I N V E S T M E N T G U I D E 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I N V E S T M E N T G U I D E 1"

Transkript

1 INVESTMENT GUIDE 1

2 2 YATIRIM KILAVUZU

3 INVESTMENT GUIDE YATIRIM KILAVUZU 3

4 YATIRIM KILAVUZU 1. Türkiye ye Giriş 1.1 Çalışma İzni Nasıl Alınır? 1.2 Oturma İzni Nasıl Alınır? 2. Türkiye de İş Kurmak? 3. Varlık Devri 4. Türkiye de İş Yapmanın Maliyeti 5. İş Finansmanı 6. Türkiye de Yatırım Teşvik Sistemi 7. Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik 7.1 İstihdam Koşulları 7.2 İş Sözleşmesinin Feshi 7.3 Sosyal Güvenlik Sistemi 8. Vergiler 8.1 Gelir Vergileri 8.2 Gider Üzerinden Alınan Vergiler 8.3 Varlık Vergileri 9. Özel Yatırım Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Merkezleri Organize Sanayi Bölgeleri Serbest Bölgeler 10. İş Ortamı 10.1 Özerk Kurumlar Rekabet Kurulu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sermaye Piyasası Kurulu Telekomünikasyon Kurumu Tütün, Tütün Ürünleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurulu Özelleştirme İdaresi 10.2 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ) TTGV ( Türk Teknoloji Geliştirme Merkezi ) KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Birliği) 11. Yatırım Mevzuatı 11.1 Doğrudan Yabancı Yatırım İçin Yasal Çerçeve 11.2 Çift Taraflı Anlaşmalar 11.3 Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları Yatırım Süreç Sihirbazı 1. Türkiye de Şirket Kurmak 2. Ruhsat Alımı 3. Çalışma İzni Alımı 4. Çevresel Etki Değerleme Raporu 5. Yapı Ruhsatı 6. İşletme Ruhsatı 4

5 INVESTMENT GUIDE 1. TÜRKİYE YE GİRİŞ 1.1. Çalışma İzni Nasıl Alınır? Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir: Türkiye dışında ikamet eden yabancı uyruklular, ikamet ettikleri/vatandaşı oldukları ülkedeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluklarına başvuruda bulunabilirler. Türkiye de geçerli bir oturma iznine (eğitim amaçlı olanlar hariç en az altı ay süreyle geçerli olmak kaydıyla) sahip olan yabancı uyruklular, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na başvuru yapabilirler. Ülkelerinden Çalışma İzni Başvurusu Yapan Yabancı Uyruklular Başvuru Sahibi Şâhısı Pasaport Çalışma Vizesi Başvurusu Bir (1) Fotoğraf Bir (Nüsha) Sözleşmesi T.C. Büyükelçiliği / Konsolosluğu Başvuru Sahibi Şirket 10 Gün İçinde T.C. Sosyal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Belgelerin tam ve eksiksiz olması durumunda izin verilmesi yaklaşık 30 gün sürer. Onaylandığı takdirde, başvuru sahibi telefon veya e-posta yoluyla haberdar edilir. Çalışma izni verilip, çalışma vizesi başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandığında: Başvuru Sahibi Şirket T.C. Büyükelçiliği / Konsolosluğu Çalışma Vizesi işlem ücreti (iadesi yoktur) Çalışma İzni işlem ücreti (iadesi yoktur) Başvuru sahibi pasaportunu Türkiye de geri alır. Çalışma izni ve çalışma vizesine sahip yabancı uyruklular, ikamet izni almak için Türkiye ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ne başvurmak zorundadır. Türkiye de Çalışma İzni Başvurusu Yapan Yabancı Uyruklular Türkiye de geçerli bir oturma iznine (eğitim amaçlı olanlar hariç en az altı ay süreyle geçerli olmak kaydıyla) sahip olan yabancı uyruklular, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na başvuru yapabilirler. Başvuru Dosyası T.C. Sosyal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5

6 YATIRIM KILAVUZU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na hitaben yazılmış çalışma izni başvuru dilekçesi Yabancı ülke vatandaşı personel başvuru formu Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi Özgeçmiş Şahsı istihdam edecek kurum tarafından yapılmış yazılı çalışma izni talebi Bir önceki yıla ait bilanço, kâr-zarar hesaplarını gösteren vergi dairesi onaylı belge Doğrudan yabancı yatırımlar söz konusu olduğunda, kurumun en son sermaye ve hissedar yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bizzat kurum tarafından onaylı nüshası Şahsın mimar veya mühendis olması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Türk Mimar ve Mühendisler Odası nın onayını istemektedir. Yabancıların Çalışma İzin Kriterleri Yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin işlemlerin objektif ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: 1) Çalışma izni talep edilen iş yerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı iş yerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. 2) İş yerinin ödenmiş sermayesinin en az TL veya brüt satışlarının en az TL veya son yıl ihracat tutarının en az ABD doları olması gerekmektedir. 3) Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. madde, yabancı devlet hava yollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır. 4) İzin isteyen şirket ortağı yabancının, TL den az olmamak üzere sermaye payının en az % 20 olması zorunludur. 5) İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az; Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir. 6) Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır. 7) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde, eğlence sektörü ile turizm-animasyon organizasyon firmalarında istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde ayrıca kota uygulanmayacaktır Oturma İzni Nasıl Alınır? Türkiye de yaşayacak/çalışacak tüm yabancı uyruklular, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içinde ve işe başlamadan ikamet izni almakla yükümlüdürler. Başvuru sahibi, Türkiye de uzun süreli ikamet edebilmek için aşağıdaki belgeleri ilgili Emniyet Müdürlüğü ne teslim etmelidir: 4 adet vesikalık fotoğraf Pasaport Pasaportta başvuru sahibinin fotoğrafını taşıyan sayfa, son girişi gösterir damganın yer aldığı sayfa ve pasaportun geçerli olduğu tarihleri gösterir sayfanın fotokopileri Her ay için 300 ABD doları tutarında bir harcamayı karşılayacak tasarruf hesabını gösterir bankadan alınma belge veya döviz bozdurma makbuzu Çalışma amaçlı ikamet izni başvurusunda aşağıdaki belgeler aranır: 4 adet vesikalık fotoğraf Pasaport Pasaportta başvuru sahibinin fotoğrafını taşıyan sayfa, son girişi gösterir damganın yer aldığı sayfa ve pasaportun geçerli olduğu tarih- 6

7 INVESTMENT GUIDE leri gösterir sayfanın fotokopileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ndan alınma onay mektubunun orijinali ve bir nüshası Şirketin imza sirküleri fotokopisi Şirketin güncel ticari faaliyet belgesinin fotokopisi Şirketin vergi levhası fotokopisi Ticaret Sicil Gazetesi nin şirketin sicilini gösterir fotokopisi 2. TÜRKIYE DE İŞ KURMAK? Yeni yasal düzenlemelerle, Türkiye yatırımcılar için son derece elverişli bir iş ortamı sunmaktadır. Girişimciler, kişinin uyruğuna ya da ikamet ettiği yere bakılmaksızın, bir gün içinde şirket kurabilmektedir. Şirketin tescil ve kuruluş işlemleri Türkiye de aynı gün içinde tamamlanabilmektedir. Bu işlemler, ilgili tüm resmi merciler arasında koordinatörlük görevi üstlenmiş olan tek bir bakanlık tarafından yürütülmektedir. Türkiye de iş kurmanın ilk adımı, Yerel Ticaret Odası bünyesinde bulunan yerel Ticaret Sicil Memurluğunda İş Kayıt Formu doldurmaktır. Bunu izleyen adımlar şunlardır: Noter onaylı Şirket Kuruluş Sözleşmesi nin ibrazı Şirket sermayesinin % 0,04 ünün bir devlet bankasına ya da Türkiye Merkez Bankası na yatırılması Şirket Kuruluş Formu nun doldurularak Ticaret Sicil Memurluğu nda kayıt yaptırılması Uluslararası şirketler Türkiye deki faaliyetlerine, yatırım geliştirme stratejilerine bağlı olarak değişik biçimler altında başlayabilmektedir. Türkiye de en yaygın işletme türleri şunlardır: Limitet Şirket (Ltd. Şti.) Anonim Şirket (A.Ş.) Şube Şirketler İrtibat Büroları Türkiye de şirket kurmak için hangi belgeler gereklidir? Şirket kurucusunun bir tüzel kişi olması halinde aşağıdaki belgelerin sağlanması gerekir: Dilekçe, Kuruluş Bildirim Formu, Ana Sözleşme, Faaliyet Belgesi, Vekâletname, İmza Beyannamesi, Banka Dekontunun Aslı, Oda Kayıt Beyannamesi, Taahhüt Mektubu, Oturma İzin Belgesi ve Yönetim Kurulu Kararı. Şirket kurucusunun gerçek kişi olması durumunda, Yönetim Kurulu Kararı gerekmez; ancak yukarıda belirtilen belgelere ek olarak şirket kurucusunun nüfus cüzdanının ya da pasaportunun da sağlanması gerekir. 3. VARLIK DEVRİ Varlık devri, bir malın mülkiyetinin yasal bir taraftan diğerine devredilmesi olarak tanımlanır. Birleşme ve satın almalar, T.C. kanunlarında özel olarak ele alınmamıştır; ancak birleşme ve satın almalar türündeki faaliyetlerden istenen sonuçların elde edilmesi için belirli T.C. kanunlarının incelenmesi gerekmektedir. Türk Borçlar Kanunu nun 179. ve 180. maddeleri, birleşme ve satın almalar ile ilgili olarak varlık ve işletme devirlerini konu etmektedir. Genel olarak şirketler, varlık devrinden kaynaklanan vergi yükümlülüğü ve borç riskinden kaçınma eğilimindedir. Yukarıda bahsi geçen maddelere göre, bir tüzel kişilik bir işletmeyi (şirket) varlıkları ve borçlarıyla birlikte devraldığında, bu şirketin borçlarından ve alacaklarından da sorumlu olur. Türk Borçlar Kanunu nun 179. maddesinden de anlaşıldığı üzere, alacaklılara bildirilmesinden veya duyurulmasından itibaren iki yıl boyunca devreden ve devralan borçların ödenmesinden ortak olarak sorumlu tutulur. Varlık devri sırasında, satın alanın, satın alınan şirketin borç ve yükümlülüklerinden sorumlu olmak istemeyebileceği bazı durumlarda, yasal belgeler varlığın türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Devreden ve devralan arasındaki ilişki, bir işletmenin varlıkları ve borçlarının devri için yapılan sözleşmeye bağlıdır. Her iki taraf da imzalanan sözleşmeye tabidir. Devrin yasal onayı çeşitli iletişim araçlarıyla duyurulmalıdır. 7

8 YATIRIM KILAVUZU Varlık devri, satan şirketin geliri olarak kabul edilebileceğinden vergilendirilebilir ve bu nedenle kurumsal vergi yükümlülüğü söz konusu olur. Varlık devri, genellikle varlıkların satış değeri üzerinden KDV ye tabidir. KDV oranı farklı varlıklara göre değişiklik gösterse de (% 1, % 8 ve % 18), genel KDV oranı % 18 dir. Yatırım teşvik belgeleri gibi çeşitli yöntemlerle KDV yükümlülüğü azaltılabilir. Varlık devriyle ilgili önemli maddeler: a) Türk Borçlar Kanunu: Madde 179 ve Madde 180 b) İflas Kanunu: Madde 280 c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun: Madde TÜRKİYE DE İŞ YAPMANIN MALİYETİ Aylık Asgari Ücret Net Asgari Ücret Brüt Asgari Ücret Sosyal güvenlik primi ödemesi (% 14) İşsizlik sigortası fonu ödemesi (% 1) Gelir vergisi (% 15) Asgari geçim indirimi* Damga vergisi (% 0,66) Toplam Kesinti Tutarı İşverene Toplam Maliyeti ABD Doları *Bekâr, çocuksuz çalışanlar için geçerlidir; medeni durum ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. **Belirli koşullar altında, bir teşvik olarak bu oranda beş puanlık bir indirim ( % 19,5 ten % 14,5 e) mümkündür. Bu şekilde, işverene maliyet 554 ABD dolarına kadar düşebilmektedir. Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Veriler, 2010 yılının ikinci yarısı için geçerlidir. 1 ABD doları = 1,6 TL (2010 Haziran kuru esas alınmıştır) Elektrik Maliyeti Elektrik Maliyeti ABD Doları / kwh Sanayi Orta Gerilim İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına özel hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılar Sanayi Orta Gerilim İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına özel hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılar Aktif Enerji Gündüz ABD Doları/kWh Çift Dönemlik Tarife 0,100 0,087 Tek Dönemlik Tarife 0,115 0,103 Gece ABD Doları/kWh 0,050 0,037 0,065 0,053 Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), tarihli veriler. 1 ABD doları = 1,6 TL (2010 Haziran kuru esas alınmıştır) 8

9 INVESTMENT GUIDE Müşteri Türü Sanayi Sanayi Amaçlı Su Maliyeti ABD Doları/m 3 İçme Suyu Atık Su Toplam KDV (%) İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) - Referans Fiyat 3,39 0,24 3,93 8 Trabzon OSB Ordu OSB Giresun OSB Rize OSB Gümüşhane OSB Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) - Referans Fiyat Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ, tarihli veriler) Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane OSB leri 1 ABD doları = 1,6 TL (2010 Haziran kuru esas alınmıştır). Serbest Olmayan Tüketici 0,037 ABD Doları / kwh Sanayi Amaçlı Doğal Gaz Maliyeti kwh Fiyatı (ABD Doları) Serbest Tüketici 0,030 ABD Doları / kwh Serbest Olmayan Tüketici: Kullanacağı doğalgazı yerel tedarikçi firmalardan satın almak zorunda olan tüketicidir. Serbest Tüketici: Yıllık olarak 1 milyon m3 ün üzerinde doğalgaz kullanan ve diğer tedarikçilerden gaz satın alma hakkına sahip olan tüketicidir. Kaynak: İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ), tarihli veriler 1 ABD doları = 1,6 TL (2010 Haziran kuru esas alınmıştır) İş Yeri Telefon Ücretleri İş Yeri Tarifeleri Paket Fiyatı Ücretsiz Aramalar/dakika ABD Doları/Ay (Şehir içi ve yurt dışı) TT İş Avantaj , TT İş Avantaj , TT İş Avantaj , TT İş Avantaj , TT İş Avantaj , TT İş Avantaj , TT İş Avantaj , Tüm İş Yeri Tarifeleri: GSM hatlarına her arama dakikası 0,23 ABD dolarından ücretlendirilir, tüm vergiler dâhildir. Uluslararası aramalar 0,08 ABD dolarından ücretlendirilir. (Birinci kademe PSTN) Ücretsiz dakikaların tamamının kullanılmasının ardından, tüm şehir içi ve yurt içi aramalar dakikası 0,09 ABD dolarından ücretlendirilir. 9

10 YATIRIM KILAVUZU G.SHDSL *Tüm vergiler dahildir Kaynak: Türk Telekom, tarihli veriler 1 ABD doları = 1,6 TL (2010 Haziran kuru esas alınmıştır). İnternet Ücretleri ABD Doları/Ay Download ve Upload hızı (kbps) , , , Metro Ethernet İhtiyaca Göre Değişiklik Gösterir ADSL Farklı Paketler Mevcuttur 5. İŞ FİNANSMANI Türkiye de iki temel mali piyasa bulunmaktadır: Sermaye piyasası Para piyasası Sermaye piyasası söz konusu olduğunda, bütün şirketlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na (İMKB) kayıt yaptırıp hisse senetlerinin ilk halka arz işlemini gerçekleştirmeleri gerekirken, para piyasasında şirketlere farklı kredi olanakları sunulmaktadır. Kredi piyasasında, kredi alanlara ilişkin kredi bilgilerini toplayıp dağıtan kredi kayıt büroları ve kredi kuruluşları krediye erişim sağlamaktadır. Bu büro ve kuruluşlar kredi bilgilerini paylaşarak, borç verenlere riskleri değerlendirmeleri ve kredileri daha verimli bir biçimde tahsis etmeleri konularında yardımcı olmakta ve kredi sağlamak isteyen girişimcileri yalnızca kişisel bağlantılarına güvenme zorunluluğundan da kurtarmaktadır. Türkiye para piyasasında beş ayrı banka tipi bulunmaktadır: devlet bankaları, özel bankalar, yabancı bankalar, kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankaları yılındaki yerel ekonomik krizin ve yeniden yapılanma sürecinin ardından, bankacılık sektörü döneminde genel olarak yüksek bir büyüme performansı sergilemiştir. Toplam aktif değeri 130 milyar ABD dolarından 465 milyar ABD dolarına yükselirken, bu değerin gayri safi yurt içi hâsılaya oranı % 57 den % 77 ye çıkmıştır. Şube ve personel sayısı da hızlı bir artış kaydetmiştir. Söz konusu dönem boyunca, sektörün mali yapısı güç kazanmıştır. Sektördeki özsermaye değeri 16 milyar ABD dolarından 54 milyar ABD dolarına yükselirken, serbest sermaye değeri de 3 milyar ABD dolarından 40 milyar ABD dolarına ulaşmıştır Aralık ayı itibarıyla % 18 seviyesinde olan sermaye yeterliliği oranı büyüyerek 2009 yılı sonunda % 20,5 seviyesine yükselmiştir. Bankalar çoğunlukla şirket stokları veya alacak hesapları ile desteklenen küçük ölçekli işletmelere kredi temin etmektedir. Genellikle, şirket stoklarına ve alacak hesaplarına bağlı olarak, verilecek kredi miktarının belirlenmesine yardımcı olan çeşitli formüller bulunmaktadır. Küçük ölçekli işletmelerin finansman kaynağının büyük bölümünü, işletme sahibi tarafından gösterilen kişisel maddi teminata (örneğin, işletme sahibinin mülkiyetindeki ev) dayalı olarak sağlanan banka kredileri oluşturmaktadır. KOBİ Daire Başkanlığı, küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra, yeni kurulmuş olan işletmelere de kredi sağlamaktadır. KOBİ Daire Başkanlığı tarafından sağlanan krediler yerel bankaları kapsamakta ve bu bankalarca yönetilmektedir. İlgili bir diğer işletme uygulaması da faktoringdir. Faktör adı verilen kuruluşlar alacaklar için ödeme yapmakta ve ödeme riskini üstlenmektedir. Bir başka finansman yöntemi ise, 1985 yılında kabul edilen 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile getirilen ve finansal bir ürün niteliğindeki finansal kiralamadır (leasing). Türkiye de finansal kiralama; yurt içi kiralama, yurt dışı kiralama, satış ve geri kiralama ve satışa yardımcı kiralama biçimlerinde uygulanmaktadır. Türk bankalarından kredi almak kolay mıdır? Uygulanan bir nakit desteği programı var mıdır? Türk bankalarından kredi alınması konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Krediler esasen şirketin ve şirket paydaşlarının mali durumlarına dayalı olarak verilir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca, yabancı yatırımcılar yatırımın tamamını özsermaye ile finanse edebilir. Özsermayenin 10

11 INVESTMENT GUIDE yetersiz kalması ya da mali kaldıraç gerektirmesi durumunda, yatırımların bir kısmı özsermaye diğer kısmı da krediyle finanse edilebilir. Sermaye; diğer para birimlerine çevrilebilen ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınıp satılan nakit para, (devlet tahvilleri hariç olmak üzere) yabancı şirketlerin hisse senetleri ve tahvilleri, makineler ve ekipman, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yeniden yatırılmış kazançlar, gelirler, mali hak iddiaları ya da yatırımla ilgili başka herhangi bir mali değer hakkı biçiminde olabilir. Ticari bankalardan kredi alınması tamamen projeye, güvenilirlik düzeyine ve teminata bağlıdır. Bunun dışında, genel rejim koşulları kapsamında belirli birtakım koşulların karşılanması durumunda sağlanan başlıca teşviklerden biri (yatırımın türüne bağlı olarak belirli bir miktar ile sınırlı olacak şekilde) bütçe kaynaklı kredi tahsis edilmesidir. Türkiye nin genel teşvik sistemi çerçevesinde nakit desteği programı yer almaz. 6. TÜRKİYE DE YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Üretim, hizmet ve enerji sektöründeki yatırımların yanı sıra ihracatı artırmak amacıyla yatırım teşvik sisteminde sık sık iyileştirmeye gidilmektedir. Yerli ve yabancı yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir: A. Genel yatırım teşvik rejimi B. Büyük ölçekli yatırımlara yönelik teşvikler C. Bölgesel ve sektörel teşvikler D. AR-GE desteği E. KOBİ teşvikleri F. Sanayi Tezi (SANTEZ) programı G. Teknoloji geliştirme projelerine yönelik krediler H. Eğitim destekleri I. İhracata yönelik devlet teşvikleri Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Bölge 4 A.Genel yatırım teşvik rejimi Genel yatırım teşvik rejimi temel olarak bir vergi destek programı olmakla birlikte, bazı durumlarda kredi olanakları içerebilmektedir. Türkiye deki teşvik rejimi; yatırımların yeri, miktarı ve konusuna göre değişiklik göstermektedir. Temel yatırım teşvik türleri: 1) Gümrük vergisi muafiyeti: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti. 2) KDV muafiyeti: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ya da iç piyasadan tedarik edilen makine ve teçhizat için KDV muafiyeti. 11

12 YATIRIM KILAVUZU B.Büyük ölçekli yatırımlara yönelik teşvikler 1) tarihinden sonra başlayan yatırımlar için % 4-15 oranlarında kurumlar vergisi 2) İşverenlere 5 yıla varan SSK primi desteği 3) Devlet arazisinin tahsisi Kimya: Kimyasal hammadde imalatında asgari 1 milyar TL tutarındaki yatırımlar. Diğer kimyasalların imalatında asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar. Petrol endüstrisi: Asgari 1 milyar TL tutarındaki yatırımlar. Transit boru hattı hizmetleri: Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. Otomotiv: Asgari 250 milyon TL tutarındaki yatırımlar. Demiryolu: Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. Liman: Asgari 250 milyon TL tutarındaki yatırımlar. Elektronik: Asgari 1 milyar TL tutarındaki LCD/plazma üretimi yatırımları. Asgari 150 milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları. Asgari 50 milyon TL tutarındaki Lazer TV, üç boyutlu TV ve OLED TV üretimine yönelik yatırımlar ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin dâhil olduğu diğer elektronik sektörü yatırımları. Tıbbi ve optik aletler: Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. İlaç: Asgari 100 milyon TL tutarındaki yatırımlar. Havacılık: Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. Makine: Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. Maden: Asgari 50 milyon TL tutarındaki cevher işleme tesisleri ile entegre maden üretimi (yalnızca 3213 No lu Maden Kanunu nda tanımlanan IV/c grubu metaller) tesisi yatırımları. İndirimli Kurumlar Vergisi Büyük Ölçekli Yatırımlar 31/12/2010 Tarihinden Sonra Başlayan Yatırımlar Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı Uygulanacak Kurumlar Vergisi *Kurumlar vergisi indirimi, söz konusu indirim tutarı yatırıma katkı oranı tutarına ulaşana dek uygulanacaktır. 12

13 INVESTMENT GUIDE Bölgeler C. Bölgesel ve sektörel teşvikler SSK Pirimi İşveren Desteği Büyük Ölçekli Yatırımlar *İşverenlerin SSK primi payının tamamının Hazine tarafından karşılanma süresi Tarihinden Sonra Başlayan Yatırımlar 3 3 Yıl 4 5 Yıl 1) tarihinden sonra başlayan yatırımlar için % 4 15 oranlarında kurumlar vergisi 2) 5 yıla varan SSK primi işveren desteği 3) Devlet arazisinin tahsisi 4) Faiz desteği (3. ve 4. Bölgeler) 1. Bölge: Ağırlıklı olarak ileri teknoloji gerektiren otomotiv ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine, tıbbi ve optik alet vb. yatırımlar teşvik kapsamında yer almaktadır. 2. Bölge: Genellikle teknoloji ağırlıklı sektörler teşvik kapsamındadır. Bu çerçevede makine, akıllı çok fonksiyonlu tekstil ürünleri, metal dışı mineral ürünler, kâğıt, gıda ve içecek teşvik kapsamında yer almaktadır. 3. Bölge ve 4. Bölge: Tarım, tarıma dayalı imalat sanayi, hazır giyim, deri, plastik, kauçuk, metal eşya ile turizm, sağlık ve eğitim yatırımları teşvik kapsamındadır. Bazı ilave sektörler için de bölgeye bakılmaksızın teşvik sağlanacaktır: 1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Organize Sanayi Bölgelerinin (İstanbul dakiler hariç) alanına giren yatırım türleri, bölgede faaliyet gösteren seçilmiş sektörler arasında yer almasa da bölgesel teşviklerden yararlanabilir. 2. Deniz yoluyla kargo/yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 2. Bölge de uygulanan teşviklerden yararlanabilirken, hava yoluyla kargo/ yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1. Bölge de uygulanan teşviklerden yararlanabilir. Öte yandan, hava taksiciliği faaliyetleri için teşvik verilmemektedir. 3. Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası kargo/yolcu taşımacılığına yönelik demir yolu yatırımlarının yanı sıra, şehir içi kargo taşımacılığına yönelik demir yolu yatırımları da tüm bölgeler için geçerli olan teşviklere tabidir. Taşımacılık faaliyetlerinin birden çok sayıda bölgede mevcut olması durumunda, nakliye araçlarının tedarikine yönelik harcamalar en düşük gelişmişlik düzeyine sahip bölge için verilen teşviklere tabidir. 4. Jeotermal enerji ve/veya santral atığı ısılarının değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilen konut ısıtma/soğutma yatırımları bölgesel teşviklerden yararlanabilir. İndirimli Kurumlar Vergisi Büyük Ölçekli Yatırımlar 31/12/2010 Tarihinden Sonra Başlayan Yatırımlar Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı Uygulanacak Kurumlar Vergisi *Kurumlar vergisi indirimi, söz konusu indirim tutarı yatırıma katkı oranı tutarına ulaşana dek uygulanacaktır. 13

14 YATIRIM KILAVUZU SSK Pirimi İşveren Desteği Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Tarihinden Sonra Başlayan Yatırımlar Yıl 4 5 Yıl *İşverenlerin SSK primi payının tamamının Hazine tarafından karşılanma süresi. Faiz Desteği Bölgesel ve Sektörel Yatırımlar Bölgeler TL Kredisi Döviz Kredisi Yıl Yıl 2 * AR-GE ve çevre yatırımlarında TL, diğer yatırımlarda TL, uygulama dönemi ise azami 5 yıl. D. Araştırma ve geliştirme destekleri 1) AR-GE Kanunu Türkiye deki AR-GE Kanunu, bir AR-GE merkezinde en az 50 personel istihdam edilmesi koşuluyla Türkiye deki AR-GE yatırım projelerine özel teşvikler sağlamaktadır. Yeni kanun çerçevesinde 2024 yılına kadar yararlanılabilecek olan teşvikler aşağıdaki gibidir: Araştırmacı sayısının 500 ün üzerinde olması durumunda AR-GE harcamalarının % 100 ü şirketin vergi matrahından düşülecek; bu indirime ek olarak, söz konusu faaliyet yılında bir önceki yıla kıyasla AR-GE harcamalarında görülen artışın % 50 si de şirketin vergi matrahından düşülecektir. İşçiler için gelir stopaj muafiyeti (Bu madde 31 Aralık 2013 tarihine kadar geçerli olacaktır.) Sosyal güvenlik primlerinde, işveren payına 5 yıl süre ile % 50 muafiyet Düzenlenecek evraklarda damga vergisi muafiyeti Yeni bilim adamları için TL ye varan teknolojik girişim sermayesi Kamu kurumları ve uluslararası organizasyonlar tarafından sağlanan bazı fonların vergi matrahından düşülmesi 2) Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yönelik destekler Teknoloji Geliştirme Bölgelerine sağlanan avantajlar aşağıdaki gibidir: Kiralamaya hazır ofisler ve altyapı tesisleri sağlanmaktadır. Yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kârlar tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2013 tarihine kadar KDV den muaftır. TGB lerde istihdam edilen araştırmacılar ile yazılım geliştirme ve AR-GE personeline ödenecek maaşlar 31 Aralık 2013 tarihine kadar kişisel gelir vergisinden muaftır tarihine kadar beş yıl boyunca SSK primi işveren payının % 50 si devlet tarafından karşılanacaktır. 3) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), AR-GE projeleri için AR-GE masraflarını karşılamakta ve/veya sermaye kredisi vermektedir. 14

15 INVESTMENT GUIDE TÜBİTAK teşvikleri kapsamına giren projeler şunlardır: Kavram geliştirme Teknolojik araştırma ve teknik fizibilite araştırması Konseptin tasarıma dönüşmesi sürecinde laboratuar araştırmaları Proje ve çizim faaliyetleri Prototip üretimi Pilot tesis inşaatı Test üretimi Patent ve lisans araştırmaları Ürün tasarımından kaynaklanan satış sonrası sorunlarla ilgili faaliyetler E. KOBİ desteği KOBİ ler, 250 den az sayıda kişiyi istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı TL nin altında bulunan şirketler olarak tanımlanmaktadır. KOBİ lere sağlanan teşvikler aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır: 1. Gümrük vergisi muafiyeti 2. Yurt dışından ya da iç piyasadan tedarik edilen makine ve teçhizat için KDV muafiyeti 3. Bütçeden kredi temini 4. Kredi garanti desteği Hazine, KOBİ lerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 10 milyar TL lik bir kredi kapasitesi oluşturulması için 1 milyar TL değerinde bir fonu Kredi Garanti Fonu na (KGF) aktarmıştır. Bu kapsamda, KOBİ başına toplam kefalet limiti TL iken, KOBİ ye ilişkin risk grubu kefalet limiti TL dir. KGF, bu kredilerin % 80 lik kısmını üstlenmektedir 5) KOBİ lere KOSGEB desteği (www.kosgeb.gov.tr) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ leri güçlendirmek amacıyla finansman temini, araştırma ve geliştirme (AR-GE), ortak tesisler, piyasa araştırması, yatırım alanları, pazarlama, ihracat ve eğitim gibi destek unsurları sağlayarak önemli katkılarda bulunmaktadır. F. Sanayi Tezi (SANTEZ) programı Üniversite iş birliğiyle gerçekleştirilecek yeni teknoloji adaptasyonu, süreç geliştirilmesi, kalite artırılması ve çevresel değişim projeleri için sağlanan doğrudan finansal destek aşağıdaki gibidir: Proje bütçesinin maksimum % 75 i doğrudan hibe olarak desteklenebilir. Proje süresi 3 yıldır, bu süre 6 ay uzatılabilir. Laboratuar analizleri ve test malzemeleri desteklenmektedir. Başvuru dosyası 4 ay içinde kabul edilebilir. Proje denetim komitesi bağımsız olarak çalışmaktadır. G. Teknoloji geliştirme projelerine yönelik krediler Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV); teknoloji geliştirme, yenilenebilir enerji üretimi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması projeleri için uzun vadeli faizsiz krediler sunmaktadır. Çevre projelerine yönelik destekler aşağıdaki gibidir: Proje başına maksimum katkı oranı % 50 dir. Proje başına maksimum bütçe 1 milyon ABD dolarıdır. Geri ödeme süresi, bir yıllık ödemesiz dönem de dâhil olmak üzere projenin başlangıcı itibarıyla toplamda 4 yıldır. H. Eğitim desteği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), maksimum 6 ay süreyle mesleki eğitim projelerini destekleyebilmektedir. gün) İstihdam öncesi eğitim sürecinde kursiyerler ve İŞKUR da kayıtlı işsiz adaylar için doğrudan maaş desteği (kısmi maaş = 15 TL/ 15

16 YATIRIM KILAVUZU SSK primleri (iş kazaları ve mesleki hastalıklar) İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Eğitmenin ücreti, elektrik ve su faturaları gibi program masrafları işverene kısmi olarak İŞKUR tarafından ödenmektedir. Toplam tutar, stajyer başı ücret üzerinden hesaplanır ve işverenin sağlanan hizmetleri İŞKUR a fatura etmesi gerekmektedir. İŞKUR söz konusu eğitim programında işvereni (şirketi) hukuki taraf olarak kabul etmektedir. Program sonrasında eğitim gören belirli sayıda (oranda) kursiyerin istihdam edilmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı aşağıdakiler için iş birliği sunmaktadır: İstenilen programa yönelik meslek okulları Bakanlık kararına istinaden açılabilir. Mevcut bir meslek lisesinde talep edilen programların adaptasyonu, eğitim takımına yönelik genel masraflar Bakanlık tarafından desteklenebilmektedir. I. İhracata yönelik devlet teşvikleri Bu teşvik programının temel amacı ihracatı teşvik etmek ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren şirketlerin rekabet gücünü artırmaktır. Bu özel paket temel olarak AR-GE faaliyetlerini, piyasa araştırmalarını, sergi ve uluslararası fuarlara katılımları, patent, ticari marka ve sanayi tasarım masraflarını kapsamaktadır. 7. ÇALIŞANLAR VE SOSYAL GÜVENLİK 7.1. İstihdam Koşulları Türkiye deki çalışma koşulları esas olarak Türk İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu ile düzenlenir. Yeni Türk İş Kanunu uyarınca, dört farklı iş sözleşmesi bulunmaktadır: a) Süreksiz ve sürekli işlerdeki iş sözleşmeleri b) Belirli süreli veya belirsiz süreli iş sözleşmeleri c) Kısmî süreli işlerdeki iş sözleşmeleri d) Çağrı üzerine çalışma ya ilişkin iş sözleşmeleri İş sözleşmelerinin belirli bir şekilde sona erdirilmesi gerekmez. Ancak, iş sözleşmesinin belirli bir süre için imzalanması durumunda, sözleşmenin yazılı olarak sonlandırılması gerekir. İş sözleşmeleri damga vergisinden ve diğer vergilerden muaftır. Çalışanlar arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ya da benzeri ölçütlere dayalı olarak ayırım yapılması hukuken yasaktır. Aynı ya da eşdeğer işleri yapan çalışanlara verilecek ücretlerin belirlenmesi sırasında cinsiyete dayalı olarak ayırım yapılması da yasaktır. Eşit davranma ilkesinin ihlali durumunda, ayrımcılığa maruz kalan çalışan maddi tazminat talebinde bulunabilir. Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma İş Kanunu uyarınca, normal çalışma süresi haftada en fazla 45 saattir. Prensip olarak, bu 45 saatlik süre çalışma günlerine eşit şekilde dağıtılabilir. Ancak, yeni İş Kanunu kapsamında getirilen yeni kurallara göre, normal çalışma süresi, çalışma günleri arasında dengesiz bir şekilde dağıtılabilir; bunun için günlük çalışma süresinin 11 saati aşmaması ve çalışma süresinin çalışma günleri arasında dengesiz bir şekilde dağıtılmasının taraflarca kabul edilmesi gerekir. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırını aşan saatlere ilişkin ödemeler fazla çalışma süresi kapsamında yapılır. Fazla çalışılan her saat için yapılacak ödeme normal ücretin/maaşın saat başına düşen miktarının 1,5 katı olmalıdır. Fazla çalışma yapan işçilere ödeme yapmak yerine fazla çalışılan her saat için 1,5 saatlik dinlenme süresi de verilebilir. Hafta tatillerindeki ve resmi tatillerdeki fazla çalışmalar için saat başına düşen normal çalışma ücretlerinin iki katı ücret ödenir. Ücretler kanunda belirtilen asgari ücretlerdir ve çalışanlar ile işverenler arasında imzalanan toplu iş sözleşmelerine ya da iki taraflı anlaşmalara dayalı olarak artırılabilir. Toplam fazla çalışma süresi yılda 270 saati aşamaz. Yıllık Ücretli İzin Beş ücretli resmi tatil günü (1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim) ve iki ücretli dini bayram tatili olmak üzere yılda toplam sekiz ücretli izin günü vardır. Deneme süresi de dâhil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olmaları koşulu ile çalışanlar, aşağıda belirtilen çalışma sürelerine uygun şekilde ücretli yıllık izin yapmaya hak kazanırlar: 16

fhg YATIRIMCI KILAVUZU

fhg YATIRIMCI KILAVUZU fhg YATIRIMCI KILAVUZU 1- Türkiye de Đş Kurmak Türkiye de yapılan yasal düzenlemelerle yatırımcılara sunulan ortam iş yapmak açısından çok elverişlidir. Uyruğunuz ya da yaşadığınız yer ne olursa olsun

Detaylı

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Türkiye deki Yatırım Teşvik Sistemi Yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER YAYlN NO: 2011-22 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2013 Hatice Erkiletlioğlu Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 İçindekiler

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR ARALIK, 2009 İSTANBUL MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR 1 a. Dış

Detaylı

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU Denizli Yatırım Destek Ofisi 27 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 TURİZM YATIRIMLARI... 4 YATIRIM TÜRLERİ... 6 YATIRIMIN

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı