Đl Sağlık Müdürl. Cegedim adlı. Türkiye Đlaç ve. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, GlaxoSmithKline

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Đl Sağlık Müdürl. Cegedim adlı. Türkiye Đlaç ve. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, GlaxoSmithKline"

Transkript

1 BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa Başlıklardan. SUT uygulamaları G e r i duyuruları ç e k m e Yeşil ve kırmızı reçete kapsamına alınan ilaçlar Normal Reçete Kapsamına alınan ilaçlar Eczane Vitrinleri Đlaç suistimali U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ ECZACI ODASI BÜROSU KAN ÜRÜNÜ-FAKTÖR - DĐYALĐZ HASTALARI DANIŞMA HATTI bursaeczaciodasi twitter.com/bursaeczodasi Sayı: 2 Đl Sağlık Müdürl ü ğ ü n ü n e c z a n e denetimlerinde dikkat edilmesi gereken konularla ilgili yazısına web sayfamızdaki 5 Mart 2013 tarihli duyurulardan ulaşabilirsiniz. GlaxoSmithKline Đlaçları A.Ş., yaptığı a ç ı k l a m a d a ; Dekstrometorfan içeren ve imal ruhsatına sahip oldukları Actidem isimli şurubun etken maddesin i H i n d i s t a n d a k i Konduskar isimli firmadan tedarik etmediklerini bildirmiştir. Đlgili yazıya web sayfamızdaki 5 Mart 2013 tarihli duyurulardan ulaşabilirsiniz. T.E.B. Yardımlaşma Sandığı ndan üyelerimize kullandırılan EGAŞ kredilerinde limit ,00 TL ye yükseltilmiştir. EGAŞ Kredisi kullandırım koşulları ise; 3 ay ödemesiz, 15 ay eşit taksit ödemeli, toplam 18 ay vade ve ,00 TL limit olarak ödenmektedir. EGAŞ Kredisi için fatura tutarının %10 unun donanım dışı EGAŞ ürünlerini kapsaması gerekmektedir. Türkiye Đlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarih ve 3234 sayılı 2013/2 Genelgesi ile TNF / 402 Blokeri (Đnfliksimab, E t a n e r c e p t, K a n a k i n u m a b, A b a t a c e p t, U s t e k i n u m a b, G o l i m u m a b v e Tosilizumab) ilaçlar arasına Sertolizumab etken maddeli ilacın da dahil edildiği Cegedim adlı firma tarafından eczacıların mail adreslerine Eczacıların sektöre bakış açıları ve beklentileri adlı anket gönderilerek eczacılardan doldurmaları istenmektedir. Bu çalışma TEB in onayı ve bilgisi dahilinde olmadığından eczacılarımızın bu ankete katılmamalarını hatırlatırız. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, eczanenin vitrin camına eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadının yazılacağı hüküm altına alınmış, bu alanların farklı amaçlarla kullanılmasını sağlayacak bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Nitekim T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Đlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ndan gelen sayılı yazıda da eczane vitrinlerinin mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı belirtilerek bu konuda üyelerimizin uyarılması talep edilmiştir. Eczane vitrinlerinde promosyon ve reklama dayalı ifadeler yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiğinden, vitrinlerden Grip aşısı gelmiştir, 1 alana 1 bedava, Taze nafta- lin gelmiştir, 65 yaş üzerine ücretsiz grip aşısı, Ücretsiz cilt analizi, Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur, Yeşil Kart ile anlaşmalıdır vb. görsellerin kaldırılması, Vitrinlerde sadece sözleşmesi olan eczanelerin, SGK Sözleşmeli Eczane ibaresine yer vermesi gerektiği hususunda gereken önemin gösterilmesi

2 Sayfa 2 Eczane ve ecza depolarında yapılan denetimlerde, ısı-nem kontrolünün ve buzdolabı ısısı kontrolünün yapılmadığı veya günlük olarak belirtilen saatlerde doldurulmadığı tespit edilmiştir. BLACK BERRY SPRAY, TAMĐFLU DĐNAMĐT VE ROLENZA MASAJ ROTADĐSK YAĞI HAKKINDA VE AKANZE MASAJ YAĞI Formülleri ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış tarihinde SUBOXONE SGK tarafından 2 mg / ülke 0.5 mg gene- 28 olan dil linde altı tb. ve başlatılan SUBOXONE 8mg e-reçete / 2 mg uygulamasında 28 dil altı tablet adlı e-reçete müstahzarlara olarak ait Genelgeye oluşturulmuş istinaden; kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçeteler SGK ya gönderilmeyecek * Söz konusu ilaçlar rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmızı reçeteye yazılacaktır. ISI VE NEM ÖLÇER CĐHAZLAR Đlaçlar ve Ecza deposunda bulundurulan ürünler Sağlık Bakanlığı Đlaç ve ile ilgili iyi dağıtım ve muhafa- Eczacılık uygulama Genel kılavuzunun Müdürlüğü 11. mtarafından a d d e sbirliğimize i n d e, gönderilen T ı b b i farmasötik ürünler, tarih, tıbbi malzeme, yazı ekinde, kozmetikler normal reçete ve benzer- ile veri- sayılı leri lecek gibi izlemeye çeşitli tabi ürün ilaçlar türleri kapsamına alınmış ayrı yerlerde olan GERALGĐNE depola- birbirindenır. P L UHer S bir T A Bürün L E T ışıktan, ( nemden parasetamol+30 ve sıcaklıktan mg kodein kaynakla- fos- m g fat) isimli ilaca ilişkin nabilecek zararları önlemek üzere, imalatçısınca belirlenen şartlar altında bulundurulur. Sıcaklık ve nem periyodik olarak izlenir, kaydedilir ve bu kayıtlar düzenli olarak gözden geçirilir denmekte ve 12. maddesinde, Özel sıcaklıkta saklanması öngörülen durumlarda, depolama alanları, istenen şartların dışına çıkıldığını belirten sıcaklık kaydediciler veya diğer cihazlar ile donatılmadır. Bu nitelikteki alanların her yerinde öngörülen şartların sağlandığını gösterecek yeterli cihazlar bulunmalıdır. denmektedir. Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde ilaçların sağlıklı bir şekilde saklanması ve hastaya ulaştırılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü onaylı özel programlı termometrenin (aylık olarak kayıt tutabilen, geriye dönük 30 gün sıcaklık kayıtlarını gösteren cihaz) temin edilmesi önemle rica olunur. BLACK BERRY SPRAY, DĐNAMĐT MASAJ YAĞI VE AKANZE MASAJ YAĞI T.C.Sağlık Bakanlığı'nın temizlemek, koku vermek, 5324 Sayılı Kozmetik görünümünü değiştirmek ve/ sayılı yazısında 1262 sayılı Kanunu na göre, kozmetik veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczanelenun Hakkında epiderma, Kanun'un tırnaklar, ilgili mad- ürün tanımı: Đnsan vücudu- iyi bir durumda tutmak olan delerine kıllar, saçlar, değinilerek dudaklar reçeteli ve satılmak genital kaydıyla organlar ruhsatlandırılan gibi değişik ilaç- dış bütün preparatları veya maddeleri kapsar. denmektedir. Bu nedenle cinsel ların dış reçetesiz kısımlarına, satışının dişlere yasak olduğu ağız hatırlatılmıştır. mukozasına Yazıda uygulanmak son gün- amaçlı kullanılan ürünler, ve lerde üzere grip hazırlanmış, tedavisinde tek kullanılan veya feromon içeren ürünler, temel amacı bu kısımları kayganlaştırıcılar, afrodizyak- SUBOXONE DĐL ALTI TABLET KIRMIZI REÇETE KAPSAMINA ALINDI lar, geciktiriciler vb. Kozmetik Kanunu kapsamına girmediğinden Black Berry Spray, Dinamit Masaj Yağı ve Akanze Masaj Yağı nın geri ç e k m e i ş l e m l e r i başlatılmıştır. KIRIMIZI, YEŞĐL, MOR VE TURUNCU REÇETELER HAKKINDA ancak Sağlık Bakanlığı nın ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yine fiziki olarak elle oluşturulmaya devam edilecektir. Kırmızı, mor, yeşil ve turuncu reçetelerin yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere eczanelerce alıkonularak saklanmasının ve ilgili nüshaların da kontroller için Đl Sağlık Müdürlükleri ne gönderilmesinin gerektiği bildirilmektedir.

3 Sayfa 3 ĐLAÇ TOPLAMA KAMPANYALARININ DURDURULMASI HAKKINDA Sağlık Bakanlığı Türkiye Đlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan bildirim ile; tüketicinin elinde bulunan, açılmış, kullanılmış, saklama koşulları bilinmeyen, dağıtım koşulları kontrol edilemeyen ilaçların yardım amacıyla da olsa ihtiyaç sahiplerine gönderilmesinin ve bu şekilde toplanan ilaçların yeniden kullanılmasının hastaların sağlığını tehlikeye sokabileceği nedeniyle ilaç toplama kampanyalarının ivedilikle durdurulması gerektiği Medula Sistemi nde katılım payından muaf ilaçlar için düzenlenen ilaç kullanım raporları yerine sehven katılım paylı raporların s e ç i l m e s i s o n u c u n d a ; kesilmemesi gereken ilaçların katılım paylarının ilgili kişilerin maaşlarından tahsil edildiğinin tespit edildiği Hasta mağduriyetinin önlenmesi için Medula Sistemi nde katılım payından muaf ilaçlar için düzenlenen i l a ç l a r l a uyumlu kullanım raporlarının seçilerek i ş l e m yapılmasını k o n u s u n d a g e r e k e n ö n e m i n gösterilmesi rica olunur. YEŞĐL, KIRMIZI REÇETE VE KONTROLE TABĐ ĐLAÇ KAPSAMINA ALINAN ĐLAÇLAR S e d a z o l a m 1 5 mg/3ml IM/IV/Rektal Çözelti Đçeren Ampul ve Sedazolam 50 mg/10ml IM/IV/Rektal Çözelti Đçeren Ampul isimli ilaçların Midazolam adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle Yeşil reçete ile Verilebilecek Đlaçlar kapsamına alındığı Vem Đla San. ve Tic. Ltd.Şti. adına ruhsatlı olan Talinat 0,1mg/2ml IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 10 2 ml ampul/kutu ve Talinat 0,5mg/10ml IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 1 10 ml ampul/kutu isimli ilaçlar Fentanil Sitrat adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle Kırmızı Reçete Đle Verilebilecek Đlaçlar kapsamına alındığı Söz konusu ilacın kırmızı reçete ile verilmesi gerekmekte olup, Talinat 0,1mg/2ml IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 10 2 ml ampul/kutu adlı ilaç kırmızı reçeteye en fazla 1 k u t u v e T a l i n a t 0,5mg/10ml IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul ml ampul/kutu adlı ilaç ise kırmızı reçeteye en fazla 3 kutu yazılabilecektir. Benzidamin HCL BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih: içeren preparatlar ile ilgili Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından söz konusu müstahzarların, tablet ve draje formunda olanlarının reçeteli ve kontrole tabii ilaç kapsamına alınmasına; pastil, gargara ve sprey formunda olanların ise normal reçeteli ilaç kapsamına alınmasına karar verildiği bildirilmektedir.

4 Sayfa 4 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Đlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ndan gelen yazıda Kuruma ulaşan şikayetlerde, ülkemizde son zamanlarda özellikle erişkinler tarafından büyüme hormonu ilaçlarının e n d i k a s y o n u d ı ş ı n d a (sporcular tarafından doping amaçlı veya Sağlık vücut Bakanlığı geliştirmek Đlaç ve üzere, Eczacılık yağ eritici Genel özelliğinden Müdürlüğü dolayı tarafından da Birliğimize kozmetik gönderilen amaçlı) gittikçe artan tarih, oranlarda sayılı suistimale yazı ekinde, açık normal şekilde reçete bilinçsizclecek izlemeye kullanılmakta tabi ilaçlar olduğu, kapsa- ile veri- bu mına ilaçların alınmış kullanıcılar olan GERALGĐNE tarafından P L U S eczanelerden T A B L E T ( 3 0reçete- siz parasetamol+30 şekilde temin mg kodein edildiği fos- 0 m g belirtilmektedir. fat) isimli ilaca ilişkin BÜYÜME HORMONU ĐLAÇLARI Mutlaka endokrin uzmanı hekimin gözetiminde ve belirlenen endikasyonlarda uygun görülen dozlarda kullanılması gereken bu ilaçlar, kanserojen etki gösterme, kan şekeri dengesini bozma ve tiroid fonksiyonlarını bozma gibi istenmeyen çok sayıda ve ciddi yan etkiler doğurabilmektedir. TAMĐFLU VE ROLENZA ROTADĐSK HAKKINDA T.C.Sağlık Bakanlığı'nın yazısında 1262 sayılı hi: ) serilerine; 2. ve 6197 Esayılı t oeczacılar p o s i dve e -Eczane- ler Enjeksiyonluk Hakkında Kanun'un Konsantre ilgili madme işlemi uygulanması kararı T E V A sınıf B seviyesinde geri çekdelerine Çözelti değinilerek Đçeren reçeteli Flakon satılmak 100mg/5ml kaydıyla ruhsatlandırılan isimli ürünün ilaç- alındığı bildirilmektedir. ların 10F30NK reçetesiz no lu satışının serisi yasak olduğu , hatırlatılmıştır. S.K.T: Yazıda ) son gün- (Đ.T: lerde için yapılan grip tedavisinde rutin kullanılan stabilite testleri sırasında limit dışı SUBOXONE durum gözlendiğinden, DĐL ALTI TABLET KIRMIZI 2. REÇETE KAPSAMINA ALINDI sınıf B seviyesinde (eczane, ecza Formülleri deposu, hastane ve kontrole v.b.) Theraflu Forte Tablet in K0984 serisi için T.C. tabi tedbiren madde geri içermesi çekme nedeniyle işlemi Kırmızı uygulanmaktadır. Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış Sağlık Bakanlığı tarafından kapalı blister içerisindeki olan SUBOXONE 2 mg / 0.5 mg 28 tablet üzerinde nokta şeklinde bir siyahlık tespit edilme- dil altı tb. Pulmicort ve SUBOXONE mg mg/ / 2 mg ml 28 Nebülizer dil altı tablet Süspansiyon adlı müstahzarlarsi sebebiyle, 2. Sınıf B isimli ait ürünün; Genelgeye AC0082 istinaden; seri seviyesinde geri çekme kararı * numaralı Söz konusu ilaçlar (Üretim rapora Tarihi: istinaden , psikiyatristler Son tarafından Kullanma kırmı- Tari- verilmiştir. zı reçeteye yazılacaktır sayılı Kanun Madde 24 uyarınca Büyüme hormonu içeren preparatların eczanelerden reçetesiz olarak satılmaması, aksi halde Đl Sağlık Müdürlüklerince yapılan denetimler ve tespitlerde aksi hareket eden eczaneler hakkında 6197 Sayılı Kanun Madde 24 ve Madde 44 e aykırılıktan cezai işlem uygulanması durumu söz konusu olacağından konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur. GERĐ ÇEKME DUYURULARI GERĐ ÇEKME DUYURULARI... Bu serinin ITS sisteminde satılama z konumunda olduğu, serinin satışının acilen durdurulması ve geri çekilmesi gerektiğinden ilgili sürecin söz konusu firma tarafından başlatıldığı N e t r o m i s i n Enjektabl 400mg/2 ml Solüsyon Đçeren Ampul isimli ürünün; serilerine; 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir.

5 Sayfa 5 SAHTE REÇETE DUYURULARI SAHTE REÇETE DUYURULARI... K B B U z m a n ı Op.Dr.Ahmet Kıvral'ın kaşe bilgileri kullanılarak sahte reçete düzenlendiği Muğla da KBB, Baş ve Boyun Cerrahi Uzmanı olarak çalışan Op.Dr.A.Murat Akşit in kaşe ve imzası taklit edilerek Murat Alp P adına düzenlenen Perebron şurup, Aferin kapsül yazılı reçetelerin sahte olduğu Kocaeli Acıbadem Hastanesi nde düzenlenen Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Mustafa Emirleroğlu un kaşe ve imzasının olduğu Aferin Kapsül yazılı 2 adet reçetede hekime ait noter tasdikli diplomadaki numaralarla uyuşmadığı, imzanın hekime ait olmadığı ve sahte olduğu Kocaeli Sağlık Md. tarafından tespit edilmiştir. Ümraniye Ata Diyaliz Merkezi nin mesul müdürü Dr.Mehmet Morgil e ait olmayan yazı, kaşe ve imza bilgileri kullanılarak Aferin kapsül reçetesi düzenlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca yazı ekinde iletilen Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü nün tarihli yazısında, Hendek 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli A ile Hekimi D r.ömer ÇOPUR un kaşe ve imzası taklit edilerek Aferin kapsül yazılmış reçeteler üretildiği tespit edilmiştir. Adı geçen doktorların reçetelerine rastlandığında hekimlerle irtibata geçmeden reçetenin karşılanmaması ve bir sahtecilik olayı ile karşılaşıldığında en yakın emniyet birimine bilgi aktarılması önemle rica olunur. ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ĐLAÇ SUĐSTĐMALĐ DUYURUSU tarih ve sayılı ilaç kullanım raporu bulunan Nuray K isimli vatandaşın Aldolan Ampul isimli ilaç için raporunda belirtilen kullanım dozunun üzerinde reçete düzenlettirdiği ve söz konusu ilacı yazdırmak için aile hekimlikleri, özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurarak eczanelerden temin ettiği tespit edilmiştir. Bülent G isimli şahsın epilepsi tanılı sahte ilaç kullanım raporu ile Akineton tablet, Akineton ampul ve Sudafed Tablet, Sudafed Şurup isimli ilaçları reçetelendirmek üzere sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduğu Erdinç S isimli hastanın Rivotril adlı ilacı farklı sağlık kurum ve kuruluşlarında yazdırma girişiminde bulunarak suistimal ettiği Adı geçen şahısların ilaç temininde bağımlılığı veya suistimali göz önüne alınarak yukarıdaki ilaçlara ait reçeteler yazılırken dikkat edilmesi ve takibi açısından hastanın kayıtlı olduğu aile hekimliğine yönlendirilmesi, ayrıca eczaneler tarafından reçete karşılanırken SGK Medula Sistemi nden provizyon alınması önemle rica olunur. Özel Mimaroba Tıp Merkezi nin bilgileri kullanılarak Ayşe M.. isimli şahıs adına Aspirin Plus C ve Aferin kapsül yazılmak suretiyle düzenlenen reçetenin Dr.Selim Yiğit tarafından düzenlendiği ancak sözkonusu Tıp Merkezi nde Selim Yiğit isimli doktorun hiçbir zaman çalışmadığı BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih:

6 Sayfa 6 RĐSPERĐDON VE PALĐPERĐDON UN PARENTERAL FORMLARI HAKKINDA SUT ta tarihinde yürürlüğe giren değişiklik Tebliği ile; 1) Sağlık Uygulama Tebliği - nin maddesinin (2) numaralı fıkrasında Yeni nesil risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise Ek:2/ C hükümlerine göre reçete edilebilir. şeklindeki düzenleme ile, bu etken maddelere ilişkin tarihinden önce düzenlenmiş sağlık raporlarının süresinin sonuna kadar geçerli kabul edileceği, tarihi öncesi başlamış hastalar için, hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerinin başlangıç kriteri olarak kabul edileceği, Tedavinin devamında yürürlükteki başlangıç kriterlerinin ayrıca aranmayacağı, (atipik) antipsikotiklerin parenteral formlarının psikiyatri uzman hekimi veya bu 2)Bu Tebliğ ile tedavi gruplarının uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim rapo- sonlandırma Sağlık Bakanlığı Đlaç ve tarih, 2009/66 başlangıç, sayılı idame Genelge ve iletilmektedir. kriterlerine yösında sisteminden düzenlenmiş onay alınarak reçeteler- karşı yal Güvenlik tarihi Kurumu ve provizyon sonra- Eczacılık Genel Müdürlüğü runa dayanılarak tüm hekimlerce reçete Birliğimize edilebilir. gönderilen Bu lerde, Formülü ve kontrole tabi ki Tebliğ minden hükümlerinin alınan dökümlerinin arana- ise nelik yapılan yeni düzenlemedlanan tarihlerine reçetelerin göre provizyon yürürlükte- siste- tarafından grup antipsikotiklerden tarih, sayılı m a d de i çermesi n eden iy le cağı bilgisayar belirtilmektedir. çıktısı olarak veya dijital yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- GERALGĐNE PLUS TABLET isimli ilacın normal reçete ile verilmesi gerekmektedir. ortamda muhafaza edilmesi gemına alınmış olan GERALGĐNE YENĐDEN REÇETE DÜZENLENMEKSĐZĐN rekmekte olup, elden YAPILACAK yapılan satış- ĐLAÇ TEMĐNĐ HAKKINDA P L U S T A B L E T ( m g larında reçete kayıt defterine kayıtlarının (4.5.) yapılması Arteriyel ve reçetelerin hipertansi- ecza- b) Yukarıda belirtilen hasta- parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca ilişkin tarihinyonelerde (I10 saklanması -I13) (I15) zorunludur. Sos- lıklarda sağlık raporuna daya- 3- den itibaren aşağıdaki rapor nılarak düzenlenmiş reçeteye TAMĐFLU VE ROLENZA ROTADĐSK HAKKINDA kodları ve bu rapor kodları ile 4- (4.8.) Hiperkolesterolemi*, istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin rin reçetesiz ilaç satışı eczaneden yapmama- ilgili ilaçların yazıldığı e-reçete T.C.Sağlık Bakanlığı'nın hiperlipidemi "Tamiflu" ve "Rolenza * (E78) Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- ilaç temin edilebilir. Bu şekil- esas alınacaktır. Takip eden ları duyurulmuş, aksi davranışta sayılı yazısında 1262 sayılı dönemlerde ise ilaç alma 5- bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili maddan (7.2.1.) stoklanmak Diabetes amacıyla Mellitus reçetesiz de ilaç temini, düzenlenmiş zamanında 6 ay boyunca (E10 olarak eczanelerden E14) temin edilmeye reçete tarihi itibariyle 6 aylık yeni bir e-reçete/reçete delerine değinilerek reçeteli satılmak kaydıyla ruhsatlandırılan ilaç- çalışıldığı, eczanelern de 1262 ve süreyi kapsar. Süre bitiminde düzenlenmesine gerek olmadan eczacı tarafından siste ( ) Sayılı Kanunlara Parkinson aykırı (G20) tekrar reçete düzenlenir. olarak ların reçetesiz satışının yasak olduğu ve hatırlatılmıştır. T.C numarası Yazıda tekrar son girile- gün- bu ilaçların reçetesiz elden satışını me ilk e-reçetenin numarası 7- (10.7.) Demans (F00) yaptığına dair duyumların Bakanlıklarına ulaştığı bildirilerek, Eczanele- (F01.1 F01.9) (F02-F03) lerde rek devam grip tedavisinde reçetesi kullanılan şeklinde (G30) ilaç teminine olanak sağlanmıştır. Bu DĐL nedenle, ALTI TABLET hastanın KIRMIZI REÇETE 8- (12.1.) KAPSAMINA Glokom ALINDI (H40.1- SUBOXONE H40.9) devam reçetelerini temin edebilmesi için eczaneye ibraz etmek üzere e-reçete numarasını içeren ilk reçete çıktısının mutlaka verilmesi gerekmektedir. 1- (4.1.) Kalp Yetmezliği (I50) 2- (4.2.) Koroner Arter Hastalığı (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5- Z95.9) 9- (12.2) Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2) (H44.1) (T86.8- T86.9) 10- (12.3.) Kuru göz sendromu (H04.1) c) 6 ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlenmeksizin bu miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak SUT ta belirtilen özel hükümler ile düzenlenmiş reçetede yazılı günlük kullanım dozuna göre bir seferde üç aylık tedavi dozunun aşılmaması gözetilir. ç) Raporun geçerlilik süresinin bitmesi durumunda yeniden rapor ve reçete düzenlenmesi şartı aranır.

7 Sayfa 7 Aşağıdaki durumlar haricindeki tüm reçeteler E- reçete olmak zorundadır. 1) Majistral ilaç içeren reçeteler, 2) Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler, 13) Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler, on haftalık süre 5510 sayılı 3) Đşyeri Sağlık Hekimlerinin Bakanlığı yazdıkları reçeteler, Đlaç ve tarih, 2009/66 sayılı Genelge iletilmektedir. hali sisteminden olarak kabul onay edilir.), alınarak karşı- Kanun yal Güvenlik bakımından Kurumu provizyon analık 14) Yabancı ülkelerle yapılan Eczacılık Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında Formülü ve Kurum kontrole tara- tabi lokavt minden hali, alınan dökümlerinin ise Afet lanan ve reçetelerin savaş ile provizyon grev siste- ve tarafından Birliğimize gönderilen 4) Aile hekimlerinin Gezici tarih, sayılı sağlık hizmeti (Eczane Olmayan Yerleşim Yeri Reçetesi) fından m a d de sağlık i çermesi hizmeti nverilen eden iy le 18 bilgisayar yaş altı çıktısı çocuklar, olarak veya dijital yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- kişilere GERALGĐNE düzenlenen PLUS TABLET reçeteler, isimli ilacın normal reçete ile verilmesi ge- muhtaç rekmektedir. kişiler (Özürlülük Tıbben ortamda başkasının muhafaza edilmesi bakımına ge- (MOBĐL) kapsamında düzenledikleri alınmış reçeteler olan GERALGĐNE (Bu dururekmekte olup, elden yapılan satış- ölçütü, Sınıflandırılması ve (Yurtdışı Reçeteleri) mına P mu L U S belirten T A B L ibarenin E T ( reçete- m g 15) Allerji Aşıları Reçeteleri, larında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin ecza- Kurulu Raporları Hakkında özürlülere Verilecek Sağlık parasetamol+30 de olması ve mg Doktorun kodein fos- im- (Eklendi) fat) za+kaşesi isimli ilaca ile ilişkin durumun onaynelerde saklanması zorunludur. Sos- Yönetmelik kapsamında, lanmış olması zorunluluğu 16) Sağlık Uygulama Talimatının maddesinin 2. yetkilendirilmiş özürlü sağlık TAMĐFLU VE ROLENZA ROTADĐSK HAKKINDA getirildi.) kurulu raporu vermeye yetkili fıkrasının b maddesinde T.C.Sağlık Bakanlığı'nın "Tamiflu" ve "Rolenza Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- özürlü olduğu Özürlü Sağlık lerinde düzenlenen Reçete- hastane sisteminden proviz- sağlık rin reçetesiz kuruluşlarınca, ilaç satışı yapmamaları duyurulmuş, aksi davranışta ağır 5) Hastanelerin Acil Poliklinik- tanımlanan ve MEDULA sayılı yazısında 1262 sayılı bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin kişiler, tıbben başkası- yapılacağı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili maddan stoklanmak amacıyla reçetesiz Kurulu Raporu ile belgelenler, (Bandrolde, doktor kaşeyon alınamamasına rağmen dirilen olarak eczanelerden temin edilmeye sinde acil ibaresi olması sağlık hizmeti sunulması nın bakımına muhtaç kişiler delerine değinilerek reçeteli satılmak kaydıyla ruhsatlandırılan ilaçteler, 6197 Sayılı (Bu Kanunlara maddedeki aykırı haller olarak çalışıldığı, eczanelern de 1262 ve yeterlidir) durumunda düzenlenen reçeların 6) reçetesiz Kamu idareleri satışının yasak bünyesindeki hatırlatılmıştır. kurum Yazıda hekimliklerinin son gün- aşağıda olduğu bu ilaçların belirtilmiştir.) reçetesiz elden satışını yaptığına dair duyumların Bakanlıklarına hal ulaştığı (Ani bildirilerek, gelişen hastalık, Eczanelelerde düzenledikleri grip tedavisinde reçeteler, Acil kullanılan kaza, yaralanma ve benzeri SUBOXONE 7) Verem DĐL savaş ALTI TABLET dispanserlerinde düzenlenen durumlarda olayın meydana KIRMIZI REÇETE KAPSAMINA ALINDI reçeteler, 8) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde düzenlenen reçeteler, 9) Toplum sağlığı merkezlerinde düzenlenen reçeteler, 10) 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde düzenlenen reçeteler, MANUEL REÇETE DÜZENLENEBĐLECEK DURUMLAR 11) Üniversitelerin medikos o s y a l b i r i m l e r i n - de düzenlenen reçeteler, 12) Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm birimlerinde düzenlenen reçeteler, gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.), Đş kazası ile meslek hastalığı hali, Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık, Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, Analık hali (Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir.). 17) Yukarıdaki haller dışında MEDULA sisteminin ve/ veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçeteye Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete e düzenle- nememiştir ibaresi kaşe ya da el yazısı ile yazılarak bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.

8 Sayfa 8 1) Ferrosanol Duodenal 20 TB 2 1 den 3 kutu verilebilir mi? - Evet, 2 1 den 3 kutu verilebilir. Hastanın raporu mevcut ise ve ilk defa başlamıyor ise 3 aylık dozda verilebilir. 2) Roaccutane 30 TB 7) 1 Şubat tan itibaren yürürlüğe giren devam reçetelerin- bilgisayar çıktısı şeklinde 2 1 den 2 kutu verilebilir mi? Sağlık Bakanlığı Đlaç ve yal Güvenlik Kurumu provizyon de tarih, doktor 2009/66 reçeteye sayılı ilk Genelge yazışında 1 kutu yazdıysa hasta 1 düzenlenmiş reçetelerde de iletilmektedir. sisteminden onay alınarak karşı- olup da manuel olarak Eczacılık Genel Müdürlüğü den 2 kutu verilebilir. tarafından Birliğimize gönderilen kutu bittikten sonra eczaneye bu lanan ibareler reçetelerin belirtilse provizyon dahi imza+kaşminden alınan istenmektedir. dökümlerinin E- ise siste tarih, sayılı geldiğinde Formülü hastaya ve kontrole 3 aylık tabi 3) Hasta ilk defa Ventolin Inh doz m averilebilir d de i çermesi mi? n eden iy le reçetelerde bilgisayar çıktısı doktor olarak Sistem - veya dijital yazı 200 ekinde, den 4 2 normal dozunda reçete ile 2 kutu verilecek yazıldı. izlemeye 2 kutu tabi verilebilir ilaçlar kapsa- mi? GERALGĐNE PLUS TABLET isimli ilacın Hayır, normal hastaya reçete ilk ile reçetesin- verilmesi getiğindrekmektedir. ekstra herhangi bir den ortamda Gezici muhafaza sağlık hizmeti edilmesi seç- ge- - mına alınmış olan GERALGĐNE de rekmekte ne kadar olup, miktar elden yazıldıysa yapılan satışlarında defasında reçete kayıt defterine yalnızca kayıtla- o tur. işlem yapılmasına gerek yok- P- L4 2 U S den T A B L2 E T kutu ( 3 0verilebi- lir. Hasta ilk mg kullanımından kodein fos- kadar rının yapılması ilaç verilebilir. reçetelerin Hastanın ecza- 0 m g her parasetamol+30 fat) sonraki isimli ilaca reçetelerinde ilişkin aylık ilk nelerde reçetesine saklanması 3 aylık zorunludur. doz yazılır ise hasta devam reçetesi ber yazılan Đlaç Güvenlik Đzle TAMĐFLU VE ROLENZA ROTADĐSK HAKKINDA ile 3 aylık alabilir. Formu e-reçete ekinde Ku- Sos- 12) Tnf Blokeri ilaçlarla bera- doz alabilir. 4) Lantus Solostar ödenme rum a T.C.Sağlık Bakanlığı'nın "Tamiflu" ve "Rolenza Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- rin reçetesiz gönderilmeli ilaç satışı mi? şartları nelerdir? yapmamaları duyurulmuş, aksi davranışta 8) Klopidrogel içeren ilaçlarda ne değişti? - Đlaç Güvenlik Đzlem Formu sayılı yazısında 1262 sayılı bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı ve Prospektusunde sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili mad- Lantus dan stoklanmak amacıyla reçetesiz nun ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta Solostar günde sadece 1 olarak eczanelerden temin edilmeye - 18 Ocak 2013de yürürlüğe defa kullanılır dendiğinden delerine değinilerek reçeteli satılmak kaydıyla ruhsatlandırılan ilaç- O6197 c a k Sayılı v e Kanunlara s o n raykırı a s ı nolarak d a tarihi ve sayısı e-reçetede be- giren çalışıldığı, SUT eczanelern değişikliği de ile ve adına düzenlendiği ibaresi, sadece 1 x ünite şeklinde ödenir. 2x ünite şeklindeki ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son gün- INTOLERANSI yaptığına dair duyumların gerekmemek- Bakanlık- ekinde Kurum a gönderilme- çıkan bu ilaçların raporlarda reçetesiz elden artık satışını GIS lirtilmek zorunda olup, reçete kullanışlar kesinti sebebidir. lerde grip tedavisinde kullanılan tedir. larına ulaştığı 18 Ocak bildirilerek, öncesi Eczanele- raporlarda ibareyi hala aramaktayecektir. 5) Levemir Flexpen ödenme şartları nelerdir? dırlar. Bu ibarenin SUT tan 13) Roaccutane gibi oral SUBOXONE DĐL ALTI TABLET KIRMIZI REÇETE çıkarılması KAPSAMINA ile ALINDI hastanın retinoidlerin kullanımında - P r o s p e k t u s u n d e O r a l Coraspin, Ecopririn v.s. gibi Hasta Bilgilendirme Formu Antidiyabetikler ile kombine ilaçları da yanında kullanmasındaki sıkıntı ortadan derilmeli mi? reçete ekinde Kurum a gön- kullanımında günde sadece 1 defa uygulanır dendiğinden kalkmıştır. o r a l A n t i d i y a b e t i k l e r ile sadece 1 x ünite şeklinde ödenir. Ancak Hasta Oral Antidiyabetik kullanmıyor ise de en fazla 2x ünite olarak ödenir. SGK UYGULAMALARIYLA ĐLGĐLĐ SORU VE CEVAPLAR 6) Majistral ilaç içeren reçetelerde karekod içeren ilaçlar için ayrı bir reçeteye ihtiyaç var mı? -Hayır. Majistral ilaç içeren reçetelerde başka ilaçlarda yazılsa da reçete manuel olarak tek 1 reçete olarak düzenlenebilir. 10) Diyaliz Solüsyonlarında Karekod olması gerekir mi? - H a y ı r D i y a l i z Solusyonlarında Karekod uygulaması 01/01/2014 de başlayacaktır. 11) Manuel yazılan reçetelerde Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir, Mobil, Gezici Sağlık hizmeti ibaresinin yanına imza+kaşe isteniyor mu? - Evet, Manuel reçetelerde bu ibarelerin yanına Doktorun bu ibareyi onayladığına dair imza + kaşe gerekiyor. Hatta - Hayır, Adı geçen ilaçlarda Güvenlik ve Endikasyon Formu nun reçete ekinde Kurum a iletilmesi ya da e- reçeteye bilgilerin yazılması gerekmemektedir.

9 Sayfa 9 Iğdır Tacirli ASM de görev yapan Dr.Muhammet Buğra Han Acar a ait ile seri nolar arası yeşil reçeteler kaybolmuştur. Sinop Yalvaç Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği nde kullanılan seri numaralı kırmızı reçete ile KAYIP YEŞĐL, KIRMIZI REÇETELER VE DOKTOR KAŞESĐ 08-YD nolu yeşil reçetenin3. nüshası ve nolu yeşil reçetenin aslı kaybolmuştur. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi nde görev yapmakta olan Uzm.Dr.Gülgün Aydın Altıok a teslim edilen 11-YA seri nolu yeşil reçete kaybolmuştur. Hatay Samandağ Sağlık Müdürlüğü nde grev yapan Dr. Sunay Gülşen in doktor kaşesi kaybolmuştur. Mert Ölmez isimli hastanın tarih ve 23 nolu hemofili karnesi kaybolmuştur. PĐYASADA OLMAYAN ĐLAÇLAR Medula Eczane Provizyon Sistemi nde kayıtlı olup da, piyasada bulunmayan ilaçların web sayfamız üzerinden bildirimi yapılabilmektedir. Türkiye Đlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nun resmi nternet sitesinde (www.iegm.gov.tr) sağ sütunda SKRS3 E- REÇETE ĐLAÇ LĐSTESĐ bölümünden güncel listeyi takip edebilirsiniz. ANKARA ÜN. RAPORLARI AFERĐN KAPSÜL HAKINDA Ankara Ünv. Đbni Sina Arş. ve Uyg.Hastanesi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporlarında hizmetin hızlı yürümesi, mesai saatleri içinde ve dışında akademik, idari görevler nedeniyle olası hasta mağduriyetlerinin önlenmesi açısından sağlık raporlarını başhekimlik mührü ile mühürlemeye ve ıslak imzalama Algoloji Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Enver Özgencil ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bşk. Prof.Dr. Halil Kurt un yetkili kılınmasının uygun görüldüğü Đl Sağlık Müdürlüğü ne ulaşan şikayetlerden Aferin 30 Kapsül ün eczanelerden reçetesiz temin edilmeye çalışıldığı, hasta ile eczacı arasında tartışmalar yaşandığı B u n e d e n l e, söz konusu ilacın Normal reçete ile verilmesi, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunlu olup, Medula Sisteminden onay alınan dökümlerinin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda saklanması gerekmektedir. BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih:

10 Sayfa sayılı Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinde yer alan iş yeri risk değerlendirmesi, analiz raporunun hazırlanması, acil durum ve yangınla mücadele planı hazırlanması gibi konularda yapılması gerekli işlemler ve sürelerine ilişkin TEB tarafından hazırlanan Sağlık Bakanlığı Đlaç ve Risk Analiz ve Değerlendirme Eczacılık formu Çalışma Genel ve Müdürlüğü Sosyal tarafından Birliğimize gönderilen Güvenlik Bakanlığı yetkililerine iletilmiş olup, Kurum tarih, sayılı yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından eczacılarımıza yapılması gereken mına alınmış olan GERALGĐNE P L U S T A B L E T ( m g işlemler ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. isimli ilaca ilişkin parasetamol+30 mg kodein fosfat) ĐŞYERĐ RĐSK DEĞERLENDĐRMESĐ ve kuruluşlara itibar edilmemesi, da bahsi geçen konularda TEB ve Eczacı Odaları eczacılarımıza ilerleyen vasıtasıyla yapılacak olan günlerde TEB tarafından duyuruların takip edilmesi ayrıntılı bilgiler verilecek olup, gerekmektedir. bu aşamada meslektaşlarımız tarafından konu ile ilgili Ayrıca Đş Sağlığı ve başka kurum ve kuruluşlarca Güvenliği Kanunu hükümleri yapılan açıklamaların dikkate ç e r ç e v e s i n d e e c z a n e alınmaması, TEB ve Oda teknikerlerinin alması gereken sayfamızda yayınlanan tarih, eğitim 2009/66 konusu sayılı Genelge da TEB iletil- duyurularının yal Güvenlik takip Kurumu edilmesi provizyon tarafından mektedir. takip edilmekte hususuna sisteminden gereken onay alınarak önemin karşılanan reçetelerin rica ederiz. provizyon siste- olup, bu konuda da bazı verilmesini kişiler ve Formülü şirketlerce ve kontrole belli tabi bedeller m a d karşılığı i çermesi bu nişlemle- rin GERALGĐNE yapılabileceğine PLUS TABLET isimli dair ila- eden iy le bcın i l dnormal i r i m l reçete e r ile verilmesi gerekmektminden alınan dökümlerinin ise bilgisayar çıktısı olarak veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. yapıldığı bilgisi olup, elden yapılan satışlarında tarafımıza reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunludur. ulaşmaktadır. Sos- Konu ile ilgili TEB TAMĐFLU VE ROLENZA Yukarı- ROTADĐSK HAKKINDA dışında herhangi kişi, kurum T.C.Sağlık Bakanlığı'nın "Tamiflu" ve "Rolenza Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- rin reçetesiz ilaç satışı yapmamaları duyurulmuş, aksi davranışta sayılı yazısında 1262 sayılı bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili maddan stoklanmak amacıyla reçetesiz ARA ÜRÜN ĐZĐN BELGESĐ ĐPTAL OLACAK ÜRÜNLER olarak eczanelerden temin edilmeye BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ delerine değinilerek reçeteli satılmak kaydıyla Ara ruhsatlandırılan ürün izin belge- ilaç- çalışıldığı, eczanelern de 1262 ve sürenin kaldığı hatırlatılmıştı. SAYI: 2 TARĐH: Sayılı Kanunlara aykırı olarak Bu yasal süre sona ermiş ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son gün- bu ilaçların reçetesiz elden satışını sine sahip ürünler için Sağlık olup, ilgili birimlere başvuru yaptığına dair duyumların Bakanlıklarına ulaştığı bildirilerek, Eczanele- Bakanlığı tarafından gerekli yapmayan ürünlere ait izin BURSA ECZACI ODASI lerde grip tedavisinde kullanılan sınıflandırma yapılmış ve ilgili belgelerinin asıllarının iptal YÖNETĐM KURULU ADINA birimlere gerekli müracaatlar edilmek üzere Sağlık Bakanlı- GENEL SEKRETER SUBOXONE için 2 yıllık DĐL ALTI bir TABLET geçiş KIRMIZI süresi REÇETE ğı na KAPSAMINA gönderilmesi ALINDI ve mevcut ECZ. OKAN ŞAHĐN tanınmıştı. Hak sahiplerinin stok durumlarının parti herhangi bir kayba uğramamaları için mesi gerektiği numaralarıyla birlikte bildiril- tarihinde de Sağlık Bakanlığı - Ürün listesine web sayfamızdan ulaşılabilmektedir. nın resmi web sitesinde yayımlanan duyuru ile Ara Ürün Sınıflandırma Listesi doğrultusunda ilgili birimlere istenilen belgelerle müracaatta bulunulması için 6 aylık bir

K o z m e t i k. 1 1. T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i

K o z m e t i k. 1 1. T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa 444 7 236 451 93 55 U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ ECZACI ODASI BÜROSU 442 82 40-41 Başlıklardan.

Detaylı

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım;

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım; 1 Değerli meslektaşlarım; Hazırlanan bu CD, 1- SUT(sağlık uygulama tebliği sayfa 2-111):Günlük eczacılık işlerinizde size yol gösterecek hertürlü ilaç rapor ve ödeme koşullarını içeren bölüm, 2-2012 yılı

Detaylı

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 37.A.00. 01209 Ankara, 29.03.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de Sağlık Uygulama Tebliği

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1)Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

GÜNDEM HABERLER DUYURULAR BÜLTEN AKADEMİ KÜLTÜR&SANAT ODAMIZDAN. MERSİN ECZACI ODASI Mart-Nisan 2011 Sayı:10 BAŞKANDAN ÖRGÜTLÜLÜK ÜZERİNE

GÜNDEM HABERLER DUYURULAR BÜLTEN AKADEMİ KÜLTÜR&SANAT ODAMIZDAN. MERSİN ECZACI ODASI Mart-Nisan 2011 Sayı:10 BAŞKANDAN ÖRGÜTLÜLÜK ÜZERİNE MERSİN ECZACI ODASI Mart-Nisan 2011 Sayı:10 GÜNDEM ODAMIZDAN HABERLER BÜLTEN AKADEMİ DUYURULAR KÜLTÜR&SANAT BAŞKANDAN ÖRGÜTLÜLÜK ÜZERİNE Anaokulumuzun temel atma törenini 11 Mart Cuma günü gerçekleştirdik.

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1.Amaç Tebliğin amacı; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM...6 GENEL HÜKÜMLER...6 1.1 Amaç...6 1.2 Kapsam...6 1.3 Dayanak...6 1.4 Sağlık hizmeti sunucuları...6 1.4.1 - Sağlık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Resmî Gazete Mükerrer Tarih :25.05.2007 ; Sayı : 26532 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak. 5 1.1. Amaç. 5 1.2. Kapsam.. 5 1.2.1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Mutlu ARAT Ankara ÜTF Hematoloji BD. Ankara ÜTF Hastaneleri Bilgi İşlem Koordinatörü İçerik: 1. Giriş 2.

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK... 2 1.1. Amaç...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 03.04.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler

Detaylı

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160. 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer)

SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160. 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR 1.1. Taraflar Bu sözleşmenin tarafları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile. ünvanlı optisyenlik müessesesi sahibi. ve müessesenin mesul müdürü..

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU 15 MART 2005 tarih ve 25756 sayılı Resmî Gazete ye göre güncellenmiştir. Maliye Bakanlığından: 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 4) (Tedavi Yardımı)

Detaylı