ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI. Sayfa 1 / 10

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI. Sayfa 1 / 10"

Transkript

1 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI Sayfa 1 / 10

2 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Dünyada ve ülkemizde, tıbbın,teknolojinin gelişmesi, bireylerin sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmelerini sağlamış ve yaşam süresi uzamıştır. Bir çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de genç nüfusun yanı sıra, yaşlı nüfusta da artış olmuştur. Artan yaşlı nüfus, çözülmesi gereken bir çok sorunu da ortaya çıkarmıştır. Giderek, geleneksel yapının bozulması, çekirdek aileye dönüş, yaşlıların yalnız kalma problemini ortaya çıkarmıştır. Yaşlanmanın getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ve aile yanında kalmalarının güçleşmiş olması, bakım gereksinimlerini artırmıştır. Bu durum, sosyal hizmet alanlarından biri olan, yaşlı bakım hizmeti gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra profesyonel yaşlı bakımı verebilecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle programın temel amacını, programdan yararlanacak öğrencilerin, yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak, oluşturmaktadır. Yaşlı Hizmetleri Bakım Programının eğitim esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. Uygulamalar hastanede, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı gündüz merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır. Programın hedefi; yaşlı bireylerin gereksinim duyduğu bakımı yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, çözüm üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Programı tamamlayarak diploma almış mezunlarımız, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, hospis, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi kurum ve kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler. Sayfa 2 / 10

3 DERS PROGRAMI BİRİNCİ SINIF l. Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi ECTS Kredisi FIZYO101 Fizyoloji TTR101 Tıbbi Terminoloji ANA101 Anatomi DVB101 Davranış Bilimleri GER103 Yaşlı Hizmetleri Alanına Giriş GER101 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları I BİL111 Temel Bilgi Teknolojileri I İNG101 İngilizce I TURK101 Türk Dili-I ATA101 Atatürk İlke ve İnkılâpları I TOPLAM BİRİNCİ SINIF ll. Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi ECTS Kredisi FAR102 Farmakoloji BES102 Beslenme İLB102 İletişim Becerileri EFH102 Enfeksiyon Hastalıkları GER102 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları II BİL112 Temel Bilgi Teknolojileri II İNG102 İngilizce - II TURK102 Türk Dili-II ATA102 Atatürk İlke ve İnkılâpları -II TOPLAM Sayfa 3 / 10

4 İKİNCİ SINIF lll. Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi ECTS Kredisi GER201 Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar GER203 Yaşlıda Kronik Hastalıklar GER205 Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar GER207 Geriatrik Psikiyatri İYR201 İlk Yardım GER209 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları III MING Mesleki İngilizce -I MET201 Meslek Etiği GER211 Sağlık Sosyolojisi TOPLAM İKİNCİ SINIF lv. Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi ECTS Kredisi GER202 Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri GER208 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları IV MING Mesleki İngilizce- II GER210 Seçmeli TOPLAM TOPLAM KREDİ 84 TOPLAM ECTS KREDİSİ 120 Sayfa 4 / 10

5 PROGRAM DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. FİZYO101 - Fizyoloji (2+0)2 ECTS: 3 Fizyolojiye Giriş, Homeostaz, Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Kardiyovaskular Sistem, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Üreme Fizyolojisi, Aksiyon potansiyeli, Nöronal Devreler, Nöroplastisite, Sinir Sistemi Fizyolojisi, Somatik Duyular, Omuriliğin motor işlevleri ve omurilik refleksleri, Beyin sapı ve bazal gangliyonların motor işlevleri, Retiküler formasyon, Beyin dalgaları, epilepsi, uyanıklık ve uyku, Limbik sistem, hipotalamus, Otonom sinir sistemi. Endokrin Sistem Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi. TTR101 - Tıbbi Terminoloji (2+0)2 ECTS: 2 Dersin veriliş amacı, ön ve son ekler, İskelet Sistemi tıbbi terimleri, Solunum Sistemi tıbbi terimleri, Kardiyovasküler Sistem tıbbi terimleri, Kulak Burun Boğaz tıbbi terimleri, Göz tıbbi terimleri, Üroloji tıbbi terimleri, Genital Sistem tıbbi terimleri, Nöroloji ve Psikiyatri tıbbi terimleri, Gastro-İntestinal Sistem tıbbi terimleri, Dermatoloji tıbbi terimleri, Hematoloji tıbbi terimleri, ANA101 -Anatomi (2+0)2 ECTS: 3 Anatominin Tanımı ve öğretim yöntemleri. Anatomide sık kullanılan terimler. Hareket sistemi, Dolaşım sistemi. Solunum sistemi. Sindirim sistemi. Üriner sistem. Genital sistem. Merkezi sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları. Periferik oluşumlar. DVB101 - Davranış Bilimleri (2+0)2 ECTS: 2 Davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramları, Davranışın biyolojik temelleri,yaşam boyu davranışın gelişimi, Toplum ve toplumsal yapı, Toplumsallaşma, Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, İlişkiler sisteminin oluşturulmasında sosyal kurumlar, Sosyal etki ve uyma davranışı, Bir bilim olarak psikoloji, Dürtüler ve güdüler, Duyum ve algılama, Öğrenme ve motivasyon, Davranış bozuklukları, İlişkide güçlük yaratan hasta davranışları. GER103 -Yaşlı Hizmetleri Alanına Giriş (2+0)2 ECTS: 2 Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi. Geriatri ve gerontoloji tanımlamaları. Yaşlanma teorileri. Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler. Türkiye'de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi. Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi.yaşlılıkta sık görülen sorunlar. Yaşlılıkla ilgili yaygın inançlar ve yaş ayrımcılığı. Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu. Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları.yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri. Türkiye'de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler. GER101 - Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları I (2+4)4 ECTS: 6 Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlamalar. Yaşlının temel gereksinimleri. Yaşlıda bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar. Hayati belirtiler, ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi. Yaşlıda bireysel hijyen ve uygulamaları. Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları. Yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanması, oral yol ve gavajla Sayfa 5 / 10

6 beslenme. Yaşlıda bası yaraları ve yara bakımı. Oral ve parenteral ilaç uygulamaları. Yaşlıda sıcak ve soğuk uygulamalar. BİL111 - Temel Bilgi Teknolojileri I (2+0)2 ECTS: 3 Bilgisayara giriş. Bilgisayar sisteminin yapısı ve genel özellikleri. Klavye, CPU, bellek, yazıcılar. disk ve disket özellikleri. Ekran, terminal, modem teknik özellikleri. Bilgisayar kullanım kuralları. Windows genel kullanımı ve komutları. (Uygulama) İNG101- İngilizce -I (3+0)3 ECTS- 3 Akademik standartlara uygun materyaller kullanılarak öğrencilerin okuma-yazma, dinleme, konuşma ve dil becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin dil becerilerinin gelişimini sağlamak amacıyla derslerde akademik uygulamalar yapılması da dersin kapsamındadır. Verb To Be. (Am/İs/Are) Verb To Be. (Questions And Negatives) Peresent Simple. (3rd Person) Present Simple. (All Persons) TURK101- Türk Dili-I (2+0)2 ECTS: 3 Öğrencilerin ulusal kültürümüzün dil yapısını koruyarak Türk dilinin esaslarını kavramak, dil bilinci oluşturmak ve dilin sosyal bir değer olarak kullanımında birey için gerekli olan bilginin aktarımını sağlamak amaçlanmaktadır. Türkçeyi doğru düşünme, bağımsız düşünebilme. İyi bir dinleyicide bulunması gereken özellikler. Okuma tekniği, okunanı kavrama alıştırmaları. Türkçenin ses bilgisi özellikleri. Düzgün ve doğru konuşmayla ilgili çalışmalar. Sözlü anlatımın özellikleri, konuşma türleri. sözlü anlatımda plan türleri. Sözcüklerin anlamsal değerlerinde değişimler ve bunların cümle içi kullanımlarıyla oluşan anlam değişimleri. Cümle içinde bağlaçların kullanım alanları, bağlaç kullanımlarında görülen yanlışlıklar üzerinde değerlendirmeler. Cümle içinde ilgeçlerin işlevleri, ilgeçlerin anlamsal boyutları anlam ilişkisinde türevler. Cümle çeşitlerinin anlatıma getirdiği katkılar. Sıralı, basit, kesik cümlelerin yazılı veya sözlü anlatıma göre kullanılışları. Devrik ve kesik cümlelerin duygusal anlatıma katkıları. Paragraf düzenleme çalışmaları ATA101- Atatürk İlke ve İnkılâpları -I (2+0)2 ECTS- 3 Atatürk İlke ve İnkılâplarını esaslarıyla tanıtmak, Türk inkılâbını hazırlayan koşulları, ortam ve gelişmeleri anlatmaktır. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Savaşı ve ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti nin kuruluşu dersin konuları arasındadır.türk devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı. Osmanlı imparatorluğunun yıkılışı ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış. Osmanlı imparatorluğunun parçalanması. Türk topraklarının işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın tepkisi. Mustafa Kemal Paşanın Samsuna çıkışı ve kongreler dönemi. Kuvayi Milliye Ve Misak-ı Milli Kararları. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması Yılının siyasi olayları. Sakarya zaferine kadar milli mücadele. Sakarya Zaferi. Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi BİRİNCİ SINIF II. FAR102 - Farmakoloji (2+0)2 ECTS: 2 Farmakolojiye giriş. Farmasötik ilaç şekilleri. İlaçların emilimi, dağılımı. İlaçların metabolizması ve atılımı. İlaçlar arasındaki etkileşmeler. (Antagonizma, Sinerjizma) İlaçların etki mekanizmaları Otonom sinir sistemi ilaçları. (Kolinerjik İlaçlar) Antikolinerjik ilaçlar. Sayfa 6 / 10

7 Otonom sinir sistemi ilaçları. (Sempatomimetik İlaçlar) Sempatolitik ilaçlar. Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar. Kalp- Damar sistemini etkileyen ilaçlar. Antiinflamatuvar ilaçlar. Narkotik analjezikler. Nonnarkotik analjezikler. BES102 - Beslenme (2+0)2 ECTS: 2 Sağlık ve beslenme. Toplumda beslenme sorunları ve nedenleri. Besin öğeleri, karbonhidratlar, proteinler. Yağlar ve vitaminler. Su ve mineraller. Posa ve yaşlıda posalı gıdalarla beslenme. Besin grupları ve besin piramidi. İçecekler ve özellikleri. Probiyotikler. -Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri. Enerji gereksinimi, İdeal boy ve kilo. Obezite ve yol açtığı hastalıklar. Diyabette beslenme. kardiyovasküler hastalığı olanlarda beslenme. Yaşlılarda beslenme özellikleri İLB102 İletişim Becerileri (2+0)2 ECTS: 2 Giriş, dersin tanımı ve amacı. İnsan ve insanın temel gereksinimleri. İletişimin kavramsal yönü iletişim ve algılama. İletişim benimle başlar: Kendini tanıma. İşitmek ve dinlemek. Beden dilinin iletişimdeki rolü. Psikolojik savunma mekanizmaları ve savunucu iletişim. Girişkenlik, hakkına sahip çıkma. empati ve empatik yaklaşım. Stres, stresle başa çıkmanın yolları. Hasta olma ve hastaneye yatmanın anlamı. Değişen Türk toplumu içinde iletişim. EFH102 - Enfeksiyon Hastalıkları (2+0)2 ECTS: 3 İnfeksiyon hastalıklarına giriş. Genel bilgiler. Sindirim sistemiyle bulaşan hastalıklar. Besin zehirlenmeleri, Tifo, Basilli Dizanteri, Kolera, Brusella. solunum yoluyla bulaşan hastalıklar. İnfluenza, Bronşit, Pnömoniler, Tüberküloz. Deri ve mukozayla bulaşan infeksiyon hastalıkları. Kuduz, Tetanoz, Menenjit, Hepatit, AIDS. Üriner Sistem İnfeksiyonları. Hastane infeksiyonları. parazit infeksiyonları, infeksiyon hastalıklarından Korunma ve kontrol yöntemleri. yaşlılık ve immunoloji GER102 -Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları II (3+4)5 ECTS: 9 Yaşlı mobilizasyonunu sağlama. Yatağa bağlı yaşlı bakımı. Terminal dönemde yaşlı bakımı. Yaşlıda O 2 tedavisi ve aspirasyon uygulaması. Sıvı-elektrolit dengesi. Yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı. Yaşlıda dermatolojik sorunlara yönelik uygulamalar. Kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamaları. Solunum sistemine ait sorunlar ve uygulamaları. BİL112- Temel Bilgi Teknolojileri II (2+0)2 ECTS: 3 Office Hakkında genel bilgi. Wordgenel kullanımı. Word dosya menüsü kullanımı. Word düzen menüsü kullanımı. Word görünüm menüsü kullanımı. Word ekle menüsü kullanımı. Word biçim menüsü kullanımı. Word araçlar menüsü kullanımı. Word tablo menüsü kullanımı. excel kullanımında gerekli temel uygulama menüleri. Powerpoint kullanımına yönelik temel uygulama menüleri. İNG102-İngilizce -II (3+0)3 ECTS: 3 Dersin amacı, akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırmaktır. Process Approach tekniğiyle akademik rapor yazma ve geliştirme, intensive, extensive, speed reading tekniğinin uygulanması işlenecek konular arasındadır. TURK102-Türk Dili -II (2+0)2 ECTS: 3 Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma Sayfa 7 / 10

8 çalışmaları yapılmaktadır. Türkçe de doğru düşünme, bağımsız düşünme. Dinleme uğraşı, İyi bir dinleyicinin özellikleri. Okuma kavrama İlişkileri, okuma tekniği. Seslendirme, vurgu, tonlama.sözlü anlatımın öğeleri konuşma türleri. Sözlü anlatımlarda plan. Cümle kurma çalışmalarında sözcük değerleri. Cümle içinde bağlaçların görevleri çeşitliliği. Cümle içinde ilgeçlerin türevleri anlam ilgileri. Sıralı basit bileşik kesik cümlelerin kullanılması. Devrik eksik cümlelerin anlatım özellikleri. Paragraf oluşturma düzenleri. Paragrafta anlatım yöntemleri çeşitliliği. ATA102-Atatürk İlke ve İnkılâpları-II (2+0)2 ECTS: 3 Dersin amacı, Atatürkçü düşünce sisteminin öğrenciye tanıtılarak; Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk döneminde Türkiye nin iç ve dış politikası ve çok partili sisteme giriş sürecinde Türkiye nin politik durumu hakkında bilgi sahibi olmaktır. Saltanat sorunu ve Lozan Barış görüşmeleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde gruplar. Cumhuriyetin ilanı. 3 Mart 1924 de yapılan devrimler Anayasası. Çok partili demokratik yaşama geçiş çabaları.. Devrimler. Türkiye Cumhuriyeti nin temel nitelikleri. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası ( ) İKİNCİ SINIF III. GER201 -Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar (2+0)2 ECTS: 2 Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Serebrovasküler hastalıklar. Demans oluşturan durumlar. Parkinson hastalığı, Epilepsi. Periferik nöropatiler. Vitamin B 12 eksikliği. Baş ağrıları. Multipl skleroz, kas hastalıkları. Stupor ve koma. GER203- Yaşlıda Kronik Hastalıklar (2+0)2 ECTS: 3 Kronik hastalıklar tanımı, özellikleri, seyri ve evreleri. Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistem değişiklikleri. Kalp yetmezlikleri, koroner arter hastalıkları, hiper tansiyon, periferik damar hastalıkları. Diabetes Mellitus ve diğer endokrin hastalıklar. Gastrointestinal sistemin kronik hastalıkları. Pulmoner sistemin kronik hastalıkları. Kronik böbrek hastalıkları. Yaşlılıkta hematolojik hastalıklar. Yaşlılık ve kanser. GER205 -Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar (2+0)2 ECTS: 2 Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri. Osteoporoz ve yaşlılarda kırıklar. Kollajen doku hastalıkları. Romatoid artrit. Bel ağrısı, Ankilozan spondilit, Gut Hastalığı, Osteoartoz, tendinit, bursit, ayak sorunları. Kronik yorgunluk sendromu. Ağrı. GER207 -Geriatrik Psikiyatri (2+0)2 ECTS: 2 Yaşlılıkta kişilik değişiklikleri. Yaşlılıkta görülen psikotik bozukluklar. Yaşlılık döneminde bipolar bozukluk. Yaşlılık depresyonu. Yaşlılarda şizofreniye benzer paranoid durumlar. Yaşlılıkta anksiyete bozuklukları. Yaşlılıkta demans. İYR201 İlk Yardım (2+0)2 ECTS: 2 İlk yardımın tanımı, önemi, ilkeleri, ilk yardım çantası. Kanamalar. Şok ve çeşitleri. Yaralanmalar. CPR (Kardiyo- Pulmoner Resüsitasyon) Yabancı cisim aspirasyonu. Kırık, çıkık ve burkulmalar. Yanıklar. Sıcak ve soğuğa maruz kalma. Zehirlenmeler. Tıbbi durumlarda ilk yardım. Geriatrik aciller ve ilk yardım. Sayfa 8 / 10

9 GER209 -Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları III (3+8)7 ECTS: 13 Yaşlıda nörolojik hastalıklarda bakım ve uygulamaları. GİS hastalıklarında bakım uygulamaları. İskelet sistemi hastalıklarında bakım uygulamaları. Yaşlıda düşmeler ve bakım. Yaşlıda göz ve kulak hastalıkları ve bakımı. Yaşlı bakımında acil durum uygulamaları. MING -Mesleki İngilizce I (2+0)2 ECTS: 2 Present Simple. (3rd Person) Past Simple. (Regular Verbs) To Ask Someone To Do Something. Like And Would Like. Comparative Adjectives MET201 - Meslek Etiği (2+0)2 ECTS: 2 Deontoloji nedir? Tanım ve giriş, etik tanımı ve ilkeleri. Meslek nedir? Mesleği meslek yapan ilkeler, sağlık ve hastalık kavramları. Sağlık hizmetlerinde ekip çalışması. Sağlık personelinin toplumdaki yeri. İnsan hakları evrensel bildirgesi. Hasta hakları, sağlık yönetimi ile ilgili yasa ve yönetmelikler. Ötanazi ve etik, organ transplantasyonlarında etik, geriatri ve etik. GER211 - Sağlık Sosyolojisi (2+0)2 ECTS: 2 Sağlık Sosyolojisine giriş ve tarihsel gelişim. Sağlık sosyolojisinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, araştırma alanları ve toplum sağlığına katkısı. Sağlık ve hastalık kavramları, sosyal sistemlerde sağlık ve hastalığın yeri. Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel faktörler. Sağlık personeli-hasta etkileşimi, modern ve geleneksel tıp. Sağlık organizasyonları ve bunların sosyal yapısı. Sosyal bakım sistemleri. İKİNCİ SINIF IV. GER202 - Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri (2+0)2 ECTS: 6 Yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi. Evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi. Aile sağlığı açısından evde yaşlı bakımının yeri ve önemi. Evde yaşlı bakımında yaşanan psikolojik sorunlar ve baş etme yöntemleri. Türkiye de ve dünyada evde bakım hizmetleri veren kuruluşlar ve çalışma prensipleri. GER208 -Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları IV (2+16)10 ECTS: 18 Üriner sistem hastalıkları ve bakım uygulamaları. Genital sistem hastalıkları ve bakım uygulamaları. İdrar inkontinansı ve bakımı, fekal inkontinans ve bakımı. Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim. Öğrencilerin seminer sunumları. MING -Mesleki İngilizce II (2+0)2 ECTS: 2 Present Continuous. Going To Future. Peresent Perfect. Passive Woice. Question Forms GER210-Seçmeli (2+0)2 ECTS:4 Sayfa 9 / 10

10 Sayfa 10 / 10

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ Yaşlı Bakımı Programın amacı; öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip,

Detaylı

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Temel Fizyoloji Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI Sayfa 1 / 9 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programın amacı; hekim tarafından X- ışınlarının hastalığın tanısında

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I (2-0)3 İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı PARAMEDİK PROGRAMI Kod Dersin Adı Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil derece Dönem düzeyi LC ECTS PRM 187 Beden Eğitimi ve I 1 / Güz Temel Türkçe Temel 3 3 PRM 141 Davranış Bilimleri 1 / Güz Yardımcı Türkçe

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSY 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) CGE101 Çocuk Gelişimine Giriş (2+0) 2 AKTS: 4 Bu dersin içeriği bir bilim alanı olarak

Detaylı

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri 1.Sınıf Güz Dönemi Kodu Dersin Adı T U K TAR 101 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I 2 0 2 TUR 101 1003 TÜRK DİLİ- I 2 0 2 YAD 101 1004 İNGİLİZCE-I

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL ANT 001 ANATOMİ (2+0) (I. Y.Y.) Terminoloji ve genel bilgiler, hareket sistemi; iskelet sistemi;

Detaylı

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI (PARAMEDİK) DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL AB 101 Anatomi 2/0 2 İnsan anatomisine giriş, hareket sistemi: iskelet, kemikler, kaslar, eklemler, dolaşım, solunum,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF 1. YARIYIL AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TDS115 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDS115 Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN. Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve fazilette dünya

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

Kodu: 7703603. 45 0 0 35 80 saat 3 4. Yarıyılı 6 Dili Türkçe. Alan İçi. Alan Dersi. Seçmeli Ders

Kodu: 7703603. 45 0 0 35 80 saat 3 4. Yarıyılı 6 Dili Türkçe. Alan İçi. Alan Dersi. Seçmeli Ders n Adı: Acil ve İlk Yardım Kodu: 7703603 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Program Adı: Hemşirelik Eğitim ve Öğretim İş Yükü Krediler Teori Uygulama. Laboratuar. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı