Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler"

Transkript

1 Prof. Dr. Lale ALTAN NCEO LU UÜ T p Fak.Fizik Tedavi ve Rehab. AD. Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Fakültesi Yükselen ve atanan profesör, doçent ve yard mc doçentler Prof. Dr. Yunus Gürkan TÜRKER Anesteziyoloji ve Rean. AD. Lisans: UÜ T p Fak Uzmanl k: UÜ T p Fak Prof. Dr. Recep FEDAKAR Adli T p Anabilim Dal. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN T bbi Mikrobiyoloji AD. Lisans: Ankara Üniv. T p Fakültesi Fakültesi Prof. Dr. Serhat ÖZBEK Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal. Lisans: Hacettepe Üniv. T p Fakültesi Fakültesi Prof. Dr. Elif MO OL Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Uzm.: Prof. Dr. Fatma Zehra M NBAY Histoloji ve Embriyoloji AD. Lisans: st. Üniv. T p Fakültesi Uzmanl k: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Prof. Dr. Selçuk YILMAZLAR Nöroflirurji AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Uzm.: stanbul Üniversitesi T p Fakültesi-1993.

2 Prof. Dr. brahim BARAN Kardiyoloji Anabilim Dal. Lisans: Ü T p Fakültesi Fakültesi Prof. Dr. Behzat NOYAN Fizyoloji AD. Lisans: Ankara Üniv. Fen Fakültesi Uzmanl k: UÜ Sa l k Bil. Enstitüsü Prof. Dr. Bedrettin AKOVA Spor Hekimli i AD. Lisans:UÜ T p Fakültesi Fak. Spor Hek. AD Prof. Dr. Ülgen GÜNAY Dölerme ve Suni Tohumlama AD. Lisans: UÜ Vet.Fak Doktora: UÜ Fen Bil. Ens Prof. Dr. Deniz NAK Do um ve Jinekoloji AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Veteriner Fak Prof. Dr. Yavuz NAK Do um ve Jinekoloji AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bil.Ens Prof. Dr. Ümit POLAT Biyokimya AD. Lisans: Yüzüncü Y l Üniv. Veteriner Fakültesi Doktora: UÜSa.Bil.Ens Prof. Dr. Hakan SA IRKAYA Dölerme ve Suni Tohumlama AD. Lisans: Ankara Üniv. Vet. Fak Doktora: UÜ Sa.Bil.Ens Prof. Dr. Soner ALTUN Mikrobiyoloji AD. Lisans: UÜ Vet.Fak Doktora: Süleyman Demirel Üniv. Fen Bil. Ens Prof. Dr. Behçet BECER R UÜ Mühendislik Mimarl k Fak.Tekstil Teknolojisi AD. Lisans: UÜ Müh. Mim.Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens

3 Prof. Dr. H. Cenk ÖZMUTLU UÜ Müh. Mimarl k Fak. Yöneylem Araflt. AD. Lisans: TÜ flletme Müh Doktora: Pennsylvania Stade Univ. /ABD Prof. Dr. A. Alper ÖZALP UÜ Müh.Mimarl k Fakültesi Termodinamik AD.Lisans: ODTÜ Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl Doktora: UÜ Fen Bil.Ens Prof. Dr. Yaflar Dilek KUT UÜ Mühendislik Mimarl k Fakültesi Tekstil Teknolojisi. AD. Lisans: Ege Üniv. Müh. Fak Doktora: Ege Üniversitesi Prof. Dr. Bülent AKBUDAK Bahçe Bitkileri AD. Lisans: UÜ Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl Doktora: UÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Hasan VURAL Tar m flletmecili i AD. Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktora: AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Hayvan Yetifltirme AD. Lisans: Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Böl Doktora: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Prof. Dr. Nuran BAYRAM UÜ ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ekonometri Böl. statistik AD. Lisans: UÜ BF Doktora: UÜ Sosyal Bil.Ens Prof. Dr. Ramazan Cengiz DERD MAN UÜ BF Hukuk Bil. AD. Lisans: Ankara Polis Akademisi Doktora: stanbul Üniv. Sosyal Bil. Ens Prof. Dr. Ayfle O UZLAR UÜ BF Ekonometri Böl. statistik AD. Lisans: Mimar Sinan Üniv Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. smail ÇET N Din Felsefesi AD. Lisans: UÜ lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sosyal Bil. Enstitüsü-1993.

4 Prof. Dr. M. Akif KILAVUZ Din E itimi AD. Lisans: zmir Yüksek slam Enstitüsü Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Mustafa TAVASLI Organik Kimya AD. Lisans: Selçuk Üniversitesi E itim Fakültesi Doktora:Durkheim Üniversitesi Prof. Dr. Sezai TÜRKEL UÜ Fen Ed.Fak. Mol. Genetik AD. Lisans : st. Üniv.Fen Fak. Biyoloji Böl Dr.: Univ.of Maryland, Faculty of Arts and Sciences USA, Prof. Dr. Sibel YALÇIN UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü. Lisans: UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Doktora: UÜ Fen Edebiyat Fak Prof. Dr. Metin ÖZTÜRK UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü. Lisans: Ankara Üniv.Fen Fakültesi Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Prof. Dr. lhan TAPAN Fizik Böl. Yüksek Enerji ve Plazma Fizi i AD. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak Doktora: Bristol Univ. ng/1998. Prof. Dr. Ahmet fiinasi filer UÜ Güzel Sanatlar Fak. Resim Anasanat Dal. Lisans: UÜ E itim Fakültesi-1989.San. yet.: MÜ Sos. Bil. Ens. Güzel San. Enstitüsü Prof. Dr. fieref KARA UÜ E. Fak.Frans z Dili E itimi AD. Lisans: Atatürk Üniv. E itim Fak. Fr.Böl Doktora: Hacettepe Üniv.Sos.Bil.Ens Prof. Dr. R dvan ARSLAN UÜ Teknik Bil. MYO Teknik Programlar Böl. Otomotiv Program. Lisans: Gazi Üniv. Tekn. E t. Fak Dr.: UÜ Fen Bilimleri Ens Doç. Dr. Süreyya SARIHAN UÜ T p Fak. Radyasyon Onkolojisi AD. Lisans: st. Üniv. T p Fakültesi Uzmanl k: st.üniversitesi T p Fak

5 Doç. Dr. Bülent GÖREN Fizyoloji AD.Lisans: Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal Doç. Dr. Gülflah ÇEÇENER T bbi Biyoloji AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Doç. Dr. Muhammet Sad k B LGEN UÜ T p Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD.Lisans: Ü Cerrahpafla T p Fak Uzm.: SB Haseki E t. Arfl. Hast Doç. Dr. Elif ATICI T p Tarihi ve Etik AD. Lisans: stanbul Üniv. T p Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bil. Enstitüsü Doç. Dr. fiaduman BALABAN ADIM (Unvan ald ) T bbi Patoloji AD.Lisans: UÜ T p Fakültesi-1994 Fakültesi Doç. Dr. Salih Sayg n EKER (Unvan ald ) UÜ T p Fak. Ruh Sa l ve Hast. AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Doç. Dr. Çi dem Sevda ERER ÖZBEK (Unvan ald ) UÜ T p Fak. Nöroloji AD.Lisans: UÜ T p Fak Uzmanl k: Nöroloji AD Doç. Dr. Ayfle Melda SINIRTAfi UÜ T p Fak. T bbi Mikrobiyoloji AD. Lisans: Ege Üniversitesi T p Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Doç. Dr. Elif Ülker AKYILDIZ UÜ T p Fak. T bbi Patoloji AD.Lisans: Hacettepe Üniv. T p Fak Uzmanl k: st. Üniv. Cerrahpafla T p Fakültesi Doç. Dr. Mustafa Sertaç YILMAZ UÜ T p Fak. T bbi Farmakoloji AD.Lisans: stanbul Üniv. T p Fak Uzmanl k: UÜ T p Fakültesi-2005.

6 Doç. Dr. Züleyha ALPER UÜ T p Fak. Aile Hekimli i AD. Lisans: Fakültesi Aile Hekimli i AD Doç. Dr. Senem ÖZDEM R UÜ T p Fak. Anatomi AD. Lisans: Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Uzmanl k: Uluda Üniv. T p Fakültesi Doç. Dr. Meral KURT Radyasyon Onkolojisi AD.Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Doç. Dr. Enver Yusuf S VR O LU Ruh Sa l ve Hastal klar AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fak. Psikiyatri AD Doç. Dr. Hasan KOCAEL Beyin ve Sinir Cerrahisi AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Doç. Dr. Cengiz AKKAYA UÜ T p Fak. Ruh Sa l ve Hastal klar AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Doç. Dr. Birol BAYTAN UÜ T p Fak. Çocuk Sa l ve Hast. AD. Lisans: Ankara Üniv. T p Fak Fakültesi Doç. Dr. Nazmiye GÜNEfi Biyokimya AD. Lisans: Uluda Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doktora: UÜ Sa l k Bil. Ens Doç. Dr. Göksen ÇEÇEN Cerrahi AD. Lisans: Uluda Üniversitesi Veteriner fakültesi Doktora: UÜ Veteriner Fak Doç. Dr. Nurettin ÇEL ML Cerrahi AD.Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens. Cerrahi AD

7 Doç. Dr. Hale fiamli UÜ Vet. Fak.Genetik AD. Lisans: Gazi Üniv. Biyoloji Böl Dr.: Gazi Üniv. Moloküler Biy Afyon Kocatepe Üniv.T bbi Genetik Doç. Dr. Serdal D KMEN Zootekni AD. Lisans: Uluda Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doktora: Uluda Üniv.Sa.Bil.Ens Doç. Dr. Abdullah YALÇIN (Unvan ald ) Biyokimya AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Doç. Dr. Ebru YALÇIN (Unvan ald ) ç Hastal klar AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Veteriner Fakültesi Doç. Dr. Abdülkadir KESK N (Unvan ald ) Do um ve Jinekoloji AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bil.Ens Doç. Dr. Musa Özgür ÖZY T Patoloji AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi-1995 Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Doç. Dr. Türel ÖZKUL Vet. Hek. Tarihi ve Deontoloji AD.Lisans: Ank. Üniv.Vet. Fak Doktora: Ank. Üniv.Sa.Bil. Ens Doç. Dr. Nilüfer TAfi UÜ Müh.Mimarl k Fak.Yap Bilgisi AD. Lisans: Y ld z Teknik Üniv Doktora: Y ld z Teknik Üniversitesi Fen Bil.Ens Doç. Dr. Murat TAfi UÜ Müh. Mimarl k Fak. Yap Bilgisi AD. Lisans: Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora: Y ld z Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN UÜ Müh.Mim.Fakültesi Çevre Teknolojisi AD. Lisans. UÜ Müh. Mim. Fak Doktora. UÜ Fen Bil. Ens. Çevre Müh. AD

8 Doç. Dr. Babür DEL KTAfi UÜ Mühendislik Mim. Fak. nflaat Müh.Böl. Lisans:ODTÜ Gaziantep Müh. Fakültesi Doktora: Luisiana State University Doç. Dr. Kadir ÇAVDAR UÜ Müh.Mimarl k Fak. Konstr. ve malat AD. Lisans: UÜ Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl Doktora.: UÜ Müh. Mim. Fak Doç. Dr. Yasemin KAVUfiTURAN UÜ Müh.Mim.Fakültesi Tekstil Tekn. AD. Lisans: UÜ Müh. Mim. Fak Doktora: UÜ Fen Bil.Ens Doç. Dr. Özgür Mehmet ED Z UÜ Mühendislik Mimarl k Fakültesi Mimarl k Böl. Lisans: Mimar Sinan Üniv. Mim. Fak Doktora: TÜ Doç. Dr. Murat YAZICI UÜ Müh.Mim.Fak.Tafl t Dinami i ve Kontrol AD.Lisans: UÜ Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl Doktora: UÜ Fen Bil.Ens Doç. Dr. Oya KAÇAR (Unvan ald ) UÜ Ziraat Fak. Tarla Bitkileri AD. Lisans: UÜ Zir. Fak. tarla Bitkileri Böl Doktora: UÜ Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Nimet Sema GENÇER Bitki Koruma Böl Entomoloji AD. Lisans: Ege Üniv.Ziraat Fak Doktora: UÜ Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Arazi ve Su kaynaklar AD. Lisans: Ank. Üniv. Zir. Fak Doktora: UÜ Zir. Fak Doç. Dr. Nuray AKBUDAK (Unvan ald ) Bahçe Bitkileri AD. Lisans: UÜ Ziraat Fakültesi-??? Doktora: UÜ Fen Bil. Enst.- Doç. Dr. Orkun Bar fl KOVANCI Entomoloji AD. Lisans: Doktora: North Carolina State Üniv. / ABD-2003.

9 Doç. Dr. Salih PAY slam Tarihi AD. Lisans: Bursa Yüksek slam Enstitüsü Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Abdurrezzak TEK Tasavvuf Anabilim Dal. Lisans: UÜ lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Ali hsan KARATAfi slam Tarihi AD. Lisans: UÜ lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Ens Doç. Dr. Abdullah KARAHAN Hadis AD. Lisans: Marmara Üniversitesi lahiyat Fak Doktora: Marmara Üniv. Sos.Bilimler Ens Doç. Dr. brahim GÜRSES UÜ lahiyat Fak. Din Kültürü ve Ahlak Bilg. Ö rt. AD. Lisans: UÜ lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sos. Bil. Enstitüsü Doç. Dr. Aflk n KESER (Naklen atama) UÜ BF Yön.ve Çal flma Psik.AD. Lisans: UÜ Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflk Doktora: UÜ Sos. Bil.Ens Doç. Dr. Sezen ÖZEKE (Unvan ald ) UÜ E itim Fak. Güzel Sanatlar E t. Böl. Müzik E itimi AD. Lisans: UÜ E itim. Fak Doktora: Arizona StateUniversity Doç. Dr. Ömer DÜZBAKAR (Unvan ald ) UÜ E itim Fak.Sosyal Bil.E itimi AD.Lisans: UÜ Fen Ed.Fak Doktora: Ankara Üniv. Sos.Bil. Ens Doç. Dr. Seçil ALKIfi UÜ E itim Fakültesi Sosyal Bilgiler E itimi AD. Lisans: Marmara Üniv Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Emin ATASOY UÜ E itim Fakültesi lkö retim Böl. Sosyal Bil. E itimi AD. Lisans: UÜ Necatibey E itim Fak Doktora: UÜ Sosyal Bil.Ens

10 Doç. Dr. Bülent fienay UÜ E itim Fak. lkö retim Din Kült ve Ahlak Bilgisi Ö rt. AD. Lisans:UÜ lahiyat Fak Doktora: Lancester Univ. / ngiltere Doç. Dr. Ogün ÜREK (Unvan ald ) UÜ Fen Ed.Fak. Sis. Felsefe ve Mant k AD. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak. Felsefe Böl Doktora: Hacettepe Üniv. Sos. Bil Doç. Dr. Nevin ARIKAN ÖLMEZ (Unvan ald ) UÜ Fen Ed.Fak. Org. Kimya AD.Lisans: Hacettepe Üniv. Müh. Fak.1986.Doktora: UÜ Fen Bil.Ens Doç. Dr. Serap ÇEL KLER (Unvan ald ) UÜ Fen Ed. Fak.Genel Biyoloji AD. Lisans : UÜ Fen Ed.Fak Doktora: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Doç. Dr. Naciye TÜRKEL Anorganik Kimya AD.Lisans: Ankara Üniv. Fen Fak. Kimya Müh. Böl Dr.:UÜ Fen Bil. Ens Doç. Dr. fiaban GÜVENÇ UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Botanik AD. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü Doktora: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Doç. Dr. Muhsin YILMAZ UÜ Fen Ed. Fak.Felsefe Tarihi AD. Lisans: Hacettep Üniv. Ed. Fak. Psikoloji Bölümü. Doktora: Ankara Üniv. Sos.Bil. Ens Doç. Dr. Belgin ZG UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya AD. Lisans: UÜ Fen-Ed. Fak. Kimya Böl Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Doç. Dr. Nilüfer C NKILIÇ Genel Biyoloji AD. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl Doktora: UÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl Doç. Dr. Tolga ÇAVAfi Genel Biyoloji AD. Lisans: UÜ Fen-Ed. Fak Doktora: Mersin Üniv.Fen Bilimleri Ens

11 Doç. Dr. Sevcan ÇELENK UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIO LU (Unvan ald ) UÜ Sa l k Yüksekokulu. Lisans: Atatürk Üniv. Hemflirelik YO Doktora: Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Yahya IfiIK UÜ Teknik Bilimler MYO. Lisans: Gazi Üniversitesi Teknik E t. Fak. Makina E t. Böl Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enst Doc. Dr. Mehmet KARAHAN UÜ Teknik Bilimler MYO.Lisans: UÜ Müh.- Mim. Fakültesi Tekstil Mühendisli i Bölümü Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Doç. Dr. Yücel TEK N UÜ Teknik Bilimler MYO.Tar m Alet ve Makinalar Program. Lisans: Ank.Üniv. Ziraat Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Doç. Dr. Birol TAfi (Unvan ald ) UÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu. Lisans: UÜ Ziraat Fakültesi Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Yahya ULUSOY (Unvan ald ) UÜ Teknik Bilimler MYO. Lisans: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi-1988.Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Abdullah KARASU UÜ Mustafakemalpafla MYO. Lisans: Ondokuzmay s Üniversitesi Ziraat Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Sezer ERER T p Tarihi ve Etik AD. Lisans: Ankara Üniv. Veteriner Fak Doktora: UÜ Sa l k Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Candan KARTAL DEM RÖZ UÜ T p Fak. Radyasyon Onkolojisi AD. Lisans: Ondokuz May s Üniv. T p Fak Uzm.: UÜ T p Fak

12 Yrd. Doç. Dr. lker Mustafa KAFA UÜ T p Fak. Anatomi AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Berna AYTAÇ T bbi Patoloji AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Feyza fien Nükleer T p AD. Lisans: UÜ T p Fakültesi Uzmanl k: Marmara Üniv. T p Fak Yrd. Doç. Dr. Burak AKESEN Ortopedi ve Travmatoloji AD. Lisans: UÜ T p Fak Uzmanl k: UÜ T p Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Engin SA D LEK UÜ T p Fak. Biyofizik AD. Lisans: stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Fak.Fizyoloji AD Yrd. Doç. Dr. H d r GENÇO LU UÜ Vet.Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜ Sa.Bil.Ens Yrd. Doç. Dr. Hüseyin C HAN ç Hastal klar AD. Lisans: UÜ Veteriner Fak Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKKOÇ Patoloji AD. Lisans: Uluda Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doktora: UÜ Sa l k Bil.Ens Yrd. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ Mikrobiyoloji AD. Lisans:UÜVeteriner Fak Doktora: UÜ Sa l k Bil. Ens Yrd. Doç. Dr. Hakan SALCI Cerrahi AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi-1999 Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens

13 Yrd. Doç. Dr. Füsun AK SONAT Fizyoloji AD. Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi Doktora: UÜSa l k Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Gülsüm ÖZY T Anatomi AD. Lisans: Lisans: UÜ Veteriner Fakültesi- Doktora: UÜ Fen Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Gülcan ÖZKAN SÜLE UÜ Mühendislik Mimarl k Fak. Tekstil Teknolojisi AD.Lisans: UÜ Müh.-Mim. Fak. Tekstil Müh Doktora: UÜ Müh.-Mim. Fak.Tekstil Müh Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRARDA UÜ Müh.Mim.Fakültesi Tekstil Teknolojisi AD. Lisans: UÜ Tekstil Mühendisli i. Doktora: UÜ Tekstil Mühendisli i-? Yrd. Doç. Dr. Zeliha KAMIfi KOCABIÇAK UÜ Müh.Mim.Fakültesi Otomotiv Müh. Böl. Lisans: UÜ Müh. Mim. Fak. Makine Müh Dr.: UÜ Yrd. Doç. Dr. Elif ERZAN TOPÇU UÜ Müh.Mimarl k Fak. Makine Teo. ve Dinami i AD. Lisans: UÜ Müh. Mim. Fak Dr.: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Fatma ESEN UÜ Müh.Mimarl k Fak. Çevre Teknolojisi AD. Lisans: Dokuz Eylül Üniv.Müh. Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Güray SAL HO LU UÜ Müh.Mim. Fak. Çevre Teknolojisi AD. Lisans: Ondokuz May s Üniv. Müh. Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Betül YA MAHAN UÜ Müh. Mimarl k Fak. End. Müh. AD. Lisans: UÜ Endüstri Müh Doktora: TÜ Endüstri Mühendisli i Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇEL K Toprak Bilimi ve Bitki Besleme AD. Lisans: Ege Üniv. Zir. Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens

14 Yrd. Doç. Dr. Murat Ali TURAN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme AD.Lisans: Ank. Üniv. Ziraat Fak Doktora: UÜ Ziraat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme AD. Lisans: Trakya Üniv. Zir. Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enst Yrd. Doç. Dr. Rabihan YÜKSEL ARABACI UÜ BF Çal flma Ekon. AD. Lisans: UÜ BF Doktora: Uluda Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Özer ARABACI UÜ BF statistik AD. Lisans: UÜ BF ktisat Bölümü Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZDEM R UÜ ktisadi ve dari Bilimler Fak. ktisat Teorisi AD. Lisans: UÜ BF Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Memet ZENC RKIRAN UÜ BF Yönetim ve Çal flma Sosyolojisi AD. Lisans: UÜ BF Doktora: UÜ Sosyal bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Ferhat P R NÇÇ UÜ ktisadi ve dari Bil.Fak. Uluslararas liflkiler AD. Lisans: UÜ BF-2001.Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim KOZALI slam Huk.AD. Lisans: Marmara Üniv. lahiyat Fak Doktora: UÜ Sos. Bil. Enst Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih KUMAfi slam Hukuku AD. Lisans: UÜ lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Celil K RAZ Tefsir AD. Lisans: Marmara Üniv. lahiyat Fakültesi Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü-2005.

15 Yrd. Doç. Dr. Figun D NÇER UÜ E itim Fakültesi ngiliz Dili ve E itimi AD. Lisans: UÜ E itim Fakültesi Doktora: Ege Üniversitesi Ed. Fak Yrd. Doç. Dr. Rasim BAfiAK UÜ E itim Fakültesi Resim fl E itimi AD. Lisans: Gazi Üniversitesi E t. Fak Doktora: Indiana University/ ABD Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERO LU UÜ E. Fak. Türkçe E t. AD.Lisans: UÜ Fen Ed. Fak.Türk Dili ve Ed. Böl Doktora: UÜ Sos. Bilimler Ens Yrd. Doç. Dr. Yeliz YAZGAN UÜ E itim Fak. S n f Ö ret. AD. Lisans: UÜ E itim Fakültesi S n f Ö retmenli i Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enst Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar BAYRAKTAR UÜ E itim Fak. Matematik E t. AD. Lisans: Kabartay Balkar Devlet Üniversitesi Doktora: Rostov Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. fiirin AKBULUT UÜ E itim Fak. Müzik E itimi AD. UÜ E t. Fak Sanatta Yet: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.Piyano Anasanat Dal Yrd. Doç. Dr. Asuman YÜKSEL UÜ E itim Fak. Rehb. ve Psik. Dan flmanl k AD. Lisans: Gazi Üniv E itim Fak Doktora: Ank. Üniv. E t. Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. fienay fiah N UÜ E itim Fakültesi Beden E itimi ve Spor Bölümü. Lisans: UÜ E itim Fakültesi Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Zehra ÖZD LEK UÜ E itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö retmenli i. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak. Kimya Böl Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Gülay DURMAZ Eski Türk Edebiyat AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak Doktora: UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü-2003.

16 Yrd. Doç. Dr. Ayflin ÖZÜGÜL Bizans Sanat AD. Lisans: stanbul Üniv. Edebiyat Fak Doktora: TÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Sezer ERDEM Kat hal Fizi i AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Enst Yrd. Doç. Dr. Beyhan ERDEM Fiziko Kimya AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Doktora: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZER UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kat Hal Fizi i AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak. Fizik Böl UÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri ÖCALAN Genel Türk Tarihi AD. Lisans: UÜ lahiyat Fak Doktora: UÜ Sos. Bil. Enst Yrd. Doç. Dr. Emrullah YAfiAR UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Böl. Lisans: UÜ Fen Ed. Fak Doktora: UÜ Fen Bil. Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Murat SEV NÇ UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji AD. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl Doktora: UÜ Fen Bil. Enst Yrd. Doç. Dr. Didem KARACAO LU UÜ Fen Ed.Fakültesi Biyoloji Böl. Lisans: UÜ Fen Edebiyat Fak Doktora: UÜ Fen Bilimleri Ens Yrd. Doç. Dr. Öznur SEVD REN UÜ Hukuk Fak.Ceza ve Ceza Muh. Huk. AD. Lisans: stanbul Üniv. Hukuk Fakültesi Doktora: Köln Üniversitesi / Almanya Yrd. Doç. Dr. Ali Emre ZEYBEKO LU UÜ Hukuk Fak. Genel Kamu Huk. AD. Lisans: st. Üniv. Hukuk Fak Doktora: st. Üniv. Sosyal Bil. Ens

Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler. Prof. Dr. Tahsin YAKUT (Atand ) UÜ T p Fakültesi T bbi Genetik AD. Lisans: UÜ T p Fak.

Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler. Prof. Dr. Tahsin YAKUT (Atand ) UÜ T p Fakültesi T bbi Genetik AD. Lisans: UÜ T p Fak. Prof. Dr. Tahsin YAKUT T bbi Genetik AD. Fak.- 1989. Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Enst.- 2002. Yükselen ve atanan profesör, doçent ve yard mc doçentler Prof. Dr. Fatma Nur KAYA Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler. Prof. Dr. Hakan VURUfiKAN (Atand ) UÜ T p Fakültesi Üroloji

Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler. Prof. Dr. Hakan VURUfiKAN (Atand ) UÜ T p Fakültesi Üroloji Prof. Dr. Hakan VURUfiKAN UÜ T p Fakültesi Üroloji AD. Lisans: stanbul Üniv. stanbul T p Fakültesi- 1991. Fakültesi-1999. Yükselen ve atanan profesör, doçent ve yard mc doçentler Prof. Dr. Haluk Barbaros

Detaylı

11.15-12.00 Genetik (T) Anatomi I (T) Seçmeli Ders (T) Anatomi I (U- Grup I) Medikal Kimya (U)

11.15-12.00 Genetik (T) Anatomi I (T) Seçmeli Ders (T) Anatomi I (U- Grup I) Medikal Kimya (U) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Sınıf Güz Dönemi Ders Programı (Ders Geçme) 8.15-9.00 AİIT I (T) Anatomi I (U- Grup I) 9.15-10.00 Medikal Fizik (T) Anatomi I (T) AİIT I (T) Anatomi I (U- Grup I) 10.15-11.00

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU BİRİM: ZİRAAT FAKÜLTESİ Üyesi Doktora Yüksek Lisans Bitirme si Bahçe Bitkileri 11 7 40 33 Bitki Koruma 5 0 5 5 Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* 2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* Fakülte,YO,MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programları Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Prof. Dr. Serap ÜNSAR

Prof. Dr. Serap ÜNSAR ÜNĐVERSĐTEMĐZDE AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Serap ÜNSAR : Đstanbul Üniversitesi - 1993 YÜKSEK : Đstanbul Üniversitesi - 1996 TIPTA UZMANLIK : Đstanbul Üniversitesi - 2001 YRD.DOÇ. ATANMA :

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Ana Bilim Dalı Program ALES Puan Türü Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu UNİP

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ : İstanbul Üniversitesi-1997 : Gazi Üniversitesi-2006 YRD.DOÇ. ATANMA : 2010 DOÇENTLĠK : 2012 Üniversitemiz DiĢ Hekimliği Fakültesi

Detaylı

A.K.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (1A)

A.K.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (1A) 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (1A) 08.30-09.20 Anatomi II Yabancı Dil II 09.30-10.20 Anatomi II Anatomi II Yabancı Dil II Histoloji I AİİT II 10.30-11.20 Anatomi II Yabancı Dil II Histoloji I

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 96231259-700-1400262127 Konu : Deneme Veritabanları Duyurusu 09.12.2014 DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemizde deneme

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

T.C. Atatürk Üniversitesi

T.C. Atatürk Üniversitesi T.C. Atatürk Üniversitesi 24.01.2011 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2010-2011 Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarına 1.Yerleştirme Sonuçları Ağız- Diş-Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi - Doktora Ağız- Diş-Çene

Detaylı

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU : İstanbul Üniversitesi-1998 : Trakya Üniversitesi-2004 YRD.DOÇ. ATANMA : 2008 DOÇENTLĠK : 2012 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ortopedi

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES Yatay Geçiş Yatay Geçiş ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI Veteriner Terminoloji Histoloji I (U) 1. grup Histoloji I (U) 2. grup Histoloji I (T) Medikal

Detaylı

ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı. Anabilim Dalı/ Sanat Dalı. Bilim Dalı/ Sanat Dalı

ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı. Anabilim Dalı/ Sanat Dalı. Bilim Dalı/ Sanat Dalı Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı Genel

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 3 ALMAN

Detaylı

VETERİNER FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ANABİLİM DALI DERSİN DERSİN ADI ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

VETERİNER FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ANABİLİM DALI DERSİN DERSİN ADI ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI VETERİNER FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ANABİLİM DALI DERSİN DERSİN ADI ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI KODU ANATOMİ VET 101 ANATOMİ-I 13110100 ALİ İHSAN DEMİRCİ 14110005 ESRA AYDIN

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 VETERİNER ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ECZACILIK ANABİLİM DALLARI

Detaylı

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler.

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler. Öğretim Kurumu ve Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Kontenjanı Doktora Kontenjanı Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri (Tükçe) 2 Bahçe Bitkileri Bilgisayar (İngilizce)

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 0 ORGANİK TARIM 0 8 PAZARLAMA TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 8 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU Toplam Öğrenci Sayısı : 8 BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I VİZE SINAV PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I VİZE SINAV PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I VİZE SINAV PROGRAMI Öğretim Elemanının Unvanı, Adı ve Soyadı Sınav Yapılacak Birim ve Derslik

Detaylı

AKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1.SINIF DERS PROGRAMI. Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

AKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1.SINIF DERS PROGRAMI. Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma AKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1.SINIF DERS PROGRAMI Anatomi Anatomi Anatomi Medikal Biyoloji Zooloji Seçmeli Ders Anatomi Anatomi Anatomi Medikal Biyoloji Zooloji A.İ.İ.T-

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

K.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

K.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI ATATÜRK İLKE VE MEDİKAL FİZİK (T) 8.45-9. İNKİLAP TARİHİ I (T) 11.45-12. 13.45-14. 14.45-15. 15.45-16. 16.45-17. ANATOMİ I (T) ANATOMİ I (T) ANATOMİ I (T) VETERİNER HEKİMLİĞİ

Detaylı

Ağız Diş Çene Hast. ve 03.02.2016 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DERSHANESİ -1

Ağız Diş Çene Hast. ve 03.02.2016 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DERSHANESİ -1 Ağız Diş Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Ağız Diş Çene Cerrahisi (Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş) Doktora Programı FIRAS MOHSEN 1,000 x 0,00 0,00 x 0,00 71,00 x 0,00 0,00 x 1,00 0,000 Aday Ağız Diş Çene Hast.

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

* : Arasınavlar ilgili sınıflarda ve veya öğrenci uygulama laboratuvarları yada okuma salonunda yapılacaktır.

* : Arasınavlar ilgili sınıflarda ve veya öğrenci uygulama laboratuvarları yada okuma salonunda yapılacaktır. 1. SINIF Adı Şekli Saati Yeri * süresi gözetmeni 1.2.01 Anatomi II (A Yard.Doç.Dr.Aydın ALAN 05.04.2016 Yazılı, test 10.00 1. sınıf dersliği 1 saat 1.2.01 Anatomi II (B Prof.Dr.Ayhan DÜZLER 05.04.2016

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki ANKARA ÜNİVERSİTESİ / DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 23.12.2016-06.01.2017 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=55361

Detaylı

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri İnönü Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri Üniversite Bölüm Ö.L L Y.L D Dicle Adalet 2 Süleyman Demirel Adalet 3 Bülent Ecevit Ağırlama Hizmetleri 2 Kırıkkale Ağız Diş Çene Hastalıkları

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 436 İktisat 43 Tüm İktisat (İ.Ö) 43 Tüm Maliye 36 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. Maliye (İ.Ö) 36 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. 10 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler

Detaylı

2016-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2016-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 53,21788 53,21788 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1. SINIF, 1. YARIYIL 08:30-09:15 HİSTOLOJİ I MEDİKAL BİYOLOJİ BİLGİSAYAR FİZYOLOJİ I 09:25-10:10 HİSTOLOJİ I MEDİKAL BİYOLOJİ BİLGİSAYAR FİZYOLOJİ I TÜRK DİLİ I MEDİKAL KİMYA FİZYOLOJİ I İYİ VETERİNER

Detaylı

08 00-08 45 09 00-09 45 10 00-1045 11 00-1145 13 00-13 45 14 00-1445 15 00-15 45 16 00-16 45 1A. Anatomi II (U) Anfi 4 1B.

08 00-08 45 09 00-09 45 10 00-1045 11 00-1145 13 00-13 45 14 00-1445 15 00-15 45 16 00-16 45 1A. Anatomi II (U) Anfi 4 1B. PAZARTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI VE PROGRAMDAKİ DERSLERİN VERİLECEĞİ DERSLİKLER Anatomi II Histoloji II Histoloji II (U)

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 55,82666 55,82666 100111043 Abant İzzet Baysal

Detaylı

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI 1. SINIF

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI 1. SINIF T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2017-2018 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI 1. SINIF Pazartesi Medikal Botanik (T) Doç. Dr. Ş.E. Hişmioğulları Derslik-1 Anatomi (T) Prof. Dr. H. Atalgın Derslik-1

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 55 İktisat 5 Tüm İktisat (İÖ) 3 Tüm Maliye 5 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları Maliye (İ.Ö) 3 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DERSLERİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DERSLERİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DERSLERİ 1. SINIF I. YARIYIL Adı Teorik Pratik Kredi AKTS TÜD101 Türk Dili I 2-2 1 AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2-2 1 YAD101 İngilizce

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü KAFKAS ÜNİVERSİTESİ D36-FARABİ-01 Doç. Dr. Onur ATAKİŞİ Tel: 0474 5 11 57-0474 5 11 50..56 ( 1117) Faks: 0474 5 11 61 E-Posta : farabi@kafkas.edu.tr ATATÜRK

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF Protetik Diş Tedavisi T101 Prof. Dr. Bülent Kesim Protetik Diş Tedavisi K.Ö.U. T102 Prof. Dr. Bülent Kesim Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL

Detaylı

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki ANKARA ÜNİVERSİTESİ / DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 23.12.2016-06.01.2017 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=55361

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Sayfa 1 / 2

CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Sayfa 1 / 2 CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim lar n ve Puanlar Listesi (Tablo 4) n Ad Puan Türü Yerle en Aday 102510186 p Fakültesi MF-3 175 175 469,362 485,367 459,786 467,936 itim Fakültesi 102510017

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YAN DAL LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI YAN DAL LİSANS PROGRAMI KONTENJANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YAN DAL LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI YAN DAL LİSANS PROGRAMI KONTENJANI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 5 İktisat 3 Tüm İktasit (İÖ) Tüm Maliye 3 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. Maliye (İÖ)

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları* Öğretim Süresi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları* Öğretim Süresi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim

Detaylı

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki EGE ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ / BESLENME VE DİYETETİK EGE ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÜROLOJİ ANABİLİM EGE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR DÖNEMİ Final Sınavı Programı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR DÖNEMİ Final Sınavı Programı 02.06.2017 01.06.2017 31.05.2017 30.05.2017 29.05.2017 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR DÖNEMİ Final Sınavı Programı Farmakoloji-II 10.15-11.00 Rekombinant DNA Teknol. 13.15-14.00 Histoloji-II 14.15-15.00

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSTESİ Ç.Ü.Arkeoloji Türü/ Gülseven ATAŞLI Çukurova Ekonometri 1.sınıf/1.yarıyıl 2016 TM-3/ 305,20987 TM-3/ 258,05974 Binnur ÇABUK Dokuz Eylül Almanca Öğrt. 1.sınıf/1.yarıyıl 2016 TM-3/

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS MUAFİYET SONUÇLARI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS MUAFİYET SONUÇLARI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS MUAFİYET SONUÇLARI Eyüp Han ÇELİK in muaf olduğu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BB Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

1 Kamu Yönetimi. Uluslararası İlişkiler

1 Kamu Yönetimi. Uluslararası İlişkiler ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 5 İktisat İktisat (İ.Ö) Maliye Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. Maliye (İ.Ö) Tüm İkt.

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara

Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara Yükseköğretim Kurulu Karar Tarihi Program Adı Mezunlarına Verilen Unvanlar 31.01.1984 Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara Tekniker

Detaylı

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler 2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler Anabilimdalı Adı Sayı En Küçük Öyp Puanı En Büyük Öyp Puanı AHŞAP YAPILAR VE RESTORASYON ANABİLİM DALI 1 83,116 83,116 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Afyon Kocatepe Üniversitesi 100411058 Çocuk Cerrahisi 5 K 1 - - Ahi Evran Üniversitesi 100611038 Acil Tıp 4 K 1 - - 100611047 Genel Cerrahi

Detaylı