Kalite Kontrol Yenilikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalite Kontrol Yenilikler"

Transkript

1 Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. ISO 2859 standardı, muayenesi yapılacak parti büyüklüklerine göre kontrol edilecek numune sayılarını tespit eder ve kontrol planları önerir. Mevcut kullanımda yer alan grup ve muayene kavramları bu standarda göre düzenlenmiş ve kullanım daha işlevsel hale getirilmiştir. Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Netsis Entegre Modül [X] Kalite Kontrol Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama Kalite Kontrol Seviyeleri ISO 2859 standardında üç farklı muayene seviyesi belirlenmiştir. Herhangi bir özel durum bulunmadığı sürece Normal (Level 2) seviyesinde kontrol yapılır. Eğer belli dönemde yapılan kontrollerde belli oranda hatasızlık mevcut ise Reduced İndirgenmiş (Level 1) seviyesine ya da hata oranı yüksekse Tight Sıkı (Level 3) seviyesine geçilebilmektedir. Bununla birlikte alım/üretimi yapılan parti mallarda kullanılmak üzere 4 adet Özel Special (S1, S2, S3, S4) seviye bulunmaktadır. Sistem üzerinde kalite kontrol seviye verileri otomatik olarak oluşturulmaktadır. İlgili ekrana Kalite Kontrol modülünde Kayıt bölümünden erişim sağlayabilirsiniz. 1

2 Kalite Kontrol Miktar Kodları Standarda göre, farklı seviyelerde, parti büyüklüklerine göre alınan örnek miktarları değişmelidir. Örnek: 1000 lik parti büyüklüğü (miktar) malzeme alımı için gevşek seviyeside 13, normal seviyede 80, sıkı seviyede ise 125 örnek alınması öngörülmektedir. Standartta, kontrol seviyeleri bazında parti büyüklükleri için bir kodlama sistemi geliştirilmiştir. Seviyelere göre parti büyüklüğü kodlama sistemini içeren tablo aşağıdadır. A miktar kodu, normal seviyede 8 lik parti büyüklüğünü ifade ederken, gevşek seviyede 15 lik parti büyüklüğünü ifade eder. B miktar kodu, normal seviyede 15 lik parti büyüklüğü iken, indirgenmiş seviyede 25 lik, sıkı seviyede ise 8 lik parti büyüklüğünü ifade eder. İndirgenmiş seviyede parti büyüklük aralıkları daha geniş, numune sayısı daha az olacaktır. Sıkı seviyede ise daha küçük aralıklarda daha çok numune kontrol edilecektir. 2

3 Muayene Tanımlama Standard, seviye bazında yukarıdaki gibi kontrol planları önermektedir. Örnek tabloda, Normal Seviye (Level-2) için, parti büyüklüklerine (sample size code letter) göre numune miktarları (sample size) olarak belirtilmiştir. Kontrol planında ise, tercihe göre % 0,01 hata payından % 1000 hata payına kadar (sütun başlıkları), numunelerde çıkacak hatalı miktar üzerinden kabul edilebilir (Ac Accept) ve red edilmesi gereken (Re Reject) miktarlar verilmiştir. Daha hassas hata payları için (örneğin insan hayatını ilgilendiren bir ürün/parça) sıfır ya da sıfıra 3

4 yakın hatalı miktar, daha önemsiz parça/ürünler için daha yüksek sayıda hatalı miktar kabul edilebilmektedir. Örnek: Tabloya göre, %6,5 hata payı ile çalışıyorsak ve parti miktarımız 51 ile 90 arasında ise (E), 13 adet numunenin muayene edilmesi gerekmekte, muayene sonucu 2 adet hatalı ise parti kabul edilmesi, 3 adet ve üzeri hatalı ise parti red edilmesi gerekmektedir. Not: Red miktarı, normal kontrol seviyesinde kabul edilebilir hatalı miktarın bir fazlasıdır. Ancak gevşek seviyede, kabul red miktarları arasında fark vardır. Bu durumda hatalı miktar kabul miktarı altındaysa parti kabul, red miktarı üzerindeyse parti red, ikisinin arasındaysa bir sonraki partide kontrol seviyesi değiştirmek şartıyla kabul anlamına gelmektedir. Muayene tanımı, bir seviye ve bir hassasiyet derecesi için yapılır. Örnek: Normal seviyenin %0,01 - %25 arası hata paylarına ait muayene kodları, MN00.010, MN00.015, MN00.025, MN00.040, MN00.065, MN00.100, MN00.150, MN00.250, MN00.400, MN00.650, MN01.000, MN01.500, MN02.500, MN04.000, MN06.500, MN10.000, MN15.000, MN şeklinde tanımlanabilir. Bu ekranda muayene kodları tanımlandıktan sonra, parti büyüklüklerine göre farklı miktarda numune ile standarttaki şekliyle kontrol planı oluşturulacaksa bu ekranda başka bir tanımlama yapmaya gerek yoktur, doğrudan Muayene Aralık Tanımlama ekranına geçilebilir. Bu ekrandaki diğer bilgiler, farklı numune miktarları ile çalışmak istemeyen, önceki KK sisteminde olduğu gibi sabit miktar ya da oranlar üzerinden numune miktarları ile kontrol yapan kullanıcılar içindir. Dikkat! Önceki KK sisteminde Grup Tanımları altında yer alan örneklem miktarı (numuneler) ile ilgili bu bilgiler, yeni sistemde Grup tanımından ayrıştırılarak, Muayene Tanımları altına alınmıştır. Yeni sistemde; Muayene Kodları: Malzemenin ne olduğundan ve yapılan ölçümlerden bağımsız, sadece parti büyüklükleri, numune miktarları, kabul red miktar planlarına yönelik tanımları Grup Kodları: Malzeme/malzeme grubu için yapılan ölçüm setlerinin tanımlarına yönelik olarak kullanılacaktır. Önceki KK sisteminde girilmiş verilerin korunması için mevcut grup kodlarından yeni sistemde Muayene Kodları türetilmiştir. (Grup Kodlarının başına M harfi getirilmiştir). 4

5 Muayene Aralık Miktarları Tanımlama Bu ekranda, tanımlana muayene koduna ait parti büyüklüklerine göre kontrol edilecek örneklem miktarı (numune sayısı) ile kabul edilebilir ve red edilmesi gereken hatalı parça miktarları tanımlanabilir. Stok/Cari Muayene Eşleştirmeleri 5

6 Tedarikçi Malzeme bazında ya da üretilen yarı mamuller için tanımlı kontrol planlarından (muayene kodu) hangisinin aktif olarak kullanılacağının belirlenmesi için bu bölüm kullanılacaktır. Plan değişikliği yapılacaksa mevcut planın geçerlilik tarihi sonlandırılarak yeni bir plan ile eşleme yapılabilir. Kontrol sırasında, uygulanacak planın tespiti için, eşleşme kayıtlarından aktif olanlarının içinden geçerlilik tarihi kontrol tarihine uygun olanlar kullanılacaktır. Kalite Grup Tanımları Benzer kalite kontrol testlerinden geçecek malzeme/yarı mamuller için gruplama yapılan bu bölüm, bundan böyle ölçümlerle ilgili olacaktır. Grup tanımlama ile ölçüm bilgileri giriş bölümü birleştirilmiştir. Kalite grup tanımlarında revizyon kullanımı desteklenmiştir. Revizyon bağlantısı ile birlikte aynı grup içerisinde farklı revizyona bağlı ölçüm kümeleri oluşturulabilecektir. Revizyon numarası sistem tarafından belirlenecek bir sayısal değeri ifade edecektir. Revizyon numarası ve grup kodu altında ölçümler yer alacaktır. Aktif özelliği, grup tanımının tespitinde kullanılacaktır. Birden fazla aktif revizyon olan gruplarda kullanılacak grubun tespitinde maksimum revizyon numaralı grup yöntemi kullanılacaktır. Grup kodu tanımlamasında grup kodu-revizyon no değerleri üst bilgiler kapsamında ele alınacaktır. Ölçüm bilgilerine sayısal ve alfasayısal değerler eklenerek olması gereken değerlerin de tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Revizyon seviyesinde olmayan değişikliklerde bazı ölçümler pasif hale getirilebilecektir. Aktif özelliği, ölçüm bazında da belirtilecektir. Kontrol işleminde ölçüm aktiflik durumu kontrol edilecektir. 6

7 Stok/Cari Grup Eşleştirmeleri Tedarikçi bazında malzemelerin ya da üretilen yarı mamullerin, hangi ölçüm gruplarına bağlanacağının belirlendiği bu bölümde revizyon bilgisi ve aktif seçeneği desteklenmiştir. Burada tanımlanan eşleştirmeler, kalite kontrol işleminde revizyon numarası sıralaması ve aktif olma durumu gözetilerek değerlendirilecektir. 7

8 Kalite Kontrol Kayıtları Genel sorgulama bölümünde mevcut kalite kayıtlarına daha hızlı erişebilmek ve belge bağlantılı yeni kalite kaydını kolaylıkla açabilmek için değişiklik yapılmıştır. Departman ve Personel bilgileri girildikten sonra, son kalınan numaradan arttırılarak yeni KK numarası otomatik getirilecek, ilgili belge bağlantısı da tanımlandıktan sonra kalite kayıtlarına geçilebilecektir. Mevcut bir kalite kaydı numrası seçilmesi halinde KK Getir butonu aktif hale gelecek ve bu kayıtlara hızlıca geçiş yapılabilecektir. Kalite Kontrol Genel Bilgileri Bu bölüm, ilgili partinin ayrıntılı olarak numunelerine ait ölçümlerin girilmek istenmediği, partiye ait toplam kontrol edilen miktar, hatalı miktar, kabul/red gibi genel bilgilerin kayıt edilmesi istendiği durumda kullanılabilir. 8

9 Kalite kontrol kaydı esnasında grup kodu-revizyon numarası ve muayene kodu bilgilerinin kullanıcı tarafından seçilebilmesi desteklenmiştir. Eşleştirme ekranlarından seçilen belge veya cari-stok içeriğinde yer alan bilgiler ile muayene kodu, grup kodu ve revizyon numara bilgileri tespit edilerek kullanıcıya sunulmaktadır. Kullanıcı üzerinde tespit edilen bilgiler üzerinde değişiklik yapabilmektedir. Kalite Detayları Numunelerin her birine ait ölçüm bilgilerinin girilebileceği ekrandır. Numune ile ölçümlerinin aynı anda grid üzerinde görüntülenmesi yönünde görsel iyileştirme yapılmıştır. Hareket kayıtları, kalite kontrol genel bilgileri kaydı yapıldıktan sonra kullanıcı tarafından hareketleri oluştur işleminin başlatılması ile oluşturulacaktır. Ölçüm hareketlerini yansıt: Hızlı kayıt oluşturmak için kalite hareket kaydı ölçüm üzerinde yapılan değişiklikleri, aynı ölçüm tipi ve sırasına sahip diğer hareket kayıtlarının ölçümlerine aktarır. Grid Kullanımı Kalite hareket kayıtları gruplama seçeneğini aktif-pasif olmasını sağlar. Kalite hareket kayıtları sütun başlıklarının görünmesini sağlar. Grid çizgilerinin görünmesini sağlar. 9

10 Bütün kalite hareket ölçüm bilgilerinin kapanmasını sağlar. Bütün kalite hareket ölçüm bilgilerinin açılmasını sağlar. Grid üzerinde sütun bilgilerinin özelleştirilebilmesine olanak sağlar. Bu sayede bazı kolon bilgileri çıkarılabilmektedir. Sütun genişliğinin uygun hale getirilmesini sağlar. Sütun genişliğinin görünüm genişliğine göre uygulanmasını sağlar. Uyarılar Bu bölümde kalite kontrol yenilikleri ile ilgili mevcut kullanım üzerinde yapılan yapılandırma işlemlerine yönelik detaylar açıklanmaktadır. Dbupdate işlemi sonrasında bütün aktarım çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir. Muayene tip kodu ifadesi muayene kodu şeklinde güncellenmiştir. Muayene ve grup kavramlarının birbirinden ayrılması ile mevcut grup tanımlarındaki muayene tanımlarını ilgilendiren bilgilerin aktarımı yapılacaktır. Sistem tarafından oluşturulan yeni muayene tanımlarında kod bilgisi, mevcut grup kodunun önüne M karakteri eklenerek tespit edilmektedir. Numune aralık kullanılıyorsa muayene kod bilgisinin sonuna ilgili tip kodu eklenecektir. Aktarım ile ilgili örnek aşağıda yer almaktadır. Mevcut grup kodu : G01 Oluşacak yeni muayene kodu : MG01 Numune aralık kullanılıyor ve Muayene Tip Kodu : 1 ise Oluşacak yeni muayene kodu : MG011 Bu kapsamda mevcut grup stok-cari eşleştirmeleri de muayene stok-cari eşleştirmeleri şeklinde oluşturulacaktır. Sistemde yapılan aktarımlar neticesinde yeni kullanıma hazır bir yapı oluşturulmaktadır. Aynı cari/stok ile ilişkilendirilmiş birden fazla revizyonu olan kalite grubu aktif olabilmektedir. Birden fazla aktif kalite grubu tespitinde revizyon numarası büyük olan yöntemi kullanılmaktadır. 10

KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ

KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Koşul uygulamasında yapılan yenilikler ile, mal fazlası iskontolarının stok grupları bazında tanımlanabilmesi ve hakedilen

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması ESNEK YAPILANDIRMA Amaç ve Fayda Bu uygulama ile, stokların sahip oldukları özellikler bazında, ayrı kartlar yerine tek bir kartta takibinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Böylece hareket girişlerinde, reçetelerde

Detaylı

Nebim V3 Ver 14.10.1. Genel. Nebim V3 Lisans. Raporlama Aracı. Genel Muhasebe. Finans Yönetimi. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri.

Nebim V3 Ver 14.10.1. Genel. Nebim V3 Lisans. Raporlama Aracı. Genel Muhasebe. Finans Yönetimi. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri. Nebim V3 Ver 14.10.1 Genel Nebim V3 Lisans Raporlama Aracı Genel Muhasebe Finans Yönetimi İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri Maddeler, Ürün Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri Perakende Satış Kampanyalar

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

NetPos ver:4.0 Yenilikleri

NetPos ver:4.0 Yenilikleri NetPos ver:4.0 Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Kampanya Uygulamaları Mağazalarda çoğunlukla uygulanan satış

Detaylı

ESNEK YAPILANDIRMA UYGULAMASINDA YENİLİKLER

ESNEK YAPILANDIRMA UYGULAMASINDA YENİLİKLER ESNEK YAPILANDIRMA UYGULAMASINDA YENİLİKLER Amaç ve Fayda Esnek yapılandırma uygulamasında yapılan yenilikler ile; Hareket girişlerinde, daha önceden tanımlanmamış özellik değerlerinin kullanılabilmesi,

Detaylı

İHRACAT KDV İADE RAPORU

İHRACAT KDV İADE RAPORU İHRACAT KDV İADE RAPORU Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler ve Bumerang Tarih : 05.01.2010 Doküman Seviyesi (1 5) : 4 (Uzman Kullanıcı) GİRİŞ Dış ticaret ile uğraşan bir

Detaylı

Versiyon 12. 2006 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Versiyon 12. 2006 Mikro Yazılımevi A.Ş. Versiyon 12 1 İçindekiler Versiyon 12 nin ayrıcalığını yaşayın...6 1.Yeni bir yüz...7 2. Yeni Kuruluş programı ile iş akışınız çok daha hızlı......8 2.1 Programdan çıkmadan farklı firma datalarına geçiş....

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Entegre.NET [X] NetİKS [X] NetCRM [X] Netsis B2B Kısaltmalar SSO: Single Sign On (Netsis Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi)

Detaylı

SENE SONU DEVİR 2012 2013

SENE SONU DEVİR 2012 2013 SENE SONU DEVİR 2012 2013 1. Sene Sonu Devir Modülü Netsis ERP paketleri (Netsis Enterprise, Netsis Standart, Netsis Entegre) temel setinde, bir cari yıla ait bilgiler, bir şirkette bulunur ve her yeni

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.12 Seti Dbupdate Uygulama Banka modülünde yapılan iyileştirmeler

Detaylı

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği,

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği, TOPLU FATURALAMA İŞLEMLERİNDE YENİLİKLER Amaç ve Fayda Toplu faturalama işlemlerinde yapılan yenilikler ile; Toplu faturalama işlemlerinde sorgulamalara girilen değerler için eklenen Oku/Sakla fonksiyonu,

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

GİRİŞ Gümrük Birliği nin en temel özelliği üye ülkelerin kendi aralarındaki ticarette hiçbir şekilde miktar ve gümrük vergisi kısıtlamalarının bulunmaması ve üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde de ortak

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Açıklamalar Bu doküman, kullanıcıların KBS taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini daha pratik bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı