XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler"

Transkript

1 XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S00 PEDİATR İK ALL TEDAVİSİNDE İLK ÇOK MERKEZLİ TEDAVİ PROTOKOLÜ: BFM-TR ALL 000 Lebriz Yüksel Soycan, Gönül Aydoğan, Çetin Timur,Canan Vergin, Türkan Patıroğlu, Atilla Tanyeli, Volkan Hazar, Berna Atabay, Bülent Antmen, Nazan Sarper. Istanbul Bilim Üniversitesi, Bakırköy Hastanesi, Göztepe Hastanesi., Behçet Uz Hastanesi, 5 Erciyes Üniversitesi, 6 Çukurova Üniversitesi Pediatrik Onkoloji, 7 Akdeniz Üniversitesi, 8 Tepecik Hastanesi, 9 Çukurova Üniversitesi Pediatrik Hematoloji, 0 Kocaeli Üniversitesi. Bildiri: Sözel No: S00 YETİŞKİN AKUT LÖSEMİLİLERDE P5(INKB) PROMO- TER METİLASYONU MUHTEMELEN PARVOVİRUS B9 İNFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİDİR Atilla Yalçın, Mehmet Sami Serin, Gürol Emekdaş, Naci Tiftik, Gönül Aslan, Gülçin Eskandari, Seda Tezcan. MEÜ. Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Mersin, MEÜ. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, MEÜ. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, MEÜ. Tıp Fakültesi, Biyokimya A. Bilim Dalı, Mersin. Bildiri: Sözel No: S00 PIK/AKT SİNYAL İLETİ YOLAĞI REGÜLASYONU PEDİYATRİK AKUT MYELOİD LÖSEMİ PATOGENE- ZİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMAKTADIR Tuğçe Ayça Tekiner, Fatmahan Atalar, Sema Anak, Ebru Tuğrulsarıbeyoğlu, Ayşegül Ünüvar, Zeynep Karakaş, Leyla Ağaoğlu, Ömer Devecioğlu, Arzu Karabay, Uğur Özbek. Istanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (detae), Genetik Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye., Istanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Istanbul, Türkiye., Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Pediyatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye.. Bildiri: Sözel No: S00 PEDİATRİK KEMOTERAPİ PROTOKOLÜ İLE TEDA- Vİ EDİLEN GENÇ-ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN SONUÇLAR Emre Tekgündüz, Yeliz Kömürcü, Erman Öztürk, Gülsüm Emel Pamuk, Fulya Öz Puyan, Burhan Turgut, Muzaffer Demir. Trakya Üniversitesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı-hematoloji Bilim Dalı Trakya Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı. Deneysel Hematoloji/Gen Tedavisi/Rejenaratif Tıp Bildiri: 5 Sözel No: S005 PROTEAZOMUN BORTEZOMİB TARAFINDAN ENGEL- LENMESİ İLE BCR/ABL POZİTİF K56 HÜCRELERİ- NİN İMATİNİB DUYARLILIKLARININ ARTTIRILMASI Yusuf Baran, Burcu Özçimen, Geylani Can, Gözde Güçlüler. Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Urla, Izmir, Türkiye. Bildiri: 6 Sözel No: S006 GOSSİPOL HL 60 LÖSEMİK HÜCRE DİZİSİ ÜZERİN- DE, PROTEİN FOSFATAZ PPA AKTİVİTESİNİ BASKI- LAYARAK HTERT GEN EKSPRESYONUNU AZALTMAK- TA VE SİTOTOKSİK ETKİ GÖSTERMEKTEDİR Fahri Şahin, Çığır Biray Avcı, Cumhur Gündüz, İlgın Yıldırım Şimşir, Güray Saydam. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Bildiri: 7 Sözel No: S007 LÖSEMİ HÜCRE HATLARINDA QUERCETİN İLE İNDÜK- LENMİŞ HÜCRE ÖLÜMÜNÜN ÖZGÜN BİR GEN OLAN UP-REGULATED GENE (URG) EKSPRESYONU VE TELOMERAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Yavuz Dodurga, Çığır Biray Avcı, N. Lale Şatıroğlu-tufan, Sunde Yılmaz, Z. Özlem Doğan, Sinem Numanoğlu, Güray Saydam, Cumhur Gündüz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 8 Sözel No: S008 HİPOKSİK EMBRİYO KÜLTÜRÜNDE ERİTROPOİETİN UYGULAMASININ EMBRİYO GELİŞİMİ VE BEYİN VEGF RESEPTÖR EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin Altuner Torun, Mehmet Akif Özdemir, Harun Ülger, Mehtap Hacıalioğulları, Hilal Akalın, Türkan Patıroğlu, Musa Karakükcü, Yusuf Özkul, Müge Önal. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Bildiri: 9 Sözel No: S009 DOSETAKSEL-İMATİNİB KOMBİNASYONUNUN BCR/ ABL POZİTİF KRONİK MİYELÖSİTER LÖSEMİ HÜC- RELERİ ÜZERİNE SİNERJİSTİK APOPTOTİK ETKİLE- Rİ Yusuf Baran, Gözde Güçlüler, Pelin Mutlu, Ufuk Gündüz. Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Urla, Izmir, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Çankaya, Ankara, Türkiye. 5

2 Bildiri: 0 Sözel No: S00 DOĞAL TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜ GENİSTEİNİN HL 60 İNSAN AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ HÜC- RELERİNDE PIK SİNYAL YOLAĞI NEGATİF REGÜLA- TÖRÜ PTEN ARACILI SİTOTOKSİSİTE, APOPTOZ VE HİPOMETİLASYONU İNDÜKLEYEREK OLUŞTURDUĞU ANTİLÖSEMİK ETKİ Çığır Biray Avcı, Yavuz Dodurga, Sinem Numanoğlu, Güray Saydam, Cumhur Gündüz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: Sözel No: S0 İNSAN KEMİK İLİĞİ, DİŞ PULPASI, PERİODEN- TAL LİGAMAN, AMNİYON SIVISI VE ADİPOZ DOKU KÖKENLİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN İMMU- NOFENOTİPİK VE ÇOĞALIM ÖZELLİKLERİNİN KAR- ŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Erdal Karaöz, Gülçin Gacar, Sibel Köktürk, Pınar Çetinalp Demircan, Alpaslan Okçu, Ayla Eker Sarıboyacı. Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi. Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / Immunofenotipleme Bildiri: Sözel No: S0 T-ALL HASTALARINDA NOTCH MUTASYONUNUN ARAŞTIRILMASI Yücel Erbilgin, Müge Aydın Sayitoğlu, Özden Hatırnaz, Lebriz Yüksel, Inci Yıldız, Leyla Ağaoğlu, Sema Anak, Gönül Aydoğan, 5 Çetin Timur, Uğur Özbek. İstanbul Üniversitesi. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Anabilim Dalı., İstanbul Üniversitesi.cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi. Istanbul Tıp Fakültesi, Bakırköy Ssk, 5 Göztepe Ssk. Bildiri: Sözel No: S0 KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) HASTALARINDA SFRP GENİNİN PROMOTÖR BÖLGESİNİN EPİGENE- TİK VE GENETİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENME- Sİ Melek Pehlivan, Zeynep Sercan, H. Ogün Sercan. Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilimdalı. Bildiri: Sözel No: S0 DALLI DNA (BRANCHED DNA) TEKNOLOJİSİ İLE BCR- ABL FÜZYON GEN ÜRÜNLERİNİN SAPTANMASI M. Cengiz Yakıcıer, Tolga Acun, Seray Dizlek, Ayşen Timurağaoğlu. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ankara, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Antalya. Hematopoez / Stokinler / Büyüme Faktörleri Reseptörleri/ İlaç Farmakolojisi/Apopitoz Bildiri: 5 Sözel No: S05 İNTERLÖKİN-6 NIN T REGÜLATÖR HÜCRELER ÜZE- RİNE POZİTİF ETKİSİ Durmuş Burgucu, Levent Ündar. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bd. Bildiri: 6 Sözel No: S06 PEDİATRİK AKUT MYELOİD LÖSEMİDE ANJİOGE- NEZ: YÜKSEK DOZ METİLPREDNİZOLON İLE PLAZMA VASKÜLER ENDOTELİAL BÜYÜME FAKTÖRÜ (VEGF) SEVİYELERİNDE AZALMA Şule Ünal, Mualla Çetin, Hamza Okur, Murat Tuncer, Gönül Hiçsönmez. Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi. Infeksiyon ve Destek Tedaviler Bildiri: 7 Sözel No: S07 ANKAFERD TIBBİ BİTKİ EKSTRESİNİN İN VİTRO ANTİ-FUNGAL ETKİNLİĞİNİN TANIMLANMASI Nefise Akkoç, Mustafa Akçelik, Ibrahim C. Haznedaroğlu, Hakan Göker, Mehmet Turgut, Salih Aksu, Şerafettin Kirazlı, Hüseyin Cahit Fırat. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü, Ankara, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematpoloji Bölümü, Samsun, Ankaferd Ilaç Şirketi. Araştırma Geliştirme Bölümü, İstanbul. Bildiri: 8 Sözel No: S08 KANSER TEDAVİSİNİN HEPATİT B KORUYUCULUĞU ÜZERİNE ETKİSİ Serap Karaman, Sema Vural, Yıldız Yıldırmak. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü. Kemik İliği Yetmezliği Bildiri: 9 Sözel No: S09 APLASTİK ANEMİ TEDAVİSİNDE JURKAT HÜCRE DİZİ- Sİ KULLANILARAK HAZIRLANMIŞ ANTİTİMOSİT GLO- BULİN PREPARATI İLE FETAL TİMOSİTLERE VEYA LENFOSİTLERE KARŞI HAZIRLANMIŞ PREPARATLA- RIN KARŞILAŞTIRILMASI Yahya Büyükaşık, Tuğrul Pürnak, Songül Şerefhanoğlu, Salih Aksu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, Ibrahim C. Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Ünitesi. Bildiri: 0 Sözel No: S00 MİYELODİSPLASTİK SENDROMDA 5-AZASİTİDİN TEDAVİSİ SONUÇLARI; TEK MERKEZ DENEYİMİ Şule Mine Bakanay, Ersen Karakılıç, Sinem Civriz Bozdağ, Mutlu Arat, Muhit Özcan, Günhan Gürman, Osman Ilhan, Meral Beksaç, Nahide Konuk, Önder Arslan. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları Bildiri: Sözel No: S0 Β-TALASEMİ MAJOR HASTALARINDA DUAL ENERJİ KARDİAK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE T* KAR- DİAK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SONUÇ- LARININ KARDİAK DEMİR YÜKÜNÜ ÖLÇME YÖNÜN- DEN KARŞILAŞTIRILMASI Şule Ünal, Burcu Beton, Tuncay Hazırolan, Mithat Haliloğlu, Fatma Gumruk. Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı 6

3 Bildiri: Sözel No: S0 ß-TALASEMİ MAJOR VE TALASEMİ TAŞIYICI HAS- TALARDA PERİFERİK KAN LENFOSİT ALT GRUP- LARI, TREG HÜCRELER VE FOXP EKSPRESYONU Ela Erdem, Günseli Bozdoğan, Gülderen Yanıkkaya Demirel, Yıldız Yıldırmak. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi.çocuk Kliniği, Acıbadem Sağlık Grubu Çocuk Immünolojisi, Centro Laboratuarları Araştırma-geliştirme Bölümü. Bildiri: Sözel No: S0 BİR ALLELİNDE 0.5 KB DOUBLE GEN DELESYONU DİĞER ALLELİNDE HB ADANA MUTASYONU TAŞIYAN AĞIR KLİNİK BULGULARLA GİDEN ALFA TALASEMİ OLGUSU Asude Alpman, Haluk Akın, Aslıhan Ekmekçi, Hüseyin Onay, Özgür Çoğulu, Yeşim Aydınok, Ferda Özkınay. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrk Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: Sözel No: S0 SAMSUN İL MERKEZİ VE MERKEZ KÖYLERDEKİ İLKÖĞ- RETİM OKULLARINDA OKUYAN 7 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ PREVALAN- SI Olcay Güngör, Davut Albayrak, Feride Duru, Tunç Fışgın, Mehtap Akbalık, Emel Özyürek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Samsun. Bildiri: 5 Sözel No: S05 TALASEMİ MAJORLU HASTALARDA TAURİNİN KAR- DİYAK FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞ- TIRILMASI Hale Ören, Rüksan Çehreli, Hilal Koçdor, Şebnem Yılmaz, Meral Türker, 5 Çoşkun Dorak, 6 Mustafa Kır, İşın Yaprak, Gülersu Irken. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Preventif Onkoloji, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji, Izmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji, 5 Izmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji, 6 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji. Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları Bildiri: 6 Sözel No: S06 HEMOFİLİ HASTALARINDA RADİOİZOTOP SİNOVEK- TOMİ UYGULAMASI SONRASI KROMOZOMAL KIRIK GELİŞME ORANLARININ ARAŞTIRILMASI: EGE ÜNİ- VERSİTESİ DENEYİMİ Kaan Kavaklı, Özgür Çoğulu, Hayal Özkılıç, Semih Aydoğdu, Ferda Özkınay, Burak Durmaz, Özgür Kırbıyık, Can Balkan, Deniz Karapınar, Güray Saydam. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Çocuk Hst Genetik Bilim Dalı Ege Üniversitesi Hst Nükleer Tıp Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Hst. Ortopedi Anabilim Dalı 5 Ege Tıp Fakültesi Hematoloji Bd. Bildiri: 8 Sözel No: S08 TÜRK VENÖZ TROMBOZ HASTALARINDA PLAZMİ- NOJEN GENİNİN DHPLC İLE MUTASYON ANALİZİ VE OLASI MUTASYONLU ÖRNEKLERİN DNA DİZİ ANA- LİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Buket Nebiye Demir, Muzaffer Demir, Hilal Özdağ, Nejat Akar. Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar Bildiri: 9 Sözel No: S09 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA XRCC (X-RAY CROSS COMPLEMENTİNG GROUP ) GENİN- DE ARG99GLN VE ARG9TRP POLİMORFİZMLE- RİNİN VE KARDEŞ KROMATİD DEĞİŞİMİ SIKLIĞI İLE KORELASYONLARININ ARAŞTIRILMASI Nilgün Duman, Kıvanç Çefle, Melih Aktan, Şükrü Öztürk, Duran Üstek, Aris Çakiris, Meliha Nalçacı, Uğur Özbek, Şükrü Palanduz. Istanbul Üniversitesi Detae Genetik Anabilim Dalı, Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Genetik Bilim Dalı, Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. Lenfomalar/Araştırmalar/Transplant Dışı Tedaviler/ Biyolojisi Bildiri: 0 Sözel No: S00 ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALA- RIN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) SINIFLANDIR- MASI IŞIĞINDA B, T VE NK HÜCRE NEOPLAZMLARI- NIN SINIFLANDIRILMASI VE SIKLIĞI Meltem Yüksel, Şerife Koçubaba, Canan Çiçek, Murat Albayrak, Özlem Balçık, Süleyman Lütfi Dinçer. Sb Dr Ay Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: Sözel No: S0 PRİMER GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMALARI Gürhan Kadıköylü, Mustafa Ünübol, Irfan Yavaşoğlu, Zahit Bolaman. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın. Bildiri: Sözel No: S0 HL NEDENİ İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA AKCİ- ĞER FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Şebnem Izmir Güner, Burhan Ferhanoğlu, Günseli Kılınç. Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Bildiri: 7 Sözel No: S07 HİPOTİROİDİK HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI TAFİ ANTİJEN VE AKTİVİTE DÜZEYLERİ- NİN DİĞER FİBRİNOLİTİK PARAMETRELERLE İLİŞ- KİSİ Nilay Ermantaş, Sibel Güldiken, Muzaffer Demir, Armağan Tuğrul. Trakya Üniversitesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Hematoloji Bilim Dalları, Edirne. 7

4 Miyeloproliferatif Hastalıklar ve Kronik Miyelositer Lösemi Bildiri: Sözel No: S0 KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA RENIN ANJİOTENSİN SİSTEMİNİN (RAS) AKTİVASYONU VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Müge Sayitoğlu, Ibrahim C. Haznedaroğlu, Hatırnaz Özden, Adıgüzel Cafer, Gülbaş Zafer, 5 Ünal Ali, 6 Ovalı Ercüment, 7 Dagdaş Simten, 8 Ilhan Osman, Özbek Uğur. Istanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, Istanbul, Hacettepe Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Istanbul, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir, 5 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri, 6 Trabzon Ktü Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Istanbul, 7 Ankara Numune Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, 8 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. Bildiri: Sözel No: S0 KRONİK FAZ KRONİK MYELOİD LÖSEMİDE TNF- ALFA (-08), TGF-BETA (KODON 0, 5), IL-0 (-08, -89 VE -59), IL-6 (-7) VE IFN-GAMMA (+87) SİTOKİN GENLERİNDEKİ TEK NÜKLEOTİT POLİ- MORFİZMLERİNİN ÖNEMİ Mustafa Pehlivan, Sacide Pehlivan, Kürşat Özdilli, Tuğçe Sever, Fatma Oğuz Sarvan, Mehmet Yılmaz, Cem Kis, Vahap Okan, Yeliz Duvarcı, Mahmut Çarin. Gaziantep Üniversitesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı Gaziantep., Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Gaziantep., Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Istanbul, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Istanbul.. Multiple Miyelom ve Plazma Hücre Hastalıkları Bildiri: 5 Sözel No: S05 KOBALT 60 GAMA RADYASYONUNUN KEMOTERAPİ- YE DİRENÇLİ MULTİPL MYELOMA HÜCRE HATLARI ÜZERİNE ETKİSİ Pelin Mutlu, Yusuf Baran, Ali Uğur Ural, Ufuk Gündüz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Izmir, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. Bildiri: 6 Sözel No: S06 MULTİPLE MYELOMA HASTALARINDA P5, P6, DAP- KİNASE, E-CADHERİN VE HMLH GEN METİLASYONU Deniz Bilgin, Seray Dizlek, Güçhan Alanoğlu, Ayşen Timurağaoğlu. Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. Transplantasyon Bildiri: 7 Sözel No: S07 KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ OLGULARINDA KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TEK MERKEZ DENEYİMİ Alphan Küpesiz, Gülsün Tezcan Karasu, Pınar Kurt, Yeşim Yılmaz, Zeynep Öztürk, Volkan Hazar, Akif Yeşilipek. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı. Bildiri: 8 Sözel No: S08 KÖK HÜCRE NAKLİ AMACIYLA HLA UYUMLU VE SAĞ- LIKLI EMBRİYOLARIN PREİMPLANTASYON GENETİK TANI YÖNTEMİYLE SEÇİMİ: BİR MERKEZİN DENE- YİMLERİ Ender Altıok, Fulya Taylan, Engin Oral, Cem Demirel, Mustafa Bahçeci, Necati Fındıklı, Ersan Dönmez, Şirin Yüksel, Güven Yenmiş, Deniz Çınar. Acıbadem Genetik Tanı Merkezi, İnternational Hospital Tüp Bebek Merkezi, Acıbadem Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Alman Hastanesi Bahçeci Tüp Bebek Merkezi. Bildiri: 9 Sözel No: S09 PERİFERİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE MOBİ- LİZASYONUNDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KÖK HÜCRE NAKLİ ÜNİTESİ DENEYİMİ Zübeyde Nur Özkurt, Zeynep Arzu Yeğin, Demet Gökalp Yaşar, Şahika Zeynep Akı, Münci Yağcı, Gülsan Türköz Sucak, Rauf Haznedar. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Bildiri: 0 Sözel No: S00 HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASINDA HEPATİT A ANTİKOR KAYBI Elif Ünal Ince, Mehmet Ertem, Talia Ileri, Ayşe Sayılı, Tuğba Belgemen, Zümrüt Uysal. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı. Transfüzyon Tıbbı/ Aferez/ Hücre İşlenmesi Bildiri: Sözel No: S0 AFEREZ YÖNTEMİ İLE TOPLANAN KÖK HÜCRE ÜRÜ- NÜNDE BULUNAN ENDOTEL VE ENDOTEL ÖNCÜ HÜCRESİ SAYILARI Özden Pişkin, Güner Hayri Özsan, Halil Ateş, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Nurhilal Turgut, Bülent Ündar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Laboratuvarı. Bildiri: Sözel No: S0 SAĞLIKLI DONÖRLERDE TROMBOSİT AFEREZİNİN BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER VE QTC DİS- PERSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ Ender Yılmaz, Mine Miskioğlu, Cevval Ulman, Seyhun Kürşat, Ülkü Ergene, Bülent Kılıççıoğlu. Celal Bayar Üniv. Iç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı Iç Has. Nefroloji Bilim Dalı Iç Has. Anabilim Dalı. 8

5 Trombosit Bozuklukları/Tromboz ve Antitrombotik Tedavi Yaşam Kalitesi / Etik / Sosyal İçerikler Bildiri: Sözel No: S0 İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI ÇOCUK- LARDA İNTERFERON-GAMMA +87A/T POLİMOR- FİZMİ SIKLIĞI VE KLİNİKLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTI- RILMASI Fatih Demircioğlu, Hale Ören, Sefa Kızıldağ, Şebnem Yılmaz, Berna Atabay, Meral Türker, Canan Vergin, Gülersu Irken. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Izmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji. Bildiri: Sözel No: S0 PRİMER ANTİFOSFOLİPİD SENDROMUNDA ADAMTS- GENİNİN MUTASYONLARI VE TRANSKRİPSİYON ANALİZİ Veysel Sabri Hançer, Reyhan Diz-küçükkaya, Ayşegül Topal-sarıkaya. Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Istanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü. Bildiri: 5 Sözel No: S05 DİRENÇLİ VE REMİSYONDA İMMÜN TROMBOSİTO- PENİK PURPURALI HASTALARDA REGÜLATUAR T HÜCRE PROFİLİ Hava Üsküdar Teke, Olga Meltem Akay, Eren Gündüz, Cengiz Bal, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilimdalı Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyositatistik Anabilim Dalı. Bildiri: 6 Sözel No: S06 YÜKSEK TROMBOSİT-LÖKOSİT KOMPLEKS DÜZEY- LERİ BEHÇET HASTALIĞI BÜYÜK DAMAR TUTULU- MUNDA ROL OYNUYOR OLABİLİR Mİ? Gülsüm Emel Pamuk, Hüseyin Örüm, Ömer Nuri Pamuk, Muzaffer Demir, Burhan Turgut, Necati Çakır. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı. Bildiri: 7 Sözel No: S07 SPLANKNİK VE HEPATİK VENÖZ TROMBOZDA JAK- MUTASYON POZİTİFLİĞİ Ipek Yönal, Binnur Pınarbaşı, Veysel Sabri Hançer, Reyhan Diz Küçükkaya, Sabahattin Kaymakoğlu. Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Abd Hematoloji Bilim Dalı Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Abd Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı. Bildiri: 8 Sözel No: S08 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ NDE KEMOTERAPİ UYGULAMALARIN- DA YER ALAN HEMŞİRELERDE SİKLOFOSFAMİD VE METOTREKSAT MARUZİYET DÜZEYLERİ VE KRO- MOZOM KIRIKLARI İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENME- Sİ Meltem Serttaş Matrak, E. Emel Türkbey, Hülya Karabulut, Elmas Sürmeli, Nüket Yürür Kutlay, Dilek Erkutlu, Sema Burgaz, Bensu Karahalil, Esra Elmalı, 5 Muhit Özcan. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşireliği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuarı, 5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı. Akut Lösemiler Bildiri: 9 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü, Mustafa Ünübol, Irfan Yavaşoğlu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın. Bildiri: 50 Poster No: P00 AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARIN KONSO- LİDASYON TEDAVİLERİNDE BÜYÜME FAKTÖRÜ (G CSF) KULLANIMININ ETKİNLİĞİ VE HEMATOLO- JİK DÜZELMEYE KATKISI Pınar Tarkun, Abdullah Hacıhanefioğlu, Emel Gönüllü. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 5 Poster No: P00 BİR OLGU NEDENİ İLE KRANİAL RADYOTERAPİ SONRASI AKUT PAROTİT Funda Erkasar Çıtak, Bekir Koşan, Emel Akkaya, Fatih Demircioğlu, Bingül Bağdat, Üstün Ezer. Özel Lösante Lösemili Çocuklar Hastanesi Ankara, Türkiye, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkoljisi Anabilim Dalı, Ankara. Bildiri: 5 Poster No: P00 YQH(+), DERİDE PİGMENT DEĞİŞİKLİĞİ:LÖSEMİ GELİŞİMİ İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ YA DA BİR SEND- ROM MU? Saadet Akarsu, Murat Kara, Necati Arslan, Dilara Turgut, Hüseyin Yüce. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ. 9

6 Bildiri: 5 Poster No: P005 SAG KALAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA METABOLİK SENDROM KRİ- TERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Şefika Elmas Bozdemir, Ümran Çalışkan, Canan Uçar Albayrak. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 5 Poster No: P006 DİRENÇLİ AKUT MİYELOİD LÖSEMİ OLGUSUNUN AMİFOSTİN İLE TEDAVİSİ Emre Tekgündüz, Alev Akyol Erikçi, Ahmet Öztürk. Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji Kliniği. Bildiri: 55 Poster No: P007 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA EBE- VEYNLERLE İLİŞKİLİ ETİYOLOJİK ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI Öznur Yılmaz, Çetin Timur, Asım Yörük, Müferet Ergüven. Sb Istanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: 56 Poster No: P008 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA ÇOCUKLA İLGİLİ ETİYOLOJİK ÖZELLİKLERİN ARAŞ- TIRILMASI Öznur Yılmaz, Çetin Timur, Asım Yörük, Müferet Ergüven. S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: 57 Poster No: P009 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA ÇEV- RESEL VE SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLERİN ARAŞ- TIRILMASI Çetin Timur, Öznur Yılmaz, Asım Yörük, Müferet Ergüven. S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: 58 Poster No: P00 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) PATOGENEZİN- DE DKK- GEN METİLLENMESİ Sinem Özdemirli, Müge Sayitoğlu, Özden Hatırnaz, Uğur Özbek. Istanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı. Bildiri: 59 Poster No: P0 BİR ALL OLGUSUNDA POSTERİOR REVERSİBL LÖKO- ENSEFALOPATİ SENDROMU EŞLİĞİNDE PERİFERİK NÖROPATİ Seda Öztürkmen, Dilek Yalnızoğlu, Kubilay Varlı, Ayşenur Cila, 5 Umran Çalışkan, Vehbi Doğan, Arzu Akyay, Zafer Bıçakçı, Betül Tavil, Lale Olcay. S.b.dr.a.y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bölümü, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 5 Selçuk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematolojisi Bölümü, Konya. Bildiri: 60 Poster No: P0 AKUT MYELOBLASTİK VE AKUT LENFOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA SERUM ENDOSTATİN DÜZEYLE- RİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Simten Dağdaş, Gülsüm Özet, Mesude Yılmaz, Funda Ceran, Murat Albayrak, Sema Güler, Özlem Balçık. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği. Bildiri: 6 Poster No: P0 PEDİATRİK T- HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSE- Mİ (T-ALL) HASTALARINDA GEN ANLATIM PROFİL- LERİ: İLK VERİLER Özden Hatırnaz, Müge Sayitoğlu, Yücel Erbilgin, Inci Yıldız, Gönül Aydoğan, Ömer Doğru, Frank J.t Staal, Uğur Özbek. Istanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Sağlık Bakanlığı Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erasmus Medical Center, Department Of İmmunology. Bildiri: 6 Poster No: P0 PEDİATRİK AML HASTALARINDA KROMOZOM DEĞİ- ŞİKLİKLERİ VE FLT GENİ MUTASYONLARININ ARAŞ- TIRILMASI Ender Coşkunpınar, Sema Anak, Ebru Sarıbeyoğlu, Ayşegül Ünüvar, Ibrahim Değer, Gönül Aydoğan, 5 Çetin Timur, 6 Nazan Sarper, 7 Yıldız Yıldırmak, Uğur Özbek. I. Üniversitesi D.e.t.a.e Genetik Anabilim Dalı I. Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Sağlık Bakanlığı Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Y.y.ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 5 Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 7 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: 6 Poster No: P05 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ VE EVANS SENDROMU BİRLİKTELİĞİ Duran Canatan, Ayça Esra Kubulu, Handan Duman, Hülya Anıl, Elvan Kumkayır. Süleyman Demirel Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı İsparta. Bildiri: 6 Poster No: P06 AKUT LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA İNVAZİF FUNGAL AKCİĞER ENFEKSİYONLARININ TEDAVİ VE PROG- NOZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Şebnem Yılmaz, Hale Ören, Fatih Demircioğlu, Benhur Şirvan Çetin, Handan Çakmakçı, Gülersu Irken. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı. Bildiri: 65 Poster No: P07 LEUKEMİA CUTİS: ÇOCUKLARDA NADİR BİR BAŞVU- RU BULGUSU Nihal Özdemir, Tiraje Celkan, Gürcan Dikme, Hilal Akı, Selami Sözübir, Ferda Özkan, Inci Yıldız. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Yeditepe Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Yeditepe Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı. Bildiri: 66 Poster No: P08 KRONİK HEPATİT C SEYRİNDE TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ İLE İLİŞKİLİ KUTANÖZ LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT Abdullah Özkök, Fatih Tufan, Muharrem Müftüoğlu, Bahar Özçelik, Mustafa Erelel, Meliha Nalçacı. Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. 0

7 Bildiri: 67 Poster No: P09 ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ KESİMİ ARDINDAN KIZAMIK KABAKU- LAK VE RUBELLA ANTİKOR DURUMU Selin Aytaç, S. Songül Yalçın, Mualla Çetin, Sevgi Yetgin, Fatma Gümrük, Murat Tuncer, Kadriye Yurdakök, Aytemiz Gürgey. Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlam Çocuk Ünitesi. Bildiri: 68 Poster No: P00 YETİŞKİN ALL VAKASINDA NÖTROFİLİK LÖKOMOİD REAKSİYON: VAKA TAKDİMİ Mürselin Güney, Bülent Canbaz, Muhammet Benzer, Aynur Meral Kabanlı, Nail Erhan. Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Iç Hastalıkları Kliniği, Istanbul. Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 69 Poster No: P0 İSKEMİK HASARIN PERİFERİK KANDA KÖK HÜCRE- LERİN AÇIĞA ÇIKMASINA ETKİSİ VE SİTOKİNLER İLE BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN KATKISI Ahmet Tulga Ulus, A.ihsan Parlar, Nilüfer N Turan, Mustafa Balcı, Sevinç Yılmaz. Türkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi. Bildiri: 70 Poster No: P0 RATLARDA DEMİR YÜKLENMESİ İLE OLUŞTURULAN OKSİDATİF STRESİN ÖNLENMESİNDE KAFEİK ASİT FENETİL ESTER İN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Erkan Cüre, Hakan Çam, Medine Cüre, Efkan Uz, Nilgün Kapucuoğlu, Recep Sütçü, Ramazan Yılmaz, 5 Güçhan Alanoğlu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı,ısparta. Bildiri: 7 Poster No: P0 FLUDARABİN-İMATİNİB KOMBİNASYONUNUN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE MİTOKONDİRİAL ZAR POTENSİYELİ VE KASPAZ- ENZİM AKTİVİTESİ YOLU İLE APOPTOZU SİNERJİSTİK OLARAK TETİK- LEMESİ Yusuf Baran, Seher Gök, Geylani Can, Gözde Güçlüler. Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Urla, Izmir, Türkiye. Bildiri: 7 Poster No: P0 ORAL ANTİDİYABETİK PPAR-GAMA AGONİSTİ ROZİG- LİTAZON MALEAT HL-60 LÖSEMİK HÜCRE DİZİSİN- DE HTERT ÜZERİNDEN APOPTOTİK ETKİ GÖSTER- MEKTEDİR İlgın Yıldırım Şimşir, Fahri Şahin, Çığır Biray Avcı, Cumhur Gündüz, Şevki Çetinkalp, Güray Saydam. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı. Bildiri: 7 Poster No: P05 ANKAFERD İN KANAMA DURDURUCU ETKİSİNİN PROTEOMİK ANALİZİ Duygu Ozel Demıralp, Nejat Akar, Ibrahim C. Haznedaroğlu, Çağrı Gümüştekin, Hakan Göker. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı. Bildiri: 7 Poster No: P06 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ MODEL HÜCRE DİZİ- Sİ OLAN CCRF-CEM DE SİTOZİN ARABİNOZİD VE L-ASPARAJİNAZ IN ARDIŞIK KULLANIMININ, BİR- BİRLERİNİN SİTOTOKSİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLE- RİNİN ARAŞTIRILMASI* Fahri Şahin, Çığır Biray Avcı, Burçin Tezcanlı, Nur Selvi, Cumhur Gündüz, Buket Kosova, Metin Korkmaz, Güray Saydam. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı. Bildiri: 75 Poster No: P07 MEZANKİMAL STROMAL HÜCRELERİN FASİYAL SİNİR TAMİRİNDEKİ ROLÜ Ferit Avcu, Ali Uğur Ural, Serdar Karahatay, Bülent Kurt, Bülent Satar, Mükerrem Safalı, Emin Öztaş. Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Bildiri: 76 Poster No: P08 YENİ BİR İNVİTRO ATHEROSKLEROTİK VASKÜLER MODEL İLE ATHEROSKLEROZ ETYOPATOLOJİSİNE PROTEOMİK YAKLAŞIM: Çağrı Gümüştekin, Duygu Ozel Demıralp, Nuray Yazıhan, Haluk Ataoğlu. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Biyoloji Birimi. Bildiri: 77 Poster No: P09 DOKSORUBİSİNİN EKSTRAVAZASYONU SONUCU MEY- DANA GELEN CİLT NEKROZUNUN ÖNLENMESİNDE ERİTROPOİETİN Nazife Şule Yaşar, Emine Dündar, Fezan Mutlu, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. Bildiri: 78 Poster No: P00 GLUKOZİL SERAMİD SENTAZ ENZİMİNİN PDMP İLE BLOKE EDİLMESİ İLE KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNİN DASATİNİBE DUYARLILIKLARININ ARTTIRILMASI Yusuf Baran, Cenk Durcan, Ali Uğur Ural, Ferit Avcu. Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Urla, Izmir, Türkiye, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı, Etlik, Ankara, Türkiye. Bildiri: 79 Poster No: P0 K 56 HÜCRE DİZİSİNDE STAT, STAT5A VE STAT5B EKSPRESYONLARININ SİRNA VE ANTİSENSE-OLİGO- NÜKLEOTİDLER ARACILIĞI İLE BASKILANMASI VE APOPTOZUN İNDÜKLENMESİ (ÇALIŞMAMIZ, SBAG 05S59 NO LU TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJESİ İLE DESTEKLENMİŞTİR) Burçin Tezcanlı, Nur Selvi, Güray Saydam, Fahri Şahin, Çağdaş Aktan, Cumhur Gündüz, Nejat Topçuoğlu, Buket Kosova. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı.

8 Bildiri: 80 Poster No: P0 NİLOTİNİB VE GLUKOZİL SERAMİD SENTAZ İNHİBİ- TÖRÜ, PDMP NİN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRE- LERİ ÜZERİNE SİNERJİSTİK APOPTOTİK ETKİLERİ Yusuf Baran, Cenk Durcan, Ali Uğur Ural, Ferit Avcu. Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Urla, Izmir, Türkiye, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı, Etlik, Ankara, Türkiye. Bildiri: 8 Poster No: P0 KRONİK MİYELOİD LÖSEMİNİN DAHA ETKİN TEDA- VİSİ AMACIYLA BCR/ABL AKTİVİTESİNİN DASATİNİB İLE ENGELLENMESİNİN YANISIRA SERAMİD META- BOLİZMASININ HEDEFLENMESİ Yusuf Baran, Cenk Durcan, Ali Uğur Ural, Ferit Avcu. Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Urla, Izmir, Türkiye, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı, Etlik, Ankara, Türkiye. Bildiri: 8 Poster No: P0 KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE SERA- MİD METABOLİZMASININ HEDEFLENEREK NİLOTİ- NİBİN APOPTOTİK ETKİSİNİN ARTTIRILMASI Yusuf Baran, Cenk Durcan, Ali Uğur Ural, Ferit Avcu. Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Urla, Izmir, Türkiye, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı, Etlik, Ankara, Türkiye. Bildiri: 8 Poster No: P05 HEMOSTATİK AJAN ANKAFERD İN İNSAN UMBİLİCAL VEN ENDOTELİNDE TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİ VE ERİTROSİT PROTEİN PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ Erkan Yılmaz, Şükrü Güleç, Ibrahim Haznedaroğlu, Nejat Akar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 8 Poster No: P06 FV-FVIII DÜŞÜKLÜĞÜ GÖSTEREN BİR OLGUDA ERGIC-5 GENİ SAPTANAN İKİ YENİ MUTASYON: EX T DEL VE EX9 R0X Didem Torun, Erkan Yılmaz, Nejat Akar, Avni Atay, Emin Kürekçi, Okan Özcan. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 85 Poster No: P07 MYOSIN HEAVY CHAIN 9, NONMUSCLE(MYH9) İLİŞ- KİLİ DEV TROMBOSİTLİ BİR HASTADA EKZON C-T DEĞİŞİMİNİN SAPTANMASI Zafer Erik, Erkan Yılmaz, Talia Ileri, Zümrüt Uysal, Nejat Akar. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji. Bildiri: 87 Poster No: P09 YEREL TIBBİ BİTKİ EKSTRESİ OLAN ANKAFERD BLOODSTOPPER HEMOSTATİK ETKİNLİĞİ NİN RAT PARSİYEL NEFREKTOMİ MODELİNDE DEĞERLENDİ- RİLMESİ: HAYVAN DENEYİ Emre Huri, Turgay Akgül, Ali Ayyıldız, Hüseyin Üstün, Cankon Germiyanoğlu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.üroloji Kliniği, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü. Bildiri: 88 Poster No: P00 ANKAFERD BLOODSTOPPER IN MAJÖR RENAL TRAVMADA KANAMAYI DURDURMAYA OLAN ETKİN- LİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ: HAYVAN DENEYİ Emre Huri, Turgay Akgül, Ali Ayyıldız, Hüseyin Üstün, Cankon Germiyanoğlu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.üroloji Kliniği, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü. Bildiri: 89 Poster No: P0 SIÇAN KEMİK İLİĞİ KÖKENLİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN İZOLASYONU, KAREKTERİZASYONU VE FARKLILAŞMA POTANSİYELİ. Erdal Karaöz, Ayla Eker Sarıboyacı, Murat Kasap, Selda Ayhan, Ayça Aksoy, Sibel Köktürk, Candan Özoğul. Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. Bildiri: 90 Poster No: P0 YEREL TIBBİ BİTKİ EKSTRESİ OLAN ANKAFERD BLOOD STOPPER IN SIÇAN PENİL FRAKTÜR MODE- Lİ ÜZERİNE OLAN HİSTOPATOLOJİK ETKİSİ: DENEY- SEL ÇALIŞMA Turgay Akgül, Emre Huri, Ali Ayyıldız, Hüseyin Üstün, Cankon Germiyanoğlu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,. Üroloji Kliniği, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü. Bildiri: 9 Poster No: P0 AİLEVİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ HAS- TALIĞI: TÜRK POPULASYONUNDA ENDEMİK SYN- TAXİN GENİNDE KURUCU ETKİ Günay Balta, Ümran Çalışkan, Elif Güler, Türkan Patıroğlu, 5 Ahmet F. Öner, Aytemiz Gürgey. Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Selçuk Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Gaziantep Üniversitesi, Pediatrik Onkoloji Ünitesi, Erciyes Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 5 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi. Bildiri: 9 Poster No: P0 AİLEVİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ HAS- TALIĞINDA OLASI PERFORİN - MUNC- GEN-GEN ETKİLEŞİMİ Günay Balta, Hamza Okur, Nurten Akarsu, Şule Ünal, Çiğdem Altay, Aytemiz Gürgey. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Ünitesi. Bildiri: 86 Poster No: P08 ENDOTELYAL PROTEİN C RESEPTÖR UTR 99C-G MUTASYONUNUN PLAZMA SOLUBL EPCR DÜZEYLERİ- NE ETKİSİ Afife Karabıyık, Erkan Yılmaz, Yonca Eğin, Nejat Akar. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı.

9 Bildiri: 9 Poster No: P05 KEMİK İLİĞİNİN: UMBİLİKAL KORDON KANI, G-CSF İLE MOBİLİZE EDİLMİŞ ÇEVRE KANINA ORANLA DAHA YÜKSEK ORANDA MEZANKİMAL KÖK HÜCRE (MKH) İÇERDİĞİNİN AKIM SİTOMETRİK OLARAK GÖSTERİLMESİ Hakan Ersoy, Klara Dalva, Duygu Uçkan Çetinkaya, Sema Meriç, M Sinan Beksaç, Mehmet Ertem, Osman Ilhan, Meral Beksaç. Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Kemik Iliği ve Transplantasyon Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 9 Poster No: P06 RATLARDA RATLARDA METOTREKSATIN YOL AÇTI- ĞI İNCE BARSAK HASARI ÜZERİNE PROPOLİSİN KORUYUCU ETKİSİ Barış Eser, Aysun Çetin, Leylagül Kaynar, Arzu Taşdemir, Canan Karadağ, Recep Saraymen, Sibel K. Hacıoğlu, Ismail Koçyiğit, Ahmet Öztürk, Sibel Silici. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, 5 Erciyes Üniversitesi Çıkrıkçıoğlu Myo, Hayvan Sağlığı Bölümü. Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / Immunofenotipleme Bildiri: 95 Poster No: P07 HEMATOPOETİK VE YUMUŞAK DOKU KÖKENLİ MALİGNENSİLERDE GEN AĞLARI VE STANDART ALT- YOL ANALİZLERİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI MİKROAR- RAY ÇALIŞMASI DENEYİMİ. Hakan Savlı, Naci Çine, Deniz Sünnetçi, Nilüfer Üzülmez, Balint Nagy, Sara Galımbertı, Kemal Baysal, 5 Temduang Limpaıboon, 6 Pornngarm Limtrakul. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı & Klinik Araştırmalar Birimi, Kocaeli Üniversitesi, Turkiye, Genetic Laboratory, st Department Of Obstetrics And Gynecology, Semmelweis University, Hungary, Department Of Hematology, Catania University, Italy, Tübitak- Mam, Türkiye, 5 Faculty Of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Thailand, 6 Biochemistry Department, Chiang Mai University, Thailand. Bildiri: 96 Poster No: P08 MISIR VE TÜRKİYE KÖKENLİ BUDD-CHİARİ OLGU- LARINDA JAK- VE FVL MUTASYON ANALİZİ Yonca Eğin, Nejat Akar, Tawhida Y. Abdelghaffar, Ezzat Elsobky, Solaf Mohamed Elsayed, Leren Bahyeldeen, Mohamed A. Sakr, Ahmed Aldorri, Tarek Abdelazeem, Saied Yousef. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı, Ankara, Egypt Budd-chiari Group, Cairo, Mısır. Bildiri: 97 Poster No: P09 HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOZİSLİ OLGULARIMIZ Yeşim Oymak, Ayşen Türedi, Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Malik Ergin, Hüseyin Onay, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı. Bildiri: 98 Poster No: P050 KANSERLİ ÇOCUKLARDA FEBRİL NÖTROPENİ GELİ- ŞİMİNDE TOLL-LIKE RESEPTOR- VE ÜN ROLÜ Liya Sadıkova, Savaş Kansoy, Özgür Çoğulu, Ferda Özkınay, Emin Karaca, Serap Aksoylar, Bengü Kadıoğlu, Mehmet Kantar, Nazan Çetingül. Eütf Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Eütf Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Bildiri: 99 Poster No: P05 FVII PROMOTER BÖLGE GEN DEĞİŞİMLERİNİN HAP- LOTİP GRUPLANDIRMASIYLA TROMBOZ OLUŞUMUN- DA ROLÜNÜN ARAŞTIRILIMASI Ayşenur Öztürk, Özge Cumaoğulları, Zehra Veli, Nejat Akar. Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı. Bildiri: 00 Poster No: P05 LEPTİN VE ADİPONEKTİN RESEPTÖRLERİNİN KRO- NİK MYELOSİTER LÖSEMİ HASTALARINDA İFADE DÜZEYLERİ Kamile Öztürk, Ferit Avcu, Ali Güher Eniseler, Ali Uğur Ural. Aksaray Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Aksaray, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bilim Dalı, Tıbbi ve Lab. Arş. Ks, Ankara, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-edebiyat Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Manisa. Bildiri: 0 Poster No: P05 KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİ OLGULARINDA İNSÜ- LİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRLERİ: BİR RİSK FAK- TÖRÜ MÜ? Kamile Öztürk, Ferit Avcu, Ali Güher Eniseler, Ali Uğur Ural. Aksaray Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Aksaray, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bilim Dalı, Tıbbi ve Lab. Arş. Ks, Ankara, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-edebiyat Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Manisa. Bildiri: 0 Poster No: P05 HEMATOGON: MİYELODİSPLASTİK SENDROM/ B HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ VE İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURANIN AYIRICI TANISIN- DA, DOĞRU TANIMLANMASI GEREKEN BİR HÜCRE TÜRÜ Arzu Akyay, Mesude Yılmaz, Seda Öztürkmen, Zafer Bıçakçı, Betül Tavil, Lale Olcay. Ankara Onkoloji Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi. Bildiri: 0 Poster No: P055 LÖSEMİ VE LENFOMA İMMUNFENOTİPLEME TEST- LERİNDE AKAN HÜCRE ÖLÇER (FLOW CYTOMETRY) STANDARDİZASYONU VE KALİTE GÜVENCENİN SAĞ- LANMASI Gülderen Yanıkkaya Demirel. Centro Laboratuvarları, Araştırma-geliştirme Bölümü, Istanbul. Bildiri: 0 Poster No: P056 MONOZOMİ 7 / DEL 7Q SAPTANAN OLGULAR: KLİ- NİK VE AKIM SİTOMETRİK ÖZELLİKLER Şule Mine Bakanay, Iffet Dağdelen, Klara Dalva, Pervin Topçuoğlu, Mutlu Arat, Önder Arslan, Meral Beksaç. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı.

10 Bildiri: 05 Poster No: P057 TANI GÜÇLÜĞÜ YAŞANAN OLGULARDA KLONALİTE ANALİZİ UYGULAMASI VE ANALİZ SONUÇLARININ TANIYA KATKISI Nazan Özsan, Nur Selvi, Duygu Aygüneş, Güray Saydam, Murat Tombuloğlu, Seçkin Çağırgan, Buket Kosova, Nejat Topçuoğlu, Mine Hekimgil. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç Farmakolojisi / Apopitoz Bildiri: 06 Poster No: P058 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA TRANS- FORMİNG GROWTH FACTOR BETA- DÜZEYLERİ Selime Ayaz, Zeki Mesut Yalın Kılıç. T Yüksek Ihtisas Hastanesi, Ankara. Bildiri: 07 Poster No: P059 AMİTRİPTİLİN, MİRTAZAPİN, VENLAFAKSİN VE SİTA- LOPRAMIN HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİ- NE ETKİSİ Ali Akyol, Gürhan Kadıköylü, Eylem Kaya Garib, Ayça Özkul, Cengiz Tataroğlu, Zahit Bolaman. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Alı, Aydın. Bildiri: 08 Poster No: P060 TİP I DİYABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARDA E- SELEKTİN,P-SELEKTİN VE TNF-α DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe Ayaz Özkul, Sakine Türk Geyik, Selime Ayaz, Nilgün Selçuk, Murat Elevli. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Türkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Hematoloji Laboratuarı, Ankara. Bildiri: 09 Poster No: P06 İLK HOMOZİGOT PRF- A665G MUTASYONLU AİLE- Vİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZİS OLGUSU Hamdi Cihan Emeksiz, Idil Yenicesu, Alkım Öden, G. De Saint Basile. Gazi Üniversitesi, Hopital Neckerenfants Malades. Bildiri: 0 Poster No: P06 İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KAN- SERİNDE ANJİYOGENİK ANTİANJİYOGENİK DENGE- NİN SAĞKALIM SÜRELERİNE ETKİSİ Volkan Demir, Muzaffer Demir, Irfan Çiçin, Gülsüm Emel Pamuk, Erman Öztürk, Tuncay Çağlar. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilimdalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilimdalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı. Bildiri: Poster No: P06 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTA- LARDA İNFLAMATUVAR GÖSTERGELERİN VASKÜ- LER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİ- Sİ VE SAĞKALIM SÜRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Volkan Demir, Muzaffer Demir, Irfan Çiçin, Gülsüm Emel Pamuk, Erman Öztürk, Tuncay Çağlar. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilimdalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilimdalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilimdalı. Bildiri: Poster No: P06 RETROPUBİK RADİKAL PROSTATEKTOMİDE HEMOS- TAZIN SAĞLANMASI AMACIYLA ANKAFERD BLOODS- TOPPER IN KULLANILMASI: ÜROLOJİ ALANINDA İLK KLİNİK KULLANIM-OLGU SUNUMU Emre Huri, Turgay Akgül, Ali Ayyıldız, Cankon Germiyanoğlu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.üroloji Kliniği. Bildiri: Poster No: P065 ANKAFERD BLOODSTOPPER IN (ABS ), İN VİTRO ORTAMDA MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN GELİ- ŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Emine Kılıç, Duygu Uçkan Çetinkaya, İbrahim C. Haznedaroğlu, Mehmet Turgut, Salih Aksu, 5 Şerafettin Kirazlı, Hakan Goker. Hacettepe Üniv. Pedı-stem Kök Hücre Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-kemik Iliği Transplantasyon Ünitesi, Ankara., Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Hacettepe Teknokent, Ankara, Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Ünitesi, Ankara., Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Erişkin Hematoloji Bl., Samsun., 5 Ankaferd Ilaç Şirketi. Bilimsel Araştırmalar ve Geliştirme Bölümü, İstanbul. Bildiri: Poster No: P066 ANKAFERD BLOOD STOPPER (ABS) İN İN-VİTRO ORTAMDA OSTEOSARKOM (SAOS-) HÜCRE DİZİLE- RİNE OLAN ANTİ-KANSER AKTİVİTESİ Hakan Goker, Duygu Uçkan Çetinkaya, Emine Kılıç, İbrahim C. Haznedaroğlu, Şerafettin Kirazlı, Hüseyin Cahit Fırat. Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Ünitesi, Ankara., Hacettepe Üniv. Pedı-stem Kök Hücre Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-kemik Iliği Transplantasyon Ünitesi, Ankara., Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Hacettepe Teknokent, Ankara, Ankaferd Ilaç Şirketi. Araştırma Geliştirme Bölümü, İstanbul.. Bildiri: 5 Poster No: P067 ERKEN EVRE MİKOZİS FUNGOİDES OLGULARINDA PERİFERİK KAN MONUNÜKLEER HÜCRELERİNDE SİTOKİN GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI* Güray Saydam, Fahri Şahin, Ilgen Ertam, İşıl Kılınç Karaarslan, Hikmet Hakan Aydın, Afig Berdeli, Handan Ak Çelik, Günseli Öztürk. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Tıp Lab.

11 Infeksiyon ve Destek Tedaviler Bildiri: 6 Poster No: P068 İNSANDA ERLİŞİYOZ Hasan Kaya, Mehmet Rami Helvacı, Yusuf Önlen, Atılay Görgel, Murat Güllü. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bildiri: 7 Poster No: P069 ANTİKANSER İLAÇLARA BAĞLI GLOMERÜLER DİS- FONKSİYON Mehmet Ali Erkurt, Ismet Aydoğdu, Irfan Kuku, Emin Kaya. Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü. Bildiri: 8 Poster No: P070 PEDİATRİK HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SERVİSİNDE- Kİ FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARINDA PİPERSİ- LİN-TAZOBAKTAM VE SEFAPERAZON-SULBAKTAM MONOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRIL- MASI Serap Karaman, Sema Vural, Yıldız Yıldırmak. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü. Bildiri: 9 Poster No: P07 VİSSERAL LEİSHMANİAZİSE İKİNCİL HEMOFAGO- SİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS Fatih Mehmet Azık, Mehmet Fatih Bütün, Saliha Kopan, Hasan Tezer, Muhlike Pembeci. Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: 0 Poster No: P07 HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS TANISINDA ZORLUKLAR: BİR OLGU Fatih Mehmet Azık, Duygu Gümüş, Saime Ergen, Atilla Çayır. Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: Poster No: P07 AKUT LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN FEBRİL NÖTROPENİK ATAKLARINDA AMPİRİK PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM VE PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM+AMİKASİNİN RANDO- MİZE KULLANIMI Emine Zengin, Nazan Sarper, Suar Çakı Kılıç, Emin Sami Arısoy. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı. Bildiri: Poster No: P07 OKULER TOXOCARA CANİS ENFEKSİYONUNA EŞLİK EDEN HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM Emine Zengin, Nazan Sarper, Suar Çakı Kılıç. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: Poster No: P075 ALL VE ALKOLİK OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER TANI- LI BİR ÇOCUKTA KEMOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN TOKSİK HEPATİTTE SİLİBİN TEDAVİSİ Esma Alp, Hasan Ali Yüksekkaya, Ümran Çalışkan, Canan Uçar Albayrak, Can Acıpayam. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: Poster No: P076 HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA TANI SIRASINDA HELİCOBACTER PYLORİ SIKLIĞI Sultan Özkurt, Olga Meltem Akay, Ilknur Ak, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Içhastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nukleer Tıp Anabilim Dalı. Bildiri: 5 Poster No: P077 ANKAFERD TIBBİ BİTKİ EKSTRESİNİN HASTA- NE İNFEKSİYONLARINA KARŞI ETKİNLİĞİ Zeynep Sarıbaş, Burçin Şener, Gülşen Hasçelik, Ibrahim C. Haznedaroğlu, Şerafettin Kirazlı, Hakan Göker. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü, Ankara, Ankaferd Ilaç Şirketi. Araştırma Geliştirme Bölümü, İstanbul. Bildiri: 6 Poster No: P078 ANKAFERD BLOOD STOPPER İN ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİ Nuriye Tasdelen Fısgın, Yeliz Tanrıverdı Caycı, Ahmet Yilmaz Coban, Düzgün Özatlı, Esra Tanyel, Belma Durupınar, Necla Tülek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Kliniği, Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversitesi Mikrobiyoloji Kliniği,samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hematoloji Kliniği, Samsun. Bildiri: 7 Poster No: P079 ÇOCUK HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SERVİSİ OLGULA- RINDA REKTAL VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK KOLONİZASYONU Arzu Akçay, Deniz Tuğcu, Gönül Aydoğan, Selcen Kazancı, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Hülya Şen, Nagihan Özlü, Önder Ulucaklı, Rengin Şiraneci. S.b. Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Ünitesi, S.b. Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuarı, S.b. Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Infeksiyon Hastalıkları Ünitesi. Bildiri: 8 Poster No: P080 DONÖR GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU KLİNİK SONUÇLARI Fatih Erbey, Ibrahim Bayram, Sema Yılmaz, Ferda Tekinturhan, Seda Türgüt, Birol Güvenç, Atila Tanyeli. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji & Çocuk Kemik Iliği Nakil Ünitesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez - Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi. Bildiri: 9 Poster No: P08 ÇOCUK HEMATOLOJİ ONKOLOJİ HASTALARIN- DAN BİR YIL SÜRESİNCE ALINAN MATERYALLERİN KÜLTÜR SONUÇLARI VE ANTİBİYOGRAM DUYARLI- LIKLARI Arzu Akçay, Deniz Tuğcu, Gönül Aydoğan, Selcen Kazancı, Ferhan Akıcı, Zafer Şalcıoğlu, Nagihan Özlü, Hülya Şen, Önder Ulucaklı, Rengin Şiraneci. S.b. Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Ünitesi, S.b. Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuarı, S.b. Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Infeksiyon Hastalıkları Ünitesi. 5

12 Bildiri: 0 Poster No: P08 KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALARINDA LOKAL ANKAFERD BLOODSTOOPPER DENEYİMİ Hürrem Bodur, Pınar Öngürü, Esragül Akıncı, Selim Sırrı Eren, Gökhan Gözel, Aliye Baştuğ, Sevim Yılmaz. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. Bildiri: Poster No: P08 AKUT MİYELOİD LÖSEMİLİ HASTADA SERONEGATİF BRUSELLOZ İLE FEBRİL NÖTROPENİ OLGUSU Erman Öztürk, Emre Tekgündüz, Elif Ümit, Gülsüm Pamuk, Burhan Turgut, Muzaffer Demir. Trakya Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: Poster No: P08 KONVULZİYONLARIN LÖKOSİT VE NÖTROFİL SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ Saadet Akarsu, Oya Çakıcı, Yaşar Şen, Nimet Kabakuş. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Elazığ. Kemik İliği Yetmezliği Bildiri: Poster No: P085 KOLAYCA GÖZDEN KAÇABİLEN NADİR BİR HASTA- LIK; PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBULİ- NÜRİ (PNH) Elif Çifci, Nilgün Gövec, Ismet Aydogdu, Melih Anıl, Kadir Acar. Selcuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: Poster No: P086 MİYELODİSPLASTİK SENDROMDA AZASİTİDİ- NİN ETKİNLİĞİ Gürhan Kadıköylü, Irfan Yavaşoğlu, Mustafa Ünübol, Zahit Bolaman. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın. Bildiri: 5 Poster No: P087 GRİSCELLİ SENDROMU: OLGU SUNUMU Serap Karaman, Yıldız Yıldırmak, Sema Vural, Nedim Polat, Aykut Çağlar, Leyla Telhan, Seda Güleç. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği. Bildiri: 6 Poster No: P088 HEMOFAGOSİTİK SENDROMLA SEYREDEN KANSER- Lİ OLGULARIMIZ Sema Vural, Tiraje Celkan, Serap Karaman, Yıldız Yıldırmak, Nedim Polat, Öner Doğan. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-onkoloji Kliniği, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji- Onkoloji Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Patoloji Kliniği. Bildiri: 7 Poster No: P089 GAUCHER TANISI KOYABİLMEK İÇİN UZUN BİR YOL Ahmet Çizmecioğlu, Hilal Çıray, Dudu Aşkın, Ismet Aydoğdu, Kadir Acar, Şamil Ecirli. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı. Bildiri: 8 Poster No: P090 APLASTİK ANEMİLİ BİR ADOLESANDA OSTEONEK- ROZ Fatih M. Azık, Aslıhan Araslı Yılmaz, Hasan Tezer, Gonca Kılıç, Fatih Gürbüz, Tülin Demirkan, Murat Bozkurt, Sadi Vidinlisan. Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği. Bildiri: 9 Poster No: P09 5-AZASİTİDİN TEDAVİSİ ALAN MYELODİSPLATİK SENDROMLU OLGULARIMIZ Gül Ilhan, Neslihan Andıç, Sema Karakuş. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bildiri: 0 Poster No: P09 KADAVERİK BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRA- SI VALGANSİKLOVİR DOZ AŞIMINA BAĞLI GELİŞEN KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİĞİ: ARDIŞIK OLGU BİL- DİRİMİ M. Cem Ar, Murat Özbalak, Nükhet Tüzüner, Hüseyin Beköz, Özden Özer, Kubilay Uğurlu, 5 Fehmi Tabak, Burhan Ferhanoğlu. Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Istanbul Patoloji Grubu, 5 Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bildiri: Poster No: P09 EDİNSEL APLASTİK ANEMİLİ ÇOCUK HASTALAR- DA İMMUNSUPRESSİF TEDAVİ SONUÇLARI Z. Yıldız Yıldırmak, Serap Karaman, Ela Erdem. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Kliniği, Istanbul. Bildiri: Poster No: P09 FANCONİ ANEMİ Lİ HASTALARDA TAKİP GEREKTİ- REN ÖNEMLİ BİR KOMPLİKASYON: OSTEOPENİ / OSTEOPOROZ VE İDRAR DEOKSİPİRİDOLİN İLE X IŞINSIZ ERKEN TANI Şule Ünal, Selin Aytaç Elmas, Fatma Gümrük. Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi. Bildiri: Poster No: P095 FANKONİ APLASTİK ANEMİSİ İLE KLİNEFELTER SENDROMU BİRLİKTELİĞİ Ümran Çalışkan, Canan Uçar Albayrak, Can Acıpayamlı. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. Bildiri: Poster No: P096 HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ TABLOSU İLE BAŞLAYAN EOZİNOFİLİK GRANÜLOM OLGUSU Ümran Çalışkan, Canan Uçar Albayrak, Can Acıpayamlı. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. Bildiri: 5 Poster No: P097 APLASTİK ANEMİLİ OLGULARDA MİTOMİSİN-C İLE BİR KLASTOJENİTE ÇALIŞMASI Şükrü Öztürk, Ali Uçur, Gülçin Bağatır, Haluk Erkal, Ayşegül Bayrak, Kıvanç Ç, Şükrü Palanduz. Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı. 6

13 Bildiri: 6 Poster No: P098 AZASİDİNE BAĞLI VASKULİT: OLGU SUNUMU Güçhan Alanoğlu, Metin Çiriş, Necmettin Ünal, Melek Tulunay, Meral Beksaç. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, İsparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. Bildiri: 7 Poster No: P099 SİSTEMİK JUVENİL İDYOPATİK ARTRİTE SEKON- DER MAKROFAJ AKTİVE EDİCİ SENDROM Duran Canatan, Faruk Öktem, Ayça Esra Kubulu, Aslıhan Boyacı, Yasemin Kendir. Süleyman Demirel Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı İsparta, Ssüleyman Demirel Üniversitesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı İsparta. Bildiri: 8 Poster No: P000 METAMİZOL KULLANIMI SONRASI AGRANÜLOSİTOZ GELİŞEN BİR OLGU Ayşe Sayılı, Elif Ünal Ince, Talia Ileri, Mehmet Ertem, Zümrüt Uysal. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji. Bildiri: 9 Poster No: P00 TRİMETOPRİM-SÜLFAMETOKSAZOLE BAĞLI MYE- LOSUPRESYON Muharrem Müftüoğlu, Timur Selçuk Akpınar, Reyhan Diz-küçükkaya, Meliha Nalçacı. Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları Bildiri: 50 Poster No: P00 AĞRILI KRİZLER İLE AKUT TONSİLİTİN SIK BİRLİK- TELİĞİ Mehmet Rami Helvacı, Hasan Kaya, Atılay Görgel, Vedia Gül Değirmenci, Ergün Kaya, Ramazan Gümüş. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bildiri: 5 Poster No: P00 ANTALYA DEVLET HASTANESİ - TALASEMİ MERKE- Zİ- YILLIK DENEYİMİ (99-007) Duran Canatan, Nıhal Balta, Nurgül Oğuz, Rüya Coşan, 5 Cavidan Karadoğan, Ozcan Cengiz. Süleyman Demirel Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı İsparta, Antalya Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi Antalya, Akdeniz Üniversitesi Tıp F Biyokimya Anabilim Dalı Antalya, Akdeniz Ü Tıp F. Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Antalya, 5 İcd Diyaliz Merkezi Antalya. Bildiri: 5 Poster No: P00 BETA TALASEMİ MİNÖRDE NİTRİK OKSİT METABO- LİTLERİ Mehmet Ali Erkurt, Nihayet Bayraktar, Ismet Aydoğdu, Irfan Kuku, Emin Kaya. Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü, Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü. Bildiri: 5 Poster No: P005 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN KADINLARDA SERUM ÇİNKO DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Onur Özhan, Ismet Aydoğdu, Mehmet Ali Erkurt, Halit Diri. Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü. Bildiri: 5 Poster No: P006 OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ İLE BAŞVURAN MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM:OLGU SUNUMU Güçhan Alanoğlu, Ahmet Yeşildağ, Murat Koçer, Hasan Şenol Coşkun. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, İsparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İsparta Devlet Hastanesi, Medikal Onkoloji, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Antalya. Bildiri: 55 Poster No: P007 EBSTEİN-BARR VİRUS İNFEKSİYONUNA BAĞLI HAYA- TI TEHDİT EDEN AĞIR OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ Meltem Aylı, Semra Tunçbilek. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı., Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bilim Dalı.. Bildiri: 56 Poster No: P008 ULUSAL TALASEMİ MÜCADELE KAMPANYASI: TALOTIR PROJESİ Duran Canatan, Yeşim Aydınok, Yurdanur Kılınç, Zeynep Karakaş, Ilgen Şaşmaz, Hilmi Apak, Nazan Sarper. Talasemi Federasyonu, Bilimsel Komitesi - Türkiye. Bildiri: 57 Poster No: P009 BETA TALASEMİ HASTALARINDA MLPA YÖNTEMİ İLE α- GLOBİN GEN DELESYONLARININ SAPTANMA- SI Hüseyin Onay, Aslıhan Ekmekçi, Esra Ataman, Mehmet Akgül, Ali Vahabi, Yeşim Aydınok, Canan Vergin, Ferda Özkınay. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Izmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Izmir, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Hematoloji Onkoloji Birimi, Izmir. Bildiri: 58 Poster No: P00 DEFERASİROKSA BAĞLI TİP AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONU Pamir Işık, Neşe Yaralı, Ali Bay, Serdar Özkasap, Abdurrahman Kara, Bahattin Tunç. Dr Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: 59 Poster No: P0 KAPİLLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE EVLİLİK ÖNCESİ TARAMALARDAKİ HEMOGLOBİNOPATİ SIK- LIĞI Funda Erkasar Çıtak, Serpil Taşdelen, Emel Akkaya, Bekir Koşan, Bilge Yozgat, Serap Erbektaş, Özlem Çelik, Duygu Ezer, Üstün Ezer. Özel Lösante Lösemili Çocuklar Hastanesi, Ankara, Türkiye. Bildiri: 60 Poster No: P0 ERZURUM İLİNDE BETA-THALASSEMİA TAŞIYICILI- ĞININ PREVALANSI Fuat Erdem, Mehmet Gündoğdu, Serhat Vançelik, Talat Ezmeci, Rahşan Yıldırım. Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi,hematoloji Bilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi,halk Sağlığı Anabilim Dalı. Bildiri: 6 Poster No: P0 İNME İLE GELEN BİR ÇOCUKTA ORAK HÜCRELİ ANEMİ Meral Oruç, Rukiye Saç, Abdullah Kurt, Ikbal Bozkaya, Tuğba Arıkoğlu, Neşe Yaralı, Abdurrahman Kara, Bahattin Tunç. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 7

14 Bildiri: 6 Poster No: P0 KONGENİTAL METHEMOGLOBİNEMİLİ BİR OLGU- DA SİTOKROM B5 REDÜKTAZ GENİNDE YENİ BİR MUTASYON: T65C (LEU8PRO) Tuğba Arıkoğlu, Neşe Yaralı, Melanie J. Percy, Abdurrahman Kara, Ali Bay, Serdar Özkasap, Ikbal Bozkaya, Bahattin Tunç. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Belfast City Hospital. Bildiri: 6 Poster No: P05 ß-TALASEMİ MAJOR HASTALARINDA MULTİEKO YERİNE DUAL EKO T* MRG İLE KARDİAK DEMİR YÜKÜNÜN ÖLÇÜMÜ Şule Ünal, Gonca Eldem, Tuncay Hazırolan, Mithat Haliloğlu, Fatma Gümrük. Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı. Bildiri: 6 Poster No: P06 TEDAVİYE DİRENÇLİ OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ OLGUSUNDA SİKLOSPORİN A VE RİTUXİMAB DENE- YİMİ Suar Çakı Kılıç, Nazan Sarper, Emine Zengin. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 65 Poster No: P07 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PRİMER POLİSİTEMİ OLGULA- RI Suar Çakı Kılıç, Nazan Sarper, Emine Zengin. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 66 Poster No: P08 SAĞLIKLI ERKEKLERDE TAM KAN SAYIMI DEĞERLE- Rİ MEVSİMSEL SAPMALAR GÖSTERİR Cengiz Beyan, Kürşat Kaptan, Ahmet İfran. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. Bildiri: 67 Poster No: P09 MEGALOBLASTİK ANEMİNİN TEDAVİSİ SIRASINDA ŞİDDETLİ TREMOR GELİŞEN BİR ÇOCUK Ümran Çalışkan, Canan Uçar Albayrak, Can Acıpayamlı. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. Bildiri: 68 Poster No: P00 ANNEDE HB G-COUSHATTA TAŞIYICILIĞI BABADA ΒETA/S BİLEŞİK HETEROZİGOTLUĞU OLAN BİR AİLEDE PRENATAL GENETİK DANIŞMANLIK Haluk Akın, Aslıhan Ekmekçi, Asude Alpman, Burak Durmaz, Hüseyin Onay, Yeşim Aydınok, Ferda Özkınay. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 69 Poster No: P0 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONUNUN ÜRE NEFES TESTİ İLE BELİRLENMESİ Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay, Ahmet Musmul, Ilknur Ak, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı. Bildiri: 70 Poster No: P0 PRENATAL TANI İÇİN BAŞVURAN KUZEY KIBRISLI BİR BETA TALASEMİ AİLESİNDE NADİR GÖRÜLEN +(C>G)/IVS- BİLEŞİK HETEROZİGOTLUĞUNUN SAPTANMASI Ferda Özkınay, Mustafa Yazman, Asude Alpman, Hüseyin Onay, Haluk Akın, Cihangir Özkınay. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Lefkoşe Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi. Bildiri: 7 Poster No: P0 AĞIR MİKROSİTİK ANEMİ VE HİPERFERRİTİNEMİ İLE BAŞVURAN BİR NÖROBLASTOM OLGUSU Yusuf Ziya Aral, R. Emre Çeçen, Melike Güzünler. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Bildiri: 7 Poster No: P0 ORAK HÜCRE HASTALIĞINA EŞLİK EDEN OGİLVİE S SENDROMU Emel Gürkan. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 7 Poster No: P05 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TESPİT EDİLEN HAS- TALARDA BU DURUMA SEBEP OLABİLECEK GAS- TROİNTESTİNAL PATOLOJİLERİN VARLIĞINI ÖNGÖRMEYE YARAYAN BASİT KLİNİK BULGULAR VE LABORATUAR TESTLERİNİN BELİRLENMESİ Yahya Büyükaşık, Hakan Emmungil, Songül Şerefhanoğlu, Salih Aksu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, Ibrahim C. Haznedaroğlu, Osman Ilhami Özcebe. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Hematoloji Ünitesi. Bildiri: 7 Poster No: P06 ERİŞKİN YAŞTA TANI KONAN KONJENİTAL DİSERİT- ROPOETİK ANEMİ Nurhilal Turgut, Fatih Demirkan, Şebnem Yılmaz, Hale Ören, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Selda Çeneli Kahraman, Güner Hayri Özsan,, Bülent Ündar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 75 Poster No: P07 ÇOCUKLARDA B VİTAMİN EKSİKLİĞİ Vildan Çulha, Tülin Revide Şaylı, Alev Güven, Ümmühan Çay, Atilla Çayır. Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: 76 Poster No: P08 MEME KANSERLİ HASTADA DİRENÇLİ İMMÜN HEMO- LİTİK ANEMİ Mine Miskioğlu, Özlem Yücel. Celal Bayar Üniv. Iç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 77 Poster No: P09 SPLENEKTOMİ YAPILAN İDİOPATİK TROMBOSİTO- PENİK PURPURALI BİR OLGUDA GEÇ BAŞLANGIÇLI OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ: EVANS SENDROMU Muharrem Müftüoğlu, Hasan Tahsin Özpolat, Osman Erinç, Fevzi Necati Avşar, Meliha Nalçacı. Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. 8

15 Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları Bildiri: 78 Poster No: P00 İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARINDA DOĞAL ANTİKOAGÜLANLAR VE FİBRİNOLİTİK SİSTEM Selime Ayaz, Başak Çakal, Seza Güney. Türkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Ankara, Dadebehring, Türkiye. Bildiri: 79 Poster No: P0 SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HAS- TALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK DEĞİŞİK- LİKLER Sevde Ulusoy, Ayşe Ayaz Özkul, Selime Ayaz, Ali Can Hatemi, Murat Elevli, Erhan Kansız, 5 Burçin Seza Güney. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Hematoloji Laboratuarı, Ankara, Istanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 5 Dade-Behring, Türkiye. Bildiri: 80 Poster No: P0 HEMOFİLİDE 5 YILLIK PROFLAKSİ DENEYİMİ: EGE HEMOFİLİ MERKEZİ SONUÇLARI Kaan Kavaklı, Can Balkan, Deniz Karapınar, Yılmaz Ay, Mehmet Akın. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 8 Poster No: P0 KIRIM KONGO KANAMALİ ATESİNDE PROTEİN C, PROTEİN S VE ANTİTROMBİN DÜZEYLERİ Mesude Yılmaz, Pınar Ongoru, Simten Dagdas, Funda Ceran, Hurrem Bodur, Gulsum Ozet. Ankara Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi Hematoloji, Ankara Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları. Bildiri: 8 Poster No: P0 NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ:7 YILLIK BİRİKİM Hülya Sayılan Şen, Zafer Şalcıoğlu, Gönül Aydoğan, Ferhan Akıcı, Arzu Akçay, Deniz Tuğcu, Zafer Başlar. Istanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 8 Poster No: P05 EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HASTANESİNDE İZLE- NEN VON WİLLEBRAND HASTALARI: 0 HASTADA KLİNİK VE LABORATUVAR YAKLAŞIM Mehmet Akın, Basri Bilenoğlu, Yılmaz Ay, Deniz Karapınar, Can Balkan, Kaan Kavaklı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümü. Bildiri: 8 Poster No: P06 AĞIR HEMOFİLİLİ ERİŞKİN HASTALARDA PROT- ROMBOTİK MUTASYONLARIN FAKTÖR TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ M. Cem Ar, Onur Baykara, Ayşe Nur Buyru, Zafer Başlar. Istanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Istanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Bildiri: 85 Poster No: P07 AFİBRİNOJENEMİLİ BİR VAKADA CİLT KESİSİNE BAĞLI KANAMANIN ANKAFERD İLE DURDURUL- MASI Ümran Çalışkan, Canan Uçar Albayrak, Can Acıpayamlı. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. Bildiri: 86 Poster No: P08 TROMBOFİLİLİ OLGULARIMIZDA TEDAVİ İLE GEBE- LİK VE DOĞUM ORANLARI Handan Çipil, Senem Maral, Emine Gümüş, Ali Koşar, Benan Kasapoğlu, Ayşe Çarlıoğlu. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bildiri: 87 Poster No: P09 TAR SENDROMLU BİR VAKADA DİŞ ÇEKİMİNE BAĞLI KANAMANIN ANKAFERD İLE DURDURULMASI Ümran Çalışkan, Canan Uçar Albayrak, Can Acıpayamlı. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. Bildiri: 88 Poster No: P00 GLANZMANN TROMBASTENİLİ BİR VAKADA DİŞ ÇEKİMİ VE SÜNNETE BAĞLI KANAMANIN ANKAFERD İLE DURDURULMASI Ümran Çalışkan, Canan Uçar Albayrak, Can Acıpayamlı. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. Bildiri: 89 Poster No: P0 PREEKLAMPTİK GEBELERDE PROTEİN C, SERBEST PROTEİN S, ANTİTROMBİN III VE AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSININ NORMAL GEBE VE GEBE OLMAYAN POPÜLASYONLA KARŞILAŞTIRILMASI Cengiz Demir, Imdat Dilek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 90 Poster No: P0 DOMUZ KANAMA MODELİNDE ANKAFERD BLOOD STOPPER IN HEMOSTATİK ETKİSİ Hasan Bilgili, Özge Çaptuğ, Ali Koşar, Mevlüt Kurt, Ibrahim Koral Önal, Ali Shorbagi, 5 Hakan Göker, 5 Şerafettin Kirazlı, 5 Salih Aksu, 5 Ibrahim Celalettin Haznedaroğlu. Ankara Üniversitesi veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Türkiye Yüksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, 5 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 9 Poster No: P0 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİNDE ANKAFERD BLOOD STOPPER IN ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ Sevil Erçetin, Ibrahim Celalettin Haznedaroğlu, Mevlüt Kurt, Ibrahim Koral Önal, Alper Aktaş, Hakan Göker, 5 Oktay Özdemir, Şerafettin Kirazlı, Hüseyin Cahit Fırat. Ankaferd Sağlık Ürünleri A.ş., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Türkiye Yüksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, 5 Yorum Danışmanlık Limited Şirketi. 9

16 Bildiri: 9 Poster No: P0 HEMOFİLİ HASTALARINDA İLİOPSOAS KASI İÇİNE KANAMA: DÖRT OLGU SUNUMU Ayşen Türedi, Yeşim Oymak, Ayşe Erbay, Gürcan Erbay, Muhittin Dağ, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hematoloji Kliniği, Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesi Onkoloji Kliniği, Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesi Radyoloji Kliniği, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı. Bildiri: 9 Poster No: P05 HEMOFİLİK ARTROPATİLİ HASTALARDA İNTRA ARTİKÜLER HYALURONİK ASİT ENJEKSİYONLA- RIN ETKİNLİĞİ Bülent Zülfikar, Ömer Taşer, Önder Kılıçoğlu, Fatih Dikici, Atacan Atalar, Fikret Bezgal. İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye Hemofili Derneği. Bildiri: 9 Poster No: P06 ANKAFERD BLOOD STOPPER; AYNI ZAMANDA İDEAL BİR ANTİBİYOTİK ÖNCÜLÜ MÜ? Mustafa Berktaş, Görkem Yaman, Harun Ayhan, Abdülbaki Aksakal, Hüseyin Güdücüoğlu, Öznur Öztürk, Mehmet Parlak. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Laboratuvarı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar Bildiri: 95 Poster No: P07 YENİ TANILI KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HAS- TALARDA KOLESTEROL DÜZEYLERİ Irfan Yavaşoğlu, Tamer Gün, Mustafa Ünübol, Gürhan Kadıköylü, Zahit Bolaman. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın. Bildiri: 96 Poster No: P08 OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİSİ BULUNAN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ BİR OLGUDA METİL PREDNİ- SOLONE TEDAVİSİ İLE GELİŞEN TÜMÖR LİZİS SEND- ROMU Kadir Acar, Ilker Polat, Mevlüt Hakan Göktepe, Ismet Aydoğdu. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı. Bildiri: 97 Poster No: P09 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OLGULARINDA T VE B HÜCRE SİTOKİN PROFİLİ Nilgün İşıksaçan, Suzan Çınar, Esin Aktaş, Günnur Deniz, Melih Aktan. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biokimya Laboratuvarı, Istanbul Üniversitesi Detae Immünoloji Anabilim Dalı, Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 98 Poster No: P050 KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİLİ OLGUDA ALEMTU- ZUMAB SONRASI ATİPİK YERLEŞİMLİ EKSTRAPUL- MONER TÜBERKÜLOZ Nurhilal Turgut, Güner Hayri Özsan, Aytaç Gülcü, Fatih Demirkan, Selda Çeneli Kahraman, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Bülent Ündar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı. Bildiri: 99 Poster No: P05 HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZ KLİNİĞİ İLE PRESENTE CHEDIAK HIGASHI SENDROMU OLGUSU Sinan Akbayram, Lokman Üstyol, Murat Başaranoğlu, Osman Yeşilmen, Berfin Özgökçe Özmen, Ibrahim Değer, Ahmet Faik Öner. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı Lenfomalar/ Araştırmalar/ Transplant Dışı Tedaviler/ Biyolojisi Bildiri: 00 Poster No: P05 İNTRAKRANİAL TUTULUM GÖSTEREN HODGKİN LEN- FOMA; OLGU SUNUMU Melda Cömert, Nuray Başsüllü, Emin Kaya, Yusuf Aydın, Ayhan Koçak, Haldun Şükrü Erkal, Irfan Kuku. Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Pataloji Anabilim Dalı, Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hematoloji Bilim Dalı, Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Nöroşirürji Anabilim Dalı 5 Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Bildiri: 0 Poster No: P05 DİFFÜZ BÜYÜK-B HÜCRELİ LENFOMADA R-CHOP TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ Gürhan Kadıköylü, Irfan Yavaşoğlu, Mustafa Ünübol, Zahit Bolaman. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın. Bildiri: 0 Poster No: P05 PRİMER GASTROİNTESTİNAL NON-HODGKİN LEN- FOMALARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ SONUÇLARI: DOĞU ANADOLU DA TEK MER- KEZDEN 0 YILLIK DENEYİM Mehmet Ali Erkurt, Ismet Aydoğdu, Irfan Kuku, Emin Kaya. Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü. Bildiri: 0 Poster No: P055 RİTUXİMABA BAĞLI GELİŞEN İNTERSTİSİYEL AKCİ- ĞER HASTALIĞI Eylem Akpınar, Meral Gülhan, Meltem Aylı, Aynil Dalkıran. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 0 Poster No: P056 NON-HODGKİN LENFOMALI HASTALARDA SERUM VEGF VE ENDOSTATİN SEVİYELERİ Fuat Erdem, Kenan Çadırcı, Rahşan Yıldırım, Mehmet Gundoğdu, Hamdullah Turhan. Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi,hematoloji Bilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi,biyokimya Anabilim Dalı. 0

17 Bildiri: 05 Poster No: P057 EDİNSEL HEMOFİLİ KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN BİR MARJİNAL ZON LENFOMA OLGUSU Fergün Aydın, İşık Kaygusuz, Ant Uzay, Mustafa Çetiner, Tülin Fıratlı Tuğlular, Mahmut Bayık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Bildiri: 06 Poster No: P058 DÜŞÜK DERECELİ LENFOMA OLGULARININ YÜKSEK DERECEYE TRANSFORMASYONUNDA HİSTOPATO- LOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLER Mine Hekimgil, Nazan Özsan, Neslihan Incili, Seçkin Çağırgan, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 07 Poster No: P059 DR AY ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVU- RAN YENİ TANI HODGKİN LENFOMALI HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Meltem Yüksel, Şerife Koçubaba, Canan Çiçek, Murat Albayrak, Özlem Balçık, Suleyman Lütfi Dinçer. Sb Dr Ay Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi. Bildiri: 08 Poster No: P060 MATRİKS METALLOPROTEİNAZ 9: KÖTÜ GİDİŞLİ ERİŞKİN KLASİK HODGKİN LENFOMA BİYOLOJİSİN- DE ETKİN Mİ? Özlem Canöz, Fevzi Altuntaş, Ismail Koçyiğit, Mustafa Pehlivan, Arzu Taşdemir, Mustafa Çetin, Ibrahim Sarı, Mehmet Yılmaz, Muzaffer Demir, Ismet Aydoğdu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bildiri: 09 Poster No: P06 GEBELİK HODGKİN LENFOMA GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRÜ OLABİLİR Mİ? Meltem Yüksel, Şerife Koçubaba, Canan Çiçek, Gültekin Meriç, Mehmet Arıöz, Murat Albayrak, Özlem Balçık, Süleyman Lütfi Dinçer. Sb Dr Ay Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi. Bildiri: 0 Poster No: P06 UTERUS TUTULUMU İLE SEYREDEN HIV POZİTİF BURKİTT LENFOMALI BİR OLGU Osman Erinç, Evrim Oskay, Hasan Tahsin Özpolat, Sami Evirgen, Hamidi Aziz Ahmad, Reyhan Küçükkaya Diz, Halit Özsüt, Mehmet Ağan, Meliha Nalçacı. Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Istanbul Tıp Fakültesi Infeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Istanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Bildiri: Poster No: P06 EÜTF ÇOCUK ONKOLOJİ HODGKİN DIŞI LENFOMA SONUÇLARI Bengü Demirağ, Nazan Çetingül, Serap Aksoylar, Mehmet Kantar, Ahmet Çelik, Mine Hekimgil, Ahmet Sever, Savaş Kansoy. Ege Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı. Bildiri: Poster No: P06 DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA TANISIYLA İZLENEN HASTALARIN REVISE EDİLMİŞ PROGNOS- TİK SKORLAMA SİSTEMİNE (R-IPI) GÖRE SINIFLAN- DIRILMASI Meltem Yüksel, Şerife Koçubaba, Canan Çiçek, Murat Albayrak, Özlem Balçık, Süleyman Lütfi Dinçer. Sb Dr A.y. Ankara Onkolji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: Poster No: P065 TESTİS TUTULUMU GÖSTEREN BLASTOİD MANTLE HÜCRELİ LENFOMA Hülya Öztürk Nazlıoğlu, Mehtap Kasap, Rıdvan Ali. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: Poster No: P066 KEMİK İLİĞİ TUTULUMU VE ANTİFOSFOLİPİD ANTİ- KOR POZİTİFLİĞİ İLE SEYREDEN T HÜCRELERİNDEN ZENGİN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA Hasan Tahsin Özpolat, Osman Erinç, Sami Evirgen, Banu Avcıoğlu, Bahar Artım Esen, Öner Doğan, Akif Selim Yavuz, Yüksel Pekçelen. Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı. Bildiri: 5 Poster No: P067 KEMİK İLİĞİNDE YAYGIN SEA BLUE HİSTİOSİT GÖZ- LENEN SUBKUTAN PANNİKÜLİT BENZERİ T HÜCRELİ LENFOMA (SPTCL) OLGUSU Sibel Kabukçu Hacıoğlu, Ismail Sarı, Ali Keskin, Ender Düzcan. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Bildiri: 6 Poster No: P068 TANI GÜÇLÜĞÜ ÇEKİLEN BİR BORDERLİNE LENFO- MA OLGUSUNUN İZLEM SÜRECİNDE SERGİLEDİĞİ MORFOLOJİK, İMMUNOFENOTİPİK VE MOLEKÜLER ÖZELLİKLERLE TARTIŞILMASI Nazan Özsan, Güray Saydam, Ömür Ardeniz, Duygu Aygüneş, Nur Selvi, Gürdeniz Serin, Mine Hekimgil. ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji ve Klinik Immunoloji Bilim Dalı, ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı. Bildiri: 7 Poster No: P069 İNCE BARSAKTA PLAZMABLASTİK LENFOMA OLGUSU VE AYIRICI TANISININ TARTIŞILMASI Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Serkan Ocakçı, Murat Tombuloğlu, Banu Yaman, Müge Tunçyürek. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı.

18 Miyeloproliferatif Hastalıklar ve Kronik Miyelositer Lösemi Bildiri: 8 Poster No: P070 KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİDE İMATİNİB ALTIN- DA T LENFOSİT FONKSİYONLARININ İN VİVO AKIM SİTOMETRİK DEĞERLENDİRİLMESİ Deniz Gören Şahin, Klara Dalva, Sema Meriç, Günhan Gürman, Mutlu Arat. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 9 Poster No: P07 MEME KANSERİ SEYRİNDE KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ: OLGU SUNUMU Özlem Şahin Balçık, Murat Albayrak, Meltem Kurt Yüksel, Süleyman Lütfü Dinçer, Canan Çiçek, Ahmet Oymak, Zafer Çelik. Ankara Dr. Anabilim Dalıurahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: 0 Poster No: P07 KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİLİ HASTALARDA LMO PROTEİN EKSPRESYONUNUN PROGNOZA ETKİSİ Tülin Akagün, Mehmet Sönmez, Ümit Çobanoğlu, Murat Topbaş, Mustafa Yılmaz, Ercüment Ovalı, Serdar Bedii Omay. Ktü Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ktü Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ktü Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ktü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Bildiri: Poster No: P07 MEME KANSERİ SONRASI KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ (KML) GELİŞMESİ: VAKA BİLDİRİMİ Hatice Kayıkçıoğlu, Orhan Önder Eren, Ahmet Çizmecioğlu, Hilal Çıray, Melih Anıl, Ismet Aydoğdu, Kadir Acar, Şamil Ecirli. Selçuk Üniversitesi. Bildiri: Poster No: P07 MEME KANSERİ İLE KRONİK MYELOİD LÖSEMİ BİRLİKTELİĞİ: İKİ OLGU SUNUMU Serkan Ocakçı, Gürbüz Görümlü, Fahri Şahin, Nazan Özsan, Osman Zekioğlu, Rüçhan Uslu, Güray Saydam. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. Bildiri: Poster No: P075 KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA DOLAŞAN CD- POZİTİF HÜCRE SAYISI Olga Meltem Akay, Gülcihan Demirel, Cengiz Bal, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. Bildiri: Poster No: P076 KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA HİPERKOAGULABİLİTE TROMBOELASTOGRAFİ İLE LABORATUAR OLARAK SAPTANABİLİR Olga Meltem Akay, Vildan Hacıoğlu, Cengiz Bal, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. Bildiri: 5 Poster No: P077 ÇOKLU ORGAN TUTULUMU İLE SEYREDEN İDİ- YOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM OLGUSU Gülnur Görgün, Canan Çolak, Sevnaz Şahin, Mert Özbakkaloğlu. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bildiri: 6 Poster No: P078 İMATİNİB MESYLATE TEDAVİSİ UYGULANAN KRO- NİK MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARIMIZIN YIL- LIK TEDAVİ YANITLARININ MOLEKÜLER YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay, Gülcihan Demirel, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 7 Poster No: P079 YENİ TANI KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARIN- DA İMATİNİB TEDAVİSİ SONUÇLARI (TEK MERKEZ DENEYİMİ) Bahriye Payzin, Inci Alacacıoğlu, Filiz Bal, Nuri Nazif Altıner, Ayşe Gökçen. Atatürk Eğitim Hastanesi Hematoloji Birimi, Izmir, Atatürk Eğitim Hastanesi. Iç Hastalıkları Kliniği, Izmir, Gentan Genetik Tanı Merkezi, Izmir. Bildiri: 8 Poster No: P080 İNTERFERON / İNTERFERON+ ARA-C TEDAVİSİNE İNTOLERANS YA DA YANITSIZLIK GÖSTEREN KRO- NİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA. SIRA İMA- TİNİB TEDAVİSİ SONUÇLARI (TEK MERKEZ DENEYİ- Mİ) Bahriye Payzin, Inci Alacacıoğlu, Filiz Bal, Füsun Topçugil, Özlem Tandoğdu. Atatürk Eğitim Hastanesi Hematoloji Birimi, Izmir, Atatürk Eğitim Hastanesi. Iç Hastalıkları Kliniği, Izmir, Gentan Genetik Tanı Merkezi, Izmir, Atatürk Eğitim Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı. Bildiri: 9 Poster No: P08 MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA JAK MUTASYONU VE KLİNİK Bulgular: ÇUKUROVA ÜNİ- VERSİTESİ DENEYİMİ Ertuğrul Erken, Emel Gürkan, Sabahattin Aslan. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 0 Poster No: P08 İMATİNİB KULLANIMINA BAĞLI ŞİDDETLİ DER- MATİT Halil Erişti, Gülsüm Özet, Simten Dağdaş, Funda Ceran, Sema Güler, Meriç Küçükgüngör, Neşe Koyuncu. Ankara Numune Hastanesi. Bildiri: Poster No: P08 AKSELERE FAZ KRONİK MİYELOİD LÖSEMİDE NİLO- TİNİB Mehmet Rami Helvacı, Hasan Kaya, Vedia Gül Değirmenci. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bildiri: Poster No: P08 İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİ VERİLEN KRONİK MYE- LOSİTER LÖSEMİLİ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİ- RİLMESİ Funda Ceran, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet, Murat Albayrak, Osman Yokuş, Özlem Balçık, Mesude Yılmaz, Meltem Aylı, Servet Erbaşı. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği.

19 Bildiri: Poster No: P085 İMATİNİB TEDAVİSİ ALAN KRONİK FAZ KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİ HASTALARDA T5I, T7L, E55K VE Y5H BCR-ABL GEN MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI Cem Kis, Mustafa Pehlivan, Sacide Pehlivan, Bülent Eser, Tuğçe Sever, Mehmet Yılmaz, Leylagül Kaynar, Fevzi Altuntaş, Sibel Balcı, Mustafa Çetin. Gaziantep Üniversitesi, Erişkin Hematoloji Bilm Dalı, Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji Bilim Dalı Kayseri. Bildiri: Poster No: P086 İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN EPİDERMOLİSİS BULLOSA OLGUSU Filiz Büyükkeçeci, Özge Timur, Püsem Patır, Tuğrul Dereli, Gülşen Kandiloğlu, Mahmut Töbü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı, Bornova / Izmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bornova / Izmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı Bornova / Izmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı Bornova / Izmir. Bildiri: 5 Poster No: P087 DÜŞÜK DOZ İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİNE YANIT VEREN HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM OLGUSU Filiz Büyükkeçeci, Püsem Patır, Mine Hekimgil, Mahmut Töbü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı, Bornova / Izmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bornova / Izmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı Bornova / Izmir. Bildiri: 6 Poster No: P088 KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA ABL TİROZİN KİNAZ MUTASYONU ÖN SONUÇLARIMIZ: CERRAHPAŞA DENEYİMİ Ahmet Emre Eşkazan, Suzin Çatal, Şeniz Öngören, Muhlis Cem Ar, Zafer Başlar, Burhan Ferhanoğlu, Yıldız Aydın, Birsen Ülkü, Uğur Özbek, Teoman Soysal. İstanbul Üniversitesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları A.d., Hematoloji Bilim Dalı., İstanbul Üniversitesi. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Bilim Dalı.. Bildiri: 7 Poster No: P089 KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA JAKV67F MUTASYON SIKLIĞI TEK MERKEZDE Özgür Merhametsiz, Funda Ceran, Simten Akalın Dağdaş, Mesude Yılmaz, Servet Erbaşı, Gülsüm Özet. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Multiple Miyelom ve Plazma Hücre Hastalıkları Bildiri: 8 Poster No: P090 MULTİPL MYELOMLU OLGULARDA KROMOZOM ABE- RASYONLARININ FLORESAN IN SİTU HİBRİDİZASYON (FISH) VE KONVANSİYONEL SİTOGENETİK YÖNTEM- LERLE BELİRLENMESİ Gülçin Sungar, Beyhan Durak, Olga Meltem Akay, Güney Bademci, Muhsin Özdemir, Oğuz Çilingir, Zafer Gülbaş, Sevilhan Artan. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Bildiri: 9 Poster No: P09 RELAPS-REFRAKTER MULTİPL MYELOMLU HASTA- LARDA BODEC (BORTEZOMİB + DEKSAMETAZON + SİKLOFOSFAMİD) KEMOTERAPİ PROTOKOLÜNÜN ETKİNLİĞİ Mustafa Çetin, Mustafa Pehlivan, Bülent Eser, Mehmet Yılmaz, Leylagül Kaynar, Vahap Okan, Fevzi Altuntaş, Sami Çiftçi, Sezgin Alkan, Ali Ünal. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Gaziantep. Bildiri: 0 Poster No: P09 MULTİPL MYELOMA İLİŞKİLİ ANEMİ PATOGENEZİ VE KLİNİK TAKİPTE HEPSİDİNİN DEĞERİ Ramazan Geyik, Mehmet Yılmaz, Mustafa Pehlivan, Vahap Okan, Hakan Büyükhatipoglu, Ahmet Çelik. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı ve Biyokimya Ana Bilim Dalı, Gaziantep. Bildiri: Poster No: P09 MULTİPL MİYELOMDA BORTEZOMİB TEDAVİSİ İLE -. DERECEDE GASTROİNTESTİNAL TOKSİSİTE: TEK MERKEZ DENEYİMİ Nurhilal Turgut, Mehmet Ali Özcan, Özden Pişkin, Selda Çeneli Kahraman, Fatih Demirkan, Güner Hayri Özsan, Bülent Ündar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: Poster No: P09 YENİ TANI MULTİPL MİYELOMALI HASTALARDA KEMİK DÖNGÜSÜ BELİRTEÇLERİ VE KEMİK YOĞUN- LUĞUNUN PROGNOSTİK BELİRTEÇLERLE İLİŞKİSİ Eren Gündüz, Hava Üsküdar Teke, Olga Meltem Akay, Cengiz Bal, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. Bildiri: Poster No: P095 RENAL YETMEZLİĞİ OLAN MULTİPLE MİYELOM HAS- TALARINDA BORTEZOMİB ETKİNLİĞİ VE YAN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İşık Kaygusuz, Fergün Aydın, Ant Uzay, Mustafa Çetiner, Tülin Fıratlı Tuğlular, Mahmut Bayık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Bildiri: Poster No: P096 AĞIR POLİNÖROPATİSİ OLAN BİR POEMS SENDRO- MU OLGUSUNDA BORTEZOMİB TEDAVİSİNİN ETKİN- LİĞİ: OLGU SUNUMU İşık Kaygusuz, Hakan Tezcan, Mustafa Çetiner, Ozan Kocakaya, Ant Uzay, Mahmut Bayık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Bildiri: 5 Poster No: P097 MULTİPL MYELOMDA LOKAL RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ (RAS) AKTİVİTESİ Bülent Saka, Gülistan Bahat-öztürk, Nilgün Erten, M.akif Karan, Müge Sayitoğlu, Öner Doğan, Sema Genç, Cemil Taşçıoğlu, Uğur Özbek, Sevgi Kalayoğlu-beşışık. Istanbul Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Istanbul Üniversitesi Detae, Istanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı Istanbul Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı

20 Bildiri: 6 Poster No: P098 PRİMER SİSTEMİK AMİLOİDOZİS VE POLİSİTEMİ İşık Kaygusuz, Mahmoud Isleem, Ant Uzay, Mustafa Çetiner, Tülin Fıratlı Tuğlular, Mahmut Bayık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Bildiri: 7 Poster No: P099 EGE HEMATOLOJİ GRUBU MİYELOM VERİ TABANI Sibel Kabukçu Hacıoğlu. Pamukkale Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı - Ege Hematoloji Grubu Adına. Transfüzyon Tıbbı/ Aferez/ Hücre İşlenmesi Bildiri: 8 Poster No: P000 HİPERTRİGLİSERİDEMİYE BAĞLI AKUT PANKREA- TİT TEDAVİSİNDE TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ Gürhan Kadıköylü, Vahit Yükselen, Irfan Yavaşoğlu, Ali Önder Karaoğlu, Zahit Bolaman. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Aydın. Bildiri: 9 Poster No: P00 TAZE DONMUŞ PLAZMA (TDP) KULLANIMINDAKİ ARTIŞ Fuat Çetinkaya, Erhun Merdanoğulları, Birol Tırak, Huriye Pehlivan. Haydarpaşa Numune Ea Hastanesi Kan Merkezi, Istanbul, Bilmedical Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri,istanbul. Bildiri: 50 Poster No: P00 FAMİLYAL HİPERLİPİDEMİ NİN GEBELİKTE LİPİD AFEREZİ İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Seda Türgüt, Güler Ince, Ayşe Küstü, Hasan Çınar, Eda Melek Ertörer, Ferda Tekinturhan, Birol Güvenç. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Adana, Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Adana. Bildiri: 5 Poster No: P00 DONÖR GRANÜLOSİT AFEREZİ: ÇUKUROVA DENE- YİMİ Seda Türgüt, Fatih Erbey, Güler Ince, Hasan Çınar, Ayşe Küstü, Ferda Tekinturhan, Birol Güvenç. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Adana. Bildiri: 5 Poster No: P00 BAĞIŞÇI SERUM ÖRNEKLERİNİN SAKLANMASINDA YENİ BİR YÖNTEM ÖNERİSİ Fuat Çetinkaya, Erhun Merdanoğulları, Metin Küçükercan. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul. Bildiri: 5 Poster No: P005 ÇEVRESEL KÖK HÜCRE TOPLANMASINDA İZLENEN YAN ETKİLER VE RİSK FAKTÖRLERİ: TEK MERKEZ- DEN 7 İŞLEMİN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİL- MESİ Ayhan Dönmez, Bahar Arık, Murat Tombuloğlu, Seçkin Çağırgan. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Bildiri: 5 Poster No: P006 KOLESTAZİS KLİNİĞİYLE GELİŞEN TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA OLGUSU Cem Biçen, Nil Güler, Hilmi Kodaz, Düzgün Özatlı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Bildiri: 55 Poster No: P007 TERAPÖTİK ERİTROSİT DEĞİŞİMİ NDE FRESENIUS AS.TEC 0 VE COM.TEC SİSTEMLERİNİN KARŞI- LAŞTIRMASI Ferda Tekinturhan, Ayşe Küstü, Seda Türgüt, Göksel Leblebisatan, Hasan Çınar, Güler Ince, Bülent Antmen, Birol Güvenç. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Adana. Bildiri: 56 Poster No: P008 ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA DOLAŞAN ENDOTEL HÜCRE SAYISINDAKİ AZALMA ENFLAMA- TUAR SÜREÇTEN VE HASTALIK AKTİVİTESİNDEN BAĞIMSIZDIR Özden Pişkin, Gerçek Can, Halil Ateş, Ismail Sarı, Güner Hayri Özsan, Fatoş Önen, Mehmet Ali Özcan, Bülent Ündar, Nurullah Akkoç, Servet Akar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Romotoloji Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Labaratuvarı. Bildiri: 57 Poster No: P009 KALSİYUM KANAL İNHİBİTÖRÜ İNTOKSİKASYONUN- DA TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ: OLGU SUNUMU Ayşe Küstü, Mustafa Yılmaz, Fatih Yıldız, Hasan Çınar, Salim Satar, Ferda Tekinturhan, Birol Güvenç. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Adana. Bildiri: 58 Poster No: P00 PEDİATRİK HASTALARDA PROMETHEUS İLE YAPAY KARACİĞER DESTEĞİ Hasan Çınar, Ayşe Küstü, Dinçer Yıldızdaş, Seda Türgüt, Güler Ince, Ferda Tekinturhan, Bülent Antmen, Birol Güvenç. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Adana.

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

*Klinik Laboratuvar Çalışmaları- 2000 YTL T-ALL OLGULARINDA NOTCH1 GEN MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI

*Klinik Laboratuvar Çalışmaları- 2000 YTL T-ALL OLGULARINDA NOTCH1 GEN MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI THD Bildiri Ödülleri *Klinik Laboratuvar Çalışmaları- 2000 YTL T-ALL OLGULARINDA NOTCH GEN MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI Yücel Erbilgin, Müge Aydın Sayitoğlu, Özden Hatırnaz, Lebriz Yüksel, 2 İnci Yıldız,

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Lösemi. Lenfoma Miyelom. Hastaları. Kongresi. 11-12 Mayıs 2013, Ankara. Yer: Congresium, Söğütözü. Lösemi Lenfoma Miyelom

Lösemi. Lenfoma Miyelom. Hastaları. Kongresi. 11-12 Mayıs 2013, Ankara. Yer: Congresium, Söğütözü. Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği 2 0 11 Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Hastalar Konuşuyor Hastalar ve Yakınları Soruyor Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi 11-12 Mayıs

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI 100311129 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1 1 0 84,06250 84,06250 100311138 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111019 Gastroenteroloji 3 1 - - 700111046 Tıbbi

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

VIII. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu

VIII. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu VIII. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu Prof Dr. Nuran Salman Onuruna Bilimsel Program 1. gün 23 Aralık 2016 Cuma 16.00-16.30: Açılış Toplantısı Prof. Dr. Tiraje Celkan 16.30-17.30: Febril nötropenide

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Tıbbi Onkoloji 3 1 - - 700111055 Tıbbi Onkoloji

Detaylı

7 Eylül Çarşamba. Myeloproliferatif Hastalıklar Prof.Dr. İ.Celalettin Haznedaroğlu (İç Hastalıkları - Hematoloji) Turuncu Amfi Teorik

7 Eylül Çarşamba. Myeloproliferatif Hastalıklar Prof.Dr. İ.Celalettin Haznedaroğlu (İç Hastalıkları - Hematoloji) Turuncu Amfi Teorik Ders Kurulu Başkanı: Kurul 301 Akademik Yılın 1. Haftası Türkçe Eğitim Programı 5 Eylül Stem Hücresi ve Kemik İliği 6 Eylül Hemoglobinopatiler ve Talasemi Sendromları I 7 Eylül 8 Eylül Bilirubin Metabolizması

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) GENEL KONT. BOŞ EN KÜÇÜK KONT. PUAN 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ 1 1 0 81,56250 81,56250 100121018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6 0 0 0 Sayfa / 0 0 0 0 0 Sayfa / 0 Sayfa / YURTDIŞINDA DOKU VE ORGAN NAKLİ AMACIYLA SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI LİSTESİ AKCİĞER NAKLİ MERKEZLERİ İstanbul Üniversitesi İstanbul

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi 16-17 Ekim 2015 - Çankaya Çalışma Grubu: Dil Öğretiminde Kalite ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Grup Başkanı: Tijen Akşit Raportör: Mehmet Atasagun 1 Ahmet Selçuk Akdemir Ağrı İbrahim Çeçen 2

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV.

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV. KURUMSAL HİZMETLER BİRİMİ ADI-SOYADI ÜNVANI ÖMER AYDIN Başhekim Kurumsal Yapı LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetimi LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü ESRA ALTUNER Doküman

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Uzmanlık Adı ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Ankara Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700511033 Çocuk Hematolojisi

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Deri ve Zührevi Hastalıkları 2 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Göğüs Hastalıkları 1 Ankara Atatürk

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

III. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI 17-21 EKİM 2012, ANTALYA, TÜRKİYE

III. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI 17-21 EKİM 2012, ANTALYA, TÜRKİYE III. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI 17-21 EKİM 2012, ANTALYA, TÜRKİYE 17 Ekim 2012 Çarşamba PROF. DR. ATİLLA YALÇIN ANISINA -Özel Oturum- 16.00-16.30 Açılış Konuşması Süleyman Dinçer

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ 4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 2 ABDULLAH BURAK ASLAN 408494 3 AÇELYA KAVLAK 408493 4 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ Haziran 2014

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ Haziran 2014 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ 16-20 Haziran 2014 DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KONFERANS SALONU VE İMMÜNOLOJİ

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA 4/B 2015 / Mayıs SENDİKA SIRA T.C.NO ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 19687722204 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 46084459112 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822 TÜRK -SEN

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) 04-YDUS TERCİH Uzmanlık Adı ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk ) () () () (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.) 0008 00605 00707 00706 00407 007405 00770 0409 0408 0604 060 0540

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

Felsefe Grubu Asil Liste DEU

Felsefe Grubu Asil Liste DEU Felsefe Grubu Asil Liste DEU 1 AYŞE DURMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSITESİ EDEBİYAT FAKÜLTESI 3.2 81.33 1.6.1993 2012 2016 2 ZEHRA KESKİNOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3.14 79.93 14.9.1992 2012

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi Adı Soyadı Üniversite/Kurum E-Mail Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi yavas@ankara.edu.tr Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi ocakir@science.ankara.edu.tr Ayşe HİÇSÖNMEZ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ Haziran 2014

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ Haziran 2014 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ 16-20 Haziran 2014 DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KONFERANS SALONU VE İMMÜNOLOJİ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( )

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( ) GRUP ADI : COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU : CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD. DOÇ. DR. MERVE G. ZEREN AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 0362 3121919 (.) e-posta: 1 10006385520

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111028

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON 1 11561 AYTÜL BÜYÜKSARAÇ DOKUZ EYLÜL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA 95,48 95,480 2 1962 ORHAN ÖZDEMİR YAKIN DOĞU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYAT

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI SAĞLIK TEKNİKERİ 359024 TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN AMELİYATHANE TEKNİKER

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Fizik Grubu Asil Liste DEU

Fizik Grubu Asil Liste DEU Fizik Grubu Asil Liste DEU 1 PINAR YEŞİM YILDIRAL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN 3.23 82.03 3.3.1986 2010 2015 2 HASRET ÜLGER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN 3.02 77.13 15.7.1989 2008 2014 3 İMRAN KILIÇ DOKUZ

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ERCAN DEMİRDAŞ SAĞLIK TEKNİKERİ(BİYOMEDİKAL) 145658 SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZ.EMEK. 2 MELTEM YÜCEL AMELİYATHANE

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 FL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) DAL YOK 201112 NALMES YAVUZ 201117 İSMAİL ÜNAL 201119 UĞUR SEZER 201121 AYŞEGÜL TÜTÜNCÜOĞLU 201133 CENGİZHAN AKİL 201152 VOLKAN ÖZEN 201155

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güz Yarı Yılı Lisansüstü Kazanan Adayların İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güz Yarı Yılı Lisansüstü Kazanan Adayların İlanı Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 Güz Yarı Yılı Lisansüstü Kazanan Adayların İlanı Öğretim Programı Öğretim Düzeyi Ad Soyad Genel Başarı Puanı Kayıt Hakkı Anatomi Anatomi

Detaylı

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256 Ankamat Matbaacılık Tel: 0 312 394 54 94 Basımevi Sertifika No: 13256 Kongre Onursal Başkanı Prof.Dr. Candeğer YILMAZ Ege Üniversitesi Rektörü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail KARABOZ Kongre

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI T.C. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ II: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU PROGRAMI (19 Eylül 2016-14 Ekim 2016) (4 Hafta) Yardımcıları Teorik Pratik TOPLAM AKTS 24 8 32 22 22 İç Hastalıkları

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

YABANCI DİL PUANI KADRO DERECESİ ALES PUANI

YABANCI DİL PUANI KADRO DERECESİ ALES PUANI İlgi : DUYURU DETAY NO: 1021490 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE

Detaylı

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Fakülte : İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 1988 Uzmanlık : İÇ HASTALIKLARI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2000 YAYINLAR Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) YÖK İLAN TARİHİ : 23.7.2013 ANABİLİM DALI : İstatistik Teorisi YÖK DUYURU DETAY KODU : 6893 KADRO UNVANI : Araştırma Görevlisi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF Protetik Diş Tedavisi T101 Prof. Dr. Bülent Kesim Protetik Diş Tedavisi K.Ö.U. T102 Prof. Dr. Bülent Kesim Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı EK-3 I. SINIF T101 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem K.Ö.U. T102 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU Organik

Detaylı

2009-İLKBAHAR DÖNEMİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2009-İLKBAHAR DÖNEMİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1021205 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK ALERJİSİ 1 1 0 068.500 068.500 1021185 ADNAN

Detaylı