BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDININ İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI İÇİN KULLANICI ARAYÜZLÜ YAZILIM TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDININ İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI İÇİN KULLANICI ARAYÜZLÜ YAZILIM TASARIMI"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDININ İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI İÇİN KULLANICI ARAYÜZLÜ YAZILIM TASARIMI DESIGN OF AN GRAPHICAL USER INTERFACED SOFTWARE FOR GOAL OF DISTANCE EDUCATION ON INTERNET OF A COMPUTER AIDED AUTOMOTIVE TEST STAND Abdullah ELEN 1 ve Raif BAYIR 2 (1) Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Balıklar kayası kampusu, 78050,Yüzüncüyıl, Karabük TR (2) Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Balıklar kayası kampusu, 78050,Yüzüncüyıl, Karabük TR Özet Bu çalışmada Bilgisayar Destekli Otomotiv Test Standının (BDOTS) İnternet üzerinden gerçek zamanlı denetimi gerçekleştirilmektedir. İçten yanmalı motora ait (devir, tork, sıcaklık, debi vb.) veriler algılayıcılar kullanılarak, veri alışveriş kartı aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. BDOTS a uzaktan erişim ve kontrol işlemleri.net platformunda C# dili kullanılarak Server (Sunucu) ve Client (İstemci) uygulamaları ile gerçekleştirilmiştir. Sunucu tarafı yazılım ile BDOTS a ait ölçüm değerleri ve ölçüm grafikleri örnekleme zamanına bağlı olarak görülebilmekte ve istenildiği anda istemci bilgisayarlar aracılığıyla bu ölçümler gönderilebilmektedir. İnternet tabanlı uzaktan eğitim için gerçek zamanlı görüntü ve ses paketlerinin de İstemci bilgisayarlara gönderilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede tehlikeli deneylerin uzaktan kontrol edilerek yapılması sağlanmıştır. Birçok kullanıcının yapılan deneylerin internet üzerinden izlemeyebilmesi sayesinde deney tekrarı azaltılmaktadır. Bu da ekonomik katkı sağlamaktadır. Deney yapılan ortamda öğrencilerin bulunmaması zehirli gazlarında solunmasını önlemektedir. Geliştirilen bu yazılım, uzaktan eğitim sisteminde, tehlikeli ve maliyeti yüksek deney düzeneklerine de rahatlıkla uyarlanabilir. Anahtar Kelimler: Otomotiv, Internet Üzerinden Denetim, Uzaktan Eğitim, Gerçek Zamanlı Denetim. Abstract In this study, on internet real-time control of a computer aided automotive test stand (CAATS) is accomplished. Datas that belongs to internal combustion motor (cycle, tork, heat, flow) transfered to computer environment via transmit-receive card using data sensors. Distant reach to CAATS and control processes realized with server and client applications using C# language on.net platform. By the server side of software, measurement values and graphics of CAATS are available to see according to sampling time. These measurements could be sent to client computers by requests. Sending real-time image and sound packets to client computers for internet based distance education is ensured. Thus, establishing dangerous tests by distance control is ensured too. Reiteration of tests is reduced via to be watched of the tests by lots of users on Internet. This ensures economic contribution. Absence of students at test environment prevents respiration of toxicant gasses. This developed software is easily adaptable to distance education system, dangerous and high cost test contrivances. Keywords: Automotive, Internet Based Control, Distance Education, Real-Time Control. 1. Giriş Çağdaş bir eğitim modeli olan Uzaktan Eğitim ile ilgili yapılan tanımlardan çıkarılan sonuç, bu tür bir eğitimde öğretmen ve öğrencinin birbirinden uzakta olması, farklı zaman ve mekânlarda bulunabilmesi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çoklu ortam desteğinin bulunmasıdır. Uzaktan Eğitimin, yetişkin eğitimi, çocuk eğitimi, ana-baba eğitimi, kurumlar için hizmet içi eğitim gibi çok çeşitli ve farklı amaçlarla yapılabileceği göz önüne alındığında çok geniş uygulama alanına sahip olduğu söylenebilir. Günümüzde Uzaktan Eğitim, İnternet üzerinden etkili olarak uygulanmaya başlamıştır. İnternet üzerinden hem senkron hem de asenkron uygulamalar yapılabilmektedir. İnternet teki eğitim uygulamaları, Uzaktan Eğitimin daha güdüleyici olmasını sağlamıştır. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin İnternet ile yapılan eğitim ve öğretime karşı ilgileri artmıştır. Bu ilgi de öğrenmeyi daha istekli hale getirmiştir [1]. Dünyada ve Türkiye de, coğrafi olarak dağınık ya da dağınık yapıda olmayan çoğu özel şirket ve kamu kuruluşu, personeli yetiştirmek için Uzaktan Eğitim yöntemini seçmektedir. Coğrafi olarak dağınık olmayan kurumlar da başarılı Uzaktan Eğitim projelerine örnek olmaktadırlar. Aynı kampus veya bina içinde bulunan çok sayıda birimde görevli çok sayıda personeli de fiziksel olarak bir araya getirmek mümkün olmayabilir. Yüzlerce veya binlerce çalışanının kısa bir süre içinde etkin bir şekilde eğitilmesine ihtiyaç duyan bir kurum, bunu ancak uzaktan eğitim teknolojileri ile gerçekleştirebilir [2]. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye 573

2 Uzaktan Eğitim programı, öğrenciyle eğitsel kaynaklar arasında bağlantı kurarak eğitimi gerçekleştiren bir sistemdir [5]. Uzaktan Eğitim, uzakta bulunan bir öğrenci ile doğrudan bağlantı kurularak gerçekleştirilen eğitimdir. Uzaktan Eğitim programı eğitim alanında en ön planda yerini alan bir yöntem olabileceği gibi diğer yöntemleri takviye eden bir program olarak da yorumlanabilir [6]. aktarılmaktadır. Role kartı ile İYM nin çalıştırılması için generatörün bir marş motoru gibi kullanılarak İYM nin çalışması sağlanmaktadır. Çalışma gerçekleştirildikten sonra rölenin enerjisi kesilerek generatör modu seçilir. Bu role kartıyla sistemin bilgisayardan veya manüel olarak kontrolünün seçimi de yapılmaktadır [3]. Uzaktan Eğitim, uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi gibi elektronik araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılmasıdır. Öğretmen ve öğrenci birbirlerinden coğrafi olarak uzaktır ve bu eğitim programında elektronik araçların ya da yazılı materyal ve matbu malzemelerinin kullanılması gerekir. Uzaktan Eğitim, öğretmenleri içine alan öğretim ile öğrencileri içine alan öğrenim olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır [7]. Gerçek bir sınıf ortamının internet ortamında da oluşturulabilmesi için yapılması gerekenler çok çeşitlidir. Sesli ve görüntülü uzaktan eğitim faaliyetleri; a) Öğretmenin seçtiği bir veya birden fazla öğrenci ile eşzamanlı görüşme yapabilmesi ve bu öğrencilerin de interaktif olarak görüşmeye katılması, b) Öğretmenin tüm sınıfa naklen hitap etmesi, c) Bir öğrencinin bir veya birden fazla öğrenci ile canlı olarak görüşebilmesi, d) Belirlenen izinlere göre Arşivdeki multimedya içeriğin izlenebilmesi ve istenirse kaydedilebilmesi. Bu faaliyetlerin kesintisiz olarak yapılabilmesi önemlidir. Örnek olarak, öğretmen, öğrenciler kendisini izlerken bir tuşa basarak yayını arşivdeki bir videoya yönlendirebilmelidir. Bu esnada yayında meydana gelebilecek bir anlık kesinti, izleyici tarafında yayının durmasına neden olabilir. Bu işlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için farklı teknikler uygulanabilir [4]. Bu çalışmada uzaktan eğitimde kullanılmak üzere bir deney düzeneğinin denetimi gerçekleştirilmektedir. Giriş bölümünde uzaktan eğitim sistemi hakkında yapılan araştırmalardan bahsedilmektedir. İkinci bölümünde bilgisayar destekli otomotiv test standının yapısı ve çalışması hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde kullanıcı ara yüzlü yazılım tasarımının genel özelliklerinden ve kullanılmasından bahsedilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise bu uygulamanın uzaktan eğitim sistemi için sağladığı yararlar açıklanmaktadır. 2. BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDI Bu çalışmada Bilgisayar destekli test standının denetimi ve verilerin ölçümü için Advantech firmasının PCI-1710HG veri alış-veriş kartı kullanılmıştır. Bu veri alış-veriş kartının analog giriş ve çıkışları, 12 Bit çözünürlüğe sahiptir. 16 kanal giriş, 2 kanal çıkış portu vardır. Her bir kanal için ayrı ayrı kazanç kontrolü mümkündür. 16 şar adet sayısal giriş ve çıkış portu mevcuttur. Her bir giriş kanalı ±0,01 ±10V aralığında değiştirilebilen analog giriş ve çıkış aralığına sahiptir. Bu da algılayıcıların çoğunun karta doğrudan bağlanmasını sağlar [9]. Algılayıcılardan gelen bilgiler PCLD 8710 Terminal boardıyla veri alış-veriş kartına Şekil 1. Bilgisayar Destekli Otomotiv Test Standı. Sistemde kullanılan elektronik kontrol ünitesi doğru akım (DA) makinelerinin hız ve kumanda kontrolünde kullanılmaktadır. Hız kontrolü tristör sürücü ile yapılmaktadır. Bu ünite dinamometreye kumanda ederek sistemin 3 değişik kademede çalışmasını sağlamaktadır. 1.Kademede; dinamometre, bir elektrik motoru gibi çalışarak İYM un ilk harekete geçirilmesini sağlamaktadır. 2.Kademede; dinamometre bir doğru akım jeneratörü gibi çalışarak içten yanmalı motorun yüklenmesini sağlamaktadır. Bu işlem sırasında içten yanmalı motorun hızı hassas biçimde sabit tutulmaktadır. 3. Kademede; dinamometre bir elektrik motoru gibi çalışarak, içten yanmalı motoru değişik hızlarda döndürmektedir. Dinamometre gövdesinde oluşan baskı ve çekme kuvvetini ölçmek için HBM marka, RSCAC1 tipinde, 100 kg ölçme kapasitesine sahip bir yük algılayıcı kullanılmıştır. Yük algılayıcıdan alınan veriler veri alış-veriş kartı aracılığı ile aynı anda bilgisayara aktarılmaktadır. Hız ölçümü için dinamometre milinin arka kısmına bağlanan d/d arasında hız ölçümü yapılabilen takometre kullanılmıştır Yakıt tüketimini ölçmek için, Farnell marka, saatte 0-30 litre/saat ölçme kapasitesine sahip bir akış ölçer kullanılmıştır. Kullanılan akış metre ile anlık yakıt tüketimi bilgisayara aktarılmaktadır. Hava giriş, yakıt, yağ, egzoz, soğutma suyu giriş ve soğutma suyu çıkış (motor sıcaklığı) sıcaklıkları termokupllar yardımıyla ölçülmüştür. Ortam nemi ve ortam sıcaklığı için farklı elektronik ölçüm algılayıcıları kullanılmıştır. Deneyin güvenle yapılabilmesi ve bilgisayar başındaki deney operatörünün standı izlemesi için USB kameradan yararlanılmıştır. Operatör tehlikeli bir durumda İYM u bilgisayardan durdurabilmektedir [8]. 574

3 3. KULLANICI ARA YÜZLÜ YAZILIMIN TASARIMI Uzaktan eğitim amaçlı kullanımı için geliştirilen kullanıcı ara yüzlü yazılım tasarımı Microsoft Visual Studio.NET platformunda C# dili ile sunucu ve istemci olarak geliştirilmiştir. Sunucu ara yüz yazılımı ile BDOTS a ait ölçülen parametrelerin bilgisayar ortamında saklanması, grafiksel gösterimi ve istemci bilgisayarlara (kullanıcı) gönderilmesini sağlamaktadır. Deney ortamının uzaktaki bir bilgisayar tarafından izlenebilmesi için görüntü ve ses paketlerinin de iletilmesi ve aynı zamanda BDOTS nin uzaktan kontrol edilebilmesi yeteneklerine sahiptir. Sunucu yazılımının diğer bir özelliklerinden biriside yazılı haberleşme (Chat) tekniğidir. Yazılı haberleşmede sistemdeki tüm kullanıcıların sunucu taraflı yazılımın kullanıcısı ile bire bir ve diğer kullanıcılardan gizliliği sağlanmıştır. Sistemin genel yapısı Şekil 2 de verilmektedir. 3.1 SUNUCU ARA YÜZ YAZILIMI Sunucunun başlatılabilmesi için Program menüsünden Sunucuyu Başlat tıklanır. BDOTS ile Sunucu arasında iletişim hazır hale gelir ve BDOTS a ait algılayıcılar tarafından gerçek zamanlı olarak ölçülen parametrelerin sunucuya aktarımı sağlanmış olur. Böylece istemci bilgisayar sisteme giriş yaptıkları andan itibaren BDOTS dan ölçülen verilere gerçek zamanlı olarak erişebilirler (Şekil 3). İstemci bilgisayarlara gönderilecek veriler Analog Data menüsü altında Ayarlar tıklanarak kaynak olarak kullanılan veri tabanının fiziksel yolu belirtilir ve Çizelge 1 de görüldüğü gibi istenilen veriler seçilerek uygula butonuna tıklanır. Bu işlemlerin ardından istemci bilgisayarlar sadece onay verilmiş olan alanlardaki ölçüm bilgilerini görebilirler. Şekil 2. Sistemin genel yapısı. Şekil 3. Sunucu ara yüz yazılımı ana penceresi. 575

4 Çizelge 1. BDOTS da ölçülen büyüklükler. Baskı kuvveti, F (N) (Motor momenti) Motor hızı (n) (1/min) Gaz kelebek açıklık miktarı (%) Yakıt debisi (kg/h) Basınç fark bilgisi (Havanın debisi) Deney ortamı sıcaklığı ( C) Hava giriş sıcaklığı ( C) Ölçülen Büyüklükler Soğutma suyu giriş sıcaklığı ( C) Soğutma suyu çıkış sıcaklığı ( C) Egzoz gazı sıcaklığı ( C) Motor yağ sıcaklığı ( C) Yakıt sıcaklığı ( C) Deney ortamı sıcaklığı ( C) CO, CO 2, HC, O 2, Lambda Sesli İletişim İstemci bilgisayarlara gönderilen analog verilerin yanı sıra sesli ve görüntülü olarakta bilgi iletişimi sağlanmaktadır. Sesli iletişimde Lake Of Soft firmasının Vibrant Communicator ActiveX v3.0 Demo sürümünden faydalanılmıştır. Sesli iletişim penceresinde ses aygıtı, iletim protokolü ve kullanıcılara ait yapılandırma ayarları bulunmaktadır. UDP protokolü kullanılarak sesli iletişimin daha çok kullanıcıya iyi hizmet verilmesi amaçlanmıştır. İstenildiği taktirde sisteme giriş yapan kullanıcılara ait ID numaraları ile ilgili kullanıcıyla sesli iletişimin durdurulması sağlanmıştır. Sesli iletişim için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Başlat butonuna basılarak hizmet başlatılır. Hizmetin tüm kullanıcılar için durdurulması istenildiğinde Dur butonuna basılır. Sistemin çalışma anında gönderilen ve alınan ses paketlerininde bilgi edinme amaçlı gösterimi bulunmaktadır Görüntülü İletişim Görüntü aktarımı için yukarıda gösterilen Şekil 4 de Başlat butonuna basıldığında USB kameradan alınan görüntüler ekrana yansıtılır. Alınan bu görüntünün istemci bilgisayarlar tarafından görülebilmesi için Yayına Başla butonuna basılır. Kamera görüntüleme penceresinde bulunan Görüntü boyutları gurubunda aktarılacak yayının kalitesi ekran boyutu türünden belirtilmiştir. USB kameradan alınan veriler yayına başladığı andan itibaren Yayın Akışı gurubundan izlenebilmektedir. Şekil 4. Kamera görüntüleme penceresi. 576

5 3.1.3 Yazılı İletişim Öğrenciler ile deneyi yapan kişi ve kişiler arasında yazılı olarak iletişimin yapılabileceği bir uygulamadır. Sunucu ana penceresi üzerinde bulunan Online Öğrenciler listesindeki öğrenci isimlerine tıklanarak Yazılı İletişim penceresine ulaşılabilmektedir. Mesaj gönderen öğrencilerin listedeki isimleri kırmızı renkte yanıp sönen bir uyarıda bulunmaktadır. Pencerenin alt tarafında bulunan durum çubuğunda ise ilgili öğrenciye ait Öğrenci Numarası, IP Adresi ve port erişim numarası bulunmaktadır. 3.2 İSTEMCİ ARA YÜZ YAZILIMI İstemci ara yüz yazılımı ile uzaktaki bir deney ortamına bağlantı kurularak yapılan deneylerin gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilmesi mümkündür. Uzaktan eğitim sistemine göre hazırlanmış olan bu uygulama yazılımda öğrenciler kendi öğrenci no ya da özel bir parola ile sisteme giriş yapabilmektedir Uzaktan Kontrol BDOTS a ait içten yanmalı motorun (İYM) uzaktan kontrol edilebilmesi geliştirilmiştir. İYM ı generatör veya Marş Motoru ile çalıştırılabilmektedir. Kullanıcı öncelikle ana pencerede Marş motorunu kullan alanındaki kapat düğmesine basar. Daha sonra dinamometrenin bir marş motoru gibi çalışmasını sağlayan generatör veya motor bölümündeki Start butonuna fare ile basar ve İYM a marş yaptırır. İYM un gaz kelebeği bir adım motoru ile istenilen açıklığa getirilebilmektedir. İYM çalıştıktan sonra durdur butonuna basılarak marş yaptırma işlemine son verilir. İYM un çalışma sıcaklığına gelmesi beklenir. İYM a yük uygulamak için önce sistemin Çalışma Türü bölümündeki Generatör düğmesine basılır (Şekil 5). Daha sonra Yük Ayarı bölümündeki Arttır (+) düğmesine basılarak yük kademeli olarak artırılır. Bu işlemi yaparken motorun gaz kelebek açıklığı da artırılır. İstenilen gaz kelebek açıklığı ve motor hızı elde edildiğinde motorun bir müddet bu konumda çalışması beklenir [8]. Şekil 6. İstemci yazılımı giriş penceresi. Şekil 6 te görülen giriş ekranında öğrenciler ilk olarak sunucunun IP adresini ve daha sonra kullanıcı alanına bilgi girişi yaptıktan sonra Bağlan butonuna tıklayarak sisteme giriş yapabilmektedir. Öğrenciler deneyin yapılışı sırasında anlayamadıkları yerlerin tekrarını isteyebilir ya da özel konuşma penceresinden konu hakkında isteklerini bildirebilirler. Sisteme giriş yapan öğrencilerin listesi alınarak öğrenci yoklama listesi şeklinde saklanabilmektedir. Deney ortamının yaşam koşullarına elverişli bir yer olmadığı düşünülürse bu uygulama sayesinde öğrencilerin sağlıklı bir şekilde yapılan deneyi gözlemleyebilme şansı olabilmektedir. Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra Şekil 7 deki istemci ana penceresine erişirler. Bu pencere üzerinde sesli ve görüntülü iletişim gurubu, ölçüm değerlerini gösteren guruplar, grafiksel gösterim ve yazılı haberleşme gurubu bulunmaktadır. Bağlantı durumuna ilişkin ya da veri alış-verişinin durumunu gösteren durum çubuğu da bulunmaktadır. Canlı Yayın alanında bulunan Görüntü Al butonu ile opsiyonel olarak görüntü boyutunu değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Aynı alanda bulunan Sesli ve Sessiz butonları ile deney ortamındaki seslerin kontrol edilmesi sağlanır. Şekil 5. Uzaktan Kontrol Penceresi. Analog Veriler başlığı altında gösterilen ifadeler ise BDOTS a ait algılayıcılar tarafından ölçümü yapılan analog değerleridir. Emisyon Verileri başlığı altında ise BDOTS a bağlı olan Egzoz Emisyon test cihazından alınan verileri temsil etmektedir. Mesajlar gurubu; Öğrenciler ile deneyi 577

6 yapan kişi ve kişiler arasında yazılı olarak iletişimin yapılabileceği yerdir. Gönderilen iletiler üçüncü şahıslara bildirilmeden sadece deneyi yapan kişi ile öğrenci arasında gerçekleşmektedir. Ayrıca yapılan tüm yazılı görüşmeler sunucu üzerinde bulunan veri tabanına kaydedilmektedir. Mesaj gönderilmesi gereken durumlarda Mesajınız etiketinin altında bulunan alana ilgili ileti yazılarak Gönder butonuna tıklanır. Son olarak sunucu tarafından gönderilen deney verilerinin grafiksel gösterimlerini inceleyebilmek için İstemci ana penceresi üzerinde bulunan Grafikler butonuna tıklanır. Grafikler penceresinde; Motor hızı, motor torku, motor sıcaklığı, gaz kelebek açıklığı, havadaki nem oranı, hava. debimetresi, hava giriş sıcaklığı, yakıt sıcaklığı, ortam sıcaklığı, egzoz sıcaklığı, yağ sıcaklığı, yakıt debimetresi, egzoz emisyon cihazından ölçülen HC, CO2, CO vb. olmak üzere 16 farklı grafik çizimi sunucu tarafından gönderilen gerçek zamanlı veriler ile yapılmaktadır. 3.3 DENEYDE KULLANILAN GRAFİKLER Şekil 8 de görüldüğü gibi BDOTS tan alınan veriler eş zamanlı olarak aynı pencere üzerinde gösterilmektedir. Test standının örnekleme zamanına bağlı olarak grafik çizimi yapılmaktadır. Sunucu tarafından gönderilmeyen ölçümler grafik alanlarında boş görülmektedir. Şekil 7. İstemci ara yüz yazılımı ana penceresi. Şekil 8. BDOTS a ait ölçüm değerlerinin grafiksel gösterimleri. 578

7 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Bu çalışma ile BDOTS nın ağ üzerinde birden fazla öğrenci ya da kullanıcının deney ortamını gözlemleyebilmesi sağlanmaktadır. Sistemin gerçek zamanlı olarak çalışması sayesinde otomotiv alanında uzaktan eğitim veren kurumlarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca insan sağlığını tehdit eden ya da tehlikeli deneyler üzerinde çalışan kurumlar da bu sistemden faydalanabilmektedir. Sistemin çalışması sırasında giriş yapan kullanıcılar kontrol altında tutulmakta ve elektronik ortamda öğrencilere ait yoklama listesi tutulmaktadır. Kullanıcılar kendilerine verilen özel şifreler ile giriş yapabildiklerinden dolayı sisteme dışarıdan izinsiz müdahale edilememektedir. Sonuç itibariyle otomotiv alanında uzaktan eğitim veren kurumlar tarafından ya da tehlikeli deneyler üzerinde çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar bu uygulama ile çalışmalarını kolayca yapabileceklerdir. Ayrıca gerekli olan parametreler değiştirilerek başka deneyler içinde kullanılabilir. TEŞEKKÜR Bu çalışma Karabük Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından proje numarası ile desteklenmektedir. Desteklerinden dolayı Karabük Üniversitesine teşekkür ederiz. KAYNAKLAR [1] Özen, Ü., Karaman S., "Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Sistem Tasarımı" Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (2) 2001, [2] Baturay, B., (2001) Uzaktan Eğitimde Beşli Model, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferans ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Ankara. [3] M. B. Çelik and Bayır, R Bilgisayar Destekli Motor Test Standı için Kullanıcı Arayüzlü Yazılım Tasarımı, 4.International Advanced Technologies Symposium (IATS), Selçuk Üniversitesi, Konya, , Türkiye, Eylül, 2005 [4] Gezer, A. and Koçer, S. Uzaktan Eğitimde Sesli ve Görüntülü Yayınların Internet Üzerinden Aktarılması, Gazi Üniversitesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, Mayıs 2008 [5] [6] ro.html [7] [8] Çelik, M. B., Bayır, R, Özdalyan B. Bilgisayar Destekli Motor Test Standının Tasarımı ve İmalatı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknoloji Dergisi 2007, 10 : [9] PCI-1710 Series User s Manuel, Advantech Co. Ltd, Nov 2003, Printed in Taiwan. 579

Uzaktan Eğitimde Sesli ve Görüntülü Yayınların İnternet Üzerinden Aktarılması

Uzaktan Eğitimde Sesli ve Görüntülü Yayınların İnternet Üzerinden Aktarılması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 87 Uzaktan Eğitimde Sesli ve Görüntülü Yayınların İnternet Üzerinden Aktarılması Ahmet Gezer 1, Sabri Koçer 2 1 Elektronik Bilgisayar Eğitimi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SCADA SİSTEMLERİNE GİRİŞ ANKARA, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3.18. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM MODÜLÜ

3.18. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM MODÜLÜ 3.18. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM MODÜLÜ Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAN GAZI ANALİZ CİHAZLARINDAN AMELİYATHANELERE BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VERİ İLETİMİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAN GAZI ANALİZ CİHAZLARINDAN AMELİYATHANELERE BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VERİ İLETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAN GAZI ANALİZ CİHAZLARINDAN AMELİYATHANELERE BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VERİ İLETİMİ Ergün TOPALOĞLU ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Onur Çelik 1 Erkan Yiğiter 2 Herman Sedef 3 1,2,3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: onurcel@yahoo.com

Detaylı

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı Fuat OCAK 1, Levent GÖKREM 2* 1 Fatsa Vocational and Technical Anatolian High School,52400,Ordu,Turkey 2 Gaziosmanpasa University, Faculty of Engineering

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI

GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI TRANSFERRING

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E-posta İletimi. Sending E-Mail with Voice Analysis for Visually Handicapped People

Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E-posta İletimi. Sending E-Mail with Voice Analysis for Visually Handicapped People BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 3, EYLÜL 2011 37 Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E-posta İletimi Nursel YALÇIN 1, Ülkü ÜLKER 2 1 Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara,

Detaylı

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Bu çalışma, Dicle Üniversitesi DÜBAP 13:MF:82 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür ederim. Bu tez çalışmasının

Detaylı

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR Sami ACAR, Funda KILIÇ Özet Bu araştırma, bürolarda e-toplantı yönetimine geçişi, e-toplantı yönetimi uygulamalarını ve büro çalışanlarının e-toplantı

Detaylı

BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION

BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION Dr. Mustafa Murat İnceoğlu Ege Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bornova 35100

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ

3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 1, 135-142, 2012 Vol 27, No 1, 135-142, 2012 3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ

Detaylı

İNTERNET VE İNTRANET E DAYALI SANAL DERSHANE SİSTEMİ THE VIRTUAL CLASSROOM OF SYSTEM THAT USING INTERNET AND INTRANET

İNTERNET VE İNTRANET E DAYALI SANAL DERSHANE SİSTEMİ THE VIRTUAL CLASSROOM OF SYSTEM THAT USING INTERNET AND INTRANET Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 101-112 İNTERNET VE İNTRANET E DAYALI SANAL DERSHANE SİSTEMİ Hüseyin ÇAKIR, Nursel YALÇIN G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birol ARİFOĞLU ANIL KAYAR 050205028 KOCAELİ-2010 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

UZAKTAN EĞĐTĐM ĐÇĐN WEB TABANLI BĐR UYGULAMA: SÜRÜCÜ EĞĐTĐMĐ

UZAKTAN EĞĐTĐM ĐÇĐN WEB TABANLI BĐR UYGULAMA: SÜRÜCÜ EĞĐTĐMĐ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1C0062 EDUCATION SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 1, OCAK 2009 1 Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi Cahide ÜNAL 1, Ömer Faruk BAY 2* 1 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, M.E. B. Ankara,

Detaylı

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi itarimer@mu.edu.tr, ertan@sebil.com Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Bilgisayar. Ünite 1-11

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Bilgisayar. Ünite 1-11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Bilgisayar Ünite 1-11 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582 Bilgisayar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı

Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 1, OCAK 2009 15 Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı Ömer DEPERLİOĞLU 1, Yılmaz SARPKAYA 2 1 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı