T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından kullanılmakta olan Ulusal Neonatal Tarama Programı (NTP) ve Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı (İTP) mn sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere gereken güncelleme ve teknik destek faaliyetlerini de içeren hizm et alımı işidir. İlgili yazılımların; kaynak kodları, eserin kayıt ve tescili, mali hakları, manevi hakları, lisans hakları, ticari hakları (ulusal ve uluslararası hakları) vb. tüm hakları, satın alınması da dâhil olmak üzere 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre Sağlık Bakanlığı nın malıdır ve bu haliyle tescil edilecektir. Dolayısıyla yazılımın alınış maksadına ve 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na uygun olarak kullanılabilmesi için; yazılım üzerinde her türlü değişiklik yapma (kaynak kodları dâhil) ve yaptırma hakkı ile üçüncü taraflarla (ulusal ve uluslararası) yapılan anlaşmalar gereği yazılımı maddi bir bedel karşılığı veya bedelsiz olarak satma hakkı Sağlık Bakanlığıma aittir. 2. KAPSAM İTP ve NTP web servis aracılığıyla ile Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile iletişim kurmakta olup ihtiyaç duyulması halinde başka sistemlerden (KPS, E-nabız, taramalarda kullanılan cihazlardan veri aktarımı vb. ) yazılımlara ve bu yazılımlardan diğer sistemlere elektronik olarak aktarılmasını ve sisteme veri aktarabilecek altyapının hazırlanmasını; ayrıca bu iki yazılım ve veritabanlarının birleştirilmesini; yazılımların bakımını, güncellenm esini ve teknik desteğinin sağlanm asını kapsam aktadır. 3. TANIMLAR VE KISALTM ALAR Bakanlık: Sağlık Bakanlığı, Başkanlık/İdare/Kurum/Alıcı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, E-NABIZ: e-nabız muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, hastanın kendi adına üretilmiş sağlık bilgilerini yönetebileceği, tıbbi özgeçmişine tek bir yerden ulaşabileceği sistemin bütünüdür. Bizzat hastanın kendi karar vereceği, süresi ve 1

2 sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarının hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, kişiyle hekimi arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, güvenli bir şekilde internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebileceği sağlık bilişim alt yapısıdır. İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi, İTP: Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı KPS: Kimlik Paylaşım Sistemi(M ernis) NTP: Ulusal Neonatal Tarama Programı TC: Türkiye Cumhuriyeti VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli 4. GENEL BİLGİLER 4.1. ULUSAL NEONATAL TARAM A PROGRAM I Bebeklerden alınan topuk kanı örneklerinin, Halk Sağlığı Müdürlüklerince numune kâğıdı ile uyumlu web uygulamasına girişinin yapılması, girilen bilgilerin web üzerinden tarama laboratuvarma gönderilmesi, tarama laboratuvarı tarafından çalışılan topuk kanı örneği sonuçlarının webde yayımlanması, yayımlanan topuk kanı sonuçlarının Halk Sağlığı Müdürlüklerince takip edilerek web sisteminin uyarıları doğrultusunda tekrar kan örneğinin alınması ya da sonuçları şüpheli çıkan bebeklerin ilgili kliniklere sevk edilmesi ve sevk sonuçlarının webe kayıt edilmesi esasına göre çalışmaktadır. NTP 'nin Web ve laboratuvar olarak iki arayüzii bulunmaktadır W EB ARA YÜZÜ Web tabanlıdır Uygulama yazılımı C#.NET framework ve DevExpress bileşeni kullanılarak geliştirilmiştir Veri depolamak için Oracle Veritabanı Yönetim Sistemi kullanılmıştır Sistem üzerinde yapılabilen işlemler: a. Anne TC kimlik numarası Kimlik Paylaşım sistemi sorgusu ile num une girişi b. Klinik tanı girişi c. Numune listeleri altında; gönderi listesi hazırlama, gönderilmiş numuneler listesi, laboratuar listesi, numune sonuçları sorgulama, TSH, FKU, Biyotinidaz Aktivitesi, KF, numune sonuçları ve tekrar numune sonuçları; ve sorunlu numuneler uyarı ekranı; istatistikler ve doğum raporu im zalama bulunmaktadır. d. Yönetici işlemleri altında; kullanıcı işlemleri, kurum işlemleri, aktif kurum değiştirme, numune birleştirme, tutanak işlemleri, bebek v 2

3 eşleştirme sonuçları, manuel bebek eşleştirme ve KPS bebek listesi bulunmaktadır. e. KDS ve tutanak düzenleme işlemleri de yapılabilm ektedir LABORATUVAR ARA YÜZÜ Masaüstü uygulaması olarak geliştirilmiş olup İstanbul ve Ankara olarak iki laboratuvarda kullanılmaktadır Uygulam a yazılımı Delphi kullanılarak geliştirilmiştir Veri depolamak için Oracle Veritabanı Yönetim Sistemi kullanılmış olup Bakanlık bünyesinde bulunan veritabanında tutulm aktadır Laboratuvardaki cihazların oluşturduğu dosyaları kendi veritabanında bulunan verilerle karşılaştırarak Web ortamına sonuç gönderme işlemini gerçekleştirmektedir TÜRKİYE ULUSAL İŞİTME TARAMA PROGRAMI (İTP) Yenidoğan bebeklere, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara işitme taramalarının yapılması, web uygulamasına verilerin girişinin sağlanması, tarama sonucu şüpheli çıkan bebeklerin ilgili merkezlere şevkinin takibi, ilgili merkezlerce girilen veriler doğrultusunda il düzeyinde bu bebeklerin takibinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir W eb tabanlıdır Uygulama yazılımı C#.NET framework ve DevExpress bileşeni kullanılarak geliştirilmiştir Veri depolamak için Oracle Veritabanı Yönetim Sistemi kullanılmıştır kul çağı çocuklarda yapılan işitme taramasında, çocuklara ait veriler, test bilgileri ve anket formu tarama cihazından Bakanlık sunucusuna aktarılmakta, oradan da İTP'deki Bebek/Çocuk/Ergen(B/Ç/E) İşlemleri altında yer alan okul çağı kısmına işlenmekte/işlenecektir. Bu aşamada var olan veri tabanı güncellenerek sunucudan veri alır hale getirilecektir Sistem üzerinde yapılabilen işlemler: Bebek/Çocuk/Ergen(B/Ç/E) altında; Anne TC Kimlik numarası veya Bebek TC kimlik numarası ile bebeklerin sisteme kaydedildiği, sorgulandığı, bebekle ilgili özgeçmiş anketinin ve tanıların kaydedildiği B/Ç/E işlemleri, Merkez Kayıt Listesi ve Merkez Randevu listesi, okul öncesi ve okul çağı çocuklarda işitme taraması için veri girişleri bulunmaktadır Ayarlar altında; Kurum personel, kullanıcı işlemleri ve sistem ayarları ve unvan yetki ayarları yapılabilmektedir Duyuruların yapılabildiği, mesajların okunabildiği, personel ile ilgili yetkilerin düzenlenebildiği iletişim bölüm ü bulunmaktadır K arar Destek Sistemi içerisinde çeşitli raporlar alınabilmektedir. 3

4 5. MEVCUT YAZILIMLARIN BAKIM, GÜNCELLEM E VE ENTEGRASYONUNU SAĞLAYACAK OLAN YÜKLENİCİNİN SORUM LULUKLARI: 5.1. İş ve işlemlerin yürütülmesi sırasındaki Yüklenicinin kendisine ait her türlü ulaşım ve iletişim giderleri Yükleniciye aittir İsteklinin ihale teklif ekinde ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını sunarak, web mimarisinde gereken bilgi güvenliğine yönelik sistemsel uyum luluğunu belgelemesi şarttır İsteklinin daha önce web mimarisi ile Ulusal Bazda bir proje geliştirmiş olduğunu belgelemesi ve bunu ihale teklif ekinde sunması şarttır Yazılım cının kullanacağı geliştirme araçlarının lisans ücretleri yükleniciye aittir Yazılımlardaki tıbbi verilerin güvenliği mevzuattaki Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği Politikalarında belirlenen hususlara uygun olmalıdır Sistemlerin ifa edildiği yerler; Kurumun veya Bakanlığın uygun gördüğü/göreceği kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve özel teşebbüslerdir Sistemlerden yeterince hızlı ve zamanında kapsayıcı bilgi almak, bu bilgileri raporlar haline getirmek ve am açlar doğrultusunda kullanmasını sağlam ak esastır Sistemlerde var olan tüm yapı korunacaktır, idarenin talebi halinde bu yapıda değişiklik yapılabilecektir. İstenecek olan değişiklikleri yüklenici ücretsiz olarak karşılayacaktır Yüklenici, yazılımın Bakanlıktaki güvenlik sistemi, ana sunucusu, VTYS sunucusu, donanım ve network altyapısını incelemiş olacak, yazılımın Bakanlıkta problemsiz çalışmasını, daha sonra mevcut donanım ve network altyapısı ile bu şartname ile istenen performansta çalışmasını sağlayacaktır Teklifin verilmiş olması; teklif verenlerin her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış olduğunu, işin tümünü veya bölümlerini yaparken karşılaşabileceği her türlü durumu göz önüne aldığını, yapılacak işin kalitesi ve miktarı hakkında tam bilgi sahibi olduğunu ifade eder Projelerin işleyişi haricinde değişiklik yapmak mümkün olmakla beraber, bu değişiklikler başkanlık tarafından belirlenecektir Yönetmelik, Yönerge ve kurum mevzuatında adı geçen raporlar sistemlerde var olan veriler ile bütünleşik ve uygun yapıda olacak şekilde, idare tarafından talep edilerek sistem lere eklenecektir Sistemlerdeki kullanıcılardan kaynaklanan hataları asgari düzeyde tutmaya ve kullanıcı kolaylığına yönelik tasarım lar talep halinde gerçekleştirilecektir Uygulama yazılımı ara yüzlerinde Yazılım Bütünlüğü ve Yazılım Kullanım Kolaylığı getiren kısa yollar, menüler, bağlantı linkleri, yardım ekranları ve komutları bulunacaktır Yazılım için yapılan geliştirmeleri anlatan kullanım kılavuzları doküman ve video olarak hazırlanmalıdır. Tüm işleyiş bu kılavuzlarda yer almalı ve adımsal olarak detaylandırılm alıdır. Bu kılavuzlar dijital olarak teslim edilmeli ve sisteme dâhil 4

5 edilmelidir. Ayrıca bu kılavuzlardan 1'er nüsha alınan dökümler tutanak ile idareye teslim edilecektir Uygulama yazılımlarının taşınması, sistem testi, yönetici eğitimleri Yüklenici sorumluluğundadır Bu yazılımlara ait kaynak kodları(derlenmiş ve derlenmemiş haliyle), bileşenleri, veritabanı test yedeği, güncelleme ve bakım rapor dokümanlarını düzenli periyotlar halinde( aylık ve talep edilmesi durumunda) İdareye CD/DVD ortamında teslim edilecektir Yazılım geliştirme sürekliliğinin sağlanabilmesi için yazılım kodları açıklamaları ile geliştirilecek ve bu şekilde İdareye teslim edilecektir Yazılımlarda kullanılan mevcut bileşenler dışında yeni bileşenlerin kullanılmak istenmesi durum unda İdarenin alacağı karar geçerli olacaktır Yüklenici teklif edeceği uygulama yazılımını İdare bünyesinde bir test ortamı üzerinde hazırlayacak ve gerekli test ve geliştirme işlemleri tamamlandıktan sonra tüm kaynak kodları ve tüm gerekli yardımcı dokümanları ile birlikte çalışır vaziyette teslim edecektir Yazılımlarda yapılacak güncellemeler versiyon olarak tutulacak ve tüm kullanıcılara yeni versiyonun içeriği bildirilecektir Uygulama yazılımlarının güncel versiyonu idarenin belirleyeceği test sunucusunda çalışır vaziyette süresiz olarak bulundurulacaktır Uygulama yazılımları, tanımlı kullanıcıların tümünün aynı anda sistemi kullandığı durumda dahi, tüm işlevlerini sorunsuz olarak yerine getirebilecektir İdaremin yazılı onayı olmadan önerilen proje ekibi değiştirilemeyecektir. Değiştirilmesi durumunda, teklif edilen personel değiştirilecek kişinin özelliklerine eşit ya da üstün olacaktır İdarenin sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir sebeple yüklenici ile olan ilişkisini sürdürememesi halinde veya sözleşmenin sonunda, Sistemin çalışmasının aksamaması ve verilen hizmetin kesintiye uğramaması için; yüklenici, idarenin anlaşacağı 3. tüzel kişilerce yapılan teknik çalışmalara 15(on beş) iş günü destek sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca şifreli veri bilgilerinin aktarımında da yardımcı olacaktır 6. M EVCUT Y AZILIM LARIN ALTYAPISININ DEVAM I, G Ü N CELLENM ESİ ve BAKIMI 6.1. Uygulama yazılımı ve VTYS, sunucu işletim sisteminin çalışması kusursuz şekilde sürdürülmelidir İdare sistemlerin entegre olmasını istediği Sağlık Bakanlığı merkezi uygulamaları ile diğer e-devlet uygulamalarını idare tarafından onaylanan çalışma takviminde belirleyecektir ve İdare'ce gerek görülen uygulam alara entegrasyon sağlanacaktır Yazılımda kod parçacıklarının (Sınıf, metot, nesne vs.) satır açıklamaları yer almalıdır. 5

6 6.4. Hatalı veri girişini en aza indirmek için ilgili alanlar üzerinde anında bilgi doğrulama, bilgi önerme ve gerektiğinde kullanıcı yönlendirm ede yapılacak işlem hakkında ekranın altında sürekli mesaj ve bilgi gösterilmelidir. Hatalar için uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullanıcı uyarılmalıdır. Verilerin tutarlık kontrolleri ve m odüller/işlevler arası çapraz kontroller yapılabilmelidir Mevcut sistem, tamamen iş akış tabanlı ve modüllerin ortak veri tabanı kullandığı bütünleşik bir yapıda olup devamlılığı sağlanmalıdır. Veri hangi modül tarafından girilirse girilsin; gereksinim duyan diğer modüller bu veriye ulaşabilmelidir. Belirli işlemler ortak kullanılan veriler aracılığı ile kontrol edilebilmeli ve tetiklenebilmelidir Mevcut yazılım için verilecek destek ve geliştirmelerde aynı veri tabanı kullanılacaktır. G erektiğinde sürüm yükseltilebilm eye imkan sağlam alıdır Mümkün olduğunca kullanıcı tarafından görüntülenen ekranlarda ipucu ile kullanıcı bilgilendirm eleri yapılmalıdır Web Tarayıcıların uyumlulukları söz konusu olduğunda en çok kullanılan (Internet Explorer, Chrome, Firefox vs.) tarayıcılar ile uyumluluk Yüklenici tarafından sağlanacaktır Yazılım güncellemeleri sonrası elde dilecek raporlar PDF, Word, Excel vs. form atında çıktı olarak alınabilecektir Yönetmelik ve Yönergede değişen maddelerin sistemlere entegrasyonu belirtilecek süre içerisinde tamamlanmalıdır Kurum yetkilileri ile yazılım konusunda iletişime geçecek kişi Proje Lideri olmalıdır ve bu kişi bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölüm lerinden birinden mezun olmuş olmalıdır ÎTP ve NTP web yazılımlarının Veritabanı tek bir veritabanına taşınacaktır. Bununla ilgili analiz çalışmaları Kurum yetkilileri ve yüklenici ile birlikte yapılacaktır İTP ve NTP kullanıcıları için tek login sayfası oluşturularak sisteme giriş buradan gerçekleştirilecektir. Kullanıcılar programların kendi ara yüzlerini kullanmaya devam edecektir. Bu çalışma ile ilgili analiz çalışmaları Kurum personelleri ve yüklenici ile birlikte yapılacaktır. 7. RAPORLAM A 7.1. M evcut yazılım da var olan raporlam a sistemi aynı şekilde devam ettirilm elidir: Raporlam ada hiyerarşik yetkilendirme mümkün olmalıdır Kullanıcı hazırlanan raporu ekranda görme, rapor hazırlama aşamalarında geri-ileri gitme ya da iptal etme olanaklarına sahip olmalıdır Kullanıcılar hazırlanmış ve onaylanmış raporları değiştirememelidir Bakanlık sunucularından/ veri tabanlarından gerekli bağlantılar sağlanarak web programına veri akışı oluşturulacaktır. Ve bunların web programında raporlanması ya da güncellenmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır. 6

7 7.2. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş olan tüm raporlar, istendiğinde ofis uygulam alarına sorunsuz bir şekilde gönderilebilm elidir Uygulama yazılım ında yer alacak istatistik ve yönetim am açlı raporlar, geliştirilmiş olan grafik sunum birimi sayesinde değişik grafikler olarak sunulabilm elidir İdare tarafından istenildiğinde, mevcut yazılım ın altyapısını etkilemeyecek değişikler (yeni alan eklenmesi, raporlama şekli, format değişikliği, form temini ve gönderimi, değişen format da formların yeniden düzenlenmesi, yeni eklenecek veri seçenekleri ve yeni talep edilecek istatistiksel veri temini vb.) yazılım lara ücretsiz olarak aktarılacaktır. 8. GÜVENLİK VE ERİŞİM SİSTEM İ 8.1. Yazılımın kapsayıcılığı, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Bilgi Güvenliği Politikaları' ile uyum lu olmalıdır Kimlik doğrulam a m ekanizm ası brute-force saldırılara karşı dayanıklı olmalıdır Çeşitli yetki düzeyleri ve grupları tanımlanabilmeli, yetki değişimi sistem yöneticisi tarafından yapılabilmelidir. Verilere erişim bu tanımlamalar çerçevesinde yapılm alıdır Yeni bir yetki türü ve rol tanımı gerekli olduğu hallerde Kurum yetkililerince yazılı olarak tarif edilecek durumlara uygun şekilde tasarımı sağlanm alıdır Kullanıcılar ait oldukları yetki düzeyi ve grubu ölçüsünde uygulamalara erişebilmeli, her kullanıcı grubu için veri giriş, güncelleme ve rapor alma yetkileri ayrı ayrı tanım lanm alıdır Uygulamada gerçekleştirilen her türlü veri manipiilasyon işlemi (ekleme, silme ve güncelleme) uygun bir şekilde loglanmalıdır. Bu loğlardan işlemi hangi kullanıcının, nereden, ne zaman yaptığına, yaptığı işlemin içeriğine ulaşılabilm elidir Audit/Log kayıtlarında kullanıcıya özel, değiştirilebilir gizli bilgiler bulunm am alıdır Kullanıcılarla ilgili yetki sorgulama alanları (silme yetkisi bulunan kullanıcılar, değiştirme yetkisi bulunan kullanıcılar, rapor yazma yetkisi bulunan kullanıcılar, silme yetkisi olup rapor yazma yetkisi bulunmayan kullanıcılar gibi) bulunm alıdır Sistem hiyerarşik yetkilendirmeyi desteklemelidir. Bir kullanıcı grubu, başka bir kullanıcı grubuna üye yapılabilmelidir. Yetkiler üye olunan gruptan otomatik olarak devralınabilmelidir. Yetki grubu açıklamaları yetkilendirme işlemi sırasında görünür olm alıdır Çalışmakta olan yazılım için ihtiyaç duyulacak ayarlar, (internet bağlantı ayarları, server değişikliği vb. hallerinde) Yüklenici ye öncesinden Kurum tarafından bilgi verilmesi şartıyla, sistemi kesintiye uğratmayacak şekilde Yüklenici tarafından gereken teknik destek sağlanacaktır Uygulama yazılımı tüm sistem genelindeki kullanıcı, işlem ve bilgi düzeylerinde bilgi gizliliğini ve güvenliğini sağlamalıdır Her kullanıcının gerektiğinde değiştirilebilir kişisel bir şifresi olm alıdır ve

8 şifrelerin zorluk seviyesi yüksek olmalıdır. Bu şifre ile farklı bir lokasyonda oturum açıldığında ilk oturum otom atik olarak kapatılm alıdır Kurumun talep etmesi halinde; mevcut yazılımın kullanıcı giriş yöntemleri, Kurumun belirteceği şekilde değiştirilecektir Kullanıcı şifreleri, tek taraflı geriye dönüşü olmayan bir algoritm ayla (shal,m d5 vb.) kriptolu olarak saklanm alıdır ve program dışından okunam am alıdır Kullanıcı şifreleri tanımlama aşamasında sistem otomatik olarak kullanıcının bildirdiği resmi e-posta adresine gönderilmelidir. Unutulan şifrenin hatırlatılması işlemi, yine bu resmi e-posta üzerinden gerçekleştirilm elidir Kurum ile ilişiği kalıcı olarak kesilen tüm personelin erişim yetkisi tamamen iptal edilebilm elidir Bilgi sistemleri kapsamında tutulacak her türlü kişisel bilginin gizliliği esastır. Bu amaçla; Kişiler hakkında tutulacak bilgiler gereken en düşük düzeyde tutulmalıdır Kişisel bilgilerin hizmetin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacı dışında işlenmesi engellenmiş olmalıdır Sistemde kişisel bilgilerin kurum iş akışını engellemeyecek ancak belirlenen amaçlar dışında kullanımını engelleyecek önlemler olmalı, hasta haklarına riayet edilmelidir Yüklenici ve ilgili firma personel ile gizlilik sözleşm esi im zalanacaktır İdarenin gerektiğinde sunacağı altyapıya bağlı olarak, idarenin belirleyeceği ortama uygulama yazılımı her gün düzenli ve otomatik olarak yedeklenecektir. 9.GARANTİ SÜ RESİ VE TE SL İM ŞARTLA RI 9.1. Firma, tarihinde yıllık bakım ve teknik destek hizmetine başlayacak olup, tarihine kadar hizmetine devam edecektir Firma; sözleşme süresi içerisinde yazılımda meydana gelecek hata ve aksaklıkları ücretsiz giderecektir Firma, bakım sonucu değişecek kaynak kod yeni versiyonlarının saklanmasını ve kaynak kodların 1 (bir) adet CD kopyasının, güncelleme ve bakım rapor dokümanlarını ise CD/kâğıt ortamında 1 (bir) adet kopyasını hakediş imzalama aşam asında kurum a teslim edecektir Sisteme, uzaktaki bir merkezden giriş ve müdahale ancak Kurumun izni ve yetkilendirm esi ile müm kün olacaktır Yüklenici acil durumlarda aranmak üzere teknik elemanlarının cep telefonlarını bildirmelidir. Teknik elemanlarından en az bir tanesinin cep telefonu mesai saatleri içerisinde açık (ulaşılabilir) olmalıdır.

9 İO.KONTROL, M UAYENE VE KABUL: Muayene Komisyonu, teknik şartnameye verilen firma teklifini, sistemleri inceleyerek, muayene işlemlerini yüklenici ile birlikte yapacaktır Sözleşme bedeli; yükümlülüklerin usule uygun şekilde devam etmesi durumunda, sözleşme imzalanmasını takip eden ay başında başlamak üzere ayda 1 (bir) ve eşit şekilde ödenecektir Ödemeler için işlemlere, her ödeme takviminden önceki ayın son haftası başlanacaktır. İş bu şartnam e 10(On) madde ve 9(Dokuz) sayfadan oluşmaktadır. 9

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ

HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr. Bilal AK Yrd.Doç.Dr. Bilal AK BÖLÜM HEDEFİ Bu bölümü bitirdiğinizde -Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. AMAÇ: 1.1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin kurumsal

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi

Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi İçindekiler Tablosu 1. İŞİN KONUSU... 2 2. TANIMLAR... 2 3. TARAFLAR... 4 4. PROJENİN KAPSAMI... 4 5. GENEL HÜKÜMLER... 5 6. SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ... 6 7. SİSTEM MODÜLLERİ... 10 8. BELGE YÖNETİM MODÜLÜ...

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır;

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır; SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Tüm Saglık Bilgi Yönetim Platformları için VENTURA.. VENTURA İL/HALK SAĞLIĞI BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU REFERANSLARIMIZ (Kasım 2013) ALIS

Detaylı

HASTANE BİLGİ SİSTEM GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ Doküman No: YÖN. PR.05 Yayın Tarihi:14.02.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00

HASTANE BİLGİ SİSTEM GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ Doküman No: YÖN. PR.05 Yayın Tarihi:14.02.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesine başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı öncelikle verilerin doğru olarak toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu (V1.0) 2013 02 15

Kullanım Kılavuzu (V1.0) 2013 02 15 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (İTP) İşitme Tarama Programı Koordinatörlüğü Kullanım Kılavuzu (V1.0) 2013 02 15 İçindekiler Tablosu 1-SİSTEM YAPISI... 3 1-1- GENEL TEKNİK SİSTEM BİLGİLERİ... 3 1-1-1- MİMARİ...

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz

TÜRK STANDARDI TASARISI. DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz üst TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz Bu tasarı; TSE Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Kurulu na bağlı TK01 Bilişim Teknolojileri Teknik Komitesi nce hazırlanmıştır. tst XXX ICS

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiştir. MADDE 1- Bakanlık Makamının

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Kullanım kılavuzu. 2012 v2.02. İşitme Tarama Programı (İTP)

Kullanım kılavuzu. 2012 v2.02. İşitme Tarama Programı (İTP) 2012 v2.02 Kullanım kılavuzu İşitme Tarama Programı (İTP) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Daire Başkanlığı tarafından Krizma Yazılım Ltd Şti ne ihale edilmiş İşitme Tarama Programının kullanımı

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı