Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe"

Transkript

1 Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri Eylül 2010, Saat: 09:00-18:00. Atatürk Köşkü, Termal, Yalova Regenerative Medicine and Spirituality From Heart to Medicine, From Medicine to Heart Preperation for the Future Symposium Seminar 7 September 18-19, 2010, Time: 09:00-18:00. Atatürk Köşkü, Termal, Yalova

2 TÜRKÇE Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 7 Başlangıçta ve Horasan kültüründeki tıbbi gelişmede, sağlık; ruh beden birliği ve dengesi ile oluşur düşüncesi vardı. Zamanla tıp yalnızca bedene yönelen bir araştırma ve uygulama alanı haline geldi. Her ne kadar psikoloji, psikiyatri ve pedagoji bilimleri olgunlaştıysa da, geniş anlamda sonsuz bilgiye ve sonsuz algılamaya açık olan insanın spiritüel imkanları ihmal edildi. Özellikle 20. yy. da tıp bu eksikliklerini fark ederek telafi yoluna gitti. Bütün bu çabaların ve tarihi gelişimin özetine ulaşmak ve bu bilgileri günümüz şartlarında değerlendirmek için Tıptan Kalbe, Kalpten Tıbba Geleceğe Hazırlık Semineri 7 toplantısı düzenlendi. Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Kalpten tıbba Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Semineri 7 Atatürk Köşkü, Gökçedere, Yalova, Türkiye Eylül

3 Dr. Cevdet Erdöl Prof. Dr.- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı Ritmin kalpteki önemi Prof Dr. Niyazi Eruslu Yalova Üniversitesi rektörü Destek ve Katkı Dr. Med. Ulrich Randoll, Sema Randoll Matrix-Center Münih, Almanya Travma sonrası stres durumu tedavisinde psikoterapi ile birlikte Matrix-Ritim-Tedavisi uygulanmasında beş yıllık tecrübe (teori ve pratik sonuçlar) Teori Travma sonrası stres durumu, şiddetli travmaya maruz kalma sebebiyle ortaya çıkan bir durumdur. Vesvese ya da korku, uykusuzluk ve depresyon gibi psikolojik etkilerin yanı sıra, gittikçe artan lokal ya da tüm vücuda yayılan ağrıyla birlikte, geceleri diş gıcırdatma (bruxizm) da dahil olmak üzere, kas çekilmesi, spastisite gibi klinik fiziksel şikayetler de gözlemlemekteyiz. Yöntem Bu sempatik sisteme yüklenme halini azaltmak amacıyla, ilk adımda, tüm vücuda uygulanan sistemli bir matrix-ritimtedavisi ile çizgili kasların alfa-gamma tonunu normal haline döndüren bir fiziki uygulama yapıyoruz; ve bunu psikoterapiden ibaret ikinci adımla tamamlıyoruz. Diş gıcırdatma vakalarında ayrıca, geceleri dişlerin kenetlenmesini (buruxismus) engellemek için diş takozları (jig-splints) kullanıyoruz. Matrix-Ritim-Tedavisi, çizgili kasların fizyolojik titreşimlerini taklit ederek, frekanslarını 8-12 Hz e (alfa ritmi) senkronize eden bir mekano-manyetik, ritmik mikro esnetme yöntemidir (Univ. Erlangen, 1998). Bu direkt olarak gerçeklesen etki, hücre metabolizmasını ve fonksiyonlarını, rejenerasyona imkan verecek şekilde normalleştirmektedir. Sonuç Çizgili kas dokusunun elastisite ve plastisitesinde artışın yanı sıra, eklemlerin hareket limitlerinde (ROM range of motion) artış ve kaynağı belirsiz ağrıda azalma gözlenmiştir. Bunlar bir araya geldiklerinde beden performansını artırmakta ve zihinsel depresyonu azaltmaktadır. Doğum travmasından muzdarip CP li çocuklarda sempatik sistem üzerindeki yük ün Matrix-Ritim-Tedavisi ile azaltılmasının etkisi, geceleri artan uyku saatleri, spastisitenin, kasılmaların ve tuvalet problemlerinin vs. azalması belirtileriyle, doğrudan gözlenebilmektedir. Tartışma Alınan sonuçlara bizim getirdiğimiz açıklama, çizgili kasların senkronize edilmesinin kasın proprioseptörlerini (spindle organ kromozomların bağlandığı lifler, golgi aygıtı) sıfırladığı, nöromuskular tonusu tekrar ayarladığı ve nöromuskular ve nörofascial hafızadaki ağrı ve stres desenini sildiği yolundadır. Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde daha uzun süreli ve etkili sonuçlar alabilmek için, vücudun en büyük organını (çizgili kas - %45) tedavi etmeyi de içeren bu sistemik tedavi yaklaşımı kaçınılmazdır. Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Etno müzikolog ve müzik terapist Türk müzik ve hareket terapisi geleneği ve insanlığın yüksek değerleri Azerbaycan Gobustan kayalıklarındaki dans eden insanların resimleri bizi yıllık proto- Türk müzik ve hareket gerçeği ile buluşturmaktadır. Baksı ve kam adı verilen tedavicilerin müzik, ritim ve hareketi kullanarak fiziki ve mental değişiklikler sonucu tedavi yaptıkları ve pentatonik müziğin az bilinen imkânlarını kullandıkları bilinmektedir. Sonraki dönemde 1000 yıl önce Türk Horasan kültüründe gelişen makam müziğinin etkileri Selçuk- Osmanlı zamanlarında şifahanelerde uygulanmış olup günümüzde laboratuar çalışmaları ile doğrulanarak ve modern tıp içinde yeniden keşfedilerek yerini almıştır. 4

4 Bir müzik terapi seansında Viyanalı ressam Bayan Roswitha Kottek dünyada görmediği renkleri görmüştür. Bu olay müzik terapinin insan yapısı imkânlarının geniş boyutlarla ilişkisini ortaya koyduğu şeklinde yorumlanmıştır. Viyana daki reseptif müzik terapi seansında katılımcı olan Susanne Saime Tuschl, acemaşiran makamı icrası sırasında vücudunun bütün yapı malzemesinin yenilendiğini hissetmiş ve sanki yeniden doğdum diyerek duygularını ifade etmiştir. İnsanın her hücresinin bir sesi ve bir ritmi olduğu da biyolojik ve rejeneratif tıp ile beden ruh ilişkisinin sonsuz imkân sahasını işaret etmektedir. Mehmet Rasim Mutlu Şair, besteci, mutasavvıf. İstanbul Tasavvuf Fikirleri Derneği Başkanı Hayat ve tasavvuf Seninle varım, sensin ilhamım Kalbim nefesim, senden Allah ım Gaflette varım, etmedi kârım Cümle efkârım, medet Allah ım Bu beden ceset, illeti haset Bulmaz afiyet, sebep Allah ım Gönülde varım, zikir ezkârım Sensin imdadım, serde süphânım Aytuğ İzat Özde Şifa Üstadı, Matrix Ritim Terapisti İkiz Şifacılar: Meridyen Terapisi ve Matrix Ritim Terapisi İki bin yılı aşkın bir süredir, Geleneksel Çin Şifacıları, insanları sağlıklı tutabilmek, hastalarsa çabuk iyileştirebilmek için meridyen terapisinden yararlanmaktadır. Bunu yaparken, sekizi olağanüstü olmak üzere 32 enerji kanalı ile bunların üzerinde bulunan 732 şifa noktasını kullanarak bireyin bedeninde Çi enerjisinin uygun dolaşımını sağlamaya çalışırlar. Çin tıbbı Çi enerji kavramının yanı sıra kan ve jinye (yavaş hareket eden akışkan) denilen beden sıvısının önemini vurgulamaktadır. Jinye, Matrix Ritim Tedavisi nin de en önemli çıkış noktasıdır. Sağlıklı bir hücreyi doğal konumunda inceleyerek özelliklerinin tanımlanması Matriks Ritim Tedavisi nin gelişmesine yol açmıştır. Katı, iyi organize olmuş, aşırı korunan modern sağlık sistemlerinin direnmesine rağmen, daha emekleme aşamasında olan Matrix Ritim Tedavi yönteminin zaman içerisinde tüm sağlık konseptini etkileme potansiyelini görmekteyiz. Temel yaklaşımında bilimsel açıdan da güçlü olup, sağlıklı hücre yenilemede başarılıdır. Matrix Ritim Tedavisi ile Meridyen Terapisi, özde bireyin kendi iç dengelerini kullanarak şifa bulmasına yardımcı olduklarından, her iki yöntemin birlikte uygulanması daha başarılı sonuçlar almaya yardımcı olacaktır. Dr. Gülşat Akmemet Doğu tıbbı ve akupunktur uzmanı. Ankara Doğu Tıbbında Ruh ve Beden Evrensel tanıma uygun olarak Sağlığın; bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olduğunu kabul etmek gerekir. Tıbbın temel ilkesi olan Hastalık yoktur, hasta vardır prensibi temel yaklaşım biçimi olmalıdır. Doğu Tıbbı insanı beden ve ruh olarak ikiye ayırmaz. Yaşam ve sağlığın kaynağı enerji olup organizmaların yaşamsal fonksiyonlarının ana hedefi de enerji üretimidir. Biyolojik bedenimizi ruhumuz yönetir ve bu yönetim için ruhun biraz daha kesif şekli olan can ın bütün hücrelere nüfuz etmesi, yayılması gerekir. Can ın bu yayılımı kanallar aracılığıyla olur. Eğer Can (veya özel bir enerji olan Çi) kanallarda serbest olarak dolaşamazsa dolaşımın olamadığı, bozulduğu yerde hastalıklar ortaya çıkar. Bu yaklaşımda sağlığı oluşturan temel unsurların sürdürülebilmesi için gerekli enerjinin üretimindeki aksamaların ortadan kaldırılması ve bunların tekrar eski haline yani sağlıklı hale getirilmesi anlaşılmalıdır. Enerji bedenimizde bulunan 7 çakramız aynı zamanda tüm gezegen bedenimizin de bir yansımasıdır. Çakra Sanskritçede tekerlek veya disk anlamına gelir. Eski Hint sağlık sisteminde vücuttaki suptil enerji akışını kontrol eden ve yedi ana merkezde yer alan metafizik enerji girdaplarıdır. Biz insanlar makrokozmo- 6

5 su yansıtan birer mikrokozmosuz. Bu demektir ki, yukarda ne varsa aşağıda da o vardır. Tüm evrensel enerjiler bizim içimizde de mevcuttur. Çakralar bedenimizde bulunan enerji merkezleridir. Çakralar yaşam enerjisinin çeşitli şekillerini alırlar, dönüştürürler, dağıtırlar. Bu enerji sistemiyle kişiler, çevreleriyle, evrenle sürekli iletişim halinde olurlar. Op. Dr. Mustafa Erşin Genel Cerrahi Uzmanı. Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. İzmir Doğal Dengeler ve Manyetik Alan Manyetik Alan, temelde doğal ve yapay manyetik alanlar olarak ikiye ayrılır. Doğal Manyetik Alan, mıknatıs özelliğine sahip maddelerin çevresinde oluşan ve Kuzey-Güney olarak adlandırılan iki kutup doğrultusunda aktığı düşünülen akımların oluşturduğu alanlardır. En basit örneği doğal mıknatıs çubuklar olmakla beraber, Dünya mızın kendisi dev bir mıknatısı andıran doğal bir manyetik alana sahiptir. Manyetik Alan Yoğunluğu Tesla veya Gauss birimleriyle ölçülür ve 1 Tesla Gauss a eşittir. Dünyamızın Manyetik Alan Yoğunluğu kutuplardan ekvatora doğru azalacak şekilde değişkenlik göstermekle beraber Gauss arasındadır. Yapay Manyetik Alanlar Elektrik akımı elde edilmesi sırasında oluşur. Elektrikle çalışan tüm sistemlerin çevresinde ölçülebilen ve elektrik akımının gücü ile değişen yoğunluklarda oluşan bu alanların en güzel örneği Elektromıknatıslardır. Aynı zamanda tüm elektrikli cihazlar çevrelerinde belirli bir manyetik alan oluştururlar. Yapılan araştırmalarda, düzensiz ve kontrolsüz elektromanyetik alanların, kan biyokimyasında belirgin sapmalara yol açtığı, sinir sistemi, sindirim sistemi ve hormonal sistemde reaksiyonlara sebep olduğu tesbit edilmiştir. Bu olumsuz etkiler sonucunda sıklıkla, huzursuzluk, uyku düzensizliği, yorgunluk, isteksizlik, başağrıları, genel vücut ağrıları, allerjik reaksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Stres başta olmak üzere,kronik yorgunluk sendromu, ve buna benzer bazı yeni sendromların insanları daha çok etkilemeye başladığını biliyoruz Daha da önemlisi son yıllarda görülme sıklığı artan ve dejeneratif hastalıklar grubu adı altında toplanarak, istatistiki olarak ilk sıralara yerleşen, Kalp-Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Ateroskleroz (Damar Sertliği), Diabet (Şeker Hastalığı) Multipl Skleroz, Alzheimer, Parkinson, Romatizmal Hastalıklar ın hem görülme sıklıkları hem de görülme yaşları belirgin bir şekilde değişim göstermektedir. Kanser türlerinin bazılarındaki dikkat çekici artış gözden uzak tutulmamalıdır. Yüksek Gerilim hatlarına yakın bölgelerdeki çocuklarda kan kanseri görülme sıklığının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Kirli Manyetik Alanların etkilerinin azaltılması ve bunlardan korunma yolları konusunda dikkat edilmesi gereken basit fakat son derece yararlı öneriler bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta elektromanyetik alan etkisinin mesafeyle azaldığının bilinmesidir Yaşadığımız mekanların yüksek gerilim hatları ve elektrik nakil hatlarından uzak olmasına dikkat etmek, çalışır durumdaki elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzak durmak, yatak odamızda TV, Bilgisayar vb cihazların olmamasına dikkat etmek, cep telefonlarını kullanırken kulaklık kullanmak, elektrik ve şarzlı kullanım seçeneği olan cihazları mümkün olduğu kadar pil ve şarz ile kullanmaya çalışmak, kullanılmayan elektrikli cihazların kapalı olmasına dikkat etmek, yaşadığımız ortamın sağlıklı olup olmadığını anlayabilmek için elektromanyetik kirlilik ölçümü yaptırmak sağlığımızı korumak adına yapabileceklerimiz arasındadır. Sağlığımızı korumak ve oluşan zararlı etkilerin giderilmesini sağlamak için son yıllarda geliştirilen Manyetik Alan Terapi Cihazları son derece olumlu sonuçları ile dikkat çekmeye başlamıştır. Magnetoterapi adı verilen bu yöntemde temel amaç, çeşitli nedenlerle oluşan ve düzensizliğe yol açan kirli manyetik alan etkisinin ortadan kaldırılması, tedavi süreçlerinde ise Düzenli (Kontrollü) Manyetik Alan ın sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanılmasıdır. 8

6 Dr. Michael Bachmaier-Ekşi İbn Sina Tıp Merkezi, Berlin Berlin Wichern Geriyatri Rehabilitasyon Hastanesinde İbni Sina Tıbbı ve Dr. Rahmi Oruç Güvenç müzik terapisi Bu makale bünyesel tanı ve terapide İbni Sina tıbbının kullanımının modern bir yorumu hakkındadır. İbni Sina nın Tıp Kanunu (el Kanun fi t Tıb) isimli eserine dayanarak, ananevi çin tıbbı ve düzenleyici tıp ilkelerinin karşılaştırmalı araştırmasıyla yazar, farklı doğal terapilerin kullanımına açık, bünyesel tıbbın ilkelerine uygun bir tanı sistemi geliştirdi. İbni Sina tıbbının tipik bir yöntemi Türk- Arap müzik terapi geleneğidir. Tanı ve terapi prosedürü, klinik hastaların tedavi sürecinde Dr. Oruç Güvenç in uyguladığı müzik terapinin etkilerinin incelenmesi ile ispatlanacaktır. Doç. Dr. Öznur Özdoğan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı. Ankara Tövbe ve psikolojik sağlık Hata yapmak ve hatada ısrar etmek insanın öz niteliklerini yaşayamamasından kaynaklanmaktadır. Böyle durumlarda dinler tövbe yaşantısını önermektedirler. Bu çalışmada tema odaklı grup toplantıları ve ikili görüşmelerle mahkumların kendilerini tanımalarına, sevmelerine, affetmelerine, kendini gerçekleştirme düzeylerini yükseltmelerine, psikolojik ve manevi açıdan güçlenmelerine ve böylece aynı hatayı tekrarlamamalarına yardımcı olmak ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Ankara Ulucanlar Ceza ve Tutukevinde Kadın koğuşunda bulunan tutuklu ve mahkumlardır. Tema odaklı grup toplantıları ve ikili danışmanlık seansları gerçekleştirilmiştir. İkili görüşmelerle tutuklu veya mahkumun kendisiyle iletişim kurmasını sağlamak ve onu kendisiyle, varoluşuyla tanıştırmak hedeflenmiştir. Çalışma sürecindeki ilk gelişme cezaevi yöneticilerinin sükunetin arttığı yönündeki gözlemleridir. Hem cezaevinde bulundukları dönemde hem tahliye olduktan sonra mahkumların kendileriyle daha barışık, keşkelerinden arınmış olarak yaşadıkları ve öfke kontrolünü sağlayarak suça yönelmedikleri görülmüştür. Prof. Dr. med. DiplPsych. Rolf Verres Ärztlicher Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie im Zentrum für Psychosoziale Medizin, Universitätsklinik Heidelberg Psikosomatik araştırmaların ışığında eski Doğu Müzik Terapisi Dr. Mustafa Mathias Brandenberger FA f. Psychiatrie und Psychotherapie, OA Psychosomat. Fachklinik Sonneneck, Badenweiler (D) Holistik (bütünleyici) tedaviye güncel yaklaşımlar Bir Psikosomatik tıp hastanesinde çalışmak, antrofozofil terapi yöntemleri kullanmak( yaratıcı ve bedenle ilgili terapiler dahil olmak üzere) and basit olarak psikoterapi- bütünleşmiş anlayış için çok derin bir ihtiyaç var. Hastalar bize çoğu zaman konvansiyonel(geleneksel) tıptan bir fayda göremedikleri zamanlar sonunda geliyorlar. Genellikle bizden olağanüstü beklentileri var. Hem tedavilerinin ruhsal boyutları olmasını, hem de sağlık problemlerininkişisel bir bakış açısıyla algılanmasını diliyorlar. Nerdeyse bütün hastaların kalp düzeyinde psikosomatik ve psikovejetatif belirtileri olan bir çeşit depresyon sendromları var. Eğer aldıkları tedavi ızdırapları azaltıyor veya hayata karşı daha derin bir tatmin duygusu veriyorsa- bazı somut vakaların tedavi süreçlerinde bir takım cevaplar olmalı- bu salgın probleme karşı uygulanan tedavi süreçi içindeki tıp nerededir, bunu göstermek istiyorum. Tasavvuf kaynaklarına gore, kalp ruhsal tedavinin yeridir; bu mevzu da ayrıca bu araştımanın bahis konusudur. Prof. Dr. Avni Babacan Gazi Üniversitesi, Algoloji Anabilim Dalı Başkanı. Ankara Ağrı Ağrı pek çok hastalığın habercisi ve uyarıcısı olan önemli bir semptomdur. İnsanın ortaya 10

7 çıkışıyla birlikte ağrı da ortaya çıkmış ve tarihin her döneminde çeşitli yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılmıştır. Ağrı, zamana, bölgeye ve sebebine göre sınıflandırılabilir. Hastanın ağrı ve diğer tıbbi öyküsü dinlendikten sonra konulan tanıya uygun olarak en basitten en karmaşığa gidilecek şekilde öncelikle ilaç tedavisi önerilir. Basit ilaçlarla rahatlamayan ağrılarda daha güçlü ilaçlar kullanılır. Kronik ağrıda ilaç tedavisinin temeli, gerekli ilacı, ağrı oldukça değil saate bağlı olarak almak yani belli aralıklarla ağrı olsa da olmasa da almaktır. Bunun amacı, zaten bir süredir ağrı çekmekte olan hastanın zihnine kazınmış ağrı hafızasını yok etmek için artık ağrıyı duyurmamaktır. Çeşitli durumlarda basit ilaçlarla ağrı kesilmediğinde DSÖ basamak tedavisi uyarınca daha güçlü ilaçlar, hatta opioid analjezikler denen morfin ve benzeri ilaçlar da kullanılmaktadır. Güçlü ağrı kesiciler şiddetli ağrısı olan hastalarda bağımlılık yapmaksızın rahatlıkla kullanılabilir. Bir hastaya morfin ya da benzeri ilaçlar önerilmesi hastanın yakında öleceği anlamına gelmez. İlaç tedavisiyle ve diğer basit yöntemlerle ağrı tedavi edilemediğinde iğneyle uygulanan bazen film makinesi bazen tomografi eşliğinde yapılan işlemler uygulanır.tüm bu girişimler ameliyathane şartlarında her tür acil müdahalenin yapılabileceği ortamda yapılmalıdır. Pratikte en sık kullanılan girişimsel yöntemler; tetik nokta enjeksiyonu, epidural enjeksiyonlar, faset eklem siniri bloğu, sakroilyak eklem bloğu, radyofrekans uygulamalar, omurilik yakınına port ve pompa yerleştirilmesi, intradiskal elektrotermal terapi (IDET), sempatik ganglion blokları, omurilik pili ve diğerleridir. Ağrı tedavisinde yeri olan tamamlayıcı teknikler de mevcuttr. Ozon tedavisi dejeneratif diskler, eklemler ve yaralarda kullanılır. Nöral terapi, akupunktur ve müzik tedavisi de pek çok ağrılı durumun tedavisinde kullanılır. Ağrısız olmak insanlık hakkıdır. Ağrısız günler dilerim Azize Andrea Güvenç Ergo terapist, müzik terapist Hareket en iyi ilaçlardan biridir Meşguliyet terapisi açısından bir görüş Kendi bedeninden öğrenemediğini başka hiçbir yerden öğrenemezsin. Upanişadlar Gerçekten bütün hareket potansiyelinizin bilincinde misiniz? Bedeninize güveniyor musunuz ve onun stresle gerilmeden, korkusuzca çalışmasına müsaade ediyor musunuz? Bedeni hissetmek demek sadece fiziksel bedenden daha fazlasıdır. Aynı zamanda, her anda beden, akıl ve ruh birliğini hissetmek demektir. Bedenimiz bizim yardımcımızdır, asistanımızdır. Bedenimizde bilinçsiz düşüncelerimiz ve ihtiyaçlarımız ve hakikatimiz yerleşmiştir. Bedenimizde ayrılıklarımızın farkına varabiliriz. Bedenimiz irademiz, disiplinimiz ve ideallerimizin bağımlılıklarımızla mücadele ettiği yerdir. Bedenimiz bilinçli aklımızın hoşuna gitmeyen birçok şeyin meydana geldiği yerdir. Hasta bedenimiz, ruhumuzun çok acil olarak ihtiyaç duyduğu bir şeyi almamızı sağlar. Birileri bizimle ilgilenir, bize destek olur ve yol gösterir. Dr. Günnur Başar Homeopat, holotropik nefes uzmanı Nefesle Sağlanan Olağandışı Bilinç Durumlarının İyileştirici Özelliği Holotropik Bütüne Gidiş Nefes Çalışması, kendini tanıma, kişisel dönüşüm ve şifa için güçlü bir araçtır. Bu yöntem hem modern bilinç araştırmalarından, antropoloji, derinlik psikolojisi ve transpersonel (ben-ötesi) psikolojiden hem de dünyanın eski mistik geleneklerinden, doğu öğretilerinden, çeşitli eski ve yeni ruhsal pratiklerden deneyimleri birleştirmektedir. Nefes, uyarıcı müzik ve serbest bırakma sürecine odaklanmak, olağandışı bilinç durumları nı uyarır. Bu durumlar (psişe) ruh un, spontan iyileşme potansiyelinin harekete geçmesine yol açar. 12

8 Holotropik kelimesi Yunanca dan alınmıştır ve bütünlüğe doğru yol almak anlamına gelmektedir. Dr. Stanislav Grof ve eşi Christina tarafından geliştirilen Holotropik Nefes Çalışması, ruhsal açılımı sağlamak için nefes ve müziği kullanan en eski tekniklerin bir karışımıdır. Gözler kapalı ve yerde uzanmış bir şekilde herkes kendi nefesini kullanarak olağandışı bir bilinç durumu yaratan bir tür trans haline girer ve bu trans durumunda kişinin kendi iyileşme süreci aktive olarak o anda o kişiye özgü olan bir deneyimler dizisi yaşanır. Evrenle bütünleşerek içgörü, bilgelik ve şifaya ulaşmak için kendi iç potansiyelimizi kullanabileceğimiz Holotropik Nefes Çalışmasının ana ilkesidir. Bu dışardan yönlendirilmeyen tümüyle içsel bir süreçtir. Katılımcılar güvenli ve destekleyici bir ortamda, kendini keşfetme, kendini bilme ve iyileştirme macerasını en emin bir biçimde yaşamaya teşvik edilirler. Çalışma çoğu zaman grup halinde nefes alana yardımcı olacak bir kişiyle eşleştirilerek yapılır. Enerjinin açığa çıkmasını kolaylaştırıcı bedensel çalışmalar ve sanatsal yöntemlerle desteklenir. Holotropik Nefes Çalışması, bilinçdışının en derin katmanlarına dokunur, bitmemiş işlerle ve karmik düzeylerden duygularla karşılaşmaya, şu anki yaşamdan, doğum öncesi ve sonrasından en eski travmatik anıları yüzeye çıkarmaya yardımcı olur, çoğu zaman büyük bütün le ilişkiye geçmeyi ve yaşamı tekrar anlamlandırmayı sağlar. Bu da farkında olduğumuz gerçeklerle ve modern yöntemlerle iyileştiremediğimiz çoğu fiziksel hastalığın ve ruhsal bozukluğun derinlemesine iyileşmesine yol açar. Şems Uzuneser Yoga Academy eğitmeni Orijinal yoga sistemi nedir Yoga ilmi insanın en dış boyutunu, fiziki bedenini etkilemekten başlar; bu bir çok insan için pratik ve tanıdık başlangıç noktasıdır. Dengesizlik bu düzeyde yaşandığında organlar, adaleler ve sinirler artık uyumlu çalışmamakta, aksine birbirine karşı çıkmaktadır. Örneğin, endokrin sistemi düzensizleştiğinde sinir sisteminin verimliliği o kadar düşük olur ki, hemen hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Yoga sisteminin amaçlarından biri de bedenin farklı fonksiyonlarını tüm bedenin yararına çalışmaları için mükemmel bir şekilde ayarlamaktır. Daha sonra Yoga fiziki düzeyden zihinsel ve duygusal düzeye ilerlemektedir. Birçok insan günlük hayatın etkileşim ve streslerinden, fobi ve nevrozlardan acı çekmektedir. Yoga bütün bu problemlerin üstesinden gelmek için evrensel metot sunmaktadır. Yoga düşünce, söz ve eylem veya kafa, kalp ve el arasında uyum ve kaynaşmadır. Yoga uygulaması sayesinde fiziksel, zihinsel ve duygusal düzeyler arasındaki karşılıklı ilişkiler hakkında ve bir düzeyde oluşan rahatsızlıkların diğer düzeyleri nasıl etkilediği konusunda farkındalık artmaktadır. Bu farkındalık, bireyi yavaş yavaş yaşamın daha ince alanlarının algılamasına getirmektedir. Bedensel ve zihinsel terapi Yoga sisteminin en önemli başarılarından biridir. Bu terapi evrensel uyum ve bütünleşme prensipleri üzerinde kurulduğu için bu kadar güçlü ve etkilidir. Astım, diyabet, tansiyon dengesizliği, kireçlenme, sindirim düzensizliği, başka kronik ve yapısal hastalıkların tedavisinde modern bilim başarısız kaldığı halde Yoga bir alternatif terapi biçimi gibi başarıya ulaşmıştır. HIV ve kanser tedavisinde Yoga çalışmalarının etkisi araştırılmakta ve umut verici olumlu sonuçlar alınmaktadır. Tıp bilim adamlarına göre Yoga terapisi bedenin bütün başka sistemlerini ve organlarını direkt olarak etkileyen sinir ve endokrin sistemlerinde denge sağladığı için başarılıdır. Bireysel ihtiyaçlar dışında Yoga sisteminin temelinde olan prensipler toplumsal zorlukları aşmak için gerçek bir alet sunmaktadır. Dünyanın kaybolmuş gibi göründüğü ve eski değerleri reddederek yeni değerler ortaya koyamadığı zamanda Yoga insanlara kendi yolunu bulup gerçek öz üyle bağlantı kurması için vasıta vermektedir. Gerçek öz le bu bağlantı sayesinde insanlar, çağımızda çok zor bulunan, uyum, huzur ve şefkate ulaşabilirler. Yoga Academy lerin kurucusu Paramahamsa Yogaçarya Maha Yogi Akif Manaf ın Yoga Nedir? Ne Değildir? adlı kitabından alıntıdır. 14

9 İletişim TÜRKİYE İstanbul - Azize ve R. Oruç Güvenç Tel: Gsm: E-posta: Ankara - Neva Sanat ve Gelişim Merkezi 8. Cadde Çamlıca Evleri A-2 Blok 11/17 Ümitköy - ANKARA Tel.: E-posta: Ankara - Nil Kutay Demirci Gsm: Ankara - Erşan Çırak Gsm: ALMANYA Mannheim - Grete Piat Tel.: E-posta: Berlin - Michael Bachmaier Tel: (Mo Fr 13 15) E-posta: Bad Neuenahr Ahrweiler - Jürgen Ender Scheuerhorst & Leonie Leyla Dortschy Untere Mühlengasse Niederzissen Tel.: 02636/ İSVİÇRE Zürich - Yvonne Sevim Ehrbar Tel.: E-posta: ITALYA (ve Almanya) Magliano & München - Sabine Banu Witting Tel.: E-posta: AVUSTURYA Institut für Ethnomusiktherapie Gerhard Kadir Tucek Tel.: 0043-(0)2716/76950 E-posta: Pressbaum / Wien - Gernot Galib Stanfel Tel.: E-posta: Wien - Makamhane - Denis Enis Mete Tel.: E-posta: İSPANYA Madrid - Consuello Goncagül Bello Tel.: E-posta: Barcelona - Hayri Jordi Delclos i Casas Tel.: E-posta: Torronteras - Christopher Berghausen Tel.: E-posta: AMERİKA Phoenix - Nur Kiser Tel: E-posta: 18 Eylül 2010 Adres: Alayköşkü Cad. 20/B, Cağaloğlu - İstanbul Tel: Faks: E-posta: Internet: Alışveriş:

Kabuk Nefir. Gubuz. Çeng. Kopuz. Su sesi. Tar. Özbek Dutarı. Dombra

Kabuk Nefir. Gubuz. Çeng. Kopuz. Su sesi. Tar. Özbek Dutarı. Dombra Kabuk Nefir Gubuz Çeng Tar Su sesi Kopuz Özbek Dutarı Dombra 2 TÜMATA Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu TÜMATA, 1976 yılında, Türk musikisinin doğuşunu, gelişmesini, tedavi değerini, repertuar

Detaylı

Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis

Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 8 Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi),

Detaylı

RUHSAL YAKLAŞIM VE İNSAN TÜRKİYE DE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

RUHSAL YAKLAŞIM VE İNSAN TÜRKİYE DE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 [2005], sayı: 15, ss. 137-152. RUHSAL YAKLAŞIM VE İNSAN TÜRKİYE DE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Öznur Özdoğan * Giriş Pastoral psikoloji Irvin Yalom Bağışlanan

Detaylı

KADIN OLMANIN ÇIKARIN

KADIN OLMANIN ÇIKARIN Popüler Sağlık Dergisi Popüler Sağlık Dergisi Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 Şubat - Mart - 2014 Sayı 2 SAÇ DÖKÜLMESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY 30 TL LİK SÜRPRİZ İNDİRİM KUPONU YEMEK YA DA YEMEMEK BÜTÜN

Detaylı

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi GEBAM tarafından Halk Eğitimi Etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır. www.gebam.hacettepe.edu.tr İletişim:

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

Sayı 19 Bahar 2015. Geç Gelen KONUŞMA

Sayı 19 Bahar 2015. Geç Gelen KONUŞMA Sayı 19 Bahar 2015 Geç Gelen KONUŞMA Ok ok uyu u r cu ko Kö se şes si@ i iç ba in il sk etiş en im t-a ad nk res.ed im u.t iz r Melek ALKAN ÇAKMAK Annelerimize; Bu köşede bugüne kadar insan sağlığıyla

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

artıyor! Türk Tıbbının 'Köklü Çınar'ı 70'inci yaşını kutluyor

artıyor! Türk Tıbbının 'Köklü Çınar'ı 70'inci yaşını kutluyor Ocak/ Şubat / Mart 2015 Yıl 9 / Sayı 39 www. medicine.ankara.edu.tr - www.ankaratip.com.tr e-posta: tipbasin@medicine.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Resmi Yayın Organı Türk Tıbbının 'Köklü

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

K7 STRESLE BAŞ EDEBİLME. Beni öldürmeyen şey daha da güçlendirir

K7 STRESLE BAŞ EDEBİLME. Beni öldürmeyen şey daha da güçlendirir BECERİ REHBERİ K7 STRESLE BAŞ EDEBİLME Beni öldürmeyen şey daha da güçlendirir Çevremizdeki dünya her zamankinden daha hızlı değişiyor ve biz de buna uyum sağlamak zorundayız. Etrafımızdaki şeylerin oldukları

Detaylı

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız,

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, SUNUŞ sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, Öncelikle yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve gönlünüzce geçmesi dileklerimi sunarım. TSK Elele Vakfı, kurulduğu

Detaylı

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 1-26 Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 DOI NO: 10.5578/JSS.7928 Ömer Aytaç 2 M. Çağlar Kurtdaş 3 Özet Sağlık- hastalık

Detaylı

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız,

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, TSK Elele Vakfı, kurulduğu 1996 yılından bugüne kadar sizin varlığınız ve desteğinizle vakıf senedindeki amaçlarına

Detaylı

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck Telif hakkı: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Depresyon Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Yazar Hakkında: Özel Doçent Dr. med. Dr.

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

O kadar çok ağrım var ki, sadece fibromiyaljin var dediler!...

O kadar çok ağrım var ki, sadece fibromiyaljin var dediler!... Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 5 SAYI: 10 OCAK / ŞUBAT / MART / NİSAN 2015 Gazete sizin için hazırlanmıştır, alabilirsiniz. O kadar çok ağrım var ki,

Detaylı

Avicenna Klinik. Uluslararası omurga cerrahisi, eklem cerrahisi ve nöroşirürji kliniği. Ağrısız bir gelecek için

Avicenna Klinik. Uluslararası omurga cerrahisi, eklem cerrahisi ve nöroşirürji kliniği. Ağrısız bir gelecek için Avicenna Klinik Uluslararası omurga cerrahisi, eklem cerrahisi ve nöroşirürji kliniği Ağrısız bir gelecek için Tıbbın neticesi olarak, hastalığın ve sağlığın sebeplerini öğrenmeliyiz. Avicenna (980-1037)

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞ KENT SAĞLIKTA ADRES SAYI 11 / BAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu ISBN 978-605-5655-88-4 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Orijinal adı ve yayıncısı: Understand Psychology, Hodder Teach Yourself Optimist

Detaylı

BÖLÜM 2 BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR

BÖLÜM 2 BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR Bağımlılık Bir Beyin Hastalığıdır1 BÖLÜM 2 BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu Bağımlılık Bir Beyin Hastalığıdır 3 İnsanlık tarihi boyunca keyif almak amacıyla

Detaylı

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu)

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Ailede ruh hastası. Ne yapmalı? Ailelerinde ruh hastası olanlar için ilk bilgiler. Sağlık

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

DİŞ DOSTU İÇİNDEKİLER. Doğanın İyileştirici Gücü: Homeopati* ve Diş Hekimliği Yazan: Dr. Dt. Ebru Okan. CLARA AMRAM Her gün bir gökkuşağı yemeliyiz

DİŞ DOSTU İÇİNDEKİLER. Doğanın İyileştirici Gücü: Homeopati* ve Diş Hekimliği Yazan: Dr. Dt. Ebru Okan. CLARA AMRAM Her gün bir gökkuşağı yemeliyiz 4 HAZİRAN 2013 İÇİNDEKİLER 4 Doğanın İyileştirici Gücü: Homeopati* ve Diş Hekimliği Yazan: Dr. Dt. Ebru Okan 8 18 CLARA AMRAM Her gün bir gökkuşağı yemeliyiz Diş Hekimliği Onunla Artık Daha Hızlı ve Kusursuz!

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 559 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Bu bölümde, bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımın sağlık etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı