ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES"

Transkript

1 ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January / February / March / April 205 Issue: 02 Volume: 02 Spring ISSN PRINT: ve ISSN ONLINE:

2 UHPPD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu yayınlanabilir yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan Etik Kurul Raporu bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar) a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri yetkilileri Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında adresinden edinilebilir. 3. Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmakta her yılın Nisan Ağustos Aralık aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser makale ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler ( Belge No: Belge No: 2880) kalite belgeleriyle ve (205/ GE-8968) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: ve Online ISSN NO: numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. II

3 6. Dergimizde apa sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 205: ) veya (Yılmaz ve diğ., 205:) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (205). Çalışanlarda Ödüllendirmenin İş ve Performans Üzerine Etkisi, UHPPD Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı:, Cilt:, ss.-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı makale formatında olmak zorundadır türünde yayınlara yer verilmektedir. 0. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. III

4 GENERAL INFORMATION ABOUT UHPPD JOURNAL. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two referees who are field experts. The articles not reported as issuable positively by two field referees aren t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to be published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in written and were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are responsible for financial and emotional damage. The committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand. 2. Author(s) cannot make a demand for the journal s procedure concerning the academicians in journal s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren t given any information, system process cannot be changed. All kinds of information about our journal can be obtained from the website of the journal 3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months April August December. All readers can download the articles from the journal s web system and the relevant paper article can be used on condition that our journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free. 4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality ( Doc. No: Doc. No: 2880) and trademark patent (205/ GE-8968). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. IV

5 5. Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: and Online ISSN NO: APA system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 205: ) or (Yılmaz et al. 205:), in the reference part YILMAZ, M., (205). It is indicated as Effect of Rewarding in Employees on Job and Performance, UHPPD International Journal of Psychiatry and Psychological Researches, Issue:, Volume:, pp.-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers. 7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the journal should be taken into account by all authors. 8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our journal are sent to relevant indices via by the publication date of the journal. 9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction have to be in an article format and these publications are also included. 0. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn t be previously published, not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line with the T.R. Law. V

6 İÇİNDEKİLER KADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİLİK BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME -9 Nurgül ÖZDEMİR HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN KAYGI DURUMU 0-22 Hatice YALÇIN HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARDA DEPRESYON RİSKİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ Tülay SAĞKAL MİDİLLİ, Mine ÖNDER ŞAHİN, Sonnur TAŞ REHABİLİTASYON HASTANELERİNDE REKREASYON UYGULAMALARI; ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ ZÜBEYDE HANIM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YATAN HASTALARI ÜZERİNDE MÜZİĞİN ETKİSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Nefize ÇİMEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GEÇİRDİKLERİ BOŞ ZAMAN İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Şenol GÖRAL, Suat KARAKÜÇÜK GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Mehibe AKANDERE, Erkan YARIMKAYA, İrfan ASLAN DERLEME MAKALELER SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIĞI ETKİLEYEN UNSURLAR Ali Serdar YÜCEL, Ahmet ATALAY, Ayça GÜRKAN VI

7 BAŞ EDİTÖRLER Tanju SÜRMELİ Ayça GÜRKAN BAŞ EDİTÖR YARDIMCISI Murat KORKMAZ GENEL YAYIN YÖNETMENİ Ali Serdar YÜCEL DERGİ İLETİŞİM VE SEKRETERYA Ali Murat KIRIK TÜRÇE DİL EDİTÖRÜ Gülsemin HAZER İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ Gökşen ARAS PSİKOMOTOR Gülten HERGÜNER Serdar TOK Yener ÖZEN GELİŞİM PSİKOLOJİSİ OKUL ÖNCESİ Adalet KANDIR Nezahat GÜÇLÜ Fatma TEZEL ŞAHİN Arzu ÖZYÜREK Neylan ZİYALAR Yücel GELİŞLİ Mustafa USLU Nurhayat ÇELEBİ Dilek GÖKTÜRK CARY Mustafa TALAS MEDYA, TEKNOLOJİ, ŞİDDET VE KADIN Emine DEMİRAY Murat KORKMAZ SPOR PSİKOLOJİSİ SPORDA ŞİDDET Yavuz TAŞKIRAN Aylin ZEKİOĞLU Fatih ÇATIKKAŞ Kemal GÖRAL Elif KARAGÜN OBEZİTE VE PSİKOLOJİ Aslı UÇAR Çetin YAMAN ANNE VE ÇOCUK İLİŞKİSİ Ümran SEVİL Emre YANIKKEREM Sezer ER GÜNERİ TÜKETİM PSİKOLOJİSİ Yelda ŞENER PARA PSİKOLOJİ Ayhan AYTAÇ Nur DİLBAZ ALACAHAN Yasemin KESKİN BENLİ İSTATİSTİK Saliha ALTIPARMAK ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Şeyda DÜLGELLER Ayça GÜRKAN İNTERNET ve SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI Michael KUYUCU PSİKİYATRİ İsmet KIRKPINAR SOSYOLOJİ KİŞİSEL PSİKOLOJİ SOSYAL PSİKOLOJİ Şengül HABLEMİTOĞLU UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI KAYGI VE KORKU KLİNİK PSİKOLOJİ Tanju SÜRMELİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Işık BAYRAKTAR Gökhan DELİCEOĞLU YAYIN VE DANIŞMA KURULU Adalet KANDIR Yasemin KESKİN BENLİ Yelda ŞENER Arzu ÖZYÜREK Ayhan AYTAÇ Ali Murat KIRIK Ali Serdar YÜCEL Bülent KILIÇ Çetin YAMAN Dilek GÖKTÜRK CARY Emine DEMİRAY Fatma TEZEL ŞAHİN Gülten HERGÜNER Gökşen ARAS Gülsemin HAZER Emre YANIKKEREM Mustafa USLU Murat KORKMAZ Mustafa TALAS Michael KUYUCU Nurhayat ÇELEBİ Nurullah KARTA Şengül HABLEMİTOĞLU Nur DİLBAZ ALACAHAN Tanju SÜRMELİ Sezer ER GÜNERİ Serdar TOK Saliha ALTIPARMAK Ümran SEVİL Yücel GELİŞLİ Yavuz TAŞKIRAN Şeyda DÜLGELLER Ayça GÜRKAN Nezahat GÜÇLÜ İsmet KIRKPINAR Işık BAYRAKTAR Gökhan DELİCEOĞLU VII

8 YAYIN KABUL ETTİĞİMİZ BİLİM DALLARI ³ ³ Çocuk Psikiyatri ³ ³ Çocuk Psikolojisi ³ ³ Deneysel Psikoloji ³ ³ Fizyolojik Psikoloji ³ ³ Gelişim Psikolojisi ³ ³ Kadın ve Şiddet ³ ³ Kaygı ve Korku ³ ³ Klinik Psikoloji ³ ³ Medya Teknoloji ³ ³ Obezite ve Psikoloji ³ ³ Para Psikoloji ³ ³ Psikiyatri ³ ³ Psikoloji ³ ³ Psikomotor ³ ³ Sosyal Psikoloji ³ ³ Sosyoloji ³ ³ Spor Psikolojisi ³ ³ Tüketim Psikolojisi ³ ³ Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ³ ³ İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı ³ ³ Zihinsel Anatomi ³ ³ Şiddet Türleri VIII

9 DISCIPLINES ³ ³ Child Psychiatry ³ ³ Child Psychology ³ ³ ExperimentalPsychology ³ ³ PhysiologicalPsychology ³ ³ DevelopmentalPsychology ³ ³ WomenandViolence ³ ³ AnxietyandFear ³ ³ ClinicalPsychology ³ ³ Media Technology ³ ³ ObesityandPsychology ³ ³ Psychology of money ³ ³ Psychiatry ³ ³ Psychology ³ ³ Psychomotor ³ ³ SocialPsychology ³ ³ Sociology ³ ³ Sports Psychology ³ ³ Consumer Psychology ³ ³ DrugsandDrugAddiction ³ ³ Internet andsocial Media Addiction ³ ³ MentalAnatomy ³ ³ Types of Violence IX

10 DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER X

11 DİĞER DERGİLERİMİZ BESLENME ARAŞTIRMALARI KADIN HASTALIKLARI VE JİNEKOLOJİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ İKTİSAT VE EKONOMİ YÖNETİMİ MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER SPOR SAĞLIK TIP BİLİMLERİ EDEBİYAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI HEMŞİRELİK MİMARLIK VE TASARIM MÜZİK VE SAHNE SANATLARI EKONOMİ YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMALARI XI

12 Uzm. Dr. Tanju SÜRMELİ Baş Editör Değerli Bilim İnsanları., Dergimizin bu sayısında toplam 7 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında yine birbirinden değerli farklı konularda ve disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. 6 araştırma ve uygulama literatür inceleme ve derleme şeklinde çalışma bu sayıdaki yerini almıştır. Her sayımızda olduğu gibi yine bu sayımızda da alanında uzman değerli hakemlerimiz sayının hazırlanmasına katkı sağlamış ve emek sarf etmiştir. Kendilerine bu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca dergimizin uluslararası alanda ve akademik çevrede tanınması konusunda çalışmalar yapan tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Değerli yazar(lar) bu sayımız itibariyle geçmişten gelen tüm sayılardaki makaleler ile bu sayıdan itibaren yayınlanacak tüm makalelere artık DOI vermeye başlamış bulunmaktayız. Tüm yazarlarımızın geçmiş sayılarda yayınlanmış olan makalelerine yönelik DOI numaralarını derginin web sayfasından ilgili makalenin özetinin yayınlandığı sayfaya girerek özetlerin altında bulunan DOI numaralarını kullanmaları yeterli olacaktır. Bir sonraki sayımız Mayıs Haziran - Temmuz ve Ağustos aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Tüm okurlarımıza yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni eder saygılarımı sunarım. (Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). Basın Yayın Kanunun 587 gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar m-3-4 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü kümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur. XII

13 Distinguished Scientists., We have published 7 articles in this volume of our journal. This issue is composed of scholarly articles prepared in different fields and disciplines. 6 of them are research and application articles, and of them is a research and analysis article. As in every volume, our specialist referees worked hard and contributed to the preparation of this volume. I extend my thanks to them for their contribution. I also thank the whole team who conduct studies for international and academic recognition of the journal. Dear author(s), we have started to give DOI numbers to all articles both the ones previously published and those that will be published as of this volume. All authors can learn the DOI numbers of their previously published articles from the web page where the relevant article s abstract is published, DOI number is just below the abstract. Our next volume that includes the months of May-June- July- August will be uploaded to the system. I hope this new volume will yield fruitful results for all our readers, authors and scientists in the boards of our journal. (In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the data of necessary ethical board report while uploading their publication to the editorship and journal system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to jo urnal in written. Allliability in this issue belongs to author(s)). As per the 587 of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m-3-4 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don t ac cept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature are ac cepted and published in ourjournal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial content whic h are against the intellectual property rights are not accepted. In case of a possible negative situation, author(s) is/ are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal s management and other boards don t accept any responsibility regarding the second, third and other person s and institutions under any condition. In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.. XIII

14 UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES KADINA TOPLUMSAL YÖNELİK CİNSİYETÇİLİK EŞİTSİZLİĞİNDE BEDEN EĞİTİMİ MEDYANIN ÖĞRETMENİ ROLÜ ADAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY SEXISM AGAINST WOMAN PROSPECTIVE STUDY ON PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES Ali Murat KIRIK, Murat KORKMAZ Marmara Üniversitesi İletişim Nurgül Fakültesi ÖZDEMİR Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni Adnan Menderes University, School of Physical Education and Sport Aydın/Turkey Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal Öz: olarak Bu çalışmada yüklenen beden rol ve eğitimi sorumluluklar öğretmen adaylarının kısaca toplumsal cinsiyetçi tutumlarının cinsiyet şeklinde belirlenmesine ifade edilmektedir. ve bu tutumları Birey etkileyen dünyaya çeşitli değişkenlerin geldiği andan saptanmasına itibaren toplumsal çalışılmıştır. cinsiyet Araştırma kendisini tarama modeline göstermekte göre olarak ve insani yapılmıştır. ilişkiler Araştırma de farklılaşmaktadır. verileri Fiske ve Ancak Glick günümüzde (996) tarafından gerek toplumsal geliştirilen gerekse ve Sakallı-Uğurlu de siyasal (2002) açıdan tarafından kadın ikinci Türkçe ye plana uyarlanan atılmakta Çelişik ve erkeklerin Duygulu Cinsiyetçilik gölgesinde Ölçeği yaşamaya ve araştırmacı mecbur bırakılmaktadır. tarafından hazırlanan Kadın-erkek bilgi formu eşitsizliği kullanılarak medyanın elde edilmiştir. farklı alanlarına Çalışmanın da kişisel verileri Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü nde öğrenim gören 32 öğrencinin görüşleri alınarak toplanmıştır. yansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler Veriler SPSS 7.00 istatistik paket programı kullanılarak aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, noktasında bağımsız durumun gruplar t-testi, bu şekilde tek yönlü olmadığı varyans medyada analizi, korelasyon yer alan programlardan istatistik teknikleri ve sunulan kullanılmıştır. içeriklerden Araştırma de sonucunda açıkça anlaşılmaktadır. beden eğitimi Bu öğretmeni çalışmada adaylarının toplumsal cinsiyetçi tutumlarının eşitsizliğinde düşmanca medyanın cinsiyetçilik rolü irdelenmiş boyutunda cinsiyete, ve kadının en uzun medyadaki süre yaşanılan konumlandırılışı yere; korumacı üzerine cinsiyetçilik çıkarımlarda boyutunda ise bulunulmuştur. ailenin spor yapma Araştırma konusunda neticesinde sağladığı kadının desteğe medyada cinsel gözlenmiştir.cinsiyetçi bir obje olarak kullanıldığı tutumlarının ve erkeklerin öğretmen göre değiştiği adaylarının gerisinde yer profesyonel aldığı ortaya sporcu çıkmıştır. olup olmamasına, Bununla birlikte spor yapma elde edilen nedenine, bulgular ekonomik örneklerle koşullarına desteklenmiştir. ve branşlarına göre değişmediği gözlenmiştir. Anahtar Anahtar Kelimeler: Kelimeler: Kadın, Toplumsal Spor, Cinsiyetçilik, Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, Öğretmeni Erkek Adayları Hegemonyası, Medya, Pozitif Beden Eğitimi Ayrımcılık, Medyada Etik Abstract: Roles and responsibilities socially attributed to women and men in different periods of history, Abstract: different In geographies this study, physical and different education cultures teachers are sexispressed attitudes, as gender and these in short. attitudes Gender affect appears the determination since the ex- of individual the number is born of variables and human have affairs been studied differ. However, to detect. The women research are pushed has been into done the as background according to both the screening socially model. and politically Research data and were they collected are forced with to The live Contradictory shadow Sensitive of men. Sexism Gender Scale developed inequality by Fiske reflected and Glick to under the (996) different and fields adapted of media by Sakallı-Uğurlu and this condition (2002) increasingly a puts personal inequality information on a form. solid Data basis. of While the study women were Besides using collected from Physical Education Teacher Candidates. In and men have the same rights and responsibilities in data analysis were used descriptive statistics, independent theory, it is clearly understood from the programs and sample t-test, one-way analysis of variance, correlation contents presented in media that the situation is the statistical techniques. As a result of the physical education teachers right opposite attitudes in hostile practice. sexism In this sexist study, gender the in role size, of the media longest in gender place of inequality residence; is the emphasized family about and making some the conclusions sport protectionist have been sexism made size on varies positioning according women to the in support media. was Following observed. the Besides research, sexist it has attitudes been of indicated teacher candidates that women were are not used observed as a sexual that change object in to media the professionalism they fall of behind the situation, men. Moreover, why do sports findings to, economic obtained and conditions, have been according supported to with income examples.. Key Words: Woman, Sport,Sexism,Physical Education Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hegemony, Media, Positive Discrimination Ethics In Teacher Canditates Media Doi: /UHPPD () Sorumlu Yazar: Nurgül ÖZDEMİR, Adnan Menderes Beden Eğitimi Spor Yoksek Okulu Aydın / Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee

15 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880).INTRODUCTION to this perception, they also have poor decisionmaking skills in social life (Ölçer, 2003). GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Gender is the process of defining women and ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI men as social beings within the culture. While Gender is a cultural issue and leads to social classifying of men and women in masculine and ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER social roles provided for women and men are often attributed to biological sex, they are actually CUSTOM DUTIES feminine roles. It can be determined whether a a result of Selin KILINÇ 2, Hatice person YURTSEVER is male or 3 female by looking at biological 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü institutionalization of the social culture. Changes in gender roles (where biological gender doesn t eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes change) throughout the history is one proof of above statement. Because social gender roles can change, they can be subject to critical studies. For example, a girl who lives in a village can pasture the animals, climb a tree or go to the crop field all by herself while a girl who lives in the city can only wander safely near her own house. If even being born in different regions of the same country (rural or urban) can help create different norms of behavior, the reason can t be just biological (Bhasin, 2003). In the process of socializing, certain thought and behavior patterns that are appropriate for gender roles are adopted. All following experiences takes places within this conditioning. Gender polarization separates characteristics of men and women, despite the fact that these characteristics define human beings when unified. This leads to a perception that men are rational, reasonable and objective. Because of these characteristics, men are seen to be the creators of the culture. In this perception however, women are closer to nature, therefore more prone to lose control. According indicators. However it can t be determined whether a person is masculine or feminine because the criteria are cultural, thus changeable. Gender roles during children s socialization process are thought and internalized in different ways (Bhasin, 2003). Discrimination is the process where behavioral tendencies and intentions towards prejudiced groups become clear behaviors and actions (Dökmen, 2004). Gender discrimination has been defined as the state where women are positioned in lower levels, ignored or kept aside in social, cultural, political and economic areas as a result of men s negative attitude toward them in male-dominant societies (Sakallı, 2002). Gender discrimination generally begins within the family. In addition, girls and boys are shaped and manipulated differently by using cultural values. This causes these individuals to grow into men and women who approve and defend gender discrimination. Different levels of importance given to education is one of the most important factors that causes and cultivates gender discrimination. Gender discrimination can be seen in direct actions as well as hidden or indirect actions. Today, gender prejudice and discrimination continues to be an 2

16 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) mechanic, builder or mechanic or sport related occupations, while only %4 of females prefer these occupations. Sports is another area where this kind of sexism applies to. The social reality of women in sports (second position) is closely related to percep- issue, taking a covert and complex form, in societies where these kinds of discrimination GÜMRÜK VERGĠSĠ are not UYUġMAZLIKLARININ feed biological differences between sexes. As a tion and evaluation of sports activities, which tolerated (Dökmen, 2004). Gender ĠDARĠ discrimination AġAMADA ÇÖZÜM sports YOLLARI activity is defined with high level sports structure continues to ADMINISTRATIVE exits by institutionalizing SOLUTIONS performances, TO DISPUTES superior OVER physical characteristics, in different forms. For example, certain CUSTOM places DUTIES talents, achievements, ambition and records while where people go to socialize are subject to gender practicing sports is slowly restricted for those who Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 discrimination as well. The presence of a woman do not possess above characteristics, biological 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü where mostly men go to can have the meaning that the dignity of the woman is injured, or at least eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Unes Like all and other Nation taxes, compalsive 989). levels such as Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes subject to questions (Ölçer, 2003). Existing gender discrimination in business life is also internalized. Pilots and surgeons are generally not visualized as women because these jobs are thought to be feminine. However certain occupational groups like kindergarten teachers, nurses and flight attendants are feminine. As these conditionings are determining factors where men and women positions themselves, gendered (sexist) division of labor uses an approval mechanism (Bhasin, 2003). According to England and Farkas (986), in study performed by the second, fourth, and sixth grade students to determine the occupational preferences, %54 of females want to be teacher, nurse, housewife, secretary, and waitress, while the number is only % for males. And males %57 of them prefer firefighters, police, car differences and between the sexes are normalized and transforms into dichotomy. The determining factor in this transformation is emphasizing female body (which is marginalized as opposed to male body) in sexual context, sexualizing women s sports events and presenting men s sports as natural state of athletic experiences (Koca, 2006). From a historical perspective, it has been observed that female athletes not tolerated. Greeks women not only forbidden to participate in the game but also even watching the games resulted in death (Le Seeing sports as a male-specific activity by integrating athletic form of male body is a product of patriarchal understanding in the male-dominant society. There is a close relationship between gender roles of individuals in society (dictated by this understanding) and their participation in sports and sports experiences. Like in many societies, family and school are extremely important for learning gender roles during socialization process in Turkish society (Kağıtçıbaşı, 982; vd. Koca,2006). During educational process, both female and male students can be exposed to different sexist attitude from teachers of different 3

17 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) courses. For example, teachers low expectations 2.MATERİALS AND METHODS GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ for male students and negative beliefs regarding The research employs screening model. In order their attitude in courses like literature, ĠDARĠ history AġAMADA and ÇÖZÜM YOLLARI to measure social gender discrimination, subjects biology may lead for ADMINISTRATIVE male students to develop SOLUTIONS TO DISPUTES OVER who were selected by sampling from population an understanding that there is a problem CUSTOM with DUTIES were given the Ambivalent Sexism Inventory, these courses (Myhill and Jones, 2006). Selin Just KILINÇ as 2, Hatice YURTSEVER which was developed 3 by Fiske and Glick in 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi well, female students are often implicitly exclu- 996 and adapted to Turkish in 2002 by Sakallı ded from all teaching process and practices in 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın information from the movement forms. of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 3.SAMPLE tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, to Like st, all 2nd, other taxes, 3rd compalsive and 4th levels classes. such as Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler 4.DATA Enstitüsü Customs Maliye and ANALYSİS Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes physical education class. It can easily be said that they don t benefit sufficiently from physical education teaching process as a whole. Physical education courses/classes hold a special place in gender discrimination context because in physical education, students gender roles are restructured and multi-layered sides of these gender identities are emerged. Indeed, activities and practices in physical education classes act as educational areas where both female and male teachers reinforce hegemonic masculine stereotypes and prejudices (Parker and Curtner-Smith, 20). As sexism in sports become more prominent and internalized both for male and female students, especially with physical isolation practices in physical education and Uğurlu. Subject were also given personal Research data were obtained from a total of 32 volunteer students (47 female, 85 male) between ages 8-27, who continue their education in Adnan Menderes University, School of Physical Education and Sports, Physical Education and Sports Teacher Education department, who attend Obtained data were analyzed using version 7.00 of SPSS statistical package program. Descriptive statistics, independent samples t-test, one-way analysis of variance, simple and partial correlation techniques were used for data analysis. process, the aim of this study is to determine sexist attitudes of physical education teachers (who 5.RESULTS are the main actors regarding sexism in sports) Physical education teacher candidates sexist and various variables that affect these attitudes. behavior by gender variable were analyzed using t-test. Analysis results are shown in Table. 4

18 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Table. T-test Analysis Results of Sexist Behavior by Gender Variable GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Gender n X Ss T p ĠDARĠ Male AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI ADMINISTRATIVE Female SOLUTIONS TO 8.02 DISPUTES OVER Male CUSTOM DUTIES 7.3 Hostile Sexism Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Female Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Protective Sexism eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan protective an indirect tariff sexism. on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama Residence esasları 4458 Variable procedures and practises of custom duties are Bölgesine girişinden başlayıp, Family eşyaya uygulanacak n X created beginning Ss with T commodities p subject to Support Support Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Block Üniversitesi tarafından, 30 Sosyal Gümrük Bilimler 44.46Enstitüsü Customs 8.26 Maliye and Economy Anabilim.4 Ministry Dalı.88 Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Support süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada Block çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Disputes Table shows that, regarding hostile sexism, there is a statistically significant variance between sexes (t=3.09, p=.00). When sexist attitude mean scores were examined, it can be seen that female Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, students (teacher candidates) have higher hostile sexism scores while male students have higher Table 2. One-way Analysis of Variance Results of Sexist Behavior by Longest Place of Hostile Sexism Protective Sexism Physical education teacher candidates sexist attitudes by the variable of longest place of residence were analyzed using one-way analysis of variance. Analysis results are shown in Table 2. When Table 2 is examined, it can be seen that attitudes of hostile sexism show statistically significant variance by place of residence variable (f=2.87;p=.04) while protective sexism attitudes do not. A Scheffe s analysis was carried out and results show that the biggest variance is between students (physical education candidates) who live long in the city and those who live in rural areas for long time. When hostile sexist attitude 5

19 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) mean scores were examined, it can be seen that Physical education teacher candidates sexist attitudes by perceived family support was analyzed those who live in the city have GÜMRÜK higher VERGĠSĠ levels of UYUġMAZLIKLARININ hostile sexism when compared ĠDARĠ to other AġAMADA groups. ÇÖZÜM using YOLLARI t-test and results are shown in Table 3. ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Table 3. T-test Analysis Results of Sexist Behavior by Perceived Family Support Variable CUSTOM DUTIES Location N x Ss F p Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Village Hostile Sexism 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü District Özet: Gümrük vergisi, Citygümrüğe tabi olan 74ticari 49.4 Abstract: 8.0 Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of 2.87 commercial.04commodities miktarı veya değeri Metropolis üzerinden alınan, ekonomik, subject to 8.40 customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi Village politikası aracı olan bir 0vergi 4.00 tariff that 7.25 is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü District olan gümrük vergisi, 25 gelir ve fiscal functions Since they are not collected on vergi türü olmadığından, City dış ticarete konu 74 olan an indirect 7.73 tariff on expenditures, custom duties eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once.79 when commodities.5 subject olmak üzere alınmaktadır. Metropolis Gümrük vergileri, 23Vergi to foreign 9.43 trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Protective Sexism Table 3 shows that there is no statistically significant variance in hostile sexism by perceived family support variable while there is a difference in protective sexism levels (t=2.02;p=.04) When protective sexist attitude mean scores were examined, it can be seen that those who were blocked/ restrained by their families have higher levels of protective sexism. Sexist attitudes of students (physical education teacher candidates) were found not to change by professionalism, reason play sports, economic conditions and sports branch variables. 6.CONCLUSIONS AND DISCUSSION Social gender describes meanings of genders and expectations which are determined by common culture from females and males. Social gender in society has a cultural part and a psychological part which is also related to biological parts of human determines the roles are learned by use of taking a model or imitating somebody in the term of childhood. It gets a necessity in human normal life and organizes the society life as a tradition which belongs to society time by time. In this organized life, the person behaves according to traditional society life or she is otherized by other people. At school which is one of the most important place for socializing, children are exposed this determined genders and they live these roles not only clearly but also subconsciously through their life. For instance, at the same school building the students are divided into different groups. Their playgrounds, toys, toilets, school uniforms, seating arrangement in their class and 6

20 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) missions are determined according to their gender are free/independent from masculine domination (Delamont, 990; Gray and GÜMRÜK Leith, 2004). VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ (Koca, Bulgu; 2006). ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI According to Therberge (993), experience in As the other group of jobs, teachers are future ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER sports, being ultimate in terms of body conditions and physical performance gets the sport determined according to genders. Teachers build of traditions and codes of culture in society life CUSTOM DUTIES environment to be important place for formations Selin KILINÇ 2, Hatice their YURTSEVER relationship 3 with the students according to 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi and affirmation of genders. Competition 3 Celal Bayar Üniversitesi sports social genders consciously or subconsciously. Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü give a social message about being a female and a They choose their classroom activities according to male. It is assume eşyanın that yer branches değiştirmesi of nedeniyle, sports belong bu eşyanın the from same the movement factors. of commercial The expectations commodities from students miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those to males and superior sosyal ve performance mali fonksiyonlarının is yanında seemed önemli as types of disciplines, evaluating students, commenting of students behaviors are shaped according bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy being a male. Assuming türüdür. Aynı sports zamanda as harcamalar a characteristic üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on of athletic male kurumlar is conclusion vergisi gibi of belirli percept aralıklarla which to social genders by teachers (Robinson,992; alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties accepts males are eşyanın important gümrüğe factor geldiği for anda society. bir defaya And Streitmatter, 994; Arnot, 2002; UNESCO, 2004; mahsus are collected only once when commodities subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at custom. According to there is a relationship Usul Kanunu between (VUK) nun social ikinci genders maddesine and Tan, 2008). As the most important step in participation of women in sports is education, and by göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, determined sports gümrük branches vergilerinin for usul genders ve uygulama because esasları 4458 procedures and practises of custom duties are of paternalistic ile life. extension, schools, a great responsibility fall over dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Through this law, a systematization has been Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak physical created beginning education with commodities teachers. subject The to fact that girls Empowering women oluşturulmuştur. in sports Diğer environment tüm vergilerde olduğu will gibi participating Turkey and continuing sports with operation in Turkey sequence. is often cause no doubt be achieved tahakkuk by ve participation tahsil aşamaları Gümrük of women ve Ticaret their assessment, families accrual to and have collecting negative are regulated attitude towards in sports and exercises. Gümrükler Bu çalıģma, Genel Participating Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, in sports Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk them, the responsibility of physical to education Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over and exercises may Gümrük türetilmiģtir. serve vergisinden for both doğan uyuşmazlıkların physical and çözüm teachers customs duties becomes has a different even greater. form from In the current situation, süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes psychological empowerment yapıya sahiptir. Gümrük of women. vergisi uyuşmazlıkları It also where have to candidates be resolved administratively of physical in the education first teachers öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being may enable women Ancak to idari test their aşamada physical çözümlenemeyen skills, have solved explicit administratively, or legal implicit action can sexist be taken. attitudes, it can develop a personal sense of ccomplishment and be Key implied words: Custom, that sports Custom Duties, will be Custom seen as a malespecific public space in the future. As a matter Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes control their own Gümrük bodies. Uyuşmazlıkları This aspect of women s participation in sports can also be expressed as the of fact, this research shows that mean score for political potential (a way for women to fight the measuring sexism levels of male and female dominant patriarchal social ideologies by using candidates is 45. Given the lowest possible score sports). In this context, the potential for sports is and highest possible score is 66, this result to be an agent of women s freedom comes not is a remarkable finding. Besides, it s a point that from the history of oppression towards women average of female candidates score about hostile in sports, but from the fact that their own bodies sexism level is 48. It can be said that female 7

21 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) teachers start to think as a male teacher by developing Economic and Demographic Issues.Aldine more conservative aspect GÜMRÜK than even VERGĠSĠ males UYUġMAZLIKLARININ Publishing Company, New York s. 54. although females are victims of ĠDARĠ this perspective AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI GRAY, C., LEİTH, H., (2004). Perpetuating they become a future ADMINISTRATIVE of gender discrimination. SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Gender Stereotypes İn The Classroom: A Conservator behaviors which can be assumed CUSTOM DUTIES Teacher Perspective. Educational Studies, as a characteristic of females can be described Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 30 (), as a society impression belong to paternalistic 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi culture. However, in a changing 3 Celal Bayar world Üniversitesi where Salihli MYO, HUDSON, DıĢ Ticaret J., Bölümü (978). Physical Parameters Used sexist attitudes are expected to diminish, these For Female Exclusion From Law Enforcement results show that unfortunately there hasn t been And Athletics-In C.Oglesby (Ed). much progress in this regard. Women And Sport From Myth To Reality. eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument Philadephia in addition to Lea its economic, And Febiger social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties ve are Bilim excluded Der. from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process Nelson-Hall of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes It can be said that, the elimination of obstacles women s representation and existence in the field of sports, as in many public areas, is directly related teachers, coaches, sports managers a healthy, egalitarian understanding of gender roles. REFERENCES ARNOT, M., (2002). Reproducing gender. London: Routledge BHASİN, K., (2003). Toplumsal Cinsiyet Bize Yüklenen Roller, Çev. Kader Ay, İstanbul: Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları DELAMONT, S., (990). Sex roles and the school London: Routledge DÖKMEN, Y. Z., (2004).Toplumsal Cinsiyet Sosyal PsikolojikAçıklamalar, İstanbul: Sistem Yay ENGLAND, P., FARKAS, G., (986). Households, Employment, And Gender A Social, KOCA,C., BULGU, N., (2005). Spor ve Toplumsal Cinsiyet:Genel Bir Bakış,Toplum KOCA, C., (2006). Beden Eğitimi ve Spor Alanında Toplumsal Cinsiyet İlişkileri,Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniveristesi 7(2),8-99 LE UNES, A.D., NATİON, J.R., (989). Sport psychology: An Introduction-Chicago: MYHİLL, D., JONES, S., (2006). She Doesn t Shout At No Girls : Pupils Perceptions Of Gender Equity İn The Classroom. Cambridge Journal of Education, 36(), 99-3 PARKER, M. B., CURTNER-SMİTH, M. D., (20). Sport Education: A Panacea For Hegemonic Masculinity İn Physical Education Or More Of The Same? Sport, Education and Society, 7(4), DOI: 0.080/

22 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) ROBİNSON, K.H., (992). Class-Room Discipline: Power, Resistance GÜMRÜK And Gender. VERGĠSĠ A UYUġMAZLIKLARININ S. S. Üşür ve S. Acuner (Ed.), Türkiye de TAN, M., (2008). Eğitim. M. Tan, Y. Ecevit, Look AtTeacher Perspectives. ĠDARĠ Gender AġAMADA And ÇÖZÜM Toplumsal YOLLARI Cinsiyet Eşitliği: Sorunlar, Öncelikler DISPUTES Ve Çözüm OVER Önerileri (ss.23-05). Education, 4(3), ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO İstanbul:TÜSİAD-KAGİDER ÖLÇER, E., (2003).TürkiyeMasallarında CUSTOM Toplumsal Cinsiyet ve Mekan İlişkisi, Selin Bilkent KILINÇ 2, Hatice THERBERGE, YURTSEVER 3 N., (993). The Construction Of DUTIES Üniversitesi, Yayınlanmamış 2 Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Sosyal Bilimler Lisans Ens. Mali Hukuk Gender Programı İn Yüksek Sport: Lisans Women, Öğrencisi Coaching, And 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Tezi, Ankara The Naturalization Of Difference. Social Problems, 40, SAKALLI-UĞURLU, N., (2002). Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği: Geçerlik Ve UNESCO, (2004). Gender Sensitivity: A Training Manual For Sensitizing Education Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 7(49), Managers, Curriculum And Material Developers And Media Professionals To Gender SAKALLI-UĞURLU, N., (2002). ODTÜ-Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Türk Kadın Concerns.Paris: UNESCO. 6 Temmuz 20 tarihinde Ve Erkekleri Hakkındaki Kalıp Yargıları. images/003/00376/37604eo.pdf adre- Yayınlanmamış Çalışma eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created sinden beginning alınmıştır with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Disputes STREİTMATTER, J., (994). Toward Gender Equity İn The Classroom: Every Day Teachers Beliefs And Practices. Newyork: State University Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 9

23 UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES TOPLUMSAL HİPERAKTİVİTE CİNSİYET BOZUKLUĞU EŞİTSİZLİĞİNDE OLAN ÇOCUKLARIN MEDYANIN ROLÜ ANNELERİNİN KAYGI DURUMU THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY ANXIETY LEVEL OF MOTHERS OF CHILDREN WITH HYPERACTIVITY DRDER Ali Murat KIRIK, Murat KORKMAZ Marmara Üniversitesi İletişim Hatice Fakültesi YALÇIN Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Bölümü, Karaman / Türkiye Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal Öz: olarak Bu yüklenen araştırma, hiperaktif rol ve sorumluluklar çocuk davranışlarının, kısaca toplumsal annelerde cinsiyet kaygı düzeyini şeklinde ne ifade ölçüde edilmektedir. tetiklediğini ortaya Birey çıkarmak dünyaya amacıyla geldiği andan yapılmıştır. itibaren Araştırmaya toplumsal dikkat cinsiyet eksikliği kendisini ve hiperaktivite göstermekte bozukluğu ve insani tanısı ilişkiler konan de çocukların farklılaşmaktadır. anneleri çalışmaya Ancak günümüzde dahil edilmiştir gerek (N=48). toplumsal Araştırmada gerekse Durumluk- de siyasal Sürekli açıdan Kaygı kadın Envanteri, ikinci plana ve Parental atılmakta Acceptance-Rejection ve erkeklerin Questionnaire-PARQ gölgesinde yaşamaya Mother mecbur Form bırakılmaktadır. (Aile Çocuk İlişkileri Kadın-erkek eşitsizliği Formu) kullanılarak medyanın veriler farklı elde alanlarına edilmiştir. da Ölçeği-Anne Araştırma kapsamında yer alan annelerin % 54. i 3-40 yansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut yaşında, % 50 i ilköğretim mezunu, % 72.9 u ev hanımıdır. bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler Çocukların % 68.7 i psikolojik yardım almış/almaktadır. aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama Hiperaktif çocuğa sahip annelerin yaşı ile sürekli kaygısı arasında noktasında anlamlı durumun ilişki olup bu şekilde olmadığı olmadığı Kruskal-Wallis medyada H Testi yer alan ile değerlendirilmiş, programlardan 4 ve yaş sunulan ve üstü içeriklerden grupta yer alan de annelerin açıkça anlaşılmaktadır. sürekli kaygı durumlarının Bu çalışmada 30 yaş toplumsal ve altı ile cinsiyet 3 40 yaş eşitsizliğinde arasındaki annelerden medyanın daha rolü yüksek irdelenmiş olduğu ve farkların kadının anlamlı medyadaki olduğu konumlandırılışı bulunmuştur. İlköğretim üzerine mezunu çıkarımlarda annelerin sürekli bulunulmuştur. kaygı durumları Araştırma lise ve üniversite neticesinde mezunu kadının annelerden medyada yüksektir. cinsel bir Annenin obje olarak eğitim kullanıldığı düzeyi yükseldikçe ve erkeklerin kaygı daha düzeyi gerisinde düşmektedir. yer aldığı Sosyal ortaya destek çıkmıştır. algısının Bununla alt boyutu birlikte olan Duygusal elde edilen Destek bulgular düzeyi örneklerle hiperaktif çocuğa desteklenmiştir. sahip annelerde yüksek çıkmıştır, bu durum annelerin duygusal destek kaynaklarını Anahtar Kelimeler: yeterli olarak Toplumsal algıladıklarını Cinsiyet, düşündürmektedir. Kadın-Erkek Eşitsizliği, Kelimeler: Erkek Hiperaktivite, Hegemonyası, annenin Medya, kaygı durumu, Pozitif Anahtar hiperaktivite Ayrımcılık, davranışları Medyada Etik Abstract: Roles and responsibilities socially attributed to women and men in different periods of history, Abstract: different geographies In this research, and the different behavior cultures of hyperactive are expressed mothers as gender level in of short. anxiety Gender was carried appears out since to reveal the children, to individual what extent is born it triggers. and human The study affairs of children differ. However, diagnosed with women attention are pushed deficit hyperactivity into the background disorder and both their socially mothers and were politically included and in the they study are (N forced = 48). Study, to live State-Trait under the Anxiety shadow Inventory, of men. Gender and Parental inequality Acceptance-Rejection is reflected to Questionnaire-Parq different fields of Mother media Form and this were condition obtained using increasingly The puts study inequality of mothers on covered a solid basis. 54.% While of 3-40 women years the data. old, 50% of primary school graduates, 72.9% u housewife. and men have the same rights and responsibilities in 68.7% of the children I have received psychological help / theory, it is clearly understood from the programs and is. With the constant concern of mothers of children with contents presented in media that the situation is the hyperactive significant relationship between age whether evaluated right opposite by Kruskal-Wallis in practice. H In test, this in a study, group the of mothers role of who media were in 4 gender years and inequality over 30 is years emphasized and under conditions and some of conclusions trait anxiety have than been the mothers made on between positioning the ages women of 3-40 in are media. high and Following the differences the research, were significant it has been found. indicated Primary Trait that anxiety women mothers are used graduated as a sexual from high object school in media and college and graduates they fall is behind higher men. than the Moreover, mothers. Mother s findings education obtained level have increases, been supported decreases with anxiety examples. levels. Lower perception of social support in mothers of children with hyperactive, Emotional Key Words: Support Gender, levels Gender were Inequality, high, this suggests Male Hegemony, Media, perceive Positive as adequate Discrimination emotional support Ethics resources. In that mothers Media Key Words: Hyperactivity, the mother s anxiety state, behavior and hyperactivity Doi: /UHPPD () Sorumlu Yazar: Hatice YALÇIN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Bölümü Karaman / Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee 0

24 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) GİRİŞ Hiperaktivite olarak değerlendirilen durumlarda GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ dikkatsizliğin ön planda olduğu tip, aşırı hareketlilik YOLLARI ve dürtüselliğin ön planda olduğu tip Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM çocukluk çağının gelişimsel bir bozukluğudur. ADMINISTRATIVE SOLUTIONS ve her TO iki DISPUTES gruptan da OVER belirtiler içeren bileşik tip DEHB in başlangıcı genellikle 3 yaş dolaylarındadır. Ancak tanı; öğrenim için gerekli olmak üzere üç alt tipi vardır (Ünal, 2004: 6). CUSTOM olan DUTIES dikkat süresi artışının ve yoğunlaşma Selin yetisinin KILINÇ 2, Hatice Aşırı YURTSEVER hareketlilik 3 (hiperaktivite) durumundaki 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi kazanılmasının beklendiği ilkokul döneminde çocuklar bir motor tarafından sürülüyormuş gibi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü konulmaktadır (Arı, 2006: 3). sürekli hareket hâlindedirler. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri vardır. Yükseklere tırmanır, Bir davranışın aşırı hareketlilik olarak adlandırılabilmesi koltuk tepelerinde gezer, ev içinde koşturur için; çocuğun kendi yaşıtlarıyla ve dur sözünden anlamazlar. Sakin bir şekilde karşılaştırıldığında belirgin olarak fazla hareketli oynamayı beceremez, bir süre sakin bir şekilde olması; bu davranışlarının, oyun, anaokulu, okul oturamazlar. Oturmaları gereken durumlarda ise gibi günlük işlevlerde, aile veya öğretmenler için elleri ayakları kıpır kıpırdır. Çok konuşur, iki sorun oluşturması gerekmektedir. Oyun çağı ve kişi konuşurken sık sık söze karışırlar. Masanın okul öncesi çocuklardaki belirtiler, kendi yaşıtlarına başında oturamaz, dolayısıyla derslerini uygun göre sürekli ve çok daha hareketli olmaları, eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak mekânlarda created beginning çalışamazlar. with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes ileri geri zıplama, ceketini giyemeden dışarıya fırlama, mobilyaların üzerinden atlama, zıplama, ev içinde koşturma, sakinlik isteyen grup etkinliklerine katılmada zorlanmalarla kendini gösterir. Oturmada, beklemede zorluk çekerler, sık sık ayağa kalkıp gezinirler ya da mobilyaların kenarlarına asılırlar. Ellerinde sürekli bir şeylerle oynarlar, ellerini ve ayaklarını sallarlar. Yemek yerken, TV seyrederken ya da ödev yaparken sık sık yerinden kalkar gezinip tekrar otururlar. Çok konuşur ve sessiz etkinlikler sırasında gürültü yaparlar. Ergen ve yetişkinlerde hiperaktivite belirtileri ise huzursuzluk ve sessiz etkinliklere yoğunlaşmada zorlanmalar seklindedir (O Malley, 2002: 35, Tahiroğlu, 2003: 29). Dikkat eksikliği bulunan çocukta dikkat kusuru, özellikle eğitim hayatının başlamasıyla belirgin hâle gelir. Okul öncesi dönemde de her şeyden çabuk sıkılan ve bıkan bu çocuklar, oyuncaklardan dahi sıkılıp kısa bir süre sonra onları parçalamayı tercih ederler. Okulun başlamasıyla birlikte öğrenmeye karşı ilgisizdirler. Masanın başında oturamaz, otursalar dahi çeşitli bahaneler uydurarak (tuvalete gitme, su içme gibi) sık sık masa başından kalkarlar. Üzerine aldıkları bir işi bitirmekte zorlanır, bir işi bitirmeden hemen diğerine geçerler. Kendileriyle konuşulduğunda sanki konuşanı dinlemiyormuş görüntüsü verirler. Bir komutu birkaç defa söyledikten sonra yerine getirirler. Dışarıdan gelen uyarılarla hemen dikkatleri

25 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) dağılır. Unutkandırlar. Sık sık eşya kaybetmenin hastalık bildirmişlerdir (BeferaBarkley, 985: yanında, iyi öğrendikleri düşünülen GÜMRÜK bir VERGĠSĠ bilgiyi de UYUġMAZLIKLARININ 65, 79-8). çabuk unutabilirler. Kendilerine ĠDARĠ uygun AġAMADA bir çalışma düzeni ve sistemi ADMINISTRATIVE geliştiremezler (Keown SOLUTIONS TO DISPUTES OVER ÇÖZÜM YOLLARI Hiperaktif çocukların annelerinde Zung depresyon ölçeği ile yürütülen bir çalışmada % 7.9 oranında Woodward, 2002: 97. Şenol, 200: 75. CUSTOM Ünal, DUTIES 2004: 62-63). major depresyon saptanmıştır (McCormick, 995: Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 78. Ünal, 2004: 3 68). Aile içinde önemli 2 Celal bir Bayar sıkıntı Üniversitesi yaratabilen Sosyal Bilimler hiperaktiviteli çocukların annelerinde depresyon Annelerinin depresyonu olan 8- yaşı arası Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü yaygınlığını araştıran çalışmalar, sağlıklı çocuk hiperaktif çocuklarının uzun süreli izleminde, annelerine göre daha yüksek bir yaygın bildirmişlerdir anneleri depresif olmayan çocuklara göre daha (BrownPacini 989, BeferaBarkley fazla davranış sorunu gösterdikleri bulunmuştur 985, Virtanen Moilanen 99). (Fergusson Lynskey, 993: Ünal, 2004: eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Kadın olmanın depresyon riskini artırdığı bilinmektedir. Hiperaktif çocukların annelerinin demografik açıdan eşleştirilmiş kontrollere göre çocuklarına hükmetmekte yetersiz kaldıklarını düşündükleri, iyi anne olmadıkları hissine daha çok kapıldıkları ve daha fazla olumsuz duygulanım gösterdikleri bulunmuştur (VirtanenMoilanen, 99: 49. Ünal, 2004: 63). Hiperaktif çocukların anne babalarının aile algılarını inceleyen bir çalışma, bu anne ve babaların aile ortamlarını klinik veya yeti yitimi olmayan kontrollere göre daha az destekleyici ve daha çok stres verici olarak algıladıklarını, kontrol gruplarına göre anne ve babanın anlamlı ölçüde daha fazla depresif semptomatoloji gösterdiğini ve hiperaktif çocuğu olan ailelerde boşanma oranının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (BrownPacini, 989: 39-4). Bir başka çalışmada da hiperaktif çocukların anneleri daha fazla depresyon, evlilik sorunu ve birinci derece yakınlarda psikiyatrik 69). Bu durum hiperaktiviteye eşlik eden davranım bozukluğunun annelerde depresif semptomatolojiyi tetikleyebileceğini düşündürmektedir. Sekiz yıllık bir izlem çalışmasının, başlangıcında ve sonunda, hiperaktif çocuklar sağlıklı kontrollere göre anneleriyle ilişkilerini daha olumsuz ve kontrol edici olarak değerlendirdikleri bulunmuştur. Aynı çalışmada hiperaktif çocuk anneleri normal kontrollere göre daha fazla psikolojik bozukluk bildirmişlerdir (Barkley at all, 99: 37, 6-63). Hiperaktif çocukların ebeveynleri incelendiğinde, annelerde histrionik kişilik özelliği, artmış depresyon düzeyi, anksiyete düzeyi ve sosyal izolasyon görüldüğü, babalarda ise antisosyal kişilik özelliği ve alkol bağımlılığının daha sık görüldüğü saptanmıştır. Hiperaktif çocukların aile üyelerinde ayrıca duygulanım bozukluğu, anksiyete bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, madde bağımlılığı ve antisosyal kişilik bozukluğunun 2

26 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) daha sık görüldüğü belirlenmiştir (Norvilitis ve Eğitim Durumu ark., 2002; Akt: Arı, 2006: GÜMRÜK 27). VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ İlköğretim ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM Lise YOLLARI Ailelerin yaşadığı kaygı düzeyinin, algıladıkları Üniversite ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER sosyal destek düzeyinin ve ana-babalık tutumlarının incelenerek ailelere uygun hizmetlerin sağlanmasında ve aile rehberlik programlarının daha işlevsel hale dönüştürülebilmesinde bu konuyu araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Mesleği CUSTOM DUTIES Çalışmıyor Selin KILINÇ 2 Memur, Hatice YURTSEVER 3 Serbest meslek 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Emekli Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü İşçi Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Esnaf Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject DEHB to Tanısını customs which Öğrenme is based Zamanı on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity -2 yıl and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument 3-4 yıl in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal 5-6 yıl functions. Since they are not collected on 78 yıl vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are 9-0 collected yıl only once when commodities subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the Psikolojik second item yardım of tax procedural alma durumu law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Aldı sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated Almadı by customs law numbered Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created Sağlık beginning Güvencesi with commodities subject to Yok gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like Var all other taxes, compalsive levels such as Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan by Gelir General durumu Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Selin KILINÇ tarafından Gelir-giderden and Economy hazırlanan Yüksek az Ministry according to Customs Law. Resolution process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs Gelir-gidere duties has eşita different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process Gelir-giderden of other taxes. fazla Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. Çocuk However, bakımında in the case destek of disputes kişiler not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Var Key Bazen words: var Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Yok Yaptığımız çalışma, aile içinde önemli değişimlere yol açan hiperaktif çocuk davranışlarının, annelerde kaygı düzeyini ne ölçüde tetiklediğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM Bu araştırmanın evrenini Karaman il merkezindeki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) sahip çocukların anneleri oluşturmaktadır. Çocukları Rehberlik Araştırma Merkezinde ve özel eğitim merkezlerinde tanı alan anneler çalışmaya dahil edilmiştir. Bu merkezlere devam eden DEHB li çocuğa sahip 48 anne araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini oluşturan annelerin demografik özellikleri tablo de verilmiştir. Tablo. Annelerin Sosyodemografik Özellikleri (N=48) Sosyodemografik özellikler n % Annenin Yaşı 30 yaş altı 3-40 yaş 40 yaş üzeri ,2 54, 4, ,3 6,6 72,9 6,6 4, 4, ,5 25 8,3 2 68,7 3,2 4, 95,8 8,7 47,9 33, Araştırmada Spielberger ve Gorsuch (964) tarafından geliştirilen ve Öner ve Le Compte (985) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Rohner (980) tarafından geliştirilen ve Anjel ve Erkman (993) tarafından 3

27 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Türkçeye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Parental Acceptance-Rejection GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ teri bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda getirmektedir. Durumluk-Sürekli Kaygı Envan- Questionnaire-PARQ Mother Form ĠDARĠ (Aile AġAMADA Çocuk ÇÖZÜM kendisini YOLLARI nasıl hissettiğini betimlemesini, içinde İlişkileri Ölçeği-Anne ADMINISTRATIVE Formu) kullanılmıştır SOLUTIONS ve bulunduğu TO DISPUTES durumla OVER ilişkili duygularını dikkate veriler bu yolla elde edilmiştir. alarak yanıtlamasını gerektirmektedir. Durumluk CUSTOM DUTIES Kaygı Ölçeği maddelerinde ifade edilen duygu Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri: Spielberger Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 ya da davranışlar bu tür yaşantıların şiddet derecesine DıĢ Ticaret göre Bölümü () hiç, (2) biraz, (3) çok ve ve arkadaşları tarafından 2 Celal Bayar (970) Üniversitesi geliştirilmiş Sosyal Bilimler olan Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, (State-Trait Anxiety Iventory) ve Necla Öner ile (4) tamamen olarak işaretlenir. Sürekli kaygı Ayhan Le Compte Özet: (985) Gümrük vergisi, tarafından gümrüğe ülkemize tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın maddelerinde from the movement ifade of commercial edilen duygu commodities ya da davranışlar uyarlanan bu envanter miktarı veya aracılığıyla değeri üzerinden bireyin alınan, içinde ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir ise commodities quantity sıklık derecesine and value. göre It is () are a hiçbir kind of zaman, (2) bulunduğu durumda dış ticaret kendini ve ekonomi nasıl politikası hissettiği, aracı olan kaygıya olan yatkınlığı dolaylı belirlenmektedir. bir vergi türü olan gümrük Başlangıçta vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan biraz, instrument (3) in addition çok to its ve economic, (4) tamamen social and olarak işaretlenir. regular basis Her like iki income ölçekten tax and corporate elde edilen tax, as toplam puan kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir normal yetişkinlerde vergi türü kaygıyı olmadığından, araştırmak dış ticarete amacıyla konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus değeri are collected 20 only ile once 80 when arasında commodities değişebilir. subject Puanların geliştirilmiş olan olmak bu üzere ölçeğin alınmaktadır. sonraki Gümrük uygulamalarda lise öğrencilerine, vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu yüksek the second olması item of kaygı tax procedural seviyesinin law, custom yüksek olduğuna kanun kapsamı psikiyatrik dışında tutulmuştur. bozuklukları Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, işaret etmektedir. Puanlar 60 veya üstünde ise ve fiziki hastalıkları olan bireylere de uygun kaygı düzeyinin normal sınırları aşmış olduğu olduğu görülmüştür. Okunulanı anlayabilen 4 Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak şeklinde created beginning değerlendirilir. with commodities Aracın subject to Türk ailelerine yaş ve üstündeki işlemlerin tüm bireylere sırasına uygulanmaktadır. göre bir sistematik international trade entering customs territories of oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi yapılan Turkey and çalışmalarda continuing with geçerlik-güvenirlik operation sequence. katsayısı Uygulamada zaman gümrük sınırlaması vergisinde de bulunmamaktadır. zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret oldukça assessment, yüksek accrual and olduğu collecting bulunmuştur are regulated (Arı, 2006 Bu envanter kısa Gümrükler ifadelerin Bu çalıģma, Genel Celal bulunduğu, Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, kırk Sosyal maddeden oluşan, yirmişer Gümrük türetilmiģtir. vergisinden maddelik doğan iki uyuşmazlıkların ayrı ölçeği çözüm customs duties has a different form from the Gümrük Bilimler ve Enstitüsü Customs Le Compte, Maliye and Economy Anabilim 982). Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir Aile process Çocuk of other taxes. İlişkileri Customs Ölçeği duty disputes (Anne Formu) içeren bir öz-değerlendirme yapıya sahiptir. Gümrük (self-evaluation) vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. (PARQ): place. However, Asıl in the case formu of disputes (Parental not being Acceptance anketidir. Bu iki Ancak ölçek TX- idari ve aşamada TX-2 şeklindedir. çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Rejection Questionnaire, PARQ-Mother Form), Ancak envanterde 7 adet tersine dönmüş madde Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Rohner, Disputes Saavedra ve Granum tarafından geliştirilmiştir. Türkçe formu ise Miryam Anjel ve bulunmaktadır. Bu Gümrük maddelerin Uyuşmazlıkları puanlaması tersine yapılmakta doğru ve ters ifadelerin puanları toplanarak bu değere sabit 35 puan eklenip sürekli Fatoş Erkman tarafından uyarlanmıştır. Annenin, çocuğunu kabullenme ve reddetme davranışlarına ait algılamasını ölçer. Toplam 56 maddeden kaygı puanı hesaplanmaktadır. Her iki ölçekte iki tür ifade bulunmaktadır. Bunlara doğrudan ya da oluşan ölçeğin 4 alt testi vardır: düz (direkt) ve tersine dönmüş (reverse) ifadeler denilmektedir. Doğrudan ifadeler, olumsuz duyguları;. Sıcaklık ve sevgi (9 Madde) tersine dönmüş ifadeler ise olumlu duyguları dile 4

28 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) 2. Saldırganlık ve kin (4 Madde) Öncelikle, hiperaktiviteli çocuğa sahip annelerin GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ yaşadıkları sürekli kaygı düzeylerini belirlemek 3. İlgisizlik ve ihmal (2 Madde) ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM amacıyla YOLLARI annelere ait sürekli kaygı puanları 4. Ayırtedilmemiş reddetme ADMINISTRATIVE ( Madde) SOLUTIONS hesaplanmıştır. TO DISPUTES OVER eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes H Testi yöntemiyle değerlendirilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırma kapsamında yer alan annelerin % 54. i 3-40 yaşında, % 50 i ilköğretim mezunu, % 72.9 u ev hanımıdır. Annelerin % 39.5 inin çocuğuna 3-4 yıl süre öncesinde hiperaktivite tanısı konmuştur. Çalışma grubuna dahil olan çocukların % 68.7 i psikolojik yardım almış/almaktadır. Annelerin % 95.8 inin sağlık ve sosyal güvencesi vardır ve % 47.9 u maddi gelirlerinin giderlerine eşit olduğunu belirtmiştir. Çalışma grubundaki annelerin % 54. i hiperaktivite tanısı konan çocuklarının bakımını destekleyen kişiler bulunduğunu belirtmektedir. CUSTOM DUTIES Formun İngilizce den ilk çevirisi 988 de Polat ve Hiperaktiviteli çocuğa sahip annelerin sürekli Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER Sunar tarafından yapılmıştır. Daha sonra 993 te kaygı puanı (X=37,2856) 3 60 puanın üzerindedir. 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Anjel ve Erkman ın bazı düzeltmeleriyle 3 Celal Bayar Üniversitesi çeviri Salihli MYO, Puanlar DıĢ Ticaret 60 veya Bölümü üstünde ise kaygı düzeyinin son şeklini almıştır. Dilsel eşitlik çalışmasında normal sınırları aşmış olduğu kabul edilir (Le Cronbach alfa katsayıları.45 ile.85 arasında Compte; 982). Bu durum hiperaktif çocuğa bulunmuştur. sahip annelerin kaygı seviyelerinin yüksek olduğu sonucunu vermektedir. Bu sonuç, Roos Verilerin analizi SPSS 4.0 programında yapılmıştır. (978) un yaptığı araştırma sonucu da özel gereksinimli Sosyodemografik özelliklere ilişkin veriler yüzdelik bir çocuğun, ailede bir hayal kırıklığı ve frekans olarak verilmiştir. Hiperaktif çocuğa olarak algılanmakta olduğunu, yoğun bir kaygı sahip anne ve babanın dempgrafik özelliklerine ve endişe kaynağı oluşturduğunu belirtmektedir. göre sürekli kaygı düzeyleri ise Kruskal-Wallis Kronenberger ve Thompson (990) ın özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin, çocuklarının ihtiyaçları ve geleceği konusunda yoğun kaygı yaşadıkları sonucunu veren çalışmalarıyla da paralellik göstermektedir. Ayrıca, Singg (98) in, hiperaktivite tanısı konan çocuğa sahip ailelerdeki kaygı durumunu inceleyen araştırması, ailelerin yaşadıkları kaygı ve gerginlik duygularının çok yönlü olduğunu, çocuğun özrünün ağır ya da hafif olmasına bağlı olmadığını, çocuğun durumunun kesin olarak teşhis edilmesinden sonra kabule doğru gittiğini gösterir nitelikte olduğunu ortaya çıkarmıştır (Arı, 2006: 55). Bu sonuçlar, çocukta özel gereksinim durumunun bulunmasının ailede kaygı oluşturduğunu göstermektedir. Hiperaktif çocuğa sahip annelerin kaygı 5

29 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) seviyelerinin yüksek bulunması da beklenen bir test etmek için, annelerin yaşına ait sürekli kaygı GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ sonuçtur. puanlarının Kolmogorov Simirnova göre normal ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM dağılım YOLLARI göstermemesinden dolayı Kruskal-Wallis Hiperaktif çocuğa sahip ADMINISTRATIVE annelerin yaşı ile sürekli SOLUTIONS H Testi TO yapılmıştır. DISPUTES Buna OVER ait istatistik veriler Tablo kaygısı arasında anlamlı ilişki olup olmadığını CUSTOM DUTIES 2 de verilmiştir. Tablo 2. Hiperaktif Çocuğa Sahip Selin Annelerin KILINÇ 2, Hatice Yaşlarına YURTSEVER Göre 3 Sürekli Kaygı Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Anne yaşı N S.O. Sd Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari X 2 p Anlamlı fark Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities I- 30 yaş miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal altı ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 2 commodities quantity 4,872,00 and value. It is are III-I, a kind III-II of IIdış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür Aynı yaş zamanda 26 harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and IIIdolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar 40 vergisi yaş gibi belirli 6 aralıklarla 30.58alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties üstü olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Hiperaktif çocuğa sahip annelerin yaşlarına göre sürekli kaygı düzeyleri anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (X 2 (2)= 4,872, p<.05). Bu bulgu sürekli kaygının, anneleri yaşlarına göre farklı etkilediğini gösterir. Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, en yüksek kaygının (III) 4 yaş ve üstü grupta olduğu, bunu (II) 3 40 yaş ve (I) 30 yaş ve altı grupların izlediği görülmektedir. Yaş gruplarında gözlenen farkın kaynağını tespit etmek için Kruskal-Wallis H Testi yapılmış ve (III) 4 yaş ve üstü grupta yer alan annelerin sürekli kaygı durumlarının (I) 30 yaş ve altı ile (II) 3 40 yaş arasındaki annelerden daha yüksek olduğu ve farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Çeşitli derecelerdeki özel gereksinimli çocukların varlığının aile stresini yükseltebildiği okulöncesi çocukların aileleri ile ilgili stres seviyesini belirleyen çalışmaların çok az olduğu, özel gereksinimli çocuğu olmayan ailelere göre özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin stresinin fazla olduğu annelerin genç ya da yaşlı oluşuna göre stres seviyesinin değişebildiği, 30 yaş üstündeki annelerin çocuklarını anlamaları ve entellektüel gelişimleri, genç annelere göre (30 yaşın altındaki) daha fazla olduğu, genç annelerin stresle 30 yaş üstündeki annelere göre daha iyi başa çıkabildikleri belirtilmektedir. Özel gereksinimli çocukların aileleri tarafından da erken tedaviye yönlendirilmenin önemi kabul edilmektedir (Arı, 2006: 50, Wilton ve Renaut, 986). Gabay ın (992) araştırmasında anne yaşının kaygı düzeyine etkisi incelenmiştir. Anne yaşının kaygı düzeyine etki ettiği, anne yaşı arttıkça çocuk yetiştirme stresinin de arttığı belirlenmiştir (Arı, 2006: 5). Bu sonuç yaşın ilerlemesiyle beraber gelecek endişesinin ve sağlıkla ilgili problemlerin 6

30 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) ortaya çıkması, statü kaybı endişesi olarak yorumlanmıştır. Bu çalışmalar GÜMRÜK araştırma bulgularını VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ rumuna ait sürekli kaygı puanlarının Kolmogorov olmadığını test etmek için; annelerin eğitim du- destekler niteliktedir. ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM Simirnova YOLLARI göre normal dağılım göstermemesinden ADMINISTRATIVE SOLUTIONS dolayı TO Kruskal-Wallis DISPUTES OVER H Testi yapılmıştır. Buna Hiperaktif çocuğa sahip annelerin eğitim durumu ait istatistik veriler Tablo 3 de verilmiştir. ile sürekli kaygısı arasında anlamlı fark CUSTOM olup DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Tablo 3. Hiperaktif Çocuğa Sahip Annelerin Eğitim Durumuna Göre Sürekli Kaygı Düzeylerine 3 Celal İlişkin Bayar Üniversitesi Kruskal-Wallis Salihli MYO, H DıĢ Testi Ticaret Sonuçları 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Bölümü Anne eğitim Özet: durumu Gümrük vergisi, Ngümrüğe tabi S.O. olan ticari Sd Abstract: XCustom 2 duty is a pkind of tariff Anlamlı arising fark eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities I- miktarı İlköğretim veya değeri üzerinden 9 alınan, 33,85 ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 2 tariff 32,579 that is a foreign trade,000and economic I-III, policy I-II II- Lise 2 9,72 türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and III- dolaylı Üniversite bir vergi türü olan 8gümrük vergisi, 3,3gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir ait process bulguyu of other desteklememektedir. taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Hiperaktif çocuğa sahip annelerin eğitim durumuna göre sürekli kaygı düzeyleri anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (X 2 (2)= 32,579, p<.05). Bu bulgu sürekli kaygının anneleri eğitimlerine göre farklı etkilediğini gösterir. Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, en yüksek kaygının (I) ilköğretim grubunda olduğu, bunu (II) lise ve (III) üniversite gruplarının izlediği görülmektedir. Eğitim gruplarında gözlenen farkın kaynağını tespit etmek için Kruskal-Wallis H Testi yapılmış ve (I) İlköğretim grubunda yer alan annelerin sürekli kaygı durumlarının (II) lise ve (III) üniversite gruplarındaki annelerden daha yüksek olduğu ve farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Annelerde eğitim düzeyi yükseldikçe kaygı düzeyi düşmektedir. İçöz (200) ün yaptığı araştırmaya göre annelerin öğrenim düzeyleri arttıkça daha akademik bilinç oluşmakta ve özel gereksinimli çocuğun durumu ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklara karşı daha ilgili ve duyarlı olmaktadırlar. Bu da anneleri sürekli beklentiye sokmakta ve daha yoğun kaygı yaşamalarına neden olmaktadır. Ancak annenin tersine babanın kaygısı eğitim durumuna göre değişmemektedir. Bu bulgu araştırmanın babanın eğitim durumuna göre yaşadığı kaygı düzeyine ilişkin bulguyu destekler nitelikte iken annelere Quinne ve Pahl (99) in yaptıkları araştırmaya göre ise yüksek eğitim düzeyine sahip olmanın annelerin gereksinim duydukları bilgiye ulaşmalarını, kendilerine yardımcı olabilecek hizmetlerden haberdar olmalarını ve bu hizmetlerden yararlanmalarını kolaylaştırdığını bulmuşlardır. Bu araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, hiperaktif çocuğa sahip annelerin kaygı düzeylerinin eğitim durumlarına göre ters orantılı olduğu 7

31 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) söylenebilir, başka bir deyişle annenin eğitim Hiperaktif çocuğa sahip annelerin aile destek düzeyi yükselirken kaygı düzeyi GÜMRÜK düşmektedir. VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ ilişkilerinin düzeylerini belirlemek amacıyla ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM annelere YOLLARI ait aile destek puanları hesaplanmıştır. ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Buna TO ait DISPUTES istatistik veriler OVER Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4. Hiperaktif Çocuğa Sahip CUSTOM Annelerin DUTIES Aile Destek İlişkileri Durumu (N=48) Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 En yüksek En düşük _ 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi ortalama ortalama X 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü (DD) Duygusal destek 4,00 5,00 23,467 4,6768 (BİD) Bilgi eşyanın desteği yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 2,00 from the movement 7,00 of commercial 9,033 commodities 3,42269 miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those (BD) Bakım sosyal desteği ve mali fonksiyonlarının yanında önemli 8,00 bir commodities quantity 3,00 and value.,9792 It is are a kind of 2,70274 dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy (B-YD) Bağlılık-yakın türüdür. Aynı zamanda ilişki harcamalar üzerinden alınan 9,00 instrument in 3,00 addition to its economic, 4,6875social and 3,2556 dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on (MD) Maddi kurumlar destek vergisi gibi belirli aralıklarla alınan 5,00 bir regular basis 3,00 like income tax and 7,4896 corporate tax, as,7475 vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Tablo 4 e göre hiperaktif çocuğa sahip annelerin, aile destek ilişkilerinden Duygusal Destek (DD) konusundaki görüşlerinin aritmetik ortalaması annelerde 23,47 ve buna göre aile destek ilişkilerinden Duygusal Destek (DD) durumunun annelerde yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Aile destek ilişkileri ölçeğinin Duygusal Destek (DD) boyutunda 9 madde bulunmaktadır. Bu maddelerden toplamda en az 9, en çok 27 puan alınabilmektedir. Bu bölümde 8 puan ve üzeri ilişki düzeyinin olumlu yönde yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Annelerin aile destek ilişkileri ölçeğinin Duygusal Destek (DD) boyutu puanlarının ortalaması 8 den yüksek olduğundan, annelerin duygusal destek açısından yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılabilir. özel durumlarından daha çok sahip oldukları kaynaklarla, başa çıkma tarzlarıyla ve sosyal destek sistemleriyle ilişkili olduğunu bulmuştur. Feiring ve arkadaşları (987), yüksek risk grubunda bebekleri olan İspanyol kökenli ailelerde, annelerin sosyal destek ağlarının yapısını tanımlamak ve annelerin sosyal destek ağları ile annelik davranışı arasındaki ilişkiyi incelemek üzere bir araştırma yapmışlardır. Araştırmanın değişkenlerini, annelerin destek kaynakları (babalar, akrabalar, arkadaşlar) ve alınan desteğin türü (eşya, hizmetler, öneri ve parasal destek) oluşturmuştur. Bulgular, akraba ve arkadaşlardan gelen desteğin anneye, bebeğin ve kendisinin sosyal çevresi içinde kabul edildiği ve güvenlik içinde olduğu duygusunu yaşattığını göstermiştir (Arı, 2006: 64, Pearson, 2003: 2). ss Zeitlin, Williamson ve Rosenblatt (987) hiperaktivite tanısı alan çocukların ailelerinin yaşadıkları problemlerin genellikle çocuklarının Yakın çevrenin, çocuğu ve anneyi kabullenmekte zorlanabildiği ve gereksinim duyulan duygusal desteği karşılayamadığı da belirtilmektedir. Hipe- 8

32 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) raktivite tanısı konan çocuğa sahip birçok ailede, etkilenmektedir (Arı, 2006: 65, Harada, 2002: çocuğun davranışlarındaki GÜMRÜK hareketliliğin, VERGĠSĠ ailenin UYUġMAZLIKLARININ 362, Morgan, 996: 329) akraba ve arkadaşlık ilişkilerinin ĠDARĠ olumsuz AġAMADA yönde ÇÖZÜM YOLLARI Araştırmamızda sosyal destek algısının alt boyutu olan DD (Duygusal Destek) düzeyinin etkilenebildiği belirtilmektedir ADMINISTRATIVE (Cohen, 200: SOLUTIONS TO DISPUTES OVER 392). Kazak ve Marvin (984) e göre bu durumun CUSTOM DUTIES hiperaktif çocuğa sahip annelerde yüksek çıkmış YURTSEVER olması annelerin 3 sahip olduğu duygusal nedeni aile üyelerinin, akrabaların ve arkadaşların Selin KILINÇ 2, Hatice hiperaktif bir çocuğun 2 Celal yanında Bayar Üniversitesi kendilerini Sosyal Bilimler rahatsız Ens. Mali destek Hukuk Programı kaynaklarını Yüksek Lisans yeterli Öğrencisi olarak algıladıklarını 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü hissetmeleri ve çocuğun durumunu kabul etmede düşündürmektedir. Ayrıca araştırmalar dikkate zorlanmaları şeklinde açıklanmaktadır. Yakın alındığında hiperaktif çocuk ailesinin duygusal çevre tarafından yapılan yardımların da daha çok destek puanlarının yüksek çıkmış olmasının bir hiperaktif olmayan kardeşe yönelmesi annelerin diğer nedeni de çocuklarının toplum tarafından daha çok incinmelerine ve yalnız bırakıldıklarını diğer özel gereksinimli çocuklara oranla daha düşünmelerine yol açabilmektedir. kolay kabul görebilmeleri olarak düşünülebilir. eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Hiperaktivite tanısı konan çocuğa sahip anne ve babalar çocuklarının durumunu öğrendikleri dönem içerisinde gerek aile bireyleri gerekse yakın ve uzak çevreleri tarafından sevilmeye, kabul görmeye ve yardım almaya gereksinim duyarlar. Ancak çoğu zaman meraklı sorular, suçlayıcı ve ilgilenmez tavırlar eşlerin de kendi aralarında bazı çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Anne ve babanın çocuğa karşı tutumu da bu tepkilerden etkilenebilir. Buna karşın yakın ve uzak çevreden alınan sosyal destek annelerin çocuğun istek ve/veya problemleriyle başa çıkmada yeterli hale gelmesini sağlayabilmektedir. Çevreleri tarafından desteklenen anneler, çocuklarına karşı olumlu tutum geliştirebilmekte onları çocuklarıyla birlikte kabul ettiği sürece onların da çocuklarını kabul etmeleri kolaylaşmakta ve buna bağlı olarak çocuğun gelişimi olumlu yönde Batı toplumlarında yapılan araştırmalarda; hiperaktivite tanısı konan çocuğa sahip olmanın, anne üzerinde duygusal baskı yarattığı belirlenmiştir. Toplumumuzda, çocuk yetiştirme konusunda en büyük sorumluluğun ve yükün anneye bırakılması nedeniyle, anneler duygusal baskıyı daha yoğun hissetmekte ve çocukla ilgili problemlerin çözümlerinde kendilerini desteksiz ve yardımsız bulmaktadırlar. Çalışmaların bir kısmında ise annelerin, kendilerine destek olanlar sıralamasında, eşlerine yer verdikleri, babaların özel gereksinimli çocukla ilgili problemlerin çözümünde aktif rol alarak etkin oldukları ve bu konuda annelerin kendilerini yalnız hissetmedikleri belirtilmiştir (Arı, 2006: 70). Hiperaktivite tanısı konan çocuklarla annelerinin ilgilenmeleri için kendilerine ve çevreleriyle ilgili etkinliklere daha az zaman ayırmaları, giderek 9

33 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) annenin anne-babalık rolü açısından yetersizlik Araştırma bulgularımıza göre hiperaktif çocuğa duygusu yaşamasına yol açabilir. GÜMRÜK Araştırmamızda VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ sahip annelerin eğitim durumuna göre sürekli hiperaktivite grubundaki çocukların ĠDARĠ annelerinin AġAMADA ÇÖZÜM kaygı düzeyleri YOLLARI anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. aile destek ilişkilerinden ADMINISTRATIVE Duygusal Destek (DD) SOLUTIONS En yüksek TO DISPUTES kaygının OVER ilköğretim mezunu annelerde durumunun annelerde yüksek olduğu sonucuna CUSTOM DUTIES olduğu, bunu lise ve üniversite gruplarının izlediği ulaşılmıştır. Aile ve sosyal destek sistemi, Selin kişinin belirlenmiştir. Eğitim gruplarında gözlenen farkın kaynağını tespit etmek için yapılan analizde KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 yaşadığı sıkıntı ya 2 da Celal güçlüğün Bayar Üniversitesi çözümlenmesinde Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, ilköğretim DıĢ Ticaret grubunda Bölümü yer alan annelerin sürekli etkin bir yaklaşımdır. kaygı durumlarının lise ve üniversite gruplarındaki annelerden daha yüksek olduğu ve farkların SONUÇ VE ÖNERİLER anlamlı olduğu bulunmuştur. Annelerde eğitim Bu araştırma, aile içinde önemli değişimlere yol düzeyi yükseldikçe kaygı düzeyi düşmektedir. açan hiperaktif çocuk davranışlarının, annelerde kaygı düzeyini ne ölçüde tetiklediğini ortaya Elde edilen bulgulardan yararlanılarak, ileride çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Verilen analizi yapılacak olan çalışmalara ve hiperaktif çocukların annelerine sunulacak hizmetlerin geliştirilmesine sonucunda hiperaktif çocuğa sahip annelerin yönelik şu önerilerde bulunulabilir. kaygı seviyelerinin yüksek olduğu sonucu ortaya eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes konmuştur. Hiperaktif çocuğa sahip annelerin yaşı ile sürekli kaygısı arasında anlamlı ilişki olup olmadığı test edilmiş, annelerin yaşlarına göre sürekli kaygı düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. En yüksek kaygının 4 yaş ve üstü grupta olduğu, bunu 3 40 yaş ve 30 yaş ve altı grupların izlediği görülmüştür. Ayrıca 4 yaş ve üstü grupta yer alan annelerin sürekli kaygı durumlarının, 30 yaş ve altı ile 3 40 yaş arasındaki annelerden daha yüksek olduğu ve farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Yaşın ilerlemesiyle beraber gelecek endişesinin ve sağlıkla ilgili problemlerin ortaya çıkması, statü kaybı endişesi gibi durumların bu duruma etki ettiği söylenebilir. Hiperaktif çocuğa sahip annelere sosyal destek konusunda uzmanlar tarafından hazırlanan programlar uygulanmalı ve annelerin hiperaktif çocuk konusundaki bilinçleri arttırılmalıdır. Hiperaktif çocuğa sahip annelerin yaşadıkları kaygılarını azaltmak amacıyla sosyal destek düzeylerini olumlu yönde etkileyecek ve aileler arası dayanışmayı sağlayacak kurumların sayılarının arttırılarak tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması gerekmektedir. Hiperaktif çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları kaygı düzeyinin azaltılması ve sosyal destek düzeyinin arttırılması adına üniversiteler ile işbirliğine önem verilerek bu konuda hazırlanacak eğitim programlarının daha işlevsel olmasına katkı sağlanmalıdır. Okullarda hiperaktif çocuk bulunan sınıf öğretmenlerine hiperaktivite konusundaki 20

34 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) yöneltme hizmetlerine katkı sağlaması amacıyla COHEN R., LOHR I., PAUL R., BOLAND Rehberlik Araştırma Merkezleri nin GÜMRÜK bünyesinde VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ R., (200). Impairments of attention and hiperaktivite konusunda donanımlı ĠDARĠ olan AġAMADA çocuk ÇÖZÜM effort YOLLARI among patients with major affective gelişim uzmanı ya da özel ADMINISTRATIVE eğitim uzmanı bulundurulabilir. Hiperaktivite konusunda kitle CUSTOM iletişim DUTIES SOLUTIONS TO disorders. DISPUTES J Neuropsychiatry OVER Clin Neurosci. 3(3): araçları vasıtasıyla halkı bilinçlendirecek yayınlara Selin KILINÇ 2, Hatice FERGUSSON YURTSEVER 3 D. M., LYNSKEY M. T., (993). daha fazla yer verilmesi sağlanmalıdır. 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk The Programı effects Yüksek of Lisans maternal Öğrencisi depression on child 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü KAYNAKLAR conduct disorder and attention deficit behaviours, Soc Psychiatry Psychiatry Epidemiol ARI E., (2006). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject 28(3):6-23 to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 procedures 56(4): and practises of custom duties are Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Enstitüsü Maliye and Economy Anabilim Yüksek Ministry Dalı Mali Lisans according Hukuk Tezi to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key child. words: Family Custom, Custom Relations, Duties, Custom 33 Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes bozukluğu (dehb) olan çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları kaygı düzeyi, algıladıkları sosyal destek ve ana-babalık tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Ankara BARKLEY, R, A., - FISCHER M., EDELBROCK C., VE ARK., (99). The adolescent outcome of hyperactive children diagnosed by research criteria-ııı. mother-child ınteractions, family conflicts and maternal psychopathology, J Child Psychol Psychiatry 99;32(2): BROWN R. T., PACINI J. N., (989). Perceived family functioning, marital status, and depression in parents of boys with attention deficit disorder., J Learn Disabil 22(9):58-7 BEFERA M. S., BARKLEY R. A., (985). Hyperactive and normal girls and boys: mother-child ınteraction, parent psychiatric status and child psychopathology. J Clin Psychol Psychiatry 26(3): HARADA Y., YAMAZAKI T., SAITOH K., (2002). Pyschosocial problems in attentiondeficit hyperactivity disorder with oppositional defiant disorder. Psychiatry Clin Neurosci. İÇÖZ A., (200). Zihinsel engelli bir çocuğa sahip aile bireylerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri KAZAK, A.E., MARVIN, R.S., (984). Differences, diffuculties and adaptation: stres and social networks in families with a handicapped KEOWN L. J., WOODWARD L. J., (2002). Early parent-child relations and family functioning of preschool boys with pervasive hyperactivity. J Abnorm Child Psychol. 30(6):54-53 KRONENBERGER, W., THOMPSON, R. J., (990). Dimention of family functioning in families with chronically ıll children: a 2

35 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:09 K:6 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) higher order factor analysis of the family ROSS, P., (978). Parents of mentaliy retarded environment scale. Journal GÜMRÜK Of Clinical VERGĠSĠ Child UYUġMAZLIKLARININ children - misunderstood and mistreated Psychology. 9, ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM parents YOLLARI speak out. Columbus ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER LE COMPTE, A., (982). Durumluk-sürekli TAHIROĞLU YOLGA A., (2003). Dikkat kaygı envanteri el kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER cukların sosyodemografik 3 özellikleri, eslik 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk eden Programı bozukluklar Yüksek Lisans Öğrencisi ve tedavi yaklaşımları. CUSTOM DUTIES eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ço- MCCORMICK LH., (995). 3 Celal Depression Bayar Üniversitesi in Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi Tıp mothers of children with attention deficit Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Fak. Custom Adana duty s.2-35 is a kind of tariff arising hyperactivity eşyanın disorder. yer değiştirmesi Fam Med nedeniyle, 27:76-79 bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir ŞENOL, commodities quantity S, ŞENER and value. S., It is (200). are a kind Dikkat of eksikliği MORGAN AE, dış HYND ticaret ve GW, ekonomi RICCO politikası CA, aracı olan HALL bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument hiperaktivite in addition to bozukluğu. its economic, social yüksel and n (ed). ruhsal J., (996). Validity dolaylı bir vergi of DSM-IV türü olan gümrük ADHD vergisi, predominantly vergi ınattentive türü olmadığından, and combined dış ticarete types: konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular hastalıklar basis like income (2. tax Baskı). and corporate Çizgi tax, as Tıp Yayınevi. eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected Ankara. only once s when commodities subject relationship olmak to previous. üzere alınmaktadır. J Am Gümrük Acad vergileri, Child Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Adolesc Psychiatry. kanun kapsamı 35(3); dışında tutulmuştur. Bu nedenle, ÜNAL duties are FATIH excluded from (2004). this law. Dikkat Therefore, eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Hacettepe Tıp Dergisi O MALLEY KD, NANSON J., (2002). Clinical 35:60-67 implication Bölgesine of a link girişinden between başlayıp, fetal eşyaya alcohol uygulanacak created beginning with commodities subject to spectrum disorder oluşturulmuştur. and attention Diğer tüm vergilerde deficit olduğu hype-gibractivity disorder. tahakkuk J ve Psychiatry. tahsil aşamaları 47(4): Gümrük ve Ticaret assessment, MM., accrual (99). and collecting What causes are regulated stres for mothers VIRTANEN Turkey and continuing TA, MOILANEN with operation sequence. IK, IHALAINEN Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs of children Maliye and Economy Anabilim with Ministry Dalı MBD? Mali according Hukuk Scand to J Soc Med QUINE, L., VE Kanunu Programı PAHL, hükümlerine Yüksek J., Lisans (985). uygun Öğrencisi olarak Examining yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs 9():47-52 duties has a different form from the the causes of süreci, stress diğer in vergilerde families oluşan with süreçten severely farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes mentally handicapped öncelikle idari children. aşamada çözümlenmek British Journal zorundadır. WILTON, place. However, K., in the RENAUT, case of disputes J., not (986). being Stress levels Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Of Social Work. uyuşmazlıklarda 5, yargı yoluna başvurulabilmektedir. in families with intellectually handicapped Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes preschool childrerı and families with nonhandicapped preschool children. Journal On PEARSON DA, Gümrük SONTOS Uyuşmazlıkları CW, ROACHE JD, CASET CD, LOVELAND KA, LARCHAR Mental Deficiency Research, 30, D ET AL., (2003). Treatment effects of methylphenidate on behavioral adjusment in children with mental retardation. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 42(2):

36 UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES HASTANEDE TOPLUMSAL YATAN CİNSİYET YAŞLI EŞİTSİZLİĞİNDE HASTALARDA DEPRESYON MEDYANIN RİSKİ ROLÜVE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY EXAMINATION OF THE RISK OF DEPRESSION IN HOSPITALIZED ELDERLY PATIENTS IN A HOSPITAL AND THE FACTORS OF Ali Murat KIRIK AFFECTING, Murat KORKMAZ Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Güven Grup Tülay SAĞKAL MİDİLLİ A.Ş. Finans Yönetmeni Mine ÖNDER ŞAHİN 2 Sonnur TAŞ 3 Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları A.D, Manisa / Türkiye 2 Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Diyarbakır / Türkiye Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, 3 Ege Üniversitesi farklı coğrafyalarında Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Abstract: Roles Ödemiş and responsibilities / Türkiye socially attributed farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal to women and men in different periods of history, olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal different geographies and different cultures are expressed as The gender purpose in of short. this study Gender was appears to examine since the risk the Öz: cinsiyet Bu araştırmanın şeklinde ifade amacı, edilmektedir. hastanede yatan Birey yaşlı dünyaya hastalarda geldiği depresyon andan riski itibaren ve etkileyen toplumsal etmenleri cinsiyet incelemektir. kendisini of individual depression is in born hospitalized and human elderly affairs patients differ. in However, a hospital Abstract: Araştırma, göstermekte tanımlayıcı, ve insani kesitsel ilişkiler bir çalışma de farklılaşmaktadır. olarak İzmir in and women the factors are pushed of affecting. into the This background research was both conducted socially bir Ancak ilçesinde günümüzde bir devlet gerek hastanesinde toplumsal yapıldı. gerekse Veriler, de siyasal 60 yaş as and descriptive, politically cross-sectional and they are study forced in to the live state under hospital the ve üzeri hastanede yatarak tedavi gören 23 yaşlı hastadan in a district of Izmir. The data were collected from 23 açıdan kadın ikinci plana atılmakta ve erkeklerin shadow of men. Gender inequality is reflected to toplandı. Veri toplamada Tanıtıcı Bilgi Formu ve Geriatrik elderly patients who hospitalized above the age of 60. A Depresyon gölgesinde Ölçeği yaşamaya (GDÖ) mecbur kullanıldı. bırakılmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinddın-erkek eşitsizliği sayı ve yüzde medyanın dağılımı, farklı puan alanlarına ortalaması ve da (GDS) ingly puts used inequality for data collection. on a solid Number basis. and While percentage women Ka- Descriptive different fields Information of media Form and Geriatric this condition Depression increas- Scale t yansımakta testleri kullanıldı. ve bu Yaşlıların durum eşitsizliği yaş ortalaması giderek 69.73±6.09 somut distribution, and men have chi-square, the same mean rights score and and responsibilities t tests were used in olarak bir düzene bulundu. oturtmaktadır. Yaşlıların GDÖ nden Teoride kadın aldıkları ve ortalama erkekler in theory, evaluation it is clearly of data. understood The mean from age the of elderly programs patients and puan 3.6±5.0 olarak bulundu. Yaşlıların %43.86 sında was 69.73±6.09. The mean score of elderly patients for aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama contents presented in media that the situation is the depresyon riski saptandı. Cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni depression risk with the GDS form was 3.6±5.0 and durum, noktasında yakına durumun sahip olma, bu yakınlarıyla şekilde olmadığı görüşme medyada durumu, 43.86% right opposite of elderly in patients practice. had In depression this study, risk. the Gender, role of ziyaretçi yer alan gelme programlardan durumu, yatış ve süresi, sunulan yaşam içeriklerden memnuniyeti, de level media of in education, gender inequality marital status, is emphasized the situation and of having some sağlığı açıkça ve anlaşılmaktadır. yaşlılığı algılama, Bu çalışmada uyku sorunu toplumsal depresyon cinsiyet riski relatives, conclusions the situation have been of interview made on positioning with relatives, women the situation media. of coming Following visitors, the research, hospitalized has time been in hospital, indicated the in arasında eşitsizliğinde istatistiksel medyanın olarak anlamlı rolü irdelenmiş fark saptandı ve (p<0.05). kadının Yaşlıların medyadaki yaşı, konumlandırılışı çocuklarıyla görüşme üzerine durumu, çıkarımlarda kronik hastalık durumunun depresyon riskini etkilemediği bulundu perception and sleep problem were associated with the situation that women of satisfaction are used as from a sexual their lives, object aging media and health and bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının medyada cinsel bir depresyon obje olarak riski kullanıldığı saptandı. Hastanede ve erkeklerin yatan the have situation been supported of interview with with examples. their children, the situation they fall behind men. Moreover, findings obtained (p>0.05). Hastanede yatan yaşlıların GDÖ puanına göre risk of depression in the elderly patients (p<0.05). Age, %43.86 sında yaşlılarda gerisinde özellikle yer aldığı depresyon ortaya çıkmıştır. yönünden Bununla riskli olan birlikte yaşlıların elde kurumsal edilen bulgular desteklerini örneklerle artırma yönünde desteklenmiştir. ele alınmaları in Key the Words: elderly patients Gender, (p>0.05). Gender According Inequality, to Male GDS Hege- score, of having chronically ill didn t affect the risk of depression önemlidir % mony, Media, of hospitalized Positive elderly Discrimination patients in Ethics a hospital In Media had Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif have especially depression risk are increased to provide the risk of depression. It is important that elderly patients who Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Depresyon, Risk Ayrımcılık, Medyada Etik support from hospital. Key Words: Elderly, Depression, Risk Doi: /UHPPD () Sorumlu Yazar: Tülay SAĞKAL MİDİLLİ, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İstasyon Mevkii Manisa / Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Var - Yes Ethics Committee (T.C. Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi Baştabipliği Sayı:B04ISM435740/ Tarih: ) 23

37 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) GİRİŞ ve ark., 999; Lesman-Leegte ve ark., 2006). Bu GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ çalışmalar sonucunda fiziksel hastalığı nedeniyle Yaşlının fiziksel sağlığının bozulması, kronikleşmesi ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM hastanede YOLLARI yatan yaşlıların depresyon gibi ruhsal ve bu nedenle kişinin hareketlerinin kısıtlanması, ADMINISTRATIVE SOLUTIONS sorunlar TO DISPUTES yönünden OVER ihmal edildiği görülmüştür. başkalarına bağımlılığının artması, klinik olarak CUSTOM DUTIES Dolayısıyla servislerde çalışan sağlık personeline ruhsal sorunlara zemin hazırlamaktadır (Göktaş ve Özkan, 2006; Kılıçoğlu, 2006; Bunevicius Selin KILINÇ ve 2, Hatice YURTSEVER önemli sorumluluklar 3 düşmektedir. Sağlık ark., 2007; Burg ve 2 Celal Abrams, Bayar Üniversitesi 200; Sosyal Niti Bilimler ve ark., Ens. Mali personeli Hukuk Programı tedavisini Yüksek Lisans ve Öğrencisi bakımını sağladığı yaşlı 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü 2007). Bu ruhsal sorunların başında ise depresyon hastalarda depresyon belirtilerinin farkında olabilmeli, gelmektedir. Depresyon, kalp hastalıkları, diabetes hastalığın seyri ilerlemeden bu sorunları ele mellitus, kanser gibi tıbbi hastalıklara sahip almalıdır. Bu nedenle yatarak tedavi gören yaşlı yaşlı hastaların yaşam kalitesini, ölüm oranı ve hastaların depresyon açısından risk durumunu ve sakatlıkları üzerine önemli ve negatif etkileri olan depresyonu etkileyen bazı etmeleri incelemenin ruhsal bozukluklardır (Niti ve ark., 2007; Anderson ve ark., 200; Kelleci ve ark., 2009; Bingöl ve ark., 200). Tıbbi hastalıklardan dolayı yatarak tedavi gören yaşlı hastalarda depresyon görülme Araştırma tanımlayıcı, kesitsel bir araştırma olarak riski çok yaygındır ve yüksek oranda ölümlere İzmir in bir ilçesinde bir devlet hastanesinde sebep olmaktadır (Conde Martel ve ark., 203). yapıldı. Araştırmanın örneklemini 23 yaşlı hasta Hastane yatışları ve genel tıbbi hastalıklar yaşlı oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeyip 3 aylık hastalarda ruhsal sorunları açığa çıkarabildiği gibi veri toplama sürecinde ulaşabildiğimiz 60 yaş ve ruhsal sorunlar da tıbbi hastalıkların seyrini, hastane üzeri hastanede yatarak tedavi gören yaşlı hasta- yatışlarını, hastanede kalış sürelerini, tedavi lar örnekleme dâhil edildi. Araştırmada veriler, maliyetini ve tedavi etkinliğini olumsuz yönde hastalarla yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. etkilemektedir (Kelleci ve ark., 2009; Francis Örnekleme seçiminde dikkate alınan kriterler; 60 Martin ve Kapoor, 990). yaş ve üzeri olma, dahili ve cerrahi servislerde eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan önemli an indirect olduğu tariff on düşünülmektedir. expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu MATERYAL the second item of VE tax procedural METOT law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Hastanede yatarak tedavi gören yaşlı hastalarda yapılan çalışmalarda depresyon belirtilerinin sık ortaya çıktığı ve bu oranların %30-69 arasında değiştiği bildirilmektedir (Göktaş ve Özkan, 2006; Niti ve ark., 2007; Kelleci ve ark., 2009; Bingöl ve ark., 200; Altay ve Üstün, 202; Bektaş ve Şahin, 200; Koç ve Sağlam, 20; Covinsky en az 3 gün yatış süresi, Türkçe okuma yazma bilme, araştırmaya katılmayı kabul etme olarak belirlendi. Örneklem dışında tutulan kriterler ise; psikiyatri servisinde yatan, zihinsel özrü, belirgin işitsel güçlüğü, orta-ağır düzeyde demansı olan ve araştırmaya katılmayı kabul etmeyen olarak belirlendi. 24

38 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Veri toplamada Tanıtıcı Bilgi Formu ve Geriatrik anlatıldı, sözlü onamları alındı ve daha sonra Depresyon Ölçeği kullanıldı. GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ veriler toplandı. ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Tanıtıcı Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından BULGULAR ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER hazırlanan bu formda yaşlı hastaların sosyodemografik özellikleri ve depresyonu etkileyen bazı CUSTOM DUTIES Araştırmaya katılan 23 yaşlı bireyin %5.6 sı Selin KILINÇ 2, Hatice erkek, YURTSEVER yaş ortalaması ±6.09 idi. Yaşlıların etmenleri belirlemeyi amaçlayan sorular yer aldı. 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali %43.7 si Hukuk Programı ilköğretim Yüksek Lisans ve Öğrencisi üzeri mezunu, %50.7 si 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ): Yesavaga gelir gidere denk, %80.3 ü sosyal güvencesi var, ve arkadaşları (982) tarafından geliştirilmiş ve %62 si evli, %93 ü çocuğu var olduğu belirlendi. Yaşlıların %62.9 u çocukları ile görüşüyor, Sağduyu ve Özmen (997) tarafından Türkçeye uyarlanmış, geçerlik ve güvenirliği saptanmıştır. %78.4 ünün yalnız yaşamadığı saptandı. Sosyodemografik özellikler Tablo de verilmiştir. GDÖ, toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Ölçekte sorulara verilen Evet eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected Tablo only : once Tanıtıcı when commodities Özellikler subject (n= 23) olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this Sayı law. Therefore, (n) Yüzde (%) sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated Cinsiyet by customs law numbered Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created Kadın beginning with commodities 03 subject to 48.4 oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Turkey Erkek and continuing with operation 0sequence. 5.6 tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, Yaş Grubu accrual and collecting are regulated Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden Customs Law. Resolution process of disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place However, in the case of disputes 59not being 27.7 Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. 75 yaş ve üzeri Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Yaş ortalaması 69.73±6.09 Öğrenim Durumu yanıtı:0 puan Hayır yanıtı: puandır. Diğer sorularda ise kodlama ters yöndedir; Evet yanıtı: puan Hayır yanıtı:0 puandır. Toplam puan 0-30 arasında değişmektedir. Ölçeğin Türkçe için duyarlılık ve özgüllük kesme puanı 3\4 olarak kabul edilmiştir. Bu kesme puanın üzerinde puan alan bireylerde depresyon bulunma olasılığının yüksek olduğu düşünülmüştür (Sağduyu, 997). Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 6.00 paket programında sayı, yüzde dağılımı, puan ortalaması, Paired Sample t testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis Testi, One Way Anova testi kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmaya başlamadan önce çalışmanın yapıldığı devlet hastanesinin başhekimliğinden yazılı izin alındı. Anketler uygulanmadan önce yaşlılara araştırmanın amacı Okuryazar değil Okuryazar İlköğretim ve üzeri Gelir algısı Gelir Giderden Az Gelir Gidere Denk

39 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Gelir Giderden gündür hastanede yattığı, %94.8 i yaşamından Fazla GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ memnun olduğu belirlendi. Yaşlıların %46.5 i Sosyal Güvence ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM yaşlılığı YOLLARI normal bir durum algıladığı, %56.8 inin Var ADMINISTRATIVE SOLUTIONS sağlık TO algısı DISPUTES orta, %76, i OVER kronik hastalığı var, Yok %83.6 sı ruhsal rahatsızlığı olmadığı saptandı. CUSTOM DUTIES Yaşlıların %84 i şu an sigara kullanmadığı, Medeni Durum Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 %90. i şu an alkol kullanmadığı, %5.2 si uyku sorunu olduğu, %43.7 si günde 5 saatten daha az Evli 2 Celal Bayar 32 Üniversitesi Sosyal 62.0 Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Bekâr, Boşanmış, Dul uyuduğu belirlendi. eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities Çocuk sahip olma miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of Yok dış ticaret ve ekonomi 5 politikası aracı 7.0olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and Var dolaylı bir vergi 98 türü olan gümrük 93.0 vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on Çocukları ile vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan saptandı. an indirect tariff on expenditures, custom duties görüşme olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Çocuk Yok Usul Kanunu (VUK) nun 5 ikinci maddesine 7.0 göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Görüşüyor gümrük vergilerinin 92 usul ve uygulama 90.2esasları 4458 procedures and practises of custom duties are Görüşmüyor Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Beraber yaşadığı kişi sayısı Yalnız Bakanlığı na bağlı 46 ayrı bir kuruluş 2.6niteliği olan by General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Kanunu Programı hükümlerine Yüksek 00 Lisans uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the 2 ve üzeri süreci, diğer vergilerde 67 oluşan süreçten 3.4 farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Yaşlıların sağlık Ancak durumu idari ve sağlık aşamada algıları çözümlenemeyen Tablo solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes 2 de gösterilmiştir. Yaşlıların %84.5 i ziyaretçisinin geldiği, %77 si yaşadığı ilçede yakına sahip, %90 unu yakınları ile görüştüğü, %46.6 sı 3 5 Araştırmaya katılan yaşlıların depresyon ortalaması 3.6±5.0 ile ılımlı depresyon olarak bulunmuş olup, yaşlıların %43.86 sında depresyon riski Tablo 3 de depresyonu etkileyen etmenler ile yaşlılık depresyon ölçeği puanları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Yaşlıların kadın, okuryazar olmaması, evli olmaması, yakına sahip olmaması, yakınlarıyla görüşmemesi, ziyaretçinin gelmemesi, yatış süresinin 0 gün ve üzerinde olması, yaşamdan memnuniyetsizliği, yaşlılık algısı kötü, sağlığı değerlendirme algısı kötü, uyku sorunu olması, uyku süresinin günde 3 saatten az olması depresyon görülme riskini etkilediği belirlendi (p<0.05). Yaşlıların yaşı, çocuklarıyla görüşme durumu, kronik hastalık durumunun depresyon görülme riskini etkilemediği bulundu (p>0.05). 26

40 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo 2: Yaşlıların Sağlık Durumu, Sağlık Algıları (n=23) GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Sayı (n) ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Yüzde (%) Ziyaretçi gelme durumu ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Geliyor CUSTOM DUTIES Gelmiyor Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER Yaşadığı ilçede yakına sahip olma 3 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Var Yok Yakınları eşyanın yer ile değiştirmesi görüşme nedeniyle, durumu bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those Görüşüyor sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity 92 and value. It is 90.0 are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy Görüşmüyor türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition 2 to its economic, 0.0 social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on Hastanede kurumlar vergisi yatış gibi süreleri belirli aralıklarla (gün) alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties 3 5 eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only 98once when commodities 46.0 subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to 5 0 Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the second item 78of tax procedural 36.6 law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, 0 gümrük gün vergilerinin üzeri usul ve uygulama esasları 4458 procedures and 37practises of custom 7.4 duties are Yaşam memnuniyeti Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Çok Memnun Orta tahakkuk Derecede ve tahsil Memnun aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, accrual and collecting 52. are regulated Hiç Gümrükler Bu Memnun çalıģma, Genel Celal Değil Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali 5.2 according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Yaşlılık Gümrük türetilmiģtir. vergisinden algısı doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes Normal yapıya sahiptir. Bir Durum Gümrük vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved 99 administratively 46.5 in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Kötü Ancak Bir idari Durumaşamada çözümlenemeyen solved administratively, 40 legal action 8.8 can be taken. Bir Hastalık Key words: Custom, 49 Custom Duties, 23.0 Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes İşe Gümrük Yaramazlık Uyuşmazlıkları Diğer (Birine Bağımlı Olma) Sağlığı Değerlendirme Algısı İyi Orta Kötü Kronik Hastalık 27

41 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Yok GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Var ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Ruhsal rahatsızlık ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Yok Var CUSTOM DUTIES Sigara Kullanımı Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Kullanmıyorum Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Kullanıyorum Bıraktım eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement 80 of commercial 37.5 commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those Alkol sosyal ve kullanımı mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy Hiç türüdür. Kullanmıyorum Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition 33 to its economic, 62.4 social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on Kullanıyorum kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like 2income tax and corporate 9.9 tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties Bıraktım eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only 59once when commodities 27.7 subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Uyku Usul Kanunu sorunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Var gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 procedures and 09 practises of custom 5.2 duties are Yok ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Through this 04 law, a systematization 48.8has been Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Uyku işlemlerin süreleri sırasına (saat) göre bir sistematik international trade entering customs territories of 3 den gümrük Az vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other 36 taxes, compalsive levels 6.9 such as 3 5 Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan by General Directorate Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Maliye 57 of Customs Anabilim Dalı Mali 26.8 as a part of Customs and Economy Ministry according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden 5 7 disputes over Gümrük türetilmiģtir vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes 7 saat ve üzeri öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes 28

42 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo 3: Depresyonu Etkileyen Etmenler İle Yaşlılık Depresyon GÜMRÜK Ölçeği Puanları VERGĠSĠ Arasındaki UYUġMAZLIKLARININ İlişki (n=23) ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Sayı Depresyon puan ort. İstatistik ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER (n) (Ortalama±ss) CUSTOM DUTIES Cinsiyet Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Kadın ± 4.90 t=5.393 p= 0.000* 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Erkek 3 Celal Bayar 0 Üniversitesi Salihli.45 MYO, ± DıĢ 4.68 Ticaret Bölümü Yaş Grubu eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities ± 4.7 miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası 57aracı olan bir vergi 3.0 tariff ± that 4.36 is a foreign trade and F=.702 economic policy p= türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük 59 vergisi, gelir ve 3.79 fiscal ± 5.60 functions. Since they are not collected on 75 yaş ve üzeri vergi türü olmadığından, dış 49 ticarete konu olan.87 an indirect ± 5.46tariff on expenditures, custom duties Eğitim Durumu olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Okuryazar değil kanun (a) kapsamı dışında tutulmuştur. 68 Bu nedenle, 4.57 duties ± 5.78 are excluded from this law. Therefore, Okuryazar (b) sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. 52 Bu kanun 3.57 regulated ± 3.95by customs law numbered F= p=0.04* İlköğretim ve Bölgesine üzeri (c) girişinden başlayıp, 93 eşyaya uygulanacak.9 created ± 4.87 beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik international trade entering customs territories a>cof Medeni Durum Evli Bakanlığı na bağlı ayrı bir 32 kuruluş niteliği olan 2.48 by General ± 5.0Directorate of Customs t=2.530 as a part p= of 0.02* Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Bekâr, boşanmış, Kanunu Programı dul hükümlerine Yüksek Lisans uygun Öğrencisi olarak 8yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından 4.28 Customs ± 4.93 hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Çocuklarıyla süreci, Görüşme diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes Görüşüyor öncelikle idari aşamada çözümlenmek 92 zorundadır place. ± 5.2 However, in the case of U= disputes not being p=0.097 Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Görüşmüyor ± 3.78 Key words: Custom, Custom Duties, Custom Yaşadığı ilçede Anahtar yakına Kelimeler: sahip Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes olma Var ± 5.6 U= p=0.000* Yok ± 4.30 Yakınları İle Görüşme Görüşüyor ± 5. U= p=0.006* Görüşmüyor ± 4.27 Ziyaretçi gelme durumu 29

43 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Geliyor ± 5.5 GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Gelmiyor ± 3.63 ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI U= p=0.000* Yatış Süresi (gün) ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER 3 5 (a) ± 4.72 CUSTOM DUTIES 5 0 (b) ± 5.47 Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 kw=2.06 p= 0.000* 0 gün ve üzeri (c) ± Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi b<c Yaşam memnuniyeti 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Memnun Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe 202 tabi olan ticari 2.9 Abstract: ± 5.3Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities Memnun Değil miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 7.90 subject ± 4.0 to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. U= It is are a kind of p=0.003* dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy Yaşlılık algısıtürüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on İyi kurumlar vergisi gibi belirli 99 aralıklarla alınan bir 2.0±5.20 regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties Kötü eşyanın gümrüğe geldiği anda 4 bir defaya mahsus 4.7±4.80 are collected only once when commodities subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. t=-3.53 According to p=0.002* Sağlığı Değerlendirme kanun kapsamı algısı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, İyi (a) sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. 59 Bu kanun.59 regulated ± 4.77by customs law numbered F= p=0.000* Orta (b) Bölgesine girişinden başlayıp, 2 eşyaya uygulanacak 3.09 created ± 4.99 beginning with commodities subject a<cto Kötü (c) oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde 33 olduğu gibi 6.27 Turkey ± 4.82 and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such b<cas Kronik hastalık Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Var Kanunu Programı hükümlerine Yüksek Lisans uygun Öğrencisi olarak 5yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından 2.5±4.65 Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans U= of Tezinden disputes over p=0.098 Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Yok süreci, diğer vergilerde oluşan 62 süreçten farklı bir 3.48±5.20 process of other taxes. Customs duty disputes Uyku sorunuöncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Var ± 5.4 t=2.687 p=0.008* Key words: Custom, Custom Duties, Custom Yok Anahtar Kelimeler: Gümrük, 04Gümrük Vergisi, 2.22 Disputes ± 4.90 Uyku Süresi (Saat) 3 saatten az (a) ± 4.32 F=7.882 p=0.00* 3 7 (b) ± saat ve üzeri (c) 6.22 ± 4.8 *p<0.05 a>c b>c 30

44 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) TARTIŞMA Toplumda yaşayan yaşlılarda kronik sağlık sorunlarına paralel olarak depresyonda artma gözlenirken, GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Tıbbi hastalıklardan dolayı yatarak tedavi gören ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM hastanede YOLLARI yatıyor olmak depresyon için anlamlı yaşlı hastalarda depresyon görülme riski yaygındır (Conde Martel ve ark., 203). Araştırmada ADMINISTRATIVE SOLUTIONS bir risk TO DISPUTES etkeni olarak OVER ortaya çıkmaktadır (Altay ve Üstün, 202). Hastanede yatan yaşlı bireylerin hastanede yatan yaşlıların GDÖ puan ortalaması CUSTOM DUTIES yalnızlık, yeterli sosyal desteğin olmaması, tek 3.6±5.0 ile ılımlı depresyonu olduğu Selin KILINÇ ve 2, Hatice YURTSEVER 3 başına kalamayacak derecede ekonomik zorluklara yaşlıların %43.86 sının 2 Celal Bayar depresyon Üniversitesi açısından Sosyal Bilimler risk Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, veya DıĢ bakım Ticaret gerektiren Bölümü hastalıklara sahip olmak altında oldukları saptanmıştır. Ülkemiz dışında gibi etkenler depresyonda başlıca rol oynayabilir. yapılan çalışmalarda; Özet: Gümrük Conde vergisi, Martel gümrüğe ve ark. tabi (203) olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities hastanede yatan miktarı 5 yaşlı veya değeri hastada üzerinden %40, alınan, Lesman- ekonomik, Yaşlılarda subject to customs depresyona which is based zemin on hazırlayan those etmenlerin; tariff that kadın is a foreign olmak, trade and dul economic olmak, policy yalnız yaşamak, sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of Leegte ve ark. (2006) dış ticaret ve yaptıkları ekonomi politikası çalışmada aracı olan kalp bir vergi türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and yetmezliğinden dolaylı hastanede bir vergi türü yatarak olan gümrük tedavi vergisi, gören gelir ve sosyal fiscal functions. destek Since azlığı they are olduğu not collected belirtilmektedir on 572 yaşlı hastada vergi %4, türü Pepersack olmadığından, dış ve ticarete ark. (2006) konu olan (Papadopoulos an indirect tariff on expenditures, ve ark., custom 2005). duties Araştırma grubumuzun to foreign trade %48.4 ünü arrive at the custom. kadınlar According oluşturmaktadır. to geriatri servisinde olmak yatan üzere alınmaktadır. 55 yaşlı Gümrük hastada vergileri, %43, Vergi German ve ark. kanun (2008) kapsamı hastanede dışında tutulmuştur. yatan yaşlı Bu hastalarda beslenme riski depresyon semptomları yüksek bulunmuştur. Yapılan birçok çalışmada nedenle, Kadınların duties are excluded GDÖ from puan this law. ortalaması Therefore, erkeklerden arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmada 95 yaşlı da kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to hastada %28 oranında işlemlerin depresyon sırasına göre riski olduğunu bir sistematik depresyon international trade riski entering taşıdığı customs bildirilmiştir territories of (Bingöl ve bildirmiştir. Ülkemizde gümrük vergisinde yapılan de zorunlu çalışmalarda aşamalar olan ise; tarh, ark., Like 200; all other Altay taxes, compalsive Üstün, levels 202; such as Lesman-Leegte, Unsar ve Sut (200) Bakanlığı na yaptıkları bağlı ayrı çalışmada bir kuruluş kronik niteliği olan 2006; by General Gottlieb Directorate ve of ark., Customs 2004; as a part Çınar of ve Kartal, Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to hastalığı olan 00 Kanunu Programı yaşlı hükümlerine Yüksek hastada Lisans uygun %64, Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Altay Selin KILINÇ ve tarafından 2008). Customs hazırlanan Bu Law. durum Resolution Yüksek kadınların process Lisans of Tezinden disputes erkeklere over göre daha Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Üstün (202), psikiyatri süreci, diğer vergilerde dışı kliniklerde oluşan süreçten yatarak farklı bir duygusal process of other olmalarına taxes. Customs bağlanabilir. duty disputes tedavi gören 54 öncelikle yaşlı hastada idari aşamada %46, çözümlenmek Koç ve Sağlam zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen Araştırmada solved administratively, bekâr, legal dul action veya can be boşanmış taken. olan yaşlı (20), hastanede uyuşmazlıklarda yatarak tedavi yargı yoluna gören başvurulabilmektedir. 62 yaşlı hastaların, Key words: Custom, evli olanlardan Custom Duties, daha Custom yüksek oranda hastada %69, Bingöl Anahtar ve Kelimeler: ark. (200) Gümrük, hastanede Gümrük Vergisi, Disputes depresyon görülmüştür. Dolayısıyla medeni durumun depresyon görülme riski üzerinde etkili yatmakta olan 200 yaşlı hastada %52, Bektaş ve Şahin (200), dahili kliniklerinde yatarak tedavi olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, diğer araştırmaların gören 3 yaşlı hastada %49 oranında depresyon sonuçlarıyla da benzerdir (Bingöl ve ark., 200; riski saptadığını belirtmiştir. Bu sonuçlar ülkemiz Çınar ve Kartal, 2008; Güz ve ark., 2007; Keskinoğlu ve ark., 2006). Yaşlılık dönemini yalnız dışında yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında, ülkemizde yatarak tedavi gören yaşlı hastalarda geçirmek hayatı zorlaştırabildiğinden, bakımı ve depresyon görülme riski oranı oldukça yüksektir. sorunları ile ilgilenecek kimsesi olmayan yaşlının 3

45 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) diğerlerine oranla daha kolay çaresizliğe, umutsuzluğa düşebileceği ve depresyona GÜMRÜK VERGĠSĠ yatkınlığı UYUġMAZLIKLARININ zamanda yaşlıların hastalığı hakkında daha çok tırdığı belirtilmiştir (Koç ve Sağlam, 20). Aynı arttırabileceği düşünülmektedir. ĠDARĠ Yaşlılarda AġAMADA evlilik ÇÖZÜM okuyarak YOLLARI ve araştırarak bilgilenme fırsatlarının durumunun paylaşım ve ADMINISTRATIVE destek yönüyle depresyondan koruyucu rol üstlendiği söylenebilir. SOLUTIONS olduğu TO DISPUTES ya da sağlık OVER personelinden bilgi almaya CUSTOM DUTIES daha istekli olmalarının stresle baş etme ya da depresyonla mücadele konusunda şanslı olduğu Araştırmada yakını olmayan, yakınlarıyla Selin görüşmeyen ve ziyaretçisi 2 Celal gelmeyen Bayar Üniversitesi yaşlı Sosyal hastalarda Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 bildirilmiştir (Altay ve Üstün, 202). depresyon görülme riski yüksek bulunmuştur. Yaşlı hastaların hastanede yatış süresinin uzun Altay ve Üstün (202) Özet: Gümrük çalışmalarında, vergisi, gümrüğe ziyaretçisi tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın olması from the depresyon movement of commercial riskini commodities arttırmıştır. Bu riskin az ya da olmayan miktarı yaşlılarda veya değeri depresyon üzerinden alınan, riskinin ekonomik, subject to customs which is based on those artması yaşlının iyileşme sürecinin uzun sürmesine, sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of yüksek olduğunu dış ticaret belirtmiştir. ve ekonomi politikası Hastane aracı olan ortamı bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy aile ve sosyal ortamından uzun süre uzak kalmasına, alışkanlıklarını terk etmesine bağlanabilir. türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and bireylerin evlerinden dolaylı bir ve vergi yakınlarından türü olan gümrük ve vergisi, sosyal gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on çevresinden ayrıldığı vergi türü ortamdır. olmadığından, Böyle dış ticarete ortamlar konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties yaşlıların kendilerini olmak üzere yalnız alınmaktadır. hissetmelerine Gümrük vergileri, neden olabilmektedir. kanun Hastanede kapsamı dışında yatan tutulmuştur. yaşlıların Araştırmada yaşamdan memnun olmayan, yaşlılık Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to algısı ve sağlığı değerlendirme algısı kötü olan Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, bakıma muhtaç sayılı duruma Gümrük düşmesi, Kanunu nda düzenlenmiştir. yalnız yaşıyor yaşlı hastalarda depresyon görülme oranı yüksek Bu kanun regulated by customs law numbered olması, desteğin Bölgesine az olması girişinden sonucu başlayıp, eşyaya depresyon bulunmuştur. Huzurevlerinde yaşayan yaşlıların uygulanacak created beginning with commodities subject to riskini artırmış oluşturulmuştur. olabilir. Bu Diğer nedenle tüm vergilerde hastanede yaşlılık algısı (Bingöl ve ark., 200; Altay ve Üstün, 202) ve sağlığı değerlendirme algısı (Bingöl olduğu gibi Turkey and continuing with operation sequence. yatan yaşlıların tahakkuk yakına ve sahip tahsil aşamaları olması Gümrük ve ziyaret ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated edilmesi oldukça Gümrükler Bu önemlidir. ve ark., 200; Altay ve Üstün, 202; Altıntaş ve çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından ark., Customs 2006; hazırlanan Law. Resolution Kerem Yüksek process Lisans ve ark., of Tezinden disputes 200; over Üstün ve ark., Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Yapılan çalışmalar incelendiğinde eğitim seviyesi düşük olan süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 2005) process of kötü other olduğunu taxes. Customs belirtenlerde duty disputes depresyon yapıya yaşlı sahiptir. hastalarda Gümrük depresyon vergisi uyuşmazlıkları sık have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. riski place. saptanmıştır. However, in the case of disputes not being görülmektedir (Altay Ancak ve idari Üstün, aşamada 202; çözümlenemeyen Koç ve solved administratively, legal action can be taken. Sağlam, 20; Keskinoğlu ve ark., 2006; Noel ve Araştırmada Key words: Custom, uyku Custom sorunu Duties, olan Custom ve günde 3 saatten Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes ark., 2004; Altay Gümrük ve Avcı, Uyuşmazlıkları 2009). Bu çalışmada daha az uyuyan yaşlı hastalarda depresyon riski okuryazar olmayan yaşlı hastalarda depresyon yüksek bulunmuştur. Uyku bozuklukları yaşlılarda yaygın ve önde gelen sorunlardan biridir. görülme riskinin yüksek olduğu, yapılan çalışmaların sonuçlarıyla da benzer olduğu görülmüştür. Pek çok yaşlı uykusuzluk yakınması ile hekime Literatürde eğitim seviyesinin yüksek olması başvurmaktadır (Güz ve Çolak, 2002). Yaşlılarda yaşam tarzı üzerine olumlu etkisinin, yaşlıların uykuyu pek çok faktör etkiler. Bunlardan bazıları; ruhsal yapılarına da olumlu etki ettiği, hastalık eşlik eden fiziksel ve ruhsal hastalıklar, kullanılan ve problemlerle baş edebilme yeteneklerini ar- ilaçlar, yaşa bağlı uyku değişiklikleridir (Göktaş 32

46 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) ve Özkan, 2006). Yaşlıların uyku sorunları ile fiziksel, ruhsal ve sosyal sıkıntıları GÜMRÜK karşılıklı VERGĠSĠ olarak UYUġMAZLIKLARININ KAYNAKLAR GÖKTAŞ, K., ÖZKAN, İ., (2006). Yaşlılarda Uyku birbirlerini etkilemektedir. Yaşlıların ĠDARĠ AġAMADA ev ortamı ÇÖZÜM YOLLARI Bozuklukları, Turk J of Geriatr, 9: dışında farklı bir ortamda ADMINISTRATIVE yatıyor olması, yeni SOLUTIONS bir TO DISPUTES OVER ortama uyum sağlamada sıkıntı yaşaması, CUSTOM kendini DUTIES KILIÇOĞLU, A., (2006). Yaşlılık Çağı Depresyonunun Risk Etkenleri Ve Etiyolojisine yalnız hissetmesi, fiziksel rahatsızlığı, hastanede Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 uygulanan ilaçlar yaşlının uyku kalitesini etkiler Yönelik Bir Gözden Geçirme, Anadolu 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi ve dolayısıyla depresyona yatkınlığı 3 Celal Bayar arttırır. Üniversitesi Salihli MYO, Psikiyatri DıĢ Ticaret Bölümü Dergisi, 7:49-54 SONUÇ eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect Depres tariff Anxiety, on expenditures, 24: custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik international 57: trade entering customs territories of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Araştırmaya katılan yaşlı hastalarda; kadınlarda, okuryazar olmayan, bekâr, boşanmış veya dul olan, yakını olmayan, yakınları ile görüşmeyen, ziyaretçisi gelmeyen, hastanede en uzun süre yatan, yaşamdan memnun olmayan, yaşlılığı ve sağlığını kötü olarak değerlendiren, uyku sorunu olan, günde 3 saatten daha az uyuyan yaşlılarda depresyon riski yüksek bulundu. Yaşlı hastaların yaşı, çocuklarıyla görüşme durumu, kronik hastalık durumu depresyon görülme riskini etkilemediği saptandı. Bu sonuçlar doğrultusunda; yaşlıların, fiziksel problemlerin yanında depresyon belirtileri açısından da değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Hastanede yatan yaşlılarda özellikle depresyon yönünden riskli olan yaşlıların kurumsal desteklerini artırma yönünde ele alınmaları önemlidir. Sağlık personelinin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Yaşlı hastaların tedavisine yönelik bütüncül yaklaşılması ve depresyondan koruyacak önlemlerin işbirliği içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. BUNEVICIUS, A., PECELIUNIENE, J., MIC- KUVIENE, N., VALIUS, L., BUNEVICIUS, R., (2007). Screening For Depression And Anxiety Disorders In Primary Care Patients, BURG, MM., ABRAMS, D., (200). Depression In Chronic Medical Illness: The Case Of Coronary Heart Disease, J Clin Psychol, NITI, M., NG, T.P., KUA, E.H., HO, R.C., TAN, C.H., (2007). Depression And Chronic Medical Illnesses In Asian Older Adults: The Role Of Subjective Health And Functional Status, Int J Geriatr Psychiatry, 22: ANDERSON, R.J., FREELAND, K.E., CLO- USE, R.E., LUSTMAN, P.J, (200). The Prevalence Of Comorbid Depression In Adults With Diabetes: A Metaanalysis, Diabetes Care, 24: KELLECİ, M., AYDIN, D., SABANCIOĞUL- LARI, S., DOĞAN, S., (2009). Hastanede Yatan Hastaların Bazı Tanı Gruplarına Göre 33

47 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri, Klinik COVINSKY, K.E., KAHANA, E., CHİN, M.H., Psikiyatri, 2:90-98 GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ PALMER, R.M., FORTİNSKY, R.H., LAN- ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM DEFELD, YOLLARI C.S., (999). Depressive Symptoms BİNGÖL, G., DEMİR, A., KARABEK, R., ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO And DISPUTES 3-Year Mortality OVER In Older Hospitalized KEPENEK, B., YILDIRIM, N., KAYTAZ, CUSTOM DUTIES Medical Patients, Ann Intern Med, 30: E.G., (200). Bazı Değişkenler Açısından 65 Yaş Üstü Bireylerin Depresyon Düzeylerinin Selin KILINÇ 2, Hatice LESMAN-LEEGTE, YURTSEVER 3 I., JAARSMA, T., SAN- İncelenmesi, Göztepe 2 Celal Bayar Tıp Üniversitesi Dergisi, Sosyal 25:69-76 Bilimler Ens. Mali Hukuk DERMAN, Programı Yüksek R., Lisans LINSSEN, Öğrencisi G., VAN VELD- CONDE MARTEL, A., HEMMERSBACH-MİLLER, M., ANÍA LAFUENTE, B.J., SUJANANİ AFONSO, N., SERRANO-FUENTES, M., (203). Prevalence Of Depressive Symptoms In Hospitalized Elderly Medical Patients, Rev Esp Geriatr Gerontol, 48: Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy 8: türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs J Psychiatr duties has a Pract, different 2:60-67 form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes FRANCIS MARTIN, D., KAPOOR, W.N., (990). A Prospective Study Of Delirium In Hospitalized Elderly, JAMA, 263:097-0 ALTAY, B., ÜSTÜN, G., (202). Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon Riski Ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisi, ACU Sağlık Bil Derg, 3: 08-6 BEKTAŞ, H.A., ŞAHİN, H., (200). Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Durumları Ve Depresyon Düzeyleri, Akad Geriatri, 2:55-6 HUISEN, D.J., (2006). Depressive Symptoms Are Prominent Among Elderly Hospitalised Heart Failure Patients, Eur J Heart Fail, SAĞDUYU, A., (997). Yaşlılar için Depresyon Ölçeği: Hamilton Depresyon Ölçeği ile Karşılaştırmalı Güvenirlilik Ve Geçerlilik Çalışması, Turk Psikiyatr Derg, 8:3-8 PEPERSACK, T., DE BREUCKER, S., ME- KONGO, Y.P., ROGIERS, A., BEYER, I., (2006). Correlates Of Unrecognized Depression Among Hospitalized Geriatric Patients. GERMAN, L., FELDBLUM, I., BİLENKO, N., CASTEL, H., HARMAN-BOEHM, I., SHAHAR, D.R., (2008). Depressive Symptoms And Risk For Malnutrition Among Hospitalized Elderly People, J Nutr Health Aging,2:33-38 KOÇ, Z., SAĞLAM, Z., (20). Hastanede Yatan Yaşlı Hastaların Anksiyete Ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi, HEMAR-G, 3:42-52 UNSAR, S., SUT, N., (200). Depression And Health Status In Elderly Hospitalized Patients With Chronic Illness, Arch Gerontol Geriatr, 50:6-0 34

48 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I0-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID: K:20 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) PAPADOPOULOS, F.C., PETRIDOU, E., ALTAY, B., AVCI, İ., (2009). Samsun Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Bazı Özellikleri İle ARGYROPOULOU, GÜMRÜK S., KONTAXAKIS, VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ V., DESSYPRIS, N., ANASTASIOU, ĠDARĠ AġAMADA A., ÇÖZÜM Depresyon YOLLARIRiski Arasındaki İlişki, Turk J of et al., (2005). Prevalence ADMINISTRATIVE And Correlates SOLUTIONS TO Geriatr, DISPUTES 2:47-55 OVER Of Depression In Late Life: A Population CUSTOM DUTIES ALTINTAŞ, H., ATİLLA, S., SEVENCAN, Based Study From A Rural Greek Town, Int Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER F., AKÇALAR, 3 S., SEVİM, Y., SOLAK, J Geriatr Psychiatry, 20: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk O.S., Programı ŞAHİN, Yüksek Lisans E.K., Öğrencisi VELAGİÇ, Z., (2006). 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü GOTTLIEB, S.S., KHATTA, M., FRIEDMANN, Ankara da Bir Yaşlı Bakımevinde Yaşayan E., et al., (2004). The Influence Of Age, Yaşlılarda Depresyon Belirtilerinin Taranması, Gender, And Race On The Prevalence Of TAF Prev Med Bull, 5: Depression In Heart Failure Patients, J Am KEREM, M., MERİÇ, A., KIRDI, N., CAVLAK, Coll Cardiol, 43: U., (200). Ev Ortamında Ve Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Değişik Yönlerden ÇINAR, I.Ö., KARTAL, A., (2008). Yaşlılarda Depresif Belirtiler Ve Sosyodemografik Değerlendi rilmesi, Turk J of Geriatr, 4:06-2 Özellikler İle İlişkisi, TAF Prev Med Bull, ÜSTÜN, B., BAHAR, Z., PARTLAK, N., AK- 7: GÜN, E., MALAY, U., (2005). Bakımevinde GÜZ, H., AY YAMAN, M., DİLBAZ, N., (2007). Yaşayan Yaşlılarda Depresyon ve Etkileyen Fiziksel Hastalığı Olan Yaşlılarda Depresyon Faktörlerin İncelenmesi, Zonguldak Sağlık Ve Diğer Psikiyatrik Belirtiler, Psychiatry in Yüksekokulu Sağlık Eğitimi Araştırma Türkiye, 9: eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs Dergisi, hazırlanan Law. Resolution :26-33 Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes KESKİNOĞLU, P., PIÇAKÇIEFE, M., GİRAY, H., BİLGİÇ, N., UÇKU, R., TUNCA, Z., (2006). Yaşlılarda Depresif Belirtiler Ve Risk Etmenleri, Genel Tıp Derg, 6: 2-26 GÜZ, H., ÇOLAK, E.G., (2002). Yaşlılıkta Görülen Psikiyatrik Rahatsızlıklar, Türkiye Klinikleri J Psychiatry, 3:63-74 NOEL, P.H., WILLIAMS JW, J.R., UNUTZER, J., et al., (2004). Depression And Comorbid Illness In Elderly Primary Care Patients Impact On Multiple Domains Of Health Status And Well-Being, Ann Fam Med, 2: Yazar Notu: Dipnot: Türk Geriatri Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresinde poster olarak sunulmuştur. 35

49 UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES TOPLUMSAL REHABİLİTASYON CİNSİYET HASTANELERİNDE EŞİTSİZLİĞİNDE MEDYANIN REKREASYON ROLÜ UYGULAMALARI; ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ ZÜBEYDE HANIM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YATAN THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY HASTALARI ÜZERİNDE MÜZİĞİN ETKİSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Ali Murat KIRIK, Murat KORKMAZ RECREATION Marmara Üniversitesi APPLICATIONS İletişim Fakültesi IN REHABILITATION Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü HOSPITALS Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni EFFECTS OF AN APPLICATION OF MUSIC ON INPATIENTS AT ESKİŞEHİR STATE HOSPITAL, ZÜBEYDE HANIM PHYSICAL THERA- PY AND REHABILITATION CENTER Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında Abstract: Roles and responsibilities socially attributed farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal to women and men in different periods of history, olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal Nefize ÇİMEN different geographies and different cultures are expressed as gender in short. Gender appears since the cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya T.C Sağlık Bakanlığı Eskişehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Birimi, geldiği andan itibaren toplumsal cinsiyet kendisini individual is born and human affairs differ. However, OdunpazarıEskişehir / Türkiye göstermekte ve insani ilişkiler de farklılaşmaktadır. women are pushed into the background both socially Ancak günümüzde gerek toplumsal gerekse de siyasal and politically and they are forced to live under the Öz: açıdan Amaç: kadın Terapatik ikinci rekreasyonun plana atılmakta rehabilitasyonla ve olan erkeklerin ilişkisini Abstract: shadow Objective: of men. To Gender explain the inequality relationship between is reflected therapeutic to açıklamak, gölgesinde müziğin yaşamaya rekreasyon mecbur uygulamalarındaki bırakılmaktadır. yerini ve etkisini Kadın-erkek konumunu eşitsizliği ortaya koymak medyanın ve Türkiye de farklı terapatik alanlarına rekreasyon da peutic ingly recreation puts inequality application on in a Turkey, solid basis. reveal its While position women and to recreation different and fields rehabilitation, of media to determine and this the condition effect of the increas- music tespit etmek Türkiye de terapatik rekreasyonun durumunu araştırmak, application and its place in the recreation, to investigate the thera- faaliyetlerinin yansımakta geliştirilebilmesi ve bu durum için eşitsizliği bir model oluşturulabilmektir. giderek somut construct and men a model have in the order same to develop rights therapeutic and responsibilities recreation activities in Bu bilinçle Eskişehir Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Fizik Tedavi in Turkey. With this awareness; applications are made for patients ve bir Rehabilitasyon düzene oturtmaktadır. Merkezi nde engelli Teoride bireylerin kadın fiziksel ve erkekler ve sosyal with theory, a variety it is clearly of recreational understood help the from treatment, the programs to contribute and gelişimlerine aynı hak ve doğrudan yükümlülüklere katkı sağlamak, tedavilerine sahipken, yardımcı uygulama olmak directly contents physical presented and in social media development that the of situation individuals is with the amaçlı hastalara yönelik çeşitli rekreasyon uygulamaları yapılmaktadır. disabilities who were at Eskişehir State Hospital Zubeyde Hanım Bu noktasında çalışmada, durumun rekreaktif çalışmalardan bu şekilde tüm olmadığı hasta grubuna medyada hitap Physical right opposite Therapy and in Rehabilitation practice. In Center. this study, In this project the role study; of eden müzik dinletisi ele alınmış olup memnuniyeti ile ilgili yatan we discussed the recreation application which includes music recital yer alan programlardan ve sunulan içeriklerden de media in gender inequality is emphasized and some hasta görüşlerini araştıran bir anket çalışması yapılmıştır. Gereç ve that appeals to all patient groups and measured the satisfaction of Yöntem: açıkça anlaşılmaktadır. Araştırma kapsamına Bu 0 çalışmada Nisan - 3 toplumsal Mayıs 203 cinsiyet tarihleri inpatients. conclusions Materials have and been Methods: made Fifty on positioning hospitalized rehabilitation women in arasında yatarak tedavi gören 50 rehabilitasyon hastası alınmıştır. patients between April - May 3, 203 were included this Anket eşitsizliğinde formu kullanılmıştır. medyanın Anket rolü formu irdelenmiş iki aşamada ve yüz kadının yüze study. media. The Following questionnaire the was research, used. The questionnaire it has been was indicated applied görüşme medyadaki tekniği konumlandırılışı kullanılarak uygulanmıştır. üzerine Bulgular: çıkarımlarda Araştırma in that two women steps and are face used to face as a interview sexual object technique. in media Results: and We sonuçlarına göre yatan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalarının, found that recreation applications increase the level of satisfaction rekreasyon bulunulmuştur. uygulamaları Araştırma ile kurumdan neticesinde memnuniyet kadının düzeyinin medyada tedavisine cinsel de bir olumlu obje katkılarının olarak kullanıldığı olduğu görülmüştür. ve erkeklerin Doğru the have result been of study. supported At the end with of examples. this study, right selected music arttığı and they positive fall behind impact on men. theraphy Moreover, of hospitalized findings FTR patients obtained in ve seçilmiş müzik yayınının hasta ve psikolojisi üzerinde olumlu has a positive effect on the psychology of patient. Conclusion: etkisinin gerisinde olduğu yer aldığı yapılan ortaya çalışmanın çıkmıştır. sonuçlarıyla Bununla tespit edilmiştir. birlikte The clinical treatment, rehabilitation and therapeutic recreation Sonuç: elde edilen Araştırma bulgular sonucuna örneklerle göre, fizik desteklenmiştir. tedavi ve rehabilitasyon of Key Physical Words: Therapy Gender, and Rehabilitation Gender Inequality, patients Male are important Hegemony, that Media, need to Positive be dealt Discrimination with have been identified Ethics In according Media hastalarının bakım ve tedavisinde klinik tedavi, rehabilitasyon ve issues terapatik rekreasyonun birlikte ele alınması gereken önemli konular to research results, the recreation application have been found to olduğu Anahtar tespit Kelimeler: edilmiş, rekreasyon Toplumsal uygulamalarından Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, içindeki yeri Erkek ve öneminin Hegemonyası, yüksek olduğu Medya, bulunmuştur. Pozitif Key Words: Therapeutic Recreation, Rehabilitation Patients, Music müziğin bu be higher role and significance in this triple. üçlünün Anahtar Ayrımcılık, Kelimeler: Medyada Terapatikrekreasyon, Etik Rehabilitasyon Hastaları, Event, Patient Satisfaction Müzik Etkinliği, Hasta Memnuniyeti Doi: /UHPPD () Sorumlu Yazar: Nefize ÇİMEN, T.C Sağlık Bakanlığı Eskişehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Birimi, Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:37 Odunpazarı Eskişehir / Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Var - Yes Ethics Committee (Eskişehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Sayı:56 Tarih: ) 36

50 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring Yaz I Dönemi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:2 K:7 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) GİRİŞ hizmetleri Rekreasyon kapsamında, engelli GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ ve sağlık sorunu olan kişilere verilen rekreasyon Rehabilitasyon merkezi hasta kişinin sağlığına ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM hizmetleri YOLLARI Terapatik Rekreasyon kapsamında kavuşup hayata mutlu bir şekilde devam etmesini ADMINISTRATIVE SOLUTIONS değerlendirilmektedir TO DISPUTES OVER (Austin, 2004). sağlayan kliniktir. Rehabilitasyon ile ilgili ilk uygulamalar Hipokrat ile başlamıştır. Hipokrat, CUSTOM DUTIES Terapatikrekreasyon özel gruplar (hasta, yaşlı ve organların kullanılmamasına bağlı atrofileri Selin KILINÇ egzersizle tedavi etmiş, 2 takma 2, Hatice engelliler) YURTSEVER için özel 3 olarak tasarlanmış rekreasyonel Celal Bayar cihazları Üniversitesi tanımlamış Sosyal Bilimler ve Ens. Mali aktiviteler Hukuk Programı yoluyla Yüksek onların Lisans Öğrencisi eğlenerek, oynayarak, 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü şişman hastalara yürümeyle zayıflama önermiştir uğraşarak, yarışarak ve mutluluk yaşayarak genel (Oğuz vd., 2000: 3-). vücut gelişimlerine katkıda bulunur. Sorun farklılığı eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, ve subject niteliğine to customs göre which fiziksel, is based ruhsal, on those zihinsel ve sosyal sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of Dünya Sağlık Örgütü, rehabilitasyona yönelik dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi sınırlamalarını tariff that is a foreign ve trade dezavantajlarını; and economic policy rekreasyonel raporunda üç önemli türüdür. Aynı konuya zamanda yer harcamalar vermiştir. üzerinden Bu alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve etkinliklerle fiscal functions. Since ortadan they are kaldırmayı, not collected on azaltmayı veya raporda rehabilitasyon; kurumlar vergisi sakatlık gibi belirli ve aralıklarla engelliğin alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan bu an sorunlara indirect tariff uyum on expenditures, içinde custom olabilmeyi duties ve böylece etkisini, sakat ve eşyanın engellilerin gümrüğe geldiği çevreye anda bir uyumsuzluğunu azaltmayı Usul Kanunu amaçlayan (VUK) nun tüm ikinci yöntemler, maddesine göre bu the second item of tax procedural law, custom defaya mahsus are collected only once when commodities subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi yaşamı to foreign daha trade arrive bağımsız at the custom. ve According nitelikli to sürdürebilmelerini duties hedefler are excluded (Karaküçük, from this law. Therefore, 202: 9). kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, bireylerin sadece gümrük çevreye vergilerinin uyumlarını usul ve uygulama sağlamak esasları 4458 procedures and practises of custom duties are için sakat ve engellileri dış ticarete eğitmek konu olan değil, eşyanın toplumsal Türkiye Gümrük İyi Through bir planlama this law, a ile systematization özellikle has fizik been tedavi ve rehabilitasyon international hastaneleri trade entering customs rekreasyon territories uygulamaları of için Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to bütünleşme için işlemlerin yaşadığı sırasına çevre ve göre toplumla bir sistematik ilgili düzenlemeler, sakat gümrük ve vergisinde engelli de bireylerin zorunlu aşamalar birlikte olan tarh, çok Like uygun all other birimlerdir. taxes, compalsive Bir levels rehabilitasyon such as hastasının günlük boş vakit değerlendirmesini yapacak yaşadıkları aileleri Bakanlığı na ve toplumlarla bağlı ayrı bir birlikte kuruluş rehabilitasyon hizmetlerinin Kanunu Programı hükümlerine planlanması Yüksek Lisans uygun Öğrencisi olarak ve yürütülmesi yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından olursak; niteliği olan by General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Customs hazırlanan 2 saat Law. Resolution Yüksek fizik process Lisans tedavi of Tezinden seansı, hemşirelik disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the şeklinde açıklanmıştır süreci, diğer (Oral vergilerde vd.,202: oluşan 255-8). süreçten Tüm girişimleri ve doktor vizit saatleri dışında birey farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları tamamen have to be resolved hastalığı administratively ile baş in başa the first kalmaktadır. Bu bu amaçların gerçekleştirilebilmesi öncelikle idari aşamada çözümlenmek için dünyada zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen dönemde solved administratively, de rehabilitasyon legal action can be hastasında taken. beklenen rehabilitasyon ve uyuşmazlıklarda rekreasyon yargı hizmetleri yoluna başvurulabilmektedir. bir arada klasik Key words: tablo Custom, gelişir; Custom durumunu Duties, Custom kabullenememe, yürütülmeye başlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes içine kapanma ve ağlama nöbetleri gibi 200 Sağlık açısından rekreasyon temel olarak iki yılında hizmete başlayan Eskişehir Devlet Hastanesi kısımda değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlıklı Merkezi nde (EDHZH-FTRM) rehabilitasyon bireylere, ikincisi ise iyileştirme ve esenlik (rehabilitasyon) hizmetleri kapsamında engelli ve hastalara yönelik bahçe yürüyüşleri, ebru çalışması, hastalarının tedavilerine yardımcı olmak amaçlı yetersiz kişilere verilen rekreasyon hizmetleridir. boncuk tasarımı, sinema günleri, masa tenisi, mini Dünyada sağlıklı bireylere verilen rekreasyon basket, kütüphane, dart, satranç, müzik dinletisi vb. 37

51 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring Yaz I Dönemi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:2 K:7 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) gibi açık ve kapalı alan rekreasyon uygulamaları bakış açısıyla, hayatımızda böylesine yer almış yapılmaktadır. 20 yılından GÜMRÜK itibaren VERGĠSĠ kademeli UYUġMAZLIKLARININ bir kültürün özellikle sağlık kuruluşlarındaki olarak uygulanmaya başlayan ĠDARĠ bu etkinlikler AġAMADA ile ÇÖZÜM boş zamanlardaki YOLLARI yerini de araştırmak gerçekten terapatikrekreasyon TO DISPUTES OVER açısından da önemli bir rehabilitasyon hastaları ADMINISTRATIVE özür durumları ile SOLUTIONS baş başa bırakılmamış hastaneye veya yatağa mahkum CUSTOM DUTIES durumdur. edilmemiştir. 203Ocakta da rekreaktif uygulama Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 olarak müzik yayınına başlanmıştır. İlk günler Bu araştırma Nisan 203 Mayıs 203 tarihleri 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi hastaların tepkisinin nasıl olacağı 3 Celal konusunda Bayar Üniversitesi soru Salihli MYO, arasında DıĢ Ticaret EDHZH-FTRM de0.00 Bölümü ile 7.00 saatleri işaretleri olsa da hiçbir aktivitesi olmayan tamamen arasında yayınlanan müzik dinletisi etkinliğinin yatağa bağımlı (paraplejik) hastalar tarafından bile yatan hastaların üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik anket çalışmasıdır.evrenin sayısı 24 dir. olumlu karşılanmıştır. Halbuki müzik yayınına başlamadan önce en hassas davrandığımız hasta Araştırmanın örneklemini, Nisan 203 Mayıs grubu onlar olmuştur. 203 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük p=0.5, Through q=0.5) this law,. a systematization has been Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Veri Turkey Toplama and continuing Araçları with operation sequence. Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Müzik, eski zamanlardan beri insanlar üzerinde önemli bir yer işgal etmiştir. İnsanlar üzüntülerini, sevinçlerini, kahramanlıklarını, heyecanlarını, sevgilerini duygularını çoğunlukla müzik sanatını kullanarak ifade etmeye çalışmışlardır (Şahin, 997: 5). Günümüzde maalesef müziğin tedavi edici, maddi ve manevi olgunlaştırıcı ve eğitici özellikleri unutulup sadece eğlence ve vakit geçirmek için bir vasıta olarak algılanır hale gelmiştir. Tarihte tedavi ve şifa niyetine kullanılan müzik birçok sağlık merkezinde yeniden keşfedilmektedir. Bu proje çalışmasında tüm hasta grubuna hitap eden müzik dinletisi memnuniyeti ile ilgili yatan hasta görüşlerini araştıran bir anket çalışması yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Müzik sadece bir etkinlik, bir eğlence aracı değildir, aynı zamanda bir kültür ve şifa kaynağıdır. Bu kabul eden 50 hasta oluşturmaktadır. Evreni temsil edecek örneklem hesaplaması yapılmış ve 50 sayısı bulunmuştur. (+/- örneklem hatası, Bu çalışmada veriler, kişisel özellikleri ve hastanede yatmaktan memnun olup olmadığını tanımlamak üzere ve müzik dinletisinin etkinliğini ölçmek için; Hillmer 2003, Chorna 200, Shih-Tzu, 2006, Bauer, Victorson, Rosenbloom, Barocas, Silver 200,Hurley 2008 den yararlanılarak ölçek ifadeleri oluşturulup kullanılmıştır. Müzik Dinletisi Etkinlik Formu Araştırmaya katılan hastaların müzik dinletisi etkinliğine yönelik 20 soruya verdiği cevaplarla müzik dinletisi ile ilgili genel düşünce, memnuniyet ve tutumu değerlendirilmiştir. 38

52 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring Yaz I Dönemi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:2 K:7 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Maddeler 5 li basamak ( 5) üzerinde değerlendirilmekte ve her biri memnuniyet GÜMRÜK boyutuna VERGĠSĠ ait UYUġMAZLIKLARININ ması yapılan veriler ise bilgisayara aktarılmıştır. veriler sınıflandırılmıştır. Puanlaması ve kodla- olmak üzere beş ayrı toplam puan ĠDARĠ elde edilmektedir; AġAMADA ÇÖZÜM Verilerin YOLLARI değerlendirilmesinde SPSS paket programı TO (versiyon7) DISPUTES kullanılmıştır. OVER Tanımlayıcı veri kesinlikle katılmıyorum ADMINISTRATIVE şıkkı, katılmıyorum SOLUTIONS şıkkı 2, ne katılıyorum ne katılmıyorum şıkkı analizinde; frekans, yüzde, ortalama, standart CUSTOM DUTIES 3, katılıyorum şıkkı 4, kesinlikle katılıyorum sapma analizlerinden yararlanılmıştır. Ölçek niteliğindeki değişkenlerin güvenilirlik analizi için 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 şıkkı ise 5 puan verilerek değerlendirildi. Ayrıca boş bırakılan sorular 0 olarak 3 değerlendirilmiştir. Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, Cronbach s DıĢ Ticaret Alpha dan Bölümü yararlanılmıştır. Tanıtım Formu eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan alınmıştır. instrument in addition Bunlar; to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign dağılımı, trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Araştırmaya katılan hastaların hastanede yatış sebebi, toplam yatış süreleri, hizmet anlayışı ile müzik bağlantısı, müziği sevip sevmedikleri, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumları, mesleği ve gelir durumlarını sorgulayan toplam dokuz sorudan oluşmuştur. Veri Toplama Yöntemi Çalışma öncesinde ilgili kurumun yöneticilerinden izin alınmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından araştırmaya katılmayı kabul eden hastalara anketler şeklinde dağıtılmıştır. Hastaların çoğunluğunun felçli yada engelli olmalarından dolayı anketler kurumumuzda staj yapan öğrenciler yada refakatçileri tarafından soru-cevap şeklinde sorularak doldurulmuştur. Okuma-yazma problemi olmayan kişilere anketler dağılmış ve alınmak için bir gün belirlenerek geri toplanmıştır. Verilerin Değerlendirilmesi Ham verilerin puanlanması, ölçeğin kendi puanlama sistemine göre yapılmış, tanıtım formu başlığı altında toplanmış olan bağımsız değişkenlere ait BULGULAR Çalışmada yer alan bulgular iki bölümde ele I. Hastaların demografik özelliklerine göre II. Hastaların demografik özellikleri ile müzik dinletisi memnuniyet düzeyi karşılaştırılması. Katılımcıların Demografik Özellikleri Katılımcıların demografik özellikleri, cinsiyetine göre, yaş durumuna göre, eğitim durumlarına göre, meslek durumuna göre, gelir durumuna göre, rahatsızlık sebebine göre, yatış gününe göre ve müzik dinlemekten hoşlanma durumuna göre dağılımları yapılarak analiz edilmiştir. Ankete katılan hastaların cinsiyete göre dağılımı Tablo. de verilmiştir. Tablo de görülebileceği gibi; araştırmaya katılan hastaların %74 ünü kadınlar, %26 sınıda erkekler oluşturmaktadır. 39

53 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring Yaz I Dönemi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:2 K:7 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo. Katılımcıların Cinsiyet Durumu Tablo 3. Katılımcıların Eğitim Durumu GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Cinsiyet Frekans Yüzde(%) Eğitim Durumu ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Frekans Yüzde(%) Kadın İlkokul ve altı ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Erkek 3 26 Ortaokul 3 6 TOPLAM 50 CUSTOM DUTIES 00,0 Lise 22 Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER Ön lisans-lisans 3 2 Araştırmaya katılanların 2 Celal Bayar yaş Üniversitesi değişkenine Sosyal Bilimler ilişkin Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, Lisansüstü DıĢ Ticaret Bölümü - - frekans ve yüzde verileri Tablo 2 de verilmiştir. Hastaların yaş grubunu değerlendirdiğimizde 30 ve altı yaş arası grubun %8, 3 40 yaş arası grubun Ankete katılan hastaların meslek durumuna göre %6, 4 50 yaş arası grubun %0, 5 60 yaş dağılımı Tablo 4 de verilmiştir. Ankete katılanların arası grubun %32 ve son olarak ta 6 ve üstü yaş %8 i memur, %4 ü esnaf, %2 si emekli, arası grubun %44 oranında olduğu görülmektedir. %66 sı ev hanımı, %8 i işçi ve %2 si öğrencidir. Tablodan da anlaşılacağı üzere ankete katılan ve rehabilitasyon yatan hastalarının çoğunluğunu ev TOPLAM 50 00,0 eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties Tablo 2.Katılımcıların olmak üzere alınmaktadır. Yaş Gümrük Durumu vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Yaş gümrük vergilerinin Frekans usul ve uygulama Yüzde(%) esasları 4458 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun hanımları regulated by oluşturmaktadır. customs law numbered ve altı ile dış ticarete 4konu olan eşyanın 8 Türkiye Gümrük Through this law, a systematization has been Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to 3-40 işlemlerin sırasına 3 göre 6 bir sistematik international trade entering customs territories of oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Turkey and continuing Göre with operation Dağılımı sequence gümrük vergisinde 5 de zorunlu 0aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as 5-60 Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan Gümrükler Bu çalıģma, 6 Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi 32 by Meslek General Directorate of Customs Frekans as a part of Yüzde(%) tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 6 ve üstü Gümrük türetilmiģtir Customs MemurLaw. Resolution process of disputes 4 over 8 vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the TOPLAM süreci, diğer vergilerde 50 oluşan 00,0 süreçten farklı bir process Esnaf of other taxes. Customs duty 2 disputes 4 öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. Emekli However, in the case of disputes 6 not being 2 Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Ev Hanımı Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes İşçi 4 8 Öğrenci 2 Ankete katılan hastaların eğitim durumları Tablo 3 de verilmiştir. Ankete katılanların %35 i ilkokul veya daha düşük eğitim durumuna sahipken %3 ü ortaokul mezunudur. Lise mezunu hasta sayısı % ve ön lisans mezunu %2 dir. Tablodan da görüldüğü üzere ankete katılanların çoğunluğunu ilkokul ve daha düşük eğitim düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır. Tablo 4. Katılımcıların Meslek Durumuna TOPLAM 50 00,0 Ankete katılan hastaların aylık gelir durumuna göre dağılımı Tablo 5 de verilmiştir. Ankete katılanların %62 si 000 TL ve altı gelir durumuna sahipken, %28 i TL arası aylık gelir 40

54 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring Yaz I Dönemi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:2 K:7 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) durumuna sahiptir. Tablodan da anlaşıldığı gibi Tablo 6. Katılımcıların Rahatsızlık ankete katılan ve devlet kuruluşu GÜMRÜK olarak VERGĠSĠ hizmet UYUġMAZLIKLARININ Durumuna Göre Dağılımı veren fizik tedavi ve rehabilitasyon ĠDARĠ AġAMADA servisinde ÇÖZÜM YOLLARI Rahatsızlık Nedeni Frekans Yüzde(%) yatan hastaların çoğunluğunun ADMINISTRATIVE gelir durumu SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Paraplejik Hasta TL ve altındadır. CUSTOM DUTIES Boyun ve Omuz Hastası 9 8 Tablo 5. Katılımcıların Aylık Gelir Selin KILINÇ 2, Hatice Hemiplejik YURTSEVER Hasta Durumuna 2 Celal Bayar Göre Üniversitesi Dağılımı Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi TOPLAM 50 00,0 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Aylık Hane Geliri Frekans Yüzde(%) 000 TL ve altı eşyanın yer 3 değiştirmesi nedeniyle, 62 bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those TL sosyal ve mali 4fonksiyonlarının 28yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy TL türüdür. Aynı -zamanda harcamalar - üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on TL kurumlar vergisi - gibi belirli -aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties Cevapsız 5 0 olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to TOPLAM 50 00,0 kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created Tablo beginning 7. Katılımcıların with commodities subject Serviste to Yatış oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Turkey and continuing Süresine with operation Göre sequence. Dağılımı Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan by Serviste General Directorate Yatış Süresi of Customs as Frekans a part of Yüzde(%) Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs 7 Gün hazırlanan Law. ve Altı Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes 5 over 0 Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process 8 4 Gün of other taxes. Customs duty 4disputes 28 öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. 5 2 However, Gün in the case of disputes 2not being 24 Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken gün 22 Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes TOPLAM 50 00,0 Ankete katılan hastaların yatış nedenine göre dağılımı Tablo 6 da verilmiştir. Tablodan da anlaşıldığı gibi EDHZH-FTRM deyatan hastaların çoğunu %64 lük oran ile bel ve bacak hastası olan ya da aynı grupta değerlendirdiğimiz kısmi felçli (hemipleji) hastalar oluşturmaktadır. Felçli grubun içerisinde ise tamamen yatalak tam felçli (parapleji) hastalar değerlendirilmiştir ki onlar da %8 i ve boyun ve omuz hastaları da %8 lik kısmı oluşturmuştur. Ankete katılan hastaların serviste yatış süreleri Tablo 7 de verilmiştir. 7 gün ve altı kalan hastalar %0, 8 4 gün kalan hastalar %28, 5 2 gün kalan hastalar %24, gün kalan hastalar %22, 28 ve üstünde kalanlar ise %6 lık kısmı oluşturmaktadır. Sonuçlardan da anlaşıldığı gibi anketin %90 ı 8 günden daha fazla hastanede yatan hastaneyi tanıyıp bilen hasta grubuna yapılmıştır. Ankete katılan hastaların müzik dinlemekten hoşlanıp hoşlanmama durumu Tablo 8 de verilmiştir. Verilen cevapların %88 ini evet cevabı oluşturduğundan rehabilitasyon hastalarının çoğu müzik dinlemekten hoşlanmaktadır. Hayır cevabının oranı % 2 dir. 4

55 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring Yaz I Dönemi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:2 K:7 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo 8. Katılımcıların Müzik Dinlemekten hesaplanmıştır. Güvenilirliği değerlendirirken ilk Hoşlanma Durumuna GÜMRÜK Göre Dağılımı VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ önce tüm ölçek ifadesi değerlendirilmiş (20 ifade) ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM ve Cronbach s YOLLARI Alpha değeri 0.80 bulunmuştur. Müzikten Hoşlanıyor mu? Frekans Yüzde(%) Evet ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Bu değer TO DISPUTES ölçek ifadelerinin OVER güvenilir olduğunu göstermektedir. Hayır 6 2 CUSTOM DUTIES TOPLAM 50 Selin 00,0KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Katılımcıların Müzik Terapisine İlişkin Bulguları İlk önce ölçek ifadeleri ile ilgili ölçeğin güvenilirliğini ortaya koymak için Cronbach s Alpha değeri Hastaların müzik terapisi ile ilgili verilen ifadelere katılma durumu, ölçek ifadelerinin ortalama ve standart sapmaları Tablo 9 da gösterilmiştir. eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that a foreign trade and economic policy Tablo 9. Katılımcıların Müzik Terapisine İlişkin Bulguları türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on İFADELER kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate ORTALAMA tax, as STANDART vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties SAPMA Buradaki müzik olmak dinletisi üzere beni alınmaktadır. rahatlatıyor. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. 4,4200 According to,097 Müzik ile birlikte kanun uyanmak kapsamı bana dışında iyi tutulmuştur. geliyor. Bu nedenle, duties are excluded from this law. 4,3200 Therefore,,0969 Müzik dinleyince psikolojik ruh halimin daha iyiye gittiğini düşünüyorum. 4,4800 0,83885 Fizik tedavi ve rehabilitasyon ile dış ticarete konu merkezinde olan eşyanın müzik Türkiye Gümrük dinlemek terapi Through etkisi this law, (olumlu a systematization 4,3200 has been 0,76772 Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to etki) yaratıyor. Müzik ruhun gıdası oluşturulmuştur. olduğundan Diğer sağlığıma tüm vergilerde çok olduğu iyi geliyor. gibi Turkey and continuing with operation 4,6400 sequence. 0,6627 Çeşitli müzik türlerinden tahakkuk ve şarkılar, tahsil aşamaları türküler Gümrük dinlemek ve Ticaret can sıkıntısını assessment, atmamı accrual and sağlıyor. collecting 4,5600 are regulated 0,76024 Müzik dinleyince Gümrükler stresimin Bu çalıģma, Genel azaldığını Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi hissediyorum. tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali 4,5600 according Hukuk to 0,6749 Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden Burada müzik dinlemenin disputes over Gümrük türetilmiģtir. bir çok açıdan fayda sağladığını düşünüyorum. 4,7400 0,52722 vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Müzik dinleyince süreci, kaygılarımın diğer vergilerde azaldığını oluşan süreçten hissediyorum. farklı bir process of other taxes. Customs duty 4,3400 disputes 0,82338 Burada müzik etkinliğinin öncelikle idari devam aşamada etmesini çözümlenmek istiyorum. zorundadır. place. However, in the case of disputes 4,6400 not being 0,854 Müzik dinletisi etkinliğinin Ancak idari rahatlamam aşamada için çözümlenemeyen etkili bir yöntem solved olduğunu administratively, düşünüyorum. Key words: Custom, Custom Duties, Custom legal action can 4,0800 be taken.,08496 Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Müzik ve rehabilitasyon kavramlarının iç içe olduğunu düşünüyorum. 4,4286 0,8650 Müzik dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. 4,5000 0,73540 Ağrılarımın azalmasına müziğin yardımcı olduğunu düşünüyorum. 4,0000,4286 Müzik dinlemek rahatsızlığımla ilgili düşünmemi engelleyip ağrımı unutturuyor. 4,0800,04667 Buradaki müzik etkinliği bana önemsendiğimi hissettiriyor. 4,4898 0,896 Burada müzik dinleyerek mutlu oluyorum. 4,6200 0,75295 Müzik etkinliği olmasaydı kendimi huzursuz hissederdim. 4,2400,528 n=50 42

56 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring Yaz I Dönemi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:2 K:7 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo 9 u ayrıntılı olarak inceleyecek olursak; Hastaların rehabilitasyon merkezinden memnuniyet ile ilgili verilen ifadelere katılma durumu, Buradaki müzik dinletisi GÜMRÜK ile ilgili yorumlarda VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ katılıyorum ifadesinin yüksek ĠDARĠ oranda AġAMADA olduğu ÇÖZÜM ölçek ifadelerinin YOLLARI ortalama ve standart sapmaları tespit edilmiştir. ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Tablo TO 0 da DISPUTES gösterilmiştir. OVER Tablo 0. Katılımcıların Rehabilitasyon CUSTOM Merkezinde DUTIES Memnuniyet Ve Tavsiye Etme Durumu Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 İFADELER ORTALAMA STANDART 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi SAPMA 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü İyi ki bu merkezde tedavi oluyorum. 4,8200 0,4892 Bu merkezi tanıdıklarıma Özet: Gümrük tavsiye vergisi, ederim. gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of 4,9200 tariff arising 0,34047 eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret ortalaması assessment, accrual 4 ün and üzerindedir). collecting are regulated Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes n=50 Tablo 0 u ayrıntılı olarak inceleyecek olursak; İyi ki bu merkezde tedavi oluyorum, Bu merkezi tanıdıklarıma tavsiye ederim, ifadelerine verilen cevaplar ile hastaların rehabilitasyon merkezinde kalmaktan memnun oldukları ve yakınlarına da tavsiye etme oranlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların Servisten Memnun Olma Durumlarının Hastaneyi Başkasına Tavsiye Etme Üzerindeki Etkisi Çalışma genel anlamda değerlendirildiğinde; EDHZH-FTRM deyatmakta olan hastalar tarafından verilen cevaplar doğrultusunda, rekreasyon uygulamalarından olan müzik dinletisi etkinliği ile ilgili verilen ifadelerin çoğuna katıldıkları görülmüştür. Müzik dinletisi ile ilgili hastaların görüşleri ile demografik özellikler arasında yapılan çeşitli analizler sonucunda (ki-kare, ti testi ve OneWay ANOVA) gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkmamıştır. Serviste yatan hastaların müzik dinletisi ile ilgili verilen ifadelerin tümüne en azından katıldıkları ve tamamen katıldıkları söylenebilir (tüm ifadelerin ÇalışmadaEDHZH-FTRM deyatmakta olan hastalar hastaneden memnunluk düzeylerinin hastaneyi yakın çevresindeki kişilere tavsiye etmesi üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymak için basit regresyon analizinden faydalanılmıştır. 43

57 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring Yaz I Dönemi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:2 K:7 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo. Servisten Memnun Olma Durumunun Tavsiye Davranışı Üzerindeki Etkisi GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Bağımlı Değişken ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Tavsiye Etme ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Faktörler Stdβ t P R 2 Ayar. R 2 F CUSTOM DUTIES 0,754 4, ** 8,983** Faktör. Memnuniyet Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER Sabit, ** *p < 0,05; **p < 0,0 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Servisten memnun olma durumunun hastaneyi başkalarına tavsiye etme davranışı üzerindeki etkisini ortaya koyan regresyon analiz (F = 8,983; p < 0,00) değerleri dikkate alındığında istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Servisten memnun olma durumu hastaneyi başkasına tavsiye etme durumunun tamamının %27 sini açıklamaktadır. Yani serviste memnun olanlar memnuniyetlerini yakın çevrelerine anlatmakta ve tedavi ihtiyaçları olanlara da bu hastanede ya da yattıkları serviste tedavi olmaları konusunda tavsiyede bulunmaktadırlar. TARTIŞMA Bu çalışmada rehabilitasyon hastalarının bakım ve tedavisinde klinik tedavi, rehabilitasyon ve terapatik rekreasyonun birlikte ele alınması gereken önemli konular olduğu tespit edilmiş, rekreasyon uygulamalarından müziğin bu üçlünün içindeki yeri ve önemine değinilmiştir. Tarihsel süreç boyunca, engelli (yetersiz, özürlü, sakat) olan bireyler yok edilme, yaşamlarına izin verilmeme, toplum dışına itilme gibi durumlarla karşılaşmışlardır. Ancak günümüzde engellilik dünyanın önemli sağlık problemlerinden biri haline gelmiş konuyla ilgili bir dizi çalışma başlatılmıştır (Kayhan vd., 2000: 73-9). EDHZH-FTRM de de önceleri, yaşlılık, cerrahi uygulama, ağrı ve hareket kaybı gibi nedenlerle merkeze yatan hastalara rehabilitasyon ve bakım iç içe verilmekte kişinin hastalıkların sebep olduğu güçlüklerle baş etmesi sağlanarak yaşam kalitesini artırması amaçlamaktaydı. Ancak zaman geçtikçe hastaların ihtiyaçları ve memnuniyeti doğrultusunda başarılı bir rehabilitasyon tedavisi için sadece fiziksel fonksiyona odaklanılmaması gerektiği, geniş bir perspektiften sosyal ve psikolojik problemlerin belirlenmesi ve bunlara uygun yaklaşımların belirlenmesi için de terapatik rekreasyon uygulamalarının kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla merkezde konu içinde de bahsettiğimiz birçok uygulama başlatılmış, ancak her hastaya hitap eden müzik etkinliği üzerinde durulmuştur. Müzik ile ilgili yaptığımız nicel gözlemlerde oldukça iyi bir uygulama olduğu 44

58 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring Yaz I Dönemi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:2 K:7 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, yaygınlaştırılmalıdır. subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes ve hastalar arasında yüksek memnuniyet oranı Aramızda olup da aramıza gerçekten katılmak ile karşılandığı tespit edilmiştir. GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ isteyen engellilerin BİZ DE VARIZ!! çağrısına kulak YOLLARI tıkamamalıyız. Ne zaman ki sağlıklı, ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM Müzik tarihte tedavi yöntemi olarak da kullanılmıştır (Çoban, 2005: 39).Bu etkisinden yola ADMINISTRATIVE SOLUTIONS üretken, TO DISPUTES sevgi dolu OVER bireylere katkıda bulunuruz CUSTOM DUTIES işte biz o zaman gerçek toplum oluruz. çıkarak çalışmamızda yapılan nitel gözlemler Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER merkez genelinde değerlendirildiğinde ise, yatan Rehabilitasyon 3 merkezinden taburcu olan bireyin kendi yaşamında zorluklar yaşamaması ve 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi hastalarda ağlama nöbetleri, 3 Celal ajitasyon Bayar Üniversitesi ve içe Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü kendine yetebilen bireyler olabilmesi için simülasyon evleri (engele uygun evler) uygulamaları kapanma gibi bulgularda azalma olduğu, günlük yapılan fizik tedavi seanslarına katılımın ve tedaviye uyumunun daha etkili olduğu, poliklinik hastaların sıra beklerken ayakta durmaktansa oturmayı tercih ettiği ve daha uygun ses tonuyla ve daha sakin konuştuğu, çalışan personelin daha mutlu ve pozitif olduğu gözlemlenmiştir. Müzik etkinliği hakkında gelen negatif eleştirilerin ise hastaların yattığı ilk günlerde, ağrısının yoğun olduğu dönemlerde, namaz ve ezan saatlerinde olduğu gözlemlenmiştir. Rehabilitasyon gerektiren hastalar hem hareket zorluğu olan hem de bu zorluğu yenmeye çalışan kişiler ve hem de rekreasyon uygulamalarına severek ve bir engelle karşılaşmadan katılabilmesi için hastane girişinden itibaren mekan hastalara göre düzenlenmelidir. Rehabilitasyon hastalarının tedavisinde rekreasyon uygulamaları ve faydaları tanınmalı, konusunda uzman kişilerle ekip halinde çalışılmalıdır. Toplum ve çalışanlar tarafından yeni tanışılan bir uygulama olduğundan konuyla ilgili eğitimlere ağırlık verilmelidir. Hastalardan, yakınlarından ve sağlık ekibinden alınan geri dönütler dikkate alınmalı ve değerlendirilmeler bu doğrultuda yapılmalıdır. Bu çalışmada da de nicel yöntemlerle tespit edemediğimiz bazı küçük sıkıntılar nitel gözlem yoluyla tespit edilmiş, müzik sesi ve saat ayarlamaları gibi küçük ama etkili müdahaleler yapılarak çözüm bulunmuştur. Kuşkusuz fiziksel egzersizin, fizyolojik faydaları herkesçe bilinen bir gerçektir. Ancak desteklenmesi gereken bir gerçek vardır ki o da, fiziksel egzersizin eğlenceli bir ortamda yapılması gerekliliğidir. Fiziksel aktivite ve müzik ile ilgili günümüzde, özellikle kilo vermek ve sağlık için dans ve egzersiz gibi etkinliklerin planlanması ve halka sunulması gittikçe yayın bir hal almıştır. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek yaptığımız anket uygulaması ile de desteklenmiştir ki o da bu tür eğlenceli faaliyetleri rehabilitasyon hastalarına yapıldığında fiziksel aktivitelerin bireylerde sağladığı olumlu değişim oldukça yüksektir. Tüm bunlar alternatif 45

59 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring Yaz I Dönemi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:2 K:7 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) tıbbın göz ardı edilemeyeceğini ve modern tıpla KAYHAN Ö., BEYAZOVA M., KUTSAL YG., iç içe uygulanabileceğini göstermektedir. GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ (2000). Yaygın Toplumsal Rehabilitasyon. ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM Fiziksel YOLLARI Tıp ve Rehabilitasyon. Ed. I Cilt, Hastalara yapılacak birçok girişimde müzik gibi ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO Güneş DISPUTES Kitabevi,Ankara; OVER s non farmakolojik yöntemlerin, farmakolojik yöntemlerle beraber kullanılması, bu konuda CUSTOM DUTIES OĞUZ H., BEYAZOVA M., KUTSAL YG., geniş popülasyonları kapsayan değişik Selin müzik KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER (2000). Uzmanlığın 3 Tarihçesi. Fiziksel türleri ile ilgili araştırmaların 2 Celal Bayar Üniversitesi yapılması Sosyal Bilimler ve bu Ens. Mali Hukuk Tıp Programı ve Rehabilitasyon. Yüksek Lisans Öğrencisi Ed. I Cilt. Güneş 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü yöntemle ilgili sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Kitabevi,Ankara; s.3- ORAL A., AKYÜZ G., SİNDEL D., AYDIN R., KAYNAKLAR (202). Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument Dergisi in addition 58; to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Konya; s.5 Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Disputes AUSTIN, D. R., (2004).TherapeuticRecreation. (5. baskı). Illinois: Sagamore Publishing ÇOBAN, A., (2005). Müzik Terapi. Ruh Sağlığı İçin Müzikle Terapi. İstanbul; s.39 KARAKÜÇÜK S., (202). Terapatik Rekreasyon. Gazi Kitabevi, Ankara; s.9 Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, ŞAHİN A., (997). Avrupa ve Türk İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi Tarihi Gelişim ve Uygulamaları. Öz Eğitim Yayınevi, 46

60 UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES TOPLUMSAL ÜNİVERSİTE CİNSİYET ÖĞRENCİLERİNİN EŞİTSİZLİĞİNDE İNTERNET MEDYANIN ORTAMINDA ROLÜ GEÇİRDİKLERİ BOŞ ZAMAN İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY EFFECTS OF LEISURE TIME SPENT ON INTERNET TO UNIVERSITY STUDENTS Ali Murat KIRIK HAPPINESS, Murat KORKMAZ LEVELS Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Güven Grup Şenol GÖRAL A.Ş. Finans Yönetmeni, Suat KARAKÜÇÜK Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Ankara/Türkiye Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal Öz: olarak Bu çalışmanın yüklenen amacı, rol ve üniversite sorumluluklar öğrencilerinin kısaca İnternet toplumsal ortamında geçirildikleri boş zaman ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin cinsiyet incelenmesidir. şeklinde ifade Çalışmaya, edilmektedir Birey Eğitim-Öğretim dünyaya yılında geldiği 20 andan farklı üniversite itibaren öğrenim toplumsal gören cinsiyet toplam 438 kendisini üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında, 5 göstermekte kişisel bilgi sorusu ve insani ve 34 boş ilişkiler zaman de değerlendirme farklılaşmaktadır. alışkanlığı sorusu Ancak olmak günümüzde üzere 49 sorudan gerek oluşan toplumsal anket formu gerekse ile HillsArgyle de siyasal (2002) tarafından geliştirilen Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Elde açıdan edilen kadın veriler ikinci SPSS (version plana 6.0) atılmakta programında ve erkeklerin kaydedilmiş, tanımlayıcı gölgesinde istatistikler yaşamaya için frekans mecbur ve yüzde bırakılmaktadır. değerleri hesaplanarak Kadın-erkek uygulanmış eşitsizliği ve P değerinin medyanın 0.05 ten farklı küçük alanlarına olduğu durum- da yorumlanmıştır. İlişkiyi incelemek için ise Pearson Korelâsyon testleri larda yansımakta gruplar arası ve fark bu durum anlamlı kabul eşitsizliği edilmiştir. giderek Sonuç somut olarak; Üniversite öğrencilerinin %72.8 i bir günde 4 saat ve daha fazla boş bir zamana düzene sahipken, oturtmaktadır. yarısına yakını Teoride (%44.5) kadın boş ve zamanlarının erkekler yeterli aynı olmadığından hak ve yükümlülüklere yakınmaktadır. Üniversite sahipken, öğrencilerinin uygulama boş zamanlarını evde geçirmeyi tercih etme nedenleri, evlerini güzel bir noktasında ortam olarak durumun kabul etmeleri, bu şekilde kendilerinde olmadığı dinlendirici medyada bir etki bırakması, rahatça TV izleme, internete girme, müzik dinleme yer alan programlardan ve sunulan içeriklerden de vb. etkinlikleri kolayca yapabilmeleri, bilgisayar sahibi olmaları ve açıkça internet anlaşılmaktadır. ortamında boş zaman Bu çalışmada geçirmeyi toplumsal sevmeleri, cinsiyet interneti eğlenceli ve mutluluk verici olarak görme, ev dışında geçirenlerin ise eşitsizliğinde ev dışında elde medyanın edilen serbestliğin, rolü irdelenmiş arkadaş gruplarıyla ve kadının rahatça hareket medyadaki edebilme, konumlandırılışı sosyal ortamlara girme, üzerine yeni arkadaşlıklar çıkarımlarda için fırsatlar sunma, yenilenme ve rahatlama, açık hava faaliyetlerine katılma bulunulmuştur. gibi etkenler Araştırma olduğu düşünülmektedir. neticesinde Sonuç kadının olarak, medyada cinsel öğrencilerin bir obje internette olarak geçirdikleri kullanıldığı boş zaman ve erkeklerin ile mutluluk üniversite düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen, internet üzerinde gerisinde sosyal yer paylaşım aldığı ortaya sitelerini çıkmıştır. kullanma durumları Bununla ile mutluluk birlikte düzeyleri elde edilen arasında bulgular anlamlı örneklerle bir ilişki bulunması, desteklenmiştir. internet ortamında geçirilen boş zamanın üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerine direkt olarak etki ettiğini göstermektedir diyebiliriz. Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, Düzeyi Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Rekreasyon, Öğrenci, İnternet, Mutluluk Ayrımcılık, Medyada Etik Abstract: Roles and responsibilities socially attributed to women and men in different periods of history, Abstract: different The geographies purpose of this and study different is to examine cultures the effects are expressed values. as gender 438 university in short. students Gender in appears since academic the of amount of leisure time spent on internet by university students to their happiness year individual from 20 different is born universities and human participated affairs in differ. this research. However, Data collection process was carried out with a questionnaire consisting of women a personal are information pushed into form the containing background 49 items both (5 socially personal information and politically and 34 and leisure they items), are and forced Oxford to Happiness live under Scale the developed by Hills Argyle. Data recorded by SPSS (version 6.0) program, shadow frequency of men. and Gender percentage inequality calculations is were reflected conducted to for different descriptive fields statistics. of media To reveal and the this relation condition Pearson increasingly a proof puts of inequality significant relation. a solid According basis. to While research women results; Correlation Tests were performed and conditions p<0.05 were accepted as %72.8 and men of university have the students same have rights 4 hours and and responsibilities more leisure time in daily and almost half of them (% 44.5) have complaints about having theory, not it enough is clearly leisure understood time. The reasons from of the university programs students and home contents choice presented for their in leisure media times that are the being situation considered is the as; home is a fair and relaxing environment, easy to watch TV and use right of internet, opposite listening in practice. music etc., In also this the study, reasons the of outdoor role of choice for their leisure times are being considered as; freedom to media in gender inequality is emphasized and some move, seeing friends, visiting social environments, opportunities for conclusions new friends, have recreation, been outdoor made on events. positioning As a result, women although in there is not significant differences between students leisure time spent media. on internet Following and their the happiness research, values, it has there been are indicated significant differences that women between are used students as a social sexual networks object usage in media rates and happiness values which proves that there is a direct influence of spending they fall leisure behind times men. on internet Moreover, and social networks findings to obtained happiness values have of been university supported students. with examples. Key Words: Leisure-time, Recreation, Student, Internet, Happiness Key Levels Words: Gender, Gender Inequality, Male Hegemony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media Doi: /UHPPD () Sorumlu Yazar: Şenol GÖRAL, Gazi Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu Ankara / Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee 47

61 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:3 K:22 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, İnternet in en belirgin özelliği, kolay ve hızlı bir iletişim imkânı sunmasıdır. Ancak bunun yanı sıra internetin amacı dışında hatalı kullanımı sonucunda aile içi çatışmalar, yüksek telefon faturası ve internet kafelere yapılan ödemeler nedeniyle ekonomik kayıplar, bağımlılık oluşturma ve çevreden soyutlanma gibi sorunlarla da GİRİŞ karşılaşılabilmektedir. Bunun yanında, internetin GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ bireyi çevreden soğutabileceği düşüncesinin aksine Teknoloji alanındaki gelişmeler ve yenilikler ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM bireyin YOLLARI internet sayesinde farklı sosyal çevrelere insanoğlunun yaşamına birçok alanda büyük ADMINISTRATIVE SOLUTIONS daha TO rahat DISPUTES ulaşma olanağı OVER bulduğu ve dolayısıyla kolaylıklar sunmaktadır. Özellikle bilgisayarların bu yolla ilişkilerini sosyal alana taşıdığı dikkate elektronik bilginin işlenmesi, saklanması, CUSTOM paylaşılması ve ulaşılmasında sağladığı büyük Selin kolaylık KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 DUTIES alındığında internetin beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz durumların olabileceği açıktır (Çavuş ve verimlilikler nedeniyle 2 Celal Bayar Üniversitesi eğitim, Sosyal bankacılık, Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, ve Gökdaş, DıĢ Ticaret 2006). Bölümü sağlık ve iletişim gibi birçok sektörde bilgisayar yaygınlık oranları giderek artmaktadır. Fakat bilgisayar yaygınlık oranlarının her geçen gün biraz paylaşma ve ona kolayca ulaşabilme istekleri İnternet, insanoğlunun üretilen bilgiyi saklama/ eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy daha artmasına rağmen bu araçlardan verimli ve doğrultusunda ortaya çıkmış bir teknoloji olarak türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and etkin bir şekilde dolaylı yararlanmak bir vergi türü kullanıcıların olan gümrük vergisi, yeterli gelir ve tanımlanmaktadır. fiscal functions. Since they Bu are teknoloji not collected on yardımıyla pek kullanım becerilerine vergi türü sahip olmadığından, olmalarına dış ticarete bağlıdır konu olan çok an indirect alandaki tariff bilgilere on expenditures, kolay, custom ucuz, duties hızlı ve güvenli (Tekinarslan, 2008). olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi bir to foreign şekilde trade erişilebilmek arrive at the custom. According mümkündür to (Şentürk kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, ve duties ark., are 2005). excluded from Günümüzde this law. Therefore, geleneksel kitle İnternet birçok bilgisayar gümrük vergilerinin sistemini usul ve bir uygulama protokol esasları ile 4458 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun iletişim regulated araçlarının by customs law önüne numbered geçen internet, günlük birbirine bağlayan, ile dış dünya ticarete çapında konu olan eşyanın yaygın Türkiye olan Gümrük ve Through this law, a systematization has been Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak yaşamı created beginning hızla with değiştirmekte commodities subject ve to etkilemektedir. sürekli büyüyen işlemlerin geniş, kitlesel sırasına bir göre iletişim bir aracıdır. sistematik international trade entering customs territories of oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Sosyal Turkey and yaşamın continuing örgütlenmesinde with operation sequence. internet yoluyla İnternet bilgiye kolay, gümrük ucuz, vergisinde hızlı de zorunlu ve güvenli aşamalar ulaşıp, olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as gerçekleşen toplumsal etkileşim üst düzeydedir. paylaşmanın en Bakanlığı na modern bağlı yoludur. ayrı bir Genel kuruluş niteliği olarak olan by General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Bu Enstitüsü doğrultuda Customs Maliye and Economy Anabilim internet Ministry Dalı Mali son according Hukuk zamanların en etkili to günlük hayatta iş Kanunu Programı arama, hükümlerine Yüksek kayıp Lisans uygun arama, Öğrencisi olarak yürütülmektedir. eş Selin arama, KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. iletişim aygıtı olarak nitelenebilir (Güzel, 2007). vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the arkadaş arama, süreci, alışveriş, diğer vergilerde bankacılık oluşan süreçten işlemleri, farklı bir İnternette process of other meydana taxes. Customs gelen duty bu disputes gelişmeler kendine tanıtım, seyahat, öncelikle eğitim, idari sağlık aşamada ve çözümlenmek savunma zorundadır. gibi özgü place. However, özellikleri in the case olan of disputes sanal not dünyaların being ortaya Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. birçok alanda internet uyuşmazlıklarda kullanılmaktadır yargı yoluna başvurulabilmektedir. (Altun, çıkmasına neden olmuştur. Sanal dünyaların bir Key words: Custom, Custom Duties, Custom 2003). parçası Disputes olan sosyal ağların gerçek yaşamla benzer yanları bulunduğu gibi bazı farklılıkları da bulunmaktadır. Örneğin sosyal ağlarda insanlarla iletişime geçmek ve grupların içerisine girmek daha kolaydır (Pempek, 2009). Zamanı iyi kullanabilmek, insanın kendisine, çalışma hayatına, sosyal hayatına, dinlenme ve eğlenmesine, biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçların 48

62 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:3 K:22 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) karşılanmasına ayırdığı zaman birimleri arasında YÖNTEM dengeyi iyi kurabilmesine bağlıdır. GÜMRÜK Zaman VERGĠSĠ kullanımında hâkimiyet insanda olmalıdır. ĠDARĠ AġAMADA Zamanın ÇÖZÜM YOLLARI UYUġMAZLIKLARININ Bu çalışmada araştırma grubunu Türkiye deki farklı üniversitelerden toplam 438 öğrencisi kullanım planı insan iradesinde ADMINISTRATIVE olduğunda, SOLUTIONS onu TO DISPUTES OVER rastlantısal olarak oluşturmuştur. Üniversite öğrencilerinin internet ortamında geçirildikleri boş verimli kullanmak mümkün olabilir (Karaküçük, CUSTOM DUTIES 2008). Selin KILINÇ 2, Hatice zaman YURTSEVER ile mutluluk 3 düzeyleri arasındaki ilişkinin Mutluluk (ya da diğer bir deyişle öznel iyi oluş) 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü insan yaşamının bütün alanlarını etkileyen önemli eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler p<0.05 Enstitüsü Customs Maliye and olarak Economy Anabilim kabul Ministry Dalı edilmiştir. Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir BULGULAR process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Yaş Custom, ve Cinsiyet Custom Duties, Dağılımları Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Cinsiyet N % Yaş (yıl) bir kavram olarak uzun zamandır araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Öznel iyi oluş kişinin hissettiği olumlu duyguların olumsuz duygulardan çok olması ve genel olarak yaşamdan alınan doyum olarak tanımlanmaktadır (Özdemir ve Koruklu, 20). Bireyin, genel olarak, güven, neşe, sevinç, umut gibi olumlu duyguları sık yaşaması; öfke, nefret, kaygı, korku, umutsuzluk, üzüntü gibi olumsuz duyguları görece daha az yaşaması ve evlilik, iş ya da sağlık gibi yaşam alanlarından doyum alması (memnuniyet duyması) mutluluğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir (Eryılmaz, 20). Üniversite öğrencilerinin boş zamanları ve boş zaman değerlendirme alışkanlıkları öğrencilerin kişisel gelişimleri için olduğu kadar ülkemizin toplumsal gelişimi için de önemle üzerinde incelenmesine ilişkin verilerin toplanmasında, 5 kişisel bilgi sorusu, 34 boş zaman değerlendirme alışkanlığı sorusu olmak üzere 49 sorudan oluşan anket formu ile Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilmiş, Doğan ve Sapmaz (202) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış Oxford Mutluluk Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen tüm veriler SPSS (version 6.0) programında kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Pearson Korelâsyon testi uygulanmış ve anlamlılık düzeyi Tablo : Araştırmaya Katılan Öğrencilerin durulması ve takip edilmesi gereken bir konu olduğundan hareketle, bu çalışmanın amacı, Erkek Kadın ± ±2.92 üniversite öğrencilerinin İnternet ortamında Araştırmaya katılan toplam 438 öğrencinin %6 i geçirildikleri boş zaman ile mutluluk düzeyleri yaş ortalamaları 23.8±3.54 yıl olan erkek öğrencilerden ve %39 u ise 22.4±2.92 yıl yaş ortala- arasındaki ilişkinin incelenmesidir. masına sahip kadın öğrencilerden oluşmaktadır. 49

63 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:3 K:22 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Tablo 3: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Bir Günde Sahip Oldukları GÜMRÜK Boş Zaman VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Boş Zamanlarını Verimli Kullanma Durumları Dağılımları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Boş Zaman N % Boş zamanlarınızı verimli N % CUSTOM DUTIES kullandığınızı düşünüyor saat ve daha az 8.8 musunuz? 2 saat 29 Selin 6.6KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Evet Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 saat Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, Hayır DıĢ Ticaret Bölümü saat Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Kısmen Custom duty is a kind of tariff arising saat eşyanın yer 98 değiştirmesi nedeniyle, 22.4bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject Toplam to customs which is based on those saat ve daha sosyal ve mali 04 fonksiyonlarının yanında 23.7 önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of fazla dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and Toplam dolaylı bir vergi 438türü olan gümrük 00 vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties Araştırmaya katılan öğrencilerin %24.7 sinin 4 olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kullandıkları belirlenmiştir. saat, %23.7 sinin Usul 6 saat Kanunu ve (VUK) nun daha fazla, ikinci %22.4 ünün maddesine göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, 5 saat, %20.8 inin gümrük 3 vergilerinin saat, %6.6 sının usul ve uygulama 2 saat esasları ve 4458 procedures and practises of custom duties are %.8 inin saat ile ve dış ticarete daha konu az olan boş eşyanın zamanları Türkiye Gümrük oldukları görülmektedir. işlemlerin sırasına göre bir sistematik ve international Bilgisayar trade entering Sahibi customs Olma territories Durumları of Through this law, a systematization has been Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, Boş zaman accrual geçirme and collecting yeri are regulated N % Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Evde Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs Ev Dışında duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları have Bilgisayar to be resolved sahibi administratively olma durumu in the first N % öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved Evet administratively, legal action can be taken Key Hayır words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Üniversite öğrencilerinin %26.9 unun boş zamanlarını verimli kullandığı, %27.2 sinin verimli kullanamadığı, %45.9 unun ise kısmen verimli Tablo 4: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Boş Zamanlarını Evde/Ev Dışında Geçirme Üniversite öğrencilerinin %55.3 ünün boş zamanlarını daha çok evde, %44.7 sinin ise ev dışında geçirdikleri belirlenirken, %84.2 sinin kendilerine ait bir bilgisayarı olduğu, sadece %5.8 lik bir kısmının bilgisayar sahibi olmadıkları bulunmuştur. 50

64 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:3 K:22 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo 5: Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarında İnternet Kullanıcısı Olma ve İnternet GÜMRÜK Başında VERGĠSĠ Zaman UYUġMAZLIKLARININ Geçirme Durumları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI İnternet kullanıyor musunuz? Süre (Günde) N ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER saat ve daha az 73 % 6.7 CUSTOM 2 DUTIES saat Selin KILINÇ 2, 3 Hatice saat YURTSEVER Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Evet 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü 4 saat saat eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu 6 saat eşyanın veya daha from fazla the movement of 46 commercial commodities 0.5 miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir Toplamcommodities quantity and 404 value. It is are a kind 92.2 of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar Hayır üzerinden alınan instrument in addition to 34 its economic, social 7.8 and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli Toplam aralıklarla alınan bir regular basis like income 438 tax and corporate tax, 00 as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Sosyal paylaşım gümrük vergisinde sitelerinde zorunlu hesabınız aşamalar var olan mı? tarh, Süre Like all other taxes, compalsive levels N such as % Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler saat Enstitüsü ve daha Maliye az Anabilim Dalı Mali 43 Hukuk 34.9 Customs and Economy Ministry according to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 2 saat customs duties has a different form 92from the 22.5 süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 3 saat have to be resolved administratively 80 in the first 9.6 öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Evet Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 4 saat solved administratively, legal action can 34be taken saat Key words: Custom, Custom Duties, 22 Custom 5.4 Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes 6 saat veya daha fazla Üniversite öğrencilerinin %92.2 si boş zamanlarında internete girdiğini, %7.8 i ise girmediğini, %23.7 si internet başında günde ortalama 2 saat, %9.4 ü 3 saat, %6.7 si saat ve daha az, %3.9 u 4 saat, %0.5 i 6 saat veya daha fazla ve %8 i 5 saat geçirdiklerini belirtmişlerdir. Tablo 6: Öğrencilerin Sosyal Paylaşım Sitelerine Üyelik ve Boş Zaman Ayırma Durumları Toplam Hayır Toplam Üniversite öğrencilerinin %93.4 ünün internetteki sosyal paylaşım sitelerine üyeliği, %6.6 sının ise bu sitelerde hesabı bulunmaktadır. %34.9 u bir günde internet başında sosyal paylaşım sitelerine saat ve daha az, %22.5 i 2 saat, %9.6 sı 3 saat, %8.3 ü 4 saat, %5.4 ü 5 saat ve %9.3 ü de 6 saat veya daha fazla boş zamanlarını ayırmaktadırlar. 5

65 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:3 K:22 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo 7: Araştırmaya Katılan Üniversite Üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerine Öğrencilerinin Mutluluk GÜMRÜK Düzeyleri VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ bakıldığında, %42.5 inin mutlu, %25.8 inin ne ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM mutlu ne YOLLARI mutsuz, %8.9 unın biraz mutlu, %8 inin Mutluluk Düzeyi N % ADMINISTRATIVE SOLUTIONS çok TO mutlu, DISPUTES %4. inin OVER biraz mutsuz, %0.7 lik bir Mutsuz kısmının ise mutsuz oldukları tespit edilmiştir. Biraz mutsuz 8 CUSTOM 4. DUTIES Ne mutlu ne mutsuz 3 Selin 25.8 KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Biraz mutlu Mutlu Çok mutlu eşyanın yer değiştirmesi 35 nedeniyle, 8.0 bu eşyanın from the movement of commercial commodities Toplam miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının 438 yanında 00 önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Değişkenler Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine Boş göre zaman bu the second P item SPS of tax Kullanma procedural law, custom P kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama r esasları -, procedures and practises -,3 of custom duties are Mutluluk ile Düzeyleri dış ticarete konu olan eşyanın P Türkiye Gümrük,58 Through >0.05this law, a systematization,006 has been <0.05 Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre N bir sistematik 404 international trade entering 409customs territories of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm oluşmaktadır. customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Tablo 8. İnternet Ortamında Geçirilen Boş Zaman ve Sosyal Paylaşım Sitelerini (SPS) Kullanma Durumları ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki Korelâsyon Analizi Araştırmaya katılan öğrencilerin internet ortamında geçirdikleri boş zaman ile mutluluk düzeyi değerleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmazken (r=-0.070; p>0.05), sosyal paylaşım sitelerini kullanma durumları ile mutluluk düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=-0.3; p<0.05). TARTIŞMA VE SONUÇ Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin internet ortamında geçirdikleri boş zaman ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılan toplam 438 öğrencinin %6 i yaş ortalamaları 23.8±3.54 yıl olan erkek öğrencilerden ve %39 u ise 22.4±2.92 yıl yaş ortalamasına sahip kadın öğrencilerden Üniversite öğrencilerinin %24.7 sinin 4 saat, %23.7 sinin 6 saat ve daha fazla, %22.4 ünün 5 saat, %20.8 inin 3 saat, %6.6 sının 2 saat boş zamana sahip oldukları, %26.9 unun boş zamanlarını verimli kullanırken, %27.2 sinin verimli kullanamadığı, %92.2 sinin boş zamanlarında internete girdiği, %23.7 sinin internet başında günde ortalama 2 saat, %9.4 ünün 3 saat, %0.5 inin 6 saat veya daha fazla zaman geçirdikleri tespit edilirken, %93.4 ünün internetteki 52

66 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:3 K:22 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Terzioğlu ve Yazıcı nın (2003) yapmış olduğu çalışmanın bulgularına göre öğrencilerinin günlük boş zaman sürelerinin 3-4 saatte yoğunlaştığı gö- sosyal paylaşım sitelerine üyeliğinin bulunduğu rülmektedir. Boş zamanların bedensel faaliyetlere belirlenmiştir. Araştırmaya GÜMRÜK katılan öğrencilerin VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ ayrılma oranları oldukça düşüktür. Dolayısıyla aktif internet ortamında geçirdikleri ĠDARĠ boş AġAMADA zaman ile ÇÖZÜM katılım YOLLARI ile boş zamanları değerlendirme anlayışı mutluluk düzeyi değerleri ADMINISTRATIVE arasında anlamlı SOLUTIONS bir gelişmemiştir. TO DISPUTES Bu sonuç OVER pasif ve olumsuz yöndeki ilişkiye rastlanmazken (p>0.05), sosyal paylaşım sitelerini kullanma durumları ile mutluluk tadır. Bedensel faaliyetlerin yaygınlaştırılmaya rekreatif eğilimlerin artışına zemin hazırlamak- CUSTOM DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki tespit çalışıldığı günümüzde, bedensel katılımın azlığı 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi edilmiştir (p<0.05). 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, üzüntü DıĢ Ticaret vericidir. Bölümü Boş zaman faaliyetlerinde pasif katılım olarak nitelediğimiz kitap, gazete okuma, Süzer e (997) Özet: göre Gümrük üniversite vergisi, gümrüğe öğrencilerinin tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın sinema from the movement tiyatroya of commercial gitme commodities faaliyetlerinin, aktif %53.8 inin haftada miktarı l0 veya saat değeri ya da üzerinden daha alınan, fazla ekonomik, boş subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir katılım commodities quantity gerektiren and boş value. zaman It is are a faaliyetlerinden kind of çok zamana sahip olduğu dış ticaret görülmüştür. ve ekonomi politikası Bunu aracı takip olan eden bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan daha instrument fazla in addition oranda to its ilgi economic, gördüğü social and ortaya çıkmıştır. oran %l8.8 ile haftada dolaylı bir 4-5 vergi saat türü olan boş gümrük zamana vergisi, sahip gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on olan öğrencilere vergi aittir. türü Üniversite olmadığından, dış öğrencilerinin ticarete konu olan Karaküçük, an indirect tariff on (2008) expenditures, Boş custom zamanları duties iki tarafı boş zamanlarını, olmak dağılım üzere alınmaktadır. içinde en Gümrük yüksek vergileri, oranda Vergi keskin to foreign bir trade kılıca arrive at benzetmek the custom. According mümkündür to ifadesi (%62.3), açık hava, kanun park kapsamı bahçe dışında vb. tutulmuştur. yerlerde Bu geçirmeyi tercih ettikleri görülmüştür. Boş zamanlarını toplumsal gelişim, olumsuz kullanılırsa bunalım, nedenle, ile duties boş are zamanların excluded from olumlu this law. kullanılırsa, Therefore, kişisel ve evlerinde geçirmeyi tercih eden öğrencilerin başıbozukluk gibi problemler doğurabileceğini Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to oranı ise toplam işlemlerin içinde sırasına %42.l dir. göre Üniversite bir sistematik vurgulamaktadır. international trade entering customs territories of öğrencilerinin boş gümrük zamanlarını, vergisinde de zorunlu anlaştıkları aşamalar olan bir tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret Okay assessment, ve Aydoğan ın accrual and collecting (200) are regulated araştırmasına göre, arkadaş grubuyla Bakanlığı na geçirmeyi bağlı tercih ayrı bir etme kuruluş oranları niteliği olan by General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler öğrencilerin Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim interneti Ministry Dalı kullanma Mali according Hukuk to sıklıkları incelendiğinde, customs duties has %54 ünün a different form interneti from the düzenli olarak bir hayli yüksektir Kanunu Programı (%60.l). hükümlerine Yüksek Üniversite Lisans uygun Öğrencisi olarak öğrencileri yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm boş zamanlarında süreci, kitap diğer okumak vergilerde oluşan (%22.7), süreçten müzik farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları kullandığı have to be resolved görülmektedir. administratively in Bunun the first yanında katılımcıların solved administratively, %39.9 u legal action haftada can be birkaç taken. kez, %5.5 i dinlemek (%22.4), öncelikle sinema, idari aşamada tiyatro çözümlenmek ve konserlere zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen gitmek (%0.4), uyuşmazlıklarda radyo dinlemek yargı yoluna (%8.4), başvurulabilmektedir. televizyon ise Key ayda words: birkaç Custom, Custom kez interneti Duties, Custom kullandıklarını izlemek (%0.2), Anahtar arkadaşlarla Kelimeler: Gümrük, oyun oynamak, Gümrük Vergisi, Disputes belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin sohbet etmek (%.2) ve spor yapmak (kızlar yarıdan fazlası (%53.) interneti 5 yıl ve daha %2.7, erkekler %9.4) gibi faaliyetlerle meşgul fazla süredir, %7.6 sı 4 yıldır ve %4.8 i ise 3 olmaktadırlar. Boş zamanlarında dinlendiklerini yıldır kullanmaktadırlar. belirten öğrencilerin oranı ise %9.2 dir. Ayhan ve Balcı nın (2009) araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin %3.9 u 6 aydan az, %8.8 i 6-2 ay, %34.7 si -3 yıl, %39.3 ü

67 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:3 K:22 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) yıl ve %3.3 ü ise 7 yıl ve üzeri bir zamandan ise boş zamanlarında internete girmeleri ve beri internet kullanmaktadırlar. GÜMRÜK Öğrencilerin VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ internete girenlerin sosyal paylaşım sitelerini %25.6 sı her gün düzenli, %4.9 u ĠDARĠ haftada AġAMADA 4-5 ÇÖZÜM kullanma YOLLARI oranlarının çok yüksek olması (%93.4) gün, %2.8 i haftada 2-3 ADMINISTRATIVE gün ve %0.7 si haftada SOLUTIONS göze TO çarpmaktadır. DISPUTES OVER bir gün internete bağlandığını ifade etmektedir. CUSTOM DUTIES Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını evde Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım Selin siteleri KILINÇ 2, Hatice geçirmeyi YURTSEVER tercih 3 etme nedenleri, evlerini güzel sundukları imkânlar 2 Celal nedeniyle Bayar Üniversitesi günden Sosyal güne Bilimler popülerliğini artırmaktadırlar. Haziran 20 itibarı dinlendirici bir etki bırakması, rahatça TV izleme, Ens. Mali bir Hukuk ortam Programı olarak Yüksek kabul Lisans Öğrencisi etmeleri, kendilerinde 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü ile 500 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına internete girme, müzik dinleme vb. etkinlikleri ulaşan Facebook dünyanın en popüler sosyal kolayca yapabilmeleri, bilgisayar sahibi olmaları ağı konumundadır (Turan ve Göktaş, 20). ve internet ortamında boş zaman geçirmeyi sevmeleri, Facebook u 200 milyonun üzerindeki kullanıcı interneti eğlenceli ve mutluluk verici olarak sayısı ile Twitter takip etmektedir. Facebook şu görme, ev dışında geçirenlerin ise ev dışında elde anda sosyal paylaşım siteleri arasında en hızlı edilen serbestliğin, arkadaş gruplarıyla rahatça büyüyen ve üniversite öğrencileri arasında en hareket edebilme, sosyal ortamlara girme, yeni çok tercih edilen sosyal paylaşım sitesidir (Genç, arkadaşlıklar için fırsatlar sunma, yenilenme ve 2008). rahatlama, açık hava faaliyetlerine katılma gibi eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik etkenler international olduğu trade entering düşünülmektedir. customs territories of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Turan ve Göktaş (20) sosyal paylaşım siteleri ile ilgili yaptıkları araştırmada, Türkiye nin, 20 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısı ile dünyada Facebook kullanımının en yüksek olduğu beşinci ülke konumunda bulunduğunu, bu kullanıcıların %34 ünü 8-24 yaş, %28 ini yaş aralığında bulunan bireylerin oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmanın bulgularına göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun bir günde 4 saat ve daha fazla boş zamana sahip oldukları görülürken, öğrencilerin çok büyük bir kısmının (%84.2) bilgisayar sahibi olmaları, yarısından fazlasının (%55.3) boş zamanlarını evde geçirmeyi tercih etmeleri, tamamına yakın bir kısmının (%92.2) Sonuç olarak, üniversite öğrencilerin internette geçirdikleri boş zaman ile mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen, internet üzerindeki sosyal paylaşım sitelerini kullanma durumları ile mutluluk düzeyleri arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunması, internet ortamında geçirilen boş zamanın üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerine direkt olarak etki ettiğini göstermektedir diyebiliriz. 54

68 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:3 K:22 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity VIII(I): and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated 30(2009): by customs law numbered Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs Dergisi, hazırlanan Law. Resolution 8: Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key Ekin words: Kitabevi, Custom, Custom Bursa Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes KAYNAKLAR OKAY Ş., ve AYDOĞAN E., (200). MYO Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ ALTUN A., (2003). Elektronik Okuryazarlık. ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM İncelenmesine YOLLARI İlişkin Bir Araştırma, Selçuk Milli Eğitim Dergisi, 58, -9 ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO Üniversitesi, DISPUTES Sosyal OVER Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23: AYHAN B., ve BALCI Ş., (2009). Kırgızistan da CUSTOM DUTIES Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar Selin KILINÇ 2, Hatice ÖZDEMİR, YURTSEVER Y., 3 ve KORUKLU, N., (20). Üniversite ve Doyumlar Araştırması. Bilig, 48: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Öğrencilerinde Bölümü Değerler Ve Mutluluk ÇAVUŞ H., ve GÖKDAŞ İ., (2006). Eğitim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüzüncü Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. İnternetten Yararlanma Nedenleri ve Kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, III, ERYILMAZ A. (20). Investigating adolescents subjective well-being with respect to using subjective well-being increasing strategies and determining life goals. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 24: GENÇ, Z., (2008). Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği. Akademik Bilişim 0 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla Üniversitesi, GÜZEL M., (2007). Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternet deki Gençlik Siteleri. Yeni Medya Çalışmaları, M. Binark (der.), Dipnot Yayınları, Ankara PEMPEK, T., YERMOLAYEVA, A.Y., ve CAL- VERT L. S., (2009). College Students Social Networking Experiences on Facebook, Journal of Applied Developmental Psychology, SÜZER, M., (997). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ŞENTÜRK A., KORCUKLU N., ve BALAY M., (2005). Bilgisayar Kullanımı ve İnternet. TEKİNARSLAN E., (2008). Eğitimciler İçin Temel Teknoloji Yeterlilikleri Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26): KARAKÜÇÜK, S., (2008). Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Gazi Kitabevi, Ankara TERZİOĞLU E. A., ve YAZICI M., (2003). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Anlayış ve Alışkanlıkları. Er- 55

69 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:3 K:22 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) zincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, TURAN Z. ve GÖKTAŞ Y. (20). Çevrimiçi Cilt-Sayı: 5(2): -3 GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Sosyal Ağlar, Öğrenciler Neden Facebook ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM Kullanmıyor? YOLLARI 5th International Computer ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO Instructional DISPUTES OVER Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ- Turkey CUSTOM DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes 56

70 UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES GELENEKSEL TOPLUMSAL ÇOCUK CİNSİYET OYUNLARININ EŞİTSİZLİĞİNDE ORTAOKUL MEDYANIN ÖĞRENCİLERİNİN ROLÜ HOŞGÖRÜ EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY THE EFFECT OF TRADITIONAL CHILDREN S PLAYS ON THE TENDENCY TO TOLERANCE LEVELS OF SECONDARY SCHOOL Ali Murat KIRIK STUDENTS, Murat KORKMAZ Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Güven Mehibe AKANDERE Grup A.Ş. Finans Yönetmeni, Erkan YARIMKAYA 2, İrfan ASLAN 3 Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Konya/Türkiye 2 Keçiören Hacı Sabancı Ortaokulu Ankara/Türkiye Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında Abstract: Roles and responsibilities socially attributed 3 farklı kültürlerde kadınlara ve Salihli erkeklere Nergis toplumsal Adala Ortaokulu to women Manisa/Türkiye and men in different periods of history, olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal different geographies and different cultures are expressed as gender in short. Gender appears since the cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya Öz: geldiği Bu araştırma, andan geleneksel itibaren çocuk toplumsal oyunlarına cinsiyet katılan kendisini ve katılmayan göstermekte ortaokul öğrencilerinin ve insani hoşgörü ilişkiler eğilim de farklılaşmaktadır. düzeylerinde anlamlı whether women there are pushed is a significant into the difference background between both tendency socially to Abstract: individual This born research and was human performed affairs in order differ. to However, investigate bir farklılığın olup olmadığını incelemek amacıyla yürütülmüştür. tolerance levels of secondary school students who are participating and not participating in traditional children s plays or not. The Ancak günümüzde gerek toplumsal gerekse de siyasal and politically and they are forced to live under the Araştırma grubunu, Kırıkkale ilindeki geleneksel çocuk oyunları şenliğine açıdan katılan kadın (200 ikinci kız, 200 plana erkek) atılmakta 400 sporcu-öğrenci ve erkeklerin ve spor research shadow group of men. was constituted Gender of inequality totally 800 secondary is reflected school to yapmayan gölgesinde (200 yaşamaya kız, 200 erkek) mecbur 400 ortaokul bırakılmaktadır. öğrencisi olmak üzere Kadın-erkek eşitsizliği medyanın farklı alanlarına da ingly puts inequality on a solid basis. While women students different (400 fields females, of 400 media males) and who this participated condition in traditional increas- toplam 800 ortaokul öğrencisi (400 kız, 400 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Hoşgörü Eğilim Ölçeği (Çalışkan (200 females, 200 males) and 400 secondary school students not children s play festival Kirikkale including 400 sportsmen-student ve yansımakta Sağlam, 202) ve kullanılmıştır. bu durum Elde eşitsizliği edilen verilerin giderek analizinde somut doing and men exercises have (200 the females, same 200 rights males). and Tendency responsibilities to Tolerance in SPSS bir düzene 5.0 paket oturtmaktadır. programdan faydalanılmıştır. Teoride kadın Gruplar ve arası erkekler anlamlı Scale theory, (Caliskan it clearly and Saglam, understood 202) was from used the as a programs data collecting and farklılığın aynı hak belirlenmesinde ve yükümlülüklere Mann-Whitney sahipken, U ve Kruskal-Wallis uygulama H tool. contents For the presented analysis of in the media data, SPSS that 5.0 the software situation program is the test yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; was used. In the determination of significant difference between öğrencilerin noktasında hoşgörü durumun eğilim düzeylerinde bu şekilde geleneksel olmadığı çocuk medyada oyunları groups, right opposite Manny Whitney in practice. U and Kruskal In this Wallis study, test methods the role were of şenliğine yer alan katılanların programlardan lehine istatistiksel ve sunulan olarak içeriklerden anlamlı farklılıklar de benefited. media in According gender to inequality the findings, is it emphasized was observed that and significant conclusions difference have in terms been of ststistics made on was positioning indicated in tendency women to in some görülmüştür açıkça anlaşılmaktadır. (p<0,05). Geleneksel Bu çalışmada çocuk oyunlarına toplumsal katılan cinsiyet ve katılmayan öğrencilerin (n:800) kardeş sayısı, cinsiyet ve anne tolerance levels of students on behalf of those who participated eşitsizliğinde medyanın rolü irdelenmiş ve kadının media. Following the research, it has been indicated eğitim durumlarına göre hoşgörü eğilim düzeylerinde istatistiksel in traditional children s plays festival (p<0.05). When the number olarak medyadaki anlamlı farklılıklar konumlandırılışı görülmemiştir. üzerine Ancak geleneksel çıkarımlarda çocuk of that sisters/brothers women are as used well as a education sexual object of mothers in media and gender and oyunlarına bulunulmuştur. katılan ve Araştırma katılmayan öğrencilerin neticesinde (n:800) kadının baba eğitim medyada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin have been supported with examples. of they students fall (n:800) behind who men. are Moreover, participating findings and not participating obtained durumlarına göre hoşgörü eğilim düzeylerinde istatistiksel olarak in traditional children s plays were considered, there wasn t a anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak geleneksel çocuk significant difference between their tendency to tolerance levels oyunlarının gerisinde öğrencilerin yer aldığı hoşgörü ortaya eğilim çıkmıştır. düzeyleri Bununla üzerinde birlikte olumlu in terms of statistics. However, significant differences in terms of etkilere elde edilen sahip olduğu bulgular söylenebilir. örneklerle desteklenmiştir. statistics Key Words: were determined Gender, between Gender tendency Inequality, to tolerance Male Hegemony, students Media, (n: 800) Positive who are Discrimination participating and Ethics not participating In Media levels of Anahtar Kelimeler: Geleneksel Çocuk Oyunları, Öğrenci, Hoşgörü Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif in traditional children s plays when education of fathers were taken into consideration. Consequently, it can be indicated that traditional children s plays has positive effects on tendency to Ayrımcılık, Medyada Etik tolerance levels of students. Key Words: Traditional Children s Plays, Student, Tolerance Doi: /UHPPD () Sorumlu Yazar: Erkan YARIMKAYA, Keçiören Hacı Sabancı Ortaokulu Ankara / Türkiye com Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee 57

71 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I20-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:5 K:2 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) GİRİŞ gösterilmesi demektir. Yani hoşgörü katlanmak ve GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ tahammüldür (Evkuran ve ark., 200; Ateş, 997). Bireylerin içinde bulunduğu toplumdaki farklı görüş ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI ve yapıdaki bireylerin düşünce ve davranışlarını Hoşgörüsüz olma ise önyargı, ötekileştirme, bağnazlık, ayrımcılık, dışlama, baskı, yıkım, şiddet, ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER anlaması ve topluma uyum sağlayabilmesinde hiç şüphesiz hoşgörü kavramı çok önemli CUSTOM bir DUTIES ırkçılık, soykırım gibi insanlık dışı olarak tanılanabilecek, yere sahiptir. Çünkü toplumdaki bireylerin Selin KILINÇ birbirine karşı hoşgörü 2 Celal içinde Bayar bulunmaları Üniversitesi Sosyal toplumsal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, 2, Hatice YURTSEVER evrensel 3 değerlere aykırı durumları içermektedir DıĢ Ticaret Bölümü (Gültekin, 2007). kaynaşma, uyum ve bir arada olmanın önemli bir destekçisidir. Bünyesindeki sevgi, saygı, anlayış, kabul gibi özellikler ile demokrasi, uyum ve özgürlük gibi İnsanlar arası işbirliği imkânı sağlayan ve bağları pozitif durumların ortaya çıkmasına katkı sağlayan güçlendiren hoşgörü, insanlar arası çatışmaların hoşgörü, hem kişiler arası hem de toplumlar arası üstesinden gelinmesine destek olur ve toplum sağlıklı iletişimin oluşup devam etmesi açısından içinde güven duygusu oluşturur. Hoşgörülü insan, başkasının fikirlerine saygı duyar ve affedebilme gücüne sahiptir (Reardon, 2000). Toplumun, eşitlik, farklılıklara saygı, demokrasi, özgürlük ve barış içerisinde yaşaması için gerekli Hoşgörü, diğer insanların fikir, görüş ve davranışlarına karşı anlayışlı olabilmenin (Öcal, 2006); olan hoşgörü kavramı, nesillere çocukluk çağı kadar erken dönemlerde kazandırılmalıdır. Çünkü yanında farklı inanç, düşünce ve davranışlara, günümüzde hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmek kendi yaşam anlayışımıza uymasa dahi müdahale geçmişe nazaran daha önemli hale gelmiştir etmemeyi içermektedir (Çağbayır, 2007, Ashford, 2009). Hoşgörü farklılıkları dikkate almadan (Yeşilkayalı ve Demirtaş, 203: 3-9). Çocuklara hoşgörü kavramının öğretilmesi için etkili insanları değerlendirme, anlama ve kabul etme, saygı duyma ve açık tutumlu olma yeteneğidir yöntemler tespit edilmeli ve bu yöntemler erken (Kouchok, 2008). Başka bir ifadeyle hoşgörü, dönemlerde uygulanmaya başlanmalıdır. eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi çok to foreign önemlidir trade arrive (Kolaç, at the custom. 200). According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes insanın kendisine yapılan yanlışları görmezden gelmeye çalışması, insanlara anlayışla yaklaşması, gönül incitmemesi ve insanlara sevgi, saygı içerisinde yakınlık göstermesi gibi anlamlara gelir (Özdemir, 20: 8). Hoşgörülü olma, farklı görüş, inanç, değer ve yaşama biçimine sahip insanlara karşı tahammül Bu noktadan hareketle toplumsal ve evrensel değerlerin nesillere kazandırılmasında önemli ve etkili eğitim araçlarından bir tanesi olarak spor düşünülebilir. Çünkü spor vasıtası ile bireylerin ruhen ve bedenen sağlıklı, sosyal yönü gelişmiş birer kişilik kazanmaları sağlanırken diğer yönden sağduyulu, yapıcı, centilmen, ahlaklı ve hoşgörülü 58

72 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I20-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:5 K:2 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) bir insan olarak yetişmeleri de desteklenebilir olmak üzere toplamda 800 öğrenci katılmıştır. (Yetim, 2005: 37). GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Araştırmanın evrenini, Kırıkkale ilinde öğrenim ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM gören YOLLARI ortaokul öğrencileri, örneklem grubunu ise Sportif faaliyetler, hakkaniyet, sorumluluk, ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Kırıkkale TO DISPUTES ilindeki geleneksel OVER çocuk oyunlarına güvenilirlik, sosyal değerler, grupla etkileşim, CUSTOM DUTIES katılan (200 kız, 200 erkek) 400 sporcu-öğrenci ve kendini disipline etmek gibi pek çok kazanım spor yapmayan (200 kız, 200 erkek) 400 ortaokul yanında öğrencilere hoşgörüyü de öğretmektedir Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 öğrencisi olmak üzere toplam 800 öğrenci (400 (Akgün, 20: 49). 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, kız, 400 DıĢ Ticaret erkek) Bölümü oluşturmaktadır. Bir spor etkinliği olarak geleneksel çocuk oyunları, Araştırma grubunu oluşturan kız ve erkek öğrenciler (n:800) tesadüfî yöntemle tespit edilmiştir. çocukların karakterlerine uygun etkinlikler içerisinde paylaşmayı öğrenmesi ve spor alışkanlığı Her iki gruba da Hoşgörü Eğilim Ölçeği kazandırılmasını içermektedir (GÇOŞ Kılavuz uygulanmıştır (Çalışkan ve Sağlam, 202). Çalışma için Kırıkkale İl Milli Eğitim Kitabı, 203: 3). Müdürlüğü eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 Hoşgörü procedures and Eğilim practises Ölçeği of custom duties are Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Geleneksel çocuk oyunları, 8 ilde Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilmektedir. Milli kültürümüzün simgesi olan oyunlar (Tombik, kaleli yakan top, al satarım vb) aracılığı ile çocukların empati ve başkalarına saygı gibi değerleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır (GÇOŞ Kılavuz Kitabı, 203: 8). Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, geleneksel çocuk oyunları şenliğine katılımın, ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilim düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığının incelenmesidir. MATERYAL VE METOD Geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilim düzeylerini araştırmak amacıyla yürütülen çalışmaya, 400 kız 400 erkek (-2 yaş arası) ve öğrenci velilerinden gerekli izinler alınmıştır. Hoşgörü Eğilim Ölçeği, Çalışkan ve Sağlam (202) tarafından, ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla geliştirilmiş olup değer, kabul ve empati yi içeren 3 alt faktörden oluşan 8maddelik, beş dereceli Likert tipi bir ölçme aracıdır. Hoşgörü Eğilim Ölçeği nin güvenirliği Çalışkan ve Sağlam (202) tarafından yapılan analizde Cronbach Alfa katsayısı 0.89; araştırmacı yapılan analizde çıkmıştır. Bu sonuç ölçme aracının güvenirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeği oluşturan her bir faktörle ilgili araştırmacı tarafından yapılan Cronbach Alfa Analizi sonucunda, Değer faktörünün Cronbach Alfa katsayısı, 0.857; Kabul faktörünün Cronbach Alfa katsayısı 0.772; Empati faktörünün 59

73 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I20-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:5 K:2 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Cronbach Alfa katsayısı çıkmıştır. Bu dağılım gösterip göstermediği One-Sample sonuçlar, Çalışkan ve Sağlam GÜMRÜK (202) VERGĠSĠ tarafından UYUġMAZLIKLARININ Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiş ve geliştirilen Hoşgörü Eğilim Ölçeği nin ĠDARĠ AġAMADA yüksek ÇÖZÜM verilerin YOLLARI normal dağılım göstermediği tespit düzeyde güvenilir olduğunu ADMINISTRATIVE göstermektedir. SOLUTIONS edilmiştir. TO DISPUTES Veriler normal OVER dağılım göstermediği için gruplar arasındaki farklılığın tespiti için Verilerin Analizi CUSTOM DUTIES Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış kullanılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 ve 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi değerlerin bulunmasında SPSS 3 Celal 5.0 Bayar Üniversitesi istatistik Salihli MYO, 0.0 DıĢ olarak Ticaret alınmıştır. Bölümü paket program kullanılmıştır. Verilerin normal BULGULAR eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar Puanlarının üzerinden alınan Karşılaştırılması instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on Grup vergi türü olmadığından, dış ticarete N konu olan Sıraan indirect tariff Sıra on expenditures, custom Uduties p eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus Ort. are collected only Top once when commodities subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Geleneksel Çocuk Usul Oyunlarına Kanunu (VUK) nun Katılan ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 400Bu nedenle, 44,83 duties are excluded 76730,50 from this law. Therefore, sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 63469, Geleneksel Çocuk ile dış Oyunlarına ticarete konu Katılmayan Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to olan eşyanın Türkiye Gümrük Through this law, a systematization has been , ,50 0,000* Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. daha place. yüksek However, in bulunmuştur. the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Eğilim Puanlarının Karşılaştırılması Tablo : Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Hoşgörü Eğilim *(p<0,0) Tablo incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800) hoşgörü eğilim puanları arasında p<0.0 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Tabloda görüldüğü üzere geleneksel çocuk oyunlarına katılan öğrencilerin hoşgörü eğilim düzeyleri katılmayan öğrencilere göre anlamlı derecede Tablo 2: Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılan ve Katılmayan Kız Öğrencilerin Hoşgörü Cinsiyet Grup N Sıra Ort. Kız Kız Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılan Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılmayan Sıra Top , , , ,0 U p 8427,0 0,73 60

74 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I20-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:5 K:2 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo 2 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan kız GÜMRÜK öğrencilerin VERGĠSĠ (400) UYUġMAZLIKLARININ anlamlı bir farklılık saptanmamıştır hoşgörü eğilim puanları arasında istatistiksel olarak (p>0,05). ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Tablo 3: Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılan ve Katılmayan Erkek Öğrencilerin Hoşgörü ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Eğilim Puanlarının Karşılaştırılması CUSTOM DUTIES Cinsiyet Grup N Sıra Sıra U p Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER Ort. 3 Top. 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Geleneksel Çocuk 3 Celal Oyunlarına Bayar Üniversitesi Salihli 200 MYO, DıĢ 233, Ticaret Bölümü 4669,0 Erkek Katılan 348,0 Geleneksel Çocuk Oyunlarına eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 200from the 67,9 movement of 3358,0 commercial commodities Erkek miktarı Katılmayan veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those 0,000* sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 bulunmuştur. procedures and practises of custom duties are Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to tahakkuk Grup ve tahsil aşamaları Gümrük Cinsiyet ve Ticaret Nassessment, Sıra accrual and collecting Sıra are regulated U p Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Ort. Maliye and Economy Anabilim Ministry Top. Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Geleneksel Çocuk Gümrük türetilmiģtir. Oyunlarına vergisinden Katılan doğan uyuşmazlıkların Kız çözüm 200customs 208,9 duties has a 4637,5 different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes 8462,5 0,82 Geleneksel Çocuk yapıya Oyunlarına sahiptir. Gümrük Katılanvergisi uyuşmazlıkları Erkek 200have to 92,8 be resolved administratively 38562,5 in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, bir Disputes farklılık saptanmamıştır (p>0,05). *(p<0,0) Tablo 3 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan erkek öğrencilerin (400) hoşgörü eğilim puanları arasında p<0.0 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Geleneksel çocuk oyunlarına katılan erkek öğrencilerin hoşgörü eğilim düzeyleri katılmayan öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek Tablo 4: Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılan Öğrencilerin Hoşgörü Eğilim Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Bağlı Olarak Karşılaştırılması Tablo 4 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan kız ve erkek öğrencilerin (200 kız, 200 Erkek) hoşgörü eğilim puanları arasında anlamlı 6

75 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I20-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:5 K:2 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo 5: Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılmayan Öğrencilerin Hoşgörü Eğilim Puanlarının Cinsiyet GÜMRÜK Değişkenine VERGĠSĠ Bağlı UYUġMAZLIKLARININ Olarak Karşılaştırılması ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Grup Cinsiyet N Sıra Sıra ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO Ort. DISPUTES Top. OVER Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılmayan Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılmayan *(p<0,0) CUSTOM Kız DUTIES , ,0 Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Erkek 200 7,7 3434,0 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan saptanmıştır. instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Puanlarının kanun kapsamı Kardeş dışında tutulmuştur. Sayısı Değişkenine Bu nedenle, duties Bağlı are excluded Olarak from Karşılaştırılması this law. Therefore, Kardeş Sıra Sayısı Bölgesine girişinden N başlayıp, eşyaya Ort. uygulanacak created beginning Sd with commodities X 2 subject to p Yok oluşturulmuştur. 48 Diğer tüm vergilerde 402,29 olduğu gibi Turkey and continuing with operation sequence. -2 tahakkuk ve tahsil 373 aşamaları Gümrük 404,23 ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan by General 3 Directorate of Customs 0,507 as a part of 0, Gümrükler Bu çalıģma, Genel 32 Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, 399,35 Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. 5 ve üstü vergisinden 58 doğan uyuşmazlıkların 38,37çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Tablo 5 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılmayan kız ve erkek öğrencilerin (200 kız, 200 Erkek) hoşgörü eğilim puanları arasında U p 424,0 0,000* p<0.0 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu Tablo 6: Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Hoşgörü Eğilim Tablo 6 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800) hoşgörü eğilim puanlarının kardeş sayısı değişkenine bağlı olarak değerlendirilmesinde istatistikî anlamlı bir 62

76 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I20-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:5 K:2 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Tablo 7: Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin GÜMRÜK Hoşgörü VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ larına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800) Tablo 7 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyun- Eğilim Puanlarının Anne Eğitim ĠDARĠ Durumuna AġAMADA ÇÖZÜM hoşgörü YOLLARI eğilim puanlarının anne eğitim durumu Bağlı Olarak ADMINISTRATIVE Karşılaştırılması SOLUTIONS değişkenine TO DISPUTES bağlı OVER olarak değerlendirilmesinde istatistikî anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir Anne CUSTOM DUTIES Mezuniyet Sıra (p>0,05). Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Durumu N Ort. Sd X 2 p İlkokul ,08 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Ortaokul ,78 eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, 2,389 bu eşyanın from the movement of commercial commodities İlköğretim ,02 4 miktarı veya değeri üzerinden alınan, 0,665 ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of Lise dış 55 ticaret ve 409,75 ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and Üniversite dolaylı 46 bir vergi 430,63 türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Puanlarının Usul Kanunu (VUK) nun Baba ikinci Eğitim maddesine Durumuna göre bu the Bağlı second Olarak item of tax Karşılaştırılması procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Baba Mezuniyet Sıra Durumu ile dış ticarete konu N olan eşyanın Türkiye Ort. Gümrük Through Sd this law, a systematization X 2 has been p Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to İlkokul işlemlerin sırasına 42 göre bir 360,38 sistematik international trade entering customs territories of Ortaokul gümrük vergisinde 236de zorunlu aşamalar 39,88 olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as İlköğretim Bakanlığı na bağlı 33 ayrı bir kuruluş 338,30 niteliği olan by General 4 Directorate of Customs,807 as a part of 0,09* Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Lise Kanunu Programı hükümlerine Yüksek 260Lisans uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. 428,9 Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Üniversite süreci, diğer vergilerde 29 oluşan süreçten 49,09 farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen TARTIŞMA solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Tablo 8: Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Hoşgörü Eğilim *(p<0,05) Tablo 8 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800) hoşgörü eğilim puanlarının baba eğitim durumu değişkenine bağlı olarak değerlendirilmesinde istatistikî anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Geleneksel çocuk oyunları şenliğine katılan ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilim düzeylerini araştırmak amacıyla yapılan çalışmaya, 400 kız 400 erkek olmak üzere toplamda 800 öğrenci katılmıştır. Tablo incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800) hoşgörü eğilim puanları arasında p<0.0 düzeyinde 63

77 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I20-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:5 K:2 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Tabloda Hoşgörü toplumlarda özümsendiği vakit toplumlarda demokratik bir kültür oluşmasından görüldüğü üzere geleneksel GÜMRÜK çocuk oyunlarına VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ katılan öğrencilerin hoşgörü ĠDARĠ eğilim AġAMADA düzeyleri ÇÖZÜM söz edilebilir YOLLARI (Fukuyama, 20). Bu sebeple katılmayan öğrencilere ADMINISTRATIVE göre anlamlı derecede SOLUTIONS hoşgörü TO DISPUTES değerinin OVER nesillere aktarımı çok büyük daha yüksek bulunmuştur. öneme sahiptir. CUSTOM DUTIES Tablo 2 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan kız öğrencilerin (400) hoşgörü eğilim puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Buna karşın Tablo 3 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan erkek öğrencilerin (400) hoşgörü eğilim puanları arasında p<0.0 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Geleneksel çocuk oyunlarına katılan erkek öğrencilerin hoşgörü eğilim düzeyleri katılmayan öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi olduğu to foreign saptanmıştır. trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Akandere ve ark (2009), çalışmasında sporun öğrencilerin ahlaki gelişimleri üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir. Spor, kişilerde hoşgörü ve işbirliği gibi özelliklerin gelişimini destekler (Kuru, 2000; Yetim, 2000). Spor içerisinde bireyler, başkalarının haklarına saygıyı, başarı ve başarısızlığı kabullenmeyi, işbirliği ve hoşgörüyü öğrenirler (Şahan, 2007: 8). Tablo 4 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan kız ve erkek öğrencilerin (200 kız, 200 Erkek) hoşgörü eğilim puanları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Buna karşın Tablo 5 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılmayan kız ve erkek öğrencilerin (200 kız, 200 Erkek) hoşgörü eğilim puanları arasında p<0.0 düzeyinde anlamlı bir farklılık Çalışkan ve Sağlam (202), ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerini incelediği çalışmasında kızların erkeklere göre daha yüksek hoşgörü düzeyine sahip olduklarını tespit etmiştir. Gürbüz ve Gündüz (20), 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin değerler eğitimi alt boyutu olan hoşgörü düzeylerinin cinsiyete göre farklılaştığını bulmuştur. Benzer bir sonucu da Türk ve Nalçacı (20), 5. sınıf öğrencileri üzerine yaptıkları çalışmada kız ve erkek öğrencilerin hoşgörü değerini kazanma düzeyleri arasında bulmuştur. Söğüt (2006), spora katılımın engelli bireylerde sosyal gelişim üzerine etkisini incelemiş, sporun grup üyeliği, kendini değerli hissetme, işbirliği ve hoşgörü gibi değerler üzerinde olumlu etkileri olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca demokratik değerler, eğitim hakkı, dayanışma ve özgürlük ile ilgili yapılan araştırmalarda dayanışma ve özgürlük ile ilgili olarak bayan ve erkek öğretmenlerin görüşlerinin farklılaştığını tespit etmişlerdir (Sağlam, 2000; Genç ve Kalafat, 2008; Akın ve Özdemir, 2009). 64

78 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I20-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:5 K:2 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Büyükkaragöz ve arkadaşları (996) öğretmenlerin istatistiksel anlamlı bir farklık saptanmamıştır hoşgörü ve demokratik tutumlarını GÜMRÜK belirlemek VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ (p>0,05). amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda; ĠDARĠ AġAMADA bayan ÇÖZÜM YOLLARI Yazıcı (20), Genç ve Kalafat (2008), çalışmalarında bulgularımız doğrultusunda demokratik ve erkek ilkokul öğretmenlerinin ADMINISTRATIVE hoşgörü SOLUTIONS ve TO DISPUTES OVER demokrasi konusundaki sergiledikleri tutumlar CUSTOM DUTIES değerlerin anne eğitim düzeyine göre farklılaşmadığını tespit 3 arasında bayanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER etmiştir. 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Söğüt (2006), spora katılımın engelli bireylerde sosyal gelişim üzerine etkisini incelemiş, sporun eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından p>0,05). Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes grup üyeliği, kendini değerli hissetme, işbirliği ve hoşgörü gibi değerler üzerinde olumlu etkileri olduğunu tespit etmiştir. Tablo 6 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800) hoşgörü eğilim puanlarının kardeş sayısı değişkenine bağlı olarak yapılan istatistikî değerlendirilmesinde anlamlı bir farklık saptanmamıştır (p>0,05). Yazıcı (20), çalışmasında kardeş sayısı ve hoşgörünün de arasında bulunduğu demokratik değerler arasında anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Türk ve Nalçacı (20), çalışmasında araştırmamız bulguları dışında kardeş sayısı ile hoşgörü düzeyi arasında anlamlı bir farklılık tespit etmiştir. Yazıcı (20), çalışmasında kardeş sayısı ve Çalışkan ve Sağlam (202), çalışmasında bulgularımız dışında, anne eğitim durumu ile hoşgörü eğilim düzeyi arasında istatistikî yönden anlamlı bir farklılık tespit etmiştir. Yine aynı şekilde Türk ve Nalçacı (20), çalışmasında değerler eğitimi ölçeği alt boyutu olan hoşgörü ile anne eğitim durumu arasında anlamlı fark bulmuştur. Tablo 8 incelendiğinde geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800) hoşgörü eğilim puanlarının, baba eğitim durumu değişkenine bağlı olarak karşılaştırılmasında istatistiksel anlamlı bir farklık tesdpit edilmiştir Bu bulgular Türk ve Nalçacı nın (20), çalışması ile paralellik gösterirken, Çalışkan ve Sağlam ın (202), çalışması ile zıtlık göstermektedir. Araştırma sonucunda bulunan bulgular, daha önce hoşgörünün de arasında bulunduğu demokratik hoşgörü ile yapılan çalışmalar ile benzerlikler değerler arasında anlamlı bir farklılık bulamamıştır. göstermektedir. Bu bağlamda; bir spor faaliyeti olarak geleneksel çocuk oyunlarının çocukların Tablo 7 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800) hoşgörü eğilim düzeylerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. hoşgörü eğilim puanlarının, anne eğitim durumu değişkenine bağlı olarak karşılaştırılmasında 65

79 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I20-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:5 K:2 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) KAYNAKLAR Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ 2(2), AKANDERE, M., BAŞTUĞ, G., GÜLER, D., ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI (2009). Orta Öğretim Kurumlarında Spora EVKURAN, M., CENGİL, M., KORUKCU, ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Katılımın Çocuğun Ahlaki Gelişimine Etkisi, A., YAVUZ, S., AKYOL, A., ÜNLÜER, C., Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve CUSTOM Spor DUTIES (200). Birlikte Yaşama Kültürü ve Hoşgörü. Bilimleri Dergisi, 3(), Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER Ankara: Öncü 3 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü AKGÜN, A., (20). İlköğretim Kurumlarında Ders Dışı Egzersiz Faaliyetlerine Katılan Öğrencilerin Sosyalleşme Düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 49 eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Turkey Bilimler and continuing Dergisi, with operation 9, sequence. Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Bilimleri Enstitüsü, Ankara AKIN, U., ÖZDEMİR, M., (2009). Öğretmen Adaylarının De mokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelen mesi: Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), ASHFORD, N., (2009). Hoşgörü. Ankara: Liberte ATEŞ, T., (997). Hoşgörü ve Uzlaşma. Ankara: Ümit BÜYÜKKARAGÖZ, S., KESİCİ, Ş., (996). Öğretmenlerin Hoşgörü ve Demokratik Tutumları, Eğitim Yönetimi, 3, ÇAĞBAYIR, Y., (2007). Ötüken Türkçe Sözlük. İstanbul: Ötüken ÇALIŞKAN, H., SAĞLAM, H.İ., (202). Hoşgörü Eğilim Ölçeğinin Geliştirilmesi ve İlköğretim Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, FUKUYAMA, F., (20). Tarihin Sonu ve İnsan. (Çev. Zülfü Dicleli). İstanbul: Profil GÇOŞ KILAVUZ KİTABI., (203). Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, meb_iys_dosyalar/204_03/203438_02406_ klavuz.pdf, Erişim Tarihi: GENÇ, S.Z., KALAFAT, T., (2008). Öğretmen Adaylarının Demok ratik Tutumları ile Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araş tırma, Manas Üniversitesi Sosyal GÜLTEKİN, F., (2007). Tarih I Dersinde İşe Koşulabilecek Değer Öğretiminin Yeni Yaklaşımlarının Öğrencilerin Hoşgörü Değeri Anlayışlarının Gelişimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim GÜRBÜZ, G., GÜNDÜZ, S., (20). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Demokrasi Unsurları İle İlgili Görüşleri, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 3, 7-30 KOLAÇ, E., (200). Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Felsefesiyle Türkçe Derslerinde 66

80 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I20-2 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:5 K:2 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Değerler ve Hoşgörü Eğitimi, Türk Kültürü ŞAHAN, H., (2007). Üniversite Öğrencilerinin ve Hacı Bektaş Veli Araştırma GÜMRÜK Dergisi, VERGĠSĠ 55, UYUġMAZLIKLARININ Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM Rolü, YOLLARI Doktora Tezi, Konya Selçuk Üniversitesi ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Sosyal TO DISPUTES Bilimler OVER Enstitüsü, 8-25 KOUCHOK, K.H., (2008). Çocuklara Hoşgörüyü Öğretmek İçin Neler Yapmalı, Neler CUSTOM Yapmamalı: Mısır Örneğinden Bazı Yansımalar, Selin KILINÇ 2, Hatice Beşinci YURTSEVER Sınıf 3 Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler DUTIES TÜRK, N., NALÇACI, A., (20). İlköğretim (Çev. Cemil Oruç), 2 Celal Bayar Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler İlahiyat Ens. Mali Hukuk Programında Yüksek Verilen Lisans Öğrencisi Değerleri Edinme Düzeyleri, 3(2), 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Fakültesi Dergisi,3(2), YETİM, A., (2000). Sporun Sosyal Görünümü, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Der- eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular ve basis Bilim, like income 36 (59), tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik international Fakültesi trade Dergisi, entering customs 36, territories 2-25 of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs gisi, duties, 6-70 has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Disputes KURU, E., (2000). Sporda Psikoloji. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi ÖCAL, M., (2006). İlköğretim Okullarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Düşünce ÖZDEMİR, M., (20). Hoşgörülü Birey ve Hoşgörülü Toplum, Gençay Dergisi,, 8 REARDON, B., (2000). Hoşgörü: Barışa Açılan Kapı. (Çev. Tuba Asrak Hasdemir ve Nur Ziyal). Ankara: Tihak SÖĞÜT, M., (2006). Sporun Bedensel Engellilerin Sosyalleşmeleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 9 Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, SAĞLAM, H.İ., (2000). Sosyal Bilgiler Dersinin Demok ratik Tutum Geliştirmedeki Rolü, Milli Eğitim Dergisi, 46, 67-7 YAZICI, K., (20). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demok ratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim YEŞİLKAYALI, E., DEMİRTAŞ, V.Y., (203). Ebeveynlerin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları ile İlköğretim Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri Arasındaki İlişki, Buca Eğitim YETİM, A., (2005). Sosyoloji ve Spor. Yaylacık Matbaası. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 67

81 UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES SPORDA TOPLUMSAL ŞİDDET CİNSİYET VE SALDIRGANLIĞI EŞİTSİZLİĞİNDE ETKİLEYEN MEDYANIN UNSURLAR ROLÜ FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY Ali Serdar YÜCEL, Ahmet ATALAY 2, Ayça GÜRKAN 3 Ali Murat KIRIK, Murat KORKMAZ Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye 2 Marmara Ardahan Üniversitesi, Beden İletişim Eğitimi Fakültesi ve Spor Radyo Yüksekokulu, Televizyon ve Ardahan/ Sinema Türkiye Bölümü 3 Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği A.D. İzmir / Türkiye Öz: Özet: Spor Tarihin barış farklı kardeşlik dönemlerinde, ve sevginin farklı bir arada coğrafyalarında yaşandığı ve farklı toplumun kültürlerde her kesimini kadınlara bir ve araya erkeklere getiren toplumsal sosyal bir bağ olarak olarak yüklenen ifade rol edilebilir. ve sorumluluklar Ancak kazanma kısaca toplumsal ve kaybetme cinsiyet algısının şeklinde somutlaşması ifade edilmektedir. ve rekabetin Birey ekonomik dünyaya ölçüler geldiği ile andan değerlendirilmesi itibaren toplumsal ile birlikte cinsiyet sporun kendisini yapısı ve göstermekte algılanış biçimi ve insani değişime ilişkiler uğramıştır. de farklılaşmaktadır. Spora saha ve Ancak alanlarında günümüzde meydana gerek toplumsal gelen şiddet, gerekse saldırganlık de siyasal ve açıdan sapkın kadın davranışlarını ikinci plana temel atılmakta sebebi ve olarak erkeklerin da bu değişimi gölgesinde gösterebiliriz. yaşamaya mecbur Kendiliğinden bırakılmaktadır. oluşmayan Kadın-erkek sürecin eşitsizliği sebepleri arasında medyanın kitle farklı iletişim alanlarına araçları, da bu kulüp yansımakta yöneticileri, ve bu sporcular, durum eşitsizliği hakemler, giderek antrenörler, somut seyirciler bir düzene vb oturtmaktadır. sporun içinde Teoride yer alan kadın diğer ve unsurları erkekler sayabiliriz. aynı hak ve Bu yükümlülüklere bağlamda mevcut sahipken, literatürün uygulama taranması ile noktasında gerçekleştirilen durumun bu çalışmanın bu şekilde amacı olmadığı sporda medyada şiddet ve yer saldırganlığı alan programlardan inceleyerek ve bu sunulan davranışların içeriklerden sebeplerini de ortaya açıkça anlaşılmaktadır. koymaktır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet Anahtar eşitsizliğinde Kelimeler: medyanın Spor, rolü Şiddet, irdelenmiş Saldırganlık, ve kadının Sporcu, Hakem, medyadaki Seyirci konumlandırılışı üzerine çıkarımlarda bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının medyada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin gerisinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte elde edilen bulgular örneklerle desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif Ayrımcılık, Medyada Etik Abstract: Roles Sports and can responsibilities be expressed socially as a social attributed tie that to women brings the and whole men in community different periods together of in history, which peace, different brotherhood geographies and and love different are shared cultures all together. are expressed as the gender structure in short. of sports Gender and appears its perception since the However, have individual changed is born due and to the human embodiment affairs differ. of the However, winning and women losing are concepts pushed into and to the the background evaluation both of competition and with politically economic and they measures. are forced We can to live indicate under this the socially change shadow as of the men. main Gender reason inequality of violence, is reflected aggression to and different aberrant fields behaviours of media and occurring this condition in sports increasingly areas. puts inequality Among the on reasons a solid basis. of this While process women that fields and doesn t and men come have into the being same by rights itself, and we responsibilities can count mass in media theory, tools, it is clearly club managers, understood athletes, from the referees, programs trainers, and audiences contents presented etc. and other in media elements that the of situation sports. In is this the sense, right opposite the purpose in practice. of this study In this that is study, conducted the role with of the media review in gender of current inequality literature is emphasized is to analyse and violence some and conclusions aggression have in been sports made and on to positioning present the women reasons in of media. these Following behaviours. the research, it has been indicated Key that Words: women Sports, are used Violence, as a sexual Aggression, object in media Athletes, and Referees, they fall behind Spectators men. Moreover, findings obtained have been supported with examples. Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hegemony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media Doi: /UHPPD () Sorumlu Yazar: Ali Serdar YÜCEL, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetimi A.D. Elazığ / Türkiye Geliş Tarihi / Received:..205 Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type ofarticle (Literatür Araştırması Derleme / Literature Review) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee 68

82 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) GİRİŞ bir kavram olarak algılanır hale gelmesine neden GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ olmaktadır (Girginer vd., 2006). Her ne kadar başlangıçta sporun bir oyun ve işten ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI uzaklaşma aracı olarak ortaya çıktığı kabul edilse Toplumsal zenginliğin gösteri alanlarından biri ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER de bugün gerek ekonomik gerek siyasi gerek uluslar olan spor, saldırganlık, sapkın davranışlar ve CUSTOM DUTIES arası barış ve gerekse de hukuki yönden farklı şiddet olayları ile gündeme gelmeye başlamıştır. Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER bir nitelik kazanmıştır (Atalay, 202). Özellikle Dolayısı ile insanların 3 ilgileri azalmakta, spor 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi spor anlayışının sonuçları ve çıktılarının 3 Celal Bayar Üniversitesi daha da saha ve alanlarında fanatizm ve holiganizm boy Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü göstermeye başlamaktadır. Kitlesel bağlılığın somutlaşması ve ticari ve ekonomik kaygıların nadir alanlarından olan sporun dokusu ve özü da ön plana çıkması bu niteliği ifade edebilir. korunarak bu tarz olayların önüne geçilmesi önem Bu dönüşüm birçok olumlu gelişmeyi beraberinde eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi arz tariff etmektedir. that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm (Özdemir customs duties ve has Mercan, a different 2006). form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. Şiddet place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes getirmekle birlikte sporda şiddetin, saldırgan ve sapkın davranışların ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Kazanma ve kaybetme olgusu izleyicilerin gözünde yaşamsal ya da ölümcül bir anlam ihtiva etmeye başlamış ve bu noktada spor saha ve alanlarında şiddet ve saldırganlık eylemleri boy göstermeye başlamıştır. Girginer ve arkadaşları (2006) sporda şiddet ve saldırganlık konusunu şöyle ifade etmektedir: Spor kişileri stresten uzaklaştırarak keyifli anlar yaşamalarını, rahatlamalarını ve mutlu olmalarını sağlayan bir faaliyettir. Ancak günümüzde spor faaliyetlerine bakıldığında sporun anlamına, özünde var olan güzel duygulara yakışmayan, görüntüler ile karşılaşılmakta ve bu görüntülerin dozu ve etkileri de giderek artmaktadır. Spordaki kardeşlik, sevgi ve huzur kavramlarının yerini artık küfür, kavga ve saldırganlık almaya başlamıştır. Bu ise sporun asıl amacından uzaklaşmasına, kişilerin birbirlerine eziyet ettiği ve şiddetin körüklendiği Sporda şiddet, bireyin ya da kitlelerin sosyal koşullarından bağımsız düşünülmemelidir. Her toplumda sporda şiddete başvuran kişiler, şiddetin nedenleri ve şiddetin gerçekleştiği alanlar farklılıklar gösterebilir. Sporda şiddete yönelik davranışlar değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir; oyun kurallarının ihlal edilmesi, küfür, saldırganlık, fiziki güç kullanımı, sportmenlik dışı tutum ve davranışlar, doping, şike ve teşvik primi gibi. Şiddet kelime anlamı olarak insanın fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik her türlü maddi ve manevi olumsuzluğu dile getiren bir kavramdır. Kendisini çok farklı biçimlerde gösterebilen şiddet olgusu, günümüzde toplumsal ve bireysel boyutta sık sık karşımıza çıkmaktadır (Ayan, 2006). Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bireylerin ya da belli bir grubun maddi ve manevi bütünlüğünün hedef alınması olarak ifade edilebilecek 69

83 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) olan şiddet, günlük yaşamın ve iş hayatının her Sözel Şiddet: Aşağılayıcı sözler söylemek, suçlamak, küfür etmek, küçük düşürmek, hakaret anı ve evresinde karşımıza GÜMRÜK çıkarken, aslında VERGĠSĠ bu UYUġMAZLIKLARININ durumun toplumsal bir sorun olduğunu ĠDARĠ AġAMADA söylemek ÇÖZÜM etmek, YOLLARI tehdit etmek, yüksek sesle bağırmak, sürekli TO eleştirmek, DISPUTES kararlara OVER katılımı engellemek de yanlış olmayacaktır. ADMINISTRATIVE SOLUTIONS vs. CUSTOM DUTIES Literatürde şiddete yönelik yapılmış farklı tanımlamalarda mevcuttur. Bu tanımlamalardan Fiziksel Şiddet: Tokat atmak, vurmak, itmek, Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER kemiklerini kırmak, 3 tükürmek, yumruklamak, 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi biri şiddeti; insanoğlunun doğasında 3 Celal Bayar Üniversitesi bulunan Salihli MYO, duvara DıĢ Ticaret vurmak, Bölümü saç çekmek, tekmelemek, bıçak içgüdüsel duyguların, içinde yaşanılan koşulların çekmek, yaralamak, silahla yaralamak, öldürmek, vs da etkisi ile dışa vurumu olarak ifade ederken Ekonomik Şiddet: Evin masraflarını karşılamamak, aile bireylerinin çalışmasına izin vermemek, (Talimciler, 2003). Ailede Şiddet Komisyonu Raporu (203) nda ise şiddet; kişiye fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar çalışan bireyin parasını elinden almak, mal/ eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan mülkünü an indirect tariff kontrol expenditures, etmek, custom vs. duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes vermesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini içeren toplumsal, kamusal ve özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikoloji, sözlü ve ekonomik her türlü tutum ve davranış olarak tanımlanmaktadır (Ailede Şiddet Komisyonu Raporu, 203). Şiddet, temel özellikleri ne olursa olsun, zamana ve topluma göre değişen toplumsal bir olgudur. Bir şiddet olayı farklı toplumlarda farklı anlamlandırılabileceği gibi, aynı toplumda farklı zamanlarda farklı algılanabilir. Toplumlar değiştiği gibi toplumsal normların da değişmesi doğaldır (TBMM, Meclis araştırma raporu, 203). Şiddet Türleri Ailede şiddet komisyonu raporu (203) e göre şiddet türleri şu şekilde belirtilmektedir. Psikolojik Şiddet: Keyfi surette eşle doğrudan iletişimi kesmek, onunla konuşmamak, surat asmak, aile bireylerinin kendisini ifade etmesini, görüş ve düşüncelerini açıklamasını engellemek, ailesiyle ve arkadaşlarıyla görüşmesini engellemek, aile bireylerinin birbirlerini değersiz görmesi. Sosyal Şiddet: Aile bireylerini başkaları önünde sürekli küçük düşürmek, başkaları önünde zaaflarıyla alay etmek, başkalarının önünde kıskançlık gösterilerinde bulunmak suretiyle bireylerin davranışlarını kontrol etmek, ailesi, arkadaşları, komşuları ile görüşmesini ve evden dışarı çıkmasını engellemek. Cinsel Şiddet: Başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlama, eşlerin rızası olmadan çocuk doğurmaya veya doğurmamaya, kürtaja, yakın akrabalarla cinsel ilişkiye (taciz veya tecavüz), zorlama, evlenmeye 70

84 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) zorlama, telefon, mektup veya sözle cinsel içerikli durum olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Zira rahatsızlık verici davranışlar GÜMRÜK vs. VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ bireylerin öğrenme süreçlerini oluşturan evrelerin ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM başında YOLLARI bulunduğu ortam, gördüğü eylem ve Saldırganlık ADMINISTRATIVE SOLUTIONS duyduğu TO DISPUTES söylem gelmektedir. OVER Bu süreçte öğrenme eylemi ve model alınan roller saldırganlığın Saldırganlık; başka kişilere ya da nesnelere CUSTOM DUTIES yönelmiş olan zararlı, yok edici (Köknel, Ö., öğrenilmesinde belirleyici olabilmektedir. Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 986), ya da karşısındakine üstün gelmek, onu 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Gösterilen Hukuk Programı saldırganlık Yüksek Lisans çoğunlukla Öğrencisi çirkin tezahürat yönetmek; bir işi bozmak, boşa 3 Celal çıkarmak Bayar Üniversitesi için Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü şeklinde olmakla birlikte, fiziksel saldırganlık düşmanca, incitici, hırpalayıcı, acı/ağrı verici Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari gösterimine Abstract: Custom de duty sık is a olarak kind of tariff rastlanmaktadır. arising Sözlü amaçlar taşıyan eşyanın bir davranış yer değiştirmesi biçimidir. nedeniyle, Saldırgan bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, ya subject da fiziksel to customs saldırganlığın which is based on hangisinin those daha tehlikeli tariff that olabileceği is a foreign trade tartışılabilir. and economic policy Şüphesiz sözle bir davranışlar amaca sosyal yönelik ve mali fonksiyonlarının davranışlardır yanında ve önemli bir bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi kişiye, gruba ya türüdür. da topluma Aynı zamanda yönelik harcamalar olabilir. üzerinden Bu alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve kişiye fiscal functions. verilebilecek Since they zarar are not sınırlı collected olmakla on birlikte, tür davranışlarla kurumlar karşılaşan vergisi kişilerde gibi belirli aralıklarla ya kaçınma alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan belirlenen an indirect tariff kışkırtıcı on expenditures, fonksiyonu custom duties nedeniyle, sözlü davranışı, ya da eşyanın benzer gümrüğe davranışlarla geldiği anda karşı bir defaya koyma mahsus are collected only once when commodities subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi saldırganlık to foreign trade arrive da at oldukça the custom. tehlikeli According to sonuçlara yol davranışı görülür Usul (Tiryaki, Kanunu (VUK) nun 2000). ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, açabilecek duties are excluded bir yapıdadır from this law. (Şahin, Therefore, 2003). Sporda saldırganlık bir organizasyona zarar vermek Saldırganlıkta başkasını incitme niyetinin olması üzere yapılan davranış türü olarak tanımlanabilir. Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak bu created davranışın beginning temel with commodities belirleyicisidir subject to (Göksu, 2007). Sporda saldırgan işlemlerin davranışlar sırasına kişiden göre ziyade bir sistematik müsabakanın sonucuna gümrük etki vergisinde etmek de zorunlu amacıyla aşamalar yapılır. olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as international trade entering customs territories of oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Bostan Turkey and ve continuing Kılcıgil with (2008) operation sequence. saldırganlığı yıkıcı tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret saldırganlık, assessment, accrual atılganlık and collecting ve are edilgen regulated saldırganlık Yani sporda skorun Bakanlığı na lehine bağlı dönmeyeceğini ayrı bir kuruluş niteliği anlayan kişiler saldırgan Kanunu Programı davranışlarla hükümlerine Yüksek Lisans uygun Öğrencisi olarak sonucu yürütülmektedir. Selin lehine KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over olan by General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler olmak Enstitüsü Customs üzere Maliye and Economy Anabilim üç başlıkta Ministry Dalı Mali incelenmektedir. according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the çevirmeye çalışırlar. süreci, Bu diğer da vergilerde spor müsabakalarında oluşan süreçten farklı bir Yıkıcı process Saldırganlık of other taxes. Customs duty disputes rakibe kaba kuvvet öncelikle kullanarak idari aşamada karşılaşmanın çözümlenmek zorundadır. sonucunu kendi lehine uyuşmazlıklarda çevirme yargı anlamında yoluna başvurulabilmektedir. sporda place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen İnsanlar solved administratively, beklentilerini legal action gerçekleştiremediği can be taken. zamanlarda Key words: hayal Custom, kırıklığı, Custom Duties, üzgünlük, Custom korku gibi şiddeti doğurur Anahtar (Yeter, Kelimeler: 2006). Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes karmaşık duygular içerisine girebilirler. Bu Saldırganlık konusunda ailede ve toplumda saldırganlıkla ilgili değer yargılarının, saldırganlığa karşı etmeyeceği saldırgan bir tutum sergileyebilir. duygu yoğunluğu içindeki kişi, toplumun kabul gösterilen tutumların önemi de unutulmamalıdır. Yıkıcı saldırganlıkta, kişi kendine zarar verdiğine Küçük yaşlardan başlayarak saldırganlığı öğrenen inandığı kaynağa doğru hareketle, zarar verme çocuklar, bu tür davranışları genellikle yaşam amacını taşır. boyu sürdürürler (Erşan vd., 2009). Dolayısı ile saldırganlığın kendiliğinden ortaya çıkan bir 7

85 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Atılganlık getiriler sporun özünde bir değişim başlatmıştır. GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Sporda yüksek ve daha iyi performansın ticari Atılganlık, saldırgan olma anlamına gelmez. İnsanın kendini kolayca ifade edebiliyor olması da ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM ölçü değerleri YOLLARI ile belirlenmesinin sporun içinde ADMINISTRATIVE SOLUTIONS şiddetin TO DISPUTES ve saldırganlığın OVER ortaya çıkmasına neden bir tür atılganlık olabilir. Atılganlık, başkalarının olduğu söylenebilir. Yüksek düzeyde mücadele haklarını ihlal etmeden, kişinin kendi haklarını CUSTOM DUTIES ve rekabet de sporcu psikolojisini zorlamaya kabul edilebilir biçimde savunmasıdır. Selin Atılganlık, dolaysız yollardan 2 Celal Bayar faydalanılarak Üniversitesi Sosyal kurulan Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, tüketicileri DıĢ Ticaret arasında Bölümü şiddetin, saldırganlığın ve KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 başlamış, sporun gerek üreticileri gerekse de dürüstçe, etkileyici ve açık bir iletişim çeşididir. çirkin tezahüratın ortaya çıkmasına zemin ha- Ancak çeşitli gereksinimlerinizi ve haklarınızı bu yolla savunurken, bu hakların sizin hakkınız olduğuna inanmanız gerekmektedir. Spor, her ne kadar, daha hızlıya, daha güçlüye, Edilgen Saldırganlık daha yükseğe ulaşmak için yapılan bir mücadele ise de, aynı zamanda evrensel ilke ve kurallarla Edilgen saldırganlıkta amaç, karşısındaki kişinin gerçekleşen bir oyun, yarış ve eğlencedir. İdeal öfkesini ve kızgınlığını kazanmadan, saldırganlık anlamda spor, yarışma ve rakip olmanın yanı duygusunun tatmin edilmesidir. Burada, karşısındakini sıra sevgi, barış ve kardeşliktir. Ancak sporu soyut olarak değil ama somut olarak yapanların ya da seyirci ve taraftarların, bireysel incitme veya yaralama arzusu baskındır. ya da sosyal nedenlerle bu amaçları görmezlikten Sporda Şiddet ve Saldırganlık gelmeleri, saptırmaları, kötüye kullanmaları, sporun saldırgan davranışların ve şiddet eylemlerinin yer Spor günümüzde dünyanın her yerinde izleyicisi aldığı bir alana dönüşmesine neden olmuştur olan ve hızla gelişen bir endüstri haline gelmiştir. Finansal açıdan bakıldığında milyonlarca dolarları kapsayan bir sektör halini almıştır. Bu sektörün üretimi ve tüketimi dünya üzerinde pek çok Dünyada meydana gelen hızlı değişmelerin eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın zırlamıştır. from the movement Özsoy of commercial (203) a commodities göre; miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir (Özsoy, process of 203). other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen Kuru solved administratively, ve Var (2009) legal action ise; can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes insanı yakından ilgilendirmektedir. Bu yüzden spor müsabakalarına bakış açısı da günden güne değişmekte, her gün daha yüksek performans ve daha iyi sonuçlar almayı gerektirir (Özen vd., 203). Endüstriyelleşme ile birlikte sportif yapı evrim sürecine girmiş, ticari ve ekonomik kaygı ve (nüfus artışı, teknolojik gelişme, enformasyon, bölgeselleşme, küreselleşme, v.b. gibi) oluşumlardan dolayı insanlar, maddi yönden tatmin seviyesine ulaşmalarına rağmen, manevi yönden büyük bir tatminsizlik içindedirler. Bu tatminsizlik problemiyle tribünleri dolduran kişiler, seyirci ve taraftar denen kitleyi meydana getirmektedir. Bu 72

86 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) doyumsuzluğun beraberinde getirdiği problemleri dönüşmüş, dostlukların yerini düşmanca tavırlar geçiştirmek için bu kitle çeşitli GÜMRÜK deşarj VERGĠSĠ yöntemle-uyuġmazliklarinirini (küfür, kötü tezahürat, saldırgan ĠDARĠ AġAMADA davranma ÇÖZÜM olmaktan YOLLARI çok sonuç olup sosyal ve psikolojik almıştır. Zira sporda şiddet, bilindiği gibi bir sebep ve şiddete başvurma ADMINISTRATIVE gibi) kullanmaktadırlar SOLUTIONS bir sorundur. TO DISPUTES Bu nedenle, OVER şiddetin ortaya çıktığı (Kuru ve Var, 2009) diyerek spordaki şiddet ve beslendiği sosyal ve psikolojik zeminin çok iyi CUSTOM DUTIES saldırganlığı ifade etmişlerdir. analiz edilmesi gerekmektedir (Biçici, 203). Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Spor olgusunun yapısında ve seyirci ortamında şiddet unsurları belirgin bir biçimde görülebilir. Spordaki söz konusu eğilimler, belirli koşulların oluşması ile açığa çıkmakta, eyleme dönüşmektedir (Kuru, 2000). Saldırganlık, küfür etmek gibi sözel saldırganlığın yanı sıra; yakın temas gerektiren bireysel mücadele sporlarında ortaya çıkan; çelme takma, tekme, yumruk atma, spor aletleriyle vurma gibi bedeni saldırganlıktan da söz edildiği gibi, intihara kadar varan kişinin kendine yönelik saldırganlığı ve saldırının sporcu dışında; hedef rakip oyuncu, antrenör, hakem ve ya takım arkadaşlarından birisi veya bir kaçına, seyirciye yöneldiği, dışa yönelik saldırganlık şeklinde de ifade edilmektedir (İkizler, 994). 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik değildir international (Acet, trade entering 2005). customs territories of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes (İkizler, 993). Biliç (203) sporda şiddet ve saldırganlık konusunu şöyle ifade etmektedir. Sporun amaçlarındaki farklılaşma, sonuca yönelik farklı araçları da ortaya çıkarmıştır. Yani başarıya giden yolda her şey mubah olarak görülmüştür. Bunun sonucunda spor sahalardan çok, saha dışına itilmiş, asıl amacından sapmıştır. Oyuncusundan, yöneticisinden, taraftarına kadar her kesimin, farklı hesaplar yaptığı bir organizasyon şekline gelmiş bunun sonucunda da; rekabetler kavgaya Spor açısından, saldırganlık konusunda dikkate alınması gereken iki önemli husus vardır: bunlar; saldırının hangi amaçla ve kasıtla yapıldığı ve saldırının yöneldiği hedeftir. Fakat rakibe zarar veren her davranışı da saldırganlık olarak nitelendirmememiz gereklidir. Spor karşılaşmalarındaki saldırganlığın sınırlarını, ilgili spor dalının kurallarıyla yapılan hareketin taşıdığı niyet ve kasıt belirler. Örneğin güreş ve boksta yapılan bir mücadeleyi aynı şekilde, futbolda, voleybol ve basketbolda uygulamak mümkün Bir spor faaliyeti sırasındaki saldırganlığı şöyle tanımlayabiliriz; bir sporcunun, ilgili spor dalına ait kuralların dışına taşarak, karşısındakine zarar vermek niyet ve kastı ile bir davranışta bulunma eğilimi göstermesidir. Sporda saldırganlık davranışları; söz, beden ve işaretlerle yapılır Sporda Şiddet ve Saldırganlığın Nedenleri Sporda şiddete neden olan unsurlar arasında; rekabet hırsı, itiraz etme ve karşı koyna sonucu oluşan saldırganlık, kendi evinde ya da rakip sahada oynanan maçlar ve bu maçlara gelen fanatik seyircilerin neden olduğu saldırganlık, 73

87 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) Herhangi bir fiziksel temas ya da sakatlanma sonucu fiziksel olarak acı çekiyorlarsa Sporcu kapasitesinin altında oynuyorsa daha saldırgan olmaktadır. ( Belge No: Belge No: 2880) fiziksel temas, oyuncuların sosyo-kültürel durumu, Bununla beraber yarışmaya ilişkin bazı koşullar da saldırganlık davranışına etki etmektedir. hakemlerin vermiş olduğu kararlar GÜMRÜK doğrultusunda VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ ortaya çıkan tepkiler ve amigolar ĠDARĠ şeklinde AġAMADA özetlenebilir (Bull, 99). ADMINISTRATIVE SOLUTIONS da deplasman), TO DISPUTES yarışma OVER sonucu, takımın genel ÇÖZÜM Örneğin; YOLLARI ısı, skor, oynanan saha (ev sahibi ya puan durumu ve karşılaşmanın evreleri bunlardan Sporda saldırgan davranışlar ve şiddeti CUSTOM sadece DUTIES bazılarıdır (Tiryaki, 2000). Tüm bu etkenlerin taraftarlar değil, sporun içinde bulunan Selin sporcu, KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 dışında şiddet ve saldırganlık konusunda etkili yönetici, hakem, 2 Celal amigo, Bayar medya Üniversitesi vb. Sosyal faktörler Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, olan DıĢ diğer Ticaret unsurlar Bölümü ise şöyle sıralanabilir. de teşvik etmektedir. Örneğin, maçlardan önce kulüp başkanı ya Özet: da Gümrük sözcülerinin, vergisi, gümrüğe karşı tabi kulübe olan ticari Kitle Abstract: İletişim Custom duty Araçları is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities ve taraftarlarına miktarı yönelik veya sözlü değeri saldırı üzerinden ve alınan, kışkırtıcı ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir İletişimin commodities quantity bazı and teknikler value. It is are ile a kind belli of bir teknoloji davranışları, maç dış sırasında ticaret ve ekonomi taraftarların politikası aracı gösteri olan bir ve vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan uygulanarak instrument in addition çoğaltılıp, to its economic, güçlendirilerek social and çok sayıda tezahüratları, oyuncuların dolaylı bir vergi sert türü olan davranışları, gümrük vergisi, amigoların kışkırtmaları, vergi türü hakemlerin olmadığından, hatalı dış ticarete kararları, konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir kişiyi regular etkileyecek basis like income biçime tax and corporate getirilmesine tax, as kitle iletişimi, are collected bu iş only için once kullanılan when commodities araçlara subject da kitle iletişim eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus tartışmalı durumlar, olmak spor üzere yazar alınmaktadır. ve yorumcularının Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu araçları the second ve item medya of tax procedural denmektedir law, custom (Yetim, 2000). reyting uğruna federasyonu, kanun kapsamı dışında hakemleri, tutulmuştur. kulüpleri Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, suçlayan yayınları, sporda saldırgan davranışlara Kitle iletişim araçları, bu fonksiyonlarının iyi ve şiddet eylemlerine açık davetiye çıkarmaktadır yönde kullandıkları zaman insanlığa çok faydalı international olacağı, trade olumsuz entering customs kullanıldıkları territories of zaman da Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to (Köknel, 996). işlemlerin sırasına göre bir sistematik gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, toplumu Like all other kötü taxes, yönde compalsive etkileyeceği levels such as bir gerçektir Spor ortamında sergilenen tahakkuk ve tahsil saldırgan aşamaları davranışların Gümrük ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan (Çolakoğlu, by General Directorate 2000). of Customs as a part of çeşitli nedenleri Gümrükler bulunmaktadır. Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Örneğin; Üniversitesi tarafından, Tiryaki Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over (2000), spor ortamında Gümrük türetilmiģtir. vergisinden sporcuların doğan uyuşmazlıkların sergilediği çözüm Kitle customs iletişim duties has araçlarının; a different form spor from the dalları ile ilgili süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes saldırgan davranışların yapıya sahiptir. nedenlerini Gümrük 5 vergisi başlık uyuşmazlıkları altında teorik, have to be teknik resolved ve administratively pratik bilgiler in the first kazandırıcı, spor öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being toplayarak şu şekilde Ancak ifade idari etmektedir. aşamada çözümlenemeyen seyircilerini solved administratively, eğitici legal ve action yönlendirici, can be taken. spor alanlarında zaman Key words: zaman Custom, görülen Custom Duties, terör Custom olaylarını önleyici Sporcu veya Anahtar takımı Kelimeler: kaybediyorsa Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes rolü olabilir (Erkal, 992). Ayrıca spor olayları Hakem veya hakemlerin kötü bir müsabaka ve organizasyonlarının topluma aktarılması ve yönettikleriyle ilgili bir algıları varsa anlatılmasında kitle iletişim araçlarına büyük Şaşırmışlarsa ihtiyaç duyulmaktadır (Yıldırım, 2003). Bireysel ve toplumsal bilgilendirmenin yoğun ve yaygın bir şekilde gerçekleştiği günümüzde kitle iletişim araçları ve sosyal medya ortamlarının 74

88 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) Kitle haberleşme araçlarının, spor da şiddet olaylarını giderme, seyirciyi eğitme ve yönlendirme rolü olması gerekirken; sadece kar amaçlı hareket etmekte ve spor da kamusal yayıncılığı göz ardı ederek bir dizi etik problemlere neden olmaktadırlar (Erkal, 992). ( Belge No: Belge No: 2880) önemi giderek artmaktadır. Dolayısı ile toplumları etkileme ve hatta maniple GÜMRÜK etme konusunda VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ farklılaşmakta ve şiddet ve saldırganlık algısı Görsel ve yazılı medyada spor da kullanılan dil o kadar büyük bir güçten söz ĠDARĠ edebiliriz AġAMADA ki kitle ÇÖZÜM oluşturan YOLLARI ifadeler kullanılmaktadır. hareketlerinin başlatılması ADMINISTRATIVE noktasında da medyanın SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Bu şekilde spor müsabakalarının televizyonlar da gücü yadsınamaz. CUSTOM DUTIES bir savaş havasında verilmesi, şiddet görüntülerini Tiraj kaygısı ile futbol yazarları köşelerinde Selin KILINÇ 2, Hatice izleyen YURTSEVER herkesimi 3 etkilerken özellikle çocuklar için ve futbol manşetlerinde 2 Celal Bayar bütünüyle Üniversitesi Sosyal fanatizm Bilimler Ens. Mali iki Hukuk kat Programı daha tehlikeli Yüksek Lisans olmaktadır Öğrencisi (Rigel, 995). 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü psikolojisi içerisinde bulunan insanların tuttuğu Spor basınının dilinin incelendiği bir araştırmada takım aleyhinde, Özet: rakip Gümrük takımı vergisi, destekler gümrüğe tabi nitelikte, olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın (Talimciler, from the movement 2006) of commercial Türkiye commodities liglerinin dört şampiyon hakemler, futbolcular, miktarı veya teknik değeri direktörler üzerinden alınan, ve kulüp ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir takımının commodities quantity birbirleri and value. ile oynadıkları It is are a kind of müsabakalarda yöneticileri aleyhinde, dış ticaret bu ve ekonomi insanların politikası ruh aracı hallerini olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan ve instrument yurtdışı in addition müsabakalarında to its economic, social daha and çok militarist olumsuz etkileyebilecek dolaylı bir vergi yazılar türü olan yazdıkları gümrük vergisi, takdirde yine bu insanlar vergi türü olumsuz olmadığından, etkilenmekteler dış ticarete konu ve olan an indirect tariff on expenditures, custom duties gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir bir regular dil basis ve söylem like income kullanıldığı tax and corporate belirlenmiştir. tax, as Araştırmaya are collected göre, only once Ölüm when commodities Kalım Maçı, subject Bu Derbiye eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus fanatizme yönlenmektedirler olmak üzere alınmaktadır. (Çolakoğlu, Gümrük vergileri, 2000). Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu Yürek the second Dayanmaz, item of tax procedural Yüksek law, custom Gerilim-Kapışmakanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Türkiye de futbolda şiddet ve holiganizmin nedenleriyle ilgili polisin bakış açısını ortaya koymak Yüzbaşı, F6, Hizaya Sokmak, Keskin Parçalamak-Düello, Rus Ruleti, Kıdemli amacıyla yapılan Bölgesine araştırmada girişinden başlayıp, (Arıkan, eşyaya 2007), uygulanacak Nişancı, created beginning Kapışma, with commodities Nakavt, subject OHAL, to İmha medya % 34.9 ile oluşturulmuştur. sahalarda Diğer yaşanan tüm vergilerde şiddetin olduğu en gibi Planı Turkey and gibi continuing kelimeler with operation sıkça kullanılmaktadır sequence. (Talimciler, assessment, 2006). accrual and Türk collecting sporunda are regulated şike, şiddet, haksız büyük sorumlusu tahakkuk olarak ve tahsil görülmüştür. aşamaları Gümrük ve Ticaret Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler rekabet Enstitüsü Customs Maliye and ve Economy teşvik Anabilim Ministry primi Dalı Mali according iddialarını Hukuk to araştırmak Futbol taraftarları Kanunu Programı üzerinde hükümlerine Yüksek yapılan Lisans uygun Öğrencisi bir olarak araştırmada yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm üzere customs kurulan duties has TBMM a different araştırma form from the komisyonu nun (Kuru ve Var, 2009), süreci, diğer seyirci vergilerde saldırganlığı oluşan süreçten üzerinde medyanın (%7.9), öncelikle idari rakip aşamada seyirci çözümlenmek (%33.9) zorundadır. ve place. However, in the case of disputes not being farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları raporunda, have to be resolved Türk administratively futbolunda in the yaşanan first şiddet ve Ancak idari aşamada çözümlenemeyen saldırganlık solved administratively, olaylarından legal action can dolayı be taken. spor medyası hakemin (%23.) uyuşmazlıklarda ardından yargı en fazla yoluna başvurulabilmektedir. etkili üçüncü suçlanmıştır. Key words: Custom, Spor Custom medyasının Duties, Custom maçlardan önce unsur olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes savaşmak, zafer kazanmak, parçalamak gibi ilgi çekecek başlıklar kullandığı, bunun da taraftarlar üzerinde etki ettiği vurgulanmıştır (Toprak, 2005 den aktaran: Şahin ve diğ., 204). Medya stad şiddetinin ve fanatizmin başlıca tetikleyicilerinden birisidir. Hatta medyanın bazı kesimlerini ve TV de program yapan bazı kişilerle 75

89 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) yazılı basında bazı köşe yazarlarını azmettirici saatlerce yorumlar yapılmakta ve genellikle dört olarak dahi veya en azından GÜMRÜK teşvik edici VERGĠSĠ olarak UYUġMAZLIKLARININ büyük kulübün temsil edildiği bu programlarda nitelemek mümkündür. Diğer taraftan ĠDARĠ bilinmektedir ki basının temel ilkesi ADMINISTRATIVE haberleri doğru, yansız SOLUTIONS etmektedir TO DISPUTES (http://www.sporhukuku.org). OVER Ayrıca AġAMADA ÇÖZÜM reyting YOLLARI uğruna basit kavgalar çıkartıldığını ifade ve zamanında topluma duyurmaktır. Ancak CUSTOM asla DUTIES görsel ve yazılı basının hafta boyunca yaptığı haber yaratmak değildir, olmamalıdır. Oysa bazı yayınlarda kendi takımının mutlaka kazanacağına Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 önde gelen program yapımcılarının yapay kavga haberleri oluşturduğu ve bunu 3 Celal Bayar inanan ve mağlubiyeti aklından bile geçirmeyen 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi halka Üniversitesi büyük Salihli MYO, şartlı DıĢ taraftar, Ticaret beklenilmeyen Bölümü mağlubiyet sonrasında bir habercilik başarısı olarak sunduğu, bunlara etrafını yıkma, kırma ve zarar verme eylemine eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın girmektedir from the movement (Kuru, of commercial 2000). commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, olaylarını duties are excluded başlatabilmektedirler. from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan (Pulur by General vd., Directorate 2004). of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları have to be Basın resolved administratively in the 6.5first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, Kulüp Yöneticileri legal action can be.8 taken. Key words: Hakemler Custom, Custom Duties,.8 Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Karşı Takım Sey. 4.4 dayanarak bazı kişi, çevre veya o esnada oynanan - oynanacak maçın ev sahibi halkına karşı, ekrandan bir takım tehditler savurarak, toplumu kışkırttığı; bunu da gerek ülke içi ve bilhassa ülke dışı maçlar dolayısı ile yaptığı saptanmıştır. Dikkat çekici husus da bu davranışların belli bir TV kanalının tutumu olmaktan ziyade program yapıcının davranışı olduğu ve onunla birlikte kanaldan kanala aktarıldığıdır (Spor Hukuku Enstitüsü Derneği, 20). Kıraç, taraftarların şiddet ve holiganca davranış eğilimi içinde bulunma nedenleri arasında, medyanın kulüpler arası rekabeti körüklemesi, kulüp yöneticileri ve futbolcuların demeçlerini hakemler, futbol federasyonu ya da rakip kulüp aleyhine tahrik kar bir havaya sokarak, şiddeti kışkırtıcı ve saldırganlığı tahrik edici yayınlarda bulunması olarak vurgulamaktadır. Ayrıca futbol medyasında tiraj ve reyting uğruna yer yer milliyetçiliği kışkırtan, rakip takım futbolcu ve yöneticilerini rencide eden yayınlar yapıldığını, maç görüntülerinin yayınlanmadığı birçok TV kanalında futbolcular ve hakem kararları üzerine Toplumsal reflekslerin hızla harekete geçmesinde medyanın etkisi yadsınamaz. Spor ortamının canlı yapısı da bu süreci hızlandırabilmekte ve kitleler galeyana gelip fanatizm adı verilen şiddet Pulur vd. (2004) tarafından yapılan çalışmada araştırmaya katılanların saldırganlığa yönelten unsurlar sorusuna verdikleri cevaplar şu şekildedir Tablo : Saldırganlığa Yönelten Unsurlar Oyuncu Hataları 0.9 Teknik Adam.7 Amigolar 7.3 Hepsi 65.6 Diğer unsurlar dikkate alındığında % 6.5 oranla basının yüksek bir değere sahip olduğu ve spor 76

90 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) alanlarında saldırganlığın ortaya çıkmasında açılmaması gereken pankartlar, yanıcı ve patlayıcı belirleyici olduğu söylenebilir. GÜMRÜK Ayrıca VERGĠSĠ Kuru ve UYUġMAZLIKLARININ maddeler sokan yöneticiler olduğu bilinmektedir; Var (2009) ın yapmış olduğu çalışmada ĠDARĠ AġAMADA katılımcıların % 59 u medyada ADMINISTRATIVE spor camiasının SOLUTIONS fazla Enstitüsü TO DISPUTES Derneği, OVER 20) ÇÖZÜM bu konuda YOLLARI saptamalar yapılmıştır (Spor Hukuku eleştirilmesinin saldırgan davranışların gösterilmesini etkilediği yönünde fikir beyan etmiştir. CUSTOM DUTIES Spor kulüplerinin amaçlarına ulaşmasında en Selin KILINÇ 2, Hatice önemli YURTSEVER rolü oynayan 3 yöneticiler, kendi ahlaki Medya ve sporda saldırganlığa ilişkin olarak 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali davranış Hukuk Programı kurallarını Yüksek Lisans geçerli Öğrencisi ilke ve standartlara Ulus (203), Türkiye de yazılı 3 Celal basında Bayar Üniversitesi yer alan Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü göre biçimlendirmelidir. Yapılan bazı çalışmalarda Abstract: kendi Custom seyircileri duty is a kind ve of tariff rakip arising takım seyircile- spor haberlerinde özellikle manşetler ve haber Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari başlıklarında provakatif eşyanın yer değiştirmesi bir dilin nedeniyle, kullanıldığını bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, rinin subject kulüp to customs yöneticilerinin which is based on verdiği those demeçler ve belirtirken, bu durumun sosyal ve mali rakip fonksiyonlarının taraftarlar yanında arasında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi yaptıkları tariff that is a açıklamalardan foreign trade and economic etkilendikleri policy sonucu gerginliği körükleyerek türüdür. Aynı zamanda şiddeti harcamalar beslemekte üzerinden ve alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve ortaya fiscal functions. çıkmıştır. Since they are not collected on yaygınlaştırmakta kurumlar olduğuna vergisi gibi dikkat belirli çekmektedir aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties (Ulus, 203). eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus Zira are collected Koçer only (202) nin once when commodities yapmış subject olduğu çalışmada olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu taraftarları the second item şiddet of tax ve procedural saldırganlığa law, custom yönelten dışsal Kulüp Yöneticileri kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, faktörler nelerdir sorusunda katılımcıların % i Sporda hiç bir yeterlilik, ehliyet aranmayan görev kulüp yöneticilerinin açıklamaları cevabını vermiştir kulüp başkanlığı Bölgesine ve yöneticiliğidir. girişinden başlayıp, Spor eşyaya Hukuku uygulanacak created (Koçer, beginning with 202). commodities Yine Tüksoy subject to vd. (2003) nin Enstitüsü Derneğinin oluşturulmuştur. 20 yılında Diğer tüm hazırladığı vergilerde olduğu rapor-gibda, bazı başkan ve tahakkuk yöneticilerin ve tahsil aşamaları bir yandan Gümrük şöhret ve Ticaret detin assessment, başlıca accrual sorumlusu and collecting are olarak regulated gördükleri kişi yapmış Turkey and olduğu continuing çalışmada with operation taraftarın sequence. sporda şid- sarhoşluğu yaşarken Gümrükler Bu çalıģma, diğer Genel Celal yandan Müdürlüğü Bayar Üniversitesi kulüplerinin tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler ve Enstitüsü Customs kuruma Maliye and Economy ilişkin Anabilim Ministry soruya Dalı Mali according Hukuk katılımcıların to % 25 i Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over seyirci ve taraftar Gümrük türetilmiģtir. kitleleri vergisinden ile diyaloga doğan uyuşmazlıkların girmekte çözüm yönetici customs duties cevabını has a different vermiştir form (Türksoy from the vd., 2003). süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes olduğu, bu diyalogda yapıya sahiptir. öncelikle, Gümrük taraftarı, vergisi uyuşmazlıkları lehinde have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. Dolayısı place. However, ile in sporun the case of içerisinde disputes not being yönetici kimliği tezahürata yöneltmek Ancak için idari girişimler aşamada yapıldığı, çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. ile yer alan kişilerin söylem ve eylemlerinin sorumluluğunun Disputes bilincinde olması gerekmektedir. diğer taraftan kulüp içinde bulunabilecek potansiyel rakipler veya Gümrük rakip Uyuşmazlıkları kulüplerin başkan veya Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Spor saha ve alanlarında şiddet ve saldırganlığa yöneticileri aleyhine tezahürat ve eylemlerin el mahal verecek tavır davranış ve söylemlerden altından teşvik edildiği belirtilmektedir. Yine bu uzak durmaları da gerekmektedir. Zira milyonlarca raporda bazı yöneticilerin ön plana çıkma sevdası taraftarı olan takımların yöneticilerinin gerekli ile bir takım magazinsel söylemler, davranışlar hassasiyeti göstermeleri diğer kulüp yöneticileri ve hatta beden show una başvurduğu ve seyirciyi için de örnek teşkil edecek saldırganlık ve şiddete tahrik ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca stadlara el ilişkin ortamların oluşmamasına katkı sağlayacaktır. altından, yetkilerinin verdiği olanakları zorlayarak 77

91 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Spor alanlarındaki şiddetin kabahatini kulüp yöneticilerine yükleyen Kongar Hakemler sporun her branşında oyunun merkezinde GÜMRÜK ise, bir toplumbilimci VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ ve oyunun dengede ve adil aklamasında önemli gözüyle durumu şöyle değerlendirmektedir: ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM rol oynarlar. YOLLARI Verdikleri kararlar ve uygulamaları ADMINISTRATIVE SOLUTIONS ile gerek TO DISPUTES oyuncuların OVER gerekse de izleyicilerin Tribün şiddetinin ardındaki temel öğe, kulüpler CUSTOM DUTIES tepkilerine kolayca yön verebilecek kadar oyunun tarafından beslenen (fanatik taraftar/amigo) bir avuç Selin KILINÇ 2, Hatice içinde YURTSEVER yer alırlar. 3 Ne var ki her iki tarafı da aynı insanın önderliğidir. Sağlanan çeşitli avantajların 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali anda Hukuk memnun Programı Yüksek edememenin Lisans Öğrencisi zorluğunu da birebir yanında, bu taraftarlara bedava 3 Celal bilet Bayar de Üniversitesi verilir. Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü yaşamaktadırlar. Dolayısı ile spor sahalarında Bunlar da bu biletlerin bir kısmını satar ve para meydana gelen saldırgan davranışların sergilenmesinde hakemlerin verdikleri kararların etkili kazanır, bir kısmını da tribünlerde kendilerine destek olsunlar diye yandaşlarına verir. Toplumu eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan olduğu instrument söylenebilir. in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm (Özmaden customs duties ve has Yıldıran, a different form 2003). from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes şiddet eğilimleri bakımından suçlamadan önce bu örgütlü amigo şiddetinin önlenmesi gerekir. Kulüp yönetimlerinin, bu konuda alacakları bir iki karar ve bir iki küçük önlemle bu şiddet bıçakla keser gibi sona erdirebilir. (Aktaran: İlhan ve Çimen, 20). Hakemler Hakem, oyunun orkestra şefidir. Bir karşılaşmanın normal, ciddi, güzel, heyecanlı olarak geçmesinde olduğu kadar, gevşek, düzensiz, olaylı ve kavgalı bir hava içinde geçmesinde de hakemin rolü son derece önemlidir (Acet, 2005). Hakemin sözcük anlamı oyunu yöneten sorumludur. O hâlde hakem, kendisine verilen yetkilerle bir yargı görevi üstlenerek müsabakanın kurallar içinde oynanması, aksi davranışların da cezalandırılması ile görevlendirilen kişidir. Hakemlik futbolun en önemli yanını oluşturmaktadır (Özmaden, 2004a). Arıkan ve Çelik (2007) in yapmış olduğu çalışmada araştırmaya katılanların % 5.8 i spor sahaların şiddetin temel sebeplerinden birisinin hakemler olduğunu belirtmiştir (Arıkan ve Çelik, 2007). Ayrıca Özmaden ve Yıldıran (2003) ın, yapmış olduğu araştırmada da katılımcıların % 56.4 ü seyirci saldırganlığı üzerinde belirleyici olan en önemli faktörün hakemler olduğunu ifade etmiştir Hakemlerin takımım aleyhine vermiş oldukları karar sonrasında nasıl hareket ederim sorularından sinirlendiğimden dolayı kötü sözler söylerim ifadesi katılımcıların yaşlarıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Taraftarı olunan takım ile hakemlerin takımım aleyhine vermiş oldukları karar sonrasında nasıl hareket ederim sorularından elime geçirdiğim her şeyi atarım, kararları saygıyla karşılarım ifadeleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir (Özen vd., 203). 78

92 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Fakat bu durumun ortaya çıkmasında ve hakemlerin bu sürecin içine dahil edilmesinde GÜMRÜK VERGĠSĠ çok farklı UYUġMAZLIKLARININ davranışı içinde bulunanlar ise, genellikle takımına ölesiye bağlı olan, aynı zamanda, yıkıcı ve şiddet unsurların etkili olduğu söylenebilir. ĠDARĠ Hakemlerin AġAMADA ÇÖZÜM içeren YOLLARI davranışlarda (vandalizm) bulunan fanatiklerdir. TO DISPUTES Bu tip davranışlarda OVER bulunan kişilere ise baskı altına alınması, tarafgir ADMINISTRATIVE bir tavır takınması SOLUTIONS gibi görünmesinde bazı dış faktörlerin CUSTOM etkili DUTIES holigan adı verilmektedir (Toros ve Koruç, 2004) olduğu da söylenebilir. Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Seyircileri stadyumlara çeken nedenlerden biri Müsabaka öncesi 2 Celal ve sonrası Bayar Üniversitesi hakemler Sosyal Bilimler hakkında futbolcu, antrenör ve yöneticilerin verdiği Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, de, ekonomik DıĢ Ticaret Bölümü refahın artışının, kişi başına düşen milli gelirin yükselmesinin insanları tek başına olumsuz demeçler hakemler üzerinde bir baskı mutlu eden faktörler olmamasıdır. Bütün bu sosyal yaratmaktadır. Ayrıca televizyonlarda yorum hastalıkların çeşitli şekiller altında toplum vitrinine geldiği bir gerçektir, bu hastalıklardan biri yapan eski hakem ve futbolcuların, spor yorumcularının zaman zaman hakarete varan suçlayıcı de insanın kendine yabancılaşmasıdır. Bu yüzden söylevleri hakemlerin hatalı kararlar vermesine toplumdaki kişiler, monotonluktan kurtulmak neden olabilmekte ve hakemleri hedef haline getirebilmektedir (Fişekçioğlu vd., 200). Do- için maçları deşarj olma aracı olarak kullanırlar eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun (Acet, regulated 2005). by customs law numbered Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. ifade etmektedir (Koçer, 202). Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes layısı ile de hakemler bu süreçte zihinsel olarak yıpranabilmekte ve zaman zaman hatalı kararlar vererek saldırgan davranışların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilmektedirler. Taraftarlar Futbol literatürü incelendiğinde, seyirci, fanatik, taraftar, holigan terimlerinin sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bir spor faaliyetini doğrudan ya da televizyon gibi medya aracılığıyla izleyen kişiye seyirci (Arslanoğlu, 2005); tuttuğu takıma aşırı derecede tutkuyla bağlanmış olan kişiye fanatik (Koruç vd., 2004); takımına bağlı olan, onu ya da sporcularını takip eden, onlara olumlu duygular besleyen, onları destekleyen ve futbolla ilgili arzularını bu şekilde karşılayan kişiye taraftar denilmektedir (Arslanoğlu, 2005). Holiganizm Taraftar kavramı daha çok kişinin/kişilerin takımını sevmesi, ona duygusal olarak bağlanması gibi iyi niyet hissini ifade ederken, holigan ve fanatik kavramları daha çok kişinin/kişilerin saldırgan davranışlar içinde bulunması, şiddet, yıkım gibi olumsuz eğilimler içinde bulunması durumunu Seyirci ve taraftar, birbirinden ayrı kavramlardır. Seyirci, daha çok bir tüketici şeklinde algılanmalıdır. Spor karşılaşmalarını izleyen, dinleyen veya medyadan takip eden seyirci, bir spor tüketicisi olarak taraftardan ayrılır (Toros, 2003). Taraftarlar grup psikolojisi içinde birbirlerini şiddete doğru yöneltmektedirler (Comeron, 2002). 79

93 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Fanatik kelimesi ise; bir şeye körü körüne bağlı, federasyonun eğitici kurallar düşünmemiş olması, bağnaz anlamlarında kullanılmaktadır. GÜMRÜK VERGĠSĠ Futbol UYUġMAZLIKLARININ seyircinin öğrenme isteksizliği, okullarda genel bir seyirciliği açısından fanatiklik, kazanmak ĠDARĠ AġAMADA için her ÇÖZÜM spor kültürünün YOLLARI verilmeyişi, seyircinin spor dışı yolu meşru gören, sporun ADMINISTRATIVE estetiği ve güzelliğiyle SOLUTIONS nedenlerden TO DISPUTES kaynaklanan OVER gerginliğinin giderilmeyişi, oyun dışı zamanların doğru kullanılmayışı, ilgilenmeyen ve sadece sonuca bakan, tuttukları CUSTOM DUTIES takımın renklerini, marşlarını hastalık derecesinde amigoların seyircileri olumsuz etkilemeleri ve Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 önemseyen vb. davranış özelliklerini gösteren eğitimsiz oluşları, kulüplerin ve federasyonların 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi seyirci çeşididir (Arıkan ve Çelik, 3 Celal Bayar 2007). Üniversitesi Salihli MYO, yetersizliği DıĢ Ticaret olarak Bölümü görülmektedir (Acet, 2005). Şiddete neden olan fanatik seyirciler, dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki grupta toplanabilir. Birinci grup karşılaşmaları stadyumda seyreden seyirciler, ikinci grup ise karşılaşmaları iletişim araçları ile seyreden gruptur (Bjelajac, 2005: 2) eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Seyirci saldırganlığındaki amaç, rakip takım oyuncusuna acı çektirme, rakip takım taraftarlarına sözlü ve direkt olarak yapılan saldırılardır. Örneğin; saha içerisine atılan sert cisimler, sahaya inilerek yapılan saldırılar gibi. (Şahin vd., 204). Günümüzde seyirci ve seyircilerin davranışları, bunların kişilik özellikleri bir tartışma konusu halini almıştır. Son yıllarda tribünler birer problem arenası halini almış, seyircilerin ve taraftarların davranışlarında istenmedik yönde değişiklikler olmuştur (Yüksel vd., 998). Rakip Takım Seyircileri Acet (2005) seyircileri şiddete iten unsurları şöyle ifade etmektedir; Seyircileri şiddete iten yetersizlikler; seyircilerin spor kültürü ve oyun kuralları konusundaki eksiklikleri, kitle iletişim araçlarının bilgi vermeyişi, Bununla ilgili olarak, Uzun vd. (202) nin yapmış olduğu çalışmada araştırmaya katılanların % 34 ü sporda etkileyen temel faktörlerden birisinin de rakip takım taraftarları olduğunu belirtmiştir (Uzun vd., 202). Kuru (2000) ise bu konuda; Seyirciler rakip seyircilerin, kendi şahıslarına, takımlarına, kendi antrenör ve futbolcularına karşı yaptıkları çirkin ve küfürlü tezahüratlardan etkilenmekte ve saldırgan davranışlara başvurmaktadırlar (çirkin ve küfürlü tezahürat, yabacı madde atma vb.), rakip seyircilerin saldırgan davranışları saha içinde de kalmayıp saha dışına da taşmaktadır. Seyirciler birbirlerine taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı saldırılarda bulunup ağır hasarlar vermekte ve ne yazık ki bu kavgaların sonu ölümlerle bile sonuçlanmaktadır (Kuru, 2000) diyerek konunun önemini vurgulamıştır. Rakip taraftar gruplarının arasındaki saha işgallerini ve değişik ölçeklerde, sık sık şiddetli ve tahribata yol açan türden meydan kavgalarını görmek mümkündür. Fanatizm olgusunun ele alınan biçimlerinden birisi de budur. Fanatizm olaylarına belirli ölçülerde kendini kaptıran pek 80

94 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) çok taraftar, saldırgan davranışı, maça gitmenin Atalay (200), antrenörlerin sorumluluklarından ayrılmaz bir parçası olarak GÜMRÜK görmektedir VERGĠSĠ (Bozdemir, 998). ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM olduğunu YOLLARI belirtirken, bu sorumluluğun önemli UYUġMAZLIKLARININ birisinin müsabaka esnasında seyircilere karşı ADMINISTRATIVE SOLUTIONS olduğunu, TO DISPUTES zira müsabaka OVER esnasında ve sonrasında Seyirci şiddetinin nedenleri arasında; sosyo ekonomik, politik, coğrafi ya da medya gibi öğeleri ile seyirciler üzerinde etkili olduğuna vurgula- CUSTOM DUTIES kullanacağı ifadeler ve sergileyeceği hareketler Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 içine alan sosyo kültürel etkenlerin yanı sıra, maktadır (Atalay, 200). 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi grupla veya takımla özdeşleşme, 3 Celal Bayar kimlik Üniversitesi yitimi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Antrenör, başarısızlığı başkasına yüklememeli, insanlıktan çıkarma (dehumanization) mekanizmalarının devreye girmesi gerekmektedir. Saha başarı durumunda ön plana çıkmamalıdır. Başarıyı da başarısızlığı da kabul eden, başarısızlık durumunda sporcusunu yalnız bırakmayan kişilikte içinde: sporun tarzı, skor, oyuncu ya da koçların model alınması ve oyunun kuralları; saha dışında olmalıdır. Sadece karşılaşmalarda değil, sosyal ise: alkol, yoğunluk, engellenme, model alma ortamda da sporcuların yanında olmalı iyi bir gibi etkenler katkı yapmaktadır (Yetim, 2005). eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi iletişim to foreign trade kurmalıdır arrive at the (Acet, custom. According 2005). to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Özmaden (2004) taraftarların şiddet ve holiganca davranış eğilimi içinde bulunma nedenleri arasında rakip taraftarların olumsuz tezahüratlarına vurgu yapmaktadır (Özmaden, 2004b). Diğer Faktörler Antrenörler, her zaman sporun farklı branşlarında önemli rol oynayan birincil aktörlerdir. Takımların kazanması ve başarılı sonuçlar alması antrenörlerin mesleki bilgi ve deneyimleri ile mümkün olmaktadır. Ancak antrenörler salt kazanmak anlayışı ile hareket etmemelidir. Tıpkı kulüp yöneticilerinde olduğu gibi antrenörlerin de konumları gereği milyonlarca insanı olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyebilme durumu söz konusudur. Dolayısı ile antrenörlerin de bilinçli ve yapıcı davranışlar sergilemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bazı sporcuların, antrenmanlardaki yüklenmenin fazla olması nedeniyle çektikleri acı yüzlerinden okunmaktadır. Hatta bazı sporcular bu nedenle ağlamaktadır. Sporcusuna karşı böyle bir davranışta bulunan koç, saldırgan mıdır? Koçun niyeti sporcusunun yarışmalarda daha iyi performans göstermesi ise burada saldırganlıktan söz edilemez. Ama eğer koç, yarışmada iyi performans göstermediği için bu yüklenmeyi bir ceza olarak uyguluyorsa burada saldırganlıktan söz edilebilir (Tiryaki, 2000). Sporda saldırganlık ve şiddete yönelten bir başka unsurda amigoların seyirciler üzerindeki etkisidir. Amigo, seyirci, sporcu ve yönetici arasında köprü vazifesi yapan ve bu öğeler arasında bütünleyici rol oynayan kimsedir (Acet, 2005). Orhan (2007) a göre; 8

95 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Günümüzde tribün liderleri olarak da tanımlanan amigoların, takımları için GÜMRÜK saatlerce VERGĠSĠ tezahürat UYUġMAZLIKLARININ başarı sevincinin onlarla paylaşmaları yanında içinde kurdukları olumlu iletişimin, gol atma ve yapmaları, deplasmana giderek ĠDARĠ takımlarını AġAMADA desteklemeleri, takımına sahip ADMINISTRATIVE çıkarak oyuncularını SOLUTIONS taraftarlarını TO DISPUTES az veya OVER çok tahrik eden hareketleri ÇÖZÜM bazı olumsuz, YOLLARI kendi taraftarlarını ve rakip takım motive etmeleri, takımları için şarkı bestelemeleri CUSTOM DUTIES görüldüğü belirtilmektedir. Özellikle yıldız futbolcuların olumlu davranışlar olarak kabul edilse de son Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER çok genç yaşta 3 para ve şöhrete ulaşmalarının, zamanlarda sıkça görülen şiddet olaylarının içinde olmaları, müsabakalarda hakem, 3 Celal Bayar 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali çok Hukuk büyük Programı kesiminin Yüksek Lisans toplumun Öğrencisi sosyal bakımdan oyuncular, Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü dar gelirli ailelerinden gelmelerinin, bireysel rakip taraftarlara ve teknik adamlara karşı sportif ve aile kültürü ve eğitiminin eksik olmasının erdeme yakışmayacak davranışlar sergilemeleri, bazı sporcularda davranış bozukluklarına neden karaborsa bilet satışı ve alkol alarak müsabakaya olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca sporcuların gelmeleri olumsuz davranışlar olarak görülmektedir (Orhan, 2007). magazin basını ile paylaşmaları, bir süre şöhrete ulaşırken önceleri özel yaşamlarını da sonra eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak Enstitüsü created beginning Derneği, with commodities 20). subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Sporda şiddet ve nedenlerine ilişkin olarak amigoların ya da diğer bir ifade ile tribün liderlerinin şiddet ortamlarını hazırlamasına ilişkin olarak Kongar (2003), şiddetin çok berrak bir biçimde ortaya çıkan, tribün şiddetinin ardındaki temel öğeyi, kulüpler tarafından beslenen, (adına ister fanatik taraftar deyin, isterse amigo), bir avuç insanın önderliği şeklinde ifade etmiştir (Kongar, 2003). Sporcular aslına bakılırsa spor döngüsünün en asli unsuru olarak kabul edilir. Gerek saha içi gerekse de saha dışı söylem ve eylemleri ile taraftarları etkileyebilmekte; zaman zaman da taraftarlardan kendileri etkilenebilmekte ve doğrudan ya da dolaylı olarak sporda şiddet ve saldırganlığının sebebi olabilmekteler. Spor Hukuku Enstitüsü Derneğinin 20 yılında hazırladığı raporda sporcuların seyirciler ile stad bu duruma tepki gösterip bazı basın mensupları ile yaşadıkları sorunlar tribünlerin bazı kitlesel davranışlarına da yol açmaktadır (Spor Hukuku Başarıyı hedefleyen takımlarda, başarısızlık anında meydana gelen hayal kırıklığı kaygı ve stres, taraftarlar ve sporcuların centilmenlik dışı eğilimlerini de artırmaktadır. Taraftarların sporcuları şiddete davet eden tezahüratları ile sporcuların seyirci psikolojisini doğrudan etkileyen davranışları, saldırgan bir kimliğe bürünmelerine neden olmaktadır (Peker, 2007). Güvenlik güçleri kitlesel talebin olduğu spor alanlarında düzensizliğin önlenmesi amacı ile konumlandırılan ve bu amaca göre hareket etmesi beklenen birimlerdir. Ancak bazen bu düzensizliğin, saldırganlığın ve şiddetin asıl sebebi olabilmektedirler. Müdahale anında kullandıkları 82

96 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) yöntemler ve davranışlar insanları daha da hırçın Spor sahaları zaman zaman acı olaylara sahne hale getirebilmektedir. GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ olmaktadır. Bu olaylarda görünür neden bir gol, ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM bir tezahürat YOLLARI şekli, maç çıkışı bir gerginlik olurken, Türkmen vd. (203) nin yapmış olduğu çalışmada araştırmaya katılanların % 7.3 ü güvenlik ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER bunların gerisinde uluslararası tarihi çekişmeler; güçlerinin yanlış müdahaleleri şiddeti körüklemektedir cevabını vermiştir (Türkmen Selin vd., 203). KILINÇ 2, Hatice yatmaktadır. YURTSEVER Şiddete 3 dayalı olmasa da zaman CUSTOM DUTIES din, mezhep farklılıkları, yöresel problemler de Yine Koçer (202) in 2 Celal yapmış Bayar Üniversitesi olduğu Sosyal çalışmada Bilimler Ens. Mali zaman Hukuk Programı tribün Yüksek çökmesi Lisans ve Öğrencisi panik sonucu meydana 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü da katılımcıların bir kısmı taraftarları şiddet ve gelen kazalar da ölümler de yaşanmaktadır. Dünyada futbol tarihi, fanatizmin doğurduğu şiddet saldırganlığa yönelten dışsal faktörlerden birisinin de güvenlik güçleri olduğunu ifade etmiştir olaylarıyla doludur (Özsoy, 20). Bu olaylardan (Koçer, 202). eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi bazıları tariff that is tablo a foreign 2 de trade verilmiştir. and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar Tablo vergisi 2: Çeşitli gibi belirli Ülkelerde aralıklarla alınan Meydana bir regular Gelen basis like Bazı income Şiddet tax and corporate Olayları tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties Ülkeolmak üzere alınmaktadır. YılGümrük vergileri, Sportif Vergi faaliyet to foreign (müsabaka) trade arrive at the custom. According Ölü to Yaralı Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, sayısı custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, sayısı Glasgow (iskoçya) gümrük vergilerinin usul 902 ve uygulama Tribün esasları çökmesi 4458 procedures and practises of custom 25 duties are 350 Bolton (ingiltere) ile dış ticarete konu 946 olan eşyanın Çitlerin Türkiye Gümrük yıkılması Through this law, a systematization 33 has been Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to 500 İstanbul (Türkiye) 949 Veli Efendi Hipodromu nun yıkılması - - Floransa (italya) 957 Tribün çökmesi - 20 Napoli (italya) Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal 959 Müdürlüğü Bayar Üniversitesi Seyirci tarafından, Sosyal itişmeleri Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk - 65 to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Santiago (şili) Gümrük türetilmiģtir. vergisinden 96 doğan uyuşmazlıkların Tribün çökmesi çözüm customs duties has a different form 5from the 300 Lima (Peru) süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük 964 vergisi Peru-Arjantin uyuşmazlıkları have to be resolved administratively in 320 the first 000 öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Türkiye Ancak idari 967 aşamada Kayserispor-Sivasspor çözümlenemeyen solved administratively, legal action can 43 be taken. - Arjantin 968 River Plate-Boca Juniors Key words: Custom, Custom Duties, 74Custom 50 Arjantin Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes 969 Honduras-Elsalvador Savaş ilan edilmiştir. ölü sayısı 2000 Bikara (Kongo) 969 Seyirci itişmeleri Brezilya 970 Brezilya nın şampiyonluğu zafer şenlikleri kutlamalarında Glasgow (iskoçya) 97 Seyirci itişmeleri Almanya (Münih) 972 Terör (Olimpiyatlar) 7 - Kahire (Mısır) 974 Tribünlerin aşırı doldurulması

97 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Hamburg (Almanya) 977 Taraftar kavgası Yüzlerce GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ yaralı Lagos (Nijerya) 979 ĠDARĠ AġAMADA Taraftar kavgası ÇÖZÜM YOLLARI Kalküta (Hindistan) ADMINISTRATIVE 980 Taraftar SOLUTIONS kavgası TO DISPUTES OVER 6 00 Atina (Yunanistan) 98 Taraftar CUSTOM kavgası DUTIES 2 54 Ibagua (Kolombiya) 98 Selin Stadyumun KILINÇyıkılması 2, Hatice YURTSEVER Brezilya 982 San Luis-Forttaleza Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Colombiya 982 Despertivo Cali- Racing Club Arjantin Rusya Özet: Gümrük vergisi, 982gümrüğe Spartak tabi olan Moskova-Harlem ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff 69 arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities 00 Cali (Kolombiya) miktarı veya değeri 984 üzerinden Cali- alınan, Amerika ekonomik, subject to customs which is based 24on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of - Brüksel (Belçika) dış ticaret ve ekonomi 984 politikası aracı Totenham ın olan bir vergi ziyareti tariff nedeniyle that is a foreign çıkan trade and economic - policy 60 türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük kargaşa vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on Belçika vergi türü olmadığından, 985 dış ticarete Liverpool- konu olan Juventus an indirect tariff on expenditures, custom 39 duties - Bradford (ingiltere) olmak üzere alınmaktadır. 985Gümrük Tribün vergileri, yangını Vergi ve to kargaşa foreign trade arrive at the custom. According 53 to 200 Birmingham (ingiltere) kanun kapsamı dışında 985tutulmuştur. Stat Bu duvarının nedenle, çökmesi duties are excluded from this law. Therefore, 76 Meksiko (Meksika) sayılı Gümrük Kanunu nda 985düzenlenmiştir. Taraftar Bu kavgası kanun regulated by customs law numbered Pekin (Çin) Bölgesine girişinden 985 başlayıp, eşyaya Kavga uygulanacak ve kargaşa created beginning with commodities subject Ölü ve to yaralı sayısı Çin yetkililerince gizli gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such tutulmuştur. as Hollanda Bakanlığı na bağlı 987 ayrı bir kuruluş Ajax niteliği ve Den olan Hoogby General Directorate of Customs as - a part of 50 Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Katmandu (Nepal) Kanunu Programı hükümlerine Yüksek Lisans 988 uygun Öğrencisi olarak Yıldırım yürütülmektedir. Selin KILINÇ düşmesi tarafından sonucu Customs hazırlanan Law. yaşanan Resolution Yüksek panik process Lisans of Tezinden disputes 72 over 27 Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Sheffield (ingiltere) süreci, diğer vergilerde 989 oluşan süreçten Kargaşa farklı bir process of other taxes. Customs duty 94disputes 00 Mogadiscio (Somali) öncelikle idari aşamada 990çözümlenmek Kargaşa zorundadır. place. However, in the case of disputes 62 not being 200 Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Almanya uyuşmazlıklarda yargı 99 yoluna başvurulabilmektedir. Leipzig- Berlin - Key words: Custom, Custom Duties, Custom Johannesburg (Güney Anahtar Kelimeler: 99 Gümrük, Taraftar Gümrük Vergisi, kavgası Disputes Afrika) Bastia (Fransa) 992 Tribün yıkılması Hollanda 995 Genova-AC Milan - ABD (Atlanta) 996 Olimpiyat parkında bomba patlaması 00 den fazla Türkiye 2000 Galatasaray-Leeds United maç öncesi 2 Türkiye 2004 Beşiktaş taraftarının bıçaklanması 84

98 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Kaynaklar: Sezer, 2006; Girginer vd., 2006; söylemleri ışığında eylemlerde bulunmakta ve Kapuscinski, 2000; Sayın, GÜMRÜK 2005; Acet, VERGĠSĠ 2005; UYUġMAZLIKLARININ sporun özüne ya da aksi yönde hareketler de Erkal vd., 998; Milliyet gazetesi, ĠDARĠ 987; AġAMADA Sunay, ÇÖZÜM bulunmaktadırlar. YOLLARI 200; Özsoy, 20. ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Sporda seyirci ya da taraftarların şiddet ve saldırganlığın merkezinde olduğu söylenebilir. Zira SONUÇ CUSTOM DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice eğitim, YURTSEVER ekonomik 3 durum, aile içi iletişim, alkol Spor saha ve alanlarının barış, kardeşlik ve 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali kullanımı Hukuk Programı gibi Yüksek unsurlar Lisans Öğrencisi seyircilerin taşkınlık sevginin mabedi olarak anıldığı 3 Celal günlerin Bayar Üniversitesi aksine Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü yapması ve saldırgan davranışlar içerisinde bulunmalarını etkileyebilmekte, bunlara ek olarak günümüzde sporda şiddet ve saldırganlık ve sapkın davranışlar giderek artmakta. Birden fazla unsurun sebep olduğu bu durum sporun yönetici, sporcu, antrenör ve hakemlerin tutum ve içinde yer alan her kesimin rahatsızlık duymaya davranışları da seyircilerin şiddete başvurmalarına başlamasına neden olmaktadır. eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on ivme kazandırmaktadır. vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Kitle iletişim araçları ve görsel ve yazılı basının tahrik edici yayınları, köşe yazarlarının hedef gösteren üslupları, spor haber ve bültenlerinin tiraj ve reyting kaygısı ile daha çok sporun kötü yüzünün izleyiciye aktarılması şiddet ve saldırganlığa zemin hazırlamaktadır. Aksine bu iletişim araçlarının kitlelerin bir arada olmasını sağlayacak, şiddet ve saldırganlığın önüne set olacak yayın ve haberler ile topluma yol ve yön göstermesi gerekmektedir. Zira günümüz medyasının toplumları etkileme gücü bilinmektedir.. Sporun içinde yer alan kulüp yöneticilerinin, hakemlerin, sporcuların ve antrenörlerin sağduyulu yaklaşımlar sergilemesi, fair play, sevgi, saygı ve kardeşlik çerçevesinde insanları spora teşvik edecek eylem ve söylemlerde bulunması gerekmektedir. Aidiyet duygusunun yoğun olarak yaşandığı sporun içinde yer alan seyirciler ve taraftarlar, yönetici, sporcu ya da antrenörlerin Toplumun her kesiminin sağduyulu tavır ve davranışları ile birlikte sporun öznelerinin de yapıcı davranışlar sergilemesi ile birlikte sporda şiddet ve düzensizliğin önlenebileceği söylenebilir. Ayrıca caydırıcı yaptırımların uygulanması içinde gerçekçi ve uygulanabilir bir spor yasasının çıkartılması da bu süreçte belirleyici olacaktır. Aksi halde yapılmak istenilen her şey sözde kalacak, somut adımlar atılmadıkça da sporun ruhuna ve özüne aykırı tüm faaliyetler giderek artacaktır. Sporda şiddet ve saldırganlığın önlenmesine ilişkin her yaştan ve her kesimden bireyin şiddet, saldırganlık ve fair-play konularında bilinçlendirilmesi, yasal mevzuat konusunda bilgilendirilmeleri, bu konuda ulusal alanda kongre, konferans, panel vb. etkinliklerin düzenlenmesi, medyada bu konu ile ilgili olumlu ve yapıcı dil kullanımının yanısıra bu konunun sürekli gündemde tutulması ve gerekli yayınların yapılması konunun bireysel ve 85

99 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) toplumsal olarak öneminin kavranması açısından BJELAJAC, S., (2005). The social structure of önemli adımlar olarak değerlendirilebilir. GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ football fans in the city of split, erişim adresi: ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI KAYNAKLAR ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO SBjelajac.pdf, DISPUTES OVER erişim tarihi: ACET, M., (2005). Sporda saldırganlık ve CUSTOM şiddet, DUTIES BOSTAN, G., KILCIGİL, E., (2008). Beden Morpa kültür yayınları,. Baskı, Selin İstanbul KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER Eğitimi ve 3 spor Yüksekokulu Olan ve Olmayan DıĢ Ticaret Ankara Bölümü Üniversitesi Öğrencilerinin 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi AİLEDE ŞİDDET KOMİSYONU 3 Celal Bayar RAPORU., Üniversitesi Salihli MYO, (203). Tüm Yönleri İle Şiddet. (Edt: Eyigün Saldırganlık Boyutları, Spormetre, 6(3): Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul: Mar- eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign mara trade Üniversitesi, arrive at the custom According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından europe Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes S. Oral B. Günay R. Başaran S. Yıldız H. Efe R.). Dicle Üniversitesi Basımevi, s. 43 ARIKAN, Y., ÇELİK, O., (2007). Futbolda Şiddet Ve Polis, Turkish Journal of Police Studies Vol: 9 (-4), ss ARSLANOĞLU, K., (2005). Futbolun Psikiyatrisi, İthaki Yayınları, İstanbul, s.309 ATALAY, A., (200). Hukuksal Boyutları ile Futbolda Şiddet Olgusu. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 28, Konya ATALAY, A., (202). Türk Futbolunda Sendikal Süreç, Akademik Bakış, 30: -6 AYAN, S., (2006). Şiddet ve Fanatizm, C.Ü. İİBF Dergisi, 7(2): BİÇİCİ, R., (203). Aynı Bedendeki Farklı Karakterler Spor ve Şiddet. İçinde. Tüm Yönleri İle Şiddet. (Edt. Eyigün S. Oral B. Günay R. Başaran S. Yıldız H. Efe R.) Dicle Üniversitesi Basımevi, s. 20 BOZDEMİR, M., (998). Futbol Fanatizminin Sosyolojik Açıdan Tahlili, Sağlık Bilimleri BULL, S.J., (99). Sport psychology, the crowood pres, ramsbury, marlborough COMERON, M., (2002). The prevention of violence in sport. Printed at the council of ÇOLAKOĞLU, T., (2000). Sporun Topluma Yaygınlaştırılmasında Medyanın Etkisi (Güreş Örneği), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 42. Ankara. ERKAL, M., (992). Sosyolojik Açıdan Spor, Genişletilmiş 3. Baskı. İstanbul: Der Yayınları; p.9, 40 ERKAL, M., GÜVEN, Ö., AYAN, D., (998). Sosyolojik açıdan spor, 3. Baskı, Der yayınları, İstanbul 86

100 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) ERŞAN, E.E., DOĞAN, O., DOĞAN, S., KAPUSCINSKI, R., (2000). Futbol Savaşı, (Çev: (2009). Beden Eğitimi GÜMRÜK ve Spor Yüksekokulu VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Gül Çağalı Güven), İstanbul, s.5-78 Öğrencilerinin Saldırganlık ĠDARĠ Düzeylerinin AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI KOÇER, M., (202). Futbol Derneklerine Üye Sosyo-Demografik ADMINISTRATIVE Açıdan Değerlendirilmesi, SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Olan Taraftarların Şiddet ve Holiganizm 3(3): CUSTOM DUTIES Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği, Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 FİŞEKÇİOĞLU, İ.B., ÖZDAĞ, S., DUMAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32, 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi S., ATALAY, A., (200). Futbolda 3 Celal Bayar Şiddet Üniversitesi ve -35 Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü ve Önleme Yolları Bilimsel Araştırma Ya- eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, rışması, accrual Ankara, and collecting s.6 are regulated Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process kitaplar of other matbaası, taxes. Customs İstanbul duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key Şiddet, words: Custom, altın kitaplar, Custom Duties, İstanbul Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Yasal Karşı Tedbirler. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 3(2): 2-27 GİRGİNER, N., AYDIN, S., ÇAVDAR, Z., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Sporda Şiddet Konusuna Yaklaşımları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2): -30 GÖKSU, T., (2007). Sosyal Psikoloji, Ankara: Seçkin Yay. İKİZLER, C., (994). Sporda Başarının Psikolojisi, 2. Baskı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım İKİZLER, H.C., (993). Sporda başarının psikolojisi, Alfa basım dağıtım, İstanbul, s. 77 İLHAN, E., ÇİMEN, Z., (20). Spor alanlarında şiddet ve spor medyasının etkileri: spor yazarlarının algıları, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 3 KONGAR, E., (2003). Futbolda Tribün Şiddeti, available at: php Erişim Tarihi: KORUÇ, Z.., BAYAR, P., ARSLAN, F., (2004). Türkiye de Futbol Fanatikleri: Sosyal Kimlik ve Şiddet, Türkiye Futbol adamları Derneği Ankara Şubesi ve Spor Toto Genel Müdürlüğü Futbol Müsabakalarında Terörün Nedenleri KÖKNEL, Ö., (986). İnsanı anlamak, 428, altın KÖKNEL, Ö., (996). Bireysel ve Toplumsal KURU, E., (2000). Sporda Psikoloji. s. 74. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Basımevi KURU, E., VAR, L., (2009). Futbol Seyircilerinin Spor Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında Betimsel Bir Çalışma (Kırşehir İli Örneği). Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(2):

101 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) MİLLİYET GAZETESİ., (987). Hollanda adamları Derneği Ankara Şubesi ve Spor Liginde Olay s. 5. (3 GÜMRÜK Mart 987) VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Toto Genel Müdürlüğü Futbol Müsabakalarında YOLLARI Terörün Nedenleri ve Önleme Yolları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM ORHAN, Ü., (2007). 549 Sayılı Sporda Şiddet ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Bilimsel Araştırma Yarışması, Ankara, s.58 Çerçevesinde Spor Güvenliği. Marmara CUSTOM Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Selin Yüksek KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 DUTIES ÖZSOY, S., (203). Sporda şiddet ve Medya, Tüm Yönleri İle Şiddet Çalıştayı Tebliğleri. (Edt. Lisans Tezi, s. 2 Celal 23, Bayar İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, Eyigün DıĢ Ticaret S. Bölümü Oral B. Günay R. Başaran S. Yıldız ÖZDEMİR, C., MERCAN, R., (2006), Spor ve Şiddet: Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla; eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created erişim beginning tarihi: with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process Elektronik of other taxes. Dergisi, Customs sayı. duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes ÖZEN, Ü., EYGÜ, H., KABAKUŞ, A.K., (203). Üniversite Öğrencilerinin Sporda Şiddet ve Saldırganlık Algıları, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7: ÖZMADEN, M., (2004a). Seyircilere Göre Futbolda Saldırganlığı Teşvik Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, 42-7 ÖZMADEN, M., YILDIRAN, İ., (2003). Futbola İlişkin Dışsal Etkenlerin Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki düzeylerinin Araştırılması. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Bildiriler Kitabı. 4-6 Ocak. Ankara: Belge Matbaacılık, ÖZMADEN, M., (2004b). Futbola İlişkin Dışsal etkenlerin Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin Araştırılması, Türkiye Futbol H. Efe R.) Dicle Üniversitesi Basımevi, 203; s. 05. Erişim adresi: com.tr/wp-content/uploads/akademik%20 %C3%A7al%C4%B%C5%9Fmalar/E-%20 Edit%C3%B6rl%C3%BCk%20 ve%20b%c3%b6l%c3%bcm%20 yazarl%c4%b%c4%9f%c4%b/2-%20 %C5%9Eiddet%20Nedenleri-%20Kitap.pdf, ÖZSOY, S., (20). Spor Gazetelerinin Başlıklarında Militarist Ve Şiddet İçerikli Metaforlar, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi PEKER, E., (2007). Futbolda Şiddetin İçsel Bir Olgu Haline Gelmesinde Yazılı Basının Rolü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 28, İstanbul PULUR, A., KAYNAK, İ., ORHAN, S., (2004). Polislerin Spor Müsabakalarındaki Saldırgan Seyircilere Müdahalelerinde Kendi Taraftarlığının Etkisinin Araştırılması. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2):

102 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) RİGEL, N., (995). Haber, çocuk ve şiddet, Üretim, TBMM., (203). Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kitle İletişim ve Tüketim GÜMRÜK Sürecinde VERGĠSĠ Haberin UYUġMAZLIKLARININ Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması İncelenmesi. Der Yayınları; ĠDARĠ İstanbul, AġAMADA s. 25 ÇÖZÜM Gereken YOLLARI Önlemlerin Belirlenmesi Amacıy- ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO la Kurulan DISPUTES Meclis OVER Araştırma Komisyonu SAYIN, G., (2005). Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğe Yol Açan Eylemlerin CUSTOM DUTIES Raporu 203, Yasama dönemi. 24, yasama Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER yılı. 3, erişim 3 adresi: Önlenmesi ve Takibi, Yüksek Lisans Tezi, 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk tr/sirasayi/donem24/yil0/ss454.pdf, Programı Yüksek Lisans Öğrencisi erişim Başkent Üniversitesi, Sosyal 3 Celal Bilimler Bayar Üniversitesi Ens-Salihltitüsü, Ankara MYO, DıĢ Ticaret Bölümü tarihi: s. 454 TİRYAKİ, Ş., (2000). Spor Psikolojisi, Eylül SEZER, A., (2006). Şiddet ve Fanatizm, C.Ü. yayınevi, Yayın no: 5, Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7 (2), s.203 TOPRAK, V., (2005). Sporda Şiddeti Medya ve SPOR HUKUKU ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ., Kulüpler Körüklüyor, Yeni Şafak Gazetesi, (20). Türkiye de Spor un Sorunları Hak- eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes kında İrdeleme ve Çözüm Önerileri Raporu SUNAY, H., (200). Sporda Organizasyon, Gazi kitabevi, Ankara ŞAHİN, H.M., (2003). Sporda Şiddet ve Saldırganlık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Mayıs, ss.04-3, ŞAHİN, M., ŞEBİN, K., YILMAZ, M., ŞAHİN, M., (204). Sporda Şiddetin Boyutları, Nobel yayınevi,. Basım, Ankara TALİMCİLER, A., (2006). Sosyolojik Açıdan Futbol Fanatizmi, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Sayı: 5, s TALİMCİLER, A., (2003). Türkiye de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, s.28 TOROS, T., (2003). Spor Taraftarı ve Spor Seyircisi Arasındaki Farklar Nelerdir, Futbolda Şiddet ve Önlenmesi Sempozyumu, Ankara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yayınları, ss.3-38 TOROS, T., KORUÇ, Z., (2004). Futbol Müsabakalarında Terörün Nedenleri ve Önleme Olanakları, Türkiye Futbol adamları Derneği Ankara Şubesi ve Spor Toto Genel Müdürlüğü Futbol Müsabakalarında Terörün Nedenleri ve Önleme Yolları Bilimsel Araştırma Yarışması, Ankara, s.70 TÜRKMEN, M., YILDIZ, K., ZEKİOĞLU, A., (203). Sosyolojik Açıdan Sporda Şiddet ve Çirkin Tezahüratin Nedenlerinin Araştırılması: Manisaspor Taraftarları Örneği. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8(2):

103 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I00-20 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:6 K:25 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) TÜRKSOY, A., ÇİÇEK, M., BAYANSALDUZ, M., YETİM, A., (2000). Sosyoloji ve Spor, Topkar (2003). Üç Büyük Kulüp GÜMRÜK Futbol Taraftarının VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Matbaacılık, s. 64. Ankara Sosyal Kimlikleri ve Şiddete ĠDARĠ Bakış AġAMADA Açıları. ÇÖZÜM YOLLARI YETİM, A., (2005). Sosyoloji ve Spor, 3. Baskı. İ.Ü. Spor Bilimleri ADMINISTRATIVE Dergisi, (3): SOLUTIONS TO DISPUTES OVER İstanbul: Morpa Kültür Yayınları; ULUS, S., (203). Bir Derbi Cinayetinin Ardından CUSTOM DUTIES YILDIRIM, H.L., (2003). Futbol Antrenörlerinin futbolda Şiddetin Türk Basınında Selin Temsili KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Saldırganlık Olaylarına Bakış Açıları. Sosyal Üzerine, Global 2 Celal Media Bayar Üniversitesi Journal, Sosyal ss. Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, Bilimler DıĢ Ticaret Bölümü Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor UZUN, A., EKER, S., PAKİŞ, I., POLAT, O., Anabilim Dalı. Yüksek lisans tezi, Niğde: (202). Üniversite Öğrencileri Arasında Şiddetin Önlenmesine Yönelik Farkındalık ve YÜKSEL, H., DOĞAN, B., MORAL, S., ACAR, Bilgi Düzeyi Araştırması, Değişen Dünyada M.F., (998). Futbolda Şiddetin Toplumbilimsel Biyoetik (Edt. Eyigün Ülman YI. Artvinli F.) Boyutları, Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim Türkiye Biyoetik Derneği Yayını, No: 8, 303- ve Teknoloji Dergisi, Yıl:5, Sayı: 30. Erişim adresi: tr/tr-tr/akademik/fakulte/tip/bolumler/temeltip/ Documents/Degisen_Dunyada_Biyoetik.pdf, futbolda-iddet-ve-ck-yollar-uezerine-birdeneme-averkan-krac.html, Kıraç, E., Spor erişim tarihi: Hukuku Enstitüsü, Futbolda Şiddet ve Çıkış YETER, A. A., (2006). Sosyoloji ve Spor, Marpa Yolları Üzerine Bir Deneme, Erişim Tarihi: Kültür Yayınları, İstanbul, s.24 eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from Niğde the movement Üniversitesi, of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Disputes Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 90

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science April / May / June Spring ISSN: Print 247-468 Online 247-5385 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 1

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN

Detaylı

FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY

FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES SPORDA TOPLUMSAL ŞİDDET CİNSİYET VE SALDIRGANLIĞI EŞİTSİZLİĞİNDE

Detaylı

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VIEWS OF THE TURKISH PEOPLE LIVING IN EURDOPE ON TURKEY S EUROPEAN UNİON MEMBERSHIP PROCESS Murat KORKMAZ,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

(SAYI: 5 YIL: 2016 - ISSUE: 5 YEAR: 2016)

(SAYI: 5 YIL: 2016 - ISSUE: 5 YEAR: 2016) (SAYI: 5 YIL: 206 - ISSUE: 5 YEAR: 206) DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ÇANAKKALE KENTİ KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF CULTURAL LANDSCAPE

Detaylı

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TOPLUMSAL YAŞAM MEMNUNİYETİ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE ÜZERİNDE ETKİLİ MEDYANIN OLAN ROLÜ SOSYODEMOGRAFİK BİLEŞENLER ÜZERİNE BİR ANALİZ THE

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 205 Sayı: 04 Sonbahar Kış Dönemi 205 September / October / November / December 205 Issue

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Mayıs / Temmuz / Ağustos 205 Sayı: 03 Cilt: 02 İlkbahar Yaz May / June / July / August 205 Issue: 03 Volume: 02 Spring

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015

Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 July / August

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU

Detaylı

MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ 1 THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIA IN PREVENTION OF CHILD ABUSE AND SEXUAL ABUSE

MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ 1 THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIA IN PREVENTION OF CHILD ABUSE AND SEXUAL ABUSE ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ÇOCUK TOPLUMSAL İSTİSMARI CİNSİYET VE CİNSEL EŞİTSİZLİĞİNDE İSTİSMARIN MEDYANIN ÖNLENMESİNDE ROLÜ MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ THE ROLE

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015

Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015 UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015 July

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL LITTLE TEAM Little basketball team plays its practice matches. We gave chance of playing to all of our students in our match against

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1 ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı