BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDININ İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI İÇİN KULLANICI ARAYÜZLÜ YAZILIM TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDININ İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI İÇİN KULLANICI ARAYÜZLÜ YAZILIM TASARIMI"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDININ İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI İÇİN KULLANICI ARAYÜZLÜ YAZILIM TASARIMI DESIGN OF AN GRAPHICAL USER INTERFACED SOFTWARE FOR GOAL OF DISTANCE EDUCATION ON INTERNET OF A COMPUTER AIDED AUTOMOTIVE TEST STAND Abdullah ELEN 1 ve Raif BAYIR 2 (1) Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Balıklar kayası kampusu, 78050,Yüzüncüyıl, Karabük TR (2) Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Balıklar kayası kampusu, 78050,Yüzüncüyıl, Karabük TR Özet Bu çalışmada Bilgisayar Destekli Otomotiv Test Standının (BDOTS) İnternet üzerinden gerçek zamanlı denetimi gerçekleştirilmektedir. İçten yanmalı motora ait (devir, tork, sıcaklık, debi vb.) veriler algılayıcılar kullanılarak, veri alışveriş kartı aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. BDOTS a uzaktan erişim ve kontrol işlemleri.net platformunda C# dili kullanılarak Server (Sunucu) ve Client (İstemci) uygulamaları ile gerçekleştirilmiştir. Sunucu tarafı yazılım ile BDOTS a ait ölçüm değerleri ve ölçüm grafikleri örnekleme zamanına bağlı olarak görülebilmekte ve istenildiği anda istemci bilgisayarlar aracılığıyla bu ölçümler gönderilebilmektedir. İnternet tabanlı uzaktan eğitim için gerçek zamanlı görüntü ve ses paketlerinin de İstemci bilgisayarlara gönderilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede tehlikeli deneylerin uzaktan kontrol edilerek yapılması sağlanmıştır. Birçok kullanıcının yapılan deneylerin internet üzerinden izlemeyebilmesi sayesinde deney tekrarı azaltılmaktadır. Bu da ekonomik katkı sağlamaktadır. Deney yapılan ortamda öğrencilerin bulunmaması zehirli gazlarında solunmasını önlemektedir. Geliştirilen bu yazılım, uzaktan eğitim sisteminde, tehlikeli ve maliyeti yüksek deney düzeneklerine de rahatlıkla uyarlanabilir. Anahtar Kelimler: Otomotiv, Internet Üzerinden Denetim, Uzaktan Eğitim, Gerçek Zamanlı Denetim. Abstract In this study, on internet real-time control of a computer aided automotive test stand (CAATS) is accomplished. Datas that belongs to internal combustion motor (cycle, tork, heat, flow) transfered to computer environment via transmit-receive card using data sensors. Distant reach to CAATS and control processes realized with server and client applications using C# language on.net platform. By the server side of software, measurement values and graphics of CAATS are available to see according to sampling time. These measurements could be sent to client computers by requests. Sending real-time image and sound packets to client computers for internet based distance education is ensured. Thus, establishing dangerous tests by distance control is ensured too. Reiteration of tests is reduced via to be watched of the tests by lots of users on Internet. This ensures economic contribution. Absence of students at test environment prevents respiration of toxicant gasses. This developed software is easily adaptable to distance education system, dangerous and high cost test contrivances. Keywords: Automotive, Internet Based Control, Distance Education, Real-Time Control. 1. Giriş Çağdaş bir eğitim modeli olan Uzaktan Eğitim ile ilgili yapılan tanımlardan çıkarılan sonuç, bu tür bir eğitimde öğretmen ve öğrencinin birbirinden uzakta olması, farklı zaman ve mekânlarda bulunabilmesi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çoklu ortam desteğinin bulunmasıdır. Uzaktan Eğitimin, yetişkin eğitimi, çocuk eğitimi, ana-baba eğitimi, kurumlar için hizmet içi eğitim gibi çok çeşitli ve farklı amaçlarla yapılabileceği göz önüne alındığında çok geniş uygulama alanına sahip olduğu söylenebilir. Günümüzde Uzaktan Eğitim, İnternet üzerinden etkili olarak uygulanmaya başlamıştır. İnternet üzerinden hem senkron hem de asenkron uygulamalar yapılabilmektedir. İnternet teki eğitim uygulamaları, Uzaktan Eğitimin daha güdüleyici olmasını sağlamıştır. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin İnternet ile yapılan eğitim ve öğretime karşı ilgileri artmıştır. Bu ilgi de öğrenmeyi daha istekli hale getirmiştir [1]. Dünyada ve Türkiye de, coğrafi olarak dağınık ya da dağınık yapıda olmayan çoğu özel şirket ve kamu kuruluşu, personeli yetiştirmek için Uzaktan Eğitim yöntemini seçmektedir. Coğrafi olarak dağınık olmayan kurumlar da başarılı Uzaktan Eğitim projelerine örnek olmaktadırlar. Aynı kampus veya bina içinde bulunan çok sayıda birimde görevli çok sayıda personeli de fiziksel olarak bir araya getirmek mümkün olmayabilir. Yüzlerce veya binlerce çalışanının kısa bir süre içinde etkin bir şekilde eğitilmesine ihtiyaç duyan bir kurum, bunu ancak uzaktan eğitim teknolojileri ile gerçekleştirebilir [2]. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye 573

2 Uzaktan Eğitim programı, öğrenciyle eğitsel kaynaklar arasında bağlantı kurarak eğitimi gerçekleştiren bir sistemdir [5]. Uzaktan Eğitim, uzakta bulunan bir öğrenci ile doğrudan bağlantı kurularak gerçekleştirilen eğitimdir. Uzaktan Eğitim programı eğitim alanında en ön planda yerini alan bir yöntem olabileceği gibi diğer yöntemleri takviye eden bir program olarak da yorumlanabilir [6]. aktarılmaktadır. Role kartı ile İYM nin çalıştırılması için generatörün bir marş motoru gibi kullanılarak İYM nin çalışması sağlanmaktadır. Çalışma gerçekleştirildikten sonra rölenin enerjisi kesilerek generatör modu seçilir. Bu role kartıyla sistemin bilgisayardan veya manüel olarak kontrolünün seçimi de yapılmaktadır [3]. Uzaktan Eğitim, uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi gibi elektronik araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılmasıdır. Öğretmen ve öğrenci birbirlerinden coğrafi olarak uzaktır ve bu eğitim programında elektronik araçların ya da yazılı materyal ve matbu malzemelerinin kullanılması gerekir. Uzaktan Eğitim, öğretmenleri içine alan öğretim ile öğrencileri içine alan öğrenim olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır [7]. Gerçek bir sınıf ortamının internet ortamında da oluşturulabilmesi için yapılması gerekenler çok çeşitlidir. Sesli ve görüntülü uzaktan eğitim faaliyetleri; a) Öğretmenin seçtiği bir veya birden fazla öğrenci ile eşzamanlı görüşme yapabilmesi ve bu öğrencilerin de interaktif olarak görüşmeye katılması, b) Öğretmenin tüm sınıfa naklen hitap etmesi, c) Bir öğrencinin bir veya birden fazla öğrenci ile canlı olarak görüşebilmesi, d) Belirlenen izinlere göre Arşivdeki multimedya içeriğin izlenebilmesi ve istenirse kaydedilebilmesi. Bu faaliyetlerin kesintisiz olarak yapılabilmesi önemlidir. Örnek olarak, öğretmen, öğrenciler kendisini izlerken bir tuşa basarak yayını arşivdeki bir videoya yönlendirebilmelidir. Bu esnada yayında meydana gelebilecek bir anlık kesinti, izleyici tarafında yayının durmasına neden olabilir. Bu işlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için farklı teknikler uygulanabilir [4]. Bu çalışmada uzaktan eğitimde kullanılmak üzere bir deney düzeneğinin denetimi gerçekleştirilmektedir. Giriş bölümünde uzaktan eğitim sistemi hakkında yapılan araştırmalardan bahsedilmektedir. İkinci bölümünde bilgisayar destekli otomotiv test standının yapısı ve çalışması hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde kullanıcı ara yüzlü yazılım tasarımının genel özelliklerinden ve kullanılmasından bahsedilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise bu uygulamanın uzaktan eğitim sistemi için sağladığı yararlar açıklanmaktadır. 2. BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDI Bu çalışmada Bilgisayar destekli test standının denetimi ve verilerin ölçümü için Advantech firmasının PCI-1710HG veri alış-veriş kartı kullanılmıştır. Bu veri alış-veriş kartının analog giriş ve çıkışları, 12 Bit çözünürlüğe sahiptir. 16 kanal giriş, 2 kanal çıkış portu vardır. Her bir kanal için ayrı ayrı kazanç kontrolü mümkündür. 16 şar adet sayısal giriş ve çıkış portu mevcuttur. Her bir giriş kanalı ±0,01 ±10V aralığında değiştirilebilen analog giriş ve çıkış aralığına sahiptir. Bu da algılayıcıların çoğunun karta doğrudan bağlanmasını sağlar [9]. Algılayıcılardan gelen bilgiler PCLD 8710 Terminal boardıyla veri alış-veriş kartına Şekil 1. Bilgisayar Destekli Otomotiv Test Standı. Sistemde kullanılan elektronik kontrol ünitesi doğru akım (DA) makinelerinin hız ve kumanda kontrolünde kullanılmaktadır. Hız kontrolü tristör sürücü ile yapılmaktadır. Bu ünite dinamometreye kumanda ederek sistemin 3 değişik kademede çalışmasını sağlamaktadır. 1.Kademede; dinamometre, bir elektrik motoru gibi çalışarak İYM un ilk harekete geçirilmesini sağlamaktadır. 2.Kademede; dinamometre bir doğru akım jeneratörü gibi çalışarak içten yanmalı motorun yüklenmesini sağlamaktadır. Bu işlem sırasında içten yanmalı motorun hızı hassas biçimde sabit tutulmaktadır. 3. Kademede; dinamometre bir elektrik motoru gibi çalışarak, içten yanmalı motoru değişik hızlarda döndürmektedir. Dinamometre gövdesinde oluşan baskı ve çekme kuvvetini ölçmek için HBM marka, RSCAC1 tipinde, 100 kg ölçme kapasitesine sahip bir yük algılayıcı kullanılmıştır. Yük algılayıcıdan alınan veriler veri alış-veriş kartı aracılığı ile aynı anda bilgisayara aktarılmaktadır. Hız ölçümü için dinamometre milinin arka kısmına bağlanan d/d arasında hız ölçümü yapılabilen takometre kullanılmıştır Yakıt tüketimini ölçmek için, Farnell marka, saatte 0-30 litre/saat ölçme kapasitesine sahip bir akış ölçer kullanılmıştır. Kullanılan akış metre ile anlık yakıt tüketimi bilgisayara aktarılmaktadır. Hava giriş, yakıt, yağ, egzoz, soğutma suyu giriş ve soğutma suyu çıkış (motor sıcaklığı) sıcaklıkları termokupllar yardımıyla ölçülmüştür. Ortam nemi ve ortam sıcaklığı için farklı elektronik ölçüm algılayıcıları kullanılmıştır. Deneyin güvenle yapılabilmesi ve bilgisayar başındaki deney operatörünün standı izlemesi için USB kameradan yararlanılmıştır. Operatör tehlikeli bir durumda İYM u bilgisayardan durdurabilmektedir [8]. 574

3 3. KULLANICI ARA YÜZLÜ YAZILIMIN TASARIMI Uzaktan eğitim amaçlı kullanımı için geliştirilen kullanıcı ara yüzlü yazılım tasarımı Microsoft Visual Studio.NET platformunda C# dili ile sunucu ve istemci olarak geliştirilmiştir. Sunucu ara yüz yazılımı ile BDOTS a ait ölçülen parametrelerin bilgisayar ortamında saklanması, grafiksel gösterimi ve istemci bilgisayarlara (kullanıcı) gönderilmesini sağlamaktadır. Deney ortamının uzaktaki bir bilgisayar tarafından izlenebilmesi için görüntü ve ses paketlerinin de iletilmesi ve aynı zamanda BDOTS nin uzaktan kontrol edilebilmesi yeteneklerine sahiptir. Sunucu yazılımının diğer bir özelliklerinden biriside yazılı haberleşme (Chat) tekniğidir. Yazılı haberleşmede sistemdeki tüm kullanıcıların sunucu taraflı yazılımın kullanıcısı ile bire bir ve diğer kullanıcılardan gizliliği sağlanmıştır. Sistemin genel yapısı Şekil 2 de verilmektedir. 3.1 SUNUCU ARA YÜZ YAZILIMI Sunucunun başlatılabilmesi için Program menüsünden Sunucuyu Başlat tıklanır. BDOTS ile Sunucu arasında iletişim hazır hale gelir ve BDOTS a ait algılayıcılar tarafından gerçek zamanlı olarak ölçülen parametrelerin sunucuya aktarımı sağlanmış olur. Böylece istemci bilgisayar sisteme giriş yaptıkları andan itibaren BDOTS dan ölçülen verilere gerçek zamanlı olarak erişebilirler (Şekil 3). İstemci bilgisayarlara gönderilecek veriler Analog Data menüsü altında Ayarlar tıklanarak kaynak olarak kullanılan veri tabanının fiziksel yolu belirtilir ve Çizelge 1 de görüldüğü gibi istenilen veriler seçilerek uygula butonuna tıklanır. Bu işlemlerin ardından istemci bilgisayarlar sadece onay verilmiş olan alanlardaki ölçüm bilgilerini görebilirler. Şekil 2. Sistemin genel yapısı. Şekil 3. Sunucu ara yüz yazılımı ana penceresi. 575

4 Çizelge 1. BDOTS da ölçülen büyüklükler. Baskı kuvveti, F (N) (Motor momenti) Motor hızı (n) (1/min) Gaz kelebek açıklık miktarı (%) Yakıt debisi (kg/h) Basınç fark bilgisi (Havanın debisi) Deney ortamı sıcaklığı ( C) Hava giriş sıcaklığı ( C) Ölçülen Büyüklükler Soğutma suyu giriş sıcaklığı ( C) Soğutma suyu çıkış sıcaklığı ( C) Egzoz gazı sıcaklığı ( C) Motor yağ sıcaklığı ( C) Yakıt sıcaklığı ( C) Deney ortamı sıcaklığı ( C) CO, CO 2, HC, O 2, Lambda Sesli İletişim İstemci bilgisayarlara gönderilen analog verilerin yanı sıra sesli ve görüntülü olarakta bilgi iletişimi sağlanmaktadır. Sesli iletişimde Lake Of Soft firmasının Vibrant Communicator ActiveX v3.0 Demo sürümünden faydalanılmıştır. Sesli iletişim penceresinde ses aygıtı, iletim protokolü ve kullanıcılara ait yapılandırma ayarları bulunmaktadır. UDP protokolü kullanılarak sesli iletişimin daha çok kullanıcıya iyi hizmet verilmesi amaçlanmıştır. İstenildiği taktirde sisteme giriş yapan kullanıcılara ait ID numaraları ile ilgili kullanıcıyla sesli iletişimin durdurulması sağlanmıştır. Sesli iletişim için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Başlat butonuna basılarak hizmet başlatılır. Hizmetin tüm kullanıcılar için durdurulması istenildiğinde Dur butonuna basılır. Sistemin çalışma anında gönderilen ve alınan ses paketlerininde bilgi edinme amaçlı gösterimi bulunmaktadır Görüntülü İletişim Görüntü aktarımı için yukarıda gösterilen Şekil 4 de Başlat butonuna basıldığında USB kameradan alınan görüntüler ekrana yansıtılır. Alınan bu görüntünün istemci bilgisayarlar tarafından görülebilmesi için Yayına Başla butonuna basılır. Kamera görüntüleme penceresinde bulunan Görüntü boyutları gurubunda aktarılacak yayının kalitesi ekran boyutu türünden belirtilmiştir. USB kameradan alınan veriler yayına başladığı andan itibaren Yayın Akışı gurubundan izlenebilmektedir. Şekil 4. Kamera görüntüleme penceresi. 576

5 3.1.3 Yazılı İletişim Öğrenciler ile deneyi yapan kişi ve kişiler arasında yazılı olarak iletişimin yapılabileceği bir uygulamadır. Sunucu ana penceresi üzerinde bulunan Online Öğrenciler listesindeki öğrenci isimlerine tıklanarak Yazılı İletişim penceresine ulaşılabilmektedir. Mesaj gönderen öğrencilerin listedeki isimleri kırmızı renkte yanıp sönen bir uyarıda bulunmaktadır. Pencerenin alt tarafında bulunan durum çubuğunda ise ilgili öğrenciye ait Öğrenci Numarası, IP Adresi ve port erişim numarası bulunmaktadır. 3.2 İSTEMCİ ARA YÜZ YAZILIMI İstemci ara yüz yazılımı ile uzaktaki bir deney ortamına bağlantı kurularak yapılan deneylerin gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilmesi mümkündür. Uzaktan eğitim sistemine göre hazırlanmış olan bu uygulama yazılımda öğrenciler kendi öğrenci no ya da özel bir parola ile sisteme giriş yapabilmektedir Uzaktan Kontrol BDOTS a ait içten yanmalı motorun (İYM) uzaktan kontrol edilebilmesi geliştirilmiştir. İYM ı generatör veya Marş Motoru ile çalıştırılabilmektedir. Kullanıcı öncelikle ana pencerede Marş motorunu kullan alanındaki kapat düğmesine basar. Daha sonra dinamometrenin bir marş motoru gibi çalışmasını sağlayan generatör veya motor bölümündeki Start butonuna fare ile basar ve İYM a marş yaptırır. İYM un gaz kelebeği bir adım motoru ile istenilen açıklığa getirilebilmektedir. İYM çalıştıktan sonra durdur butonuna basılarak marş yaptırma işlemine son verilir. İYM un çalışma sıcaklığına gelmesi beklenir. İYM a yük uygulamak için önce sistemin Çalışma Türü bölümündeki Generatör düğmesine basılır (Şekil 5). Daha sonra Yük Ayarı bölümündeki Arttır (+) düğmesine basılarak yük kademeli olarak artırılır. Bu işlemi yaparken motorun gaz kelebek açıklığı da artırılır. İstenilen gaz kelebek açıklığı ve motor hızı elde edildiğinde motorun bir müddet bu konumda çalışması beklenir [8]. Şekil 6. İstemci yazılımı giriş penceresi. Şekil 6 te görülen giriş ekranında öğrenciler ilk olarak sunucunun IP adresini ve daha sonra kullanıcı alanına bilgi girişi yaptıktan sonra Bağlan butonuna tıklayarak sisteme giriş yapabilmektedir. Öğrenciler deneyin yapılışı sırasında anlayamadıkları yerlerin tekrarını isteyebilir ya da özel konuşma penceresinden konu hakkında isteklerini bildirebilirler. Sisteme giriş yapan öğrencilerin listesi alınarak öğrenci yoklama listesi şeklinde saklanabilmektedir. Deney ortamının yaşam koşullarına elverişli bir yer olmadığı düşünülürse bu uygulama sayesinde öğrencilerin sağlıklı bir şekilde yapılan deneyi gözlemleyebilme şansı olabilmektedir. Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra Şekil 7 deki istemci ana penceresine erişirler. Bu pencere üzerinde sesli ve görüntülü iletişim gurubu, ölçüm değerlerini gösteren guruplar, grafiksel gösterim ve yazılı haberleşme gurubu bulunmaktadır. Bağlantı durumuna ilişkin ya da veri alış-verişinin durumunu gösteren durum çubuğu da bulunmaktadır. Canlı Yayın alanında bulunan Görüntü Al butonu ile opsiyonel olarak görüntü boyutunu değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Aynı alanda bulunan Sesli ve Sessiz butonları ile deney ortamındaki seslerin kontrol edilmesi sağlanır. Şekil 5. Uzaktan Kontrol Penceresi. Analog Veriler başlığı altında gösterilen ifadeler ise BDOTS a ait algılayıcılar tarafından ölçümü yapılan analog değerleridir. Emisyon Verileri başlığı altında ise BDOTS a bağlı olan Egzoz Emisyon test cihazından alınan verileri temsil etmektedir. Mesajlar gurubu; Öğrenciler ile deneyi 577

6 yapan kişi ve kişiler arasında yazılı olarak iletişimin yapılabileceği yerdir. Gönderilen iletiler üçüncü şahıslara bildirilmeden sadece deneyi yapan kişi ile öğrenci arasında gerçekleşmektedir. Ayrıca yapılan tüm yazılı görüşmeler sunucu üzerinde bulunan veri tabanına kaydedilmektedir. Mesaj gönderilmesi gereken durumlarda Mesajınız etiketinin altında bulunan alana ilgili ileti yazılarak Gönder butonuna tıklanır. Son olarak sunucu tarafından gönderilen deney verilerinin grafiksel gösterimlerini inceleyebilmek için İstemci ana penceresi üzerinde bulunan Grafikler butonuna tıklanır. Grafikler penceresinde; Motor hızı, motor torku, motor sıcaklığı, gaz kelebek açıklığı, havadaki nem oranı, hava. debimetresi, hava giriş sıcaklığı, yakıt sıcaklığı, ortam sıcaklığı, egzoz sıcaklığı, yağ sıcaklığı, yakıt debimetresi, egzoz emisyon cihazından ölçülen HC, CO2, CO vb. olmak üzere 16 farklı grafik çizimi sunucu tarafından gönderilen gerçek zamanlı veriler ile yapılmaktadır. 3.3 DENEYDE KULLANILAN GRAFİKLER Şekil 8 de görüldüğü gibi BDOTS tan alınan veriler eş zamanlı olarak aynı pencere üzerinde gösterilmektedir. Test standının örnekleme zamanına bağlı olarak grafik çizimi yapılmaktadır. Sunucu tarafından gönderilmeyen ölçümler grafik alanlarında boş görülmektedir. Şekil 7. İstemci ara yüz yazılımı ana penceresi. Şekil 8. BDOTS a ait ölçüm değerlerinin grafiksel gösterimleri. 578

7 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Bu çalışma ile BDOTS nın ağ üzerinde birden fazla öğrenci ya da kullanıcının deney ortamını gözlemleyebilmesi sağlanmaktadır. Sistemin gerçek zamanlı olarak çalışması sayesinde otomotiv alanında uzaktan eğitim veren kurumlarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca insan sağlığını tehdit eden ya da tehlikeli deneyler üzerinde çalışan kurumlar da bu sistemden faydalanabilmektedir. Sistemin çalışması sırasında giriş yapan kullanıcılar kontrol altında tutulmakta ve elektronik ortamda öğrencilere ait yoklama listesi tutulmaktadır. Kullanıcılar kendilerine verilen özel şifreler ile giriş yapabildiklerinden dolayı sisteme dışarıdan izinsiz müdahale edilememektedir. Sonuç itibariyle otomotiv alanında uzaktan eğitim veren kurumlar tarafından ya da tehlikeli deneyler üzerinde çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar bu uygulama ile çalışmalarını kolayca yapabileceklerdir. Ayrıca gerekli olan parametreler değiştirilerek başka deneyler içinde kullanılabilir. TEŞEKKÜR Bu çalışma Karabük Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından proje numarası ile desteklenmektedir. Desteklerinden dolayı Karabük Üniversitesine teşekkür ederiz. KAYNAKLAR [1] Özen, Ü., Karaman S., "Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Sistem Tasarımı" Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (2) 2001, [2] Baturay, B., (2001) Uzaktan Eğitimde Beşli Model, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferans ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Ankara. [3] M. B. Çelik and Bayır, R Bilgisayar Destekli Motor Test Standı için Kullanıcı Arayüzlü Yazılım Tasarımı, 4.International Advanced Technologies Symposium (IATS), Selçuk Üniversitesi, Konya, , Türkiye, Eylül, 2005 [4] Gezer, A. and Koçer, S. Uzaktan Eğitimde Sesli ve Görüntülü Yayınların Internet Üzerinden Aktarılması, Gazi Üniversitesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, Mayıs 2008 [5] [6] ro.html [7] [8] Çelik, M. B., Bayır, R, Özdalyan B. Bilgisayar Destekli Motor Test Standının Tasarımı ve İmalatı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknoloji Dergisi 2007, 10 : [9] PCI-1710 Series User s Manuel, Advantech Co. Ltd, Nov 2003, Printed in Taiwan. 579

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu BARAN ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ İçindekiler Ana Ekran... 2 Mail kurulum Ekranı... 3 Cihaz Ekleme ve Otomatik Tarama Ekranı... 4 Manuel Cihaz Ekleme ve Adlandırma...

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili her türlü teknik destek için Bilgi İşlem Daire

Detaylı

idealab Kullanım Bilgileri

idealab Kullanım Bilgileri idealab Kullanım Bilgileri Hızlı Başlangıç 1. idea kontrol kartını bilgisayara bağlayın. 2. Kartın gücünü açıp Bağlan tuşuna tıklayarak Modüller Ekranı na geçin. 3. Modüller Ekranı nda kart üzerindeki

Detaylı

KÜTÜPHANE KAYNAKLARINA DIŞARIDAN (PROXY SUNUCU KULLANARAK) BAĞLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER A. INTERNET EXPLORER KULLANICILARI İÇİN;

KÜTÜPHANE KAYNAKLARINA DIŞARIDAN (PROXY SUNUCU KULLANARAK) BAĞLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER A. INTERNET EXPLORER KULLANICILARI İÇİN; KÜTÜPHANE KAYNAKLARINA DIŞARIDAN (PROXY SUNUCU KULLANARAK) BAĞLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER A. INTERNET EXPLORER KULLANICILARI İÇİN; 1. İnternet Explorer açılır. ARAÇLAR > İNTERNET SEÇENEKLERİ iletişim

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MOTOR TEST STANDININ TASARIMI VE İMALATI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MOTOR TEST STANDININ TASARIMI VE İMALATI TEKNOLOJİ, Cilt 10, (2007), Sayı 2, 131-141 TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MOTOR TEST STANDININ TASARIMI VE İMALATI M. Bahattin ÇELİK* Raif BAYIR** Bülent ÖZDALYAN* * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ONLINE EĞİTİM BİRİMİ. Online Derslere Giriş Kılavuzu

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ONLINE EĞİTİM BİRİMİ. Online Derslere Giriş Kılavuzu İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ONLINE EĞİTİM BİRİMİ Online Derslere Giriş Kılavuzu Dersleri izlemek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. 1. AYSIS teki Online Derslerim sayfasında yer alan geçiş bağlantısı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SMS. Sms Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı YAZILIM GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SMS. Sms Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı YAZILIM GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SMS Sms Sistemi YAZILIM GRUBU 2015 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SMS SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

PlaceCam Video Konferans Görüntülü Görüşme Kullanıcı Kitapçığı

PlaceCam Video Konferans Görüntülü Görüşme Kullanıcı Kitapçığı PlaceCam Video Konferans Görüntülü Görüşme Kullanıcı Kitapçığı 1 HAZIRLIK : WEBCAM ve KULAKLIKLI MİKROFON Bilgisayarınızın USB girişine web kameranızı (webcam) takın ya da var ise bilgisayarın kendi web

Detaylı

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı Bu dokümanda TTEC Standalone DVR cihazının kurulum adımları ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Öncelikle cihaz ile ilgili bilinmesi gereken varsayılan bilgiler

Detaylı

ADOBE CONNECT SANAL SINIF ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU

ADOBE CONNECT SANAL SINIF ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU ADOBE CONNECT SANAL SINIF ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 2014 Sayfa 1 Sisteminde sanal dersler Adobe Connect üzerinden yürütülmektedir. ADOBE CONNECT Adobe Connect,

Detaylı

ADOBE CONNECT ÖĞRENCİ VERSİYONU SANAL SINIF KULLANIM KILAVUZU

ADOBE CONNECT ÖĞRENCİ VERSİYONU SANAL SINIF KULLANIM KILAVUZU ADOBE CONNECT ÖĞRENCİ VERSİYONU SANAL SINIF KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Işık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Sayfa 1 Işık Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

MAC OS X E- İMZA KURULUMU VE ÖRNEK E-İMZA ATMA İŞLEMLERİ 1. Kullanılan MAC Bilgisayar, MAC OS X El Capitan ve üzeri bir sürüm ise csrutil disable

MAC OS X E- İMZA KURULUMU VE ÖRNEK E-İMZA ATMA İŞLEMLERİ 1. Kullanılan MAC Bilgisayar, MAC OS X El Capitan ve üzeri bir sürüm ise csrutil disable MAC OS X E- İMZA KURULUMU VE ÖRNEK E-İMZA ATMA İŞLEMLERİ 1. Kullanılan MAC Bilgisayar, MAC OS X El Capitan ve üzeri bir sürüm ise csrutil disable ayarı yapılması gereklidir. Bu işlem için; Bilgisayarın

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ DOKÜMAN ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI TEMEL KULLANICI KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ Elektronik Belge Yönetim Sistemi web

Detaylı

GİB Portal deki Faturaları efinans Portal e Taşıma

GİB Portal deki Faturaları efinans Portal e Taşıma 1 / 15 GİB Portal deki Faturaları efinans Portal e Taşıma Geçmiş dönemden kalan faturalarınızı efinans Portal e yükleyerek efinans ın arşivleme hizmetinden 10 yıl boyunca faydalanabilirsiniz. efinans a

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - WebTrader. Sinem Yiğit

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - WebTrader. Sinem Yiğit Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Kullanıcı Kılavuzu TradeMaster FX - WebTrader Ürün : TradeMaster FX - WebTrader Hazırlayan: Sinem Yiğit Değişiklik tarihi: 07.02.2012 Versiyon:

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Mobil Takip Sistemleri

Mobil Takip Sistemleri Mobil Takip Sistemleri Trio Filo Yöne,m Sistemi Yazılım Fonksiyonları Üstün teknolojik altyapısı ile rakiplerinden ayrılan bir araç takip yazılımıdır. Tüm internet tarayıcılarında ek kurulum gerektirmeden

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ Elektronik Belge Yönetim Sistemi web tarayıcınızda açık durumdayken güvenilen sitelere ekleme işlemi

Detaylı

İnternet ve ağ kavramlarını tanımlamak. İnternet in nasıl çalıştığını açıklamak. Elektronik posta ve sohbet kavramlarını açıklamak.

İnternet ve ağ kavramlarını tanımlamak. İnternet in nasıl çalıştığını açıklamak. Elektronik posta ve sohbet kavramlarını açıklamak. Amaçlarımız 2 İnternet ve ağ kavramlarını tanımlamak. İnternet in nasıl çalıştığını açıklamak. Elektronik posta ve sohbet kavramlarını açıklamak. Dosya transferi ve arama motoru kavramlarını tanımlamak.

Detaylı

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi...

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Bilgisayar Ağı (Network) Nedir? Bir ana bilgisayarın denetiminde birbirlerine bağlı olarak çalışan bilgisayarların oluşturduğu

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 1 İçindekiler Office 365 Nedir?... 2 Office 365 Özellikleri ve Kullanımı... 3 Kurumsal Zimbra E-Posta Adresindeki E-Postaları Yönlendirme... 9 2 Office 365 Nedir? Office

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

Swansoft Fanuc OiM Kullanımı

Swansoft Fanuc OiM Kullanımı SWANSOFT Sol ve üst taraftaki araç çubukları aktif değildir. Acil stop butonuna basıldığında aktif olur. Görünüm çek menüsünden tezgaha bakış yönü değiştirilebilir. Göster menüsü, tezgahta görünmesi istenilen

Detaylı

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...

Detaylı

YFTRADEFX iphone KULLANIM KILAVUZU

YFTRADEFX iphone KULLANIM KILAVUZU YFTRADEFX iphone KULLANIM KILAVUZU PLATFORMA GĐRĐŞ App Store aracılığı ile iphone üzerine MetaTrader 4 uygulaması indirilir. Đndirildikten sonra ekrana gelen MetaTrader 4 kısayolu tıklanır. MetaTrader

Detaylı

Qsign Manager. Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Qsign Manager. Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign Manager Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign Manager Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign, Windows tabanlı işletim sistemleri üzerinde çalışabilen ağdaki istemci ekranlara (client) yerel

Detaylı

Elektronik Dergi ve Veri Tabanlarına Kampus Dışından Erişim

Elektronik Dergi ve Veri Tabanlarına Kampus Dışından Erişim Elektronik Dergi ve Veri Tabanlarına Kampus Dışından Erişim Üniversitemiz Kütüphanesinin abone olduğu süreli yayınların elektronik versiyonlarına ve lisanslı veritabanlarına erişim firmalar ile yapılan

Detaylı

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Portal / Ana sayfa... 3 2.1 Sisteme Giriş Yapılması... 3 2.2 Sisteme Giriş Yapılamaması...

Detaylı

robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) Kurulum

robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) Kurulum robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) 1 Genel Bakış Bu dokümanda, robotsan tarafından geliştirilmiş olan idea Kontrol Kartları nın programlanabilmesi için işletim sistemine tanıtılması sırasında yapılması

Detaylı

E-İMZA OTOMATİK KURULUM PAKETİ DÖKÜMANI

E-İMZA OTOMATİK KURULUM PAKETİ DÖKÜMANI E-İMZA OTOMATİK KURULUM PAKETİ DÖKÜMANI Adım 1: İnternet tarayıcısı (İnternet Explorer vb.) açılarak http://mgmftp.muhasebat.gov.tr adresine giriş yapıldıktan sonra kurulum paketi indirilir. Şekil 1 de

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE ÜYELİK KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE ÜYELİK KILAVUZU KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE ÜYELİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER ÜYELİK... 3 YATIRIMCI ÜYE... 4 e-devlet Şifresi ile Üyelik Kaydı... 4 T.C. Kimlik Numarası ve MKK Şifresi

Detaylı

Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu Versiyon 1 Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2013 Güncelleme Nedeni - PC Uygulaması, Windows platformundaki masaüstü PC ler üzerinde çalışır.

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

ADOBE CONNECT PRO MEETİNG NASIL KULLANIRIM. Her yerden kolayca erisilebilen sinif. Erzurum 2012-2013

ADOBE CONNECT PRO MEETİNG NASIL KULLANIRIM. Her yerden kolayca erisilebilen sinif. Erzurum 2012-2013 ADOBE CONNECT PRO MEETİNG NASIL KULLANIRIM Her yerden kolayca erisilebilen sinif... Erzurum 2012-2013 ÖNSÖZ Bu kitapçık Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince uzaktan eğitim

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.8 11/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 1 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ... 4 2 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİLİKLER... 6 3 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ

Detaylı

EĞİTMENLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

EĞİTMENLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU EĞİTMENLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

1. DERS VE KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA

1. DERS VE KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA 1. DERS VE KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA Mardin Artuklu Üniversitesi 2015-2016 güz yarıyıldan itibaren Senato kararı ile üniversitemiz bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans programlarında görülmekte olan

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi YUZEM. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sanal Sınıf Kullanım Kılavuzu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi YUZEM. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sanal Sınıf Kullanım Kılavuzu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi YUZEM Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sanal Sınıf Kullanım Kılavuzu Öğrenci Rehberi Hazırlayan Adem Sucu http://uzem.yeniyuzyil.edu.tr adem.sucu@yeniyuzyil.edu.tr

Detaylı

DOKÜMAN ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ KILAVUZU

DOKÜMAN ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ KILAVUZU DOKÜMAN ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU DOKÜMAN ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ KILAVUZU Oluşturma Tarihi:07.12.2011 Revizyon No : 2012 Sürüm 4 İÇERİK

Detaylı

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru İçindekiler 1. Cep Anahtar Başvuru... 1 2. Cep Anahtar Aktivasyon... 3 3. Login (Giriş) Ekranı Çift İleri Güvenlik Aracı (İGA) Olan Kullanıcı... 4 4. Cep Anahtar Ayarlar... 5 a. Çoklu Kapama Bireysel ve

Detaylı

Xpeech VoIP Gateway Konfigurasyon Ayarları

Xpeech VoIP Gateway Konfigurasyon Ayarları Xpeech VoIP Gateway Konfigurasyon Ayarları Xpeech VoIP ( Voice Over IP ) Gateway Cihazları Hakkında Genel Bilgiler Bölüm 1 Tüm modellerimizde cihazların WEB arayüzlerine erişim sağlayarak konfigurasyonları

Detaylı

KAREL UCAP OUTLOOK EKLENTİSİ KULLANIM KILAVUZU

KAREL UCAP OUTLOOK EKLENTİSİ KULLANIM KILAVUZU KAREL UCAP OUTLOOK EKLENTİSİ KULLANIM KILAVUZU Versiyon Tablosu Yazılım Versiyonu AAA Kılavuz Versiyonu/Tarih AAA/04.01.2012 OUTLOOK EKLENTİSİ KULLANIM KILAVUZU REV AAA 04.01.2012 KAREL bu dokümanda belirtilen

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Uygun bir mikrofon ve hoparlörlere sahipseniz, Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını sesli aramalar için kullanabilirsiniz. Kurumunuzda kullanımı önerilen,

Detaylı

Ekrana gelen diyalog penceresinden Typical radyo düğmesi seçilir ve Next düğmesine basılır.

Ekrana gelen diyalog penceresinden Typical radyo düğmesi seçilir ve Next düğmesine basılır. Windows 2012 Server Windows Server 2012 Programını VmWare Altına Kurma Microsoft firmasının ürettiği en son Server İşletim Sistemi 2012 dir. Bu işletim sistemi sürümleri 64 bit olarak yazılmış 32 bit sürümü

Detaylı

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 15.11.2014 1 1. KULLANIM AMACI Personel takip sistemi kullanmak isteyen tüm işletmeler için geliştirilmiştir. WOLVOX İnsan Kaynakları programı

Detaylı

RPMNET WOLVOX REPORTER

RPMNET WOLVOX REPORTER RPMNET WOLVOX REPORTER TANITIM : EFAR YAZILIM LTD.STI Tarafından Geliştirilen EFAR Wolvox Reporter AKINSOFT Wolvox Kullanıcılarının Android İşletim Sistemi Yüklü Cep Telefonlarından Online Olarak Kullandıkları

Detaylı

İletişim. http://uzem.kemerburgaz.edu.tr. uzem@kemerburgaz.edu.tr

İletişim. http://uzem.kemerburgaz.edu.tr. uzem@kemerburgaz.edu.tr İletişim http://uzem.kemerburgaz.edu.tr uzem@kemerburgaz.edu.tr 1 İçindekiler 1. Ders ve Kullanıcı Bilgileri Hakkında... 3 1.1. Derslere Giriş Saatleri... 5 2. Kişisel Bilgisayarlar Üzerinden Sanal Sınıflara

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Ürün : Değişiklik tarihi: 25.07.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX iphone. TradeMasterFX iphone Kullanıcı Kılavuzu

Kullanıcı Kılavuzu. Ürün : Değişiklik tarihi: 25.07.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX iphone. TradeMasterFX iphone Kullanıcı Kılavuzu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kullanıcı Kılavuzu TradeMasterFX iphone Ürün : TradeMasterFX iphone Değişiklik tarihi: 25.07.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX iphone Kullanıcı Kılavuzu Gizlilik, Uyarı

Detaylı

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. RS-232 cihazına bağlayın. 2. Dört alarm girişine kadar bağlayın. 3. Bir alarm çıkışını bağlayın. 4. Dört ses girişini RCA konnektöre

Detaylı

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 Programlama Kılavuzu IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 İçindekiler AMAÇ... 3 KARELPORT CİHAZ KAYIT İŞLEMİ... 3 1. Yeni Santral Ekleme... 3 2. Santral Bilgilerinin Girilmesi... 3 3. Lisans Anahtarlarının

Detaylı

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT APIMON for IT Nedir? APIMon-IT; aracı kurum yetkililerinin, EXAPI, VOBAPI gibi emir iletim kanallarını gerçek zamanlı olarak takip

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

3CX SOFT PHONE V15 KULLANIMI

3CX SOFT PHONE V15 KULLANIMI 3CX SOFT PHONE V15 KULLANIMI 1. konumunda iken Softphone konumunda olur. (PC nize Kulaklık takarak kullanabilirsiniz.) Not: Diğer isimler resimde gösterilmemiştir. 2. CTI konumunda Masada Kullandığınız

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ.

SELÇUKLU BELEDİYESİ. SELÇUKLU BELEDİYESİ WEB KULLANIM KILAVUZU www.selcuklu.bel.tr Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması vb. işlemler

Detaylı

NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU

NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90 312 417

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU Şubat 2017 Türkiyede örnekler BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ e-eğitim Modülü; Öğretim üyeleri ile öğrenciler

Detaylı

APOLLO AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABS) KULLANMA KLAVUZU

APOLLO AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABS) KULLANMA KLAVUZU APOLLO AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABS) KULLANMA KLAVUZU Gebze Teknik Üniversitesi Apollo Akademik Bilgi Sistemi, Öğrenci Öğretim Üyesi arasındaki bilgi alışverişini, en kısa zamanda, maksimum güvenlikte ve

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

1. Zamanbaz Hakkında Zamanbaz Kurulumu Zamanbaz Sistem Gereksinimleri Zamanbaz Kurulumu... 3

1. Zamanbaz Hakkında Zamanbaz Kurulumu Zamanbaz Sistem Gereksinimleri Zamanbaz Kurulumu... 3 İÇİNDEKİLER 1. Zamanbaz Hakkında... 3 2. Zamanbaz Kurulumu... 3 2.1. Zamanbaz Sistem Gereksinimleri... 3 2.2. Zamanbaz Kurulumu... 3 3. Zamanbaz İlk Çalıştırma ve Kullanımı... 6 3.1. İlk Çalıştırma...

Detaylı

Swansoft Fanuc OiT Kullanımı

Swansoft Fanuc OiT Kullanımı CNC Torna ve Frezede gerçek simülasyon yapılabilir. 50 den fazla farklı Kontrol Sistemi, 150 nin üzerinde ünite. Alt Programlama ve Delik çevrimleri dahil Manuel programlama Değişken parametrelerle Macro

Detaylı

AKINSOFT OfficeMessenger

AKINSOFT OfficeMessenger AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 20.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Yerel ağlarda (ofis veya ev) veya internet üzerinden (E-Ofis programı entegrasyonu sayesinde)

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

Asis Akıllı Bilet Mobil Android Uygulaması Mobil Ulaşım Rehberi. www.akillibiletim.com

Asis Akıllı Bilet Mobil Android Uygulaması Mobil Ulaşım Rehberi. www.akillibiletim.com Asis Akıllı Bilet Mobil Android Uygulaması Mobil Ulaşım Rehberi www.akillibiletim.com Açıklama Kullanıcılara kolaylık sağlayan Asis Akıllı Bilet Mobil Ulaşım Rehberi ile www.akillibiletim.com sitesine

Detaylı

Ana Menü. Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler;

Ana Menü. Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler; Ana Menü Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler; 1- Genel 2 - Disk Yönetimi 1-1) Sistem Zamanı 3 - Kayıt Oynatma 1-2) Zaman Senkronizasyon 4 - Kayıt Modu 1-3) Tarih Formatı 4-1) Sürekli Kayıt 1-4) Dil 4-2)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

HBYS üzerinden PACS a erişim ve kullanım açıklaması.

HBYS üzerinden PACS a erişim ve kullanım açıklaması. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi HBYS üzerinden PACS a erişim ve kullanım açıklaması. İZMİR 26.04.2016 hastane.ege.edu.tr adresine girip, Elektronik Hasta Dosyası linkine tıklayınız. Kullanıcı

Detaylı

KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU

KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU Kampüs Kart, Kampüs araç giriş-çıkışlarında, kantinler ve yemekhane gibi ödeme ve kontrol noktalarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hem kimlik kartı, hem de temassız

Detaylı

RTP TEKNOLOJİSİ İLE ON-LİNE GÖRÜNTÜ İLETİMİ VE İLGİLİ GÖRÜNTÜNÜN ON-LİNE KONTROLÜ

RTP TEKNOLOJİSİ İLE ON-LİNE GÖRÜNTÜ İLETİMİ VE İLGİLİ GÖRÜNTÜNÜN ON-LİNE KONTROLÜ Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3(1), 5-13, 2015 ISSN: 1308-6693 Araştırma Makalesi Suleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design 3(1), 5-13,

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYITÇI KULLANIM TALİMATI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYITÇI KULLANIM TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-012 00 31.12.2013 Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt baskılar

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1.) Uygulamaya nasıl bağlanabilirim? Uygulamaya, http: //ebys.tse.org.tr adresinden bağlanmanız gerekmektedir. 2.)"Yanlış kullanıcı adı veya şifre" uyarısı ile karşılaşıyorum. Klavyede

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM Celal Bayar Üniversitesi kütüphane veritabanlarına üniversite dışından erişebilmek için kullandığınız internet tarayıcısına uygun olarak bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Aşağıda tanımlanan ayarlar

Detaylı

HESABINIZA GİRİŞ YAPMAK İÇİN:

HESABINIZA GİRİŞ YAPMAK İÇİN: 1. SÜRÜM KONTROLÜ: Matriks Trader'ı kullanabilmeniz için, Matriks programınızın sürümünün 2.7.6 ve üzeri olması gerekmektedir. Sürüm kontrolünü, Matriks menüsünün üzerinde fare imlecini bekleterek yapabilirsiniz.

Detaylı

Wiley InterScience Kullanım Kılavuzu

Wiley InterScience Kullanım Kılavuzu SDÜ Bilgi Merkezi E-Bülten Kasım 2008 Sayı: 6 Wiley Interscience http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home?cretry=1&sretry=0 Wiley Interscience veri tabanı 30 Haziran 2008 tarihinde Blackwell Synergy

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı