YUSUFELİ BARAJI VE HES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUSUFELİ BARAJI VE HES"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 2 PROJENİN ETKİLERİNİN VE ETKİLENEN NÜFUSUN SAPTANMASI Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Temmuz 2006 (Rev B), Ankara

2 2. PROJENİN ETKİLERİNİN VE ETKİLENEN NÜFUSUN SAPTANMASI Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, nüfusun istem dışı yer değiştirmesini gerektiren bir gelişme projesidir. Bu yer değiştirme fiziksel ve ekonomik yer değiştirmeyi içerir. Yusufeli Projesinin etkilenen nüfusun geçim kaynakları üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler çoğunlukla toprak kaybından (ev ve etrafındaki arazi ile toprağın, özellikle de tarıma elverişli alanların kaybı) ve buna bağlı olarak nüfusun yer değiştirmek zorunda kalmasından kaynaklanmaktadır. Projeden etkilenen insanlar (PEİ ler) esas olarak Yusufeli merkezde ve 19 köyde yaşayan, topraklarını kısmen veya tamamen kaybedecek olan kişilerden oluşmaktadır. Bunların arasında kadınlar, engelliler, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar özel bir ilgiye gereksinim duymaktadırlar. PEİ lerin ikinci grubu, yerinden edilen nüfusun yerleştirileceği bölgelerde yaşayan, evsahibi nüfus ya da evsahibi topluluk olarak adlandırılan kişilerden oluşmaktadır. Yusufeli Projesi örneğinde, yeni ilçe merkezi olacak bir kentsel yeniden yerleşim alanı kurulacaktır. Sosyo-ekonomik incelemelere dayanarak ve yeni bir ilçe merkezi olması nedeniyle bu alanın yeni yerleşimcilerin çoğunluğuna ev sahipliği yapması beklenmektedir. Mevki seçimi süreci boyunca birkaç değişik alan bölge merkezi olarak düşünülmüş (bkz.bölüm 6), mevki seçimi çalışmaları sonucunda, Yansıtıcılar ve Sakut Çayı olarak anılan bölge (bundan sonra Yansıtıcılar olarak anılacaktır) yeniden yerleşim alanı olarak seçilmiştir (yeni Yusufeli ilçe merkezi). Bu alan mevcut Yusufeli ilçe merkezinin güneybatısına yaklaşık 500 m. mesafede olup deniz seviyesinden yüksekliği 735 m ile 900 m arasıdır ve Çoruh Nehri nin (ve Yusufeli Baraj Gölü nün) sol kıyısında yer almaktadır. Yansıtıcılar mevcut durumda yerleşim barındırmayan boş bir mevkidir. Bu yüzden etkilenecek evsahibi nüfus yoktur. Kırsal yeniden yerleşim alanları için aday olan mevkiler çoğunlukla etkilenen köylerin daha yüksek kotları olarak belirlenmiştir (ayrıntı için bkz. 6. Bölüm). Tespit edilen aday bölgelerde şu an için yerleşim bulunmamaktadır. Bu alanlarla ilgili teknik çalışmalar, kırsal yeniden yerleşimi tercih eden PEİ ler için uygunluğunu tespit etmek amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Bu çalışmalar BAİB in resmi yeniden yerleşim araştırmalarının başlangıcından önce tamamlanacaktır Etkilerin Kapsam ve Kategorileri Etkilerin Kapsamı Yusufeli Projesi Çoruh Nehri nin kollarıyla birlikte (Barhal, Oltu ve Tortum) 60 km. uzunluğundaki bir bölümünü kapsamaktadır ve Yusufeli ilçe merkeziyle, 19 köyünü tamamen ya da kısmen etkilemektedir. Etkiler göz önüne alındığında yerleşim birimleri doğrudan ve dolaylı etkilenenler olarak sınıflandırılabilir. Doğrudan etkilenen yerleşim merkezleri, baraj inşası (inşaat alanları, malzeme alanları ve kamp tesisleri) YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 1 / 54

3 ve baraj gölü oluşumu yüzünden fiziksel kayıplar yaşayan alanlardır. Dolaylı olarak etkilenen merkezler ise yeni bir yerleşim alanı inşası, yolların yeniden düzenlenmesi ve elektrik nakil hatlarını da içeren çalışmalar yüzünden etki altında kalanlardır. Yusufeli Projesinden doğrudan etkilenecek olan Yusufeli ilçe merkezi ve 19 köy Bölüm 1, Tablo 1.2 de verilmiştir. Yürütülen YYEP araştırmalarının (2005) sonuçlarına göre, 12,124 kişilik bir nüfus ile 3,031 hane (HH) doğrudan etkilenen yerleşim merkezlerinde yaşamaktadır. Kentsel yeniden yerleşim alanının kurulmasından dolaylı olarak etkilenen yerleşim birimi yoktur. Yusufeli Projesine göre yeniden düzenlenen yollar Artvin-Erzurum karayolunun 31 km.lik, Artvin-Bayburt karayolunun ise 55 km.lik bir bölümünü oluşturmaktadır. Her iki yol da, Yusufeli Projesi kapsamı içinde inşa edilecektir. Bu yollar çoğunlukla baraj gölü sınırlarına paralel olarak uzanacak ve yollardan dolaylı olarak etkilenen yerleşim birimleri zaten baraj gölünden doğrudan etkilenmektedir. Yeni iletim hatlarının yapımından etkilenecek olan yerleşim birimleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından ÇED raporunun hazırlanmasını da içeren planlama faaliyetlerinin kapsamında çalışılmıştır. Türkiye de elektrik iletim hatları (EİH) TEİAŞ tarafından planlanmakta ve inşa edilmektedir. Yusufeli Projesi ne ilişkin iletim hattı projeleri 154 kv Borçka HES-Artvin HES-Yusufeli HES (80 km. uzunluğunda) ve Yusufeli HES-Tortum HES-Oltu (55 km. uzunluğunda) projeleridir. Bu iki projenin yapımı için 2005 yılı içinde teklif verilecektir. Hazırlanan ÇED Raporlarına göre, söz konusu enerji iletim hattı projeleri nedeniyle yeniden yerleşim gereksinimi yoktur. Bu iletim hatlarının doğrultusunu seçilirken yerleşim birimlerinden mümkün olduğunca uzak durulmuştur. Mümkün olmayan durumlarda ise, enerji kulelerinin kapladığı alan kamulaştırılacaktır. Kuleler için kamulaştırılacak olan arazi yaklaşık 100 m 2 dir. Ayrıca, EİH uzunluğu boyunca 50 m. genişliğindeki koridor (merkez hattının her iki yanında 25 m. olmak üzere) için irtifak haklarının Türk Kamulaştırma Kanunuyla uyumlu olarak tesis edilmesi amacıyla tazminat ödenecektir. İrtifak hakkı alanında yeni yapıların inşa edilmesine izin verilmemektedir ancak tarımsal faaliyetler yürütülebilir. YYEP çalışmalarında Yusufeli Projesi nedeniyle ikincil etkilerle karşılaşma ihtimali olan yerleşim merkezleri de hesaba katılmıştır. Bu bağlamda yürütülen çalışmalar Bölüm 2.3 de sunulmuştur. Bu kategori içinde düşünülen Yusufeli İlçesi nin 42 adet köyü, projeden fiziksel olarak etkilenmemektedir. Söz konusu yerleşim birimleri çoğunlukla ilçe merkezinin ve yolların yer değiştirmesi nedeniyle etkilenecektir. Ancak yeni ilçe merkezi mevcut merkeze çok yakın olacağı için ve yeniden düzenlenen yollar su tutma işleminden önce tamamlanacağı için bu yerleşim birimleri üzerindeki etkilerin minimumda tutulması mümkün olacaktır. Bunların arasında Yusufeli baraj alanının akışaşağısında bulunan köylere önem verilmiştir. Örneğin, Yusufeli baraj alanına yakınlığı nedeniyle Sebzeciler köyü, hane anketi çalışmalarına dahil edilmiştir ve kilit bilgilendirici anketleri diğer akışaşağı köylerinde de yürütülmüştür. Projenin akışaşağısına etkileri, ÇED raporunda değerlendirilmiştir. Bu etkiler, Çoruh nehrinin Yusufeli baraj alanı akışaşağısındaki mevcut duruma ve bu duruma tahmin edilen değişikliklere göreceli olarak değerlendirilmiştir. Bu etkiler, bu kısımdaki akış rejimindeki değişiklikler ve sedimanların taşınımı ile balık popülasyonlarına etkilerle ilgili olabilir YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 2 / 54

4 Etkiler açısından bakıldığında, doğrudan etkilenen yerleşim birimlerinin projeden kısmen ya da tamamen etkilendiği görülür. Projeden tamamıyla etkilenen yerleşim birimleri tüm arazi ve binalarını (örn. evlerini v.s) yitiren ve yaşamak için elverişli durumu kalmayan yerlerdir. Kısmen etkilenen yerleşim birimleri ise arazi ve binalarının yalnızca bir kısmını yitirmektedir. Yusufeli ilçe merkezi, Kınalıçam, Irmakyanı ve Yeniköy köyleri proje nedeniyle tamamen etkilenen yerleşim merkezleri olup diğer yerleşim birimleri kısmen etkilenmektedir Etkilerin Kategorisi Yusufeli Projesi nin başlıca sosyo-ekonomik etkisi gelir kaynaklarının yitirilmesine neden olan fiziksel kayıplardır. Söz konusu kayıplar, evlerin, gelir getiren mülklerin (örn. tarımsal araziler, meyve bahçeleri ve dükkanlar, v.s) ve kamu mallarının (örn. ormanlık alanlar, kültürel değeri olanlar, altyapı yatırımları.) kaybıdır. Yeni ilçe merkezinin tayini ile yol uzunluklarının değişmesine bağlı olarak ikincil etkiler ile akışaşağısındaki akış rejimi değişikliği oldukça sınırlı kalacaktır. Bu etkilere, Bölüm 7.2 de yer verilirken akışaşağısındaki etkiler ÇED de işlenmiştir. Yukarıda sözü edilen kayıplar/etkiler toplum ve hane bazında çalışılmıştır. Toplum seviyesindeki kayıplar; ormanlık alanlar, meralar, yollar, okullar, camiler, v.b kamu mallarının kaybıdır. Hane seviyesindeki kayıplar da, kamulaştırma ve yeniden yerleşim için hak sahipliliği konusunda bir temel oluşturacak şekilde aşağıda sıralanmıştır. Evlerini, evlerine bağlı yapıları ve arazilerini kamulaştırma nedeniyle yitiren PEİ ler Evlerini ve evlerine bağlı yapıları kamulaştırma nedeniyle yitiren ancak arazilerini yitirmeyen PEİ ler Arazilerini kamulaştırma nedeniyle yitiren fakat evlerini ve evlerine bağlı yapıları yitirmeyen PEİ ler Projenin geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla ekonomik sebepler yüzünden yer değiştirmek zorunda kalan PEİ ler. Ekonomik yer değiştirme, gelir akışının ve gelir kaynaklarının kaybından (arazilerin kamulaştırılması ya da arazi ve orman gibi geçim kaynaklarına erişimin engellenmesi) kaynaklanan yer değiştirmedir. Başka yerleşim birimlerinde ikamet eden, fakat arazi ve mülklerinin bir kısmını projeden etkilenen alanda yerleşmiş PEİ lere kiralayan ve bu yolla gelir elde eden PEİ ler. Geçimlerini seyyar satıcılıktan kazanan PEİ ler Herhangi bir mülk veya araziye sahip olmayan fakat (1) devlet memurları gibi devlet işlerinde çalışarak, (2) sosyal destek ağları vasıtasıyla, (3) projeden etkilenen alandaki ortak mülkler üzerindeki haklarını kullanarak gelir elde eden PEİ ler. Yeniden yerleşim alanında yaşayan ve geçimleri yaşadıkları alana taşınan PEİ lerin yarattığı ekonomik, sosyal veya kültürel baskılar nedeniyle etkilenen PEİ ler (Seçilen kentsel yeniden yerleşim alanında evsahibi nüfus olmadığı için, bu kategori yalnızca kırsal yeniden yerleşim alanları için geçerli olabilir). YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 3 / 54

5 2.2. Doğrudan Etkilenen Yerleşim Birimleri Toplum ve Hane Bazındaki Etkiler Doğrudan etkilenen yerleşim birimleri için belirlenen toplum ve hane düzeyindeki etkiler Tablo 2.1 de sunulmaktadır. Bu tabloda, Evet sözcüğü o satırda yer alan yerleşim birimi için kolonda yazılmış etkinin var olduğunu, Hayır sözcüğü ise söz konusu satırda yer alan yerleşim birimi için kolonda yazılan etkinin var olmadığını belirtmektedir. Bu tablolarda etki ve kayıpların düzeyleri teşhis edilmemiştir. Bu yerleşim birimlerinin özellikleri ve etkilerin düzeyleriyle ilgili ayrıntılar Ek D de verilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 4 / 54

6 Tablo 2.1. Doğrudan Etkilenen Yerleşim Birimlerine Projenin Etkileri No Yerleşim Toplumsal Düzeyde Etkiler ve Kayıplar Hane Düzeyinde Etkiler ve Kayıplar Orman Mera Kültürel Varlıklar Ortak Mülkler Ticari Binalar Evler ve Ek Yapılar 1 Tarım Arazisi 1 Yusufeli İlçesi Evet Evet Evet 2 Evet Evet Evet Evet 2 Alanbaşı Hayır Evet Hayır Hayır Evet Evet Evet 3 Arpacık Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet 4 Bahçeli Hayır Evet 3 / Hayır 4 Hayır Hayır Hayır Evet 3 / Hayır 4 Evet 3 / Hayır 4 5 Bostancı Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet 6 Çeltikdüzü Hayır Evet Hayır Evet Evet Evet Evet 7 Çevreli Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Evet 8 Çıralı Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet 9 Darıca Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet 10 Dereiçi Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Evet 11 Irmakyanı Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet 12 İşhan Hayır Evet Hayır Evet Evet Evet Evet 13 Kılıçkaya Evet Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet 14 Kınalıçam Hayır Evet Hayır Evet Evet Evet Evet 15 Küplüce Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet 16 Morkaya Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet 17 Pamukçular Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet 18 Sebzeciler Hayır Evet Hayır Hayır Evet 3 / Hayır 4 Evet 3 / Hayır 4 Evet 3 / Hayır 4 19 Tekkale Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Evet 20 Yeniköy Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Evet 1 Ahırlar, kiler, vb. 2 Trabzon Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Komitesi Hamzat I ve Hamzat II Kiliselerinin yer değiştirme gerekliliği ile ilgili olarak saha çalışması yürütecektir. 3 Sosyoekonomik anket çalışmalarının sonuçlarından (PEİ lerin beyanlarından). 4 Arazi Kullanımı Haritaları çalışmaları sonuçlarından (saha çalışmaları ve uydu görüntüleri dahil). Doküman Adı: YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ Dok. Kodu: ENC - YSF - YYP - 02 Bölüm 2 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 5 / 54

7 Doğrudan Etkilenen Yerleşim Birimlerinde Yaşayan Hanelerin Görüşleri Projeden Beklenen Yararlar Sosyo-ekonomik incelemeler süresince, doğrudan etkilenen yerleşim merkezlerinde yaşayan hanelerle, projeden beklenen yarar ve zararlar konusunda görüşüldü. Hanelerden, projenin dezavantajlarını önleme ya da tazmin etme konularındaki görüşleri de alındı. Beklenen yararlarla ilgili anket analizlerinden elde edilen sonuçlar aşağıda Şekil 2.1 de sunulmaktadır. 23% 31% 12% 2% 5% 2% 2% 3% 7% 13% Enerji üretimiyle ulusal ekonomiye katkıda bulunacak olması İş imkanlarının artması Kamulaştırma bedeli alacak olmaları Köylerinin yeni ilçe merkezi olması durumunda ya da ilçenin köye yakın bir yere kurulması durumunda bundan faydalanacak olmaları Sulama, tarım ve hayvancılık imkanlarının gelişmesi Nüfusun artacak olması, ulaşım, eğitim ve altyapının iyileşmesi Diğer Yusufeli ilçe merkezinin gelişmesi, turizm ve balıkçılık olanaklarının artması Fikri yok Projenin yararı yok Şekil 2.1. PEİ lerin Yusufeli Projesi nden Beklediği Yararlar YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 6 / 54

8 Araştırma kapsamında incelenen 3,031 haneden %31 i projenin ana faydasının enerji üretimi yoluyla milli ekonomiye yapılacak katkı olacağını düşünmektedir. Bu sonuç, görüşülen PEİ lerin üçte birinin yararları, kişisel çıkarlardan çok milli çıkarlar bağlamında değerlendirdiğini göstermektedir. Proje nedeniyle iş olanaklarının artacağı yönünde bir beklenti vardır ve bu beklenti hanelerin %13 ü tarafından yansıtılmaktadır. Bazı haneler (%7) kamulaştırma bedeli almanın kendileri için yararlı olacağını düşünmektedir. Bu haneler önemli miktarda mülk sahibi olanlar ve/veya projenin gerçekleşmesinden sonra bölgeyi terk etmeyi planlayanlardır. Görüşülen hanelerin yaklaşık dörtte biri (%23) projenin kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağını düşünürken %12 si herhangi bir fikir belirtmemiştir. Sonuç olarak PEİ lerin yaklaşık üçte biri projeden çıkar sağlayacaklarını düşünürken, yaklaşık üçte biri de projenin ülke ekonomisine fayda sağlayacağını belirtmektedir. Halkın Projeye Yönelik İlgisi Proje alanında yaşayan insanlar esas olarak ev/arazilerinin kaybıyla ve/veya yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalma hususlarıyla ilgilenmektedir (Şekil 2.2). Bu konular araştırma kapsamında incelenen hanelerin %31 ini ilgilendirmektedir. PEİ lerin yaklaşık %10 u yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalma konusuyla ilgilenmekte, %10 u ise sosyal bağlarını yitireceklerini ve kültürel değerlerinin olumsuz etkileneceğini düşünmektedir. Yeni ilçe merkezi olarak seçilen Yansıtıcılar bölgesinin mevcut Yusufeli ilçe merkezine çok yakın olması durumunun, yeniden yerleşecek insanların karşılaşacakları sıkıntı ve üzüntüleri (yerini terk etmek zorunda kalmalarından doğan) hafifleteceği düşünülmektedir. Kırsal yeniden yerleşim alanına yerleşecekler için, aday bölgeler mevcut yerleşim yerlerine mümkün olduğunca yakın olarak belirlenmiştir. Gerekli teknik araştırmalar yaptıktan sonra, BAİB köylülerin toplu bir şekilde yeniden yerleşimini teşvik edecektir. Bu şekilde (kırsal yeniden yerleşim için uygun alanlar bulunabilirse) sosyal bağlardaki çözülmenin minimuma indirilmesi beklenmektedir. Araştırmalar yapılırken yeni ilçe merkezi yerinin henüz belirlenmemiş olduğu da göz önünde tutulmalıdır. Yapılan araştırmaya göre hanelerin %21 i proje yüzünden herhangi bir mal kaybına uğramayacaklarını ve önemli bir olumsuz etkiyle karşılaşmayacaklarını belirtirken, %7 si projenin olası dezavantajlarına yönelik bir fikir öne sürmemiştir. Araştırma sonuçlarına göre hanelerin %70 i projeyle ilgilenmekte ve projenin olumsuz etkileri olacağını düşünmektedir. Hanelerin çoğunun bu fikirde olmasının sebebi mallarının su altında kalacak olmasıdır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 7 / 54

9 7% 21% 31% 2% 1% 1% 2% 4% 5% 6% 9% 11% Evimiz ve/veya toprağımız sular altında kalacak Memleketimizi terk etmek zorunda kalacağız Sosyal bağlar ve kültürel değerler zarar görecek Kamulaştırma bedelleri düşük olursa olumsuz etkileniriz İlçe sular altında kalacak ve yeni ilçenin uzağa kurulması halinde olumsuz etkileniriz Ulaşım sorunları olacak Çevre ve doğa olumsuz etkilenecek İşimi kaybedeceğim İnsanlar yöreden göç edecek Diğer Projenin zararı olmayacak Fikri yok Şekil 2.2. PEİ lere göre Yusufeli Projesi nin Zararları Projenin Beklenen Olumsuz Etkilerini Azaltmak için Öneriler Araştırma süresince PEİ lere karşılaşacakları kayıpları ve olumsuz etkileri en aza indirmek için alınabilecek önlemlerle ilgili fikirleri sorulmuştur. PEİ lerin önerileri Şekil 2.3 de sunulmuştur. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 8 / 54

10 9% 4% 3% 3% 41% 3% 3% 2% 4% 18% 3% 4% 3% Kamulaştırma bedelleri yeterli olmalı ve zamanında ödenmeli Yollar yeniden yapılmalı ve yol inşaatı su tutmadan önce bitirilmeli. Yolların altyapısı sağlam olmalı İnşaat sırasında bizlere iş olanakları sağlanmalı, inşaattan sonra da iş edinmemizi sağlamak için programlar geliştirilmeli ve uygulanmalı Yeniden yerleşim alanları uygun olmalı, bize yeterli arazi sağlanmalı Dış göç önlenmeli ve kültür korunmalı. Devlet toplu yerleşim sağlamalı Projenin tüm aşamalarında PEİ'lere bilgi verilmeli ve danışılmalı Yeni ilçe merkezi bu köyde veya yakın bir yerde kurulmalı Projenin inşaatı hemen başlamalı ve belirsizlikler son bulmalı Alternatif projeler değerlendirilmeli Baraj yapılmamalı Diğer Önerisi yok Fikri yok Şekil 2.3. Karşılaşılabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması Konusunda PEİ lerin Önerileri Şekil 2.3 ten de görülebileceği gibi, önemli miktarda PEİ (%41) herhangi bir fikir belirtmemiştir. Fikir belirten PEİ lerin başlıca önerileri/beklentileri projenin inşaatı ve YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 9 / 54

11 işleyişi süresince kendilerine sağlanabilecek iş imkanlarıdır (%18). PEİ ler için bir diğer önemli husus da mallarına karşılık verilecek kamulaştırma bedelinin yeterli miktarda olması ve bu bedelin hemen ödenmesidir. Sular altında kalmış olan yolların yeniden yapılması, yeterli araziye sahip olacakları uygun bir yeniden yerleşim alanının seçimi ve projenin mümkün olduğunca çabuk başlaması, projenin gerçekleşmesi konusundaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması PEİ lerin projeden doğabilecek olası olumsuz etkileri en aza indirmek için sunduğu diğer önlemlerdendir. Kilit Bilgi Kaynaklarıyla Yapılan Görüşmeler Etkilenen yerleşim birimlerinin muhtarlarıyla yürütülen kilit bilgilendirici anketler yoluyla, bu yerleşim birimlerindeki kilit mevkideki şahısların görüşlerine ulaşıldı. Bu anketler 16 köyün muhtarlarıyla doğrudan görüşmeler aracılığıyla, Pamukçular, Bahçeli ve Bostancı Köyleri nin muhtarlarıyla ise telefon görüşmeleri aracılığıyla yapılmıştır. Ayrıca anketler Yusufeli kasabasının dört mahallesinin muhtarları ile de yapılmıştır. Bu muhtarlara projenin refah seviyeleri, gelir kaynakları ve geçimleri üzerindeki etkileriyle ilgili görüşleri sorulmuştur. 19 köy muhtarı arasından 15 i verimli ve ekilebilir arazilerinin sular altında kalacak olması nedeniyle geçimlerinin olumsuz yönde etkileneceğini ifade etmiştir. Muhtarlardan sadece üçü (Kılıçkaya, Küplüce ve Pamukçular), arazilerinin yalnızca küçük bir bölümünün sular altında kalacak olması nedeniyle gelir kaynaklarının önemli ölçüde etkilenmeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca Pamukçular Köyü muhtarı inşaat işlerinde iş olanağının sağlanması durumunda, projenin kendileri üzerinde olumlu bir etkisi olacağını beyan etmiştir. Bahçeli Köyü muhtarı da yalnızca ilçe merkezi kendilerine uzak bir yere taşınırsa etkileneceklerini belirtmiştir. Öte yandan Sebzeciler Köyü muhtarı, baraj inşaatı esnasında oluşacak kirlenmenin kendilerini olumsuz etkileyebileceğini söylemiştir. İlçe merkezinin taşınmasının yaratacağı etkiler söz konusu olduğunda tüm köylerin muhtarları yeni merkezin köylerine uzaklığının önemli bir etmen olduğunu ifade etmişlerdir. İlçe merkezinin uzak bir yere taşınması durumunda ulaşım, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimlerinin olumsuz yönde etkileneceğini düşünmektedirler. Ayrıca muhtarlardan bazıları köylerinde ikamet eden fakat Yusufeli nde çalışan kişilerin ilçe merkezi uzağa taşınırsa olumsuz yönde etkileneceklerini beyan etmişlerdir. Fakat seçilen yeni ilçe merkezinin bugünkü ilçe merkezine çok yakın olması sebebiyle bahsedilen etkilerin minimum düzeyde olması beklenmektedir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 10 / 54

12 2.3. Yusufeli Kasabasındaki Diğer Yerleşim Merkezleri Yusufeli İlçesinin projeden doğrudan etkilenmeyen köyleri, ilçe merkezinin ve/veya ana yolların yer değiştirmesinden etkilenmiş olabilirler. Projeden dolaylı olarak etkilenen bu yerleşim birimleri, Yusufeli İlçesi nin 42 adet köyüdür. Bu 42 köyün arasından, Yusufeli barajı alanı ile planlanan Deriner rezervuarının durgun suları arasındaki akışaşağısı bölümünde yer alan köyler, Yusufeli barajının işletmesinden kaynaklanan akış rejimi değişikliklerinden etkilenebilir. Projeden etkilenen yollar, proje kapsamında yeniden yerleştirilecektir. Relokasyon yollarının yapımı, su tutma işleminden önce tamamlanacak ve inşaat esnasında ulaşımdaki aksaklıkları en aza indirmek için gereken bütün önlemler alınacaktır. Yeni ilçe merkezi için seçilen alan, mevcut ilçe merkezinin çok yakınında bulunan Yansıtıcılar mevkiidir. Böylelikle Yusufeli nin merkezi konumu ve işlevleri değişikliğe uğratılmayacak ve yeni ilçe merkezi köylere uygun yollarla bağlanacaktır. Eğer bu bağlantı yollarından birinde aksaklık meydana gelirse, yeni yollar inşa edilecektir. Projeden dolaylı olarak etkilenen yerleşim birimlerinin proje hakkındaki görüşleri kilit bilgilendirici anketler ve telefon görüşmeleri aracılığıyla öğrenilmiştir. 42 köyün 30 tanesinde muhtarlara anket yapılmış, 12 köyle ise telefon vasıtasıyla görüşülmüştür. Bu araştırmaların sonuçları Tablo 2.2 de özetlenmektedir. ÇED raporunda belirtildiği üzere, Yusufeli barajı alanının akışaşağısındaki köyler sulama veya nehir tarafından taşınan sedimanların oluşturduğu alanlardaki tarımsal faaliyetler için Çoruh Nehri ni kullanmamaktadır. Yukarıda belirtilen komşu akışaşağısı bölümünde balıkçılık faaliyeti olmadığı varsayılmıştır. Dolayısıyla Yusufeli projesinin bu yerleşimler üzerindeki sosyoekonomik etkisi önemli olmayacaktır. Bu köyler Artvin barajı ve hidroelektrik santrali tarafından farklı derecelerde etkilenecektır. Projenin yeniden yerleşim planlama çalışmaları ve uygulama faaliyetleri, Yusufeli projesi YYEP sinin uygulamasıyla koordinasyonlu olarak yürütülecektir. Yeniden yerleşim uygulamasından sorumlu taraflar zaman içinde her iki proje için aynı olacaktır. Tablo 2.2. Projenin Gelir Kaynakları Üzerindeki Beklenen Etkileri ile İlgili Köy Muhtarlarının Görüşleri Yerleşim Birimleri Projenin Gelir Kaynakları Üzerine Etkileri Altıparmak Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Avcılar Yolların mesafesinin uzaması durumunda gelir kaynaklarımız etkilenecek. Bademkaya Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Bakırtepe Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Balalan Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Balcılı İnşaat faaliyetleri nedeniyle yaşanacak olan iç göç satışları artıracak ve biz bu durumdan olumlu yönde etkileneceğiz. Bıçakçılar Fikri yok Boyalı İlçe merkezinin uzağa taşınması durumunda ürünlerimizi satmak için gitmemiz gereken mesafe artacak ve biz bundan olumsuz yönde etkileneceğiz. Çağlayan* Proje süresince yaşanacak nüfus artışı sayesinde gelirlerimiz olumlu olarak etkilenecek. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 11 / 54

13 Tablo 2.2. Projenin Gelir Kaynakları Üzerindeki Beklenen Etkileri ile İlgili Köy Muhtarlarının Görüşleri Yerleşim Birimleri Projenin Gelir Kaynakları Üzerine Etkileri Çamlıca Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Cevizlik Yusufeli Barajı nın bir etkisi olmayacak fakat Artvin Barajı yüzünden arazilerimiz sular altında kalacak. Dağeteği Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Demirdöven Ulaşımın olumsuz etkilenmesi durumunda gelir kaynaklarımız da etkilenecek. Demirkent Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Demirköy Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Dokumacılar Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Erenköy* İnşaat faaliyetleri nedeniyle yaşanacak olan iç göç satışları artıracak ve biz bu durumdan olumlu yönde etkileneceğiz. Esendal Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Esenkaya Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Gümüşözü Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Günyayla Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Havuzlu Yusufeli Barajı nın bir etkisi olmayacak fakat Artvin Barajı yüzünden zeytin ağaçlarımız sular altında kalacak. İnanlı Yusufeli Barajı nın bir etkisi olmayacak fakat Artvin Barajı yüzünden arazilerimiz sular altında kalacak. Kirazalan* Yusufeli Barajının bir etkisi olmayacak fakat Artvin Barajı yüzünden arazilerimiz sular altında kalacak Kömürlü İlçe merkezinin dağılması halinde ürünlerimizi satamayacağız. Köprügören Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Narlık* Yusufeli Barajı nın bir etkisi olmayacak fakat Artvin Barajı yüzünden arazilerimiz sular altında kalacak. Ormandibi İlçe merkezi yeniden oluşturulmazsa, kamu hizmetlerinden faydalanma ve ürünlerimizi satma konusunda pek çok güçlükle karşılaşacağız. Özgüven* Yusufeli Barajı nın bir etkisi olmayacak fakat Artvin Barajı yüzünden arazilerimiz sular altında kalacak. Öğdem* Ulaşımın olumsuz etkilenmesi durumunda gelir kaynaklarımız da etkilenecek. Sarıgöl* Proje sayesinde enerji üretilecek ve biz sulama kolaylıklarına sahip olacağız. Serinsu* Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Tarakçılar* Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Taşkıran* Ulaşımın olumsuz etkilenmesi durumunda gelir kaynaklarımız da etkilenecek. Yağcılar Yusufeli Barajı nın bir etkisi olmayacak fakat Artvin Barajı yüzünden zeytin ağaçlarımız sular altında kalacak. Yamaçüstü Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Yarbaşı Yusufeli Barajı nın bir etkisi olmayacak fakat Artvin Barajı yüzünden zeytin ağaçlarımız sular altında kalacak. Yaylalar Yol uzunluğunun artması durumunda turizm olumsuz etkilenebilir ayrıca Yusufeli ilçesi nüfusunun azalması ticarete zarar verebilir. Yokuşlu Ulaşımın olumsuz etkilenmesi durumunda gelir kaynaklarımız da etkilenecek. Yüksekoba* Ulaşımın olumsuz etkilenmesi durumunda gelir kaynaklarımız da etkilenecek. Yüncüler Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. Zeytincik* Gelir kaynaklarımız etkilenmeyecek. * Telefon aracılığıyla görüşülen yerler YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 12 / 54

14 Köy muhtarlarıyla yapılan görüşmelerden anlaşıldığı üzere çoğu muhtar Yusufeli Projesi nin gelir kaynakları üzerine etkisi olmayacağını düşünmektedir. Projeyle ilgili en çok üzerinde durdukları konu yeni ilçe merkezinin köylerine olan uzaklığıdır. Yeni ilçe merkezi için seçilen alan düşünüldüğünde, ulaşım ağının yeniden oluşturulması durumunda projenin bu köyler üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemektedir Potansiyel Olarak Hassas Gruplar Hassas gruplar yeniden yerleşim projelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi hususlarında özel bir ilgiyi hak etmektedir. Yeniden yerleşim, bu grupların durumlarını iyileştirmek için bir imkan konumundadır. Hassas gruplar Dünya Bankası nın gönülsüz yeniden yerleşimle ilgili politikaları çerçevesinde, cinsiyet, etnik konum, yaş, bedensel veya zihinsel yetersizlik, ekonomik dezavantaj ya da sosyal statü gibi etmenler yüzünden yeniden yerleşimden daha fazla etkilenen ve yeniden yerleşim yardımı talep etme veya bundan faydalanma imkanı kısıtlı olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Yeniden yerleşimin genel amacı etkilenen tüm kişilerin yaşam standartlarını, güvenliklerini ve gelir düzeylerini artırmak veya en azından makul bir sürede proje öncesi seviyeye getirmek olduğu için (Dünya Bankası, 1999), risk altında olan grup ve sektörleri belirlemek özellikle önem taşımaktadır. Yeniden yerleşim etkilenen herkes için çok zor olmasına rağmen, nispeten güçsüz durumda olanları ya da yaşadıkları yere derinden bağlı insanları çok daha büyük oranda etkileyecektir. Bu açıklamaya göre, kadın ve çocuk hane reisleri ile yerel yasa ve geleneklerin arazi ve/veya mülk edinme ya da girişimde bulunma hakkını (bazı durumlarda) tam anlamıyla tanımadığı gruplar da bu kategoriye dahil edilmiştir. Ayrıca cinsiyet faktörü de dikkate alınması gereken önemli konulardandır. Hassas grupların ve onları ilgilendiren olumsuz etkilerin tespiti özellikle bu hassas grupların geçim kaynaklarındaki kayıpları azaltacak önlemlerin oluşturulması için gereklidir. Üçüncü dünya ülkelerinde; uluslararası düzeyde artan farklılıkların kültürel, siyasi ve sosyal bağlantıları önemini kaybetmemiştir. Ne var ki, iktisadi ve siyasi koşullar ile nüfus harketleri gibi değişimlerin dinamizmine karşın statik ve önyargılı bir yaklaşım kullanmaya eğilim vardır. Aynı zamanda sorunların; bölgede eşsiz ve statik çözümlerin o üçüncü dünya ülkesinin o bölgesini kurtarabileceği savıyla önemsemendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla olgular ile kurumlarda saklı anlamların anlaşılması için sistemin çözümlenmesi gerekmektedir. Moser a göre Batı nın düşük gelirli topluluklara yönelik teori ve uygulamasında, hassas grup kategorilerine dair iki varsayımda bulunma eğilimi vardır. İlkine göre, hane; bir baba, anne ve çocuklardan meydana gelen bir çekirdek aileden müteşekkildir. İkincisine göre hane içinde, iş bölüşümünde açık bir sınır vardır. Buna göre baba evin geçimini sağlayan kişi olarak ev dışında üretken faaliyetlerde yer alır, anne ise ev kadını olarak üreme ve ev işleriyle ilgilenmektedir. Bu varsayımın dayanağı olan mantığa göre iki eş ve ev halkının diğer üyeleri arasında kaynak ve karar vermede kontrolünün eşit bölüşümü vardır (Moser, 1993: 85). Dahası, hanelerin cinsiyet ilişkilerinin kendini gösterdiği önemli bir kurum olmasına karşın YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 13 / 54

15 cinsiyet ilişkilerinin sadece ev ile sınırlı olmadığı, birçok kurumsal alanda kurulduğu, yeniden yapılandığı ve tartışıldığı belirtilmiştir. Marshall (1994) ise geleneksel tanım, norm, rol ve davranışların mevcut olup; kültürel ve sosyal alanlarda, fakirliğin sürdürülmesinde ve kadınlar, engelliler ve yaşlıların kaynaklarına ulaşımında olduğu kadar karar vermede bir belirleyici etken olduğunu ve bunların bu grupları yoksulluğa daha hassas kıldığını belirtmektedir. Buna ek olarak sosyal normlar; popüler kültür, radyo, televizyon, geleneksel sanat türleri, adetler, kanunlar, günlük uygulamalar, atasözleri ve hikayeler tarafından desteklenmektedir. Aile reisin kadın olduğu haneler konusunda ise; dünyanın birçok yerinde kadınların mal sahibi olamadığı, arazi miras alamadığı, evin hakim gelirini karşıladığı durumlarda dahi aile reisi olarak belgelenmediği, eve yönelik sorumlulukları, katı sosyal normlar ve geleneklerden dolayı çalışma hayatında yer alamadıklarına dikkat çekilmelidir. Buna ek olarak düşük okur yazarlık nedeniyle devlet yetkilileri veya halk liderleri ile bağlantı kuramamaktadırlar. Yukarıda bahsi edilenler, bu insanları birçok etkene karşı hassas kılmaktadır. Yoksulluk sınırı altında yaşayan insanlar, özellikle de çocuklar ve ergenler (yine özellikle kızlar) bu hanelerin önemli üyeleri olup hassas grup kategorilerinde önemlidir. Elder ve Monica (2000), nesiller arası bağların; bir neslin tecrübelerini diğerine aktardığını belirtir. Bundan sonra her nesil, kaçınılmaz kararlar ve olgular ile yüzyüze kalırken genç yetişkinlerin talihsizlikleri ve fırsatları özel konular olduğu kadar nesiller arası da olur. Ardından sosyal, sembolik ve ekonomik sermaye tecrübeleri nesilden nesile aktarılır (özellikle yüksek doğum ve düşük okur yazarlık oranları ile katı sosyal normlar çocuk ve genç kızları diğerlerinden daha hassas kılmaktadır). Buna ek olarak hanenin diğer üyeleri de bu olumsuz tecrübeleri yaşamak durumunda kalabilmektedir. Her toplumda yaşlı insanlar; farklı yaşam tarzı, yeni ortam veya farklı istihdamı getiren yeniden yerleşim gibi hızlı değişim süreçlerinden yeterince uyum sağlayamamayıp etkilenebilmektedir. Aynı zamanda bu kişiler, kendi evlerini yapmalrına yol açacak yeniden yerleşim durumlarında dezavantajlı konumda olacaktır. Yeniden yerleşim sırasında genç insanlar ile büyüklerinin farklı ihtiyaçlar belirlemesi veya farklı sonuçlar istemesi nedeniyle nesil çatışması ortaya çıkabilir. Buna ek olarak iş piyasası, temel hizmetler ve sosyal ağlardan yoksun kişiler yoksulluk yaşama riski açısından daha hassas olur (Bauman, 1999). Bu kavram, bireyler ile toplumun geri kalanı arasındaki bağları zayıflatan çok boyutlu bir süreç olarak tanımlanmıştır (ILO ve UNDP, 1996). Bu bağlar; ekonomik, hukuki, siyasi, sosyo-kültürel ve uzaysal boyutlara yansır. Bir insanın bu boyutlardan yoksun kalması, hassaslaşmasına neden olur. Yoksunluğun özellikleri; iş piyasası, temel hizmetler ve sosyal ağlara erişim ile bağlantılıdır. İş ve gelir kaybı, evsizlik, yoksulluk ve ayrılma, bu yoksunluk zincirinin halkalarıdır (Bauman, 1999). YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 14 / 54

16 YYEP çalışmaları kapsamında öncelikle potansiyel olarak hassas grupların teorik bir listesi çıkarılmıştır. Arazi çalışmaları süresince, hassas gruplardaki kişilerin sayıları belirlenmiş ve onların görüş, gereksinim ve öncelikleri tespit edilmiştir. Araştırmalar süresince gereken niceliksel ve niteliksel veriler esas olarak anketler ve bilgilendirme/danışma toplantıları aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma yöntemi konusundaki detaylar Bölüm 5 ve Bölüm 9 da sunulmaktadır. Araştırma sonuçlarına dayanarak yerleşim birimleri için her kategoriye uygun düşen potansiyel hassas gruplar belirlenmiş ve Tablo 2.3 de gösterilmiştir. Arazi çalışmalarının sonuçlarına göre projeden etkilenen alanda çocuk hane reisi, göçebe ve bulduğu araziye izinsiz olarak yerleşen insanlar bulunmamaktadır. Diğer hassas grup kategorilerine ilişkin sonuçlar aşağıda sunulmaktadır. Özet bir nüfus verisi ile söz konusu hassas grupların görüşlerine dair bilgiler yine aşağıda verilmektedir. Bunların yanı sıra tüm potansiyel hassas gruplarda yer alan hanelerin hak sahipliği durumu da EK K da verilmiştir. Ek K, projeden etkilenenlerin kişilerin farklı tiplerdeki tazminatlara yönelik gerçek hassaslıklarını, sosyoekonomik ve haksahipliği durumlarına göre tespit etmek için kullanılmıştır. Özellikle hassas hanelere özel tazminat önlemleri geliştirilmiş ve Bölüm 7 de sunulmuştur. Bu önlemlerin maliyeti YYEP bütçe maddeleri ile gelir kazanım maddelerine dahil edilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 15 / 54

17 Tablo 2.3. Yerleşim Birimlerindeki Potansiyel Hassas Grupların Dağılımları Kadın Hane Reisi Toplam Yusufeli Alanbaşı Arpacık Bahçeli 3 Bostancı 3 Çeltikdüzü Çevreli Çıralı Bekar Evli Boşanmış Dul Kadın Ayrı Bekar Evli Boşanmış Dul Ayrı Yalnızca yaşlılardan oluşan haneler Çocuklar (15 yaş altı) Çocuk hane reisi Yoksul (yoksul sınırının altında yaşayanlar 1 USD/gün) Farklı kültürel grup, topluluk ya da kimlik Özürlü kişiler Seyyar satıcı, sokak satıcısı vb U 4 36 U Göçebeler Gecekonduda yaşayanlar Notlar: 1 Veri, hane halkı anketlerinden elde edilmiştir. 2 Veri, kilit bilgilendirici (köy muhtarları) anketlerinden elde edilmiştir. 3 Veri, köy muhtarları ile yapılan telefon görüşmelerinden elde edilmiştir. 4 İlçede bulunan sokak satıcılarının ve seyyar satıcılarının sayısı kesin değildir arasında seyyar satıcının pazar açmak için Yusufeli ne geldikleri gözlenmiştir. Darıca Dereiçi Irmakyanı İşhan Kılıçkaya Kınalıçam Küplüce Morkaya Pamukçular 3 Sebzeciler Tekkale Yeniköy Doküman Adı: YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ Dok. Kodu: ENC - YSF - YYP - 02 Bölüm 2 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 16 / 54

18 Kültürel Gruplar Potansiyel olarak hassas gruplar tespit edilirken kültürel miras ve farklılıklar göz önüne alınmalıdır. Kilit bilgilendirici anketlerden ve hanehalkı anketlerinden anlaşıldığı üzere projeden etkilenen yerleşim birimlerinde özel kültürel gruplar bulunmamaktadır. Hane anketlerine göre, incelenen nüfus içinde 213 kişi Gürcüce konuşmakta ve/veya anlamakta, 23 kişi Rusça konuşmakta ve/veya anlamakta, 19 kişi Lazca konuşmakta ve/veya anlamakta, 12 kişi Kafkas dillerini konuşmakta ve/veya anlamakta, 13 kişi ise Ermenice konuşmaları yalnızca anlamaktadır. Bu kişilerin hiçbiri kendini ayrı bir halk, topluluk, veya kimlik adı altında tanımlamamakta ve bölgedeki diğer kişiler tarafından ayrı bir grup olarak görülmemektedir. Bu nedenle bu kişilerin ayrı bir halk, topluluk, veya kimlik olarak tanımlanması uygun görülmemiştir. Kadınlar Dünyanın pek çok yöresinde kadınlar hanenin gelirini temin eden kişi olsalar dahi kendilerine ait mülk edinememekte, arazi mirasından pay alamamakta, hane reisi olarak gözükmemekte, evin sorumlulukları ile katı sosyal kural ve gelenekler yüzünden iş hayatında yer edinme olanağını pek fazla bulamamaktadırlar. Ayrıca çoğunlukla kadınların devlet görevlileriyle ya da toplum içindeki lider kişilerle iletişimleri sınırlıdır (Okur yazarlık düzeyinin düşük olması nedeniyle). Erkeklere oranla düşük olan eğitim seviyeleri ve işgücüne katılım oranları onları tümüyle erkeğe bağımlı kılmaktadır. Bunun yanı sıra toplumda hakim olan değer yargıları kadınlara çeşitli kısıtlamalar dayatmakta ve asli vazifelerini evin bakımı ve çocuk yetiştirmek olarak görmelerine sebep olmaktadır. Evlilikler parçalandığı ve evde ekmek parası kazanan tek insan kadın olduğu zaman durum daha da kötüye gitmektedir. Yukarıda bahsedilen faktörler bu insanları birçok unsura karşı daha hassas konuma sokmaktadır. Bu nedenle Yusufeli Projesi için yapılan YYEP çalışmaları kapsamında, projeden etkilenen alanda (PEA) yaşayan kadınlar hakkındaki veri ve bilgileri içeren detaylı bir çalışma yürütülmüştür. Projeden etkilenen alanda yaşayan 12,124 kişiden 5,960 ı kadındır. Tablo 2.3 de de görüldüğü gibi, bu kadınların 318 i hane reisidir. Yusufeli ilçe merkezindeki kadın hane reisleri, araştırma kapsamında incelenen alandaki toplam kadın hane reislerinin %23 ünü oluşturmaktadır. Kalan %77 lik kısım ise köylerde yaşamaktadır. Söz konusu kadınların yaş ortalaması 57.6 dır. Bu kadınların en genci 22 yaşındayken en yaşlısı 93 yaşındadır. Tablo 2.3 bu kadınların %9 unun bekar, %15 inin evli, %1 inin boşanmış, %74 ünün dul olduğunu ve %1 inin yalnız yaşadığını göstermektedir. Hane reisi kadınların eğitim düzeyleri Tablo 2.4 te verilmiştir. Tablodan da anlaşıldığı üzere hane reisi kadınların %41.3 ü okur yazar değildir ve bu ülke ortalamasının iki katından daha yüksek bir orana işaret etmektedir. İlkokul mezunlarının toplam hane reisleri içindeki oranı %31.6 dır. Kadın hane reislerinin yaklaşık %10 kadarı daha yüksek düzeyde eğitim almıştır, bunların % 3.1 i ise üniversite mezunudur. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 17 / 54

19 Tablo 2.4. Kadın Hane Reislerinin Eğitim Durumu Eğitim Durumu Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde Okur yazar değil Okuma yazması var fakat eğitimsiz İlkokul terk İlkokul öğrencisi İlkokul mezunu Ortaokul terk Ortaokul mezunu Lise terk Lise mezunu Yüksek okul öğrencisi Yüksek okul mezunu Üniversite terk Üniversite öğrencisi Üniversite mezunu Toplam Hane reisi kadınların meslekleri Tablo 2.5 de verilmiştir. Bu tablodan da görüldüğü üzere, kadın hane reislerinin çoğunluğu (%37.8) ev kadınıdır. Bu kadınların yaklaşık beşte biri çiftçilerden, %17 si ise emeklilerden oluşmaktadır. Yaklaşık %7 si de devlet memuru olarak görev yapmaktadır. Tablo 2.5. Kadın Hane Reislerinin Mesleklere Göre Dağılımı Meslek Frekans Yüzde Emekli Çiftçi Ev kadını Tüccar Memur İşçi Mesleği yok Diğer Toplam Kadın hane reisleri ortalama olarak ayda YTL kazanmaktadır, yiyecek için yapılan harcamaların miktarı ise 100 YTL dir (medyan değer, ortalama YTL, standart sapma 106 YTL) ve bu aylık kazançlarının %61.5 ine denk gelmektedir. Kadınların hane reisi olduğu hanelerdeki kişi sayısı 2.69 dur ve bu değer bölgenin ortalamasından düşüktür. Aylık ortalama gelir miktarı evde yaşayan ortalama kişi sayısına bölündüğünde bir bireye düşen pay aylık 60.2 YTL, günlük 2 YTL (1.48 USD) olarak bulunmaktadır. Borçlar söz konusu olduğunda, kadın hane reislerinin %22 si borçlu olduklarını beyan etmişlerdir. Dul kadınların borcu olanlar arasında daha yüksek bir orana sahip olmasına rağmen istatistiksel açıdan evlilik ve borç arasında belirli bir ilişki bulunmamaktadır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 18 / 54

20 Bölgede geleneksel olarak hanelere ait tüm mülkler erkeklerce sahiplenilmiş durumdadır. Köylerde mülke sahip olan kişi öldüğünde mirası çoğunlukla erkek evlatlara kalmaktadır. Bazı köylerde miras, kızlar ve oğullar arasında, kızların payı erkeklerinkinin yarısı kadar olacak şekilde bölüşülmektedir. Sadece yetişkin erkek bulunmayan hanelerde mallar hane reisinin karısının mülkiyetine geçmektedir. Dolayısıyla köylerde kamulaştırma bedelinin çoğunlukla erkekler tarafından alınacağı sonucuna varılabilir. Öte yandan ilçe merkezinde miras, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü nün ilgili birimi tarafından Türk Medeni Kanunu na göre pay edilmektedir. Yasaya göre anne mirasın dörtte birini alırken, kalan üç çeyrek kız ve erkek kardeşler arasında eşit şekilde paylaşılmaktadır. Kadınların beyanlarına göre, hane reisleri (erkek) kazançlarını ne şekilde kullanacakları ve yatırımlarını ne şekilde yapacakları konusunda karılarına nadiren danışmaktadır. Dolayısıyla bu durumun kamulaştırma bedelleri konusunda da yaşanması yüksek bir olasılıktır. Yine de kadın ve erkeklerle ayrı ayrı yapılan toplantılarda, kamulaştırma bedellerini nasıl kullanacakları sorulduğu zaman her iki grup da benzer yanıtlar vermişlerdir. Bu yanıtlar çoğunlukla Ev ve/veya arazi satın alacağım, çocuklarım için kullanacağım, Hayatımı kazanacağım bir iş kuracağım şeklindedir. Ayrıca yöredeki aile ilişkilerinin çok sıkı olması (özellikle karı koca arasındaki dayanışma) sebebiyle erkeklerin kamulaştırma bedellerini alınca eşlerinden boşanma olasılıkları düşük olarak nitelendirilmiştir. Tablo 2.3 te de görüldüğü gibi boşanmış veya ayrılmış kadınların sayısı altıdır. Bu nedenle Yusufeli nde bu olasılığın bir risk oluşturmadığı düşünülmektedir. Sosyal ilişkiler ve sosyal faaliyetlere katılım açısından bakıldığında Yusufeli ndeki kadınların aktif bir sosyal hayata sahip olmadığı ve zamanlarını genellikle ev ya da tarlada geçirdikleri görülür. En belirgin sosyal faaliyetleri komşuluk ilişkileridir. Bu durumun kadınların komşuluk ilişkileri dışında bir sosyal faaliyet seçenekleri olmamasından kaynaklandığı söylenebilir...köyde yapacak bir şey yok. Kışın elişi yaparak oyalanırız, yazın tarlada çalışırız biz. Bir kızın yapacağı tek şey evlenmektir burada. Şehirde olsak böyle mi olurdu hiç, okurduk, çalışırdık. Komşuluk ilişkilerinde kadın ve erkekler çok farklı hayatlar yaşamaktadır. Erkekler zamanlarını cami ve kahve gibi kamuya açık alanlarda geçirmekte ve çoğunlukla eve yemek vaktinden önce dönmemektedir. Kadın ve kızlar çoğunlukla bu alanlardan hariç tutulmaktadır. Kadınların dünyası evlerinden, köy çeşmesinden, bahçe ve kapı önlerinden ibarettir. Toplumda kadınlar, yoksul hanelerin yaşamlarını sürdürmesinde hayati önem taşıyan akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesinde esas rolü oynar. Bu kişiler, kadınlar tarafından yürütülen aile ve komşuluk ilişkilerinden yoksun oldukları zaman zarar görmeye daha açık olurlar. Yusufeli nde yaşamak için paraya gerek yoktur. Bende zeytin olur ona veririm, onda başka şey olu bana verir... Geçinip gideriz. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 19 / 54

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan,

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, YUSUFELİ BARAJI ve HES PROJESİNDEN ETKİLENEN KÖYLER VE KÖY ALTI YERLEŞİMLER İLE

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 3 YENİDEN YERLEŞİMİN

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK C HAK SAHİPLİĞİ

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 1 GİRİŞ Çevre

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ Çevre

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Yusufeli İlçesinin İdari Coğrafya Analizi

Yusufeli İlçesinin İdari Coğrafya Analizi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (2): 1-11 Yusufeli İlçesinin İdari Coğrafya Analizi Zeki KODAY (*) Kübra ERHAN (**) Özet: Yusufeli ilçesi Karadeniz Bölgesi nin Doğu Karadeniz

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

12. MALİYETLER VE BÜTÇE

12. MALİYETLER VE BÜTÇE 12. MALİYETLER VE BÜTÇE Yeniden yerleşim faaliyetleri ile ilgili bütün maliyetler detaylı şekilde hesaplanmış ve YYEP bütçesine dahil edilmiştir. Arazilerin ve fiziksel varlıkların tazminine ve yeniden

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 5 SOSYOEKONOMİK

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E2065 v69 ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 22 İL Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 2015 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 22 ilde 22864 kadın evlerinde ziyaret edilerek onlara aileleri, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 Birlikte Yürüyoruz Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2 ARAŞTIRMANIN ADI Birlikte Yürüyoruz- Görme Engellilerle Birlikte

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK F Halkın Katılımı

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara YUSUFELİ BARAJI KAMULAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMİNDE MOBİL LİDAR + 360 DERECE GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI

Detaylı

KOCAK HES PROJESI ARAZI TEMIN RAPORU

KOCAK HES PROJESI ARAZI TEMIN RAPORU KOCAK HES PROJESI PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİNİ RAPORLAMA FORMU PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru Proje

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli mülteciler anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili

Detaylı

AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI

AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI Ziyaret ve Toplantı (16 Haziran 2015) Anket ve Köy Envanteri (Temmuz 2015) Doç. Dr. F. Handan Giray SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Isparta ZİYARET

Detaylı

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GÖK HES GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU E2065

Detaylı

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU AĞUSTOS 2009 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kursiyerlerinin Demografik Özellikleri Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK A SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864 22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları Katılan kişi sayısı: 22864 Görüşmenin yapıldığı dil Sayı % Türkçe 19562 85,6 Kürtçe 3252 14,2 Zazaca 15 0,1 Arapça 35 0,2 Rusça 0 0,0 Farsça 0 0,0 Diğer 0 0,0 Toplam

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

Kuraklıkta Son Durum. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kuraklıkta Son Durum. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 2013-2014 kış döneminde ülke genelinde etkisi hissedilen meteorolojik kuraklık, 2014 ün ilk yarısında bölgesel olarak devam etti. Türkiye

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR Environmental

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 11 İZLEME VE

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ

XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Kültür Haritası Projesi kapsamında Sinop köylerinin sosyo-kültürel demografik ve ekonomik özelliklerinin araştırılması

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET

6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET 6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET 6.5 SANAYİ DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET 158 6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET Sanayi, sanayi bölgelerinde yer alması gereken kirli ve hafif imalat sanayi kuruluşlarının

Detaylı

Araştırma Notu 17/206

Araştırma Notu 17/206 Araştırma Notu 17/206 7 Mart 2017 REİSİ KADIN OLAN HANELERDE YOKSUNLUK ARTIYOR Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Özet Değerlendirme 1

Özet Değerlendirme 1 Özet Değerlendirme 1 SURİYELİ MÜLTECİ HAYATLAR MONİTÖRÜ ÇALIŞMANIN KAPSAMI İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan Mülteci Hayatlar Monitörü, Türkiye de kamp dışında yaşayan

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI TANITIM BİLGİLERİ KÜME NO... İL HANE NO... İLÇE 5 BÖLGE... BUCAK 12 BÖLGE... KÖY YERLEŞİM

Detaylı

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU K. HALKIN KATILIMI ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Yusufeli

Detaylı

İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı. Şebnem BORAN. Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor.

İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı. Şebnem BORAN. Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor. 2007 MART BÖLGESEL İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı Şebnem BORAN Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor. 22. yüzyılın kuraklık yüzyılı olacağı, küresel ısınmanın birçok ülkede tarım faaliyetlerinin

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI A Eylül 2005 B Temmuz 2006 Rev No DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu İŞ, ÖÖ, GT, ŞA, GE,

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI

AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI Ziyaret ve Toplantı (16 Haziran 2015) Anket ve Köy Envanteri (Temmuz 2015) İkinci Taslak 25 Kasım 2015 Doç. Dr. F. Handan Giray SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI

CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI RP762 v23 CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI Arazi Edinimi için Rapor Formu / Portfolyo Projelerinin Sosyal Etkileri Alt-Projenin

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 8 KURUMSAL DÜZENLEMELER

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GÜÇLÜ YÖNLER Çankırı ilinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çankırı Belediyesi bünyesinde olan bir Yaşlı Koordinasyon birimi bulunmaktadır. Zonguldak ilinde ise 2000 yılında

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ARAZİ TEMİN RAPORU TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1. Proje Hakkında Bilgi Adı& Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Gücü ARAZİ TEMİN RAPORU TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ONUR HES, Tokat ili Reşadiye ilçesi TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 29.660.862 USD

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ ANKARA

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ GRUP 6: DOĞU KARADENİZ Gümüşhane Ordu Kars Moderatör: Prof.Dr.Leyla Karaoğlu Raportör: Arş.Gör.Öznur Altıntaş Sekreter: Arş.Gör.Merve Kılıçbay 1) YAŞLANMA SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ Yerel yönetimlerin

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, belediyenin hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya belediyenin yönetimi ile hizmetlerini etkileyen

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ 1 380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ (A) Proje Bileşenleri Hakkında Genel Bilgiler : -Proje bileşenleri tanımının özeti/tipi: Yapım işleri Dünya Bankası APL-6 kapsamında alınan kredi ile sürdürülmektedir.

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN POTANSIYELI : KADıNLAR T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Bankası TEMEL BULGULAR Türkiye deki birçok kadın çalışmak istiyor ancak çalışmalarını engelleyen bazı zorluklarla

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları. Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması

Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları. Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması Araştırma, Dünya literatüründe 25-40 yaş arasında yer alan, uzatılmış bir ergenlik dönemi yaşayan ve evlilik,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları, Prof.Dr. Ercan KAHYA, İTÜ Su Kaynakları Ders Notları, Prof. Dr. Recep YURTAL, Çukurova Üniversitesi Su Kaynakları Ders Notları, Yrd.Doç.Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı