Akdeniz(Üniversitesi(

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akdeniz(Üniversitesi("

Transkript

1 G.(Programdaki(Dersler(/(Program(Yeterlilikleri( 1.(Sınıf( Güz(Yarıyılı( Program(Ye Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS103 PSİKOLOJİYEGİRİŞ Z SOS105 FELSEFEYEGİRİŞ Z SOS107 SOSYALANTROPOLOJİ Z SOS109 HUKUKAGİRİŞ Z SOS113 SOSYOLOJİYEGİRİŞI Z SOS115 EĞİTİMSOSYOLOJİSİNEGİRİŞ Z TDB101 TÜRKDİLİI Z ATATÜRKİLKELERİVEİNKILAP TARİHİI Z İNGİLİZCEI FRANSIZCAI Z ALMANCAI BEDENEĞİTİMİI Z/S GÜZELSANATLARI Bahar(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS104 EKONOMİYEGİRİŞ Z SOS106 KURUMLARSOSYOLOJİSİ Z SOS108 İDAREYEGİRİŞ S SOS110 KLASİKMANTIK Z SOS112 SOSYOLOJİYEGİRİŞII Z TDB102 TÜRKDİLİII Z ATATÜRKİLKELERİVEİNKILAPTAR.II Z ENF101 BİLGİTEKNOLOJİLERİKULLANIMI Z İNGİLİZCEII Z FRANSIZCAII ALMANCAII BEDENEĞİTİMİII Z/S GÜZELSANATLARII SİYASETBİLİMİNEGİRİŞZ 5/280

2 2.(Sınıf( Güz(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS201 SOSYOLOJİTARİHİI Z SOS203 SOS205 SOS209 SOS211 SOS213 AİLESOSYOLOJİSİ İSTATİSTİKYÖNTEMLERI Z Z SOSYOLOJİDE ALAN ARAŞTIRMA TEK. Z FELSEFETARİHİI SOSYALPSİKOLOJİ S S İNSANKAYNAKLARIYÖNETİMİ S Bahar(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS202 SOSYOLOJİTARİHİII Z SOS204 SOS206 SOS208 SOS210 SOS214 SOS216 İSTATİSTİKYÖNTEMLERII GELİŞİMPSİKOLOJİSİ KÖYSOSYOLOJİSİ MODERNMANTIK DEMOGRAFİ FELSEFETARİHİII TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI Z S S S Z S S /280

3 3.(Sınıf( Güz(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS301 KENTSOSYOLOJİSİ Z SOS303 SOS305 SOS307 SOS309 SOS313 GÖÇSOSYOLOJİSİ EKONOMİKSOSYOLOJİ SOSYALTABAKALAŞMA TURİZMSOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİDEVERİANALİZİ Z Z S S Z SOS315 KÜRESELLEŞMETARTIŞMALARI S Bahar(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS302 ÇEVRESOSYOLOJİSİ Z SOS304 SOS306 SOS308 SOS310 SOS312 SOS318 SİYASETSOSYOLOJİSİ HUKUKVESUÇSOSYOLOJİSİ SOSYALHAREKETLER İLETİŞİMSOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİDEYÖNTEM SANATFELSEFESİ S S Z Z Z S SOS316 EDEBİYATSOSYOLOJİSİ S /280

4 4.(Sınıf( Güz(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS401 TOPLUMSALDEĞİŞME Z SOS403 ÇAĞDAŞSOSYOLOJİKTEORİLER Z SOS405 KÜLTÜRSOSYOLOJİSİ Z SOS407 SOSYALPROBLEMLER Z SOS415 SPORSOSYOLOJİSİ S SOS411 ENDÜSTRİSOSYOLOJİSİ S SOS413 BİTİRMEÇALIŞMASII Z SOS417 POPÜLERKÜLTÜR S Bahar(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS402 TÜRKSOSYOLOGLARI Z SOS404 MEDİKALSOSYOLOJİ Z SOS406 TÜRKİYENİNTOPLUMSALYAPISI Z SOS416 DİNSOSYOLOJİSİ S SOS410 KALKINMAVEAZGELİŞME 4 SOSYOLOJİSİ S SOSYOLOJİSEMİNERİ S BİTİRMEÇALIŞMASIII Z SOS420 POSTMODERNSOSYOLOJİ S /280

5 F.(Ders(Tanıtım(Formu( Dersin(Adı( Öğretim(Dili( PsikolojiyeGiriş Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey( ÖnLisans() Lisans(X) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi( ÖrgünÖğretim(X) İkinciÖrgünÖğretim() UzaktanÖğretim() Dersin(Türü( Dersin(Alan(Kodu( Ders(Kodu( Zorunlu(X) Seçmeli() SOS SOS103 Kuramsal(Saat( Uygulama(Saat( Toplam(Saat( Yarıyılı( Ulusal(Kredi( AKTS(Kredi( 3 Güz 5 4 Dersin(Amacı( Dersin(Özet(İçeriği( Ön(Koşul(Dersler( Önerilen(Seçmeli(Dersler( Dersin(Öğrenme(Çıktıları(( Dersin(Koordinatörü( Dersin(Öğretim(Elemanı( Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı( Girişniteliğindeolanpsikolojidersininamacı,öğrencilerintemelpsikoloji kavramlarınıkazanmalarınaveeleştireldüşünmebecerilerini geliştirmelerineyardımcıolmak,davranışınpsikolojik,bilişsel,fizyolojikve sosyaltemellerikonusundabilgisahibiolmalarınısağlamak,bilimsel düşünmeyönteminingeliştirilmesiveöğrencilerekendigelişimleri konusundakatkıdabulunmaktır. Birbilimolarakpsikolojinintanımıveişlevleri,amacı,altdallarıve içerikleri;psikolojidekullanılanaraştırmayöntemleri;davranışınbiyolojik temelleri,duyumvealgı;öğrenme,bellek,bilişvezihinselyetenekler; güdülerveduygular,kişilikgelişimi,normaldışıdavranışlar. 1.Psikolojinintarihselardalanını,psikolojibiliminitanımlar,psikoloji biliminingelişimini,amaçlarınıveilgilikavramlarınıaçıklar,bu kavramlarınbirbirleriileilişkilerinivefarklılıklarınıaçıklar. 2.Davranışınbiyolojikvefizyolojiktemelleriniaçıklar. 3.Öğrenme,gelişimvekişilikkuramlarınıvearaştırmayöntemlerini bulgularıileberaberaçıklar. 4.Bellekçalışmalarınıvearaştırmayöntemlerinibulgularıileberaber açıklar 5.Bilişvezihinselyeteneklerileilgiliyürütülenaraştırmayöntemlerini açıklar. 6.Bilincindeğişikdurumlarınıaçıklar 7.İnsanlarlailgiligözlemlerini,öğrenme,bellek,bilişselsüreçler, motivasyon,duygularbağlamındasorgular,açıklar. 8.Normaldışıdavranışlarınnelerolduğunu,nasıloluştuğunuverisk faktörleriniaçıklar. Öğr.Gör.EceVarlıkÖzsoy EceVarlıkÖzsoy Öğretim(Yöntemleri( (X)SözelAnlatım (X)ÖrnekOlay (X)BilgisayarDestekli (X)Tartışma ()Drama ()Laboratuvar (X)ProblemÇözme (X)BuluşYoluyla (). (X)Deney (X)Proje (). 1/280

6 Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar( 1. Morris,C.G.(2002).Psikolojiyianlamak(3.baskı).(H.B.AyvaşıkveM. Sayıl,Çev.).Ankara:TürkPsikologlarDerneğiYayınları. 2. Atkinson,R.L.;Atkinson,R.C..;Smith,E.E.;Bem,D.J.;Hoeksema,S. (1996). PsikolojiyeGiriş. 3. MorganC.(2009),PsikolojiyeGiriş,18.Baskı((Ed.Karakaş,S.VeEski R.),EğitimAkademi. Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi( ()DoğrudanDönüşümSistemi (X)BağılDeğerlendirme ( Araçlar( Sayı( Oran( ( DerseDevamveKatılım 15 ( KısaSınav(lar) ( AraSınav(lar) 1 %30 Ölçme(ve(Değerlendirme( Ödev(ler)/Seminer(ler) ( DönemÖdevi/Proje ( Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) ( Diğer(.) ( YarıyılSınavı 1 %70 ( Toplam( ( %(100( 2/280

7 Haftalara(Göre(Ders(Konuları( Hafta( Konular( Ön(Hazırlık( 1 Psikolojininalanı,diğerbilimdallarıileilişkisi Okuma,kaynaktarama 2 Psikolojidearaştırmayöntemleri Okuma,kaynaktarama 3 Davranışınbiyolojiktemelleri Okuma,kaynaktarama 4 Kalıtım,çevrevedavranış Okuma,kaynaktarama 5 Duyumvealgı Okuma,kaynaktarama 6 Bilincindeğişikdurumları Okuma,kaynaktarama 7 Öğrenme Okuma,kaynaktarama 8 Bellek Okuma,kaynaktarama 9 AraSınav 10 Bilişvezihinselyetenekler Okuma,kaynaktarama 11 Yaşamboyugelişim Okuma,kaynaktarama 12 Güdülerveduygular Okuma,kaynaktarama 13 Kişilik Okuma,kaynaktarama 14 Normaldışıdavranışlar Okuma,kaynaktarama 15 Stresvesağlıkpsikolojisi Okuma,kaynaktarama ( Dersin(Öğrenme(Çıktıları( Program(Yeterlilikleri( Toplam PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 Dersin,(Program(Yeterliliklerine(Katkısı( /280

8 Dersin(Öğrenme,(öğretme(ve(derğerlendirme(etkinlikleri(çerçevesinde(iş(yükü(hesabı((Ortalama(Saat)( Etkinlikler( Sayısı( Ön(Hazırlık( Etkinlik(Süresi( Toplam(İş(Yükü( KuramsalDers 15 UygulamalıDers Ödev(ler)/Seminer(ler) DönemÖdevi/Proje Uygulama(Lab.,Atölye,Arazi,PDÖ) Diğerbilgiedinmeçalışmaları KısaSınav(lar) AraSınav(lar) 1 YarıyılSınavı 1 ToplamİşYükü(Saat) Yuvarla[ToplamİşYükü(saat)/HaftalıkİşYükü(30)]=DersinAKTSKredisi 4/280

9 F.(Ders(Tanıtım(Formu( Dersin(Adı( EkonomiyeGiriş Öğretim(Dili( Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey( ÖnLisans() Lisans(x) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi( ÖrgünÖğretim(x) UzaktanÖğretim() Diğer() Dersin(Türü( Dersin(Alan(Kodu( Ders(Kodu( Zorunlu(x) Seçmeli() SOSv104 Kuramsal(Saat( Uygulama(Saat( Toplam(Saat( Yarıyılı( Ulusal(Kredi( AKTS(Kredi( Bahar 3 2 Dersin(Amacı( Dersinamacıöğrenciyetemeldüzeydemikrovemakroekonomibilgisi sağlamaktır. Buderskapsamındaöğrencilerepiyasaekonomisitanıtılarakvefiyat mekanizmasıaltındakıtkaynaklarınnasıldağıldığıanlatılmaktadır.piyasa ekonomisinegiriş,talep,arz,tüketicidavranışlarıteorisi,üretimteorisi, Dersin(Özet(İçeriği( tamveaksakrekabetgibitemelmikroekonomikonularıileulusalgelir, istihdam,issizlik,enflasyonveekonomikbüyümegibitemel makroekonomikonularıanalizedilmektedir. Ön(Koşul(Dersler( Yok Önerilen(Seçmeli(Dersler( Yok 1. Mikrovemakroekonominintemelkavramlarınıveilkelerinibilir. 2. Başlıcapiyasatürlerinibilirvekarşılaştırır. 3. Piyasavegeneldengekavramlarınıaçıklar. Dersin(Öğrenme(Çıktıları(( 4. Milligelir,işsizlik,bütçeaçığı,paraarzı,faizoranıveticaretaçığı gibideğişkenlerarasındakitemelilişkileritespiteder. 5. Ekonomikgöstergeleriokurvekarşılaştırır. 6. Güncelekonomikgelişmeleritakipeder. Dersin(Koordinatörü( 1. Dersin(Öğretim(Elemanı( Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı( Öğretim(Yöntemleri( (x)sözelanlatım ()ÖrnekOlay ()BilgisayarDestekli (x)tartışma ()Drama ()Laboratuvar (x)problemçözme ()BuluşYoluyla (). ()Deney ()Proje (). 11/280

10 4. Ertek,T.(2009)Temel%Ekonomi.%Beta. Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar( 5. Dinler,Z.(2010).İktisada%Giriş.%EkinYayınevi. 6. TÜİKistatistikleri Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi( ()DoğrudanDönüşümSistemi (x)bağıldeğerlendirme ( Araçlar( Sayı( Oran( ( DerseDevamveKatılım 15 ( KısaSınav(lar) ( AraSınav(lar) Ölçme(ve(Değerlendirme( Ödev(ler)/Seminer(ler) ( DönemÖdevi/Proje ( Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) ( Diğer(.) ( YarıyılSınavı 1 ( Toplam( ( %(100( 12/280

11 Haftalara(Göre(Ders(Konuları( Hafta( Konular( Ön(Hazırlık( 1 DersinKapsamı 2 TemelKavramlarveİktisattaYöntem Ertek;Dinler 3 İktisadiSorun:KıtlıkveSeçim Ertek;Dinler 4 Arz,TalepvePiyasaDengesi Ertek;Dinler 5 Arz,TalepElastikiyetAnalizleri Ertek;Dinler 6 HanehalkıDavranışıveTüketiciTercihi Ertek;Dinler 7 FirmaDavranışıveKarMaksimizasyonu Ertek;Dinler 8 TamRekabetPiyasası Ertek;Dinler 9 AksakRekabetPiyasaları Ertek;Dinler 10 AraSınav 11 MilliGelirKavramlarıveMilliGeliriBelirleyenFaktörler Ertek;Dinler 12 ParaveParaPolitikası Ertek;Dinler 13 EkonomikHayattakiİstikrarsızlıklar Ertek;Dinler 14 EkonomikBüyümeveKalkınma Ertek;Dinler 15 GenelTekrar ( Dersin(Öğrenme(Çıktıları(*( Program(Yeterlilikleri( PY01 PY02 PY03 PY04 PY05 PY06 PY07 PY08 PY09 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 *1:Çokdüşük2:Düşük3:Orta4:Yüksek5:Çokyüksek 13/280

12 Dersin(Öğrenme,(öğretme(ve(derğerlendirme(etkinlikleri(çerçevesinde(iş(yükü(hesabı((Ortalama(Saat)( Etkinlikler( Sayısı( Ön(Hazırlık( Etkinlik(Süresi( Toplam(İş(Yükü( KuramsalDers UygulamalıDers Ödev(ler)/Seminer(ler) DönemÖdevi/Proje Uygulama(Lab.,Atölye,Arazi,PDÖ) Diğerbilgiedinmeçalışmaları KısaSınav(lar) AraSınav(lar) YarıyılSınavı ToplamİşYükü(Saat) Yuvarla[ToplamİşYükü(saat)/HaftalıkİşYükü(30)]=DersinAKTSKredisi 14/280

13 15/280

14 1 F.(Ders(Tanıtım(Formu Dersin(Adı Öğretim(Dili FelsefeyeGiriş Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey ÖnLisans() Lisans(x) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi ÖrgünÖğretim(x) UzaktanÖğretim() Diğer() Dersin(Türü Dersin(Alan(Kodu Ders(Kodu Zorunlu(x) Seçmeli() SOS 105 Kuramsal(Saat Uygulama(Saat Toplam(Saat Yarıyılı Ulusal(Kredi AKTS(Kredi 3 3 Güz 3 4 Dersin(Amacı Dersin(Özet(İçeriği Ön(Koşul(Dersler Önerilen(Seçmeli(Dersler Dersin(Öğrenme(Çıktıları( Dersin(Koordinatörü Dersin(Öğretim(Elemanı Felsefenintemelkonularınıvekavramlarınıöğretmek,filozoflarıntemel sorunlaranasılyaklaştıklarınıincelemek Etik,siyasetfelsefesi,metafizikvebilgifelsefesigibikonularafilozofların yaklaşımlarınıelealmak, Yok Yok Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı 1)FelsefeyleİlgiliTemelKavramlarıAnlar. 2)FelsefeninTemelÖzellikleriniAnlar. 3)FelsefiAraştırmaYöntemVeTeknikleriniAyırtEder. 4)OlaylaraEleştirelBakabilmeYeteneği. 5)OlaylaraÇözümÜretebilme. 6)SorgulamaYeteneğiniGeliştirme. Prof.Dr.İsmailYakıt Öğretim(Yöntemleri (X)SözelAnlatım ()ÖrnekOlay (X)BilgisayarDestekli (X)Tartışma ()Drama ()Laboratuvar ()ProblemÇözme ()BuluşYoluyla (). ()Deney ()Proje (). Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar AhmetArslan,FelsefeyeGiriş Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi ()DoğrudanDönüşümSistemi (x)bağıldeğerlendirme Araçlar Sayı Oran DerseDevamveKatılım 15 KısaSınav(lar) AraSınav(lar) 1 Ölçme(ve(Değerlendirme Ödev(ler)/Seminer(ler) DönemÖdevi/Proje Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) Diğer YarıyılSınavı 1 Toplam %(100 16/280

15 Haftalara(Göre(Ders(Konuları Hafta Konular Ön(Hazırlık 1 FelsefeNedir? DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 2 EskiYunandaFelsefe DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 3 Thales,Anaksimandros,Anaksimenes DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 4 Pythagorasçılar,DeğişmeProblemi DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 5 ElaaOkulu DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 6 Pluralistler DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 7 Sofistler DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 8 Sokrates DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 9 Platon DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 10 Aristotales DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 11 İnsanÜzerineFelsefe DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 12 Epikurosçuluk DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 13 Stoacılık DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 14 Septisizm DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 15 YeniPlatonculuk DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi Dersin(Öğrenme(Çıktıları(* Program(Yeterlilikleri PY01 Felsefe lisans düzeyi yeterliklerine dayalı olarak aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme. PY02Felsefe alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayıp farklı disiplinlerle ortak çalışma yapabilme. PY03Felsefe lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkili olarak kullanma. PY04Felsefe alanında edindiği bilgileri farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirip, yorumlayabilme ve çözümleyip yeni bilgilere ulaşma. PY05Felsefe alanında edindiği bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesinde kullanma. PY06Felsefe alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına yürütebilme /280

16 PY07Eğitim, kültür gibi alanlarda yürütülen çalışmalarda bağımsız ya da ekip çalışmasında sorumluluk alarak çözüm üretme. PY08Felsefe alanlında çalışmalarda ve sorun ele almada liderlik edebilme, ekip kurabilme. PY09Sorumluğu altında kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirme PY010Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerleri eleştirel bakış açısıyla ele alma. PY011Felsefede edindiği uzmanlık bilgilerin kullanarak toplumda kültürel, sanatsal duyarlılığı artırmak. PY012Felsefe alanında bilişim teknolojilerini ve, bilgisayar kullanabilme PY013Felsefe alında bilgi edinmede, edindiği bilgilerin kullanımında etik değerleri gözetebilme. PY014Felsefe alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini gözetip, tarih bilinciyle hareket edebilme. PY015Felsefe alanında edindiği uzmanlık bilgisiyle disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilme. PY016Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır *1:Çokdüşük2:Düşük3:Orta4:Yüksek5:Çokyüksek Dersin(Öğrenme,(öğretme(ve(derğerlendirme(etkinlikleri(çerçevesinde(iş(yükü(hesabı((Ortalama(Saat) Etkinlikler Sayısı Ön(Hazırlık Etkinlik(Süresi Toplam(İş(Yükü KuramsalDers UygulamalıDers Ödev(ler)/Seminer(ler) DönemÖdevi/Proje Uygulama(Lab.,Atölye,Arazi,PDÖ) Diğerbilgiedinmeçalışmaları KısaSınav(lar) AraSınav(lar) YarıyılSınavı ToplamİşYükü(Saat) Yuvarla[ToplamİşYükü(saat)/HaftalıkİşYükü(30)]=DersinAKTSKredisi 4 18/280

17 F.(Ders(Tanıtım(Formu( Dersin(Adı( Öğretim(Dili( KurumlarSosyolojisi Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey( ÖnLisans() Lisans(X) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi( ÖrgünÖğretim(X) İkinciÖrgünÖğretim() UzaktanÖğretim() Dersin(Türü( Dersin(Alan(Kodu( Ders(Kodu( Zorunlu(X) Seçmeli() SOSv106 Kuramsal(Saat( Uygulama(Saat( Toplam(Saat( Yarıyılı( Ulusal(Kredi( AKTS(Kredi( Bahar 3 3 Dersin(Amacı( Dersin(Özet(İçeriği( Ön(Koşul(Dersler( Önerilen(Seçmeli(Dersler( Dersin(Öğrenme(Çıktıları(( Dersin(Koordinatörü( Dersin(Öğretim(Elemanı( Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı( Bu derste öğrenci, kurumların bir sosyal sistem için önemini, anlamını kavrar, gevşek örüntülü bir aksiyonun kurum haline geliş sürecini, bu süreçiçindekiolasıaşamalarıvemekanizmalarıanlar,kurumlarınsosyal yapısal analizlerini yapabilmek için ele almaları gereken temel değişkenleri anlar ve ifade eder. Literatürde, sosyolojik yaklaşımların sosyalkurumlarelealışbiçimlerindekifarlılıklarınfarkınavarır. Toplumsal kurumların tarihi, oluşumu, Kurumlar arası ilişkiler, kurumv grup arasındaki farklar, temel kurumlar: Aile, din, hukuk, eğitim, sağlık, ekonomikvesiyasalkurumlar. Önkoşuldersbulunmamaktadır. 1.Sosyalkurumlarailişkintemelkavramlarıtanımlar. 2.Sosyal kurumlarla ilgili sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerisigeliştirir. 3.Toplumvekurumlararasındabağkurar. 4.Kurumlarıntarihseldeğişimlerinianalizeder. 5.Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olma ve eleştirel düşünebilmeyeteneğinigeliştirme. 6.Farklıtoplumlarınsosyalkurumlarınıbirbiriilekıyaslar. 7.Kurumlararasıilişkilerianalizeder. Doç.Dr.NurşenADAK 4. Doç.Dr.NurşenADAK Öğretim(Yöntemleri( (X)SözelAnlatım (X)ÖrnekOlay ()BilgisayarDestekli (X)Tartışma ()Drama ()Laboratuvar ()ProblemÇözme ()BuluşYoluyla (). ()Deney ()Proje (). Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar( 7. Güçlü,Sevinç,Kurumlara(Sosyolojik(Bakış,BireyYayıncılık,İstanbul, Türkkahraman, Mimar, Toplum( ve( Temel( Toplumsal( Kurumlar, Alp Yayınevi,Ankara, Aydın,Mustafa,Kurumlar(Sosyolojisi,VadiYay.,Ankara, Akyüz,Hüseyin,Kurumlar(Sosyolojisi,SiyasalKitabevi,Ankara, Giddens,Anthony,Sosyoloji,AyraçYayınevi,Ankara, Gökçe, Birsen, Türkiye nin( Toplumsal( Yapısı( ve( Kurumlar,, Savaş Yayıncılık,Ankara,1996 Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi( ()DoğrudanDönüşümSistemi ()BağılDeğerlendirme 19/280

18 ( Araçlar( Sayı( Oran( ( DerseDevamveKatılım 15 ( KısaSınav(lar) ( AraSınav(lar) 1 Ölçme(ve(Değerlendirme( Ödev(ler)/Seminer(ler) 1 ( DönemÖdevi/Proje ( Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) ( Diğer(.) ( YarıyılSınavı 1 ( Toplam( ( %(100( 20/280

19 Haftalara(Göre(Ders(Konuları( Hafta( Konular( Ön(Hazırlık( 1 Dersinkonusu,amacıve kapsamınıntanıtılması 2 Toplumsalkurumkavramınailişkin açıklamalar( Aydın,Mustafa,KurumlarSosyolojisi,VadiYay.,Ankara, AileKurumu Sayın, Önal Aile Sosyolojisi Ailenin Toplumdaki Yeri, Ege ÜniversitesiBasımevi,Bornovaİzmir,1990 Tekin, M.vE.Çiçek, Bilgi Çağında Bilgi Toplumu ve Bilgi 4 EkonomiKurumu Ekonomisi, C.C.Aktan, Moderniteden Postmoderniteye Değişim,ÇizgiKitabevi,Konya, SiyasetKurumuI Erden, Özgür, Pozitivist siyaset ideolojisinin iktidar ahlakı, üzerinebirnot,sosyolojidergisi,2010,(22):79v100 Üste, R. Bahar; Güzel, Berrin, Kamu kurumlarında örgütsel 6 SiyasetKurumuI siyaset: Belediye örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2010,19(2):63v78 7 DinKurumu Berger, Peter, Dinin Sosyal Gerçekliği, İnsan Yayınları, İstanbul, EğitimKurumu Adak, Nurşen, Kırsal/Kentsel Kesimde Eğitim ve İstihdam, AkademikAraştırmalarDergisi,24,2005,97v108 ÖNÜR,N.,(1988) SembolikEtkileşimciBirPerspektifleAile 9 İletişimI İçi İletişim İlişkilerinin Çözümlenmesi, Düşünceler, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Dergisi, Yıl 3, sayı, 3. İzmir. 10 İletişimII İnce Başaran, Gökçen, Medya ve toplumsal hafıza, Kültür veiletişim,2010,13(1):9v29 İçli, Tülin Günşen. Toplumdan Kopuş: Suç ve Şiddet, Der. 11 HukukKurumu Sezal, İhsan, Sosyolojiye Giriş, Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, SağlıkKurumuI Öztek, Zafer, Sağlıkta Kavramlar, Yeni Türkiye, Mayısv Haziran2001,yıl.7,Sayı.39,s.294v298 Nazlı, Aylin, Sapmanın Tıpsallaştırılması ya da Tıbbın 13 SağlıkKurumuII Toplumsal Normaliteyi Sağlaması, Sosyoloji Dergisi, Ege ÜniversitesiEdebiyatFakültesiYayınları,sayı.10,2001 Eker Öğüt, Gülin, Futbolun dayanılmaz çekiciliği, büyülenen 14 Sporkurumu taraftar portresi, fanatizm ve Beşiktaş, Milli Folklor, 2010,11(85):173v Dersingeneldeğerlendirmesi ( Dersin(Öğrenme(Çıktıları( Program(Yeterlilikleri( Toplam PY01 Sosyolojibilimiyleilgilitemel kavramlarınbilgisineve kavramlararasıilişkilerikurma becerisinesahiptir. PY02 Sosyalgerçekliğisosyolojik perspektiftendeğerlendirebilir PY03 Sosyalolayveolgular arasındanedensellikilişkisi kurabilir. PY04 Sosyolojialanıylailgilineyi nasılaraştıracağınınbilincindedir. 1 1 PY05 Küresel,bölgeselveyerel sosyaldeğişmeleriizleyerek, /280

20 kavrayıp,değerlendirir. PY06 Toplumlarınınyaşadığı dönüşümlerinnedenlerive sonuçlarıhakkındatemelbilgilere sahiptir. PY07 İçindeyaşadığıtoplumun yapısınıvekültürünütanırdiğer toplumlarlakarşılaştırabilir. PY08 Sosyalolayveolgularailişkin veritoplar,analizederveyorumlar. PY09 Sosyolojikolgularadair görüşlerinialanınsağladığıyöntem vebilgikümesinikullanarak geliştirmeveolaylarıyorumlamada yetkinliksahibidir PY10 Sosyolojiileilgiliedindiği bilgivebecerileri,yazılıvesözlü olarakaktarır. PY11 Yazılıvegörselkayıtları kullanaraksosyalvedavranış bilimlerialanındaözgünbilgi kaynaklarınaulaşır. PY12 Değişimeveyeniliğekarşı açıktutumasahiptir. PY13 Sosyolojialanındaedindiği bilgiyi,toplumsalsorumluluk bilinciylekullanır Dersin,(Program(Yeterliliklerine(Katkısı( Dersin(Öğrenme,(öğretme(ve(derğerlendirme(etkinlikleri(çerçevesinde(iş(yükü(hesabı((Ortalama(Saat)( Etkinlikler( Sayısı( Ön(Hazırlık( Etkinlik(Süresi( Toplam(İş(Yükü( KuramsalDers UygulamalıDers Ödev(ler)/Seminer(ler) DönemÖdevi/Proje Uygulama(Lab.,Atölye,Arazi,PDÖ) Diğerbilgiedinmeçalışmaları KısaSınav(lar) AraSınav(lar) YarıyılSınavı ToplamİşYükü(Saat) 90 Yuvarla[ToplamİşYükü(saat)/HaftalıkİşYükü(30)]=DersinAKTSKredisi 3 22/280

21 23/280

22 F.(Ders(Tanıtım(Formu( Dersin(Adı( Öğretim(Dili( SosyalAntropoloji Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey( ÖnLisans() Lisans(x) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi( ÖrgünÖğretim(x) İkinciÖrgünÖğretim() UzaktanÖğretim() Dersin(Türü( Dersin(Alan(Kodu( Ders(Kodu( Zorunlu(x) Seçmeli() SOSv107 Kuramsal(Saat( Uygulama(Saat( Toplam(Saat( Yarıyılı( Ulusal(Kredi( AKTS(Kredi( Güz 3 3 Dersin(Amacı( Dersin(Özet(İçeriği( Ön(Koşul(Dersler( Önerilen(Seçmeli(Dersler( Kültürvekültürünözellikleriniincelemek. Toplumvkültürilişkisi,kültürelsüreçler,gelenekler,Kültürelögeler. 1.Toplum,bireyvekültüretkileşiminiöğrenir. 2.Toplumlarınkültürlerininedensellikilişkileriiçindeöğrenir. Dersin(Öğrenme(Çıktıları(( 3.İçindeyaşadığıkültürütanırvediğerkültürlerlekarşılaştırır ( Dersin(Koordinatörü( Dersin(Öğretim(Elemanı( Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı( BirimYöneticisitarafındandoldurulacak 5. Prof.Dr.SevinçGüçlü Öğretim(Yöntemleri( (x)sözelanlatım (x)örnekolay ()BilgisayarDestekli (x)tartışma ()Drama ()Laboratuvar ()ProblemÇözme ()BuluşYoluyla (). ()Deney ()Proje (). 1 PhillipKottak,Antropoloji Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar( 13. CalvinWells,İnsanvedünyası 14. ( Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi( ()DoğrudanDönüşümSistemi (x)bağıldeğerlendirme ( Araçlar( Sayı( Oran( ( DerseDevamveKatılım 15 ( KısaSınav(lar) ( AraSınav(lar) 1 Ölçme(ve(Değerlendirme( Ödev(ler)/Seminer(ler) 1 ( DönemÖdevi/Proje ( Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) ( Diğer(.) ( YarıyılSınavı 1 ( Toplam( ( %(100( 24/280

23 Haftalara(Göre(Ders(Konuları( Hafta( Konular( Ön(Hazırlık( 1 Antropolojinindoğuşuvegelişimivealtdalları Derskitabındanhazırlık 2 SosyalAntropolojinindoğuşuveamaçları,incelemekonuları Derskitabındanhazırlık 3 SosyalAntropolojininyöntemleri Derskitabındanhazırlık 4 SosyalAntropolojidekidüşünceakımları Derskitabındanhazırlık 5 Kültürkavramıveözellikleri Derskitabındanhazırlık 6 Kültürleilgilitemelkavramlar Derskitabındanhazırlık 7 Kültürünögeleri Derskitabındanhazırlık 8 Ekonomiksistemler Derskitabındanhazırlık 9 Evlenme,akrabalıkveaile Derskitabındanhazırlık 10 Din Derskitabındanhazırlık 11 Siyasetveyönetimsistemleri Derskitabındanhazırlık 12 Dil Derskitabındanhazırlık 13 Kişilikantropolojisi,kişilikvekültür Derskitabındanhazırlık 14 Sağlıkvehastalıkileilgilikültürelözellikler Derskitabındanhazırlık 15 Uygulamalıantropoloji Derskitabındanhazırlık ( Dersin(Öğrenme(Çıktıları( Program(Yeterlilikleri( Toplam PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 Dersin,(Program(Yeterliliklerine(Katkısı( /280

24 Dersin(Öğrenme,(öğretme(ve(derğerlendirme(etkinlikleri(çerçevesinde(iş(yükü(hesabı((Ortalama(Saat)( Etkinlikler( Sayısı( Ön(Hazırlık( Etkinlik(Süresi( Toplam(İş(Yükü( KuramsalDers 15 UygulamalıDers Ödev(ler)/Seminer(ler) 1 DönemÖdevi/Proje Uygulama(Lab.,Atölye,Arazi,PDÖ) Diğerbilgiedinmeçalışmaları KısaSınav(lar) AraSınav(lar) 1 YarıyılSınavı 1 ToplamİşYükü(Saat) 18 Yuvarla[ToplamİşYükü(saat)/HaftalıkİşYükü(30)]=DersinAKTSKredisi 3 26/280

25 27/280

26 F.(Ders(Tanıtım(Formu( Dersin(Adı( Öğretim(Dili( İdareyeGiriş Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey( ÖnLisans() Lisans(X) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi( ÖrgünÖğretim(X) UzaktanÖğretim() Diğer() Dersin(Türü( Dersin(Alan(Kodu( Ders(Kodu( Zorunlu(X) Seçmeli() Kuramsal(Saat( Uygulama(Saat( Toplam(Saat( Yarıyılı( Ulusal(Kredi( AKTS(Kredi( Bahar 3 3 Dersin(Amacı( Dersin(Özet(İçeriği( Ön(Koşul(Dersler( Önerilen(Seçmeli(Dersler( Dersin(Öğrenme(Çıktıları(( Bu dersi alan öğrencilere kamu yönetiminin temel kavramlarını ve konularınıanlataraktürkkamuyönetimininyapısıveişleyişiniörneklerle açıklamaktır. BuderstebüyükölçüdekamuyönetimiveTürkkamuyönetimikonuları işlenmektedir. Bu anlamda; devlet, hükümet, kamu kuruluşları ilişkileri, devletin ve kamu kuruluşlarının asli ve sürekli görevleri, idarenin (kamu yönetiminin) olağan ve olağanüstü yetkileri, bürokrasi ve bürokrasi kuramları, Türkiye nin yönetim yapısı ve işleyişi olarak, merkezi ve yerindenyönetimsistemiözetlenmektedir.ayrıcatürkkamuyönetiminin insan öğesi olan kamu personeli, kamu malları, kamu maliyesi konuları tartışılmaktaveanlatılmaktadır. Yok. Yok. Dersin(Koordinatörü( v Dersin(Öğretim(Elemanı( Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı( 9. Öğrenciler ana hatlarıyla Türk Kamu Yönetiminin merkezi yapılanması,taşrauzantılarıveyerelyönetimlerkonusundabilgi sahibiolurlar. 10. Öğrenciler, kamu yönetimi kuramları ve özellikle de Türk Kamu Yönetimininörgütselyapısıveişleyişikonularında(kamumalları, kamu personeli, kamu mali yönetimi ve kamu yönetiminin denetimigibi)bilgilenir. 11. Öğrenciler, KPSS özellikle A Grubu kadroları (Müfettiş Yardımcılığı,UzmanYardımcılığı,Kaymakamlık,vb.)sınavlarınaön hazırlıktabulunmuşolurlar. 12. Öğrenciler yukarıda belirtilen konularda araştırma yapabilecek, rapor hazırlayabilecek (makale, bildiri, akademik etkinlikler, vb.) durumagetirilmeyeçalışılır. 13. Öğrenciler, yönetim bilimi alanında lisansüstü uzmanlık programlarınaönhazırlıkyapabilirler. 8. Prof.Dr.AliÖZTEKİN Arş.Gör.AliERDEM Öğretim(Yöntemleri( (X)SözelAnlatım ()ÖrnekOlay ()BilgisayarDestekli (X)Tartışma ()Drama ()Laboratuvar ()ProblemÇözme ()BuluşYoluyla (X)Sunum,Çizim ()Deney ()Proje (). Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar( 15. ÖZTEKİN,A.(2005)Yönetim%Bilimi,SiyasalKitabevi,Ankara. 16. TORTOP,N.vd.(2006)Yönetim%Bilimi,NobelyayınDağıtım,Ankara. 17. GÜNEY,S.vd(2001)YönetimveOrganizasyon,NobelYayınDağıtım, 28/280

27 Ankara. 18. CAN,H.(1997)Organizasyon%ve%Yönetim,SiyasalKitabevi,Ankara. 19. ACAR,M.(2006)Çağdaş%Kamu%Yönetimi,%NobelYayınDağıtım, Ankara. 20. BALCI,A.(2003)Kamu%Yönetiminde%Çağdaş%Yaklaşımlar,Seçkin Yayıncılık,Ankara. 21. YILMAZ,A.,ÖKMEN,M.(2004)Kamu%Yönetimi,GaziKitabevi,Ankara. 22. AYKAÇ,B.(2003)Türkiye de%kamu%yönetimi,yargıyayınevi,ankara. 23. SIMON,H.(1986)Kamu%Yönetimi,SiyasalBilgilerFakültesiYayınevi, Ankara. 24. WILSON,J.Q.(1996)Bürokrasi,TODAİEYayınları,Ankara. Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi( ()DoğrudanDönüşümSistemi (X)BağılDeğerlendirme ( Araçlar( Sayı( Oran( ( DerseDevamveKatılım 15 v ( KısaSınav(lar) ( AraSınav(lar) 1 %40 Ölçme(ve(Değerlendirme( Ödev(ler)/Seminer(ler) ( DönemÖdevi/Proje ( Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) ( Diğer(.) ( YarıyılSınavı 1 %60 ( Toplam( ( %(100( 29/280

28 Haftalara(Göre(Ders(Konuları( Hafta( Konular( Ön(Hazırlık( 1 Temel Kavramlar ve tanımlar, devlet örgütlenmesine ilişkin özetbilgiler OkumaParçası Devletin asli ve sürekli görevleri (temel kamu hizmetleri) OkumaParçası 2 olarak; dış politika, dış güvenlik, adalet, iç güvenlik, sağlık, eğitimvd. Kamu yönetiminin (idarenin) olağan (yürütme, örgütleme, OkumaParçası 3 düzenleme yapma, takdir, ceza verme) ve olağanüstü (olağanüstü hal, sıkı yönetim, kısmi ve tam zamanlı seferberlik,savaşhali)yetkileri. 4 Bürokrasi ve bürokrasi kuramları, K. Marks ın Bürokrasi OkumaParçası anlayışı,maxweberve İdealTipBürokrasi A.R. Michels ve Oligarşinin Tunç Kanunu, B. Rizzi OkumaParçası 5 Bürokratik Kolektivizm, Parkinson Kanunu ve Peter Prensibi Merkezdeki yapılanma (Başkent örgütlenmesi) OkumaParçası Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar kurulu 6 (Hükümet), bakanlıklar, Bağlı ve ilgili Kuruluşlar (Müsteşarlıklar, Başkanlıklar, Genel Müdürlükler, Yüksek KurumlarveKurullar) Merkezi yönetimin (başkent örgütünün) merkez dışı (taşra) OkumaParçası 7 uzantıları; İl yönetimleri (vali), İlçe yönetimleri (kaymakam) ilemerkeziyönetimininbölge,ilveilçebirimleri 8 Türkiye deidari(yönetsel)yerindenyönetimlerdenbelediye OkumaParçası yönetimleri(büyükşehirvediğerbelediyeler) 9 Ülkemizdeidariyerindenyönetimlerdenilözelidareleri,köy OkumaParçası vemahalleyönetimleri 10 Kamu üniversiteleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek OkumaParçası örgütleri Kamu mallarının özellikleri, gruplandırılması, edinilmesi OkumaParçası 11 (kamulaştırma ve satın alma işlemleri) devletleştirme, özelleştirmeveelkoyma Kamugörevlileri(personeli)özellikleri,sınıflandırılması(657, OkumaParçası , 2802, 926) hakları, görevleri, değerlendirilmesi (sicil sistemi),disiplinveyargılanması 13 Kamu maliyesi, kamu gelirleri, kamu harcamaları (giderleri) OkumaParçası vedevletbütçesi(hazırlanması,uygulanması,denetimi) Kamu yönetiminin denetimi; dış denetim olarak, siyasal, OkumaParçası 14 yargısal ve kamuoyu denetimi, iç denetim olarak, yönetsel (idari),hiyerarşik(sıradüzen)vevesayetdenetimi 15 GenelDeğerlendirme OkumaParçası ( Dersin(Öğrenme(Çıktıları(*( Program(Yeterlilikleri( Toplam PY01 PY02 PY03 PY04 PY PY06 PY07 PY /280

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ [ I. SINIF ] GAZ 117 Đletişim Bilimine Giriş Temel iletişim kuramı irdelenerek başlayan derste, iletişim süreci çözümlenmekte, kişilerarası, küçük grup, kurum içi iletişim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fe ned eb iy at Fa kü lte si 2 İçindekiler 5 Dekanın Mesajı 7 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 15 Psikoloji Bölümü 27 Sosyoloji Bölümü 7 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 Dekanın

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL ALAN KODU: 84

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL ALAN KODU: 84 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL ALAN KODU: 84 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 3 1.1.ISCED

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH SOSYAL ALAN PROGRAMLARI PROGRAMLARA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER Bu program ölçütleri başlığında Tarih nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar Yerel tarih hakkında

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSY 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YONETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YONETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YONETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ 11/26/2007 BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. Suat KARAKÜÇÜK Tel: 0 312 202 35 66 E-mail: ksuat@gazi.edu.tr

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) CGE101 Çocuk Gelişimine Giriş (2+0) 2 AKTS: 4 Bu dersin içeriği bir bilim alanı olarak

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI BUS 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı