle görev alanı nedeniyle kırsal ve taşrada mahrum durumda bulunan ve iskân sorunu olan birliklerin (Karakol, Sınır Birlikleri gibi), bina ve tesislerinin yapımı veya teminine öncelik verilmektedir. Hizmet binalarının içerisinde erbaş ve erlerin koğuş, yemekhane, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçları ile görev odalarının modern hale getirilmesi hedeflenmektedir. Birlik bazında ise öncelik terörün yoğun olarak yaşandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki birliklerin iskân şartlarının iyileştirilmesi olmak üzere, karakolların onarım ve yeniden inşasına öncelik verilmektedir Mevcut bina ve tesislerin iyileştirilmesine yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı binalarının daha modern bir yapıya kavuşturulabilmesi maksadıyla, kalorifer olmayan karakol ve diğer binalara kalorifer sistemi tesis edilmesi, paratoner tesisi, yangın ikaz ve ihbar sistemi tesisi ile mevcut yapıyı idame ve iyileştirmeye yönelik çatı, kalorifer tesisatı, elektrik ve sıhhî tesisat gibi bakım ve onarım faaliyetleri öncelikli olarak yapılmaktadır. Elektriğin sık olarak kesildiği bölgelerde bulunan birliklerin jeneratör ve voltaj regülâtörü ihtiyacı öncelikle karşılanmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kiralık ev bulunmayan veya güvenlik nedeniyle kirada oturulması sakıncalı olan yerlerde lojman yapımına öncelik verilmektedir. 8

18 2. Örgüt Yapısı; Jandarma Genel Komutanlığının teşkilât yapısı aşağıda belirtilen unsurlardan oluşmaktadır. a. Karargâh ve Bağlı Birlikleri, b. İç Güvenlik Birlikleri, (1) Mülkî Teşkilâta Tâbi Olmayan Jandarma Birlikleri, (a) Jandarma Komando Birlikleri, (b) Jandarma Havacılık Birlikleri, (2) Mülkî Teşkilâta Tâbi Olan Jandarma Birlikleri, (a) Jandarma Bölge Komutanlıkları, (b) İl Jandarma Komutanlıkları (Alay seviyesinde), (c) İl Merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, (ç) Jandarma Karakol Komutanlıkları, (d) Jandarma Koruma Birlikleri, (e) Jandarma Âsâyiş Komando Birlikleri, (3) Sınır Birlikleri, (4) Eğitim Birlikleri ve Jandarma Okulları, (5) İdarî ve Lojistik Destek Birlikleri, (6) Görevin Özelliğine Bağlı Olarak Kurulacak Diğer Kuruluşlar. 9

19 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar; Jandarma Genel Komutanlığının mevcut ve muhtemel tehditler karşısında aslî görevlerini yerine getirebilecek kuvvet yapısı ve hazırlık durumunda olması ve bu amaca yönelik tahsisli kaynakların yerinde, zamanında ve etkin kullanılması esastır. Jandarma Genel Komutanlığının on yıllık dönem içerisinde kuvvet yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri dikkate almak suretiyle görev fonksiyonları bazında sahip olunacak silâh, araç, gereç ve ana sistemler, Stratejik Hedef Plânı ile plânlanmakta ve bu plânla Jandarma Genel Komutanlığının kısa, orta ve uzun vadede ulaşmayı amaçladığı hedefler ortaya konmaktadır. Bu bağlamda Jandarma Genel Komutanlığının kullanmakta olduğu bilgi ve teknolojik kaynaklar; a. Stratejik hedef plânlarında yer alan modernizasyon projeleri ana hedefleri aşağıya çıkarılmıştır; (1) Taktik Tekerlekli Araç; Komando birliklerinin operasyonel faaliyetlerde hareket kabiliyetinin artırılması hedeflenmiştir. (2) Devriye Müdahale Aracı; İç Güvenlik Birliklerinin olaylara anında ve daha etkin müdahalesi hedeflenmiştir. 10

20 (3) Arazi Tipi Devriye Müdahale Aracı; İç Güvenlik Birliklerinin hareket kabiliyetinin artırılarak, olaylara anında ve etkin müdahalede bulunulması hedeflenmiştir. (4) Olay Yeri İnceleme Birim Aracı; Meydana gelen âsâyiş olaylarında teknik personel ve araçlarla olay yerindeki delillerin sağlıklı bir şekilde tespitinin yapılarak, faillerin en kısa zamanda yakalanması hedeflenmiştir. hedeflenmiştir. (5) Trafik Aracı; İç güvenlik birliklerinin trafik hizmetlerini daha etkin yapabilmesi 11

21 (6) Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Aracı; Toplumsal huzuru bozmak ve kaos yaratmak maksadıyla illegal örgütlerin patlayıcı madde kullanma eylemlerine karşı Jandarma birliklerinin patlayıcı madde tespiti ve imhasında etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. (7) Gece Görüş Cihazları; (a) Termal Silâh Dürbünü; J.Gn.K.lığı birliklerinin operasyonel faaliyetlerde ateş gücü, gece görüş ve gece atış kabiliyetinin artırılarak, terörle mücadelede daha etkin olması hedeflenmiştir. (b) Gece Görüş Makineli Tüfek Dürbünü; J.Gn.K.lığı birliklerinin operasyonel faaliyetlerde ateş gücü, gece görüş ve gece atış kabiliyetinin artırılarak, terörle mücadelede daha etkin olması hedeflenmiştir. 12

22 (c) Termal Kamera; iç güvenlik harekâtı ve sınırda görevli Jandarma birliklerinin gece harekât, gözetleme ve keşif kabiliyeti ile görev etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. (8) Toplumsal Olaylara Müdahale Teçhizatı; Eğitimli personel ve teçhizatı ile toplumsal olaylara Jandarma birliklerinin daha profesyonel ve etkin müdahalesinin sağlanması hedeflenmiştir. 13

23 (9) BTR-80 Zırhlı Muharebe Aracı Fabrika Seviyesi Bakım ve Tamiri (FASBAT); Ana muharebe araçlarının arızalanmasını beklemeksizin belirli kıstas ve sürelerde fabrika seviyesinde bakım ve onarımlarının yapılması, yabancı menşeli parçalarının yerlileştirilmesi ve kullanım ömürlerinin uzatılması hedeflenmiştir. b. Diğer taraftan Jandarma Genel Komutanlığı tarafından devamlı değişen ve gelişen havacılık ve savunma teknolojileri takip edilmekte olup, bunlara paralel olarak olanaklar dâhilinde hava araçları ve sistemlerin revizyonları ve modernizasyonları yaptırılmaktadır. Bu kapsamda; (1) Helikopterlerin güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlamak maksadıyla başlatılan ve Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yürütülen Helikopter Elektronik Harp Sistemlerinin tedarik ve entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. 14

24 (2) Helikopterlerin daha hassas ve güvenli seyrüsefer ile emniyetli uçuş yapabilmeleri, diğer kuvvetlerle müşterekliğin sağlanması ve kriptolu muhabere yapılabilmesi maksadıyla Avionik Sistem Modernizasyonu, Hareketli Harita ve Termal Görüş (FLIR) Sistemi tedarik çalışmaları kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) aracılığıyla Aselsan A.Ş. ile sözleşme aşamasına gelinmiştir. (3) Jandarmanın ana görevi olan emniyet ve âsâyiş ile kamu düzeninin sağlanması, kaçakçılığın men, takip ve tahkik edilmesi ile çevrenin korunması gibi görevlerde Jandarma Havacılığının etkin olarak kullanılması maksadıyla, kadro ihtiyacı olan Genel Maksat Helikopteri alımı için TSK Helikopter Tedariki Projesi ne dâhil olunmuştur. Sözleşme çalışmaları Savunma Sanayi Müsteşarlığınca devam etmektedir. 15

25 c. Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlu ile mücadelede kriminâl etkinliğini artırmak maksadıyla konusunda uzman personelden oluşan bir Kriminâl Sistem oluşturulmuştur. Bu sistem içerisinde, kriminâl laboratuvarların yanı sıra, Olay Yeri İnceleme Tim ve Birimleri ile Parmak izi ve Avuç izi Kısım Amirlikleri yer almaktadır. Olay yerini teknik usûllerle sistematik olarak incelemek, elde edilecek maddî delilleri usulüne uygun olarak toplamak, ambalajlamak ve laboratuvarlara göndermek maksadıyla; İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları bünyesinde Olay Yeri İnceleme Birimi (OYİB) kurulmuştur. Bu birimlerde görev yapan personel tarafından yürütülen olay yeri inceleme faaliyetleri, Delilden Suçluya gidilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Olay yeri incelemesi sonucu, titiz ve bilimsel yöntemlerle toplanan deliller, en kısa sürede Kriminâl Laboratuvarlarına ulaştırılmaktadır. Adlî ve idârî soruşturmalar sırasında elde edilen maddî delilleri, bilimsel yöntemlerle incelemek, değerlendirmek ve bilirkişi raporu hazırlamak kriminâl laboratuvarlarının temel görevleridir. Ayrıca; kanunlar kapsamında yetki verilen ve analiz sonucunda tespit edilen bilgilerin arşiv kayıtlarını tutmak ve suç ile suçlu nun tespitinde, güvenlik kuvvetlerine ve adlî birimlere yardımcı olmak görevleri arasındadır. Jandarma Kriminâl Daire Başkanlığı ile Van, Bursa ve Aydın Jandarma Bölge Kriminâl Laboratuvar Amirlikleri, idarî/adlî soruşturma ve kovuşturmalarda; savcılık ve mahkemeler, Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birimleri, askerî birimler ile adlî görevlerle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından elde edilen ve ilgili muhakkik, savcı veya hâkimin yazılı oluru alınarak gönderilen bulgu ve delilleri, yapılan inceleme talepleri doğrultusunda değerlendirmekte ve sonucu rapor halinde doğrudan talepte bulunan birime göndermektedir. 16

26 - Parmak İzi ve Diğer İzler İnceleme Laboratuvarlarında; bulgu ve deliller üzerinde görünmez parmak ve avuç izleri görünür hale getirilerek gerekli incelemeler yapılmakta, Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi veri tabanından parmak izi ve avuç izi sorgulamaları ve karşılaştırmaları ile ayakkabı ve araç lastik izleri üzerinde gerekli inceleme ve mukayeseler yapılarak bilirkişi raporları tanzim edilmektedir. - Balistik İnceleme Laboratuvarlarında; olayların aydınlatılmasında yardımcı olabilecek ateşli silâh, fişek, kartuş, kovan ve mermi çekirdekleri incelenmektedir. Balistik laboratuvarında aynı zamanda; mermi ilk hızı ve ateşli silâhların tetik çekim kuvvetinin ölçümü, silâh üzerinden silinen seri numaralarının tespiti, kesici, delici ve ezici ateşsiz silâhların incelemeleri de yapılmakta ve atıldığı silâhı tespit edilemeyen kovan ve mermi çekirdeklerinin arşiv kayıtları tutulmaktadır. 17

27 - El Yazısı ve Doküman İnceleme Laboratuvarlarında; bulgu ve deliller üzerindeki el yazıları ve imzalar ile mukayese el yazıları ve imzalar arasında inceleme ve karşılaştırma yapılmakta, damga, mühür, kaşe, kâğıt, pul ile kıymetli evrak üzerinde incelemeler yapılarak sahte olup olmadığı ya da üzerinde oynama yapılıp yapılmadığı tespit edilmektedir. - Kimyasal İnceleme Laboratuvarlarında; toprak, metal, boya, kumaş, lif, cam gibi nesnelerin analiz ve karşılaştırmaları, nesneler üzerinde; atış artığı, atış yönü ve atış mesafesi analizleri, yangın olaylarına ait bulgu ve deliller üzerinde yangın başlatıcı tespiti analizleri, olay yerinden elde edilen artıklar ile zararsız hale getirilen veya imha edilen patlayıcı madde içeren malzemeler, münferit mayınlar ile el yapımı geliştirilmiş patlayıcı madde ve düzenlerinin incelemeleri ile imâl tekniklerinin, kullanılan ateşleme sistemlerinin, malzeme cins ve menşeilerinin belirlenmesi, toksik madde analizleri, kan ve idrar örneklerinde narkotik ve psikotrop madde tespitine yönelik analizler ile kan örneklerinde alkol analizleri yapılmaktadır. 18

28 - Narkotik Madde Analiz Laboratuvarında; uyuşturucu maddelere dair Uluslararası 1961 TEK Sözleşmesine istinaden, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereği, ülkemiz adına önemli narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olaylarında, yakalanan maddelerin kaynağının tespit edilmesi amacıyla bilimsel araştırma ve analizler yapılmakta, analiz sonuçları Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Birleşmiş Milletlere gönderilmektedir. Ayrıca laboratuvar, narkotik ve psikotrop maddelerle ilgili kriminâl laboratuvarlarca düzenlenen raporlar arasında farklılık bulunması durumunda, talep olduğu taktirde konuya ilişkin görüş bildirmekle de yükümlüdür. - Biyolojik İnceleme Laboratuvarlarında; bulgu ve deliller üzerinde biyolojik örneklerin niteliğini belirlemek üzere ön inceleme yapılmakta, saç ve kıl üzerinde mikroskobik incelemeler yapılmakta ve biyolojik örneklerin DNA testleri yapılarak suçlunun kimliğine ulaşılmaktadır. Ayrıca babalık ve annelik tayini de yapılmaktadır. 19

29 - Ses ve Görüntü İnceleme Laboratuvarlarında; ses ve görüntü kayıtları üzerinde; onarma, iyileştirme ve konuşmacı tanıma işlemleri ile montaj, ekleme ve silinti tespitleri yapılmakta, analog ses ve görüntü medyaları üzerinde meydana gelen tahribatlar onarılmakta, obje boyutu ölçümü ve görüntü karşılaştırmaları yapılmaktadır. - Bilişim Teknolojileri İnceleme Laboratuvarlarında; CD, DVD ve multimedya kartları ile bilgisayar ve cep telefonları gibi veri depolayabilen tüm bilişim sistemlerinde bulunan verilerin incelemeleri yapılmaktadır yılında Kriminâl Daire Başkanlığı ile Van, Bursa ve Aydın Jandarma Bölge Kriminâl Laboratuvarlarında toplam adet dosya içeriğindeki bulgular üzerinden adet analiz faaliyeti icra edilerek bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. (Tablo-1) Birim Dosya Sayısı Yapılan Analiz Sayısı Kriminâl Daire Başkanlığı Van J.Bölge Krim.Lab.A.liği Aydın J.Bölge Krim.Lab.A.liği Bursa J.Bölge Krim.Lab.A.liği T o p l a m Tablo-1: Kriminâl Laboratuvarlarında Yapılan Analiz Sayısı 20

30 Ayrıca olay yerinden mahkeme safhasına kadar yürütülen kriminâl faaliyetleri standart hale getirmek, laboratuvarlarda çalışan personelin gelişen teknolojiye paralel olarak eğitim seviyesini yükseltmek ve laboratuvar çalışanları arasında bilgi alış verişini sağlamak maksadıyla 1998 yılında üye olunan Avrupa Adlî Bilim Enstitüleri Ağı (European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) üyeliği etkin bir şekilde yürütülmektedir. Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlu ile mücadelede önemli bir yer tutan kriminâl faaliyetlerindeki etkinliğini artırmak maksadıyla, Jandarma Kriminâl Daire Başkanlığının kalite yönetim sistemi ile iki deney metodu, 4457 Sayılı Kanun ile kurulan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre 21 Kasım 2007 tarihi itibariyle akredite edilmiştir. Türkiye de adlî bilimler alanında hizmet veren laboratuvarlar arasından akredite edilen ilk lâboratuvar olan Jandarma Kriminâl Daire Başkanlığı; hizmet kalitesini yükselterek, Avrupa da hizmet veren 20 akredite laboratuvardan biri olmuştur. Terör saldırıları, doğal afetler, uçak veya tren kazaları gibi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve cesetlerin tanınamaz hale geldiği olaylar sonrasında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmalarını bilimsel esaslar dâhilinde yürütmek üzere Jandarma Kriminâl Daire Bşk.lığı (JKDB) bünyesinde Jandarma Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme Timi (JF2KT) kurulmuştur. Özel malzemelerle teçhiz edilmiş olan JF2K Timi, 01 Kasım 2007 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmiş olup, teşkil edilmesini müteakip ilk görevinde Atlas Jet Havayollarına ait yolcu uçağının 30 Kasım 2007 tarihinde Isparta da düşmesi sonucunda hayatını kaybeden yolcuların kimlik tespit çalışmalarına iştirak etmiştir. 21

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve âsâyişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur. Mustafa Kemal ATATÜRK Her

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Basın ve Halkla İlişkiler Büro

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Kriminal Polis Laboratuvarları Kampüsü Gölbaşı 06830 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 462 94 77 Faks : 0 312 462 94 29 E-Posta : ankara.kpl@kpl.gov.tr

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri...

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri... İÇİNDEKİLER NARKOTİK SUÇLAR 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 2. MADDE TÜRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRME...10 2.1. Afyon ve Türevleri... 10 2.1.1. Afyon...10 2.1.2. Bazmorfin...12 2.1.3. Eroin...13 2.2. Kokain ve Türevleri...

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler On5yirmi5.com 681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler 681 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Yayın Tarihi : 7 Ocak 2017 Cumartesi

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA 213 YILINDA MEYDANA GELEN AİLE İÇİ ŞİDDET, KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇOCUK SUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE İÇİ ŞİDDETLE

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Cerablus bölgesinin IŞİD'ten geri alınması için operasyon başlatıldı 24.08.2016 /

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 11.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.urfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VİZYON 2035 KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ Vizyon-2035 Dokümanı, Hv.K.K.lığının geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla; Dünya ve Türkiye de güvenlik anlayışındaki

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Dr. Buhara ÖNAL İSGÜM Antalya, Eylül 2012 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/A SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/B 4 EK-4/A ÖZELLĠKLERĠ: A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

MİLLİ MAYIN FAALİYET MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU

MİLLİ MAYIN FAALİYET MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU MİLLİ MAYIN FAALİYET MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU 26 ŞUBAT 2015 Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi 23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi Programın Amacı Gelişen teknoloji kapsamında bilgi, deneyim ve bilincin arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca seminer uzman konuşmacıların tecrübelerini katılımcılar ile

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685

Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685 Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EŞYA YAKALANMASI HALİNDE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı.

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. BÖLÜM I ADLÎ KOLLUK TARAFINDAN DOLDURULUR* EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. Şüpheli T.C.Kimlik No** Adı ve Soyadı Doğum Tarihi (Gün, Ay,Yıl) Nüfusa Kayıtlı Olduğu

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 FALİYET RAPORU

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 FALİYET RAPORU İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 FALİYET RAPORU SUNUŞ Bilindiği gibi 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 2006

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI 6 Mart 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27161 TEBLİĞ Millî Savunma Bakanlığından: 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR,

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Sayfa No Madde 1- Amaç 2 Madde 2- Kapsam 2 Madde 3- Sorumluluk 2 Madde 4- Hukuki Dayanak 2 İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GÖREVLER Madde 5- İş Sağlığı

Detaylı

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER JANDARMANIN KYŞM FAALİYETLERİ CMK kapsamında adli işlemler 6284 kapsamında işlemler Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Mağduru

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK İÇERİK 1- EMNİYET HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 2- HAVA ARAÇLARININ TABİİ AFETLERDEKİ ROLÜ 3- EMNİYET HAVA ARAÇLARININ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ POLİS HAVACILIK 1940-

Detaylı

3. Dönem Eğitim Modülleri

3. Dönem Eğitim Modülleri 3. Dönem Eğitim Modülleri Başlangıç Eğitim Modülleri TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Ders Saati Toplu Yürüyüş Kuralları ve Selamlama, Temel Hijyen Kuralları, Beden

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ

T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ Günümüz Türkiye sinde meslek seçimi bireyin hayatta verdiği en zor kararlardan biri haline gelmiştir. Mesleklerin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN

DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN 7771 DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 4536 Kabul Tarihi : 24/2/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/2/2000

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

IGS 501 Güvenlik Mühendisliği

IGS 501 Güvenlik Mühendisliği IGS 501 Güvenlik Mühendisliği GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İş Güvenliği ve Uzmanlığı Bölümü 2015-2016 Gaziantep 1 İÇERİK İGS 501 Güvenlik Mühendisliği: Güvenlik Mühendisliğinin tanımı, kapsamı ve amacı hakkında

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Mayıs 2008, Gebze

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Mayıs 2008, Gebze Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Mayıs 2008, Gebze Organizasyon Başbakanlık TÜBİTAK Ar-Ge Elektronik ve Kriptoloji Marmara Araştırma Merkezi Metroloji Savunma Sanayi Uzay Teknolojileri

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Ülkemizde Tarihsel Gelişim 19 III- ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER Uluslararası Örgütler 22

İçindekiler GİRİŞ Ülkemizde Tarihsel Gelişim 19 III- ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER Uluslararası Örgütler 22 İçindekiler ONSOZ V KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI, TANIMI, TASNİFİ, TARİHSEL GELİŞİMİ, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR,

Detaylı

Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler

Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler Silak ruhsatı almak için gerekli olan belgeler ve silah ruhsatının nasıl alınacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler burada anlatılmıştır: Ruhsat Düzenlenen Haller

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı