Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe"

Transkript

1 Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri Eylül 2010, Saat: 09:00-18:00. Atatürk Köşkü, Termal, Yalova Regenerative Medicine and Spirituality From Heart to Medicine, From Medicine to Heart Preperation for the Future Symposium Seminar 7 September 18-19, 2010, Time: 09:00-18:00. Atatürk Köşkü, Termal, Yalova

2 TÜRKÇE Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 7 Başlangıçta ve Horasan kültüründeki tıbbi gelişmede, sağlık; ruh beden birliği ve dengesi ile oluşur düşüncesi vardı. Zamanla tıp yalnızca bedene yönelen bir araştırma ve uygulama alanı haline geldi. Her ne kadar psikoloji, psikiyatri ve pedagoji bilimleri olgunlaştıysa da, geniş anlamda sonsuz bilgiye ve sonsuz algılamaya açık olan insanın spiritüel imkanları ihmal edildi. Özellikle 20. yy. da tıp bu eksikliklerini fark ederek telafi yoluna gitti. Bütün bu çabaların ve tarihi gelişimin özetine ulaşmak ve bu bilgileri günümüz şartlarında değerlendirmek için Tıptan Kalbe, Kalpten Tıbba Geleceğe Hazırlık Semineri 7 toplantısı düzenlendi. Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Kalpten tıbba Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Semineri 7 Atatürk Köşkü, Gökçedere, Yalova, Türkiye Eylül

3 Dr. Cevdet Erdöl Prof. Dr.- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı Ritmin kalpteki önemi Prof Dr. Niyazi Eruslu Yalova Üniversitesi rektörü Destek ve Katkı Dr. Med. Ulrich Randoll, Sema Randoll Matrix-Center Münih, Almanya Travma sonrası stres durumu tedavisinde psikoterapi ile birlikte Matrix-Ritim-Tedavisi uygulanmasında beş yıllık tecrübe (teori ve pratik sonuçlar) Teori Travma sonrası stres durumu, şiddetli travmaya maruz kalma sebebiyle ortaya çıkan bir durumdur. Vesvese ya da korku, uykusuzluk ve depresyon gibi psikolojik etkilerin yanı sıra, gittikçe artan lokal ya da tüm vücuda yayılan ağrıyla birlikte, geceleri diş gıcırdatma (bruxizm) da dahil olmak üzere, kas çekilmesi, spastisite gibi klinik fiziksel şikayetler de gözlemlemekteyiz. Yöntem Bu sempatik sisteme yüklenme halini azaltmak amacıyla, ilk adımda, tüm vücuda uygulanan sistemli bir matrix-ritimtedavisi ile çizgili kasların alfa-gamma tonunu normal haline döndüren bir fiziki uygulama yapıyoruz; ve bunu psikoterapiden ibaret ikinci adımla tamamlıyoruz. Diş gıcırdatma vakalarında ayrıca, geceleri dişlerin kenetlenmesini (buruxismus) engellemek için diş takozları (jig-splints) kullanıyoruz. Matrix-Ritim-Tedavisi, çizgili kasların fizyolojik titreşimlerini taklit ederek, frekanslarını 8-12 Hz e (alfa ritmi) senkronize eden bir mekano-manyetik, ritmik mikro esnetme yöntemidir (Univ. Erlangen, 1998). Bu direkt olarak gerçeklesen etki, hücre metabolizmasını ve fonksiyonlarını, rejenerasyona imkan verecek şekilde normalleştirmektedir. Sonuç Çizgili kas dokusunun elastisite ve plastisitesinde artışın yanı sıra, eklemlerin hareket limitlerinde (ROM range of motion) artış ve kaynağı belirsiz ağrıda azalma gözlenmiştir. Bunlar bir araya geldiklerinde beden performansını artırmakta ve zihinsel depresyonu azaltmaktadır. Doğum travmasından muzdarip CP li çocuklarda sempatik sistem üzerindeki yük ün Matrix-Ritim-Tedavisi ile azaltılmasının etkisi, geceleri artan uyku saatleri, spastisitenin, kasılmaların ve tuvalet problemlerinin vs. azalması belirtileriyle, doğrudan gözlenebilmektedir. Tartışma Alınan sonuçlara bizim getirdiğimiz açıklama, çizgili kasların senkronize edilmesinin kasın proprioseptörlerini (spindle organ kromozomların bağlandığı lifler, golgi aygıtı) sıfırladığı, nöromuskular tonusu tekrar ayarladığı ve nöromuskular ve nörofascial hafızadaki ağrı ve stres desenini sildiği yolundadır. Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde daha uzun süreli ve etkili sonuçlar alabilmek için, vücudun en büyük organını (çizgili kas - %45) tedavi etmeyi de içeren bu sistemik tedavi yaklaşımı kaçınılmazdır. Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Etno müzikolog ve müzik terapist Türk müzik ve hareket terapisi geleneği ve insanlığın yüksek değerleri Azerbaycan Gobustan kayalıklarındaki dans eden insanların resimleri bizi yıllık proto- Türk müzik ve hareket gerçeği ile buluşturmaktadır. Baksı ve kam adı verilen tedavicilerin müzik, ritim ve hareketi kullanarak fiziki ve mental değişiklikler sonucu tedavi yaptıkları ve pentatonik müziğin az bilinen imkânlarını kullandıkları bilinmektedir. Sonraki dönemde 1000 yıl önce Türk Horasan kültüründe gelişen makam müziğinin etkileri Selçuk- Osmanlı zamanlarında şifahanelerde uygulanmış olup günümüzde laboratuar çalışmaları ile doğrulanarak ve modern tıp içinde yeniden keşfedilerek yerini almıştır. 4

4 Bir müzik terapi seansında Viyanalı ressam Bayan Roswitha Kottek dünyada görmediği renkleri görmüştür. Bu olay müzik terapinin insan yapısı imkânlarının geniş boyutlarla ilişkisini ortaya koyduğu şeklinde yorumlanmıştır. Viyana daki reseptif müzik terapi seansında katılımcı olan Susanne Saime Tuschl, acemaşiran makamı icrası sırasında vücudunun bütün yapı malzemesinin yenilendiğini hissetmiş ve sanki yeniden doğdum diyerek duygularını ifade etmiştir. İnsanın her hücresinin bir sesi ve bir ritmi olduğu da biyolojik ve rejeneratif tıp ile beden ruh ilişkisinin sonsuz imkân sahasını işaret etmektedir. Mehmet Rasim Mutlu Şair, besteci, mutasavvıf. İstanbul Tasavvuf Fikirleri Derneği Başkanı Hayat ve tasavvuf Seninle varım, sensin ilhamım Kalbim nefesim, senden Allah ım Gaflette varım, etmedi kârım Cümle efkârım, medet Allah ım Bu beden ceset, illeti haset Bulmaz afiyet, sebep Allah ım Gönülde varım, zikir ezkârım Sensin imdadım, serde süphânım Aytuğ İzat Özde Şifa Üstadı, Matrix Ritim Terapisti İkiz Şifacılar: Meridyen Terapisi ve Matrix Ritim Terapisi İki bin yılı aşkın bir süredir, Geleneksel Çin Şifacıları, insanları sağlıklı tutabilmek, hastalarsa çabuk iyileştirebilmek için meridyen terapisinden yararlanmaktadır. Bunu yaparken, sekizi olağanüstü olmak üzere 32 enerji kanalı ile bunların üzerinde bulunan 732 şifa noktasını kullanarak bireyin bedeninde Çi enerjisinin uygun dolaşımını sağlamaya çalışırlar. Çin tıbbı Çi enerji kavramının yanı sıra kan ve jinye (yavaş hareket eden akışkan) denilen beden sıvısının önemini vurgulamaktadır. Jinye, Matrix Ritim Tedavisi nin de en önemli çıkış noktasıdır. Sağlıklı bir hücreyi doğal konumunda inceleyerek özelliklerinin tanımlanması Matriks Ritim Tedavisi nin gelişmesine yol açmıştır. Katı, iyi organize olmuş, aşırı korunan modern sağlık sistemlerinin direnmesine rağmen, daha emekleme aşamasında olan Matrix Ritim Tedavi yönteminin zaman içerisinde tüm sağlık konseptini etkileme potansiyelini görmekteyiz. Temel yaklaşımında bilimsel açıdan da güçlü olup, sağlıklı hücre yenilemede başarılıdır. Matrix Ritim Tedavisi ile Meridyen Terapisi, özde bireyin kendi iç dengelerini kullanarak şifa bulmasına yardımcı olduklarından, her iki yöntemin birlikte uygulanması daha başarılı sonuçlar almaya yardımcı olacaktır. Dr. Gülşat Akmemet Doğu tıbbı ve akupunktur uzmanı. Ankara Doğu Tıbbında Ruh ve Beden Evrensel tanıma uygun olarak Sağlığın; bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olduğunu kabul etmek gerekir. Tıbbın temel ilkesi olan Hastalık yoktur, hasta vardır prensibi temel yaklaşım biçimi olmalıdır. Doğu Tıbbı insanı beden ve ruh olarak ikiye ayırmaz. Yaşam ve sağlığın kaynağı enerji olup organizmaların yaşamsal fonksiyonlarının ana hedefi de enerji üretimidir. Biyolojik bedenimizi ruhumuz yönetir ve bu yönetim için ruhun biraz daha kesif şekli olan can ın bütün hücrelere nüfuz etmesi, yayılması gerekir. Can ın bu yayılımı kanallar aracılığıyla olur. Eğer Can (veya özel bir enerji olan Çi) kanallarda serbest olarak dolaşamazsa dolaşımın olamadığı, bozulduğu yerde hastalıklar ortaya çıkar. Bu yaklaşımda sağlığı oluşturan temel unsurların sürdürülebilmesi için gerekli enerjinin üretimindeki aksamaların ortadan kaldırılması ve bunların tekrar eski haline yani sağlıklı hale getirilmesi anlaşılmalıdır. Enerji bedenimizde bulunan 7 çakramız aynı zamanda tüm gezegen bedenimizin de bir yansımasıdır. Çakra Sanskritçede tekerlek veya disk anlamına gelir. Eski Hint sağlık sisteminde vücuttaki suptil enerji akışını kontrol eden ve yedi ana merkezde yer alan metafizik enerji girdaplarıdır. Biz insanlar makrokozmo- 6

5 su yansıtan birer mikrokozmosuz. Bu demektir ki, yukarda ne varsa aşağıda da o vardır. Tüm evrensel enerjiler bizim içimizde de mevcuttur. Çakralar bedenimizde bulunan enerji merkezleridir. Çakralar yaşam enerjisinin çeşitli şekillerini alırlar, dönüştürürler, dağıtırlar. Bu enerji sistemiyle kişiler, çevreleriyle, evrenle sürekli iletişim halinde olurlar. Op. Dr. Mustafa Erşin Genel Cerrahi Uzmanı. Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. İzmir Doğal Dengeler ve Manyetik Alan Manyetik Alan, temelde doğal ve yapay manyetik alanlar olarak ikiye ayrılır. Doğal Manyetik Alan, mıknatıs özelliğine sahip maddelerin çevresinde oluşan ve Kuzey-Güney olarak adlandırılan iki kutup doğrultusunda aktığı düşünülen akımların oluşturduğu alanlardır. En basit örneği doğal mıknatıs çubuklar olmakla beraber, Dünya mızın kendisi dev bir mıknatısı andıran doğal bir manyetik alana sahiptir. Manyetik Alan Yoğunluğu Tesla veya Gauss birimleriyle ölçülür ve 1 Tesla Gauss a eşittir. Dünyamızın Manyetik Alan Yoğunluğu kutuplardan ekvatora doğru azalacak şekilde değişkenlik göstermekle beraber Gauss arasındadır. Yapay Manyetik Alanlar Elektrik akımı elde edilmesi sırasında oluşur. Elektrikle çalışan tüm sistemlerin çevresinde ölçülebilen ve elektrik akımının gücü ile değişen yoğunluklarda oluşan bu alanların en güzel örneği Elektromıknatıslardır. Aynı zamanda tüm elektrikli cihazlar çevrelerinde belirli bir manyetik alan oluştururlar. Yapılan araştırmalarda, düzensiz ve kontrolsüz elektromanyetik alanların, kan biyokimyasında belirgin sapmalara yol açtığı, sinir sistemi, sindirim sistemi ve hormonal sistemde reaksiyonlara sebep olduğu tesbit edilmiştir. Bu olumsuz etkiler sonucunda sıklıkla, huzursuzluk, uyku düzensizliği, yorgunluk, isteksizlik, başağrıları, genel vücut ağrıları, allerjik reaksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Stres başta olmak üzere,kronik yorgunluk sendromu, ve buna benzer bazı yeni sendromların insanları daha çok etkilemeye başladığını biliyoruz Daha da önemlisi son yıllarda görülme sıklığı artan ve dejeneratif hastalıklar grubu adı altında toplanarak, istatistiki olarak ilk sıralara yerleşen, Kalp-Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Ateroskleroz (Damar Sertliği), Diabet (Şeker Hastalığı) Multipl Skleroz, Alzheimer, Parkinson, Romatizmal Hastalıklar ın hem görülme sıklıkları hem de görülme yaşları belirgin bir şekilde değişim göstermektedir. Kanser türlerinin bazılarındaki dikkat çekici artış gözden uzak tutulmamalıdır. Yüksek Gerilim hatlarına yakın bölgelerdeki çocuklarda kan kanseri görülme sıklığının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Kirli Manyetik Alanların etkilerinin azaltılması ve bunlardan korunma yolları konusunda dikkat edilmesi gereken basit fakat son derece yararlı öneriler bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta elektromanyetik alan etkisinin mesafeyle azaldığının bilinmesidir Yaşadığımız mekanların yüksek gerilim hatları ve elektrik nakil hatlarından uzak olmasına dikkat etmek, çalışır durumdaki elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzak durmak, yatak odamızda TV, Bilgisayar vb cihazların olmamasına dikkat etmek, cep telefonlarını kullanırken kulaklık kullanmak, elektrik ve şarzlı kullanım seçeneği olan cihazları mümkün olduğu kadar pil ve şarz ile kullanmaya çalışmak, kullanılmayan elektrikli cihazların kapalı olmasına dikkat etmek, yaşadığımız ortamın sağlıklı olup olmadığını anlayabilmek için elektromanyetik kirlilik ölçümü yaptırmak sağlığımızı korumak adına yapabileceklerimiz arasındadır. Sağlığımızı korumak ve oluşan zararlı etkilerin giderilmesini sağlamak için son yıllarda geliştirilen Manyetik Alan Terapi Cihazları son derece olumlu sonuçları ile dikkat çekmeye başlamıştır. Magnetoterapi adı verilen bu yöntemde temel amaç, çeşitli nedenlerle oluşan ve düzensizliğe yol açan kirli manyetik alan etkisinin ortadan kaldırılması, tedavi süreçlerinde ise Düzenli (Kontrollü) Manyetik Alan ın sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanılmasıdır. 8

6 Dr. Michael Bachmaier-Ekşi İbn Sina Tıp Merkezi, Berlin Berlin Wichern Geriyatri Rehabilitasyon Hastanesinde İbni Sina Tıbbı ve Dr. Rahmi Oruç Güvenç müzik terapisi Bu makale bünyesel tanı ve terapide İbni Sina tıbbının kullanımının modern bir yorumu hakkındadır. İbni Sina nın Tıp Kanunu (el Kanun fi t Tıb) isimli eserine dayanarak, ananevi çin tıbbı ve düzenleyici tıp ilkelerinin karşılaştırmalı araştırmasıyla yazar, farklı doğal terapilerin kullanımına açık, bünyesel tıbbın ilkelerine uygun bir tanı sistemi geliştirdi. İbni Sina tıbbının tipik bir yöntemi Türk- Arap müzik terapi geleneğidir. Tanı ve terapi prosedürü, klinik hastaların tedavi sürecinde Dr. Oruç Güvenç in uyguladığı müzik terapinin etkilerinin incelenmesi ile ispatlanacaktır. Doç. Dr. Öznur Özdoğan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı. Ankara Tövbe ve psikolojik sağlık Hata yapmak ve hatada ısrar etmek insanın öz niteliklerini yaşayamamasından kaynaklanmaktadır. Böyle durumlarda dinler tövbe yaşantısını önermektedirler. Bu çalışmada tema odaklı grup toplantıları ve ikili görüşmelerle mahkumların kendilerini tanımalarına, sevmelerine, affetmelerine, kendini gerçekleştirme düzeylerini yükseltmelerine, psikolojik ve manevi açıdan güçlenmelerine ve böylece aynı hatayı tekrarlamamalarına yardımcı olmak ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Ankara Ulucanlar Ceza ve Tutukevinde Kadın koğuşunda bulunan tutuklu ve mahkumlardır. Tema odaklı grup toplantıları ve ikili danışmanlık seansları gerçekleştirilmiştir. İkili görüşmelerle tutuklu veya mahkumun kendisiyle iletişim kurmasını sağlamak ve onu kendisiyle, varoluşuyla tanıştırmak hedeflenmiştir. Çalışma sürecindeki ilk gelişme cezaevi yöneticilerinin sükunetin arttığı yönündeki gözlemleridir. Hem cezaevinde bulundukları dönemde hem tahliye olduktan sonra mahkumların kendileriyle daha barışık, keşkelerinden arınmış olarak yaşadıkları ve öfke kontrolünü sağlayarak suça yönelmedikleri görülmüştür. Prof. Dr. med. DiplPsych. Rolf Verres Ärztlicher Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie im Zentrum für Psychosoziale Medizin, Universitätsklinik Heidelberg Psikosomatik araştırmaların ışığında eski Doğu Müzik Terapisi Dr. Mustafa Mathias Brandenberger FA f. Psychiatrie und Psychotherapie, OA Psychosomat. Fachklinik Sonneneck, Badenweiler (D) Holistik (bütünleyici) tedaviye güncel yaklaşımlar Bir Psikosomatik tıp hastanesinde çalışmak, antrofozofil terapi yöntemleri kullanmak( yaratıcı ve bedenle ilgili terapiler dahil olmak üzere) and basit olarak psikoterapi- bütünleşmiş anlayış için çok derin bir ihtiyaç var. Hastalar bize çoğu zaman konvansiyonel(geleneksel) tıptan bir fayda göremedikleri zamanlar sonunda geliyorlar. Genellikle bizden olağanüstü beklentileri var. Hem tedavilerinin ruhsal boyutları olmasını, hem de sağlık problemlerininkişisel bir bakış açısıyla algılanmasını diliyorlar. Nerdeyse bütün hastaların kalp düzeyinde psikosomatik ve psikovejetatif belirtileri olan bir çeşit depresyon sendromları var. Eğer aldıkları tedavi ızdırapları azaltıyor veya hayata karşı daha derin bir tatmin duygusu veriyorsa- bazı somut vakaların tedavi süreçlerinde bir takım cevaplar olmalı- bu salgın probleme karşı uygulanan tedavi süreçi içindeki tıp nerededir, bunu göstermek istiyorum. Tasavvuf kaynaklarına gore, kalp ruhsal tedavinin yeridir; bu mevzu da ayrıca bu araştımanın bahis konusudur. Prof. Dr. Avni Babacan Gazi Üniversitesi, Algoloji Anabilim Dalı Başkanı. Ankara Ağrı Ağrı pek çok hastalığın habercisi ve uyarıcısı olan önemli bir semptomdur. İnsanın ortaya 10

7 çıkışıyla birlikte ağrı da ortaya çıkmış ve tarihin her döneminde çeşitli yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılmıştır. Ağrı, zamana, bölgeye ve sebebine göre sınıflandırılabilir. Hastanın ağrı ve diğer tıbbi öyküsü dinlendikten sonra konulan tanıya uygun olarak en basitten en karmaşığa gidilecek şekilde öncelikle ilaç tedavisi önerilir. Basit ilaçlarla rahatlamayan ağrılarda daha güçlü ilaçlar kullanılır. Kronik ağrıda ilaç tedavisinin temeli, gerekli ilacı, ağrı oldukça değil saate bağlı olarak almak yani belli aralıklarla ağrı olsa da olmasa da almaktır. Bunun amacı, zaten bir süredir ağrı çekmekte olan hastanın zihnine kazınmış ağrı hafızasını yok etmek için artık ağrıyı duyurmamaktır. Çeşitli durumlarda basit ilaçlarla ağrı kesilmediğinde DSÖ basamak tedavisi uyarınca daha güçlü ilaçlar, hatta opioid analjezikler denen morfin ve benzeri ilaçlar da kullanılmaktadır. Güçlü ağrı kesiciler şiddetli ağrısı olan hastalarda bağımlılık yapmaksızın rahatlıkla kullanılabilir. Bir hastaya morfin ya da benzeri ilaçlar önerilmesi hastanın yakında öleceği anlamına gelmez. İlaç tedavisiyle ve diğer basit yöntemlerle ağrı tedavi edilemediğinde iğneyle uygulanan bazen film makinesi bazen tomografi eşliğinde yapılan işlemler uygulanır.tüm bu girişimler ameliyathane şartlarında her tür acil müdahalenin yapılabileceği ortamda yapılmalıdır. Pratikte en sık kullanılan girişimsel yöntemler; tetik nokta enjeksiyonu, epidural enjeksiyonlar, faset eklem siniri bloğu, sakroilyak eklem bloğu, radyofrekans uygulamalar, omurilik yakınına port ve pompa yerleştirilmesi, intradiskal elektrotermal terapi (IDET), sempatik ganglion blokları, omurilik pili ve diğerleridir. Ağrı tedavisinde yeri olan tamamlayıcı teknikler de mevcuttr. Ozon tedavisi dejeneratif diskler, eklemler ve yaralarda kullanılır. Nöral terapi, akupunktur ve müzik tedavisi de pek çok ağrılı durumun tedavisinde kullanılır. Ağrısız olmak insanlık hakkıdır. Ağrısız günler dilerim Azize Andrea Güvenç Ergo terapist, müzik terapist Hareket en iyi ilaçlardan biridir Meşguliyet terapisi açısından bir görüş Kendi bedeninden öğrenemediğini başka hiçbir yerden öğrenemezsin. Upanişadlar Gerçekten bütün hareket potansiyelinizin bilincinde misiniz? Bedeninize güveniyor musunuz ve onun stresle gerilmeden, korkusuzca çalışmasına müsaade ediyor musunuz? Bedeni hissetmek demek sadece fiziksel bedenden daha fazlasıdır. Aynı zamanda, her anda beden, akıl ve ruh birliğini hissetmek demektir. Bedenimiz bizim yardımcımızdır, asistanımızdır. Bedenimizde bilinçsiz düşüncelerimiz ve ihtiyaçlarımız ve hakikatimiz yerleşmiştir. Bedenimizde ayrılıklarımızın farkına varabiliriz. Bedenimiz irademiz, disiplinimiz ve ideallerimizin bağımlılıklarımızla mücadele ettiği yerdir. Bedenimiz bilinçli aklımızın hoşuna gitmeyen birçok şeyin meydana geldiği yerdir. Hasta bedenimiz, ruhumuzun çok acil olarak ihtiyaç duyduğu bir şeyi almamızı sağlar. Birileri bizimle ilgilenir, bize destek olur ve yol gösterir. Dr. Günnur Başar Homeopat, holotropik nefes uzmanı Nefesle Sağlanan Olağandışı Bilinç Durumlarının İyileştirici Özelliği Holotropik Bütüne Gidiş Nefes Çalışması, kendini tanıma, kişisel dönüşüm ve şifa için güçlü bir araçtır. Bu yöntem hem modern bilinç araştırmalarından, antropoloji, derinlik psikolojisi ve transpersonel (ben-ötesi) psikolojiden hem de dünyanın eski mistik geleneklerinden, doğu öğretilerinden, çeşitli eski ve yeni ruhsal pratiklerden deneyimleri birleştirmektedir. Nefes, uyarıcı müzik ve serbest bırakma sürecine odaklanmak, olağandışı bilinç durumları nı uyarır. Bu durumlar (psişe) ruh un, spontan iyileşme potansiyelinin harekete geçmesine yol açar. 12

8 Holotropik kelimesi Yunanca dan alınmıştır ve bütünlüğe doğru yol almak anlamına gelmektedir. Dr. Stanislav Grof ve eşi Christina tarafından geliştirilen Holotropik Nefes Çalışması, ruhsal açılımı sağlamak için nefes ve müziği kullanan en eski tekniklerin bir karışımıdır. Gözler kapalı ve yerde uzanmış bir şekilde herkes kendi nefesini kullanarak olağandışı bir bilinç durumu yaratan bir tür trans haline girer ve bu trans durumunda kişinin kendi iyileşme süreci aktive olarak o anda o kişiye özgü olan bir deneyimler dizisi yaşanır. Evrenle bütünleşerek içgörü, bilgelik ve şifaya ulaşmak için kendi iç potansiyelimizi kullanabileceğimiz Holotropik Nefes Çalışmasının ana ilkesidir. Bu dışardan yönlendirilmeyen tümüyle içsel bir süreçtir. Katılımcılar güvenli ve destekleyici bir ortamda, kendini keşfetme, kendini bilme ve iyileştirme macerasını en emin bir biçimde yaşamaya teşvik edilirler. Çalışma çoğu zaman grup halinde nefes alana yardımcı olacak bir kişiyle eşleştirilerek yapılır. Enerjinin açığa çıkmasını kolaylaştırıcı bedensel çalışmalar ve sanatsal yöntemlerle desteklenir. Holotropik Nefes Çalışması, bilinçdışının en derin katmanlarına dokunur, bitmemiş işlerle ve karmik düzeylerden duygularla karşılaşmaya, şu anki yaşamdan, doğum öncesi ve sonrasından en eski travmatik anıları yüzeye çıkarmaya yardımcı olur, çoğu zaman büyük bütün le ilişkiye geçmeyi ve yaşamı tekrar anlamlandırmayı sağlar. Bu da farkında olduğumuz gerçeklerle ve modern yöntemlerle iyileştiremediğimiz çoğu fiziksel hastalığın ve ruhsal bozukluğun derinlemesine iyileşmesine yol açar. Şems Uzuneser Yoga Academy eğitmeni Orijinal yoga sistemi nedir Yoga ilmi insanın en dış boyutunu, fiziki bedenini etkilemekten başlar; bu bir çok insan için pratik ve tanıdık başlangıç noktasıdır. Dengesizlik bu düzeyde yaşandığında organlar, adaleler ve sinirler artık uyumlu çalışmamakta, aksine birbirine karşı çıkmaktadır. Örneğin, endokrin sistemi düzensizleştiğinde sinir sisteminin verimliliği o kadar düşük olur ki, hemen hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Yoga sisteminin amaçlarından biri de bedenin farklı fonksiyonlarını tüm bedenin yararına çalışmaları için mükemmel bir şekilde ayarlamaktır. Daha sonra Yoga fiziki düzeyden zihinsel ve duygusal düzeye ilerlemektedir. Birçok insan günlük hayatın etkileşim ve streslerinden, fobi ve nevrozlardan acı çekmektedir. Yoga bütün bu problemlerin üstesinden gelmek için evrensel metot sunmaktadır. Yoga düşünce, söz ve eylem veya kafa, kalp ve el arasında uyum ve kaynaşmadır. Yoga uygulaması sayesinde fiziksel, zihinsel ve duygusal düzeyler arasındaki karşılıklı ilişkiler hakkında ve bir düzeyde oluşan rahatsızlıkların diğer düzeyleri nasıl etkilediği konusunda farkındalık artmaktadır. Bu farkındalık, bireyi yavaş yavaş yaşamın daha ince alanlarının algılamasına getirmektedir. Bedensel ve zihinsel terapi Yoga sisteminin en önemli başarılarından biridir. Bu terapi evrensel uyum ve bütünleşme prensipleri üzerinde kurulduğu için bu kadar güçlü ve etkilidir. Astım, diyabet, tansiyon dengesizliği, kireçlenme, sindirim düzensizliği, başka kronik ve yapısal hastalıkların tedavisinde modern bilim başarısız kaldığı halde Yoga bir alternatif terapi biçimi gibi başarıya ulaşmıştır. HIV ve kanser tedavisinde Yoga çalışmalarının etkisi araştırılmakta ve umut verici olumlu sonuçlar alınmaktadır. Tıp bilim adamlarına göre Yoga terapisi bedenin bütün başka sistemlerini ve organlarını direkt olarak etkileyen sinir ve endokrin sistemlerinde denge sağladığı için başarılıdır. Bireysel ihtiyaçlar dışında Yoga sisteminin temelinde olan prensipler toplumsal zorlukları aşmak için gerçek bir alet sunmaktadır. Dünyanın kaybolmuş gibi göründüğü ve eski değerleri reddederek yeni değerler ortaya koyamadığı zamanda Yoga insanlara kendi yolunu bulup gerçek öz üyle bağlantı kurması için vasıta vermektedir. Gerçek öz le bu bağlantı sayesinde insanlar, çağımızda çok zor bulunan, uyum, huzur ve şefkate ulaşabilirler. Yoga Academy lerin kurucusu Paramahamsa Yogaçarya Maha Yogi Akif Manaf ın Yoga Nedir? Ne Değildir? adlı kitabından alıntıdır. 14

9 İletişim TÜRKİYE İstanbul - Azize ve R. Oruç Güvenç Tel: Gsm: E-posta: Ankara - Neva Sanat ve Gelişim Merkezi 8. Cadde Çamlıca Evleri A-2 Blok 11/17 Ümitköy - ANKARA Tel.: E-posta: Ankara - Nil Kutay Demirci Gsm: Ankara - Erşan Çırak Gsm: ALMANYA Mannheim - Grete Piat Tel.: E-posta: Berlin - Michael Bachmaier Tel: (Mo Fr 13 15) E-posta: Bad Neuenahr Ahrweiler - Jürgen Ender Scheuerhorst & Leonie Leyla Dortschy Untere Mühlengasse Niederzissen Tel.: 02636/ İSVİÇRE Zürich - Yvonne Sevim Ehrbar Tel.: E-posta: ITALYA (ve Almanya) Magliano & München - Sabine Banu Witting Tel.: E-posta: AVUSTURYA Institut für Ethnomusiktherapie Gerhard Kadir Tucek Tel.: 0043-(0)2716/76950 E-posta: Pressbaum / Wien - Gernot Galib Stanfel Tel.: E-posta: Wien - Makamhane - Denis Enis Mete Tel.: E-posta: İSPANYA Madrid - Consuello Goncagül Bello Tel.: E-posta: Barcelona - Hayri Jordi Delclos i Casas Tel.: E-posta: Torronteras - Christopher Berghausen Tel.: E-posta: AMERİKA Phoenix - Nur Kiser Tel: E-posta: 18 Eylül 2010 Adres: Alayköşkü Cad. 20/B, Cağaloğlu - İstanbul Tel: Faks: E-posta: Internet: Alışveriş:

Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis

Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 9 Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi),

Detaylı

Kalpten tıbba, tıptan kalbe 3 Geleceğe hazırlık semineri

Kalpten tıbba, tıptan kalbe 3 Geleceğe hazırlık semineri Kalpten tıbba, tıptan kalbe 3 Geleceğe hazırlık semineri 4-5 Ağustos 2007 (Saat: 10.00-18.00 Cumartesi, 10.00-14.00 Pazar) Tıp bilgisi ve ilgisi olanlar ile insanlığın ortak yüksek değerlerine ve ruh beden

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

Transkültürel psychosomatik rehabilitasyon tedavisi

Transkültürel psychosomatik rehabilitasyon tedavisi Transkültürel psychosomatik rehabilitasyon tedavisi MediClin Klinik am Vogelsang Donaueschingen Psikosomatik ve davranışsal tıp alanında uzman klinik Prävention l Akut l Reha l Pflege MediClin Ein Unternehmen

Detaylı

Sahaja Yoga ÜNİVERSİTE Programları

Sahaja Yoga ÜNİVERSİTE Programları 2013 Sahaja Yoga ÜNİVERSİTE Programları Meditasyon - Hint Kınası - Hint Müziği - Hint Dansı Sahaja Yoga, her insanın içinde var olan pozitif potansiyeli açığa çıkarmayı hedef alan, iç huzur ve denge sağlayan,

Detaylı

DANS TERAPİ. Dokuz Eylül Üniversitesi

DANS TERAPİ. Dokuz Eylül Üniversitesi DANS TERAPİ MSc Sevinç RENKVER Dokuz Eylül Üniversitesi 1 Dans terapi nedir? Tarihçesi İlkeleri Yaratıcı süreç Kimler yararlanabilir? Nerelerde uygulanabilir? Türk halk danslarıyla meditasyon, Meditatif

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Obsidyen ile sağlıklı kalın. OBSİDYEN TAŞI NEDİR?

Obsidyen ile sağlıklı kalın. OBSİDYEN TAŞI NEDİR? HAKKIMIZDA Makro Grup A.Ş. bünyesinde yer alan Obsidyen Maden ve Mermercilik LTD. ŞTİ., 2002 yılında madencilik, değerli ve yarı değerli taş işleme alanlarında faaliyet göstermek üzere İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

IV. Uluslararası Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe; Geleceğe Hazırlık Semineri

IV. Uluslararası Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe; Geleceğe Hazırlık Semineri Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu Rejeneratif Tıp ve Spiritualite 13 14 Aralık 2007, Saat: 10.00-18.00 Türk Standartları Enstitüsü, Necatibey Caddesi (DPT Yanı) No: 112, Bakanlıklar - Ankara.

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

MUDRA. Çoğu insan, yogayı lotus. Parmaklarınızın Ucundaki Şifa: Aylin Abla dan Öğütler Aylin Yengin

MUDRA. Çoğu insan, yogayı lotus. Parmaklarınızın Ucundaki Şifa: Aylin Abla dan Öğütler Aylin Yengin Aylin Abla dan Öğütler Aylin Yengin Parmaklarınızın Ucundaki Şifa: MUDRA Parmaklarınızın, vücudunuzun diğer tüm organlarını iyileştirme gücüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Çoğu insan, yogayı lotus

Detaylı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması Amaç ve İçerik Projenin temel amacı şehrin farklı bölgelerinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün yönlendirmesi ile gürültü

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

DOLPHIN EL MASAJ ALETİ KULLANMA KILAVUZU

DOLPHIN EL MASAJ ALETİ KULLANMA KILAVUZU DOLPHIN EL MASAJ ALETİ KULLANMA KILAVUZU Kullanım talimatları: Lütfen bu kitabı iyi muhafaza ediniz. Sağlığınızın keyfini çıkarmaya buradan başlayabilirsiniz 1 Masaj Prensibi Masaj, Geleneksel Çin Tıbbının

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Şeker Hastaları İçin Kan Şekeri Günlüğü

Şeker Hastaları İçin Kan Şekeri Günlüğü Şeker Hastaları İçin Kan Şekeri Günlüğü www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de Sevgili hasta, Başarılı bir diyabet tedavisi için kan şekeri değerlerinin bilinmesi ve uzun süreli gözlenmesi önemlidir.

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR

T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR İÇİNDEKİLER TENS TERAPİ NEDİR... 1 TENSİN VÜCUDA UYGULANMASI, TENS İÇİN ELEKTRODLARIN YERLEŞTİRİLMESİ... 2 TENS TERAPİNİN ETKİLİ OLDUĞU HASTALIKLAR... 3 TENS

Detaylı

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OP. DR. ÜNSAL ÖZKUVANCI Genel bilgiler Şeker hastalığı bir çok organı etkilediği gibi cinsel fonksiyonları da olumsuz

Detaylı

Masajlar. Bölgesel Pythia Masajı 30 min. 90 TL. Geleneksel Bali Masajı 50 min. 170 TL. Reflexology 50 min. 170 TL

Masajlar. Bölgesel Pythia Masajı 30 min. 90 TL. Geleneksel Bali Masajı 50 min. 170 TL. Reflexology 50 min. 170 TL Masajlar Bölgesel Pythia Masajı 30 min. 90 TL Beden ve ruhunuzda derinlemesine rahatlama hissi uyandıran, özel aroma yağları ile yapılan yumuşak bölgesel bir masaj terapisidir. Pythia Masajı 50 min. 140

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda; 1. SINIF VE Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerine; insan organizmasının normal yapı ve işlevlerini doku ve hücre düzeyinde öğrenmelerinin yanı sıra, tıp eğitimine temel oluşturacak şekilde temel fen bilimleri

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

Cinsel Terapi: Cinsel Terapi Nedir? Ne değildir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Cinsel Terapi: Cinsel Terapi Nedir? Ne değildir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim En farklı cinsel bozukluklar dahi, bir çiftin cinsel terapi veya cinsel danışmanlık hizmeti almasını gerektirebilir. Bu noktada terapi uzmanı seçme konusunda bilmeniz gerekenler nelerdir? Seanslarda neler

Detaylı

İyi Ölüm. 28-29 Haziran 2016, Kanserde Destek Tedavileri Sempozyumu, Adana

İyi Ölüm. 28-29 Haziran 2016, Kanserde Destek Tedavileri Sempozyumu, Adana İyi Ölüm Neden Ölümü Konuşuyoruz? Rindlerin Ölümü Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde; Yahya Kemal Beyatlı Vara vara vardım ol kara taşa Hasret kodun beni kavim kardaşa Sebep gözden akan bu kanlı yaşa

Detaylı

yukarıda olduğu psikolojik bir durumdur.

yukarıda olduğu psikolojik bir durumdur. Stress Yönetimi STRES NEDİR? Bireylerin, fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi veya zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Kişilerde meydana gelen ve onları normal faaliyetlerinden

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

AFET PSİKOLOJİSİ. GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri

AFET PSİKOLOJİSİ. GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri AFET PSİKOLOJİSİ GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri Afet Sonrası Risk Altındaki Gruplar Doğrudan Etkilenenler Tanık olanlar İzleyiciler AFET SONRASI DUYGUSAL AŞAMALAR İLK VURMA AŞAMASI ACİL DURUM AŞAMASI

Detaylı

Rehabilitasyonda Sanatın Kullanımı. Doç.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Rehabilitasyonda Sanatın Kullanımı. Doç.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Rehabilitasyonda Sanatın Kullanımı Doç.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: Yok Şizofreni Hastaları

Detaylı

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Huriye Tak Uzman Klinik Psikolog Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Asistanı İÇERİK

Detaylı

EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR?

EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR? SELDA TÜRKMEN le EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR? EFT, orijinal İngilizce isminin baş harflerinin kısaltmasıdır; "Emotional Freedom Techniques". İnsanda huzursuzluk yaratan bütün kötü duygulardan

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

Son yıllarda tüm dünyada mücadelesi yoğun bir şekilde devam eden, uzun süreli enerji dengesizliği sonucunda oluşan ve birçok hastalığın ortaya

Son yıllarda tüm dünyada mücadelesi yoğun bir şekilde devam eden, uzun süreli enerji dengesizliği sonucunda oluşan ve birçok hastalığın ortaya Giriş Eğer mucizevi bir ilaç size zayıflamada, kaslarınızı kuvvetlendirmede, hastalıklardan korunmada, genel sağlık düzeyinizi iyileştirmede yardım edecek olsa bu ilacı almak ister miydiniz? Cevap vermeden

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35)

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Web adresi Bu Senin Beynin! Ders 2 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Diğer şeyler Bağlantıya geçme Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Nasıl iyi yapılır Kitap inceleme (%20) Deneye

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

UYKU UYANIKLIK DÖNGÜSÜ. Dr.Ezgi Tuna Erdoğan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.

UYKU UYANIKLIK DÖNGÜSÜ. Dr.Ezgi Tuna Erdoğan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. UYKU UYANIKLIK DÖNGÜSÜ Dr.Ezgi Tuna Erdoğan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Uyku tanımı Uyku Fizyolojisi (uyku evreleri) Sirkadiyen ritim Uyku yoksunluğu İdeal uyku Uyku ile ilgili bazı hastalıklar

Detaylı

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI Bariatrik ameliyatlar sadece kilo kaybı sağlayarak fiziksel değişim sağlamazlar, asıl önemli olan kilo kaybı sonrası vücudumuz için bu 7 önemli

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

04.04.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem

04.04.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem 04.04.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İkçü'de Hem Eğitim, Hem Sağlık! Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, oluşturduğu üç aile sağlığı merkezinde bir taraftan

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ STRES

DAVRANIŞ BİLİMLERİ STRES DAVRANIŞ BİLİMLERİ STRES 1 2 Stres nedir? bireyin fizik ve sosyal çevredeki uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayrettir 3 Stres nedir? EUSTRESS: Hedefler,

Detaylı

ERGOTERAPİ. Dr. Alev Kılıçoğlu

ERGOTERAPİ. Dr. Alev Kılıçoğlu ERGOTERAPİ Dr. Alev Kılıçoğlu Kelime Anlamı: Ergoterapi kelimesi Yunanca dan gelmektedir Ergon sözcüğü, iş, hareket, eylem, davranış, beceri, etkinlik anlamına gelir. Therapeia sözcüğü ise bakım, iyileşme,

Detaylı

İNTİHAR DAVRANIŞINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ ve İNTİHARIN ÖNLENMESİ. Dr Çiğdem Aydemir

İNTİHAR DAVRANIŞINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ ve İNTİHARIN ÖNLENMESİ. Dr Çiğdem Aydemir İNTİHAR DAVRANIŞINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ ve İNTİHARIN ÖNLENMESİ Dr Çiğdem Aydemir AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı: ----------------- Konuşmacı: ----------------- Danışman: ----------------- OLGU D.F. 69

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI

UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI GÜRÜLTÜ = HOŞA GİTMEYEN SES GÜRÜLTÜNÜN SÜRESİ ŞİDDETİ ZAMANI TÜRÜ GÜRÜLTÜ FİZYOLOJİK TEPKİLER RUHSAL TEPKİLER FİZYOLOJİK TEPKİLER ANĠ GÜRÜLTÜDE KAS GERĠLMELERĠ BAġ DÖNMESĠ YORGUNLUK ĠġĠTME KAYIPLARI METOBALĠZMA

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

AAM de ikinci düzey tedavi

AAM de ikinci düzey tedavi Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe 35 AAM de ikinci düzey tedavi Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir. Bazen reçete edilen ilaçlar semptomlarınızı gidermez. Bu vakalarda diğer tedavi opsiyonları

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ Doç.Dr. Cemil ÇELİK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sunumun Hedefleri Genel Bilgiler mtbi

Detaylı

Yaşama Sanatı Serisi 5. Rüzgârınızı doğru kullanın ~ 1 ~

Yaşama Sanatı Serisi 5. Rüzgârınızı doğru kullanın ~ 1 ~ Yaşama Sanatı Serisi 5 Rüzgârınızı doğru kullanın ~ 1 ~ ~ 2 ~ Eskiden televizyonun, sinemanın, bilgisayarın olmadığı zamanlarda insanların eğlenmeleri için dansa ihtiyaçları vardı. Dans eğlenme yanında

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu 24. Dönem 4. Yasama Yılı 2014 (Rapor Komisyonun 29.01.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

Kabuk Nefir. Gubuz. Çeng. Kopuz. Su sesi. Tar. Özbek Dutarı. Dombra

Kabuk Nefir. Gubuz. Çeng. Kopuz. Su sesi. Tar. Özbek Dutarı. Dombra Kabuk Nefir Gubuz Çeng Tar Su sesi Kopuz Özbek Dutarı Dombra 2 TÜMATA Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu TÜMATA, 1976 yılında, Türk musikisinin doğuşunu, gelişmesini, tedavi değerini, repertuar

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Türkiye nin yerinde sağlık ve bakım çözümleri sunan ilk ve en büyük kuruluşudur.

Detaylı

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır.

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. TIP EĞİTİMİNDE SOSYAL PSİKİYATRİ Prof.Dr. Orhan DOĞAN Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Tıp eğitiminde psikiyatri Tıp

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I 20-21 Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc PSİKOTERAPİ-DER Telefon: 0(532) 160 23 78, 0(541) 963 89 87 Email: psikoterapider@gmail.com www.psikoterapiegitimleridernegi.org

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

DAVRANIŞSAL KİLO KONTROLÜ VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

DAVRANIŞSAL KİLO KONTROLÜ VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Kilo alma karışık mekanizmaların sonucudur. Genetik, fizyolojik, çevresel ve davranışsal öğelerin bir karışımıdır. Sanıldığının aksine, psikolojik sorunların aşırı kiloya neden olmadığı, tam tersine aşırı

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler

AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler Prof.Dr. Muzaffer Metintaş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir 0 222 2392979/7050-7051-7070, muzaffermetintas@gmail.com

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atışı. Initiated by the World Hypertension League

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atışı. Initiated by the World Hypertension League Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atışı Initiated by the World Hypertension League MAY 17, 2013 Hipertansiyon Nedir? Hipertansiyon kan basıncı (tansiyon) yüksekliği olarak bilinir. Kan basıncının yüksek

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

Halk Sağlığı-Ders 1 Hastalık ve Sağlık-Halk Sağlığının Doğuşu

Halk Sağlığı-Ders 1 Hastalık ve Sağlık-Halk Sağlığının Doğuşu Halk Sağlığı-Ders 1 Hastalık ve Sağlık-Halk Sağlığının Doğuşu Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Hastalık ve Sağlık İnsanoğlu varoluşundan bu yana sonsuza dek yaşama isteği ile güdülenmiştir. Söz konusu güdü insanları,

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir. SOSYAL FOBİ Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme yada küçük düşme korkusunun yaşanmasıdır. Ve kişi bu korkunun

Detaylı

Tıptan Kalbe, Kalpten Tıbba 5 From Heart to Medicine, From Medicine to Heart 5

Tıptan Kalbe, Kalpten Tıbba 5 From Heart to Medicine, From Medicine to Heart 5 Tıptan Kalbe, Kalpten Tıbba 5 From Heart to Medicine, From Medicine to Heart 5 9-10 Ağustos / August 2008, Saat / Time: 10.00-18.00 Mehmet Rasim Mutlu Kültür Merkezi, Gökçedere (Termal), Yalova Geleceğe

Detaylı

TUKMOS ASKERİ PSİKİYATRİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Kamil Nahit Özmenler Ali Bozkurt Aytekin Özşahin Haluk Savaş

TUKMOS ASKERİ PSİKİYATRİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Kamil Nahit Özmenler Ali Bozkurt Aytekin Özşahin Haluk Savaş Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi,

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, ***İnsanların trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceleyen bir psikoloji alt alanıdır. Burada özellikle sürücülerin

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ HİJYENİ PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İş Hijyeni İş Hijyenisti tanımı Psikososyal riskler Yüklenme Yorgunluk Stres Monotoni

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 1.Gürültü Genel olarak maddenin titreşimi ve bu titreşimin; hava, su gibi bir ortam aracılığı ile kulağa iletilmesi ses; hoşa gitmeyen ve rahatsız edici seslerde gürültü olarak tanımlanır.

Detaylı

HALK SAĞLIĞINDA KULLANILAN KAVRAMLAR. Prof.Dr. Ayfer TEZEL

HALK SAĞLIĞINDA KULLANILAN KAVRAMLAR. Prof.Dr. Ayfer TEZEL HALK SAĞLIĞINDA KULLANILAN KAVRAMLAR Prof.Dr. Ayfer TEZEL HALK SAĞLIĞI Bir toplumdaki bütün insanları; yaşadıkları çevre ile birlikte ele alan, İnrauterin hayattan ölünceye kadar kendi sorumluluğu altında

Detaylı

Bedenimiz değil bilinçaltımız bizi hasta ediyor - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Bedenimiz değil bilinçaltımız bizi hasta ediyor - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Spiritüel Gelişim Danışmanı Gülnur Ünal Bedenimiz değil bilinçaltımız bizi hasta ediyor Hasatlıklarımızın kaynağının sadece beden olmadığı, duygusal çatışmaların bedenimizi hasta ettiği artık bilinen bir

Detaylı

Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN

Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Kayıp Kayıp, yaşam döngüsünün her evresinde yaşanır. bağımsızlık kaybı ilişki kaybı, sağlık kaybı, iş kaybı, ekonomik kayıp, evcil hayvan kaybı, organ

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İREM YOLA 2. Doğum Tarihi: 23.11.1986 3. Unvanı: UZMAN 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008 Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

Farkındalık sadece içerden açılan bir kapıdır

Farkındalık sadece içerden açılan bir kapıdır Farkındalık sadece içerden açılan bir kapıdır Çalışanlarınızın zorlu gelişim yolculuklarındaki ilk ve en önemli basamağın farkındalık olduğunu artık biliyoruz, ancak nasıl oluyor da o evreye dokunmakta

Detaylı

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.04.2013 Madde 4.6 daki Algoloji Konseyi tanımlaması çıkarıldı. 01 Madde 5.6.4 teki Algoloji Konseyi konsültasyonu yerine Anesteziyoloji uzman hekimi

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Yük. Hem. Gül Şav Özaydemir Danışman Hemşire EUKAM E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi ABD XIX. Ege Onkoloji Günleri 6-7 Nisan 2015 İzmir «Kanserle mücadele

Detaylı

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve MESLEKİ RİSKLER VE İŞ HİJYENİ İş Hijyeni; İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik ilik halini i bozan, işçiler il ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik

Detaylı

KURUMSAL ENERJİ YÜKSELTME SEMİNERLERİ ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA PROGRAMLARI

KURUMSAL ENERJİ YÜKSELTME SEMİNERLERİ ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA PROGRAMLARI KURUMSAL ENERJİ YÜKSELTME SEMİNERLERİ ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA PROGRAMLARI KEY, kurum çalışanlarının fiziksel, mental ve ruhsal açıdan olabilecekleri en iyi noktaya gelmelerini sağlayan, bireyin enerjisini

Detaylı