DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ"

Transkript

1 Sayfa 0 HAZIR BETON YD DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Enver YILDIZ YD DANIŞMANLIK İnşaat Mühendisi LTD. ŞTİ. Oğuzhan DEMİREL İnşaat Mühendisi

2 ÖNSÖZ Sayfa 1 İnsanoğlunun betonla ilk tanışması 18. yüzyılın başlarına kadar gerilere gider. Hazır beton olarak tanımlanabilecek ilk beton ise 1903 yılında Almanya da üretilmiştir. Ülkemizde hazır betonun ilk kullanımı 1970 li yıllarda bazı özel projelerde başlamakla birlikte, yaygın olarak kullanılmaya başlanması 1980 li yılların sonlarına denk gelmektedir. İlk başlarda daha çok C14, C16, C18 sınıfı betonlar üretilmiş; zamanla inşaat sektöründeki gelişmeler, nitelikli projelerin artması, ülkemizin deprem gerçeği, beton teknolojisindeki gelişmeler vb. durumlar sebebiyle daha yüksek dayanımlı beton üretimi gittikçe ağırlık kazanmıştır yılı sonu itibariyle TS EN standardının yürürlüğe girmesiyle de beton üretiminde kalite kavramı daha da önem kazanmış ve hazır beton üretiminde belirli bir takım kalite şartlarının sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. İnsanlık tarihi ile karşılaştırıldığında hazır betonun bir yapı malzemesi olarak kullanılması kavramı oldukça yeni sayılır. Hazır betonun ilk üretildiği 1903 yılından günümüze bir asır gibi oldukça kısa sayılabilecek bir zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen, bugün hazır beton yapılaşma alanında vazgeçilmez bir yapı malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kentleşme ve sanayileşmenin hızla artması barınma, ulaşım ve enerji ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Hızla artan bu yapılaşma talebinin makul süreler içinde karşılanabilmesi için en değerli şey olan zamanın mümkün olduğunca verimli kullanılması konusu bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bir yapı malzemesi olarak hazır beton bu konudaki en avantajlı malzemelerin başında gelmektedir. Hazır betonun donatı ile bir arada kullanılması sonucu betonarme diye tabir edilen ve günümüzde yapıların büyük bir bölümünün taşıyıcı sistemini oluşturan kompozit bir malzeme meydana gelmektedir. Betonarmenin temelindeki esas mantık, betonun basınç gerilmelerini, donatının ise çekme gerilmelerini karşılaması esasına dayanmaktadır. Yapıların taşıyıcı iskeletini oluşturan betonarme uygulamalarında kullanılan hazır betonun istenen kalite ve dayanım sınıflarında üretilmesi, yapının dayanıklılık ve güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Standartlara uygun ve istenen özelliklerde üretilen hazır betonun şantiyelerde bilinçli ve doğru bir şekilde kullanılması konusu da ayrıca büyük önem arz etmektedir. Hazır betondan beklenen faydaların elde edilebilmesi için iyi tasarlanması, üretim, taşıma, yerine yerleştirme ve sonrasında da gerekli bakımının bilinçli bir şekilde yapılması konuları oldukça önemlidir. Bilgi birikimi ve deneyim gerektiren bu konular gerektiği gibi planlanarak yürütülmediği takdirde içinden çıkılması oldukça zor bir takım sıkıntıları da beraberinde getirebilmektedir. Bizler, YD DANIŞMANLIK olarak, hazır beton konusundaki uzun senelere dayanan tecrübelerimizi bu sektörde faaliyet gösteren ve gösterecek olan firmalarla paylaşmak, sektördeki mevcut yaşanmakta olan sorunları imkanlarımız ölçüsünde asgariye indirmek, verimliliği ve karlılığı artırmak amacıyla gayret göstermek üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Sektörde bu anlamda bilgi ve deneyime ihtiyaç duyulduğunun bilincinde olarak çözüm ortaklarımıza her anlamda katkı sunma konusunda tüm iyi niyetimizle çabalarımızı sürdüreceğiz. Saygılarımızla,

3 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER I. Kısaca Hazır Beton 3 Beton Nedir 3 Hazır Beton Tasarımı 4 Karışım Hesabı İçin Gerekli Veriler 5 Hazır Beton Üretim Yöntemleri 7 Hazır Betonun Avantajları 7 İyi Bir Betonun Sahip Olması Gereken Özellikler 7 II. Beton Çeşitleri 8 Birim Ağırlıklarına Göre Beton Çeşitleri 8 Kuru Kıvamlı Betonlar 9 Kendiliğinden Yerleşen Betonlar (KYB) 9 Püskürtme Betonları 11 III. Hazır Beton Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Problemler 12 Dayanım Problemleri 12 TS EN e Göre Dayanım Sınıfları 12 Betonun Pompalanmasında Zorluklar 14 Betonda Meydana Gelen Çatlaklar 15 Plastik Rötre Çatlakları 15 Plastik Oturma Çatlakları 17 Termal Çatlaklar 18 Yapısal Çatlaklar 24 Beton Yüzeyine Tozuma ve Pullanma Sorunları 25 Ayrışma (Segregasyon) 27 IV. Anormal Hava Şartlarında Beton Dökümü 28 Soğuk Hava Şartlarında Beton Dökümü 29 Sıcak Hava Şartlarında Beton Dökümü 30 V. YD Danışmanlık 31 Tecrübelerimiz 32 Kaynaklar 32

4 Sayfa 3 I. KISACA HAZIR BETON Beton Nedir Beton, mineral kökenli taneli malzemelerin bir bağlayıcı madde ile birleştirilmesi suretiyle üretilen ve ilk karıştırıldığında plastik kıvamda olan, daha sonra sertleşerek dayanım kazanan yapay bir taştır. Bağlayıcı malzemeye çimento, taneli malzemeye agrega adı verilir. Çimento ve suyun oluşturduğu hamur fazı sürekli, agregalar ise dağılı fazı meydana getirirler. Bu yaklaşıma göre beton kompozit bir malzemedir. Beton üretmek için su, çimento ve agreganın varlığı yeterli olmakla birlikte, istenilen kalite ve özelliklerde betonların üretilebilmesi için ise kullanımları neredeyse bir zorunluluk haline gelen kimyasal ve mineral katkılar da beton bileşenleri arasındaki vazgeçilmez yerlerini almışlardır. İNCE AGREGA İRİ AGREGA 0-4 mm 7-15 mm mm ÇİMENTO UÇUCU KÜL (MİNERAL KATKI) SU KİMYASAL KATKILAR Resim 1 : Betonu oluşturan bileşenlerden örnekler

5 Sayfa 4 HAZIR BETON TASARIMI Beton tasarım hesaplarının yapılmasının temel iki amacı vardır. Birincisi betonun kullanılacağı yapı için istenen dayanım ve dayanıklılık kriterlerinin mümkün olabilecek en uygun maliyetlerle karşılanması, ikincisi de taze betonun imalatından yerine yerleştirilmesine kadar olan süreçlerde istenen işlenebilirlik kriterlerinin sağlamasının temin edilmesidir. Beton tasarım ilkeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir *Beton nihai dayanıma ulaştığında istenen mukavemet değerlerini vermelidir *Betonun su/çimento (S/Ç) veya su/bağlayıcı madde (S/B) oranı tasarlanan beton sınıfı için belirli bir değeri aşmamalıdır *Beton, hizmet ömrü süresince maruz kalacağı çevresel etkilere karşı yeterli dayanıklılığa sahip olmalıdır (durabilite) *Betonun taze haldeki özellikleri işlenebilirlik ve pompalanabilirlik açısından mümkün olabilecek en iyi şekilde ayarlanmalıdır *Kendisinden beklenen işlevleri yerine getirecek şekilde tasarlanan beton, mümkün olabilecek en düşük maliyetle imal edilmelidir. Şematik Beton Yapısı Belirli bir dayanıma ulaşmış olan betonun iç yapısı şekil 1'de gösterilmiştir. Boşluklar Katılar Hava ve Serbest Su Çimento + Su (Hidrate Çimento) İnce Agrega Kaba Agrega Su ile çimento arasındaki reaksiyon derecesine, su/çimento oranına, iklim koşullarına, katkı maddesi ve sıkıştırma derecesine bağlı olarak değişken Çimento Hamuru Kaba ve ince agrega arasındaki seçilmiş ayırım [5 mm] İnert Mineral Dolgu Şekil 1 : Belirli bir dayanıma ulaşmış betonun iç yapısı

6 Sayfa 5 Karışım Hesabı İçin Gerekli Veriler Hazır beton imalatında kullanılmaları düşünülen ve taşıdıkları özellikler bakımından uygunlukları tespit edilen malzemelerle ilgili olarak aşağıdaki verilerin bilinmesi gerekmektedir. *Çimento ve varsa mineral katkıların (uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı vb) özgül ağırlıkları. *Çimentonun tipi ve 28 günlük basınç dayanımı *İnce ve iri agreganın özgül ağırlıkları *İnce ve iri agregaların elek analizi sonuçları *İnce ve iri agregaların su emme yüzdeleri *İnce agreganın No200 elek altı filler yüzdesi *İnce agreganın metilen mavisi (kirlilik) değeri *En büyük agrega tane büyüklüğü (Dmax) *Kimyasal katkıların bazı özellikleri Yukarıda sıralanan veriler tespit edildikten sonra üretilmesi planlanan her beton sınıfı için karışıma girecek olan malzeme miktarları belirlenir. Belirlenen malzemeler kullanılarak laboratuvar ortamında küçük miktarlarda betonlar üretilir ve gereken sayıda numuneler alınarak teste tabi tutulur (Başlangıç deneyleri).alınan numunelerin istenen kriterleri sağladıkları tespit edildikten sonra sanayi ölçeğinde üretime geçilir. Başlangıç Deneyleri için ayrılan süre yeterli uzunlukta olmalıdır. Resim 2 : Üretim öncesi laboratuvar denemeleri

7 Sayfa 6 Resim 3 : Hazır beton üretim tesisi Taze Beton Karışım işlemi tamamlanmış, henüz plastik kıvamda ve seçilen herhangi bir metotla yerine yerleştirilmeye hazır olan betondur. Sertleşmiş Beton Prizini alarak sertleşmiş ve belli bir dayanıma ulaşmış olan betondur. TAZE BETON SERTLEŞMİŞ BETON Resim4 : Taze ve sertleşmiş beton

8 Sayfa 7 Hazır Beton Üretim Yöntemleri Hazır beton üretiminin katkı ve suyu ölçme ve sonrasında karıştırma işlemlerinin santralde veya transmikserde yapılmasına göre iki farklı şekli bulunmaktadır: Yaş Sistem Su ve katkı dahil tüm bileşenlerin beton santralinde ölçülerek ve karıştırılarak nakliye aracına yüklendiği betondur. Yaş sistemde karışım süresinin betonun yeterince ve homojen bir şekilde karışmasını sağlayacak uzunlukta olmasına dikkat edilmelidir. Bu süre genellikle 1 m 3 beton harmanı için 45 saniye ve ilave her 0.5 m 3 beton için de artı 15 saniyedir. Yeterince karıştırılamamış beton, performansından bir miktar kaybeder. Kuru Sistem Agrega, çimento ve varsa mineral katkının beton santralinde ölçülüp santralde veya transmikserde karıştırıldığı; suyun ve varsa kimyasal katkının ise teslim yerinde ölçülüp karıştırılarak ilave edildiği hazır betondur. Kuru karışımlı hazır betonda şantiyede karışıma verilen su miktarının formülde öngörülenden daha fazla olmamasına ve karıştırma süresinin de homojen bir karışımın elde edilebilmesi için yeterli uzunlukta olmasına özen gösterilmelidir. HAZIR BETONUN AVANTAJLARI *Betonun bileşenleri dünyanın çoğu yerinde kolaylıkla ve ekonomik bir şekilde temin edilebilmektedir. *Kalıplar yardımıyla betona kolaylıkla istenen şekil verilebilmektedir. *İyi hazırlanmış ve işlenmiş betonun bakım ve onarım maliyeti alternatif malzemelere göre çok daha düşüktür. *Maruz kaldığı zararlı ortam şartlarında performansı daha yüksektir *Ekolojik olarak zararsız bir malzemedir. İYİ BİR BETONUN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Taze Beton *Kolaylıkla karıştırılabilmeli *Kalıba kolay ve boşluksuz bir şekilde yerleştirilebilmeli *Kolaylıkla pompalanabilmeli (Pompa ile döküm yerine iletilecekse). *Uniform olmalı. *Ayrışmamalı *Su kusmamalı (Mastarlama sonrası yüzeyde su birikmesi-terleme). *Sıkıştırma ve mastarlama işlemleri kolaylıkla yapılabilmeli (Az enerji gerektirmeli)

9 Sayfa 8 Sertleşmiş Beton *Yeterli dayanıma sahip olmalı *Çevresel etkilere karşı yeterli dayanıklılığa sahip olmalı (Durabilite) *Standart değerlerin üzerinde genleşme ve büzülme yapmamalı (Hacimsel stabilite) II. BETON ÇEŞİTLERİ Betonlar sahip oldukları bazı ayırt edici özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Aşağıda bu sınıflandırmalara bazı örnekler verilmiştir. Birim Ağırlıklarına Göre Beton Çeşitleri TS EN de, birim ağırlıklarına göre 3 farklı beton sınıfı tanımlanmıştır. Ağır Beton Etüv kurusu birim hacim kütlesi 2600 kg/m 3 e eşit veya daha büyük olan betondur. (AB 2600 kg/m 3 ) Normal Beton Etüv kurusu birim hacim kütlesi 2000 kg/m 3 ten büyük ve 2600 kg/m 3 ten küçük olan betondur. (2000 kg/m 3 <NB<2600 kg/m 3 ) Hafif Beton Etüv kurusu birim hacim kütlesi 800 Kg/m 3 ile 2000 Kg/m 3 arasında olan betondur. (800 kg/m 3 HB 2000 kg/m 3 ) Şekil 2 : TS EN e Göre Betonların Etüv Kurusu Yoğunluklarına Göre Sınıflandırılması 800 kg/m³ 2000 kg/m³ 2600 kg/m³ Hafif Beton < Normal Beton < Ağır Beton

10 Sayfa 9 Betonlar ayrıca kıvam durumlarına ve uygulama amaç ve biçimlerine göre de sınıflandırılmaktadırlar. Bunlar kısaca; Kuru Kıvamlı Betonlar (Sıfır Slump Betonlar) Genellikle nemli toprak kıvamında üretilen bu tip betonlar en çok kilitli parke, bordür ve beton boru imalatlarında kullanılmaktadır (Resim 5). Son yıllarda bu tarz betonlar bazı baraj gövdelerinin yapımında da kullanılmaya başlanmıştır. Silindirle Sıkıştırılan Beton (SSB) veya İngilizce isminin baş harflerinden oluşan RCC (Roller CompactedConcrete) betonu diye isimlendirilen bu beton tipi zaman ilerledikçe çok daha yaygın bir şekilde kullanılacağa benzemektedir. Bu tip imalatlarda beton yüksek basınç ve şiddetli vibrasyon altında sıkıştırılmaktadır. Resim 5 : Sıfır slump betonlarla üretilen beton boru ve kilitli parkeler Kendiliğinden Yerleşen Betonlar (KYB) Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB) 1986 yılında Japonya da Okamura tarafından keşfedilmiş ve sonraki yıllarda da Tokyo Üniversitesinden Ozawa ve Meakawa tarafından üzerinde çalışılarak performansı mükemmel hale getirilmiştir. KYB geleneksel betondan farklı olarak, önemli ölçüde akışkanlık özelliği ve kendi ağırlığı ile yerleşme yeteneği olan betondur. Sıkıştırma ve yerleşme için vibrasyon gerektirmeyen yenilikçi bir betondur. Akışkanlığı ve ayrışmaya karşı direnci, yüksek seviyede homojenlik, minimum beton boşlukları ve üniform beton dayanımını garanti eder ve yapı için daha üstün seviyede dayanıklılık ve bitirme potansiyeli sağlar. KYB üretiminde çoğunlukla yeni nesil süper akışkanlaştırıcı katkılar kullanılmaktadır.

11 Sayfa 10 Dağıtma (dispersiyon) gücü yüksek olan bu tip kimyasal katkıların beton üretiminde belirli oranlarda kullanılması esastır. KYB kullanım alanlarından bazı örnekler; *Güçlendirme projeleri *Sık donatılı elemanlar ve prefabrik sektörü imalatlarında *Estetik betonarme yüzey tasarımlarında *Şekil itibari ile betonu ulaştırmanın zor olduğu kalıplarda *Vibratör kullanımının imkansız veya çok zor olduğu yerlerde Resim 6 : KYB imalatından görünümler

12 Sayfa 11 Püskürtme Betonları (Shotcrete) Püskürtme beton, onarım vaya yapım amacı ile önceden hazırlanmış olan betonun basınçlı hava vasıtası ile yüksek hızla uygulama yüzeyi veya uygulama alanına püskürtülerek elde edilen betondur (Resim 7). İki tip püskürtme beton uygulaması vardır Islak Karışımlı Püskürtme Beton(Yaş Sistem) Priz hızlandırıcı katkı maddeleri hariç, bütün karışım elemanlarının püskürtme başlığına gelmeden önce birlikte karıştırılarak karışımın basınçlı hava yardımı ile yüzeye püskürtülmesi sonucu elde edilen betondur. Günümüzde daha yaygındır. Kuru Karışımlı Püskürtme Beton(Kuru Sistem) Beton karma suyunun ve priz hızlandırıcı katkı maddelerinin püskürtme başlığında ilave edilerek karışımın basınçlı hava yardımı ile yüzeye püskürtülmesi sonucu elde edilen betondur. Püskürtme Beton Kullanım Alanları *Yol veya otoban kenarlarındaki şevlerde *Temel kazısı sırasında kayma tehlikesi olan yan yüzeylerde *Tünel veya metro inşaatlarında tavan ve yan yüzeylerde *Yapı güçlendirme projelerinde *Toprak kayması, kaya veya taş parçalarının düşmesinin engellenmek istenildiği alanlarda *Dekoratif amaçlı olarak yapay kaya imalatlarında Resim7 : Püskürtme beton uygulamaları

13 Sayfa 12 III. HAZIR BETON UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER, MUHTEMEL NEDENLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DAYANIM PROBLEMLERİ Dayanımların istenen değerlerin altında kalması durumu çoğu beton firmasının zaman zaman karşılaştığı en önemli problemlerin başında gelmektedir Hazır beton üretiminde TS EN e göre tariflenen basınç dayanımları tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 : TS EN göre sertleşmiş beton basınç dayanım sınıfları Normal Betonlar İçin Basınç Dayanımı Sınıfı En Küçük Karakteristik Silindir Dayanımı (fck,sil) En Küçük Karakteristik Küp Dayanımı (fck,küp) C8/ C12/ C16/ C20/ C25/ C30/ C35/ C40/ C45/ C50/ C55/ C60/ C70/ C80/ C90/ C100/

14 Sayfa 13 Muhtemel Nedenler *Üretimde kullanılan hammaddelerin uygun kalitede olmamaları *Bileşenlerin uygun şekilde oranlanamaması (Hatalı karışım) *Karışım süresinin yetersiz olması, dolayısıyla betonun yeterince karıştırılamaması *Betona şantiyede fazladan su ilave edilerek su/çimento oranının yükseltilmesi. Şekil 3 de Su/Çimento oranının farklı günlerdeki basınç dayanımlarını nasıl etkilediğine dair bir örnek görülmektedir *Numunelerin standartlara uygun alınamaması ve muhafaza edilememesi *Numune kalıplarının standartlara uygun olmamaları *Numuneyi alan personelin tecrübesizliği, dolayısıyla standartlara uygunnumune alınamaması *Kür havuzu sıcaklığının (21 o C ±2 o C) uygun olmaması *Presin kalibrasyonsuz olması ve doğru okuma yapamama ihtimali *Tartı sistemlerinin doğru çalışmaması olasılığı, dolayısıyla yanlış malzeme tartımı Çözüm Önerileri *Üretimde standartlara uygun hammaddelerin kullanılması *Karışımların/reçetelerin bu konuda tecrübeli kişiler tarafından hazırlanması *Karışım sürelerinin homojen bir karışım için yeterliuzunlukta olmasına dikkat edilmesi *Betona ilave su verilmesinden kaçınılması. Betonun muhtemel kıvam kaybının gerektiğindeilave katkı verilerek (Redozlama yapılarak) giderilmesi. *Numune alımlarının standartlara uygun yapılması ve alınan numunelerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi. *Kullanılan numune kalıplarının ilk kullanım sırasında ve sonrasında da periyodik kontrollerinin yapılarak boyut ve yüzey durumu açısından standartlara uygunolduklarından emin olunması. *Numuneleri alan teknik personelin yeterli eğitim ve tecrübeye sahip olması *Kür havuzu sıcaklığının 21 C o ±2 C o de tutulması için gerekli tedbirlerin alınması *Beton presinin doğru çalıştığından emin olunması, bakımlı ve kalibrasyonlu olması *Tartı sistemlerinin doğru çalıştığından emin olunmalı, periyodik bakım ve kalibrasyonları ihmal edilmemelidir

15 Sayfa 14 Şekil 3: Su/Çimento oranı-basınç dayanımı ilişkisi BETONUN POMPALANMASINDA KARŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLAR Betonun pompa vasıtası ile yerine iletilmesi gereken durumlarda pompaların yeterli verimlilikte çalışması konusu son derece önemlidir. Zaman zaman çeşitli nedenlerle betonların pompalanmasında önemli sıkıntılarla karşılaşılmakta ve bu durum araçların ve çalışanların veriminin düşmesine, zaman ve moral kayıplarına sebebiyet vermektedir. Muhtemel Nedenler *Karışım oranlarının uygun seçilememiş olması *Agregaların şekil bozuklukları, aşırı yaprağımsı, keskin kenarlı ve köşeli olmaları *Birim hacim betondaki mevcut toplam ince malzeme (filler) miktarının rahat bir pompalama için yeterli seviyelerde olmaması *Beton pompalarının gerekli bakımlarının zamanında ve yeteri kadar yapılamaması *Pompa ekibinin tecrübesiz ve eğitimsiz olması

16 Sayfa 15 Çözüm Önerileri *Karışımların konusunda uzman ve yeterli tecrübeye sahip kişiler tarafından hazırlanması *Mümkün olduğunca yuvarlak veya kübik şekilli agregaların tercih edilmesi, aşırıkeskin kenarlı ve köşeli agrega kullanımından imkanlar ölçüsünde kaçınılması. Doğal şekillenmiş agregalar pompalama açısından en iyisidir. Kırma agrega kullanılıyorsa bir miktar 0-3, 0-4 mm doğal kum ilavesi pompalama açısından faydalı olabilir *Birim hacimdeki toplam ince malzeme (filler) miktarının yeterli olmasına mümkün olduğunca dikkat edilmeli. Bu konuda varsa uygun mineral katkılardan (Uçucu kül, yüksek fırın curufu, mikrosilis, taşunu vb ) faydalanmanın yolları araştırılmalıdır. *Betonun pompalanmasında kullanılan ekipmanın bakım ve onarımları imalatçı firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalıdır *Pompaları çalıştıran ekibin konusunda uzman kişilerden oluşması ve gerekli eğitimlerin verilmesi de oldukça önemlidir. BETONDA MEYDANA GELEN ÇATLAKLAR Betonda sertleşmeden önce, sertleşme esnasında ve sertleşmeden sonra fiziksel, kimyasal, termal veya yapısal etkenler sonucunda oluşan ve çoğunlukla yüzeyde görülebilen, sebeplerine göre çeşitli şekiller ve farklı uzunluk, genişlik ve derinliklerde meydana gelen ayrılmalara çatlak denir. Beton çatlakları çoğu beton firmasının sık sık karşılaştığı proplemlerin başında gelen bir konudur. Beton çatlaklarının bir çoğu alınacak uygun tedbirlerle ortadan kaldırılabilir veya en azından asgari seviyelere indirilebilir olmalarına rağmen bu konudaki sıkıntılar değişik şekillerde devam edegelmektedir. Şunu da akıldan çıkarmamak gerekir ki; hiç çatlamayacak bir beton imalatı yapmak son derece zordur. Beton yapısı gereği çatlamaya meyilli bir yapı malzemesidir. Önemli olan meydana gelen çatlakların betonun dayanımına, dayanıklılığına ve estetiğine olan etkilerinin bilincinde olunması ve bu açılardan herhangi bir risk/sorun teşkil etmeyen beton çatlaklarının çok da problem haline getirilmemesidir. Betonda Çatlak Tipleri, Muhtemel Nedenler ve Çözüm Önerileri Plastik Rötre Çatlakları Bu tip çatlaklar sertleşme esnasında ve beton daha plastik durumdayken meydana gelirler. Yüzeyde harita şeklinde bir çatlak ağı oluşur. Döşemeler, otoyol kaplamaları, otoparklar, hava alanları, pist kaplamaları vbgeniş yüzeyli beton uygulamalarında daha yaygın bir şekilde görülürler.

17 Sayfa 16 Resim 8 : Plastik rötre çatlakları Muhtemel Nedenler *Beton yüzeyinin hızlı bir şekilde kuruması. Yüksek sıcaklık, hızlı rüzgar, düşük nem oranı, betonun sıcaklığının fazla olması vb nedenlerle beton yüzeyinden buharlaşan su miktarının terleme yoluyla beton bünyesinden yüzeye gelen su miktarından daha fazla olması. *Yüksek su/çimento oranına sahip beton dökümü *Zamanında yeterli etkinlikte kür yapılamaması Çözüm Önerileri *Beton yüzeyinden buharlaşma nedeniyle kaybedilen su miktarının alınacak uygun tedbirlerle minimuma indirilmesi. Bunun için aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda mümkünse beton dökümü yapılmaması. Değilse rüzgarı kesici veya etkisini azaltıcı tedbirlerin alınmaya çalışılması.yüzey mastarlama işlemi biter bitmez uygun bir yöntemle kür uygulamasına başlanması. Bu amaçla en etkili yöntem beton yüzeyinin ıslak telis, ıslak talaş vb. malzemelerle örtülmesi ve beton yüzeyine örtülen bu malzemelerin en az bir hafta boyunca sürekli bir şekilde ıslak tutulmasıdır. Duruma göre bu amaçla imal edilen kimyasal kür malzemeleri de iyi bir çözüm olabilir. Bu durumda beton yüzeyine daha sonra yapılacak herhangi bir kaplama varsa aderans bakımından olası bir sıkıntıya meydan verilmemesi açısından parafin esaslı kür malzemeleri yerine reçine esaslı olanlar tercih edilmelidir.

18 Sayfa 17 * Beton yerleştirme ve yüzey düzeltme işlemleri mümkün olan en kısa sürede bitirilmeye çalışılmalıdır. Bu durumda henüz plastik rötre çatlakları oluşmadan kür işlemleri için yeterli zaman kalacaktır. *Kullanılan agrega mümkün olabildiğince temiz olmalıdır. Agrega içindeki kil oranı yükseldikçe plastik rötre çatlakları da artacaktır. *Şayet betonun döküldüğü zemin sıcak ve kuru ise mümkünse suya doygun hale getirilmelidir. Bu tedbir uygulanırsa betonun döküleceği yüzeyin sıcaklığı düşürülmüş ve kuru olan zeminin betonun bünyesindeki mevcut suyun bir kısmını emmesi engellenmiş olacaktır. Bunun neticesinde oluşacak olan plastik rötre çatlakları tamamen olmasa bile kısmen engellenmiş olur. Diğer bir tedbir yöntemi de bazı durumlarda naylon örtü kullanılarak betonun zemin ile temasının önlenmesidir. *Şayet alınan tüm tedbirlere rağmen plastik rötre çatlakları oluşursa yapılacak olan ikinci mastarlama ile bu çatlaklar ortadan kaldırılabilir. İkinci mastarlama, bir insanın beton yüzeyine ayaklarıyla bastığı zaman 3-4 mm derinliğinde bir iz kalacak şekilde beton prizini aldığında yapılmalıdır. Bu ikinci mastarlamada tahta mala kullanmakta fayda vardır. Plastik Oturma Çatlakları Bu tip çatlaklar özellikle yoğun donatılı döşeme ve benzeri betonlarda betonun iyi sıkıştırılamaması neticesinde zamanla yerçekimi kuvvetinin etkisiyle kendi ağırlığı altında oturma yapması sebebiyle meydana gelirler. Genelde beton dökümünü takip eden 1/2 ile 4 saat arasında meydana gelirler. Oturma çatlaklarının oluştuğu betonlarda donatıların sıklık ve dizilişleri çoğu zaman çatlak yön ve şekillerine bakılarak tahmin edilebilir. Resim 9: Plastik oturma çatlakları

19 Sayfa 18 Muhtemel Nedenler *Bu tip çatlakların en önemli nedeni, yerine yerleştirilen betonun yeterince sıkıştırılamaması ve bunun neticesinde zamanla yer çekimi kuvvetinin etkisiyle kendi ağırlığı altında sıkışmasıdır. Bu sıkışma esnasında demir donatıların bulunduğu yerlerde betonun serbestçe oturması engellenir ve sonuçta da donatıya denk gelen betonun yüzeyinde donatı boyunca çatlak oluşur. *Su/çimento oranı yüksek beton kullanılması *Aşırı dozda priz geciktirici katkı kullanılması. Bu durumda beton uzun süre plastik kıvamda kalacağından dolayı oturma miktarı ve dolayısıyla çatlak miktarı da artacaktır. Çözüm Önerileri *Betonun mümkün olduğunca, ayrışmasına sebebiyet verilmeyecek bir şekilde iyi şıkıştırılması. Betonun sıkıştırılması için en etkili yönten uygun tip vibratörlerin kullanılmasıdır. Betonun iyi sıkıştırılması sonucunda boşluk miktarı minimum seviyelere ineceğinden dolayı betonun zamanla yer çekiminin etkisiyle kendi ağırlığı altında sıkışması önlenmişolacağından bu tip çatlaklar da oluşmayacak veya asgari seviyelere düşürülmüş olacaktır. *Betona gereğinden fazla su ilavesinden kaçınılmalıdır. Kıvam iyileştirilmesi gerekiyorsa ilave katkı (Redozlama) yöntemi tercih edilmelidir. Bu şekilde betonda meydana gelebilecek muhtemel dayanım kayıpları da engellenmiş olacaktır. *Betonun priz alma süresi gereğinden fazla uzatılmamalıdır. Unutmayalım ki beton ne kadar uzun süre plastik kıvamda bekletilirse, oturma miktarı da o oranda daha fazla olacaktır. Bu durum doğal olarak plastik rötre çatlaklarının daha da artmasına sebebiyet verecektir. *Pas payı yeterli seviyelerde tutulmalıdır. Yetersiz pas payı çatlak miktarını artıracaktır. Termal Çatlaklar Kütle beton dökümlerinde hidratasyon ısısı nedeniylebetonun iç sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki farkın yaratabileceği çatlaklar yapı için ciddi riskler teşkil edebilir. Çimento ve suyun kimyasal reaksiyonu sebebiyle beton sertleşerek dayanım kazanır. Meydana gelen bu kimyasal reaksiyon egzotermiktir ve dolayısıyla ısı açığa çıkarır. Açığa çıkan ısının miktarı bir takım faktörlere bağlı olarak değişkendir ve bazı durumlarda betonun iç sıcaklığı o C lere kadar çıkabilmektedir. Betonun iç sıcaklığının bu şekilde yükselmesi beraberinde termal çatlama riskini de getirmektedir. Termal çatlamanın esas nedeni beton iç sıcaklığının yüksek seviyelere çıkmasından ziyade, betonun iç, yüzey ve ortam sıcaklıkları arasında meydana gelen farklılıklardır. Bu fark20 o C yi aştığında termal çatlak oluşma riski de artmaktadır. Fark ne kadar büyükse çatlak oluşma riski de o denli yüksektir.

20 Sayfa 19 Resim 10: Termal çatlaklar Çözüm Önerileri *Bu tip beton imalatlarında mümkün olduğunca düşük hidratasyon ısısına sahip çimentolar tercih edilmelidir. Bu konuda çimento üreticileriyle işbirliği yapılarak en uygun çimento tipi tercih edilmeye çalışılmalıdır. *Mümkünse mineral katkılar kullanılarak çimento miktarı betonun dayanım ve dayanıklılık özelliklerini riske atmayacak şekilde aşağı seviyelere çekilmelidir. *Betonun döküm sırasındaki sıcaklığı mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Bu amaçla beton bileşenlerinin sıcaklıklarının düşürülmesinin yolları araştırılmalıdır *Beton yüzeyi naylon+strafor ile örtülerek beton yüzey sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki farkın kritik değerleri (20 o C)aşması önlenmelidir *Priz geciktirici katkılar kullanılarak betonun priz alma süresi uzatılmalı ve böylece betonun iç sıcaklığının kritik seviyelere yükselmesinin önüne geçilmeye çalışılmalıdır. Burada altı çizilmesi gereken son derece önemli bir husus vardır. Bu da betonun iç sıcaklığının fazla artmaması, bir anlamda daha uzun bir zaman dilimine yayılması için,alınan tedbirler (Priz geciktirici katkılar, puzolan oranları yüksek çimentolar veya dışarıdan ilave şeklinde mineral katkıların kullanılması vb) sonucunda betonun dayanım kazanma hızının da yavaşlatıldığı gerçeğidir. Bu gibi durumlarda standart değer olarak bilinen 28 günlük basınç dayanım değerleri yerine 56 veya 90 günlük basınç dayanım değerlerinin dikkate alınması durumu bir zorunluluk olarak karşımıza çıkabilecektir.

21 Sayfa 20 Aşağıdaki toblo 2 ve şekil 4 te puzolanlı çimentolarla veya üretim esnasında betona dışarıdan mineral katkıların ilave edilmesi suretiyle üretilen betonların normal katkısız çimentolarla üretilen betonlara kıyasla zamana karşı dayanım kazanma durumu görülmektedir CEMI CEMI + MİNERAL Şekil 4 : Mineral katkılı ve katkısız betonların zamana karşı dayanım artışı

22 Sayfa 21 Normal Portland Çimentosu Traslı Çimentolar %0 Traslı %15 Traslı %20 Traslı %25 Traslı %30 Traslı Numune Yaşı (Gün) Basınç Dayanımı (Kg/cm 2 ) Basınç Dayanımı (Kg/cm 2 ) Basınç Dayanımı (Kg/cm 2 ) Basınç Dayanımı (Kg/cm 2 ) Basınç Dayanımı (Kg/cm 2 ) Tablo 2 : Normal portland ve traslı çimentoların zamana karşı dayanım kazanması

23 Sayfa 22 Mineral katkı kullanımının ileri yaşlarda betonun performasına olumlu etkiler yaptığı ve betonun bir çok bakımdan daha üstün bir duruma geldiği yapılan bilimsel araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Şekil 5 te mineral katkı kullanılması durumunda beton içerisindeki gözeneklerin zamanla nasıl minimum seviyelere inebileceği görülmektedir. Jeller C-S-H Jeller C-S-H CH Gözenekler Hidrate olmamış taneler CH Gözenekler Hidrate olmamış taneler a) Mineral Katkısız b) Mineral Katkılı Şekil 5: Mineral katkılı ve katkısız çimentoların sertleşmiş hamur yapıları

24 Sayfa 23 Termal çatlamaların önlenmesine yönelik örnek bir çalışma aşağıda verilmiştir. Burada 40 katlı bir gökdelenin 1.6 m kalınlığındaki radye temelinin termal çatlamalar sebebiyle zarar görmemesi için yüzeyi naylon + strafor ile örtülmüş ve betonun farklı yerlerine yerleştirilen kablolu termometreler (Thermocouple) yardımı ile beton sıcaklıkları takip edilmiştir. 6. günün sonunda beton yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark 20 o C ve altına düştüğünde bu koruma tedbirleri de sonlandırılmıştır. (Mehmet Mutlu-Elif Başaraner/Nuh Beton-İstanbul) Resim 11: Yüzeyi naylon+ strafor ile kaplanmış temel görünümü

25 Sayfa 24 Şekil 6 : 1.6 m kalınlıktaki temelin çeşitli noktalarındaki betonve çevre sıcaklıkları Yapısal Çatlaklar Yapısal çatlaklar, yapının taşıyıcı sisteminin maruz kaldığı servis yüklerinden veya yapı temelinin farklı kısımlarının yaptığı farklı oturmalardan kaynaklanmaktadırlar. Bunlardoğru projelendirilmemiş, zemin problemi çözülmemiş yapılarda meydana gelirler ve duruma göre yapının güvenirliğini tehlikeye sokacak düzeylerde olabilirler. Beton dökümü ve döküm koşulları ile igileri yoktur. Betonarma bir kirişin orta kısımlarında ve uzunluğu doğrultusuna dik yönde veya bir konsol mesnetinin üst kısımlarında mesnet boyu doğrultusuna dik yönde oluşan çatlaklar, bu tip çatlaklara örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi durumlarda mutlaka bu konuda uzman kişi veya kuruluşlara başvuruda bulunulmalıdır.

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 Standardı na göre: Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10ºC

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 (Mart2012) Standardı na göre Soğuk Hava: Beton dökümü esnasında ortalama hava sıcaklığının art arda 3 gün süre ile +5ºC nin

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Tasarım Aşaması. TS EN 934-2 Beton Katkıları

Tasarım Aşaması. TS EN 934-2 Beton Katkıları Tasarım Aşaması TS EN 934-2 Beton Katkıları 1 Tasarım Aşaması TS EN 934-2 Beton Katkıları Betonun karışımına giren ve betona istenilen yönde yön veren hammaddelerdir. TS EN 934-2 göre, Tanım: Taze ve/veya

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter SICAK HAVADA BETON

Detaylı

YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU YAPI MALZEMESİ 8 OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır.

MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır. MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır. Ambarlarda saklanacak malzemeleri üç grupta sıralayabiliriz; Korunacak, istiflenecek

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri Agrega Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR VAKUMLU BETON Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ VAKUMLU BETON Beton üretiminin en önemli ve zor problemi su miktarının

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

BETONDA PLASTİK RÖTRE. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA PLASTİK RÖTRE. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA PLASTİK RÖTRE Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Plastik Rötre Nedir? Taze betonun yüzeyinde yerleştirildikten hemen sonra oluşan çatlaklardır. Daha çok yatay yüzeylerde oluşur. Genellikle buharlaşma

Detaylı

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi GRC (Glass Reinforced Cement) çimento pastasının içine belli oranlarda ve büyüklüklerde fiber elyaf karıştırılması ile oluşan çekme mukavemeti yüksek bir çimento çeşididir.

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

Rötre olayı, hem beton tazeyken, hem de sertleşmiş durumdayken oluşabilen bir olaydır.

Rötre olayı, hem beton tazeyken, hem de sertleşmiş durumdayken oluşabilen bir olaydır. RÖTRE ( BÜZÜLME ) Beton içerisindeki suyun fiziksel ve kimyasal nedenlerle azalması ( kaybolması ) sonucunda betonun boyunda ve hacminde yer alan küçülmeye " rötre " denilir. Rötre olayı, hem beton tazeyken,

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Mayıs,2013 1 SICAK HAVANIN TARİFİ Sıcak hava, TS 1248 (Anormal Hava Koşullarında Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları) standardına göre

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

BETONUN YERLEŞTİRİLMESİ VE BAKIMI

BETONUN YERLEŞTİRİLMESİ VE BAKIMI BETONUN YERLEŞTİRİLMESİ VE BAKIMI Betonun gerekli dayanımı ve dayanıklılığı kazanması için sadece betonun doğru olarak siparişi ve teslimi değil, ayrıca betonun doğru bir şekilde yerleştirilmesi ve bakımının

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

Hazır beton, Kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış, plastik ve sertleşmemiş durumdaki betondur.

Hazır beton, Kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış, plastik ve sertleşmemiş durumdaki betondur. DEPREM VE HAZIR BETON HAZIR BETON NEDİR? Beton, agrega ( ince ve kaba agrega ), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun

Detaylı

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri Agrega Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR PÜSKÜRTME BETON Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ PÜSKÜRTME BETON Püskürtme beton, yoğun ve homojen bir yapı elde

Detaylı

SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1 SICAK HAVANIN TARİFİ Sıcak hava, TS 1248 (Anormal Hava Koşullarında Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları) standardına göre ard arda

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-3 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

PERDAHLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

PERDAHLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 8 YAPI MALZEMESİ BETON YÜZEYY ZEYİNİN PERDAHLANMASI Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR BETON YÜZEYY ZEYİNİN N PERDAHLANMASI Beton yüzeyinin y perdahlanması işlemi, pürüzsüz z bir

Detaylı

Antifriz, çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, dona karşı direnç kazandıran sıva, şap, beton katkı maddesidir. ASTM C Tip C ye uygundur.

Antifriz, çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, dona karşı direnç kazandıran sıva, şap, beton katkı maddesidir. ASTM C Tip C ye uygundur. TEKNOANTİFİRİZ %20 Bayındırlık Poz No: 04.613/ 7 Dondan Koruyucu Priz Hızlandırıcı Katkı Ürün Tanımı: Antifriz, çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, dona karşı direnç kazandıran sıva, şap, beton katkı

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ. PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ. PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU BETON YÜZEYY ZEYİNİN N PERDAHLANMASI Beton yüzeyinin y perdahlanması

Detaylı

BETONUN YERLEŞTİRİLMESİ ve BAKIMI

BETONUN YERLEŞTİRİLMESİ ve BAKIMI GİRİŞ Betonun öngörülen dayanımı ve dayanıklılığı kazanması için doğru olarak siparişi ve tesliminin yanında, doğru bir şekilde yerleştirilmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir. Beton kullanıcısı TS

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

ÇELİK TEL DONATILI PÜSKÜRTME BETON MEHMET YERLİKAYA

ÇELİK TEL DONATILI PÜSKÜRTME BETON MEHMET YERLİKAYA ÇELİK TEL DONATILI PÜSKÜRTME BETON MEHMET YERLİKAYA 1 İçindekiler : PÜSKÜRTME BETON KARIŞIM DİZAYNI PÜSKÜRTME BETON TEKNİĞİ SİLİS DUMANI DİZAYN UYGULAMALAR REFERANSLAR 2 SUNUŞ Çelik tel donatılı püskürtme

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

BETONUN BAKIMI (KÜRÜ)

BETONUN BAKIMI (KÜRÜ) Giriş BETONUN BAKIMI (KÜRÜ) Beton, tüm dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi olmayı sağlamlığı, ekonomik oluşu, çevre ve yangına karşı direnci, kolay şekil alabilmesi ve kolay temin edilebilmesi ile

Detaylı

MasterFiber MAC 2200 CB

MasterFiber MAC 2200 CB TANIMI MasterFiber MAC 2000 CB, kimyasal olarak kuvvetlendirilmiş yapısı sayesinde beton içerisindeki bağlayıcı malzemeler ile daha sağlam bağ yapabilen sentetik bir makrofiberdir. Bu geliştirilmiş bağ

Detaylı

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 Yerinde basınç dayanımın belirlenmesi uygulamada aşağıda sıralanan durumlar için gerekli

Detaylı

TAZE BETONUN ÜRETİMİ VE TAŞINMASI

TAZE BETONUN ÜRETİMİ VE TAŞINMASI TAZE BETONUN ÜRETİMİ VE TAŞINMASI İstenilen kalitede beton elde edebilmek için, önce beton karışımında yer alacak malzeme özelliklerinin önceden bilinmesi, malzemelerin standartlara uygun olmaları ve bu

Detaylı

A) BETON. 1. Tanım: 2. Betonun Bileşenleri:

A) BETON. 1. Tanım: 2. Betonun Bileşenleri: A) BETON 1. Tanım: Beton, çimento, kum, çakıl ve suyun uygun ölçülerde karışımından elde edilen bir yapı malzemesidir. Betona belirli bir özellik kazandırılmak isteniyorsa karışıma belli oranlarda katkı

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON Dr. Kâzım TÜRK Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Bilim Dalı Tanımı - PCI Kendi ağırlığı altında sık donatılı veya kompleks yapı elemanlarının içinden akabilen

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. SIVA İMALATI... 3 1.1. Sıva harcının hazırlanması... 3 1.2. Sıva harcının tatbik edilmesi... 3 1.3. Sıvamada yardımcı makine ve aletler...

Detaylı

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapılar Kaliteli Yaşamı Destekler

Detaylı

BÖLÜM 4. ZEMĐN BETONLARININ ÖZELĐKLERĐ

BÖLÜM 4. ZEMĐN BETONLARININ ÖZELĐKLERĐ BÖLÜM 4. ZEMĐN BETONLARININ ÖZELĐKLERĐ 4.1 ÖNEMLĐ BETON ÖZELĐKLERĐ Başarılı bir endüstriyel zemin döşemesi için uygun beton bileşimi oldukça önemlidir. Beton şartnamesi ve üretim süreci için aşağıdaki

Detaylı

MasterSeal P 625. Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kuru, Nemli ve Islak Yüzey Astarı TANIMI

MasterSeal P 625. Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kuru, Nemli ve Islak Yüzey Astarı TANIMI TANIMI MasterSeal P 625, epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, kuru, nemli, ıslak beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde de kullanılabilen astar malzemesidir. TS EN 13813 ve TS EN 1504-2,

Detaylı

03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS)

03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) 03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) Multi Turkmall 1 BÖLÜM 03 49 00 CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) BÖLÜM 1 GENEL 1.1 İÇERİK Bu şartname Cam Elyaf

Detaylı

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOSELF Bayındırlık Poz No: 04.613/3-c Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı Ürün Tanımı: Tek bileşenli, sentetik polimer katkılı, yapışma gücü arttırılmış ince uygulamalar için özel formüle

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Mikro Yapı Nedir? Mikro yapı gözün göremediği 0.2 mm altındaki yapıyı ifade etmektedir. Mikro yapıyı çimentolu

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

Y. İnş. Müh. Selçuk UÇAR. Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Direktörü

Y. İnş. Müh. Selçuk UÇAR. Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Direktörü Y. İnş. Müh. Selçuk UÇAR Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Direktörü İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 27.03.2015 Genel bilgiler TS EN 206 ve TS 13515 in Maddeleri o 4 Sınıflama

Detaylı

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Cenk Kılınç Doç. Dr. Yılmaz Akkaya İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Maslak, İstanbul E-Posta: cenkkilinc@gmail.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Zemin hazırlığı Peyzaj Mimarlığında Zemin Kaplamaları Zemin hazırlığı Derinlik Öngörülen trafiğe Toprak koşullarına İklime Döşeme malzemesine bağlıdır. Yrd.Doç.Dr. Mert Eksi İstanbul

Detaylı

BÖLÜM 8. BAKIM VE ONARIM

BÖLÜM 8. BAKIM VE ONARIM BÖLÜM 8. BAKIM VE ONARIM 8.1 GĐRĐŞ Zeminlerde kullanılacak beton gereksinimlere yanıt verebilmelidir. Tasarım ve yapım süresindeki her adım beton özeliklerini etkilediğinden tüm aşamalara özen gösterilmelidir.

Detaylı

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento İkame Malzemeleri - Doğal Malzemeler (Tras vb.) - Atık Malzemeler ( Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu, Silis Dumanı) ÇĠMENTO HĠDRATASYONUNUN

Detaylı

Bölüm TS (Şubat 2001) TS EN 206 (Nisan 2002) Tanım ve atıf yapılan standardlarda değişiklikler Kivam Çökme Çökme-Vebe Sıkışabilme - Yayılma

Bölüm TS (Şubat 2001) TS EN 206 (Nisan 2002) Tanım ve atıf yapılan standardlarda değişiklikler Kivam Çökme Çökme-Vebe Sıkışabilme - Yayılma Bölüm TS 11222 (Şubat 2001) TS EN 206 (Nisan 2002) Tanım ve atıf yapılan standardlarda değişiklikler Kivam Çökme ÇökmeVebe Sıkışabilme Yayılma Çimento seçimi Çimento Agrega seçimi agrega ve su ve pigment

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme

Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme Yapı Denetim Sistemi Kapsamında Elde Edilen Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme İMO Yapı Malzemeleri Komisyonu Meltem Tangüler ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Özet Dünyada kişi başı yıllık

Detaylı

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Basınç Dayanımı (MPa) Basınç Dayanımı (psi) Kürlemenin Beton Dayanımına Etkisi - Betonun prizini alması ve dayanım kazanması

Detaylı