DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ"

Transkript

1 Sayfa 0 HAZIR BETON YD DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Enver YILDIZ YD DANIŞMANLIK İnşaat Mühendisi LTD. ŞTİ. Oğuzhan DEMİREL İnşaat Mühendisi

2 ÖNSÖZ Sayfa 1 İnsanoğlunun betonla ilk tanışması 18. yüzyılın başlarına kadar gerilere gider. Hazır beton olarak tanımlanabilecek ilk beton ise 1903 yılında Almanya da üretilmiştir. Ülkemizde hazır betonun ilk kullanımı 1970 li yıllarda bazı özel projelerde başlamakla birlikte, yaygın olarak kullanılmaya başlanması 1980 li yılların sonlarına denk gelmektedir. İlk başlarda daha çok C14, C16, C18 sınıfı betonlar üretilmiş; zamanla inşaat sektöründeki gelişmeler, nitelikli projelerin artması, ülkemizin deprem gerçeği, beton teknolojisindeki gelişmeler vb. durumlar sebebiyle daha yüksek dayanımlı beton üretimi gittikçe ağırlık kazanmıştır yılı sonu itibariyle TS EN standardının yürürlüğe girmesiyle de beton üretiminde kalite kavramı daha da önem kazanmış ve hazır beton üretiminde belirli bir takım kalite şartlarının sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. İnsanlık tarihi ile karşılaştırıldığında hazır betonun bir yapı malzemesi olarak kullanılması kavramı oldukça yeni sayılır. Hazır betonun ilk üretildiği 1903 yılından günümüze bir asır gibi oldukça kısa sayılabilecek bir zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen, bugün hazır beton yapılaşma alanında vazgeçilmez bir yapı malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kentleşme ve sanayileşmenin hızla artması barınma, ulaşım ve enerji ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Hızla artan bu yapılaşma talebinin makul süreler içinde karşılanabilmesi için en değerli şey olan zamanın mümkün olduğunca verimli kullanılması konusu bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bir yapı malzemesi olarak hazır beton bu konudaki en avantajlı malzemelerin başında gelmektedir. Hazır betonun donatı ile bir arada kullanılması sonucu betonarme diye tabir edilen ve günümüzde yapıların büyük bir bölümünün taşıyıcı sistemini oluşturan kompozit bir malzeme meydana gelmektedir. Betonarmenin temelindeki esas mantık, betonun basınç gerilmelerini, donatının ise çekme gerilmelerini karşılaması esasına dayanmaktadır. Yapıların taşıyıcı iskeletini oluşturan betonarme uygulamalarında kullanılan hazır betonun istenen kalite ve dayanım sınıflarında üretilmesi, yapının dayanıklılık ve güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Standartlara uygun ve istenen özelliklerde üretilen hazır betonun şantiyelerde bilinçli ve doğru bir şekilde kullanılması konusu da ayrıca büyük önem arz etmektedir. Hazır betondan beklenen faydaların elde edilebilmesi için iyi tasarlanması, üretim, taşıma, yerine yerleştirme ve sonrasında da gerekli bakımının bilinçli bir şekilde yapılması konuları oldukça önemlidir. Bilgi birikimi ve deneyim gerektiren bu konular gerektiği gibi planlanarak yürütülmediği takdirde içinden çıkılması oldukça zor bir takım sıkıntıları da beraberinde getirebilmektedir. Bizler, YD DANIŞMANLIK olarak, hazır beton konusundaki uzun senelere dayanan tecrübelerimizi bu sektörde faaliyet gösteren ve gösterecek olan firmalarla paylaşmak, sektördeki mevcut yaşanmakta olan sorunları imkanlarımız ölçüsünde asgariye indirmek, verimliliği ve karlılığı artırmak amacıyla gayret göstermek üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Sektörde bu anlamda bilgi ve deneyime ihtiyaç duyulduğunun bilincinde olarak çözüm ortaklarımıza her anlamda katkı sunma konusunda tüm iyi niyetimizle çabalarımızı sürdüreceğiz. Saygılarımızla,

3 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER I. Kısaca Hazır Beton 3 Beton Nedir 3 Hazır Beton Tasarımı 4 Karışım Hesabı İçin Gerekli Veriler 5 Hazır Beton Üretim Yöntemleri 7 Hazır Betonun Avantajları 7 İyi Bir Betonun Sahip Olması Gereken Özellikler 7 II. Beton Çeşitleri 8 Birim Ağırlıklarına Göre Beton Çeşitleri 8 Kuru Kıvamlı Betonlar 9 Kendiliğinden Yerleşen Betonlar (KYB) 9 Püskürtme Betonları 11 III. Hazır Beton Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Problemler 12 Dayanım Problemleri 12 TS EN e Göre Dayanım Sınıfları 12 Betonun Pompalanmasında Zorluklar 14 Betonda Meydana Gelen Çatlaklar 15 Plastik Rötre Çatlakları 15 Plastik Oturma Çatlakları 17 Termal Çatlaklar 18 Yapısal Çatlaklar 24 Beton Yüzeyine Tozuma ve Pullanma Sorunları 25 Ayrışma (Segregasyon) 27 IV. Anormal Hava Şartlarında Beton Dökümü 28 Soğuk Hava Şartlarında Beton Dökümü 29 Sıcak Hava Şartlarında Beton Dökümü 30 V. YD Danışmanlık 31 Tecrübelerimiz 32 Kaynaklar 32

4 Sayfa 3 I. KISACA HAZIR BETON Beton Nedir Beton, mineral kökenli taneli malzemelerin bir bağlayıcı madde ile birleştirilmesi suretiyle üretilen ve ilk karıştırıldığında plastik kıvamda olan, daha sonra sertleşerek dayanım kazanan yapay bir taştır. Bağlayıcı malzemeye çimento, taneli malzemeye agrega adı verilir. Çimento ve suyun oluşturduğu hamur fazı sürekli, agregalar ise dağılı fazı meydana getirirler. Bu yaklaşıma göre beton kompozit bir malzemedir. Beton üretmek için su, çimento ve agreganın varlığı yeterli olmakla birlikte, istenilen kalite ve özelliklerde betonların üretilebilmesi için ise kullanımları neredeyse bir zorunluluk haline gelen kimyasal ve mineral katkılar da beton bileşenleri arasındaki vazgeçilmez yerlerini almışlardır. İNCE AGREGA İRİ AGREGA 0-4 mm 7-15 mm mm ÇİMENTO UÇUCU KÜL (MİNERAL KATKI) SU KİMYASAL KATKILAR Resim 1 : Betonu oluşturan bileşenlerden örnekler

5 Sayfa 4 HAZIR BETON TASARIMI Beton tasarım hesaplarının yapılmasının temel iki amacı vardır. Birincisi betonun kullanılacağı yapı için istenen dayanım ve dayanıklılık kriterlerinin mümkün olabilecek en uygun maliyetlerle karşılanması, ikincisi de taze betonun imalatından yerine yerleştirilmesine kadar olan süreçlerde istenen işlenebilirlik kriterlerinin sağlamasının temin edilmesidir. Beton tasarım ilkeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir *Beton nihai dayanıma ulaştığında istenen mukavemet değerlerini vermelidir *Betonun su/çimento (S/Ç) veya su/bağlayıcı madde (S/B) oranı tasarlanan beton sınıfı için belirli bir değeri aşmamalıdır *Beton, hizmet ömrü süresince maruz kalacağı çevresel etkilere karşı yeterli dayanıklılığa sahip olmalıdır (durabilite) *Betonun taze haldeki özellikleri işlenebilirlik ve pompalanabilirlik açısından mümkün olabilecek en iyi şekilde ayarlanmalıdır *Kendisinden beklenen işlevleri yerine getirecek şekilde tasarlanan beton, mümkün olabilecek en düşük maliyetle imal edilmelidir. Şematik Beton Yapısı Belirli bir dayanıma ulaşmış olan betonun iç yapısı şekil 1'de gösterilmiştir. Boşluklar Katılar Hava ve Serbest Su Çimento + Su (Hidrate Çimento) İnce Agrega Kaba Agrega Su ile çimento arasındaki reaksiyon derecesine, su/çimento oranına, iklim koşullarına, katkı maddesi ve sıkıştırma derecesine bağlı olarak değişken Çimento Hamuru Kaba ve ince agrega arasındaki seçilmiş ayırım [5 mm] İnert Mineral Dolgu Şekil 1 : Belirli bir dayanıma ulaşmış betonun iç yapısı

6 Sayfa 5 Karışım Hesabı İçin Gerekli Veriler Hazır beton imalatında kullanılmaları düşünülen ve taşıdıkları özellikler bakımından uygunlukları tespit edilen malzemelerle ilgili olarak aşağıdaki verilerin bilinmesi gerekmektedir. *Çimento ve varsa mineral katkıların (uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı vb) özgül ağırlıkları. *Çimentonun tipi ve 28 günlük basınç dayanımı *İnce ve iri agreganın özgül ağırlıkları *İnce ve iri agregaların elek analizi sonuçları *İnce ve iri agregaların su emme yüzdeleri *İnce agreganın No200 elek altı filler yüzdesi *İnce agreganın metilen mavisi (kirlilik) değeri *En büyük agrega tane büyüklüğü (Dmax) *Kimyasal katkıların bazı özellikleri Yukarıda sıralanan veriler tespit edildikten sonra üretilmesi planlanan her beton sınıfı için karışıma girecek olan malzeme miktarları belirlenir. Belirlenen malzemeler kullanılarak laboratuvar ortamında küçük miktarlarda betonlar üretilir ve gereken sayıda numuneler alınarak teste tabi tutulur (Başlangıç deneyleri).alınan numunelerin istenen kriterleri sağladıkları tespit edildikten sonra sanayi ölçeğinde üretime geçilir. Başlangıç Deneyleri için ayrılan süre yeterli uzunlukta olmalıdır. Resim 2 : Üretim öncesi laboratuvar denemeleri

7 Sayfa 6 Resim 3 : Hazır beton üretim tesisi Taze Beton Karışım işlemi tamamlanmış, henüz plastik kıvamda ve seçilen herhangi bir metotla yerine yerleştirilmeye hazır olan betondur. Sertleşmiş Beton Prizini alarak sertleşmiş ve belli bir dayanıma ulaşmış olan betondur. TAZE BETON SERTLEŞMİŞ BETON Resim4 : Taze ve sertleşmiş beton

8 Sayfa 7 Hazır Beton Üretim Yöntemleri Hazır beton üretiminin katkı ve suyu ölçme ve sonrasında karıştırma işlemlerinin santralde veya transmikserde yapılmasına göre iki farklı şekli bulunmaktadır: Yaş Sistem Su ve katkı dahil tüm bileşenlerin beton santralinde ölçülerek ve karıştırılarak nakliye aracına yüklendiği betondur. Yaş sistemde karışım süresinin betonun yeterince ve homojen bir şekilde karışmasını sağlayacak uzunlukta olmasına dikkat edilmelidir. Bu süre genellikle 1 m 3 beton harmanı için 45 saniye ve ilave her 0.5 m 3 beton için de artı 15 saniyedir. Yeterince karıştırılamamış beton, performansından bir miktar kaybeder. Kuru Sistem Agrega, çimento ve varsa mineral katkının beton santralinde ölçülüp santralde veya transmikserde karıştırıldığı; suyun ve varsa kimyasal katkının ise teslim yerinde ölçülüp karıştırılarak ilave edildiği hazır betondur. Kuru karışımlı hazır betonda şantiyede karışıma verilen su miktarının formülde öngörülenden daha fazla olmamasına ve karıştırma süresinin de homojen bir karışımın elde edilebilmesi için yeterli uzunlukta olmasına özen gösterilmelidir. HAZIR BETONUN AVANTAJLARI *Betonun bileşenleri dünyanın çoğu yerinde kolaylıkla ve ekonomik bir şekilde temin edilebilmektedir. *Kalıplar yardımıyla betona kolaylıkla istenen şekil verilebilmektedir. *İyi hazırlanmış ve işlenmiş betonun bakım ve onarım maliyeti alternatif malzemelere göre çok daha düşüktür. *Maruz kaldığı zararlı ortam şartlarında performansı daha yüksektir *Ekolojik olarak zararsız bir malzemedir. İYİ BİR BETONUN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Taze Beton *Kolaylıkla karıştırılabilmeli *Kalıba kolay ve boşluksuz bir şekilde yerleştirilebilmeli *Kolaylıkla pompalanabilmeli (Pompa ile döküm yerine iletilecekse). *Uniform olmalı. *Ayrışmamalı *Su kusmamalı (Mastarlama sonrası yüzeyde su birikmesi-terleme). *Sıkıştırma ve mastarlama işlemleri kolaylıkla yapılabilmeli (Az enerji gerektirmeli)

9 Sayfa 8 Sertleşmiş Beton *Yeterli dayanıma sahip olmalı *Çevresel etkilere karşı yeterli dayanıklılığa sahip olmalı (Durabilite) *Standart değerlerin üzerinde genleşme ve büzülme yapmamalı (Hacimsel stabilite) II. BETON ÇEŞİTLERİ Betonlar sahip oldukları bazı ayırt edici özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Aşağıda bu sınıflandırmalara bazı örnekler verilmiştir. Birim Ağırlıklarına Göre Beton Çeşitleri TS EN de, birim ağırlıklarına göre 3 farklı beton sınıfı tanımlanmıştır. Ağır Beton Etüv kurusu birim hacim kütlesi 2600 kg/m 3 e eşit veya daha büyük olan betondur. (AB 2600 kg/m 3 ) Normal Beton Etüv kurusu birim hacim kütlesi 2000 kg/m 3 ten büyük ve 2600 kg/m 3 ten küçük olan betondur. (2000 kg/m 3 <NB<2600 kg/m 3 ) Hafif Beton Etüv kurusu birim hacim kütlesi 800 Kg/m 3 ile 2000 Kg/m 3 arasında olan betondur. (800 kg/m 3 HB 2000 kg/m 3 ) Şekil 2 : TS EN e Göre Betonların Etüv Kurusu Yoğunluklarına Göre Sınıflandırılması 800 kg/m³ 2000 kg/m³ 2600 kg/m³ Hafif Beton < Normal Beton < Ağır Beton

10 Sayfa 9 Betonlar ayrıca kıvam durumlarına ve uygulama amaç ve biçimlerine göre de sınıflandırılmaktadırlar. Bunlar kısaca; Kuru Kıvamlı Betonlar (Sıfır Slump Betonlar) Genellikle nemli toprak kıvamında üretilen bu tip betonlar en çok kilitli parke, bordür ve beton boru imalatlarında kullanılmaktadır (Resim 5). Son yıllarda bu tarz betonlar bazı baraj gövdelerinin yapımında da kullanılmaya başlanmıştır. Silindirle Sıkıştırılan Beton (SSB) veya İngilizce isminin baş harflerinden oluşan RCC (Roller CompactedConcrete) betonu diye isimlendirilen bu beton tipi zaman ilerledikçe çok daha yaygın bir şekilde kullanılacağa benzemektedir. Bu tip imalatlarda beton yüksek basınç ve şiddetli vibrasyon altında sıkıştırılmaktadır. Resim 5 : Sıfır slump betonlarla üretilen beton boru ve kilitli parkeler Kendiliğinden Yerleşen Betonlar (KYB) Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB) 1986 yılında Japonya da Okamura tarafından keşfedilmiş ve sonraki yıllarda da Tokyo Üniversitesinden Ozawa ve Meakawa tarafından üzerinde çalışılarak performansı mükemmel hale getirilmiştir. KYB geleneksel betondan farklı olarak, önemli ölçüde akışkanlık özelliği ve kendi ağırlığı ile yerleşme yeteneği olan betondur. Sıkıştırma ve yerleşme için vibrasyon gerektirmeyen yenilikçi bir betondur. Akışkanlığı ve ayrışmaya karşı direnci, yüksek seviyede homojenlik, minimum beton boşlukları ve üniform beton dayanımını garanti eder ve yapı için daha üstün seviyede dayanıklılık ve bitirme potansiyeli sağlar. KYB üretiminde çoğunlukla yeni nesil süper akışkanlaştırıcı katkılar kullanılmaktadır.

11 Sayfa 10 Dağıtma (dispersiyon) gücü yüksek olan bu tip kimyasal katkıların beton üretiminde belirli oranlarda kullanılması esastır. KYB kullanım alanlarından bazı örnekler; *Güçlendirme projeleri *Sık donatılı elemanlar ve prefabrik sektörü imalatlarında *Estetik betonarme yüzey tasarımlarında *Şekil itibari ile betonu ulaştırmanın zor olduğu kalıplarda *Vibratör kullanımının imkansız veya çok zor olduğu yerlerde Resim 6 : KYB imalatından görünümler

12 Sayfa 11 Püskürtme Betonları (Shotcrete) Püskürtme beton, onarım vaya yapım amacı ile önceden hazırlanmış olan betonun basınçlı hava vasıtası ile yüksek hızla uygulama yüzeyi veya uygulama alanına püskürtülerek elde edilen betondur (Resim 7). İki tip püskürtme beton uygulaması vardır Islak Karışımlı Püskürtme Beton(Yaş Sistem) Priz hızlandırıcı katkı maddeleri hariç, bütün karışım elemanlarının püskürtme başlığına gelmeden önce birlikte karıştırılarak karışımın basınçlı hava yardımı ile yüzeye püskürtülmesi sonucu elde edilen betondur. Günümüzde daha yaygındır. Kuru Karışımlı Püskürtme Beton(Kuru Sistem) Beton karma suyunun ve priz hızlandırıcı katkı maddelerinin püskürtme başlığında ilave edilerek karışımın basınçlı hava yardımı ile yüzeye püskürtülmesi sonucu elde edilen betondur. Püskürtme Beton Kullanım Alanları *Yol veya otoban kenarlarındaki şevlerde *Temel kazısı sırasında kayma tehlikesi olan yan yüzeylerde *Tünel veya metro inşaatlarında tavan ve yan yüzeylerde *Yapı güçlendirme projelerinde *Toprak kayması, kaya veya taş parçalarının düşmesinin engellenmek istenildiği alanlarda *Dekoratif amaçlı olarak yapay kaya imalatlarında Resim7 : Püskürtme beton uygulamaları

13 Sayfa 12 III. HAZIR BETON UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER, MUHTEMEL NEDENLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DAYANIM PROBLEMLERİ Dayanımların istenen değerlerin altında kalması durumu çoğu beton firmasının zaman zaman karşılaştığı en önemli problemlerin başında gelmektedir Hazır beton üretiminde TS EN e göre tariflenen basınç dayanımları tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 : TS EN göre sertleşmiş beton basınç dayanım sınıfları Normal Betonlar İçin Basınç Dayanımı Sınıfı En Küçük Karakteristik Silindir Dayanımı (fck,sil) En Küçük Karakteristik Küp Dayanımı (fck,küp) C8/ C12/ C16/ C20/ C25/ C30/ C35/ C40/ C45/ C50/ C55/ C60/ C70/ C80/ C90/ C100/

14 Sayfa 13 Muhtemel Nedenler *Üretimde kullanılan hammaddelerin uygun kalitede olmamaları *Bileşenlerin uygun şekilde oranlanamaması (Hatalı karışım) *Karışım süresinin yetersiz olması, dolayısıyla betonun yeterince karıştırılamaması *Betona şantiyede fazladan su ilave edilerek su/çimento oranının yükseltilmesi. Şekil 3 de Su/Çimento oranının farklı günlerdeki basınç dayanımlarını nasıl etkilediğine dair bir örnek görülmektedir *Numunelerin standartlara uygun alınamaması ve muhafaza edilememesi *Numune kalıplarının standartlara uygun olmamaları *Numuneyi alan personelin tecrübesizliği, dolayısıyla standartlara uygunnumune alınamaması *Kür havuzu sıcaklığının (21 o C ±2 o C) uygun olmaması *Presin kalibrasyonsuz olması ve doğru okuma yapamama ihtimali *Tartı sistemlerinin doğru çalışmaması olasılığı, dolayısıyla yanlış malzeme tartımı Çözüm Önerileri *Üretimde standartlara uygun hammaddelerin kullanılması *Karışımların/reçetelerin bu konuda tecrübeli kişiler tarafından hazırlanması *Karışım sürelerinin homojen bir karışım için yeterliuzunlukta olmasına dikkat edilmesi *Betona ilave su verilmesinden kaçınılması. Betonun muhtemel kıvam kaybının gerektiğindeilave katkı verilerek (Redozlama yapılarak) giderilmesi. *Numune alımlarının standartlara uygun yapılması ve alınan numunelerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi. *Kullanılan numune kalıplarının ilk kullanım sırasında ve sonrasında da periyodik kontrollerinin yapılarak boyut ve yüzey durumu açısından standartlara uygunolduklarından emin olunması. *Numuneleri alan teknik personelin yeterli eğitim ve tecrübeye sahip olması *Kür havuzu sıcaklığının 21 C o ±2 C o de tutulması için gerekli tedbirlerin alınması *Beton presinin doğru çalıştığından emin olunması, bakımlı ve kalibrasyonlu olması *Tartı sistemlerinin doğru çalıştığından emin olunmalı, periyodik bakım ve kalibrasyonları ihmal edilmemelidir

15 Sayfa 14 Şekil 3: Su/Çimento oranı-basınç dayanımı ilişkisi BETONUN POMPALANMASINDA KARŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLAR Betonun pompa vasıtası ile yerine iletilmesi gereken durumlarda pompaların yeterli verimlilikte çalışması konusu son derece önemlidir. Zaman zaman çeşitli nedenlerle betonların pompalanmasında önemli sıkıntılarla karşılaşılmakta ve bu durum araçların ve çalışanların veriminin düşmesine, zaman ve moral kayıplarına sebebiyet vermektedir. Muhtemel Nedenler *Karışım oranlarının uygun seçilememiş olması *Agregaların şekil bozuklukları, aşırı yaprağımsı, keskin kenarlı ve köşeli olmaları *Birim hacim betondaki mevcut toplam ince malzeme (filler) miktarının rahat bir pompalama için yeterli seviyelerde olmaması *Beton pompalarının gerekli bakımlarının zamanında ve yeteri kadar yapılamaması *Pompa ekibinin tecrübesiz ve eğitimsiz olması

16 Sayfa 15 Çözüm Önerileri *Karışımların konusunda uzman ve yeterli tecrübeye sahip kişiler tarafından hazırlanması *Mümkün olduğunca yuvarlak veya kübik şekilli agregaların tercih edilmesi, aşırıkeskin kenarlı ve köşeli agrega kullanımından imkanlar ölçüsünde kaçınılması. Doğal şekillenmiş agregalar pompalama açısından en iyisidir. Kırma agrega kullanılıyorsa bir miktar 0-3, 0-4 mm doğal kum ilavesi pompalama açısından faydalı olabilir *Birim hacimdeki toplam ince malzeme (filler) miktarının yeterli olmasına mümkün olduğunca dikkat edilmeli. Bu konuda varsa uygun mineral katkılardan (Uçucu kül, yüksek fırın curufu, mikrosilis, taşunu vb ) faydalanmanın yolları araştırılmalıdır. *Betonun pompalanmasında kullanılan ekipmanın bakım ve onarımları imalatçı firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalıdır *Pompaları çalıştıran ekibin konusunda uzman kişilerden oluşması ve gerekli eğitimlerin verilmesi de oldukça önemlidir. BETONDA MEYDANA GELEN ÇATLAKLAR Betonda sertleşmeden önce, sertleşme esnasında ve sertleşmeden sonra fiziksel, kimyasal, termal veya yapısal etkenler sonucunda oluşan ve çoğunlukla yüzeyde görülebilen, sebeplerine göre çeşitli şekiller ve farklı uzunluk, genişlik ve derinliklerde meydana gelen ayrılmalara çatlak denir. Beton çatlakları çoğu beton firmasının sık sık karşılaştığı proplemlerin başında gelen bir konudur. Beton çatlaklarının bir çoğu alınacak uygun tedbirlerle ortadan kaldırılabilir veya en azından asgari seviyelere indirilebilir olmalarına rağmen bu konudaki sıkıntılar değişik şekillerde devam edegelmektedir. Şunu da akıldan çıkarmamak gerekir ki; hiç çatlamayacak bir beton imalatı yapmak son derece zordur. Beton yapısı gereği çatlamaya meyilli bir yapı malzemesidir. Önemli olan meydana gelen çatlakların betonun dayanımına, dayanıklılığına ve estetiğine olan etkilerinin bilincinde olunması ve bu açılardan herhangi bir risk/sorun teşkil etmeyen beton çatlaklarının çok da problem haline getirilmemesidir. Betonda Çatlak Tipleri, Muhtemel Nedenler ve Çözüm Önerileri Plastik Rötre Çatlakları Bu tip çatlaklar sertleşme esnasında ve beton daha plastik durumdayken meydana gelirler. Yüzeyde harita şeklinde bir çatlak ağı oluşur. Döşemeler, otoyol kaplamaları, otoparklar, hava alanları, pist kaplamaları vbgeniş yüzeyli beton uygulamalarında daha yaygın bir şekilde görülürler.

17 Sayfa 16 Resim 8 : Plastik rötre çatlakları Muhtemel Nedenler *Beton yüzeyinin hızlı bir şekilde kuruması. Yüksek sıcaklık, hızlı rüzgar, düşük nem oranı, betonun sıcaklığının fazla olması vb nedenlerle beton yüzeyinden buharlaşan su miktarının terleme yoluyla beton bünyesinden yüzeye gelen su miktarından daha fazla olması. *Yüksek su/çimento oranına sahip beton dökümü *Zamanında yeterli etkinlikte kür yapılamaması Çözüm Önerileri *Beton yüzeyinden buharlaşma nedeniyle kaybedilen su miktarının alınacak uygun tedbirlerle minimuma indirilmesi. Bunun için aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda mümkünse beton dökümü yapılmaması. Değilse rüzgarı kesici veya etkisini azaltıcı tedbirlerin alınmaya çalışılması.yüzey mastarlama işlemi biter bitmez uygun bir yöntemle kür uygulamasına başlanması. Bu amaçla en etkili yöntem beton yüzeyinin ıslak telis, ıslak talaş vb. malzemelerle örtülmesi ve beton yüzeyine örtülen bu malzemelerin en az bir hafta boyunca sürekli bir şekilde ıslak tutulmasıdır. Duruma göre bu amaçla imal edilen kimyasal kür malzemeleri de iyi bir çözüm olabilir. Bu durumda beton yüzeyine daha sonra yapılacak herhangi bir kaplama varsa aderans bakımından olası bir sıkıntıya meydan verilmemesi açısından parafin esaslı kür malzemeleri yerine reçine esaslı olanlar tercih edilmelidir.

18 Sayfa 17 * Beton yerleştirme ve yüzey düzeltme işlemleri mümkün olan en kısa sürede bitirilmeye çalışılmalıdır. Bu durumda henüz plastik rötre çatlakları oluşmadan kür işlemleri için yeterli zaman kalacaktır. *Kullanılan agrega mümkün olabildiğince temiz olmalıdır. Agrega içindeki kil oranı yükseldikçe plastik rötre çatlakları da artacaktır. *Şayet betonun döküldüğü zemin sıcak ve kuru ise mümkünse suya doygun hale getirilmelidir. Bu tedbir uygulanırsa betonun döküleceği yüzeyin sıcaklığı düşürülmüş ve kuru olan zeminin betonun bünyesindeki mevcut suyun bir kısmını emmesi engellenmiş olacaktır. Bunun neticesinde oluşacak olan plastik rötre çatlakları tamamen olmasa bile kısmen engellenmiş olur. Diğer bir tedbir yöntemi de bazı durumlarda naylon örtü kullanılarak betonun zemin ile temasının önlenmesidir. *Şayet alınan tüm tedbirlere rağmen plastik rötre çatlakları oluşursa yapılacak olan ikinci mastarlama ile bu çatlaklar ortadan kaldırılabilir. İkinci mastarlama, bir insanın beton yüzeyine ayaklarıyla bastığı zaman 3-4 mm derinliğinde bir iz kalacak şekilde beton prizini aldığında yapılmalıdır. Bu ikinci mastarlamada tahta mala kullanmakta fayda vardır. Plastik Oturma Çatlakları Bu tip çatlaklar özellikle yoğun donatılı döşeme ve benzeri betonlarda betonun iyi sıkıştırılamaması neticesinde zamanla yerçekimi kuvvetinin etkisiyle kendi ağırlığı altında oturma yapması sebebiyle meydana gelirler. Genelde beton dökümünü takip eden 1/2 ile 4 saat arasında meydana gelirler. Oturma çatlaklarının oluştuğu betonlarda donatıların sıklık ve dizilişleri çoğu zaman çatlak yön ve şekillerine bakılarak tahmin edilebilir. Resim 9: Plastik oturma çatlakları

19 Sayfa 18 Muhtemel Nedenler *Bu tip çatlakların en önemli nedeni, yerine yerleştirilen betonun yeterince sıkıştırılamaması ve bunun neticesinde zamanla yer çekimi kuvvetinin etkisiyle kendi ağırlığı altında sıkışmasıdır. Bu sıkışma esnasında demir donatıların bulunduğu yerlerde betonun serbestçe oturması engellenir ve sonuçta da donatıya denk gelen betonun yüzeyinde donatı boyunca çatlak oluşur. *Su/çimento oranı yüksek beton kullanılması *Aşırı dozda priz geciktirici katkı kullanılması. Bu durumda beton uzun süre plastik kıvamda kalacağından dolayı oturma miktarı ve dolayısıyla çatlak miktarı da artacaktır. Çözüm Önerileri *Betonun mümkün olduğunca, ayrışmasına sebebiyet verilmeyecek bir şekilde iyi şıkıştırılması. Betonun sıkıştırılması için en etkili yönten uygun tip vibratörlerin kullanılmasıdır. Betonun iyi sıkıştırılması sonucunda boşluk miktarı minimum seviyelere ineceğinden dolayı betonun zamanla yer çekiminin etkisiyle kendi ağırlığı altında sıkışması önlenmişolacağından bu tip çatlaklar da oluşmayacak veya asgari seviyelere düşürülmüş olacaktır. *Betona gereğinden fazla su ilavesinden kaçınılmalıdır. Kıvam iyileştirilmesi gerekiyorsa ilave katkı (Redozlama) yöntemi tercih edilmelidir. Bu şekilde betonda meydana gelebilecek muhtemel dayanım kayıpları da engellenmiş olacaktır. *Betonun priz alma süresi gereğinden fazla uzatılmamalıdır. Unutmayalım ki beton ne kadar uzun süre plastik kıvamda bekletilirse, oturma miktarı da o oranda daha fazla olacaktır. Bu durum doğal olarak plastik rötre çatlaklarının daha da artmasına sebebiyet verecektir. *Pas payı yeterli seviyelerde tutulmalıdır. Yetersiz pas payı çatlak miktarını artıracaktır. Termal Çatlaklar Kütle beton dökümlerinde hidratasyon ısısı nedeniylebetonun iç sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki farkın yaratabileceği çatlaklar yapı için ciddi riskler teşkil edebilir. Çimento ve suyun kimyasal reaksiyonu sebebiyle beton sertleşerek dayanım kazanır. Meydana gelen bu kimyasal reaksiyon egzotermiktir ve dolayısıyla ısı açığa çıkarır. Açığa çıkan ısının miktarı bir takım faktörlere bağlı olarak değişkendir ve bazı durumlarda betonun iç sıcaklığı o C lere kadar çıkabilmektedir. Betonun iç sıcaklığının bu şekilde yükselmesi beraberinde termal çatlama riskini de getirmektedir. Termal çatlamanın esas nedeni beton iç sıcaklığının yüksek seviyelere çıkmasından ziyade, betonun iç, yüzey ve ortam sıcaklıkları arasında meydana gelen farklılıklardır. Bu fark20 o C yi aştığında termal çatlak oluşma riski de artmaktadır. Fark ne kadar büyükse çatlak oluşma riski de o denli yüksektir.

20 Sayfa 19 Resim 10: Termal çatlaklar Çözüm Önerileri *Bu tip beton imalatlarında mümkün olduğunca düşük hidratasyon ısısına sahip çimentolar tercih edilmelidir. Bu konuda çimento üreticileriyle işbirliği yapılarak en uygun çimento tipi tercih edilmeye çalışılmalıdır. *Mümkünse mineral katkılar kullanılarak çimento miktarı betonun dayanım ve dayanıklılık özelliklerini riske atmayacak şekilde aşağı seviyelere çekilmelidir. *Betonun döküm sırasındaki sıcaklığı mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Bu amaçla beton bileşenlerinin sıcaklıklarının düşürülmesinin yolları araştırılmalıdır *Beton yüzeyi naylon+strafor ile örtülerek beton yüzey sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki farkın kritik değerleri (20 o C)aşması önlenmelidir *Priz geciktirici katkılar kullanılarak betonun priz alma süresi uzatılmalı ve böylece betonun iç sıcaklığının kritik seviyelere yükselmesinin önüne geçilmeye çalışılmalıdır. Burada altı çizilmesi gereken son derece önemli bir husus vardır. Bu da betonun iç sıcaklığının fazla artmaması, bir anlamda daha uzun bir zaman dilimine yayılması için,alınan tedbirler (Priz geciktirici katkılar, puzolan oranları yüksek çimentolar veya dışarıdan ilave şeklinde mineral katkıların kullanılması vb) sonucunda betonun dayanım kazanma hızının da yavaşlatıldığı gerçeğidir. Bu gibi durumlarda standart değer olarak bilinen 28 günlük basınç dayanım değerleri yerine 56 veya 90 günlük basınç dayanım değerlerinin dikkate alınması durumu bir zorunluluk olarak karşımıza çıkabilecektir.

21 Sayfa 20 Aşağıdaki toblo 2 ve şekil 4 te puzolanlı çimentolarla veya üretim esnasında betona dışarıdan mineral katkıların ilave edilmesi suretiyle üretilen betonların normal katkısız çimentolarla üretilen betonlara kıyasla zamana karşı dayanım kazanma durumu görülmektedir CEMI CEMI + MİNERAL Şekil 4 : Mineral katkılı ve katkısız betonların zamana karşı dayanım artışı

22 Sayfa 21 Normal Portland Çimentosu Traslı Çimentolar %0 Traslı %15 Traslı %20 Traslı %25 Traslı %30 Traslı Numune Yaşı (Gün) Basınç Dayanımı (Kg/cm 2 ) Basınç Dayanımı (Kg/cm 2 ) Basınç Dayanımı (Kg/cm 2 ) Basınç Dayanımı (Kg/cm 2 ) Basınç Dayanımı (Kg/cm 2 ) Tablo 2 : Normal portland ve traslı çimentoların zamana karşı dayanım kazanması

23 Sayfa 22 Mineral katkı kullanımının ileri yaşlarda betonun performasına olumlu etkiler yaptığı ve betonun bir çok bakımdan daha üstün bir duruma geldiği yapılan bilimsel araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Şekil 5 te mineral katkı kullanılması durumunda beton içerisindeki gözeneklerin zamanla nasıl minimum seviyelere inebileceği görülmektedir. Jeller C-S-H Jeller C-S-H CH Gözenekler Hidrate olmamış taneler CH Gözenekler Hidrate olmamış taneler a) Mineral Katkısız b) Mineral Katkılı Şekil 5: Mineral katkılı ve katkısız çimentoların sertleşmiş hamur yapıları

24 Sayfa 23 Termal çatlamaların önlenmesine yönelik örnek bir çalışma aşağıda verilmiştir. Burada 40 katlı bir gökdelenin 1.6 m kalınlığındaki radye temelinin termal çatlamalar sebebiyle zarar görmemesi için yüzeyi naylon + strafor ile örtülmüş ve betonun farklı yerlerine yerleştirilen kablolu termometreler (Thermocouple) yardımı ile beton sıcaklıkları takip edilmiştir. 6. günün sonunda beton yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark 20 o C ve altına düştüğünde bu koruma tedbirleri de sonlandırılmıştır. (Mehmet Mutlu-Elif Başaraner/Nuh Beton-İstanbul) Resim 11: Yüzeyi naylon+ strafor ile kaplanmış temel görünümü

25 Sayfa 24 Şekil 6 : 1.6 m kalınlıktaki temelin çeşitli noktalarındaki betonve çevre sıcaklıkları Yapısal Çatlaklar Yapısal çatlaklar, yapının taşıyıcı sisteminin maruz kaldığı servis yüklerinden veya yapı temelinin farklı kısımlarının yaptığı farklı oturmalardan kaynaklanmaktadırlar. Bunlardoğru projelendirilmemiş, zemin problemi çözülmemiş yapılarda meydana gelirler ve duruma göre yapının güvenirliğini tehlikeye sokacak düzeylerde olabilirler. Beton dökümü ve döküm koşulları ile igileri yoktur. Betonarma bir kirişin orta kısımlarında ve uzunluğu doğrultusuna dik yönde veya bir konsol mesnetinin üst kısımlarında mesnet boyu doğrultusuna dik yönde oluşan çatlaklar, bu tip çatlaklara örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi durumlarda mutlaka bu konuda uzman kişi veya kuruluşlara başvuruda bulunulmalıdır.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ HAZIRLAYANLAR Ali ÜNSAL İnş.Müh. Beton ve Çelik Lab.Şefi Hamdi ŞEN Kimya Yük.Müh. Malzeme Lab.Şb.Md.

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04.

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04. Tozuma Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler Türkiye Hazır Beton Birliği Dr. Tümer AKAKIN İnş. Müh. Yasin ENGİN Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 HAZIRLAYAN FATİH KAYNAK GİRİŞ...1 1.Alçının Tanıtımı...1 2. İş Sağlığı ve Güvenliği...3 3. Alçı Sıvada Kullanılan Sarf Malzemesi ve Yardımcı

Detaylı

BETON YOLLAR : AKILLI VE

BETON YOLLAR : AKILLI VE AVRUPA BETON KAPLAMA B RL Ğ BETON YOLLAR : AKILLI VE 1 CONCRETE ROADS : A SMART AND SUSTAINABLE CHOICE İÇİNDEKİLER Giriş 3 Beton Yolların Çevresel Yönleri 4 Karbon ayakizi ve yaşam dönemi değerlendirilmesi

Detaylı

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri 1 6. KATKI MADDELERİ Katkı maddeleri su, agrega ve çimento dışında betonlara çok düşük miktarlarda katılan kimyasal maddelerdir. Bunların kullanılması beton üretimi için zorunluluk taşımaz. Gün geçtikçe

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Hazır Beton Sektörü İle Yükselen İnşaatlar. İş Makinalarının Satış Sonrası Hizmetlerinde Yetkili Servis Yapısının Kurulması

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Hazır Beton Sektörü İle Yükselen İnşaatlar. İş Makinalarının Satış Sonrası Hizmetlerinde Yetkili Servis Yapısının Kurulması İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği yayın organıdır. Üç ayda bir yayınlanır. ISSN 1306-6943 2012 Ağustos Sayı:

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONU RAPORU

YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONU RAPORU YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONUNUN DEĞERLENDİRME RAPORU (ÖZET) 1. GİRİŞ Deprem Şûrası Yapı Malzemeleri Komisyonu 13.04.2004 tarihinde Ankara da toplanarak

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

SUNUŞ. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasõ İstanbul Şubesi Başkanõ. iii

SUNUŞ. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasõ İstanbul Şubesi Başkanõ. iii SUNUŞ İnşaat mühendisliğinin ana işlevlerinden en başta geleni, üretilen yapõlarõn güvenli olmalarõyla birlikte dayanõklõ olmalarõnõn da sağlanmasõdõr. Bu ana işlevin yaratõlabilmesi için de yapõ üretim

Detaylı

SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI

SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI 1. Sürme Tip Su Yalıtım Malzeme Türleri : Su ve nem yalıtımında kullanılan malzeme gruplarından biride Sürme Tip Malzemelerdir. Bir binayı ele aldığımızda temel-perde,

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

ÜRÜN KILAVUZU. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com

ÜRÜN KILAVUZU. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com ÜRÜN KILAVUZU yapılarda altın koruma www.stratakim.com ZİRVE YAPI KİMYASALLARI ve KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yulaflı Köyü Hacı Şeremet Mevkii, 4. Sok. No: 21/A Çorlu / TEKİRDAĞ - TÜRKİYE Tel: 0 282 771

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI İÇİNDEKİLER KONULAR Sayfa ÖZET 1 AÇIKLAMALAR 2 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 3 1. ÇATI YALITIMI 3 1.1. Kullanılan Çatı Arası Yalıtımı 3 1.2.Kullanılmayan Çatı Arası Yalıtımı 4 1.3. Ters Teras Çatı Yalıtımı 5 ÖĞRENME

Detaylı

YENİ KUŞAK HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI

YENİ KUŞAK HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI YENİ KUŞAK HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI Ali Dora YILMAZ(*) TMH (*) YKS Yapkim Yapı Kimya Sanayi A.Ş. Beton kalitesinin, yapı sektöründeki pek çok kişi için örneğin şirket sahipleri, müteahhitler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 1-1.2 Dolgu Zonlarının Adlandırılması-Numaralandırılması... 1 1-2 GENEL ESASLAR... 1 1-2.1 Dolguda Kullanılacak

Detaylı

Kayar Kalıp ve Uygulamaları

Kayar Kalıp ve Uygulamaları Mustafa Selmanpakoğlu İnşaat Yüksek Mühendisi MİMAG Makine ve İnş. San. Ltd. Şti. Kayar Kalıp ve Uygulamaları Özet Kayar kalıp Türkiye de yaklaşık olarak 60 yıldır kullanılmaktadır. İlk uygulamaları TMO

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR.

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. 1 ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. ONARIM: BİR YAPININ YADA BİR ELEMANIN OLUŞAN BİR HASAR NEDENİYLE ESKİ HALİNE YANİ ESKİ DAYANIMINA

Detaylı

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 HAZIRLAYAN SABAHATİN ŞİMŞEK 1 2012 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA 1.GİRİŞ 4 2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE KAZA RİSKLERİ 4 2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 6.1. Doğal alçılar 6. Doğal ve yapay alçı 6.1.1. Hammadde ve üretimi 6.1.2. Fiziksel ve mekanik özellikleri 6.1.3. Türleri

Detaylı

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi İçindekiler 1. Giriş...4 2. Betona su yalıtımı uygulanmasında karşılaşılan

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı