TÜRKIYE'DE IŞ PIYASASıNıN YENIDEN YAPıLANMASı: ÖZEL ISTIHDAM BÜROLARı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKIYE'DE IŞ PIYASASıNıN YENIDEN YAPıLANMASı: ÖZEL ISTIHDAM BÜROLARı"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINNO: TÜRKIYE'DE IŞ PIYASASıNıN YENIDEN YAPıLANMASı: ÖZEL ISTIHDAM BÜROLARı Hazırlayan: PROF. DR. NUSRET EKİN İSTANBUL 2001

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (ÎTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odasının görüşlerini yansıtmaz. Eylül 2001 ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Servisinden edinilebilir. Tel.: (212) Faks : (212) E. Posta : BASKI & CİLT ACAR MATBAACILIK A.Ş. Tel: (212) Pbx Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Ülkelerin bugün karşı karşıya bulundukları en önemli sorunlardan biri ekonomik ve sosyal bir problem olan işsizlik ve bununla mücadele politikaları dır. Ülkemizde ve dünyada giderek artan işsizlik, istihdam politikalarını daha önemli ve vazgeçilmez hale getirmiştir. Her ülkenin kendi sosyo-ekonomik koşulları çerçevesinde şekillendirdiği ve izlediği istihdam politikaları çerçevesinde en çok ihtiyaç duyulan kaynak ise bilgidir. Bir ülkedeki işsiz sayısının ve bunların özellikleri ile birlikte açık iş alanlarının bilinmesi ve bir arada değerlendirilmesini sağlayacak etkin bir sistem oluşturulması sorunun çözümünde değerli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Her ülkenin farklı şekilde organize ettiği bu sistem, gelişen teknoloji ve değişen koşullarla birlikte yeniden düzenlenmekte ve optimal çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde bu alanda hizmet vermek amacıyla oluşturulan ve herkes tarafından bilinen kurum ise eski adıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu, yeni adıyla Türkiye İş Kurumu'dur. Yeni adından da anlaşılacağı üzere, uzun yıllar hizmet vermeye çalışan kurumun yapısında ve işleyişinde çağın ve ülkemiz koşullarının gereklerine uygun yeniden yapılanma isteği ve beklentisi belirgindir. Halen reform tartışmaları ile birlikte gündemde bulunan özel istihdam büroları konusundaki tartışmaların değerlendirilmesi yanında diğer ülke uygulamalarından örnekler ve karşılaştırmaların yer aldığı araştırmamızın tüm üyelerimize, ilgililere ve yetkililere konuya ilişkin çalışmalarında yararlı olmasını diler, çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Prof. Dr. Nusret Ekin'e teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr. İsmail Özaslan

5

6 SUNUŞ Yaklaşık çeyrek yüzyıl önce işverenler, daktilo yazan, telefonlara bakan, teksir makinelerini tamir eden, asansörleri işleten eleman arayışı içindeydi. Hatta, gazetelerde kadın ve erkekler için farklı iş ilanlarına rastlanmaktaydı. Bugün işverenler "LAN işletimcisi", "masaüstü yayıncısı" (desktop publisher) ve "web dizaynın" gibi "Bilgi İşçileri" (Knowledge Worker) aramaktadır. Bugün iş arayanlar, artık gazete sayfalarmı değil, websitelerini karıştırmakta ve işlerini internet'ten bulmaktadırlar. Aynı zamanda, ofis teknolojilerinde elektrikli daktilolar ve benzeri ekipmanlar, yerini bilgisayarlara, dijital telefonlara terketmiş gözükmektedir. Gerçekten, Dünya yeni bir çağı yaşamaktadır. Bu çağm "Yeni Ekonomi"si (New Economy), teknolojiyle güçlendirilmiş, enformasyonla hızlandırılmış ve bilgiyle hareketlenmiştir. Çağm gerektirdiği gelişimi en hızlı takip eden, hatta onun itici gücü durumunda olan Amerikan Ekonomisi, tarihinin en güçlü dönemini yaşamaktadır. İşsizlik 30 senenin en düşük seviyelerine inmiş. Başkan Clinton döneminde 19 milyon yeni iş yaratılmıştır. Ücretler yükselmiş, prodüktivite artmış ve enflasyon düşmüştür\ Bu trend 2000'de biraz yavaşlamış, 200rde ise tekrar hızlanmaya başlamıştır. 21. yüzyılın enformasyona dayalı vasıf - yoğun ekonomisinin en belirgin özelliği şu cümleyle özetlenebilir: "Bilgiye sahip olmak herşeydir, büyümek ve gelişmek demektir". Böylece, Yeni Çağ'da iş piyasalarına baktığımızda, çok hızla gelişen belli başlı birkaç temel değişim gözlüyoruz. Bunlardan birincisi ve belki de en önemlisi, küresel bilgi çağma ayak uyduramayan ve yeni ekonomiye geçemeyen birçok ülkede, özellikle gelişen dünyada, işsizlik sorunlarının hızla artmasıdır. İkinci değişim, yeni bilgi çağı ^ Houseman, S.N. (1999) "Trends and Challenges for Work in the 21st Century - Executive Summary", Futurework, (http://www.dol.gov/dol/asp/public/tuturework/execsum.htm ), p. 3.

7 teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni meslek ve vasıflardır. Bu değişim, temelde sanayi işçiliğinden bilgi işçiliğine doğru ortaya çıkan çok önemli bir dönüşümü ifade etmektedir. Bu değişim, mavi yakalı ve sürekli hizmet sözleşmesiyle çalışan sanayi işçilerinin yerini, bilgi teknolojilerine bağlı olarak gelişen hizmet sektörlerinde sayıları hızla artan bilgi işçilerinin aldığı anlamına gelmektedir. Böylece, bu değişime bağlı olarak, işgücünde kadınların, "kısmi süreli" ve "atipik istihdam biçimleri"yle istihdam edilenlerin, geçici, mevsimlik ve süresi belirli hizmet akdi ile çalışanların sayısının çok hızla arttığı yeni bir işgücü yapısı ortaya çıkmaktadır. Çağın değişen istihdam yapısını daha açık anlayabilmek için "geçici işçi" istihdamıyla ilgili birbirine zıt gelişen tartışmalara bakmak lazımdır. Microsoft, yöneticilere; "geçici işçilere bağımlılığınızı kesiniz" derken, Washington Post, "vasıflı işçiler işe alınmak için değil, kiralanmak içindir" diyerek geçici işçilerin önemini vurgulamaktadır. Sonuçta toplumlar. Sanayi Devrimi'nin getirdiği köklü dönüşümlere benzer yeni çağın değişimlerini 200 yıl aradan sonra tekrar farklı biçimde yaşamaya başlamaktadırlar. Bu dönüşümün tam ortasında "iş piyasalarının yeniden yapılandırılması" ve "çalışma yaşamının esnekleştirilmesi" tartışmaları vardır. Bir yandan artan esneklik yaklaşımları, diğer yandan yeni atipik istihdam biçimlerinin ekonomik yaşamda hızla çeşitlenerek artması, hızlı özelleştirme eğilimleri ve nihayet küresel ekonomide "rekabet gücü" tartışmalarının öncelikle ön plana çıkması, temelde iş piyasası kurumlarının da sanayi çağının geleneksel yapılarından, küresel ekonomilerin yeni ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gereğini doğurmuştur. Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak, geleneksel iş piyasalarının yeniden yapılanması ve "kamu aktif iş piyasası tedbirleri"nin güçlendirilmesi yaklaşımları yanında, esnek ve dinamik yapılarıyla "Özel İstihdam Büroları"

8 (Private Employment Agencies)'nm hızla iş piyasalarında yer aldığım görüyoruz. İşsizlik Sigortası'nm kurulması, sosyal güvenlik sisteminin reforma tabi tutulması, iş yasalarının çağın gereklerine uygun bir biçimde yeniden düzenlenerek esnekleştirilmesi, özel istihdam kurumlarını Türkiye'nin gündemine canlı bir tartışma konusu olarak sokmuştur. İstihdam sorunlarınm çözümünde kuşkusuz sadece işlerin yaratılması yetmemekte, işçi ile işi buluşturmak, çağın tüm olanaklarını kullanarak sosyal korumalarla güçlendirilmiş bir mekanizma içinde aktif iş piyasası politikası uygulamak gerekmektedir. Takibeden açıklamalarnnızda, tarihsel gelişimi içinde, ilk önce dünyada, özellikle AB ülkelerinde Özel İstihdam Bürolan'nm gelişimi ele alınacak, nihayet, konu Türkiye açısından değerlendirildikten sonra, bir model arayışına çalışılacaktır. İstanbul Ticaret Odası'nm böyle canlı ve güncel bir konuyu, bir araştırma konusu yapmasmı teşekkürle karşılamak gerekir. Özellikle bu alandaki çalışmaları bir sistem bütünlüğü içinde ele almamıza olanak sağlayan Yönetim Kurulu'na ve onun değerli Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN ile yardımcıları Sayın Dr. Renan BAYKAN ve Sayın Dr. Cengiz ERSUN'a gösterdikleri ilgi ve destekden dolayı en içten teşekkürlerimi sunarım. Diğer bir teşekkürüm ise, sürekli yardım ve destekleri için eşim Ceyhan EKİN'e ve katkıları için bölümümüz mensuplarından genç bilimadamı, meslektaşım Süleyman ÖZDEMİR'e dir. Kuşkusuz bütün dileğimiz. Özel İstihdam Kurumları'nın Türkiye'deki "üretken istihdamın" genişletilmesi tartışma ve gayretlerine dikkati çekici katkılar yapmasıdır. Suadiye, Haziran 2001 Dr. Nusret EKİN

9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 SUNUŞ 3 İÇİNDEKİLER 6 TABLOLAR 12 KISALTMALAR 13 GİRİŞ DÖNÜŞÜMÜ YAKALAYAN RİSKLERİ ALTEDER KAMUDAN ÖZELE-ÖZELDEN İNTERNETE İŞİ YARATMA-İŞİKORUMA-İŞİBULMA 21 l. BÖLÜM ÖİB'NIN ÇEŞİTLERİ, ARTAN ETKİNLİĞİ VE UÇÖ SÖZLEŞMELERİ L İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 27 A. YENİ ÇAĞ VE GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLER 27 /. DÖNÜŞEN KURALLAR FARKLİ İŞ TÜRLERİ YENİ ŞİRKET YAPILARI 28 B. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE İŞSİZLİĞİN ÖNEMİ 29 C. KÜRESEL DÜNYA'DA İŞSİZLİK VE YOKSULLUK 32 D. GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE İŞSİZLİĞİN YAPISI 34 GELİŞMİŞ ÜLKELERDE İŞSİZLİK VEÖİB GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İŞSİZLİK VEÖİB 37 E. BATI'DA İŞSİZLİK VE İŞ PİYASASI POLİTİKALARI 38 /. ARTAN İŞSİZLİK-HIZLANAN AKTİF POLİTİKALAR İSTİHDAM ARTIŞINI ÖNGÖREN YAKLAŞIMLAR İSTİHDAM VE "A VRUPA SOSYAL MODELİ" BATI'DA "GEÇİCİİŞLER" ARTİYOR MU? 44 F. ESNEKLİK VE ÖİB 45 G. ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ YURTDIŞINA İŞÇİ YOLLAMADA ÖİB'NIN BAŞARİSİ ÇAĞIN AYIBI: ZORUNLU ÇALİŞMA VE KÖLE TİCARETİ 52 a. Moritanya 54 b. Sudan 54 c. Brezilya 55

10 d. Haiti 55 e. Tayland 56 f. Benin 56 II. KAVRAMLAR VE ÖİB TANIMLAR 57 A. KAVRAMLAR 57 B. İSTİHDAM HİZMETLERİNDE MODELLER 59 C. İSTİHDAM KURUMLARİNİN GÖREVLERİ 59 D. ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ ÇEŞİTLERİ "ARACI KURUMLAR" (Mediaîiors) 61 a. ''Ücretli Bürolar" (Fee - Charging Agencies) 61 b. ''Yurtdışı İstihdam Büroları" (Agencies for Employment Abroad) 61 c. "Yabancı Uyruklu İşçi Getirme ve Yerleştirme Büroları" (Agencies for the Recruitment and Placement of Foreign Nationals). 61 d. "Yönetici Araştıran ve Seçen Bürolar" (Executives Search and Selection Agencies) 62 e. "Eğitim ve İşe Yerleştirme Kuruluşları" (Training and Placement Institutions) "VASIFSAĞLAYANLAR" (Skill Providers) 62 a. "Geçici İstihdam Büroları" (Temporary Employment Agencies) 63 b. "Eleman Kiralama Hizmetleri" (Manpower Lending Sei'vices)...63 c. "Kariyer Yönetimi Büroları" (Carier Management Agencies) 63 d. "İstihdam Şirketleri veya Aracı Birlikler" (Employment Companies or Intermediary Associations) "DOLAYSIZ HİZMET SAĞLAYANLAR" (Direct Service Providers) 64 a. "Şirket Dışında İşe Yerleştirme" (Outplacement Agencies)..., 64 b. "İş Arama Danışmanlıkları" (Job Search Consultancies) 65 c. "Personel Yönetimi Danışmanlıkları" (Staff Management Consultancies) 65 d. "İş İlanı Veren Bürolar" (Agencies Which Manage Job Advertising Space) 65 e. "İstihdam Veri Tabanını Kullanan Bürolar" (Agencies Using Employment Databases) 66 m. UÇÖ SÖZLEŞMELERİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 66 A. ULUSLARARASI DÜZENLEMEDE YENİ BİR YAKLAŞIM B. UÇÖ'NÜN İSTİHDAMLA İLGİLİ SÖZLEŞME VE TAVSİYELERİ 68 C. ÖİB KONUSUNDA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 70 L 1919 Tarih ve 2 Saydı "İşsizlik Hakkında Sözleşme" Tarih ve 34 Saydı "Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme " 72 J. I94S Tarihve88Sqyılı ''İş ve İşçi Bulma Servisi lûındnıası Hakkında Sözleşme" Taıihve 96 Saydı "ÜcretU İstihdam Büroları Hakkında Sözleşme" Tarih ve 122 Saydı "İstihdam Politikası Hakkında Sözleşme" Tarih ve 181 Saydı "Özelİstihdam Büroları Sözleşmesi" 76 a. Yeni Bir Sözleşme Gereksinmesi 76 aa) Daha Önceki Düzenlemenin Doğurduğu Karmaşa ab) 1997 Öncesi Bazı Üye Ülkelerdeki Uygulamalar, 77 b. 181 Sayılı Yeni Sözleşmenin Getirdikleri 79

11 aa) Özgür Girişimcilik Hedefi 79 ab) Ücretsiz Hizmet Hedefi 79 ac) îş Arayanlarm Korunması Hedefi 80 ad) Bürolarm Yasal Statülerinin Esasları 82 ae) KİH-ÖİB İşbirliği Tarih ve 188 Sayılı "Özelİstihdam Bürolarına İlişkin Tavsiye Karan"85 a. Tavsiyeye Göre İşçilerin Korunması 85 b. Tavsiyeye Göre, KİH - ÖİB Arasındaki İlişkiler 87 II. BÖLÜM ÖİB'NIN GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDE YENİ İŞGÜCÜ KAYNAKLARI L ÖİB'NIN GELİŞİMİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 91 A. ÖİB'NIN TARİHSEL GELİŞİMİ 91 B. ÖİB'NIN ARTAN ÖNEMİ 93 C. ÖİB'NA YÖNELMENİN NEDENLERİ İŞLETMELERİN ÖRGÜT YAPISINDA DEĞİŞİM İŞGÜCÜ PİYASASINDA DÖNÜŞÜM REKABET ANLAYIŞINDA DÖNÜŞÜM. 97 D. İSTİHDAMDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ 97 E. ÖİB'NIN ÜSTÜNLÜKLERİ 99 II. ÖİB VE KİH'NİN KARŞILAŞTIRILMASI 100 A. "FIRSATLAR Mİ", "GÜVENLİK Mİ" TARTİŞMASİ 100 B. İSTİHDAMIN İKİ AYAĞİ: REKABET MÎ, BÜTÜNLEŞME Mİ? KİH'İN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI KİH REFORMU GEREĞİ 105 C. ÖİB İLE İLGİLİ ÜLKE UYGULAMALARI 106 I. AVUSTURYA : " KİH'DE KALİTE YÖNETİMİ" ALMANYA : "ZAMANLA ZAYIFLAYAN KİH" BELÇİKA : "SÜREKLİ KİH, GEÇİCİ ÖİB" DANİMARKA : "ÖİB VEENFORMEL KANALLAR" FRANSA : "ÖZGÜNMODELLER, KARMAŞIK YAPILAR" HOLLANDA : " MERKEZ - DIŞI ÖRGÜTLENME" İNGİLTERE: "ÖİB UZUN BİR GEÇMİŞ" / / 5 8 İSPANYA : "KİH'DEN ESNEK İŞ PİYASALARINA" İTALYA : "YAVAŞ DÖNÜŞEN KATI SİSTEM" İSVİÇRE: "YAYGINÖİB UYGULAMASI" 116 II. JAPONYA : "GELENEKSEL İSTİHDAM VE ESNEKLİK" 118 D. ÜLKELERİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 120 E. ÖİB İLE İLGİLİ FARKLI YASAL DÜZENLEMELER 121 F. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ÖİB 122

12 1. A VRUPA İŞ PİYASASI'NDAKİ DEĞİŞMELER / A VRUPA -DA ÖİB 'NJN ARTAN ETKİNLİĞİ ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ROLÜ: CIETTve WAPES 125 III. GÜNÜMÜZDE İŞGÜCÜ TEMİN KAYNAKLARI 127 A. KİH VE ÖİB DIŞINDA PERSONEL TEMİN OLANAKLARI İÇ KAYNAKLARDAN ADAY BULUNMASI DIŞ KAYNAKLARDAN ADAY SAĞLANMASI 128 a. Dış Kaynak Çeşitleri 128 b. Dış Kaynaklardan Aday Sağlama Yolları 729 B. İNSAN KAYNAĞI SEÇİMİ VE İNTERNET "ELEKTRONİK İSTİHDAM KURUMLARİ" (EİKJ'NIN GELİŞİMİ İNTERNETİN İNSAN KA YNAĞI TEMİN YÖNTEMLERİ 138 a. "On - Line " Özel İstihdam Büroları 139 b. Kurumsal "Websiteleri" 140 c. Diğer Elektronik Uygulama Biçimleri EİK'NINDEĞERLENDİRİLMESİ 142 a. EİK'nın Yararları 142 b. EİK'nın Sakıncaları 144 III. BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞ PİYASALARININ YENİDEN YAPILANMASI I. İSTİHDAMIN NİTELİĞİ VE İŞ PİYASALARININ DÖNÜŞÜMÜ A. TÜRKİYE'DE İSTİHDAMIN GELİŞİMİ 149 ;. TEMEL DÖNÜŞÜMLER İŞSİZLİĞİ YANSITMA YAN ORANLAR İŞSİZLİĞİN YAPİSAL NİTELİKLERİ 153 B. İŞSİZLİĞİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ 158 C. REKABET GÜCÜNÜ ZAYIFLATAN İSTİHDAM POLİTİKALARI 161 n. TÜRKİYE'DE KİH'NİN GELİŞİMİ 164 A. EMEK PİYASASININ YENİDEN YAPILANMASINA DOĞRU 164 B. "İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU" (İİBK)'NUN TARİHÇESİ 165 C. İŞ PİYASALARINDA İÎBK'NUN ETKİNLİĞİ YETERSİZ KAYNAKLAR SINIRLI ETKİNLİK KURUM- DIŞI İŞ ARAMA ÇABALARİ / GİTTİKÇE ZAYIFLAYAN BAŞVURULAR 171 D. TÜRKİYE'DE KİH MODELİNİ TERCİH NEDENLERİ 174 E. YENİDEN YAPILANMA GİRİŞİMLERİ 175 F. REFORM ÇALIŞMALARI VE TARTIŞMALARI 176

13 III. İSTİHDAM HİZMETLERİNDE KİH'DEN ÖİB'NA 179 A. İSTİHDAM HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME EĞİLİMLERİ 179 B. "TARIMDA ÜCRETLİ ÖZEL ARACILIK" (TÖA) 180 C. TÜRKİYE'DE ÖÎB İLE İLGİLİ YASALAR 182 D. İŞKUR'UN KURULMASI VE FAALİYETLERİ 183 l.işkur'u OLUŞTURAN KHK'NİN ESASLARI KURUMUN ORGANLARİ İŞKUR'UN GÖREVLERİ İŞSİZLİK VE İŞKUR'UN GÖREVLERİ GÖREV ALANINDA YENİ BOYUTLAR 189 E. İŞKUR'LA GELEN YASAL DÜZEN VE ÖİB İŞKUR VE ÖİB'NINDENETİMİ ÖİB'İN FAALİYETİ İÇİN GEREKLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER GENEL DEĞERLENDİRME 194 F. İŞSİZLİK SİGORTASI VE ÖİB İLE İLİŞKİSİ 196 /. İŞSİZLİK SİGORTASI 'NIN GERÇEKLEŞMESİ 196 a. Sistemi Bütünleyen İleri Bir Adım 196 b. İşsizlikten İşsizlik Sigortası 'na 198 c. Yasanın Temel Düzenlemeleri İŞSİZLİK-İŞKUR-İŞSİZLİK ÖDENEĞİ-AKTİF İŞ PİYASASI ÖNLEMLERİ REFORMA GENEL BİR BAKIŞ 204 IV. BÖLÜM KÜRESELLEŞMENİN İKİ YÜZÜ VE MODEL ARAYIŞLARI L "İNSAN TİCARETİ" VE "YABANCI KAÇAK İŞÇİLER" 209 A. İŞE KOŞAN KAÇAK GÖÇMENLER 209 B. GENİŞLEYEN KAYIT - DIŞI KAÇAK İSTİHDAM 210 C. KARMAŞIK SORUNA GENEL BAKIŞ 211 n. YENİ ÇAĞDA FABRİKADAN "BİLGİ İŞÇİLİĞİ"NE 213 A. BOLLUK VE KITLIK BİRARADA : ARTAN BİLGİ İŞÇİSİ TALEBİ 215 B. "BİLGİ GÖÇMENLERİ"NE AÇILAN KAPILAR 219 C. ÇALIŞANLAR HERŞEYİ BİLMEK VE FARKLI OLMAK ZORUNDADIR..222 IH. GELECEĞE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 224 A. TÜRKİYE'DE "ELEKTRONİK İSTİHDAM HİZMETLERİ" İNTERNETLE ARTAN İŞ FIRSATLARI MEDYA'DA İNSAN KAYNAKLARI 227 B. İŞ BULMA HİZMETLERİNİN GELECEĞİ 228 C. TÜRKİYE İÇİN ÖİB İLE İLGİLİ TEMEL TERCİHLER 229

14 SONUÇ AB'NİNÖİB TERCİHİ 2S1 2. BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİLİ BÜTÜNLEŞME FONKSİYONUNU YİTİRMEMİŞ YENİDEN YAPILANMIŞ KİH İNTERNETLE HIZLANAN ÖİB ÇEŞİTLENEN VE ARTAN ETKİNLİK İŞKUR'LA SÜREN REFORMLAR 236 KAYNAKLAR 237

15 TABLOLAR TABLO 1 - OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK ORANLARI (%) ( ) 37 TABLO 2 - ''ESNEK ÇAUŞMA'' KARŞISINDAKİ ENGELLER ('İSTİHDAMIN KORUNMASr'NA İLİŞKİN YASALARINKATIUK DERECESİ 45 TABLO 3-ASYA ÜLKELERİNDEKİ UUJSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ. 47 TABLO 4 - YURTİÇİ İŞGÜCÜ PİYASASINDA GELİŞMELER, (15+ YAŞ J 38 TABLO 5 - GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ÜCRETLİLERİN ORANI (%), TABLO 6-TÜRKİYE'DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 150 TABLO 7-İŞ ARADIKLARI KANALA GÖRE İŞSİZLER 164 TABLO 8 - İŞSİZLERDEN İİBICNA BAŞVURANLAR VE İŞE YERLEŞTİRİLENLER, (

16 KISALTMALAR AB ABD Ar-Ge C. Çev. CIETT CV ÇSGB EİK ETUC GİB HÎA Ibid URA ILO l.ü. ÎHSGH ÎİBK İŞKUR KHK KÎH KİT Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Araştırma - Geliştirme Cilt Çeviren The International Confederation of Private Employment Agencies (Uluslararası Özel İstihdam Kurumları Konfederasyonu) Curriculum Vitae (Özgeçmiş) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Elektronik İstihdam Kurumları European Trade Union Confederation (Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Geçici İstihdam Büroları Hane Halkı İşgücü Anketi Bir Önceki Eser International Industrial Relations Associations (Uluslararası Endüstri İlişkileri Derneği) International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü) İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş ve İşçi Bulma Kurumu Türkiye İş Kurumu Kanun Hükmünde Kararname Kamu İstihdam Hizmetleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri

17 MESS OECD op.cit. ÖİB P- PE PES Publ. RG s. S. SGK SSK TÖA TİSK Türk - İş u.ü. UÇÖ vb. Vol. WAPES Yay. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Organization for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Adı Geçen Eser (a.g.e.) Özel İstihdam Büroları Page - Pages (Sayfa) Private Employment Agencies (Özel İstihdam Büroları) Public Employment Services (Kamu İstihdam Hizmetleri) Publications (Yayını) Resmi Gazete Sayfa - Sayfalar Sayı Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu Tarımda Ücretli Özel Aracılık Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Uludağ Üniversitesi Uluslararası Çalışma Örgütü ve benzerleri Volume (Cilt) World Associations of Public Employment Services (Dünya Kamu İstihdam Hizmetleri Örgütü) Yayınları - Yayını

18 GİRİŞ i. DÖNÜŞÜMÜ YAKALAYAN RİSKLERİ ALTEDER Yeni yüzyıla doğru insanlık tarihi Üçüncü Büyük Devrim'ini yaşamakta ve çok yönlü radikal bir değişimin içine girmektedir. Tarım ve Sanayi Devrimleri'yle gelişen süreç içinde insanlığın yeni bir devrime tanık olduğunu görüyoruz. "Post - modern çağ", "sanayi - ötesi çağ", "dijital çağ", "enformasyon çağı" ve son zamanlarda kullanılan biçimiyle "bilgi çağı" veya "küresel bilgi çağı" beraberinde çok yönlü tartışmaları da getirmiştir. Sanayi Devrimi'nin en kıymetli üretim faktörü olan sermaye, toprak, fabrikalar yerini, bu çağın en stratejik üretim faktörü olan "bilgi"ye terketmiştir. "Bilgi, bilgisayarlarla insanların parmaklarının ucundadır artık." Küreselleşmeyle, bu dönüşüm baş döndürücü bir hızla bütün toplumları etkisi akına almaktadır. Yeni teknolojilere dayalı "yeni ekonomi", "sanayi dönemi işlerinden tamamen farklı olarak, genellikle hizmetler sektörü içinde yer alan, yoğun bilgi, vasıf gibi yüksek nitelikler gerektiren yeni işler yaratmıştır. Bu dönemde işsizliğin yapısı da değişmiştir. Geleneksel işsizlik tipleri yanında bu işsizliğin bir kısmını da, kendilerini yeni çağın niteliklerine uyduramamış işçiler oluşturmaktadır." "Özellikle 21. yüzyıla doğru, çok boyutlu dinamik dönüşümler yanında "iş piyasası"nın da köklü biçimde değiştiğini görüyoruz. Bu değişmelerin en önemli boyutunu bilgi, iletişim, ulaşım ve enerji sektörlerindeki çok köklü gelişmeler oluşturmaktadır." Son 20 yılda işsizliğin hızla artması ve yüksek seviyede sürekliliğini koruması, beraberinde çok sayıda sosyal sorunu da getirmiştir. Bu sorunlar, aynı zamanda ve birlikte ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bu problemler gençlerin

19 işsizliği, uzun süreli işsizlik, vasıfsız işçilerin karşılaştığı güçlükler, yaşlı işçiler ve benzeri nitelikte iş piyasası sorunları olabilir. Böylece, istihdam gittikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Gerçekten, 20. yüzyılın son çeyreğinde herşey büyük bir dönüşüme uğramıştır. Bu değişimlerin en dikkati çekicileri, özellikle "istihdam ilişkilerinde" (employment relations) yaşanmıştır. Birçok firma, teknolojik ve ekonomik yapılı bu yeni baskılar yüzünden, işgüçlerinin seviyesini aşağı doğru düşürürken, esas itibariyle esnek istihdam sözleşmeleri imzalamak ve "yalın yönetim" sistemleri uygulamak durumunda kalmışlardır. Sendikaların güç kaybıyla, endüstrileşmiş piyasa ekonomilerinde toplu pazarlıkta da daralma gözlenmiştir. Sanayi Devrimi'nden bu yana, uzun bir gelişim sürecinde, "istihdam ilişkileri" büyük çaplı imalat sanayii işyerlerine, istikrarlı ve güvenli kamu sektörü iş piyasalarına, güçlü sendikalara ve toplu pazarlık sistemlerine dayalı olarak sürüp gitmiştir. Bu sistem, 1960 ve 70'lerde doruk noktasına ulaşmıştır. 1980'in ortalarından 1990'ların sonuna doğru işsizlik yükselmiş, sosyal koruma sistemi zayıflamış, sendikacılık güç kaybetmiş ve örgütlü işçilerle işverenler arasındaki denge, işverenler lehine değişmeye başlamıştır. İstihdam ilişkilerinin yeni bir şekle girmesiyle, işverenle işçiler arasındaki "sosyal sözleşme" (social contract) de değişmeye başlamıştır. ABD'de bu illişkiler "yeni düzen" (new deal) şeklinde yavaş yavaş gelişerek bir sosyal sözleşme haline dönüşmüştür. Bu yaklaşımın temel özelliği "sıkı çalışma, başarı, sadakat, güvenlik, adil muamele, saygınlık ve statü"dür. Maddi anlamda bunun manası, kıdemle birlikte artan iş ve gelir güvenliği, artan hayat standartları ve emeklilik için yapılan tasarruflardır^." ^ Wickham, J. (ed.) (1997) The Search for Competitiveness and Its Implications for Employment, Fifth IIRA European Regional Industrial Relations Congress, August 1997, Dublin - Ireland : Oak Tree Press, p. 6.

20 Birçok halde bu yaklaşım, endüstri toplumlarındaki bütün işçileri kavramasa dahi, birçok insanın en büyük idealini oluşturmuştur. Ülkelerin bazılarında ise, toplumun birçok kesiminin mutluluğunda devlet anahtar rolü oynamıştır. İstihdam ilişkilerindeki değişimin nedenleri çok değişik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bazı yazarlar, üretim piyasalarının küreselleşmesinin artan bir rekabet baskısı yarattığını ve daha büyük bir işbölümüne yolaçtığını ileri sürmektedirler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle gittikçe yükselen bireysel iş yasaları ve endüstri ilişkileri sistemleriyle korunmuş çalışma hayatı, özellikle son 20 senede keskin bir yapısal değişim göstermiştir. Günümüzde, çalışanlar dünyasında işçilerin önemli bir kısmı resmi iş piyasası ve ona bağlı olarak ortaya çıkan düzenleyici süreçlerden uzak çalışmaktadır. Endüstrileşen ülkelerin çoğunda, enformel sektör hızla büyümekte ve Dünya ekonomisinde ortaya çıkan rekabet nedeni ile iş piyasaları daha güçlü bir biçimde esnekleşmektedir. Atipik istihdam şekillerinin hızla büyümesi, bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, bilgi çağında kazananlar ve kaybedenler arasındaki açıklık gittikçe genişlemektedir. Görünürde bu konuda dikkati çeken bir gelişme de yoktur. UÇÖ, çalışma hayatındaki etkileri belirsiz bir "Temel Haklar Deklarasyonu" yayınlamakla beraber, daha köklü bir yaklaşımı benimsememiştir^. Günümüzde çalışan insanlar, çalışma hayatı boyunca ekonomik güvenlik konusuna haklı olarak çok büyük bir önem vermektedirler. Ayrıca, iş hayatıyla aile hayatı arasında bir dengenin kurulması, güvenli ve adil bir işe sahip olma, üzerinde en fazla durulan konulardır. Kuşkusuz bu ihtiyaçların karşılanması, büyük ölçüde bugün de, gelecekte de işgücü ve işyeri koşullarını ^ Uçkan, B. (1998) "Küreselleşme ve Devletin İş Piyasalarındaki Rolü", Çimento İşveren Dergisi Mart 1998, C: 12, S: 12, s. 2, 7.

21 belirleyecektir. İşçilerin güven duygusu, birçok hallerde işverenin rekabet endişesiyle çatışabilir. İleri sürüldüğüne göre, "çağın dönüşümlerini yakalayanlar, onun risklerini kolaylıkla altederek yarattığı fırsatlardan yararlanacaklardır"^." 1990'lardan sonra istihdam sorunlarının öneminin artmasıyla, Avrupa'da ilk kez son yıllarda yaşanan "işi yolunda giden ekonomiler"de sistemin ve beklentilerin çöküşüyle karşılaşılmıştır. Bu nedenle İsveç Başbakanı, 1994'lerde, "tarihte ilk kez çocukların ve gençlerin durumları kendilerinden bir önceki kuşağa göre daha da kötü olmaktadır" demiştir. Aynı tarihlerde Birleşmiş Milletler'in bir raporunda, yeni bir istihdam dokusundan bahsedilerek, "bu dokunun özelliği, merkezde yer alan az sayıda, tam zamanlı çalışan ve yüksek vasıflı işgücünün çevresinde, düşük vasıflı, ancak iş olduğunda çalıştıralan daha geniş bir kitlenin varlığıdır" değerlemesi yapılmıştır. O tarihlerde Fransa'da yapılan bir araştırmada, gençler, "gelecek konusunda endişeliyiz ve korku içindeyiz" demişlerdir. Bu yeni çalışma yaşamını, bir yazar "çöküş halinde bulunan bir çalışma dünyası" olarak vasıflandırmakta, "bugün dünyada doğuştan değil, ama sahip olunun beceri ve yeteneklerle belirlenen yeni tür bir sınıflı toplum oluşmaktadır" demektedir. ABD Çalışma Bakam'nm ifadesiyle, halihazır toplumda gerekli becerilere sahip olmayan bir "alt sınıf vardır. Bunun yanında, "teknolojik gelişmenin dalgaları üzerinde yükselen bir üst sınıf mevcuttur. Bu kesim, üstün niteliklere sahipter. Bu sınıflar yanında, asıl ağırlığı oluşturan bir başka kesim ise, "endişeli sınıf olarak tanımlanmaktadır. "Giderek büyümekte olan bu kesimin, marjinal nitelikte becerileri vardır. Bu becerilerle bulunan işler, istikrarlı bir özellik göstermemektedir. Bu Houseman, op.cit., p. 1.

22 kesimde aile farklı iki kaynaktan gelir sağlamak zorundadır. Bugün İngiltere'de yeni girilen her 5 işten 3'ü marjinal iş niteliğindedir^." 2 KAMUDAN ÖZELE - ÖZELDEN İNTERNETE Bu teknolojik ve ekonomik değişmeler, beraberinde istihdamın yapısını, boş işler için ortaya çıkan ihtiyacın niteliğini de direkt bir biçimde etkileyerek getirmektedir. Esas itibariyle işverenler, "insan kaynaklarının dağılımında daha büyük bir esneklik talep etmeye başlamaktadır. Bu süreçte, emek talebinin yapısı hızla değişmekte, daha yüksek vasıflara sahip ve karmaşık bilgiye dayalı yeni işler için bilgi işçisi talepleri de hızla genişlemektedir. Bütün sektörlerde, daha etkin, daha yüksek kalitede ve daha hızlı artan verimlilik talepleri gelmektedir. Kuşkusuz, "Kamu İstihdam Hizmetleri" (KİH) de bu baskıları hissetmektedir. Özellikle "aktif iş piyasası programları"nın yürütülmesinde kamu istihdam hizmetleri daha fazla görev almaya başlamıştır. Ne var ki, kamu kurumları bu gittikçe artan iş yükünü karşılamada hızla artan bir şekilde yetersiz kalmaktadır. Bu durum, kamu kurumlarının özel istihdam bürolarıyla işbirliğini geliştirmelerine neden olmuştur. Gerçekten, "Özel İstihdam Büroları" (ÖİB) tartışması, tüm bu karmaşanın ortasındadır. Sosyal güvenlik yanında, özelleştirme eğilimlerin en hızlı bir biçimde ortaya çıktığı sektör, iş bulma hizmetleri olmuştur. Özellikle 181 Sayılı Sözleşme, bilgi çağındaki küresel dönüşümle uyumlu bir biçimde istihdam ilişkilerinde güçlü bir şekilde özelleştirme eğilimlerini getirmiştir. Aslında, toplumların geleceğini ekonomik büyüme belirlemekte, hızla artan iş fırsatları, ÖİB'nm toplumsal işlevlerini daha etkin ve dinamik ' Blanpain, R. (1994) "İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi ve Özel İstihdam Bürolarının Rolü", Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Bürolarımn Kuruluşu ve İşleyişi Semineri, Ankara : İİBK Yay., s. 32.

23 yapmalarına olanak sağlamaktadır. Ekonominin durgunlaştığı dönemlerde kamu istihdam kurumlarının daha fazla ön plana geçeceğini, buna karşın, toplumlar geliştikçe ÖÎB'nın daha etkin ve faal olacağını düşünmek hatalı olmayacaktır. UÇÖ'nün İkinci Dünya Savaşı'nı takiben konunun önemine dikkat çektiği ve bu konuda bir dizi Sözleşme ve Tavsiye Kararları gündeme getirdiği görülmektedir. 96 ve 181 Sayılı "Özel İstihdam Büroları Sözleşmeleri"ne ilaveten, UÇÖ, çalışma hayatının yönetiminde kabul ettiği 1978 tarihli ve 150 Sayılı "İşgücü Yönetimi Sözleşmesi" ve yine aynı yılda benimsediği 158 Sayılı Tavsiye Kararı ile bütünleştirilmiş istihdam ve diğer iş piyasası hizmetleri alanında bir uluslararası çalışma politikası oluşturmuştur^. Özellikle 181 Sayılı Sözleşme'nin 1997 yılında kabulünden sonra OECD'ye üye ülkelerde işe yerleştirmeyle ilgili yasal yenileme faaliyetlerinin hızla başladığını görüyoruz. Aslında, son 10 yıla kadar devletler, ülkelerin çoğunda işe yerleştirme faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynamıştır. İş piyasalarına müdahele eden yegane organ olarak devlet, emek arz ve talebini düzenleyen bir aracı olarak, esas itibariyle kamu gereksinmelerini düşünmüş ve bu piyasayı büyük ölçüde tek başına düzenlemiştir. Ayrıca, kendisini, ÖİB'nın yüksek ücretlerinden işçileri koruyan bir organ olarak Böylece, devlet iş piyasalarında tekel haline gelmiştir^. değerlendirmiştir. ^ Walwei, U (1998) Performance Evaluation of Public Employment Services - PES, (http://www.ilo.org/public/english/dialogue/govlab/papers/1998/pes/index.htm ), Geneva: ILO Publ., p. 2. Nordmann, J.L. (1997) "Opening Speech", Strategies Developed By the Public Employment Service in Response to Structural Changes in the Labour Market, (http://www.ilo.org/public/enghsh/dialogue/govlab/papers/1998/strapes/index. htm ), Geneva : WAPES / ILO Publ., p. 4.

24 5. İŞİ YARATMA - İŞİ KORUMA - İŞİ BULMA İstihdam hizmetlerinin amacı iş yaratmaktan ziyade, işsizlerle boş işleri birbiri ile buluşturmaktır. Eğer, istihdam hizmetleri yeterli bir iş olanağı yaratamazsa, onları tenkit etmek yerine, ekonominin yetersiz büyümesi nedeniyle çok fazla işsizi istihdam edecek yeterli işin yaratılmamış olması biçiminde olayı değerlendirmemiz gerekir. İş piyasalarının düzenlenmesinde modern istihdam kurumlarının rolü alanında yapılacak incelemeler, bir yandan halen istihdamdaki işgücünün işten çıkarmalara karşı korunması anlamında ele alınacağı gibi, aynı zamanda iş piyasası kurumlarının istihdamın korunması yanında, özellikle işlerini kaybeden işçilerin tekrar istihdam olanaklarına kavuşturulması biçiminde de düşünülebilir. Örneğin, istihdam güvencesi, işçi çıkarmalarında kullanılacak kriterler, ön izin koşulları tartışmaları yanında, işsiz kalanların yeniden istihdama sokulabilmesi için işe yerleştirme hizmetleri, yeniden meslek sahibi yapma ile ilgili eğitim programları bu arada sayılabilir^. İşletmelerin hızla artan ihtiyaçları, iş arayanların ümid ve endişeleri, istihdam hizmetlerini artan bir ölçüde karmaşık hale sokmaktadır. Bu gelişmeler içinde, hükümetler genel ve özel nitelikli çok sayıda istihdam politikasını yürürlüğe koymaya çalışmaktadır. Örneğin, işe alma ve eğitimin teşvik edilmesi veya bordro vergilerinin düşürülmesi bu arada sayılabilir. Gerçekte bu tedbirlerin işsizliğin azaltılmasındaki etkileri sınırlı olmaktadır. Bu dönemde geçici veya sürekli istihdam sorunlarıyla uğraşacak özel istihdam bürolarının geliştiğine de şahit oluyoruz. Ancak, bu gelişme de işsizlik artışına engel olamamış ve ekonomide dolaysız bir biçimde iş ' Dereli, T. (1991) Karşılaştırmalı Açıdan Emek Piyasalarında Modern İstihdam Kurumlarının Rol ve İşlevleri, Ankara, s. 25.

Fotoğraf: Ercan Arslan

Fotoğraf: Ercan Arslan D O S Y A Fotoğraf: Ercan Arslan KAYITDIŞI İSTİHDAM DOSYA (makale) ENFORMEL SEKTÖR, ENFORMEL İSTİHDAM: ORTAYA ÇIKIŞ ve YAYGINLAŞMA NEDENLERİ * GÜLAY TOKSÖZ Prof. Dr. Ankara Üniversitesi SBF, Çalışma Ekonomisi

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: 2010-99 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMA KATILMALARI: G20 ÜLKELERİNDEKİ BAŞARILI UYGULAMALAR

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMA KATILMALARI: G20 ÜLKELERİNDEKİ BAŞARILI UYGULAMALAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMA KATILMALARI: G20 ÜLKELERİNDEKİ BAŞARILI UYGULAMALAR Uzmanlık Tezi Hazırlayan

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI KURESELLESME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR ito ve DERGİSİ NİN HEDİYESİDİR

Detaylı

AKTĐF ĐŞGÜCÜ PĐYASASI POLĐTĐKASI UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETĐMLERĐN YERĐ

AKTĐF ĐŞGÜCÜ PĐYASASI POLĐTĐKASI UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETĐMLERĐN YERĐ T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMĐSĐ VE ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ ANABĐLĐM DALI AKTĐF ĐŞGÜCÜ PĐYASASI POLĐTĐKASI UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETĐMLERĐN YERĐ Yüksek lisans Tezi Sevil

Detaylı

ISTANBUL. SANAYIODASı. Istihdam Stratejileri ve Türkiye Için Bir Model Onerisi

ISTANBUL. SANAYIODASı. Istihdam Stratejileri ve Türkiye Için Bir Model Onerisi ISTANBUL SANAYIODASı ISTANBUL. SANAYIODASı Istihdam Stratejileri ve Türkiye Için Bir Model Onerisi ISBN 9944-60-064-4 1. Baskı, 600 Adet Temmuz 2006 İstanbul İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2006/8

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: 1998-61 BİLGİ EKONOMİSİ'NDE. ELEKTRONiK TİCARET PROF. DR. NUSRET EKİN. İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESi

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: 1998-61 BİLGİ EKONOMİSİ'NDE. ELEKTRONiK TİCARET PROF. DR. NUSRET EKİN. İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESi İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: 1998-61 BİLGİ EKONOMİSİ'NDE ELEKTRONiK TİCARET PROF. DR. NUSRET EKİN İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESi Bu eserin tüm telif hakları istanbul Tıcaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE İSTİHDAM DURUMU: GENEL EĞİLİMLER ERDAL TANAS KARAGÖL,

Detaylı

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler)

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) 21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) Günümüzde bir yandan teknolojinin hızla gelişmesi, diğer yandan rekabetin giderek küreselleşmesi ve artması ekonomik yapıda önemli değişiklikleri

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar :

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : I - N Ü F U S HAZİRAN 1993 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER

OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 1 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ocak 2008 Yayın No: 289 OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler Haberleşme

Detaylı

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Hazırlayan Turan Burak İmre İşletme Ana Bilim Dalı

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı