T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 2011 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 2011 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 20 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU MARDİN 20

2 Ağaç, çiçek ve yeşil medeniyet demektir. M. Kemal ATATÜRK

3 ÖNSÖZ İnsanın refah ve mutluluğunda temel rol oynayan değerlerden biri de, hiç şüphe yoktur ki çevredir. Çevre konusu, üzerinde titizlikle durulması gereken dünyanın en önemli gündem maddeleri arasındadır. Çevre; Türk toplumu için artık yeni bir kavram olmaktan çıkmış, çevre ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmış, kurumlar oluşturulmuştur. En önemlisi de çevre ile ilgili toplumsal bilincin eriştiği düzeydir. Toplumda çevre bilincinin yerleşme düzeyi o toplumun çağdaşlık göstergesidir. Son yıllarda gelişen çevre bilinci ilimizde de önem kazanmış ve birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerinde çevreyi de göz önünde bulundurmaya başlamıştır. Bugün çevre ile ilgili meseleler yalnız resmi kurumlarda değil sivil toplum örgütleri için de kaçınılmaz bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Tabiat, her gün defalarca can çekişmekte olduğunu bize çeşitli yollarla anlatmaya çalışıyor ama biz gerekli önemleri alma noktasında hassasiyet göstermiyoruz. Bir gün, ani bir şekilde yıkılırsa, altında bütün insanlığın kalacağını bilmemiz gerekir. Gelecek nesillere bozulmamış bir biyolojik varlık mirası ve yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre bırakmak ve bununla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak çalışmalarımızın odak noktasını teşkil etmektedir. Kültürünü köklü uygarlıklardan alan, dört mevsimin bütün güzellikleriyle yaşandığı ilimiz, tarih ve tabiatının ayrıcalıklı özellikleriyle de ülkemizin ve bölgemizin ticaret ve turizminde gelişmekte olan illerin başında gelmektedir. Bu nedenle doğal kaynakların dikkatli bir şekilde kullanılması ve çevrenin özenle korunması gerekmektedir. Gerek Valiliğimiz tarafından, gerekse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda çevre duyarlılığının giderek arttığını ve bu duyarlılık sonucunda kişilerin, kurumların ve sanayi tesislerinin çevresel önlemler alınması konusunda daha hassas davrandıklarını gözlemlemekteyiz. Çalışmalarını bu yönde aralıksız sürdüren İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelini kutlar, çalışmalarının devamını temenni ederim. 2 Turhan AYVAZ Mardin Valisi

4 TEŞEKKÜR Çevre; insan da dâhil olmak üzere doğadaki bütün canlı ve cansız öğelerle bu öğeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin oluşturduğu bir bütündür. Hızlı kentleşme, çarpık yapılaşma, arazinin kabiliyet sınıflarına göre kullanılmayışı, endüstrinin hızla gelişmesi, hızlı nüfus artışı, dünya ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta olup bu bütünlük bozulmaya başlamıştır. Evsel ve endüstriyel katı atıklar, sıvı atıklar, hava kirliliği, gürültü kirliliği ve trafik kirliliği gibi olumsuzluklar hepimizin beden ve ruh sağlığını etkilemektedir. Çevre sorunları bölgesel olmaktan çıkıp ulusal ve hatta uluslararası sorunlar haline gelmiştir. İl Müdürlüğümüz; ilimizdeki çevre sorunları ile ilgili olarak, kuruluşundan bu yana ilgili yönetmelikler çerçevesinde ekolojik sistemin korunması ve iyileştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ilimizin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için bir çok kurum ve kuruluş ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. İlimiz Çevre Durum Raporu nun hazırlanmasında bize desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz Turhan AYVAZ a, Vali Yardımcımız Müfit GÜLTEKİN e şükranlarımızı arz ederek emeği geçen Çevre Yönetimi ve ÇED Planlama Şube Müdürlüğümüz personeline teşekkür ederim. Halil İbrahim METİN Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 3

5 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖNSÖZ 2 TEŞEKKÜR 3 İÇİNDEKİLER 4 TABLOLAR 2 ŞEKİLLER 4 A. COĞRAFİ KAPSAM A.. Giriş 6 A... Mardin in Tarihi 6 A.2. Yüzölçümü ve Kapsamı 8 A.3. Mardin İlinin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu 9 A.3.. Dağlar 20 A.3.2. Platolar 20 A.3.3. Vadiler 20 A.3.4. Ovalar 2 A.3.5. Akarsular 2 A.4. Mardin İlinin Jeolojik ve Tektonik Yapısı 23 A.4.. Kambrien ve Daha Eski Formasyonlar 23 A.4.2. Kretase 23 A.4.3. Üst Kretase (Mardin Formasyonu) 23 A.4.4. Orta Eosen (Midyat Formasyonu) 23 A.4.5. Neojen (Kısmen Denizel, Kısmen Karasal) 23 A.4.6. Volkanizma 24 A.4.7. Tektonik 25 B. DOĞAL KAYNAKLAR B.. Enerji Kaynakları 29 B... Güneş Enerjisi 29 B..2. Su Enerjisi 29 B..3. Kömür 29 B..4. Doğalgaz 29 B..5. Rüzgar 29 B..6. BiyogasBiyomas 29 B..7 Petrol 29 B..8. Jeotermal Sahalar 29 B.2. Flora ve Fauna 30 B.2. Ormanlar 30 B.2.2. Çayır ve Mera 30 B.2.3. Sulak Alanlar 30 B.2.4. Endemik Bitkiler 30 B.2.5. Fauna ve Endemik Hayvanlar 30 4

6 B.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları 30 B.3. Toprak 3 B.3.. Alüvyal Topraklar 3 B.3.2. Kolüvyal Topraklar 3 B.3.3. Kahverengi Orman Toprakları 32 B.3.4. Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları 32 B.3.5. Kahverengi Topraklar 32 B.3.6. Kireçsiz Kahverengi Topraklar 33 B.3.7. Kırmızımsı Kahverengi Topraklar 33 B.3.8. Bazaltik Topraklar 33 B.3.9. Çıplak Kaya ve Molozlar 33 B.3.0. Irmak Taşkın Yatakları 34 B.4. Su Kaynakları 34 B.4.. Yeraltı Su Kaynakları 34 B.4.2. Akarsular 35 B.4.3 Göller ve Göletler 36 B.5. Mineral Kaynaklar 36 B.5.. Endüstriyel Hammaddeleri 36 B.5.2. Enerji Hammaddeleri 38 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.. İklim ve Hava 40 C.. Doğal Değişkenler 40 C... Rüzgar 40 C...2. Basınç 40 C...3. Sis ve Nem 40 C...4. Sıcaklık 4 C...5. Yağışlar 4 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 52 C.2. Yakıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği 52 C.2.2 Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği 52 C.2.3. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği 52 C.2.4. Hava Kirliliği İzleme İstasyonu 53 C.3. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 55 C.3.. Doğal Çevreye Etkileri 55 C.3... Toprak Üzerine Etkileri 55 C Flora ve Fauna Üzerideki Etkileri 55 C İnsan Sağlığı Üzerideki Etkileri 55 C.3.2. Yapay Çevreye Etkileri 55 C Görüntü Kirliliğine Olan Etkileri 55 D. SU D.. Su Kaynakları ve Kullanımı 57 D... Yer Altı Suları 57 D..2. Sondaj Kuyuları 57 D..3. Akarsular 57 D..4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 58 5

7 D..5. Denizler 59 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 59 D.3. Su Kirliliği ve Çevreye Etkileri 59 D.3.. Yer Altı Sularının Kirliliği 59 D.3.2. Akarsuların Kirliliği 59 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 59 D.4. Denizler 60 D.5. Su Kıyı Yönetimi Strateji ve Politikalar 60 E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.. Genel Toprak Yapısı 62 E.2. Toprak Kirliliği 62 E.2.. Mikrobiyal Kirlilik 62 E.2.2. Atıklar 62 E.3. Arazi 62 E.3.. Arazi Kullanım Durumu 62 E.4. Arazi Problemleri 63 E.4.. Taşlılık Kayalık 63 E.4.2. Drenaj 63 E.4.3. Tuzluluk Sodiklik 63 E.4.4. Erozyon 63 F. FLORAFAUNA VE HASSAS YÖRELER F.. Ormanlar 65 F... Ormanların Ekolojik Yapısı 65 F..2. İlimizin Orman Envanteri 66 F..3. Orman Varlığının Yararları 69 F..4. Orman Sayılan Yerlerin Daraltılması 69 F.2. Çayır ve Meralar 72 F.3. Flora 72 F.3.. İlimizde Bulunan Bitki Türleri 72 F.3.2. Mardin İl Sınırları İçinde Yer Alan Endemik Bitki Türleri 75 F.3.3. Mardin İli Sınırları İçinde Var Olan Lokal Endemik Bitkiler 76 F.4. Fauna 76 F.4.. Memeli Fauna Türleri 77 F.4.2. Kuş Türleri 77 F.4.3. Red Data Book Kategorileri 80 F.4.4. Bern Sözleşmesi (Madde : 6) 80 F.5. Hassas Yöreler 8 F.5.. Milli Parklar 8 F.5.2. Tabiat Parkları 82 F.5.3. Tabiat Anıtı 82 F.5.4. Tabiat Koruma Alanları 82 F.5.5. Orman İçi Dinlenme Yerleri 82 6

8 G. TURİZM G.. Sit Alanları 84 G.2. Kaleler 85 G.2.. Mardin Kalesi 85 G.2.2. Kız Kalesi 88 G.2.3. Erdemeşt Kalesi 88 G.2.4. Arur Kalesi 88 G.2.5. Dara Kalesi 88 G.2.6. Rabbat Kalesi 89 G.2.7. Dermetinan Kalesi 89 G.2.8. Zarzavan Kalesi 89 G.2.9. Savur Kalesi 89 G.2.0. Aznavur Kalesi 89 G.2.. Rahabdim Hafemtay Kalesi 89 G.2.2. Merdis Marin Kalesi 89 G.2.3. Haytam Kalesi 90 G.2.4. El Nıhman Kalesi 90 G.3. Harabeler 90 G.3.. Dara Harabeleri 90 G.3.2. Gırnavaz Harabeleri 90 G.3.3. Merdis.Marin Harabeleri 90 G.3.4. Fıtvar Harabeleri 90 G.3.5. Akbağ Harabeleri 90 G.3.6. Hofi ve Zarava Harabeleri 9 G.3.7. Beşikkaya Harabeleri 9 G.3.8. Tebısım Harabeleri 9 G.3.9. Ramanus Harabeleri 9 G.3.0. Kefertut Harabeleri 9 G.4. Höyükler 9 G.5. Mağaralar 92 G.5.. İplik Mağaraları 92 G.5.2. Gümüşova Mağarası 92 G.6. Kiliseler 92 G.6.. Mar Petrus ve Pavlus Kilisesi 92 G.6.2. Mor İliyo Kilisesi 92 G.6.3. Mar Behnam (Kırklar) Kilisesi 93 G.6.4. Meryem Ana Kilisesi 93 G.6.5. Kırmızı Kilise 93 G.6.6. Protestan Kilisesi 93 G.6.7. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhane 93 G.7. Manastırlar 94 G.7.. Deyrulumur Manastırı 94 G.7.2. Mor Yakup Manastırı 95 G.7.3. Deyrulzafaran Manastırı 95 G.8. Medreseler 96 G.8.. Kasımiye Medresesi 96 G.8.2. Sıtti Radviye Medresesi 97 G.8.3. Şehidiye Medresesi 97 G.8.4. Zinciriye Medresesi 97 7

9 G.8.5. Altun Boğa Medresesi 98 G.8.6. Şah Sultan Hatun Medresesi 98 G.8.7. İlimizdeki Diğer Tarihi Medreseler 98 G.9. Camiler 98 G.9.. Ulu Camii 98 G.9.2. Şehideye Camisi 99 G.9.3. Melik Mahmut Camisi 99 G.9.4. Abdullatif Camii (Latifiye) 99 G.9.5. Reyhaniye Camii 99 G.9.6. İlimizdeki Diğer Tarihi Camiler 99 G.0. Çeşmeler 99 G.. Çarşılar 00 G.2. Hanlar ve Hamamlar 00 G.3. Kaplıcalar 00 G.4. İlin Turistik Alt Yapısı 00 G.5. Turist Sayısı 0 G.6. Turizm Ekonomisi 0 H. TARIM VE HAYVANCILIK H.. Genel Tarımsal Yapı ve Arazi Dağılımı 05 H.2. Tarla Tarımı 05 H.2.. Sulu Tarım 05 H.3. Kuru Tarım 06 H.4. Bağ Bahçe 07 H.5. Çayır ve Mer alar 08 H.6. İlimizde Hayvancılık 08 H.7. Tarımsal Faaliyetler 09 H.7.. Pestisitler 09 H.7.2. Gübre Kullanımı 0 I. MADENCİLİK I.. Fosfat I.2. Çimento ve Kireçtaşı I.3. Taş Ocakları I.4. Cevher Zenginleştirme 2 J. ENERJİ J.. Kaynaklarına Göre Enerji 4 J... Birincil Enerji Kaynakları 4 J... Güneş Enerjisi 4 J...2. Rüzgar Enerjisi 4 J...3. Kömür 5 J...4. Petrol 7 J...5. Doğal Gaz 7 J..2. İkincil Enerji Kaynakları 7 J..2.. Termik Enerji 7 J Hidrolik Enerji 8 8

10 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ K.. Genel Durum 20 K.2. Sanayinin İlçelerine Göre Dağılımı 22 K.3. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu 23 K.4. Küçük Sanayi Sistemleri 23 K.5. Mardin Organize Sanayi Bölgesi 24 K.6. Mardin Serbest Bölgesi 24 K.7. Serbest Bölgede Üretim Alanında Faaliyet Gösterecek Firmalar 24 K.8. Serbest Bölgede Ticaret Yapılan Ülkeler 24 K.9. Serbest Bölgede Ticareti Yapılan Ürünler 25 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME L.. Altyapı 28 L... Su Sistemi 28 L..2. Sondaj Kuyuları 28 L..3. Akarsular 28 L.2. Ulaşım 28 L.2.. Karayolları 28 L.2.2. Havayolları 3 L.2.3. Demiryolları 3 L.3. Haberleşme 3 L.3.. PTT 3 L.3.2. Basın Yayın 32 L.3.3. İldeki Baz İstasyonlarının Sayısı 33 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M.. Kentsel Alanlar 34 M... Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 34 M..2 Planlı Kentsel Gelişme Alanları 34 M..3 Endüstri Alanlarda Yer Seçimi 35 M.2. Binalar ve Yapı Çeşitleri 35 M.2.. Kamu Binaları 35 M.2.2. Endüstriyel Binalar 37 M.2.3. Büro ve Dükkânlar 37 M.2.4. Otel, Motel ve Turizm Amaçlı Binalar 37 M.2.5. Hastaneler Ve Sağlık Tesisleri 37 M.2.6. İlimizin Diğer Sağlık Kuruluşları 37 M.2.7. Göçler ve Hareketli Barınaklar 38 M.3. SosyoEkonomik Yapı 38 M.3.. İl Toprağının Mülkiyet Dağılımı 38 M.3.2. Konut Yapım Süreçleri 38 M.3.3. Gecekondu Islah Önleme Bölgeleri 38 M.4. Nüfus 38 N. ATIKLAR N.. Evsel Katı Atıklar 44 9

11 N.2. Tehlikeli Atıklar 44 N.3. Özel Atıklar 44 0

12 N.3.. Tıbbi Atıklar 44 N.3.2. Atık Yağlar 45 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 45 N.3.4. Pil ve Aküler 45 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 45 N.3.6. Tarama Çamurları 45 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 45 N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 45 N.4. Diğer Atıklar 45 N.4.. Ambalaj Atıkları 45 N.4.2. Hayvan Kadavraları 46 N.4.3. Mezbaha Atıkları 46 N.5. Atık Yönetimi 46 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 46 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 49 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 50 N.8.. Katı Atıkların Depolanması 50 N.8.2. Atıkların Yakılması 50 N.8.3. Kompost 50 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi 50 N.0. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 50 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.. Gürültü 53 O... Gürültü Kaynakları 53 O... Trafik Gürültüsü 53 O...2. Endüstri Gürültüsü 54 O...3. İnşaat Gürültüsü 54 O...4. Eğlence Yerlerinde Oluşan Gürültüler 54 O..2. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri 54 O..2.. Gürültünün Fiziksel Etkileri 54 O Psikolojik Etkiler 54 O Performans Etkileri 55 O Gürültünün Şiddetine Göre Etkileri 55 P. AFETLER P.. Afet Olayları 57 P... Depremler 57 P..2. Heyelan ve Çığlar 57 P..3. Seller 57 P..4. Orman ve Otlak Yangınları 57 P..5 Fırtınalar 57 P.2. Afetler ve Sağlık Zararları 57 P.2.. Radyoaktif Maddeler 58 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 58 P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 58 P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 58

13 P.3.. Sivil Savunma Birimleri 58 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 58 P.3.3. İlkyardım Servisleri 58 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 59 P.3.5. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler 59 P.3.6 Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 59 R. SAĞLIK VE ÇEVRE R. Temel Sağlık Hizmetleri 60 R... Sağlık Kurumlarının Dağılımı 60 R..2. Bulaşıcı Hastalıklar 6 R..3. İçme ve Kullanma Suları 6 R..4. Zoonoz Hastalıklar 62 R..5. Gıda Hijyeni 62 R..6. Aşılama Çalışmaları 62 R..7. Bebek Ölümleri 63 R..8. Aile Planlaması Çalışmaları 63 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 64 R.2.. Kentsel Hava Kirliliği 64 S. ÇEVRE EĞİTİMİ S.. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri 65 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar 66 T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA T.. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 67 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi 70 T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması 70 T.4. Çevrenin İnsan Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 70 T.5. Çevre Yönetimi ve ÇED Planlama Şube Müdürlüğü Çalışmaları 70 T.5.. Su Kirliliği 7 T.5.2. Toprak Kirliliği 7 T.5.3. Hava Kirliliği 72 T.5.4. ÇED Yönetmeliği ve Emisyon İzni 72 T.5.5. Mahalli Çevre Kurulu 72 T.5.6. Tehlikeli Atıklar 72 T.5.7. Yer Tespiti 73 T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi 73 KAYNAKLAR 74 2

14 TABLOLAR SAYFA Tablo B.. Büyük Toprak Gruplarının İlçelere Göre Dağılımı (Ha.) 34 Tablo B.2. Mardin İlinde bulunan göletler 36 Tablo C.. Aylık Ortalama Sıcaklıkların Minimumu ( C) 44 Tablo C.2. Aylık Toplam Yağış(mm) 44 Tablo C.3. Aylık Yağışın 0. mm Ve Büyük Olduğu Günler Sayısı 45 Tablo C.4. Aylık Ortalama Sıcaklıkların Maksimumu ( C) 45 Tablo C.5. Ortalama Sıcaklık( C) 46 Tablo C.6. Aylık Ortalama Rüzgar Hızı (M/SEC) 47 Tablo C.7. Aylık Ortalama Nisbi Nem (%) 47 Tablo C.8. Aylık Ortalama Buharlaşma (mm) 48 Tablo C.9. Aylık Ortalama Basınç (hpa) 49 Tablo C.0. Aylık Ortalama Açık Günler Sayısı 49 Tablo C.. Aylık Maksimum Kar Kalınlığı (cm) 50 Tablo C.2. Aylık Maksimum Rüzgar Hızı (0 m.de) (M/SEC) ve Yönü 50 Tablo C.3. Aylık Fırtınalı Günler Sayısı 5 Tablo C.4 Aylık Kar Yağışlı Günler Sayısı 5 Tablo C.5. İlimiz 200 Yılı Kükürtdioksit ve Partikül Madde Ortalamaları 54 Tablo C.6. İlimiz 20 Yılı Kükürtdioksit ve Partikül Madde Ortalamaları 54 Tablo E.. Mardin İli arazi kullanma durumu 57 Tablo D.. Mardin İli 20 Yılı Nitrat Analiz Sonuçları 60 Tablo E.2. Mardin İli Arazi Kabiliyet Sınıfları 62 Tablo F.. Mardin İli saha dökümü 67 Tablo F.2. Yıllar İtibariyle Yapılan Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları 67 Tablo F.3. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Eylem Planı Tablo F.4. Mardin İli Fidanlık Mühendisliği nde üretilen ve dağıtılan fidanlar 68 Tablo F.5. Av Kontrol Çalışmaları 8 Tablo G.. Mardin İli Sit Alanları 85 Tablo G.2. Höyükler 9 Tablo G.3. Turistik değeri olan mağaralar 92 Tablo G.4. Diğer tarihi kiliseler 93 Tablo G.5. Diğer manastırlar 96 Tablo G.6. İlimizdeki tarihi çeşmeler 99 Tablo G.7. İlimizdeki tarihi çarşılar 00 Tablo G.8. İlimizdeki tarihi hanlar ve hamamlar 00 Tablo G.9. İlimizdeki Turist Sayısı 0 Tablo G.0. İlimizin turizmi ile ilgili veriler 02 Tablo G.. İlimizdeki Turizm İşletme Belgeli Oteller 03 Tablo G.2. İlimizdeki Yatırım Belgeli Oteller 03 Tablo G.3. İlimizdeki Belediye Belgeli Tesisler (Otel ve Acenteler) 04 Tablo H.. İlimizin arazi varlığının dağılımı 05 Tablo H.2. Tarım Alanlarının Ekilişlerine Göre Dağılımı (Ürün Grupları Bazında) 06 Tablo H.3. Yem Bitkileri Ekim Alanları 07 Tablo H.4. Ekilişlerine Göre Sebze Dağılımı 07 Tablo H.5. Mardin İlinde yetiştiriciliği yapılan önemli meyve türlerine ait son 4 yıllık ağaç başına düşen ortalama verimler (kg/ağaç) 08 Tablo H.6. İlimizde yetiştirilen hayvan sayısı ve türleri 09 Tablo H.7. Son 5 yılda ilimizde kullanılan pestisit türleri ve miktarları 0 Tablo H.8. Mardin İli İlçelere Göre Gübre Tüketimi (Ton) 0 Tablo I.. Madencilik ile ilgili Sanayi Tesisleri 3 3

15 Tablo J Dönemi Ortalama Güneşlenme Süresi (Saat) 4 Tablo J.2. İlimiz Yılları Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Tablo J.3. İlimizde Tüketilen Elektrik Enerjisinin Sektörel Dağılımı 8 Tablo K.. İnşaat ve yapı Elemanları Sanayii Tesisleri 25 Tablo K.2. Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Tesisler 25 Tablo L.. Köy yollarının durumu 29 Tablo L.2. İlimizin İlçe Bucaklarının Merkeze olan Uzaklığı 30 Tablo L.3. İlimiz Kayıtlı Motorlu Araç Sayıları 30 Tablo L.4. Mardin ve ilçelerin hat kapasiteleri 32 Tablo M.. Okulara göre(okul Öncesi) 36 Tablo M.2 Okulara göre(ilköğretim) 36 Tablo M.3. Kullanma Amacına Göre Tamamen veya Kısmen Biten Yeni ve İlave Binalar (Yapı Kullanma İzin Belgelerine Göre) 39 Tablo M.4. Kullanma Amacına Göre Tamamen veya Kısmen Biten Yeni ve İlave Binalar (Yapı Ruhsatlarına Göre) 40 Tablo M.5. Sayım Yıllarına Göre İl Nüfus ve Nüfus Artış Hızı Tablosu 4 Tablo M.6. Mardin ilçelerinin Nüfusları, Yüzölçümü ve Nüfus Yoğunluğu 42 Tablo M.7. Merkez, İlçe ve köy Nüfuslarının Yıllarına göre Gelişimi 42 Tablo M.8. Mardin İli nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı 43 Tablo N.. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 46 Tablo O.. İlimiz Sınırları İçerisinde Yapılan Gürültü Ölçümleri 55 Tablo R.. İlimizde İlçelere göre Sağlık Kurumları 60 Tablo R.2. İlimizdeki bulaşıcı hastalıklar 6 Tablo R.3. İlimizdeki Zoonoz Hastalıkları 62 Tablo R.4. İlimizdeki aşı çalışmaları 62 Tablo R.5. İlimizdeki bebek ölüm hızları 63 Tablo R.6. İlimizdeki aile planlaması çalışmaları 63 Tablo T Yılı B Grubu Emisyon İzin Belgesi Alan Faaliyetler Listesi 68 4

16 ŞEKİLLER SAYFA Şekil A.. Eski Mardin den bir görüntü ( ) 8 Şekil A.2. Mardin İli Haritası 9 Şekil A.3. Mardin de Beyazsu vadisi (Nusaybin Mardin) 20 Şekil A.4. Mardin de Tarihi bir köprü (Sürgücü) 2 Şekil A.5. Savur Çayı 22 Şekil A.6. Mardin Deprem Haritası 24 Şekil A.7. Mardin Jeoloji Haritası 27 Şekil B.. Mardin de Üzüm 3 Şekil B.2. Mardin Çimento Fabrikası 37 Şekil B.3. Nuhoğlu Kireç Fabrikası 37 Şekil C.. Mardin de kış 42 Şekil C.2. Mardin İli Hava Kirliliği İzleme İstasyonu 53 Şekil C.3. Mardin İli Hava Kirliliği İzleme İstasyonu 56 Şekil E.. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Erozyon Önleme Çalışmaları 64 Şekil F.. Meşe Palamutu (Uercus Brantii) 65 Şekil F.2. Mardin fidanlığında pramidal servi 66 Şekil F.3. Mardin Fidanlık Mühendisliği 70 Şekil F.4. 2 Mart Dünya Ormancılık Günü Kutlamaları 7 Şekil F.5. Mardin Orman Fidanlık Mühendisliği Tüplü Fidan Yastıkları 7 Şekil F.6. Mardin Fidanlık Mühendisliği (Sedir Tohum Bahçesi) 74 Şekil F.7. Mardin İli Ağaçlandırma Faaliyetleri 83 Şekil G.. Dinler Arası Hoşgörü (Mardin UlucamiKırklar kilisesi) 84 Şekil G.2. Mardin Müzesi 87 Şekil G.3. Mardin Kalesi 88 Şekil G.4. Deyrulumur Manastırı (MidyatMardin) 94 Şekil G.5. Deyrulzafaran Manastırı (Mardin) 95 Şekil G.6. Kasımıye Medresesi 97 Şekil G.7. Ulucamii 98 Şekil I.. Mardin Çimento Fabrikası Şekil I.2. Midyat Taş İşlemeciliği ile Yapılmış Tarihi Konukevi (Midyat) 2 Şekil J.. Mardin Mobil Enerji Santralı (Rasa) 7 Şekil K.. Mardin Serbest Bölgesi 24 Şekil K.2. Organize Sanayi Bölgesi 28 Şekil K.3. Çimento Fabrikasında Denetimler 28 Şekil M.. Mardin Yenişehir 35 Şekil M.2. Mardin İli Sayımlar Arası Nüfus Artış Hızı 4 Şekil M.2. Mardin çarşısından bir görünüm 43 Şekil N.. Düzensiz Katı Atık Depolama Alanı (Rehabilite edildi) 5 Şekil N.2 Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaat Çalışmaları 52 Şekil O.. İlimizde yapılan gürültü ölçümleri 53 Şekil S.. İlköğretim okullarında verilen eğitim çalışmaları 65 Şekil S.2. Mardin de 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri 66 5

17 A. COĞRAFİK KAPSAM A.. Giriş A... Mardin in Tarihi Fırat ve Dicle arasında, Mezopotamya Bölgesinde bir dağın tepesinde kurulmuş olan Mardin, Yukarı Mezopotamya nın en eski şehirlerinden birisidir. Mardin in kuruluşu ile ilgili çeşitli efsaneler bulunmaktadır. Bunlardan birisine göre; Pers hükümdarı Ardeşir in (22624) Marde isimli bir kavmi yöreye yerleştirdiği ve şehrin ismi de bu kavimden kaynaklanmıştır. Bir başka efsaneye göre, Pers hükümdarlarından birisi, hasta oğlunu iyileştirmek için buraya getirmiş ve şehzadenin Mardin olan ismi yöreye verilmiştir. Diğer bir efsaneye göre de şehrin kuruluşu, günümüze kadar ulaşan Mardin Kalesinin olduğu yere yerleşen ve gününü ibadetle geçiren Dîn isimli bir alimin öyküsüne bağlanır. Heraklius un gönderdiği bir komutan Dîn ile önce dost olmuş, sonra da onu öldürmüştür. Komutan buraya bir kale yaptırmış ve zamanla Dîn Öldü anlamına gelen Mâte Dîn kelimesinin Mardin e dönüştüğü ileri sürülmüştür. Bu efsanelere dayanılarak kente, Süryaniler Süryanice Kale ya da Kaleler anlamına gelen Merdin, Merdi, Merdo, Mirdo, Merde, Marda, Mardin demişlerdir. Bizanslılar Maride, Mardia; Ermeniler Merdin; Araplar Maridin; Osmanlılar da Mardin olarak isimlendirmişlerdir. Çoğu kaynaklarda Mardin in yerine Merdin ismi kullanılmaktadır. Merdin adı Kaleler anlamına gelmektedir. Kentte birçok kalenin varlığı, bu şekilde isimlendirilmesine neden olmuştur. Mardin in kale kavramlarıyla adının bu kadar sık geçmesinin en önemli nedeni de birbirini koruyup kollayan doğal savunma ve gözetleme görevini üstlenen korunaklı yapıların varlığındandır. Mardin in ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Eski Yakın Doğu tarihine göre; şehrin kuruluşu Subarilere dayanmaktadır. MÖ.4500 den itibaren yöreye Subariler, Hurriler, Sümerler, Akadlar, Mitanniler, Hititler, Asurlular, İskitler, Babiller, Persler, Makedonyalılar, Abbasiler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Artuklular ve Osmanlılar egemen olmuşlardır. Artukoğulları zamanında Meyyafarikinin (Silvan) kolu kurulmuş ve bu dönemde kent büyük bir imar görmüş, gelişmiştir. Arkeolog Baron Marvan Oppenheim in 9929 yılları arasında burada yaptığı kazılarda, Subarilerin Mezopotamya da (MÖ ) yaşadıkları burada ele geçen kalıntılardan anlaşılmıştır. Gırnavaz Ören yerinde 982 yılında başlayıp, 99 yılına kadar sürdürülen arkeolojik kazı ve araştırmalar sonucunda Gırnavaz ın MÖ.4000 den MÖ. VII. yüzyıla kadar sürekli bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmıştır. Sümer Kralı Lugarzergiz MÖ.2850 yılında Akdeniz e kadar yaptığı seferinde Mardin i de egemenliği altına almıştır. Şehircilik, sulama ve tarım alanında ileri bir düzeye ulaşan Sümerler Mardin i Akadlar a bırakmışlardır (MÖ.2820). Akadlar, MÖ.2500 yıllarında Sümerler le anlaşarak yörede AkadSümer Devletini kurmuşlardır. Bundan sonra Mardin, MÖ.2230 lu yıllarda Elam şehri olmuştur. Hammurabi, Sümer topraklarını Babil in idaresi altına alınca bu kez de Babil Devleti ni kurmuş, ardından Yukarı Mezopotamya ya saldırınca Mardin i de istila ederek topraklarına katmıştır (MÖ ). 6

18 MÖ.925 yıllarında Mardin i işgal eden Hititler, bir süre sonra şehri terk etmişlerdir. İran dan gelen Ari ırkından Midiller, Mardin ve çevresini ele geçirmiştir. MÖ.367 yılında Midiller arasında iç savaş çıkınca, Asur Kralı Asurobalit, Mardin ve çevresini topraklarına katmıştır. MÖ.90 da Anadolu dan gelen diğer bazı Ari ırk kavimleri Mardin i almışlardır. Ardından I.Tıplatpalasır; Sincar, Nusaybin ve Mardin den geçerek 20 bin Maşiki kuvvetinin koruduğu Kemecin e saldırıp onları yenmiş, Mardin yöresini yeniden ele geçirmiştir. MÖ.060 da I.Asurnasırbal zamanında Hititler birleşerek Gılgamış yakınlarında Asurlular ı yenmişlerdir. Asurlular yeniden Mardin i egemenlikleri altına almıştır. Böylece MÖ.800 yılına kadar Asurlular ın elinde kalan Mardin, daha sonra Urartu Krallığı nın egemenliğine girmiştir. MÖ.62 yılına kadar Sityaniler, MÖ.68 yılında ise İran dan gelen Midiller buraları ele geçirmiştir. MÖ.335 yıllarında Büyük İskender Mısır ı aldıktan sonra Mezopotamya ya gelerek İran a yönelmiş ve bu arada Mardin i de ele geçirmiştir. İskender in ölümünden sonra komutanları arasında İmparatorluğu paylaşılırken, Mardin de General Sleukos un payına düşmüştür (MÖ.3). Mardin ve çevresi (M.Ö.3) Urfa Krallığı (Abgarlar) topraklarına katılmıştır. MS.249 da Roma hükümdarı Filippos, kendisine isyan eden Dokuzuncu Abgar ı memleketten kovmuştur. Bundan sonra Şehrin Valiliğine Hapsioğlu Uralyonos tayin edilmiştir. Bu arada Mardin de Urfa ya bağlı olduğu için Roma egemenliğine girmiştir. Bizanslar 640 yılında Hz. Ömer in kumandanlarından İlyas Bin Ganem in Mardin i işgaline kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Mardin ve çevresi 692 de Emeviler in, 824 te Halife Memnun zamanında Abbasiler in hakimiyetine girmiştir. Bu dönemde İslamiyet hızla yayılmıştır. Mervaniler, 990 yılında Musul da tutunabilen Hamdaniler in topraklarının yanı sıra Mardin i de ele geçirmiştir. Bundan sonra Mardin ve çevresindeki çarşıların, camilerin onarılması ve yenilerinin de onlara eklenmesi, ayrıca İpek Yolu nun da buradan geçmesi şehri ticari açıdan canlandırmıştır. Malazgirt Savaşı ndan (07) sonra Türkmen boylarının yapmış olduğu akınlar, Mervanileri zayıf düşürmüştür. Nusaybin de Mervanilerin 089 da yenilmesi ile yöre Selçukluların egemenliği altına girmiştir. Bu arada Artuklular dan İlgazi Bey Mardin i 05 te ele geçirerek Artukoğulları Devleti nin başkenti yapmıştır. Artuklular bölgede büyük bir devlet kurmuş ve yörede 304 yıl egemenlik kurmuşlardır. Bu dönemde Mardin ve yöresinde çok sayıda cami, medrese, hamam ve kervansaray yapılmış ayrıca birçok cami, medrese ve manastır da onarılmıştır. Onbeşinci yüzyılda güçlenen Karakoyunlular şehri kuşatmış ve 409 da şehri ele geçirmişlerdir. Ardından Karakoyunluları 462 yılında yenen Akkoyunlular, Mardin Kalesini ele geçirmişlerdir. 6. yüzyılın başında Akkoyunlular ı egemenliğine alan Şah İsmail yörede güçlü bir Safevi Devleti kurmuştur. Mardin hakimi, şehri zulme ve yağmalamaya karşı korumak için kalenin anahtarını kan dökmeden Şah İsmail e teslim etmiştir. Yavuz Sultan selim Mısır seferi sırasında, 57 de Mardin ve yöresini Osmanlı topraklarına katmıştır. Osmanlı döneminde Diyarbekir Beylerbeyliği ne bağlanmış, uzun süre DiyarbakırBağdat ve Musul Sancağı konumunda kalmıştır. I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında işgale uğramamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra il konumunu sürdürmüştür. 7

19 Şekil A.. Eski Mardin den bir görüntü ( ) Kaynak : Getrude Bell A.2. Yüzölçümü ve Kapsamı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir sınır İli olan Mardin 889 Km 2 yüzölçümü ile Türkiye topraklarının %, lik bir kısmını oluşturur. Batıda Şanlıurfa, kuzeyde Diyarbakır, doğuda Batman, Şırnak ve Siirt, güneyde ise Suriye Devleti ile komşu olan Mardin kuzey enlemleri ve doğu boylamları arasında yer alır. İl merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık.083 metredir. Mardin ilinin ilçeleri sırayla şöyledir; Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli dir. Mardin il ve ilçe sınırlarını gösteren harita Şekil A.2 te gösterilmiştir. 8

20 Şekil A.2. Mardin İli Haritası A.3. Mardin İlinin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu A.3.. Dağlar Mardin il alanının % 52,6 sı dağlarla kaplıdır. Pek yüksek olmayan bu geniş dağ kütlesi, il topraklarının ortasında doğu batı istikametinde uzanır. Genellikle kalker kaplı bu dağlar oluşum özellikleri açısından Toroslara benzerler. Yörede yer yer çıkan lavların oluşturduğu seyrek yükseltilerde vardır. İl alanında doğu batı istikametinde uzanan bu dağlar Diyarbakır Havzası ile Suriye Çölü arasında basamaklarla yükselen bir eşik oluşturur. Suriye Çölüne egemen bir konumu olan Mardin Dağları, Mardin Ovasından yaklaşık 600 metre yükseklikte çok geniş bir kütle oluşturur. Sıranın bazı kesitlerinde yükselti.000 metre üzerine çıkar. Bu yükseltilerin başlıcaları, Dilek Dağı, (.23 m.) Ziyaret Tepe (.60 m.) Kalınca Tepe (.34 m.) ve Alem Dağı (.04 m.) dır. Suriye Çölü ve bu çölü kapatan bozkır kuşağında kalan Mardin Dağları genellikle çıplaktır. Büyük bölümü kalkerli olduğundan çatlaklar ve yarıklar oluşmuştur. Yüzey suları çatlaklardan dibe çekilmekte ve ancak ovalara yakın kesimlerde yüzeye yakın seviyeye çıkabilmektedir. Mardin Dağları nın; Mazıdağı, Derik, Midyat, Savur ve Nusaybin yörelerinde sokulan yüksek kesimlerde meşe ağaçlarından oluşan topluluklara rastlanır. Yörenin diğer engebelerini Mazıdağı, Abdulaziz Dağları ve Midyat Dağları teşkil eder. 9

21 Şekil A.3. Mardin de Beyazsu vadisi (Nusaybin Mardin) A.3.2. Platolar Mardin de platolar, yeryüzü şekillerinin en az ağırlıklı bölümünü oluşturmaktadır. Mardin Dağlarının, özellikle kalkerli kesimleri hızla aşınarak platolara dönüşmüştür. Bu platolar metre yükselti kuşağında yer alır. Kuzeyde Diyarbakır Havzasına doğru, güneyde ise Mardin Kızıltepe ve Mardin Nusaybin Ovalarına doğru basamak basamak açılan bu platolar yer yer yüzeye çıkan lavlarla kaplıdır. Platolarda genelde kalkerli yapı egemendir. Umumiyetle bitki örtüsünden yoksun olduğu için platolar il hayvancılığı açısından çok önemli değildir. Ancak ovalara yakın platolarda dağların yüksek kesimlerinde dibe çekilen suların yüzeye çıkması ile oluşmuş zengin çayırlarla kaplı, hayvancılığa elverişli bölümlere de rastlanır. A.3.3. Vadiler İlin büyük bir bölümü dağlarla kaplı olduğundan vadiler önemli yer tutmaktadır. Mardin Dağlarından kaynaklanan Dicle Irmağı nın bazı kolları ile Fırat Irmağı nın bazı kolları genellikle kalkerli olan topraklarda koridorlar oluşturmuştur. Dicle Vadisi : Güneydoğu Anadolu nun Fırat Irmağı ndan sonra en önemli vadisidir. Diyarbakır Havzasını ortadan bölen bu vadi Diyarbakır Mardin, Batman il alanlarının birleşme noktasından doğuya doğru uzanır. Mardin il sınırlarını içerisinde bulunan Beyazsu vadisi Şekil A.3 te gösterilmiştir 20

MARDİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 2010 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

MARDİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 2010 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU MARDİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 200 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU MARDİN 20 Ağaç, çiçek ve yeşil medeniyet demektir. M. Kemal ATATÜRK ÖNSÖZ Çevre; Türk toplumu için artık yeni bir kavram

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

MARDĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MARDĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU

MARDĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MARDĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU MARDĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MARDĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU MARDĐN 2007 MARDĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MARDĐN ĐLĐ 2006 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR : M. Zeki ALTINIŞIK

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

ÇEVRE DURUM RAPORLARINDA KULLANILACAK REHBERİN ANA BAŞLIKLARI A. COĞRAFİ KAPSAM... 13 B. DOĞAL KAYNAKLAR... 21 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM )...

ÇEVRE DURUM RAPORLARINDA KULLANILACAK REHBERİN ANA BAŞLIKLARI A. COĞRAFİ KAPSAM... 13 B. DOĞAL KAYNAKLAR... 21 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM )... ÇEVRE DURUM RAPORLARINDA KULLANILACAK REHBERİN ANA BAŞLIKLARI Sayfa A. COĞRAFİ KAPSAM... 13 B. DOĞAL KAYNAKLAR... 21 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM )... 31 D. SU... 46 E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI... 50 F.

Detaylı

KÜLTÜR - SANAT FESTÝVALDE ARAM TÝGRAN FIRTINASI ESTÝ

KÜLTÜR - SANAT FESTÝVALDE ARAM TÝGRAN FIRTINASI ESTÝ Kürt edebiyatçý Ehmedê Xanî'ye adanan 8. Diyarbakýr Kültür Sanat Festivali, 27 Mayýs-5 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Bu yýl 8'ncisi düzenlenen ve Kürt

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

380 kv Cizre Kızıltepe Enerji İletim Hattı ÇED Başvuru Dosyası

380 kv Cizre Kızıltepe Enerji İletim Hattı ÇED Başvuru Dosyası TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv Cizre Kızıltepe Enerji İletim Hattı ÇED Başvuru Dosyası MARDİN İLİ MERKEZ, KIZILTEPE, YEŞİLLİ, ÖMERLİ, NUSAYBİN, MİDYAT İLÇELERİ İLE ŞIRNAK İLİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Toprak oluşumu ve toprak türleri

Toprak oluşumu ve toprak türleri On5yirmi5.com Toprak oluşumu ve toprak türleri Toprak oluşumu ve toprak türleri nelerdir? Yayın Tarihi : 13 Kasım 2012 Salı (oluşturma : 3/1/2017) -Toprağın oluşması için önce kayaların çözünmesi gerekir.

Detaylı

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SINIR PLANLAMA LTD.ŞTİ MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL:2677-2678 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Nisan-2017 Milli Kütüphane Caddesi No:31

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar 1. Magmatik Kayaçlar Magmanın arz kabuğunun çeşitli derinliklerinde

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI Yoncalı Ovası Kütahya ovası kuzeydeki "Yoncalı Depresyonu"ndan bir eşik alanıyla ayrılmaktadır. Zengin linyit yataklarının içinde yer aldığı neojen bir düzlük olan Yoncalı Depresyonu, Kütahya Ovası'ndan

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Editör Doç.Dr.Asım Çoban TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Yazarlar Doç.Dr.Asım Çoban Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.Yüksel Güçlü Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan Yrd.Doç.Dr.İsmail Taşlı Editör Doç.Dr.Asım Çoban Türkiye

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 5 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Tanımlar. Bölüm Çayırlar

Tanımlar. Bölüm Çayırlar Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 1 1 1.1. Çayırlar Bölüm 1 Tanımlar Genel olarak düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Toprak

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 1. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona) 2. Yakın çevre arazi incelemesi-farklı yer şekilleri, özellikleri ve fotoğrafları 3. Coğrafi bir bilinç sahibi

Detaylı

TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI

TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Yeraltısuları Etüt ve Değerlendirme

Detaylı