Akdeniz(Üniversitesi(

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akdeniz(Üniversitesi("

Transkript

1 G.(Programdaki(Dersler(/(Program(Yeterlilikleri( 1.(Sınıf( Güz(Yarıyılı( Program(Ye Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS103 PSİKOLOJİYEGİRİŞ Z SOS105 FELSEFEYEGİRİŞ Z SOS107 SOSYALANTROPOLOJİ Z SOS109 HUKUKAGİRİŞ Z SOS113 SOSYOLOJİYEGİRİŞI Z SOS115 EĞİTİMSOSYOLOJİSİNEGİRİŞ Z TDB101 TÜRKDİLİI Z ATATÜRKİLKELERİVEİNKILAP TARİHİI Z İNGİLİZCEI FRANSIZCAI Z ALMANCAI BEDENEĞİTİMİI Z/S GÜZELSANATLARI Bahar(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS104 EKONOMİYEGİRİŞ Z SOS106 KURUMLARSOSYOLOJİSİ Z SOS108 İDAREYEGİRİŞ S SOS110 KLASİKMANTIK Z SOS112 SOSYOLOJİYEGİRİŞII Z TDB102 TÜRKDİLİII Z ATATÜRKİLKELERİVEİNKILAPTAR.II Z ENF101 BİLGİTEKNOLOJİLERİKULLANIMI Z İNGİLİZCEII Z FRANSIZCAII ALMANCAII BEDENEĞİTİMİII Z/S GÜZELSANATLARII SİYASETBİLİMİNEGİRİŞZ 5/280

2 2.(Sınıf( Güz(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS201 SOSYOLOJİTARİHİI Z SOS203 SOS205 SOS209 SOS211 SOS213 AİLESOSYOLOJİSİ İSTATİSTİKYÖNTEMLERI Z Z SOSYOLOJİDE ALAN ARAŞTIRMA TEK. Z FELSEFETARİHİI SOSYALPSİKOLOJİ S S İNSANKAYNAKLARIYÖNETİMİ S Bahar(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS202 SOSYOLOJİTARİHİII Z SOS204 SOS206 SOS208 SOS210 SOS214 SOS216 İSTATİSTİKYÖNTEMLERII GELİŞİMPSİKOLOJİSİ KÖYSOSYOLOJİSİ MODERNMANTIK DEMOGRAFİ FELSEFETARİHİII TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI Z S S S Z S S /280

3 3.(Sınıf( Güz(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS301 KENTSOSYOLOJİSİ Z SOS303 SOS305 SOS307 SOS309 SOS313 GÖÇSOSYOLOJİSİ EKONOMİKSOSYOLOJİ SOSYALTABAKALAŞMA TURİZMSOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİDEVERİANALİZİ Z Z S S Z SOS315 KÜRESELLEŞMETARTIŞMALARI S Bahar(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS302 ÇEVRESOSYOLOJİSİ Z SOS304 SOS306 SOS308 SOS310 SOS312 SOS318 SİYASETSOSYOLOJİSİ HUKUKVESUÇSOSYOLOJİSİ SOSYALHAREKETLER İLETİŞİMSOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİDEYÖNTEM SANATFELSEFESİ S S Z Z Z S SOS316 EDEBİYATSOSYOLOJİSİ S /280

4 4.(Sınıf( Güz(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS401 TOPLUMSALDEĞİŞME Z SOS403 ÇAĞDAŞSOSYOLOJİKTEORİLER Z SOS405 KÜLTÜRSOSYOLOJİSİ Z SOS407 SOSYALPROBLEMLER Z SOS415 SPORSOSYOLOJİSİ S SOS411 ENDÜSTRİSOSYOLOJİSİ S SOS413 BİTİRMEÇALIŞMASII Z SOS417 POPÜLERKÜLTÜR S Bahar(Yarıyılı( Yeterl Kodu Adı Z/S T.U.T Kredi SOS402 TÜRKSOSYOLOGLARI Z SOS404 MEDİKALSOSYOLOJİ Z SOS406 TÜRKİYENİNTOPLUMSALYAPISI Z SOS416 DİNSOSYOLOJİSİ S SOS410 KALKINMAVEAZGELİŞME 4 SOSYOLOJİSİ S SOSYOLOJİSEMİNERİ S BİTİRMEÇALIŞMASIII Z SOS420 POSTMODERNSOSYOLOJİ S /280

5 F.(Ders(Tanıtım(Formu( Dersin(Adı( Öğretim(Dili( PsikolojiyeGiriş Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey( ÖnLisans() Lisans(X) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi( ÖrgünÖğretim(X) İkinciÖrgünÖğretim() UzaktanÖğretim() Dersin(Türü( Dersin(Alan(Kodu( Ders(Kodu( Zorunlu(X) Seçmeli() SOS SOS103 Kuramsal(Saat( Uygulama(Saat( Toplam(Saat( Yarıyılı( Ulusal(Kredi( AKTS(Kredi( 3 Güz 5 4 Dersin(Amacı( Dersin(Özet(İçeriği( Ön(Koşul(Dersler( Önerilen(Seçmeli(Dersler( Dersin(Öğrenme(Çıktıları(( Dersin(Koordinatörü( Dersin(Öğretim(Elemanı( Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı( Girişniteliğindeolanpsikolojidersininamacı,öğrencilerintemelpsikoloji kavramlarınıkazanmalarınaveeleştireldüşünmebecerilerini geliştirmelerineyardımcıolmak,davranışınpsikolojik,bilişsel,fizyolojikve sosyaltemellerikonusundabilgisahibiolmalarınısağlamak,bilimsel düşünmeyönteminingeliştirilmesiveöğrencilerekendigelişimleri konusundakatkıdabulunmaktır. Birbilimolarakpsikolojinintanımıveişlevleri,amacı,altdallarıve içerikleri;psikolojidekullanılanaraştırmayöntemleri;davranışınbiyolojik temelleri,duyumvealgı;öğrenme,bellek,bilişvezihinselyetenekler; güdülerveduygular,kişilikgelişimi,normaldışıdavranışlar. 1.Psikolojinintarihselardalanını,psikolojibiliminitanımlar,psikoloji biliminingelişimini,amaçlarınıveilgilikavramlarınıaçıklar,bu kavramlarınbirbirleriileilişkilerinivefarklılıklarınıaçıklar. 2.Davranışınbiyolojikvefizyolojiktemelleriniaçıklar. 3.Öğrenme,gelişimvekişilikkuramlarınıvearaştırmayöntemlerini bulgularıileberaberaçıklar. 4.Bellekçalışmalarınıvearaştırmayöntemlerinibulgularıileberaber açıklar 5.Bilişvezihinselyeteneklerileilgiliyürütülenaraştırmayöntemlerini açıklar. 6.Bilincindeğişikdurumlarınıaçıklar 7.İnsanlarlailgiligözlemlerini,öğrenme,bellek,bilişselsüreçler, motivasyon,duygularbağlamındasorgular,açıklar. 8.Normaldışıdavranışlarınnelerolduğunu,nasıloluştuğunuverisk faktörleriniaçıklar. Öğr.Gör.EceVarlıkÖzsoy EceVarlıkÖzsoy Öğretim(Yöntemleri( (X)SözelAnlatım (X)ÖrnekOlay (X)BilgisayarDestekli (X)Tartışma ()Drama ()Laboratuvar (X)ProblemÇözme (X)BuluşYoluyla (). (X)Deney (X)Proje (). 1/280

6 Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar( 1. Morris,C.G.(2002).Psikolojiyianlamak(3.baskı).(H.B.AyvaşıkveM. Sayıl,Çev.).Ankara:TürkPsikologlarDerneğiYayınları. 2. Atkinson,R.L.;Atkinson,R.C..;Smith,E.E.;Bem,D.J.;Hoeksema,S. (1996). PsikolojiyeGiriş. 3. MorganC.(2009),PsikolojiyeGiriş,18.Baskı((Ed.Karakaş,S.VeEski R.),EğitimAkademi. Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi( ()DoğrudanDönüşümSistemi (X)BağılDeğerlendirme ( Araçlar( Sayı( Oran( ( DerseDevamveKatılım 15 ( KısaSınav(lar) ( AraSınav(lar) 1 %30 Ölçme(ve(Değerlendirme( Ödev(ler)/Seminer(ler) ( DönemÖdevi/Proje ( Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) ( Diğer(.) ( YarıyılSınavı 1 %70 ( Toplam( ( %(100( 2/280

7 Haftalara(Göre(Ders(Konuları( Hafta( Konular( Ön(Hazırlık( 1 Psikolojininalanı,diğerbilimdallarıileilişkisi Okuma,kaynaktarama 2 Psikolojidearaştırmayöntemleri Okuma,kaynaktarama 3 Davranışınbiyolojiktemelleri Okuma,kaynaktarama 4 Kalıtım,çevrevedavranış Okuma,kaynaktarama 5 Duyumvealgı Okuma,kaynaktarama 6 Bilincindeğişikdurumları Okuma,kaynaktarama 7 Öğrenme Okuma,kaynaktarama 8 Bellek Okuma,kaynaktarama 9 AraSınav 10 Bilişvezihinselyetenekler Okuma,kaynaktarama 11 Yaşamboyugelişim Okuma,kaynaktarama 12 Güdülerveduygular Okuma,kaynaktarama 13 Kişilik Okuma,kaynaktarama 14 Normaldışıdavranışlar Okuma,kaynaktarama 15 Stresvesağlıkpsikolojisi Okuma,kaynaktarama ( Dersin(Öğrenme(Çıktıları( Program(Yeterlilikleri( Toplam PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 Dersin,(Program(Yeterliliklerine(Katkısı( /280

8 Dersin(Öğrenme,(öğretme(ve(derğerlendirme(etkinlikleri(çerçevesinde(iş(yükü(hesabı((Ortalama(Saat)( Etkinlikler( Sayısı( Ön(Hazırlık( Etkinlik(Süresi( Toplam(İş(Yükü( KuramsalDers 15 UygulamalıDers Ödev(ler)/Seminer(ler) DönemÖdevi/Proje Uygulama(Lab.,Atölye,Arazi,PDÖ) Diğerbilgiedinmeçalışmaları KısaSınav(lar) AraSınav(lar) 1 YarıyılSınavı 1 ToplamİşYükü(Saat) Yuvarla[ToplamİşYükü(saat)/HaftalıkİşYükü(30)]=DersinAKTSKredisi 4/280

9 F.(Ders(Tanıtım(Formu( Dersin(Adı( EkonomiyeGiriş Öğretim(Dili( Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey( ÖnLisans() Lisans(x) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi( ÖrgünÖğretim(x) UzaktanÖğretim() Diğer() Dersin(Türü( Dersin(Alan(Kodu( Ders(Kodu( Zorunlu(x) Seçmeli() SOSv104 Kuramsal(Saat( Uygulama(Saat( Toplam(Saat( Yarıyılı( Ulusal(Kredi( AKTS(Kredi( Bahar 3 2 Dersin(Amacı( Dersinamacıöğrenciyetemeldüzeydemikrovemakroekonomibilgisi sağlamaktır. Buderskapsamındaöğrencilerepiyasaekonomisitanıtılarakvefiyat mekanizmasıaltındakıtkaynaklarınnasıldağıldığıanlatılmaktadır.piyasa ekonomisinegiriş,talep,arz,tüketicidavranışlarıteorisi,üretimteorisi, Dersin(Özet(İçeriği( tamveaksakrekabetgibitemelmikroekonomikonularıileulusalgelir, istihdam,issizlik,enflasyonveekonomikbüyümegibitemel makroekonomikonularıanalizedilmektedir. Ön(Koşul(Dersler( Yok Önerilen(Seçmeli(Dersler( Yok 1. Mikrovemakroekonominintemelkavramlarınıveilkelerinibilir. 2. Başlıcapiyasatürlerinibilirvekarşılaştırır. 3. Piyasavegeneldengekavramlarınıaçıklar. Dersin(Öğrenme(Çıktıları(( 4. Milligelir,işsizlik,bütçeaçığı,paraarzı,faizoranıveticaretaçığı gibideğişkenlerarasındakitemelilişkileritespiteder. 5. Ekonomikgöstergeleriokurvekarşılaştırır. 6. Güncelekonomikgelişmeleritakipeder. Dersin(Koordinatörü( 1. Dersin(Öğretim(Elemanı( Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı( Öğretim(Yöntemleri( (x)sözelanlatım ()ÖrnekOlay ()BilgisayarDestekli (x)tartışma ()Drama ()Laboratuvar (x)problemçözme ()BuluşYoluyla (). ()Deney ()Proje (). 11/280

10 4. Ertek,T.(2009)Temel%Ekonomi.%Beta. Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar( 5. Dinler,Z.(2010).İktisada%Giriş.%EkinYayınevi. 6. TÜİKistatistikleri Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi( ()DoğrudanDönüşümSistemi (x)bağıldeğerlendirme ( Araçlar( Sayı( Oran( ( DerseDevamveKatılım 15 ( KısaSınav(lar) ( AraSınav(lar) Ölçme(ve(Değerlendirme( Ödev(ler)/Seminer(ler) ( DönemÖdevi/Proje ( Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) ( Diğer(.) ( YarıyılSınavı 1 ( Toplam( ( %(100( 12/280

11 Haftalara(Göre(Ders(Konuları( Hafta( Konular( Ön(Hazırlık( 1 DersinKapsamı 2 TemelKavramlarveİktisattaYöntem Ertek;Dinler 3 İktisadiSorun:KıtlıkveSeçim Ertek;Dinler 4 Arz,TalepvePiyasaDengesi Ertek;Dinler 5 Arz,TalepElastikiyetAnalizleri Ertek;Dinler 6 HanehalkıDavranışıveTüketiciTercihi Ertek;Dinler 7 FirmaDavranışıveKarMaksimizasyonu Ertek;Dinler 8 TamRekabetPiyasası Ertek;Dinler 9 AksakRekabetPiyasaları Ertek;Dinler 10 AraSınav 11 MilliGelirKavramlarıveMilliGeliriBelirleyenFaktörler Ertek;Dinler 12 ParaveParaPolitikası Ertek;Dinler 13 EkonomikHayattakiİstikrarsızlıklar Ertek;Dinler 14 EkonomikBüyümeveKalkınma Ertek;Dinler 15 GenelTekrar ( Dersin(Öğrenme(Çıktıları(*( Program(Yeterlilikleri( PY01 PY02 PY03 PY04 PY05 PY06 PY07 PY08 PY09 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 *1:Çokdüşük2:Düşük3:Orta4:Yüksek5:Çokyüksek 13/280

12 Dersin(Öğrenme,(öğretme(ve(derğerlendirme(etkinlikleri(çerçevesinde(iş(yükü(hesabı((Ortalama(Saat)( Etkinlikler( Sayısı( Ön(Hazırlık( Etkinlik(Süresi( Toplam(İş(Yükü( KuramsalDers UygulamalıDers Ödev(ler)/Seminer(ler) DönemÖdevi/Proje Uygulama(Lab.,Atölye,Arazi,PDÖ) Diğerbilgiedinmeçalışmaları KısaSınav(lar) AraSınav(lar) YarıyılSınavı ToplamİşYükü(Saat) Yuvarla[ToplamİşYükü(saat)/HaftalıkİşYükü(30)]=DersinAKTSKredisi 14/280

13 15/280

14 1 F.(Ders(Tanıtım(Formu Dersin(Adı Öğretim(Dili FelsefeyeGiriş Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey ÖnLisans() Lisans(x) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi ÖrgünÖğretim(x) UzaktanÖğretim() Diğer() Dersin(Türü Dersin(Alan(Kodu Ders(Kodu Zorunlu(x) Seçmeli() SOS 105 Kuramsal(Saat Uygulama(Saat Toplam(Saat Yarıyılı Ulusal(Kredi AKTS(Kredi 3 3 Güz 3 4 Dersin(Amacı Dersin(Özet(İçeriği Ön(Koşul(Dersler Önerilen(Seçmeli(Dersler Dersin(Öğrenme(Çıktıları( Dersin(Koordinatörü Dersin(Öğretim(Elemanı Felsefenintemelkonularınıvekavramlarınıöğretmek,filozoflarıntemel sorunlaranasılyaklaştıklarınıincelemek Etik,siyasetfelsefesi,metafizikvebilgifelsefesigibikonularafilozofların yaklaşımlarınıelealmak, Yok Yok Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı 1)FelsefeyleİlgiliTemelKavramlarıAnlar. 2)FelsefeninTemelÖzellikleriniAnlar. 3)FelsefiAraştırmaYöntemVeTeknikleriniAyırtEder. 4)OlaylaraEleştirelBakabilmeYeteneği. 5)OlaylaraÇözümÜretebilme. 6)SorgulamaYeteneğiniGeliştirme. Prof.Dr.İsmailYakıt Öğretim(Yöntemleri (X)SözelAnlatım ()ÖrnekOlay (X)BilgisayarDestekli (X)Tartışma ()Drama ()Laboratuvar ()ProblemÇözme ()BuluşYoluyla (). ()Deney ()Proje (). Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar AhmetArslan,FelsefeyeGiriş Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi ()DoğrudanDönüşümSistemi (x)bağıldeğerlendirme Araçlar Sayı Oran DerseDevamveKatılım 15 KısaSınav(lar) AraSınav(lar) 1 Ölçme(ve(Değerlendirme Ödev(ler)/Seminer(ler) DönemÖdevi/Proje Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) Diğer YarıyılSınavı 1 Toplam %(100 16/280

15 Haftalara(Göre(Ders(Konuları Hafta Konular Ön(Hazırlık 1 FelsefeNedir? DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 2 EskiYunandaFelsefe DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 3 Thales,Anaksimandros,Anaksimenes DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 4 Pythagorasçılar,DeğişmeProblemi DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 5 ElaaOkulu DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 6 Pluralistler DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 7 Sofistler DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 8 Sokrates DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 9 Platon DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 10 Aristotales DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 11 İnsanÜzerineFelsefe DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 12 Epikurosçuluk DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 13 Stoacılık DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 14 Septisizm DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi 15 YeniPlatonculuk DersKitabınınİlgiliBölümlerinin OkunarakDerseGelinmesi Dersin(Öğrenme(Çıktıları(* Program(Yeterlilikleri PY01 Felsefe lisans düzeyi yeterliklerine dayalı olarak aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme. PY02Felsefe alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayıp farklı disiplinlerle ortak çalışma yapabilme. PY03Felsefe lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkili olarak kullanma. PY04Felsefe alanında edindiği bilgileri farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirip, yorumlayabilme ve çözümleyip yeni bilgilere ulaşma. PY05Felsefe alanında edindiği bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesinde kullanma. PY06Felsefe alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına yürütebilme /280

16 PY07Eğitim, kültür gibi alanlarda yürütülen çalışmalarda bağımsız ya da ekip çalışmasında sorumluluk alarak çözüm üretme. PY08Felsefe alanlında çalışmalarda ve sorun ele almada liderlik edebilme, ekip kurabilme. PY09Sorumluğu altında kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirme PY010Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerleri eleştirel bakış açısıyla ele alma. PY011Felsefede edindiği uzmanlık bilgilerin kullanarak toplumda kültürel, sanatsal duyarlılığı artırmak. PY012Felsefe alanında bilişim teknolojilerini ve, bilgisayar kullanabilme PY013Felsefe alında bilgi edinmede, edindiği bilgilerin kullanımında etik değerleri gözetebilme. PY014Felsefe alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini gözetip, tarih bilinciyle hareket edebilme. PY015Felsefe alanında edindiği uzmanlık bilgisiyle disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilme. PY016Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır *1:Çokdüşük2:Düşük3:Orta4:Yüksek5:Çokyüksek Dersin(Öğrenme,(öğretme(ve(derğerlendirme(etkinlikleri(çerçevesinde(iş(yükü(hesabı((Ortalama(Saat) Etkinlikler Sayısı Ön(Hazırlık Etkinlik(Süresi Toplam(İş(Yükü KuramsalDers UygulamalıDers Ödev(ler)/Seminer(ler) DönemÖdevi/Proje Uygulama(Lab.,Atölye,Arazi,PDÖ) Diğerbilgiedinmeçalışmaları KısaSınav(lar) AraSınav(lar) YarıyılSınavı ToplamİşYükü(Saat) Yuvarla[ToplamİşYükü(saat)/HaftalıkİşYükü(30)]=DersinAKTSKredisi 4 18/280

17 F.(Ders(Tanıtım(Formu( Dersin(Adı( Öğretim(Dili( KurumlarSosyolojisi Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey( ÖnLisans() Lisans(X) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi( ÖrgünÖğretim(X) İkinciÖrgünÖğretim() UzaktanÖğretim() Dersin(Türü( Dersin(Alan(Kodu( Ders(Kodu( Zorunlu(X) Seçmeli() SOSv106 Kuramsal(Saat( Uygulama(Saat( Toplam(Saat( Yarıyılı( Ulusal(Kredi( AKTS(Kredi( Bahar 3 3 Dersin(Amacı( Dersin(Özet(İçeriği( Ön(Koşul(Dersler( Önerilen(Seçmeli(Dersler( Dersin(Öğrenme(Çıktıları(( Dersin(Koordinatörü( Dersin(Öğretim(Elemanı( Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı( Bu derste öğrenci, kurumların bir sosyal sistem için önemini, anlamını kavrar, gevşek örüntülü bir aksiyonun kurum haline geliş sürecini, bu süreçiçindekiolasıaşamalarıvemekanizmalarıanlar,kurumlarınsosyal yapısal analizlerini yapabilmek için ele almaları gereken temel değişkenleri anlar ve ifade eder. Literatürde, sosyolojik yaklaşımların sosyalkurumlarelealışbiçimlerindekifarlılıklarınfarkınavarır. Toplumsal kurumların tarihi, oluşumu, Kurumlar arası ilişkiler, kurumv grup arasındaki farklar, temel kurumlar: Aile, din, hukuk, eğitim, sağlık, ekonomikvesiyasalkurumlar. Önkoşuldersbulunmamaktadır. 1.Sosyalkurumlarailişkintemelkavramlarıtanımlar. 2.Sosyal kurumlarla ilgili sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerisigeliştirir. 3.Toplumvekurumlararasındabağkurar. 4.Kurumlarıntarihseldeğişimlerinianalizeder. 5.Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olma ve eleştirel düşünebilmeyeteneğinigeliştirme. 6.Farklıtoplumlarınsosyalkurumlarınıbirbiriilekıyaslar. 7.Kurumlararasıilişkilerianalizeder. Doç.Dr.NurşenADAK 4. Doç.Dr.NurşenADAK Öğretim(Yöntemleri( (X)SözelAnlatım (X)ÖrnekOlay ()BilgisayarDestekli (X)Tartışma ()Drama ()Laboratuvar ()ProblemÇözme ()BuluşYoluyla (). ()Deney ()Proje (). Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar( 7. Güçlü,Sevinç,Kurumlara(Sosyolojik(Bakış,BireyYayıncılık,İstanbul, Türkkahraman, Mimar, Toplum( ve( Temel( Toplumsal( Kurumlar, Alp Yayınevi,Ankara, Aydın,Mustafa,Kurumlar(Sosyolojisi,VadiYay.,Ankara, Akyüz,Hüseyin,Kurumlar(Sosyolojisi,SiyasalKitabevi,Ankara, Giddens,Anthony,Sosyoloji,AyraçYayınevi,Ankara, Gökçe, Birsen, Türkiye nin( Toplumsal( Yapısı( ve( Kurumlar,, Savaş Yayıncılık,Ankara,1996 Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi( ()DoğrudanDönüşümSistemi ()BağılDeğerlendirme 19/280

18 ( Araçlar( Sayı( Oran( ( DerseDevamveKatılım 15 ( KısaSınav(lar) ( AraSınav(lar) 1 Ölçme(ve(Değerlendirme( Ödev(ler)/Seminer(ler) 1 ( DönemÖdevi/Proje ( Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) ( Diğer(.) ( YarıyılSınavı 1 ( Toplam( ( %(100( 20/280

19 Haftalara(Göre(Ders(Konuları( Hafta( Konular( Ön(Hazırlık( 1 Dersinkonusu,amacıve kapsamınıntanıtılması 2 Toplumsalkurumkavramınailişkin açıklamalar( Aydın,Mustafa,KurumlarSosyolojisi,VadiYay.,Ankara, AileKurumu Sayın, Önal Aile Sosyolojisi Ailenin Toplumdaki Yeri, Ege ÜniversitesiBasımevi,Bornovaİzmir,1990 Tekin, M.vE.Çiçek, Bilgi Çağında Bilgi Toplumu ve Bilgi 4 EkonomiKurumu Ekonomisi, C.C.Aktan, Moderniteden Postmoderniteye Değişim,ÇizgiKitabevi,Konya, SiyasetKurumuI Erden, Özgür, Pozitivist siyaset ideolojisinin iktidar ahlakı, üzerinebirnot,sosyolojidergisi,2010,(22):79v100 Üste, R. Bahar; Güzel, Berrin, Kamu kurumlarında örgütsel 6 SiyasetKurumuI siyaset: Belediye örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2010,19(2):63v78 7 DinKurumu Berger, Peter, Dinin Sosyal Gerçekliği, İnsan Yayınları, İstanbul, EğitimKurumu Adak, Nurşen, Kırsal/Kentsel Kesimde Eğitim ve İstihdam, AkademikAraştırmalarDergisi,24,2005,97v108 ÖNÜR,N.,(1988) SembolikEtkileşimciBirPerspektifleAile 9 İletişimI İçi İletişim İlişkilerinin Çözümlenmesi, Düşünceler, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Dergisi, Yıl 3, sayı, 3. İzmir. 10 İletişimII İnce Başaran, Gökçen, Medya ve toplumsal hafıza, Kültür veiletişim,2010,13(1):9v29 İçli, Tülin Günşen. Toplumdan Kopuş: Suç ve Şiddet, Der. 11 HukukKurumu Sezal, İhsan, Sosyolojiye Giriş, Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, SağlıkKurumuI Öztek, Zafer, Sağlıkta Kavramlar, Yeni Türkiye, Mayısv Haziran2001,yıl.7,Sayı.39,s.294v298 Nazlı, Aylin, Sapmanın Tıpsallaştırılması ya da Tıbbın 13 SağlıkKurumuII Toplumsal Normaliteyi Sağlaması, Sosyoloji Dergisi, Ege ÜniversitesiEdebiyatFakültesiYayınları,sayı.10,2001 Eker Öğüt, Gülin, Futbolun dayanılmaz çekiciliği, büyülenen 14 Sporkurumu taraftar portresi, fanatizm ve Beşiktaş, Milli Folklor, 2010,11(85):173v Dersingeneldeğerlendirmesi ( Dersin(Öğrenme(Çıktıları( Program(Yeterlilikleri( Toplam PY01 Sosyolojibilimiyleilgilitemel kavramlarınbilgisineve kavramlararasıilişkilerikurma becerisinesahiptir. PY02 Sosyalgerçekliğisosyolojik perspektiftendeğerlendirebilir PY03 Sosyalolayveolgular arasındanedensellikilişkisi kurabilir. PY04 Sosyolojialanıylailgilineyi nasılaraştıracağınınbilincindedir. 1 1 PY05 Küresel,bölgeselveyerel sosyaldeğişmeleriizleyerek, /280

20 kavrayıp,değerlendirir. PY06 Toplumlarınınyaşadığı dönüşümlerinnedenlerive sonuçlarıhakkındatemelbilgilere sahiptir. PY07 İçindeyaşadığıtoplumun yapısınıvekültürünütanırdiğer toplumlarlakarşılaştırabilir. PY08 Sosyalolayveolgularailişkin veritoplar,analizederveyorumlar. PY09 Sosyolojikolgularadair görüşlerinialanınsağladığıyöntem vebilgikümesinikullanarak geliştirmeveolaylarıyorumlamada yetkinliksahibidir PY10 Sosyolojiileilgiliedindiği bilgivebecerileri,yazılıvesözlü olarakaktarır. PY11 Yazılıvegörselkayıtları kullanaraksosyalvedavranış bilimlerialanındaözgünbilgi kaynaklarınaulaşır. PY12 Değişimeveyeniliğekarşı açıktutumasahiptir. PY13 Sosyolojialanındaedindiği bilgiyi,toplumsalsorumluluk bilinciylekullanır Dersin,(Program(Yeterliliklerine(Katkısı( Dersin(Öğrenme,(öğretme(ve(derğerlendirme(etkinlikleri(çerçevesinde(iş(yükü(hesabı((Ortalama(Saat)( Etkinlikler( Sayısı( Ön(Hazırlık( Etkinlik(Süresi( Toplam(İş(Yükü( KuramsalDers UygulamalıDers Ödev(ler)/Seminer(ler) DönemÖdevi/Proje Uygulama(Lab.,Atölye,Arazi,PDÖ) Diğerbilgiedinmeçalışmaları KısaSınav(lar) AraSınav(lar) YarıyılSınavı ToplamİşYükü(Saat) 90 Yuvarla[ToplamİşYükü(saat)/HaftalıkİşYükü(30)]=DersinAKTSKredisi 3 22/280

21 23/280

22 F.(Ders(Tanıtım(Formu( Dersin(Adı( Öğretim(Dili( SosyalAntropoloji Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey( ÖnLisans() Lisans(x) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi( ÖrgünÖğretim(x) İkinciÖrgünÖğretim() UzaktanÖğretim() Dersin(Türü( Dersin(Alan(Kodu( Ders(Kodu( Zorunlu(x) Seçmeli() SOSv107 Kuramsal(Saat( Uygulama(Saat( Toplam(Saat( Yarıyılı( Ulusal(Kredi( AKTS(Kredi( Güz 3 3 Dersin(Amacı( Dersin(Özet(İçeriği( Ön(Koşul(Dersler( Önerilen(Seçmeli(Dersler( Kültürvekültürünözellikleriniincelemek. Toplumvkültürilişkisi,kültürelsüreçler,gelenekler,Kültürelögeler. 1.Toplum,bireyvekültüretkileşiminiöğrenir. 2.Toplumlarınkültürlerininedensellikilişkileriiçindeöğrenir. Dersin(Öğrenme(Çıktıları(( 3.İçindeyaşadığıkültürütanırvediğerkültürlerlekarşılaştırır ( Dersin(Koordinatörü( Dersin(Öğretim(Elemanı( Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı( BirimYöneticisitarafındandoldurulacak 5. Prof.Dr.SevinçGüçlü Öğretim(Yöntemleri( (x)sözelanlatım (x)örnekolay ()BilgisayarDestekli (x)tartışma ()Drama ()Laboratuvar ()ProblemÇözme ()BuluşYoluyla (). ()Deney ()Proje (). 1 PhillipKottak,Antropoloji Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar( 13. CalvinWells,İnsanvedünyası 14. ( Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi( ()DoğrudanDönüşümSistemi (x)bağıldeğerlendirme ( Araçlar( Sayı( Oran( ( DerseDevamveKatılım 15 ( KısaSınav(lar) ( AraSınav(lar) 1 Ölçme(ve(Değerlendirme( Ödev(ler)/Seminer(ler) 1 ( DönemÖdevi/Proje ( Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) ( Diğer(.) ( YarıyılSınavı 1 ( Toplam( ( %(100( 24/280

23 Haftalara(Göre(Ders(Konuları( Hafta( Konular( Ön(Hazırlık( 1 Antropolojinindoğuşuvegelişimivealtdalları Derskitabındanhazırlık 2 SosyalAntropolojinindoğuşuveamaçları,incelemekonuları Derskitabındanhazırlık 3 SosyalAntropolojininyöntemleri Derskitabındanhazırlık 4 SosyalAntropolojidekidüşünceakımları Derskitabındanhazırlık 5 Kültürkavramıveözellikleri Derskitabındanhazırlık 6 Kültürleilgilitemelkavramlar Derskitabındanhazırlık 7 Kültürünögeleri Derskitabındanhazırlık 8 Ekonomiksistemler Derskitabındanhazırlık 9 Evlenme,akrabalıkveaile Derskitabındanhazırlık 10 Din Derskitabındanhazırlık 11 Siyasetveyönetimsistemleri Derskitabındanhazırlık 12 Dil Derskitabındanhazırlık 13 Kişilikantropolojisi,kişilikvekültür Derskitabındanhazırlık 14 Sağlıkvehastalıkileilgilikültürelözellikler Derskitabındanhazırlık 15 Uygulamalıantropoloji Derskitabındanhazırlık ( Dersin(Öğrenme(Çıktıları( Program(Yeterlilikleri( Toplam PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 Dersin,(Program(Yeterliliklerine(Katkısı( /280

24 Dersin(Öğrenme,(öğretme(ve(derğerlendirme(etkinlikleri(çerçevesinde(iş(yükü(hesabı((Ortalama(Saat)( Etkinlikler( Sayısı( Ön(Hazırlık( Etkinlik(Süresi( Toplam(İş(Yükü( KuramsalDers 15 UygulamalıDers Ödev(ler)/Seminer(ler) 1 DönemÖdevi/Proje Uygulama(Lab.,Atölye,Arazi,PDÖ) Diğerbilgiedinmeçalışmaları KısaSınav(lar) AraSınav(lar) 1 YarıyılSınavı 1 ToplamİşYükü(Saat) 18 Yuvarla[ToplamİşYükü(saat)/HaftalıkİşYükü(30)]=DersinAKTSKredisi 3 26/280

25 27/280

26 F.(Ders(Tanıtım(Formu( Dersin(Adı( Öğretim(Dili( İdareyeGiriş Türkçe Dersin(Verildiği(Düzey( ÖnLisans() Lisans(X) YüksekLisans() Doktora() Eğitim(Öğretim(Sistemi( ÖrgünÖğretim(X) UzaktanÖğretim() Diğer() Dersin(Türü( Dersin(Alan(Kodu( Ders(Kodu( Zorunlu(X) Seçmeli() Kuramsal(Saat( Uygulama(Saat( Toplam(Saat( Yarıyılı( Ulusal(Kredi( AKTS(Kredi( Bahar 3 3 Dersin(Amacı( Dersin(Özet(İçeriği( Ön(Koşul(Dersler( Önerilen(Seçmeli(Dersler( Dersin(Öğrenme(Çıktıları(( Bu dersi alan öğrencilere kamu yönetiminin temel kavramlarını ve konularınıanlataraktürkkamuyönetimininyapısıveişleyişiniörneklerle açıklamaktır. BuderstebüyükölçüdekamuyönetimiveTürkkamuyönetimikonuları işlenmektedir. Bu anlamda; devlet, hükümet, kamu kuruluşları ilişkileri, devletin ve kamu kuruluşlarının asli ve sürekli görevleri, idarenin (kamu yönetiminin) olağan ve olağanüstü yetkileri, bürokrasi ve bürokrasi kuramları, Türkiye nin yönetim yapısı ve işleyişi olarak, merkezi ve yerindenyönetimsistemiözetlenmektedir.ayrıcatürkkamuyönetiminin insan öğesi olan kamu personeli, kamu malları, kamu maliyesi konuları tartışılmaktaveanlatılmaktadır. Yok. Yok. Dersin(Koordinatörü( v Dersin(Öğretim(Elemanı( Dersin(Yardımcı(Öğretim(Elemanı( 9. Öğrenciler ana hatlarıyla Türk Kamu Yönetiminin merkezi yapılanması,taşrauzantılarıveyerelyönetimlerkonusundabilgi sahibiolurlar. 10. Öğrenciler, kamu yönetimi kuramları ve özellikle de Türk Kamu Yönetimininörgütselyapısıveişleyişikonularında(kamumalları, kamu personeli, kamu mali yönetimi ve kamu yönetiminin denetimigibi)bilgilenir. 11. Öğrenciler, KPSS özellikle A Grubu kadroları (Müfettiş Yardımcılığı,UzmanYardımcılığı,Kaymakamlık,vb.)sınavlarınaön hazırlıktabulunmuşolurlar. 12. Öğrenciler yukarıda belirtilen konularda araştırma yapabilecek, rapor hazırlayabilecek (makale, bildiri, akademik etkinlikler, vb.) durumagetirilmeyeçalışılır. 13. Öğrenciler, yönetim bilimi alanında lisansüstü uzmanlık programlarınaönhazırlıkyapabilirler. 8. Prof.Dr.AliÖZTEKİN Arş.Gör.AliERDEM Öğretim(Yöntemleri( (X)SözelAnlatım ()ÖrnekOlay ()BilgisayarDestekli (X)Tartışma ()Drama ()Laboratuvar ()ProblemÇözme ()BuluşYoluyla (X)Sunum,Çizim ()Deney ()Proje (). Ders(Kitabı(/(Önerilen(Kaynaklar( 15. ÖZTEKİN,A.(2005)Yönetim%Bilimi,SiyasalKitabevi,Ankara. 16. TORTOP,N.vd.(2006)Yönetim%Bilimi,NobelyayınDağıtım,Ankara. 17. GÜNEY,S.vd(2001)YönetimveOrganizasyon,NobelYayınDağıtım, 28/280

27 Ankara. 18. CAN,H.(1997)Organizasyon%ve%Yönetim,SiyasalKitabevi,Ankara. 19. ACAR,M.(2006)Çağdaş%Kamu%Yönetimi,%NobelYayınDağıtım, Ankara. 20. BALCI,A.(2003)Kamu%Yönetiminde%Çağdaş%Yaklaşımlar,Seçkin Yayıncılık,Ankara. 21. YILMAZ,A.,ÖKMEN,M.(2004)Kamu%Yönetimi,GaziKitabevi,Ankara. 22. AYKAÇ,B.(2003)Türkiye de%kamu%yönetimi,yargıyayınevi,ankara. 23. SIMON,H.(1986)Kamu%Yönetimi,SiyasalBilgilerFakültesiYayınevi, Ankara. 24. WILSON,J.Q.(1996)Bürokrasi,TODAİEYayınları,Ankara. Başarı(Notunu(Değerlendirme(Sistemi( ()DoğrudanDönüşümSistemi (X)BağılDeğerlendirme ( Araçlar( Sayı( Oran( ( DerseDevamveKatılım 15 v ( KısaSınav(lar) ( AraSınav(lar) 1 %40 Ölçme(ve(Değerlendirme( Ödev(ler)/Seminer(ler) ( DönemÖdevi/Proje ( Uygulama (Lab.,Atölye,Arazi,PDÖRaporları) ( Diğer(.) ( YarıyılSınavı 1 %60 ( Toplam( ( %(100( 29/280

28 Haftalara(Göre(Ders(Konuları( Hafta( Konular( Ön(Hazırlık( 1 Temel Kavramlar ve tanımlar, devlet örgütlenmesine ilişkin özetbilgiler OkumaParçası Devletin asli ve sürekli görevleri (temel kamu hizmetleri) OkumaParçası 2 olarak; dış politika, dış güvenlik, adalet, iç güvenlik, sağlık, eğitimvd. Kamu yönetiminin (idarenin) olağan (yürütme, örgütleme, OkumaParçası 3 düzenleme yapma, takdir, ceza verme) ve olağanüstü (olağanüstü hal, sıkı yönetim, kısmi ve tam zamanlı seferberlik,savaşhali)yetkileri. 4 Bürokrasi ve bürokrasi kuramları, K. Marks ın Bürokrasi OkumaParçası anlayışı,maxweberve İdealTipBürokrasi A.R. Michels ve Oligarşinin Tunç Kanunu, B. Rizzi OkumaParçası 5 Bürokratik Kolektivizm, Parkinson Kanunu ve Peter Prensibi Merkezdeki yapılanma (Başkent örgütlenmesi) OkumaParçası Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar kurulu 6 (Hükümet), bakanlıklar, Bağlı ve ilgili Kuruluşlar (Müsteşarlıklar, Başkanlıklar, Genel Müdürlükler, Yüksek KurumlarveKurullar) Merkezi yönetimin (başkent örgütünün) merkez dışı (taşra) OkumaParçası 7 uzantıları; İl yönetimleri (vali), İlçe yönetimleri (kaymakam) ilemerkeziyönetimininbölge,ilveilçebirimleri 8 Türkiye deidari(yönetsel)yerindenyönetimlerdenbelediye OkumaParçası yönetimleri(büyükşehirvediğerbelediyeler) 9 Ülkemizdeidariyerindenyönetimlerdenilözelidareleri,köy OkumaParçası vemahalleyönetimleri 10 Kamu üniversiteleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek OkumaParçası örgütleri Kamu mallarının özellikleri, gruplandırılması, edinilmesi OkumaParçası 11 (kamulaştırma ve satın alma işlemleri) devletleştirme, özelleştirmeveelkoyma Kamugörevlileri(personeli)özellikleri,sınıflandırılması(657, OkumaParçası , 2802, 926) hakları, görevleri, değerlendirilmesi (sicil sistemi),disiplinveyargılanması 13 Kamu maliyesi, kamu gelirleri, kamu harcamaları (giderleri) OkumaParçası vedevletbütçesi(hazırlanması,uygulanması,denetimi) Kamu yönetiminin denetimi; dış denetim olarak, siyasal, OkumaParçası 14 yargısal ve kamuoyu denetimi, iç denetim olarak, yönetsel (idari),hiyerarşik(sıradüzen)vevesayetdenetimi 15 GenelDeğerlendirme OkumaParçası ( Dersin(Öğrenme(Çıktıları(*( Program(Yeterlilikleri( Toplam PY01 PY02 PY03 PY04 PY PY06 PY07 PY /280

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) İkinci Örgün

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi KTS ULUSLRRSI PROJE YÖNETİMİ MN 313 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi 2 Dersin Kodu: SSY 2001 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz/III.Yarıyıl

Detaylı

Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora)

Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora) Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora) 1 2 Bilgi 1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANTROPOLOJİ SBF112 3.GÜZ 2 0 0 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANTROPOLOJİ SBF112 3.GÜZ 2 0 0 4 Önkoşullar ANTROPOLOJİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANTROPOLOJİ SBF112 3.GÜZ 2 0 0 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALAN KODU: 22

BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALAN KODU: 22 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALAN KODU: 22 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS. Program Yeterlilikleri. Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS. Program Yeterlilikleri. Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: No 1 Alanındaki ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 2 Alanında edindiği ileri düzeydeki

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES430 8.Bahar 2 0 0 4

Teori (saat/hafta) BES430 8.Bahar 2 0 0 4 TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Hukuk Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal

Detaylı

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL ALAN KODU: 14

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL ALAN KODU: 14 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL ALAN KODU: 14 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN 336 6 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ- 8 DOKTORA EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİTİRME TEZİ MAN 428 8 3 + 0 3 7. Prof. Dr. Kadir Aykut Top, Doç. Dr. E.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİTİRME TEZİ MAN 428 8 3 + 0 3 7. Prof. Dr. Kadir Aykut Top, Doç. Dr. E. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİTİRME TEZİ MAN 428 8 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YAŞAM BİLİMLERİ, DOĞA BİLİMLERİ, MATEMATİK VE İSTATİSTİK

YAŞAM BİLİMLERİ, DOĞA BİLİMLERİ, MATEMATİK VE İSTATİSTİK TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ YAŞAM BİLİMLERİ, DOĞA BİLİMLERİ, MATEMATİK VE İSTATİSTİK TEMEL ALAN KODU: 42, 44, 46 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİRMA DEĞERLEMESİ MAN Uluslararası Finansal Yönetim, Mali Tablolar Analizi

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİRMA DEĞERLEMESİ MAN Uluslararası Finansal Yönetim, Mali Tablolar Analizi DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİRMA DEĞERLEMESİ MAN 43 7 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Uluslararası Finansal Yönetim, Mali Tablolar Analizi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS BES121. GENEL İKTİSAT Önkoşullar

GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS BES121. GENEL İKTİSAT Önkoşullar GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl GENEL İKTİSAT Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Kaynaklar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu Bülent

Detaylı

Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları

Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk ve Etik LAW 334 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Spor Hukuku (LAW 223) Ders Detayları

Spor Hukuku (LAW 223) Ders Detayları Spor Hukuku (LAW 223) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Spor Hukuku LAW 223 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

SOSYAL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ TEMEL ALAN KODU: 31

SOSYAL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ TEMEL ALAN KODU: 31 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SOSYAL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ TEMEL ALAN KODU: 31 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2

Detaylı

Anayasa Yargısı (LAW 415) Ders Detayları

Anayasa Yargısı (LAW 415) Ders Detayları Anayasa Yargısı (LAW 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Yargısı LAW 415 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. 1. Oyun tanımı ve Oyunun tarihçesini öğrenir.

AVRASYA UNIVERSITY. 1. Oyun tanımı ve Oyunun tarihçesini öğrenir. Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Oyun ve Oyun Materyalleri Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

A) Her yıl. Quizler, Ödevler, Projeler, Derse katılım. B) 2. ve 3. sene. B) Staj değerlendirmesi & sunumu ve rapor. D) Çıkış anketi.

A) Her yıl. Quizler, Ödevler, Projeler, Derse katılım. B) 2. ve 3. sene. B) Staj değerlendirmesi & sunumu ve rapor. D) Çıkış anketi. YETERLİLİKLER FAALİYET/ STRATEJİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ A) ECON 101, ECON 102, A)Sınavlar, Notlar, ECON 201, ECON 211, ECON 221, ECON 212,, Derse katılım bölümü seçmeli B) Staj Y1. İktisat bilimiyle

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS)

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) DERSİN KODU DERSİN ADI YARIYILI SAATİ KREDİSİ Teori Uygulama DERS YÜKÜ AKTS RKT 0 Akademik Başarı

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Excel Uygulamaları MAN 427 7 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Excel Uygulamaları MAN 427 7 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Excel Uygulamaları MAN 427 7 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili BİLET SATIŞ (TICKETING) Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS. Etik ve Sosyal Sorumluluk BBA 208 Bahar 3, 0, 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - İngilizce

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS. Etik ve Sosyal Sorumluluk BBA 208 Bahar 3, 0, 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - İngilizce DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Etik ve Sosyal Sorumluluk BBA 208 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çevre Estetiği ICM 374 Her İkisi 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. T+U Saat. Ders Kodu Yarıyıl. Kredi AKTS MAN 220 ÇOKULUSLU FİRMALARDA PLANLAMA VE BÜTÇE

DERS BİLGİLERİ. T+U Saat. Ders Kodu Yarıyıl. Kredi AKTS MAN 220 ÇOKULUSLU FİRMALARDA PLANLAMA VE BÜTÇE DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl ÇOKULUSLU FİRMLRD PLNLM VE BÜTÇE MN 220 T+U Saat Kredi KTS 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİK MATH 176 2 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 1,5 2,3 2,5,12 8,12 1,2,5 2,12 1,3,4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİK MATH 176 2 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 1,5 2,3 2,5,12 8,12 1,2,5 2,12 1,3,4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİK MATH 176 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

Tablo 2. TYYÇ Düzeyleri Yeterlilik Profilleri

Tablo 2. TYYÇ Düzeyleri Yeterlilik Profilleri Tablo 2. Düzeyleri Yeterlilik Profilleri 1 Lisans programları içerisinde veya lisans programları ile ilişkilendirilmiş bilgi ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları 2 Lisans programları içerisinde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Vatandaşlık Hukuku (LAW 224) Ders Detayları

Vatandaşlık Hukuku (LAW 224) Ders Detayları Vatandaşlık Hukuku (LAW 224) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Vatandaşlık Hukuku LAW 224 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Otel İşletmeciliği Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çokuluslu Firmalarda Kontrol MAN 423 7 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çokuluslu Firmalarda Kontrol MAN 423 7 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çokuluslu Firmalarda Kontrol MAN 423 7 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı