Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/

2 Projenin adı Referans No Projenin Süresi Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TR2009/ ve AK No. JP/ ay Uygulama Projenin Bütçesi Ekonomik Suç ve İşbirliği Birimi, Suça Karşı Önlem Dairesi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü (DGI) Avrupa Konseyi 1.400,00 EURO Uygulama Dönemi 29 Aralık Aralık 2014 Raporlama Dönemi Başlangıç Dönemi Raporun Tarihi 25 Eylül 2013 Her türlü ilave bilgi için aşağıdaki adresle temasa geçmenizi rica ederiz: Economic Crime Cooperation UnitAction against Crime Department Directorate General I, Council of Europe F Strasbourg Cedex FRANCE Tel: ; Fax I Bu belge, Avrupa Birliği nin mali yardımı ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler, hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Avrupa Konseyi nin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. 2

3 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ GENEL BİLGİLER Sektörel Ülke Ortamı ve Projeyle İlişkisi Faydalanıcı Taraf ve Kurumlar Finansman Sağlayan Kuruluş ve Sözleşme Makamı Uygulayıcı Kuruluş PROJE Uygulama Yöntemleri Çıktılar Müdahaleye İlişkin Hazırlık BAŞLANGIÇ AŞAMASINDAKİ FAALİYETLER Proje Ekibinin Kurulması / İşe Alımı Proje Ofisi / Binası Giriş Faaliyetleri SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAYINLAR VE GÖRÜNÜRLÜK RISK VE RİSKİN AZALTILMASI MALİ YÖNETİM VE KAYNAKLAR SONUÇ VE İLERİYE YÖNELİK ADIMLAR EKLER:

4 Kısaltmalar: Kurul CS YM BDDK MFİB AK YAE DGI AB ABD FIMS GRECO GET IPA YPS UDD MASAK ÇYGNPB ÇŞB MB İB MONEYVAL Hazine Kontrolörleri Kurulu Cumhuriyet Savcıları Yolsuzlukla mücadele Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Merkezi Finans ve İhale Birimi Avrupa Konseyi Yolsuzluk Algılama Endeksi Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu AK Finans Sistemi Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu GRECO Değerlendirme Ekibi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Yerel Proje Sorumlusu Uzun Dönemli Danışman Mali Suçları Araştırma Kurulu Çok Yıllı Gösterge Niteliğinde Planlama Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Maliye Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi'nin Terörizmin Finanse Edilmesi ve Kara Para Aklanmasına Karşı Tedbirleri Değerlendirmeyle Yükümlü Uzman Komitesi STK Sivil Toplum Kuruluşu OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OLAF Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi PUB Proje Uygulama Birimi BTK Başbakanlık Teftiş Kurulu YK Yürütme Kurulu KİT Kamu İktisadi Teşebbüsü KPM Kıdemli Proje Memuru TS Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı ToT Eğitmenlerin Eğitilmesi TYEC Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi TYEC 2 Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi TYSAP Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politikaları ve Uygulamalarının Güçlendirilmesi Projesi BM Birleşmiş Milletler UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNCAC Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek için Destek SIGMA (OECD ve AB nin ortak girişimi, büyük ölçüde AB tarafından finanse edilmektedir) 1 PROJE ÖZETİ 4

5 Projenin adı Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politikaları ve Uygulamalarının Eşgüdümünün Güçlendirilmesi (TYSAP) Proje Referans Numarası 2374 Proje alanı Türkiye Bütçe / finansman 1,400, EUR Finansman Avrupa Birliği (%85), Avrupa Konseyi (%5) ve Türk Makamları (%10) Faaliyetin süresi 24 ay (28 Aralık Aralık 2014) Uygulama Faaliyetin amaçları Avrupa Konseyi, Ekonomik Suç Birimi, Suça Karşı Önlem Dairesi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü (DGI) Genel Amaç(lar): Türkiye de yolsuzluğa karşı mücadelede daha verimli ve etkin bir yapıya katkıda bulunulması Projenin Amacı: 1. Farklı kuruluşlardaki müfettişler, denetçiler ve kontrolörlerin modern soruşturma ve bildirim teknikleri, işbirliği, verilerin toplanması ve analizi, bilgi paylaşımı ve sektöre özgü yolsuzlukla mücadele politikalarının oluşturulması konusundaki uzmanlığının güçlendirilmesi. 2. BTK Müfettişlerinin, aşağıdaki alanlardaki uzmanlığının artırılması: (i) yolsuzluk soruşturmalarının eşgüdümü ve yolsuzlukla mücadele politikalarının ilgili kuruluşlar çapında uygulanması; ve (ii) ulusal yolsuzlukla mücadele stratejisinin uygulanmasının izlenmesi. Ortak(lar) Hedef (grup)lar Nihai Faydalanıcılar Esas Faydalanıcı Taraf: Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK) Mete DEMIRCI Başbakanlık Başmüfettişi Tel: Faks: Adres: Necatibey Caddesi No:108 K:2 Yücetepe-Ankara/Türkiye Bütün önemli kuruluşlarda yolsuzlukla mücadele teftişleri ve soruşturmalarından ve yolsuzlukla mücadele politikalarından sorumlu teftiş kurulları, müfettişler, denetçiler ve kontrolörler Esas Faydalanıcı Taraf: Başbakanlık Teftiş Kurulu Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Necatibey Caddesi No: 108 Başbakanlık Yeni Bina Yücetepe/Ankara KPM: Mete DEMİRCİ - Başbakanlık Başmüfettişi Tel: Faks: Ortak Faydalanıcı Taraflar: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Dr. Başol GÜLEÇ- Baş Müfettiş Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Bakanlığı Bilal YÜCEL- Baş Müfettiş 5

6 Beklenen Sonuçlar BS 1 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı Adnan ÇELİK- Kurul Başkan Yardımcısı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Tülay ÖZDEMIR- Kurul Başkan Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Arif ŞİMŞEK - Kurul Başkan Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kontrolörleri Mehmet ÜVEZ- Kurul Başkan Yardımcısı Bankalar Yeminli Murakıpları Faik AKAY- Denetim Dairesi Başkanı Adalet Bakanlığı Harun MERT- Uluslararası Hukuk ve Dışişleri Genel Müdür Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ahmet ÇELIKDIN-Kurul Başkan Yardımcısı Soruşturmalar, bilgi paylaşımı, yolsuzlukla mücadele stratejileri ve soruşturmaların eşgüdümünü kapsayan mevcut mevzuat çerçevesi analiz edilmekte ve uluslararası sözleşmelerin şartları ile karşılaştırılmaktadır. Sonuçlara dayalı olarak soruşturma kılavuzu ve bildirim standartları oluşturulmaktadır. BS 2 Yolsuzlukla mücadele dosyalarının soruşturulmasına ilişkin veriler toplanarak analiz edilmekte ve riskli alanlara ilişkin yolsuzluk haritası hazırlanmaktadır. BS 3 Başlıca Faaliyetler Müfettişler, sektöre özgü yolsuzlukla mücadele stratejilerinin oluşturulması, yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının eşgüdümü, modern soruşturma ve bildirim teknikleri ile bilgi paylaşımı konusunda eğitilmektedir. BS 1 ile ilgili faaliyetler 1. İdari araştırmalar ve suçla ilgili soruşturmaları, bunların eşgüdümünü (yani güvenlik kurumları ile), bilgi paylaşımı, ve istihbaratı düzenleyen ulusal yasal ve kurumsal çerçeve ile bu çerçevenin uygulanması analiz edilmekte, akademisyenler, kamu görevlileri ve diğer uzmanlardan oluşan çalışma grupları aracılığı ile raporlar ve mevzuat önerileri (gerektiği taktirde) hazırlanmaktadır. Bu raporların bulguları üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. 2 Yolsuzluk soruşturmaları, eşgüdüm/işbirliği ve bilgi paylaşımına ilişkin uluslararası, özellikle AB standartları ve yönetmelikleri, gözden geçirilmekte ve bir uzmanlar ekibi tarafından hazırlanan bir rapor üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. 3 İç mevzuatın Avrupa Konseyi Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk Sözleşmeleri, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen 6

7 Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ne uygunluğu analiz edilmekte ve ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından boşluk analiz raporları hazırlanmaktadır. 4 Uygunluk raporunun sonuçlarına dayalı olarak sözleşme şartlarının yerine getirilmesi için alınabilecek olası önlemlere ilişkin politika raporları, ilgili kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grupları tarafından hazırlanmaktadır. 5 Farklı yöntemlerin uygulanmasının önlenmesi amacıyla bir soruşturma kılavuzu hazırlanarak bütün müfettişler, denetçiler ve kontrolörlere dağıtılmaktadır. 6 Bir çalışma grubu tarafından bildirim standartları belirlenmekte ve bir konferans yoluyla bütün müfettişler, denetçiler ve kontrolörlere dağıtılmaktadır. BS 2 ile ilgili faaliyetler 7 20 müfettişin yolsuzlukla ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi konusunda bir AB kurumunda eğitim alması ve eğitilen müfettişlerin, bulgularını 200 müfettişe aktarmaları. 8 Resmi kurumlar, özel sektör ve STK ların üyelerinden oluşan çalışma grupları aracılığı ile yolsuzluğa açık bölgelerin haritaları hazırlanmakta ve bu riskli bölgelere ilişkin uygun stratejiler oluşturulmaktadır. BS 3 ile ilgili faaliyetler 9 10 müfettişin bir ilgili AB kurumunda yolsuzlukla mücadele stratejilerinin oluşturulması ve bunların başarılı bir şekilde uygulanması ve izlenmesi konusunda eğitilmesi. YM Stratejisi hazırlanması ve uygulanması konusunda bir Kullanıcı Kılavuzu, bu müfettişler tarafından uluslararası uzmanların yardımı ile hazırlanmaktadır BTK müfettişinin, yolsuzluk soruşturmalarının eşgüdümü, modern soruşturma ve bildirim teknikleri ve ilgili AB yolsuzlukla mücadele kurumları arasında güçlendirilmiş işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda eğitilmesi. 1. 7

8 2 YÖNETİCİ ÖZETİ AB tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi Tarafından yürütülen Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politikaları ve Uygulamalarının Eşgüdümünün Güçlendirilmesi Projesi (TYSAP) 28 Aralık 2012 tarihinde başlamıştır. Proje, Türkiye deki kamu yönetimi sistemi içerisindeki yolsuzlukla mücadeleye ilişkin koruyucu ve önleyici yapının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Projenin bir diğer amacı da tayin edilebilir, somut hedefler ve çıktılar sunarak GRECO ve Türkiye Devleti tarafından ileri sürülen önerilerin yaygınlaştırılmasıdır. Bu rapor Proje ile aynı tarihte başlayan ve 12 Haziran 2013 tarihi itibariyle tamamlanmış bulunan proje başlangıç dönemi boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin bir özetini sunmaktadır. 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle Projenin hem Ankara hem de Strazburg da görevli çalışanlarının işe alım süreçleri tamamlanmış ve sözü edilen personel görevlerine başlamıştır. Projenin Uzun Dönemli Danışmanı (UDD) ilişkin seçim süreci Mayıs 2013 te tamamlanmıştır. Ancak işe alım süreci, sözleşmenin sunulması ve ön görevlendirme aşamalarının başlatılmasının ardından UDD kişisel nedenlerden dolayı Temmuz 2013 te projeden ayrılmaya karar vermiştir. Başlangıç faaliyetleri 2013 yılının Nisan ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmiş, AK ekibi, Projenin esas faydalanıcısı ve ortak faydalanıcı kuruluşların temsilcileri ve sözleşme makamı arasında iki taraflı ve çok taraflı toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda Projenin uygulanmasına ilişkin detayların tartışılması, yaklaşmakta olan Yürütme Kurulu Toplantısının ve Açılış Konferansının planlanması amaçlanmıştır. Daha sonra da İş planının ve faaliyet takviminin oluşturulması yönünde aktif çalışmalar yürütülmüştür. Projenin ilk Yürütme Kurulu Toplantısı 5 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş, sunulan İş planı ve faaliyet takvimi üzerinde anlaşma sağlanmış ve öncelikli faaliyetler belirlenmiştir. 12 Haziran 2013 tarihinde de tüm paydaşların üst düzey görevlerinin hazır bulunduğu Açılış Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansta Projenin İş Planı resmi olarak kabul edilmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. İş Planı ve faaliyet takviminde öngörüldüğü üzere, başlangıç döneminin tamamlanmasının ardından belirli hedeflerin uygulanmasına başlanmıştır. Ek I, İş Planı ve Faaliyet Takvimi. 3 GENEL BİLGİLER 3.1 Sektörel ülke ortamı ve Projeyle İlişkisi Projenin Eylem Planının hazırlanmasından bu yana ülke ortamında önemli değişiklikler meydana gelmediğinden sözü edilen belgede sunulan bilgilerin büyük bir bölümü güncelliğini korumaktadır. Dünya Bankası nın Dünya Yönetişim Göstergeleri verilerine 1 göre yılları arasında Türkiye nin yolsuzluğun kontrolü alanındaki yüzdelik sırlamasında çok küçük bir artış olmuş, yılları arasında da genel yüzdelik sırlamasında önemli sayılmayacak değişikler meydana gelmiştir. 1

9 Yüzdelik Sıralama TÜRKİYE Toplam Gösterge: Yolsuzluğun Kontrolü Transparency International'ın son Yolsuzluk Algılama Endeksi nde 2 arasında 54. sırada yer almıştır. (YAE) Türkiye 49 puanla 174 ülke GRECO tavsiyeleri 3 Teftiş Kurullarına ilişkin sistemde reforma gidilmesine ilişkin ihtiyaca işret etmektedir. Bu noktadan hareketle, ulusal " Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı"nda teftiş birimlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi konusunun öncelikler arasında yer aldığı belirtilmiştir. Avrupa Komisyonu 2011 İlerleme Raporu nda ifade edildiği üzere, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve yolsuzluk konusundaki soruşturuşların, iddianamelerin veya mahkûmiyetlerin kayıtlarının tutulması ihtiyacı devam etmektedir. Proje, Avrupa standartları ve en iyi uygulamalarına uyulması yolunda ilerleme kaydedilmesi amacı çerçevesinde yolsuzlukla mücadele konusunda Türkiye için önemini sürdürmektedir. Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin süregelen uygulaması sayesinde Türkiye de yolsuzlukla mücadele konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Haziran 2012 de Kamu Denetçiliği Kurumu nun (Ombudsman müessesi) kurulması, Türkiye de iyi yönetişim alanında önemli bir kurumsal yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, kamu makamlarının çeşitli faaliyetlerinin ve tutumlarının incelenmesine ilişkin bağımsız ve etkili bir şikayet mekanizmasının oluşturulmasını ve insan haklarını temel alan bir adalet anlayışı çerçevesinde soruşturma ve araştırma yapılmasını ve öneriler getirilmesini öngörmektedir. Kanun uyarınca ayrıca, beş Kamu denetçisi bir baş kamu denetçisinin, yani Genel Sekreterin amirliğinde diğer personelle birlikte çalışacaktır. Kamu Denetçiliği Kurumu, 29 Mart 2013 tarihinde şikayetleri Kabul etmeye başlamıştır. Bu kurum tam manasıyla bir yolsuzlukla mücadele organı olmasa da, yolsuzlukla ilgili konulardaki şikayetleri soruşturma ve bu alanda önerilerde bulunma yetkileri bulunduğundan önemli bir rol üstlenebilir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın (UNDP) "Türkiye de Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin Etkin Bir Şekilde Uygulanmasına Destek Projesi" kapsamında, 5-6 Aralık 2012 tarihinde Ankara da "Güçlendirilmiş Bütünlük Sistemleri için Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Geliştirilmesi" Uluslararası Konferansı düzenlenmiştir. UNDP ve Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK) tarafından ortaklaşa düzenlenen Konferans hem Türkiye de hem de diğer ülkelerde yolsuzlukla mücadele alanındaki son gelişmelere ilişkin bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, yolsuzlukla mücadele sistemlerinin önemine ilişkin farkındalık yaratılması ve Türkiye Devleti nin En Az Gelişmiş Ülkelere (LDC) yolsuzlukla mücadele komsunda vereceği teknik desteğe ilişkin alanların belirlenmesi bakımından önemli bir fırsat olmuştur. Konferans aynı zamanda yolsuzlukla mücadele alanında kamu, özel sektör ve STK ların işbirliğinin geliştirilmesini hedeflemiştir. 3.2 Faydalanıcılar ve Kurumlar Projenin esas faydalanıcısı ve muadil kurumu yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin eşgüdümü ve uygulanmasından sorumlu merkezi ulusal yolsuzlukla mücadele organı olan Başbakanlık Teftiş Kurulu dur. BTK, tüm kamu kuruluşlarında etkili ve etkin bir teftiş sisteminin işletilmesi çerçevesinde teftiş ve denetime ilişkin genel esasları oluşturan ve bu konuda liderlik eden kamu kurumudur. BTK ayrıca tüm kamu kurum ve 2 3 GRECO, 2006 Müşterek 1. ve 2. Tur Görüşmeler Raporu, 11 Mart 2006 (Greco Eval l-ll Rep (2005) 3E0) ve Türkiye ye ilişkin Uyumluluk Raporu, 11 Haziran 2010 (Greco RC-I/II (2008) 2E).

10 kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluş ve şirketlerde teftişler ve soruşturmalar yürütmekte ve yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin faaliyetlerin eşgüdümünü temin etmektedir. Proje faaliyetlerinin başarılı bir biçimde hayata geçirilmesini sağlamak adına BTK, ortak faydalanıcılar (Bakanlık Teftiş Kurulları) ve yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren diğer organların girişimlerinin eşgüdümünü tesis etmektedir. Projenin dokuz ortak faydalanıcısı arasında farklı bakanlıkların Teftiş Kurulları da yer almaktadır. Hazine Kontrolörleri Kurulu, Başbakanlık a bağlı Hazine Müsteşarlığı nın esas denetim organıdır. Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) denetim kuruludur. Bankacılık ve finans sektörüne ilişkin önemli teftiş rolleri üstlenen bu iki kuruluş Proje nin ortak faydalanıcıları arasındadır. Diğer ortak faydalanıcılar ise İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teftiş Hizmetleri Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- İş Teftiş Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü dür. Teftiş Kurulları, çalışanların kanuna aykırı davranışları hakkında teknik teftiş ve idari soruşturma yürütmekle görevlidir. Meydana gelen maddi zararların tazmin edilmesi de yetkileri arasındadır. Teftiş Kurulları genellikle kamu organlarında yolsuzluğun tespitini gerçekleştirilen ilk ve tek organ olma özelliğine sahiptir ve yürüttükleri çalışmalar yolsuzlukla mücadele alanında büyük önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle, projenin esas faydalanıcısı ve ortak faydalanıcıları olarak seçilmişlerdir. Adalet Bakanlığı nın ortak faydalanıcı olarak projede yer alması, beklenen sonuçların elde edilmesi açısından oldukça önemli olduğu da unutulmamalıdır. Teftiş Kurulları tarafından başarışı bir biçimde teftişi gerçekleştirilen dosyaların mahkemeye intikalini temin eden kovuşturma hizmetleriyle olan bağlantının yanı sıra, Adalet Bakanlığı, mevzuatta yapılacak olası değişikliklerden sorumludur. Sonuç olarak Adalet Bakanlığı nın deneyimi ve bilgi birikimi ulusal yasal çerçeve konusunda ve uluslararası sözleşmelere uyuma ilişkin olarak geleceğe yönelik olarak yapılacak bir analizde hayati bir rol oynayacaktır. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Proje faaliyetlerinin hayata geçirilmesi açısından kilit odak noktasıdır. 3.3 Finansman Sağlayan Kuruluş ve Sözleşme Makamı Projeye finansman sağlana kuruluş Avrupa Birliği dir, Başbakanlık a bağlı Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi de sözleşme makamıdır. 3.4 Uygulayıcı Kuruluş Projenin uygulanması ve Merkezi Finans ve İhale Birimi ile imzalanan Avrupa Topluluğu Sözleşmesi uyarınca Proje fonlarının kullanılmasından Avrupa Konseyi sorumludur. Projenin genel yönetimi ve gözetiminden Strazburg da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü (DGI) Bilgi Toplumu ve Suça Karşı Önlem Dairesi, Suça Karşı Önlem Departmanı, Ekonomik Suç ve İşbirliği Birimi sorumludur. Projenin günlük temelde uygulanması Avrupa Konseyi Genel Merkezi nde bulunan Ekonomik Suç ve İşbirliği Birimi tarafından desteklenen ve Ankara da bulunan proje ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. 4 PROJE 4.1 Uygulama Yöntemleri Yürütme Kurulu Toplantılarında üzerinde anlaşma sağlandığı üzere, Proje onaylanan iş planı ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda beklenen sonuçlara ulaşılması konusunda destek ve yardım temin ederek aşağıda belirtilen çıktıların elde edilmesini öngörmektedir:

11 Uzman tavsiyesi Uzman görüşleri Yuvarlak masa toplantıları ve seminerler Çalıştaylar ve Konferanslar Eğitime ilişkin kurslar Eğiticilerin eğitimi Yazılı çeviriler Eğitimler Görsel-İşitsel / Yayın ve dağıtım 4.2 Çıktılar Elde edilmesi öngörülen çıktılardan bazıları şunlardır: Değerlendirme ve analiz raporları, politika raporları, taslak mevzuat değişikliği teklifleri, yolsuzluğa açık alanlara ilişkin olarak çıkarılacak haritalar; Müfettişler, denetçiler ve kontrolörlere yönelik soruşturma rehberleri ve raporlama standartları; Müfettişlere yönelik eğitim stratejisi; Yolsuzluğa ilişkin risklerin tespit edilmesi, sektöre özel yolsuzlukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve bu stratejilere ilişkin uygulamanın yönetilmesi konularında Çalıştaylar ve Eğitimler (bilgilendirme oturumları); Konferanslar (değerlendirmeler sonucunda elde edilen sonuçların tartışılacağı genel oturumlar). 4.3 Müdahaleye ilişkin Hazırlık Projenin resmi başlangıç tarihi TR 2009/ /001 sayılı (28 Aralık 2012 tarihli) Avrupa Birliği Katkı Anlaşması nın imzalanmasını takip eden gün olarak belirlenmiştir. Proje ekibinin kurulması ve işlevsel hale getirilmesi süreci de 2013 yılının Nisan ayı ortalarında tamamlanmıştır. Bu gecikme başlangıç aşamasında Ankara daki kadrolarda görevlendirilmek üzere kısa listeye alınmış adayların seçim ve işe alımı sırasında ortaya çıkan bazı sorunlara dayalı olarak meydana gelmiştir. Sonuç olarak, faaliyet takvimi Proje çıktılarının öngörülen şekilde Aralık 2014 itibariyle başarılı bir şekilde elde edilmesine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yeniden düzenlenen Proje takvimine göre faaliyetler Haziran 2013 te başlayıp Aralık 2014 te tamamlanacaktır. Beklenen Sonuç 1 e ilişkin çıktılar Haziran 2013 ile Mayıs 2014 arasında kalan döneme yayılmıştır. Beklenen Sonuç 2 ye ilişkin Faaliyetler Eylül 2013 ile Ekim 2014 tarihleri arasında kalan dönemde gerçekleştirilecektir. Beklenen Sonuç 3 kapsamında planlanmış olan faaliyetler Şubat 2014 ile Aralık 2014 arasında kalan dönemde hayata geçirilecektir. Faydalanıcı ve ortak faydalanıcı kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından uygulamanın aşağıda belirtilen konulara ilişkin öncelikli faaliyetlerle Haziran 2013 te başlaması kararlaştırılmıştır: Soruşturmaya ve idari araştırmaya ilişkin usulleri düzenleyen ulusal mevzuat çerçevesinin gözden geçirilmesi (Alt faaliyet 1.1 ve 1.2) Uluslararası sözleşmelere ilişkin olarak önceki tarihlerde gerçekleştirilen izleme ve değerlendirmelerde yeterince ayrıntılı şekilde ele alınmamış olan belirli alanların değerlendirilmesi (Alt faaliyet 3.1) Raporlama standartlarının uyumlaştırılması (Alt faaliyet 6.1 ve 6.2) Yolsuzluğa açık alanlara ilişkin bir haritanın oluşturulması (Alt faaliyet 8.1, 8.2 ve 8.3) Veri toplama (Alt faaliyet 8.3) 5 Çalışma Grubu bulunmaktadır (bu gruplar iş planında belirtilen Beklenen Sonuçlar ve Faaliyetlerden bazılarını ele alacak olan yerli ulusal kurumlarla yakın işbirliği içerisinde çalışan uzmanlar / devlet mamurlarından oluşmaktadır). Sözü edilen çalışma gruplarının oluşturulmasının ardından, Avrupa Konseyi o dönem için gerekli görülen ek niteliğindeki uluslararası uzmanları tedarik edecektir. Çalışma grupları, aşağıda belirtilen profilleri yansıtmalıdır:

12 1 No lu Çalışma Grubu: "Akademisyenlerden, kamu görevlilerinden ve diğer uzmanlardan oluşan, soruşturmaya ve idari araştırmaya ilişkin usulleri düzenleyen ulusal mevzuat çerçevesinin gözden geçirilmesi ve bilgi paylaşımın eşgüdümü" Çalışma Grubu Faaliyet 1 ile bağlantılı; 2 No lu Çalışma Grubu: "Yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin uluslararası ve AB iyi uygulamaları ve standartlarının gözden geçirilmesi " Çalışma Grubu Faaliyet 2 ve Faaliyet 5 ile bağlantılı; 3 No lu Çalışma Grubu: "Yerel düzenlemelerin AK, OECD ve BM Sözleşmeleriyle uyumluluğunun temin edilmesi amacıyla Fark Analizi ve Politika Tavsiyeleri" Çalışma Grubu - Faaliyet 3 ve Faaliyet 4 ile bağlantılı; 4 No lu Çalışma Grubu: " Müfettişler, Denetçiler ve Kontrolörlere Yönelik Raporlama Standartlarının Oluşturulması" Çalışma Grubu - Faaliyet 6 ile bağlantılı; 5 No lu Çalışma Grubu: "Yolsuzluğa açık alanların tespitinin yapılması ve uygun stratejilerin geliştirilmesi " - Çalışma Grubu Faaliyet 8 ile bağlantılı. İlk aşamada yalnızca iki çalışma grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan gruplar "Raporlama standartları"na ilişkin 4 No lu ÇG ve "Yolsuzluk haritasının çıkartılması"na ilişkin 5 No lu ÇG dur. Ek III, Çalışma Gruplarının Oluşturulması. 5 BAŞLANGIÇ AŞAMASI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER Projenin başlangıç aşamasında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir (Ocak 2013 Haziran 2013): Başlangıç Aşaması Faaliyetlerinin Tanımı Proje Ekibinin İşe Alımı (Strazburg ve Ankara): Yerel Proje Sorumlusu (Ankara %100 tam zamanlı): İşe Alındı ve Görevine Başladı Yerel Proje Asistanı (Ankara - %100 tam zamanlı): İşe Alındı ve Görevine Başladı Kıdemli Proje Sorumlusu (Strazburg %50 yarı zamanlı): İşe Alındı ve Görevine Başladı; Proje Asistanı (Strazburg - 50% yarı zamanlı): İşe Alındı ve Görevine Başladı. Uzun Dönemli Danışmanın Görevlendirilmesi Projenin tamamını içeren zaman çizelgesi çerçevesinde 5 uluslararası Uzmanın görevlendirilmesi yapıldı (Ek II Uzmanların listesi) Proje Ofisinin belirlenmesi ve kurulması Giriş faaliyetleri (18-19 Nisan 2013): Projenin muadil / faydalanıcı kurumlara tanıtılması Türk makamları tarafından Yürütme Kurulu Üyelerinin Teyit Edilmesi Durum (Eylül 2013) Tamamlandı Tamamlandı Ancak UDD kişisel nedenlerden ötürü Temmuz ayında proje ekibinden ayrıldı. Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı

13 Başlangıç Aşaması Faaliyetlerinin Tanımı Durum (Eylül 2013) Yürütme Kurulu Toplantısı (5 Haziran 2013) : Taslak İş Planının ve takvimin tartışılması, Çalışma gruplarının içeriğinin duyurulması, Proje Açılış Konferansına ilişkin hazırlıkların yapılması Proje Açılış Konferansı (12 Haziran2013) Tamamlandı Tamamlandı 5.1 Proje Ekibinin Kurulması / İşe Alımı Proje Ekibinin Strazburg ve Ankara daki kadrolarına ilişkin eleman alımı Avrupa Konseyi kuralları ve usullerine uygun olarak gerçekleştirilen iş ilanları vasıtasıyla yapılmıştır. Tüm başvuru sahipleri ve sonrasında aday olarak seçilen kişiler kısa listeye alınmış olup nitelikleri, iş deneyimleri, becerileri ve mülakatlarda sergilemiş oldukları performans göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Ayrıca, belirtmiş oldukları referanslarla irtibata geçilerek adayların daha önce çalışmış oldukları kurumlarda gösterdikleri performanslarına ilişkin değerlendirmeler de teyit edilmiştir. Nihai seçim yeterliğe dayalı mülakatlar sonucunda gerçekleştirilmiştir. Yerel Proje Asistanı Ocak 2013 te, Yerel Kıdemli Proje Sorumlusu da Nisan 2013 te işe alınmıştır. Uzun Dönemli Danışmanın seçimi de Mayıs 2013 te tamamlanmıştır. Ankara Proje ekibi (Yerel Kıdemli Proje Sorumlusu ve Yerel Proje Asistanı) önemli konularda ve İş planının uygulanması ile ilgili meselelerde doğrudan Suça Karşı Önlem Dairesi nde bulunan Ekonomik Suç ve İşbirliği Birimi ne raporlama yapmaktadır. Ankara Proje ekibine Strazburg da bulunan Kıdemli Proje Sorumlusu ve Proje Asistanı (her ikisi de bu projeye zamanlarının %50 sini ayırmakta, geriye kalan çalışma saatlerinde yine Türkiye de gerçekleştirilmekte olan TYEC 2 projesinde görev almaktadırlar) destek vermektedir. Proje ekibinin idari günlük çalışmaları Avrupa Konseyi Ankara Ofisi tarafından takip edilmekte ve destek görmektedir. Uzun Dönemli Danışmanın (UDD) seçimi Mayıs 2013 te tamamlanan ilgili Avrupa Konseyi İhale Kurulu usulleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Seçilen UDD nin Projenin hayata geçirilmesi sırasında düzenli temelde ve hemen hemen tüm faaliyetlerde danışmanlık yapması ve uzmanlık bilgilerini paylaşması amacıyla 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle Ankara da göreve başlaması öngörülmüştür, ancak kişisel nedenlerden ötürü ani bir kararla ekipten ayrılmıştır. Sonuç olarak, AK bu dönemde konuyu yakından takip etmiş ve nihayete erdirilmesi ve tüm taraflarca onaylanması beklenmekte olan ilgili tedbirleri uygulamaya koymak üzere gerekli adımları atmıştır. Türkiye Devleti, kamu görevlisi olan ve Başbakanlık Teftiş Kurulu nda Baş Müfettiş olarak çalışmakta olan bir Ulusal Proje Koordinatörü tayin etmiştir. Ulusal Proje Koordinatörü, Türk makamları adına tüm Proje faaliyetlerinin organizasyonunu gerçekleştirmek ve bu çerçevede irtibatı sağlamakla görevlidir. 5.2 Proje Ofisi / Binası Proje ofisleri, Avrupa Konseyi Ankara Ofisi binasında bulunmaktadır, bu binada ihtiyaç duydukları teknik destek ve BT altyapısı da kendilerine sunulmaktadır. BTK da ekip üyeleri arasında iletişimi kolaylaştırmak ve bilgi akışına yardımcı olmak adına kendi binasında proje ekibi için bir ofis kurmuştur, bu ofiste de ilgili mobilyalar ve gerekli BT araçları bulunmaktadır. Bu ofis proje faaliyetleri ve ilgili kullanım için hazır bulunmaktadır. 5.3 Giriş Faaliyetleri Aşaması 1 (15-19 Nisan 2013) Kıdemli Proje Sorumlusu Sn. Leila Marshania ve Proje Asistanı Sn. Tanja Naumovski-Egerton ile Yerel Kıdemli Proje Sorumlusu Sn. Corinne llgun ve Yerel Proje Asistanı Sn. Burçin Crompton dan oluşan Avrupa Konseyi misyon ekibi Nisan 2013 haftasında TYSAP nin giriş faaliyetlerini başlatmıştır (bkz. Ek V Giriş faaliyetlerine ilişkin gündem).

14 Bu misyon esnasında, Projenin ayrıntılı bir şekilde tartışılması amacıyla faydalanıcı ve ortak faydalanıcı kurumların yanı sıra MFİB ile toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda Projenin süresi, bölümleri, hedefi, amacı, beklenen sonuçları ve bileşenleri konusunda sunumlar yapılmış, Projenin hayata geçirilmesi esansında gerek duyulacak idari ve insan kaynaklarına ilişkin unsurlar açıklanmış ve paylaşılmıştır. Toplantılarda Türk makamlarının TYSAP Projesi ne olan yoğun ilgisi ve derin bağlılığı bir kez daha dikkat çekmiştir. BTK ve ortak faydalanıcılarla yapılan toplantılarda, Yürütme Kurulu nun oluşumu, Proje Açılış Konferansının organizasyonu, Projeye ilişkin ayrıntılı İş Planının ve faaliyet takviminin hazırlanması konuları masaya yatırılmıştır. 2. Aşama (Nisan - Mayıs 2013) 2013 yılının Nisan ve Mayıs aylarında yerel Proje ekibi ile esas faydalanıcı arasında düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda Yürütme Kurulu toplantısı ve Açılış Konferansına ilişkin tarihler teyit edilmiştir. Faaliyet takvimini içeren taslak İş planı da etkin bir şekilde masaya yatırılmış ve katkılarını almak adına ortak faydalanıcılarla paylaşılmıştır. Faydalanıcı kurumlar Projenin pek çok faaliyeti için gerekli olacak çalışma gruplarının oluşturulması konusundaki tartışmalarını sürdürmüştür. 27 ve 28 Mayıs 2013 tarihlerinde Avrupa Konseyi misyon ekibi Sn. Leila Marshania ve Sn. Corinne llgun İş Planına nihai şeklinin verilmesi amacıyla BTK ile toplantılar yapmıştır, söz konusu İş Planı daha sonra 1. Yürütme Kurulu toplantısında değerlendirmeleri /tartışmaları ve Açılış Konferansında Kabul edilmesi için gerekli hazırlıkları yapmaları için Yürütme Kurulu üyelerine dağıtılmıştır. Yürütme Kurulu Toplantısı 5 Haziran 2013 tarihinde TYSAP Projesinin ilk Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş ve toplantıda faydalanıcı ve ortak faydalanıcı kurumları üst düzey yetkililer, özellikle Teftiş Kurulu Başkanları (bkz. Ek VI İlk Yürütme Kurulu Toplantısının Gündemi, Ek VII - İlk Yürütme Kurulu Toplantısının Tutanakları ve Ek VIII - İlk Yürütme Kurulu Toplantısının Katılımcı Listesi) temsil etmiştir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri de toplantıda hazır bulunmuştur. AK Proje Ekibi taslak İş Planını sunmuş ve plan Yürütme Kurulu üyeleri tarafından ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştır. Taslak İş Planı, TYSAP Projesinin Açılış Konferansında nihai resmi belge olarak kullanılmak üzere son şeklini almıştır. YK toplantısı TYSAP Projesi nin üst düzey siyasi destek görmesini ve görünürlük kazanmasını temin etmeyi hedefleyen Açılış Konferansına ilişkin hazırlıklar ve yaklaşımlar konusu üzerinde de durmuştur. Açılış Konferansı Projenin Açılış Konferansı 12 Haziran 2013 tarihinde Ankara da düzenlenmiştir (bkz. Ek IX Açılış Konferansının Gündemi). Konferansın açılış konuşmaları, aralarında BTK Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Suça Karşı Önlem Dairesi Başkanı nın da bulunduğu, paydaşların çok sayıda üst düzey yetkilisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Açılış Konferansında kamu görevlileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve Avrupa Konseyi Üye Devletlerinin Türkiye temsilcileri hazır bulunmuştur. Konferans üç oturum halinde gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda Projeye ilişkin sunumlar yapılmıştır. İkinci oturumda Türkiye de yolsuzlukla mücadele alnında kaydedilen gelişmeler, iç denetimin rolü ile sivil toplum ve özel sektörün konuya bakış açıları ele alınmıştır. Üçüncü oturumda ise Türk Kamu İdaresindeki yolsuzluk seviyesi ve yolsuzluğa açık durumlarda bireylerin davranışları hakkındaki sorulara isim vermeksizin cevapların toplanmasını amaçlayan interaktif bir anket gerçekleştirilmiştir. Açılış Konferansında Proje İş Planı ve ilgili faaliyet takvimi resmi olarak Kabul edilmiştir. Açılış Konferansı na ilişkin haberler Türk medyasında yer bulmuştur. Çok sayıda çevrimiçi yayında yer alan haberlere Ek X te yer verilmiştir.

15 6 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Proje yeni yapılar oluşturmayacaktır. TYSAP, bunun yerine teftiş kurullarına kendi görevlerini verimli bir şekilde ifa etmeleri ve aynı zamanda kurumsal ve idari kapasitelerinin ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda destek sağlayacaktır. Bu hedef, devletin yolsuzluğun etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrol altına alınması yolundaki kararlılığının gelecekte devam edeceği varsayımına dayanmaktadır. Bu faaliyet, BTK, ortak faydalanıcı kurumlar ve uygulayıcı bakanlıkların teftiş kurullarının tam bağlılığının tesis edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje, BTK nın stratejik yolsuzlukla mücadele sistemindeki önemli rolünü güçlendirecek ve yetkili makamları, daha sonraki dönemde proje sonuçlarının takibi için yeterli kaynak ayırmaya ve teftiş kurullarının soruşturma sistemi kapasitesinin sürdürülmeye ikna edecektir. Bu proje, ayrıca Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve bakanlıkların etik komisyonlarının bakanlıkların bünyesinde etik çerçeveler oluşturulması konusundaki kapasitelerini güçlendirerek Mesleki Ahlak Kurallarını etkin şekilde yaymayı ve uygulamayı amaçlayan TYEC2 Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi ni tamamlama potansiyeline sahiptir. TYSAP ve TYEC2 arasında etki konusunda güçlü sinerji gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. UNDP'nin Türkiye de yürüttüğü çalışmaların da TYSAP Projesinin sürdürülebilirliğine aynı ölçüde katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Zira UNDP nin Aralık 2012 de tamamlanan "Türkiye de Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin Etkin Bir Şekilde Uygulanmasına Destek Projesi" yolsuzluğun önleme yoluyla ve kamu idaresinden çok daha geniş bir alanı kapsayan "Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı "ün uygulanması vasıtasıyla ortadan kaldırılması konusuna odaklanmıştır. İlk iki aşamada bir fark analizi yapılarak yolsuzluğu ortadan kaldırılmak adına Türkiye nin kendi standartlarını karşılamak ve yükümlülüklerini yerine getirmek için hangi alanlarda gayret gösterdiği tespit edilmiş ve belirlenen boşlukların giderilmesi amacıyla bir değişim yönetimi planı hazırlanmıştır. Projenin son aşamasında ise, BTK nın yolsuzlukla mücadeleye ilişkin sorumluluklarını yerine getirebilmesini temin etmek adına BTK sürecinin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak bir ihtiyaç analizi ve eylem planı oluşturulmuştur. Bu nedenle Projenin elde ettiği sonuçların Birleşmiş Milletler in Türkiye ye ilişkin 2014 yılı UNCAC Değerlendirme sürecinde BTK nın sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda katkıda bulunacağı öngörülmektedir. UNDP ve BTK şu anda devam niteliği taşıyacak bir başka projenin gerçekleştirilmesi konusunu değerlendirmektedir. TYSAP faaliyetlerinin, eğitim materyalleri ve teftiş/araştırma kılavuzlarının gelecekte harici yardım olmadan güncellenebilmesi ve kullanılabilmesini sağlayacak şekilde sürdürülebilir olması amaçlanmaktadır. Bu araçların faydalanıcı tarafından güçlü bir şekilde sahiplenilmesi sağlanacaktır. Projede eğitilen eğitmenlerin de kendi becerilerini ilave hedef grupları eğitmek amacıyla kullanmaları beklenmektedir. Daha önceki projelerden elde edilen deneyimler, aynı zamanda bütün sisteme, yani önleme ve sıkı uygulama, mevzuat ve mevzuatın uygulanması, politika ve stratejilere destek, halen görevde bulunan meslek mensuplarının eğitilmesi, eğitmenlerin eğitilmesi ve kamu ve özel sektör görevlileri için eğitim müfredatının ayrıntılı olarak ortaya konulmasına yönelik bir önlemler birleşiminin, çok iyi ve sürdürülebilir sonuçlar ürettiğini göstermektedir. Bu nedenle, projede elde edilen sonuçların, üç şekilde yani mali, kurumsal ve politika açısından sürdürülebilir olacağı varsayılmaktadır. Sürdürülebilirliğin aynı zamanda faaliyetlerin diğer faaliyetlerin çıktıları ile yoğun bir şekilde iç içe geçmesi yoluyla gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bazı durumlarda bu sıralama, bir sonraki faaliyetin gerçekleştirilmesi için bir koşul oluştururken (örneğin Faaliyet 3, Faaliyet 1 ve 2 nin çıktılarına bağlıdır) diğer bazı durumlarda bu sıralama, isteğe bağlıdır (Faaliyet 7, Faaliyet 4 sonucunda elde edilen verileri içerebilir ancak bu durum zorunlu değildir). Faaliyet kapsamında eğitilen eğitmenlerin görece yüksek sayısı, projenin zaman dilimi içinde eğitimin müfettişin önemli bir kısmına veya tamamına hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde aktarılmasını sağlayacaktır.

16 7 YAYINLAR VE GÖRÜNÜRLÜK Projeye ilişkin haberler, yaklaşmakta olan organizasyonlar ve çıktılar/sonuçlar Avrupa Konseyi Ekonomik Suç Dairesinin internet sitesinde (www.coe.int/corruption) yayınlanmaktadır, burada bir bölüm tamamen TYSAP Projesi ne ayrılmıştır: Avrupa Konseyi nin resmi Proje sitesi de Türkiye ve dünyadaki diğer ilgili sitelere bağlantılar sunmaktadır. Başbakanlık Teftiş Kurulu da kendi sitesinde TYSAP projesine özel bir bölüm ayırmıştır: Projeye ilişkin haberler, yaklaşmakta olan organizasyonlar ve ilgili Proje çıktılara bu siteden Türkçe olarak erişmek mümkündür. Projenin görünürlük planı /stratejisi hazırlanmıştır. (Bkz. Ek XI Görünürlük Stratejisi). 8 RİSK VE RİSKİN AZALTILMASI Bu raporun yazıldığı tarihte Projenin içerdiği siyasi risk düzeyi yüksek olarak değerlendirilmemektedir, zira Türk makamları AB ve Avrupa Konseyi standartlarına uygun politikalar ve uygulamaların hayata geçirilmesi konusundaki istekliliklerini açıkça göstermektedir. Ancak, Başlangıç Aşaması sırasında ortaya çıkan risklerin takibinin yapılması tavsiye edilmektedir. 8.1 Uygulamada gecikmelerin yaşanmasına ilişkin risk Yerel Proje Ekibinin oluşturulmasına ilişkin gerekli idari ve insan kaynakları usullerinin tamamlanması gereği nedeniyle Başlangıç Aşamasında bazı gecikmeler yaşanmıştır. Bu nedenle, Mayıs 2013 te başlaması öngörülen belirli faaliyetler Haziran 2013 te hayata geçirilmiştir. 1 aylık bir gecikmen kayda değer bir risk oluşturmasa da, Temmuz ve Ağustos aylarında tatil dönemi nedeniyle uzmanların ve yerel makamların çalıştaylar için müsait olmaması diğer gecikmelerin yaşanmasında etkili olmuştur. Ancak Proje ekibi daha sonraki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Çalıştaylar ve çalışma grubu oturumlarında değerlendirilmeleri amacıyla masa başı araştırma ve teknik belgelerin hazırlanması gibi faaliyetlere devam ederek gerekli risk azaltma tedbirlerini yerine getirmişlerdir. Seçilen Uzun Dönemli Danışmanın projeden ayrılması da öngörülmüş bir değildir ancak İş Planı ve faaliyet takvimine göre bu durumun faaliyetlerin hayata geçirilmesi üzerinde bir etkisi olmayacaktır. UDD nin görevinden ayrılması üzerine AK nin Projeye ilişkin olası riskleri en aza indirgemesi aşağıda belirtilen bir dizi tedbirin alınmasını gerektirmektedir: Projenin uygulanmasına ilişkin önemli unsurların gözetiminin yapılması adına AK nin kendi kaynaklarından (Proje bütçesinden değil) ek personel kaynağı tahsis etmesi. Planlama ve içerik hazırlanması ve Türkiye de projenin bir dizi faaliyetinin yerine getirilmesi dahil olmak üzere TYSAP Proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda danışmanlık etmek üzere ek bir İdareci (A-Kademeli personel) görevlendirilmiştir. Yolsuzlukla mücadele alanında uzman ek bir personelin sürece katılımı Projeye hem içerik bakımından katkıda sağlayacak hem de kaynak tahsisi konusunda büyük esneklik getirecektir. AK, Proje ekibinin genel rehberliği ışığında planlanmış olan Proje faaliyetlerinin hayata geçirilmesinde yer almakta olan ve yer alacak olan kısa dönemli danışmalarına ilişkin listeyi /havuzu revize etmeye ve güncellemeye devam etmektedir. Sabit bir UDD nin bulunmaması nedeniyle, AK Türkiye de daha önceki dönemlerde gerçekleştirilmiş olan yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinde görev almış ve yerel bağlama ilişkin kapsamlı bilgisi bulunan danışmanlar seçmeyi amaçlamaktadır. AK uzmanların bilgi birimlerinden ve tavsiyelerinden daha geniş bir bağlamda ve Proje faaliyetlerinin tamamının temel alarak faydalanmayı hedeflemekte ve bu sayede UDD nin yokluğunu kısmen de olsa gidermeye çalışmaktadır.

17 Yukarıda sözü edilen iki risk azaltma tedbiri acil duruma uygun bir tabiatta olmasına karşın, Avrupa Konseyi ya UDD ihalesini yeniden açmak suretiyle bu süreci tamamlamak adına mümkün olan en kısa usulü uygulayarak ya da projenin uygulama süresi boyunca ek bir A-kademeli personel tahsisine ilişkin alternatifle yola devam ederek UDD sorununa mevcut AK kuralları çerçevesinde stratejik bir çözüm sağlamak adına gerekli adımları atacaktır. 8.2 İş Planında ve Eylem Planında sapmalar yaşanmasına ilişkin risk İş Planı ayrıntılı bir çerçeve çizmekte ve tüm faaliyetlere ilişkin uygulamanın taraflar arasında kararlaştırılan zamanlarda yerine getirilmesini öngörmekte ve bu bağlamda uygulamanın sorunsuz ve zamanında gerçekleşmesi, mali planlama, tüm paydaşların eşgüdümü, Proje ekibinin yönetimi ve Eylem Planının gereken şekilde uygulanması açısından kilit bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Süreçte yer alan taraflardan herhangi birinin tek taraflı olarak İş Planından sapması faaliyetlerin uygulanması ve kalitesi açısından gecikme riskleri, idari ve usule ilişkin etkiler gibi katlanarak artan risklerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. İş Planının temel referans noktası ve Proje yönetimindeki kilit unsur olarak kalmasını sağlamak adına, İş Planının uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin kontrolünün yapılması için taraflar arasında faaliyetler ve yöntemler temelinde sürekli iletişim tesis edilecektir. 9 MALİ YÖNETİM VE KAYNAKLAR TYSAP Projesinin uygulayıcı kuruluşu olarak Avrupa Konseyi kendi kuralları ve usulleri çerçevesinde sağlıklı bir mali yönetimin yapılması için gereken adımları atmaktadır. Avrupa Konseyi Proje harcamaları konusunda düzenli iç değerlendirmeler gerçekleştirmekte ve gereken durumlarda Katkı Anlaşmasının Genel Şartlar ında belirtilen limitler dahilinde bütçe kalemleri arasında kaynak dağılımında değişiklikler yapmaktadır. Söz konusu değerlendirmeler harcama yapılmadan önce gerçekleştirilen ayrı analizler temel alınarak yapılmaktadır. TYSAP nin mali harcamalarına ilişkin ilk kurum içi değerlendirme, en az 3 aylık faaliyet uygulamasını müteakip olarak gerçekleştirilecektir, bu noktada da Avrupa Konseyi, ABTD, MFİB ve BTK nın Haziran 2013 te karşılıklı olarak üzerinde anlaşma sağlamasının ardından Proje Fişine ve Eylem Planına dahil edilmesi öngörülen BT-satın alma bileşenine ilişkin olarak teklif edilen harcama konusundaki değişikliğin yapılması mümkün olabilir. Ancak bu değişiklik için, MFİB nin revize edilmiş Proje Fişini ve Eylem Planını ve bu nedenle de tadil edilmiş sözleşmeyi, BT satın alma bileşeninin dahil edilmesine dair olasılığı yansıtacak biçimde sunması gerekmektedir. 10 SONUÇ VE İLERİYE YÖNELİK ADIMLAR Proje faaliyetleri resmi olarak 12 Haziran 2013 tarihinde başlamış ve düzenlenen konferansta İş Planı ve faaliyet takvimi Kabul edilmiştir. Uygulama süreci başlatılmış ve öncelikli nitelikte faaliyetler hayata geçirilmeye devam etmektedir.

18 11 EKLER: Ek I İş Planı Ve Faaliyet Takvimi Ek II Uzmanlara ilişkin Ön Liste Ek III - Çalışma Gruplarının Oluşturulması Ek IV Ekibin İçeriği ve İrtibat Bilgileri Ek V Giriş Faaliyetlerinin Gündemi Ek VI İlk Yürütme Kurulu Toplantısının Gündemi Ek VII - İlk Yürütme Kurulu Toplantısının Tutanakları Ek VIII - İlk Yürütme Kurulu Toplantısının Katılımcı Listesi Ek IX Açılış Konferansının Gündemi Ek X - Açılış Konferansına İlişkin Haberlerin Bağlantı Adresleri Ek XI Görünürlük Stratejisi

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136.

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136. Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 2. Raporu Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Başbakanlık Teftiş Kurulu: Yunus Arıncı, Mete Demirci, Sefa Çağlayan, Süleyman Beşler,

Başbakanlık Teftiş Kurulu: Yunus Arıncı, Mete Demirci, Sefa Çağlayan, Süleyman Beşler, 2374 - Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının ve Uygulamalarının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi (TYSAP) Birinci Yönledirme Komitesi Toplantısı Ankara, Turkey 05 Haziran 2013 Katılımcılar Başbakanlık

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi

İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 2 Temmuz 2014 tarihli Revizyon (BTKB ve MFİB in talebi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

1. Yıllık Rapor. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/

1. Yıllık Rapor. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/ Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 17 Şubat 2014 2 Temmuz 2014 tarihli 2. Revizyonu (PMIB

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM PROGRAMI 1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM TARİHİ: 7.3 27.5.2011 YER: Hazine Müsteşarlığı Eğitim Binası Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:97 Ziraat Bankası Binası 6. kat Maltepe/

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Destek için Teknik Yardım Projesi Kapanış Konferansı Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Destek için Teknik Yardım Projesi Christian Melis Ankara, 12 Nisan 2017 Projeye ilişkin bilgiler TR2011/0327.21.02-01 Türkiye nin Sera

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı