AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 011

2 Ġçindekiler SunuĢ GiriĢ... 5.Yönetici Özeti... 8.Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Tarihçesi Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Organizasyon ġeması 11 6.Özdeğerlendirme. 1 Girdiler... 1 Kurumsal nitelikler ve özellikler... 1 Eğitim ve öğretim süreçleri... AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri... Uygulama ve Hizmet Süreçleri... 4 Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi... 6 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi... 8 Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi... 9 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi... 0 Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme ÇalıĢmaları... PaydaĢ analizi... 8.SWOT (GZFT) analizi... 4 Özdeğerlendirme... 4 Çevre değerlendirmesi Sonuç Kaynakça Ekler... 40

3 Tablo Listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu... 9 Tablo Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Programı... 9 Tablo Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) Değerlendirme Tablosu... 1 Tablo 4 Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Değerlendirme Tablosu... 1 Tablo 5 Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu Tablo 6 Birim Personel Verileri Tablo 7 Eğitim ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu... Tablo 8 AraĢtırma ve GeliĢtirme Süreçleri Değerlendirme Tablosu... Tablo 9 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu... 4 Tablo 10 Ġdari Süreçler ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu Tablo 11 Ġdari Süreçler ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu... 7 Tablo 1 Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu... 8 Tablo 1 Yönetsel Özelliklerin (DavranıĢsal) Değerlendirme Tablosu... 9 Tablo 14 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu... 0 Tablo 15 Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirme Tablosu 1 Tablo 16 PaydaĢlar... Tablo 17 Birim Performans Göstergeleri ġekil Listesi ġekil 1 Birim Organizasyon ġeması... 11

4 SunuĢ Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 yılı kurumsal değerlendirme raporu belgede yer alan ana baģlıklar altında sunulmaktadır. Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Bakanlığı ndan 5 yıl süre ile devir alınan Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında 008 yılında poliklinik hizmetine baģlamıģtır. 009 yılı Temmuz ayında ise hastanenin tadilat iģleri baģlamıģ ve hızla tamamlanarak hastane yeni bir görünüme kavuģturulmuģtur. Bu kapsamda ise ameliyathane, yenidoğan ve eriģkin yoğun bakım üniteleri, doğumhane, koroner anjiografi, merkezi sterilzasyon ünitesi oluģturulmuģ ve bu alanlara merkezi havalandırma sistemi kurulmuģtur. 009 yılı Eylül ayında ise Göğüs hastalıkları hastanesi binayı üniversitemize tamamen devretmiģ ve bu aģamadan sonra inģaat süreci daha da hız kazanmıģtır. 009 yılı Ekim ve Kasım aylarında ise Biyokimya ve Patoloji Laboratuvarları tam olarak hizmet vermeye baģlamıģ, hemen ardından Mikrobiyoloji laboratuvarı ve Radyoloji bölümü hizmete girmiģtir. 010 yılının haziran ayında yataklı klinikler hizmete girmiģ olup, hasta odalarında hasta baģı tıbbi gaz paneli, hemģire çağrı sistemi, telefon, televizyon ve refakatçi koltuğu bulunmaktadır. 010 Eylül ayında ise ameliyathanemiz faaliyete geçmiģtir. 011 yılında ise; yeni doğan ve eriģkin yoğun bakım, doğumhane, koroner anjiografi, tüp bebek, androloji laboratuvarı, kalp ve damar cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım, koroner yoğun bakım, ana yoğun bakım bölümlerinin hizmete girmesi, uygun bir yer bulunması durumunda idare katının taģınarak bu katın bir kanadının kadın hastalıkları ve doğum servisi ve yoğun bakım, diğer kanadının çocuk hastalıkları servisi ve yeni doğan yoğun bakım olarak yapılandırılması, yine uygun Ģartların oluģturulması durumunda en az üç ameliyathane ve iki yoğun bakımı olan yeni bir binanın kiralanarak cerrahi birimlerdeki sıkıģıklığın aģılması hedeflerimiz arasındadır. Açıldığı günden beri hızla büyümeye devam eden hastanemiz, hizmet çeģitliliğini arttırırken kaliteden ödün vermemekte ve tüm bunları yaparken hasta ve çalıģan memnuniyetini göz önünde bulundurmaktadır. Doç. Dr. Mustafa Kulaç BaĢhekim 4

5 1. GiriĢ 1.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 yılı kurumsal değerlendirme raporunu sunmaktır. 1.. Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. 1.. Tanımlar ve kavramlar Üniversitemiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar ve aģağıda verilmiģtir. (Kaynak: YÖDEK Rehberi) Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiģ olduğu hedeflerini gerçekleģtirmek için Birimimizde çalıģan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıģmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleģtirecek olan bireylerin hedeflerine dönüģtürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleģtirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleģmiģ olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiģ olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaģmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaģılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaģmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama surecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koģulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile iliģkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki geliģmeler, YÖK, UAK, uluslararası geliģmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme surecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. İyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileģtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. İyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalıģmalardır. 5

6 Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araģtırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileģtirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleģtirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliģtirme çalıģmalarını, iyileģtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araģtırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalıģmıģlardır Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme sureci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme surecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme surecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaģabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaģımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiģ olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleģtirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranıģını oluģturan yaklaģımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiģ stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Sureci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi surecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalıģmasına baģlamadan önce yapılması gereken çalıģmalardır. ġunları kapsar: Planlama kurulunun oluģturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaģlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluģturulması, Değerlendirmede ne tur bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve Stratejik planlama yol haritasının oluģturulması. 6

7 Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dıģ değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ıģığında kalitesini geliģtirecek olan stratejilerini oluģturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüģtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi surecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleģtirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluģturmak için Birimimiz tarafından gerçekleģtirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliģtirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme surecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama surecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme surecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluģturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (UAK) 7

8 . Yönetici Özeti Bu çalıģma ile Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmaktadır. Rapor DPT tarafından hazırlanmıģ olan Kamu KuruluĢları için Stratejik Planlama Kılavuzu nun. sürümü ıģığında Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu tarafından hazırlanmıģ olan Namık Kemal Üniversitesi Merkez Ġdari Birimler Stratejik Plan Hazırlama Rehberi nin 008/1.0 no lu sürümü dikkate alınarak hazırlanmıģtır. Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, 809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim TeĢkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un Ek 1. maddesi ile değiģik Ek 6. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde kurulan Namık Kemal Üniversitesi nin bir birimi olarak 008 yılında faaliyete baģlamıģtır. Halen beģ yıl süre ile Sağlık Bakanlığından devir alınan binada Sağlık Bakanlığı na ait Göğüs Hastalıkları Hastanesi nin 1 Eylül 009 itibariyle taģınmasıyla tamamen araģtırma ve uygulama hastanesi olarak hizmet vermektedir. Mevcut durumda poliklinik hizmetlerinin yanı sıra yataklı klinikler açılmıģ, ameliyathane hizmete girmiģtir. Hastanemizde Biyokimya, Patoloji ve Mikrobiyoloji laboratuarları hizmet vermektedir. Radyoloji Ünitesinde ise direkt grafi, ultrason ve giriģimsel radyoloji hizmeti verilmektir. Tomografi ile ilgili çalıģmalar tamamlanmıģ olup 011 yılı baģında hizmete girmesi planlanmaktadır. Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 yılında da idari teģkilatını oluģturma çabalarına devam etmektedir. Öz değerlendirme çalıģması Birim Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama grubu tarafından birim düzeyinde gerçekleģtirilmiģ olup YÖDEK rehberi örnek alınmıģtır. Hastanemiz bir önceki yıla göre, 010 yılında; poliklinik hizmeti verilen hasta sayısını ikiye, laboratuvar hizmeti verilen hasta sayısını ise üçe katlamıģtır. Bunun yanı sıra yataklı klinikler açılmıģ, ameliyathane hizmete girmiģtir. 010 Haziran ayında hizmete giren yataklı kliniklerimizde 800 e yakın hasta yatmıģtır. Eylül ayında hizmete giren ameliyathanemizde ise 500 ün üzerinde hasta ameliyat edilmiģtir. Yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve koroner anjiografi birimleri ile ilgili çalıģmalar devam etmekte olup kısa bir süre içerisinde hizmete girecektir. Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, zaman içerisinde kurumsal değerlendirme çalıģmasını, faaliyet raporu çalıģmaları ile bunu takip eden stratejik planlama çalıģmalarını daha da geliģtirmeyi amaçlamaktadır. 8

9 . Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi gerek 5018 gerekse 547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını yürütmek üzere Hastane BaĢhekimliğine rapor veren bir Koordinatör baģkanlığında bir Hastane Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Kurulu (KDSP) oluģturmuģtur. Bu çalıģma grubu 010 yılında üyeden oluģmuģtur. KDSP üyelerine Proje geliģtirme bürosu tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine bilgilendirme, eğitim ve danıģmanlık hizmetleri verilmiģtir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Kurulu üyeleri ve çalıģma programı tablo halinde aģağıda verilmiģtir Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev ġube/ġeflik GÖKAY, N. Selim Yrd. Dr. Doç. Strateji GeliĢtirme BaĢhekim Yardımcısı ABALI, Yelis HemĢire Üye - Tablo Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Programı Sıra no. Tarih ÇalıĢma 1 14 Ocak 010 Birim 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 8 Ocak 010 Birim 010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu 9

10 4. Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Tarihçesi Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, 809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim TeĢkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un Ek 1. maddesi ile değiģik Ek 6. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde kurulan Namık Kemal Üniversitesi nin bir birimi olarak 008 yılında faaliyete baģlamıģtır. Hastanemiz beģ yıl süre ile Sağlık Bakanlığı ndan devir alınan Sağlık Bakanlığı na ait Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında Göğüs Hastalıkları hastanesinin 1 Eylül 009 itibarı ile taģınmasıyla tüm binada hizmet vermeye baģlamıģtır. Bu tarihten itibaren yeni açılan poliklinikler, yataklı klinikler, ameliyathane ve ünitelerle (Endoskopi, EKO, Eforlu EKG, Holter, Görme Alanı, Kan Merkezi, USG, SFT Laboratuvarı) hizmet alanını geniģletmiģtir. Çok yakın bir dönemde yoğun bakımların hizmete girmesiyle. Basamak sağlık hizmeti sunan bir üniversite hastanesi olarak misyonunu gerçekleģtirmeye devam edecektir. 5. Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Organizasyon ġeması AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 yılı sonu itibarı ile organizasyon Ģeması aģağıdaki Ģekilde verilmiģtir. 10

11 ġekil 1 Birim Organizasyon ġeması BAġHEKĠM BAġHEKĠM YARDIMCILARI HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ KOMĠSYONLAR /KOMĠTELER POLĠKLĠNĠKLER HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠ SATIN ALMA ENFEKSĠYON KONTROL YATAKLI KLĠNĠKLER MAAġ TAHAKKUK PERSONEL VE YAZI ĠġLERĠ KALĠTE KONSEYĠ AMELĠYATHANE ARġĠV HASTA HAKLARI SATIN ALMA YOĞUN BAKIM GÜVENLĠK SANTRAL RADYASYON GÜVENLĠĞĠ LABORATUVAR LAR HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM TEMĠZLĠK ĠġLERĠ ĠLAÇ-TIBBĠ MALZEME KOMĠTESĠ ECZANE TEKNĠK SERVĠS DĠYETĠSYEN TIBBĠ ARAġTIRMA- PROJE GELĠġTĠRME KOMĠTESĠ SAĞLIK KURULU ULAġIM HĠZMETLERĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLGĠ ĠġLEM KOMĠTESĠ KALĠTE YÖNETĠM BĠRĠMĠ YEMEK HĠZMETLERĠ SĠVĠL SAVUNMA HASTA RANDEVU BĠRĠMĠ DEPOLAR 11

12 6. Özdeğerlendirme Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 yılı öz değerlendirme çalıģması YÖDEK tarafından verilmiģ olan baģlıklar altında yine beģ ölçekli YÖDEK değerlendirme ölçütü kullanılarak yapılmıģ olup sonuçları aģağıda sunulmuģtur Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : puan Beklenen düzey : puan Beklenen düzeyin ustu : 4 puan Beklenen düzeyin çok ustu : 5 puan Girdiler Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 yılı Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) Değerlendirme Tablosu aģağıdaki Ģekilde verilmiģtir. Tabloda verilen veriler ıģığında Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi nin tarih itibarı ile girdilerinin (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) ortalamasının.7 olduğu görülmektedir. Tablo Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) Değerlendirme Tablosu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey ) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey ) Ġdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletiģim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) ĠĢ Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile iliģkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile iliģkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile iliģkilerin yeterliliği; 1) Mezunlar ile iliģkilerin yeterliliği; 1) ÇalıĢanlar ile ilgili iliģkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile iliģkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal iliģkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası iliģkilerin yeterliliği; Değerlendirme notu 4 4 1

13 Kurumsal nitelikler ve özellikler Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 yılı kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu aģağıda verilmiģtir. Tabloda verilen veriler ıģığında Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile kurumsal nitelikler ve özelliklerinin ortalamasının.4 olduğu görülmektedir. Tablo 4 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; ) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, AraĢtırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; Değerlendirme notu ) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve sözleģmeli) ve yeterliliği; 4) ÇalıĢanların yaģ ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araģtırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 8) Ġdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve AraĢtırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1

14 Tablo 5 Kurumsal nitelikler veri tablosu Sayılar I Öğrenci sayıları II Öğretim üyesi sayıları Profesör Doktor Doçent Doktor 1 Yardımcı Doçent Doktor Uzman 1 AraĢtırma Görevlisi (Asistan Doktor) 0 III Ġdari personel sayısı (Memur, HemĢire, Laborant, Radyoloji Teknisyeni vb.)* Kadrolu personel 49 SözleĢmeli personel (4B) 4 Diğer personel (Hizmet Alımı, ĠĢçi) 68 Toplam idari personel sayısı 8 IV ÇalıĢanların yaģ ortalaması Ġdari personel 9, Öğretim Üyesi 5.8 V ÇalıĢanlar arasında bayan sayısı Ġdari personel 57 Öğretim Üyesi 1 VI ÇalıĢanların kıdem ortalaması Ġdari personel 6.0 Öğretim Üyesi 9.9 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 14

15 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları IX Poliklinik Sayısı 8 X Ġdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 1 Lise mezun sayısı 9 Önlisans mezun sayısı Lisans mezun sayısı 49 Yüksek lisans mezun sayısı 1 Doktoralı eleman sayısı - *Ġdari personel verileri, Personel Daire BaĢkanlığı ndan alınmıģ olup, sayılara kadrosu hastanede olan fakat baģka bir birimde görevli personel dahildir. 15

16 Tablo 6 Birim personel verileri Sıra No. Ġsim Unvan ġube Hizmet Sınıfı Notlar Akademik Personel* 1. Niyazi GÜLER Prof. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı. AyĢe Demet KAYA Prof. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı. H.Kadircan KESKĠNBORA Prof. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 4. Recep ALP Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 5. Özkan ATEġ Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 6. Sultan DOĞAN Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 7. Ġlknur ERDEM Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 8. Gökmen GEMĠCĠ Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 9. Alper GÖKÇE Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 10. Mustafa KULAÇ Doç. Dr. (BaĢhekim) SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 11. Ünal SABANCI Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 1. Burhan TURGUT Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 1. Nilda TURGUT Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 14. Aysun ÜNAL Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 15. Ebru YEġĠLDAĞ Doç. Dr. (BaĢhekim Yrd.) SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 16. Murat YILMAZ Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 17. Remzi ABALI Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 18. ġeref ALPSOY Yrd.Doç.Dr SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 16

17 19. Mehmet ÇEBER Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 0. Cem ÇELĠK Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 1. Mehmet Akif DURAK Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı. N.Selim GÖKAY Yrd. Doç. Dr. (BaĢhekim Yrd.) SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı. K.Aysun GÖNEN Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 4. Tansu GÖNEN Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 5. Dumrul GÜLEN Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 6. Erdoğan GÜLTEKĠN Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 7. Hayati GÜNEġ Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 8. Özcan GÜR Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 9. Sibel ÖZKAN GÜRDAL Yrd. Doç. Dr. (BaĢhekim Yrd.) 0. SavaĢ GÜZEL Yrd. Doç. Dr. (BaĢhekim Yrd.) SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 1. Aliye YILDIRIM GÜZELANT Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı. Fatih HOROZOĞLU Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı. Arda KAYHAN Yrd.Doç.Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 4. Rafet METE Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 5. Cengiz MORDENĠZ Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 6. Levent Cem MUTLU Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 7. Burçin NALBANTOĞLU Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 8. Mustafa ORAN Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 17

18 9. Meltem ÖZNUR Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 40. Gamze VAROL SARAÇOĞLU Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 41. Nicel TAġDEMĠR Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 4. Murat TONBUL Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 4. B.Cüneyt TURAN Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 44. Fethi TÜLÜBAġ Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 45. Polat TÜRKER Yrd.Doç.Dr SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 46. Metin UYSALOL Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 47. Cüneyt ÜNSAL Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 48. Cenk Murat YAZICI Yrd.Doç.Dr SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 49. H.Murat YENER Yrd. Doç. Dr SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 50. Adnan YÜKSEK Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı 51. Pelin ERTÜRKÜNER Uz. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı AraĢtırma Görevlisi 1. Rümeysa ALPARSLAN Tıpta Uzmanlık Öğrencisi. Serkan KALAYCI Tıpta Uzmanlık Öğrencisi. Erkut BAYKUT Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 4. Özkan SEVER Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 5. Mehmet DEMĠROK Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 6. Volkan KÜÇÜKYALÇIN Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 18

19 7. Damla Nihan ÇAKIR Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 8. Ünal SEZEN Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 9. Hatice ÇALIġKAN Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 10. Banu Çiçek YALÇIN Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 11. Mine AYDIN Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 1. Keriman OĞUZ Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 1. Yusuf ÇETĠN Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 14. Erson AKSU Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 15. Korkut BUDAK Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 16. Aklime IġIK Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 17. Burcu ÖZDĠLEK Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 18. Mustafa YAġAR Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 19. Çağrı DOĞAN Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 0. Nesrin DARENDE Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Ġdari Personel* 1 Ö.Evrim GÜNDOĞDU Hastane Müdürü THS 657 Yılmaz ABACI Hastane Müdürü GĠH 657 Meral YÜKSEK ARPAÇAY HemĢirelik Hizmetleri Müdürü SHS Yelis ABALI HemĢire SHS Öznur AKTAĞ HemĢire SHS GülĢah AKYÜZ HemĢire SHS Emine ALCAN HemĢire SHS

20 8 Aynur ARAL HemĢire SHS Burcu BĠRCAN HemĢire SHS Emine ÇAKIR HemĢire SHS Müzeyyen ÇETĠNTAġ HemĢire SHS Dilek ERDEN HemĢire SHS Sevcan EREN HemĢire SHS GülĢah ERĠTEN HemĢire SHS Burcu GÜL HemĢire SHS Gülbahar GÜLCĠVAN HemĢire SHS Meral GÜRCAN HemĢire SHS Gürsel MERT HemĢire SHS Aynur ÖZDOĞAN HemĢire SHS Cansel ÖZBAY HemĢire SHS Duygu PINARBAġI HemĢire SHS 657 Hasibe ġik HemĢire SHS 657 Sinem YAMAN HemĢire SHS Hanife PAZAN HemĢire SHS 4/B 5 Derya MERCAN HemĢire SHS 4/B 6 Tülin KUYUMCUOĞLU HemĢire SHS 4/B 7 Gülay TÜZER HemĢire SHS 4/B 8 Filiz ĠKTU HemĢire SHS 4/B 9 Pınar ÇELEBĠOĞLU HemĢire SHS 4/B 0 Nuray BAYINDIR HemĢire SHS 4/B 1 Hava ÜSTÜNDAġ HemĢire SHS 4/B Elif EREN HemĢire SHS 4/B Yağmur ÖZÇOLAK HemĢire SHS 4/B 4 Aylin ENGĠN HemĢire SHS 4/B 5 Nuray DEMĠRCĠ HemĢire SHS 4/B 6 Emine KARAGÜLLE HemĢire SHS 4/B 0

21 7 NurĢah IġIK HemĢire SHS 4/B 8 Nazmiye ÇAMBAġI HemĢire SHS 4/B 9 Merve ARSLAN HemĢire SHS 4/B 40 Melek ġahġn HemĢire SHS 4/B 41 Özge Bengü URCANOĞLU HemĢire SHS 4/B 4 Didem ÇETĠN HemĢire SHS 4/B 4 N. Filiz BAġPINAR HemĢire SHS 4/B 44 Gülay ÇĠÇEK HemĢire SHS 4/B 45 Seher HORZUM YÜCEL Ebe SHS Nebibe CAN Ebe SHS 47 Birim AKTAR Ebe SHS 48 Aylin ġen Ebe SHS 49 Z. Deniz TÜRKOĞLU Ebe SHS 50 Gülhan DÖNMEZ Ebe SHS 51 Leyla GÖL Eczacı SHS Serap KOCAAĞALAR Diyetisyen SHS 657 4/B 4/B 4/B 4/B 4/B 5 Musa CAN Röntgen Teknisyeni 54 Reyhan KILIÇ Röntgen Teknisyeni 55 Öznur GÜNGÖR Laboratuar Teknisyeni 56 Halil HANCI Laboratuar Teknisyeni SHS SHS SHS SHS Ġsmail KUMTEPE Laboratuar Teknisyeni SHS 58 Taner ġanli Laborant SHS 59 Fatma GÜÇLÜ Laborant SHS 657 4/B 4/B 60 Arzu KUZU Anestezi Teknisyeni 61 Orhan ÖZPANCAR Anestezi Teknisyeni 6 Özge DAġKAN Anestezi Teknikeri SHS SHS SHS /B 1

22 6 Mümin YILMAZ Anestezi Teknikeri SHS 4/B 64 Deniz KOYUNCU Fizyoterapist SHS 4/B 65 Yalçın KOYUNCU Fizyoterapist SHS 66 M. Fatih ESMER Fizyoterapi Teknikeri 67 Saner GÜNEY Memur ĠHS Çağla ÖZDEMĠR Memur ĠHS Ġbrahim KARADAĞ Teknisyen THS Nihat BÜLBÜL ġoför ĠHS 657 SHS 4/B 4/B 71 Mustafa GÜNDÖNMEZ Ameliyathane Destek Personeli YHS 4/B *Akademik personel ile ilgili ayrıntılar Tıp Fakültesi tarafından verilecektir. **Sadece hastanemizde aktif çalıģan idari personelin isimleri listelenmiģtir. Kadrosu hastanede olup üniversitemizin baģka bir biriminde görevli olan personel isimleri verilmemiģtir. Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 7 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; ) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; ) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeģitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaģılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 8) Programların diğer programlarla iliģkilerinin yeterliliği; 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danıģmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği;

23 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 1) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 1) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 15) Uluslar arası öğrenci değiģimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 yılı AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri değerlendirme tablosu aģağıdaki Ģekilde verilmiģtir. Tabloda verilen veriler ıģığında Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile araģtırma geliģtirme süreçlerinin ortalamasının.1 olduğu görülmektedir. Tablo 8 AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri değerlendirme tablosu 1) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; ) AraĢtırma ve geliģtirme olanak ve kaynakların yeterliliği; ) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının yeterliliği; 4) AraĢtırma ve geliģtirme önceliklerinin belirginliği; 5) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 6) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 7) Uluslararası araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarının yeterliliği; 8) Uluslararası araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 9) AraĢtırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; Değerlendirme notu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu İçindekiler Sunuş... 3 I Giriş... 1 1.1. Dokümanın amacı... 4 1.2. Dokümanın kapsamı... 4 1.3. Tanımlar ve kavramlar...

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi

Detaylı

YÖDEK STRATEJİK PLANI

YÖDEK STRATEJİK PLANI T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü YÖDEK STRATEJİK PLANI (20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ uyarınca hazırlanmıştır)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yükseköğretim kurumlarında, kurumun stratejik planı ve hedefleri

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı