DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE EKOLOJİK TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, İHRACATI VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Prof. Dr. Uygun AKSOY Hazırlayanlar Dr. Ahmet ALTINDiŞLi

3 Bu eserin tüm hakları İstanbul Ticaret odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına Odası'nın görüşlerini yansıtmaz. aittir. istanbul Ticaret Aralık 999 İstanbul İSBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dökümantasyon Şubesi 'nden edinile bilir. Tel : (022) Faks: (022) (022) E.Posta: dokümatasyon tr-ito.com Baskı: MİDAS BASlN- YAYlN TANITIM Tel: (022)

4 ÖNSÖZ Dünya nüfusunun hızlı artışı ve sanayileşmedeki bilinçsiz ve denetimsiz gelişim insan ve çevre sağlığı konusunda birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar arasında en önemlilerinden birisi tarımda üretim artışını sağlamak amacıyla çok çeşitli kimyasalların yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Bu uygulama tarımsal verimliliği artırırken; gerek kullanılan sentetik kimyasal ilaçların tarımsal ürünlerde neden olduğu kalıntılar, gerekse sentetik mineral gübrelerin yeraltı sularına karışarak içme sularında meydana getirdiği olumsuzluklar ile insan sağlığı için tehdit oluşturmaya başlamıştır. Anılan olumsuzluklar karşısında özellikle gelir seviyesi yüksek gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, pek çok ülkede yüksek gelir grupları ve bilinçli tüketiciler doğal dengeyi bozmayan, insanlarda ve diğer canlılarda toksit etki yapmayan ürünler talep etmeye ve tüketmeye yönelmiştir. Türkiye, hem coğrafi yapısı hemde sahip olduğu doğal varlıklar itibariyle bitkisel gen kaynakları bakımından dünyada çok önemli bir yere sahip olup, özellikle GAP ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu konuda önemli bir potansiyel arzetmektedir. Bilimsel ismiyle "Ekolojik Tarım", diğer bir ismiyle Organik Tarım'ın esasları ve kuralları ülkemizde de mevzuatla belirlenmiş olup, üretim süreci bağımsız denetim ve belgelendirme kuruluşlarınca denetlenmektedir. Gelişen tüketici bilinciyle giderek artan bir talep yaratan ve pazar payı hızla büyüyen organik tarım ürünleri ülkemiz açısından ayrıca önemli ihracat olanağı da yaratmaktadır. Dünyada ekolojik tarımın gelişimi, bu konuda faal olan ülkelerdeki organik tarım üretimi, tüketimi, dağıtım kanalları vb. konular ile özellikle ülkemiz organik tarım ürünlerinin artırılması olanakları ve gerekse buna bağlı olarak ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetler hakkında bilgi vermeyi amaçlayan "Dünya'da ve Türkiye'de Organik Tarım Ürünleri Üretimi, İhracatı ve Geliştirme Olanakları" isimli yayınımızın tüm ilgililere ve yetkililere yararlı olmasını diler, araştırınayı hazırlayan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uygun AKSOY'a ve Dr.Ahmet ALTINDiŞLi'ye teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER I. EKOLOJİK TARIMIN TANIMI VE TARiHÇESi... A. Ekolojik Tanının Tanımı ve ilkeleri... B. Tarihçesi... 5 C. Tarımsal Ekosistemlerin Özellikleri... 7 D. Ekolojik Tarıma Geçiş Süreci... 9 ı.nedenleri Başarıyı Etkileyen Faktörler... ı II. DÜNYADA EKOLOJİK TARIM... 3 A. Uluslararası Kuruluşlar... 3 ı. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM)... ı3 2. Birleşmiş Milletler Gıda-Tarım Örgütü (FAO)... ı5 3. Önemli Bazı Fuar ve Sergiler ı. Asya... ~ Avrupa Orta ve Güney Amerika...!? B. Avrupa Birliği Ülkelerinde Ekolojik Tarım..., Üretim Üretim Değerleri... ı?... Almanya... l9..2. Avusturya Belçika ı.4. Fransa ı.ı.5. Hollanda İngiltere İtalya İspanya Portekiz Yunanistan Destek Politikaları Ticaret Dış Alım Tüketici Tercihleri Pazarlama Kanallan Yasal Düzenlemeler Kontrol ve Sertifikasyon C. Diğer Avrupa Ülkeleri İsviçre..., İskandinav Ülkeleri... 39

7 2.. Danimarka Finlandiya : İsveç İzlanda... ; Norveç Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri D. Amerika Birleşik Devletlerinde Ekolojik Tarım Yasal Düzenlemeler Ekolojik Tarımın Gelişmesi Pazarlama E. Akdeniz Ülkelerinde Ekolojik Tarım ı. Mısır İsrail Diğer Akdeniz Ülkeleri F. Diğer Ülkelerde Ekolojik Tarım ı. Diğer Amerika Ülkeleri Kanada Arjantin Diğer Ülkeler Asya ve Uzak Doğu Avustralya ve Yeni Zelanda Afrika Ülkeleri... : G. Ekolojik Alanda Faaliyet Gösteren Önemli Kuruluşlar III. TÜRKİYE 'DE EKOLOJİK TARIM A. Tarihçe B. Yasal Düzenlemeler... : C. Üretim..., ı. Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim işlenmiş Ürün Ekolojik Üretimin Başlangıcı ve Aşamaları Üretimle İlgili Sorunlar Öncelikli yöreler Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu... 8 D. Dış Satım... 8ı ı. Sözleşmeli Üretim Pazarlama Organizasyonu Kontrol ve Sertifikasyon... 84

8 E. İç Pazann Gelişme Olanaklan ı. Ürün Yel pazesi Pazarlama Organizasyonları F. Eğitim Faaliyetleri G. Araştırma Faaliyetleri H. Ekolojik Ürünlerin Diğer İşlevleri ı. Koruma Alanlan Ekaturizm ve Yeşil Otelcilik IV. SONUÇ VE ÖNERiLER EKLER: YARARLANILAN KAYNAKLAR

9

10 I- EKOLOJİK TARIMIN TANIMI VE TARİHÇESİ A. Ekolojik Tarımın Tanımı ve İlkeleri Dünya nüfusunun hızlı artışı ve sanayileşmedeki hızlı gelişim beraberinde bir çok sorun getirmiştir. Tanmda üretim artışı sağlamak amacıyla çok çeşitli sanayi ürünü tarımsal girdiler (sentetik mineral gübreler, sentetik kimyasal tarım ilaçları, vb.) bol miktarda kullanılmaya başlamış ve birim alandan en yüksek verimi elde etmek amacıyla monokültür tarım uygulamalan artmıştır. Konvansiyonel (entansif, yoğun) tarım olarak da tanımlanan bu tarım şeklinde yapılan uygulamalar sonucu tarımsal üretim belirli bir noktaya kadar artmış, ancak çevre kirliliği oluşmuş ve doğal denge tahrip olmuştur. Ayrıca kullanılan sentetik kimyasal ilaçların tarımsal ürünlerde yarattığı ilaç kalıntıları ve sentetik mineral gübrelerin yer altı sularına karışarak içme sulannda meydana getirdiği kalıntılar, insan sağlığını ve hayatını tehdit etmeye başlamıştır. Yukarıda bahsedilen olumsuzluklar karşısında özellikle gelir seviyesi yüksek, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, bir çok ülkede üretici ve tüketiciler örgütlenerek doğal dengeyi bozmadan, çevreyi kirletmeden, insanlarda ve diğer canlılarda toksik etki (zehir etkisi) yapmayan temiz ürünler üretmeye ve tüketmeye başlamışlardır. Bu amaçları gerçekleştiren üretim sistemine "Ekolojik Tarım" adı verilmektedir. FAO ve Avrupa Birliği (AB) tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anı lmaktadır. Örneğin Almanca ve Kuzey Avrupa dillerinde "Ekolojik Tarım", Fransızca, İtalyanca ve ispanyolca' da "Biyolojik Tarım", İngilizce' de "Organik Tarım" eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de kabul edilen yasal ismiyle Ekolojik Tarım; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, tqprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan yararlanm~yı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatifbir üretim şeklidir. Ekolojik tarımda bitkisel ve hayvansal ürünler için farklı üretim

11 yöntemleri mevcut olmakla birlikte ortak ilkeler şu şekilde sıralanabilir.. Tarımsal üretimde, üretim ile ilişkili tüm faktörler ve olaylar bir bütün halinde dikkate alınmalı ve ekolojik üretim yapan işletmenin kendi kendine yeterliliği sağlanmalıdır. Bunun için toprak, bitki, hayvan ve insan atasındaki doğal döngünün yerel kaynaklardan ve doğal kökenli hammaddeler kullanılarak, mümkün olduğunca işletmenin kendi içinden veya yakın çevresinden sağlanmasına gayret edilmelidir (Şekil ı). 2. Tarımsal üretimle beraber ortaya çıkan ve yakın çevreden temin edilen tüm hammaddelerin ve diğer işletme girdilerinin çevreyi tehdit edici etkileri azaltıimalı veya bunlardan tamamen kaçınmaya çalışılmalıdır. 3. Toprağın iyileştirilmesi, içindeki organizmalarm korunması ve beslenmesi sağlanmalı; toprak sömürülmemeli; tersine verimliliği doğal yollarla arttınlmalıdır. Bunu sağlamak için münavebe ve organik gübreleme yapılmalı ayrıca uygun toprak işleme yöntemleri kullanılmalıdır. Örneğin çiftlik gübresi ve/veya organik atıklar kullanılarak aerobik ortamda hazırlanan kompost amaca uygun bir şekilde kullanılır. Bundan başka ham kayaçlar, alg ürünleri, diğer ilave maddeler kullanılabilir ve yeşil gübreleme yapılabilir (Şekil ı). Bu uygulamalarla toprağın _biyolojik aktiviteleri teşvik edilerek bazı bitki besinleri dolaylı yoldan hareketli hale getirilmekte böylece bitkinin sağlıklı ve dengeli büyümesine ortam sağlanm~tadır. 4. Bitkilerin hastalıklar ve zararlılara karşı direnci bazı ek desteklerle arttınlmalıdır. Örneğin, çok yıllık bitkilerde, bitki altına ve/veya sıra aralarına yapılacak ekimlerin mevcut ekolojik ortama uygun ve dengeli karışımlar halinde hazırlanıp uygulanması, yapılacak münavebelerde karışımda baklagil miktarının yüksek tutulması, bitkisel üretim ve hayvancılığın kombine edilerek yapılması, uygun ekim dikim zamanı veya aralık-mesafelerinin ayarlanması gibi uygulamalarla bitkilerin direnci arttınlabilir. 5. Bitki tür ve çeşitleri ile hayvanların seçiminde, üretim yapılacak yerin ekolojik koşulları ve bu koşullarda hastalıklara en az seviyede yakalanma olasılıkları dikkate alınmalıdır. Bu konuda üretim yapılması düşünülen ekolojiye uyum sağlamış yerel çeşitlerin kullanılması başanlı sonuçlar vermektedir. Böylece biyolojik çeşitliliğin korunmasına da 2

12 ŞEKİL I HAYVANLAR GIDA MADDELERİ BİTKİLER Hayvansal Üretim Bitkisel Üretim Şekil I. Ekolojik üretim döngüsü 3

13 katkı sağlanmaktadır Bunun yanında sağlıklı, dayanıklı tohum, fıdan ve hayvan kullanılmalıdır. 6. Ekolojik tarımda, bitki sağlığı açısından yukanda adı geçen ve etkileri uzun sürede görülebilen önlemler yanında, erken uyarı sistemlerinin kullanılması ve faydalı canlıların teşvik edilmesi de bitki koruma kavramının önemli bir parçasıdır. Bu konuda zararlılarla mücadelede biyoteknik yöntemler (örneğin feromon tuzaklarının kullanıldığı kitlesel tuzaklama ya da çiftleşmeyi engelleme teknikleri, kısır böcek salım tekniği vb.), biyolojik mücadele (örneğin Bacillus thuringiensis preparatları, faydalı akar veya böcek salımı vb.) ve kültürel önlemler (örneğin yabancı atların toprak işlemeyle veya yakarak yok edilmesi, bitki içinde havalanmayı sağlayacak şekilde budama yapılması vb.) uygulanabilir. Eğer sorun, ürünü tehdit edici boyutlara ulaşırsa o zaman bitkisel veya mineral kökenli özel maddeler ve preparatlar kullanılabilir. 7. Yukarıda anlatılan toprak strüktürünü iyileştinci ve humus miktarını arttırıcı önlemlerle beraber toprağı koruyucu, enerji tasarrufu sağlayan, çalışılan yerin koşullarına uygun toprak işleme yöntemleri uygulanmalıdır. Bunun için, toprağın yapısı ve koşullarına dikkat edilmeli, çizici aletlerle çalışılmalı, pulluk gibi toprağı devirerek işleyen aletıere mümkün olduğunca az yer verilmeli ve temel kural olarak gereğinden fazla sayıda toprak işlemeden kaçınılmalıdır. 8. İşletmedeki hayvanların sağlığının iyi, verimlilik kapasitesinin yüksek ve uzun ömürlü olması teşvik edilmelidir. Bunun için ağılların usulüne uygun olması, beslenmenin mümkün olduğunca işletmenin kendi ürünleri ve yem bitkileri ile yapılması, yemiere kimyasal maddeler (antibiyotikler, kilo arttırıcı katkı maddeleri vb.) katılmaması, uygun ıslah çalışmaları ile istenen gelişmelerin temin edilmesine çalışılmalıdır. 9. Yetiştirilen h~ yvan miktarı kullanılan tarımsal araziye uygun olmalı ve bir hektar için büyükbaş hayvan düşünülmelidir (Almanya' da bu sayı hektar için. büyükbaş hayvandır). O. Bilindiği gibi tarımsal üretimde, verim ve kalite arasında ters bir orantı mevcuttur. Genel kural olarak ikisi arasında denge kurulmalıdır. Ancak ekolojik tarımda bu denge oluşturulurken kalitenin, ürün miktarına göre öncelik aldığı unutulmamalıdır. 4

14 . Ekolojik üretim yapan tarım işletmesinde başta petrol olmak üzere fosil yakıtlar ve diğer enerji kaynaklan optimum verimi sağlayacak düzeyde azami tasarruf kuralına uyularak kullanılmalıdır. Enerji kullanımında güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi doğal enerji kaynaklan olabildiğince tercih edilmelidir. 2. Tarım işletmesi çok yönlü ve çekici bir şekilde düzenlenmelidir (Peyzaj düzenlemeleri, meyve bahçeleri vb.). Bu amaçla dinlendirici etkiye sahip bir mekanın kurulması, bunun muhafazası ve sınırlı bir dönem yerine uzun süreli faydalı üretim (sürdürülebilirlik) esas alınmalıdır. 3. Ekolojik tarım işletmeleri gelişme olanaklan bulunan; üreticiye ve çalışanlarına tatmin edici kazanç ve imkan sağlayabilen yeterlilikte ve ekonomik canlılıkta olmalıdır. Ekolojik işletmelerde, kendi kendine yeterlilik prensibi uyannca çok yönlü üretim yapıldığından üretilen ürünlerden herhangi birinin pazar koşullarında oluşan olumsuz değişimler karşısında riski azalmaktadır. Ayrıca üretimde kullanılan girdi ve enerjideki azalma ekonomik avantaj sağlamaktadır. Tüm ilkeler birlikte değerlendirildiğinde, ekolojik tarımın belirli bir kültürel ortamdaki sosyal, ekonomik ve ekolojik faktörlerin dengeli sosyal yapıda gelişmesini sağladığı görülmektedir (Şekil 2). Bu gelişim, yer alan üretici ve tüketicilerin sosyal adalet içinde, inandıklan felsefe doğrultusunda katılımcı olmaları, karşılıklı ilişkiden doğan ekonomik canlılığın özellikle yerei kaynaklann kullanılarak sağlanması, her iki tarafın üretim alanlarından yaşama çevrelerine kadar doğayı kirletmeden dengesinin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması, tüm bu amaçların gerçekleştirilmesinde sürdürülebilirliğin korunması ile gerçekleşecektir. Kültürel yapı içinde tüm bu faktörlerin ortak birleştiği sistem-felsefe ekolojik tanmdır. B. Tarihçesi İnsanlığın varoluşundan bu yana bilinmekte olan tarım, yüzyıllar boyunca insanoğlu ile birlikte değişime uğramıştır. Tarımdaki değişim, teknolojinin ve sanayinin gelişimi ile hız kazanmıştır. Özellikle hızlı nüfus artışı ile birlikte 'li yıllarda tarımda yeşil devrim adı verilen değişim başlatılmıştır. Bu amaçla değişirnde sadece verim artışı hedeflenmiş, sentetik kimyasal tarım 5

15 ŞEKİL II Ekolojik Faktörler Biyolojik Çeşitlilik Sürdürülebilirlik Sosyal Faktörler Sosyal Adalet Katılım Ekolojik tarım belirli bir kültürel ortamdaki sosyal,.ekonomik ve biyolojik faktörlerin dengeli gelişmesini sağlar. Şekil 2. Ekolojik tarımın kültürel yapıdaki faktörlerle etkileşimi 6

16 ilaçları ve mineral gübrelerin kullanımı artmıştır. Bu girdilerin yarattığı olumsuz etkiler ilk önce; Keşfedildiği andan itibaren yoğun olarak kullanıldığı gelişmiş ülkelerde görülmüş, buna bağlı olarak yüzyılımızın başlarında konvansiyonel tarım yöntemine alternatif arayışları başlatılmıştır. Bu konudaki ilk çalışma İngiltere' de 90'lu yıllarda ekolojik tarım görüşünün oluşturulmasıdır. Bunu Albert Howard'ın "Tarımsal Vasiyetnamesi" nin 940 yılında yayınlanması takip etmiştir. Diğer Avrupa ülkelerinde ise alternatif tarım arayışının öncüleri arasında Dr. Rudolf Steiner görülmektedir. Bir antropolog olan Steiner, 924 yılında Biyodinamik ( Biyolojik-Dinamik ) Tarım Yöntemi hakkında bir kurs düzenlemiş ve 928 yılında Biyodinamik Tanm Enstitüsü'nü kurmuştur. Bir diğer alternatif arayışı 930'lu yıllarda İsviçre'de görülmektedir. Müeller ve Rusch, ekol<?jik tarımın ilkelerinin bir bölümünü oluşturan Kapalı Sistem Tarım (en az dış girdi gereksinimi olan tarım şekli) konusunda çalışmalarda bulunmuşlardır. Aynı konuda Lernaire-Boucher Fransa'da bazı alglerin bitkilerde doğal dayanıklılığın arttınlması amacıyla kullanılabileceğinitespit etmişlerdir. Takip eden yıllarda konvansiyonel tarımın olumsuz etkileri gözlendikçe, her ülke kendi başına ekolojik tarım çalışmalarına başlamıştır. 970'li yıllara kadar ayn ayn devam eden geliştirme çalışmaları 972 yılında IFOAM'ın (International Federation of Organic Agriculture Movement) kurulması ile farklı bir boyut kazanmıştır. Üç kıtadan 5 kurucu organizasyon tarafından oluşturulan "Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu" (IFOAM) tüm dünyadaki ekolojik tarım hareketlerini bir çatı altında toplamayı, hareketin gelişimini sağlıklı bir şekilde yönlendirmeyi, gerekli standart ve yönetmelikleri hazırlamayı, tüm gelişmeleri üyelerine ve çiftçilere aktarmayı amaçlamaktadır. Merkezi Tholey-Theley Almanya' da olan bu teşkilat, 40 ülkeden 750 adet üye ile güçlü bir konuma gelmiştir. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde uygulanır hale gelmiş olan ekolojik tanm, birçok ülkede de tarım politikaları içinde devletçe desteklenmektedir. C. Tanmsal Ekosistemlerin Özellikleri Tarımın tarihçesi incelendiğinde, birinci basamak olan doğadan toplamadan başlayarak laboratuvarda kitlesel üretim gibi gayet teknik düzeyde yapılan faaliyetler verimlilik açısından incelendiğinde önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Birim alandan yılda elde edilen ürün 7

17 miktarı bu sistemlerde kuru madde olarak 0,4 ile kg arasında değişmekte (Çizelge ), bununla birlikte bu üretim için harcanan enerji 0,2 kcal ile kcal olmaktadır. Doğal ekasistemlerin ortalaması iken tarımsal ekasistemlerde bu değer kcal'ye ulaşmaktadır. Çizelge incelendiğinde, tarımın entansifleşmesi ile verim artışının ancak kullanılan enerjinin artışına bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar dünyada gıda maddeleri fıyatının akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değiştiğini ve bu yıllarda en düşük düzeyde bulunduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla entansif tarım uygulamaları sonucu üretilen gıda maddelerinin ekonomik olabilmeleri halen akaryakıt fiyatlarına bağlıdır. Akaryakıt fıyatlarında 2004 yılından itibaren artışların olacağı bizzat OPEC üyesi ülkeler tarafından bildirilmektedir. Bu artışa bağlı olarak yüksek enerji kullanan geleneksel üretim metotları ile üretilen gıda maddelerinin fıyatının artması, enerji tüketimi az olan ekolojik tarım ürünlerinin fıyatlarının düşmesine yol açacaktır. Çizelge 2, bazı ürünlerin farklı ülkelerdeki üretim maliyetini ortaya koymaktadır. Bu verilere göre, birçok ürün daha ekonomik olarak üretiminin yapılabileceği, ekolojik koşulların uygun olduğu bölgelerde daha az girdi kullanılarak yetiştirilebilecektil Türkiye, Kafkasya ve Akdeniz gen merkezlerinin örtüştüğü, birçok türün gen merkezi konumundadır. Çok farklı iklim ve. topografya koşullarına sahip oluşu biyolojik çeşitliliğiyle birleştiğinde, ülkemizi gelecek için çok şanslı duruma getirmektedir. Çizelge. Farklı tarım sistemlerinde birim alandan elde edilen yıllık verim ve enerji tüketimi Tarımsal faaliyetin niteliği Verim(kuru madde) Enerji Kg/ha/yıl kcavm 2 /yıl Doğadan toplama 0,4-20 0,2-0 Geleneksel tarım yöntemleri Entansiftarım Laboratuar koşullarında ı Üretim 8

18 Çizelge 2. Bazı önemli gıda maddelerinin farklı ülkelerde ve koşullarda üretimi ve enerji bütçesi Ürün Ülke Yenilebilir Net birincil Enerji kısım verim üretim tüketimi kwba kcallm 2 kcallm 2 Buğday Hollanda Hindistan Dünya Mısır ABD Hindistan Dünya Pirinç Japonya Brezilya Dünya Patates ABD Hindistan Dünya Şeker Hawaii (kamış) Hollanda (pancar) Küba (kamış) Dünya D. Ekolojik Tarıma Geçiş Süreci. Nedenleri Geleneksel tarımdan ekolojik tarıma geçişte Avrupa ülkelerindeki durum irdelendiğinde bunun, tabandan gelen bir yaklaşımla, kullanılan girdilerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alan duyarlı üreticiler yolu ile olduğu görülmektedir. Bu çiftliklerde üretilen ürünler öncelikle çiftlik alanı içinde çevredeki tüketicilere satılmış ancak daha sonraları üretim ticari boyut kazanmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde halen ekolojik üretime geçiş sürecinde, alan başına belirli bir destek sağlandığı için ekolojik üretime geçişin hızlanması sağlanmıştır. Ancak sertifıkalı ekolojik üretime geçitdikten sonraki dönemde bu desteğin azaltılması veya kaldırılması, özellikle Portekiz, Fransa ve İspanya'da ekolojik tarım işletmelerinin sayısının azalmasına neden olmuştur. İsrail örneğinde ise ekolojik üretimle ilgili özendirici politikalar yerine üreticiden gelen 9

19 bilinçli talebin üretime geçişte daha da etkili olduğu düşünülmektedir. Türkiye' de ise bu durumı.ın aksine tepeden gelen bir istekle, dış alıcıların geleneksel tanm ürünlerimizin ekolojik olarak üretilmelerini talep etmeleri ile başlamıştır. Hindistan'da girdi kullanımının yoğun olduğu ve ekolojik tarımın herhangi bir şekilde desteklenmediği Pondicherry koşullannda üreticiler arasında yapılan bir anket çalışması, ekolojik tanma geçiş nedenlerinin sosyo-kişisel, sosyo-ekonomik, sosyo-psikolojik, sosyo-kültürel, ve sistemlerarası başlıklan altında toplanabileceğini göstermiştir. Buna göre nedenler aşağıdaki gibi sınıflandınlmaktadır: Sosyo-kişisel: %53 Toprağın verimlilik ve fiziki durumunun dikkate alınması, %3 7 Aile sağlığı %26 Ekolojik tarım alanındaki başarılı örnekler % ı Çiftlik gübresinin kolaylıkla bulunabilmesi ve verimin istenen düzeyde tutulabilmesi %ı Gelecek neslin ihtiyaçlan ile ilgili endişeler %5 Pestisid kullanımı ile ilgili kötü sonuçlar {örneğin aşın pestisid kullanımına bağlı olarak dayanıklılığın artması) Sosyo-ekonomik: %63 Geleneksel tanmda girdi maliyetleriı;ıin artması %ll Ekolojik üretimdeki verim düşüklüğüne rağmen net kazancın artması %5 Üreticinin kendi karan ve masraflarını kısma eğilimi %5 Geleneksel üretimde verimin giderek düşmesi Sosyo-psikolojik: %5 Çevredeki ekolojik üreticilerin cesaretlendirmesi ve önerileri Sosyo-kültürel: %2 Ekolojik urunun gorunuşunun ıyı olması {ürünlerin değerlendirilmesinde yeşil renk ve çıkış oranı üreticilerin önemli gördüğü iki kriter olarak dikkati çekmektedir) 0

20 Sistemlerarası: %79 Konuda çalışan sivil toplum örgütünün yayım servisinin üreticileri, ekolojik tanmla ilgili deneme parsellerinin oluşturulması konusunda ikna etmeleri %79 Yayım servisinin sunduğu bilgiler ve motivasyon, üreticilerin araştırmalarda yer almasında yardımcı olmuştur %79 Yayım servisinin sentetik kimyasal girdilere doğal alternatifler sunma konusundaki yardımları %79 Ekolojik tarım konusunda eğitim programianna ve/veya tarla ziyaretlerine katılma %47 Sağlanan doğal alternatifler üreticilerin ekolojik tarım araştırmalarına devam etmelerini ve ilgilerini sürdürmelerini sağlamıştır %ll Yayım servisinin masrafları azaltarak net kazancı arttırma çabalan %5 Yayım servisinin üreticiyi tanıması ve onurlandırması 2. Başarıyı Etkileyen Faktörler Yukarıda ortaya konan sonuçlar, üreticilere teknik ve ekonomik konularda bilgi akışının sağlanmasının şart olduğunu ve özellikle geçiş sürecinde üreticilerle yakın temasın etkili olacağını ortaya koymaktadır. Her yöre üreticisi için öncelikierin ayrı ayrı belirlenerek ele alınması başarıyı arttıracaktır. Yine bugüne değin yapılan uygulamalarda sistemin başarılı ve uzun süreli olması için destekierin bütün olarak ele alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Avrupa' da 990'lı yıllardan sonra Avusturya, Almanya, Lüksemburg ve İsviçre gibi ülkelerde ekolojik tarım hızla gelişmiştir. Ekolojik tarıma geçişte ve başanda etkili faktörler, üreticilere sağlanan finansal imkanlar, hızlı bilgi akışı, geniş ürün yelpazesi, ambalajda kullanılan ulusal logolar ve bunların korunması ve planlama olarak sayılabilir. Ekolojik tarımda başarının önkoşullarından biri de üreticilere etkin bir yayım hizmeti sunmaktır. Bu konuda araştıncı ve yayımcılan bir araya getirerek büyük başarı sağlayan İsviçre'deki FIBL (Forschunganstalt für Biologischen Landbau) örnek olarak verilebilir. Etkili faktörlerden bir diğeri ise ekolojik ürün pazarının halen oldukça küçük olmasına rağmen giderek artış göstermesidir. Örneğin İsviçre'de COOP süper market zincirinde satılan sütlerin% 29'u ekolojik olarak üretilmekte ve tüm ürünlerde % 20 oranında ekolojik ürüne ulaşma hedeflenmektedir. Ürün yelpazesinin ve pazarlama kanallannın çeşitlenınesi (süper marketler, kasa sistemi ile satışlar, restoranlar, yemek ( catering) servis leri, işleme sanayi) ekolojik tarıma geçişi ll

21 hızlandırmaktadır. Gerek.Avusturya gerekse İsviçre'de ekolojik ürünlerin süper marketiere girişi üreticileri teşvik eden etkenierin başında gelmektedir. Ancak bu açıdan tüketiciterin eğitimi de talebi yaratma ve geliştirme açısından önemlidir. AB'nde ekolojik olarak üretilmiş bitkisel ürünler, 2092/9 sayı ve tarihli yönetmeliğinin yasal çerçevesi altında korumaya alınmıştır. İsviçre'nin ekolojik üretimle ilgili yönetmeliği de 2092/9 ile uyum içindedir. Türkiye'de de 8 Aralık 994 tarihinde yayınlanan 2245 sayılı yönetmelik benzer koşulları öngörmektedir. Tüm bu yönetmeliklerle tüketiciler güvence altına alınmıştır. Yaratılan logolar tüketiciyi yönlendirmekte etkili olmaktadır. İsviçre ve Avusturya'daki logolar bu işlev{ yerine getirirken Almanya'da çok sayıda logo' nun yer alması tüketiciyi büyük ölçüde karışıklığa itmektedir. Ülkemizde tek logonun geliştirilmesi ve kalitenin korunmasırta yönelik sıkı önlemlerin alınması sektörün gelişimine katkı sağlayacaktır. 2

22 II- DÜNYADA EKOLOJİK TARIM Ekolojik ürün pazarı başlangıçta olduğu gibi tüm dünyada niş olmaktan çıkıp hızla artarak önemli bir sektör durumuna ulaşmıştır. Yıllık% 20-30'luk büyüme hızı ile bazı tahminlere göre önümüzdeki 0 yıl içinde dünya ticaret hacminin ll milyar'dan 00 milyar ABD dolarına yükseleceği kabul edilmektedir. Halen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve Japonya ana pazarlar konumundadır. Günümüzde birçok önemli uluslar arası kuruluş ekolojik ürün pazarına girmiş durumdadır. Novartis ekolojik üretimde girdi sağlarken Hipp tüm bebek ve çocuk marnalarında tümüyle, Nestle ise kısmen ekolojik ürün kullanmakta, McDonalds İsveç'teki şubelerinde ekolojik süt satarken Swissair Zürih bağlantılı tüm uçuşlarında ekolojik menü sunmaktadır. Buna karşılık bu pazarlarda satışa sunulan ekolojik ilkelere göre üretilmiş ve işlenmiş gıda veya gıda dışı maddeler (örneğin pamuk, yün, konfeksiyon, kesme çiçek, parfümeri maddeleri vb.) dünyadaki birçok ülkeden temin edilmektedir. Giderek artan ekolojik ürün sektöründe kuralların konmasında, uygulanmasında kontrolunda veya revizyonunda resmi veya gönüllü ulusal kuruluşlar yanında uluslararası örgütler de aktif görev yapmaktadırlar. A. Uluslararası Kuruluşlar. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) IFOAM, tüm dünyada ekolojik tarım faaliyetlerinin liderliğini yürütmektedir. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements = Internationale Vereinigung ökologischer Landbaubewegungen ), 972 yılında Paris yakınlarındaki Versailles 'da kurulmuştur. Merkezi 987 yılında Almanya-Saarland'daki Tholey-Theley civarındaki Ökocentrum Imsbach'a taşınmıştır. Halen 40 ülkeden 750 dolayında kuruluş, IFOAM'a üyedir. Üyeleri arasında, ekolojik üretim yapan işletmeler, ticaretini ve işlemesini yapan firmalar, araştırma ve eğitim kurumları gibi ekolojik tarımın her kesiminden kuruluşlar yer almaktadır. Hedefleri, ekolojik tarımın temsilcisi olarak tüm dünya için işbirliğine yönelik bir platform oluşturmak, ekolojik tarım sistemlerinin sürdürülebilirlik ve üreticinin refahını da göz önüne alarak bütünsel bir yaklaşımla gelişmesini sağlamak ve üyelerinin yardımı ile bu hedefleri günlük yaşama geçirmektir. Yürüttüğü başlıca faaliyetlerle kamuoyunun ve üyelerinin ekolojik tarım konusundaki gelişmelerden haberdar 3

23 edilmesi, ekolojik ta~ım hareketinin parlamenter ve karar mekanizmaları nezlinde temsil edilmesi, temel standartların (IFOAM Basic Standards of Organic Agriculture and Food Processing) günün koşullarına uygun olarak sürekli irdelenmesi ve akreditasyon programı ile organik kalitenin korunmasını sağlamaktadır. Birçok alandaki faaliyetinin yanı sıra, IFOAM, 'Ecology and Farming adlı bir ""dergiyi yılda üç sayı olarak çıkarmaktadır. Süreli yayın dışında bazı kaynak kitaplar (örneğin ekolojik tarım eğitimi olanaklarının yer aldığı), konferans ve toplantı tebliğlerinin basımında öncülük etmektedir. Ayrıca her iki yılda bir, Bilim Konferansı düzenlemektedir. Bunların sonuncusu, ı 998 yılı Kasım ayında Aıjantin'de düzenlenmiştir. Önceki yıllarda ise İsviçre, Kanada, Almanya, Belçika, ABD, Burkina Faso, Macaristan, Brezilya, Yeni Zelanda ve Danimarka'da organize edilmiştir. Bilim Konferansının, 2000 yılında İsviçre {Basel), 2002'de ise Kanada'da yapılacaktır. IFOAM, bilim konferanslarının ara yıllarında da ekolojik ürün ticareti ile ilgili konferanslar düzenlemektedir. ı 997 yılında Oxford (İngiltere)' da düzenlenen ticaret konferansı ve fuar, ı 999 yılı Ekim ayında Floransa (İtalya)' da SANA fuarı ile birlikte yer almaktadır. Ekolojik ürün ticaretinin gelişiminde önemli payı olan aktivitelerin başında 999 yılına dek Frankfurt'ta düzenlenen ancak bu yıldan itibaren Nürnberg'de yapılmakta olan BIOFACH fuarı yer almaktadır. Gıda ve gıda dışı çok çeşitli ekolojik ürünlerin ve birçok ülkeyle ilgili aktivitelerin yer aldığ~ BIOF ACH, IFOAM'ın dünya çapındaki etkinliklerinden biridir. IFOAM üyelerinin büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinden olmasına rağmen son yıllarda özellikle diğer kıtalardan yeni üyeler katılmaktadır. IFOAM tarafından hazırlanmakta olan ve sürekli yenilenen ekolojik tarım rehberi 'Organic Agriculture Worldwide', konuya ilgi duyan kişiler için önemli bir kaynaktır. Üyelikterin yayılınalarma paralel olarak bölgeselleşme politikasını benimsemiş ve IFOAM-Asya, Akdeniz, Almanca konuşan Ülkeler (İsviçre, Almanya, Avusturya ve Lüksemburg), Afrika bölgesel grupları kurulmuştur. Ayrıca, AB ile ilgili görev yapan ve birliğe üye ülkelerin birer temsilcilerinden oluşan bir AB-çalışma grubu ile standartlar ve akreditasyonla ilgili komiteleri bulunmaktadır. IFOAM, belirli koşulları garanti eden kontrol ve sertifıkasyon kuruluşlarını akredite (International Organic Accreditation Services) etmektedir. Orta ve Güney Amerika, Afrika ve Asya'da ekolojik tarımın sağlıklı gelişmesi ve veri toplama amacı ile Organic Agriculture '99 isimli bir proje yürütmektedir. 4

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ

ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ Araştırma Makaleleri ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ Selçuk İPEK Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, Maliye Bölümü selcukipek@comu.edu.tr Gözde

Detaylı

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI Hazırlayan Dilek KOÇ Uzman Tarım Dairesi MAYIS 2009 ÖNSÖZ 1. TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM 1.1. TÜRKİYE'DE ÜRETİM 1.2. TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 2. DÜNYA DA MEVCUT

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu

Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 27-36 Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu Kürşat DEMİRYÜREK Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ Bulgaria-Turkey IPA Cross-Border Programme CCI 2007CB16IPO008 BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ PROJE 2007CB16IPO008-2011-2-036 EKONOMİK EKO ENERJİ STRATEJİSİ ENERJİ

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ KAZOVA YÖRESİNDEKİ TARIM İŞLETMELERİNİN ORGANİK TARIMA BAKIŞ AÇILARININ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ahmet OLGUN Doç.Dr. Halil KIZILASLAN

Detaylı

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü Ağustos 2012 1 İçindekiler Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER Doç.Dr.Mevhibe ALBAYRAK 1 Dr.Kemalletin TAŞDAN 2 Doç.Dr.Erdoğan GÜNEŞ

Detaylı

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türk İş Dünyası İçİn AB Mevzuatı 1 2 3 4 5 6 Ortak Pazarda TicareT ETKİN REKABET ETMEK ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE)

ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE) Yayın No DPT : 2670 ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE) İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2003

Detaylı

Ülke Masaları II Dairesi

Ülke Masaları II Dairesi GÜNEY KORE GIDA ÜRÜNLERİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI Hazırlayanlar Tülay UYANIK - Uzman Pınar ASLAN - Uzman Ülke Masaları II Dairesi Temmuz 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 1. GÜNEY KORE PAZARINA GENEL BAKIŞ...

Detaylı

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020)

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) ANKARA - 2014 TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal

Detaylı

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele www.tarim.gov.tr 1 2 Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele Teoriden Pratiğe BİYOLOJİK MÜCADELE Editör: Dr. Nevzat BİRİŞİK Yazarlar: Dr. Nevzat BİRİŞİK Dr. Halil KÜTÜK Uzm. Mehmet KARACAOĞLU Uzm. Ferda YARPUZLU

Detaylı

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 1. GİRİŞ Tarım eskiden olduğu gibi günümüzde de ekonominin önemli üretim kollarından biri olarak faaliyetini devam ettirmektedir. Bu önem, nüfusumuzun büyük bir kısmının tarımsal faaliyetle uğraşarak üretimde

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

ADANA TOBB ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

ADANA TOBB ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ İÇİN İMZALAR ATILDI HAZİRAN 2015 / SAYI 68 ADANA TOBB ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ İÇİN İMZALAR ATILDI TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU NUN TİCARET BORSASI ZİYARETİ 2015 DÖNEMİ HUBUBAT MÜDAHALE ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI KAREKODLU ÇEK

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı