Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/

2 Projenin adı Referans No Projenin Süresi Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TR2009/ ve AK No. JP/ ay Uygulama Projenin Bütçesi Ekonomik Suç ve İşbirliği Birimi, Suça Karşı Önlem Dairesi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü (DGI) Avrupa Konseyi 1.400,00 EURO Uygulama Dönemi 29 Aralık Aralık 2014 Raporlama Dönemi Başlangıç Dönemi Raporun Tarihi 25 Eylül 2013 Her türlü ilave bilgi için aşağıdaki adresle temasa geçmenizi rica ederiz: Economic Crime Cooperation UnitAction against Crime Department Directorate General I, Council of Europe F Strasbourg Cedex FRANCE Tel: ; Fax I Bu belge, Avrupa Birliği nin mali yardımı ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler, hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Avrupa Konseyi nin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. 2

3 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ GENEL BİLGİLER Sektörel Ülke Ortamı ve Projeyle İlişkisi Faydalanıcı Taraf ve Kurumlar Finansman Sağlayan Kuruluş ve Sözleşme Makamı Uygulayıcı Kuruluş PROJE Uygulama Yöntemleri Çıktılar Müdahaleye İlişkin Hazırlık BAŞLANGIÇ AŞAMASINDAKİ FAALİYETLER Proje Ekibinin Kurulması / İşe Alımı Proje Ofisi / Binası Giriş Faaliyetleri SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAYINLAR VE GÖRÜNÜRLÜK RISK VE RİSKİN AZALTILMASI MALİ YÖNETİM VE KAYNAKLAR SONUÇ VE İLERİYE YÖNELİK ADIMLAR EKLER:

4 Kısaltmalar: Kurul CS YM BDDK MFİB AK YAE DGI AB ABD FIMS GRECO GET IPA YPS UDD MASAK ÇYGNPB ÇŞB MB İB MONEYVAL Hazine Kontrolörleri Kurulu Cumhuriyet Savcıları Yolsuzlukla mücadele Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Merkezi Finans ve İhale Birimi Avrupa Konseyi Yolsuzluk Algılama Endeksi Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu AK Finans Sistemi Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu GRECO Değerlendirme Ekibi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Yerel Proje Sorumlusu Uzun Dönemli Danışman Mali Suçları Araştırma Kurulu Çok Yıllı Gösterge Niteliğinde Planlama Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Maliye Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi'nin Terörizmin Finanse Edilmesi ve Kara Para Aklanmasına Karşı Tedbirleri Değerlendirmeyle Yükümlü Uzman Komitesi STK Sivil Toplum Kuruluşu OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OLAF Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi PUB Proje Uygulama Birimi BTK Başbakanlık Teftiş Kurulu YK Yürütme Kurulu KİT Kamu İktisadi Teşebbüsü KPM Kıdemli Proje Memuru TS Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı ToT Eğitmenlerin Eğitilmesi TYEC Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi TYEC 2 Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi TYSAP Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politikaları ve Uygulamalarının Güçlendirilmesi Projesi BM Birleşmiş Milletler UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNCAC Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek için Destek SIGMA (OECD ve AB nin ortak girişimi, büyük ölçüde AB tarafından finanse edilmektedir) 1 PROJE ÖZETİ 4

5 Projenin adı Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politikaları ve Uygulamalarının Eşgüdümünün Güçlendirilmesi (TYSAP) Proje Referans Numarası 2374 Proje alanı Türkiye Bütçe / finansman 1,400, EUR Finansman Avrupa Birliği (%85), Avrupa Konseyi (%5) ve Türk Makamları (%10) Faaliyetin süresi 24 ay (28 Aralık Aralık 2014) Uygulama Faaliyetin amaçları Avrupa Konseyi, Ekonomik Suç Birimi, Suça Karşı Önlem Dairesi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü (DGI) Genel Amaç(lar): Türkiye de yolsuzluğa karşı mücadelede daha verimli ve etkin bir yapıya katkıda bulunulması Projenin Amacı: 1. Farklı kuruluşlardaki müfettişler, denetçiler ve kontrolörlerin modern soruşturma ve bildirim teknikleri, işbirliği, verilerin toplanması ve analizi, bilgi paylaşımı ve sektöre özgü yolsuzlukla mücadele politikalarının oluşturulması konusundaki uzmanlığının güçlendirilmesi. 2. BTK Müfettişlerinin, aşağıdaki alanlardaki uzmanlığının artırılması: (i) yolsuzluk soruşturmalarının eşgüdümü ve yolsuzlukla mücadele politikalarının ilgili kuruluşlar çapında uygulanması; ve (ii) ulusal yolsuzlukla mücadele stratejisinin uygulanmasının izlenmesi. Ortak(lar) Hedef (grup)lar Nihai Faydalanıcılar Esas Faydalanıcı Taraf: Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK) Mete DEMIRCI Başbakanlık Başmüfettişi Tel: Faks: Adres: Necatibey Caddesi No:108 K:2 Yücetepe-Ankara/Türkiye Bütün önemli kuruluşlarda yolsuzlukla mücadele teftişleri ve soruşturmalarından ve yolsuzlukla mücadele politikalarından sorumlu teftiş kurulları, müfettişler, denetçiler ve kontrolörler Esas Faydalanıcı Taraf: Başbakanlık Teftiş Kurulu Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Necatibey Caddesi No: 108 Başbakanlık Yeni Bina Yücetepe/Ankara KPM: Mete DEMİRCİ - Başbakanlık Başmüfettişi Tel: Faks: Ortak Faydalanıcı Taraflar: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Dr. Başol GÜLEÇ- Baş Müfettiş Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Bakanlığı Bilal YÜCEL- Baş Müfettiş 5

6 Beklenen Sonuçlar BS 1 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı Adnan ÇELİK- Kurul Başkan Yardımcısı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Tülay ÖZDEMIR- Kurul Başkan Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Arif ŞİMŞEK - Kurul Başkan Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kontrolörleri Mehmet ÜVEZ- Kurul Başkan Yardımcısı Bankalar Yeminli Murakıpları Faik AKAY- Denetim Dairesi Başkanı Adalet Bakanlığı Harun MERT- Uluslararası Hukuk ve Dışişleri Genel Müdür Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ahmet ÇELIKDIN-Kurul Başkan Yardımcısı Soruşturmalar, bilgi paylaşımı, yolsuzlukla mücadele stratejileri ve soruşturmaların eşgüdümünü kapsayan mevcut mevzuat çerçevesi analiz edilmekte ve uluslararası sözleşmelerin şartları ile karşılaştırılmaktadır. Sonuçlara dayalı olarak soruşturma kılavuzu ve bildirim standartları oluşturulmaktadır. BS 2 Yolsuzlukla mücadele dosyalarının soruşturulmasına ilişkin veriler toplanarak analiz edilmekte ve riskli alanlara ilişkin yolsuzluk haritası hazırlanmaktadır. BS 3 Başlıca Faaliyetler Müfettişler, sektöre özgü yolsuzlukla mücadele stratejilerinin oluşturulması, yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının eşgüdümü, modern soruşturma ve bildirim teknikleri ile bilgi paylaşımı konusunda eğitilmektedir. BS 1 ile ilgili faaliyetler 1. İdari araştırmalar ve suçla ilgili soruşturmaları, bunların eşgüdümünü (yani güvenlik kurumları ile), bilgi paylaşımı, ve istihbaratı düzenleyen ulusal yasal ve kurumsal çerçeve ile bu çerçevenin uygulanması analiz edilmekte, akademisyenler, kamu görevlileri ve diğer uzmanlardan oluşan çalışma grupları aracılığı ile raporlar ve mevzuat önerileri (gerektiği taktirde) hazırlanmaktadır. Bu raporların bulguları üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. 2 Yolsuzluk soruşturmaları, eşgüdüm/işbirliği ve bilgi paylaşımına ilişkin uluslararası, özellikle AB standartları ve yönetmelikleri, gözden geçirilmekte ve bir uzmanlar ekibi tarafından hazırlanan bir rapor üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. 3 İç mevzuatın Avrupa Konseyi Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk Sözleşmeleri, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen 6

7 Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ne uygunluğu analiz edilmekte ve ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından boşluk analiz raporları hazırlanmaktadır. 4 Uygunluk raporunun sonuçlarına dayalı olarak sözleşme şartlarının yerine getirilmesi için alınabilecek olası önlemlere ilişkin politika raporları, ilgili kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grupları tarafından hazırlanmaktadır. 5 Farklı yöntemlerin uygulanmasının önlenmesi amacıyla bir soruşturma kılavuzu hazırlanarak bütün müfettişler, denetçiler ve kontrolörlere dağıtılmaktadır. 6 Bir çalışma grubu tarafından bildirim standartları belirlenmekte ve bir konferans yoluyla bütün müfettişler, denetçiler ve kontrolörlere dağıtılmaktadır. BS 2 ile ilgili faaliyetler 7 20 müfettişin yolsuzlukla ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi konusunda bir AB kurumunda eğitim alması ve eğitilen müfettişlerin, bulgularını 200 müfettişe aktarmaları. 8 Resmi kurumlar, özel sektör ve STK ların üyelerinden oluşan çalışma grupları aracılığı ile yolsuzluğa açık bölgelerin haritaları hazırlanmakta ve bu riskli bölgelere ilişkin uygun stratejiler oluşturulmaktadır. BS 3 ile ilgili faaliyetler 9 10 müfettişin bir ilgili AB kurumunda yolsuzlukla mücadele stratejilerinin oluşturulması ve bunların başarılı bir şekilde uygulanması ve izlenmesi konusunda eğitilmesi. YM Stratejisi hazırlanması ve uygulanması konusunda bir Kullanıcı Kılavuzu, bu müfettişler tarafından uluslararası uzmanların yardımı ile hazırlanmaktadır BTK müfettişinin, yolsuzluk soruşturmalarının eşgüdümü, modern soruşturma ve bildirim teknikleri ve ilgili AB yolsuzlukla mücadele kurumları arasında güçlendirilmiş işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda eğitilmesi. 1. 7

8 2 YÖNETİCİ ÖZETİ AB tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi Tarafından yürütülen Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politikaları ve Uygulamalarının Eşgüdümünün Güçlendirilmesi Projesi (TYSAP) 28 Aralık 2012 tarihinde başlamıştır. Proje, Türkiye deki kamu yönetimi sistemi içerisindeki yolsuzlukla mücadeleye ilişkin koruyucu ve önleyici yapının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Projenin bir diğer amacı da tayin edilebilir, somut hedefler ve çıktılar sunarak GRECO ve Türkiye Devleti tarafından ileri sürülen önerilerin yaygınlaştırılmasıdır. Bu rapor Proje ile aynı tarihte başlayan ve 12 Haziran 2013 tarihi itibariyle tamamlanmış bulunan proje başlangıç dönemi boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin bir özetini sunmaktadır. 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle Projenin hem Ankara hem de Strazburg da görevli çalışanlarının işe alım süreçleri tamamlanmış ve sözü edilen personel görevlerine başlamıştır. Projenin Uzun Dönemli Danışmanı (UDD) ilişkin seçim süreci Mayıs 2013 te tamamlanmıştır. Ancak işe alım süreci, sözleşmenin sunulması ve ön görevlendirme aşamalarının başlatılmasının ardından UDD kişisel nedenlerden dolayı Temmuz 2013 te projeden ayrılmaya karar vermiştir. Başlangıç faaliyetleri 2013 yılının Nisan ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmiş, AK ekibi, Projenin esas faydalanıcısı ve ortak faydalanıcı kuruluşların temsilcileri ve sözleşme makamı arasında iki taraflı ve çok taraflı toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda Projenin uygulanmasına ilişkin detayların tartışılması, yaklaşmakta olan Yürütme Kurulu Toplantısının ve Açılış Konferansının planlanması amaçlanmıştır. Daha sonra da İş planının ve faaliyet takviminin oluşturulması yönünde aktif çalışmalar yürütülmüştür. Projenin ilk Yürütme Kurulu Toplantısı 5 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş, sunulan İş planı ve faaliyet takvimi üzerinde anlaşma sağlanmış ve öncelikli faaliyetler belirlenmiştir. 12 Haziran 2013 tarihinde de tüm paydaşların üst düzey görevlerinin hazır bulunduğu Açılış Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansta Projenin İş Planı resmi olarak kabul edilmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. İş Planı ve faaliyet takviminde öngörüldüğü üzere, başlangıç döneminin tamamlanmasının ardından belirli hedeflerin uygulanmasına başlanmıştır. Ek I, İş Planı ve Faaliyet Takvimi. 3 GENEL BİLGİLER 3.1 Sektörel ülke ortamı ve Projeyle İlişkisi Projenin Eylem Planının hazırlanmasından bu yana ülke ortamında önemli değişiklikler meydana gelmediğinden sözü edilen belgede sunulan bilgilerin büyük bir bölümü güncelliğini korumaktadır. Dünya Bankası nın Dünya Yönetişim Göstergeleri verilerine 1 göre yılları arasında Türkiye nin yolsuzluğun kontrolü alanındaki yüzdelik sırlamasında çok küçük bir artış olmuş, yılları arasında da genel yüzdelik sırlamasında önemli sayılmayacak değişikler meydana gelmiştir. 1

9 Yüzdelik Sıralama TÜRKİYE Toplam Gösterge: Yolsuzluğun Kontrolü Transparency International'ın son Yolsuzluk Algılama Endeksi nde 2 arasında 54. sırada yer almıştır. (YAE) Türkiye 49 puanla 174 ülke GRECO tavsiyeleri 3 Teftiş Kurullarına ilişkin sistemde reforma gidilmesine ilişkin ihtiyaca işret etmektedir. Bu noktadan hareketle, ulusal " Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı"nda teftiş birimlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi konusunun öncelikler arasında yer aldığı belirtilmiştir. Avrupa Komisyonu 2011 İlerleme Raporu nda ifade edildiği üzere, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve yolsuzluk konusundaki soruşturuşların, iddianamelerin veya mahkûmiyetlerin kayıtlarının tutulması ihtiyacı devam etmektedir. Proje, Avrupa standartları ve en iyi uygulamalarına uyulması yolunda ilerleme kaydedilmesi amacı çerçevesinde yolsuzlukla mücadele konusunda Türkiye için önemini sürdürmektedir. Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin süregelen uygulaması sayesinde Türkiye de yolsuzlukla mücadele konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Haziran 2012 de Kamu Denetçiliği Kurumu nun (Ombudsman müessesi) kurulması, Türkiye de iyi yönetişim alanında önemli bir kurumsal yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, kamu makamlarının çeşitli faaliyetlerinin ve tutumlarının incelenmesine ilişkin bağımsız ve etkili bir şikayet mekanizmasının oluşturulmasını ve insan haklarını temel alan bir adalet anlayışı çerçevesinde soruşturma ve araştırma yapılmasını ve öneriler getirilmesini öngörmektedir. Kanun uyarınca ayrıca, beş Kamu denetçisi bir baş kamu denetçisinin, yani Genel Sekreterin amirliğinde diğer personelle birlikte çalışacaktır. Kamu Denetçiliği Kurumu, 29 Mart 2013 tarihinde şikayetleri Kabul etmeye başlamıştır. Bu kurum tam manasıyla bir yolsuzlukla mücadele organı olmasa da, yolsuzlukla ilgili konulardaki şikayetleri soruşturma ve bu alanda önerilerde bulunma yetkileri bulunduğundan önemli bir rol üstlenebilir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın (UNDP) "Türkiye de Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin Etkin Bir Şekilde Uygulanmasına Destek Projesi" kapsamında, 5-6 Aralık 2012 tarihinde Ankara da "Güçlendirilmiş Bütünlük Sistemleri için Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Geliştirilmesi" Uluslararası Konferansı düzenlenmiştir. UNDP ve Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK) tarafından ortaklaşa düzenlenen Konferans hem Türkiye de hem de diğer ülkelerde yolsuzlukla mücadele alanındaki son gelişmelere ilişkin bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, yolsuzlukla mücadele sistemlerinin önemine ilişkin farkındalık yaratılması ve Türkiye Devleti nin En Az Gelişmiş Ülkelere (LDC) yolsuzlukla mücadele komsunda vereceği teknik desteğe ilişkin alanların belirlenmesi bakımından önemli bir fırsat olmuştur. Konferans aynı zamanda yolsuzlukla mücadele alanında kamu, özel sektör ve STK ların işbirliğinin geliştirilmesini hedeflemiştir. 3.2 Faydalanıcılar ve Kurumlar Projenin esas faydalanıcısı ve muadil kurumu yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin eşgüdümü ve uygulanmasından sorumlu merkezi ulusal yolsuzlukla mücadele organı olan Başbakanlık Teftiş Kurulu dur. BTK, tüm kamu kuruluşlarında etkili ve etkin bir teftiş sisteminin işletilmesi çerçevesinde teftiş ve denetime ilişkin genel esasları oluşturan ve bu konuda liderlik eden kamu kurumudur. BTK ayrıca tüm kamu kurum ve 2 3 GRECO, 2006 Müşterek 1. ve 2. Tur Görüşmeler Raporu, 11 Mart 2006 (Greco Eval l-ll Rep (2005) 3E0) ve Türkiye ye ilişkin Uyumluluk Raporu, 11 Haziran 2010 (Greco RC-I/II (2008) 2E).

10 kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluş ve şirketlerde teftişler ve soruşturmalar yürütmekte ve yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin faaliyetlerin eşgüdümünü temin etmektedir. Proje faaliyetlerinin başarılı bir biçimde hayata geçirilmesini sağlamak adına BTK, ortak faydalanıcılar (Bakanlık Teftiş Kurulları) ve yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren diğer organların girişimlerinin eşgüdümünü tesis etmektedir. Projenin dokuz ortak faydalanıcısı arasında farklı bakanlıkların Teftiş Kurulları da yer almaktadır. Hazine Kontrolörleri Kurulu, Başbakanlık a bağlı Hazine Müsteşarlığı nın esas denetim organıdır. Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) denetim kuruludur. Bankacılık ve finans sektörüne ilişkin önemli teftiş rolleri üstlenen bu iki kuruluş Proje nin ortak faydalanıcıları arasındadır. Diğer ortak faydalanıcılar ise İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teftiş Hizmetleri Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- İş Teftiş Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü dür. Teftiş Kurulları, çalışanların kanuna aykırı davranışları hakkında teknik teftiş ve idari soruşturma yürütmekle görevlidir. Meydana gelen maddi zararların tazmin edilmesi de yetkileri arasındadır. Teftiş Kurulları genellikle kamu organlarında yolsuzluğun tespitini gerçekleştirilen ilk ve tek organ olma özelliğine sahiptir ve yürüttükleri çalışmalar yolsuzlukla mücadele alanında büyük önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle, projenin esas faydalanıcısı ve ortak faydalanıcıları olarak seçilmişlerdir. Adalet Bakanlığı nın ortak faydalanıcı olarak projede yer alması, beklenen sonuçların elde edilmesi açısından oldukça önemli olduğu da unutulmamalıdır. Teftiş Kurulları tarafından başarışı bir biçimde teftişi gerçekleştirilen dosyaların mahkemeye intikalini temin eden kovuşturma hizmetleriyle olan bağlantının yanı sıra, Adalet Bakanlığı, mevzuatta yapılacak olası değişikliklerden sorumludur. Sonuç olarak Adalet Bakanlığı nın deneyimi ve bilgi birikimi ulusal yasal çerçeve konusunda ve uluslararası sözleşmelere uyuma ilişkin olarak geleceğe yönelik olarak yapılacak bir analizde hayati bir rol oynayacaktır. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Proje faaliyetlerinin hayata geçirilmesi açısından kilit odak noktasıdır. 3.3 Finansman Sağlayan Kuruluş ve Sözleşme Makamı Projeye finansman sağlana kuruluş Avrupa Birliği dir, Başbakanlık a bağlı Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi de sözleşme makamıdır. 3.4 Uygulayıcı Kuruluş Projenin uygulanması ve Merkezi Finans ve İhale Birimi ile imzalanan Avrupa Topluluğu Sözleşmesi uyarınca Proje fonlarının kullanılmasından Avrupa Konseyi sorumludur. Projenin genel yönetimi ve gözetiminden Strazburg da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü (DGI) Bilgi Toplumu ve Suça Karşı Önlem Dairesi, Suça Karşı Önlem Departmanı, Ekonomik Suç ve İşbirliği Birimi sorumludur. Projenin günlük temelde uygulanması Avrupa Konseyi Genel Merkezi nde bulunan Ekonomik Suç ve İşbirliği Birimi tarafından desteklenen ve Ankara da bulunan proje ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. 4 PROJE 4.1 Uygulama Yöntemleri Yürütme Kurulu Toplantılarında üzerinde anlaşma sağlandığı üzere, Proje onaylanan iş planı ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda beklenen sonuçlara ulaşılması konusunda destek ve yardım temin ederek aşağıda belirtilen çıktıların elde edilmesini öngörmektedir:

11 Uzman tavsiyesi Uzman görüşleri Yuvarlak masa toplantıları ve seminerler Çalıştaylar ve Konferanslar Eğitime ilişkin kurslar Eğiticilerin eğitimi Yazılı çeviriler Eğitimler Görsel-İşitsel / Yayın ve dağıtım 4.2 Çıktılar Elde edilmesi öngörülen çıktılardan bazıları şunlardır: Değerlendirme ve analiz raporları, politika raporları, taslak mevzuat değişikliği teklifleri, yolsuzluğa açık alanlara ilişkin olarak çıkarılacak haritalar; Müfettişler, denetçiler ve kontrolörlere yönelik soruşturma rehberleri ve raporlama standartları; Müfettişlere yönelik eğitim stratejisi; Yolsuzluğa ilişkin risklerin tespit edilmesi, sektöre özel yolsuzlukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve bu stratejilere ilişkin uygulamanın yönetilmesi konularında Çalıştaylar ve Eğitimler (bilgilendirme oturumları); Konferanslar (değerlendirmeler sonucunda elde edilen sonuçların tartışılacağı genel oturumlar). 4.3 Müdahaleye ilişkin Hazırlık Projenin resmi başlangıç tarihi TR 2009/ /001 sayılı (28 Aralık 2012 tarihli) Avrupa Birliği Katkı Anlaşması nın imzalanmasını takip eden gün olarak belirlenmiştir. Proje ekibinin kurulması ve işlevsel hale getirilmesi süreci de 2013 yılının Nisan ayı ortalarında tamamlanmıştır. Bu gecikme başlangıç aşamasında Ankara daki kadrolarda görevlendirilmek üzere kısa listeye alınmış adayların seçim ve işe alımı sırasında ortaya çıkan bazı sorunlara dayalı olarak meydana gelmiştir. Sonuç olarak, faaliyet takvimi Proje çıktılarının öngörülen şekilde Aralık 2014 itibariyle başarılı bir şekilde elde edilmesine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yeniden düzenlenen Proje takvimine göre faaliyetler Haziran 2013 te başlayıp Aralık 2014 te tamamlanacaktır. Beklenen Sonuç 1 e ilişkin çıktılar Haziran 2013 ile Mayıs 2014 arasında kalan döneme yayılmıştır. Beklenen Sonuç 2 ye ilişkin Faaliyetler Eylül 2013 ile Ekim 2014 tarihleri arasında kalan dönemde gerçekleştirilecektir. Beklenen Sonuç 3 kapsamında planlanmış olan faaliyetler Şubat 2014 ile Aralık 2014 arasında kalan dönemde hayata geçirilecektir. Faydalanıcı ve ortak faydalanıcı kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından uygulamanın aşağıda belirtilen konulara ilişkin öncelikli faaliyetlerle Haziran 2013 te başlaması kararlaştırılmıştır: Soruşturmaya ve idari araştırmaya ilişkin usulleri düzenleyen ulusal mevzuat çerçevesinin gözden geçirilmesi (Alt faaliyet 1.1 ve 1.2) Uluslararası sözleşmelere ilişkin olarak önceki tarihlerde gerçekleştirilen izleme ve değerlendirmelerde yeterince ayrıntılı şekilde ele alınmamış olan belirli alanların değerlendirilmesi (Alt faaliyet 3.1) Raporlama standartlarının uyumlaştırılması (Alt faaliyet 6.1 ve 6.2) Yolsuzluğa açık alanlara ilişkin bir haritanın oluşturulması (Alt faaliyet 8.1, 8.2 ve 8.3) Veri toplama (Alt faaliyet 8.3) 5 Çalışma Grubu bulunmaktadır (bu gruplar iş planında belirtilen Beklenen Sonuçlar ve Faaliyetlerden bazılarını ele alacak olan yerli ulusal kurumlarla yakın işbirliği içerisinde çalışan uzmanlar / devlet mamurlarından oluşmaktadır). Sözü edilen çalışma gruplarının oluşturulmasının ardından, Avrupa Konseyi o dönem için gerekli görülen ek niteliğindeki uluslararası uzmanları tedarik edecektir. Çalışma grupları, aşağıda belirtilen profilleri yansıtmalıdır:

12 1 No lu Çalışma Grubu: "Akademisyenlerden, kamu görevlilerinden ve diğer uzmanlardan oluşan, soruşturmaya ve idari araştırmaya ilişkin usulleri düzenleyen ulusal mevzuat çerçevesinin gözden geçirilmesi ve bilgi paylaşımın eşgüdümü" Çalışma Grubu Faaliyet 1 ile bağlantılı; 2 No lu Çalışma Grubu: "Yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin uluslararası ve AB iyi uygulamaları ve standartlarının gözden geçirilmesi " Çalışma Grubu Faaliyet 2 ve Faaliyet 5 ile bağlantılı; 3 No lu Çalışma Grubu: "Yerel düzenlemelerin AK, OECD ve BM Sözleşmeleriyle uyumluluğunun temin edilmesi amacıyla Fark Analizi ve Politika Tavsiyeleri" Çalışma Grubu - Faaliyet 3 ve Faaliyet 4 ile bağlantılı; 4 No lu Çalışma Grubu: " Müfettişler, Denetçiler ve Kontrolörlere Yönelik Raporlama Standartlarının Oluşturulması" Çalışma Grubu - Faaliyet 6 ile bağlantılı; 5 No lu Çalışma Grubu: "Yolsuzluğa açık alanların tespitinin yapılması ve uygun stratejilerin geliştirilmesi " - Çalışma Grubu Faaliyet 8 ile bağlantılı. İlk aşamada yalnızca iki çalışma grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan gruplar "Raporlama standartları"na ilişkin 4 No lu ÇG ve "Yolsuzluk haritasının çıkartılması"na ilişkin 5 No lu ÇG dur. Ek III, Çalışma Gruplarının Oluşturulması. 5 BAŞLANGIÇ AŞAMASI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER Projenin başlangıç aşamasında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir (Ocak 2013 Haziran 2013): Başlangıç Aşaması Faaliyetlerinin Tanımı Proje Ekibinin İşe Alımı (Strazburg ve Ankara): Yerel Proje Sorumlusu (Ankara %100 tam zamanlı): İşe Alındı ve Görevine Başladı Yerel Proje Asistanı (Ankara - %100 tam zamanlı): İşe Alındı ve Görevine Başladı Kıdemli Proje Sorumlusu (Strazburg %50 yarı zamanlı): İşe Alındı ve Görevine Başladı; Proje Asistanı (Strazburg - 50% yarı zamanlı): İşe Alındı ve Görevine Başladı. Uzun Dönemli Danışmanın Görevlendirilmesi Projenin tamamını içeren zaman çizelgesi çerçevesinde 5 uluslararası Uzmanın görevlendirilmesi yapıldı (Ek II Uzmanların listesi) Proje Ofisinin belirlenmesi ve kurulması Giriş faaliyetleri (18-19 Nisan 2013): Projenin muadil / faydalanıcı kurumlara tanıtılması Türk makamları tarafından Yürütme Kurulu Üyelerinin Teyit Edilmesi Durum (Eylül 2013) Tamamlandı Tamamlandı Ancak UDD kişisel nedenlerden ötürü Temmuz ayında proje ekibinden ayrıldı. Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı

13 Başlangıç Aşaması Faaliyetlerinin Tanımı Durum (Eylül 2013) Yürütme Kurulu Toplantısı (5 Haziran 2013) : Taslak İş Planının ve takvimin tartışılması, Çalışma gruplarının içeriğinin duyurulması, Proje Açılış Konferansına ilişkin hazırlıkların yapılması Proje Açılış Konferansı (12 Haziran2013) Tamamlandı Tamamlandı 5.1 Proje Ekibinin Kurulması / İşe Alımı Proje Ekibinin Strazburg ve Ankara daki kadrolarına ilişkin eleman alımı Avrupa Konseyi kuralları ve usullerine uygun olarak gerçekleştirilen iş ilanları vasıtasıyla yapılmıştır. Tüm başvuru sahipleri ve sonrasında aday olarak seçilen kişiler kısa listeye alınmış olup nitelikleri, iş deneyimleri, becerileri ve mülakatlarda sergilemiş oldukları performans göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Ayrıca, belirtmiş oldukları referanslarla irtibata geçilerek adayların daha önce çalışmış oldukları kurumlarda gösterdikleri performanslarına ilişkin değerlendirmeler de teyit edilmiştir. Nihai seçim yeterliğe dayalı mülakatlar sonucunda gerçekleştirilmiştir. Yerel Proje Asistanı Ocak 2013 te, Yerel Kıdemli Proje Sorumlusu da Nisan 2013 te işe alınmıştır. Uzun Dönemli Danışmanın seçimi de Mayıs 2013 te tamamlanmıştır. Ankara Proje ekibi (Yerel Kıdemli Proje Sorumlusu ve Yerel Proje Asistanı) önemli konularda ve İş planının uygulanması ile ilgili meselelerde doğrudan Suça Karşı Önlem Dairesi nde bulunan Ekonomik Suç ve İşbirliği Birimi ne raporlama yapmaktadır. Ankara Proje ekibine Strazburg da bulunan Kıdemli Proje Sorumlusu ve Proje Asistanı (her ikisi de bu projeye zamanlarının %50 sini ayırmakta, geriye kalan çalışma saatlerinde yine Türkiye de gerçekleştirilmekte olan TYEC 2 projesinde görev almaktadırlar) destek vermektedir. Proje ekibinin idari günlük çalışmaları Avrupa Konseyi Ankara Ofisi tarafından takip edilmekte ve destek görmektedir. Uzun Dönemli Danışmanın (UDD) seçimi Mayıs 2013 te tamamlanan ilgili Avrupa Konseyi İhale Kurulu usulleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Seçilen UDD nin Projenin hayata geçirilmesi sırasında düzenli temelde ve hemen hemen tüm faaliyetlerde danışmanlık yapması ve uzmanlık bilgilerini paylaşması amacıyla 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle Ankara da göreve başlaması öngörülmüştür, ancak kişisel nedenlerden ötürü ani bir kararla ekipten ayrılmıştır. Sonuç olarak, AK bu dönemde konuyu yakından takip etmiş ve nihayete erdirilmesi ve tüm taraflarca onaylanması beklenmekte olan ilgili tedbirleri uygulamaya koymak üzere gerekli adımları atmıştır. Türkiye Devleti, kamu görevlisi olan ve Başbakanlık Teftiş Kurulu nda Baş Müfettiş olarak çalışmakta olan bir Ulusal Proje Koordinatörü tayin etmiştir. Ulusal Proje Koordinatörü, Türk makamları adına tüm Proje faaliyetlerinin organizasyonunu gerçekleştirmek ve bu çerçevede irtibatı sağlamakla görevlidir. 5.2 Proje Ofisi / Binası Proje ofisleri, Avrupa Konseyi Ankara Ofisi binasında bulunmaktadır, bu binada ihtiyaç duydukları teknik destek ve BT altyapısı da kendilerine sunulmaktadır. BTK da ekip üyeleri arasında iletişimi kolaylaştırmak ve bilgi akışına yardımcı olmak adına kendi binasında proje ekibi için bir ofis kurmuştur, bu ofiste de ilgili mobilyalar ve gerekli BT araçları bulunmaktadır. Bu ofis proje faaliyetleri ve ilgili kullanım için hazır bulunmaktadır. 5.3 Giriş Faaliyetleri Aşaması 1 (15-19 Nisan 2013) Kıdemli Proje Sorumlusu Sn. Leila Marshania ve Proje Asistanı Sn. Tanja Naumovski-Egerton ile Yerel Kıdemli Proje Sorumlusu Sn. Corinne llgun ve Yerel Proje Asistanı Sn. Burçin Crompton dan oluşan Avrupa Konseyi misyon ekibi Nisan 2013 haftasında TYSAP nin giriş faaliyetlerini başlatmıştır (bkz. Ek V Giriş faaliyetlerine ilişkin gündem).

14 Bu misyon esnasında, Projenin ayrıntılı bir şekilde tartışılması amacıyla faydalanıcı ve ortak faydalanıcı kurumların yanı sıra MFİB ile toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda Projenin süresi, bölümleri, hedefi, amacı, beklenen sonuçları ve bileşenleri konusunda sunumlar yapılmış, Projenin hayata geçirilmesi esansında gerek duyulacak idari ve insan kaynaklarına ilişkin unsurlar açıklanmış ve paylaşılmıştır. Toplantılarda Türk makamlarının TYSAP Projesi ne olan yoğun ilgisi ve derin bağlılığı bir kez daha dikkat çekmiştir. BTK ve ortak faydalanıcılarla yapılan toplantılarda, Yürütme Kurulu nun oluşumu, Proje Açılış Konferansının organizasyonu, Projeye ilişkin ayrıntılı İş Planının ve faaliyet takviminin hazırlanması konuları masaya yatırılmıştır. 2. Aşama (Nisan - Mayıs 2013) 2013 yılının Nisan ve Mayıs aylarında yerel Proje ekibi ile esas faydalanıcı arasında düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda Yürütme Kurulu toplantısı ve Açılış Konferansına ilişkin tarihler teyit edilmiştir. Faaliyet takvimini içeren taslak İş planı da etkin bir şekilde masaya yatırılmış ve katkılarını almak adına ortak faydalanıcılarla paylaşılmıştır. Faydalanıcı kurumlar Projenin pek çok faaliyeti için gerekli olacak çalışma gruplarının oluşturulması konusundaki tartışmalarını sürdürmüştür. 27 ve 28 Mayıs 2013 tarihlerinde Avrupa Konseyi misyon ekibi Sn. Leila Marshania ve Sn. Corinne llgun İş Planına nihai şeklinin verilmesi amacıyla BTK ile toplantılar yapmıştır, söz konusu İş Planı daha sonra 1. Yürütme Kurulu toplantısında değerlendirmeleri /tartışmaları ve Açılış Konferansında Kabul edilmesi için gerekli hazırlıkları yapmaları için Yürütme Kurulu üyelerine dağıtılmıştır. Yürütme Kurulu Toplantısı 5 Haziran 2013 tarihinde TYSAP Projesinin ilk Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş ve toplantıda faydalanıcı ve ortak faydalanıcı kurumları üst düzey yetkililer, özellikle Teftiş Kurulu Başkanları (bkz. Ek VI İlk Yürütme Kurulu Toplantısının Gündemi, Ek VII - İlk Yürütme Kurulu Toplantısının Tutanakları ve Ek VIII - İlk Yürütme Kurulu Toplantısının Katılımcı Listesi) temsil etmiştir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri de toplantıda hazır bulunmuştur. AK Proje Ekibi taslak İş Planını sunmuş ve plan Yürütme Kurulu üyeleri tarafından ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştır. Taslak İş Planı, TYSAP Projesinin Açılış Konferansında nihai resmi belge olarak kullanılmak üzere son şeklini almıştır. YK toplantısı TYSAP Projesi nin üst düzey siyasi destek görmesini ve görünürlük kazanmasını temin etmeyi hedefleyen Açılış Konferansına ilişkin hazırlıklar ve yaklaşımlar konusu üzerinde de durmuştur. Açılış Konferansı Projenin Açılış Konferansı 12 Haziran 2013 tarihinde Ankara da düzenlenmiştir (bkz. Ek IX Açılış Konferansının Gündemi). Konferansın açılış konuşmaları, aralarında BTK Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Suça Karşı Önlem Dairesi Başkanı nın da bulunduğu, paydaşların çok sayıda üst düzey yetkilisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Açılış Konferansında kamu görevlileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve Avrupa Konseyi Üye Devletlerinin Türkiye temsilcileri hazır bulunmuştur. Konferans üç oturum halinde gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda Projeye ilişkin sunumlar yapılmıştır. İkinci oturumda Türkiye de yolsuzlukla mücadele alnında kaydedilen gelişmeler, iç denetimin rolü ile sivil toplum ve özel sektörün konuya bakış açıları ele alınmıştır. Üçüncü oturumda ise Türk Kamu İdaresindeki yolsuzluk seviyesi ve yolsuzluğa açık durumlarda bireylerin davranışları hakkındaki sorulara isim vermeksizin cevapların toplanmasını amaçlayan interaktif bir anket gerçekleştirilmiştir. Açılış Konferansında Proje İş Planı ve ilgili faaliyet takvimi resmi olarak Kabul edilmiştir. Açılış Konferansı na ilişkin haberler Türk medyasında yer bulmuştur. Çok sayıda çevrimiçi yayında yer alan haberlere Ek X te yer verilmiştir.

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136.

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136. Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 2. Raporu Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE DE KALICII ORGANİK KİRLETİCİLER TÜZÜĞÜ NÜN UYG GULANMASI İÇİN TEKNİK DESTE

TÜRKİYE DE KALICII ORGANİK KİRLETİCİLER TÜZÜĞÜ NÜN UYG GULANMASI İÇİN TEKNİK DESTE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilmektedir. Türkiye Ulusall Programı 2008 Katılım Öncesi Mali Yardımm Aracı TÜRKİYE DE KALICII ORGANİK KİRLETİCİLER TÜZÜĞÜ NÜN UYGULANMASI İÇİN TEKNİK

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Ankara, 2010 2 İçindekiler GİİRİİŞŞ...5 TEMEL UNSSURLAR...6 Terimler...6 İç Kontrolün Tarihçesi...7 İç Kontrol Felsefesi...8 AB VE İİÇ KONTROL

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması Projesi, Türkiye. EuropeAid/126747/D/SV/TR. Birinci Çeyrek Dönem Raporu.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması Projesi, Türkiye. EuropeAid/126747/D/SV/TR. Birinci Çeyrek Dönem Raporu. Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması Projesi, Türkiye EuropeAid/126747/D/SV/TR Birinci Çeyrek Dönem Raporu Mart Sonu 2010 1 İşbu belge, Teknik Destek Ekibi tarafından sunulan 1. Çeyrek Dönem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET... 4 1 İLKE

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara Eylül 2013, Ankara 1 2012 Yılı Kamu İç Denetim

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı