KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 FORMU DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 FORMU DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ"

Transkript

1 KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 FORMU DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR 1 B104ISM Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)+(ÇKYSHST) Sağlık Evleri Sarf-Demirbaş Malzeme İşlemleri, Depodaki Malzemeler, Yapılmış Tüketimler, Stok Malzeme Bilgileri Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Ayniyat İşleri Uygulama Yönergesi Tüm Kamu Kuruluşları Sağlık Evleri 2 B104ISM Sağlığı Eğitimi Okulllarda ve sahada yapılan eğitim çalışmaları Sağlığı Eğitim Yönetmelği ve Öğrenci 3 B104ISM Aşılar ve Soğuk Zincir Denetim Okul Aşıları Bölge Dışı aşılar, Sağlık Çalışanları Aşıları ve Buzdolabı Isı Konturolleri Bulaşıcı Hast.Sürveyans ve Kontrol Yön. 30/05/ , Öğrenci, A.S.M.ve A.H. 4 B104ISM AÇSAP Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlması Hizmetleri Aile Planlaması Yön. 06/02/ A.S.M-A.H ve 5 B104ISM Yeşilkart Yeşilkart Sağlık Karne İşlemleri Ödeme Gücü Olmayan vatandaşların tedavi gider lerinin yeşilkart verilerek devlet tarafından karşılan ması hk.kanun no.3816 Ödeme Gücü olmayan 6 B104ISM Yeşilkart Tahakkuk Yeşilkart Reçetelerininkontrolu ve Tahakkuku Ödeme Gücü Olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşilkart verilerek devlet tarafından karşılanması hk.kanun no.3816 Eczaneler 7 B104ISM Mernis Ölen Vatandaşların Nüfustan Düşüm İşlemleri Ölü Defin Ruhsatları genelge no:01/08/ /41 8 B104ISM Detarjanlar Hakkında Denetim Detarjan Satışı Yapan Yerlerin Denetlenmesi Detarjan Hakkındaki Yönetmelik 9 B104ISM Oyuncaklar Hakında Denetim Oyuncak Satışı Yapan Yerleri Denetlenmesi Yönetmelik 10 B104ISM İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve kullanma suları hakkında İçme Ve Kullanma Sularıyla ilgili Çalışmalar İnsani Tüketi Amaçlı İçme ve kullanma sularıhakkında Yönetmelik 11 B104ISM Okul Sağlığı Çalışmaları Öğrenci taramaları bina sıhhi durumu içme kullanma suları Okul Sağlığı Hakkındaki Genelge Öğrenciler 12 B104ISM Umumi Hıfzısıhha kararları Sağlıkla Tedbirleri ile ilgili kararlar 1593 Sayılı Umumu Hıfzısıha Kanunu Kamu Kuruluşları 13 B104ISM Tıbbi Atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Tıbbi Atık Yönetmeliği Sağlık Kurumları 14 B104ISM Çevre Sağlığı Çevre Kontrolü Denetim 1593 Sayılı U.H.K.4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu 15 B104ISM Yazışmalar Gelen - Giden Evrak Takibi,Personel İşlemleri, Evraklarla İlgili Yazışmaların Yapılması, Kayıt Altına Alınması, Dosyalama İşlemlerinin Yapılması Kamu Kuruluşları

2 16 B104ISM Aylık Çalışmalar Sağlık Ocaklarından ve Hastanelerden gelen aylık çalışma formlarının düzenlenerek, Sağlık ne gönderilmesi Kamu Kuruluşları 17 B104ISM Eczane Denetimleri Eczanelerin Çalışmalarının Denetlenmesi Eczaneler İle İlgili 6197 Sayılı Kanun 18 B104ISM Görevlendirilmeler Personelin İhtiyaç Olan Kurumlara Görevlendirlmesi Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği, 5442 Sayılı Yasa Kamu Kuruluşları 19 B104ISM Mezarlıklar ve Ölü Defni Mezarlıkların Nakli Denetimi Mezarlıklar ve Ölü Defni Genelgesi B104ISM Sıhhi Ve GSM Denetimi Ruhsat ve Denetim 3572 Sayılı GSM Kanun 21 B104ISM ,01 Portör Muayenesi Gıda sektöründe çalışanların bulaşıcı hastalık yönünden incelenmesi 1593 Sayılı Umumu Hıfzısıha Kanunu 22 B104ISM Su numunesi Su numunesinin bakriyolojik incelenmesi 1593 Sayılı Umumu Hıfzısıha Kanunu 23 B104ISM Hasta hakları Hastaların şikayet taleblerinin incelenmesi 3359Sağlık hiz.genel.kan.9c. 24 B104ISM Kuduz aşıları Hayvanlar Tarafından Isırılan Vatandaşların Aşılanması Sağlık.Bak.teş.ve görv.hak.181 saly.kanun. 25 B104ISM Bina denetimi Yeni yapılan binaların oturumunun insan sağlığı açısından denetimi 3194 sayılı imar kanunu 26 B104ISM Piyasa denetimi 25/06/2007 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan sağlık bakanlığınca İl yapılacak Sağlık piyasa denetimi ve gözetiminin usu 27 B104ISM Aylık faaliyet raporu Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yapılan işlerin aylık bildirimi S.B.araştırma.pilanlama ve kordinasyon kurulu B.2004/17 aylık faaliyet raporu hakkındaki genelge İl Sağlık 28 B104ISM Bildirimi zorunlu hastalıkların bildirimi Sağlık Ocağı ve Hastanelerde tespit edilen vakalar 1593 Sayılı Umumu Hıfzısıha Kanunu İl Sağlık 29 B104ISM Adli rapor düzenlenmesi Adli bir olay sonucu gelen şahıslara rapor düzenlenmesi 22/09/2005 tarih ve sayılı genelge İlçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet amirliği 30 B104ISM Eczane nöbet listesi İlçe eczanelerinin aylık nöbet listelerinin oluşturulması SağlıkBakanlığı eczane ve eczane hizmetleri hakkındaki yönetmelik 31 B104ISM Acil ve adli nöbet listesi İlçe Sağlık personelinin acil ve adli nöbet listelerinin oluşturulması Aile hekimliği plot uygulandığı illerde toplum sağlığı merkezi kurma ve çalıştırılmasına dair yönerge madde İl sağlık ilçe eczaneleri Vatandaş +ilçe sağlık personeli+ilçe jandarma komutanlığı+ilçe emniyet amirliği 32 B104ISM Salgın raporları ve incelenmesi Hastane ve Sağlık Ocaklarında tespit edilen vakalar Aile hekimliği plot uygulandığı illerde toplum sağlığı merkezi kurma ve çalıştırılmasına İl Sağlık dair yönerge madde B104ISM Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bakanlığa bildirilmesi Hastane ve Sağlık Ocaklarında tespit edilen vakalar Aile hekimliği plot uygulandığı illerde toplum sağlığı merkezi kurma ve çalıştırılmasına İl Sağlık dair yönerge madde 14

3 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI MERKEZİ İDARELER TAŞRA BİRİMLER MAHALL İ İDAREL ER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ Taşınır İstek Belgesi İlçe T.S.M. Develi İlçe SGB. İstinaden, PeriyodikEğitimler Aşı Kartı, Taşınır İstek Belgesi, Aşı Tutanakları İlçe SGB. Başkanı KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR Sağlık Evleri, Aile Sağlığı Merkezleri Görevllendirme Oluru, Eğitim Sonucu KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞYAZIŞMALAR İlçe SGB. Başkanı Ay sonu Bildirim İl Sağlık Taşınır İstek Belgesi, İlçe SGB. Başkanı Ay sonu Bildirim İl Sağlık Tutanak Yeşilkart Jandarma, İlçe Başvuru Form Başkanı Emniyet,Tapu,Nüfus ilgili kurumlardan Müd. alınan belgeler Katılı Payı Formu Faturalar Ölüm Belgesi Nüfus Cüzdanı İstinaden İstinaden Resmi yazı Resmi yazı MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI İl Sağlık 1 gün 1 Gün 52 İlgili Kuruluşlar Kadar Müd.Bildirim Yarım Gün 15 Kadar Müd.Bildirim 1 saat 60 Kadar Müd.Bildirim Yarm Gün Ay 2 Ay İlçe SGB. Başkanı İlçe SGB. Tıbb.Sek.Grup Başk. Sağlık Müd.Billgi İlçe Nüfus 10 Gün 1 gün 150 İlçe SGB. ÇST. Sağlık Müd.Billgi İllgili Mdürlüklar 1 Ay 1 Ay 30 İlçe SGB. ÇST. Sağlık Müd.Billgi İllgili Mdürlüklar 1 Ay 1 Ay 50, ÇST. Sağlık Müd.Billgi İllgili Mdürlüklar Haftada 1 gün 1 Gün 600 Okulun 1. ve 2. Dönemi Milli Eğitim ve İlk 15(Onbeş) gün Sağlık Müd.Billgi Milli Eğitim Müd. 3 ay 1 (Depolarının Klorlanması ve Nunune ÇST. Sağlık Müd.Billgi İlgili Kurumlar 1 AY 1 ay 12 Sağlık Müd.Bilgi ÇST. İlgili Kurumlar 1 ay 1 ay Hastane Sağ.Bak.Valilik ÇST. Sağlık Müd. İlgili Kurumlar 1 Ay 1 Ay 155, Yazı İşleri HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE İl Sağlık Sağlık ve 1 Ay 2 (iki) gün 2500 HİZMETİ ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYA CAĞI

4 , Yazı İşleri İl Sağlık Kadar Sağ.Müd.Bildirim 15(onbeş) Gün 12 İl Sağlık 3(Üç) Ay 3(Üç) Ay 45 Sağlık Sağlık Müd.Bilgi İlgili Kurumalar 3 Ay 15 SGB ÇST- Gurup İlgili Şahıslar 1 Ay 1 Ay 1 Denetimi yapılacak binanın ruhsatı Sağlık nün Sağlık Müd. Sağlık Müd. ve İlgili Kurumlar 10(On) gün 10(On) gün 75 İlçe sağlığı Laboratuarı 10 dakika 2 defa gün gün 3 defa 15 İlçe Tarım 1 saat 1 saat 60 İl Sağlık 1 hafta 1 hafta 250 ve İl Sağlık 2 hafta 2 hafta 12 İl Sağlık 2 hafta 2 hafta 12 Adli Tabib Nöb.Dr. 2 saat 2 saat 25 D.D.H.Başhekimliği ve ve İl Sağlık İl Sağlık Kamu kurum ve kuruluşları Kamu kurum ve kuruluşları 1 saat 1 saat 12 3 Saat 3 Saat 12 1 gün 1 gün 1 1 gün 1 gün 0

5

FETHİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

FETHİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ Sıra No KURUM KODU FETHİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ HİZMET KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI

Detaylı

Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ

Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

PAZARYOLU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU İSTENİLEN BELGELER DİĞER ÖZEL SEKTÖR BAŞVURUDA VB. 6-Eski ruhsat (Yeniletme işleminde)

PAZARYOLU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU İSTENİLEN BELGELER DİĞER ÖZEL SEKTÖR BAŞVURUDA VB. 6-Eski ruhsat (Yeniletme işleminde) 1 18887551-55407 Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 2521 sayılı Kanun'un uygulanmasına dair Yönetmelik hükümlerine göre şahıslara yivsiz tüfeklerine bulundurma ve taşıma yetkisi veren belge. 2521 sayılı Kanun'un

Detaylı

EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 2 - SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 215.000.000 HİZMETİN ADI Hizmetleri Tedavi Edici ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hasta Kabul HİZMETİN TANIMI

Detaylı

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER 302.10 Öğrenci Belgesi müz öğrencileri Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri 302.01 İlk Kayıt İşlemleri müze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak Hazanan Öğrenciler Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri www.sbe@sirnak.edu.tr

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAĞIŞIKLAMA ŞUBESİ 1 Aşı Sevki Taşınır

Detaylı

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK2 GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1. Hekim seçme Hizmeti Kurum panolarında ve kurumun

Detaylı

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ SIR A NO EK 2 HİZMETİN ADI 1 Poliklinik Muayene 2 Hasta Yatış İşlemleri 3 4 Randevulu Hasta Sevk Hizmetleri Ayaktan ve Yatan Hasta Sevk Hizmetleri İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ İSTENİLEN

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI VB.) MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA TAŞRA BİRİMLERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI VB.) MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA TAŞRA BİRİMLERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR İSTENİLEN BELGELER SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2012 A) VİZYON VE MİSYON VİZYON 2012 YILI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER Hizmet sınırları belirlenmiş

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2013 SANCAKTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 03.09.2010 Karar No 158 Özü: Sağlık İşleri

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi A TAMAMLAMA B104ISM 4346401 6401 Muayene Ağız ve Diş Muayenesi Uygulama Tabliği 4 X 1-SGK'lılardan ve YeĢil kartlılardan TC nolu Nüfus cüzdanı ayrıca Yurt dıģı sigortalılardan sözleģmeye göre sağlık yardım

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 23 KONU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Hayvancılık Destekleri/Arıcılık 1-Dilekçe, 2-Arı Konaklama Belgesi, 3-Veteriner Sağlık Raporu 190 gün 2

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Başakşehir Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OCAK 2006 1 DURUM ANALİZİ 1.1 Kurum İçi Analiz SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 614 15 54 NOLU TELEFON HATTINA GELEN ŞİKÂYETLER 2 ELEKTRONİK ORTAMDAKİ TALEP VE ŞİKÂYETLER

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 1 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA

Detaylı

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı