EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI"

Transkript

1 EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş çevresi 47 cm. olarak ölçülüyor. Bu çocuğun büyüme durumu aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? A) Normal büyüme B) Hafif malnütrisyon C) Orta derece malnütrisyon D) Ağır malnütrisyon E) Obezite Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 101 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 1 Sayfa : 1131 Tablo Referans : Nelson Sayfa : 32 Tablo Aşağıdakilerden hangisi D vitamini fazlalığının bulgularından biri değildir? A) Hiperkalsemi B) Hipotoni C) Konstipasyon D) İrritabilite E) Oligüri Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : Sayfa : 24 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 52 Sayfa : 1936 İpucu Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde hiyalin membran hastalığının gelişmesinde rol oynayan risk faktörlerinden biridir? A) Postmatür bebek B) Diyabetik anne bebeği C) Erken membran rüptürü D) Hipertansif anne bebeği E) Kız cinsiyet Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 30 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 15 Sayfa : 1218 Tablo Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi fetal alkol sendromunun bulgularından birisi değildir? A) Organomegali B) Fasial anomaliler C) Kalp defektleri D) Mental retardasyon E) Gelişme geriliği Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 87 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 113 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 17 Sayfa : 1246 Soru : 21 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Hidrops fetalis saptanan yenidoğan bir bebekte aşağıdaki enfeksiyon etkenlerinden hangisi düşünülmemelidir? A) Sitomegalovirus B) İnsan immün yetmezlik virüsü C) Parvovirus D) Rubella E) Toksoplazmozis gondii

2 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 48 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 40 Tablo Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 91 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : Özet Sayfa : 453 Özet Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 602 Tablo Yirmibeş yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 38 gestasyon haftalık olarak 3200 gram tartı ile doğan bebek postnatal 3. gününde hematemez ve yaygın deri kanamaları ile başvuruyor. Kanama diyatezine ait testlerden trombosit sayısı /mm3, protrombin zamanı 2 dakika aktive parsiyel tromboplastin zamanı 35 saniye ve kanama zamanı 2 dakika olarak bulunuyor. Bu bebekte en olası tanı hangisidir? A) Hemofili A B) Faktör VII eksikliği C) Yenidoğanın hemorajik hastalığı D) Faktör XIII eksikliği E) Dissemine intravasküler koagülasyon Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 46 Tablo Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 439 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1661 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 55 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 5 Sayfa : 1729 Tablo 107. Lumbar ponksiyon aşağıdaki durumların hangisinde kontrendikedir? A) İntrakranial yer kaplayan lezyon kuşkusu B) Menenjit C) Demyelinizan hastalıklar D) Hodgkin dışı lenfoma E) Ensefalit Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 93 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 20 Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 5 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 240 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1980 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 55 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 6 Sayfa : 2218 Soru : 154 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi meningokoksik sepsiste kötü prognoz kriterlerinden biridir? A) Lökositoz B) Hiponatremi C) Pnömoni D) Trombositopeni E) Artrit Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 62 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : Özet Sayfa : 385 Özet Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdaki bakterilerden hangisi çocukluk döneminde görülen osteomiyelite en sık neden olur? A) Klebsiella pneumoniae B) Streptococcus pyogenes C) Streptococcus pneumoniae D) Heamophilus influenza E) Staphyloccus aureus

3 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 60 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 17 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 2297 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 27 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 5 Sayfa : 2176 Soru : 7 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Altı aylık, sağlıklı bir bebek 2 gündür devam eden ateş nedeniyle acil servise getiriliyor. Öyküsünden, aynı günün sabahı götürüldüğü sağlık ocağında vücut sıcaklığının normale döndüğü ve bundan 2 saat sonra yaygın makülopapüler döküntü ortaya çıktığı öğreniliyor. Fizik muayenede enanteminin kaybolduğu ve başka patolojik bulgularının olmadığı belirleniyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızamık B) Kızamıkçık C) Su çiçeği D) Roseola infantum E) İlaç erupsiyonu Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 57 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 28 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 51 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 22 Sayfa : 407 Soru : 20 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdakilerin hangisinde bir doğumsal metabolik hastalık kendisine ait olmayan klinik bulguyla birlikte verilmiştir? Hastalık Bulgu A) Galaktozemi Katarakt B) Peroksizomal hastalık Dismorfik yüz görünümü C) Sistinozis Hipertiroidi D) Mitokondriyal hastalıklar Kardiyomyopati E) Tirozinemi Siroz Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 15 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 76 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 57 Sayfa : 1446 Soru : 25 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 58 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 55 Sayfa : 1427 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 56 Sayfa : 1436 Tablo Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Glutene duyarlı enteropati tanısı için en güvenilir tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnce bağırsak biyopsisi B) Serum Ig A düzeyi tayini C) D-Ksiloz testi D) İnce bağırsak grafisi E) Serum kompleman düzeyi tayini Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 31 Sayfa : 1848 Soru : 3 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi küçük ventriküler septal defektin komplikasyonlarından biridir? A) Pulmoner hipertansiyon B) Bakteriyel endokardit C) Persistan kalp yetmezliği D) Serebral tromboz E) Aort kapak prolapsusuna ikincil aort yetmezliği

4 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 59 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 27 Sayfa : 1298 İpucu Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Prematüre bebeklerde en sık görülen kardiyak patoloji aşağıdakilerden hangisidir? A) Ventriküler septal defekt B) Triküspit atrezisi C) Büyük arterlerin transpozisyonu D) Aort stenozu E) Patent duktus arteriyozus Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 61 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 25 Sayfa : 1289 Soru : 42 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1511 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Aşağıdaki faktörlerden hangisinin eksikliğinde protrombin zamanı uzar? A) Faktör VIII B) Faktör IX C) Faktör X D) Faktör XI E) Faktör XII Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 46 Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 91 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 45 (İstanbul) Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 5 Sayfa : 1729 Tablo Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Derin ven trombozu tanısı konulan 12 yaşındaki bir çocukta, tromboza eğilim yaratan herediter risk faktörleri aranırken, aşağıdaki laboratuar testlerinden hangisi yapılmalıdır? A) Ferritin düzeyi tayini B) Faktör V Leiden mutasyonu C) Parsiyal tromboplastin zamanı tayini D) Plazma sistin düzeyi tayini E) Serum lipid profili Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Jinekoloji Sayfa : 43 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 51 ve 52 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 35 Sayfa : 1349 Soru : 66 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1664 ve Aşağıdakilerden hangisi Turner sendromunun bulgularından biridir? A) Gonadotropinlerde azalma B) Pulmoner stenoz C) Boy kısalığı D) 46 XX kromozom yapısı E) Kubitus varus Referans : KLİNİSYEN Pediatri Cilt : 1 Sayfa : 84 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Endokrin Sayfa : 40 ve 41 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 2 Sayfa : 1482 Tablo Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Üç yaşında bir kız çocukta sekonder seks karakterlerinin geliştiği ve vajinal kanama olduğu saptanıyor. İskelet sisteminde poliostotik fibroz displazi ve karın derisinde hiperpigmente lekelerin gözlendiği bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çölyak hastalığı

5 B) Peutz-Jeghers sendromu C) Panhipopituitarizm D) McCune Albright sendromu E) Konjenital adrenal hiperplazi Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 98 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Endokrin Sayfa : 43 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 18 Sayfa : 876 Soru : 8 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1867 ve Çocuklarda karaciğer transplantasyonu en sık aşağıdaki hastalıkların hangisinde yapılır? A) Konjenital hepatik fibrozis B) Kistik Fibrozis C) Otoimmün hepatit D) Biliyer atrezi E) Wilson hastalığı Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 56 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 120 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 19 Sayfa : 2119 Soru : 68 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1349 Tablo : ay-6yaş arasındaki çocuklarda bağırsak obstruksiyonuna en sık aşağıdakilerden hangisi neden olur? A) İntususepsiyon B) İleal atrezi C) Duodenal atrezi D) Malignansiler E) Kronik intestinal psödoobsrüksiyon Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 103 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 9 Sayfa : 2254 Soru : 12 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi eozinofiliye neden olan durumlardan biri değildir? A) Alerjik rinit B) Askaris enfeksiyonları C) Löffler sendromu D) İlaçlara hipersensitivite E) Escherichia Coli enfeksiyonları Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 39 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 433 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 51 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : Özet Sayfa : 387 Özet Referans : Nelson 17 th. Sayfa : Dört yaşındaki bir çocuk büyüme geriliği ve sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle hastaneye getiriliyor. Yapılan fizik muayenede nazal polipler ve rektal prolapsus saptanıyor. Bu çocukta öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Yabancı cisim aspirasyonu B) Fallot tetralojisi C) Gastroözefageal reflü D) Kistik Fibrozis E) Kartagener sendromu Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 34 ve 41 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 217 ve 222 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 21 Sayfa : 1265 Soru : 9

6 123. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde lökotrien antagonisti ilaçlar kullanılır? A) Astım B) Hipereozinofilik sendrom C) Atopik dermatit D) İlaç alerjisi E) Gıda alerjisi Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 45 ve 47 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 227 ve 229 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 44 Sayfa : 1075 Soru : Aşağıdakilerden hangisi, çocukluk çağı idiyopatik nefrotik sendromun sık görülen bulgusudur? A) Makroskopik hematüri B) Masif proteinüri C) Hipertansiyon D) Artrit E) Azalmış C3 düzeyi Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 23 ve 27 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 514 ve 518 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 41 Sayfa : 1894 Soru : 14 Referans : Nelson 17 th. Sayfa : 1755 ve Akut glomerülonefrit tanısı alan ve renal yetmezlik bulguları olan bir hastada hipertansiyon ve hiperkalemi varlığında en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) ACE inhibitörleri B) Aldakton C) Tiazidler D) Akut diyaliz E) İntravenöz insülin ve furosemid tedavisi Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 16, 18 ve 43 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 507, 509 ve 534 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 41 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 40 Sayfa : 1884 İpucu 126. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin prekonsepsiyonel dönemin iki ay öncesinden kullanılmaya başlanması, bebeklerde lumbosakral bölgede meningomyelosel gelişme riskini azaltır? A) Vitamin K B) Vitamin B12 C) Folik asit D) Vitamin A E) Vitamin C Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 62 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 4 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 333 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 34 Sayfa : 739 Tablo Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Dirençli epileptik nöbetleri, infantil spazmı ve mental retardasyonu olan; bilgisayarlı tomografide periventriküler bölgede kalsifikasyon görülen bir çocuğun yüzünde adenoma sebaseum, vücudunda 5 adet hiperpigmente deri lezyonu saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nörofibramatoz Tip 1 B) Tübero skleroz C) Ataksi telenjiektazi

7 D) Nörofibramatoz Tip 2 E) Sturge-Weber hastalığı Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 77 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 347 ve 348 Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 54 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 296 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 17 Sayfa : 867 Soru : Herediter retinoblastomu olan ve tamamen iyileşen bir çocukta, retinoblastoma ikincil olarak aşağıdakilerden hangisinin gelişme riski en yüksektir? A) Rabdomyosarkom B) Willms tümörü C) Hodgkin dışı lenfoma D) Fibroadenom E) Osteosarkom Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 76 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 464 Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 57 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 107 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 18 Sayfa : 875 Soru : Sağ orbital propitozis, periorbital ekimoz ve opsomyoklonik kasılmalar nedeniyle getirilen 2 yaşındaki bir kız çocukta öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Nöroblastom B) Viral ensefalit C) Myasthenia Gravis D) Rabdomyosarkom E) Langerhans hücreli histiyositoz Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 69 ve 71 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : 457 ve 459 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 137 Sayfa : 1361 Soru : Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde, moleküler genetik yapıda üçlü nükleotid dizisinin tekrarı artmıştır? A) Duchenne muskuler distrofi B) Fragil X sendromu C) Osteogenezis imperfekta Tip II D) Akondroplazi E) Vitamin D ye dirençli rikets Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 80 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi konstriktif perikarditte görülen fizik muayene bulgularından biri değildir? A) Kussmaul belirtisi B) Juguler ven dolgunlugu C) Hepatomegali D) Periferik ödem E) Akciğerlerin bazalinde krepitan raller Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 83 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 24, 25 ve 83 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 26 Sayfa : 1294 Tablo 132. Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliğinde görülen fizyolojik kompansasyon mekanizmalarından biri değildir?

8 A) Su ve tuz tutulumu B) Miykardiyal hipertrofi C) Deride, splanknik ve renovasküler yatakta vazokonstrisiyon D) Alt ekstremite venlerinde venokonstriksiyon E) Sempatik stimülasyon Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : Diş çekimi planlanan bir hastada, aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı enfektif endokardit gelişme riskini artırır? A) Kalıcı kalp pili B) Regürjitasyonsuz mitral valv prolapsusu C) Aort koarktasyonu D) İki yıl önce geçirilmiş ventriküler septal defekt onarımı E) Geçirilmiş koroner bypass ameliyatı Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 77 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 67 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 17 Sayfa : 1791 Soru : Yirmi yıldır sigara için 65 yaşında bir erkek hastanın akut bakteriyal pnömoni nedeniyle aldığı 10 günlük antibiyotik tedavisi sonrası ateş, öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri tamamen kayboluyor. Tedavi bitiminden 8 hafta sonra çekilen PA akciğer grafisinde hastalığın başlangıcında rastlanan infiltrasyonun hala devam ettiği gözleniyor. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) On gün daha antibiyotik tedavisine devam edilmesi B) Hatanın ilaçsız 4 hafta daha izlenip, izlem amacıyla yeni bir akciğer grafisi çekilmesi C) Akciğerin perfüzyon/ventilasyon sintigrafisinin çekilmesi D) Akciğer tübekülozu açısından tarama testlerinin yapılması E) Toraksın bilgisayarlı tomografisinin çekilmesi Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 24 Sayfa : 1826 Tablo Referans : Cecil Sayfa : Ön mediastende kitle saptanan bir hastada, aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en düşüktür? A) Nörojenik tümörler B) Lenfoma C) Timoma D) Retrosternal guatr E) Teratom Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 56 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 69 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 6 Sayfa : 2207 Soru : Otuzbeş yaşında bir erkek hasta nefes darlığı, öksürük ve sağ yan ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Öyküsünden bir hafta önce kayak yaparken sağ bacağının kırıldığı ve traksiyon yapıldıktan sonra alçıya alındığı öğreniliyor. Arteriyal kan gazları PaO2 50 mmhg, PaCO2 30 mmhg, ph 7.45 olarak bulunuyor. Elektrokardiyografide D1 de S dalgası, D3 de Q dalgası ve T dalgası negatifliği saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akut koroner sendrom B) Perikardit C) Pulmoner tromboemboli D) Pnömotoraks E) Unilateral pulmoner ödem Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 48 ve 49 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 23 Sayfa : 1820 Soru : 17

9 137. Aşağıdakilerin hangisinde gözlenen klinik tabloyu, hatalığın etkeni olan bakterinin ekzotoksini oluşturmaz? A) Stafilokokkal besin zehirlemesi B) Mikoplazma pnomonisi C) Kolera D) Tetanoz E) Boğmaca Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 21 ve 22 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 4 Sayfa : 296 Tablo 138. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisiyle gelişen bir enfesiyon hastalığının tedavisinde ampisiline sulbaktam eklenmesi yarar sağlamaz? A) Streptococus pyogenes B) Moraxella kataralis C) Escherichia coli D) Bacteroides fragilis E) Staphylococcus aureus Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 36 ve 48 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 6 Sayfa : 308 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 6 Sayfa : 309 Soru : HBsAg ve HBeAg taşıyıcısı olduğu bilinen bir hastadan kan aldıktan sonra enjeksiyon iğnesini eline batıran bir sağlık personeli daha önceden 3 doz hepatit B aşısı olduğunu belirtiyor. Laboratuar incelemelerinde anti HBs antikor titresi 5 miu/ml olarak saptanıyor. Bu sağlık personeline uygulanması gereken önlemler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Antikor titresi yeterli olduğu için ilave önleme gerek yoktur B) Tek doz hepatit B aşısı yapılmalıdır C) 0.06 ml/kg hepatit B hiperimmünoglobulin yapılmalıdır D) Tek doz hepatit B aşısı ve beraberinde 0.06 ml/kg hepatit B hiperimmünoglobulin yapılmalıdır E) Birer ay arayla 3 doz hepatit B aşısı yapılmalıdır Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 48 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 61 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : Özet Sayfa : 452 Özet 140. On altı yıldır tip I diabetes mellitus tanısıyla izlenen 26 yaşında bir hastanın kan basıncı 135/85 mmhg, mikroalbüminüri düzeyi 75 mg/gün, BUN düzeyi 18 mg/dl, serum kreatinin düzeyi 0.9 mg/dl ve HbAIC düzeyi %9.2 olarak saptanıyor. Hastanın sabah ve akşam NPH ve regüler insülin karışımı kullandığı öğreniliyor. Bu hasta diyabetik nefropatinin hangi dönemindedir? A) Hiperfiltrasyon dönemi B) Normoalbüminüri dönemi C) Mikroalbüminüri dönemi D) Nefrotik sendrom dönemi E) Kronik böbrek yetmezliği dönemi Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 54 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 54 Sayfa : 1952 Soru : Önceki (140) numaralı soruda sözü edilen hastada uygulanacak aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisinin diyabetik nefropatinin prognozu açısından değeri yoktur? A) Multipl insülin enjeksiyonu ile sıkı glisemik kontrolün sağlanması B) Protein alımının 0,8 g/kg/gün olacak şekilde azaltılması C) ACE inhibitörlerinin kullanımı D) Dislipidemi tedavisi E) Aspirin kullanımı

10 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 54 Sayfa : 1953 Soru : 41 Referans : Cecil 22. Baskı Sayfa: Sekonder amenore tanısıyla takip edilen 23 yaşında bir kadın hastanın serum prolaktin düzeyi 127 ng/ml olarak bulunuyor. Magnetik rezonans görüntülemede hipofizde 7 mm lik adenom saptanıyor. Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bromokriptin tedavisi B) Östrojen-progesterondan oluşan siklik tedavisi C) Transsfenoidal mikrocerrahi D) Transfrontal cerrahi E) Işın tedavisi Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 13 ve 14 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Endokrin Sayfa : 50 ve 51 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 37 Sayfa : 1050 Soru : On iki yıl önce diffüz sistemik skleroz tanısı almış 47 yaşındaki bir hasta şiddetli pirozis, regürjitasyon ve son 1 yıldır devam eden disfaji şikayetleriyle başvuruyor. Üst sindirim sistemi endoskopisinde distal özofagusta lümeni çepeçevre saran ülserler saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi hastadaki bu duruma yol açan nedenlerden biri olabilir? A) Mide boşalmasının hızlanması B) Özofagus düz kaslarında hipokontraktilite C) Alt özofagus sfinkter basıncının 15 mmhg den yüksek olması D) Visseral duyarlılık kaybı E) Alt özofagus sfinkter relaksasyon bozukluğu Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 7 Sayfa : 37 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 48 Sayfa : 1915 Soru : Aşağıdakilerden hangisi kronik karaciğer hastalığında hepatik ensefalopati gelişimini kolaylaştıran faktörlerden biri değildir? A) Özofagus varis kanaması B) Konstipasyon C) Aşırı proteinli diyet D) Sedatif ilaç kullanımı E) Laktuloz kullanımı Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 87 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 119 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 33 Sayfa : 1324 İpucu 145. Warfarin kullanmakta olan hasta akut gastrointestinal kanama ile getiriliyor. INR: 5 bulunan bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) İntravenöz K vitamini B) Taze domuş plazma transfüzyonu C) İntramusküler K vitamini D) Trombosit süspansiyonu transfüzyonu E) Tam kan transfüzyonu Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 66 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 5 Sayfa : 1734 Soru : Ortalama eritrosit hacmi (MCV) fl olan anemik bir hastada, aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmemelidir? A) Pernisiyöz anemi B) Miyelodisplastik sendrom C) Talasemi

11 D) Kronik karaciğer yetmezliği E) Hipotiroidi Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 9 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 6 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 2 Sayfa : 1702 İpucu 147. Aşağıdak vaskülitik sendromlardan hangisi, hem arteryal hem de venöz sistemi ve her çaptaki damarı tutabilmesiyle, diğer vaskülitlerden farklıdır? A) Kriyoglobulinemik vaskülit B) Klasik poliarteritis nodosa C) Romatoid vaskülit D) Behçet Hastalığı E) Kaw asaki hastalığı Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 7 Sayfa : 30 ve Normal renal fonsiyonu olan bir erişkinde, glomerüler ultrafiltrat en çok aşağıdakilerin hangisinde reabsorbe olur? A) Proksimal tübül B) Henle kulpunun inen kısmı C) Henle kulpunun çıkan kısmı D) Distal tübül E) Toplayıcı kanallar Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 4 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 33 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 5 Sayfa : 195 Soru : 6 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Aşağıdaki durumların hangisinde hematüri görülme olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür? A) Amiloidoz B) Membranoproliferatif glomerülonefrit C) Analjezik nefropatisi D) Renal ven trombozu E) Alport sedromu Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 10 ve 44 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 41 Sayfa : 1891 Soru : Aşağıdakilerin hangisinde radyolojik olarak görüntülenen böbreklerin büyük olması beklenmez? A) Polikistik böbrek B) Akut renal ven trombozu C) Lösemi infiltrasyonu D) Amiloidoz E) Hipertansif nefropati Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 5 Sayfa : 39 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 42 Sayfa : 1899 Soru : Aşağıdakilerden hangisi özofagusa belirgin bası yapar? A) Aorta ascendens B) Pulmoner arter C) Vertebral lezyonlar D) Sol atrium E) Sağ ventrikül Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 51

12 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 1 Bölüm : 9 Sayfa : 42 Soru : 6 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : 182 ve Aşağıdaki tabloda sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırma ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir Sigara Sigara Toplam İçen İçmeyen Akciğer Kanseri Olan Akciğer Kanseri Olmayan Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu çalışma vaka kontrol tipi bir araştırmadır. B) Sigara içen kişilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı %80 dir. C) Akciğer kanseri olmayan gruptakilerin %40 ı sigara içmektedir. D) Akciğer kanserli hastalar grubunda sigara içenlerin oranı, akciğer kanseri olmayan grubundakinin iki katıdır. E) Bu tür bir araştırmada akciğer kanseri olmayanlar grubu yaş, cinsiyet gibi özellikler bakımından akciğer kanserili hastalar grubuyla benzer olacak biçimde seçilmelidir. Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 73 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi bebek ölüm hızını verir? A) Bir yıl içinde 0-28 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı x 1000 B) Bir yıl içinde günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı x 1000 C) Bir yıl içinde 0-7 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı X 1000 D) Bir yıl içinde günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki ölü doğum sayısı x 1000 E) Bir yıl içinde 0-7 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki ölü doğum sayısı x 1000 Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 69 ve 70 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 3 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 8 Sayfa : 2248 Soru : Aşağıdakilerden hangisi deliryuma yol açan durumlardan biri değildir? A) Kardiyak aritmi B) Elektrolit denge bozukluğu C) Post-travmatik stres bozukluğu D) Hiperparatiroidi E) Tiamin yetersizliği Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 134 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 409 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 7 Sayfa : 2230 Soru : Yetmiş yaşında bir erkek hasta, 4 gün içinde yavaşça ilerleyerek yerleşen simetrik bir kuadriparezi nedeniyle getiriliyor. Duyu muayenesi normal olan hastanın refleksleri alınamıyor ve iki yanlı fasiyal parezisi olduğu saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gullian-barre sendromu B) Servikal medulla basısı C) Pons hematomu D) Atlanto axial subluksasyon E) Baziler arter trombozu Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 46 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 288 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 6 Sayfa : 2192 Soru : Elli altı yaşındaki bir erkek hasta, son 3 aydır devam eden yürüme güçlüğü şikayetiyle başvuruyor. Nörolojik muayenede, sol alt ekstremitede pozisyon duyurusunda azalma saptanıyor. Romberg testi pozitif olan hastanın öyküsünden 2 yıl önce peptik ülser nedeniyle gastrektomi ameliyatı geçirdiği öğreniliyor.

13 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dar spinal kanal B) İntradural-ekstramedüller tümör C) Subakut kombine dejenerasyon D) Tabes dorsalis E) Spinal musküler atrofi Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 56 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 299 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : Aşağıdakilerden hangisi immobilizasyona ikincil olarak gelişmez? A) Kas gücünde azalma B) Eklem laksitesi C) Osteoporoz D) Postural hipotansiyon E) Konstipasyon Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 12 Sayfa : 1198 Soru : Dupuytren kontraktürünü aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar? A) Dijital stenozan tenovajinit B) Metakarpofalangeal eklemlerde hiperekstansiyon, PİP ve DİP eklemlerde fleksiyon deformitesi C) Metakarpofalengeal eklemlerde kontraktür D) Proksimal interfalangeal eklemlerde hiperekstansiyon kontraktürü E) Palmar fasyanın fibrozisine bağlı dijital fleksiyon kontraktürü Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 163 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 384 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 43 Sayfa : 1901 Soru : 2 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Nikolski belirtisi, aşağıdaki hastalıklardan hangisine tanı koymada yardımcı bir bulgudur? A) Pemfigus vulgaris B) Dermatitis herpetiformis C) Çocukluk çağının kronik büllöz dermatozu D) Akkiz epidermolizis bulloza E) Stevens-Johnson sendromu Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 15 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 138 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 3 Sayfa : 2163 İpucu 160. Aşağıdakilerden hangisi büllöz pemfigoid için yanlıştır? A) Lezyonlar eritemli yüzey üzerinde büller şeklinde görülür B) Vakaların %50 sinde IgE yüksekliği vardır C) Lezyonlar kesinlikle malignleşmez D) Streroidlerin tedavide yeri yoktur E) Subepidermal bül görülür Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 16 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 159 ve Hipovolemik şoktaki bir hastanın ilk resüsitasyonu için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? A) Hipertonik NaCl B) Albümin C) 0 Rh(-) eritrosit süspansiyonu D) Ringer laktat

14 E) %10 luk Dekstroz Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 7 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 9 ve 19 (İstanbul) Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 3 Sayfa : 1989 Soru : Enteral beslenme solüsyonlarında bulunan aşağıdaki maddelerden hangisi Kupffer hücrelerinden TNF, IL- 1 salınımını ve prostaglandin E 2 üretimini arttırır? A) Omega Yağ Asitleri B) Fruktoz C) Dallanmış zincirli aminoasitler D) Potasyum E) İnsülin Yanlış sorulmuş bir soru... Doğru bir soru olsa bile psikopat ruh haliyle hazırlanmış bir soru. Schwartz 2005 ten kelime kelime çevirmişler ama galiba İngilizceleri yetmediği için azaltır yerine arttırır şeklinde çevirebilmişler. Böyle bir soruyu sormanın ne tür bir eleme seçme değeri olabilir ki...? Referans : Schw artz Textbook of Surgery Sayfa : Araç dışı trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye getirilen 25 yaşında bir erkek hastanın nörolojik değerlendirme bulguları şöyledir: Göz açma yok, sözlü uyaranlara anlamsız yanıt veriyor ve motor cevabı ekstensör yanıt olarak alınıyor. Bu hastada, Glasgow Koma Skoru kaçtır? A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 11 Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 61 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 56 Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 105 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 330 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 7 Sayfa : 2017 Tablo 164. Hastanede yatan hastalarda hiperkalseminin en sık görüen nedeni aşağıdakilerden hangisidr? A) Hiperparatiroidi B) Malign Hastalıklar C) Sarkoidoz D) Kemiğin Paget Hastalığı E) VIPoma Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 81 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 41 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 149 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 93 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 11 Sayfa : 2044 Soru : Aşağıdakilerden hangisi akut respiratuvar distres sendromunun kriterlerinden biri değildir? A) İnfiltrasyon B) CO 2 retansiyonu C) PaO 2 / FiO 2 oranının mmHg arasında olması D) Pulmoner arter kama basınıcın 18mmHg nin altında olması E) Sağ Kalp yetmezliği bulgularının yokluğu Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 46

15 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 19 Sayfa : 1821 Soru : 18 Referans : Schw artz Sayfa : 344 Referans : Sabiston Sayfa : Altmış beş yaşındaki bir erkek hastada, sol tiroid lobunda 4cm büyüklüğünde soliter bir nodül saptanıyor. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde papiller tiroid kanseri olduğu anlaşılıyor. Bu hasta için en uygun primer tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilateral subtotal tiroidektomi B) Sol total tiroid lobektomi C) Tümör tarafına total, karşı tarafa subtotal tiroidektomi D) Radyoaktif iyot tedavisi E) Total tiroidektomi Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 72 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 34 ve 35 (İstanbul) Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 33 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 10 Sayfa : 2036 İpucu 167. Genç kızlarda en sık görülen benign meme lezyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Fibroadenom B) Cystosarcoma phylloides C) Fibrokistik değişiklik D) Adenosiz E) Yağ nekrozu Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 6 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 10 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 110 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 9 Sayfa : 2030 Soru : 40 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Yirmi beş yaşında bir kadın hasta sol meme başından seröz kanlı akıntı nedeniyle başvuruyor. Öyküsünden 3 yıl önce doğum yaptığı ve menstrüel periyotlarının normal olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede, memede kitle saptanmıyor, ancak basmakla meme başından tek bir noktadan kanlı akıntı olduğu gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Duktal ektazi B) Galaktosel C) İntraduktal papillom D) Meme Kanseri E) Meme Apsesi Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 7 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 8 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 108 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 9 Sayfa : 2030 Soru : Aşağıdakilerden hangisini masif üst gastrointestinal kanamaya yol açma olasılığı en düşüktür? A) Özefagus Varisleri B) Eroziv Gastrit C) Mide Ülseri D) Reflü özefajit E) Postbulber duodenum ülseri Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 4 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 51 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 175 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 47 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 14 Sayfa : 2060 Tablo

16 170. Aşağıdakilerden hangisi peptik ülser kanaması olan bir hastada cerrahi tedavi olasılığını arttıran faktörlerden biri değildir? A) Hipotansiyon B) Hastanın Yaşı C) Transfüzyon Yapılması D) Ülserin Büyüklüğü ve Yeri E) Endoskopide görünen damar varlığı Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 53 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 5 (İstanbul) 171. Marjinal ülser tanısıyla izlenen bir hastada, açlık kan gastrin düzeyi 350 pg/ml olarak saptanmıştır. Bu hastada gastrinoma tanısını koyabilmek için gerekli olan en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Tc 99 sintigrafisi B) Gastroduodenoskopi C) Sekretin provokasyon testi D) Glukoz stimülasyon testi E) Magnetik rezonans görüntüleme Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 46 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 36 ve 48 (İstanbul) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 44 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 225 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 22 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 18 Sayfa : 2100 İpucu 172. Malign gastrointestinal stromal tümörler en sık aşağıdakilerden hangisinde görülür? A) Özefagus B) Mide C) Duodenum D) İleum E) Rektum Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 45 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 37 (İstanbul) 173. Aşağıdakilerden hangisi kronik pankreatitte tek başına cerrahi tedavi endikasyonlarından biri değildir? A) Narkotik alışkanlığına neden olan ağrı B) Portal hipertansiyona yol açan portal ven obstrüksiyonu C) Psödokist D) Pankreas kalsifikasyonu E) Koledok obstrüksiyonu Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 39 (Ankara) Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 18 Sayfa : 2102 Soru : Altmış beş yaşında bir erkek hasta aniden başlayan ve tüm karna yayılan ağrı ve gaz-gaita çıkaramama şikayetleri ile başvuruyor. Hastanın öyküsünden intermittant karın ağrısı ve distansiyon atakları olduğu öğreniliyor. Vücut sıcaklığı nabız ve lökosit sayısı normal olarak bulunan hastanın karnında belirgin asimetrik distansiyon ve yaygın duyarlılık saptanıyor. Bu hastada tanı için aşağıdaki yöntemlerden hangisi en az yararlıdır? A) Ayakta direkt karın grafisi B) Enteroklizis C) Baryumlu ince barsak takibi D) Abdominal bilgisayarlı tomografi E) Abdominal ultrasonografi

17 Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 78 ve 80 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 50 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : Seksen iki yaşındaki erkek hasta karın sol alt kadranında ağrı nedeniyle acil servise başvuruyor. Öyküsünden 2 günden beri giderek şiddetlenen karın ağrısı olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede ateşinin 38,9 C olduğu belirleniyor, sol alt kadranda hassasiyet ve defans dışında patolojik bulgu saptanmıyor. Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı /mm 3 olarak saptanıyor. Bu hastanın ayırıcı tanısında aşağıdaki hastalıklardan hangisi en az düşünülmelidir? A) Divertikülit B) Kolon tümörü C) İnvajinasyon D) Sigmoid volvulus E) İskemik kolit Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 92 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 62 (İstanbul) Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 9 Sayfa : 2253 Soru : Önceki (175) numaralı soruda sözü edilen hastanın tanısını kesinleştirmek için en uygun radyolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilgisayarlı tomografi B) Abdominal ultrasonografi C) Magnetik rezonans görüntüleme D) Çift kontrastlı kolon grafisi E) Direkt karın grafisi Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 92 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 62 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : 242 ve Aşağıdakilerden hangisi herediter nonpolipozis kolorektal kanser tanısı için gerekli kriterlerden biri değildir? A) Hastanın en az 3 akrabasında kolon kanseri olması B) Etkilenen akrabalarından en az birinin birinci derece yakınlığı olması C) İki soy (jenerasyon) boyunca hastalığın var olması D) Tümör odağının birden fazla olması E) Akrabalarından en az birinde 50 yaşından önce hastalığın görülmesi Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 102 ve 103 (Ankara) Referans : TUSDATA G.Cerrahi Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 70 ve 71 (İstanbul) Referans : KLİNİSYEN G.Cerrahi Sayfa : Prune-Belly sendromunda aşağıdaki anomalilerden hangisi görülmez? A) Vezikoüretral reflü B) Karın duvarı kaslarında gevşeklik C) Bilateral inmemiş testis D) İdrar yollarında dilatasyon E) Böbreklerin polikistik hastalığı Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 160 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 194 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 4 Sayfa : 2174 Soru : Ani kalp durması olan bir hastada defibrilasyon ve antiaritmik tedavi başarısız olduğunda, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması uygun değildir? A) Amiodaron B) Lidokain

18 C) Magnezyum sülfat D) Prokainamid E) Kalsiyum glukonat Hazırlanışı itibari ile yoruma açık ve net olmayan bir soru... Defibrilasyona ve antiaritmik bir tedaviye yanıt vermeyen bir hastada dar spektrumlu bir antiaritmik olan prokainamid kullanımı mantıksız olur. Kalsiyum glukonat kullanımı için ise; kitaplarda rütinde yoktur ama resüsitasyonunun uzamasına bağlı hipokalsemi gelişmesi durumunda kalsiyum glukonat hayat kurtarıcıdır denmektedir. Soruyu soran bunu da sormak istemiş olabilir. Referans : TUSDATA Farmakoloji Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 132 ve 134 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 13 Sayfa : 961 Tablo 180. Aşağıdakilerden hangisi efüzyonlu otitis media tedavisinde kullanılmaz? A) Ventilasyon tüpü tatbiki B) Antibiyotik tedavisi C) Dekonjestan tedavisi D) Adenoidektomi E) Timpanoplasti Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 68 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 59 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 1 Sayfa : 2133 İpucu 1 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 1 Sayfa : 2133 İpucu Görme azalması şikayetiyle başvuran bir hastada fundus bulgularının normal olduğunun belirlenmesi, görme alanı muayenesinde ise santral skotom saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Diyabetik retinopati B) Hipertansif retionopati C) Retrobulber nörit D) Santral retinal ven tıkanıklığı E) Retina dekolmanı Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 62 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 113 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 2 Sayfa : 2150 Soru : 41 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : On sekiz aylık bir bebek irritabilite, halsizlik, ateş ve bir gündür sol kolunu hareket ettiremememe nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede sol omuz bölgesinin hafif şiş, hareketlerinin ileri derecede ağrılı olduğu görülüyor. Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı /mm 3, sedimentasyon hızı 55 mm/saat olarak saptanıyor. Radyografik incelemede omuz ekleminin sublukse olduğu belirleniyor. Bir çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Juvenil romatoid artrit B) Akut romatizmal ateş C) Travmatik omuz dislokasyonu D) Septik artrit E) Tüberküloz artriti Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 106 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 215 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 18 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 62 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 5 Sayfa : 2180 İpucu 183. Bebeklik çağında siyanoz yoktur; ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve aritmiler gelişir. Doppler EKO da triküspit kapağınının septal ve posterior lifletleri normal anulustan aşağıda, sağ ventrikülün iç duvarına yapışıktır ve sağ ventrikülün

19 bir kısmı atrializedir. Yukarıda tanımlanan konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pulmoner atrezi B) Trunkus arteriozus C) Univentriküler kalp D) Büyük arterlerin transpozisyonu E) Ebstein anomalisi Referans : KLİNİSYEN Pediatri Ders Kitabı Sayfa : 160 Referans : KLİNİSYEN Pediatri Cilt : 2 Sayfa : 73 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 15 Sayfa : 1774 Tablo 184. Kafa travmasını takiben ilerleyici şuur kaybı, sağ midriazis ve sol hemiparezi gelişmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Falks altı herniasyon B) Santral transtentoriyal herniasyon C) Unkal herniasyon D) Tonsiller herniasyon E) Serebellar herniasyon Referans : TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Fasikül : 2 Sayfa : 98 Referans : KLİNİSYEN K.Stajlar Sayfa : 325 ve 326 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 4 Bölüm : 6 Sayfa : 2216 Soru : 149 Referans : Ozan Anatomi Sayfa : Tekrarlanan spermogramlarda düşük seminal hacim ve azospermi saptanan, postmastürbatif idrar tetkikinde spermatozoa görülmeyen bir hastada, tanı konabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Transrektal ultrasonografi B) İntravenöz piyelografi C) Sistoskopi D) Skrotal dubleks ultrasonografi E) Bilgisayarlı tomografi Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Endokrin Sayfa : 62 Referans : Lange Genel Üroloji Sayfa : Aşağıdakilerden hangisinin disfonksiyonel uterus kanaması tedavisinde yararı yoktur? A) GnRH analogları B) Desmopressin C) Danazol D) Antiprostaglandinler E) Ergot alkaloitleri Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Jinekoloji Sayfa : 26 ve 27 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu (K.Göl) Fasikül : Jinekoloji Sayfa : 24 ve 25 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 2 Bölüm : 43 Sayfa : 1069 Soru : Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hem bakteriyel vajinozis, hemde Trikomonal vajilite karşı etkilidir? A) Nistatin B) Seftriakson C) Metronidazol D) Tetrasiklin E) Eritromisin Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Jinekoloji Sayfa : 33, 34 ve 38 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu (K.Göl) Fasikül : Jinekoloji Sayfa : 13 ve 20 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 32 Tablo

20 Referans : TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 34 Referans : TUSDATA Farmakoloji Ders Notu Fasikül : 4 Sayfa : 65 ve 66 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 4 Sayfa : 1496 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 4 Sayfa : 1495 Soru : 4 Referans : Novak Jinekoloji 13.Baskı Sayfa : Tamoksifen kullanan kadınlarda aşağıdakilerden hangisinin görülme sıklığı artmaz? A) Endometrial atrofi B) Endometrium kanseri C) Endometrial hiperplazi D) Endometrial polip E) Endometriozis Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Endokrin Sayfa : 69 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Onkoloji Sayfa : 4 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu (K.Göl) Fasikül : Endokrin Sayfa : 31 Referans : TUSDATA Farmakoloji Ders Notu Fasikül : 3 Sayfa : 37 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 18 Sayfa : 1580 Soru : 17 Referans : Sperof 1 7.Baskı Sayfa : Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisinin gebelikten önce veya gebelikte taranmasının pratikte yararı yoktur? A) HIV infeksiyonu B) Hepatit B C) Kızamıkçık D) Sitomegalo virus E) Sifiliz Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 5 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 28 Sayfa : 1654 Tablo Referans : Williams Obstetrics 22.Baskı Sayfa : 208 Tablo : 8: Aşağıdakilerden hangisi ağır preeklampsi kriterlerinden biri değildir? A) Günde 5 gram üzerinde proteinüri B) Trombositopeni C) Pulmoner ödem D) Konvülzyon E) Oligüri Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 73 Tablo Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 30 Sayfa : 1663 Soru : Diabetes mellitusu olan bir gebede, aşağıdakilerden hangisi fetus ve yenidoğanda görülmesi beklenen komplikasyonlardan biri değildir? A) Konjenital anomaliler B) Hipoglisemi C) Hiperkalsemi D) Polistemi E) Hiperbiluribinemi Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu Fasikül : Obstetri Sayfa : 78 Referans : TUSDATA K.Doğum Ders Notu (K.Göl) Fasikül : Obstetri Sayfa : 48 Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notu Fasikül : 1 Sayfa : 22 Referans : TUSDATA Dahiliye Ders Notu Fasikül : 6 Sayfa : 57 Referans : Tüm TUS Soruları Cilt : 3 Bölüm : 14 Sayfa : 1212 Tablo Referans : Williams Obstetri 22.Baskı Sayfa : Aşağıdaki plasenta anomalilerinden hangisinin tanısı ultrasonografi ile en yüksek doğrulukla konabilir?

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Foramen ovale B)

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 1. Annesinde fenobarbital bağımlılığı olan ve gebelikte fenobarbitale maruz kalan yenidoğan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Akut fazda irritabilite, devamlı

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı