Zeugma Arkeoloji Projesi Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları"

Transkript

1 Zeugma Arkeoloji Projesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye-Ankara (#1672) 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Prof. Dr. Kutalmış Görkay Sponsorlar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Üniversitesi Türk Tarih Kurumu Gaziantep Valiliği Nizip Kaymakamlığı Nizip Belediyesi Türkiye İş Bankası ANKARA 2013

2 İçindekiler 1. Giriş Arazi Çalışmaları Temizlik ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Kazı Çalışmaları Korugan Çatının Güneyinde Gerçekleşen Kazı Çalışmaları Korugan Çatı Altında Gerçekleştirilen Kazı Çalışmaları Arazide Gerçekleştirilen Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Doğu Konut Alanı Yazıtlı Mozaik Restorasyon Çalışmaları Freskli Mekan Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Danae Evi Masklı Mozaiğin Sağlamlaştırma Çalışmaları Diğer Mimari Parçaların Restorasyonu Arazi Dokümantasyon Çalışmaları Ofis Çalışmaları... 19

3

4 1. Giriş Köprü-Geçit anlamına gelen Zeugma, Fırat Nehri nin ana geçit noktalarından birinde, kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanan ticaret yolları üzerinde yer almaktadır. Hellenistik yerleşme yaklaşık M.Ö. 300 yılları civarında Seleukos Nicator tarafından karşılıklı iki kent olarak kurulmuştur. Bunlardan batıda yer alan kent, kralın adına atfen Seleukeia, doğudaki ise Seleukos un Persli karısı Apama nın adına Apamea olarak adlandırılmıştır. Benzersiz stratejik konumu sayesinde kent erken İmparatorluk Dönemi nde bir Roma Lejyon yerleşimine dönüşmüştür. Önemli bir Roma doğu sınır kenti olarak Zeugma, kentten ele geçen arkeolojik kalıntıların da yansıttığı gibi sık sık kültürlerin karşılaşmasına, kaynaşmasına ve çatışmasına sahne olmuştur. Antik kentte 2013 yılı arkeolojik kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izinleri doğrultusunda, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY başkanlığında, 02 TEMMUZ/30 EYLÜL 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazıya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nı temsilen, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanı İsmail Ergün AYDOĞDU görevlendirilmiştir yılı Zeugma Antik Kenti Kazı Programı Arazi ve Ofis Çalışmaları olarak iki ana başlık altında şekillendirilmişitir. Arazi çalışmaları kendi içerisinde temizlik ve çevre düzenleme, kazı çalışmaları, mimari restorasyon-konservasyon, mimari dokümantasyon başlıkları altında değerlendirilebilir. Ofis çalışmaları kapsamında ise, geçtiğimiz yıllara ait etütlük nitelikteki arkeolojik malzemenin bilimsel çalışmaları tamamlanmış, buluntular veritabanına aktarılmıştır. Diğer taraftan etütlük ve envanterlik buluntuların tamamının restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanmış, Gaziantep Müzesi Müdürlüğü ne teslim edilmiştir. 1

5 2. Arazi Çalışmaları 2.1. Temizlik ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Kazı öncesi çalışmalar, alanın temizliği ile başlanmıştır. Bilindiği üzere Zeugma Antik Kenti nde Dionysos ve Danae Evlerinin üzerini kapatan Korugan Çatı 2010 yılında kullanıma girmiştir. O günden günümüze Korugan Çatı altındaki mimari dört mevsim gözlemlenmiş ve doğal koşullarla oluşan tahribatın asgari düzeyde olduğu görülmüştür. Bunun üzerine Korugan Çatının inşa amacına uygun olarak bu alandaki mozaiklerin üzerleri açılmış ve ziyaretçilerin görüşüne sunulmuştur (Resim 1-2). Buradaki temizlik çalışmalarına paralel olarak ören yerinin diğer kesimlerinde de temzilik çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 3-4). Resim 1: Korugan Çatı Altı Temizlik Çalışmaları Resim 2: Korugan Çatı Altında Açılan Mozaiklerden Örnekler Resim 3: Korugan Çatının Kuzeyi Temizlik Çalışmaları Sonrası Resim 4: Korugan Çatının Doğusunda Gerçekleştirilen Temizlik Çalışmaları Sonrası 2

6 Zeugma da 2013 yılı kazı programına alınan Korugan Çatı nın güneyindeki çalışmaların esas amacı etütlük eser buluntu deposu inşa etmektir. Ancak deponun temel çukuru için açılan açmalarda açığa çıkarılan ve aşağıda detayları ile aktarılacak mimari, bu alanda şimdilik bir depo yapılmasına engel teşkil etmiştir. Bunun üzerine Gaziantep Valisi Sayın Erdal ATA nın destekleri ile AFAD Müdürlüğü nden üç adet konteyner temin edilmiş ve arazi etütlük eser deposu olarak hizmete sunulmuştur (Resim 5-6). Resim 5: Konteynerlerin Yerleştirilmesi Resim 6: Konteynerlerin Yerleştirilmesi 2.2. Kazı Çalışmaları Korugan Çatının Güneyinde Gerçekleşen Kazı Çalışmaları Zeugma da temizlik ve çevre düzenlemeleri sonrasında kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Bu seneki kazılar iki alanda yoğunlaşmıştır. Birinci alan Korugan Çatının güneyinde, yukarıda da değinildiği gibi etütlük eser deposu için gerekli yüzeysel betonun temeli için açılan 13.01, 02 ve 03 açmalarıdır. İkinci alan ise, Korugan Çatının altında, kuzeydoğu kesimde Freskli Mekan olarak adlandırılan mekandır (Plan 1). Zeugma da doğu konut alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında takip edilebilen belirgin bir stratigrafik yapı vardır. Bu yapıyı 13.01, 02 ve 03 açmalarında da görmek mümkün olmuştur. Buna göre her üç açmada da tarım-yüzey toprağının hemen altında 1 yoğun moloz taş ve kalker kırıkları içeren bir tabaka ile karşılaşılmaktadır 2. A Villası ve Mousalar Evi nden de bildiğimiz bu tabaka, üst kotlardaki mimari unsurların ve , , , kontekstleri , , , , ve kontekstleri. 3

7 kalker kırıklarının alt kotlara erozyon ile taşınması sonucu oluşmuştur (Resim 7). Bu konteksti kazısı yapılan üç açmada da yer yer görmek mümkündür. Plan 1: Zeugma Arkeoloji Projesi 2013 Yılı Açmaları Resim 7: Yoğun Moloz ve Kalker Kırıkları İçeren Tabaka 4

8 Söz konusu kontekstle birlikte görülen ve yine üst kotlarda yer alan duvarların kerpiç üst konstrüksiyonlarının erezyon ile alt seviyelere inmesiyle oluşmuş dolgu, 01, 02 ve 03 açması çalışmaları sırasında sıklıkla karşımıza çıkmıştır 3. Yukarıda bahsi geçen her iki kontekstte döküntü nitelikli olduğu için içerisindeki arkeolojik buluntular karışık mahiyettedir. Arazinin eğimine göre bahsi geçen kontekstlerin kaldırılmasından sonra M.S. 6. yüzyıla tarihlenen tabakalara girilmektedir. Bu sene gerçekleştirilen çalışmalarda söz konusu döneme ait üç mekanda çalışılmıştır. Bu mekanlardan doğuda yer alanının iki duvarı görülmektedir. Moloz taşlar ve devşirme düzgün kesilmiş bloklardan inşa edilen duvarlardan doğuda yer alanının 4 kuzey kesimi büyük oranda tahrip olmuştur. Korunan ksımı itibariyle kuzey-güney 3,00 metre uzunluğunda ve 0,40 metre genişliğindedir. Duvar güney profil altında devam etmektedir. Kuzeyde ise döküntü nitelikteki taşlardan anlaşıldığı kadarıyla profil altına girdiği gözlemlenmiştir (Resim 8). Bu duvarın 4 metre doğusunda diğerine paralel olarak uzanan ikinci bir duvar yer almaktadır. Aynı şekilde moloz taşlarla inşa edilen duvar 11 metre uzunluğunda, 0,50 metre genişliğindedir. Duvarın güneyde üst üste 7 sırası korunmuştur. Mekana ait bir taban tespit edilememiştir. Ancak mekanın doğusunda arazinin eğimine uygun olarak biraz daha alt seviyelerde açığa çıkarılan bir taban söz konusu mekanın açık alanının taban seviyesi olmalıdır 5. Bu tabanın doğusunda Geç Antik Dönem için karakteristik bir tandır açığa çıkarılmıştır 6. M.S. 6. yüzyıla tarihlenen bir diğer mekan, yukarıda bahsi geçen yapının 9 metre batısında, 03 açması olarak adlandırılan açmanın batı profiline yakın bir alanda, açığa çıkarılmıştır. Dört duvarı tepit edilen mekanın iç ölçüleri kuzey-güney 3,85 metre, doğu-batı 1,25 metredir. Duvarlar kuru duvar tekniğinde inşa edilmiş malzeme olarak moloz taşlar ve devşirme düzgün kesilmiş blok taşlar bir arada kullanılmıştır (Resim 9) , , , , , , , , , , , , , , , , , kontekstleri konteksti , , Bu tipte tandırlar Mousalar ve Evi ve Danae Evi güneyindeki M.S. 6. yüzyıl tabakalarından bilinmektedir. 5

9 Resim 8: M.S. 6. Yüzyıla Tarihlenen Mekan Resim 9: Alanın Batısında M.S. 6. Yüzyıla Tarihlenen Diğer Mekan 6

10 6. yüzyıl yapılanması içerisinde ele alınacak son mekan detaylarını Roma dönemi yapılarında anlatacağımız mekandır. Söz konusu mekanın bir bölümü korunmuş mozaik tabanı üzerinde yer alan sıkıştırılmış toprak taban ve bu taban altından gelen arkeolojik malzeme söz konusu dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. 02 ve 03 açmalarının güney profiline yakın bir alanda açığa çıkarılan kanal mimari özellikleri ile bağlantılı olarak M.S. 6. yüzyıl tarihini vermektedir 7. 3,50 metre uzunluğundaki kanal batıda M.S. 1./-2. yüzyıla tarihlenen sarnıca bağlanmaktadır. Söz konusu sarnıcın bilezik kısmı Geç Antik Dönemde yükseltilmiş ve yeniden kullanılmıştır. Kazılan alan itibariyle bahsi geçen bu üç mekanın ve kanalın birbiriyle bağlantısını ortaya koymak mümkün olmamıştır. Önümüzdeki yıllarda geniş alanlarda gerçekleştirilecek kazı çalışmaları bu mekanların mahiyetine ve birbirleriyle olan ilişkisine açıklık getirecektir. M.S. 6. yüzyıl taban seviyesinin altından yoğun bir şekilde yüzyıl buluntusu içeren bir tabakaya girilmektedir 8. Çalışılan alanın tamamına hakim bu dolgu tabakası bir üst terastan gelen dönem malzemesini içermektedir. Kontekstte kül izi ile birlikte oldukça yoğun seramik parçaları, hayvan kemiklerine ait parçalara rastlanılmaktadır. Bu sene gerçekleştirilen kazılarda 02 Açması olarak adlandırıldığımız alanda yukarıda bahsi geçen M.S. 6. yüzyıl mekanının taban seviyesinin altında açığa çıkarılan mimari elemanlar oldukça dikkat çekicidir. Kiraçtaşı Ion başlığı, kadın başı biçimli kireçtaşı heykel başı (ya da aplik), volütlü mimari elemanlar, sütun tamburları, kireçtaşı kaideler ve başlıklar, Akanthus bezemeli friz elemanları, kaide kısmında iki bant arası bitkisel bezeme bulunan sütun kaidesi, inci makara dizili üst yapı elemanları, dokuz yapraklı kabartma çiçek bezeli üst yapı elamanı, iki metop içerisinde antetik iki kuş arasında ağaç ve akantus çiçeği bezeli friz bloğu ve çörten bu kontekstte açığa çıkarılan mimari elemanlardan bazılarıdır (Resim 8). Yukarıda bir kısmını saydığımız ve güneydeki yüksek kotlardaki mekanlardan devrilerek buraya geldiğini düşündüğümüz mimari elemanlar arasında Zeugma Doğu Konut Alanında birçok mekandan tanıdığımız ve M.S yüzyıla tarihlenen mimari parçaların yanı sıra, bezeme repertuarı ile doğru orantılı olarak M.S. 4. yüzyıla tarihleyebileceğimiz mimari elemanlar da görülmektedir. Yukarıda çalışmalarını kısaca özetlemeye çalıştığımız dolgu tabakasının hemen altından yer yer ahşap ve kül içeren bir tabaka gelmektedir. Çalıştığımız , kontesktleri , , , , , , ,

11 sektörde de izlerini gördüğümüz söz konusu kontekstler Roma dönemine tarihlenen yapıların çöken tavan konstrüksiyonlarına ait olmalıdır. Bu tabakanın da kazılmasıyla Roma dönemine tarihlenen yapılara ulaşılmaktadır açması olarak adlandırdığımız ve kazılan alanın en doğusunda yer alan açmanın kuzeybatı kesimine yakın bir alanda açığa çıkarılan kesme blok taşlardan tek sırası korunmuş doğu-batı uzantılı bir duvar bu dönemi yansıtan ilk mimari öğedir. Blok ölçüleri 0,50 x 0,70 metre ile 0,50 x 0,30 metre arasında değişmektedir. Duvarın yaklaşık 3 metrelik bir uzunluğu korunagelmiştir (Resim 10). Resim 10: Duvarı ve Kanalı Duvar batısında bulunan kuzey-güney uzantılı kanala dayanmaktadır. Kanal ana kayaya açılmış, içerisi sıvanmış ve üzeri kesme blok taşlarla kapatılmıştır. Açığa çıkarılan uzunluğu itibari ile 11 metredir. Kuzeybatısındaki tali kanallar söz konusu bu kanala bağlanmakta ve kuzey yönünde akmaktadır , , , ve kontekstleri. 8

12 Kanalın batısında (02 Açması sınırları içerisinde) 9,00 x 10,00 metre ölçülerinde bir alanda görülen düzleştirilmiş ana kaya Roma dönemi imar programı çerçevesinde düzlenmiş ve olasılıkla bir açıklık ya da meydan olarak kullanılmış olmalıdır (Resim 11). Resim 11: Düzleştirilmiş Ana Kaya Yüzeyi Ana kayanın kuzeydoğusundan başlayıp kuzey profili boyunca 03 Açmasına doğru uzanan bir başka duvar yine Roma dönemine tarihlenmektedir. Doğu-batı uzantılı duvar düzgün kesilmiş blok taşlar ve ana kayanın kompozit kullanılmasıyla inşa edilmiştir. 02 açması içerisinde yaklaşık 8,00 metresi açığa çıkarılan duvarın batıda yer alan 03 açmasının kuzey kesimindeki sarnıca kadar devam ettiği görülmektedir. Kazılan alan itibariyle duvar bir teras duvarı mı yoksa, sarnıcın bulunduğu mekanın kuzey duvarı mı tam olarak anlaşılamamıştır. Roma Dönemine tarihlenen bir diğer mekan 03 Açması sınırları içerisinde açığa çıkarılmıştır. Mekanın doğu duvarının bir bölümü 02 açmasına girmektedir. Söz konusu duvar kuzey güney uzantılı olup, 1,10 metre ölçüsünde iki büyük düzgün blok taşın arasının küçük moloz taşlarla doldurulmasıyla inşa edilmiştir. Bu 9

13 tipte inşa tekniği açmanın kuzeyindeki Korugan Çatı altında yer alan ve M.S yüzyıllara tarihlenen yapılarda da görülmektedir (Resim 12). Resim 12: 03 Açmasında Roma Dönemine Tarihlenen Yapı. 03 açmasının doğusundaki bu duvarın 2,75 metre batısında bahsi geçen duvara paralel olarak uzanan bir diğer duvara daha rastlaılmıştır. İki duvar bir mekanı sınırlayan doğu ve batı duvarı olarak görülmektedir. Yapının üst seviyelerinde yukarıda da bahsedildiği gibi sıkıştırılmış toprak bir taban bulunmaktadır. M.S. 6. yüzyıl özellikleri barındıran taban, mekanın olasılıkla söz konusu döneme kadar iskan gördüğünü göstermektedir. Tabanın altından ele geçen iri tesserae li 0,70 x 0,80 metrelik bir bölümü korunmuş mozaik taban parçası doğusundaki duvarın altına girmesi açısından dikkat çekicidir. Belki de mekan ilk olarak M.S yüzyıllarda inşa edilmiş, M.S. 3. yüzyılda gerçekleşen istila sonrasında terkedilmiş M.S. 4. yüzyılda bahsi geçen mozaik taban eklenip duvarlarda onarılarak kullanılmaya devam etmiştir. Zira, mozaik tabanın hemen kuzeyinde açılan sondajda mozaik harcının düzgün yüzeyi altında Roma dönemi dolgusunun devam ettiği gözlemlenmiştir. 10

14 Mekanın hemen kuzeyinde açığa çıkarılan armudi gövdeli sarnıç olasılıkla Geç Antik Çağ da bilezik kısmı yükseltilerek yeniden kullanılmıştır. Sarnıcın kazısı güvenlik önlemleri nedeniyle bu sene için ertelenmiştir. Alanda yapılan çalışmalar ödeneğin bitmesi nedeniyle bu seviyede bırakılmıştır. Yukarıda bahsi geçen yapıların ve bunlara ait üst yapı elemanlarının mahiyet ve birbirleri ile olan ilişkileri 2014 kazı sezonunda daha geniş alanlarda çalışılarak ortaya konacaktır Korugan Çatı Altında Gerçekleştirilen Kazı Çalışmaları Kazı çalışmalarının yoğunalaştığı ikinci alan Korugan Çatının altıdır. Çatının kuzeydoğusunda bulunan ve duvarları fresklerle kaplı bir mekanın kazıları 2003 senesinde gerçekleştirimiştir. Mekanın en iyi korunan güney duvarı üzerindeki fresklerin restorasyon öncesi mukavemetini arttırmak için 2,60 x 1,60 metre ölçülerinde arkeolojik bir dolgu bırakılmıştır. Yukarıda bahsi geçen duvar 2,70 metre yüksekliğinde ve 6,30 metre uzunluğundadır (Plan 1 Resim 13). Kazı çalışmalarını anlatmadan önce mekan hakkında kısa bir bilgi vermek faydalı olacaktır. Mekan, 4,20 x 5,90 m. ölçülerindedir. Kuzey ve doğusundaki iki odaya geçişi sağlayan iki kapı girişine sahiptir. Zemin düzleştirilmiş ana kaya üzeri sıkıştırılmış topraktır. Mekanın büyük bir yapı kompleksine ait olduğu düşünülmektedir. Yapı kompleksinin diğer mekanlarının bulunduğu teras, doğuda erezyon ve çökmeler nedeniyle günümüze kadar korunamamıştır. Kazısı 2003 yılında gerçekleştirilen mekanın 10 üzerinde iki adet kaçakçı tünelinin olduğu, bu tüneller içerisinde mavi, kırmızı boyalı fresk parçaları, kemik ve seramik parçaları, demir, kurşun, bronz objeler ve bronz sikklerin bulunduğu Gaziantep Müzesi Müdürlüğü uzmanlarının ilgili yayınında belirtilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonunda dolgu tabakası içerisinden yapının üst yapı konstrüksiyonuna ait olduğunu düşündüğümüz kerpiç blokları ve yanmış ahşap kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Resim 14). Kazı çalışmaları sırasında ele geçen bronz bir Zeugma sikkesi M.S tarihleri arasına tarihlenmektedir (Resim 15). 10 M. Önal Belkıs/Zeugma 2003 Yılı Kazı Çalışmaları 14. Müze çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu. 30 Nisan-2 Mayıs 2004 Ürgüp Nevşehir S

15 Resim 13: Açması Fresklerin Önünde Bırakılan Arkeolojik Dolgu Kazı Öncesi Resim 14: Açması Yanmış Ahşap İzleri ve Kerpiç Blokları İçeren Kontesktler Resim 15: Açmasında Açığa Çıkarılan Zeugma Sikkesi 12

16 2.3. Arazide Gerçekleştirilen Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Doğu Konut Alanı Yazıtlı Mozaik Restorasyon Çalışmaları 2000 yılı kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan konutun bir odasında yer alan mozaik döşemede yer alan yazıt, bize misafir odalarının evlilik törenlerinden önce yeni evli çiftlerin töreni ve tamamen evlilik seremonisi için düzenlenmiş olduğunu göstermektedir. Zeugma nın doğu konut alanının doğusunda yer alan bu evin odasında açığa çıkarılan mozaik yazıt bir epithalamium dur. Olasılıkla ilk olarak yazıtta isimleri kısmen korunmuş çift için bir gelin odası olarak düzenlenmiş bu oda, belki daha sonra farklı bir işlevde, büyük olasılıkla da bir misafir odası olarak kullanılmıştır 11. Söz konusu mozaik bugün hala yerinde korunmakta olup, herhangi bir tahribata maruz kalmaması için üzeri örtülüdür (Resim 16). Mozaiğin üzeri her sene açılarak temizlenmekte, jeotekstili yenilenmekte, kondisyonu yıl ve yıl izlenmekte daha sonra yeniden örtülmektedir yılı çalışmaları kapsamında mozaiğin üzeri, batısındaki doğu-batı uzantılı yaklaşık 2 x 7 m. ölçülerindeki geometrik desenli mozaik ile birlikte bir kez daha açılmış ve restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 17). Mozaik yüzeyi öncelikle kuru mekanik yöntemlerle temizlenmiş, ardından su ve fırça ile üzerindeki toz tabakası uzaklaştırılmıştır (Resim 18). Daha önceki yıllarda ön koruma ve sağlamlaştırma işlemleri yapılmış olan mozaik döşemelerde taşıyıcı harç tabakasından ayrılmış olan sınırlı sayıda tesserae orijinaline uygun özellikte onarım harcı ile yerine sabitlenmiştir (Resim 19). Mozaiğin yazıtlı kesiminde sağlamlaştırıcı olarak %5 lik Primal AC 33 kullanılmıştır. Mozaikte gerçekleştirilen belgeleme çalışmasının ardından döşeme, 150 gr/m 2 lik dokumasız kumaş (Resim 20) ve bunun üzerine 10 cm. yükseklikte toprak ile kapatılmıştır (Resim 21). 11 K. Görkay, Zeugma Roma Dönemi Konutları, Arkeoloji ce Sanat/Journal of Archaeology&Art 141 (Eylül- Aralık 2012): VII-XVII. 13

17 Resim 16: Yazıtlı ve Batısındaki Mozaik Tabanlarının Açılışı Resim 17: Mozaik Tabanlarının Açıldıktan Sonraki Durumu Resim 18: Yazıtlı Mozaik Mekanik Temizlik Resim 19: Taşıyıcı Harç Tabakasından Ayrılmış Olan Sınırlı Sayıda Tesserae nin Orjinaline Uygun Yerine Yerleştirilmesi Resim 20: Kapatma İşlemi Öncesi Mozaik Taban Üzerine Serilen Jeotekstil Resim 21: Mozaik Tabanlarının Üzerlerinin Örtülmesinden Sonraki Durumu 14

18 Freskli Mekan Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları açmasında yer alan freskin yüzeyinin ön temizliği ardından (Resim 22), taşıyıcı duvardan ve birbirinden ayrılmış sıva tabakalarının sabitlenmesi ve boşlukların doldurulması için orjinaline uygun kireç bağlayıcılı hidrolik özellikli harç kullanılmıştır (Resim 23-24). Daha küçük boşluklar %10 ila 20 lik oranlarda hazırlanan akrilik reçine Primal AC 33 ile doldurulmuştur. Sıvalardaki lacuna ve kenarlar yine aynı malzeme ile sağlamlaştırılmış olup kenarlar harç ile çevrelenerek alt sıva ya da duvara sabitlenmiştir. Küçük lacunae ye de aynı harç ile dolgu yapılmıştır. Yüzey belli oranda temizlenmiş ancak tamamlanamamıştır Resim 22: Arkeolojik Dolgunun Kaldırılması Sırasında Fresk Üzerinde Gerçekleştirilen Geçici Sağlamlaştırma Çalışmaları Resim 23: Sıva Tabakalarının Sağlamlaştırılması Resim 24: Sağlamlaştırma Çalışması Sonrası Dolgu Tabakası 15

19 Danae Evi Masklı Mozaiğin Sağlamlaştırma Çalışmaları Korugan Çatının batı bölümünde, Danae Mozaiği nin kuzeydoğusunda kalan sarnıcın batı ve kuzeyini çevreleyen ve 2003 yılında Gaziantep Müzesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarında 2,00 x 0,50 metrelik bir kısmı açığa çıkarılan geometrik desenli mozaiğin yılı kazılarında tarafımızca geri kalan kısmı da açılmıştır 13 (Plan 1). 2,00 x 2,00 m. ölçülerindeki mozaiğin ortasında, çerçeve içerisinde taçlı bir mask yer almaktadır. Mozaiğin geometrik desenli kompozisyonu bikrom, masklı sahne ise polykromdur. Mozaik yüzeyi öncelikle kuru mekanik yöntemlerle temizlenmiş, ardından su ve fırça ile üzerindeki toz tabakası uzaklaştırılmıştır (Resim 25). Daha önceki yıllarda güney kesiminde ön koruma ve sağlamlaştırma işlemleri yapılmış olan mozaik döşemenin batı kesiminde taşıyıcı harç tabakasından ayrılmış olan sınırlı sayıda tesserae orijinaline uygun özellikte onarım harcı ile yerine sabitlenmiştir (Resim 26). Mozaiğin yüzeyinde sağlamlaştırıcı olarak %5 lik Primal AC 33 kullanılmıştır. Resim 25: Masklı Mozaik Üzerinde Mekanik Temizlik Çalışmaları Resim 26: Yerinden Ayrılmış Tesserae lerin Restorasyon Öncesi Durumu Diğer Mimari Parçaların Restorasyonu 2013 yılı çalışmaları kapsamında önem verilen bir diğer konu, bu sene ve geçtiğimiz senelerde açığa çıkarılan mimariye ait parçaların restorasyon ve dokümantasyon çalışmaları olmuştur. 12 M. Önal Belkıs/Zeugma 2003 Yılı Kazı Çalışmaları 14. Müze çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu. 30 Nisan-2 Mayıs 2004 Ürgüp Nevşehir S K. Görkay Yayınlanmamış kazı raporu. 16

20 Bu kapsamda temizlik çalışmaları sonrasında parçaları eşlenen mimari unsurlar pimlerle tutturulmuş, aralit yardımıyla da yapıştırılarak sağlamlaştırılmıştır (Resim 27-28). Sonrasında söz konusu parçaların dokümantasyonu yapılmış veritabanına girişleri gerçekleştirilmiştir. Resim 27: Nolu Mimari Parça. Restorasyon Öncesi Resim 28: Nolu Mimari Parça. Restorasyon Sonrası 2.4. Arazi Dokümantasyon Çalışmaları 2013 yılı kazı sezonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün verdiği izin doğrultusunda arazide dokümantasyon çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda Yazıtlı Mozaik te yersel lazer tarayıcı (Riegl VZ-400) ile 10 oturumda Danae Mozaiğinde ise 5 oturum ölçümler gerçekleştirilmiştir (Resim 29). Bu oturumlardan elde edilen veriler bilgisayar ortamında proses edilerek 3D modellenecektir. Diğer taraftan söz konusu veriler kullanılarak nokta bulutu ile mozaik alanının detay çizimi zaman kaybedilmeden gerçekleştirilebilecektir. Mozaik alanının hangi koordinatlarda yer aldığı, kaç metrekare alanı kapladığı da çalışmalar neticesinde net bir şekilde ortaya konabilecektir. 17

21 Resim 29: Yazıtlı Mozaik Dokümantasyon Çalışmaları 18

22 3. Ofis Çalışmaları 2013 kazı sezonunu ofis çalışmalarında küçük buluntu ve fresklerin restorasyon- konservasyonları tamamlanmış, önceki yıllara ait etüdlük malzeme belgelenerek yayına hazır hale getirilmiştir. Ayrıca kazı sırasında çıkan eserlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde veri tabanına aktarılması amacıyla ayrıntılı bir yazılım oluşturulması yönünde tüm kazı ekibinin katılımlarıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Mousalar evi no lu kontekste ait taşıyıcı duvardan ayrılmış halde toprak içinde ele geçmiş olan çok sayıda fresk parçası temizlenmiş ve kısmen tasnif edilmiştir. Fresk temizliğinin yanı sıra birer adet kireç taşı altar figürini, boncuk parçası, akroter parçası, demir yüzük, yüzük taşı, taş ağırlık, bronz pul, kurşun obje, 2 adet taş ağırşak, 2 adet pişmiş toprak kandil ve 30 adet bronz sikke olmak üzere toplamda 42 adet envanterlik eser, temizlenerek Gaziantep Müzesi Müdürlüğü ne teslim edilmiştir. 19

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

HİERAPOLİS, 06/08/14-21/08/14 ÇALIŞMALARI MERMER RESTORASYONU ÇALIŞMALARI

HİERAPOLİS, 06/08/14-21/08/14 ÇALIŞMALARI MERMER RESTORASYONU ÇALIŞMALARI HİERAPOLİS, 06/08/14-21/08/14 ÇALIŞMALARI MERMER RESTORASYONU ÇALIŞMALARI 1- Aziz Philippus Kilisesi ait mermerlerin üzerindeki restorasyon uygulamaları. Aziz Philippus Kilisesi nin mermer levhalarının

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS. 8 TEMMUZ 25 TEMMUZ ÇALIŞMALARI. Ploutonion Eskharonların

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 25-29 MAYIS 2009 DENİZLİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No:3249-2 Kültür Varlıkları

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2007 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU Prof. Dr. Ali BORAN Kazı Başkanı 1 SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MADDİ DESTEK...

Detaylı

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu 2011 yılı kazı sezonu ilgilide yazlı onay ile 20/06/2011 18/10/2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı kazı sezonu çalışma planı 1. Alaca Höyük ören yerinde

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS THEODORE MAKRİDY 1907 İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde kalan, Klaros Kutsal Alanı, Cumaovası nın (Menderes) güneyinde, ovayı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 A. Giriş Üçüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 19 Mayıs 2016 tarihinde başlayıp 14 Haziran 2016 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 Numan TUNA* Teos araştırmaları ı 996 yılı kampanyası Eylül ayında, 20 günlük bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. ı 996 yılı çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU

BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU 1993 yılından beri yürütülmekte olan Muğla İli, Datça İlçesi, Burgaz örenyerindeki 2013 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Anıtlar ve Müzeler Genel

Detaylı

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI ERYTHRAİ KAZISI 2013 ÇALIŞMA RAPORU Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLGİ: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24.06.2008 tarih 114783 sayılı yazısı.

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL)

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) 1 2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) Prof. Dr. Coşkun Özgünel 1 2011 yılı Gülpınar Kazıları, 06 Temmuz 15 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmaları,

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

2010 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI

2010 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI 2010 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI *Aykut ÇINAROĞLU Duygu ÇELİK Alaca Höyük'te 2010 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile 23 Temmuz

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI Konya da Osmanlı ordusunun kenti fethettikten sonra yıktırdığı kabul edilen Gevale Kalesi nin kalıntıları bulundu. Buluntular kentin bilinen tarihini değiģtirecek nitelikte.

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

SMINTHEION/GÜLPINAR 2017 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI (38.YIL)

SMINTHEION/GÜLPINAR 2017 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI (38.YIL) 1 SMINTHEION/GÜLPINAR 2017 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI (38.YIL) Çanakkale İli Ayvacık İlçesine bağlı Gülpınar köyü eteklerinde yer alan Smintheion tanrı Apollon a adanmış bir kutsal alandır. Smintheion,

Detaylı

PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi

PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi 12. Babil Arkeolojisine giriş. Nabupolazar ve Nabukadnezar Dönemi Babil, İştar Kapısı Babil Kenti Kentin Geç Babil Dönemi plan şeması, 1.8 km. uzunluğunda şehrin

Detaylı

Burgaz Örenyeri 2011 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu

Burgaz Örenyeri 2011 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz Örenyeri 2011 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu 1993 yılından beri yürütülmekte olan Muğla İli, Datça İlçesi, Burgaz örenyerindeki 2011 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Anıtlar ve Müzeler Genel

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz 2010 yılı arkeolojik kazı çalışmaları 28 Haziran-28 Eylül 2010 tarihleri arasında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından

Detaylı

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI 2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI Remzi KUZUOĞLU, L. Gürkan GÖKÇEK Orhun abideleri ve diğer mimarî özellikleriyle birlikte bir Anıt Mezar görünümüne sahip Bilge Kagan, Köl-tigin ve Tonyukuk külliyeleri

Detaylı

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ [Tarihi seçin]2013 AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN

Detaylı

TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU. [Yayın için değildir]

TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU. [Yayın için değildir] TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU [Yayın için değildir] Prof. Dr. Timothy P. Harrison Yakın ve Orta Doğu Medeniyetleri Bölümü Toronto Üniversitesi 4 Bancroft Avenue Toronto, ON, M5S 1C1 KANADA tim.harrison@utoronto.ca

Detaylı

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. İçeriğinin başlıca amaçlarından

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI

EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI Mustafa Özer 1. KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİ: Bakanlar Kurulu nun; 11. 05. 2009 tarih ve 14995 (yeni 08. 11. 2011 tarih ve 2549) sayılı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Üniversitesi TEOS ARKEOLOJİ KAZISI Dil ve Tarih-Coğrafya

Detaylı

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU PATARA LİMANI ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Bakü Bulvarı No: 100 35340 İnciraltı, İZMİR Özet Patara Kazısı nda, iç liman ve haliç çevresinde

Detaylı

2500 YILLIK YERLEŞİM YERİ: AVŞAR AVŞAR DA ÖREN YERLERİ

2500 YILLIK YERLEŞİM YERİ: AVŞAR AVŞAR DA ÖREN YERLERİ 2500 YILLIK YERLEŞİM YERİ: AVŞAR AVŞAR DA ÖREN YERLERİ Avşar, Gerede Yazı ovasının en verimli ve düz alanına yerleşmiştir. Sulamanın en yapılabildiği araziler Avşar a aittir. Bu bakımdan çok eskilerden

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

PRT 303 KIBRIS ARKEOLOJİSİ. Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu

PRT 303 KIBRIS ARKEOLOJİSİ. Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu 00052812/25 PRT 303 KIBRIS ARKEOLOJİSİ Ders 10: Geç Kalkolitik Dönem Kissonerga Mosphilia & Lamba Lakkous Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

SU VE RUTUBET YALITIMI

SU VE RUTUBET YALITIMI SU VE RUTUBET YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BİR YAPIYI ETKİLEYEN SULAR 1.YERALTI SULARI Yeraltı su seviyesine

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 1 KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü I. Giriş Küllüoba, Eskişehir ilinin 35

Detaylı

KONU : Gazbeton Duvar Yüzeyine Sıva Uygulama Şartnamesi SAYFA : 5

KONU : Gazbeton Duvar Yüzeyine Sıva Uygulama Şartnamesi SAYFA : 5 KONU : Gazbeton Duvar Yüzeyine Sıva Uygulama Şartnamesi SAYFA : 5 1. Kapsam Gazbeton blok ile örülen duvarların yüzeyine sıva uygulama kurallarına ilişkin esasları kapsar. 2. Tanım Harç: Bileşenler: Kum:

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

SIVACI Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular

SIVACI Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması Liste içeriğinde yer alan konular ilgili Ulusal Yeterlilikten alınmıştır. A1 yeterlilik birimi için yapılacak teorik sınavda, aşağıdaki konularla

Detaylı

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Gökçeada-Yenibademli Höyüğü nde Prof. Dr. Halime Hüryılmaz başkanlığında yürütülmekte olan kazıların 14. Dönem

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU

2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU 2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU Çorum İli, Alaca İlçesi, Alaca Höyük ören yeri 2015 yılı kazı çalışmalarına Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU Başkanlığında 15.05.2015-30.11.2015 tarihinde arasında

Detaylı

İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ TEOS KAZI PROJESİ (2010-2019) ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA PLANI

İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ TEOS KAZI PROJESİ (2010-2019) ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA PLANI İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ TEOS KAZI PROJESİ (2010-2019) ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA PLANI İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi nde yer alan Teos antik kentinde yürütülmesi planlanan kazı çalışmaları

Detaylı

4. HAFTA TEMELLER, DUVARLAR, KEMERLER, TONOZLAR VE KUBBELER

4. HAFTA TEMELLER, DUVARLAR, KEMERLER, TONOZLAR VE KUBBELER ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GGY 214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZLERİ DERSİ Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN

Detaylı

2006 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI

2006 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI 2006 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI Aykut ÇINAROĞLU 1 Duygu ÇELİK Alaca Höyük te 2006 yılı kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün olurları ile 26 Haziran

Detaylı

DOĞAL MATERYALLER TAŞ

DOĞAL MATERYALLER TAŞ DOĞAL MATERYALLER TAŞ TS 1910/2513 Dış mekan bordür ve döşemelerinde ; homojen, sert, damarsız, çatlaksız, yoğun yapılı, hava etkilerine karşı ve dona dayanıklı. Ocak nemini kaybetmiş darbe etkisi ile

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.C.1. Mimari Tasarım Burdur İl Koordinatörleri Mimari Tasarım Nedir? Mimari Tasarım eylemi, barınma ihtiyacı ile başlayan mekan yaratma sürecidir. İşlevsel farklılıklar mimari

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Neolitik Çağ ve Öncesi adlı yüzey araştırması projesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri Arkeoloji Bölümü 2001-2005 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Pr. 2005-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes ÜniversitesiSosyal

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ Herkese Kazandırır BEYAZ COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır. Ürün Kodu Uzunluk Ağırlık Ambalaj Ankara

Detaylı

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Diyarbakır Proje Merkezi (DPM) Evi Örneği Özgür Murt, F. Demet AYKAL, Bilal GÜMÜŞ, Rengin ÜNVER Hacimdeki eylemlere bağlı olarak,

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2004 YILI ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Numan Tuna

BURGAZ KAZILARI 2004 YILI ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Numan Tuna BURGAZ KAZILARI 2004 YILI ÇALIŞMALARI Prof.Dr. Numan Tuna 1993 yılından beri yürütülmekte olan Burgaz örenyerindeki kazı çalışmaları 2004 yılı kampanyası Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki bilim heyeti

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı