Veri toplama araçları. (Anket yöntemi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri toplama araçları. (Anket yöntemi)"

Transkript

1 Veri toplama araçları (Anket yöntemi)

2 Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Bireyin yaşamı ile ilgili bazı davranışları, düşünsel, duygusal, inançsal, güdüsel, algısal özellikleri vardır ki yapısı gereği gözlenmesi olanaksızdır. Bu gibi konuları incelemek için yapılacak araştırmalarda anket yönetimi kullanılır.

3 Anket yöntemiyle yapılan araştırmaların geçerlilik ya da güvenirliği deneğin verdiği yanıtlara bağlıdır. Bu bakımdan anket yöntemiyle yapılan araştırma sonuçlarına kuşku ile bakılabilmektedir. Ör: bir kişinin soruya aynı görüşteyim diye verdiği yanıtın gerçekten duyumsadığı şey olup olmadığını bilemeyiz. Bunun için yanıtlayıcının güveni kazanılmalı, inandırıcı olunmalıdır. Ayrıca soru kağıdına birbirini kontrol edici değişik sorular koyarak deneğin içten yanıtlar verip vermediği denetlenmelidir

4 1.Basamak Hipotez geliştirme, Anket tipine karar verme Soru yazımı, Yanıt kategorilerine karar verme, 3.Basamak Hedef nüfus Örnek seçimi 2.Basamak Veri kayıtlarının planlanması Pilot uygulama 4.Basamak Anketi uygulama ve kayıt Veri kontrolü 5. Basamak Çözümleme ve rapor yazımı

5 Telefon Anket türleri Mektup WEB Yüz yüze

6 Telefon Ucuz Hızlı sonuç Eğitimli personel Telefonu olmayanlar?

7 Mektup (Posta ya da dağıtım) Ucuz Görüşmeci etkisi Ulaşım Yanıtlamama Anlama Yanıtlayan kim? Okuma- yazma Gizlilik?

8 Posta ile anket uygulamanın iyi yanları Az bir bütçe ve insan gücü ile büyük çaplı bir yaraştırma yapma olanağı sağlar. Yanıt alma oranı yükseldikçe güvenirlilik o oranda artar. Ulaşılamayan yerlere ulaşımı sağlar Her mevsimde deneğe ilaşılabilir. Gizlilik sağlanmış olur Görüşmecinin denek üzerindeki kötü etkisini ortadan kaldırır. Deneğe soruları evinde ya da ofisinde özenle inceleme ve daha güvenilir yanıt verme olanağı sağlar.

9 Posta ile anket uygulamanın sakıncalı yanları En önemlisi YANIT ALAMAMA sorunudur. Sorular deneklerce yanlış anlaşılabilir ya da yorumlanabilir. Yanlış anlaşılan yanıtlar için deneği uyarma ve düzeltme olanağı yoktur. Yanıtların güvenirliği deneğin ilgisine ve işi benimsemesine bağlıdır. Ankete kimin yanıt verdiğini bilmek olanaksızdır. Belirli bir kültür düzeyine ulaşmış kimselere uygulanır.

10 Yanıt alma oranını artırmak için başvurulabilecek önlemler: İzleme: Telefon etme, ikinci mektup gönderme vb. Soru sayısı: az sayıda soru içermelidir. Soru türü: kapalı uçluya yanıt alma olasılığı daha fazladır. Araştırmayı tanıtıcı mektup: yanıt almada etkilidir Soru kağıdınını araştırıcıya geri gönderilme yolu: üzerinde pul ve adresli zarf yanıt almada etkilidir. Soru kağıdının estetik ve ilgi çekiciliği: yanıt almada etki yaratabilir, fakat ilgiyi dağıtmamalıdır. Deneğin özelliği: eğitimli olmalıdır.

11 Yüz yüze görüşme Yanıt oranı yüksek Yanlış anlama daha az Niteliksel veri toplanabilir Farklı kişi yanıtlayamaz Uygun dil Pahalı Adrese ulaşım Görüşmeci hataları Eğitim

12 GÖRÜŞME YOLU İLE ANKET UYGULAMA Olumlu yanları Posta yöntemine göre yanıt alma yüzdesi çok fazladır. Alınan bilgi daha sağlıklı olur. Görüşmeci deneğin kişiliği, çevresi ve yaşantısı konusunda değerlendirmeye yardımcı olacak bilgiler toplayabilir. Yanlışları düzeltmek, eksikleri tamamlatmak olanağı vardır. Doğru kişi ile görüşülür. Uygun bir dil ile deneğin duyarlılık gösterdiği soruları görüşmeci açıklayabilir.

13 Olumsuz yanları Ulaşım giderleri fazladır. Büyük bir bölgede adres bulmak güç ve zaman alıcı olabilir. Görüşmeci bazı konularda yan tutabilir. Görüşmeci eğitimine ve denetimine önem vermek gerekir. Alan çalışmalarını örgütleme, eğitim ve denetim karmaşık işlemleri gerektirmektedir. Deneğin zamanını daha çok alır. Hane halkı dikkate alındığında evde yalnızca çalışmayanlar vardır. Bu durumda hafta sonu ve gece ziyaretleri gerekir. Bu da zaman alıcı ve fazla personel gerektiren bir durumdur.

14 Hangi yöntem kullanılmalı? Araştırmanın amacı Araştırma grubu Kaynaklar Örnek büyüklüğü Anket bitirme süresi

15 Hangi yöntem kullanılmalı? Hedef toplumum özellikleri Hedef toplumun dil ve beceri düzeyi Hedef toplum çalışmaya katılmaya hazır mı? Zamanında yanıt verecek mi? Hedef toplumun bilgilendirilmesi gerekli mi?

16 Planlama Araştırmanın amacı yazılmalı Değişkenler listesi değişkenler sınıflandırılmalı Anket sorularının hazırlanması yanıt yapısına karar verilmeli Soruların gözden geçirilmesi ve ön test Çözümleme planı Anketin hazırlanması araştırma planının son aşamasıdır.

17 Anketin bölümleri 1. Başlangıç (sorulardan önce) 2. Ana bölüm (sorular) 3. Son

18 Başlangıç sayfası Anket başlığı ve tarih Anket No Amaç Anketi yapan kim Veri nasıl kullanılacak Güven Süresi Teşekkür Bilgi için başvuru - izin

19 Manisa sağlık durum değerlendirmesi araştırması Bu çalışma Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu tarafından Manisa da yaşayanların sağlık durumlarını değerlendirmek amacı ile yapılmaktadır. Soru formu size sağlığınızla ilgili görüşlerinizi sormaktadır. Bütün soruları belirtildiği şekilde cevaplayın. Eğer bir soruyu ne şekilde cevaplayacağınızdan emin olamazsanız, lütfen size en yakın gelen cevabı işaretleyin. Araştırmaya katılmak tamamen gönüllülük temelindedir. Dikkatiniz ve ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz.

20 Ana bölüm - sorular Taslak (kapsamlı) Genelden özele Basitten karmaşığa Grup soruları Demografiklerin yeri

21 Bitiriş Teşekkür Başvuru yeri Anketlerin geri veriliş şekli Sonuçların sunumu

22 Soru tipleri Açık uçlu Kapalı uçlu ve sıralı Kapalı uçlu ve sıralı olmayan Kısmen kapalı uçlu

23 Açık uçlu Yaşadığınız bölgedeki en önemli sağlık sorunu nedir? Hastalanınca kime başvurursunuz.?. Sizce bir sağlık personeli hangi düzeyde bilgiye sahip olmalıdır?

24 Kapalı uçlu ve sıralı (ordered) 1. Aşağıda yazılan sizin için ne kadar doğru? Sigarayı bırakmak istiyorum 1) tamamen doğru 2) kısmen doğru 3) ne doğru ne yanlış 4) kısmen yanlış 5) kesinlikle yanlış

25 Kapalı uçlu ve sıralı olmayan Sağlık ocağında hangi eğitimin verilmesini istersiniz? (lütfen bir seçenek işaretleyiniz) sigara bırakma stres beslenme çocuk bakımı Kalp hastalıkları

26 Kısmen kapalı uçlu Oturduğunuz eve en yakın sağlık kuruluşu hangisidir? Sağlık ocağı Devlet hastanesi Özel hastane Özel poliklinik Diğer...(lütfen belirtiniz)

27 Açık uçlu sorular Olumlu Geniş ve ayrıntılı yanıt Yanıtın kapsamı tam olarak bilinmeden soru sorulabilir Yanıt, soru ile yönlendirilmez Yanıt veren kendi görüşünü sunar Olumsuz Uzun zaman ve yazı Yanıt oranı Soru sayısı Verinin değerlendirmesinde zorluk

28 Kapalı uçlu sorular Olumlu Yanıt kolay ve kısa süre Araştırmacının odaklandığı konular Soru sayısı Yanıt oranı Yorumlaması kolay Analizi kolay İletişim becerileri gerekmez Olumsuz Olası yanıtlar için ön değerlendirme Sonuçlarda yönlendirme Yanıt verenlerin kendi görüşleri olmayabilir Seçenekler sınırlı ise yanıt verene sıkıntı verebilir

29 SORULARIN NİTELİKLERİ Amacına uygun olmalı Basit, anlaşılır bir dil kullanılmalı Kısa olmalı İfadeler olabildiğince kısa olmalı Teknik terimler (jargon), kısaltmalar ve argo olmamalı Herbir soru yalnızca bir özelliği sorgulamalı Yönlendirici olmamalı Tam tümceler kullanılmalı Olumsuz tümce kurulmamalı Soru yanıtları birbirini içermemeli Yanıt seçenekleri değişkenlik üretebilir nitelikte olmalı

30 Basit-kolay anlaşılır olmalı # Ailenizde gelir getiren kişilerden en çok gelir sağlayan kişinin mesleği nedir? Tam tümce kullanılmalı # yaş...

31 Anlaşılır tanımlar kullanılmalı # Geçen hafta içinde kaç kez egzersiz yaptınız? # Futbol, basketbol gibi ağır sporlar yapar mısınız?

32 Kısaltma ve teknik terim (jargon) kullanılmamalı # İşyerinizdeki İSİG kurulunda kimler çalışmaktadır? # NATO hakkındaki görüşünüz nedir? Hesap yapılmasından kaçınılmalı # Geçen altı ay içinde kaç kez spor yaptınız?... # Toplam hane geliriniz nedir?

33 Negatif tümcelerde dikkat! # Sigarayı bırakmama konusunda ne kadar ısrarlısınız? Çok Az

34 Yönlendirmeden kaçınılmalı #. *** kliniği Türkiye deki tüp bebek uygulamasını ilk başlatan birimdir. Hizmetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?...

35 Her soruda bir kavram sorulmalı #. Haftada kaç defa sigara ve alkol kullanırsınız?... #. Doktor beni dikkatlice dinledi ve muayenesi kısa zaman aldı.

36 Uzak gelecek ya da uzak geçmiş sorulardan kaçınılmalı #. Çocukluğunuzda kardeşleriniz için düşünceleriniz neydi? #. Üniversiteyi kazanırsanız, bitirdikten sonra akademisyen olmayı düşünür müsünüz?

37 Rahatsız edici sorular Cinsel ilişki Marihuana, esrar Sarhoş olma Gelir Bira, şarap içme Eğitim Meslek Spor etkinliği

38 Toplumsal istenirlik yanlılığı Yardım etme, İyi eğitim Oy kullanma

39 Her yanıtta bir kavram kullanılmalı # Düzenli olarak ne tür spor yapmaktasınız? (düzenli spor haftada en az üç kez ve 20 dakika spor yapmaktır) Yürüme ve koşma Bisiklet Tenis Futbol, basketbol Diğer...

40 Yanıt kategorileri birbirinden ayrı olmalı # Aylık geliriniz nedir? 100 milyon TL den az milyon TL milyon TL 300 milyon TL den çok

41 Yanıt seçeneklerinde Fikrim yok sorunu?

42 Seçim öncelikleri Mektup (ilk seçenekler) Yüz yüze (son seçenekler) Uzunluk soru sayısı araştırmanın değişkenleri ile sınırlı olmalı dak.

43 SORU KAĞIDININ DÜZENLENMESİ Her soru kağıdının kapağı olmalı ve kapakta şunlar bulunmalıdır.» Anketin ya da projenin ismi» Anketi düzenleyen kurumun adı ve adresi» Varsa, örneklemi yapan kurum» Deneği ziyaret gün ve saati» Görüşmecinin adı ve soyadı» Görüşmenin başlayış ve bitiş saatleri» Kodlayıcı ve denetleyicinin adı ve soyadı

44 Soru kağıdının düzeni Deneğin kolay yanıtlayabileceği ve hoşlanacağı soruları başa koyunuz Soruları ilgi sırasına göre diziniz. Kendisinden sonra gelecek soruları koşullandıracak soruyu önce koymayınız Soruları genelden özele, kolaydan zora doğru sıralayınız Gelir gibi özel soruları en sona koyunuz Açık uçlu soruları sonlara doğru koyunuz Soruların yanıtlarını yazabilmek ve kodlayabilmek için boş yer bırakınız Soru sayısı olabildiğince az olmalıdır. Görüşmeciyi yuyarmak için yazılan açıklamaların büyük harflerle yazılması yararlı olur. Bunların soru cümleleriyle karıştırılmamaları gerekir. Bazı sorular tüm denekleri bazıları ise sadece bir kısım deneği ilgilendirebilir.

45 Görüşme ortamı ve deneğin soruları yanıtlamadaki içtenliğini yazabilmesi için soru kağıdının son sayfası görüşmeciye ayrılmalıdır. Bu sayfada şu bilgiler bulunabilir: Görüşme yapılan yer Görüşme yapılırken deneğin yanında kimlerin bulunduğu Görüşmenin kesintiye uğrayıp uğramadığı Deneğin sorulara verdiği yanıtların içtenliği hakkında görüşmecinin fikri Deneğin hangi soruları kuşkuyla, kızgınlıkla, huzursuzlukla vb. karşıladığı

46 GÖRÜŞMECİ SEÇİM VE EĞİTİMİ Görüşmecinin nitelikleri: Dürüst olmalı Gayretli olmalı Yan tutmamalı Denek ile işbirliği kurabilecek yetenekte olmalı Anket sonucunun iyi ya da kötü çıkmasına karşı özel bir ilgi duymamalı Deneğin verdiği yanıtları uygun bulup bulmadığını gösterecek herhangi bir davranışta bulunmamalı Deneğin verdiği yanıtları olduğu gibi yazmalı

47 Görüşmecinin eğitiminde Araştırmanın amacı ayrıntılı olarak anlatılır Görüşme yöntemi ve ilkeleri öğretilir Soru kağıdındaki her soru teker teker anlatılarak, her sorunun amacı ve nasıl sorulacağı üzerinde durulur. Denetim altında uygulamalar yaptırılır, varsa eksik ve hatalar düzeltilir. Örnek uygulamalar yaptılır ve bu uygulamalar değerlendirilir. Eğitim tam anlamıyla verilmeden uygulamaya başlanılmaz.

48 GÖRÜŞME YÖNTEMİ VE İLKELERİ Dikkat edilecek noktalar: Görüşmenin Başlaması: Görüşmeci önce kendini tanıtır. Araştırmanın amacını, kimin tarafından yürütüldüğünü kısa, doğru ve açık olarak anlatır. Soru kağıtlarını araştırıcıdan başka kimsenin göremeyeceğini, araştırıcının da bu bilgileri kimseye aktarmayacağını belirtir. Görüşmeye, işiniz var mı?, birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz?2 vb. sorularla başlamamak gerekir. Görüşme sanki olağan bir hak imiş gibi davranılmalıdır. Deneklerin sorulara yanıt verme zorunluluğu yoktur. Bu yüzden yanıt almak için tek yol denekleri ikna etmektir Görüşmeci rahat, neşeli ve arkadaşça davranmaya çalışırsa deneği de bu ortama uydurabilir. Resmi bir hava içinde yapılan görüşmede denek sıkılabilir ya da gerçekleri söylemeyebilir. Görüşmeci denekle yalnız görüşmelidir. Birkaç kişi yanında yapılan görüşmede denek asıl düşüncesini söylemekten sakınabilir.

49 Görüşmenin Sürdürülmesi Görüşmeci sürekli soru kağıdına bakarak soruları sormamalıdır. Sorular tek tek, soru kağıdında yazıldığı biçimde sorulmalıdır. Soru kağıdındaki bütün sorular sorulmalıdır. Sorular gereğinden fazla açıklanmamalıdır. Soru deneğin vereceği yanıtı etkileyecek biçimde sorulmamalıdır. Alınan yanıtlar olduğu gibi yazılmalıdır.

50 ÖN UYGULAMA Araştırmanın yapılacağı topluma benzer grup üzerinde ön uygulama yapılır. Ön uygulamanın amacı; Her soruyu herkes aynı biçimde anlıyor mu? Soru herkesçe aynı biçimde yorumlanıyor mu? Daha önce düşünülmeyen yanıtlarla karşılaşılıyor mu? Görüşmenin ortalama süresi ne kadardır? Deneklerin sorular üzerindeki tutum ve davranışları nasıldır? Deneğin genel olarak tutumu nedir? Koşullandırıcı ya da yöneltici sorular var mı? Vb. Ön uygulamada görülen aksaklıklar giderildikten sonra soru kağıtları gereken sayıda bastırılarak asıl uygulamaya hazır duruma getirilir.

51 ALAN UYGULAMASI Ön uygulamadan sonra gerekli hazırlıklar yapılarak alan uygulamasına başlanabilir. Uygulamaya geçilmeden önce eldeki bilgiler ve olanaklar ışığı altında uygulama planı yapılır. Bu bilgiler ve olanaklar şunlardır: Uygulama bölgesi ile ilgili bilgiler: Bölgenin coğrafi durumu, iklimi, yol durumu, yerleşim yeri sayısı Örneklem büyüklüğü ve nitelikleri Ön uygulamaya göre bir görüşmenin ortalama süresi Araştırma süresi Görüşme ve araştırma süresine göre görüşmeci ve denetçi sayısı Ulaşım olanakları Bütçeve diğer olanaklar

52 Uygulama ve uygulama planı ile ilgili bazı pratik bilgiler: Yapılacak işleri öncelik sırasına göre dizin. Hangi işi kimin, nasıl, ne zaman yapacağını ve ne zaman bitireceğini belirtin. Uygulamaya başlamadan önce yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığını denetleyin. Uygulama sürerken yapılacak işlerin günlük olarak yerine getirilip getirilmediğini denetleyin Zaman varsa görüşmecilerin birbirlerinin doldurduğu soru kağıtlarını doğru doldurup doldurmadığını denetletin. Uygulama sona erdiğinde yapılacak işleri yeniden gözden geçirin Alandan ayrılmadan yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

53 SORU KAĞITLARININ ALAN DENETİMİ Görüşmecilerin doldurdukları soru kağıtlarının özel olarak yetiştirilmiş denetçilerce araştırma yerinde denetlenmesi ve görülen eksik ya da hataların hemen orada giderilmesi daha ekonomik ve zaman yönünden kazançlı olabilir.

54 DENEKLERCE VERİLEN YANITLARIN NİTELİK DENETİMİ Bu amaç için örnekleme çıkan deneklerden %5-10 oranında ikinci bir örneklem seçilir. Görüşmecilerin yerleri değiştirilerek aynı sorular bu deneklere yeniden sorulur ve yanıtların ne derecede tutarlı olduğu saptanmaya çalışılır. Bu aynı zamanda görüşmecilerin de ikinci bir denetimidir. Nitelik denetiminin başarılı olabilmesi için deneklerin belirli bir kütür düzeyinde olması ve her iki görüşmede verdiği yanıtların birbirini belirli bir oranda tutması gerekir.

ANKET YÖNTEMİ. Siz şuandaki yaşınıza gelene kadar en uzun süre nerede yaşadınız? 1)İl 2)İlçe 3)Köy-Kasaba 4)Yurt dışı

ANKET YÖNTEMİ. Siz şuandaki yaşınıza gelene kadar en uzun süre nerede yaşadınız? 1)İl 2)İlçe 3)Köy-Kasaba 4)Yurt dışı ANKET YÖNTEMİ Bireyin yaşamı ile ilgili bazı davranışları, düşünsel, duygusal, inançsal, güdüsel, algısal özellikleri vardır ki yapısı gereği gözlenmesi olanaksızdır. Bu gibi konuları incelemek için yapılacak

Detaylı

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston Anket Hazırlama Kılavuzu Archester Houston ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI www.odevofis.com (216) 5504626

Detaylı

7. BÖLÜM SURVEY ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ

7. BÖLÜM SURVEY ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ 7. BÖLÜM SURVEY ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ 1. Araştırmanın isminin konulması Ödevin Aşamaları 2. Araştırma sorusunun oluşturulması 3. Temel kavramlar 4. Araştırmanın hipotezlerinin kurulması, 5. Hipotezin bağımlı

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Performans incelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi: 16 Özgün Adı: Use of Sampling- Value for

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Avrupa Ellerinizde! uluslararası oryantasyon ve hazırlık bağımsız öğrenme çalışma kitabı. Ad: Kurs Adı: Eğitmen: Yurtdışındaki eğitim süresi:

Avrupa Ellerinizde! uluslararası oryantasyon ve hazırlık bağımsız öğrenme çalışma kitabı. Ad: Kurs Adı: Eğitmen: Yurtdışındaki eğitim süresi: Avrupa Ellerinizde! uluslararası oryantasyon ve hazırlık bağımsız öğrenme çalışma kitabı Ad: Kurs Adı: Eğitmen: Yurtdışındaki eğitim süresi: Staj yerleştirilmesi yapılacak ülke: İçerik Tanıtım... 3 Bölüm

Detaylı

SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASINI GELİŞTİRME GEREÇLERİ REHBERİ

SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASINI GELİŞTİRME GEREÇLERİ REHBERİ EĞİTİM SEVİYESİ DÜŞÜK KİŞİLER İÇİN SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASINI GELİŞTİRME GEREÇLERİ REHBERİ path "Program for Appropriate Technology in Health" Sağlık Alanında Uygun Teknoloji Programı Yeni Baskı, 1996

Detaylı

TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI (TBSA) 2010 SAHA UYGULAMASI EL KİTABI

TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI (TBSA) 2010 SAHA UYGULAMASI EL KİTABI TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI (TBSA) 2010 SAHA UYGULAMASI EL KİTABI Ankara, Ocak 2010 SUNU Ülkemizde beslenme, sağlık durumunun ve sorunlarının ortaya konulması için Dünya da olduğu gibi her

Detaylı

Üniversite Mezunlarına Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi

Üniversite Mezunlarına Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi Üniversite Mezunlarına Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi Higher Education as a Generator of Strategic Competences Yüksek öğrenim mezunları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü AĐLE PLANLAMASI YÖNTEMĐ UYGULAMA REHBERĐ. (Hizmet Đçi Eğitim)

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü AĐLE PLANLAMASI YÖNTEMĐ UYGULAMA REHBERĐ. (Hizmet Đçi Eğitim) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü AĐLE PLANLAMASI YÖNTEMĐ UYGULAMA REHBERĐ (Hizmet Đçi Eğitim) 1 AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ UYGULAMA REHBERİ (Hizmet İçi Eğitim) Giriş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şehir Sağlığı Profilleri Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Baskı, 1997 Çeviri Editörleri Dr.E.Didem EVCİ Kim.Yük.Müh.Atila

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanı İÇERİK Tanımlar Ölçme Aracında Bulunması

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

PAZARLAMA PLANI REHBERİ

PAZARLAMA PLANI REHBERİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ PAZARLAMA PLANI REHBERİ Hazırlayan Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI Anadolu Üniversitesi Mart 2001 ANKARA 1 Basım Tarihi Basım Yeri : Mart 2001 1. Baskı : Seçkin Matbaası

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI FAKÜLTE NO BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ UYGULAMA OKULUNUN ADI UYGULAMA ÖĞRETMENİ : : : : : : UYGULAMA

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK KURUMLARI BİLİM DALI İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Gençlik

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ 23-24 OCAK 2006

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ 23-24 OCAK 2006 1 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ 23-24 OCAK 2006 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin başkanlık ettiği Sağlıklı Kentler Birliği nin, üye belediyelerin daha etkin ve yerinde projeler

Detaylı