Sürekli gelişen ve genişleyen test menüsü 5 Ekim 2013 Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürekli gelişen ve genişleyen test menüsü 5 Ekim 2013 Ankara"

Transkript

1 Roche Serum Çalışma Alanı, Elecsys Parametreleri Sürekli gelişen ve genişleyen test menüsü 5 Ekim 2013 Ankara Roche Diagnostics Turkey A.Ş.

2 Elecsys testleri Sürekli gelişen ve genişleyen test menüsü

3 Elecsys platformları ve... İmmunolojik Test ölçümünde yenilikçi ECL teknolojisi Electrochemiluminescence (ECL) teknolojisi Roche ve Hitachi ile birlikte IVD pazarı için geliştirilmiştir. Elecsys platformları 2011 yılında 15. yılını kutlamıştır dan bu yana 98 yüksek kaliteli test geliştirilmiştir. 2 ECL cobas platformlarını pazardaki en hızlı ve en güvenilir platformlardan biri yapmaktadır. 1 ECL in avantajları 2 Yüksek duyarlılık Geniş ölçüm aralıkları Kısa reaksiyon süresi 1 Roche press release June 21, 2011; 2 Elecsys systems with ECL technology;15 years of partnership, the future in mind. (2011). Roche marketing brochure.

4 Onkoloji ilişkili parametreler Kanser hastalarının yönetimini desteklemek lenfoma β2-microglobulin (CC) kolon CA 19-9 CEA serviks CEA SCC* Mide CA72-4 CEA Meme CEA CA15-3 Üreme AFP hcg+β Boyun CEA SCC* Tiroid CYFRA21-1 S100 CA15-3 CA72-4 HE4 CA125 CA19-9 CEA Tg Calcitonin NSE ProGRP prostat PSA fpsa TG SCC* geliştirilmekte Calcitonin hs TG Deri S100 Pankreas CA19-9 AFP hcg+β Ferritin CEA fpsa PSA Over HE4 CA125 CA72-4 Karaciğer AFP Akciğer CEA CYFRA 21-1 NSE ProGRP SCC* neuroblastoma NSE

5 Elecsys ProGRP testi ve akciğer kanserinde tümör belirteçleri Akciğer kanserinin iyileştirilmiş ayırıcı tanısı ve yönetimi

6 Akciğer Kanseri Türkiye ye ait veriler (Women, Men) (Men) *CLOBOCAN 2008 Türkiye verileri

7 ve parametre genişlemesi akciğer kanserinde daha gelişmiş hasta bakımını destekliyor CYFRA21-1 NSE ProGRP SCC geliştirilmekte CEA* Yeni test Akciğer kanseri belirteçleri birbirini tamamlayıcıdır ve kombinasyonel kullanımları hastanın durumuyla ilişkili daha net bilgiler sağlar... *CEA, akciğer de dahil birçok tümörde kullanılmaktadır SCC: squamous cell carcinoma

8 Akciğer kanserinde ProGRP, CYFRA21-1 ve NSE testleri Kombinasyonel kullanım kapsamlı bilgiler sağlar CYFRA21-1 NSCLC de en duyarlı belirteç Ancak histolojik tip ile net olarak ilişkili değil NSE Şu an SCLC tanısına yardımcı olarak kullanılmakta Düşük hassasiyet Hemolitik örneklerde yalancı pozitiflik sözkonusu NSE nin doğası gereği plazmada kullanılamıyor Sadece kombinasyonel kullanımları hastanın durumuyla ilişkili net bilgiler sağlar ProGRP SCLC için tercih edilen belirteç ProGRP ve NSE birbirini tamamlayıcı Birlikte kullanımları özgüllük ve duyarlılığı iyileştirir Serumda kullanılabilir

9 ProGRP fizyolojisi SCLC tarafından güçlü salım ProGRP nedir? Nerede bulunur? Etkisi nedir? Nöroendokrin hormon Sinir sistemi Gastrointestinal sistem Solunum yolu Gastrin salımını stimüle eder Solunum yolunda vasodilatasyon ProGRP salımı: ProGRP yüksek diskriminasyon gücüne sahiptir. SCLC de güçlü salım Normal epitel dokusu benign akciğer hastalığı Epitelyal orijinli tumor dokusu

10 Diğer akciğer kanseri belirteçleri ve ProGRP ProGRP SCLC de, CYFRA21-1 ise NSCLC de en yüksek duyarlılığa sahiptir!! Table displays sensitivities of different tumormarkers for SCLC and NSCLC. Results from a study by Molina et al Copied from a book from Molina R et al. Clinical value of tumormarkers current status and future prospects ( Roche 2011)

11 SCLC ayırıcı tanısında ProGRP & NSE ProGRP, NSE ye göre belirgin üstünlüklere sahiptir ProGRP nin avantajları SCLC hastalarındaki konsantrasyonlar ile normal değerler arasında büyük fark SCLC de NSE ye göre belirgin şekilde yüksek median değerler klinik karar alınmasına yardımcı Limitli tümör dokusunda da NSE ye göre yüksek duyarlılık Hemolizden olumsuz etkilenme söz konusu değil (RBC ve PLT NSE içerir) Median Serum kons.. ProGRP (pg/ml) NSE (ng/ ml) NSCLC SCLC limited auf Thorax to ausgebreitete extended beschränkt Thorax Erkrankung disease Hasta sayısı SCLC için daha spesifik Ancak: ProGRP SCLC için NSE nin yerini alamaz! SCLC hastalarının %15-20 si sadece NSE ekspese ederler Kaynak: Molina R. EJCMO 2009, 1, and references cited therein

12 Akciğer kanserinin ayırıcı tanısında Elecsys ProGRP ProGRP SCLC ile benign hastalıklar arasında iyi ayrım sağlar AUC = 0.90 Unmatched case-control-study Kaynak: Roche report ProGRP multicenter evaluation

13 Akciğer kanserinin ayırıcı tanısında Elecsys ProGRP ProGRP limitli tümör dokusunda da yüksek düzeylerde salınır böylece erken evrede tespit imkanı sağlar kaynak: Roche report ProGRP multicenter evaluation

14 Akciğer kanserinin ayırıcı tanısında Elecsys ProGRP ProGRP SCLC ayırıcı tanısında NSE ye göre daha üstündür ProGRP AUC = 0.87 NSE AUC = 0.76 source: Roche report ProGRP multicenter evaluation

15 Akciğer kanserinin ayırıcı tanısında Elecsys ProGRP SCLC & NSCLC ayrımında %95 özgüllük seviyesinde %72 hassasiyet AUC = 0.87 Cut-off: 85.7 pg/ml source: Roche report ProGRP multicenter evaluation

16 ProGRP, SCLC de tercih edilen belirteç Patofizyoloji Benign kitleler ve normal doku ile kıyaslandığında, SCLC de beligin şekilde güçlü salım Progastrin-releasing peptide (ProGRP) Tanı Takip ProGRP, diğer kanser türleriyle kıyaslandığında, SCLC de belirgin şekilde yüksek ve diğer belirteçlerle kıyaslandığında SCLC de en hassas parametre ProGRP seviyeleri hastanın tedaviye yanıtı, hastalığın ilerlemesi/hafiflemesini yansıtır. Prognoz SCLC hastalarında tedavi sonrasında yükselen ProGRP düzeyleri düşük sağkalım süresi tahmini için bağımsız bir risk faktörüdür.

17 Elecsys ProGRP 2 kullanım amacı Akciğer kanserinde ayırıcı tanı Cerrahi mi? Radyoterapi/kemoterapi?? Kullanımda SCLC hastalarının tedavi takibi Tedavi etkinliği? Tedavi rejimi değişikliği gerekli mi? Hastalığın nüksü söz konusu mu? Değerlendirme devam ediyor!

18 Yumurtalık Kanserinde ikili test birleşimi: HE4 ve CA 125 Pelvik kitle bulunan kadınlarda yumurtalık kanseri tanısı ve tedavisinde yenilikleri destekliyor

19 Yumurtalık Kanseri Türkiye ye ait veriler (Women) *CLOBOCAN 2008 Türkiye verileri

20 Yeni Pazara Sunulanlar Elecsys HE4 (Human epididymal protein 4) Teste genel bakış ENDİKASYON Epitelyal yumurtalık kanserinin risk değerlendirmesine yardımcı olması amaçlanan IA tümör belirteci. -Yumurtalık kanseri tanısı için yüksek duyarlılıkta erken dönem belirteci KLİNİK FAYDA -CA 125 ile birleştirildiğinde yumurtalık kitleleri, kistler ve yumurtalık kanseri arasında iyi ayırım. -Yumurtalık kanseri tedavisinin iyileştirilmiş yönetimi.

21 HE4'ün benimsenmesinde hedefler 1) Nüksün erken saptanmasına ihtiyaç vardır NEDEN? 5 yıl içinde nüks olasılığı %80 dolaylarındadır. Nüks olgularının çoğunluğu tedavi sonrası 3 yıl içinde ortaya çıkmaktadır. Erken nüksün prognozu kötüdür. Nüksün erken saptanması erken tedavi için hayati önem taşır.

22 HE4'ün benimsenmesinde hedefler 2) Gereksiz cerrahiden kaçınmak ve hastaları doğru uzmanlara yönlendirmek için risk sınıflandırması Pratisyen Hekim veya Genel Jinekolog Jinekolog Tanısal inceleme Yumurtalık kanserini düşündüren semptomları olan kadınlar 1. Yumurtalık kanseri hastalarının ilk cerrahilerinin jinekolojik onkologlar tarafından yapılması oranını artırır 2. Gereksiz cerrahi sayısını azaltır Cerrahi Genel Cerrah İkinci cerrahi Jinekolojik Onkolog (Kanser Merkezi)

23 HE4 ile ilgili temel bilgiler Serolojik belirteç olarak HE4 Yumurtalıkta tümörle sınırlı ekspresyon yüksek özgünlük Erken evre OvCa'da bile yüksek yukarı regülasyon erken evre hastalıkta yüksek duyarlılık CA 125'ten bağımsız eksprese olur CA 125 ile HE4'ün birleşimi tek belirteçten daha fazla bilgi vermelidir

24 HE4 ile CA 125'in birleştirilmesinin sonuçları (1) HE4 + CA 125 biyolojik belirteç negatif yumurtalık karsinomunun (OvCa) sayısını azaltır CA 125 ve HE4'ün birleşik kullanımı biyolojik belirteç negatif yumurtalık karsinomu yüzdesini %30-50 kadar azaltır 1 Duyarlılıkta bir iyileşme (primer tanı ve izleme) beklenmektedir 2 1 Moore RG et al. Gynecologic Oncology 2008, 111, Allard WJ et al. Clinical Laboratory International 2009, 3, 20-21

25 Yumurtalık kanserinde hasta bakımını iyileştirmek CA 125'e HE4'ün eklenmesi pelvik kitle bulunan hastalarda duyarlılığı iyileştirir "Pelvik kitle" hastalarında benign ve yumurtalık kanseri (tüm evreler) duyarlılığı %95 özgüllükte (pre- ve postmenopozal birleşik) Huhtinen et al, Moore et al, Duyarlılık (%) 1 Huhtinen, K. et al. J. Cancer, 2009, 100, Moore, R.G. et al. Gynecologic Oncology, 2009, 112,

26 HE4 ile CA 125'in birleştirilmesinin sonuçları (2) OvCa'nın erken evrelerinin erken saptanmasında iyileşme HE4: OvCa'nın erken evreleri için dahi iyi ayırım CA125: OvCa'nın sadece ileri evreleri için iyi ayırım

27 HE4 ile CA 125'in birleştirilmesinin sonuçları (3) Endometriyozisin dahi iyi ayırıcı tanısı HE4: endometriyoziste çok az yükselir HE4: Yumurtalık Kanserinde açıkça yükselir Graph acc. Tab. 2 of Huhtinen et al.: Br. J Cancer, 2009, 100(8) CA 125: endometriyoziste hafif yükselir CA 125: Yumurtalık Kanserinde açıkça yükselir

28 HE4 ile CA 125'in birleştirilmesinin sonuçları (4) Pelvik kitle bulunan kadınlarda yumurtalık kanserinin ileri risk değerlendirmesi HE4 ile CA 125'in birleştirilmesi, pre- ve post menopozal kadınlardaki bir pelvik kitlenin benign veya malign olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur Risk sınıflandırması, ek olarak menopozal durumu da içeren ROMA algoritmasıyla optimize edilebilir Bu algoritma epitelyal yumurtalık kanseri olan kadınların %94'ünü doğru sınıflandırmıştır 1. Hastaların bir regresyon algoritması kullanılarak (ROMA) düşük ve yüksek risk alt gruplarına sınıflandırılması ROMA: Risk of Ovarian Malignancy Algorithm 1 Moore RG et al. Gynecologic Oncology 2008, 111,

29 Benign kitleler ile yumurtalık kanseri arasında iyi ayırım Hastaların ROMA ya göre risk sınıflandırması Hastanın menopoz durumunun da dahil edildiği risk değerlendirme algoritmasıyla elde edilen çok merkezli değerlendirme çalışması verileri: Evre I-IV epitelyal over kanseri hasta grubunda, hastaların yüksek risk grubuna sınıflandırması için %75 lik özgüllük seviyesinde %84.3 hassasiyet elde edilmiştir. Pozitif tahmin değeri (PPV): % 64.9 Negatif tahmin değeri (NPV): % 90 ROMA: Risk of Ovarian Malignancy Algorithm

30 Elecsys Tg II İyileştirilmiş fonksiyonel duyarlılık

31 Kılavuzlar ve uzmanlar, DTC hastalarının takibinde Tg ölçümünün önemini vurgulamaktadır Tg izleme konusunda görüş birliği 1 Tiroid kanseri uzmanları tarafından geliştirilen algoritmada DTC hastalarının takibinde Tg'nin önemi vurgulanmaktadır Bu görüş birliği Tg'nin değerinin en fazla klinik tümör kanıtı olmayan hastalarda görüldüğünü göstermektedir Görüş birliği, T4 tedavisinde ilk ölçüm yapılması ve ardından stimülasyon testi yapılması ve stimüle edilmiş Tg düzeylerine dayanan takip uygulanması gerektiğine işaret etmektedir * Bu prevalans ve RIA tedavisi için rhtsh kullanılması gerekliliği nedeniyle yakın tarihte piyasada görülen Thyrogen eksikliği doktorların takip ve tedavi rutinlerini kısıtlamıştır 2,3 1 Mazzaferri EL et al. (2003). J Clin Endocrinol Metab 88(4): Expert Interviews (2012). Data on file. 3 Available at

32 rhtsh stimülasyonu yerine bazal Tg izleme Sadece yeterli düzeyde duyarlı Tg testleriyle yapılabilir Zaman içinde serum Tg düzeyinde artış tümör progresyonuna işaret eder. Uygulamada çoğu uzman halen rhtsh stimülasyonunu kullandıklarını belirtmiştir. Ancak gittikçe daha fazla doktor, Tg testlerinin yüksek duyarlılığı nedeniyle bazal Tg izleme kullanmaktadır. Yüksek duyarlılığı olan testlerin kullanımıyla stimülasyon testi kullanımının önlenebileceğine dair kanıt mevcuttur. Kılavuzlar ve fikir liderleri rhtsh stimüle Tg testi veya L-T4 çıkarmalı Tg testi gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Tg testlerinde iyileştirilmiş duyarlılık ihtiyacı olduğu belirtilmektedir.

33 Post-operatif takip algoritması 1-5 Tg saptanabilirliği DTC nüksünün ana göstergesidir Takip: Hastada cerrahi sonrasında 6-12 ay hastalık gözlenmemesi ve RIA Tiroksin (L-T4) tedavisi sonrası Tg ölçümü rhtsh stimüle Tg ölçümü (ultrason ile/olmadan) Tg <0.1 Hormon tedavisi sırasında düzenli Tg testi Tg saptanamıyor Tg Tg >1 rhtsh stimülasyonu sonrasında düzenli Tg testi Tg saptanabiliyor Boyun ultrasonu Göğüs röntgeni RIA veya cerrahi düşünülmeli Pozitif 1 Gharib H et al. (2010). Endocrine Practice 16 (Suppl 1) Cooper DS et al. (2009). Thyroid 19(11): BTA and RCP guidelines for the management of thyroid cancer. (2007). 4 Pacini F et al. (2006). Eur J Endocrinol 154: Pitoia F et al. (2009). Bras Endocrinol Metab 53(7): Tedavi sonrası TVT Negatif Diğer görüntüleme Tanı Tedavi Takip

34 Tg testleri duyarlılığının iyileştirilmesiyle ilgili faydalar En büyük klinik fayda negatif tahmin değerinin arttırılmasıdır Fonksiyonel duyarlılığın (FS) iyileştirilmesiyle ilgili faydalar Tg testinin FS'si iyileştirildiğinde rhtsh stimülasyonu gerekliliği ortadan kalkacak ve böylece testin maliyeti azalacaktır FS'nin iyileştirilmesindeki en büyük klinik değer, iyileşen hastaların belirlenmesine olanak sağlayacak negatif tahmin değeridir Daha yüksek Tg test duyarlılığı kalıntı veya erken progresif hastalığın, zayıf Tg sekresyonlu tümörlerin ve küçük Tg dalgalanmalarının saptanmasında özellikle faydalı olabilir Expert Interviews (2012). Data on file.

35 Elecsys Tg II testinin teknik performansı Limitler ve aralıklar Ölçüm aralığı: ng/ml(saptanabilirlik limiti ve ana eğrinin maksimumu ile tanımlanır) Ölçüm alt limitleri: Kör Limiti (LoB) Saptanabilirlik Limiti (LoD) Miktar Tayini Limiti (LoQ) 0.02 ng/ml 0.04 ng/ml 0.10 ng/ml

36 Elecsys Tg II testi performans değerlendirmesi Fonksiyonel duyarlılık, cobas e 411, ~0.09 ng/ml CV [%] Essen Lugano Tg II [ng/ml]

37 Elecsys Tg II testi performans değerlendirmesi Fonksiyonel duyarlılık, cobas e CV [%] Tg II [ng/ml] Leipzig Lille

38 Elecsys Tg II testi performans değerlendirmesi Fonksiyonel duyarlılık, pilot çalışma sonuçları Test B CV [%] e601 e Tg II [ng/ml]

39 Fonksiyonel duyarlılığa göre Tg testi nomenklatürü* Fonksiyonel duyarlılık = %20'lik CV üreten en düşük konsantrasyon Ötiroid referans aralığı (3-40 ng/ml) Serum Tg** (ng/ml) nesil fonksiyonel duyarlılık (0.5-1 ng/ml) 2. nesil fonksiyonel duyarlılık ( ng/ml) En güncel Tg testleri Tiroidektomi uygulanmış hastalarda özellikle L-T4 TSH süpresyonu sırasında erken tümör nüksünün saptanmasına karşı duyarlı değil Bazı güncel Tg testleri Bazal Tg ölçümünün güvenilirliği iyileştirilmiştir ve rhtsh ile stimülasyon altındaki Tg testi ihtiyacı gerekli olmayabilir nesil fonksiyonel duyarlılık ( ng/ml) ** Test CRM-457'ye göre standartlaştırılmıştır Gelecekteki Tg testleri Yüksek oranda duyarlı Ancak özgünlükten ödün verilecek mi? *Uyarlandığı kaynak: Spencer C et al. (2010). Thyroid 20(6):

40 Elecsys Tg II Sınıfındaki en iyi duyarlılık Analitik Duyarlılık/LoD Fonksiyonel Duyarlılık 2. nesil ng/ml 1. nesil ng/ml Roche (Elecsys Tg II) Test A Test B 0.1 Test C 0.2 Test D Test E Tg konsantrasyonu (ng/ml) 1 Şekil 1: Mevcut otomatik Tg testlerinin duyarlılığı: sınıfının en iyisi duyarlılığa sahip Elecsys Tg II. Kaynak: Prospektüsler; Şubat 2013

41 Elecsys Tg II testi performansı Kesinlik (presizyon) Elecsys 2010 ve cobas e 411 analiz cihazları Tekrarlanabilirlik Ara hassasiyet Numune Ortalama SD CV SD CV ng/ml ng/ml % ng/ml % İnsan serumu İnsan serumu İnsan serumu İnsan serumu İnsan serumu İnsan serumu PC Universal PC Universal

42 Elecsys Tg II testi teknik performansı Kesinlik (presizyon) MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 ve cobas e 602 analiz cihazları Tekrarlanabilirlik Ara hassasiyet Numune Ortalama SD CV SD CV ng/ml ng/ml % ng/ml % İnsan serumu İnsan serumu İnsan serumu İnsan serumu İnsan serumu İnsan serumu PC Universal PC Universal

43 Tiroid hastalıklarıyla ilişkili testlerde durum En kapsamlı otomatik tiroid portföyü Otoimmün Hastalıklar Tiroid Kanserleri Tiroid Fonksiyon Testleri

44 Doing now what patients need next

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi İnovasyon Diagnostik Özel Sayısı www.siemens.com.tr Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi Sayfa 02 ELF TM Testi, karaciğer hasarını biyopsiden daha hızlı ve doğru tespit

Detaylı

BİODPC.com yenilendi!

BİODPC.com yenilendi! BİODPC.com yenilendi! Sizlere daha faydalı olabilmek amacıyla web sitemizin tasarımını ve içeriğini yeniledik. Daha ișlevsel hale getirdiğimiz yeni sitemiz sayesinde șirketimiz hakkında daha fazla bilgi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI TİROGLOBULİN SEVİYESİ YÜKSEK, IYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİ NEGATİF DİFERANSİYE

Detaylı

Tümör markırları, erken evre kanser taramasında

Tümör markırları, erken evre kanser taramasında Güncel Gastroenteroloji Tümör Mark rlar ve Klinik Önemi Nuran TÜRKÇAPAR 1, Ali ÖZDEN 2 Ankara Üniversitesi, Sa l k Kültür ve Spor Dairesi, ç Hastal klar ve Romatoloji Bölümü 1, Gastroenteroloji Anabilim

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

MULTİPL MİYELOM. tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM

MULTİPL MİYELOM. tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM MULTİPL MİYELOM tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM MULTİPL MİYELOM ARAŞTIRMA VAKFI HAKKINDA Multipl Miyelom Araştırma Vakfı (MMRF), tek yumurta ikizi

Detaylı

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Değerli Meslektaşlarım, Bu eğitim modülü, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nun (MHDF) Kanserle Savaş

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

Kanser tedavisinde yeni trendler

Kanser tedavisinde yeni trendler Sayı: 1 Haziran - Temmuz 2013 Kanser tedavisinde yeni trendler Kanser Survivor ı olmak... Prof. Dr. Benjamin Levy Prof. Dr. Fevzi Altuntaş Prof. Dr. Füsun Yarış Doç. Dr. Gamze Gököz Doğu Prof. Dr. Hakan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Kanser taramalarındaki amaç, asemptomatik popülasyonda. Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı?

Kanser taramalarındaki amaç, asemptomatik popülasyonda. Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı? Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı? Is prostate cancer be screened according to Turkey data? Dr. Rahmi Gökhan Ekin, Dr. Ferruh Zorlu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir DERLEME

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI ENDOMETRİUM KANSERİNDE MYOMETRİAL İNVAZYONUN VE SERVİKAL TUTULUMUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FLASH 3D VE VIBE 3D DİNAMİK MRG SEKANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ MEME HASTALIKLARI FR-HYE-04-301-07 Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri nedeniyle dünyada her yıl 5 milyon kadının meme kanseri tedavisi gördüğü bildiriliyor. Günümüzde meme kanseri

Detaylı

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal)

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) REF 7900001 16 Test Kiti Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) I-TR KULLANIM AMACI In vitro diagnostik kullanım içindir. CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit'i tüm kanda dolaşan epitel orijinli (CD45-,

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK ROCHE TA KANSER ARAŞTIRMASININ 50. YILI UYUM ALANINDA YENİ YAPILANMA DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK VE HESAP VERE- BİLİRLİK SAĞLIK

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEME KANSERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Hazırlayan Birkan SÖNMEZ. Danışman Prof. Dr.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEME KANSERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Hazırlayan Birkan SÖNMEZ. Danışman Prof. Dr. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEME KANSERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hazırlayan Birkan SÖNMEZ Danışman Prof. Dr. Hatice ÖZBİLGE Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Bitirme Ödevi Mayıs 2012

Detaylı

Tıbbi Karar Destek Sistemlerinin Yöntemsel Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Tıbbi Karar Destek Sistemlerinin Yöntemsel Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma 901 Tıbbi Karar Destek Sistemlerinin Yöntemsel Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma Yüksel Yurtay 1, Gülşah Ak 1, Nihal Zuhal Bacınoğlu 1 1 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak., Bilgisayar Müh.

Detaylı

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 2008 :11-24 6 (2) :54-58 11 T AD Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Birimi: Yeni Kurulan Bir Ünitenin 18 Aylık Sonuçları

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Birimi: Yeni Kurulan Bir Ünitenin 18 Aylık Sonuçları İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(1):13-18 doi: 10.5505/1304.8503.2012.55264 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Birimi: Yeni Kurulan Bir Ünitenin

Detaylı