T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 2011 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 2011 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 20 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU MARDİN 20

2 Ağaç, çiçek ve yeşil medeniyet demektir. M. Kemal ATATÜRK

3 ÖNSÖZ İnsanın refah ve mutluluğunda temel rol oynayan değerlerden biri de, hiç şüphe yoktur ki çevredir. Çevre konusu, üzerinde titizlikle durulması gereken dünyanın en önemli gündem maddeleri arasındadır. Çevre; Türk toplumu için artık yeni bir kavram olmaktan çıkmış, çevre ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmış, kurumlar oluşturulmuştur. En önemlisi de çevre ile ilgili toplumsal bilincin eriştiği düzeydir. Toplumda çevre bilincinin yerleşme düzeyi o toplumun çağdaşlık göstergesidir. Son yıllarda gelişen çevre bilinci ilimizde de önem kazanmış ve birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerinde çevreyi de göz önünde bulundurmaya başlamıştır. Bugün çevre ile ilgili meseleler yalnız resmi kurumlarda değil sivil toplum örgütleri için de kaçınılmaz bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Tabiat, her gün defalarca can çekişmekte olduğunu bize çeşitli yollarla anlatmaya çalışıyor ama biz gerekli önemleri alma noktasında hassasiyet göstermiyoruz. Bir gün, ani bir şekilde yıkılırsa, altında bütün insanlığın kalacağını bilmemiz gerekir. Gelecek nesillere bozulmamış bir biyolojik varlık mirası ve yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre bırakmak ve bununla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak çalışmalarımızın odak noktasını teşkil etmektedir. Kültürünü köklü uygarlıklardan alan, dört mevsimin bütün güzellikleriyle yaşandığı ilimiz, tarih ve tabiatının ayrıcalıklı özellikleriyle de ülkemizin ve bölgemizin ticaret ve turizminde gelişmekte olan illerin başında gelmektedir. Bu nedenle doğal kaynakların dikkatli bir şekilde kullanılması ve çevrenin özenle korunması gerekmektedir. Gerek Valiliğimiz tarafından, gerekse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda çevre duyarlılığının giderek arttığını ve bu duyarlılık sonucunda kişilerin, kurumların ve sanayi tesislerinin çevresel önlemler alınması konusunda daha hassas davrandıklarını gözlemlemekteyiz. Çalışmalarını bu yönde aralıksız sürdüren İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelini kutlar, çalışmalarının devamını temenni ederim. 2 Turhan AYVAZ Mardin Valisi

4 TEŞEKKÜR Çevre; insan da dâhil olmak üzere doğadaki bütün canlı ve cansız öğelerle bu öğeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin oluşturduğu bir bütündür. Hızlı kentleşme, çarpık yapılaşma, arazinin kabiliyet sınıflarına göre kullanılmayışı, endüstrinin hızla gelişmesi, hızlı nüfus artışı, dünya ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta olup bu bütünlük bozulmaya başlamıştır. Evsel ve endüstriyel katı atıklar, sıvı atıklar, hava kirliliği, gürültü kirliliği ve trafik kirliliği gibi olumsuzluklar hepimizin beden ve ruh sağlığını etkilemektedir. Çevre sorunları bölgesel olmaktan çıkıp ulusal ve hatta uluslararası sorunlar haline gelmiştir. İl Müdürlüğümüz; ilimizdeki çevre sorunları ile ilgili olarak, kuruluşundan bu yana ilgili yönetmelikler çerçevesinde ekolojik sistemin korunması ve iyileştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ilimizin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için bir çok kurum ve kuruluş ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. İlimiz Çevre Durum Raporu nun hazırlanmasında bize desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz Turhan AYVAZ a, Vali Yardımcımız Müfit GÜLTEKİN e şükranlarımızı arz ederek emeği geçen Çevre Yönetimi ve ÇED Planlama Şube Müdürlüğümüz personeline teşekkür ederim. Halil İbrahim METİN Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 3

5 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖNSÖZ 2 TEŞEKKÜR 3 İÇİNDEKİLER 4 TABLOLAR 2 ŞEKİLLER 4 A. COĞRAFİ KAPSAM A.. Giriş 6 A... Mardin in Tarihi 6 A.2. Yüzölçümü ve Kapsamı 8 A.3. Mardin İlinin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu 9 A.3.. Dağlar 20 A.3.2. Platolar 20 A.3.3. Vadiler 20 A.3.4. Ovalar 2 A.3.5. Akarsular 2 A.4. Mardin İlinin Jeolojik ve Tektonik Yapısı 23 A.4.. Kambrien ve Daha Eski Formasyonlar 23 A.4.2. Kretase 23 A.4.3. Üst Kretase (Mardin Formasyonu) 23 A.4.4. Orta Eosen (Midyat Formasyonu) 23 A.4.5. Neojen (Kısmen Denizel, Kısmen Karasal) 23 A.4.6. Volkanizma 24 A.4.7. Tektonik 25 B. DOĞAL KAYNAKLAR B.. Enerji Kaynakları 29 B... Güneş Enerjisi 29 B..2. Su Enerjisi 29 B..3. Kömür 29 B..4. Doğalgaz 29 B..5. Rüzgar 29 B..6. BiyogasBiyomas 29 B..7 Petrol 29 B..8. Jeotermal Sahalar 29 B.2. Flora ve Fauna 30 B.2. Ormanlar 30 B.2.2. Çayır ve Mera 30 B.2.3. Sulak Alanlar 30 B.2.4. Endemik Bitkiler 30 B.2.5. Fauna ve Endemik Hayvanlar 30 4

6 B.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları 30 B.3. Toprak 3 B.3.. Alüvyal Topraklar 3 B.3.2. Kolüvyal Topraklar 3 B.3.3. Kahverengi Orman Toprakları 32 B.3.4. Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları 32 B.3.5. Kahverengi Topraklar 32 B.3.6. Kireçsiz Kahverengi Topraklar 33 B.3.7. Kırmızımsı Kahverengi Topraklar 33 B.3.8. Bazaltik Topraklar 33 B.3.9. Çıplak Kaya ve Molozlar 33 B.3.0. Irmak Taşkın Yatakları 34 B.4. Su Kaynakları 34 B.4.. Yeraltı Su Kaynakları 34 B.4.2. Akarsular 35 B.4.3 Göller ve Göletler 36 B.5. Mineral Kaynaklar 36 B.5.. Endüstriyel Hammaddeleri 36 B.5.2. Enerji Hammaddeleri 38 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.. İklim ve Hava 40 C.. Doğal Değişkenler 40 C... Rüzgar 40 C...2. Basınç 40 C...3. Sis ve Nem 40 C...4. Sıcaklık 4 C...5. Yağışlar 4 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 52 C.2. Yakıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği 52 C.2.2 Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği 52 C.2.3. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği 52 C.2.4. Hava Kirliliği İzleme İstasyonu 53 C.3. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 55 C.3.. Doğal Çevreye Etkileri 55 C.3... Toprak Üzerine Etkileri 55 C Flora ve Fauna Üzerideki Etkileri 55 C İnsan Sağlığı Üzerideki Etkileri 55 C.3.2. Yapay Çevreye Etkileri 55 C Görüntü Kirliliğine Olan Etkileri 55 D. SU D.. Su Kaynakları ve Kullanımı 57 D... Yer Altı Suları 57 D..2. Sondaj Kuyuları 57 D..3. Akarsular 57 D..4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 58 5

7 D..5. Denizler 59 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 59 D.3. Su Kirliliği ve Çevreye Etkileri 59 D.3.. Yer Altı Sularının Kirliliği 59 D.3.2. Akarsuların Kirliliği 59 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 59 D.4. Denizler 60 D.5. Su Kıyı Yönetimi Strateji ve Politikalar 60 E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.. Genel Toprak Yapısı 62 E.2. Toprak Kirliliği 62 E.2.. Mikrobiyal Kirlilik 62 E.2.2. Atıklar 62 E.3. Arazi 62 E.3.. Arazi Kullanım Durumu 62 E.4. Arazi Problemleri 63 E.4.. Taşlılık Kayalık 63 E.4.2. Drenaj 63 E.4.3. Tuzluluk Sodiklik 63 E.4.4. Erozyon 63 F. FLORAFAUNA VE HASSAS YÖRELER F.. Ormanlar 65 F... Ormanların Ekolojik Yapısı 65 F..2. İlimizin Orman Envanteri 66 F..3. Orman Varlığının Yararları 69 F..4. Orman Sayılan Yerlerin Daraltılması 69 F.2. Çayır ve Meralar 72 F.3. Flora 72 F.3.. İlimizde Bulunan Bitki Türleri 72 F.3.2. Mardin İl Sınırları İçinde Yer Alan Endemik Bitki Türleri 75 F.3.3. Mardin İli Sınırları İçinde Var Olan Lokal Endemik Bitkiler 76 F.4. Fauna 76 F.4.. Memeli Fauna Türleri 77 F.4.2. Kuş Türleri 77 F.4.3. Red Data Book Kategorileri 80 F.4.4. Bern Sözleşmesi (Madde : 6) 80 F.5. Hassas Yöreler 8 F.5.. Milli Parklar 8 F.5.2. Tabiat Parkları 82 F.5.3. Tabiat Anıtı 82 F.5.4. Tabiat Koruma Alanları 82 F.5.5. Orman İçi Dinlenme Yerleri 82 6

8 G. TURİZM G.. Sit Alanları 84 G.2. Kaleler 85 G.2.. Mardin Kalesi 85 G.2.2. Kız Kalesi 88 G.2.3. Erdemeşt Kalesi 88 G.2.4. Arur Kalesi 88 G.2.5. Dara Kalesi 88 G.2.6. Rabbat Kalesi 89 G.2.7. Dermetinan Kalesi 89 G.2.8. Zarzavan Kalesi 89 G.2.9. Savur Kalesi 89 G.2.0. Aznavur Kalesi 89 G.2.. Rahabdim Hafemtay Kalesi 89 G.2.2. Merdis Marin Kalesi 89 G.2.3. Haytam Kalesi 90 G.2.4. El Nıhman Kalesi 90 G.3. Harabeler 90 G.3.. Dara Harabeleri 90 G.3.2. Gırnavaz Harabeleri 90 G.3.3. Merdis.Marin Harabeleri 90 G.3.4. Fıtvar Harabeleri 90 G.3.5. Akbağ Harabeleri 90 G.3.6. Hofi ve Zarava Harabeleri 9 G.3.7. Beşikkaya Harabeleri 9 G.3.8. Tebısım Harabeleri 9 G.3.9. Ramanus Harabeleri 9 G.3.0. Kefertut Harabeleri 9 G.4. Höyükler 9 G.5. Mağaralar 92 G.5.. İplik Mağaraları 92 G.5.2. Gümüşova Mağarası 92 G.6. Kiliseler 92 G.6.. Mar Petrus ve Pavlus Kilisesi 92 G.6.2. Mor İliyo Kilisesi 92 G.6.3. Mar Behnam (Kırklar) Kilisesi 93 G.6.4. Meryem Ana Kilisesi 93 G.6.5. Kırmızı Kilise 93 G.6.6. Protestan Kilisesi 93 G.6.7. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhane 93 G.7. Manastırlar 94 G.7.. Deyrulumur Manastırı 94 G.7.2. Mor Yakup Manastırı 95 G.7.3. Deyrulzafaran Manastırı 95 G.8. Medreseler 96 G.8.. Kasımiye Medresesi 96 G.8.2. Sıtti Radviye Medresesi 97 G.8.3. Şehidiye Medresesi 97 G.8.4. Zinciriye Medresesi 97 7

9 G.8.5. Altun Boğa Medresesi 98 G.8.6. Şah Sultan Hatun Medresesi 98 G.8.7. İlimizdeki Diğer Tarihi Medreseler 98 G.9. Camiler 98 G.9.. Ulu Camii 98 G.9.2. Şehideye Camisi 99 G.9.3. Melik Mahmut Camisi 99 G.9.4. Abdullatif Camii (Latifiye) 99 G.9.5. Reyhaniye Camii 99 G.9.6. İlimizdeki Diğer Tarihi Camiler 99 G.0. Çeşmeler 99 G.. Çarşılar 00 G.2. Hanlar ve Hamamlar 00 G.3. Kaplıcalar 00 G.4. İlin Turistik Alt Yapısı 00 G.5. Turist Sayısı 0 G.6. Turizm Ekonomisi 0 H. TARIM VE HAYVANCILIK H.. Genel Tarımsal Yapı ve Arazi Dağılımı 05 H.2. Tarla Tarımı 05 H.2.. Sulu Tarım 05 H.3. Kuru Tarım 06 H.4. Bağ Bahçe 07 H.5. Çayır ve Mer alar 08 H.6. İlimizde Hayvancılık 08 H.7. Tarımsal Faaliyetler 09 H.7.. Pestisitler 09 H.7.2. Gübre Kullanımı 0 I. MADENCİLİK I.. Fosfat I.2. Çimento ve Kireçtaşı I.3. Taş Ocakları I.4. Cevher Zenginleştirme 2 J. ENERJİ J.. Kaynaklarına Göre Enerji 4 J... Birincil Enerji Kaynakları 4 J... Güneş Enerjisi 4 J...2. Rüzgar Enerjisi 4 J...3. Kömür 5 J...4. Petrol 7 J...5. Doğal Gaz 7 J..2. İkincil Enerji Kaynakları 7 J..2.. Termik Enerji 7 J Hidrolik Enerji 8 8

10 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ K.. Genel Durum 20 K.2. Sanayinin İlçelerine Göre Dağılımı 22 K.3. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu 23 K.4. Küçük Sanayi Sistemleri 23 K.5. Mardin Organize Sanayi Bölgesi 24 K.6. Mardin Serbest Bölgesi 24 K.7. Serbest Bölgede Üretim Alanında Faaliyet Gösterecek Firmalar 24 K.8. Serbest Bölgede Ticaret Yapılan Ülkeler 24 K.9. Serbest Bölgede Ticareti Yapılan Ürünler 25 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME L.. Altyapı 28 L... Su Sistemi 28 L..2. Sondaj Kuyuları 28 L..3. Akarsular 28 L.2. Ulaşım 28 L.2.. Karayolları 28 L.2.2. Havayolları 3 L.2.3. Demiryolları 3 L.3. Haberleşme 3 L.3.. PTT 3 L.3.2. Basın Yayın 32 L.3.3. İldeki Baz İstasyonlarının Sayısı 33 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M.. Kentsel Alanlar 34 M... Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 34 M..2 Planlı Kentsel Gelişme Alanları 34 M..3 Endüstri Alanlarda Yer Seçimi 35 M.2. Binalar ve Yapı Çeşitleri 35 M.2.. Kamu Binaları 35 M.2.2. Endüstriyel Binalar 37 M.2.3. Büro ve Dükkânlar 37 M.2.4. Otel, Motel ve Turizm Amaçlı Binalar 37 M.2.5. Hastaneler Ve Sağlık Tesisleri 37 M.2.6. İlimizin Diğer Sağlık Kuruluşları 37 M.2.7. Göçler ve Hareketli Barınaklar 38 M.3. SosyoEkonomik Yapı 38 M.3.. İl Toprağının Mülkiyet Dağılımı 38 M.3.2. Konut Yapım Süreçleri 38 M.3.3. Gecekondu Islah Önleme Bölgeleri 38 M.4. Nüfus 38 N. ATIKLAR N.. Evsel Katı Atıklar 44 9

11 N.2. Tehlikeli Atıklar 44 N.3. Özel Atıklar 44 0

12 N.3.. Tıbbi Atıklar 44 N.3.2. Atık Yağlar 45 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 45 N.3.4. Pil ve Aküler 45 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 45 N.3.6. Tarama Çamurları 45 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 45 N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 45 N.4. Diğer Atıklar 45 N.4.. Ambalaj Atıkları 45 N.4.2. Hayvan Kadavraları 46 N.4.3. Mezbaha Atıkları 46 N.5. Atık Yönetimi 46 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 46 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 49 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 50 N.8.. Katı Atıkların Depolanması 50 N.8.2. Atıkların Yakılması 50 N.8.3. Kompost 50 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi 50 N.0. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 50 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.. Gürültü 53 O... Gürültü Kaynakları 53 O... Trafik Gürültüsü 53 O...2. Endüstri Gürültüsü 54 O...3. İnşaat Gürültüsü 54 O...4. Eğlence Yerlerinde Oluşan Gürültüler 54 O..2. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri 54 O..2.. Gürültünün Fiziksel Etkileri 54 O Psikolojik Etkiler 54 O Performans Etkileri 55 O Gürültünün Şiddetine Göre Etkileri 55 P. AFETLER P.. Afet Olayları 57 P... Depremler 57 P..2. Heyelan ve Çığlar 57 P..3. Seller 57 P..4. Orman ve Otlak Yangınları 57 P..5 Fırtınalar 57 P.2. Afetler ve Sağlık Zararları 57 P.2.. Radyoaktif Maddeler 58 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 58 P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 58 P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 58

13 P.3.. Sivil Savunma Birimleri 58 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 58 P.3.3. İlkyardım Servisleri 58 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 59 P.3.5. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler 59 P.3.6 Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 59 R. SAĞLIK VE ÇEVRE R. Temel Sağlık Hizmetleri 60 R... Sağlık Kurumlarının Dağılımı 60 R..2. Bulaşıcı Hastalıklar 6 R..3. İçme ve Kullanma Suları 6 R..4. Zoonoz Hastalıklar 62 R..5. Gıda Hijyeni 62 R..6. Aşılama Çalışmaları 62 R..7. Bebek Ölümleri 63 R..8. Aile Planlaması Çalışmaları 63 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 64 R.2.. Kentsel Hava Kirliliği 64 S. ÇEVRE EĞİTİMİ S.. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri 65 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar 66 T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA T.. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 67 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi 70 T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması 70 T.4. Çevrenin İnsan Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 70 T.5. Çevre Yönetimi ve ÇED Planlama Şube Müdürlüğü Çalışmaları 70 T.5.. Su Kirliliği 7 T.5.2. Toprak Kirliliği 7 T.5.3. Hava Kirliliği 72 T.5.4. ÇED Yönetmeliği ve Emisyon İzni 72 T.5.5. Mahalli Çevre Kurulu 72 T.5.6. Tehlikeli Atıklar 72 T.5.7. Yer Tespiti 73 T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi 73 KAYNAKLAR 74 2

14 TABLOLAR SAYFA Tablo B.. Büyük Toprak Gruplarının İlçelere Göre Dağılımı (Ha.) 34 Tablo B.2. Mardin İlinde bulunan göletler 36 Tablo C.. Aylık Ortalama Sıcaklıkların Minimumu ( C) 44 Tablo C.2. Aylık Toplam Yağış(mm) 44 Tablo C.3. Aylık Yağışın 0. mm Ve Büyük Olduğu Günler Sayısı 45 Tablo C.4. Aylık Ortalama Sıcaklıkların Maksimumu ( C) 45 Tablo C.5. Ortalama Sıcaklık( C) 46 Tablo C.6. Aylık Ortalama Rüzgar Hızı (M/SEC) 47 Tablo C.7. Aylık Ortalama Nisbi Nem (%) 47 Tablo C.8. Aylık Ortalama Buharlaşma (mm) 48 Tablo C.9. Aylık Ortalama Basınç (hpa) 49 Tablo C.0. Aylık Ortalama Açık Günler Sayısı 49 Tablo C.. Aylık Maksimum Kar Kalınlığı (cm) 50 Tablo C.2. Aylık Maksimum Rüzgar Hızı (0 m.de) (M/SEC) ve Yönü 50 Tablo C.3. Aylık Fırtınalı Günler Sayısı 5 Tablo C.4 Aylık Kar Yağışlı Günler Sayısı 5 Tablo C.5. İlimiz 200 Yılı Kükürtdioksit ve Partikül Madde Ortalamaları 54 Tablo C.6. İlimiz 20 Yılı Kükürtdioksit ve Partikül Madde Ortalamaları 54 Tablo E.. Mardin İli arazi kullanma durumu 57 Tablo D.. Mardin İli 20 Yılı Nitrat Analiz Sonuçları 60 Tablo E.2. Mardin İli Arazi Kabiliyet Sınıfları 62 Tablo F.. Mardin İli saha dökümü 67 Tablo F.2. Yıllar İtibariyle Yapılan Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları 67 Tablo F.3. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Eylem Planı Tablo F.4. Mardin İli Fidanlık Mühendisliği nde üretilen ve dağıtılan fidanlar 68 Tablo F.5. Av Kontrol Çalışmaları 8 Tablo G.. Mardin İli Sit Alanları 85 Tablo G.2. Höyükler 9 Tablo G.3. Turistik değeri olan mağaralar 92 Tablo G.4. Diğer tarihi kiliseler 93 Tablo G.5. Diğer manastırlar 96 Tablo G.6. İlimizdeki tarihi çeşmeler 99 Tablo G.7. İlimizdeki tarihi çarşılar 00 Tablo G.8. İlimizdeki tarihi hanlar ve hamamlar 00 Tablo G.9. İlimizdeki Turist Sayısı 0 Tablo G.0. İlimizin turizmi ile ilgili veriler 02 Tablo G.. İlimizdeki Turizm İşletme Belgeli Oteller 03 Tablo G.2. İlimizdeki Yatırım Belgeli Oteller 03 Tablo G.3. İlimizdeki Belediye Belgeli Tesisler (Otel ve Acenteler) 04 Tablo H.. İlimizin arazi varlığının dağılımı 05 Tablo H.2. Tarım Alanlarının Ekilişlerine Göre Dağılımı (Ürün Grupları Bazında) 06 Tablo H.3. Yem Bitkileri Ekim Alanları 07 Tablo H.4. Ekilişlerine Göre Sebze Dağılımı 07 Tablo H.5. Mardin İlinde yetiştiriciliği yapılan önemli meyve türlerine ait son 4 yıllık ağaç başına düşen ortalama verimler (kg/ağaç) 08 Tablo H.6. İlimizde yetiştirilen hayvan sayısı ve türleri 09 Tablo H.7. Son 5 yılda ilimizde kullanılan pestisit türleri ve miktarları 0 Tablo H.8. Mardin İli İlçelere Göre Gübre Tüketimi (Ton) 0 Tablo I.. Madencilik ile ilgili Sanayi Tesisleri 3 3

15 Tablo J Dönemi Ortalama Güneşlenme Süresi (Saat) 4 Tablo J.2. İlimiz Yılları Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Tablo J.3. İlimizde Tüketilen Elektrik Enerjisinin Sektörel Dağılımı 8 Tablo K.. İnşaat ve yapı Elemanları Sanayii Tesisleri 25 Tablo K.2. Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Tesisler 25 Tablo L.. Köy yollarının durumu 29 Tablo L.2. İlimizin İlçe Bucaklarının Merkeze olan Uzaklığı 30 Tablo L.3. İlimiz Kayıtlı Motorlu Araç Sayıları 30 Tablo L.4. Mardin ve ilçelerin hat kapasiteleri 32 Tablo M.. Okulara göre(okul Öncesi) 36 Tablo M.2 Okulara göre(ilköğretim) 36 Tablo M.3. Kullanma Amacına Göre Tamamen veya Kısmen Biten Yeni ve İlave Binalar (Yapı Kullanma İzin Belgelerine Göre) 39 Tablo M.4. Kullanma Amacına Göre Tamamen veya Kısmen Biten Yeni ve İlave Binalar (Yapı Ruhsatlarına Göre) 40 Tablo M.5. Sayım Yıllarına Göre İl Nüfus ve Nüfus Artış Hızı Tablosu 4 Tablo M.6. Mardin ilçelerinin Nüfusları, Yüzölçümü ve Nüfus Yoğunluğu 42 Tablo M.7. Merkez, İlçe ve köy Nüfuslarının Yıllarına göre Gelişimi 42 Tablo M.8. Mardin İli nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı 43 Tablo N.. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 46 Tablo O.. İlimiz Sınırları İçerisinde Yapılan Gürültü Ölçümleri 55 Tablo R.. İlimizde İlçelere göre Sağlık Kurumları 60 Tablo R.2. İlimizdeki bulaşıcı hastalıklar 6 Tablo R.3. İlimizdeki Zoonoz Hastalıkları 62 Tablo R.4. İlimizdeki aşı çalışmaları 62 Tablo R.5. İlimizdeki bebek ölüm hızları 63 Tablo R.6. İlimizdeki aile planlaması çalışmaları 63 Tablo T Yılı B Grubu Emisyon İzin Belgesi Alan Faaliyetler Listesi 68 4

16 ŞEKİLLER SAYFA Şekil A.. Eski Mardin den bir görüntü ( ) 8 Şekil A.2. Mardin İli Haritası 9 Şekil A.3. Mardin de Beyazsu vadisi (Nusaybin Mardin) 20 Şekil A.4. Mardin de Tarihi bir köprü (Sürgücü) 2 Şekil A.5. Savur Çayı 22 Şekil A.6. Mardin Deprem Haritası 24 Şekil A.7. Mardin Jeoloji Haritası 27 Şekil B.. Mardin de Üzüm 3 Şekil B.2. Mardin Çimento Fabrikası 37 Şekil B.3. Nuhoğlu Kireç Fabrikası 37 Şekil C.. Mardin de kış 42 Şekil C.2. Mardin İli Hava Kirliliği İzleme İstasyonu 53 Şekil C.3. Mardin İli Hava Kirliliği İzleme İstasyonu 56 Şekil E.. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Erozyon Önleme Çalışmaları 64 Şekil F.. Meşe Palamutu (Uercus Brantii) 65 Şekil F.2. Mardin fidanlığında pramidal servi 66 Şekil F.3. Mardin Fidanlık Mühendisliği 70 Şekil F.4. 2 Mart Dünya Ormancılık Günü Kutlamaları 7 Şekil F.5. Mardin Orman Fidanlık Mühendisliği Tüplü Fidan Yastıkları 7 Şekil F.6. Mardin Fidanlık Mühendisliği (Sedir Tohum Bahçesi) 74 Şekil F.7. Mardin İli Ağaçlandırma Faaliyetleri 83 Şekil G.. Dinler Arası Hoşgörü (Mardin UlucamiKırklar kilisesi) 84 Şekil G.2. Mardin Müzesi 87 Şekil G.3. Mardin Kalesi 88 Şekil G.4. Deyrulumur Manastırı (MidyatMardin) 94 Şekil G.5. Deyrulzafaran Manastırı (Mardin) 95 Şekil G.6. Kasımıye Medresesi 97 Şekil G.7. Ulucamii 98 Şekil I.. Mardin Çimento Fabrikası Şekil I.2. Midyat Taş İşlemeciliği ile Yapılmış Tarihi Konukevi (Midyat) 2 Şekil J.. Mardin Mobil Enerji Santralı (Rasa) 7 Şekil K.. Mardin Serbest Bölgesi 24 Şekil K.2. Organize Sanayi Bölgesi 28 Şekil K.3. Çimento Fabrikasında Denetimler 28 Şekil M.. Mardin Yenişehir 35 Şekil M.2. Mardin İli Sayımlar Arası Nüfus Artış Hızı 4 Şekil M.2. Mardin çarşısından bir görünüm 43 Şekil N.. Düzensiz Katı Atık Depolama Alanı (Rehabilite edildi) 5 Şekil N.2 Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaat Çalışmaları 52 Şekil O.. İlimizde yapılan gürültü ölçümleri 53 Şekil S.. İlköğretim okullarında verilen eğitim çalışmaları 65 Şekil S.2. Mardin de 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri 66 5

17 A. COĞRAFİK KAPSAM A.. Giriş A... Mardin in Tarihi Fırat ve Dicle arasında, Mezopotamya Bölgesinde bir dağın tepesinde kurulmuş olan Mardin, Yukarı Mezopotamya nın en eski şehirlerinden birisidir. Mardin in kuruluşu ile ilgili çeşitli efsaneler bulunmaktadır. Bunlardan birisine göre; Pers hükümdarı Ardeşir in (22624) Marde isimli bir kavmi yöreye yerleştirdiği ve şehrin ismi de bu kavimden kaynaklanmıştır. Bir başka efsaneye göre, Pers hükümdarlarından birisi, hasta oğlunu iyileştirmek için buraya getirmiş ve şehzadenin Mardin olan ismi yöreye verilmiştir. Diğer bir efsaneye göre de şehrin kuruluşu, günümüze kadar ulaşan Mardin Kalesinin olduğu yere yerleşen ve gününü ibadetle geçiren Dîn isimli bir alimin öyküsüne bağlanır. Heraklius un gönderdiği bir komutan Dîn ile önce dost olmuş, sonra da onu öldürmüştür. Komutan buraya bir kale yaptırmış ve zamanla Dîn Öldü anlamına gelen Mâte Dîn kelimesinin Mardin e dönüştüğü ileri sürülmüştür. Bu efsanelere dayanılarak kente, Süryaniler Süryanice Kale ya da Kaleler anlamına gelen Merdin, Merdi, Merdo, Mirdo, Merde, Marda, Mardin demişlerdir. Bizanslılar Maride, Mardia; Ermeniler Merdin; Araplar Maridin; Osmanlılar da Mardin olarak isimlendirmişlerdir. Çoğu kaynaklarda Mardin in yerine Merdin ismi kullanılmaktadır. Merdin adı Kaleler anlamına gelmektedir. Kentte birçok kalenin varlığı, bu şekilde isimlendirilmesine neden olmuştur. Mardin in kale kavramlarıyla adının bu kadar sık geçmesinin en önemli nedeni de birbirini koruyup kollayan doğal savunma ve gözetleme görevini üstlenen korunaklı yapıların varlığındandır. Mardin in ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Eski Yakın Doğu tarihine göre; şehrin kuruluşu Subarilere dayanmaktadır. MÖ.4500 den itibaren yöreye Subariler, Hurriler, Sümerler, Akadlar, Mitanniler, Hititler, Asurlular, İskitler, Babiller, Persler, Makedonyalılar, Abbasiler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Artuklular ve Osmanlılar egemen olmuşlardır. Artukoğulları zamanında Meyyafarikinin (Silvan) kolu kurulmuş ve bu dönemde kent büyük bir imar görmüş, gelişmiştir. Arkeolog Baron Marvan Oppenheim in 9929 yılları arasında burada yaptığı kazılarda, Subarilerin Mezopotamya da (MÖ ) yaşadıkları burada ele geçen kalıntılardan anlaşılmıştır. Gırnavaz Ören yerinde 982 yılında başlayıp, 99 yılına kadar sürdürülen arkeolojik kazı ve araştırmalar sonucunda Gırnavaz ın MÖ.4000 den MÖ. VII. yüzyıla kadar sürekli bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmıştır. Sümer Kralı Lugarzergiz MÖ.2850 yılında Akdeniz e kadar yaptığı seferinde Mardin i de egemenliği altına almıştır. Şehircilik, sulama ve tarım alanında ileri bir düzeye ulaşan Sümerler Mardin i Akadlar a bırakmışlardır (MÖ.2820). Akadlar, MÖ.2500 yıllarında Sümerler le anlaşarak yörede AkadSümer Devletini kurmuşlardır. Bundan sonra Mardin, MÖ.2230 lu yıllarda Elam şehri olmuştur. Hammurabi, Sümer topraklarını Babil in idaresi altına alınca bu kez de Babil Devleti ni kurmuş, ardından Yukarı Mezopotamya ya saldırınca Mardin i de istila ederek topraklarına katmıştır (MÖ ). 6

18 MÖ.925 yıllarında Mardin i işgal eden Hititler, bir süre sonra şehri terk etmişlerdir. İran dan gelen Ari ırkından Midiller, Mardin ve çevresini ele geçirmiştir. MÖ.367 yılında Midiller arasında iç savaş çıkınca, Asur Kralı Asurobalit, Mardin ve çevresini topraklarına katmıştır. MÖ.90 da Anadolu dan gelen diğer bazı Ari ırk kavimleri Mardin i almışlardır. Ardından I.Tıplatpalasır; Sincar, Nusaybin ve Mardin den geçerek 20 bin Maşiki kuvvetinin koruduğu Kemecin e saldırıp onları yenmiş, Mardin yöresini yeniden ele geçirmiştir. MÖ.060 da I.Asurnasırbal zamanında Hititler birleşerek Gılgamış yakınlarında Asurlular ı yenmişlerdir. Asurlular yeniden Mardin i egemenlikleri altına almıştır. Böylece MÖ.800 yılına kadar Asurlular ın elinde kalan Mardin, daha sonra Urartu Krallığı nın egemenliğine girmiştir. MÖ.62 yılına kadar Sityaniler, MÖ.68 yılında ise İran dan gelen Midiller buraları ele geçirmiştir. MÖ.335 yıllarında Büyük İskender Mısır ı aldıktan sonra Mezopotamya ya gelerek İran a yönelmiş ve bu arada Mardin i de ele geçirmiştir. İskender in ölümünden sonra komutanları arasında İmparatorluğu paylaşılırken, Mardin de General Sleukos un payına düşmüştür (MÖ.3). Mardin ve çevresi (M.Ö.3) Urfa Krallığı (Abgarlar) topraklarına katılmıştır. MS.249 da Roma hükümdarı Filippos, kendisine isyan eden Dokuzuncu Abgar ı memleketten kovmuştur. Bundan sonra Şehrin Valiliğine Hapsioğlu Uralyonos tayin edilmiştir. Bu arada Mardin de Urfa ya bağlı olduğu için Roma egemenliğine girmiştir. Bizanslar 640 yılında Hz. Ömer in kumandanlarından İlyas Bin Ganem in Mardin i işgaline kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Mardin ve çevresi 692 de Emeviler in, 824 te Halife Memnun zamanında Abbasiler in hakimiyetine girmiştir. Bu dönemde İslamiyet hızla yayılmıştır. Mervaniler, 990 yılında Musul da tutunabilen Hamdaniler in topraklarının yanı sıra Mardin i de ele geçirmiştir. Bundan sonra Mardin ve çevresindeki çarşıların, camilerin onarılması ve yenilerinin de onlara eklenmesi, ayrıca İpek Yolu nun da buradan geçmesi şehri ticari açıdan canlandırmıştır. Malazgirt Savaşı ndan (07) sonra Türkmen boylarının yapmış olduğu akınlar, Mervanileri zayıf düşürmüştür. Nusaybin de Mervanilerin 089 da yenilmesi ile yöre Selçukluların egemenliği altına girmiştir. Bu arada Artuklular dan İlgazi Bey Mardin i 05 te ele geçirerek Artukoğulları Devleti nin başkenti yapmıştır. Artuklular bölgede büyük bir devlet kurmuş ve yörede 304 yıl egemenlik kurmuşlardır. Bu dönemde Mardin ve yöresinde çok sayıda cami, medrese, hamam ve kervansaray yapılmış ayrıca birçok cami, medrese ve manastır da onarılmıştır. Onbeşinci yüzyılda güçlenen Karakoyunlular şehri kuşatmış ve 409 da şehri ele geçirmişlerdir. Ardından Karakoyunluları 462 yılında yenen Akkoyunlular, Mardin Kalesini ele geçirmişlerdir. 6. yüzyılın başında Akkoyunlular ı egemenliğine alan Şah İsmail yörede güçlü bir Safevi Devleti kurmuştur. Mardin hakimi, şehri zulme ve yağmalamaya karşı korumak için kalenin anahtarını kan dökmeden Şah İsmail e teslim etmiştir. Yavuz Sultan selim Mısır seferi sırasında, 57 de Mardin ve yöresini Osmanlı topraklarına katmıştır. Osmanlı döneminde Diyarbekir Beylerbeyliği ne bağlanmış, uzun süre DiyarbakırBağdat ve Musul Sancağı konumunda kalmıştır. I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında işgale uğramamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra il konumunu sürdürmüştür. 7

19 Şekil A.. Eski Mardin den bir görüntü ( ) Kaynak : Getrude Bell A.2. Yüzölçümü ve Kapsamı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir sınır İli olan Mardin 889 Km 2 yüzölçümü ile Türkiye topraklarının %, lik bir kısmını oluşturur. Batıda Şanlıurfa, kuzeyde Diyarbakır, doğuda Batman, Şırnak ve Siirt, güneyde ise Suriye Devleti ile komşu olan Mardin kuzey enlemleri ve doğu boylamları arasında yer alır. İl merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık.083 metredir. Mardin ilinin ilçeleri sırayla şöyledir; Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli dir. Mardin il ve ilçe sınırlarını gösteren harita Şekil A.2 te gösterilmiştir. 8

20 Şekil A.2. Mardin İli Haritası A.3. Mardin İlinin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu A.3.. Dağlar Mardin il alanının % 52,6 sı dağlarla kaplıdır. Pek yüksek olmayan bu geniş dağ kütlesi, il topraklarının ortasında doğu batı istikametinde uzanır. Genellikle kalker kaplı bu dağlar oluşum özellikleri açısından Toroslara benzerler. Yörede yer yer çıkan lavların oluşturduğu seyrek yükseltilerde vardır. İl alanında doğu batı istikametinde uzanan bu dağlar Diyarbakır Havzası ile Suriye Çölü arasında basamaklarla yükselen bir eşik oluşturur. Suriye Çölüne egemen bir konumu olan Mardin Dağları, Mardin Ovasından yaklaşık 600 metre yükseklikte çok geniş bir kütle oluşturur. Sıranın bazı kesitlerinde yükselti.000 metre üzerine çıkar. Bu yükseltilerin başlıcaları, Dilek Dağı, (.23 m.) Ziyaret Tepe (.60 m.) Kalınca Tepe (.34 m.) ve Alem Dağı (.04 m.) dır. Suriye Çölü ve bu çölü kapatan bozkır kuşağında kalan Mardin Dağları genellikle çıplaktır. Büyük bölümü kalkerli olduğundan çatlaklar ve yarıklar oluşmuştur. Yüzey suları çatlaklardan dibe çekilmekte ve ancak ovalara yakın kesimlerde yüzeye yakın seviyeye çıkabilmektedir. Mardin Dağları nın; Mazıdağı, Derik, Midyat, Savur ve Nusaybin yörelerinde sokulan yüksek kesimlerde meşe ağaçlarından oluşan topluluklara rastlanır. Yörenin diğer engebelerini Mazıdağı, Abdulaziz Dağları ve Midyat Dağları teşkil eder. 9

21 Şekil A.3. Mardin de Beyazsu vadisi (Nusaybin Mardin) A.3.2. Platolar Mardin de platolar, yeryüzü şekillerinin en az ağırlıklı bölümünü oluşturmaktadır. Mardin Dağlarının, özellikle kalkerli kesimleri hızla aşınarak platolara dönüşmüştür. Bu platolar metre yükselti kuşağında yer alır. Kuzeyde Diyarbakır Havzasına doğru, güneyde ise Mardin Kızıltepe ve Mardin Nusaybin Ovalarına doğru basamak basamak açılan bu platolar yer yer yüzeye çıkan lavlarla kaplıdır. Platolarda genelde kalkerli yapı egemendir. Umumiyetle bitki örtüsünden yoksun olduğu için platolar il hayvancılığı açısından çok önemli değildir. Ancak ovalara yakın platolarda dağların yüksek kesimlerinde dibe çekilen suların yüzeye çıkması ile oluşmuş zengin çayırlarla kaplı, hayvancılığa elverişli bölümlere de rastlanır. A.3.3. Vadiler İlin büyük bir bölümü dağlarla kaplı olduğundan vadiler önemli yer tutmaktadır. Mardin Dağlarından kaynaklanan Dicle Irmağı nın bazı kolları ile Fırat Irmağı nın bazı kolları genellikle kalkerli olan topraklarda koridorlar oluşturmuştur. Dicle Vadisi : Güneydoğu Anadolu nun Fırat Irmağı ndan sonra en önemli vadisidir. Diyarbakır Havzasını ortadan bölen bu vadi Diyarbakır Mardin, Batman il alanlarının birleşme noktasından doğuya doğru uzanır. Mardin il sınırlarını içerisinde bulunan Beyazsu vadisi Şekil A.3 te gösterilmiştir 20

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4.

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4. İçindekiler SAYFA A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1 Giriş A.2 İl ve İlçe Sınırları A.3 İlin Coğrafi Durumu A.4 İlin Topografyası ve Jeolojik Durumu A.4.1 Dağlar A.4.2 Yaylalar ve Ovalar A.4.2.1 A.4.2.2 Yaylalar

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK i AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Olduğu, Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU AKSARAY-2005 İ Ç İ N D E K İ L E R TUTABLOLAR DİZİNİUT Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TUA. COĞRAFİK KAPSAMUT

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

Kırk Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Kalamaz K.Atatürk

Kırk Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Kalamaz K.Atatürk Cilt Kırk Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Kalamaz K.Atatürk TAKDİM Yaşanan çevre sorunlarının çeşitliliği ve boyutları dikkate alındığında, içinde bulunduğumuz yüzyılda endüstri ve teknoloji alanında

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2009 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Mehmet KUŞCU İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL Gökçen BOZKURT Unvanı: İl

Detaylı

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1 2 2 3 4 Tablolar Listesi Haritalar Listesi Şekiller Listesi Grafikler Listesi Resimler Listesi 12 16 16 16

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU ŞANLIURFA - 2011 ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Abdullah ERDİNÇ ÇED Hizmetleri Şube Müdürü V. Ercüment

Detaylı

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 0 T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI MERSĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hasan SADAY Đl Müdürü Zübeyir GÜVEL Đl Müdür

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2010 HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ Fahrettin ULU İl Müdürü Alpaslan KALEMCİ ÇED ve Planlama Şube Müdürü Fevzi YILMAZ Çevre

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 1 VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 2 SUNUŞ Çevreyi;içinde bulunduğumuz faaliyetlerimiz ve değişen değerler sonucu etkilediğimiz fiziki çevre ve insanların oluşturduğu çevre olarak

Detaylı

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĐRDAĞ ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 i ĐNDEKS KOD ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 Đl ve Đlçe Sınırları

Detaylı

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI RİZE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI RİZE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI RİZE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 ÇEVRE DURUM RAPORU RİZE 2012 1 Raporun Hazırlandığı Tarih ve Basım Tarihi: 2012 Raporun İçerdiği Bildilerin Ait Olduğu Yıl:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)...

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)... 1 İÇİNDEKİLER A COĞRAFİK KAPSAM 17 A.1 GİRİŞ. 17 A.1.1 Tarih Öncesi. 17 A.1.2 Yazılı Tarih Sonrası Kars. 20 A.1.3 İslam Uygarlıkları Dönemi 21 A.1.3.1 Selçuklular Dönemi 23 A.1.3.2 Osmanlı Yönetimi 24

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 ÖNSÖZ Çevre, insanların ve canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 2018

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 2018 MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 2018 STRATEJİK PLANI 05.11.2014 tarih ve 19 nolu sayılı Meclis Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. S/1 SUNUŞ Mardin Ticaret ve Sanayi Odamız İlimizin ve Bölgenin ekonomik

Detaylı

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

A.COĞRAFİ KAPSAM A.1.Giriş

A.COĞRAFİ KAPSAM A.1.Giriş MUĞLA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2011 0 A.COĞRAFİ KAPSAM A.1.Giriş Muğla İli, Ege Bölgesi nin Güneybatı ucunda, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin iç içe geçtiği dağlık bir bölgede yer almaktadır. Kendi adıyla anılan

Detaylı