EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI"

Transkript

1 EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş çevresi 47 cm. olarak ölçülüyor. Bu çocuğun büyüme durumu aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? A) Normal büyüme B) Hafif malnütrisyon C) Orta derece malnütrisyon D) Ağır malnütrisyon E) Obezite Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 101 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 1 Sayfa : 1131 Tablo Referans : Nelson Sayfa : 32 Tablo Aşağıdakilerden hangisi D vitamini fazlalığının bulgularından biri değildir? A) Hiperkalsemi B) Hipotoni C) Konstipasyon D) İrritabilite E) Oligüri Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : Sayfa : 24 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 52 Sayfa : 1936 İpucu Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde hiyalin membran hastalığının gelişmesinde rol oynayan risk faktörlerinden biridir? A) Postmatür bebek B) Diyabetik anne bebeği C) Erken membran rüptürü D) Hipertansif anne bebeği E) Kız cinsiyet Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 30 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 15 Sayfa : 1218 Tablo Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi fetal alkol sendromunun bulgularından birisi değildir? A) Organomegali B) Fasial anomaliler C) Kalp defektleri D) Mental retardasyon E) Gelişme geriliği Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 87 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 113 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 17 Sayfa : 1246 Soru : 21 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Hidrops fetalis saptanan yenidoğan bir bebekte aşağıdaki enfeksiyon etkenlerinden hangisi düşünülmemelidir? A) Sitomegalovirus B) İnsan immün yetmezlik virüsü C) Parvovirus D) Rubella E) Toksoplazmozis gondii

2 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 48 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 40 Tablo Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 91 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : Özet Sayfa : 453 Özet Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 602 Tablo Yirmibeş yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 38 gestasyon haftalık olarak 3200 gram tartı ile doğan bebek postnatal 3. gününde hematemez ve yaygın deri kanamaları ile başvuruyor. Kanama diyatezine ait testlerden trombosit sayısı /mm3, protrombin zamanı 2 dakika aktive parsiyel tromboplastin zamanı 35 saniye ve kanama zamanı 2 dakika olarak bulunuyor. Bu bebekte en olası tanı hangisidir? A) Hemofili A B) Faktör VII eksikliği C) Yenidoğanın hemorajik hastalığı D) Faktör XIII eksikliği E) Dissemine intravasküler koagülasyon Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 46 Tablo Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 439 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1661 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 55 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 5 Sayfa : 1729 Tablo 107. Lumbar ponksiyon aşağıdaki durumların hangisinde kontrendikedir? A) İntrakranial yer kaplayan lezyon kuşkusu B) Menenjit C) Demyelinizan hastalıklar D) Hodgkin dışı lenfoma E) Ensefalit Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 93 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 20 Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 5 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 240 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1980 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 55 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 6 Sayfa : 2218 Soru : 154 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi meningokoksik sepsiste kötü prognoz kriterlerinden biridir? A) Lökositoz B) Hiponatremi C) Pnömoni D) Trombositopeni E) Artrit Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 62 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : Özet Sayfa : 385 Özet Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdaki bakterilerden hangisi çocukluk döneminde görülen osteomiyelite en sık neden olur? A) Klebsiella pneumoniae B) Streptococcus pyogenes C) Streptococcus pneumoniae D) Heamophilus influenza E) Staphyloccus aureus

3 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 60 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 17 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 2297 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 27 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 5 Sayfa : 2176 Soru : 7 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Altı aylık, sağlıklı bir bebek 2 gündür devam eden ateş nedeniyle acil servise getiriliyor. Öyküsünden, aynı günün sabahı götürüldüğü sağlık ocağında vücut sıcaklığının normale döndüğü ve bundan 2 saat sonra yaygın makülopapüler döküntü ortaya çıktığı öğreniliyor. Fizik muayenede enanteminin kaybolduğu ve başka patolojik bulgularının olmadığı belirleniyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızamık B) Kızamıkçık C) Su çiçeği D) Roseola infantum E) İlaç erupsiyonu Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 57 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 28 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 51 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 22 Sayfa : 407 Soru : 20 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdakilerin hangisinde bir doğumsal metabolik hastalık kendisine ait olmayan klinik bulguyla birlikte verilmiştir? Hastalık Bulgu A) Galaktozemi Katarakt B) Peroksizomal hastalık Dismorfik yüz görünümü C) Sistinozis Hipertiroidi D) Mitokondriyal hastalıklar Kardiyomyopati E) Tirozinemi Siroz Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 15 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 76 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 57 Sayfa : 1446 Soru : 25 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 58 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 55 Sayfa : 1427 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 56 Sayfa : 1436 Tablo Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Glutene duyarlı enteropati tanısı için en güvenilir tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnce bağırsak biyopsisi B) Serum Ig A düzeyi tayini C) D-Ksiloz testi D) İnce bağırsak grafisi E) Serum kompleman düzeyi tayini Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 31 Sayfa : 1848 Soru : 3 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi küçük ventriküler septal defektin komplikasyonlarından biridir? A) Pulmoner hipertansiyon B) Bakteriyel endokardit C) Persistan kalp yetmezliği D) Serebral tromboz E) Aort kapak prolapsusuna ikincil aort yetmezliği

4 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 59 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 27 Sayfa : 1298 İpucu Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Prematüre bebeklerde en sık görülen kardiyak patoloji aşağıdakilerden hangisidir? A) Ventriküler septal defekt B) Triküspit atrezisi C) Büyük arterlerin transpozisyonu D) Aort stenozu E) Patent duktus arteriyozus Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 61 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 25 Sayfa : 1289 Soru : 42 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1511 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Aşağıdaki faktörlerden hangisinin eksikliğinde protrombin zamanı uzar? A) Faktör VIII B) Faktör IX C) Faktör X D) Faktör XI E) Faktör XII Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 46 Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 91 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 45 (İstanbul) Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 5 Sayfa : 1729 Tablo Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Derin ven trombozu tanısı konulan 12 yaşındaki bir çocukta, tromboza eğilim yaratan herediter risk faktörleri aranırken, aşağıdaki laboratuar testlerinden hangisi yapılmalıdır? A) Ferritin düzeyi tayini B) Faktör V Leiden mutasyonu C) Parsiyal tromboplastin zamanı tayini D) Plazma sistin düzeyi tayini E) Serum lipid profili Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Jinekoloji Sayfa : 43 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 51 ve 52 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 35 Sayfa : 1349 Soru : 66 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1664 ve Aşağıdakilerden hangisi Turner sendromunun bulgularından biridir? A) Gonadotropinlerde azalma B) Pulmoner stenoz C) Boy kısalığı D) 46 XX kromozom yapısı E) Kubitus varus Referans : KLİNİSYEN Pediatri Cilt : 1 Sayfa : 84 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Endokrin Sayfa : 40 ve 41 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 2 Sayfa : 1482 Tablo Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Üç yaşında bir kız çocukta sekonder seks karakterlerinin geliştiği ve vajinal kanama olduğu saptanıyor. İskelet sisteminde poliostotik fibroz displazi ve karın derisinde hiperpigmente lekelerin gözlendiği bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çölyak hastalığı

5 B) Peutz-Jeghers sendromu C) Panhipopituitarizm D) McCune Albright sendromu E) Konjenital adrenal hiperplazi Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 98 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Endokrin Sayfa : 43 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 18 Sayfa : 876 Soru : 8 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1867 ve Çocuklarda karaciğer transplantasyonu en sık aşağıdaki hastalıkların hangisinde yapılır? A) Konjenital hepatik fibrozis B) Kistik Fibrozis C) Otoimmün hepatit D) Biliyer atrezi E) Wilson hastalığı Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 56 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 120 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 19 Sayfa : 2119 Soru : 68 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1349 Tablo : ay-6yaş arasındaki çocuklarda bağırsak obstruksiyonuna en sık aşağıdakilerden hangisi neden olur? A) İntususepsiyon B) İleal atrezi C) Duodenal atrezi D) Malignansiler E) Kronik intestinal psödoobsrüksiyon Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 103 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 9 Sayfa : 2254 Soru : 12 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi eozinofiliye neden olan durumlardan biri değildir? A) Alerjik rinit B) Askaris enfeksiyonları C) Löffler sendromu D) İlaçlara hipersensitivite E) Escherichia Coli enfeksiyonları Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 39 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 433 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 51 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : Özet Sayfa : 387 Özet Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Dört yaşındaki bir çocuk büyüme geriliği ve sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle hastaneye getiriliyor. Yapılan fizik muayenede nazal polipler ve rektal prolapsus saptanıyor. Bu çocukta öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Yabancı cisim aspirasyonu B) Fallot tetralojisi C) Gastroözefageal reflü D) Kistik Fibrozis E) Kartagener sendromu Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 34 ve 41 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 217 ve 222 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 21 Sayfa : 1265 Soru : 9

6 123. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde lökotrien antagonisti ilaçlar kullanılır? A) Astım B) Hipereozinofilik sendrom C) Atopik dermatit D) İlaç alerjisi E) Gıda alerjisi Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 45 ve 47 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 227 ve 229 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 44 Sayfa : 1075 Soru : Aşağıdakilerden hangisi, çocukluk çağı idiyopatik nefrotik sendromun sık görülen bulgusudur? A) Makroskopik hematüri B) Masif proteinüri C) Hipertansiyon D) Artrit E) Azalmış C3 düzeyi Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 23 ve 27 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 514 ve 518 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 41 Sayfa : 1894 Soru : 14 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1755 ve Akut glomerülonefrit tanısı alan ve renal yetmezlik bulguları olan bir hastada hipertansiyon ve hiperkalemi varlığında en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) ACE inhibitörleri B) Aldakton C) Tiazidler D) Akut diyaliz E) İntravenöz insülin ve furosemid tedavisi Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 16, 18 ve 43 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 507, 509 ve 534 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 41 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 40 Sayfa : 1884 İpucu 126. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin prekonsepsiyonel dönemin iki ay öncesinden kullanılmaya başlanması, bebeklerde lumbosakral bölgede meningomyelosel gelişme riskini azaltır? A) Vitamin K B) Vitamin B12 C) Folik asit D) Vitamin A E) Vitamin C Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 62 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 4 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 333 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 34 Sayfa : 739 Tablo Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Dirençli epileptik nöbetleri, infantil spazmı ve mental retardasyonu olan; bilgisayarlı tomografide periventriküler bölgede kalsifikasyon görülen bir çocuğun yüzünde adenoma sebaseum, vücudunda 5 adet hiperpigmente deri lezyonu saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nörofibramatoz Tip 1 B) Tübero skleroz C) Ataksi telenjiektazi

7 D) Nörofibramatoz Tip 2 E) Sturge-Weber hastalığı Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 77 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 347 ve 348 Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 54 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 296 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 17 Sayfa : 867 Soru : Herediter retinoblastomu olan ve tamamen iyileşen bir çocukta, retinoblastoma ikincil olarak aşağıdakilerden hangisinin gelişme riski en yüksektir? A) Rabdomyosarkom B) Willms tümörü C) Hodgkin dışı lenfoma D) Fibroadenom E) Osteosarkom Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 76 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 464 Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 57 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 107 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 18 Sayfa : 875 Soru : Sağ orbital propitozis, periorbital ekimoz ve opsomyoklonik kasılmalar nedeniyle getirilen 2 yaşındaki bir kız çocukta öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Nöroblastom B) Viral ensefalit C) Myasthenia Gravis D) Rabdomyosarkom E) Langerhans hücreli histiyositoz Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 69 ve 71 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 457 ve 459 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 137 Sayfa : 1361 Soru : Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde, moleküler genetik yapıda üçlü nükleotid dizisinin tekrarı artmıştır? A) Duchenne muskuler distrofi B) Fragil X sendromu C) Osteogenezis imperfekta Tip II D) Akondroplazi E) Vitamin D ye dirençli rikets Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 80 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi konstriktif perikarditte görülen fizik muayene bulgularından biri değildir? A) Kussmaul belirtisi B) Juguler ven dolgunlugu C) Hepatomegali D) Periferik ödem E) Akciğerlerin bazalinde krepitan raller Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 83 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 24, 25 ve 83 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 26 Sayfa : 1294 Tablo 132. Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliğinde görülen fizyolojik kompansasyon mekanizmalarından biri değildir?

8 A) Su ve tuz tutulumu B) Miykardiyal hipertrofi C) Deride, splanknik ve renovasküler yatakta vazokonstrisiyon D) Alt ekstremite venlerinde venokonstriksiyon E) Sempatik stimülasyon Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : Diş çekimi planlanan bir hastada, aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı enfektif endokardit gelişme riskini artırır? A) Kalıcı kalp pili B) Regürjitasyonsuz mitral valv prolapsusu C) Aort koarktasyonu D) İki yıl önce geçirilmiş ventriküler septal defekt onarımı E) Geçirilmiş koroner bypass ameliyatı Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 77 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 67 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 17 Sayfa : 1791 Soru : Yirmi yıldır sigara için 65 yaşında bir erkek hastanın akut bakteriyal pnömoni nedeniyle aldığı 10 günlük antibiyotik tedavisi sonrası ateş, öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri tamamen kayboluyor. Tedavi bitiminden 8 hafta sonra çekilen PA akciğer grafisinde hastalığın başlangıcında rastlanan infiltrasyonun hala devam ettiği gözleniyor. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) On gün daha antibiyotik tedavisine devam edilmesi B) Hatanın ilaçsız 4 hafta daha izlenip, izlem amacıyla yeni bir akciğer grafisi çekilmesi C) Akciğerin perfüzyon/ventilasyon sintigrafisinin çekilmesi D) Akciğer tübekülozu açısından tarama testlerinin yapılması E) Toraksın bilgisayarlı tomografisinin çekilmesi Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 24 Sayfa : 1826 Tablo Referans : Cecil Sayfa : Ön mediastende kitle saptanan bir hastada, aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en düşüktür? A) Nörojenik tümörler B) Lenfoma C) Timoma D) Retrosternal guatr E) Teratom Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 56 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 69 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 6 Sayfa : 2207 Soru : Otuzbeş yaşında bir erkek hasta nefes darlığı, öksürük ve sağ yan ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Öyküsünden bir hafta önce kayak yaparken sağ bacağının kırıldığı ve traksiyon yapıldıktan sonra alçıya alındığı öğreniliyor. Arteriyal kan gazları PaO2 50 mmhg, PaCO2 30 mmhg, ph 7.45 olarak bulunuyor. Elektrokardiyografide D1 de S dalgası, D3 de Q dalgası ve T dalgası negatifliği saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akut koroner sendrom B) Perikardit C) Pulmoner tromboemboli D) Pnömotoraks E) Unilateral pulmoner ödem Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 48 ve 49 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 23 Sayfa : 1820 Soru : 17

9 137. Aşağıdakilerin hangisinde gözlenen klinik tabloyu, hatalığın etkeni olan bakterinin ekzotoksini oluşturmaz? A) Stafilokokkal besin zehirlemesi B) Mikoplazma pnomonisi C) Kolera D) Tetanoz E) Boğmaca Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 21 ve 22 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 4 Sayfa : 296 Tablo 138. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisiyle gelişen bir enfesiyon hastalığının tedavisinde ampisiline sulbaktam eklenmesi yarar sağlamaz? A) Streptococus pyogenes B) Moraxella kataralis C) Escherichia coli D) Bacteroides fragilis E) Staphylococcus aureus Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 36 ve 48 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 6 Sayfa : 308 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 6 Sayfa : 309 Soru : HBsAg ve HBeAg taşıyıcısı olduğu bilinen bir hastadan kan aldıktan sonra enjeksiyon iğnesini eline batıran bir sağlık personeli daha önceden 3 doz hepatit B aşısı olduğunu belirtiyor. Laboratuar incelemelerinde anti HBs antikor titresi 5 miu/ml olarak saptanıyor. Bu sağlık personeline uygulanması gereken önlemler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Antikor titresi yeterli olduğu için ilave önleme gerek yoktur B) Tek doz hepatit B aşısı yapılmalıdır C) 0.06 ml/kg hepatit B hiperimmünoglobulin yapılmalıdır D) Tek doz hepatit B aşısı ve beraberinde 0.06 ml/kg hepatit B hiperimmünoglobulin yapılmalıdır E) Birer ay arayla 3 doz hepatit B aşısı yapılmalıdır Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 48 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 61 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : Özet Sayfa : 452 Özet 140. On altı yıldır tip I diabetes mellitus tanısıyla izlenen 26 yaşında bir hastanın kan basıncı 135/85 mmhg, mikroalbüminüri düzeyi 75 mg/gün, BUN düzeyi 18 mg/dl, serum kreatinin düzeyi 0.9 mg/dl ve HbAIC düzeyi %9.2 olarak saptanıyor. Hastanın sabah ve akşam NPH ve regüler insülin karışımı kullandığı öğreniliyor. Bu hasta diyabetik nefropatinin hangi dönemindedir? A) Hiperfiltrasyon dönemi B) Normoalbüminüri dönemi C) Mikroalbüminüri dönemi D) Nefrotik sendrom dönemi E) Kronik böbrek yetmezliği dönemi Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 54 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 54 Sayfa : 1952 Soru : Önceki (140) numaralı soruda sözü edilen hastada uygulanacak aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisinin diyabetik nefropatinin prognozu açısından değeri yoktur? A) Multipl insülin enjeksiyonu ile sıkı glisemik kontrolün sağlanması B) Protein alımının 0,8 g/kg/gün olacak şekilde azaltılması C) ACE inhibitörlerinin kullanımı D) Dislipidemi tedavisi E) Aspirin kullanımı

10 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 54 Sayfa : 1953 Soru : 41 Referans : Cecil 22. Baskı Sayfa: Sekonder amenore tanısıyla takip edilen 23 yaşında bir kadın hastanın serum prolaktin düzeyi 127 ng/ml olarak bulunuyor. Magnetik rezonans görüntülemede hipofizde 7 mm lik adenom saptanıyor. Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bromokriptin tedavisi B) Östrojen-progesterondan oluşan siklik tedavisi C) Transsfenoidal mikrocerrahi D) Transfrontal cerrahi E) Işın tedavisi Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 13 ve 14 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Endokrin Sayfa : 50 ve 51 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 37 Sayfa : 1050 Soru : On iki yıl önce diffüz sistemik skleroz tanısı almış 47 yaşındaki bir hasta şiddetli pirozis, regürjitasyon ve son 1 yıldır devam eden disfaji şikayetleriyle başvuruyor. Üst sindirim sistemi endoskopisinde distal özofagusta lümeni çepeçevre saran ülserler saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi hastadaki bu duruma yol açan nedenlerden biri olabilir? A) Mide boşalmasının hızlanması B) Özofagus düz kaslarında hipokontraktilite C) Alt özofagus sfinkter basıncının 15 mmhg den yüksek olması D) Visseral duyarlılık kaybı E) Alt özofagus sfinkter relaksasyon bozukluğu Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 7 Sayfa : 37 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 48 Sayfa : 1915 Soru : Aşağıdakilerden hangisi kronik karaciğer hastalığında hepatik ensefalopati gelişimini kolaylaştıran faktörlerden biri değildir? A) Özofagus varis kanaması B) Konstipasyon C) Aşırı proteinli diyet D) Sedatif ilaç kullanımı E) Laktuloz kullanımı Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 87 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 119 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 33 Sayfa : 1324 İpucu 145. Warfarin kullanmakta olan hasta akut gastrointestinal kanama ile getiriliyor. INR: 5 bulunan bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) İntravenöz K vitamini B) Taze domuş plazma transfüzyonu C) İntramusküler K vitamini D) Trombosit süspansiyonu transfüzyonu E) Tam kan transfüzyonu Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 66 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 5 Sayfa : 1734 Soru : Ortalama eritrosit hacmi (MCV) fl olan anemik bir hastada, aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmemelidir? A) Pernisiyöz anemi B) Miyelodisplastik sendrom C) Talasemi

11 D) Kronik karaciğer yetmezliği E) Hipotiroidi Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 9 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 6 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 2 Sayfa : 1702 İpucu 147. Aşağıdak vaskülitik sendromlardan hangisi, hem arteryal hem de venöz sistemi ve her çaptaki damarı tutabilmesiyle, diğer vaskülitlerden farklıdır? A) Kriyoglobulinemik vaskülit B) Klasik poliarteritis nodosa C) Romatoid vaskülit D) Behçet Hastalığı E) Kaw asaki hastalığı Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 7 Sayfa : 30 ve Normal renal fonsiyonu olan bir erişkinde, glomerüler ultrafiltrat en çok aşağıdakilerin hangisinde reabsorbe olur? A) Proksimal tübül B) Henle kulpunun inen kısmı C) Henle kulpunun çıkan kısmı D) Distal tübül E) Toplayıcı kanallar Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 4 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 33 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 5 Sayfa : 195 Soru : 6 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Aşağıdaki durumların hangisinde hematüri görülme olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür? A) Amiloidoz B) Membranoproliferatif glomerülonefrit C) Analjezik nefropatisi D) Renal ven trombozu E) Alport sedromu Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 10 ve 44 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 41 Sayfa : 1891 Soru : Aşağıdakilerin hangisinde radyolojik olarak görüntülenen böbreklerin büyük olması beklenmez? A) Polikistik böbrek B) Akut renal ven trombozu C) Lösemi infiltrasyonu D) Amiloidoz E) Hipertansif nefropati Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 39 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 42 Sayfa : 1899 Soru : Aşağıdakilerden hangisi özofagusa belirgin bası yapar? A) Aorta ascendens B) Pulmoner arter C) Vertebral lezyonlar D) Sol atrium E) Sağ ventrikül Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 51

12 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 9 Sayfa : 42 Soru : 6 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : 182 ve Aşağıdaki tabloda sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırma ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir Sigara Sigara Toplam İçen İçmeyen Akciğer Kanseri Olan Akciğer Kanseri Olmayan Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu çalışma vaka kontrol tipi bir araştırmadır. B) Sigara içen kişilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı %80 dir. C) Akciğer kanseri olmayan gruptakilerin %40 ı sigara içmektedir. D) Akciğer kanserli hastalar grubunda sigara içenlerin oranı, akciğer kanseri olmayan grubundakinin iki katıdır. E) Bu tür bir araştırmada akciğer kanseri olmayanlar grubu yaş, cinsiyet gibi özellikler bakımından akciğer kanserili hastalar grubuyla benzer olacak biçimde seçilmelidir. Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 73 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi bebek ölüm hızını verir? A) Bir yıl içinde 0-28 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı x 1000 B) Bir yıl içinde günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı x 1000 C) Bir yıl içinde 0-7 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı X 1000 D) Bir yıl içinde günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki ölü doğum sayısı x 1000 E) Bir yıl içinde 0-7 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki ölü doğum sayısı x 1000 Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 69 ve 70 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 3 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 8 Sayfa : 2248 Soru : Aşağıdakilerden hangisi deliryuma yol açan durumlardan biri değildir? A) Kardiyak aritmi B) Elektrolit denge bozukluğu C) Post-travmatik stres bozukluğu D) Hiperparatiroidi E) Tiamin yetersizliği Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 134 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 409 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 7 Sayfa : 2230 Soru : Yetmiş yaşında bir erkek hasta, 4 gün içinde yavaşça ilerleyerek yerleşen simetrik bir kuadriparezi nedeniyle getiriliyor. Duyu muayenesi normal olan hastanın refleksleri alınamıyor ve iki yanlı fasiyal parezisi olduğu saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gullian-barre sendromu B) Servikal medulla basısı C) Pons hematomu D) Atlanto axial subluksasyon E) Baziler arter trombozu Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 46 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 288 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 6 Sayfa : 2192 Soru : Elli altı yaşındaki bir erkek hasta, son 3 aydır devam eden yürüme güçlüğü şikayetiyle başvuruyor. Nörolojik muayenede, sol alt ekstremitede pozisyon duyurusunda azalma saptanıyor. Romberg testi pozitif olan hastanın öyküsünden 2 yıl önce peptik ülser nedeniyle gastrektomi ameliyatı geçirdiği öğreniliyor.

13 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dar spinal kanal B) İntradural-ekstramedüller tümör C) Subakut kombine dejenerasyon D) Tabes dorsalis E) Spinal musküler atrofi Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 56 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 299 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi immobilizasyona ikincil olarak gelişmez? A) Kas gücünde azalma B) Eklem laksitesi C) Osteoporoz D) Postural hipotansiyon E) Konstipasyon Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 12 Sayfa : 1198 Soru : Dupuytren kontraktürünü aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar? A) Dijital stenozan tenovajinit B) Metakarpofalangeal eklemlerde hiperekstansiyon, PİP ve DİP eklemlerde fleksiyon deformitesi C) Metakarpofalengeal eklemlerde kontraktür D) Proksimal interfalangeal eklemlerde hiperekstansiyon kontraktürü E) Palmar fasyanın fibrozisine bağlı dijital fleksiyon kontraktürü Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 163 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 384 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 43 Sayfa : 1901 Soru : 2 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Nikolski belirtisi, aşağıdaki hastalıklardan hangisine tanı koymada yardımcı bir bulgudur? A) Pemfigus vulgaris B) Dermatitis herpetiformis C) Çocukluk çağının kronik büllöz dermatozu D) Akkiz epidermolizis bulloza E) Stevens-Johnson sendromu Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 15 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 138 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 3 Sayfa : 2163 İpucu 160. Aşağıdakilerden hangisi büllöz pemfigoid için yanlıştır? A) Lezyonlar eritemli yüzey üzerinde büller şeklinde görülür B) Vakaların %50 sinde IgE yüksekliği vardır C) Lezyonlar kesinlikle malignleşmez D) Streroidlerin tedavide yeri yoktur E) Subepidermal bül görülür Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 16 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 159 ve Hipovolemik şoktaki bir hastanın ilk resüsitasyonu için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? A) Hipertonik NaCl B) Albümin C) 0 Rh(-) eritrosit süspansiyonu D) Ringer laktat

14 E) %10 luk Dekstroz Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 7 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 9 ve 19 (İstanbul) Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 3 Sayfa : 1989 Soru : Enteral beslenme solüsyonlarında bulunan aşağıdaki maddelerden hangisi Kupffer hücrelerinden TNF, IL- 1 salınımını ve prostaglandin E 2 üretimini arttırır? A) Omega Yağ Asitleri B) Fruktoz C) Dallanmış zincirli aminoasitler D) Potasyum E) İnsülin Yanlış sorulmuş bir soru... Doğru bir soru olsa bile psikopat ruh haliyle hazırlanmış bir soru. Schwartz 2005 ten kelime kelime çevirmişler ama galiba İngilizceleri yetmediği için azaltır yerine arttırır şeklinde çevirebilmişler. Böyle bir soruyu sormanın ne tür bir eleme seçme değeri olabilir ki...? Referans : Schw artz Textbook of Surgery Sayfa : Araç dışı trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye getirilen 25 yaşında bir erkek hastanın nörolojik değerlendirme bulguları şöyledir: Göz açma yok, sözlü uyaranlara anlamsız yanıt veriyor ve motor cevabı ekstensör yanıt olarak alınıyor. Bu hastada, Glasgow Koma Skoru kaçtır? A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 11 Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 61 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 56 Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 105 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 330 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 7 Sayfa : 2017 Tablo 164. Hastanede yatan hastalarda hiperkalseminin en sık görüen nedeni aşağıdakilerden hangisidr? A) Hiperparatiroidi B) Malign Hastalıklar C) Sarkoidoz D) Kemiğin Paget Hastalığı E) VIPoma Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 81 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 41 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 149 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 93 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 11 Sayfa : 2044 Soru : Aşağıdakilerden hangisi akut respiratuvar distres sendromunun kriterlerinden biri değildir? A) İnfiltrasyon B) CO 2 retansiyonu C) PaO 2 / FiO 2 oranının mmHg arasında olması D) Pulmoner arter kama basınıcın 18mmHg nin altında olması E) Sağ Kalp yetmezliği bulgularının yokluğu Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 46

15 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 19 Sayfa : 1821 Soru : 18 Referans : Schw artz Sayfa : 344 Referans : Sabiston Sayfa : Altmış beş yaşındaki bir erkek hastada, sol tiroid lobunda 4cm büyüklüğünde soliter bir nodül saptanıyor. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde papiller tiroid kanseri olduğu anlaşılıyor. Bu hasta için en uygun primer tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilateral subtotal tiroidektomi B) Sol total tiroid lobektomi C) Tümör tarafına total, karşı tarafa subtotal tiroidektomi D) Radyoaktif iyot tedavisi E) Total tiroidektomi Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 72 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 34 ve 35 (İstanbul) Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 33 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 10 Sayfa : 2036 İpucu 167. Genç kızlarda en sık görülen benign meme lezyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Fibroadenom B) Cystosarcoma phylloides C) Fibrokistik değişiklik D) Adenosiz E) Yağ nekrozu Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 6 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 10 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 110 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 9 Sayfa : 2030 Soru : 40 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Yirmi beş yaşında bir kadın hasta sol meme başından seröz kanlı akıntı nedeniyle başvuruyor. Öyküsünden 3 yıl önce doğum yaptığı ve menstrüel periyotlarının normal olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede, memede kitle saptanmıyor, ancak basmakla meme başından tek bir noktadan kanlı akıntı olduğu gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Duktal ektazi B) Galaktosel C) İntraduktal papillom D) Meme Kanseri E) Meme Apsesi Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 7 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 8 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 108 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 9 Sayfa : 2030 Soru : Aşağıdakilerden hangisini masif üst gastrointestinal kanamaya yol açma olasılığı en düşüktür? A) Özefagus Varisleri B) Eroziv Gastrit C) Mide Ülseri D) Reflü özefajit E) Postbulber duodenum ülseri Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 4 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 51 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 175 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 47 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 14 Sayfa : 2060 Tablo

16 170. Aşağıdakilerden hangisi peptik ülser kanaması olan bir hastada cerrahi tedavi olasılığını arttıran faktörlerden biri değildir? A) Hipotansiyon B) Hastanın Yaşı C) Transfüzyon Yapılması D) Ülserin Büyüklüğü ve Yeri E) Endoskopide görünen damar varlığı Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 53 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 5 (İstanbul) 171. Marjinal ülser tanısıyla izlenen bir hastada, açlık kan gastrin düzeyi 350 pg/ml olarak saptanmıştır. Bu hastada gastrinoma tanısını koyabilmek için gerekli olan en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Tc 99 sintigrafisi B) Gastroduodenoskopi C) Sekretin provokasyon testi D) Glukoz stimülasyon testi E) Magnetik rezonans görüntüleme Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 46 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 36 ve 48 (İstanbul) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 44 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 225 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 22 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 18 Sayfa : 2100 İpucu 172. Malign gastrointestinal stromal tümörler en sık aşağıdakilerden hangisinde görülür? A) Özefagus B) Mide C) Duodenum D) İleum E) Rektum Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 45 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 37 (İstanbul) 173. Aşağıdakilerden hangisi kronik pankreatitte tek başına cerrahi tedavi endikasyonlarından biri değildir? A) Narkotik alışkanlığına neden olan ağrı B) Portal hipertansiyona yol açan portal ven obstrüksiyonu C) Psödokist D) Pankreas kalsifikasyonu E) Koledok obstrüksiyonu Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 39 (Ankara) Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 18 Sayfa : 2102 Soru : Altmış beş yaşında bir erkek hasta aniden başlayan ve tüm karna yayılan ağrı ve gaz-gaita çıkaramama şikayetleri ile başvuruyor. Hastanın öyküsünden intermittant karın ağrısı ve distansiyon atakları olduğu öğreniliyor. Vücut sıcaklığı nabız ve lökosit sayısı normal olarak bulunan hastanın karnında belirgin asimetrik distansiyon ve yaygın duyarlılık saptanıyor. Bu hastada tanı için aşağıdaki yöntemlerden hangisi en az yararlıdır? A) Ayakta direkt karın grafisi B) Enteroklizis C) Baryumlu ince barsak takibi D) Abdominal bilgisayarlı tomografi E) Abdominal ultrasonografi

17 Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 78 ve 80 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 50 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : Seksen iki yaşındaki erkek hasta karın sol alt kadranında ağrı nedeniyle acil servise başvuruyor. Öyküsünden 2 günden beri giderek şiddetlenen karın ağrısı olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede ateşinin 38,9 C olduğu belirleniyor, sol alt kadranda hassasiyet ve defans dışında patolojik bulgu saptanmıyor. Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı /mm 3 olarak saptanıyor. Bu hastanın ayırıcı tanısında aşağıdaki hastalıklardan hangisi en az düşünülmelidir? A) Divertikülit B) Kolon tümörü C) İnvajinasyon D) Sigmoid volvulus E) İskemik kolit Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 92 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 62 (İstanbul) Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 9 Sayfa : 2253 Soru : Önceki (175) numaralı soruda sözü edilen hastanın tanısını kesinleştirmek için en uygun radyolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilgisayarlı tomografi B) Abdominal ultrasonografi C) Magnetik rezonans görüntüleme D) Çift kontrastlı kolon grafisi E) Direkt karın grafisi Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 92 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 62 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 242 ve Aşağıdakilerden hangisi herediter nonpolipozis kolorektal kanser tanısı için gerekli kriterlerden biri değildir? A) Hastanın en az 3 akrabasında kolon kanseri olması B) Etkilenen akrabalarından en az birinin birinci derece yakınlığı olması C) İki soy (jenerasyon) boyunca hastalığın var olması D) Tümör odağının birden fazla olması E) Akrabalarından en az birinde 50 yaşından önce hastalığın görülmesi Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 102 ve 103 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 70 ve 71 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : Prune-Belly sendromunda aşağıdaki anomalilerden hangisi görülmez? A) Vezikoüretral reflü B) Karın duvarı kaslarında gevşeklik C) Bilateral inmemiş testis D) İdrar yollarında dilatasyon E) Böbreklerin polikistik hastalığı Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 160 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 194 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 4 Sayfa : 2174 Soru : Ani kalp durması olan bir hastada defibrilasyon ve antiaritmik tedavi başarısız olduğunda, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması uygun değildir? A) Amiodaron B) Lidokain

18 C) Magnezyum sülfat D) Prokainamid E) Kalsiyum glukonat Hazırlanışı itibari ile yoruma açık ve net olmayan bir soru... Defibrilasyona ve antiaritmik bir tedaviye yanıt vermeyen bir hastada dar spektrumlu bir antiaritmik olan prokainamid kullanımı mantıksız olur. Kalsiyum glukonat kullanımı için ise; kitaplarda rütinde yoktur ama resüsitasyonunun uzamasına bağlı hipokalsemi gelişmesi durumunda kalsiyum glukonat hayat kurtarıcıdır denmektedir. Soruyu soran bunu da sormak istemiş olabilir. Referans : TUSDATA Farmakoloji Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 132 ve 134 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 13 Sayfa : 961 Tablo 180. Aşağıdakilerden hangisi efüzyonlu otitis media tedavisinde kullanılmaz? A) Ventilasyon tüpü tatbiki B) Antibiyotik tedavisi C) Dekonjestan tedavisi D) Adenoidektomi E) Timpanoplasti Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 68 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 59 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 1 Sayfa : 2133 İpucu 1 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 1 Sayfa : 2133 İpucu Görme azalması şikayetiyle başvuran bir hastada fundus bulgularının normal olduğunun belirlenmesi, görme alanı muayenesinde ise santral skotom saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Diyabetik retinopati B) Hipertansif retionopati C) Retrobulber nörit D) Santral retinal ven tıkanıklığı E) Retina dekolmanı Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 62 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 113 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 2 Sayfa : 2150 Soru : 41 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : On sekiz aylık bir bebek irritabilite, halsizlik, ateş ve bir gündür sol kolunu hareket ettiremememe nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede sol omuz bölgesinin hafif şiş, hareketlerinin ileri derecede ağrılı olduğu görülüyor. Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı /mm 3, sedimentasyon hızı 55 mm/saat olarak saptanıyor. Radyografik incelemede omuz ekleminin sublukse olduğu belirleniyor. Bir çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Juvenil romatoid artrit B) Akut romatizmal ateş C) Travmatik omuz dislokasyonu D) Septik artrit E) Tüberküloz artriti Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 106 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 215 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 18 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 62 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 5 Sayfa : 2180 İpucu 183. Bebeklik çağında siyanoz yoktur; ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve aritmiler gelişir. Doppler EKO da triküspit kapağınının septal ve posterior lifletleri normal anulustan aşağıda, sağ ventrikülün iç duvarına yapışıktır ve sağ ventrikülün

19 bir kısmı atrializedir. Yukarıda tanımlanan konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pulmoner atrezi B) Trunkus arteriozus C) Univentriküler kalp D) Büyük arterlerin transpozisyonu E) Ebstein anomalisi Referans : KLİNİSYEN Pediatri Ders Kitabı Sayfa : 160 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Cilt : 2 Sayfa : 73 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 15 Sayfa : 1774 Tablo 184. Kafa travmasını takiben ilerleyici şuur kaybı, sağ midriazis ve sol hemiparezi gelişmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Falks altı herniasyon B) Santral transtentoriyal herniasyon C) Unkal herniasyon D) Tonsiller herniasyon E) Serebellar herniasyon Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 98 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 325 ve 326 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 6 Sayfa : 2216 Soru : 149 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Tekrarlanan spermogramlarda düşük seminal hacim ve azospermi saptanan, postmastürbatif idrar tetkikinde spermatozoa görülmeyen bir hastada, tanı konabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Transrektal ultrasonografi B) İntravenöz piyelografi C) Sistoskopi D) Skrotal dubleks ultrasonografi E) Bilgisayarlı tomografi Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Endokrin Sayfa : 62 Referans : Lange Genel Üroloji Sayfa : Aşağıdakilerden hangisinin disfonksiyonel uterus kanaması tedavisinde yararı yoktur? A) GnRH analogları B) Desmopressin C) Danazol D) Antiprostaglandinler E) Ergot alkaloitleri Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Jinekoloji Sayfa : 26 ve 27 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu (K.Göl) Fasikül : Jinekoloji Sayfa : 24 ve 25 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 43 Sayfa : 1069 Soru : Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hem bakteriyel vajinozis, hemde Trikomonal vajilite karşı etkilidir? A) Nistatin B) Seftriakson C) Metronidazol D) Tetrasiklin E) Eritromisin Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Jinekoloji Sayfa : 33, 34 ve 38 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu (K.Göl) Fasikül : Jinekoloji Sayfa : 13 ve 20 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 32 Tablo

20 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 34 Referans : TUSDATA Farmakoloji Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 65 ve 66 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 4 Sayfa : 1496 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 4 Sayfa : 1495 Soru : 4 Referans : Novak Jinekoloji 13.Baskı Sayfa : Tamoksifen kullanan kadınlarda aşağıdakilerden hangisinin görülme sıklığı artmaz? A) Endometrial atrofi B) Endometrium kanseri C) Endometrial hiperplazi D) Endometrial polip E) Endometriozis Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Endokrin Sayfa : 69 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Onkoloji Sayfa : 4 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu (K.Göl) Fasikül : Endokrin Sayfa : 31 Referans : TUSDATA Farmakoloji Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 37 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 18 Sayfa : 1580 Soru : 17 Referans : Sperof 1 7.Baskı Sayfa : Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisinin gebelikten önce veya gebelikte taranmasının pratikte yararı yoktur? A) HIV infeksiyonu B) Hepatit B C) Kızamıkçık D) Sitomegalo virus E) Sifiliz Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 5 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 28 Sayfa : 1654 Tablo Referans : Williams Obstetrics 22.Baskı Sayfa : 208 Tablo : 8: Aşağıdakilerden hangisi ağır preeklampsi kriterlerinden biri değildir? A) Günde 5 gram üzerinde proteinüri B) Trombositopeni C) Pulmoner ödem D) Konvülzyon E) Oligüri Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 73 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 30 Sayfa : 1663 Soru : Diabetes mellitusu olan bir gebede, aşağıdakilerden hangisi fetus ve yenidoğanda görülmesi beklenen komplikasyonlardan biri değildir? A) Konjenital anomaliler B) Hipoglisemi C) Hiperkalsemi D) Polistemi E) Hiperbiluribinemi Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 78 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu (K.Göl) Fasikül : Obstetri Sayfa : 48 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 22 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 57 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 14 Sayfa : 1212 Tablo Referans : Williams Obstetri 22.Baskı Sayfa : Aşağıdaki plasenta anomalilerinden hangisinin tanısı ultrasonografi ile en yüksek doğrulukla konabilir?

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 207-208 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 20..207-9.0.208 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Prof. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 205-206 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 25.04.206-24.06.206 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme D. ODABAŞ 09.15-10.00 Boy kısalığı M.E.ATABEK 10.15-11.00 Turner sendromu M.E.ATABEK Rikets M.E.ATABEK 13.15-14.00

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 24.04.207-2.06.207 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Doç. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2 Sorular Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ Başlama Tarihi: 14.3.16 Bitiş Tarihi: 22.4.16 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

15.Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz?

15.Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz? 15.Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz? A) Erken menarş B) 30 yaş öncesi doğum yapma C) Geç menopoz D) Alkol kullanımı E)Ailesel faktörler Referans: e-tus

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 13 NİSAN 2014 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 13 NİSAN 2014 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 13 NİSAN 2014 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü

4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü 4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü GRUP 1 DERS PROGRAMI Çocuk Hastalıkları ve Çocuğun Cerrahi Hastalıkları 1 Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. İrfan DEĞİRMENCİ Başkoordinatör : Prof. Dr. Fatma Sultan

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı