BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Yüksek Okulu Anestezi Bölümü nde eğitim ve öğretim Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana bilim Dalına bağlı olarak Adana Uygulama ve Araştırma Merkezin de görev yapan akademik ve uzman düzeyinde anestezi uzmanı hekimler tarafından yürütülecektir. Bu programın amacı anesteziyoloji uzmalarına anesteziyoloji ve reanimasyon alanında yardımcı olacak teknik eleman yetiştirmektedir. Bu programdan ön lisans diploması alarak mezun olanlar anesteziyoloji uzmanı gözetiminde ameliyathanede anestezi öncesi, sırası ve sonrasında, Ağrı tedavi kliniğinde ve yoğun bakımda yardımcı olarak çalışabileceklerdir. Program süresince programın başarısı yazılı ve uygulamalı sınavlar ile belirlenecektir. Her yarı yılın sonunda yapılacak yazılı ve her yılın sonunda yapılacak olan uygulamalı sözlü sınav ile programında başarılı olan adaylar belirlenecektir. Programdan sonra ise mezunların yerleştikleri pozisyonlar programın başarısını belirleyecektir. Program öğretim yılında başlatılacaktır. Programın ilk yıldan itibaren 40 öğrenci alınarak devam edilmesi planlanmaktadır. Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak anestezi teknisyeni unvanı alacaklardır. Programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ameliyathane ve /veya yoğun bakım ünitelerinde anesteziyoloji uzmanı gözetiminde çalışacaklardır. Başken Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümünden mezun olmak için alınması gereken teorik dersler aşağıda belirtilmiştir. Anatomi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon Farmakoloji Fizyoloji İletişim becerileri Temel bilgi teknolojisi ve bilgi sistemleri kullanımı Türk Dili Yabancı Dil Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü nde eğitim ve öğretiminde stajlar ve pratik uygulamalar tam teşekküllü bir üniversite hastanesi olarak hizmet veren Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi nde gerçekleştirilecektir. Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde toplam 3 ayrı hastane ve 2 ayrı merkezi ameliyathane bulunmaktadır. Halen toplam 15 ameliyathane hizmeti olup halen Genel Cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Üroloji, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kulak, Burun Boğaz hastalıkları, Kadın Doğum, Plastik Cerrahi, Diş Hekimliği operasyonları gerçekleştirilmektedir. Yanık hastaları için ayrı bir ameliyathane ve yoğun bakım hizmeti (15 akut yanık yatağı ve 10 ileri takip yatağı ile ), yanık rehabilitasyonu da dahil olmak üzere hizmet verilmektedir. 20 yataklı Cerrahi yoğun bakım ve Reanimasyon ünitesi, 17 yataklı Kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesi de anestezi teknisyenliği eğitiminde tam donanımlı yapılanmaları ile rahatlıkla hizmet verebilirler. Ameliyathane dışı anestezi bünyesinde radyodiyagnostik üniteleri (Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans görüntüleme, girişimsel radyoloji, ultrasonografi başta olmak üzere ), Üroloji kliğine bağlı taş kırma üniteleri, Gastroenteroloji kliniğinin tüm endoskopik muayene ve tedavileri, Kadın Doğum kliniğine ait Tüp bebek merkezleri, radyoterapi üniteleri eğitim amacıyla kullanılacaktır. Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanemizde kod sistemi ile çalışan kardiyopulmoner resüsitasyon ekibi 24 saat vardiyalar halinde Anestezioloji ve Reanimasyon

2 bölümünün sorumluluğunda hizmet vermektedir. Ortalama yıllık kardiyopulmoner resüsitasyon sayısı 200 dür ve başarı oranı %90 üzerindedir. Resüsitasyon laboratuarı (Resüsitasyon maketi ile simülatör ile) da mevcuttur. Ağrı Tedavi Kliniğinde akut ve süreli ağrı tablolarının ilaç ve invaziv yöntemleri tedavisi gerçekleştirilmektedir. Poliklinik ve yataklı servis olarak hizmet veren klinikte anestezi teknikerliği stajyerlerine eğitim verebilecek öğretim üyesi ve yeterli hasta sayısı (günlük ortalama 20 poliklinik ve 5 invaziv girişim ile) mevcuttur. Cerrahi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Ünitesinde de anestezi öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Toplam 20 yataklı bu ünitede aylık ortalama 130 hasta ile anestezi teknikerliği pratik uygulamaları ve stajları için yeterlilik göstermektedir. Bu kriterlere göre anestezi bölümü öğrencilerinin pratik eğitimleri için yeterli imkanlar başka bir kuruluş ile işbirliğine gitmeden sağlanabilmektedir. Teorik eğitim içinde en az iki derslik (her biri 50 kişilik) bir amfitiyatro (ort.180 kişilik), bir anatomi laboratuarı, 2 adet bilgi işlem laboratuarı ve bir resüsitasyon laboratuarı ile fiziki anlamda desteğe ihtiyaç yoktur. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü ders programı* ve kredile ektedir; (*IV.Yarıyıl tamamen klinik uygulamaya ayrılmıştır.) BİRİNCİ YIL 1.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K TÜRK- Türk Dili TÜRK- Türk Dili ATA- Atatürk ilkeleri ve ATA- Atatürk ilkeleri inkılap tarihi ve inkılap tarihi-1 Yabancı Dil Yabancı Dil BTU- Bilgi teknolojileri ve BTU- Bilgi teknolojileri uygulaması 110 ve uygulaması SHMY- Davranış bilimleri SHMY- Davranış bilimleri SHMY- Fizyoloji SHMY- Fizyoloji SHMY- Temel mesleki SHMY- Temel mesleki uygulamalar 105 uygulamalar SHMY- Anatomi SHMY- Anatomi ANES- Anesteziyoloji ve ANES- Anesteziyoloji ve Reanimasyon Reanimasyon-1 Toplam Kredi 26 Toplam Kredi 28 İkinci ve üçüncü yarıyılları arasında 20 iş günü zorunlu yaz stajı uygulanacaktır (ANES-132). İKİNCİ YIL

3 IV.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K III.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K Yabancı Dil SHMY- Tıbbi etik SHMY- Bilgisayar Kullanımı SHMY- Enfeksiyon Hastalıkları TİYD- Temel ve ileri yaşam desteği SHMY- Sağlık hizmetleri yönetimi ANES- Anesteziyoloji ve Reanimasyon-3 Toplam Kredi 26 ANES- 232 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uygulamaları Toplam Kredi 16 Derslerin içeriği Anatomi Anatomiye giriş-kemik, Kas, Eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite-thorax duvarı anatomisi ve diaphragma-burun ve Laryn Trachea, Akciğerler ve plevra kalp, pericardium ve dolaşım sistemleri-cavum, oris, pharynx, Oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları- merkezi sinir sistemi- Diencephalon ve tel encphalon-medulla Spinalis Marfolojisi, Beyin sakı-cerebellum ve cranial sinirler- Otonom Sinir Sistemi Endokrin Ssitem-Göz ve görme yolları- Kulak, İşitme ve denge yolları.. İnsan Anatomisi, Prof.Dr. Mehmet YILDIRIM

4 . İnsan Anatomisi, Prof.Dr. Kaplam ARINCI-Prof.Dr.Alaaddin ELHAN. Temel Anatomi, Editör: Prof.Dr.Meserret Cumhur, ODTÜ Yayıncılık ANKARA, ISBN: Sağlık Yüksek Okulları İçin Resimli İnsan Anatomisi, Prof.Dr.Mehmet Yıldırım, Nobel Kitapevleri, ISBN: X. Anatomy Recall, Editör: L.H. Blackbourne, J.Antevil, C. Moore, Lippincott Williams & Wilkins, ISBN: Mosby s Crash Course Anatomy, Philp Ameerally, London, Çeviri ed: Prof. Dr.Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi Ltd.Şti. Sıhhıye-Ankara, ISBN: Anesteziyoloji ve Reanimasyon-1,2,3. yarıyıl ve uygulamaları Anestezinin tarihçesi; anestezinin şu anda dünyada ve ülkemizdeki yeri; anestezi teori ve mekanizmaları; ameliyat öncesi hazırlık ve değerlendirme; izlem, ölçüm, kayıt ve değerlendirme yöntemleri; genel anestezi; anestezide kullanılan araç-gereç; sinir-kas iletimi ve kas gevşeticiler; otonom sinir sistemi ve anestezi; solunum sistemi ve anestezi; oksijen ve karbondioksit; hava yolunun sağlanması; yapay solunum ve uygulama yöntemleri; kardiyovasküler sistem ve anestezi; karaciğer ve anestezi; boşaltım sistemi ve anestezi; metabolik/endokrin sistem ve anestezi; termoregülasyon ve anestezi altında ısı değişiklikleri; asit-baz ve sıvı-elektrolit dengesi; kan ürünleri ve transfüzyon; lokal anetezikler; lokal/bölgesel anestezi yöntemleri; anestezi komplikasyonları; pediyatrik anestezi; özel cerrahi girişimler ve hastalıklarda anestezi; akut ve kronik ağrı ve tedavi yaklaşımları, yoğun bakım. Anesteziyoloji ve reanimasyon uygulamalarında adaylar ameliyathane ve yoğun bakımlarda anestezi ve yoğun bakım uygulamalarını gözlemleyip bizzat bu işlemlere katılacaklardır. Ayrıca ağrı tedavi kliniğinde hasta değerlendirme ve invaziv girişimleri gözlemci olarak izleyecekler ve uzman hekim yanında teknikerlik eğitimi alacaklardır.. Klinik Anestezi, Zeynep Kayhan, 3.baskı, 2004, Logos yayıncılık. Ders notları Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti nin Dağılışı (XIX.Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I.II. Mesrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M.Kemal in Samsun a Çıkışı ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu. I.İnönü, II.İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.. Türk devriminin temelleri ve gelişimi, Ahmet Mumcu. Türk devrimi, Suna Kili, İş Bankası yayınları. Atatürkçülük, YÖK yayınları

5 . Ders notları Enfeksiyon Hastalıkları Ameliyathane ve yoğun bakımlarda karşılaşılan enfeksiyonlar, enfeksiyonların tedavisinde temel prensipler, enfeksiyon kontrolü esasları, mesleğe bağlı olarak maruz kalınan enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonlardan korunma yöntemleri. Ders kitabı. Ders Notları Farmakoloji Farmakolojiye giriş, ilaç uygulama yolları, farmasötik şekiller, ilaçların farmakokinetiği ilaçların membranlardan geçişi, ilaçların farmokokinetiği (emilim, dağılım), ilaçların farmokokinetiği (metabolizma, atılım), ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaç etkileşimleri, ilaçların toksik etkileri, ilaç alerjisi, ilaçların etki mekanizmaları, farmakodinamik ile ilgili kavramlar, sıvı elektrolit tedavisi ve asit baz bozukluklarının tedavisi, oksijen tedavisi, preanestezik medikasyon, genel anesteziklere giriş, inhalasyon ve intravenöz anesteziklerinin farmakokinetiği Ders kitabı. Ders notları. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbı Farmakoloji, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, onuncu baskı, Hacettepe Taş Kitapçılık Ltd. Şti., Ankara, Türkiye İlaç Kılavuzu Formüleri, S. Oğuz Kayaalp (ed.) Turgut Yayıncılık ve Ticaret A.Ş., İstanbul, Reçete yazma Rehberi (Guide to Good Prescribing ), T.P.G.M. De Vries, R.H.Henning, H.V. Horgerzeil, D. A. Fresle, World Health Organization, Geneva Goodman & Gilman s The Pharmacologial basis of Therapeurtics, J.G. Hardman ve L.E. Limbird (editörler ), onuncu baskı, McGraw-Hill, New York Basic & Clinical pharmacology, B.G. Katzung (editör), dokuzuncu baskı, Appleton &Lange, Stamford, Fizyoloji Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi, kana basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyoloji, boşaltım sistemi fizyoloji, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular.

6 Ders Kitapları.Guyton AC, Hall, JE, (2001). Tıbbı Fizyoloji, 1. baskı, Nobel Tıp Kitabevi Ltd.. Noyan A (1988). Fizyoloji. 5. baskı, Meteksan Ltd.. Comroe JH, Forster RE, Dubois AB, Briscoe WA, Carlsen E. (1967). Akciğer Klinik Fizyoloji ve Akciğer Fonksiyon Testleri,2. baskı, Ege Üniversitesi Matbaası. Birman H, Tamer ŞA, Kaya M, Karamürsel S; Ed. Yiğit R (2001). Genel Fizyoloji, Nobel Kitabevi.. Tamer D, Kayserilioğlu A, Yiğit R, Direskeneli GS, Aydın Z; Ed. Yiğit R (2001). kardiyopulmoner ve Kan Fizyolojisi, Nobel Kitabevi.. Öztaş B, Üzüm G, Kaya M, Kuruca SE, Zilan Z, Karamürsel S, Yiğit R; Ed. Yiğit R (2001). Kontrol sistemleri, Sindirim ve Boşaltım Fizyolojisi, Nobel Kitabevi. Çağlayan Ş, (1999). Yaşam Bilimi Fizyolojisi, 2. baskı. Temel ve İleri yaşam desteği Temel ve ileri yaşam desteklerinin tanımları ve farkları, temel yaşam desteği temelleri, ileri yaşam desteğinin esasları ve yöntemleri, defibrilasyon Ders kitabı. Ders Notları Türk Dili-1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; pargraf; paragraf türleri (giriş-gelişmesonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebirlik, durumsallık, bilgisellik metinler arası ilişkiler.) Yazılı anlatım (yazılı kampozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kağıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Ders Notları Türk Dili-2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilinin kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunu seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin

7 belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleyişi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Ders notları Yabancı Dil-1 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gercek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. *Ders Notları Yabancı Dil-2 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. *Ders Notları Yabancı Dil-3 Her bölümün ikinci sınıf öğrencilerine, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin, hedef yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktır. *Ders Notları Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Bilişim sistemi, Bilgisayarların gelişimi, Donanım ve yazılım sistemleri. Algoritma ve problem çözme teknikleri, akış çizeneği, Programlama kavramı ve programlama dilleri, işletim sistemleri.

8 Ders Notları Hastalıklar Bilgisi İnsan vücudunun genel yapısı, Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri, Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri, Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri, Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları. *Ders Notları Temel İlk Yardım İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma, yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok Ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, Omur, kafa göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri, yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar. Temel ilk yardım kitabı, Başkent Üniversitesi 2005 Ders notları Tıbbı Etik Etik kavramının tanımı ve tıptaki önemi, Sağlıkta ilkeler, Türkiye de sağlık sektörünün ve toplumsal sağlık düzeninin durumu, İnsan hakları ve hasta hakları, Hipokrat yemini, Ötenazi Ekip çalışmasının önemi ve meslek grupları arasındaki iletişim, farklı yaş ve özellikteki hastalarla iletişim, ölüm haberinin hasta yakınına verilmesi, Personel hatalarının değerlendirilmesi, Sağlık çalışanlarının sağlığı ve mesleki stres.. Ders Notları Halkla İlişkiler ve İletişim Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulama, dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşke karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, küçük çeşitleri, yapıları ve

9 uygulaması, İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, çeşitleri, duyusal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kuralları. Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler. Ders kitabı. Sağlık Kuruluşlarında halka İlişkiler, Doç. Dr. Dilaver Tengillimoğlu. Halka İlişkiler Teknikleri, Demet Gürüz Davranış Bilimleri İnsan özellikleri, insan ihtiyaçları hiyerarşisi, insan tanıma, kendini tanıma, kişilik kavramı, kişilik ve gelişim dönemleri, kişiliğe etki eden faktörler, davranış, güdüleme, ihtiyaçlar, davranışın engellenmesi, savunma mekanizmaları, savunma mekanizmaları çeşitleri, savunma mekanizmalarının görevleri, iletişim süreci, iletişim teknikleri, iletişimde haberleşme, iletişimde davranışın rolü, sözlü ve sözsüz iletişim, iletişim araçları, iletişimi engelleyen durumlar, iletişimde aktarmanın etkisi, işitme ve dinleme, dinleme çeşitleri, dikkati konu üzerine toplama. Dinlemeye hazırlıklı olma, konuşulanları anlamak için çaba gösterme, Duyguları kontrol etmek, Dinleme süresinde ana fikir kavramak, Not almak, Yanlış anlamayı önlemek, Anksiyete, Anksiyete belirtileri, stres, stresle baş etme yöntemleri, Kriz, Kriz oluşum nedenleri, Krize karşı tepkiler, krizle nasıl başa çıkılır, Öfke, Öfke çeşitleri, Öfke duygusunun iletişini engellemesinin önlenebilmesi, Öfkenin dışavurukluk ifadesinde yapıcı davranış, Öfkeli bir insan karşısında iletişimi geliştirmede yararlı olan ve yararlı olmayan yaklaşımlar. Ders kitabı Prof.Dr.Atalay Yörükoğlu, Prof.Dr.Doğan Cüceloğlu, Fatma Yüncü Anadolu Ünv.Açıköğretim Fakültesi Kişilerarası İlişkiler Yayınları Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları; Mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, gram boyama yöntemi ve ilkeleri. Asidorezistan bakteri boyama yöntemi ilkeleri. Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüzyon biçimleri Bakteri hücrelerinin Anotomik Yapısı: Protoplastlar, seferoplastlar, bakterilerin L şekilleri. Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemleri, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon(süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterlizasyon, tindalizasyon Virüslerin yapısı: bakteriler ve virüsler arasındaki farklar. AIDS virüsü Ders kitabi Ders notları Bilgisayar Kullanımı

10 Öğrencileri, bilgisayar teknolojisi ile tanıştırmayı amaçlayan bu derste bilgisayarın yapısı donanımı, işletim sistemleri, yazılım dilleri ve paket programları tanıtılmakta, DOS, WİNDOWS, 95 ve MS WORD programlarının kullanımı uygulamalı olarak açıklanmaktadır. Ders kitabı Bilgisayarın B si, Ömer Bağcı, Seçkin Yayınları, 2005 Ders notları Önerilen programın örnekleri ülkemizde bir çok üniversitede(ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, gibi) anestezi teknisyenliği, dünyada ise anestezi hemşireliği (nurse anesthetist) adı altında halen yürütülmektedir. Önerilen programda dünyada ve ülkemizdeki örneklerde olduğu gibi ameliyathane, yoğun bakımlar ve ağrı tedavi kliniklerinde anestezioloji uzmanlarının denetiminde çalışacak anestezi teknikerleri eğitilecek. Bu sayede tıp hizmeti sunmanın bu iki önemli basamağında daha nitelikli personelin eğitilmesi ile daha kaliteli bir hizmet sunulabilecek. Önerilen programda benzer örneklerden farklı olarak tüm adaylara temel ve ileri yaşam desteği konusunda eğitim verilirken ve yeterli görünen adaylara bu konuda sertifika verilecektir. Buna ilaveten adaylara hem hastalar hem de diğer sağlık personelleri ile daha verimli iletişim kurabilmeleri için zorunlu iletişim becerileri dersleri verilecektir. Önerilen program halen yürütülmekte olan Anestezioloji Anabilim Dalı Eğitim programı ile işbirliği içerisinde olacaktır. Bu işbirliği çerçevesinde Anestezioloji Anabilim Dalında görevli olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri Anestezioloji ve Reanimasyon başlığı altındaki tüm teorik ve uygulamalı dersleri üstlenecekledir. Anatomi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon, Farmakoloji, Fizyoloji, İletişim Becerileri, Temel Bilgi Teknolojisi ve bilgi sistemlerinin kullanımı, Temel ve ileri yaşam desteği, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde ise yine Başkent Üniversitesinde halen aktif olarak eğitim vermekte olan ilgili bölümlerden teorik ve uygulamalı ders anlatımı sağlanacaktır. Bu programda ikinci öğretim yapılmayacaktır. Bu programda tam veya yarım başarı bursu verilecek Fiziki alt yapıda; Teorik ders eğitimi Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi Kışla Yerleşgesi ndeki yüksek okul bölümünde verilecektir. Pratik Uygulamalar için Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi Yüreğir ve Seyhan Hastanelerine ait donanım kullanılacaktır. Programın yürütülebilmesi için gerekli olan:. Derslik. Ameliyathane. Anatomi laboratuarı. Bilgisayar Laboratuarı. Klinik Beceriler Laboratuarı. İletişim laboratuarı. Multidisipliner laboratuarı; mevcuttur Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi bölümü öğrencilerinin pratik uygula için en çok gereksinim duyacakları iki alan ameliyathane ve yoğun bakımlardır;

11 Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Toplam 3 ayrı hastane ve 2 ayrı merkezi ameliyathanede bulunmaktadır. Halen toplam 15 ameliyathane hizmette olup 3 ameliyathane inşaat halindedir. Ameliyathane bünyesinde; Genel Cerrahi, Kardiyovasküler cerrahi, Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Üroloji, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları, Kadın Doğum, Plastik Cerrahi, Diş Hekimliği operasyonları gerçekleştirilmektedir. Aylık yaklaşık ameliyat sayısı 1500 ve üzeri olup son derece ileri teknoloji ile hastalara yüksek riskli cerrahi girişimler başarı ile gerçekleştirilmektedir. Yanık hastaları için ayrı ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi (15 akut yanık yatağı ve 10 ileri takip yatağı ile), ileri yanık cerrahisi ve yanık rehabilitasyonu da dahil olmak üzere rutin hizmet alanındadır. 20 yataklı Cerrahi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Ünitesi, 17 yataklı Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesi de anestezi teknisyenliği eğitiminde tam donanımlı yapılanmaları ile rahatlıkla hizmet verebilirler. Anestezi alanında; tüm risk grubu hastalara ve ileri düzey cerrahilere hizmet verebilecek akademik ve uzman kadrolarında 13 anestezi uzmanı bulunmaktadır. Anesteziyoloji ve Renabilitasyon uzmanları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı olarak görev yapan bir profesör, üç yardımcı doçent, iki öğrenim üyesi ve 5 uzman kadrosundan oluşmaktadır. Anestezi alanında; tüm risk grubu hastalara ve ileri düzey cerrahilere hizmet verebilecek akademik ve uzman kadrolarında 13 anestezi uzmanı bulunmaktadır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı olarak görev yapan bir profesör, üç yardımcı doçent, iki öğretim üyesi ve 5 uzman kadrosundan oluşmaktadır. Anestezi bölümü; Anestezi uygulamaları, Ağrı Tedavi Kliniği ve Reanimasyon/Yoğun bakım alanlarında eğitim verebilecek yapılanmaya sahiptir. Günde ortalama 50 hastanın değerlendirildiği anestezi polikliniği de mevcuttur. Anestezi uygulamaları; geriyatrik, erişkin, çocuk, bebek ve yenidoğan düzeyinde hastalarla ameliyathane içi ve ameliyathane dışı olmak üzere gerçekleştirilmektedir. Ameliyathane dışı anestezi bünyesinde radyodiyagnostik üniteleri (Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans görüntüleme, girişimsel radyoloji, ultrasonografi başta olmak üzere ), Üroloji kliinğine bağlı taşkırma üniteleri, Gastroenteroloji kliniğinin tüm endoskopik muayene ve tedavileri, kadın doğum kliniğine ait tüp bebek merkezleri, radyoterapi üniteleri başta olmak üzere çok farklı klinik alanlarda hizmet sunulmaktadır. Ameliyathane içi; anestezi yöntemlerinde de genel anestezinin tüm alternatifleri (inhalasyon, total intravenöz, balans.. vb), bölgesel anestezi teknikleri (spinal, epidural, aksiler, inetrskalen, supraklavikuler brakhial pleksus blokajı, paravertebral, siyatik, lomber, vb.) tüm detayları ile sinir stimülatörü eşliğinde uygulanmaktadır. Hava yolu sağlanmasında olağan oral ve nazal endotrakeal entübasyon, laringeal maske ile havayolu sağlanması, tek akciğer ventilasyonu ve acil krikotirotomi ve perkütan uygulaması rutin tekniklerdir. İnvaziv hemodinamik monitörizasyonu (arteriyel ve santral venöz basınç ölçümü, pulmoner arter kateterizasyonu dahil olmak üzere ) uzman anestezi hekimleri tarafından ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerininde gerçekleştirilen rutin uygulamalardır. Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinin teknik donanımı, eğitimli insan gücü bölümü öğrencilerinin eğitimi için gerekli tüm mali kaynakları karşılayacak kapasitededir. Örneğin; -Mevcut 15 ameliyathane ve dış anestezi için toplam 18 adet tam teşekküllü anestezi cihazı ve bir MR uyumlu taşınabilir yapay solunum cihazı

12 -Ameliyathaneler, hasta transferi ve 10 yataklı derlenme odası için 30 adet hemodinamik monitör (Hepsi EKG, İnvaziv ve noninvaziv arteriyel akın basıncı sistemli, oksijen saturasyon ölçümü ile birlikte ve 8 adette-en-tidal karbondioksit sistemi ile birlikte) -Toplam 100 adet infüzör sistemi, 50 adet kan pompası. -Ameliyathaneler için 2, cerrahi yoğun bakım için 1 adet kan gazı cihazı -Erişkin ve çocuk /bebek için çok sayıda ve tipte (spiralli gibi) endotrakel tüpler, her ölçüde laringeal maske havayolu, krikotomi ve perkütan trakeostomi setleri (erişkin için), bir adet fiberoptik bronkoskop. -Bölgesel anestezi için tek kullanımlık erişkin ve pediyatrik spinal setler, erişkin epidural setleri, toplam 3 adet periferik sinir stimülatörü, çok sayıda periferik sinir iğnesi, ağrı tedavi kateterleri, invaziv monitörizasyon için basınç transducer sistemleri -Programlanabilir hasta kontrollü analjezi pompaları, kanser ağrısı tedavisinde taşınabilir programlanabilir pompa sistemleri -Kardiyopulmoner resüsitasyon ve hava yolu eğitimi için stimülatörlü maketler, acil ve ilk yardım çantaları ilaçları ve ventilasyon balonları -20 yatak cerrahi yoğun bakımda her yatak için ileri teknoloji yapay solunum cihazları, hasta başı hemodinamik monitörizasyon cihazı (EKG ve invaziv noninvaziv basınç hatları ve pulsoksimetri ile birlikte ) ayrıca her yatak için taşınabilir puls oksimetre, -Yoğun bakım için taşınabilir röntgen cihazı, ultrasonoggrafi cihazı, Ekokardiyografi cihazı, hemodiyaliz ve hemodiyafiltrasyon cihazları ve plazmaferez aleti -Yoğun bakım alanında da acil arabaları, çok sayıda infüzör, beslenme pompaları, kan pompaları, kardiyak atım volum ölçüm cihazı Kabaca aktarmaya çalıştığımız teknik altyapı ve sarf malzeme düzeninde Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi bölümü olarak ek bir mali gereksinimimiz olmayacaktır. Program için önerilen mevcut kitap sayısı ortala 19 adettir. İnsan Anatomisi, Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İnsan Anatomisi, Prof Dr. Kaplan ARINCI Prof. Dr. Aladdin ELHAN. Temel Anatomi, Editör : Prof Dr. Meserret Cumhur, ODTÜ Yayıncılık ANKARA, ISBN : Sağlık Yüksek Oşklulu için resimli İnsan Anotomisi, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Nobel Kitapevleri, ISBN : X. Anatomy Recall, Editör : L.H. Blackbourne, J. Antevil, C. Moore, Lippincott Williams & Wilkins, ISBN : Mosby s crash Course Anatomy, Philp Ameerally, London, Çeviri ed: Prof. Dr. Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Sıhhıye ANKARA ISBN : Klinik Anestezi, Zeynep Kayhan,3. baskı, 2004, Logos yayıncılık. Cuhruk Handan. Anesteziyolojide bilgiye ulaşım ; bilgi kaynakları ve anahtar kelimeler, Başkent Üniversitesi Ankara Üstün, F. Emre, Anesteziyolojide ilaçlar, Samsun Sarıhasan, Binnur, Anesteziyolojide sorunlar, Logos Tıp Yayıncılığı, İstanbul Reinhard, Matthias, Klinik kılavuzu : Anesteziyoloji (uygulama teknikleri anestezi yöntemleri, Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul Guyton, AC, Hall, JE, (2001). Tıbbı Fizyoloji, 1. baskı, Nobel Tıp Kitabevi Ltd.. Noyan A (1988). Fizyoloji. 5. baskı, Meteksan Ltd.. Comroe JH, Forster RE, Dubois AB, Briscoe WA, Carlsen E. (1967). Akciğer Klinik Fizyoloji ve Akciğer Fonksiyon testleri, 2. baskı, Ege Üniversitezi Matbaası. Birman H, Tamer ŞA Kaya M, Karamürsel S; Ed. Yiğit R (2001). Genel Fizyoloji, Nobel Kitabevi.

13 . Tamer D, Kayserilioğlu A, Yiğit R, Direskeneli GS, Aydın Z; Ed. Yiğit R (2001). Kardiyopulmoner ve Kan Fizyolojisi, Nobel Kitabevi.. Öztaş B, Üzüm G, Kaya M, Kuruca SE, Zilan Z, Karamürsel S, Yiğit R; Ed. Yiğit R (2001). Kontrol sistemleri, Sindirim ve Boşaltım Fizyolojisi, Nobel Kitabevi.. Çağlayan ş, (1999). Yaşam Bilimi Fizyolojisi, 2. baskı.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Özel Eğitim (4-0)4 Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T+U+L K Z/S ECTS KODU DERSİN ADI T+U+L K Z/S ECTS BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI I. YARIYIL BTU 110 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları (2-2-3) Öğrencileri, bilgisayar teknolojisi ile tanıştırmayı amaçlayan

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı