Zeugma Arkeoloji Projesi Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları"

Transkript

1 Zeugma Arkeoloji Projesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye-Ankara (#1672) 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Prof. Dr. Kutalmış Görkay Sponsorlar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Üniversitesi Türk Tarih Kurumu Gaziantep Valiliği Nizip Kaymakamlığı Nizip Belediyesi Türkiye İş Bankası ANKARA 2013

2 İçindekiler 1. Giriş Arazi Çalışmaları Temizlik ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Kazı Çalışmaları Korugan Çatının Güneyinde Gerçekleşen Kazı Çalışmaları Korugan Çatı Altında Gerçekleştirilen Kazı Çalışmaları Arazide Gerçekleştirilen Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Doğu Konut Alanı Yazıtlı Mozaik Restorasyon Çalışmaları Freskli Mekan Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Danae Evi Masklı Mozaiğin Sağlamlaştırma Çalışmaları Diğer Mimari Parçaların Restorasyonu Arazi Dokümantasyon Çalışmaları Ofis Çalışmaları... 19

3

4 1. Giriş Köprü-Geçit anlamına gelen Zeugma, Fırat Nehri nin ana geçit noktalarından birinde, kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanan ticaret yolları üzerinde yer almaktadır. Hellenistik yerleşme yaklaşık M.Ö. 300 yılları civarında Seleukos Nicator tarafından karşılıklı iki kent olarak kurulmuştur. Bunlardan batıda yer alan kent, kralın adına atfen Seleukeia, doğudaki ise Seleukos un Persli karısı Apama nın adına Apamea olarak adlandırılmıştır. Benzersiz stratejik konumu sayesinde kent erken İmparatorluk Dönemi nde bir Roma Lejyon yerleşimine dönüşmüştür. Önemli bir Roma doğu sınır kenti olarak Zeugma, kentten ele geçen arkeolojik kalıntıların da yansıttığı gibi sık sık kültürlerin karşılaşmasına, kaynaşmasına ve çatışmasına sahne olmuştur. Antik kentte 2013 yılı arkeolojik kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izinleri doğrultusunda, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY başkanlığında, 02 TEMMUZ/30 EYLÜL 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazıya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nı temsilen, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanı İsmail Ergün AYDOĞDU görevlendirilmiştir yılı Zeugma Antik Kenti Kazı Programı Arazi ve Ofis Çalışmaları olarak iki ana başlık altında şekillendirilmişitir. Arazi çalışmaları kendi içerisinde temizlik ve çevre düzenleme, kazı çalışmaları, mimari restorasyon-konservasyon, mimari dokümantasyon başlıkları altında değerlendirilebilir. Ofis çalışmaları kapsamında ise, geçtiğimiz yıllara ait etütlük nitelikteki arkeolojik malzemenin bilimsel çalışmaları tamamlanmış, buluntular veritabanına aktarılmıştır. Diğer taraftan etütlük ve envanterlik buluntuların tamamının restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanmış, Gaziantep Müzesi Müdürlüğü ne teslim edilmiştir. 1

5 2. Arazi Çalışmaları 2.1. Temizlik ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Kazı öncesi çalışmalar, alanın temizliği ile başlanmıştır. Bilindiği üzere Zeugma Antik Kenti nde Dionysos ve Danae Evlerinin üzerini kapatan Korugan Çatı 2010 yılında kullanıma girmiştir. O günden günümüze Korugan Çatı altındaki mimari dört mevsim gözlemlenmiş ve doğal koşullarla oluşan tahribatın asgari düzeyde olduğu görülmüştür. Bunun üzerine Korugan Çatının inşa amacına uygun olarak bu alandaki mozaiklerin üzerleri açılmış ve ziyaretçilerin görüşüne sunulmuştur (Resim 1-2). Buradaki temizlik çalışmalarına paralel olarak ören yerinin diğer kesimlerinde de temzilik çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 3-4). Resim 1: Korugan Çatı Altı Temizlik Çalışmaları Resim 2: Korugan Çatı Altında Açılan Mozaiklerden Örnekler Resim 3: Korugan Çatının Kuzeyi Temizlik Çalışmaları Sonrası Resim 4: Korugan Çatının Doğusunda Gerçekleştirilen Temizlik Çalışmaları Sonrası 2

6 Zeugma da 2013 yılı kazı programına alınan Korugan Çatı nın güneyindeki çalışmaların esas amacı etütlük eser buluntu deposu inşa etmektir. Ancak deponun temel çukuru için açılan açmalarda açığa çıkarılan ve aşağıda detayları ile aktarılacak mimari, bu alanda şimdilik bir depo yapılmasına engel teşkil etmiştir. Bunun üzerine Gaziantep Valisi Sayın Erdal ATA nın destekleri ile AFAD Müdürlüğü nden üç adet konteyner temin edilmiş ve arazi etütlük eser deposu olarak hizmete sunulmuştur (Resim 5-6). Resim 5: Konteynerlerin Yerleştirilmesi Resim 6: Konteynerlerin Yerleştirilmesi 2.2. Kazı Çalışmaları Korugan Çatının Güneyinde Gerçekleşen Kazı Çalışmaları Zeugma da temizlik ve çevre düzenlemeleri sonrasında kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Bu seneki kazılar iki alanda yoğunlaşmıştır. Birinci alan Korugan Çatının güneyinde, yukarıda da değinildiği gibi etütlük eser deposu için gerekli yüzeysel betonun temeli için açılan 13.01, 02 ve 03 açmalarıdır. İkinci alan ise, Korugan Çatının altında, kuzeydoğu kesimde Freskli Mekan olarak adlandırılan mekandır (Plan 1). Zeugma da doğu konut alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında takip edilebilen belirgin bir stratigrafik yapı vardır. Bu yapıyı 13.01, 02 ve 03 açmalarında da görmek mümkün olmuştur. Buna göre her üç açmada da tarım-yüzey toprağının hemen altında 1 yoğun moloz taş ve kalker kırıkları içeren bir tabaka ile karşılaşılmaktadır 2. A Villası ve Mousalar Evi nden de bildiğimiz bu tabaka, üst kotlardaki mimari unsurların ve , , , kontekstleri , , , , ve kontekstleri. 3

7 kalker kırıklarının alt kotlara erozyon ile taşınması sonucu oluşmuştur (Resim 7). Bu konteksti kazısı yapılan üç açmada da yer yer görmek mümkündür. Plan 1: Zeugma Arkeoloji Projesi 2013 Yılı Açmaları Resim 7: Yoğun Moloz ve Kalker Kırıkları İçeren Tabaka 4

8 Söz konusu kontekstle birlikte görülen ve yine üst kotlarda yer alan duvarların kerpiç üst konstrüksiyonlarının erezyon ile alt seviyelere inmesiyle oluşmuş dolgu, 01, 02 ve 03 açması çalışmaları sırasında sıklıkla karşımıza çıkmıştır 3. Yukarıda bahsi geçen her iki kontekstte döküntü nitelikli olduğu için içerisindeki arkeolojik buluntular karışık mahiyettedir. Arazinin eğimine göre bahsi geçen kontekstlerin kaldırılmasından sonra M.S. 6. yüzyıla tarihlenen tabakalara girilmektedir. Bu sene gerçekleştirilen çalışmalarda söz konusu döneme ait üç mekanda çalışılmıştır. Bu mekanlardan doğuda yer alanının iki duvarı görülmektedir. Moloz taşlar ve devşirme düzgün kesilmiş bloklardan inşa edilen duvarlardan doğuda yer alanının 4 kuzey kesimi büyük oranda tahrip olmuştur. Korunan ksımı itibariyle kuzey-güney 3,00 metre uzunluğunda ve 0,40 metre genişliğindedir. Duvar güney profil altında devam etmektedir. Kuzeyde ise döküntü nitelikteki taşlardan anlaşıldığı kadarıyla profil altına girdiği gözlemlenmiştir (Resim 8). Bu duvarın 4 metre doğusunda diğerine paralel olarak uzanan ikinci bir duvar yer almaktadır. Aynı şekilde moloz taşlarla inşa edilen duvar 11 metre uzunluğunda, 0,50 metre genişliğindedir. Duvarın güneyde üst üste 7 sırası korunmuştur. Mekana ait bir taban tespit edilememiştir. Ancak mekanın doğusunda arazinin eğimine uygun olarak biraz daha alt seviyelerde açığa çıkarılan bir taban söz konusu mekanın açık alanının taban seviyesi olmalıdır 5. Bu tabanın doğusunda Geç Antik Dönem için karakteristik bir tandır açığa çıkarılmıştır 6. M.S. 6. yüzyıla tarihlenen bir diğer mekan, yukarıda bahsi geçen yapının 9 metre batısında, 03 açması olarak adlandırılan açmanın batı profiline yakın bir alanda, açığa çıkarılmıştır. Dört duvarı tepit edilen mekanın iç ölçüleri kuzey-güney 3,85 metre, doğu-batı 1,25 metredir. Duvarlar kuru duvar tekniğinde inşa edilmiş malzeme olarak moloz taşlar ve devşirme düzgün kesilmiş blok taşlar bir arada kullanılmıştır (Resim 9) , , , , , , , , , , , , , , , , , kontekstleri konteksti , , Bu tipte tandırlar Mousalar ve Evi ve Danae Evi güneyindeki M.S. 6. yüzyıl tabakalarından bilinmektedir. 5

9 Resim 8: M.S. 6. Yüzyıla Tarihlenen Mekan Resim 9: Alanın Batısında M.S. 6. Yüzyıla Tarihlenen Diğer Mekan 6

10 6. yüzyıl yapılanması içerisinde ele alınacak son mekan detaylarını Roma dönemi yapılarında anlatacağımız mekandır. Söz konusu mekanın bir bölümü korunmuş mozaik tabanı üzerinde yer alan sıkıştırılmış toprak taban ve bu taban altından gelen arkeolojik malzeme söz konusu dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. 02 ve 03 açmalarının güney profiline yakın bir alanda açığa çıkarılan kanal mimari özellikleri ile bağlantılı olarak M.S. 6. yüzyıl tarihini vermektedir 7. 3,50 metre uzunluğundaki kanal batıda M.S. 1./-2. yüzyıla tarihlenen sarnıca bağlanmaktadır. Söz konusu sarnıcın bilezik kısmı Geç Antik Dönemde yükseltilmiş ve yeniden kullanılmıştır. Kazılan alan itibariyle bahsi geçen bu üç mekanın ve kanalın birbiriyle bağlantısını ortaya koymak mümkün olmamıştır. Önümüzdeki yıllarda geniş alanlarda gerçekleştirilecek kazı çalışmaları bu mekanların mahiyetine ve birbirleriyle olan ilişkisine açıklık getirecektir. M.S. 6. yüzyıl taban seviyesinin altından yoğun bir şekilde yüzyıl buluntusu içeren bir tabakaya girilmektedir 8. Çalışılan alanın tamamına hakim bu dolgu tabakası bir üst terastan gelen dönem malzemesini içermektedir. Kontekstte kül izi ile birlikte oldukça yoğun seramik parçaları, hayvan kemiklerine ait parçalara rastlanılmaktadır. Bu sene gerçekleştirilen kazılarda 02 Açması olarak adlandırıldığımız alanda yukarıda bahsi geçen M.S. 6. yüzyıl mekanının taban seviyesinin altında açığa çıkarılan mimari elemanlar oldukça dikkat çekicidir. Kiraçtaşı Ion başlığı, kadın başı biçimli kireçtaşı heykel başı (ya da aplik), volütlü mimari elemanlar, sütun tamburları, kireçtaşı kaideler ve başlıklar, Akanthus bezemeli friz elemanları, kaide kısmında iki bant arası bitkisel bezeme bulunan sütun kaidesi, inci makara dizili üst yapı elemanları, dokuz yapraklı kabartma çiçek bezeli üst yapı elamanı, iki metop içerisinde antetik iki kuş arasında ağaç ve akantus çiçeği bezeli friz bloğu ve çörten bu kontekstte açığa çıkarılan mimari elemanlardan bazılarıdır (Resim 8). Yukarıda bir kısmını saydığımız ve güneydeki yüksek kotlardaki mekanlardan devrilerek buraya geldiğini düşündüğümüz mimari elemanlar arasında Zeugma Doğu Konut Alanında birçok mekandan tanıdığımız ve M.S yüzyıla tarihlenen mimari parçaların yanı sıra, bezeme repertuarı ile doğru orantılı olarak M.S. 4. yüzyıla tarihleyebileceğimiz mimari elemanlar da görülmektedir. Yukarıda çalışmalarını kısaca özetlemeye çalıştığımız dolgu tabakasının hemen altından yer yer ahşap ve kül içeren bir tabaka gelmektedir. Çalıştığımız , kontesktleri , , , , , , ,

11 sektörde de izlerini gördüğümüz söz konusu kontekstler Roma dönemine tarihlenen yapıların çöken tavan konstrüksiyonlarına ait olmalıdır. Bu tabakanın da kazılmasıyla Roma dönemine tarihlenen yapılara ulaşılmaktadır açması olarak adlandırdığımız ve kazılan alanın en doğusunda yer alan açmanın kuzeybatı kesimine yakın bir alanda açığa çıkarılan kesme blok taşlardan tek sırası korunmuş doğu-batı uzantılı bir duvar bu dönemi yansıtan ilk mimari öğedir. Blok ölçüleri 0,50 x 0,70 metre ile 0,50 x 0,30 metre arasında değişmektedir. Duvarın yaklaşık 3 metrelik bir uzunluğu korunagelmiştir (Resim 10). Resim 10: Duvarı ve Kanalı Duvar batısında bulunan kuzey-güney uzantılı kanala dayanmaktadır. Kanal ana kayaya açılmış, içerisi sıvanmış ve üzeri kesme blok taşlarla kapatılmıştır. Açığa çıkarılan uzunluğu itibari ile 11 metredir. Kuzeybatısındaki tali kanallar söz konusu bu kanala bağlanmakta ve kuzey yönünde akmaktadır , , , ve kontekstleri. 8

12 Kanalın batısında (02 Açması sınırları içerisinde) 9,00 x 10,00 metre ölçülerinde bir alanda görülen düzleştirilmiş ana kaya Roma dönemi imar programı çerçevesinde düzlenmiş ve olasılıkla bir açıklık ya da meydan olarak kullanılmış olmalıdır (Resim 11). Resim 11: Düzleştirilmiş Ana Kaya Yüzeyi Ana kayanın kuzeydoğusundan başlayıp kuzey profili boyunca 03 Açmasına doğru uzanan bir başka duvar yine Roma dönemine tarihlenmektedir. Doğu-batı uzantılı duvar düzgün kesilmiş blok taşlar ve ana kayanın kompozit kullanılmasıyla inşa edilmiştir. 02 açması içerisinde yaklaşık 8,00 metresi açığa çıkarılan duvarın batıda yer alan 03 açmasının kuzey kesimindeki sarnıca kadar devam ettiği görülmektedir. Kazılan alan itibariyle duvar bir teras duvarı mı yoksa, sarnıcın bulunduğu mekanın kuzey duvarı mı tam olarak anlaşılamamıştır. Roma Dönemine tarihlenen bir diğer mekan 03 Açması sınırları içerisinde açığa çıkarılmıştır. Mekanın doğu duvarının bir bölümü 02 açmasına girmektedir. Söz konusu duvar kuzey güney uzantılı olup, 1,10 metre ölçüsünde iki büyük düzgün blok taşın arasının küçük moloz taşlarla doldurulmasıyla inşa edilmiştir. Bu 9

13 tipte inşa tekniği açmanın kuzeyindeki Korugan Çatı altında yer alan ve M.S yüzyıllara tarihlenen yapılarda da görülmektedir (Resim 12). Resim 12: 03 Açmasında Roma Dönemine Tarihlenen Yapı. 03 açmasının doğusundaki bu duvarın 2,75 metre batısında bahsi geçen duvara paralel olarak uzanan bir diğer duvara daha rastlaılmıştır. İki duvar bir mekanı sınırlayan doğu ve batı duvarı olarak görülmektedir. Yapının üst seviyelerinde yukarıda da bahsedildiği gibi sıkıştırılmış toprak bir taban bulunmaktadır. M.S. 6. yüzyıl özellikleri barındıran taban, mekanın olasılıkla söz konusu döneme kadar iskan gördüğünü göstermektedir. Tabanın altından ele geçen iri tesserae li 0,70 x 0,80 metrelik bir bölümü korunmuş mozaik taban parçası doğusundaki duvarın altına girmesi açısından dikkat çekicidir. Belki de mekan ilk olarak M.S yüzyıllarda inşa edilmiş, M.S. 3. yüzyılda gerçekleşen istila sonrasında terkedilmiş M.S. 4. yüzyılda bahsi geçen mozaik taban eklenip duvarlarda onarılarak kullanılmaya devam etmiştir. Zira, mozaik tabanın hemen kuzeyinde açılan sondajda mozaik harcının düzgün yüzeyi altında Roma dönemi dolgusunun devam ettiği gözlemlenmiştir. 10

14 Mekanın hemen kuzeyinde açığa çıkarılan armudi gövdeli sarnıç olasılıkla Geç Antik Çağ da bilezik kısmı yükseltilerek yeniden kullanılmıştır. Sarnıcın kazısı güvenlik önlemleri nedeniyle bu sene için ertelenmiştir. Alanda yapılan çalışmalar ödeneğin bitmesi nedeniyle bu seviyede bırakılmıştır. Yukarıda bahsi geçen yapıların ve bunlara ait üst yapı elemanlarının mahiyet ve birbirleri ile olan ilişkileri 2014 kazı sezonunda daha geniş alanlarda çalışılarak ortaya konacaktır Korugan Çatı Altında Gerçekleştirilen Kazı Çalışmaları Kazı çalışmalarının yoğunalaştığı ikinci alan Korugan Çatının altıdır. Çatının kuzeydoğusunda bulunan ve duvarları fresklerle kaplı bir mekanın kazıları 2003 senesinde gerçekleştirimiştir. Mekanın en iyi korunan güney duvarı üzerindeki fresklerin restorasyon öncesi mukavemetini arttırmak için 2,60 x 1,60 metre ölçülerinde arkeolojik bir dolgu bırakılmıştır. Yukarıda bahsi geçen duvar 2,70 metre yüksekliğinde ve 6,30 metre uzunluğundadır (Plan 1 Resim 13). Kazı çalışmalarını anlatmadan önce mekan hakkında kısa bir bilgi vermek faydalı olacaktır. Mekan, 4,20 x 5,90 m. ölçülerindedir. Kuzey ve doğusundaki iki odaya geçişi sağlayan iki kapı girişine sahiptir. Zemin düzleştirilmiş ana kaya üzeri sıkıştırılmış topraktır. Mekanın büyük bir yapı kompleksine ait olduğu düşünülmektedir. Yapı kompleksinin diğer mekanlarının bulunduğu teras, doğuda erezyon ve çökmeler nedeniyle günümüze kadar korunamamıştır. Kazısı 2003 yılında gerçekleştirilen mekanın 10 üzerinde iki adet kaçakçı tünelinin olduğu, bu tüneller içerisinde mavi, kırmızı boyalı fresk parçaları, kemik ve seramik parçaları, demir, kurşun, bronz objeler ve bronz sikklerin bulunduğu Gaziantep Müzesi Müdürlüğü uzmanlarının ilgili yayınında belirtilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonunda dolgu tabakası içerisinden yapının üst yapı konstrüksiyonuna ait olduğunu düşündüğümüz kerpiç blokları ve yanmış ahşap kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Resim 14). Kazı çalışmaları sırasında ele geçen bronz bir Zeugma sikkesi M.S tarihleri arasına tarihlenmektedir (Resim 15). 10 M. Önal Belkıs/Zeugma 2003 Yılı Kazı Çalışmaları 14. Müze çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu. 30 Nisan-2 Mayıs 2004 Ürgüp Nevşehir S

15 Resim 13: Açması Fresklerin Önünde Bırakılan Arkeolojik Dolgu Kazı Öncesi Resim 14: Açması Yanmış Ahşap İzleri ve Kerpiç Blokları İçeren Kontesktler Resim 15: Açmasında Açığa Çıkarılan Zeugma Sikkesi 12

16 2.3. Arazide Gerçekleştirilen Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Doğu Konut Alanı Yazıtlı Mozaik Restorasyon Çalışmaları 2000 yılı kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan konutun bir odasında yer alan mozaik döşemede yer alan yazıt, bize misafir odalarının evlilik törenlerinden önce yeni evli çiftlerin töreni ve tamamen evlilik seremonisi için düzenlenmiş olduğunu göstermektedir. Zeugma nın doğu konut alanının doğusunda yer alan bu evin odasında açığa çıkarılan mozaik yazıt bir epithalamium dur. Olasılıkla ilk olarak yazıtta isimleri kısmen korunmuş çift için bir gelin odası olarak düzenlenmiş bu oda, belki daha sonra farklı bir işlevde, büyük olasılıkla da bir misafir odası olarak kullanılmıştır 11. Söz konusu mozaik bugün hala yerinde korunmakta olup, herhangi bir tahribata maruz kalmaması için üzeri örtülüdür (Resim 16). Mozaiğin üzeri her sene açılarak temizlenmekte, jeotekstili yenilenmekte, kondisyonu yıl ve yıl izlenmekte daha sonra yeniden örtülmektedir yılı çalışmaları kapsamında mozaiğin üzeri, batısındaki doğu-batı uzantılı yaklaşık 2 x 7 m. ölçülerindeki geometrik desenli mozaik ile birlikte bir kez daha açılmış ve restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 17). Mozaik yüzeyi öncelikle kuru mekanik yöntemlerle temizlenmiş, ardından su ve fırça ile üzerindeki toz tabakası uzaklaştırılmıştır (Resim 18). Daha önceki yıllarda ön koruma ve sağlamlaştırma işlemleri yapılmış olan mozaik döşemelerde taşıyıcı harç tabakasından ayrılmış olan sınırlı sayıda tesserae orijinaline uygun özellikte onarım harcı ile yerine sabitlenmiştir (Resim 19). Mozaiğin yazıtlı kesiminde sağlamlaştırıcı olarak %5 lik Primal AC 33 kullanılmıştır. Mozaikte gerçekleştirilen belgeleme çalışmasının ardından döşeme, 150 gr/m 2 lik dokumasız kumaş (Resim 20) ve bunun üzerine 10 cm. yükseklikte toprak ile kapatılmıştır (Resim 21). 11 K. Görkay, Zeugma Roma Dönemi Konutları, Arkeoloji ce Sanat/Journal of Archaeology&Art 141 (Eylül- Aralık 2012): VII-XVII. 13

17 Resim 16: Yazıtlı ve Batısındaki Mozaik Tabanlarının Açılışı Resim 17: Mozaik Tabanlarının Açıldıktan Sonraki Durumu Resim 18: Yazıtlı Mozaik Mekanik Temizlik Resim 19: Taşıyıcı Harç Tabakasından Ayrılmış Olan Sınırlı Sayıda Tesserae nin Orjinaline Uygun Yerine Yerleştirilmesi Resim 20: Kapatma İşlemi Öncesi Mozaik Taban Üzerine Serilen Jeotekstil Resim 21: Mozaik Tabanlarının Üzerlerinin Örtülmesinden Sonraki Durumu 14

18 Freskli Mekan Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları açmasında yer alan freskin yüzeyinin ön temizliği ardından (Resim 22), taşıyıcı duvardan ve birbirinden ayrılmış sıva tabakalarının sabitlenmesi ve boşlukların doldurulması için orjinaline uygun kireç bağlayıcılı hidrolik özellikli harç kullanılmıştır (Resim 23-24). Daha küçük boşluklar %10 ila 20 lik oranlarda hazırlanan akrilik reçine Primal AC 33 ile doldurulmuştur. Sıvalardaki lacuna ve kenarlar yine aynı malzeme ile sağlamlaştırılmış olup kenarlar harç ile çevrelenerek alt sıva ya da duvara sabitlenmiştir. Küçük lacunae ye de aynı harç ile dolgu yapılmıştır. Yüzey belli oranda temizlenmiş ancak tamamlanamamıştır Resim 22: Arkeolojik Dolgunun Kaldırılması Sırasında Fresk Üzerinde Gerçekleştirilen Geçici Sağlamlaştırma Çalışmaları Resim 23: Sıva Tabakalarının Sağlamlaştırılması Resim 24: Sağlamlaştırma Çalışması Sonrası Dolgu Tabakası 15

19 Danae Evi Masklı Mozaiğin Sağlamlaştırma Çalışmaları Korugan Çatının batı bölümünde, Danae Mozaiği nin kuzeydoğusunda kalan sarnıcın batı ve kuzeyini çevreleyen ve 2003 yılında Gaziantep Müzesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarında 2,00 x 0,50 metrelik bir kısmı açığa çıkarılan geometrik desenli mozaiğin yılı kazılarında tarafımızca geri kalan kısmı da açılmıştır 13 (Plan 1). 2,00 x 2,00 m. ölçülerindeki mozaiğin ortasında, çerçeve içerisinde taçlı bir mask yer almaktadır. Mozaiğin geometrik desenli kompozisyonu bikrom, masklı sahne ise polykromdur. Mozaik yüzeyi öncelikle kuru mekanik yöntemlerle temizlenmiş, ardından su ve fırça ile üzerindeki toz tabakası uzaklaştırılmıştır (Resim 25). Daha önceki yıllarda güney kesiminde ön koruma ve sağlamlaştırma işlemleri yapılmış olan mozaik döşemenin batı kesiminde taşıyıcı harç tabakasından ayrılmış olan sınırlı sayıda tesserae orijinaline uygun özellikte onarım harcı ile yerine sabitlenmiştir (Resim 26). Mozaiğin yüzeyinde sağlamlaştırıcı olarak %5 lik Primal AC 33 kullanılmıştır. Resim 25: Masklı Mozaik Üzerinde Mekanik Temizlik Çalışmaları Resim 26: Yerinden Ayrılmış Tesserae lerin Restorasyon Öncesi Durumu Diğer Mimari Parçaların Restorasyonu 2013 yılı çalışmaları kapsamında önem verilen bir diğer konu, bu sene ve geçtiğimiz senelerde açığa çıkarılan mimariye ait parçaların restorasyon ve dokümantasyon çalışmaları olmuştur. 12 M. Önal Belkıs/Zeugma 2003 Yılı Kazı Çalışmaları 14. Müze çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu. 30 Nisan-2 Mayıs 2004 Ürgüp Nevşehir S K. Görkay Yayınlanmamış kazı raporu. 16

20 Bu kapsamda temizlik çalışmaları sonrasında parçaları eşlenen mimari unsurlar pimlerle tutturulmuş, aralit yardımıyla da yapıştırılarak sağlamlaştırılmıştır (Resim 27-28). Sonrasında söz konusu parçaların dokümantasyonu yapılmış veritabanına girişleri gerçekleştirilmiştir. Resim 27: Nolu Mimari Parça. Restorasyon Öncesi Resim 28: Nolu Mimari Parça. Restorasyon Sonrası 2.4. Arazi Dokümantasyon Çalışmaları 2013 yılı kazı sezonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün verdiği izin doğrultusunda arazide dokümantasyon çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda Yazıtlı Mozaik te yersel lazer tarayıcı (Riegl VZ-400) ile 10 oturumda Danae Mozaiğinde ise 5 oturum ölçümler gerçekleştirilmiştir (Resim 29). Bu oturumlardan elde edilen veriler bilgisayar ortamında proses edilerek 3D modellenecektir. Diğer taraftan söz konusu veriler kullanılarak nokta bulutu ile mozaik alanının detay çizimi zaman kaybedilmeden gerçekleştirilebilecektir. Mozaik alanının hangi koordinatlarda yer aldığı, kaç metrekare alanı kapladığı da çalışmalar neticesinde net bir şekilde ortaya konabilecektir. 17

21 Resim 29: Yazıtlı Mozaik Dokümantasyon Çalışmaları 18

22 3. Ofis Çalışmaları 2013 kazı sezonunu ofis çalışmalarında küçük buluntu ve fresklerin restorasyon- konservasyonları tamamlanmış, önceki yıllara ait etüdlük malzeme belgelenerek yayına hazır hale getirilmiştir. Ayrıca kazı sırasında çıkan eserlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde veri tabanına aktarılması amacıyla ayrıntılı bir yazılım oluşturulması yönünde tüm kazı ekibinin katılımlarıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Mousalar evi no lu kontekste ait taşıyıcı duvardan ayrılmış halde toprak içinde ele geçmiş olan çok sayıda fresk parçası temizlenmiş ve kısmen tasnif edilmiştir. Fresk temizliğinin yanı sıra birer adet kireç taşı altar figürini, boncuk parçası, akroter parçası, demir yüzük, yüzük taşı, taş ağırlık, bronz pul, kurşun obje, 2 adet taş ağırşak, 2 adet pişmiş toprak kandil ve 30 adet bronz sikke olmak üzere toplamda 42 adet envanterlik eser, temizlenerek Gaziantep Müzesi Müdürlüğü ne teslim edilmiştir. 19

İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI

İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI Nuray ÇIRAK* Selma KAYA Kazı alanı, 12 İon kentinden biri olan Teos antik kentine 1 km. mesafede, İzmir in güneyinde Seferihisar

Detaylı

ALABANDA ANTİK KENTİ 2013 YILI KAZISI

ALABANDA ANTİK KENTİ 2013 YILI KAZISI T. C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ALABANDA ANTİK KENTİ 2013 YILI KAZISI Aydın İli, Çine İlçesi, Doğanyurt Köyü, Araphisar Mahallesi, Alabanda Antik

Detaylı

TEOS ARKEOLOJİ KAZISI 2013 YILI KAZI RAPORU (4. SEZON)

TEOS ARKEOLOJİ KAZISI 2013 YILI KAZI RAPORU (4. SEZON) TEOS ARKEOLOJİ KAZISI 2013 YILI KAZI RAPORU (4. SEZON) Musa Kadıoğlu* 1 İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi nde yer alan Teos antik kentinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÇATALHÖYÜK ARAŞTIRMA PROJESİ 2011 SEZONU KAZI RAPORU

ÇATALHÖYÜK ARAŞTIRMA PROJESİ 2011 SEZONU KAZI RAPORU ÇATALHÖYÜK ARAŞTIRMA PROJESİ 2011 SEZONU KAZI RAPORU Çatalhöyük te Yeni Bir Duvar Resmi Bulundu Ian Hodder Çatalhöyük te yaz sezonu çalışmalarında, 9000 senelik yeni bir duvar resmi bulundu. Yine bu erken

Detaylı

İZMİR İLİ, MENEMEN İLÇESİ PREHİSTORİK ve PROTOHİSTORİK DÖNEM ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI

İZMİR İLİ, MENEMEN İLÇESİ PREHİSTORİK ve PROTOHİSTORİK DÖNEM ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI İZMİR İLİ, MENEMEN İLÇESİ PREHİSTORİK ve PROTOHİSTORİK DÖNEM ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI Nazlı ÇINARDALI-KARAASLAN İzmir ili, Menemen ilçesi prehistorik ve protohistorik dönem arkeolojik yüzey araştırmasının

Detaylı

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Mayıs 2012 / Sa yı: 34

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Mayıs 2012 / Sa yı: 34 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2012 / Sa yı: 34 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2012 / Sa yı: 34 Türk Es ki çağ Bi lim le ri Ens ti tü sü Haberler Sa yı: 34 (Mayıs

Detaylı

Yüzey araştırma Vezirköprü ve Havza ilçesinde, Ekim 2013. Doç. Dr. Tönnes Bekker-Nielsen Doç. Dr. Kristina Winther-Jacobsen RAPOR

Yüzey araştırma Vezirköprü ve Havza ilçesinde, Ekim 2013. Doç. Dr. Tönnes Bekker-Nielsen Doç. Dr. Kristina Winther-Jacobsen RAPOR Yüzey araştırma Vezirköprü ve Havza ilçesinde, Ekim 2013 Doç. Dr. Tönnes Bekker-Nielsen Doç. Dr. Kristina Winther-Jacobsen RAPOR 1. Giriş 09 Eylül 2013 tarihli ve 94949537-161.02-174996 sayılı yazı ile

Detaylı

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

1. C. KÜlTÜR BAKANUGI ESKi EH8RllER VE imüzıeleh GENEL MÜDÜHLÜGÜ. IIliAZI SONUÇLARI. TOPLANTısı

1. C. KÜlTÜR BAKANUGI ESKi EH8RllER VE imüzıeleh GENEL MÜDÜHLÜGÜ. IIliAZI SONUÇLARI. TOPLANTısı 1. C. KÜlTÜR BAKANUGI ESKi EH8RllER VE imüzıeleh GENEL MÜDÜHLÜGÜ IIliAZI SONUÇLARI TOPLANTısı DSı BASıM ve FOTO - FILM lşlel1me MÜDÜRI.JÜGÜ MAllBMSı ANKARA-1981 -~~--~~~- içindekiler Sayfa Refik DORU Kuruçay

Detaylı

KERKENES PROJESİ 2010 SEZONU ÖN RAPORU. Şekil 1. Kapadokya Kapısı nın taş kaplı şevi restorasyon aşamasında. (10dpcg0425)

KERKENES PROJESİ 2010 SEZONU ÖN RAPORU. Şekil 1. Kapadokya Kapısı nın taş kaplı şevi restorasyon aşamasında. (10dpcg0425) KERKENES PROJESİ 2010 SEZONU ÖN RAPORU Şekil 1. Kapadokya Kapısı nın taş kaplı şevi restorasyon aşamasında. (10dpcg0425) Geoffrey Summers Françoise Summers Scott Branting Nilüfer Yöney Çeviri: Sema Bağcı,

Detaylı

18. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

18. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 18. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 27-30 NİSAN 2009 SİVAS T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3248

Detaylı

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T. C. K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2004 KONYA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Ocak 2012 / Sa yı: 33

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Ocak 2012 / Sa yı: 33 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2012 / Sa yı: 33 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2012 / Sa yı: 33 Türk Es ki çağ Bi lim le ri Ens ti tü sü Haberler Sa yı: 33 (Ocak 2012)

Detaylı

SUNUġ. ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ

SUNUġ. ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ SUNUġ ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen I.Niğde Günleri kapsamında Niğdeli hemşerilerimizi ve organizasyonu ziyaret eden

Detaylı

TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2009, Sa yı: 28 İ Ç İ N D E K İ L E R Editörden -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

Ünal DEMİRER KIBYRA METAL BULUNTULARI. Danışman. Prof. Dr. Havva IŞIK. Arkeoloji Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi

Ünal DEMİRER KIBYRA METAL BULUNTULARI. Danışman. Prof. Dr. Havva IŞIK. Arkeoloji Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ünal DEMİRER KIBYRA METAL BULUNTULARI Danışman Prof. Dr. Havva IŞIK Arkeoloji Ana Bilim Dalı Doktora Tezi Antalya 2013 i İ Ç İ N D E K İ L E R KISALTMALAR

Detaylı

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 1 MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tesbit etmek, sonra bu

Detaylı

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL İzmir in tarihi kent merkezi olarak düşünülen alan, Kuzeydoğusunda

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2006 Cilt : 30 No:2 187-211

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2006 Cilt : 30 No:2 187-211 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2006 Cilt : 30 No:2 187-211 BOYABAT KALESİ Erdal Eser Öz Kale; Boyabat ilçesinin batısında, Gök Irmak Vadisi üzerinde yüksek bir yamaçta kuruludur. Antik Pimosilene

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü kurulduğu 26/08/2003 tarihinde, 815 olan kayıtlı tarihi köprü sayısı Aralık 2008 itibariyle 1376 ya ulaşmıştır.

Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü kurulduğu 26/08/2003 tarihinde, 815 olan kayıtlı tarihi köprü sayısı Aralık 2008 itibariyle 1376 ya ulaşmıştır. YURTİÇİNDEKİ ONARIM ENVANTERİ Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü kurulduğu 26/08/2003 tarihinde, 815 olan kayıtlı tarihi köprü sayısı Aralık 2008 itibariyle 1376 ya ulaşmıştır. İllere ait Kültür Yayınları,

Detaylı

KERKENES PROJESİ 2007 ARAŞTIRMA SEZONU ÖNRAPORU

KERKENES PROJESİ 2007 ARAŞTIRMA SEZONU ÖNRAPORU KERKENES PROJESİ 2007 ARAŞTIRMA SEZONU ÖNRAPORU Şekil 1. Doğudan bakışla solda şehir surları, Saray Yapı Gurubunun Anıtsal Girişi ve arka planda Kale görülüyor. (06dpkc0247) Geoffrey Summers Orta Doğu

Detaylı

ÇATALHÖYÜK YÖNETİM PLANI

ÇATALHÖYÜK YÖNETİM PLANI ÇATALHÖYÜK YÖNETİM PLANI Nisan 2004 Bu proje Avrupa Birliğinin finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir. Çatalhöyük Research Project Bu Yönetim Planında belirtilen görüşler TEMPER projesi ve proje ortaklarına

Detaylı

Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu

Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu Mine Yar, Celaleddin Küçük Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu Sivas Madrasa With Twin Minarets Mine Yar Konservatör Celaleddin Küçük Konservatör restorasy n 95 Vakıf

Detaylı

İzmir'deki antik yerleşimler

İzmir'deki antik yerleşimler On5yirmi5.com İzmir'deki antik yerleşimler İzmir ve çevresine ait Agora,saat kulesi, Smyrna(Tepekule), Etnografya müzesi ve Örenyerlerinin,antik kentlerin incelenmesi ve sunumu... Yayın Tarihi : 30 Ekim

Detaylı

1. Karaman ın Turizmi

1. Karaman ın Turizmi 1. Karaman ın Turizmi Karaman ın kültürel ve tarihi varlıkları arasında, M.Ö.6000 yıllarından başlayıp, çeşitli tarihlere ait yüzlerce höyük ile Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, ve Osmanlılara ait, günümüze

Detaylı

HASEKİ HÜRREM SULTAN KÜLLİYESİ 2010-2012 YILLARI RESTORASYONU

HASEKİ HÜRREM SULTAN KÜLLİYESİ 2010-2012 YILLARI RESTORASYONU HASEKİ HÜRREM SULTAN KÜLLİYESİ 2010-2012 YILLARI RESTORASYONU Haseki Hürrem Sultan Group of Buldings Restoration of the Yaers Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu Kadir Has Üniversitesi Dr. Olcay Aydemir Y. Mimar,

Detaylı

32. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT

32. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 32. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT 24-28 MAYIS 2010 İSTANBUL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýn No: 3267-3 Kültür Varlýklarý

Detaylı

.EÎHÎSAEmEİ TOEK DEVEÎ YAPEAEI' Yrd. Doç. Dr. Ali BAŞ

.EÎHÎSAEmEİ TOEK DEVEÎ YAPEAEI' Yrd. Doç. Dr. Ali BAŞ .EÎHÎSAEmEİ TOEK DEVEÎ YAPEAEI' Yrd. Doç. Dr. Ali BAŞ j^lîmk ugla ili Yatağan ilçesine bağlı olan ve Yatagan-Milas karayolunun yedinci ki- ^SIL lometresinde bulunan Eskihisar Köyü'nde -antik Stratonikeia

Detaylı