TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TAR TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 1. İnsanlık tarihinin tüm unsurlarıyla birlikte ilahi bir kuvvete dayandırıldığı ve Tanrı Devletinin Yirmi İki Kitabı nın yazarı Ougust un öncülük ettiği tarih yaklaşımı dinerkil (teokratik) tarih yaklaşımıdır. 4. Paleografya; tarih boyunca kullanılan alfabeleri çözerek bu alfabelerle yazılan belgelerin okunmasını sağlar. Antropoloji; geçmişte yaşayan insanların iskelet yapılarını ve bunların evrimini inceler. Epigrafya; kitabeler bilimi demektir. Bulunan yazıtlardaki yazıların okunması, çözümlenmesi ve yorumlanmasını sağlayarak tarih bilimine yardımcı olur. Dolayısıyla Orhun Kitabeleri nin incelenmesinde paleografya ve epigrafya bilimlerinden yararlanılır. 7. Tarihte bütün Türkleri tek bayrak altında ilk defa toplayan devlet Asya Hun Devleti dir. 2. Şecereler sözlü kaynak değil, yazılı kaynaklardandır. 5. İnsanlık tarihinin en uzun dönemi olan Eski Taş Çağı nda insanlar gereksinimlerini doğada hazır buldukları meyveleri, bitkileri toplayarak ve çevrelerindeki hayvanları avlayarak sağlamışlardır. 8. Türk dilinin seçkin eserlerinden biri olan Codex Cumanicus Kumanlara aittir.1303 yılında Kırım da bir İtalyan misyoneri tarafından Latince, Farsça ve Kumanca olarak kaleme alınmış bir sözlüktür. 3. Mekâna göre tasnifte, belli bir coğrafi bölge incelenir. Ülkelerin, kıtaların, bölgelerin ya da illerin tarihi incelenir. Kültür tarihi konusuna göre tasnife örnektir. 6. Sus şehri Asurluların değil, Elamlıların başkentidir. Asurluların başkenti, Ninova şehridir. 9. Türgişlerin siyasi varlığına 766 yılında Karluklar son vermiştir. 3

4 10. Orta Avrupa da yılları arasında hüküm süren Avarlar Sasanilerle birlikte iki kez İstanbul u kuşatmışlardır. Siyasi varlıklarına 805 yılında Franklar son vermiştir. 13. Hz. Ali Cemel Savaşı ndan sonra hilafet merkezini Kûfe ye taşımıştır. 16. İtil Bulgar Devleti nden günümüze ulaşan tek yazılı kaynak Kul Gali tarafından kaleme alınmış Kıssa-i Yusuf dur. 11. Buyruk: Bakan, Yargucı: Yargıç, Tarkan: Askerî yönetici, Aygucı: Başvezir, Bahşi: Uygur öğretmenlerine verilen isimdir. 14. İslam tarihinde Gazvetü l Usre (Zorluk Gazası) olarak bilinen ve Hz. Peygamber in katıldığı son mücadele olan gelişme Tebük Seferi dir(631). 17. I. Haçlı Seferi yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu yıllarda Selçuklu tahtında I. Kılıç Arslan vardır. 12. Beni Kaynuka ve Beni Nadir kabileleri Yahudi kabileleridir. Beni Mustalik Kabilesi ise Arap kabilesidir. 15. Türkiye Selçuklu Devleti, 1075 yılında Melikşah Dönemi nde kurulmuştur. Tuğrul Bey Dönemi ile ilgili bir gelişme değildir. 18. İznik in fethinden sonra, Bizans İmparatoru III. Andronikos, 1333 yılında Orhan Bey le anlaşmak zorunda kalmış ve Bitinya bölgesinde elinde kalan birkaç şehir için vergi ödemeyi kabul etmiştir. 4

5 19. Kanuni Dönemi nde; Rodos un fethi 1522 de, Almanya seferi 1532 de, Boğdan seferi 1541 de, Cerbe nin fethi 1560 da gerçekleşmiştir. Dolayısıyla doğru sıralama I, II, IV, III şeklinde olmalıdır. 22. Islahat hareketlerine girişen İlk Osmanlı padişahı II. Osman dır. O, istediklerini gerçekleştiremeden isyan eden yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. 25. Müzehhip: Tezhip ustalarına verilen isimdir. Mücellit: Ciltçilik sanatı ile uğraşanlara verilen isimdir. Müellif: Kitap yazarlarına verilen isimdir. Tasvir: Minyatür sanatının diğer ismidir. Musavver: Minyatür sanatçılarına verilen isimdir. 20. Mısır salyaneli eyletlerden olup Mısır valisi doğrudan padişah tarafından atanmaktadır. 23. Tanzimat ve Islahat fermanları I. Abdülmecit Dönemi nde ilan edilmiştir. 26. Ay ın haritasını çıkardığı için NASA tarafından Ay ın yüzeyinde bir bölgeye ismi verilen bilim adamı Ali Kuşçu dur. 21. Suhte medrese öğrencilerine verilen isimdir. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren medrese öğrencileri istihdam edilemedikleri için yasa dışı işler yapmışlar ve halkın güvenliğini tehlikeye sokmuşlardır. Devlet, tüm isyanlara yetişemediği için daha önceden mevcut olan İl Erleri teşkilatını aktif hâle getirmiştir yılında Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması nın; Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti, Boğazları Rusya nın savaştığı devletlere kapatacak maddesi ile Rusya nın Karadeniz deki güvenliği sağlanmıştır Kasım 1915 tarihinde yapılan ve İngiltere nin yenildiği Selman-ı Pak Muharebesi, Irak Cephesi içerisinde gerçekleşmiştir. 5

6 28. Fransa kralı XI. Louis, soyluların Yüzyıl Savaşları nda zayıflamasından yararlanarak feodal sisteme son vermiştir. 31. Sivas Kongresi nden sonra İstanbul ile Anadolu arasındaki iletişim koparılmış ve Anadolu ya hâkim olamayan Damat Ferit Paşa Hükûmeti 2 Ekim 1919 da istifa etmiştir. 33. Mudanya Ateşkes Antlaşması ndan sonra yapılacak barış konferansı için TBMM, İzmir i önermiştir. 29. İngiltere, Fransa ve Hollanda yı yenerek Kanada, Missisipi Irmağı nın doğu kıyıları ve Hindistan ı Yedi Yıl Savaşları neticesinde ele geçirmiştir yılları arasında yaşamış olan Tevfik Bıyıklıoğlu; asker, bürokrat ve siyasetçidir. Atatürk Dönemi nde önemli görevlere getirilmiştir. 34. Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. maddesi ile iki devlet siyasi alanda birlikte hareket etmeyi kabul etmiştir. 30. Verilen özelliklere sahip filozof Thomas Aquinas tır. Albertus Magnus un öğrencisi olan Thomas Aquinas skolastik felsefenin en önemli savunucularındandır. 6

7 35. Çerkez Ethem önceleri Millî Mücadele yanlısıdır. I. İnönü Savaşı öncesi isyan etmiştir. Millî Mücadele yanlısı olup daha sonra isyan etmesiyle diğerlerinden ayrılır. 37. Köy Enstitüleri İsmet İnönü Dönemi nde açılmıştır. 39. II. Dünya Savaşı sırasında alınan Almanya yenilgisi üzerine Londra da Özgür Fransa Hareketi ni başlatan, Fransa nın Almanya işgalinden kurtulmasının ardından da Fransız Hükûmetinin başkanlığını üstlenen Fransız asker ve siyasetçi Charles De Gaulle dir. 36. II. Dünya Savaşı öncesi Asya Asyalılarındır. politikası ile yayılmacı politika izleyen Japonya nın Çin e yönelmesinde, Almanya - İtalya Mihveri nin kurulması (I), Avrupa daki karışıklıkların Japonya ya etkili bir tepkiyi engellemesi (III), ABD nin tarafsızlık siyaseti izlemesi (II), Almanya ile Japonya arasında pakt imzalanması etkili olmuştur de Ankara nın imarı için düzenlenen uluslararası yarışmayı kazanan Hermann Jansen dir. 40. ABD Truman Doktrini çerçevesinde SSCB tehdidinden dolayı Yunanistan a 300 milyon, Türkiye ye 100 milyon dolarlık yardım yapmıştır. Bu yardım Yunanistan daki iç savaşı sona erdirmede etkili olmuştur. 7

8 41. II. Türk Tarih Kongresi Eylül 1937 de toplanmıştır. Kongreye katılan kişi ve sunulan bildiriler arasında Yusuf Akçura - Tarih Yazmak ve Tarih Okumak yer almaz. Çünkü Yusuf Akçura bu bildiriyi 2-11 Temmuz 1932 de toplanan I. Türk Tarih Kongresi nde sunmuştur. Diğer kişi ve sunduğu bildiriler doğrudur. 44. Verilen kazanımları öğrencilerine kazandırmayı hedefleyen öğretmen Türkiye Tarihi adlı üniteyi işlemektedir. Ünitenin diğer kazanımları ise şunlardır: Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini değerlendirir. Türkiye Selçuklu Devleti nin kuruluşuna ve siyasi bir güç olarak ortaya çıkışına etki eden faktörleri açıklar. Kösedağ Savaşı nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlarını değerlendirir. 47. Verilen kazanımlar En Uzun Yüzyıl ünitesine aittir. Bu ünitenin diğer kazanımları şunlardır: Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar. Şark Meselesi nin Avrupa nın siyasi gündemine girmesini kavrar. Sanayi Inkılabı nın Osmanlı Devleti ne etkisini analiz eder. Tanzimat Fermanı nın Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir. 42. Eğitim alanında kaleme alınan eserler şu şekilde eşleştirilir: Fenn-i Terbiye adlı eser Mustafa Satı Bey e aittir. Toplu Tedris Nazariye ve Tatbikatı adlı eser Ahmet Fuat Baymur a aittir. Terbiye ve İman adlı eser İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu na aittir. Türklerin Terbiyeye Hizmetleri adlı eser Mehmet İhsan Sungu ya aittir. Görüldüğü gibi verilen eserler arasında İbrahim Kafesoğlu na ait bir eser yoktur. 45. Verilen kazanıma yönelik öğretmenin yaptıracağı etkinlikler arasında Rusçuk Âyanı Alemdar Mustafa Paşa ile ilgili biyografi çalışması yaptırması ifadesi uygun olmaz. Çünkü bu etkinliğin verilen kazanımda değil, XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimi örneklerle açıklar. kazanımında yaptırılması uygun olur. 48. Her yıl mart ayının 3. haftasında kutlanan belirli gün ve hafta Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası dır. Şehitler Günü, her yıl 18 Mart ta kutlanır. Kütüphaneler Haftası, her yıl mart ayının son haftasında kutlanır. Trafik ve İlk Yardım Haftası, her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanır. Dünya Tiyatrolar Günü, her yıl 27 Mart ta kutlanır. 49. Öğretmenin verilen etkinlikleri yaptırması öğrencilerde içsel - bireysel zekâ düzeyini geliştirmeye yöneliktir. İçsel zekâ öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını bilip ona göre kendisine hedef koyduğu düzeydir. 43. Mehmet in Babailerle ilgili yapmış olduğu bilgi hatası anakronizm veya tarih yanılgısı ile ifade edilir. Anakronizm, tarihsel olay ve durumların gerçekte meydana geldikleri tarihsel zamanın dışında, değişik zaman dilimlerinde gerçekleşmiş olan olay ve durumlarla birlikte düşünülmesidir. Tarihsel olarak farklı dönemlerde meydana gelmiş olayların aynı zaman diliminde meydana gelmiş gibi ele alınıp değerlendirilmesidir. 46. Dersinde Nihat Atsız ın Bozkurtlar Diriliyor adlı eserinden bazı bölümleri anlatan Şahin Ersin Bey Göktürkleri işlemiştir. Eserde II. Göktürk Devleti nin kuruluşu ve diğer Türk boyları ile yapılan mücadeleler anlatılmıştır. 50. Verilen yönerge ifadeleri göz önünde bulundurulduğunda öğretmenin sorularının kavrama basamağında olduğu görülür. Bu basamakta öğrenciyi yorum yapmaya sevk eden sorular sorulur. 8

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri Batıda Hazar Denizi Doğuda Kingan Dağları ĠSLAM ÖNCESĠ ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ A.TÜRKLER ĠN TARĠH SAHNESĠNE ÇIKIġI Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya nın sınırları doğuda Kingan dağları, batıda

Detaylı

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Editör: R. Kutay KARACA ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Yazarlar: Özgür KÖRPE Uğur Yasin ASAL Tarık Çağrı ORUÇ Bengü TÜRK Cansın ÖZEL Ayla YİĞİTEL Ahmet YAVAŞ İstanbul, 2013 BİLGESAM YAYINLARI

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Kasım 2010 - Ankara Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 1954 yılında Elazığ da doğan Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku alanında

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi

Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi Zafer ÇAKMAK* ÖZ Yunanistan da Venizelos un 1928 de iktidara gelişi, Türk-Yunan ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Venizelos

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI 21.YÜZYILDA KERKÜK TEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE YE YANSIMALARI VE BÖLGEDEKİ TÜRKMEN HALKIN

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı