ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!"

Transkript

1 ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık!

2 Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık sorunları le lgl tanımlayıcı çalışmalar, söz konusu şbrlğyle yapılmayı beklemektedr. Sorunların çözümüne ve sonuçlarına yönelk uygulama ve değerlendrmelern yapıldığı çalışmalar, sağlık sorunlarının erken dönemde belrlenmes ve çözümlenmesn getrecektr. Halk hzmetler, dsplnler arası ve kurumlar arası lşklerle yürütülür. Bu anlamda bzler de yerel yönetm olarak çalışmalarımızı, halk sağlığına yönelk kurumsal şbrlğ ve kampanyalar üzernden yürütüyoruz. Bugüne kadar, yıl boyu ücretsz sünnet kampanyamızla beş bn çocuğumuza ulaşırken de, yetşkn sağlık eğtm semnerler verrken de, halk sağlığını öncelkl kıldık. Pek tab, halka dönük blnçl ve öngörülü sağlık projeleryle, breysel ve toplumsal gelşmn koşullarını da oluşturmuş oluyoruz. Öyle k halk sağlığına yönelk poltkalarımız, blg kadar toplumsal duyarlılığın dolayısıyla blncn ürünüdür. Kartal Beledyes olarak sorumlu br kurumsallıkla, toplum sağlığına yönelk çalışmalara hayat vermeye devam edyoruz. Op. Dr. Altınok ÖZ Kartal Beledye Başkanı

3 HASTA MUAYENE Hasta Muayeneden Nasıl Faydalanırım? Muayene olmak çn gelen hastalarımız, hasta kayıt şlemler tamamladıktan,sonra polklnk doktorlarına yönlendrlr. Doktorumuzun uygun görmes durumunda röntgen veya laboratuar brmlernde gerekl tetkkler yapılan hastalarımız, muayene şlemnden ücretsz olarak yararlanır. n... ç g bl çn... blg

4 SAĞLIK RAPORU Sağlık Raporu Nasıl Alınır? Beledyemz Sağlık İşler Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlarımız, doktor muayenesnden sonra k resm ve kmlk fotokopsyle beledye meclsnce belrlenen ücret yatırarak sağlık raporu alablr. İş, evllk, ehlyet ve spor merkez başvuruları yapacak vatandaşlarımızın gerekl muayeneler, tahlller tamamlandıktan sonra sağlık raporu verlr. n... ç g bl

5 YIL BOYU ÜCRETSİZ SÜNNET Ücretsz Sünnet Kampanyası'ndan Nasıl Faydalanırım? Toplu sünnet uygulamalarında uygun sağlık koşullarının sağlanamadığı, düşük gelr düzey gözetlerek km koşullarda alelern, çocukların rencde edldğ uygulamalar yerne herhang br gelr düzey ön koşulu ler sürmeden, 'herkese yıl boyu ücretsz sünnet' projesyle hzmet anlayışımızı çok daha kapsayıcı br amaca taşıyoruz. Hjyenk olmayan şartlarda yapılan toplu sünnet uygulamaları, çocuklarımızın tüm yaşamlarını fzksel, ruhsal olarak olumsuz yönde etkleyecek rskler taşıyor. Toplu sünnetlerde teknk açıdan çok sayıda sterl alet bulundurma gb br durum söz konusu olmadığı çn, çocuklarımızın Hepatt B-C, AIDS vb brçok bulaşıcı kan hastalığına yakalanma rsk mümkündür. Toplum sağlığı, breylern fzksel ve ruhsal sağlığından bağımsız değldr. Toplam 74 mlyon olan nüfusun yarısı sünnet operasyonu geçryor. Kms sağlıklı ve ehl ellerde, kms de tıbb blgden yoksun ellerde, dolayısıyla böylesne hayat br operasyon, keyf uygulamalara bırakılamayacak düzeyde önem taşımaktadır. Bu anlamda Yıl boyu ücretsz cerrah sünnet kampanyasıyla gözettğmz halk sağlığına dönük uygulamaların genel sağlık poltkası kapsamına alınmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda Kartal Beledyes, her yıl sünnet şölen düzenleyerek, sünnet operasyonlarının tıbb yönü kadar geleneksel yönünü de önemsyor. Kampanyadan yararlanmak steyen Kartallılar, Kartal Beledyes Sağlık şler Müdürlüğü'ne başvurarak çocuklarını anlaşmalı hastanelerde sünnet ettreblr.

6 TAHLİL HİZMETİ Hang Tıbb Tahlller Yapılmaktadır? Doktor muayenes sonrasında laboratuarımızda tıbb tahlller uzman personellermz tarafından yapılmaktadır. Açlık Kan Şeker, T.Kollesterol, Trıglıserd, HDL-KOL, LDL-KOL, ÜRE, SGOT, SGPT, GGT, ALP, Ürk Ast, ASO, CRP, RF, Hemogram, Sedm, Tam İdrar Tahll, HBsAg, HCV, HIV1/2, VDRL, Evllk Raporu ve Kan Grubu tahlller doktor muayenes sonrasında gerekl tetkkler çn yapılmaktadır. n... ç g bl

7 ÜCRETSİZ HEMŞİRELİK HİZMETİ Doktor reçetes le gelen bütün vatandaşlarımıza ücretsz olarak hemşrelk hzmet veryoruz. Enjeksyon, EKG (Kalp grafs), pansuman ve oksjen uygulamasının arasında olduğu hemşrelk hzmetlern halkımıza ücretsz sağlıyoruz. Evde Hemşrelk Hzmetnden Kmler Faydalanablr? Kartal'da kamet eden yatalak veya 65 yaş üstü hastalarımıza mesa saatler dahlnde evde serum, enjeksyon, pansuman gb hzmetler ücretsz olarak sağlıyoruz. n... ç g bl

8 CENAZE İŞLEMLERİ Defn Raporu Hang Kurumlardan Alınır? Vefat olayı evde meydana gelmşse; cenazes olan vatandaşlarımız ölen kşye at Nüfus cüzdanı aslı, aslı yoksa nüfus kayıt örneğ le Beledyemz Sağlık,İşler Müdürlüğü'ne müracaat edeblr ya da no'lu telefondan bze ulaşablr. Görevl doktorumuzla brlkte en kısa sürede verlen adrese gelerek, Gömme İzn Kâğıdı'nı yernde düzenlyoruz. Beledyemz Sağlık İşler Müdürlüğü'nden alınan Gömme İzn Kâğıdı le Kartal Cenaze İşler Şeflğ'ne müracaat edleblr. Yurt dışından gelen cenazeler çn; havalmanı doktorunun düzenleyeceğ defn raporu alınır. Adl Tıp Morgu'nda bulunan cenazeler çn; Adl Tıp Kurumu'nun düzenleyeceğ Gömme İzn Kâğıdı alınır.

9 RÖNTGEN HİZMETLERİ Röntgen Çekmnden Nasıl Faydalanablrm? Doktor reçetes le gelen bütün vatandaşlarımıza el/kol, snüs, ayak, dz, akcğer grafsn veryoruz. n... ç g bl

10 ÜCRETSİZ AMBULANSLA HASTA NAKİL HİZMETİ Ücretsz Ambulans Hasta Naklden Nasıl Faydalanılır? Kartal'da kamet eden, özellkle yaşlı ve yatalak hastalarımız, evden hastaneye veya hastaneden eve naklde ambulans talepler çn ALO AMBULANS servsmzden randevu alarak faydalanablr. Ambulanslarımız hafta ç mesa saatler dâhlnde şehr çnde ücretsz olarak hzmet vermektedr. n... ç g bl

11 SAĞLIKTA BİLGİ HAYAT KURTARIR Sağlık Blglendrme Semnerler Önleyc ve koruyucu sağlık anlayışımız gereğ çok sayıda ücretsz blglendrme semnerler düzenlyoruz. İlçemzde yer alan br çok sağlık kuruluşuyla ortaklaşa düzenledğmz sağlık semnerler koruyucu sağlık poltkamızı görünür kılıyor. İlkyardım, organ bağışı, tüp bebek, omurlk eğrlğ vb çok sayıda blglendrme toplantısıyla çok sayıda Kartallıya ulaşıyoruz. İlçemz okullarında görevl 200 beden eğtm öğretmenne, skolyoz hastalığına yönelk eğtm verld. Öğretmenlermz, skolyoz hastalı-ğının belrtler ve sürec hakkında blg sahb yaparak koruyucu hekmlk hzmet sağlıyoruz.

12 SKOLYOZ (OMURGA EĞİRİLİĞİ) NEDİR? Omurga Eğrlğ Tanısı Nedr? Skolyoz çok çeştl nedenlerle ortaya çıkablmektedr. Doğuştan, Polo (çocuk felc), beyn felc veya kas dstrofs (ermes) gb durumlara bağlı olarak kasların felc sonucunda da oluşabldğ gb blnmeyen br nedenle de ortaya çıkablr. Çocuk yaşlarda karşılaşılan hastalığa gebelk sırasında geçrlen enfeksyonlar, şeker hastalığı, bazı vtamn eksklklernn neden olduğu da düşünülmektedr İlçemz okullarında görevl 200 beden eğtm öğretmenne, skolyoz hastalığına yönelk eğtm verld. Öğretmenlermz, skolyoz hastalığının belrtler ve sürec hakkında blg sahb yaparak koruyucu hekmlk hzmet sağlıyoruz.

13 KOAH (Kronk Obstrüktf Akcğer Hastalığı) Nedr? Akcğer Hastalığı Nedenler? İk gün sürel solunum fonksyonları test yaptığımız 500 vatandaştan 30 yaş altında olanların %25'nde KOAH rsk tespt edld. Solunum fonksyonları testnde KOAH rsk taşıyan vatandaşlarımızın %60'ı erkek, %40'ını kadınlar oluşturuyor. KOAH rskn taşıyan vatandaşlarımızın % 70' sgara çyor. Sağlık personelmz yapılan test sonucunda rsk taşıyan vatandaşlarımızı gerekl sağlık kuruluşlarına yönlendrd. Sgara çen her 5 kşden brnde görülen KOAH, sgaraya erken yaşta başlayanlarda 30'lu yaşlardan sonra görülmeye başlıyor. Hastalık, sgara dışında meslek nedenyle zararlı gazlar, tozlar sonucu oluşan dumanın solunması nedenyle de oluşablyor.

14 ANEMİYE DİKKAT! Anem (Kansızlık) Nedr? Anemye Dkkat kampanyası kapsamında lçemzde eğtm veren tüm lköğretm okulları 1.sınıf öğrenclerne Anem araması yaptık. 5 bn öğrencnn kan numunes, sağlık personelmz tarafından ncelenerek, gerekl görülen öğrencler sağlık kuruluşlarına yönlendrld. Anem (kansızlık) neden demr eksklğ, alyuvar yapımının normaln altında oluşu, alyuvar yıkımının ve kaybının normalden fazla olması en öneml sebepler arasında sayılır. B12 vtamnnn eksklğ, folk asd eksklğ, bozuk alyuvar kemk lğn stla eden km hastalıklar (kanser hücreler) da anemnn sebepler olarak blnr. Anem çeştl ve kendne has belrtler ortaya çıkarır. İlk göze çarpan belrt solukluktur. Bu, en çok dudaklar, göz kapaklarının ç kısımları, avuç çlernde kendn bell Çarpıntı, baş dönmes, halszlk, 57 eder. 7 ştahsızlık dğer8büyük belrtler arasında yern alır. Önleyc 586 anlayışının yerleşmes çn alelere çocuklarına tedav ve sağlık en az yılda br kez kan sayımı yaptırmalarını ve çocuklarının beslenmelerne dkkat etme-lern öneryoruz.... n b lg ç

15 KARTAL dak Sağlık Kuruluşları KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İİHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİ KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİ YAKACIK DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ KARTAL KIZILAY TIP MERKEZİ KARTAL ASM MAARİF ASM KEMAL HACIYÜZBAŞIOĞLU ASM DR. MEHMET ZEKİ KAPLAN ASM CUMHURİYET ASM ESENTEPE MAH ASM HÜRRİYET ASM KARLIKTEPE H.MELEHAT H.KONURALP ASM MERKEZ ASM SOĞANLIK ASM UĞURMUMCU ASM YAKACIK ASM YALI ASM HÜSEYİN ARAÇ ASM NERGİS ASM TOPSELVİ ASM ORHANTEPE ASM KARTAL ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMA MERKEZİ KARTAL VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ KARTAL SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞ HÜRRİYET SAĞLIK OCAĞI KARLIKTEPE H.MELEHAT H.KONURALP SAĞLIK OCAĞI MERKEZ SAĞLIK OCAĞI UĞURMUMCU SAĞLIK OCAĞI YALI SAĞLIK OCAĞI KARTAL VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ ÖZEL DRAGOS ŞİFA HASTANESİ ÖZEL DRAGOS GÜVEN TIP MERKEZİ ÖZEL KARTAL HASTANESİ ÖZEL UMUT HASTANESİ ÖZEL TÜRKMED DİYALİZ MERKEZİ CEVİZLİ CEVİZLİ KARLIKTEPE YUKARI GÜMÜŞPINAR ORHANTEPE PETROL İŞ ÇAVUŞOĞLU ORHANTEPE ATALAR CUMHURİYET ESENTEPE HÜRRİYET KARLIKTEPE YUKARI S.YENİ UĞUR MUMCU Y.ÇARŞI YALI PETROL İŞ CEVİZLİ TOPSELVİ ORHANTEPE ORHANTEPE YUKARI ORHANTEPE HÜRRİYET KARLIKTEPE YUKARI UĞUR MUMCU YALI YUKARI CEVİZLİ CEVİZLİ ATALAR ATALAR S.YENİ

16

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir;

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir; lllll lllll 2014 yılını değerlendren Eşbaşkan Özdemr; SORUNLAR BİTECEK Beledye Eşbaşkanı Sabr Özdemr dün saat 11.00 de Beledye bnasında basın toplantısı düzenleyerek, 2014 yılı çnde yaptıkları ve 2015

Detaylı

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER KARDEŞ BELEDİYELER İLE KARŞILIKLI ZİYARETLER ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İlçemizin kültür, sanat, turizm, spor, şehircilik, doğa ve teknik konularda gelişimini desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası kardeş

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Sağlık İşleri 2011 / ÖZEL. Beyo lu Belediyesi nin Ücretsiz Yayınıdır

Sağlık İşleri 2011 / ÖZEL. Beyo lu Belediyesi nin Ücretsiz Yayınıdır 2011 / ÖZEL Beyo lu Belediyesi nin Ücretsiz Yayınıdır 2 Sağlık İşleri Sağlık İşleri Müdürlüğü, koruyucu hekimlik çerçevesinde düzenlediği çeşitli seminerlerle halkı bilinçlendiriyor; semt konaklarında

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'dek Beledyelermz: İstanbul Büyükşehr Beledyes Türksel Kaya Bensghr * Ülkemzde nternete açılan ve web stes yoluyla halka elektronk ortamda daha hızlı ve etkleşml blg, mal ve hzmet sunmak üzere çalışmalar

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULAMAYA GEÇİRİLEN VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER

KARTAL BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULAMAYA GEÇİRİLEN VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER KARTAL BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULAMAYA GEÇİRİLEN VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO:1 PROJE ADI: YAZILIM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI- KARTAL BELEDİYESİ

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HASTA OKULU 2015 2015 YILI HASTA OKULU PROGRAMI

HASTA OKULU 2015 2015 YILI HASTA OKULU PROGRAMI HASTA OKULU 2015 2015 YILI HASTA OKULU PROGRAMI Prof. Dr. Selami ALBAYRAK İstanbul İl SağlıkMüdürü Değerli İstanbullular; 2007 yılında 7 Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başlamış olduğumuz Hasta Okulu

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ H ASTA NE REHBERİ GİRİŞ Bu, rehber ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN 2014-2018 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. VİZYON... 3 3. MİSYON... 3 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 3 5. HASTANENİN TARİHÇESİ... 4

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

İçindekiler 102 104 105 106 112 116

İçindekiler 102 104 105 106 112 116 Yönetim Şemaları İstanbul da Sağlığı Yönetenler İstanbul da Sağlık Bölgeleri İstanbul Nüfus Özellikleri Sağlık Düzeyi Ölçütleri Sağlık İnsan Gücü Sağlık Kurumları Verileri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Detaylı

LABORATUVARI AKREDİTE OLDU

LABORATUVARI AKREDİTE OLDU 9. sayı sayfa 1:Layout 3 14.12.2012 16:03 Sayfa 1 Kalp ritim bozukluğuna dondurarak tedavi rciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri nde kalp ritim bozuklukları cryo ablasyon (soğutma yöntemi) ile

Detaylı

ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ

ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Sağlık Mutluluktur Sağlığınızın Her Anında 7 Gün 24 Saat Hizmetinizdeyiz Hastanemize Hoş Geldiniz; Özel Körfez Marmara Hastanesi olarak tecrübeli ve

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

HASTANEMİZDE MERKEZİ RANDEVU (MHRS) SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR. MUAYENE İÇİN RANDEVULARINIZI ALO 182 DEN ALABİLİRSİNİZ.

HASTANEMİZDE MERKEZİ RANDEVU (MHRS) SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR. MUAYENE İÇİN RANDEVULARINIZI ALO 182 DEN ALABİLİRSİNİZ. 1 / 37 HASTANEMİZDE MERKEZİ RANDEVU (MHRS) SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR. MUAYENE İÇİN RANDEVULARINIZI ALO 182 DEN ALABİLİRSİNİZ. HASTANE TELEFON NO:0 284 714 34 34 (KEŞAN) 0 284 616 13 81 (İPSALA) www.kesandh.gov.tr.adres:

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

SİGORTALILIK (TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN) BİLDİRİMİ

SİGORTALILIK (TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN) BİLDİRİMİ GİRİŞ Milli gelire, istihdama ve ihracata katkı sağlayan, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayan tarım sektörü ve bu sektörde çalışanlar ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmez bir unsurudur. Tarımsal

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler

Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler Gelecekte bir gün hiç kimsenin kan kanserine yenik düşmemesi en büyük amacımız. Bu yolda verdiğimiz mücadelede bizi desteklediğiniz için size

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil

Detaylı