Đl Sağlık Müdürl. Cegedim adlı. Türkiye Đlaç ve. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, GlaxoSmithKline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Đl Sağlık Müdürl. Cegedim adlı. Türkiye Đlaç ve. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, GlaxoSmithKline"

Transkript

1 BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa Başlıklardan. SUT uygulamaları G e r i duyuruları ç e k m e Yeşil ve kırmızı reçete kapsamına alınan ilaçlar Normal Reçete Kapsamına alınan ilaçlar Eczane Vitrinleri Đlaç suistimali U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ ECZACI ODASI BÜROSU KAN ÜRÜNÜ-FAKTÖR - DĐYALĐZ HASTALARI DANIŞMA HATTI bursaeczaciodasi twitter.com/bursaeczodasi Sayı: 2 Đl Sağlık Müdürl ü ğ ü n ü n e c z a n e denetimlerinde dikkat edilmesi gereken konularla ilgili yazısına web sayfamızdaki 5 Mart 2013 tarihli duyurulardan ulaşabilirsiniz. GlaxoSmithKline Đlaçları A.Ş., yaptığı a ç ı k l a m a d a ; Dekstrometorfan içeren ve imal ruhsatına sahip oldukları Actidem isimli şurubun etken maddesin i H i n d i s t a n d a k i Konduskar isimli firmadan tedarik etmediklerini bildirmiştir. Đlgili yazıya web sayfamızdaki 5 Mart 2013 tarihli duyurulardan ulaşabilirsiniz. T.E.B. Yardımlaşma Sandığı ndan üyelerimize kullandırılan EGAŞ kredilerinde limit ,00 TL ye yükseltilmiştir. EGAŞ Kredisi kullandırım koşulları ise; 3 ay ödemesiz, 15 ay eşit taksit ödemeli, toplam 18 ay vade ve ,00 TL limit olarak ödenmektedir. EGAŞ Kredisi için fatura tutarının %10 unun donanım dışı EGAŞ ürünlerini kapsaması gerekmektedir. Türkiye Đlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarih ve 3234 sayılı 2013/2 Genelgesi ile TNF / 402 Blokeri (Đnfliksimab, E t a n e r c e p t, K a n a k i n u m a b, A b a t a c e p t, U s t e k i n u m a b, G o l i m u m a b v e Tosilizumab) ilaçlar arasına Sertolizumab etken maddeli ilacın da dahil edildiği Cegedim adlı firma tarafından eczacıların mail adreslerine Eczacıların sektöre bakış açıları ve beklentileri adlı anket gönderilerek eczacılardan doldurmaları istenmektedir. Bu çalışma TEB in onayı ve bilgisi dahilinde olmadığından eczacılarımızın bu ankete katılmamalarını hatırlatırız. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, eczanenin vitrin camına eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadının yazılacağı hüküm altına alınmış, bu alanların farklı amaçlarla kullanılmasını sağlayacak bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Nitekim T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Đlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ndan gelen sayılı yazıda da eczane vitrinlerinin mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı belirtilerek bu konuda üyelerimizin uyarılması talep edilmiştir. Eczane vitrinlerinde promosyon ve reklama dayalı ifadeler yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiğinden, vitrinlerden Grip aşısı gelmiştir, 1 alana 1 bedava, Taze nafta- lin gelmiştir, 65 yaş üzerine ücretsiz grip aşısı, Ücretsiz cilt analizi, Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur, Yeşil Kart ile anlaşmalıdır vb. görsellerin kaldırılması, Vitrinlerde sadece sözleşmesi olan eczanelerin, SGK Sözleşmeli Eczane ibaresine yer vermesi gerektiği hususunda gereken önemin gösterilmesi

2 Sayfa 2 Eczane ve ecza depolarında yapılan denetimlerde, ısı-nem kontrolünün ve buzdolabı ısısı kontrolünün yapılmadığı veya günlük olarak belirtilen saatlerde doldurulmadığı tespit edilmiştir. BLACK BERRY SPRAY, TAMĐFLU DĐNAMĐT VE ROLENZA MASAJ ROTADĐSK YAĞI HAKKINDA VE AKANZE MASAJ YAĞI Formülleri ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış tarihinde SUBOXONE SGK tarafından 2 mg / ülke 0.5 mg gene- 28 olan dil linde altı tb. ve başlatılan SUBOXONE 8mg e-reçete / 2 mg uygulamasında 28 dil altı tablet adlı e-reçete müstahzarlara olarak ait Genelgeye oluşturulmuş istinaden; kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçeteler SGK ya gönderilmeyecek * Söz konusu ilaçlar rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmızı reçeteye yazılacaktır. ISI VE NEM ÖLÇER CĐHAZLAR Đlaçlar ve Ecza deposunda bulundurulan ürünler Sağlık Bakanlığı Đlaç ve ile ilgili iyi dağıtım ve muhafa- Eczacılık uygulama Genel kılavuzunun Müdürlüğü 11. mtarafından a d d e sbirliğimize i n d e, gönderilen T ı b b i farmasötik ürünler, tarih, tıbbi malzeme, yazı ekinde, kozmetikler normal reçete ve benzer- ile veri- sayılı leri lecek gibi izlemeye çeşitli tabi ürün ilaçlar türleri kapsamına alınmış ayrı yerlerde olan GERALGĐNE depola- birbirindenır. P L UHer S bir T A Bürün L E T ışıktan, ( nemden parasetamol+30 ve sıcaklıktan mg kodein kaynakla- fos- m g fat) isimli ilaca ilişkin nabilecek zararları önlemek üzere, imalatçısınca belirlenen şartlar altında bulundurulur. Sıcaklık ve nem periyodik olarak izlenir, kaydedilir ve bu kayıtlar düzenli olarak gözden geçirilir denmekte ve 12. maddesinde, Özel sıcaklıkta saklanması öngörülen durumlarda, depolama alanları, istenen şartların dışına çıkıldığını belirten sıcaklık kaydediciler veya diğer cihazlar ile donatılmadır. Bu nitelikteki alanların her yerinde öngörülen şartların sağlandığını gösterecek yeterli cihazlar bulunmalıdır. denmektedir. Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde ilaçların sağlıklı bir şekilde saklanması ve hastaya ulaştırılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü onaylı özel programlı termometrenin (aylık olarak kayıt tutabilen, geriye dönük 30 gün sıcaklık kayıtlarını gösteren cihaz) temin edilmesi önemle rica olunur. BLACK BERRY SPRAY, DĐNAMĐT MASAJ YAĞI VE AKANZE MASAJ YAĞI T.C.Sağlık Bakanlığı'nın temizlemek, koku vermek, 5324 Sayılı Kozmetik görünümünü değiştirmek ve/ sayılı yazısında 1262 sayılı Kanunu na göre, kozmetik veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczanelenun Hakkında epiderma, Kanun'un tırnaklar, ilgili mad- ürün tanımı: Đnsan vücudu- iyi bir durumda tutmak olan delerine kıllar, saçlar, değinilerek dudaklar reçeteli ve satılmak genital kaydıyla organlar ruhsatlandırılan gibi değişik ilaç- dış bütün preparatları veya maddeleri kapsar. denmektedir. Bu nedenle cinsel ların dış reçetesiz kısımlarına, satışının dişlere yasak olduğu ağız hatırlatılmıştır. mukozasına Yazıda uygulanmak son gün- amaçlı kullanılan ürünler, ve lerde üzere grip hazırlanmış, tedavisinde tek kullanılan veya feromon içeren ürünler, temel amacı bu kısımları kayganlaştırıcılar, afrodizyak- SUBOXONE DĐL ALTI TABLET KIRMIZI REÇETE KAPSAMINA ALINDI lar, geciktiriciler vb. Kozmetik Kanunu kapsamına girmediğinden Black Berry Spray, Dinamit Masaj Yağı ve Akanze Masaj Yağı nın geri ç e k m e i ş l e m l e r i başlatılmıştır. KIRIMIZI, YEŞĐL, MOR VE TURUNCU REÇETELER HAKKINDA ancak Sağlık Bakanlığı nın ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yine fiziki olarak elle oluşturulmaya devam edilecektir. Kırmızı, mor, yeşil ve turuncu reçetelerin yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere eczanelerce alıkonularak saklanmasının ve ilgili nüshaların da kontroller için Đl Sağlık Müdürlükleri ne gönderilmesinin gerektiği bildirilmektedir.

3 Sayfa 3 ĐLAÇ TOPLAMA KAMPANYALARININ DURDURULMASI HAKKINDA Sağlık Bakanlığı Türkiye Đlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan bildirim ile; tüketicinin elinde bulunan, açılmış, kullanılmış, saklama koşulları bilinmeyen, dağıtım koşulları kontrol edilemeyen ilaçların yardım amacıyla da olsa ihtiyaç sahiplerine gönderilmesinin ve bu şekilde toplanan ilaçların yeniden kullanılmasının hastaların sağlığını tehlikeye sokabileceği nedeniyle ilaç toplama kampanyalarının ivedilikle durdurulması gerektiği Medula Sistemi nde katılım payından muaf ilaçlar için düzenlenen ilaç kullanım raporları yerine sehven katılım paylı raporların s e ç i l m e s i s o n u c u n d a ; kesilmemesi gereken ilaçların katılım paylarının ilgili kişilerin maaşlarından tahsil edildiğinin tespit edildiği Hasta mağduriyetinin önlenmesi için Medula Sistemi nde katılım payından muaf ilaçlar için düzenlenen i l a ç l a r l a uyumlu kullanım raporlarının seçilerek i ş l e m yapılmasını k o n u s u n d a g e r e k e n ö n e m i n gösterilmesi rica olunur. YEŞĐL, KIRMIZI REÇETE VE KONTROLE TABĐ ĐLAÇ KAPSAMINA ALINAN ĐLAÇLAR S e d a z o l a m 1 5 mg/3ml IM/IV/Rektal Çözelti Đçeren Ampul ve Sedazolam 50 mg/10ml IM/IV/Rektal Çözelti Đçeren Ampul isimli ilaçların Midazolam adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle Yeşil reçete ile Verilebilecek Đlaçlar kapsamına alındığı Vem Đla San. ve Tic. Ltd.Şti. adına ruhsatlı olan Talinat 0,1mg/2ml IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 10 2 ml ampul/kutu ve Talinat 0,5mg/10ml IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 1 10 ml ampul/kutu isimli ilaçlar Fentanil Sitrat adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle Kırmızı Reçete Đle Verilebilecek Đlaçlar kapsamına alındığı Söz konusu ilacın kırmızı reçete ile verilmesi gerekmekte olup, Talinat 0,1mg/2ml IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 10 2 ml ampul/kutu adlı ilaç kırmızı reçeteye en fazla 1 k u t u v e T a l i n a t 0,5mg/10ml IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul ml ampul/kutu adlı ilaç ise kırmızı reçeteye en fazla 3 kutu yazılabilecektir. Benzidamin HCL BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih: içeren preparatlar ile ilgili Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından söz konusu müstahzarların, tablet ve draje formunda olanlarının reçeteli ve kontrole tabii ilaç kapsamına alınmasına; pastil, gargara ve sprey formunda olanların ise normal reçeteli ilaç kapsamına alınmasına karar verildiği bildirilmektedir.

4 Sayfa 4 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Đlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ndan gelen yazıda Kuruma ulaşan şikayetlerde, ülkemizde son zamanlarda özellikle erişkinler tarafından büyüme hormonu ilaçlarının e n d i k a s y o n u d ı ş ı n d a (sporcular tarafından doping amaçlı veya Sağlık vücut Bakanlığı geliştirmek Đlaç ve üzere, Eczacılık yağ eritici Genel özelliğinden Müdürlüğü dolayı tarafından da Birliğimize kozmetik gönderilen amaçlı) gittikçe artan tarih, oranlarda sayılı suistimale yazı ekinde, açık normal şekilde reçete bilinçsizclecek izlemeye kullanılmakta tabi ilaçlar olduğu, kapsa- ile veri- bu mına ilaçların alınmış kullanıcılar olan GERALGĐNE tarafından P L U S eczanelerden T A B L E T ( 3 0reçete- siz parasetamol+30 şekilde temin mg kodein edildiği fos- 0 m g belirtilmektedir. fat) isimli ilaca ilişkin BÜYÜME HORMONU ĐLAÇLARI Mutlaka endokrin uzmanı hekimin gözetiminde ve belirlenen endikasyonlarda uygun görülen dozlarda kullanılması gereken bu ilaçlar, kanserojen etki gösterme, kan şekeri dengesini bozma ve tiroid fonksiyonlarını bozma gibi istenmeyen çok sayıda ve ciddi yan etkiler doğurabilmektedir. TAMĐFLU VE ROLENZA ROTADĐSK HAKKINDA T.C.Sağlık Bakanlığı'nın yazısında 1262 sayılı hi: ) serilerine; 2. ve 6197 Esayılı t oeczacılar p o s i dve e -Eczane- ler Enjeksiyonluk Hakkında Kanun'un Konsantre ilgili madme işlemi uygulanması kararı T E V A sınıf B seviyesinde geri çekdelerine Çözelti değinilerek Đçeren reçeteli Flakon satılmak 100mg/5ml kaydıyla ruhsatlandırılan isimli ürünün ilaç- alındığı bildirilmektedir. ların 10F30NK reçetesiz no lu satışının serisi yasak olduğu , hatırlatılmıştır. S.K.T: Yazıda ) son gün- (Đ.T: lerde için yapılan grip tedavisinde rutin kullanılan stabilite testleri sırasında limit dışı SUBOXONE durum gözlendiğinden, DĐL ALTI TABLET KIRMIZI 2. REÇETE KAPSAMINA ALINDI sınıf B seviyesinde (eczane, ecza Formülleri deposu, hastane ve kontrole v.b.) Theraflu Forte Tablet in K0984 serisi için T.C. tabi tedbiren madde geri içermesi çekme nedeniyle işlemi Kırmızı uygulanmaktadır. Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış Sağlık Bakanlığı tarafından kapalı blister içerisindeki olan SUBOXONE 2 mg / 0.5 mg 28 tablet üzerinde nokta şeklinde bir siyahlık tespit edilme- dil altı tb. Pulmicort ve SUBOXONE mg mg/ / 2 mg ml 28 Nebülizer dil altı tablet Süspansiyon adlı müstahzarlarsi sebebiyle, 2. Sınıf B isimli ait ürünün; Genelgeye AC0082 istinaden; seri seviyesinde geri çekme kararı * numaralı Söz konusu ilaçlar (Üretim rapora Tarihi: istinaden , psikiyatristler Son tarafından Kullanma kırmı- Tari- verilmiştir. zı reçeteye yazılacaktır sayılı Kanun Madde 24 uyarınca Büyüme hormonu içeren preparatların eczanelerden reçetesiz olarak satılmaması, aksi halde Đl Sağlık Müdürlüklerince yapılan denetimler ve tespitlerde aksi hareket eden eczaneler hakkında 6197 Sayılı Kanun Madde 24 ve Madde 44 e aykırılıktan cezai işlem uygulanması durumu söz konusu olacağından konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur. GERĐ ÇEKME DUYURULARI GERĐ ÇEKME DUYURULARI... Bu serinin ITS sisteminde satılama z konumunda olduğu, serinin satışının acilen durdurulması ve geri çekilmesi gerektiğinden ilgili sürecin söz konusu firma tarafından başlatıldığı N e t r o m i s i n Enjektabl 400mg/2 ml Solüsyon Đçeren Ampul isimli ürünün; serilerine; 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir.

5 Sayfa 5 SAHTE REÇETE DUYURULARI SAHTE REÇETE DUYURULARI... K B B U z m a n ı Op.Dr.Ahmet Kıvral'ın kaşe bilgileri kullanılarak sahte reçete düzenlendiği Muğla da KBB, Baş ve Boyun Cerrahi Uzmanı olarak çalışan Op.Dr.A.Murat Akşit in kaşe ve imzası taklit edilerek Murat Alp P adına düzenlenen Perebron şurup, Aferin kapsül yazılı reçetelerin sahte olduğu Kocaeli Acıbadem Hastanesi nde düzenlenen Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Mustafa Emirleroğlu un kaşe ve imzasının olduğu Aferin Kapsül yazılı 2 adet reçetede hekime ait noter tasdikli diplomadaki numaralarla uyuşmadığı, imzanın hekime ait olmadığı ve sahte olduğu Kocaeli Sağlık Md. tarafından tespit edilmiştir. Ümraniye Ata Diyaliz Merkezi nin mesul müdürü Dr.Mehmet Morgil e ait olmayan yazı, kaşe ve imza bilgileri kullanılarak Aferin kapsül reçetesi düzenlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca yazı ekinde iletilen Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü nün tarihli yazısında, Hendek 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli A ile Hekimi D r.ömer ÇOPUR un kaşe ve imzası taklit edilerek Aferin kapsül yazılmış reçeteler üretildiği tespit edilmiştir. Adı geçen doktorların reçetelerine rastlandığında hekimlerle irtibata geçmeden reçetenin karşılanmaması ve bir sahtecilik olayı ile karşılaşıldığında en yakın emniyet birimine bilgi aktarılması önemle rica olunur. ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ĐLAÇ SUĐSTĐMALĐ DUYURUSU tarih ve sayılı ilaç kullanım raporu bulunan Nuray K isimli vatandaşın Aldolan Ampul isimli ilaç için raporunda belirtilen kullanım dozunun üzerinde reçete düzenlettirdiği ve söz konusu ilacı yazdırmak için aile hekimlikleri, özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurarak eczanelerden temin ettiği tespit edilmiştir. Bülent G isimli şahsın epilepsi tanılı sahte ilaç kullanım raporu ile Akineton tablet, Akineton ampul ve Sudafed Tablet, Sudafed Şurup isimli ilaçları reçetelendirmek üzere sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduğu Erdinç S isimli hastanın Rivotril adlı ilacı farklı sağlık kurum ve kuruluşlarında yazdırma girişiminde bulunarak suistimal ettiği Adı geçen şahısların ilaç temininde bağımlılığı veya suistimali göz önüne alınarak yukarıdaki ilaçlara ait reçeteler yazılırken dikkat edilmesi ve takibi açısından hastanın kayıtlı olduğu aile hekimliğine yönlendirilmesi, ayrıca eczaneler tarafından reçete karşılanırken SGK Medula Sistemi nden provizyon alınması önemle rica olunur. Özel Mimaroba Tıp Merkezi nin bilgileri kullanılarak Ayşe M.. isimli şahıs adına Aspirin Plus C ve Aferin kapsül yazılmak suretiyle düzenlenen reçetenin Dr.Selim Yiğit tarafından düzenlendiği ancak sözkonusu Tıp Merkezi nde Selim Yiğit isimli doktorun hiçbir zaman çalışmadığı BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih:

6 Sayfa 6 RĐSPERĐDON VE PALĐPERĐDON UN PARENTERAL FORMLARI HAKKINDA SUT ta tarihinde yürürlüğe giren değişiklik Tebliği ile; 1) Sağlık Uygulama Tebliği - nin maddesinin (2) numaralı fıkrasında Yeni nesil risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise Ek:2/ C hükümlerine göre reçete edilebilir. şeklindeki düzenleme ile, bu etken maddelere ilişkin tarihinden önce düzenlenmiş sağlık raporlarının süresinin sonuna kadar geçerli kabul edileceği, tarihi öncesi başlamış hastalar için, hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerinin başlangıç kriteri olarak kabul edileceği, Tedavinin devamında yürürlükteki başlangıç kriterlerinin ayrıca aranmayacağı, (atipik) antipsikotiklerin parenteral formlarının psikiyatri uzman hekimi veya bu 2)Bu Tebliğ ile tedavi gruplarının uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim rapo- sonlandırma Sağlık Bakanlığı Đlaç ve tarih, 2009/66 başlangıç, sayılı idame Genelge ve iletilmektedir. kriterlerine yösında sisteminden düzenlenmiş onay alınarak reçeteler- karşı yal Güvenlik tarihi Kurumu ve provizyon sonra- Eczacılık Genel Müdürlüğü runa dayanılarak tüm hekimlerce reçete Birliğimize edilebilir. gönderilen Bu lerde, Formülü ve kontrole tabi ki Tebliğ minden hükümlerinin alınan dökümlerinin arana- ise nelik yapılan yeni düzenlemedlanan tarihlerine reçetelerin göre provizyon yürürlükte- siste- tarafından grup antipsikotiklerden tarih, sayılı m a d de i çermesi n eden iy le cağı bilgisayar belirtilmektedir. çıktısı olarak veya dijital yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- GERALGĐNE PLUS TABLET isimli ilacın normal reçete ile verilmesi gerekmektedir. ortamda muhafaza edilmesi gemına alınmış olan GERALGĐNE YENĐDEN REÇETE DÜZENLENMEKSĐZĐN rekmekte olup, elden YAPILACAK yapılan satış- ĐLAÇ TEMĐNĐ HAKKINDA P L U S T A B L E T ( m g larında reçete kayıt defterine kayıtlarının (4.5.) yapılması Arteriyel ve reçetelerin hipertansi- ecza- b) Yukarıda belirtilen hasta- parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca ilişkin tarihinyonelerde (I10 saklanması -I13) (I15) zorunludur. Sos- lıklarda sağlık raporuna daya- 3- den itibaren aşağıdaki rapor nılarak düzenlenmiş reçeteye TAMĐFLU VE ROLENZA ROTADĐSK HAKKINDA kodları ve bu rapor kodları ile 4- (4.8.) Hiperkolesterolemi*, istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin rin reçetesiz ilaç satışı eczaneden yapmama- ilgili ilaçların yazıldığı e-reçete T.C.Sağlık Bakanlığı'nın hiperlipidemi "Tamiflu" ve "Rolenza * (E78) Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- ilaç temin edilebilir. Bu şekil- esas alınacaktır. Takip eden ları duyurulmuş, aksi davranışta sayılı yazısında 1262 sayılı dönemlerde ise ilaç alma 5- bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili maddan (7.2.1.) stoklanmak Diabetes amacıyla Mellitus reçetesiz de ilaç temini, düzenlenmiş zamanında 6 ay boyunca (E10 olarak eczanelerden E14) temin edilmeye reçete tarihi itibariyle 6 aylık yeni bir e-reçete/reçete delerine değinilerek reçeteli satılmak kaydıyla ruhsatlandırılan ilaç- çalışıldığı, eczanelern de 1262 ve süreyi kapsar. Süre bitiminde düzenlenmesine gerek olmadan eczacı tarafından siste ( ) Sayılı Kanunlara Parkinson aykırı (G20) tekrar reçete düzenlenir. olarak ların reçetesiz satışının yasak olduğu ve hatırlatılmıştır. T.C numarası Yazıda tekrar son girile- gün- bu ilaçların reçetesiz elden satışını me ilk e-reçetenin numarası 7- (10.7.) Demans (F00) yaptığına dair duyumların Bakanlıklarına ulaştığı bildirilerek, Eczanele- (F01.1 F01.9) (F02-F03) lerde rek devam grip tedavisinde reçetesi kullanılan şeklinde (G30) ilaç teminine olanak sağlanmıştır. Bu DĐL nedenle, ALTI TABLET hastanın KIRMIZI REÇETE 8- (12.1.) KAPSAMINA Glokom ALINDI (H40.1- SUBOXONE H40.9) devam reçetelerini temin edebilmesi için eczaneye ibraz etmek üzere e-reçete numarasını içeren ilk reçete çıktısının mutlaka verilmesi gerekmektedir. 1- (4.1.) Kalp Yetmezliği (I50) 2- (4.2.) Koroner Arter Hastalığı (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5- Z95.9) 9- (12.2) Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2) (H44.1) (T86.8- T86.9) 10- (12.3.) Kuru göz sendromu (H04.1) c) 6 ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlenmeksizin bu miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak SUT ta belirtilen özel hükümler ile düzenlenmiş reçetede yazılı günlük kullanım dozuna göre bir seferde üç aylık tedavi dozunun aşılmaması gözetilir. ç) Raporun geçerlilik süresinin bitmesi durumunda yeniden rapor ve reçete düzenlenmesi şartı aranır.

7 Sayfa 7 Aşağıdaki durumlar haricindeki tüm reçeteler E- reçete olmak zorundadır. 1) Majistral ilaç içeren reçeteler, 2) Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler, 13) Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler, on haftalık süre 5510 sayılı 3) Đşyeri Sağlık Hekimlerinin Bakanlığı yazdıkları reçeteler, Đlaç ve tarih, 2009/66 sayılı Genelge iletilmektedir. hali sisteminden olarak kabul onay edilir.), alınarak karşı- Kanun yal Güvenlik bakımından Kurumu provizyon analık 14) Yabancı ülkelerle yapılan Eczacılık Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında Formülü ve Kurum kontrole tara- tabi lokavt minden hali, alınan dökümlerinin ise Afet lanan ve reçetelerin savaş ile provizyon grev siste- ve tarafından Birliğimize gönderilen 4) Aile hekimlerinin Gezici tarih, sayılı sağlık hizmeti (Eczane Olmayan Yerleşim Yeri Reçetesi) fından m a d de sağlık i çermesi hizmeti nverilen eden iy le 18 bilgisayar yaş altı çıktısı çocuklar, olarak veya dijital yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- kişilere GERALGĐNE düzenlenen PLUS TABLET reçeteler, isimli ilacın normal reçete ile verilmesi ge- muhtaç rekmektedir. kişiler (Özürlülük Tıbben ortamda başkasının muhafaza edilmesi bakımına ge- (MOBĐL) kapsamında düzenledikleri alınmış reçeteler olan GERALGĐNE (Bu dururekmekte olup, elden yapılan satış- ölçütü, Sınıflandırılması ve (Yurtdışı Reçeteleri) mına P mu L U S belirten T A B L ibarenin E T ( reçete- m g 15) Allerji Aşıları Reçeteleri, larında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin ecza- Kurulu Raporları Hakkında özürlülere Verilecek Sağlık parasetamol+30 de olması ve mg Doktorun kodein fos- im- (Eklendi) fat) za+kaşesi isimli ilaca ile ilişkin durumun onaynelerde saklanması zorunludur. Sos- Yönetmelik kapsamında, lanmış olması zorunluluğu 16) Sağlık Uygulama Talimatının maddesinin 2. yetkilendirilmiş özürlü sağlık TAMĐFLU VE ROLENZA ROTADĐSK HAKKINDA getirildi.) kurulu raporu vermeye yetkili fıkrasının b maddesinde T.C.Sağlık Bakanlığı'nın "Tamiflu" ve "Rolenza Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- özürlü olduğu Özürlü Sağlık lerinde düzenlenen Reçete- hastane sisteminden proviz- sağlık rin reçetesiz kuruluşlarınca, ilaç satışı yapmamaları duyurulmuş, aksi davranışta ağır 5) Hastanelerin Acil Poliklinik- tanımlanan ve MEDULA sayılı yazısında 1262 sayılı bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin kişiler, tıbben başkası- yapılacağı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili maddan stoklanmak amacıyla reçetesiz Kurulu Raporu ile belgelenler, (Bandrolde, doktor kaşeyon alınamamasına rağmen dirilen olarak eczanelerden temin edilmeye sinde acil ibaresi olması sağlık hizmeti sunulması nın bakımına muhtaç kişiler delerine değinilerek reçeteli satılmak kaydıyla ruhsatlandırılan ilaçteler, 6197 Sayılı (Bu Kanunlara maddedeki aykırı haller olarak çalışıldığı, eczanelern de 1262 ve yeterlidir) durumunda düzenlenen reçeların 6) reçetesiz Kamu idareleri satışının yasak bünyesindeki hatırlatılmıştır. kurum Yazıda hekimliklerinin son gün- aşağıda olduğu bu ilaçların belirtilmiştir.) reçetesiz elden satışını yaptığına dair duyumların Bakanlıklarına hal ulaştığı (Ani bildirilerek, gelişen hastalık, Eczanelelerde düzenledikleri grip tedavisinde reçeteler, Acil kullanılan kaza, yaralanma ve benzeri SUBOXONE 7) Verem DĐL savaş ALTI TABLET dispanserlerinde düzenlenen durumlarda olayın meydana KIRMIZI REÇETE KAPSAMINA ALINDI reçeteler, 8) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde düzenlenen reçeteler, 9) Toplum sağlığı merkezlerinde düzenlenen reçeteler, 10) 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde düzenlenen reçeteler, MANUEL REÇETE DÜZENLENEBĐLECEK DURUMLAR 11) Üniversitelerin medikos o s y a l b i r i m l e r i n - de düzenlenen reçeteler, 12) Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm birimlerinde düzenlenen reçeteler, gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.), Đş kazası ile meslek hastalığı hali, Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık, Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, Analık hali (Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir.). 17) Yukarıdaki haller dışında MEDULA sisteminin ve/ veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçeteye Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete e düzenle- nememiştir ibaresi kaşe ya da el yazısı ile yazılarak bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.

8 Sayfa 8 1) Ferrosanol Duodenal 20 TB 2 1 den 3 kutu verilebilir mi? - Evet, 2 1 den 3 kutu verilebilir. Hastanın raporu mevcut ise ve ilk defa başlamıyor ise 3 aylık dozda verilebilir. 2) Roaccutane 30 TB 7) 1 Şubat tan itibaren yürürlüğe giren devam reçetelerin- bilgisayar çıktısı şeklinde 2 1 den 2 kutu verilebilir mi? Sağlık Bakanlığı Đlaç ve yal Güvenlik Kurumu provizyon de tarih, doktor 2009/66 reçeteye sayılı ilk Genelge yazışında 1 kutu yazdıysa hasta 1 düzenlenmiş reçetelerde de iletilmektedir. sisteminden onay alınarak karşı- olup da manuel olarak Eczacılık Genel Müdürlüğü den 2 kutu verilebilir. tarafından Birliğimize gönderilen kutu bittikten sonra eczaneye bu lanan ibareler reçetelerin belirtilse provizyon dahi imza+kaşminden alınan istenmektedir. dökümlerinin E- ise siste tarih, sayılı geldiğinde Formülü hastaya ve kontrole 3 aylık tabi 3) Hasta ilk defa Ventolin Inh doz m averilebilir d de i çermesi mi? n eden iy le reçetelerde bilgisayar çıktısı doktor olarak Sistem - veya dijital yazı 200 ekinde, den 4 2 normal dozunda reçete ile 2 kutu verilecek yazıldı. izlemeye 2 kutu tabi verilebilir ilaçlar kapsa- mi? GERALGĐNE PLUS TABLET isimli ilacın Hayır, normal hastaya reçete ilk ile reçetesin- verilmesi getiğindrekmektedir. ekstra herhangi bir den ortamda Gezici muhafaza sağlık hizmeti edilmesi seç- ge- - mına alınmış olan GERALGĐNE de rekmekte ne kadar olup, miktar elden yazıldıysa yapılan satışlarında defasında reçete kayıt defterine yalnızca kayıtla- o tur. işlem yapılmasına gerek yok- P- L4 2 U S den T A B L2 E T kutu ( 3 0verilebi- lir. Hasta ilk mg kullanımından kodein fos- kadar rının yapılması ilaç verilebilir. reçetelerin Hastanın ecza- 0 m g her parasetamol+30 fat) sonraki isimli ilaca reçetelerinde ilişkin aylık ilk nelerde reçetesine saklanması 3 aylık zorunludur. doz yazılır ise hasta devam reçetesi ber yazılan Đlaç Güvenlik Đzle TAMĐFLU VE ROLENZA ROTADĐSK HAKKINDA ile 3 aylık alabilir. Formu e-reçete ekinde Ku- Sos- 12) Tnf Blokeri ilaçlarla bera- doz alabilir. 4) Lantus Solostar ödenme rum a T.C.Sağlık Bakanlığı'nın "Tamiflu" ve "Rolenza Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- rin reçetesiz gönderilmeli ilaç satışı mi? şartları nelerdir? yapmamaları duyurulmuş, aksi davranışta 8) Klopidrogel içeren ilaçlarda ne değişti? - Đlaç Güvenlik Đzlem Formu sayılı yazısında 1262 sayılı bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı ve Prospektusunde sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili mad- Lantus dan stoklanmak amacıyla reçetesiz nun ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta Solostar günde sadece 1 olarak eczanelerden temin edilmeye - 18 Ocak 2013de yürürlüğe defa kullanılır dendiğinden delerine değinilerek reçeteli satılmak kaydıyla ruhsatlandırılan ilaç- O6197 c a k Sayılı v e Kanunlara s o n raykırı a s ı nolarak d a tarihi ve sayısı e-reçetede be- giren çalışıldığı, SUT eczanelern değişikliği de ile ve adına düzenlendiği ibaresi, sadece 1 x ünite şeklinde ödenir. 2x ünite şeklindeki ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son gün- INTOLERANSI yaptığına dair duyumların gerekmemek- Bakanlık- ekinde Kurum a gönderilme- çıkan bu ilaçların raporlarda reçetesiz elden artık satışını GIS lirtilmek zorunda olup, reçete kullanışlar kesinti sebebidir. lerde grip tedavisinde kullanılan tedir. larına ulaştığı 18 Ocak bildirilerek, öncesi Eczanele- raporlarda ibareyi hala aramaktayecektir. 5) Levemir Flexpen ödenme şartları nelerdir? dırlar. Bu ibarenin SUT tan 13) Roaccutane gibi oral SUBOXONE DĐL ALTI TABLET KIRMIZI REÇETE çıkarılması KAPSAMINA ile ALINDI hastanın retinoidlerin kullanımında - P r o s p e k t u s u n d e O r a l Coraspin, Ecopririn v.s. gibi Hasta Bilgilendirme Formu Antidiyabetikler ile kombine ilaçları da yanında kullanmasındaki sıkıntı ortadan derilmeli mi? reçete ekinde Kurum a gön- kullanımında günde sadece 1 defa uygulanır dendiğinden kalkmıştır. o r a l A n t i d i y a b e t i k l e r ile sadece 1 x ünite şeklinde ödenir. Ancak Hasta Oral Antidiyabetik kullanmıyor ise de en fazla 2x ünite olarak ödenir. SGK UYGULAMALARIYLA ĐLGĐLĐ SORU VE CEVAPLAR 6) Majistral ilaç içeren reçetelerde karekod içeren ilaçlar için ayrı bir reçeteye ihtiyaç var mı? -Hayır. Majistral ilaç içeren reçetelerde başka ilaçlarda yazılsa da reçete manuel olarak tek 1 reçete olarak düzenlenebilir. 10) Diyaliz Solüsyonlarında Karekod olması gerekir mi? - H a y ı r D i y a l i z Solusyonlarında Karekod uygulaması 01/01/2014 de başlayacaktır. 11) Manuel yazılan reçetelerde Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir, Mobil, Gezici Sağlık hizmeti ibaresinin yanına imza+kaşe isteniyor mu? - Evet, Manuel reçetelerde bu ibarelerin yanına Doktorun bu ibareyi onayladığına dair imza + kaşe gerekiyor. Hatta - Hayır, Adı geçen ilaçlarda Güvenlik ve Endikasyon Formu nun reçete ekinde Kurum a iletilmesi ya da e- reçeteye bilgilerin yazılması gerekmemektedir.

9 Sayfa 9 Iğdır Tacirli ASM de görev yapan Dr.Muhammet Buğra Han Acar a ait ile seri nolar arası yeşil reçeteler kaybolmuştur. Sinop Yalvaç Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği nde kullanılan seri numaralı kırmızı reçete ile KAYIP YEŞĐL, KIRMIZI REÇETELER VE DOKTOR KAŞESĐ 08-YD nolu yeşil reçetenin3. nüshası ve nolu yeşil reçetenin aslı kaybolmuştur. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi nde görev yapmakta olan Uzm.Dr.Gülgün Aydın Altıok a teslim edilen 11-YA seri nolu yeşil reçete kaybolmuştur. Hatay Samandağ Sağlık Müdürlüğü nde grev yapan Dr. Sunay Gülşen in doktor kaşesi kaybolmuştur. Mert Ölmez isimli hastanın tarih ve 23 nolu hemofili karnesi kaybolmuştur. PĐYASADA OLMAYAN ĐLAÇLAR Medula Eczane Provizyon Sistemi nde kayıtlı olup da, piyasada bulunmayan ilaçların web sayfamız üzerinden bildirimi yapılabilmektedir. Türkiye Đlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nun resmi nternet sitesinde (www.iegm.gov.tr) sağ sütunda SKRS3 E- REÇETE ĐLAÇ LĐSTESĐ bölümünden güncel listeyi takip edebilirsiniz. ANKARA ÜN. RAPORLARI AFERĐN KAPSÜL HAKINDA Ankara Ünv. Đbni Sina Arş. ve Uyg.Hastanesi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporlarında hizmetin hızlı yürümesi, mesai saatleri içinde ve dışında akademik, idari görevler nedeniyle olası hasta mağduriyetlerinin önlenmesi açısından sağlık raporlarını başhekimlik mührü ile mühürlemeye ve ıslak imzalama Algoloji Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Enver Özgencil ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bşk. Prof.Dr. Halil Kurt un yetkili kılınmasının uygun görüldüğü Đl Sağlık Müdürlüğü ne ulaşan şikayetlerden Aferin 30 Kapsül ün eczanelerden reçetesiz temin edilmeye çalışıldığı, hasta ile eczacı arasında tartışmalar yaşandığı B u n e d e n l e, söz konusu ilacın Normal reçete ile verilmesi, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunlu olup, Medula Sisteminden onay alınan dökümlerinin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda saklanması gerekmektedir. BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih:

10 Sayfa sayılı Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinde yer alan iş yeri risk değerlendirmesi, analiz raporunun hazırlanması, acil durum ve yangınla mücadele planı hazırlanması gibi konularda yapılması gerekli işlemler ve sürelerine ilişkin TEB tarafından hazırlanan Sağlık Bakanlığı Đlaç ve Risk Analiz ve Değerlendirme Eczacılık formu Çalışma Genel ve Müdürlüğü Sosyal tarafından Birliğimize gönderilen Güvenlik Bakanlığı yetkililerine iletilmiş olup, Kurum tarih, sayılı yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından eczacılarımıza yapılması gereken mına alınmış olan GERALGĐNE P L U S T A B L E T ( m g işlemler ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. isimli ilaca ilişkin parasetamol+30 mg kodein fosfat) ĐŞYERĐ RĐSK DEĞERLENDĐRMESĐ ve kuruluşlara itibar edilmemesi, da bahsi geçen konularda TEB ve Eczacı Odaları eczacılarımıza ilerleyen vasıtasıyla yapılacak olan günlerde TEB tarafından duyuruların takip edilmesi ayrıntılı bilgiler verilecek olup, gerekmektedir. bu aşamada meslektaşlarımız tarafından konu ile ilgili Ayrıca Đş Sağlığı ve başka kurum ve kuruluşlarca Güvenliği Kanunu hükümleri yapılan açıklamaların dikkate ç e r ç e v e s i n d e e c z a n e alınmaması, TEB ve Oda teknikerlerinin alması gereken sayfamızda yayınlanan tarih, eğitim 2009/66 konusu sayılı Genelge da TEB iletil- duyurularının yal Güvenlik takip Kurumu edilmesi provizyon tarafından mektedir. takip edilmekte hususuna sisteminden gereken onay alınarak önemin karşılanan reçetelerin rica ederiz. provizyon siste- olup, bu konuda da bazı verilmesini kişiler ve Formülü şirketlerce ve kontrole belli tabi bedeller m a d karşılığı i çermesi bu nişlemle- rin GERALGĐNE yapılabileceğine PLUS TABLET isimli dair ila- eden iy le bcın i l dnormal i r i m l reçete e r ile verilmesi gerekmektminden alınan dökümlerinin ise bilgisayar çıktısı olarak veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. yapıldığı bilgisi olup, elden yapılan satışlarında tarafımıza reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunludur. ulaşmaktadır. Sos- Konu ile ilgili TEB TAMĐFLU VE ROLENZA Yukarı- ROTADĐSK HAKKINDA dışında herhangi kişi, kurum T.C.Sağlık Bakanlığı'nın "Tamiflu" ve "Rolenza Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- rin reçetesiz ilaç satışı yapmamaları duyurulmuş, aksi davranışta sayılı yazısında 1262 sayılı bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili maddan stoklanmak amacıyla reçetesiz ARA ÜRÜN ĐZĐN BELGESĐ ĐPTAL OLACAK ÜRÜNLER olarak eczanelerden temin edilmeye BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ delerine değinilerek reçeteli satılmak kaydıyla Ara ruhsatlandırılan ürün izin belge- ilaç- çalışıldığı, eczanelern de 1262 ve sürenin kaldığı hatırlatılmıştı. SAYI: 2 TARĐH: Sayılı Kanunlara aykırı olarak Bu yasal süre sona ermiş ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son gün- bu ilaçların reçetesiz elden satışını sine sahip ürünler için Sağlık olup, ilgili birimlere başvuru yaptığına dair duyumların Bakanlıklarına ulaştığı bildirilerek, Eczanele- Bakanlığı tarafından gerekli yapmayan ürünlere ait izin BURSA ECZACI ODASI lerde grip tedavisinde kullanılan sınıflandırma yapılmış ve ilgili belgelerinin asıllarının iptal YÖNETĐM KURULU ADINA birimlere gerekli müracaatlar edilmek üzere Sağlık Bakanlı- GENEL SEKRETER SUBOXONE için 2 yıllık DĐL ALTI bir TABLET geçiş KIRMIZI süresi REÇETE ğı na KAPSAMINA gönderilmesi ALINDI ve mevcut ECZ. OKAN ŞAHĐN tanınmıştı. Hak sahiplerinin stok durumlarının parti herhangi bir kayba uğramamaları için mesi gerektiği numaralarıyla birlikte bildiril- tarihinde de Sağlık Bakanlığı - Ürün listesine web sayfamızdan ulaşılabilmektedir. nın resmi web sitesinde yayımlanan duyuru ile Ara Ürün Sınıflandırma Listesi doğrultusunda ilgili birimlere istenilen belgelerle müracaatta bulunulması için 6 aylık bir

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU 23.05.2012 E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı

Detaylı

SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER

SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER 36.A.00.005849 / Ankara, 15.06.2009 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 29.09.2008 tarih, 27012 sayılı Resmi gazete

Detaylı

K o z m e t i k. 1 1. T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i

K o z m e t i k. 1 1. T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa 444 7 236 451 93 55 U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ ECZACI ODASI BÜROSU 442 82 40-41 Başlıklardan.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Yurtdışı Sigortalılarının İlaç Temini Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 02.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 Yılı SGK Protokolü kapsamında sözleşmeli eczanelerce

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

Kış saati uygulaması nedeniyle 31.10.2011 Pazartesi günü itibariyle eczane açılış kapanış saatleri 08:30-18:00

Kış saati uygulaması nedeniyle 31.10.2011 Pazartesi günü itibariyle eczane açılış kapanış saatleri 08:30-18:00 BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik O d alar B i rliği Yerleşkesi Odunluk mh. Akademi cd. No:8 A2 Blok Kat 3 Nilüfer Bursa Başlıklardan. Eczane açılış kapanış saatleri Özel Hastaneler Yönetmeliği TEB Yardımlaşma

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete uygulamasına geçilecektir.

Detaylı

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı veya MEDULA tesis kodu, Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 21/09/2015-4227 *BD082576953* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Bactroban %2 Krem adlı ürünün bazı serilerine uygulanan geri çekme işlemi hk Ankara, BÖLGE

Detaylı

BURSA ECZACI ODASI - BİLDİRİ

BURSA ECZACI ODASI - BİLDİRİ - BİLDİRİ SAYI: 1 TARİH: 06.11.2013 / 122 SIRALI DAĞITIMA EKLENEN İLAÇ GRUPLARI BAOB Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa 444 7 236 451 93 55 U.Ü.TIP FAKÜLTESİ ECZACI

Detaylı

Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde soğuk zincire tabi ilaçların saklama ve taşıma koşullarını hatırlatan

Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde soğuk zincire tabi ilaçların saklama ve taşıma koşullarını hatırlatan BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cad. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa Başlıklardan. SGK Duyuruları G eri Çekm e Duyuruları Sahte duyuruları Reçete G

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR (26.06.2012/EK-1) 13.07.2012 HEKİMLERİN YAPTIĞI İŞLEMLER AÇISINDAN İLETİLEN SORULAR 1) E-reçete oluştururken İlaç açıklama alanının kullanılamaması Eczanelerde Kuruma en çok

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete uygulamasına geçilecektir. E-reçete uygulaması ile

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız;

Değerli Meslektaşlarımız; BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik O d alar B i rliği Yerleşkesi Odunluk mh. Akademi cd. No:8 A2 Blok Kat 3 Nilüfer Bursa Başlıklardan. Aile hekimlerinin acilde görev yapmaları ĐTS Bildirimleri Sahte rapor

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LAB. A.Ş.

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LAB. A.Ş. SGK Geri Ödeme İçin Şuan Uygulanan Hastadan ücreti alınır. Düzenlenen Rapora uygun olarak Fatura kesilir. Faturaya ürünün Sut kodu yazılır. Faturaya ürün üzerindeki veya kutu üzerindeki barkot kesilip

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

BURSA ECZACI ODASI B İLDİRİ

BURSA ECZACI ODASI B İLDİRİ BURSA ECZACI ODASI B İLDİRİ SAYI: 1 TARİH: 21.01.2015 / 282 BURSA ECZACI ODASI BAOB Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa 444 7 236 451 93 55 U.Ü.TIP FAKÜLTESİ ECZACI

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ SERBEST ECZANE STAJI STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ SERBEST ECZANE STAJI STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ SERBEST ECZANE STAJI STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU DERECELENDİRMESİ ÇOK İYİ 5 İYİ 4 ORTA 3 ZAYIF 2 YETERSİZ 1 İKİNCİ DÖNEM 1 Staj yapılan eczane hakkında genel bilgileri bilir: Eczacının

Detaylı

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R.

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. I- AİLE HEKİMLİĞİ MEVZUATI: HUKUKİ DÜZENLEMELER 1-5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu nun Tanımlar başlıklı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ PROGRAM DESTEK BİRİMİ. E-Reçete Uygulaması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ PROGRAM DESTEK BİRİMİ. E-Reçete Uygulaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ PROGRAM DESTEK BİRİMİ E-Reçete Uygulaması e-reçete Uygulaması 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. e-reçete yazacak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR (26.06.2012 tarihli güncelleme) 27.06.2012 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/ 11

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/ 11 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.03.05 20/01/2010 Konu : İlaç Takip Sistemi ile Karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesi. GENELGE 2010/ 11 Ülkemizde ruhsatlı/izinli beşeri tıbbi ürünleri kullanacak kişilerin sağlığı

Detaylı

ECZANE DENETİM FORMU

ECZANE DENETİM FORMU ECZANE DENETİM FORMU ECZANENİN ADI ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI ECZANENİN ADRESİ MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI(ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE) ECZANE TEL : ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU 08.02.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.02.2010

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR İLAÇ ADI ATC ADI BİR KIRMIZI REÇETEYE YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ AÇIKLAMA ABSTRAL 100 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu ABSTRAL 200 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 01.02.2009 tarihinden itibaren geçerli olacak olan değişikliklerle; Özel hastaneler muayene ücretine katılım payını kendileri tahsil edecekler, kullanım dozu

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evde Bakım Maaşı Müracaatlarının Değerlendirilmesi BELGELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK, MAAŞ AİLE

Detaylı

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü Savı: B. 13,2.SGK.0.11.04.01//053 Konu: Mülga 3 İ 16 sayılı Kamın

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.08.2013 Kontrole tabii ilaçların kayıp, zayi vb. durum halinde 01 Eczaneden yeniden temini için madde 5.12 eklendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan:

Detaylı

İşten çıkan 100 gün bedava sağlık alır sonra prim ödemeli

İşten çıkan 100 gün bedava sağlık alır sonra prim ödemeli İşten çıkan 100 gün bedava sağlık alır sonra prim ödemeli İşten çıkan birisinin çıkış tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 90 günü varsa işten çıkışından itibaren 100 gün daha GSS li olma hakkı vardır

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar)

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) A. Serbest Eczane stajı: Eczacılığın Tanımı Eczacının tanımı Eczacının

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI I. Dönem Eczane Staj Programı 2. ve 3. sınıflar arasındaki yaz aylarında 1 ay süre ile yapılır. A. Serbest Eczane stajı: 1.Eczacılığın Tanımı 2.Eczacının

Detaylı

GENELGE 3-255 Ek. Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için;

GENELGE 3-255 Ek. Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için; T.C. SOSYAL SĐGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Đşleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.09.00 / X-1093-02-2832-6634 A n k a r a 02 Ocak 2006 KONU : Hekimlerin

Detaylı

Medikal Malzeme Satış Kılavuzu

Medikal Malzeme Satış Kılavuzu Medikal Malzeme Satış Kılavuzu A Ulusal Bilgi Bankası (UBB) nedir? Tıbbi Cihaz Yönetmeliği direktifleri olan (93/42/EEC) Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. TARAFLAR Bu protokolün tarafları T.C Sağlık Bakanlığı ve Türk

Detaylı

TEKİRDAĞ DA DÜZENLENECEK MESLEK İÇİ EĞİTİM

TEKİRDAĞ DA DÜZENLENECEK MESLEK İÇİ EĞİTİM TEKİRDAĞ DA DÜZENLENECEK MESLEK İÇİ EĞİTİM Sayın Meslektaşım; TEB Eczacılık Akademisinin vermiş olduğu Meslek İçi Eğitimlerden birini daha hazırladığımız organizasyonla ilimizde gerçekleştirilecektir.

Detaylı

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27532 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA İ 7.3.7. İşitme cihazları

Detaylı

Sisohbys 1 Temmuzda Başlayacak e-reçete Uygulamasına Hazır

Sisohbys 1 Temmuzda Başlayacak e-reçete Uygulamasına Hazır Sisohbys 1 Temmuzda Başlayacak e-reçete Uygulamasına Hazır Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, sağlık alanında sürekli değişim ve yenilikçi ilkeleri ile sağlık sektöründe bir çok konuda gelişim göstermiş

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B ' 4 ' " /?/ " 'i y. H SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B ^ ( / Ş - 1 ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN- / EK PROTOKOL (2013/1) " / MADDE 1: 01.02.2012 tarihli

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA

ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA TASNiF DIŞI T.C. HAVA KUWETLERi KOMUTANllGI JET ÜS/MEYDAN KOMUTANllGI ANTALYA TSK BBMM 35489982-8730-2724-171 TSK BBMM 12 Nisan 2017 KONU Eczane Idari Anlaşmaları Hk. ANTALYA ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA

Detaylı

ACİL HALLERDE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ACİL HALLERDE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ACİL HALLERDE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Ekrem TAŞBAŞI* I. GİRİŞ Sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi kişilerin sağlık hakkından yararlanmalarının sağlanmasıdır.

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

Morphine HCL 0,02 g Ampul. NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz.

Morphine HCL 0,02 g Ampul. NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz. KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI UYUŞTURUCU MADDE/MÜSTAHZARLAR YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ 1)MORPHİNE HCL 300 mg(parenteral)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Fotoğraf Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj

Detaylı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB GRUBU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu :42.... / ÇKYS Kodu :... Tarih :... /... / 2014 Aile Hekiminin Adı Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB nin güncel telefonu

Detaylı

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir)

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) Sürüm 1.0 NİSAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER Hizmete Özel Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin en kolay ve en etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda sunulması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler

Detaylı

M e d u l a ekranındaki hekimin kaşe bilgileri ile reçete üzerindeki

M e d u l a ekranındaki hekimin kaşe bilgileri ile reçete üzerindeki BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Y e r l e ş k e s i (BAOB) Odunluk mh. Akademi cd. No:8 A 2 Blok Kat: 3 Nilüfer Bursa 444 7 236 451 93 55 U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ ECZACI ODASI BÜROSU 442 82 40-41

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Gülay Beyaz, İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ECZ.PR.01 30.05.2011 11.12.2013 03 1/6 1.AMAÇ: Tanı ve tedavi hizmetleri için hastalara ilaç sağlayabilmek ilaç ve sarf malzemelerin alınması, muhafazası ve dağıtımını standart hale getirmek. 2.KAPSAM:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

TARİHLİ SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TARİHLİ SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 25.08.2016 TARİHLİ SUT 07.10.2016 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 1.4.2 - Sağlık kurumları 1.4.2.A - İkinci basamak resmi sağlık kurumu (1) Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen)

T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen) T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen) Sayı : B.13.1.SSK.0.09.00.00/X-1093-02-2832-202574 A n k a r a Konu : Hekim

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1- GMP Denetimine İlişkin Genel Prensipler 2-Daha Önce Bakanlığımızca Denetlenmiş ve GMP Uygunluğu Almış Başvurular

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.IEG.0.11.00.03 /0.10.06/46805 23 Haziran 2010 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler GENELGE 2010/ 47 Eczanelerin açılış, nakil, devir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SUNUM PLANI TANIM TARİHÇE AMAÇ-HEDEF MEDULA Hastane Uygulamasının Yapısı MEDULA Hastane

Detaylı

GENELGE 16-380 EK I- GENEL AÇIKLAMALAR:

GENELGE 16-380 EK I- GENEL AÇIKLAMALAR: SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (devredilen) Sigorta Đşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/614114 ANKARA KONU

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. Staj 1 Programı 6197 sayılı kanunumuza göre: Eczacının tanımı Eczacılığın tanımı Eczacının görev ve sorumlulukları Bir eczane açılması

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. Yürürlük i:13.07.2012 DEPOLAMA ve DAĞITIM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. 1

Detaylı

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı:34202324-010.06.02-21628 Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi 12/10/2015 Başbakan Yardımcılığından:

Detaylı

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421)

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) Orman Mühendisleri Odasının, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) nezdinde yaptığı resmi girişimler sonunda; Orman Genel Müdürlüğü nce yürürlüğe konulan

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ Yürürlük Tarihi: 19.06.2005 GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK, OLAĞANÜSTÜ VE CENAZE YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 1 Amaç

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 3.2. Katılım Payı (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 3.2. Katılım Payı (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 3.2. Katılım Payı (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder.

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ ECZ 501- ARAŞTIRMA DERSİ PROJESİ DERSİ I PERŞEMBE 09.00-12.00, DERSLİK: BİLGİSAYAR LABORATUVARI Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM 1. Hafta Mezuniyet Projesi Konusunun Alınması, Çalışma

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

Bölge temsilcilerimiz Çorlu Devlet Hastanesi

Bölge temsilcilerimiz Çorlu Devlet Hastanesi ÇORLU DAKİ MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE! Eylül-Ekim-Kasım Aralık KAPANAN ECZANELER MALKOÇLAR ECZANESİ Ecz. Aynur MALKOÇLAR HÜSEYİN PEHLİVAN CAD: NO:15 TEKİRDAĞ/MERKEZ ADRESİNDEKİ MALKOÇLAR ECZANESİNİ KENDİ

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.2. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları (1) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri SUT ve eki

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.03.02/1221 23/11/2012 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2012/36 Bilindiği üzere Kurumumuzla

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 6.Haziran.2013 2 Anayasamızın 17 inci maddesine göre herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı JyL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/96) Kurumumuz ihtiyacı olan 21 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar

KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar *Morphine HCl Morphine HCl 0.01 g ampul Yazılabilecek

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; birimlerde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemelerinin; kritik stok düzeylerini ve son kullanım tarihlerini kontrol altında tutulacak şekilde takibini gerçekleştirmek,

Detaylı

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu www.talyabilisim.net Sayfa 1 Ayarlar: E-Reçete için ilk önce sistemimizdeki tanımlı olan ilaç rehberini güncellememiz gerekmektedir. Güncelleme için gerekli olan ilaç rehberini; http://www.iegm.gov.tr/default.aspx?sayfa=fiyat_listesi

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 09/04/2015-1549 *BD211141251* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Danıştay Kararı İle İlgili Duyuru Ankara, BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 02.07.2012 DUYURU ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU 01/02/2012 tarihli Sosyal

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜLKEMİZDE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜLKEMİZDE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜLKEMİZDE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİ Dr. Ecz. Aslı CAN AĞCA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı