TÜRKIYE'DE IŞ PIYASASıNıN YENIDEN YAPıLANMASı: ÖZEL ISTIHDAM BÜROLARı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKIYE'DE IŞ PIYASASıNıN YENIDEN YAPıLANMASı: ÖZEL ISTIHDAM BÜROLARı"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINNO: TÜRKIYE'DE IŞ PIYASASıNıN YENIDEN YAPıLANMASı: ÖZEL ISTIHDAM BÜROLARı Hazırlayan: PROF. DR. NUSRET EKİN İSTANBUL 2001

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (ÎTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odasının görüşlerini yansıtmaz. Eylül 2001 ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Servisinden edinilebilir. Tel.: (212) Faks : (212) E. Posta : BASKI & CİLT ACAR MATBAACILIK A.Ş. Tel: (212) Pbx Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Ülkelerin bugün karşı karşıya bulundukları en önemli sorunlardan biri ekonomik ve sosyal bir problem olan işsizlik ve bununla mücadele politikaları dır. Ülkemizde ve dünyada giderek artan işsizlik, istihdam politikalarını daha önemli ve vazgeçilmez hale getirmiştir. Her ülkenin kendi sosyo-ekonomik koşulları çerçevesinde şekillendirdiği ve izlediği istihdam politikaları çerçevesinde en çok ihtiyaç duyulan kaynak ise bilgidir. Bir ülkedeki işsiz sayısının ve bunların özellikleri ile birlikte açık iş alanlarının bilinmesi ve bir arada değerlendirilmesini sağlayacak etkin bir sistem oluşturulması sorunun çözümünde değerli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Her ülkenin farklı şekilde organize ettiği bu sistem, gelişen teknoloji ve değişen koşullarla birlikte yeniden düzenlenmekte ve optimal çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde bu alanda hizmet vermek amacıyla oluşturulan ve herkes tarafından bilinen kurum ise eski adıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu, yeni adıyla Türkiye İş Kurumu'dur. Yeni adından da anlaşılacağı üzere, uzun yıllar hizmet vermeye çalışan kurumun yapısında ve işleyişinde çağın ve ülkemiz koşullarının gereklerine uygun yeniden yapılanma isteği ve beklentisi belirgindir. Halen reform tartışmaları ile birlikte gündemde bulunan özel istihdam büroları konusundaki tartışmaların değerlendirilmesi yanında diğer ülke uygulamalarından örnekler ve karşılaştırmaların yer aldığı araştırmamızın tüm üyelerimize, ilgililere ve yetkililere konuya ilişkin çalışmalarında yararlı olmasını diler, çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Prof. Dr. Nusret Ekin'e teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr. İsmail Özaslan

5

6 SUNUŞ Yaklaşık çeyrek yüzyıl önce işverenler, daktilo yazan, telefonlara bakan, teksir makinelerini tamir eden, asansörleri işleten eleman arayışı içindeydi. Hatta, gazetelerde kadın ve erkekler için farklı iş ilanlarına rastlanmaktaydı. Bugün işverenler "LAN işletimcisi", "masaüstü yayıncısı" (desktop publisher) ve "web dizaynın" gibi "Bilgi İşçileri" (Knowledge Worker) aramaktadır. Bugün iş arayanlar, artık gazete sayfalarmı değil, websitelerini karıştırmakta ve işlerini internet'ten bulmaktadırlar. Aynı zamanda, ofis teknolojilerinde elektrikli daktilolar ve benzeri ekipmanlar, yerini bilgisayarlara, dijital telefonlara terketmiş gözükmektedir. Gerçekten, Dünya yeni bir çağı yaşamaktadır. Bu çağm "Yeni Ekonomi"si (New Economy), teknolojiyle güçlendirilmiş, enformasyonla hızlandırılmış ve bilgiyle hareketlenmiştir. Çağm gerektirdiği gelişimi en hızlı takip eden, hatta onun itici gücü durumunda olan Amerikan Ekonomisi, tarihinin en güçlü dönemini yaşamaktadır. İşsizlik 30 senenin en düşük seviyelerine inmiş. Başkan Clinton döneminde 19 milyon yeni iş yaratılmıştır. Ücretler yükselmiş, prodüktivite artmış ve enflasyon düşmüştür\ Bu trend 2000'de biraz yavaşlamış, 200rde ise tekrar hızlanmaya başlamıştır. 21. yüzyılın enformasyona dayalı vasıf - yoğun ekonomisinin en belirgin özelliği şu cümleyle özetlenebilir: "Bilgiye sahip olmak herşeydir, büyümek ve gelişmek demektir". Böylece, Yeni Çağ'da iş piyasalarına baktığımızda, çok hızla gelişen belli başlı birkaç temel değişim gözlüyoruz. Bunlardan birincisi ve belki de en önemlisi, küresel bilgi çağma ayak uyduramayan ve yeni ekonomiye geçemeyen birçok ülkede, özellikle gelişen dünyada, işsizlik sorunlarının hızla artmasıdır. İkinci değişim, yeni bilgi çağı ^ Houseman, S.N. (1999) "Trends and Challenges for Work in the 21st Century - Executive Summary", Futurework, (http://www.dol.gov/dol/asp/public/tuturework/execsum.htm ), p. 3.

7 teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni meslek ve vasıflardır. Bu değişim, temelde sanayi işçiliğinden bilgi işçiliğine doğru ortaya çıkan çok önemli bir dönüşümü ifade etmektedir. Bu değişim, mavi yakalı ve sürekli hizmet sözleşmesiyle çalışan sanayi işçilerinin yerini, bilgi teknolojilerine bağlı olarak gelişen hizmet sektörlerinde sayıları hızla artan bilgi işçilerinin aldığı anlamına gelmektedir. Böylece, bu değişime bağlı olarak, işgücünde kadınların, "kısmi süreli" ve "atipik istihdam biçimleri"yle istihdam edilenlerin, geçici, mevsimlik ve süresi belirli hizmet akdi ile çalışanların sayısının çok hızla arttığı yeni bir işgücü yapısı ortaya çıkmaktadır. Çağın değişen istihdam yapısını daha açık anlayabilmek için "geçici işçi" istihdamıyla ilgili birbirine zıt gelişen tartışmalara bakmak lazımdır. Microsoft, yöneticilere; "geçici işçilere bağımlılığınızı kesiniz" derken, Washington Post, "vasıflı işçiler işe alınmak için değil, kiralanmak içindir" diyerek geçici işçilerin önemini vurgulamaktadır. Sonuçta toplumlar. Sanayi Devrimi'nin getirdiği köklü dönüşümlere benzer yeni çağın değişimlerini 200 yıl aradan sonra tekrar farklı biçimde yaşamaya başlamaktadırlar. Bu dönüşümün tam ortasında "iş piyasalarının yeniden yapılandırılması" ve "çalışma yaşamının esnekleştirilmesi" tartışmaları vardır. Bir yandan artan esneklik yaklaşımları, diğer yandan yeni atipik istihdam biçimlerinin ekonomik yaşamda hızla çeşitlenerek artması, hızlı özelleştirme eğilimleri ve nihayet küresel ekonomide "rekabet gücü" tartışmalarının öncelikle ön plana çıkması, temelde iş piyasası kurumlarının da sanayi çağının geleneksel yapılarından, küresel ekonomilerin yeni ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gereğini doğurmuştur. Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak, geleneksel iş piyasalarının yeniden yapılanması ve "kamu aktif iş piyasası tedbirleri"nin güçlendirilmesi yaklaşımları yanında, esnek ve dinamik yapılarıyla "Özel İstihdam Büroları"

8 (Private Employment Agencies)'nm hızla iş piyasalarında yer aldığım görüyoruz. İşsizlik Sigortası'nm kurulması, sosyal güvenlik sisteminin reforma tabi tutulması, iş yasalarının çağın gereklerine uygun bir biçimde yeniden düzenlenerek esnekleştirilmesi, özel istihdam kurumlarını Türkiye'nin gündemine canlı bir tartışma konusu olarak sokmuştur. İstihdam sorunlarınm çözümünde kuşkusuz sadece işlerin yaratılması yetmemekte, işçi ile işi buluşturmak, çağın tüm olanaklarını kullanarak sosyal korumalarla güçlendirilmiş bir mekanizma içinde aktif iş piyasası politikası uygulamak gerekmektedir. Takibeden açıklamalarnnızda, tarihsel gelişimi içinde, ilk önce dünyada, özellikle AB ülkelerinde Özel İstihdam Bürolan'nm gelişimi ele alınacak, nihayet, konu Türkiye açısından değerlendirildikten sonra, bir model arayışına çalışılacaktır. İstanbul Ticaret Odası'nm böyle canlı ve güncel bir konuyu, bir araştırma konusu yapmasmı teşekkürle karşılamak gerekir. Özellikle bu alandaki çalışmaları bir sistem bütünlüğü içinde ele almamıza olanak sağlayan Yönetim Kurulu'na ve onun değerli Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN ile yardımcıları Sayın Dr. Renan BAYKAN ve Sayın Dr. Cengiz ERSUN'a gösterdikleri ilgi ve destekden dolayı en içten teşekkürlerimi sunarım. Diğer bir teşekkürüm ise, sürekli yardım ve destekleri için eşim Ceyhan EKİN'e ve katkıları için bölümümüz mensuplarından genç bilimadamı, meslektaşım Süleyman ÖZDEMİR'e dir. Kuşkusuz bütün dileğimiz. Özel İstihdam Kurumları'nın Türkiye'deki "üretken istihdamın" genişletilmesi tartışma ve gayretlerine dikkati çekici katkılar yapmasıdır. Suadiye, Haziran 2001 Dr. Nusret EKİN

9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 SUNUŞ 3 İÇİNDEKİLER 6 TABLOLAR 12 KISALTMALAR 13 GİRİŞ DÖNÜŞÜMÜ YAKALAYAN RİSKLERİ ALTEDER KAMUDAN ÖZELE-ÖZELDEN İNTERNETE İŞİ YARATMA-İŞİKORUMA-İŞİBULMA 21 l. BÖLÜM ÖİB'NIN ÇEŞİTLERİ, ARTAN ETKİNLİĞİ VE UÇÖ SÖZLEŞMELERİ L İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 27 A. YENİ ÇAĞ VE GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLER 27 /. DÖNÜŞEN KURALLAR FARKLİ İŞ TÜRLERİ YENİ ŞİRKET YAPILARI 28 B. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE İŞSİZLİĞİN ÖNEMİ 29 C. KÜRESEL DÜNYA'DA İŞSİZLİK VE YOKSULLUK 32 D. GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE İŞSİZLİĞİN YAPISI 34 GELİŞMİŞ ÜLKELERDE İŞSİZLİK VEÖİB GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İŞSİZLİK VEÖİB 37 E. BATI'DA İŞSİZLİK VE İŞ PİYASASI POLİTİKALARI 38 /. ARTAN İŞSİZLİK-HIZLANAN AKTİF POLİTİKALAR İSTİHDAM ARTIŞINI ÖNGÖREN YAKLAŞIMLAR İSTİHDAM VE "A VRUPA SOSYAL MODELİ" BATI'DA "GEÇİCİİŞLER" ARTİYOR MU? 44 F. ESNEKLİK VE ÖİB 45 G. ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ YURTDIŞINA İŞÇİ YOLLAMADA ÖİB'NIN BAŞARİSİ ÇAĞIN AYIBI: ZORUNLU ÇALİŞMA VE KÖLE TİCARETİ 52 a. Moritanya 54 b. Sudan 54 c. Brezilya 55

10 d. Haiti 55 e. Tayland 56 f. Benin 56 II. KAVRAMLAR VE ÖİB TANIMLAR 57 A. KAVRAMLAR 57 B. İSTİHDAM HİZMETLERİNDE MODELLER 59 C. İSTİHDAM KURUMLARİNİN GÖREVLERİ 59 D. ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ ÇEŞİTLERİ "ARACI KURUMLAR" (Mediaîiors) 61 a. ''Ücretli Bürolar" (Fee - Charging Agencies) 61 b. ''Yurtdışı İstihdam Büroları" (Agencies for Employment Abroad) 61 c. "Yabancı Uyruklu İşçi Getirme ve Yerleştirme Büroları" (Agencies for the Recruitment and Placement of Foreign Nationals). 61 d. "Yönetici Araştıran ve Seçen Bürolar" (Executives Search and Selection Agencies) 62 e. "Eğitim ve İşe Yerleştirme Kuruluşları" (Training and Placement Institutions) "VASIFSAĞLAYANLAR" (Skill Providers) 62 a. "Geçici İstihdam Büroları" (Temporary Employment Agencies) 63 b. "Eleman Kiralama Hizmetleri" (Manpower Lending Sei'vices)...63 c. "Kariyer Yönetimi Büroları" (Carier Management Agencies) 63 d. "İstihdam Şirketleri veya Aracı Birlikler" (Employment Companies or Intermediary Associations) "DOLAYSIZ HİZMET SAĞLAYANLAR" (Direct Service Providers) 64 a. "Şirket Dışında İşe Yerleştirme" (Outplacement Agencies)..., 64 b. "İş Arama Danışmanlıkları" (Job Search Consultancies) 65 c. "Personel Yönetimi Danışmanlıkları" (Staff Management Consultancies) 65 d. "İş İlanı Veren Bürolar" (Agencies Which Manage Job Advertising Space) 65 e. "İstihdam Veri Tabanını Kullanan Bürolar" (Agencies Using Employment Databases) 66 m. UÇÖ SÖZLEŞMELERİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 66 A. ULUSLARARASI DÜZENLEMEDE YENİ BİR YAKLAŞIM B. UÇÖ'NÜN İSTİHDAMLA İLGİLİ SÖZLEŞME VE TAVSİYELERİ 68 C. ÖİB KONUSUNDA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 70 L 1919 Tarih ve 2 Saydı "İşsizlik Hakkında Sözleşme" Tarih ve 34 Saydı "Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme " 72 J. I94S Tarihve88Sqyılı ''İş ve İşçi Bulma Servisi lûındnıası Hakkında Sözleşme" Taıihve 96 Saydı "ÜcretU İstihdam Büroları Hakkında Sözleşme" Tarih ve 122 Saydı "İstihdam Politikası Hakkında Sözleşme" Tarih ve 181 Saydı "Özelİstihdam Büroları Sözleşmesi" 76 a. Yeni Bir Sözleşme Gereksinmesi 76 aa) Daha Önceki Düzenlemenin Doğurduğu Karmaşa ab) 1997 Öncesi Bazı Üye Ülkelerdeki Uygulamalar, 77 b. 181 Sayılı Yeni Sözleşmenin Getirdikleri 79

11 aa) Özgür Girişimcilik Hedefi 79 ab) Ücretsiz Hizmet Hedefi 79 ac) îş Arayanlarm Korunması Hedefi 80 ad) Bürolarm Yasal Statülerinin Esasları 82 ae) KİH-ÖİB İşbirliği Tarih ve 188 Sayılı "Özelİstihdam Bürolarına İlişkin Tavsiye Karan"85 a. Tavsiyeye Göre İşçilerin Korunması 85 b. Tavsiyeye Göre, KİH - ÖİB Arasındaki İlişkiler 87 II. BÖLÜM ÖİB'NIN GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDE YENİ İŞGÜCÜ KAYNAKLARI L ÖİB'NIN GELİŞİMİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 91 A. ÖİB'NIN TARİHSEL GELİŞİMİ 91 B. ÖİB'NIN ARTAN ÖNEMİ 93 C. ÖİB'NA YÖNELMENİN NEDENLERİ İŞLETMELERİN ÖRGÜT YAPISINDA DEĞİŞİM İŞGÜCÜ PİYASASINDA DÖNÜŞÜM REKABET ANLAYIŞINDA DÖNÜŞÜM. 97 D. İSTİHDAMDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ 97 E. ÖİB'NIN ÜSTÜNLÜKLERİ 99 II. ÖİB VE KİH'NİN KARŞILAŞTIRILMASI 100 A. "FIRSATLAR Mİ", "GÜVENLİK Mİ" TARTİŞMASİ 100 B. İSTİHDAMIN İKİ AYAĞİ: REKABET MÎ, BÜTÜNLEŞME Mİ? KİH'İN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI KİH REFORMU GEREĞİ 105 C. ÖİB İLE İLGİLİ ÜLKE UYGULAMALARI 106 I. AVUSTURYA : " KİH'DE KALİTE YÖNETİMİ" ALMANYA : "ZAMANLA ZAYIFLAYAN KİH" BELÇİKA : "SÜREKLİ KİH, GEÇİCİ ÖİB" DANİMARKA : "ÖİB VEENFORMEL KANALLAR" FRANSA : "ÖZGÜNMODELLER, KARMAŞIK YAPILAR" HOLLANDA : " MERKEZ - DIŞI ÖRGÜTLENME" İNGİLTERE: "ÖİB UZUN BİR GEÇMİŞ" / / 5 8 İSPANYA : "KİH'DEN ESNEK İŞ PİYASALARINA" İTALYA : "YAVAŞ DÖNÜŞEN KATI SİSTEM" İSVİÇRE: "YAYGINÖİB UYGULAMASI" 116 II. JAPONYA : "GELENEKSEL İSTİHDAM VE ESNEKLİK" 118 D. ÜLKELERİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 120 E. ÖİB İLE İLGİLİ FARKLI YASAL DÜZENLEMELER 121 F. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ÖİB 122

12 1. A VRUPA İŞ PİYASASI'NDAKİ DEĞİŞMELER / A VRUPA -DA ÖİB 'NJN ARTAN ETKİNLİĞİ ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ROLÜ: CIETTve WAPES 125 III. GÜNÜMÜZDE İŞGÜCÜ TEMİN KAYNAKLARI 127 A. KİH VE ÖİB DIŞINDA PERSONEL TEMİN OLANAKLARI İÇ KAYNAKLARDAN ADAY BULUNMASI DIŞ KAYNAKLARDAN ADAY SAĞLANMASI 128 a. Dış Kaynak Çeşitleri 128 b. Dış Kaynaklardan Aday Sağlama Yolları 729 B. İNSAN KAYNAĞI SEÇİMİ VE İNTERNET "ELEKTRONİK İSTİHDAM KURUMLARİ" (EİKJ'NIN GELİŞİMİ İNTERNETİN İNSAN KA YNAĞI TEMİN YÖNTEMLERİ 138 a. "On - Line " Özel İstihdam Büroları 139 b. Kurumsal "Websiteleri" 140 c. Diğer Elektronik Uygulama Biçimleri EİK'NINDEĞERLENDİRİLMESİ 142 a. EİK'nın Yararları 142 b. EİK'nın Sakıncaları 144 III. BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞ PİYASALARININ YENİDEN YAPILANMASI I. İSTİHDAMIN NİTELİĞİ VE İŞ PİYASALARININ DÖNÜŞÜMÜ A. TÜRKİYE'DE İSTİHDAMIN GELİŞİMİ 149 ;. TEMEL DÖNÜŞÜMLER İŞSİZLİĞİ YANSITMA YAN ORANLAR İŞSİZLİĞİN YAPİSAL NİTELİKLERİ 153 B. İŞSİZLİĞİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ 158 C. REKABET GÜCÜNÜ ZAYIFLATAN İSTİHDAM POLİTİKALARI 161 n. TÜRKİYE'DE KİH'NİN GELİŞİMİ 164 A. EMEK PİYASASININ YENİDEN YAPILANMASINA DOĞRU 164 B. "İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU" (İİBK)'NUN TARİHÇESİ 165 C. İŞ PİYASALARINDA İÎBK'NUN ETKİNLİĞİ YETERSİZ KAYNAKLAR SINIRLI ETKİNLİK KURUM- DIŞI İŞ ARAMA ÇABALARİ / GİTTİKÇE ZAYIFLAYAN BAŞVURULAR 171 D. TÜRKİYE'DE KİH MODELİNİ TERCİH NEDENLERİ 174 E. YENİDEN YAPILANMA GİRİŞİMLERİ 175 F. REFORM ÇALIŞMALARI VE TARTIŞMALARI 176

13 III. İSTİHDAM HİZMETLERİNDE KİH'DEN ÖİB'NA 179 A. İSTİHDAM HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME EĞİLİMLERİ 179 B. "TARIMDA ÜCRETLİ ÖZEL ARACILIK" (TÖA) 180 C. TÜRKİYE'DE ÖÎB İLE İLGİLİ YASALAR 182 D. İŞKUR'UN KURULMASI VE FAALİYETLERİ 183 l.işkur'u OLUŞTURAN KHK'NİN ESASLARI KURUMUN ORGANLARİ İŞKUR'UN GÖREVLERİ İŞSİZLİK VE İŞKUR'UN GÖREVLERİ GÖREV ALANINDA YENİ BOYUTLAR 189 E. İŞKUR'LA GELEN YASAL DÜZEN VE ÖİB İŞKUR VE ÖİB'NINDENETİMİ ÖİB'İN FAALİYETİ İÇİN GEREKLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER GENEL DEĞERLENDİRME 194 F. İŞSİZLİK SİGORTASI VE ÖİB İLE İLİŞKİSİ 196 /. İŞSİZLİK SİGORTASI 'NIN GERÇEKLEŞMESİ 196 a. Sistemi Bütünleyen İleri Bir Adım 196 b. İşsizlikten İşsizlik Sigortası 'na 198 c. Yasanın Temel Düzenlemeleri İŞSİZLİK-İŞKUR-İŞSİZLİK ÖDENEĞİ-AKTİF İŞ PİYASASI ÖNLEMLERİ REFORMA GENEL BİR BAKIŞ 204 IV. BÖLÜM KÜRESELLEŞMENİN İKİ YÜZÜ VE MODEL ARAYIŞLARI L "İNSAN TİCARETİ" VE "YABANCI KAÇAK İŞÇİLER" 209 A. İŞE KOŞAN KAÇAK GÖÇMENLER 209 B. GENİŞLEYEN KAYIT - DIŞI KAÇAK İSTİHDAM 210 C. KARMAŞIK SORUNA GENEL BAKIŞ 211 n. YENİ ÇAĞDA FABRİKADAN "BİLGİ İŞÇİLİĞİ"NE 213 A. BOLLUK VE KITLIK BİRARADA : ARTAN BİLGİ İŞÇİSİ TALEBİ 215 B. "BİLGİ GÖÇMENLERİ"NE AÇILAN KAPILAR 219 C. ÇALIŞANLAR HERŞEYİ BİLMEK VE FARKLI OLMAK ZORUNDADIR..222 IH. GELECEĞE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 224 A. TÜRKİYE'DE "ELEKTRONİK İSTİHDAM HİZMETLERİ" İNTERNETLE ARTAN İŞ FIRSATLARI MEDYA'DA İNSAN KAYNAKLARI 227 B. İŞ BULMA HİZMETLERİNİN GELECEĞİ 228 C. TÜRKİYE İÇİN ÖİB İLE İLGİLİ TEMEL TERCİHLER 229

14 SONUÇ AB'NİNÖİB TERCİHİ 2S1 2. BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİLİ BÜTÜNLEŞME FONKSİYONUNU YİTİRMEMİŞ YENİDEN YAPILANMIŞ KİH İNTERNETLE HIZLANAN ÖİB ÇEŞİTLENEN VE ARTAN ETKİNLİK İŞKUR'LA SÜREN REFORMLAR 236 KAYNAKLAR 237

15 TABLOLAR TABLO 1 - OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK ORANLARI (%) ( ) 37 TABLO 2 - ''ESNEK ÇAUŞMA'' KARŞISINDAKİ ENGELLER ('İSTİHDAMIN KORUNMASr'NA İLİŞKİN YASALARINKATIUK DERECESİ 45 TABLO 3-ASYA ÜLKELERİNDEKİ UUJSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ. 47 TABLO 4 - YURTİÇİ İŞGÜCÜ PİYASASINDA GELİŞMELER, (15+ YAŞ J 38 TABLO 5 - GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ÜCRETLİLERİN ORANI (%), TABLO 6-TÜRKİYE'DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 150 TABLO 7-İŞ ARADIKLARI KANALA GÖRE İŞSİZLER 164 TABLO 8 - İŞSİZLERDEN İİBICNA BAŞVURANLAR VE İŞE YERLEŞTİRİLENLER, (

16 KISALTMALAR AB ABD Ar-Ge C. Çev. CIETT CV ÇSGB EİK ETUC GİB HÎA Ibid URA ILO l.ü. ÎHSGH ÎİBK İŞKUR KHK KÎH KİT Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Araştırma - Geliştirme Cilt Çeviren The International Confederation of Private Employment Agencies (Uluslararası Özel İstihdam Kurumları Konfederasyonu) Curriculum Vitae (Özgeçmiş) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Elektronik İstihdam Kurumları European Trade Union Confederation (Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Geçici İstihdam Büroları Hane Halkı İşgücü Anketi Bir Önceki Eser International Industrial Relations Associations (Uluslararası Endüstri İlişkileri Derneği) International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü) İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş ve İşçi Bulma Kurumu Türkiye İş Kurumu Kanun Hükmünde Kararname Kamu İstihdam Hizmetleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri

17 MESS OECD op.cit. ÖİB P- PE PES Publ. RG s. S. SGK SSK TÖA TİSK Türk - İş u.ü. UÇÖ vb. Vol. WAPES Yay. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Organization for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Adı Geçen Eser (a.g.e.) Özel İstihdam Büroları Page - Pages (Sayfa) Private Employment Agencies (Özel İstihdam Büroları) Public Employment Services (Kamu İstihdam Hizmetleri) Publications (Yayını) Resmi Gazete Sayfa - Sayfalar Sayı Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu Tarımda Ücretli Özel Aracılık Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Uludağ Üniversitesi Uluslararası Çalışma Örgütü ve benzerleri Volume (Cilt) World Associations of Public Employment Services (Dünya Kamu İstihdam Hizmetleri Örgütü) Yayınları - Yayını

18 GİRİŞ i. DÖNÜŞÜMÜ YAKALAYAN RİSKLERİ ALTEDER Yeni yüzyıla doğru insanlık tarihi Üçüncü Büyük Devrim'ini yaşamakta ve çok yönlü radikal bir değişimin içine girmektedir. Tarım ve Sanayi Devrimleri'yle gelişen süreç içinde insanlığın yeni bir devrime tanık olduğunu görüyoruz. "Post - modern çağ", "sanayi - ötesi çağ", "dijital çağ", "enformasyon çağı" ve son zamanlarda kullanılan biçimiyle "bilgi çağı" veya "küresel bilgi çağı" beraberinde çok yönlü tartışmaları da getirmiştir. Sanayi Devrimi'nin en kıymetli üretim faktörü olan sermaye, toprak, fabrikalar yerini, bu çağın en stratejik üretim faktörü olan "bilgi"ye terketmiştir. "Bilgi, bilgisayarlarla insanların parmaklarının ucundadır artık." Küreselleşmeyle, bu dönüşüm baş döndürücü bir hızla bütün toplumları etkisi akına almaktadır. Yeni teknolojilere dayalı "yeni ekonomi", "sanayi dönemi işlerinden tamamen farklı olarak, genellikle hizmetler sektörü içinde yer alan, yoğun bilgi, vasıf gibi yüksek nitelikler gerektiren yeni işler yaratmıştır. Bu dönemde işsizliğin yapısı da değişmiştir. Geleneksel işsizlik tipleri yanında bu işsizliğin bir kısmını da, kendilerini yeni çağın niteliklerine uyduramamış işçiler oluşturmaktadır." "Özellikle 21. yüzyıla doğru, çok boyutlu dinamik dönüşümler yanında "iş piyasası"nın da köklü biçimde değiştiğini görüyoruz. Bu değişmelerin en önemli boyutunu bilgi, iletişim, ulaşım ve enerji sektörlerindeki çok köklü gelişmeler oluşturmaktadır." Son 20 yılda işsizliğin hızla artması ve yüksek seviyede sürekliliğini koruması, beraberinde çok sayıda sosyal sorunu da getirmiştir. Bu sorunlar, aynı zamanda ve birlikte ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bu problemler gençlerin

19 işsizliği, uzun süreli işsizlik, vasıfsız işçilerin karşılaştığı güçlükler, yaşlı işçiler ve benzeri nitelikte iş piyasası sorunları olabilir. Böylece, istihdam gittikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Gerçekten, 20. yüzyılın son çeyreğinde herşey büyük bir dönüşüme uğramıştır. Bu değişimlerin en dikkati çekicileri, özellikle "istihdam ilişkilerinde" (employment relations) yaşanmıştır. Birçok firma, teknolojik ve ekonomik yapılı bu yeni baskılar yüzünden, işgüçlerinin seviyesini aşağı doğru düşürürken, esas itibariyle esnek istihdam sözleşmeleri imzalamak ve "yalın yönetim" sistemleri uygulamak durumunda kalmışlardır. Sendikaların güç kaybıyla, endüstrileşmiş piyasa ekonomilerinde toplu pazarlıkta da daralma gözlenmiştir. Sanayi Devrimi'nden bu yana, uzun bir gelişim sürecinde, "istihdam ilişkileri" büyük çaplı imalat sanayii işyerlerine, istikrarlı ve güvenli kamu sektörü iş piyasalarına, güçlü sendikalara ve toplu pazarlık sistemlerine dayalı olarak sürüp gitmiştir. Bu sistem, 1960 ve 70'lerde doruk noktasına ulaşmıştır. 1980'in ortalarından 1990'ların sonuna doğru işsizlik yükselmiş, sosyal koruma sistemi zayıflamış, sendikacılık güç kaybetmiş ve örgütlü işçilerle işverenler arasındaki denge, işverenler lehine değişmeye başlamıştır. İstihdam ilişkilerinin yeni bir şekle girmesiyle, işverenle işçiler arasındaki "sosyal sözleşme" (social contract) de değişmeye başlamıştır. ABD'de bu illişkiler "yeni düzen" (new deal) şeklinde yavaş yavaş gelişerek bir sosyal sözleşme haline dönüşmüştür. Bu yaklaşımın temel özelliği "sıkı çalışma, başarı, sadakat, güvenlik, adil muamele, saygınlık ve statü"dür. Maddi anlamda bunun manası, kıdemle birlikte artan iş ve gelir güvenliği, artan hayat standartları ve emeklilik için yapılan tasarruflardır^." ^ Wickham, J. (ed.) (1997) The Search for Competitiveness and Its Implications for Employment, Fifth IIRA European Regional Industrial Relations Congress, August 1997, Dublin - Ireland : Oak Tree Press, p. 6.

20 Birçok halde bu yaklaşım, endüstri toplumlarındaki bütün işçileri kavramasa dahi, birçok insanın en büyük idealini oluşturmuştur. Ülkelerin bazılarında ise, toplumun birçok kesiminin mutluluğunda devlet anahtar rolü oynamıştır. İstihdam ilişkilerindeki değişimin nedenleri çok değişik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bazı yazarlar, üretim piyasalarının küreselleşmesinin artan bir rekabet baskısı yarattığını ve daha büyük bir işbölümüne yolaçtığını ileri sürmektedirler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle gittikçe yükselen bireysel iş yasaları ve endüstri ilişkileri sistemleriyle korunmuş çalışma hayatı, özellikle son 20 senede keskin bir yapısal değişim göstermiştir. Günümüzde, çalışanlar dünyasında işçilerin önemli bir kısmı resmi iş piyasası ve ona bağlı olarak ortaya çıkan düzenleyici süreçlerden uzak çalışmaktadır. Endüstrileşen ülkelerin çoğunda, enformel sektör hızla büyümekte ve Dünya ekonomisinde ortaya çıkan rekabet nedeni ile iş piyasaları daha güçlü bir biçimde esnekleşmektedir. Atipik istihdam şekillerinin hızla büyümesi, bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, bilgi çağında kazananlar ve kaybedenler arasındaki açıklık gittikçe genişlemektedir. Görünürde bu konuda dikkati çeken bir gelişme de yoktur. UÇÖ, çalışma hayatındaki etkileri belirsiz bir "Temel Haklar Deklarasyonu" yayınlamakla beraber, daha köklü bir yaklaşımı benimsememiştir^. Günümüzde çalışan insanlar, çalışma hayatı boyunca ekonomik güvenlik konusuna haklı olarak çok büyük bir önem vermektedirler. Ayrıca, iş hayatıyla aile hayatı arasında bir dengenin kurulması, güvenli ve adil bir işe sahip olma, üzerinde en fazla durulan konulardır. Kuşkusuz bu ihtiyaçların karşılanması, büyük ölçüde bugün de, gelecekte de işgücü ve işyeri koşullarını ^ Uçkan, B. (1998) "Küreselleşme ve Devletin İş Piyasalarındaki Rolü", Çimento İşveren Dergisi Mart 1998, C: 12, S: 12, s. 2, 7.

21 belirleyecektir. İşçilerin güven duygusu, birçok hallerde işverenin rekabet endişesiyle çatışabilir. İleri sürüldüğüne göre, "çağın dönüşümlerini yakalayanlar, onun risklerini kolaylıkla altederek yarattığı fırsatlardan yararlanacaklardır"^." 1990'lardan sonra istihdam sorunlarının öneminin artmasıyla, Avrupa'da ilk kez son yıllarda yaşanan "işi yolunda giden ekonomiler"de sistemin ve beklentilerin çöküşüyle karşılaşılmıştır. Bu nedenle İsveç Başbakanı, 1994'lerde, "tarihte ilk kez çocukların ve gençlerin durumları kendilerinden bir önceki kuşağa göre daha da kötü olmaktadır" demiştir. Aynı tarihlerde Birleşmiş Milletler'in bir raporunda, yeni bir istihdam dokusundan bahsedilerek, "bu dokunun özelliği, merkezde yer alan az sayıda, tam zamanlı çalışan ve yüksek vasıflı işgücünün çevresinde, düşük vasıflı, ancak iş olduğunda çalıştıralan daha geniş bir kitlenin varlığıdır" değerlemesi yapılmıştır. O tarihlerde Fransa'da yapılan bir araştırmada, gençler, "gelecek konusunda endişeliyiz ve korku içindeyiz" demişlerdir. Bu yeni çalışma yaşamını, bir yazar "çöküş halinde bulunan bir çalışma dünyası" olarak vasıflandırmakta, "bugün dünyada doğuştan değil, ama sahip olunun beceri ve yeteneklerle belirlenen yeni tür bir sınıflı toplum oluşmaktadır" demektedir. ABD Çalışma Bakam'nm ifadesiyle, halihazır toplumda gerekli becerilere sahip olmayan bir "alt sınıf vardır. Bunun yanında, "teknolojik gelişmenin dalgaları üzerinde yükselen bir üst sınıf mevcuttur. Bu kesim, üstün niteliklere sahipter. Bu sınıflar yanında, asıl ağırlığı oluşturan bir başka kesim ise, "endişeli sınıf olarak tanımlanmaktadır. "Giderek büyümekte olan bu kesimin, marjinal nitelikte becerileri vardır. Bu becerilerle bulunan işler, istikrarlı bir özellik göstermemektedir. Bu Houseman, op.cit., p. 1.

22 kesimde aile farklı iki kaynaktan gelir sağlamak zorundadır. Bugün İngiltere'de yeni girilen her 5 işten 3'ü marjinal iş niteliğindedir^." 2 KAMUDAN ÖZELE - ÖZELDEN İNTERNETE Bu teknolojik ve ekonomik değişmeler, beraberinde istihdamın yapısını, boş işler için ortaya çıkan ihtiyacın niteliğini de direkt bir biçimde etkileyerek getirmektedir. Esas itibariyle işverenler, "insan kaynaklarının dağılımında daha büyük bir esneklik talep etmeye başlamaktadır. Bu süreçte, emek talebinin yapısı hızla değişmekte, daha yüksek vasıflara sahip ve karmaşık bilgiye dayalı yeni işler için bilgi işçisi talepleri de hızla genişlemektedir. Bütün sektörlerde, daha etkin, daha yüksek kalitede ve daha hızlı artan verimlilik talepleri gelmektedir. Kuşkusuz, "Kamu İstihdam Hizmetleri" (KİH) de bu baskıları hissetmektedir. Özellikle "aktif iş piyasası programları"nın yürütülmesinde kamu istihdam hizmetleri daha fazla görev almaya başlamıştır. Ne var ki, kamu kurumları bu gittikçe artan iş yükünü karşılamada hızla artan bir şekilde yetersiz kalmaktadır. Bu durum, kamu kurumlarının özel istihdam bürolarıyla işbirliğini geliştirmelerine neden olmuştur. Gerçekten, "Özel İstihdam Büroları" (ÖİB) tartışması, tüm bu karmaşanın ortasındadır. Sosyal güvenlik yanında, özelleştirme eğilimlerin en hızlı bir biçimde ortaya çıktığı sektör, iş bulma hizmetleri olmuştur. Özellikle 181 Sayılı Sözleşme, bilgi çağındaki küresel dönüşümle uyumlu bir biçimde istihdam ilişkilerinde güçlü bir şekilde özelleştirme eğilimlerini getirmiştir. Aslında, toplumların geleceğini ekonomik büyüme belirlemekte, hızla artan iş fırsatları, ÖİB'nm toplumsal işlevlerini daha etkin ve dinamik ' Blanpain, R. (1994) "İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi ve Özel İstihdam Bürolarının Rolü", Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Bürolarımn Kuruluşu ve İşleyişi Semineri, Ankara : İİBK Yay., s. 32.

23 yapmalarına olanak sağlamaktadır. Ekonominin durgunlaştığı dönemlerde kamu istihdam kurumlarının daha fazla ön plana geçeceğini, buna karşın, toplumlar geliştikçe ÖÎB'nın daha etkin ve faal olacağını düşünmek hatalı olmayacaktır. UÇÖ'nün İkinci Dünya Savaşı'nı takiben konunun önemine dikkat çektiği ve bu konuda bir dizi Sözleşme ve Tavsiye Kararları gündeme getirdiği görülmektedir. 96 ve 181 Sayılı "Özel İstihdam Büroları Sözleşmeleri"ne ilaveten, UÇÖ, çalışma hayatının yönetiminde kabul ettiği 1978 tarihli ve 150 Sayılı "İşgücü Yönetimi Sözleşmesi" ve yine aynı yılda benimsediği 158 Sayılı Tavsiye Kararı ile bütünleştirilmiş istihdam ve diğer iş piyasası hizmetleri alanında bir uluslararası çalışma politikası oluşturmuştur^. Özellikle 181 Sayılı Sözleşme'nin 1997 yılında kabulünden sonra OECD'ye üye ülkelerde işe yerleştirmeyle ilgili yasal yenileme faaliyetlerinin hızla başladığını görüyoruz. Aslında, son 10 yıla kadar devletler, ülkelerin çoğunda işe yerleştirme faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynamıştır. İş piyasalarına müdahele eden yegane organ olarak devlet, emek arz ve talebini düzenleyen bir aracı olarak, esas itibariyle kamu gereksinmelerini düşünmüş ve bu piyasayı büyük ölçüde tek başına düzenlemiştir. Ayrıca, kendisini, ÖİB'nın yüksek ücretlerinden işçileri koruyan bir organ olarak Böylece, devlet iş piyasalarında tekel haline gelmiştir^. değerlendirmiştir. ^ Walwei, U (1998) Performance Evaluation of Public Employment Services - PES, (http://www.ilo.org/public/english/dialogue/govlab/papers/1998/pes/index.htm ), Geneva: ILO Publ., p. 2. Nordmann, J.L. (1997) "Opening Speech", Strategies Developed By the Public Employment Service in Response to Structural Changes in the Labour Market, (http://www.ilo.org/public/enghsh/dialogue/govlab/papers/1998/strapes/index. htm ), Geneva : WAPES / ILO Publ., p. 4.

24 5. İŞİ YARATMA - İŞİ KORUMA - İŞİ BULMA İstihdam hizmetlerinin amacı iş yaratmaktan ziyade, işsizlerle boş işleri birbiri ile buluşturmaktır. Eğer, istihdam hizmetleri yeterli bir iş olanağı yaratamazsa, onları tenkit etmek yerine, ekonominin yetersiz büyümesi nedeniyle çok fazla işsizi istihdam edecek yeterli işin yaratılmamış olması biçiminde olayı değerlendirmemiz gerekir. İş piyasalarının düzenlenmesinde modern istihdam kurumlarının rolü alanında yapılacak incelemeler, bir yandan halen istihdamdaki işgücünün işten çıkarmalara karşı korunması anlamında ele alınacağı gibi, aynı zamanda iş piyasası kurumlarının istihdamın korunması yanında, özellikle işlerini kaybeden işçilerin tekrar istihdam olanaklarına kavuşturulması biçiminde de düşünülebilir. Örneğin, istihdam güvencesi, işçi çıkarmalarında kullanılacak kriterler, ön izin koşulları tartışmaları yanında, işsiz kalanların yeniden istihdama sokulabilmesi için işe yerleştirme hizmetleri, yeniden meslek sahibi yapma ile ilgili eğitim programları bu arada sayılabilir^. İşletmelerin hızla artan ihtiyaçları, iş arayanların ümid ve endişeleri, istihdam hizmetlerini artan bir ölçüde karmaşık hale sokmaktadır. Bu gelişmeler içinde, hükümetler genel ve özel nitelikli çok sayıda istihdam politikasını yürürlüğe koymaya çalışmaktadır. Örneğin, işe alma ve eğitimin teşvik edilmesi veya bordro vergilerinin düşürülmesi bu arada sayılabilir. Gerçekte bu tedbirlerin işsizliğin azaltılmasındaki etkileri sınırlı olmaktadır. Bu dönemde geçici veya sürekli istihdam sorunlarıyla uğraşacak özel istihdam bürolarının geliştiğine de şahit oluyoruz. Ancak, bu gelişme de işsizlik artışına engel olamamış ve ekonomide dolaysız bir biçimde iş ' Dereli, T. (1991) Karşılaştırmalı Açıdan Emek Piyasalarında Modern İstihdam Kurumlarının Rol ve İşlevleri, Ankara, s. 25.

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Aralık2011 N201161 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı 25.10.2009 2009/21 Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı Ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu süreçte işsizler ordusunu en fazla büyüten ülkelerden biri olurken

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org. Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.tr Güven Sak Ankara, 29 Aralık 2005 Slide 3 Gündem Ekonomide yeni trendler

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Temmuz 2017 17 Temmuz 2017, İstanbul İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI 463 bin yeni işsize karşılık 519 bin yeni istihdam İstihdam artışı yavaşladı

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır.

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır. YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de kadınların işgücüne katılımı 2008 yılı itibariyle yüzde 24 tür. Bu oranla Türkiye, Ortadoğu ülkeleriyle aynı grupta yer alırken Güney Avrupa ile Latin Amerika ülkelerinin, hatta

Detaylı

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN İSTİHDAMA KATKISI Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası Enerji Verimliliği Danışmanı Türkiye de İstihdam Türkiye nin çalışma çağındaki nüfusu önümüzdeki

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 17 Mart 2015 SUNUM İÇERİĞİ 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2. ÜYE MEMNUNİYETİ VE LİDERLİK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Ticarileşme ve Sağlık Emek-Gücü

Ticarileşme ve Sağlık Emek-Gücü Ticarileşme ve Sağlık Emek-Gücü Özlem ÖZKAN Kocaeli Dayanışma Akademisi 1/13 Kapitalizmin yapısal krizi ile Baş edebilmek için Neoliberal ekonomik-politikalar Sermayenin sınırsız tahakküm programı Sermaye

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi

İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2016 15 Aralık 2016, İstanbul İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi Son Beş Yılda Bir Milyon Yeni İşsiz Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 6 Milyon 373 Bin

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık?

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? Ankara, 29 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Şimdi neredeyiz? Türkiye nin geçirdiği

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü 2011 Şubat 2012 Şubat Sayı % Sayı % Toplam 22.802 100,0 23.338 100,0 Ücretli veya yevmiyeli 14.001 61,4 14.668 62,9 İşveren 1.192 5,2 1.228 5,3 Kendi hesabına 4.685

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı