Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler"

Transkript

1 Prof. Dr. Lale ALTAN NCEO LU UÜ T p Fak.Fizik Tedavi ve Rehab. AD. Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Fakültesi Yükselen ve atanan profesör, doçent ve yard mc doçentler Prof. Dr. Yunus Gürkan TÜRKER Anesteziyoloji ve Rean. AD. Lisans: UÜ T p Fak Uzmanl k: UÜ T p Fak Prof. Dr. Recep FEDAKAR Adli T p Anabilim Dal. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN T bbi Mikrobiyoloji AD. Lisans: Ankara Üniv. T p Fakültesi Fakültesi Prof. Dr. Serhat ÖZBEK Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal. Lisans: Hacettepe Üniv. T p Fakültesi Fakültesi Prof. Dr. Elif MO OL Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Uzm.: Prof. Dr. Fatma Zehra M NBAY Histoloji ve Embriyoloji AD. Lisans: st. Üniv. T p Fakültesi Uzmanl k: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Prof. Dr. Selçuk YILMAZLAR Nöroflirurji AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Uzm.: stanbul Üniversitesi T p Fakültesi-1993.

2 Prof. Dr. brahim BARAN Kardiyoloji Anabilim Dal. Lisans: Ü T p Fakültesi Fakültesi Prof. Dr. Behzat NOYAN Fizyoloji AD. Lisans: Ankara Üniv. Fen Fakültesi Uzmanl k: UÜ Sa l k Bil. Enstitüsü Prof. Dr. Bedrettin AKOVA Spor Hekimli i AD. Lisans:UÜ T p Fakültesi Fak. Spor Hek. AD Prof. Dr. Ülgen GÜNAY Dölerme ve Suni Tohumlama AD. Lisans: UÜ Vet.Fak Doktora: UÜ Fen Bil. Ens Prof. Dr. Deniz NAK Do um ve Jinekoloji AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Veteriner Fak Prof. Dr. Yavuz NAK Do um ve Jinekoloji AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bil.Ens Prof. Dr. Ümit POLAT Biyokimya AD. Lisans: Yüzüncü Y l Üniv. Veteriner Fakültesi Doktora: UÜSa.Bil.Ens Prof. Dr. Hakan SA IRKAYA Dölerme ve Suni Tohumlama AD. Lisans: Ankara Üniv. Vet. Fak Doktora: UÜ Sa.Bil.Ens Prof. Dr. Soner ALTUN Mikrobiyoloji AD. Lisans: UÜ Vet.Fak Doktora: Süleyman Demirel Üniv. Fen Bil. Ens Prof. Dr. Behçet BECER R UÜ Mühendislik Mimarl k Fak.Tekstil Teknolojisi AD. Lisans: UÜ Müh. Mim.Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens

3 Prof. Dr. H. Cenk ÖZMUTLU UÜ Müh. Mimarl k Fak. Yöneylem Araflt. AD. Lisans: TÜ flletme Müh Doktora: Pennsylvania Stade Univ. /ABD Prof. Dr. A. Alper ÖZALP UÜ Müh.Mimarl k Fakültesi Termodinamik AD.Lisans: ODTÜ Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl Doktora: UÜ Fen Bil.Ens Prof. Dr. Yaflar Dilek KUT UÜ Mühendislik Mimarl k Fakültesi Tekstil Teknolojisi. AD. Lisans: Ege Üniv. Müh. Fak Doktora: Ege Üniversitesi Prof. Dr. Bülent AKBUDAK Bahçe Bitkileri AD. Lisans: UÜ Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl Doktora: UÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Hasan VURAL Tar m flletmecili i AD. Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktora: AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Hayvan Yetifltirme AD. Lisans: Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Böl Doktora: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Prof. Dr. Nuran BAYRAM UÜ ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ekonometri Böl. statistik AD. Lisans: UÜ BF Doktora: UÜ Sosyal Bil.Ens Prof. Dr. Ramazan Cengiz DERD MAN UÜ BF Hukuk Bil. AD. Lisans: Ankara Polis Akademisi Doktora: stanbul Üniv. Sosyal Bil. Ens Prof. Dr. Ayfle O UZLAR UÜ BF Ekonometri Böl. statistik AD. Lisans: Mimar Sinan Üniv Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. smail ÇET N Din Felsefesi AD. Lisans: UÜ lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sosyal Bil. Enstitüsü-1993.

4 Prof. Dr. M. Akif KILAVUZ Din E itimi AD. Lisans: zmir Yüksek slam Enstitüsü Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Mustafa TAVASLI Organik Kimya AD. Lisans: Selçuk Üniversitesi E itim Fakültesi Doktora:Durkheim Üniversitesi Prof. Dr. Sezai TÜRKEL UÜ Fen Ed.Fak. Mol. Genetik AD. Lisans : st. Üniv.Fen Fak. Biyoloji Böl Dr.: Univ.of Maryland, Faculty of Arts and Sciences USA, Prof. Dr. Sibel YALÇIN UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü. Lisans: UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Doktora: UÜ Fen Edebiyat Fak Prof. Dr. Metin ÖZTÜRK UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü. Lisans: Ankara Üniv.Fen Fakültesi Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Prof. Dr. lhan TAPAN Fizik Böl. Yüksek Enerji ve Plazma Fizi i AD. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak Doktora: Bristol Univ. ng/1998. Prof. Dr. Ahmet fiinasi filer UÜ Güzel Sanatlar Fak. Resim Anasanat Dal. Lisans: UÜ E itim Fakültesi-1989.San. yet.: MÜ Sos. Bil. Ens. Güzel San. Enstitüsü Prof. Dr. fieref KARA UÜ E. Fak.Frans z Dili E itimi AD. Lisans: Atatürk Üniv. E itim Fak. Fr.Böl Doktora: Hacettepe Üniv.Sos.Bil.Ens Prof. Dr. R dvan ARSLAN UÜ Teknik Bil. MYO Teknik Programlar Böl. Otomotiv Program. Lisans: Gazi Üniv. Tekn. E t. Fak Dr.: UÜ Fen Bilimleri Ens Doç. Dr. Süreyya SARIHAN UÜ T p Fak. Radyasyon Onkolojisi AD. Lisans: st. Üniv. T p Fakültesi Uzmanl k: st.üniversitesi T p Fak

5 Doç. Dr. Bülent GÖREN Fizyoloji AD.Lisans: Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal Doç. Dr. Gülflah ÇEÇENER T bbi Biyoloji AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Doç. Dr. Muhammet Sad k B LGEN UÜ T p Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD.Lisans: Ü Cerrahpafla T p Fak Uzm.: SB Haseki E t. Arfl. Hast Doç. Dr. Elif ATICI T p Tarihi ve Etik AD. Lisans: stanbul Üniv. T p Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bil. Enstitüsü Doç. Dr. fiaduman BALABAN ADIM (Unvan ald ) T bbi Patoloji AD.Lisans: UÜ T p Fakültesi-1994 Fakültesi Doç. Dr. Salih Sayg n EKER (Unvan ald ) UÜ T p Fak. Ruh Sa l ve Hast. AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Doç. Dr. Çi dem Sevda ERER ÖZBEK (Unvan ald ) UÜ T p Fak. Nöroloji AD.Lisans: UÜ T p Fak Uzmanl k: Nöroloji AD Doç. Dr. Ayfle Melda SINIRTAfi UÜ T p Fak. T bbi Mikrobiyoloji AD. Lisans: Ege Üniversitesi T p Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Doç. Dr. Elif Ülker AKYILDIZ UÜ T p Fak. T bbi Patoloji AD.Lisans: Hacettepe Üniv. T p Fak Uzmanl k: st. Üniv. Cerrahpafla T p Fakültesi Doç. Dr. Mustafa Sertaç YILMAZ UÜ T p Fak. T bbi Farmakoloji AD.Lisans: stanbul Üniv. T p Fak Uzmanl k: UÜ T p Fakültesi-2005.

6 Doç. Dr. Züleyha ALPER UÜ T p Fak. Aile Hekimli i AD. Lisans: Fakültesi Aile Hekimli i AD Doç. Dr. Senem ÖZDEM R UÜ T p Fak. Anatomi AD. Lisans: Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Uzmanl k: Uluda Üniv. T p Fakültesi Doç. Dr. Meral KURT Radyasyon Onkolojisi AD.Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Doç. Dr. Enver Yusuf S VR O LU Ruh Sa l ve Hastal klar AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fak. Psikiyatri AD Doç. Dr. Hasan KOCAEL Beyin ve Sinir Cerrahisi AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Doç. Dr. Cengiz AKKAYA UÜ T p Fak. Ruh Sa l ve Hastal klar AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Doç. Dr. Birol BAYTAN UÜ T p Fak. Çocuk Sa l ve Hast. AD. Lisans: Ankara Üniv. T p Fak Fakültesi Doç. Dr. Nazmiye GÜNEfi Biyokimya AD. Lisans: Uluda Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doktora: UÜ Sa l k Bil. Ens Doç. Dr. Göksen ÇEÇEN Cerrahi AD. Lisans: Uluda Üniversitesi Veteriner fakültesi Doktora: UÜ Veteriner Fak Doç. Dr. Nurettin ÇEL ML Cerrahi AD.Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens. Cerrahi AD

7 Doç. Dr. Hale fiamli UÜ Vet. Fak.Genetik AD. Lisans: Gazi Üniv. Biyoloji Böl Dr.: Gazi Üniv. Moloküler Biy Afyon Kocatepe Üniv.T bbi Genetik Doç. Dr. Serdal D KMEN Zootekni AD. Lisans: Uluda Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doktora: Uluda Üniv.Sa.Bil.Ens Doç. Dr. Abdullah YALÇIN (Unvan ald ) Biyokimya AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Doç. Dr. Ebru YALÇIN (Unvan ald ) ç Hastal klar AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Veteriner Fakültesi Doç. Dr. Abdülkadir KESK N (Unvan ald ) Do um ve Jinekoloji AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bil.Ens Doç. Dr. Musa Özgür ÖZY T Patoloji AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi-1995 Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Doç. Dr. Türel ÖZKUL Vet. Hek. Tarihi ve Deontoloji AD.Lisans: Ank. Üniv.Vet. Fak Doktora: Ank. Üniv.Sa.Bil. Ens Doç. Dr. Nilüfer TAfi UÜ Müh.Mimarl k Fak.Yap Bilgisi AD. Lisans: Y ld z Teknik Üniv Doktora: Y ld z Teknik Üniversitesi Fen Bil.Ens Doç. Dr. Murat TAfi UÜ Müh. Mimarl k Fak. Yap Bilgisi AD. Lisans: Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora: Y ld z Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN UÜ Müh.Mim.Fakültesi Çevre Teknolojisi AD. Lisans. UÜ Müh. Mim. Fak Doktora. UÜ Fen Bil. Ens. Çevre Müh. AD

8 Doç. Dr. Babür DEL KTAfi UÜ Mühendislik Mim. Fak. nflaat Müh.Böl. Lisans:ODTÜ Gaziantep Müh. Fakültesi Doktora: Luisiana State University Doç. Dr. Kadir ÇAVDAR UÜ Müh.Mimarl k Fak. Konstr. ve malat AD. Lisans: UÜ Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl Doktora.: UÜ Müh. Mim. Fak Doç. Dr. Yasemin KAVUfiTURAN UÜ Müh.Mim.Fakültesi Tekstil Tekn. AD. Lisans: UÜ Müh. Mim. Fak Doktora: UÜ Fen Bil.Ens Doç. Dr. Özgür Mehmet ED Z UÜ Mühendislik Mimarl k Fakültesi Mimarl k Böl. Lisans: Mimar Sinan Üniv. Mim. Fak Doktora: TÜ Doç. Dr. Murat YAZICI UÜ Müh.Mim.Fak.Tafl t Dinami i ve Kontrol AD.Lisans: UÜ Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl Doktora: UÜ Fen Bil.Ens Doç. Dr. Oya KAÇAR (Unvan ald ) UÜ Ziraat Fak. Tarla Bitkileri AD. Lisans: UÜ Zir. Fak. tarla Bitkileri Böl Doktora: UÜ Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Nimet Sema GENÇER Bitki Koruma Böl Entomoloji AD. Lisans: Ege Üniv.Ziraat Fak Doktora: UÜ Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Arazi ve Su kaynaklar AD. Lisans: Ank. Üniv. Zir. Fak Doktora: UÜ Zir. Fak Doç. Dr. Nuray AKBUDAK (Unvan ald ) Bahçe Bitkileri AD. Lisans: UÜ Ziraat Fakültesi-??? Doktora: UÜ Fen Bil. Enst.- Doç. Dr. Orkun Bar fl KOVANCI Entomoloji AD. Lisans: Doktora: North Carolina State Üniv. / ABD-2003.

9 Doç. Dr. Salih PAY slam Tarihi AD. Lisans: Bursa Yüksek slam Enstitüsü Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Abdurrezzak TEK Tasavvuf Anabilim Dal. Lisans: UÜ lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Ali hsan KARATAfi slam Tarihi AD. Lisans: UÜ lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Ens Doç. Dr. Abdullah KARAHAN Hadis AD. Lisans: Marmara Üniversitesi lahiyat Fak Doktora: Marmara Üniv. Sos.Bilimler Ens Doç. Dr. brahim GÜRSES UÜ lahiyat Fak. Din Kültürü ve Ahlak Bilg. Ö rt. AD. Lisans: UÜ lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sos. Bil. Enstitüsü Doç. Dr. Aflk n KESER (Naklen atama) UÜ BF Yön.ve Çal flma Psik.AD. Lisans: UÜ Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflk Doktora: UÜ Sos. Bil.Ens Doç. Dr. Sezen ÖZEKE (Unvan ald ) UÜ E itim Fak. Güzel Sanatlar E t. Böl. Müzik E itimi AD. Lisans: UÜ E itim. Fak Doktora: Arizona StateUniversity Doç. Dr. Ömer DÜZBAKAR (Unvan ald ) UÜ E itim Fak.Sosyal Bil.E itimi AD.Lisans: UÜ Fen Ed.Fak Doktora: Ankara Üniv. Sos.Bil. Ens Doç. Dr. Seçil ALKIfi UÜ E itim Fakültesi Sosyal Bilgiler E itimi AD. Lisans: Marmara Üniv Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Emin ATASOY UÜ E itim Fakültesi lkö retim Böl. Sosyal Bil. E itimi AD. Lisans: UÜ Necatibey E itim Fak Doktora: UÜ Sosyal Bil.Ens

10 Doç. Dr. Bülent fienay UÜ E itim Fak. lkö retim Din Kült ve Ahlak Bilgisi Ö rt. AD. Lisans:UÜ lahiyat Fak Doktora: Lancester Univ. / ngiltere Doç. Dr. Ogün ÜREK (Unvan ald ) UÜ Fen Ed.Fak. Sis. Felsefe ve Mant k AD. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak. Felsefe Böl Doktora: Hacettepe Üniv. Sos. Bil Doç. Dr. Nevin ARIKAN ÖLMEZ (Unvan ald ) UÜ Fen Ed.Fak. Org. Kimya AD.Lisans: Hacettepe Üniv. Müh. Fak.1986.Doktora: UÜ Fen Bil.Ens Doç. Dr. Serap ÇEL KLER (Unvan ald ) UÜ Fen Ed. Fak.Genel Biyoloji AD. Lisans : UÜ Fen Ed.Fak Doktora: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Doç. Dr. Naciye TÜRKEL Anorganik Kimya AD.Lisans: Ankara Üniv. Fen Fak. Kimya Müh. Böl Dr.:UÜ Fen Bil. Ens Doç. Dr. fiaban GÜVENÇ UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Botanik AD. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü Doktora: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Doç. Dr. Muhsin YILMAZ UÜ Fen Ed. Fak.Felsefe Tarihi AD. Lisans: Hacettep Üniv. Ed. Fak. Psikoloji Bölümü. Doktora: Ankara Üniv. Sos.Bil. Ens Doç. Dr. Belgin ZG UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya AD. Lisans: UÜ Fen-Ed. Fak. Kimya Böl Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Doç. Dr. Nilüfer C NKILIÇ Genel Biyoloji AD. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl Doktora: UÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl Doç. Dr. Tolga ÇAVAfi Genel Biyoloji AD. Lisans: UÜ Fen-Ed. Fak Doktora: Mersin Üniv.Fen Bilimleri Ens

11 Doç. Dr. Sevcan ÇELENK UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIO LU (Unvan ald ) UÜ Sa l k Yüksekokulu. Lisans: Atatürk Üniv. Hemflirelik YO Doktora: Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Yahya IfiIK UÜ Teknik Bilimler MYO. Lisans: Gazi Üniversitesi Teknik E t. Fak. Makina E t. Böl Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enst Doc. Dr. Mehmet KARAHAN UÜ Teknik Bilimler MYO.Lisans: UÜ Müh.- Mim. Fakültesi Tekstil Mühendisli i Bölümü Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Doç. Dr. Yücel TEK N UÜ Teknik Bilimler MYO.Tar m Alet ve Makinalar Program. Lisans: Ank.Üniv. Ziraat Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Doç. Dr. Birol TAfi (Unvan ald ) UÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu. Lisans: UÜ Ziraat Fakültesi Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Yahya ULUSOY (Unvan ald ) UÜ Teknik Bilimler MYO. Lisans: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi-1988.Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Abdullah KARASU UÜ Mustafakemalpafla MYO. Lisans: Ondokuzmay s Üniversitesi Ziraat Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Sezer ERER T p Tarihi ve Etik AD. Lisans: Ankara Üniv. Veteriner Fak Doktora: UÜ Sa l k Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Candan KARTAL DEM RÖZ UÜ T p Fak. Radyasyon Onkolojisi AD. Lisans: Ondokuz May s Üniv. T p Fak Uzm.: UÜ T p Fak

12 Yrd. Doç. Dr. lker Mustafa KAFA UÜ T p Fak. Anatomi AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Berna AYTAÇ T bbi Patoloji AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Feyza fien Nükleer T p AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Uzmanl k: Marmara Üniv. T p Fak Yrd. Doç. Dr. Burak AKESEN Ortopedi ve Travmatoloji AD. Lisans: UÜ T p Fak Uzmanl k: UÜ T p Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Engin SA D LEK UÜ T p Fak. Biyofizik AD. Lisans: stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Fak.Fizyoloji AD Yrd. Doç. Dr. H d r GENÇO LU UÜ Vet.Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Sa.Bil.Ens Yrd. Doç. Dr. Hüseyin C HAN ç Hastal klar AD. Lisans: UÜ Veteriner Fak Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKKOÇ Patoloji AD. Lisans: Uluda Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doktora: UÜ Sa l k Bil.Ens Yrd. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ Mikrobiyoloji AD. Lisans:UÜVeteriner Fak Doktora: UÜ Sa l k Bil. Ens Yrd. Doç. Dr. Hakan SALCI Cerrahi AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi-1999 Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens

13 Yrd. Doç. Dr. Füsun AK SONAT Fizyoloji AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜSa l k Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Gülsüm ÖZY T Anatomi AD. Lisans: Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi- Doktora: UÜ Fen Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Gülcan ÖZKAN SÜLE UÜ Mühendislik Mimarl k Fak. Tekstil Teknolojisi AD.Lisans: UÜ Müh.-Mim. Fak. Tekstil Müh Doktora: UÜ Müh.-Mim. Fak.Tekstil Müh Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRARDA UÜ Müh.Mim.Fakültesi Tekstil Teknolojisi AD. Lisans: UÜ Tekstil Mühendisli i. Doktora: UÜ Tekstil Mühendisli i-? Yrd. Doç. Dr. Zeliha KAMIfi KOCABIÇAK UÜ Müh.Mim.Fakültesi Otomotiv Müh. Böl. Lisans: UÜ Müh. Mim. Fak. Makine Müh Dr.: UÜ Yrd. Doç. Dr. Elif ERZAN TOPÇU UÜ Müh.Mimarl k Fak. Makine Teo. ve Dinami i AD. Lisans: UÜ Müh. Mim. Fak Dr.: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Fatma ESEN UÜ Müh.Mimarl k Fak. Çevre Teknolojisi AD. Lisans: Dokuz Eylül Üniv.Müh. Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Güray SAL HO LU UÜ Müh.Mim. Fak. Çevre Teknolojisi AD. Lisans: Ondokuz May s Üniv. Müh. Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Betül YA MAHAN UÜ Müh. Mimarl k Fak. End. Müh. AD. Lisans: UÜ Endüstri Müh Doktora: TÜ Endüstri Mühendisli i Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇEL K Toprak Bilimi ve Bitki Besleme AD. Lisans: Ege Üniv. Zir. Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens

14 Yrd. Doç. Dr. Murat Ali TURAN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme AD.Lisans: Ank. Üniv. Ziraat Fak Doktora: UÜ Ziraat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme AD. Lisans: Trakya Üniv. Zir. Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enst Yrd. Doç. Dr. Rabihan YÜKSEL ARABACI UÜ BF Çal flma Ekon. AD. Lisans: UÜ BF Doktora: Uluda Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Özer ARABACI UÜ BF statistik AD. Lisans: UÜ BF ktisat Bölümü Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZDEM R UÜ ktisadi ve dari Bilimler Fak. ktisat Teorisi AD. Lisans: UÜ BF Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Memet ZENC RKIRAN UÜ BF Yönetim ve Çal flma Sosyolojisi AD. Lisans: UÜ BF Doktora: UÜ Sosyal bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Ferhat P R NÇÇ UÜ ktisadi ve dari Bil.Fak. Uluslararas liflkiler AD. Lisans: UÜ BF-2001.Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim KOZALI slam Huk.AD. Lisans: Marmara Üniv. lahiyat Fak Doktora: UÜ Sos. Bil. Enst Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih KUMAfi slam Hukuku AD. Lisans: UÜ lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Celil K RAZ Tefsir AD. Lisans: Marmara Üniv. lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü-2005.

15 Yrd. Doç. Dr. Figun D NÇER UÜ E itim Fakültesi ngiliz Dili ve E itimi AD. Lisans: UÜ E itim Fakültesi Doktora: Ege Üniversitesi Ed. Fak Yrd. Doç. Dr. Rasim BAfiAK UÜ E itim Fakültesi Resim fl E itimi AD. Lisans: Gazi Üniversitesi E t. Fak Doktora: Indiana University/ ABD Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERO LU UÜ E. Fak. Türkçe E t. AD.Lisans: UÜ Fen Ed. Fak.Türk Dili ve Ed. Böl Doktora: UÜ Sos. Bilimler Ens Yrd. Doç. Dr. Yeliz YAZGAN UÜ E itim Fak. S n f Ö ret. AD. Lisans: UÜ E itim Fakültesi S n f Ö retmenli i Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enst Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar BAYRAKTAR UÜ E itim Fak. Matematik E t. AD. Lisans: Kabartay Balkar Devlet Üniversitesi Doktora: Rostov Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. fiirin AKBULUT UÜ E itim Fak. Müzik E itimi AD. UÜ E t. Fak Sanatta Yet: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.Piyano Anasanat Dal Yrd. Doç. Dr. Asuman YÜKSEL UÜ E itim Fak. Rehb. ve Psik. Dan flmanl k AD. Lisans: Gazi Üniv E itim Fak Doktora: Ank. Üniv. E t. Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. fienay fiah N UÜ E itim Fakültesi Beden E itimi ve Spor Bölümü. Lisans: UÜ E itim Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Zehra ÖZD LEK UÜ E itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö retmenli i. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak. Kimya Böl Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Gülay DURMAZ Eski Türk Edebiyat AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü-2003.

16 Yrd. Doç. Dr. Ayflin ÖZÜGÜL Bizans Sanat AD. Lisans: stanbul Üniv. Edebiyat Fak Doktora: TÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Sezer ERDEM Kat hal Fizi i AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enst Yrd. Doç. Dr. Beyhan ERDEM Fiziko Kimya AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Doktora: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZER UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kat Hal Fizi i AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak. Fizik Böl UÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri ÖCALAN Genel Türk Tarihi AD. Lisans: UÜ lahiyat Fak Doktora: UÜ Sos. Bil. Enst Yrd. Doç. Dr. Emrullah YAfiAR UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Böl. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak Doktora: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Murat SEV NÇ UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl Doktora: UÜ Fen Bil. Enst Yrd. Doç. Dr. Didem KARACAO LU UÜ Fen Ed.Fakültesi Biyoloji Böl. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Öznur SEVD REN UÜ Hukuk Fak.Ceza ve Ceza Muh. Huk. AD. Lisans: stanbul Üniv. Hukuk Fakültesi Doktora: Köln Üniversitesi / Almanya Yrd. Doç. Dr. Ali Emre ZEYBEKO LU UÜ Hukuk Fak. Genel Kamu Huk. AD. Lisans: st. Üniv. Hukuk Fak Doktora: st. Üniv. Sosyal Bil. Ens

Akademik Görevi. Akademik Ünvanı. Kadro Ünvanı. Birim Bölüm Anabilim Dalı. Adı Soyadı İmza

Akademik Görevi. Akademik Ünvanı. Kadro Ünvanı. Birim Bölüm Anabilim Dalı. Adı Soyadı İmza ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYEERİ İSİM LİSTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Profesör Profesör Prof.Dr. ZAHİT BERRİN ÖZCAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

Birim Koordinatörleri

Birim Koordinatörleri Birim Koordinatörleri Adalet Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksek Okulu Koordinatörü : Harun Mirsad Günday Telefonu : 38213 E-posta : mailto:mirsad.gunday@gmail.com Adalet 38 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

ADI SOYADI BİRİMİ ANABİLİM DALI YENİ ÜNVANI İLKER ÖZMUTLU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Doçent

ADI SOYADI BİRİMİ ANABİLİM DALI YENİ ÜNVANI İLKER ÖZMUTLU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Doçent BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ADI SOYADI BİRİMİ ANABİLİM DALI YENİ ÜNVANI İLKER ÖZMUTLU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DUYGU AKSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖĞRETİM ÜYELERİ ATIF SIRALAMASI *

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖĞRETİM ÜYELERİ ATIF SIRALAMASI * 2012 YILI ÖĞRETİM ÜYELERİ SIRALAMASI * Profesör Osman Nidai ÖZEŞ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji 2137 Profesör Salih ŞANLIOĞLU Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji 1449 Profesör Ramazan DEMİR Tıp Fakültesi Histoloji

Detaylı

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r 1 ESRA NUR TÜRKDOĞAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. EĞİTİM FAK. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNŞM. 2.67 kabul 2 ESRA YAHŞİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

38. Aysun Akan, Yrd. Doç. Dr., Đzmir Ekonomi Ünüversitesi, Medya ve Đletişim Bölümü 39. Ayşe Arslan, Arş.Gör., SOAS, Development Studies, Đngiltere

38. Aysun Akan, Yrd. Doç. Dr., Đzmir Ekonomi Ünüversitesi, Medya ve Đletişim Bölümü 39. Ayşe Arslan, Arş.Gör., SOAS, Development Studies, Đngiltere ĐMZACILAR 1. Abdullah Deveci, Öğr. Gör., Anadolu Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü 2. Abdullah Göktürk, Arş. Gör., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi Đnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 3. Abdullah

Detaylı

ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ

ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ABDULLAH KALEYCİK ANKARA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97.

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97. BİRİMİ: REKTÖRLÜK ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ HARİCİ Prof.Dr. Mahmut ÖZER REKTÖR Sekreter 1203-1500 257 73 98 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM Esra VERİMOĞLU Şube Müdürü 1500 257 40 14 Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR

Detaylı

Valilik Özel Kalem Müd. 458 83 27 30. Büyükşehir Belediye Santrali 455 35 00-455 37 00. Yüreğir Belediye Başkanlığı 321 61 61-321 28 46

Valilik Özel Kalem Müd. 458 83 27 30. Büyükşehir Belediye Santrali 455 35 00-455 37 00. Yüreğir Belediye Başkanlığı 321 61 61-321 28 46 ADANA İLİ TELEFONLARI Valilik Özel Kalem Müd. 458 83 27 30 Valilik Santrali 459 27 43 Büyükşehir Belediye Başkanlık 454 58 31 Büyükşehir Belediye Santrali 455 35 00-455 37 00 Belediye Otobüs İşletmesi

Detaylı

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A.

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A. İÇİNDEKİLER TIP FAKÜLTESİ... 3 FİZYOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D.... 3 NÜKLEER TIP A.D.... 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D.... 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.... 4 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ A.D....

Detaylı

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI BAĞIŞ YAPAN BİRİM/KİŞİ KORU ADI FİDAN ADEDİ REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ OSMAN ÇELİKKAN KORUSU 1.000 REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ PROF.DR. CANDEĞER-RASİH YILMAZ KORUSU

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN 1 2008 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 20 Temmuz 1982 tarihli ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Üniversitemiz,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMET İDARİ VE DESTEK Müdür Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu

Detaylı

BİLİM SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ

BİLİM SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ Sınav Tarihi : 03.EYLÜL.2014,Saat :10:00 Sınav Yeri : Eğitim Fakültesi T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİM SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

AİBÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

AİBÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ AİBÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Ebubekir ÇAKMAK Farabi Program İletişim Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü İletişim Dahili 1660 Dahili e-posta bekirc@gmail.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları En Büyük Öyp Puan En Küçük Öyp Puan İlan Numarası Birim Sayı 27247 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/11 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 013-014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI S. NO ÜNİVERSİTESİTE FAKÜLTE BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI SINIF SÜRE AGNO K.sayısı Durumu İSTANBUL

Detaylı

GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI

GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI 2008 Ortaöğretim Kurumları THM Koro Yarışması Türkiye Birinciliği Okulumuz 01 Nisan 2008

Detaylı