ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

2 ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik önemi ile İlçemizin özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu 2-3 katına çıkabiliyor İl Merkezine sadece deniz yoluyla ulaşım var En yakın hastaneye kara yoluyla 45 km uzakta

3 Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Toplum Sağlığı Merkezi -Sağlık Evleri Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Aile Sağlığı Merkezi Hasta bakım hizmeti Aile Hekimliği Merkezinde sürdürülmektedir. Acil vakalar ise Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 A.S.H. İstasyonunca yürütülmektedir. 112 Acil Servis olarak 24 saat hizmet sunulmaktadır.

4 Personel Sayıları Toplum Sağlığı Merkezimizde; - 2 Doktor, -1 Diş Hekimi, -1 Şef, -1 Toplum Sağlığı Teknikeri, -1 Çevre Sağlığı Teknikeri, -15 Hemşire,(Kumköy Sağ.E.) -8 Ebe (1 Ebe Kilitbahir Sağlık Evinde,1vekil Ebe Alçıtepe Sağlık Evinde), -1 Hizmetli görev yapmaktadır. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda - 9 Acil Tıp Teknisyeni, - 5 Paramedik, - 3 Şoför görev yapmaktadır Aile Sağlığı Merkezinde ise -3 Aile Hekimi -3 Aile Sağlığı Elemanı -1 sözleşmeli hizmetli hizmet vermektedir.

5 SAĞLIK KURULUŞLARININ HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6 Toplum Sağlık Merkezi nin Görevleri İdari ve mali hizmetler, Çevre sağlığı hizmetleri Bulaşıcı ve kronik hastalıkları izleme ve müdahale hizmetleri, Koordinasyon hizmetleri ve yapılan işlerin bildirilmesi, Kayıtların tutulması ve denetim hizmetleri Lojistik hizmetleri, Hizmet içi eğitim hizmetleri Acil sağlık hizmetleri Adli Tıbbi hizmetler Okul sağlığı hizmetleri Sağlık eğitimi hizmetleri Afet organizasyonu Yeşil Kart hizmetleri Kurullara ve komisyonlara katılım Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.

7 Aile Hekimliğinin Görevleri Çalıştığı bölgenin sağlık hizmeti planlamasının yapılmasında yerel sağlık idaresi ile işbirliği yapmak, Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları yerel sağlık idaresine bildirmek, Kişiye yönelik rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek, önemli/sık görülen toplum sağlığı konularında kişilerin periyodik muayenelerini (meme kanseri, rahim kanseri taraması ve benzeri), ruh sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetlerini yerine getirmek, İlk kayıtta ev ziyareti ile kendisine bağlı kişilerin sağlık durumlarının tespitini yapmak,

8 Aile Hekimliğinin Görevleri Çalıştığı mekanda ve gerektiğinde (aile hekiminin ev ziyareti esnasında tespit ettiği evde takibi zorunlu özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere) güvenliği sağlayıcı tedbirlerin alınması kaydı ile evde veya gezici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek, Bakanlıkça belirlenen ve uygulamaya konulan kişiye yönelik özel sağlık programlarını yürütmek, Tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu yapmak, Temel laboratuvar hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,

9 Aile Hekimliğinin Görevleri Verdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak, İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, Gerektiğinde kişiyi kısa süreli gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak, Gerektiğinde aldığı uzmanlık eğitimi ve bu eğitim sırasında yaptığı rotasyonlar çerçevesinde hastayı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak, Kronik hastalığı olan kişilerin gerekli sıklıkta takibini yapmak, Özürlü kişilere yönelik sağlık hizmetlerini yürütmek, Doğum öncesi, doğum sonrası loğusa ve bebeğe beraber izlem yapmak görevlerini yürütmektedir.

10 Eceabat İlçesi Sağlık Tesisleri Kaynak Sayım Cetveli ÇALIŞAN PERSONEL KAPASİTE SIRA NO SAĞLIK KURUMU DOKTOR ŞEF,SAĞLIK MEMURU, EBE HEMŞİRE, HASTA BAKICI ŞOFÖR ODA SAYISI Poliklinik Sayısı YATAKLI YATAKSIZ AÇIKLAMA 1 2 Aile Sağlığı Merkezi Toplum Sağlığı Merkezi Belediye Bşk. Kira Ödeniyor. 3 Alçıtepe Sağlık Evi Binası yok, Ebesi Var. 4 5 Kilitbahir Sağlık Evi Kumköy Sağlık Evi Binası, Ebesi Var Binası, Hemşiresi var.

11 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNCE 2011 YILINDA VERİLEN HİZMETLER

12 Adli Rapor:.555 Enjeksiyon:.8245 Pansuman:.2964 Ölüm Raporları:..46 Doğum:.86 (hastane)

13 EĞİTİM FAALİYETİ İl Sağlık Müdürlüğünden gelen plan çerçevesinde ve İlçenin gerekleri doğrultusunda aşağıdaki eğitimler verilmiştir. EĞİTİMİN KONUSU Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Verem Haftası (3-9 Ocak) KİMLERE VERİLDİĞİ ÖĞRENCİ HALK Tüm ilçe okulları, halk ve Hizmet içi eğitimler. Boy-kilo Endeksi çıkarıldı. İlçe merkezine Stand açıldı. YÖNETİCİ/ ÖĞRETMEN/ HİZMET İÇİ Lise öğrencileri ve Halk Eğitimleri Kanser (1-7 Nisan) Hizmet içi,halk Eğitimi ve Lise Öğrencilerine Lepra Lepra hastası olan kişilere ve ailelerine yönelik İlkyardım Alan Klavuzluğu eğitimine katılanlara Kişisel Hijyen Tüm İlköğretim Okulları Zararlı Alışkanlıklardan Korunma ve Bilgilendirme İlçede görev yapan yöneticiler, öğretmenler, veliler ve ilköğretim öğrencilerine

14 Ayrıca 2011 yılında; Bulaşıcı hastalıklar, İletişim, Yazışma kuralları, Oyuncak denetimi, Çalışan güvenliği, Ağız ve diş sağlığı, Çevre kirliliği, İş yerinde motivasyon, Bağışıklama ve sigaranın zararları konularında TSM personeline hizmet içi eğitimlerde verilmiştir.

15 YEŞİL KART İŞLEMLERİ -Başvuru Sayısı:120 -Verilmesi:107 -Red:13 -Vize İşlemi:220 -Toplam:1361 -Reçete Sayısı:3235 -Tutar:91.771,76 TL dir.

16 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMASI Mart ayında başladı. 1 Doktor,3 Hemşire, 1 Şoför görevli 1 hizmet aracı var. Başvuru Sayısı:26 Tedaviye Alınan:23 En çok enjeksiyon ve pansuman

17 ÖZÜRLÜ KİŞİLERE YÖNELİK UYGULAMALAR İlçemizde Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Genelge hükümlerinin uygulanması 2011 yılı Ekim ayından itibaren başlamıştır. Aile Sağlığı Merkezinde özürlü otopark yeri ve özürlüler için genel düzenlemeler yapılmıştır.

18 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLEMLERİ 1274 kişiye hizmet verilmiştir. 2.Basamağa 395 sevk yapılmıştır. 870 kişiye 112 ihbarı üzerine ambulansla gidilerek müdahale edilmiştir

19 Eceabat 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2011 Yılı Çıkış Yapılan Vaka Ve Sevklerin Sistemik Hastalıklara Göre Dağılımı Aylar Toplam Diğer Travma Zehrln İnfeksyn Metab. Jinekoloji GÜS Psik. GİS Nörloj. Sol. KVC Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

20 Eceabat 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2011 Yılı Çıkış Yapılan Vakaların Ulaşım Sürelerine Göre Dağılımı Aylar 0-10dk dk dk dk Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

21 DİŞ POLİKLİNİĞİ HİZMETLERİ 1439 kişi poliklinik hizmeti 919 diş çekimi, 105 dolgu, 85 diş temizliği, 16 diş röntgen çekimi, 54 diş ilavesi besleme köprü sökümü 9 kişi protez için hastaneye sevk 0-14 yaş arası 113 kişiye diş taraması

22 KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET Yaşları arasında 12 kadın maruz kalmıştır. Eğitim durumları; 1 i okur-yazar, 5 i ilkokul, 2 si orta okul, 4 ü lise mezunudur. Şiddet türlerine bakıldığında fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik Şiddet mağdurlarına; Bilgilendirilme yapılmış, güvenlik planı geliştirilmiş, ileri tıbbi tanı ve tedavi için yönlendirme yapılmış, psikolojik destek ve danışmanlık yapılmış, izlem planı gerçekleştirilmiş, adli raporları tanzim edilmiş ve hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

23 SAHA DENETİMİ Ziyaret Edilen Hane Sayısı Görüşülen Hane Sayısı Görüşülemeyen Hane Sayısı Değerlendirilen Bebek Lohusa Gebe Kayıtsız Gebe Sayısı Kayıtsız Bebek Sayısı

24 4207 S.K.Denetim: 2 Ekip 337 iş yerinde 4 işyerine ilk uyarı yapıldı Aile Hekimliği Denetim: Denetimler oluşturulan denetim ekibi tarafından 3 ayda bir yapılmaktadır

25 ÇEVRE SAĞLIĞI Su Numunesi: 36 adet bakteriyolojik, 36 adet kimyasal numune Deniz Suyu :Mavi Bayrak projesi kapsamında 4 izlem noktasında toplam 32 numune Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Oyuncaklar,biyosidal ürünler, detarjanlar,vücut dışı kullanılan hijyenik ürünler ve uçucu madde kontrolleri toplam24 ürün denetimi yapıldı. Açılan İşyeri: 33 görüş Bakiye Klor Ölçümü: 859 Havuz Suyu: 1 noktadan 3 numune

26 AİLE HEKİMLİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ Komisyon oluşturuldu Günlük olarak değişimler yapılmakta Bu kapsamda 650 dilekçeli başvuru oldu Toplam 1178 kişinin değişimi yapıldı

27 BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE Okul aşılamaları: 101 İlköğretim 1. sınıf öğrencisine MMR Kuduz Şüpheli Isırık: 2011 yılı içerisinde Kuduz şüpheli ısırık vakası olarak 88 kişi başvurmuş ve 309 aşı uygulaması yapılmıştır.

28 MUAYENE SAYISI Muayene Sayısı Aile Hekimi Muayene Sayısı Toplam Muayene Sayısı TOPLAM 38691

29 GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ Gezici Hizmet Muayene Sayıları Aile Hekimi Gezici Hizmet Muayene Sayıları Toplam Gezici Hizmet Muayene Sayıları TOPLAM 10108

30 BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİ

31 Aile Hekimi AŞI DaBT-İPA- Hib AŞISI Uygu-lama I II III R TOPLAM DaBT-İPA-Hib TOPL AM I KONJUGE PNÖMOKO K AŞISI II III R TOPLAM KPA I ORAL POLİO AŞISI II III R TOPLAM POLİO KIZAMIK KIZAMIKÇI K KABAKULA K AŞISI I R TOPLAM KKK

32 Aile Hekimi AŞI Uygu-lama TOPLA M BD Bİ BD Bİ BD Bİ I II HEPATİT B AŞISI III TOPLAM Hep B GEBE Td

33 AİLE PLANLAMASI Kondom Hap Enjeksiyon Toplam

34 GEBE VE İZLEM SAYISI Gebe Sayısı Aile Hekimi Gebe Sayısı Toplam Gebe Sayısı Toplam 68 Gebe İzlem Sayısı Aile Hekimi Gebe İzlem Sayısı Toplam Gebe İzlem Sayısı Toplam 474

35 BEBEK VE İZLEM SAYILARI Aile Hekimi Bebek Sayısı Bebek Sayısı Toplam Bebek Sayısı Toplam Aile Hekimi Bebek İzlem Sayıları Bebek İzlem Sayıları Toplam 805 Toplam Bebek İzlem Sayıları

36 ÇOCUK VE İZLEM SAYISI Aile Hekimi Çocuk Sayısı Çocuk Sayısı Toplam Çocuk Sayısı Toplam Aile Hekimi Çocuk İzlem Sayıları Çocuk İzlem Sayıları Toplam Çocuk İzlem Sayıları Toplam

37 15-49 YAŞ KADIN VE İZLEM SAYISI Aile Hekimi Yaş Kadın Sayısı Yaş Kadın Sayısı Toplam 2046 Toplam Yaş Kadın Sayısı Aile Hekimi Yaş Kadın İzlem Sayısı Yaş Kadın İzlem Sayısı Toplam 1090 Toplam Yaş Kadın İzlem Sayısı

38 TEŞEKKÜRLER.

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN 2014-2018 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OCAK 2006 1 DURUM ANALİZİ 1.1 Kurum İçi Analiz SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri

Detaylı

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME Yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girdi.

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN 2012, İÇİNDEKİLER 1.STRATEJİK PLAN 2.MİSYON 3.VİZYON 4.TEMEL İLKE VE DEĞERLER 5.STRATEJİK

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPISI 720S00013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ

Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği. R.G. Tarihi:06.02.1997 R.G. Sayısı:22900 BİRİNCİ BÖLÜM

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği. R.G. Tarihi:06.02.1997 R.G. Sayısı:22900 BİRİNCİ BÖLÜM Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:06.02.1997 R.G. Sayısı:22900 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerine

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ANKARA 2007 BAKAN SUNUŞU 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I-GENEL BİLGİLER 4 A- MİSYON VE VİZYON 4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

TTB 18. HALK SAĞLIĞI GEZĐCĐ EĞĐTĐM SEMĐNERĐ (GES, 2006) GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ĐLLERĐNDE GÖÇ VE SAĞLIK

TTB 18. HALK SAĞLIĞI GEZĐCĐ EĞĐTĐM SEMĐNERĐ (GES, 2006) GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ĐLLERĐNDE GÖÇ VE SAĞLIK TTB 18. HALK SAĞLIĞI GEZĐCĐ EĞĐTĐM SEMĐNERĐ (GES, 2006) GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ĐLLERĐNDE GÖÇ VE SAĞLIK 1.GĐRĐŞ: Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu nun, bu yıl on sekizinci kez düzenlediği Halk Sağlığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik işyeri sağlık birimlerinin

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. VİZYON... 3 3. MİSYON... 3 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 3 5. HASTANENİN TARİHÇESİ... 4

Detaylı

HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ 2. ULUSAL OKUL SAĞLIĞI SEMPOZYUMU (Doç.Dr.İrfan ÖZER anısına) 17-18 MAYIS 2012 ADANA "GÜVENLİ OKUL, SAĞLIKLI ÖĞRENCİ"

HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ 2. ULUSAL OKUL SAĞLIĞI SEMPOZYUMU (Doç.Dr.İrfan ÖZER anısına) 17-18 MAYIS 2012 ADANA GÜVENLİ OKUL, SAĞLIKLI ÖĞRENCİ 1 HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ 2. ULUSAL OKUL SAĞLIĞI SEMPOZYUMU (Doç.Dr.İrfan ÖZER anısına) 17-18 MAYIS 2012 ADANA "GÜVENLİ OKUL, SAĞLIKLI ÖĞRENCİ" BİLİMSEL PROGRAM 17 MAYIS 2012 Perşembe-Birinci gün 08:30-10:00

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı