BOSNA HERSEK MENŞELİ KG KEMİKSİZ SIĞIR ETİ İTHALAT SÖZLEŞMESİ (DRAFT CONTRACT)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOSNA HERSEK MENŞELİ 400.000 KG KEMİKSİZ SIĞIR ETİ İTHALAT SÖZLEŞMESİ (DRAFT CONTRACT)"

Transkript

1 BOSNA HERSEK MENŞELİ KG KEMİKSİZ SIĞIR ETİ İTHALAT SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları (DRAFT CONTRACT) Bu sözleşme, bir tarafta ET ve SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Sözleşmenin konusu Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan kg (dörtyüzbinkg) kemiksiz sığır etinin işbu sözleşme hükümlerine ve ekli teknik şartnameye uygun olarak Yüklenici tarafından temini işidir. Madde 3 - Taraflara ilişkin bilgiler 3.1. İdarenin a) Adı : ET ve SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Vergi Dairesi ve Vergi No : Hitit Vergi Dairesi c) Tebligat adresi : Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Sokak No: 10 Balgat - ÇANKAYA / ANKARA ç) Telefon numarası : (Ticaret ve Paz. Dai. Başkanlığı) d) Faks numarası : (Ticaret ve Paz. Dai. Başkanlığı) 3.2. Yüklenicinin a) Ticaret unvanı : b) Tebligat Adresi : c) Telefon numarası : ç) Faks numarası : d) E posta adresi : 3.3. Taraflar 3.1 ve 3.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıdaki adreslere yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir Taraflar arasında tebligatlar faks ile yapılacaktır. Madde 4 Tebligat Dili 4.1. Taraflar işbu sözleşme kapsamındaki her türlü yazılı tebligatlarını Türkçe olarak yapacaktır. Başka bir dilde yapılacak tebligatlar yok hükmünde kabul edilir. 4.2 Yüklenici, İdare ile yazışmaların Türkçe dilinde yapılabilmesi için Türkçe bilen bir temsilci tayin edecek ve temsilcinin irtibat bilgilerini hayvan kesiminin başlayacağı günden en geç 48 saat öncesine kadar İdareye yazılı olarak bildirecektir. (Bu madde yabancı yükleniciler için geçerli olacaktır). 1

2 Madde 5 - Sözleşme Konusu Mal ve Teslim Şekli 5.1. Ürün : Bosna Hersek menşeli Kemiksiz Sığır Eti (G.T.P ) 5.2. Miktarı : kg (dörtyüzbinkg) Ürünün Özellikleri: Sözleşme konusu etler, sözleşme ekinde yer alan teknik şartnamede ve Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) ile Bosna Hersek yetkili otoritesi (Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı Devlet Veterinerlik Ofisi / arasında şekli ve içeriği müştereken belirlenmiş olan Veteriner Sağlık Sertifikası çerçevesinde aranan şartları haiz Bosna Hersek Cumhuriyeti menşeli etler olacaktır Etler ya Bosna Hersek te doğup büyümüş hayvanlardan elde edilmiş ya da Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından hayvan ithalatına izin verilen ülkelerden Bosna Hersek e getirilmiş ve kesimden önceki en az 90 gün boyunca Bosna Hersek te beslenmiş hayvanlardan elde edilmiş olacaktır Teslim Yeri ve Şekli: Yüklenici, sözleşmeye konu malların bir partisini İdare ye ait İstanbul/Esenyurt ta bulunan depoya, diğer partiyi Sincan Et Sanayi ve Tavuk İşletmesi Müdürlüğü Sincan/ANKARA ya teslim edecektir. (DAP ESK İstanbul Esenyurt depoları, Sincan Et Sanayi ve Tavuk İşletmesi Müdürlüğü Sincan/ ANKARA ICC INCOTERMS). Madde 6- Sözleşme Bedeli ve Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Masraflar 6.1. Sözleşme bedeli birim fiyat (. ) ile sözleşmeye konu mal miktarının ( kg) çarpımından oluşan Euro dur Malın İdareye teslim edilmesine kadar yapılacak hayvan temini, hayvan kesimi, (BSE testi dahil her türlü) test ve laboratuvar analiz masrafları, etin parçalanması ve kemiksiz hale getirilmesi, soğutulması, etiketlerin bastırılması ve ambalajların temin edilmesine yönelik tüm giderler ile etin Teknik Şartnameye uygun şekilde soğuk zincir içinde Türkiye ye nakli, Türkiye deki gümrük noktasından İdare depolarına taşınması, Türkiye de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yaptırılacak laboratuvar analizlerine ilişkin her türlü masraf Yüklenici ye ait olup yukarıdaki sözleşme bedeline dahildir. Teslim noktasındaki tahliye işleri İdare tarafından yaptırılır Etiketlerin ve dış ambalajların (kutuların) üzerinde bulunması zorunlu olan logo ve işaretlere ait çizgi grafikler İdare tarafından Yükleniciye elektronik dosya formatında verilecektir. Yüklenici birim ambalajlarda ve dış ambalajlarda kullanılmak üzere yeterli sayıda etiketi üretim ve teslim programına uygun olarak zamanında temin edecektir İşbu sözleşmeden dolayı Türkiye de ödenmesi gereken sözleşme karar pulu (sözleşme bedelinin Binde 5,69 u) ve damga vergisi (sözleşme bedelinin Binde 9,48 i) sözleşme bedeline dâhil olmayıp Yüklenici tarafından işe başlamadan önce ayrıca ödenecektir Gümrük Müşavirlik masrafları Yüklenici tarafından ödenecek ve malın gümrüklenmesine ilişkin masraflar Yüklenici tarafından ödenecektir. Ancak insan tüketimine uygun olmadığı tespit edildiği için imha edilen malların gümrükleme masrafları bilahare Yüklenici tarafından İdareye iade edilecektir. 2

3 Madde 7- Sözleşmenin Ekleri Teknik Şartname ve Veteriner Sağlık Sertifikası, işbu sözleşmenin ekleri ve ayrılmaz parçaları olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile Teknik Şartname ve/veya Veteriner Sağlık Sertifikasında aranan şartlar arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde Teknik Şartname ve Veteriner Sağlık Sertifikasında yer alan hükümler esas alınır. Madde 8 Yüklenicinin Üretim Yapacağı/Yaptıracağı Tesislerin Onaylanması 8.1. Yüklenici sadece Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) et parçalama ve/veya hayvan kesimi için onay verdiği tesiste/tesislerde kesim/parçalama yapacaktır Bir işletmenin Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından onaylanmış olması o tesisin teknik altyapı ve kapasite yönünden üretime hazır olduğu şeklinde yorumlanamaz Yüklenici üretim yapacağı tesisteki her türlü altyapı eksikliğini işe başlamadan önce gidermekle yükümlüdür. Hangi tesiste/tesislerde kesim/parçalama yapılacağı Yüklenici tarafından kesimin başlayacağı tarihten en az 4 gün önce İdare ye yazılı olarak bildirilecektir Yüklenici işe başladıktan ve işin bir kısmını tamamladıktan sonra, kalan işin bir kısmını veya tamamını başka bir tesiste yapmak isterse İdare bu talebi değerlendirip değerlendirmemekte serbesttir Sözleşme konusu işin yapıldığı tesiste/tesislerde başka sipariş veya taahhütlerin karşılanmasına dönük iş ve işlemler yapılması İdarenin yazılı iznine bağlıdır. Madde 9 Hayvan Kesim Ve Parçalama Usulü Kesim ve parçalama işleri sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameye göre yapılacak olup, kesilecek hayvanlar ve sevk edilecek etler Veteriner Sağlık Sertifikasında aranan şartları haiz olacaktır. Madde 10 Etiketleme ve Ambalaj Etiketleme ve ambalajlama işleri işbu sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameye göre yapılacaktır. Etiket ve ambalaj masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Madde 11. Tartım ve Faturalandırma Üretimin yapıldığı işletmede düzenlenen tartım tutanaklarında havaalanına sevk edilmek üzere yüklenen tırların plaka numaraları, her bir tıra yüklenen palet ve kutu sayısı ile birlikte her kalem etin brüt ve net ağırlıkları ile parti numaraları ayrı ayrı belirtilir Faturalarda tartım sonuçları brüt ve net olarak ayrı ayrı ifade edilir Ödemelerde İdare kantarında yapılacak tartım sonucu esas alınır İdare kantarında yapılan tartımlarda net ağırlık hesaplanırken; paletlerin, köşebentlerin, streç filmin, dış ambalajların (kutuların) ve birim ambalajların (vakum poşetlerinin) ağırlıkları dara kabul edilir. Madde 12. Malın Teslimi 12.1 Sözleşmeye konu toplam kg et İdareye 10 veya 11 sevkiyat halinde teslim edilecektir. İş artışı yaptırıldığı takdirde İdare Yükleniciye ilave süre verebilir Yüklenici et sevkiyatını aşağıdaki teslim programına uygun şekilde planlayacaktır: 3

4 Teslim Edilecek Et Miktarı 1. Sevkiyat 40±5 ton Teslim Yeri Teslim Tarihi Kom. Müd. / Sincan - ANKARA veya Sevkiyat 40±5 ton ESK İstanbul/Esenyurt Depoları veya Sevkiyat 40±5 ton Kom. Müd. / Sincan - ANKARA veya Sevkiyat 40±5 ton ESK İstanbul/Esenyurt Depoları veya Sevkiyat 40±5 ton Kom. Müd. / Sincan - ANKARA veya Sevkiyat 40±5 ton ESK İstanbul/Esenyurt Depoları veya Sevkiyat 40±5 ton Kom. Müd. / Sincan - ANKARA veya Sevkiyat 40±5 ton ESK İstanbul/Esenyurt Depoları veya Sevkiyat 40±5 ton Kom. Müd. / Sincan - ANKARA veya Sevkiyat 40±5 ton ESK İstanbul/Esenyurt Depoları veya Sevkiyat (varsa) 40±5 ton Kom. Müd. / Sincan - ANKARA veya İdarenin talebiyle veya Yüklenicinin talep etmesi ve İdarenin uygun görmesi ile yukarıdaki teslim programında değişiklik yapılabilir. Madde 13. İşe Başlama 12 nci maddede verilen teslim programına uyulması kaydıyla Yüklenici hayvan kesimine ve et üretimine başlama tarihini kendisi belirleyecek ve sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içinde kesime başlama tarihini İdareye yazılı olarak bildirecektir. Madde 14. İş Artışı veya Eksiltme Yaptırılması İdare uygun gördüğü takdirde işbu sözleşme şartlarında % 20 ye kadar iş artışı yaptırmaya yetkili olup Yüklenici İdarenin iş artışı yapılmasına yönelik talebini karşılamakla yükümlüdür. Bu durumda Yükleniciden ilave kesin teminat istenmez İdarenin iş artışı yaptırması halinde Yükleniciye iş artışından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için İdare tarafından ek süre verilebilir Yüklenici taahhüt ettiği teslimatı tamamlamak için son sevkiyatı gerçekleştirecek olan uçağa 30 tondan az yükleme yapmak zorunda kaldığı takdirde, Yüklenicinin talebine binaen İdare iş eksiltmesi veya iş artışı yaptırarak sözleşmeyi bir miktar eksik veya fazla teslimat üzerinden kapatabilir Sebebi ne olursa olsun, her türlü iş artışında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesinde belirtilen parasal tutarın aşılmaması esastır. Madde 15 - Teminata İlişkin Hükümler Kesin Teminat Tutarı Yüklenici İdare ye Euro tutarında kesin teminat vermiştir. 4

5 15.2. İbralaşma ve Kesin Teminatın Yükleniciye İade Edilmesi Taahhüdün, sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdare ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra taraflar arasında ibralaşma yapılarak Yüklenicinin Kesin Teminatı iade edilir. Madde 16 Ödemeye İlişkin Hükümler 16.1 Ödemeye esas para birimi Euro dur (Yabancı Yükleniciler içindir) Ödemeler İdare tarafından açılacak %100 gayrikabili rücu, teyitsiz (akreditifin teyitli açılması talep edildiği takdirde teyit işleminden doğan her türlü masraf Yüklenici tarafından ödenir), bölünebilir ve/veya devredilebilir (transferable) ve kısmi sevkiyata izin veren peşin akreditif ile yapılacaktır. (Yerli Yükleniciler içindir) Ödemeye esas belgelerin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına ulaşmasını takiben peşin ödeme yapılır. Ödemeye esas belgelerin ulaşmasından itibaren 10 işgünü içinde yapılan ödemeler peşin ödeme kabul edilir. Şayet 10 uncu gün hafta sonuna denk gelirse ödeme hafta sonunu izleyen ilk iş günü yapılır Bu madde boş bırakılmıştır Ödemeye esas belgeler: - Orijinal Ticari Fatura - Orijinal Veteriner Sağlık Sertifikası - Menşei Şahadetnamesi (Certificate of Origin, Derogation No: 2014/7133 of 31/12/2014 şerhine yer verilmiş olmalıdır). - Havayolu Konşimentosu (Airway Bill, İdare adına düzenlenmiş olacaktır) - Et ve Süt Kurumu Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılacak muayene sonucu düzenlenecek Kabul Tutanağı. İdare ye ait tesis kantarında yapılacak tartım sonucunu gösterir kantar fişi. Yüklenici yukarıda sayılan belgeler dışında Türkiye deki gümrükleme işlemleri için ihtiyaç duyulacak diğer her türlü belgeyi de istenen formatta tanzim/temin ederek verilen süre içinde İdare ye ulaştırmayı taahhüt eder Ödemelerde İdare kantarında yapılacak tartım esas alınır. Madde 17 - Yüklenicinin Yükümlülükleri İşe başlamadan önce malın sözleşme süresi içinde teslim edilebilmesi için gereken teknik altyapı ve kapasiteyi oluşturmak; bu amaçla işletmedeki her türlü makine-ekipman ve araç-gereç ve eksiğini tamamlamak, ihtiyaç duyulan insan kaynağını, etiketleri ve ambalaj malzemelerini hazır ederek lojistik planlaması yapmak Sözleşme konusu malın teslimini, sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uygun şekilde; belirlenen süre, miktar ve bedel çerçevesinde gerçekleştirmek. 5

6 17.3 Veteriner Sağlık Sertifikasının II.1.13 maddesi uyarınca yapılması zorunlu olan BSE testlerini yaptırmak ve test masraflarını ödemek Sözleşme hükümlerinin ihlali nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyanı İdareye ödemek Sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar uygun şekilde muhafazasını sağlamak Malların İdare tarafından teslim alınmasından önce meydana gelebilecek zayii ile malın kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda sözleşme süresi içinde malları yenisi ile değiştirmek İdare ve Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından üretim yapılacak tesislerde görevlendirilecek personelin görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü kolaylığı göstermek; görevli personelin her türlü ikaz ve uyarısını titizlikle değerlendirerek gereğini derhal yapmak İdare tarafından görevlendirilen denetim personelinin ikamet ettiği otel ile kesim/parçalama yapılan tesis/tesisler arasındaki ulaşımı temin etmek üzere yeterli sayıda araç tahsis etmek; İdare adına işletmede yapılacak denetimin gerektirdiği muayene ve analizlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü alet ve ekipmanı temin etmek. Madde 18 - Süre Uzatımı Yapılacak Haller 18.1 İdare işbu sözleşmenin 6 ncı maddesi çerçevesinde iş artışı yaptırdığı takdirde Yükleniciye teslimatın tamamlanması için cezai müeyyide uygulamaksızın ek süre verebilir Mücbir sebepler nedeniyle de Yükleniciye teslimat için cezai müeyyide uygulanmaksızın ilave süre verilebilir. Mücbir sebepler: a) Doğal afetler b) Kanuni grev c) Genel salgın hastalık ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı d) İdare tarafından mücbir sebep kabul edilecek diğer haller Madde 19 - Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri, Cezalar Üretim yapılan tesis(ler)deki iş ve işlemlerin sözleşme ve teknik şartnameye uygunluğunu denetlemek ve uygun olmayan üretime/uygulamalara müdahale etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) ile İdare her tesiste kendi belirleyeceği sayıda denetim elemanı görevlendirecektir. Denetim elemanları, Bosna Hersek Cumhuriyeti nde gerçekleşecek ante mortem ve post mortem muayene ile kesim, parçalama, soğutma, etiketleme, ambalajlama, tartım ve sevkiyat işlemlerinin her aşamasına nezaret edecektir İthal edilecek etlerin kabule esas muayenesi İdare tarafından görevlendirilecek Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teslim noktasında (Et ve Süt Kurumu İstanbul/Esenyurt ya da Kom. Müd.) yapılacaktır. 6

7 19.3. İthal edilecek etler fiili ithalat aşamasında Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sınır kontrol noktasında görevli yetkili personel tarafından kontrole ve ilgili gıda mevzuatında belirlenen şekil ve sıklıkta laboratuar analizlerine tabi tutulacaktır Yüklenici kesimhane ve et parçalama tesislerinde görev yapan denetim elemanlarının uyarılarını dikkate almak ve gerektiğinde yapılan iş ve işlemleri düzeltmekle/düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür. Uygun olmayan evsafta üretilen mallar uygun mallarla değiştirilir. Aksaklıkların giderilmesi ve uygun olmayan malların değiştirilmesi için gerekli ilave zamandan ötürü teslimatın gecikmesi halinde İdare bu durumdan sorumlu tutulamaz ve gecikmeye ilişkin sözleşme hükümleri uygulanır Denetimler sonucunda hazırlanan tutanaklarda yer alan müspet tespit ve bulgular Yüklenici nin sözleşme ve teknik şartnamelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz Teslim noktasında (Et ve Süt Kurumu İstanbul/Esenyurt depoları ya da Sincan Et San. İşl. Ve Tavuk Kom. Müd.) Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılacak muayene sonucunda malın sözleşme ve teknik şartnameye uygun olup olmadığını bildirir bir rapor tanzim edilir İnsan tüketimine uygun olmadığı belirlenen etler Yüklenici temsilcisi, İdare temsilcileri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisinin gözetiminde imha edilir. İmha edilen etlere ait gümrük beyannamelerinin kapatılması için adı geçenlerin imzaladığı imha tutanağı ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Birinci imhada Yüklenici yazılı olarak uyarılır. İkinci defa tekrar eden imhayı gerekçe göstererek İdare sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda Yüklenicinin kesin teminatı İdare tarafından irat kaydedilir Muayene ve Kabul Komisyonunun düzenleyeceği mal kabulüne esas tutanakta veya Bakanlık tarafından belirlenen analizler sonunda malın sözleşme ve/veya teknik şartnameye uygun olmadığı ancak kabul edilebilir vasıfta olduğu tespit edilmişse, bu durumdaki mallar İdare tarafından aşağıdaki tabloda yer verilen usulle hesaplanacak cezalar uygulanarak kabul edilir: Cezai Yaptırımla Kabul Edilebilir Kusurlar Uygulanacak Yaptırım 1 Dış ambalajlar (kutular) zarar görmüş Hasarlı ambalaj (kutu) başına 10 Euro ceza uygulanır (1) 2 Vakumlar bozulmuş Hasarlı vakum başına 2 Euro ceza uygulanır (1) 3 Paletlere teknik şartnameye uygun istifleme yapılmamış Palet başına 5 Euro ceza uygulanır (2) 4 Dış ambalajlar üzerindeki etiketler hatalı Hatalı etiket başına 10 Euro ceza uygulanır (3) 5 Birim ambalajlar üzerindeki etiketler hatalı Hatalı etiket başına 10 Euro ceza uygulanır (3) 6 Kıymalık etlerin içinde yabancı madde, kemik, kıkırdak, lenf veya sinir dokusu var Birim fiyatın %2 altında fiyatla ödeme yapılır (4) 7 Kıymetli etlerde gereksiz bıçak izi var Birim fiyatın %2 altında fiyatla ödeme yapılır (5) 8 Kabul edilebilir diğer kusurlar (Muayene ve Kabul Komisyonu Değerlendirecektir) Birim fiyatın %2 altında fiyatla ödeme yapılır (6) (1) Alınan toplam numune adedi içindeki kusurlu ambalaj ve vakum sayısına bakılır. Oranlama yapılarak teslim alınan malın ne kadarlık kısmı için yaptırım uygulanacağı belirlenir. (2) Paletlerin tamamı incelenerek şartnameye uygun istifleme yapılmamış palet sayısı tespit edilir. (3) Alınan toplam numune adedi içindeki hatalı etiket sayısına bakılır.oranlama yapılarak teslim alınan malın ne kadarlık kısmı için yaptırım uygulanacağı belirlenir. (4) Kıymalık et paketlerinden alınan numunelere bakılır. Oranlama yapılarak teslim alınan malın ne kadarlık kısmı için yaptırım uygulanacağı belirlenir. (5) Kıymetli et paketlerinden alınan numunelere bakılır. Oranlama yapılarak teslim alınan malın ne kadarlık kısmı için yaptırım uygulanacağı belirlenir. (6) Alınan numune içindeki kusurlu mal oranına bakılarak teslim alınan malın ne kadarlık kısmı için yaptırım uygulanacağı belirlenir Ceza tutarları Yüklenicinin alacağından mahsup edilir. Madde 20 Teslimatın Gecikmesi 7

8 20.1. Mücbir sebepler dışında Yüklenicinin malları 12 nci maddede verilen sürede teslim edememesi halinde İdare tarafından Yüklenici ye yazılı bildirim yapılır ve 5 (beş) gün süre verilerek gecikilen her takvim günü için zamanında teslim edilmeyen mal bedelinin % 0,5 i (bindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır Geciken malın teslimi 5 (beş) günlük cezalı teslim süresi içinde de tamamlandığı takdirde Yüklenicinin kesin teminatı irat kaydedilmez. Ancak teslimatın 5 (beş) günlük cezalı teslim süresi içinde de yapılmaması/tamamlanamaması halinde, İdare sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu nedenle feshi halinde Yüklenici nin kesin teminatı İdare tarafından irat kaydedilir Gecikme cezaları Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir İnsan tüketimine uygun olmadığı için imha edilen mallar yerine yeni mal teslim edilmesi için İdare Yükleniciye bir defaya mahsus 5 (beş) günlük ilave süre verebilir. Bu süre sözleşmedeki teslimatın bitiş tarihine eklenir. Madde 21 - Sözleşmenin Feshi ve Hesap Tasfiyesi Gecikme veya malın sözleşme ve/veya teknik şartnameye uygun bulunmaması nedeniyle cezalı kabul yapılması veya malın imha edilmesi hallerinde sözleşmenin ilgili maddeleri çerçevesinde yaptırım uygulanır. Bu hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında taahhüdünü yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı İdare tarafından irat kaydedilerek sözleşme tek taraflı feshedilir. Bu durumda hesap tasfiyesi ve ibralaşma teslim edilen mal miktarı üzerinden gerçekleştirilir. Madde 22- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eki teknik şartnamenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 23 - Yürürlük: Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 24 Sözleşmenin Devri Yüklenicinin talep etmesi ve İdarenin de uygun görmesi halinde sözleşme aynı şartlarda üçüncü şahıslara devredilebilir. Madde 25 Sözleşmenin İmzalanması Bu sözleşme bu madde dahil 25 (yirmibeş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra. tarihinde tek nüsha olarak imzalanmıştır. İDARE ADINA YÜKLENİCİ ADINA 8

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır. 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 6.000 ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı