ĐNGĐLĐZCE HAZIRLIK OKULU (ELC) ÖĞRENCĐ EL KĐTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐNGĐLĐZCE HAZIRLIK OKULU (ELC) ÖĞRENCĐ EL KĐTABI"

Transkript

1 ĐNGĐLĐZCE HAZIRLIK OKULU (ELC) ÖĞRENCĐ EL KĐTABI

2 HOŞGELDĐNĐZ Değerli öğrenciler, Koç Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Okulu na (ELC) hepiniz hoşgeldiniz. Bu el kitabı sizleri ELC nin misyonu, yapısı ve kuralları ile ilgili bilgilendirmek için hazırlandı. Bu el kitabını okumak ve ELC programını daha iyi anlamak için vakit ayıracağınızı umuyorum. ELC nin misyonu, Koç Üniversitesi öğrencilerini akademik düzeyde eğitim alabilecek şekilde hazırlamaktır. Koç Üniversitesi nin eğitim dili Đngilizce olduğundan; ELC de dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri verilmektedir. Bu süreçte aynı zamanda öğrencileri üniversite yaşamının zorluklarına ve güzelliklerine hazırlayan ALIS (Akademik ve Yaşam Becerileri) dersi de verilmektedir. Burada amacımız, öğrencilerimizi Đngilizce becerileri yönünden üniversiteye hazırlarken, aynı zamanda daha genel akademik ve kişisel becerileri de kazandırarak Koç Üniversitesi ndeki deneyimlerinden en iyi ölçüde faydalanmalarını sağlamaktır. ELC ve sonrasındaki üniversite yaşamınızda sizlere başarılar dilerken, ELC de bulunduğunuz süreyi en verimli şekilde değerlendirip akademik başarıyı hedeflemenizi umuyoruz. Frederick C. Reece Direktör, Đngilizce Hazırlık Okulu

3 AKADEMĐK PROGRAM Eylül 2011 ELC & ALIS Oryantasyonu 19 Eylül 2011 Track 1 Başlangıcı 28 Ekim 2011 Ders Yok 2-3 Kasım 2011 Final Sınavları 7-9 Kasım 2011 Kurban Bayramı/Ders Yok 14 Kasım 2011 Track 2 Başlangıcı Aralık 2011 Final Sınavları 7 Ocak 2012 Kurumsal TOEFL Sınavı Ocak 2012 KUEPE Sınavları 6 Şubat 2012 Track 3 Başlangıcı Mart 2012 Final Sınavları 26 Mart 2012 Track 4 Başlangıcı 9-13 Nisan 2012 Bahar Tatili Mayıs 2012 Final Sınavları Mayıs 2012 KUEPE Sınavları 11 Haziran2012 Track 5 Başlangıcı Temmuz 2012 Final Sınavları Temmuz 2012 KUEPE Sınavları Ara dönem(midterm) sınav tarihleri sene içinde duyurulmaktadır. ELC tüm sınavların tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu tür değişikliklerin olması durumunda ELC Direktörlüğü tarafından öğrencilere bilgi verilir

4 ELC MĐSYONU ELC nin öncelikli misyonu, öğrencileri bölümlerinde alacakları eğitim öncesinde hazırlamaktır. Koç Üniversitesi nin eğitim dili Đngilizce olduğundan, öğrencilerimizin üniversitedeki derslerinde başarılı olabilmeleri için, Đngilizce ye yazılı ve sözlü anlamda hakim olmaları gerekmektedir. Bu amaçladır ki, ELC pek çok dil becerisi öğretirken, öğrencilerin dinlediklerini ve okuduklarını iyi anlamaları, kendilerini yazılı ve sözlü biçimde doğru ifade edebilmeleri için vardır. Bunlara ek olarak, akademik ve yaşam becerileri dersi de öğrencileri üniversite yaşamının zorlukları ile başedebilme ve yetişkin sorumlulukları alma konusunda hazırlar. ÖĞRENCĐ DESTEĞĐ ELC için öğrenciler çok önemlidir, ve öğrencilerin gelişimi izlenirken, gerektiğinde ek destek de sağlanır. Üniversite içerisinde bu amaçla hizmet veren ve bu el kitabında da ilerleyen bölümlerde söz edilecek olan birçok ofis vardır. Okutmanlarımız öğrencilere öğrenmeleri için en uygun ortamı sağlarken aynı zamanda gerek derste gerekse ofis saatlerinde destek vermektedirler. Öğrencilerin aktif biçimde derslere katılmaları, ödevlerini yapmaları, hiçbir sınavı kaçırmamaları ve ders dışı aktivitelerde de hazır bulunmaları beklenir. Ancak bu şekilde öğrenme mümkün olur. ELC de Türkçe konuşan okutmanlarınız sizlere her zaman program hakkında sorularınızı cevaplamak ve destek vermek için hazır bulunurlar. I. ELC EĞĐTĐM SĐSTEMĐ 1. TRACK SĐSTEMĐ ELC dersleri her biri 7 hafta (yarım sömestre) süren Track ler içerisinde verilmektedir. Öğrenciler ELC ye geldiklerinde beş düzeyden birine yerleştirilirler; Novice (Başlangıç) elementary (Bşlangıç üstü), lower intermediate (Orta Altı), intermediate (Orta), ve upper intermediate (Orta üstü). Novice başlayan bir öğrenci, hazırlık okulunu genellikle 4 Track ve bir de Yaz Track i okuyarak tamamlar. ELCThe student who begins as novice can complete these levels by attending four tracks and a summer track. Yaz okulu sonunda ELC yi bitirememiş olan öğrenciler takip eden yılın Güz döneminde ELC de derslere devam eder. Novice seviyenin üzerinde başlamış olan öğrencilerin, bir seviyeden diğerine geçmek için, 4 üzerinden en az 2 Track ortalaması getirmeleri gerekmektedir. Not ortalaması 2 ni altında olan öğrenciler bir önceki Track te okumuş oldukları seviyeyi tekrar ederler. 2. PROGRAM Programımız dil becerilerinin geliştirilmesini vurgular. Her seviyede öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri verilir. Öğrenciler haftada beş gün derslere girerler. Bir gün içerisinde her biri 50 şer dakikalık toplam 4 ders vardır, aynı zamanda haftada toplam 2,5 saat olarak verilen 5.bir ders vardır. Novice ve Elementary düzeyindeki öğrencilere Đngilizce konusundaki gelişimlerini hızlandırmak için ek destek dersleri verilebilir. Öğrenciler ders dışında Bilgisayar

5 Destekli Dil Laboratuarını kullanarak da dil becerilerini geliştirebilirlerken aynı zamanda ofis saatlerinde okutmanlarından da destek alabilirler. 3. OFĐS SAATLERĐ Öğrencilerin, okutmanlar tarafından belirlenen ofis saatlerinden faydalanmaları beklenir. Đngilizce konusunda yardım almaları gerektiğinde, ya da soruları olduğunda ofis saatlerinde okutmanları ile biraraya gelebilirler. Ofis saatleri için okutmanlarınızdan randevu alabilirsiniz. 4. CALL LAB (Bilgisayar Destekli Dil Laboratuarı) ELC CALL Lab Öğrenci Merkezi -3.Katta B-311 no lu odadadır. ELC CALL Laboratuarları öğrencilerin dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerini geliştirebilecekleri ve pratik yapabilecekleri olanaklara sahip bir laboratuardır. ELC CALL Lab da TOEFL materyalleri de bulunmaktadır. 18 adet bilgisayar bulunan lab da aynı zamanda çıktı alma olanağı bulunmaktadır. ELC CALL Lab dersler için kullanılmamakta olup ders saatleri dışında öğrencilerin hizmetindedir. Öğrencilerin bu bilgisayarları kullanabilmeleri için kullanıcı adları ve şifrelerini girmeleri gerekmektedir. Laboratuara yiyecek-içecek getirmek yasaktır. 5. ELC ORYANTASYON PROGRAMI Her akademik yıl başında düzenlenen bu toplantılarda öğrencilere ELC eğitim sistemi, yapısı, birimler, kural ve yönetmelikler hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin programla ilgili herhangi bir soru ya da sorunları olduğunda aynı zamanda ELC Danışma Komitesi ndeki Danışmanlarıyla da görüşme olanakları vardır. 6. ALIS PROGRAMI ALIS 100 (Akademik ve Yaşam Becerileri) ALIS, öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olan ve onların üniversite eğitimleri, özel yaşamları ve kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerin verildiği, 1 kredilik bir derstir. ALIS, bölüm ayrımı olmaksızın tüm öğrencilere verilen bir derstir. Program öğrenci odaklıdır ve hedef belirleme, zaman ve stres yönetimi, yaratıcılık, iletişim ve takım çalışması gibi konuları kapsar. Dersler öğrenci merkezli öğretim ilkesiyle Türkçe olarak verilir. Deneysel öğrenime dayanan program, sunumlar, oyunlar, grup çalışmaları ve konu tartışmaları içerecek şekilde tasarlanmıştır.

6 1. ÖLÇME DEĞERLENDĐRME YERLEŞTĐRME Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırdıklarında seviye tespit sınavına girerler. Bu sınavın sonuçlarına göre ELC de seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. Bu sınavdan 74 ve üzeri alan öğrenciler, ELC tarafından verilen ve lisans programlarına başlamalarına olanak tanıyan Kurumsal TOEFL sınavına girme hakkı elde ederler. ELC programından muaf olmak için öğrencilerin TOEFL sınavından 550 ve aynı anda verilen Yazılı Đngilizce Testi nden (Test of Written English-TWE) minimum 4 almaları gerekmektedir. Öğrenciler ELC programından muaf olmak için dışarıda verilmekte olan ve aşağıda listelenen sınavların sonuçlarını da kayıt esnasında üniversiteye sunabilirler. TOEFL PBT 550 / 4 *TOEFL IBT / IELTS (Academic Version) 6.5 (minimum of 5 per section) KPDS / ÜDS 87 ELC nin dışarıda alınmış olan sınav sonuçları ile ilgili soruşturma başlatma, şaibeli sonuçları kabul etmeme ve üniversitenin Kurumsal TOEFL sınavının alınmasını zorunlu kılma hakkı saklıdır. Dışarıdan getirilen sonuçların kabul edilebilmesi için resmi sonuç belgelerinin sınavı veren kurum tarafından üniversiteye postalanması ve her bir sınavın geçerlilik süresine bağlı olarak geçmiş 3 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. *Koç Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Okulu sadece aşağıdaki test merkezlerinden alınan IBT sonuçlarını Kabul eder: TOBB Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü TOEFL IBT Sınav Merkezi, Ankara Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü TOEFL Sınav Merkezi Paper Based TOEFL ise dışarıda, yalnızca Ankara Türk-Amerikan Kültür Derneği nden alınmış ise kabul edilir.

7 ELC de ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME Her bir Track te öğrencilere 1 ara sınav ve 1 final sınavı verilir. Öğrenciler aynı zamanda sınıf içi katılımları ve derse devam durumları ile de değerlendirilirler. ELC de not dağılımı aşağıdaki şekildedir: 1 ara sınav (%25) 1 final sınavı (%35) Quiz ler (en az 2) (%20) Diğer (%20) Diğer kategorisine: konuşma ödevleri sınıf içi yazma ödevleri grup çalışmaları ödevler zamanında ve hazırlanmış olarak derse gelinmesi (en fazla %5) katılım(en fazla of %5) TOPLAM : % 100 (Bu notların toplamıyla 4,00 üzerinden verilen Genel Not Ortalaması (GPA) oluşturulacaktır) ELC öğrencilerinin kurumsal TOEFL sınavına girebilmek için Orta düzeyi (Intermediate) tamamlamış olmaları gerekmektedir. Buna göre Kurumsal TOEFL sınavına; Novice (Sıfır) ve Elementary (Başlangıç) seviyelerden başlayan öğrenciler Haziran ayında, Lower Intermediate (Orta Seviye Altı), Intermediate (Orta Seviye) ve Upper Intermediate (Orta Seviye Üstü) başlayan öğrenciler Ocak ayında girebilirler. Öğrencilerin TOEFL sınavından geçebilmeleri için 550 ve 4 (Yazılı- TWE) almaları gerekmektedir. Orta düzey tamamlamış olan, TOEFL dan aralığında puan alan ve Genel Not Ortalaması minimum 2,0 olan öğrenciler aynı zamanda KUEPE Yazma ve Konuşma sınavına girerler. Bu sınavlardan geçmek ve bölüme başlamak için her iki bölümden de 5 üzerinden 3 almaları gerekmektedir. * Kurumsal TOEFL Sınavı (Yazılı versiyon), öğrencilerin dil yeterliklerini gösteren bir araçtır. ELC nin görevi öğrencileri TOEFL sınavına hazırlamak değil, öğrencilerin Đngilizce yi TOEFL sınavında 550/4 puan alabilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. 550/4 puan öğrencinin lisans programında derslerini takip edebileceğini gösteren bir puandır. ELC nin bu sınavı vermekteki amacı, direk olarak bölümlerine başlayan öğrenciler ile ELC den mezun olan öğrencilerin Đngilizce seviyelerinin aynı olmasını sağlamaktır.

8 2. PROGRAMIN ÖĞRENCĐLER TARAFINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ELC de eğitim ve öğretim sisteminin kalitesi büyük önem taşır. Bu nedenle belirli standartları yakalamak için öğrenciler her Track (kur) sonunda almış oldukları eğitimi ve içinde bulundukları eğitim ortamını verilen anketlerle değerlendirirler. Öğrencilerin bu anketleri doğruluk çerçevesinde doldurmaları beklenir. Öğrenciler ELC deki olumlu veya olumsuz deneyimleriyle ilgili olarak ELC Direktör Yardımcısı ve ELC Direktörü ile görüşebilirler. Dersleriyle ya da öğretimle ilgili ciddi bir sorun yaşanması durumunda öğrencilerin ELC Direktörlüğü ne bunu bildirmeleri gerekmektedir. II. KURAL VE YÖNETMELĐKLER 1. DEVAM DURUMU ELC de öğrencilerin derse devamlılığı çok önemlidir. Dil öğrenimi devamlılık gerektirir. Dersleri kaçırmak zamanla, anlama ve motivasyonda toplu bir düşüşe neden olacaktır. Bu nedenle her bir track te öğrencilerin her dersten toplam 4 devamsızlık (mazeretsiz) hakkı vardır. Dört devamsızlık tamamlandıktan sonar yapılan her bir devamsızlıkta öğrencinin o dersten alacağı toplam nottan 5 puan düşecektir. Öğrenciler KUAIS ta devamsızlıklarını takip etmekle yükümlüdürler. Telafi sınavları: Telafi sınavları yalnızca onaylı sağlık raporu olan öğrencilere verilmektedir. Sağlık raporları Öğrenci Dekanlığı ve Sağlık Merkezi tarafından onaylandığı takdirde geçerli sayılır. Telafi sınavları genellikle, sınavın aslının yapıldığı tarihten bir hafta sonar verilir. 2. KOPYA ÇEKME Kopya çekmenin 4 farklı şekli vardır : 1. Başka bir öğrencinin çalışmasını kopyalamak (sınav ya da sınıf içi çalışma esnasında ya da ödev yaparken) 2. Başka birine ödev yaptırmak 3. Kaynak belirtmeksizin ve/veya atıfta bulunmaksızın başka kimseye ait basılı olan ya da internet üzerinde yayınlanan fikir ya da eser hırsızlığı = plagiarism. 4. Öğrenci kendisi yazmış olsa dahi aynı ödevi yeni yapmış gibi vermek. Bu tür durumlarda öğrencinin yapmış olduğu çalışmadan alacağı not sıfır olacaktır ve öğrenci Üniversite Disiplin Kurulu na gönderilecektir.

9 3. KĐTAP VE MATERYALLER Öğrencilerin derslere gelirken kitaplarını ve ilgili tüm materyallerini yanlarında getirmeleri zorunludur. Sınıfa kitapları ya da materyalleri olmadan gelen öğrenciler öğretim görevlileri tarafından uyarılır. Đkinci bir uyarıdan sonra halen kitap ve materyalleri olmadan sınıfa gelen öğrenciler öğretim görevlisi tarafından dersten çıkarılır ve yok yazılır. Öğrenciler derste kullanacakları kitapların orijinallerini satın almak zorundadır. Fotokopiyle çoğaltılmış kitaplar kabul edilmemektedir. Fotokopi kitap kullanmak konusunda ısrarını sürdüren öğrenciler için, sınıfa kitap ve materyal getirmeyen öğrenciler gibi değerlendirilirler. 4. DERSLERE ZAMANINDA GELMEK Öğrenciler derslere zamanında gelmek zorundadırlar. Öğrencinin derse 10 dakikadan fazla gecikmiş olması durumunda öğretim görevlisinin öğrenciyi derse almama hakkı vardır. Bu öğrenciler yok yazılırlar. 5. SINIF ĐÇERĐSĐNDEKĐ DAVRANIŞLAR Sınıf, öğrencilerin birbirleriyle yüksek sesle konuşabilecekleri, uyuyabilecekleri ve/veya saygı sınırlarını aşan davranışlar gösterecekleri bir yer değil, öğrenme amaçlı bulundukları bir yerdir. Sınıf içerisinde bulunan her türlü ekipman ve eşya öğrenme sürecini yararlı hale getirmek amaçlıdır. Öğrencilerden sınıfın fiziksel düzenini bozmamaları ve sınıf arkadaşları ile öğretim görevlilerine karşı saygılı davranmaları beklenir. Ders düzenini bozan davranışlar ELC ya da Koç Üniversitesi nde Kabul edilmemektedir. Ders düzenini bozacak şekilde davranan öğrenciler bir kez ikaz edilir. Bunu dikkate almayarak aynı tutumu sürdüren öğrencinin sınıftan çıkması istenir ve okutman tarafından konuyla ilgili bir rapor ELC Direktörlüğü ne iletilir. Dersin işlenmesini veya diğer öğrencilerin öğrenme hakkını engelleyen her türlü davranış, Öğrenci Davranış Yönetmeliği ve Ders Yönetmeliği ne karşı bir davranıştır ve Disiplin Kurulu na intikal eder. Sınıf içi tutumları konusunda haksız bir tavır gördükleri düşüncesinde olan öğrenciler konuyu okutmanları ya da ELC Direktörlüğü ile görüşebilirler. 6. TÜRKÇE KONUŞMAK ELC de ders içerisinde tüm öğrencilerin Đngilizce konuşması beklenir. Koç Üniversitesi Đngilizce eğitim veren bir kurum olduğundan, öğrencilerin sınıf arkadaşları ve öğretim görevlileri ile Đngilizce konuşmaları beklenir. Ancak özel durumlarda ve öğretim görevlisinin izniyle Türkçe konuşulabilir.

10 7. SINIF DEĞĐŞĐKLĐĞĐ TALEBĐ Koç Üniversitesi ne kayıt yaptıran öğrenciler seviye tespit sınavına girerler ve bu sınavın sonuçlarına göre uygun seviyelere yerleştirilirler. Öğrencilerin yerleştirildikleri sınıftan başka bir sınıfa geçme talepleri kabul edilmez. Bulundukları seviyede zorluk çeken öğrencilerin bu konuyu en kısa zamanda okutmanları ile görüşmeleri gerekmektedir. 8. SAĞLIK RAPORLARI Sağlık Raporlarının geçerli sayılabilmesi için Öğrenci Dekanlığı ve Sağlık Merkezi tarafından onaylanması gerekir. Onaylanan Sağlık Raporu ile ilgili olarak öğrencinin okutmanlarına Sağlık Merkezi tarafından bilgilendirme e- postası gönderilir. 9. KAYIT DONDURMA Öğrenciler ELC de iki nedenle kayıt dondurabilirler 1) sağlık sorunları sağlık raporuyla belgelenmiş olan ve uzun dönem istirahat gerektiren sağlık sorunları olduğunda 2) yurtdışında Đngilizce Eğitimine katılım Yurtdışında Đngilizce eğitim almak üzere kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin, bu tür bir programa kayıt olduklarını gösteren Kabul yazısını getirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin gitmeden önce bu Kabul yazısı, Kayıt dondurma dilekçeleri ve ELC de doldurmaları gereken Kayıt Dondurma Talep Formunu doldurmuş olmaları gerekmektedir. Sağlık nedenleri ile kayıt donduran öğrenciler ELC ye döndüklerinde en son bırakmış oldukları seviyede derslerine devam ederler. Her iki durumda da öğrencilerin ELC den mezun olmak için TOEFL dan 550/4 ya da KUEPE den girebilecek şartları sağlamış olmaları durumunda- geçerli not almaları gerekmektedir. Bu iki neden dışında kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin ELC Direktörlüğü ne gerekçelerini açıklayan bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 10. ELC YAZ OKULU Bahar Dönemi sonu itibariyle, ELC den mezun olamamış olan öğrenciler Yaz Dönemi nde ELC de 6 haftalık Track 5 e devam ederler. Yaz Okulu na devam eden öğrenciler Temmuz ayı sonunda yapılacak olan TOEFL sınavına girebilirler. ELC Yaz Okulu yıllık okul ücretinin içerisinde olup, Track 5 için ekstra bir eğitim ücreti ödenmez.

İNGİLİZCE DİL OKULU ÖGRENCI EL KITABI

İNGİLİZCE DİL OKULU ÖGRENCI EL KITABI İNGİLİZCE DİL OKULU ÖGRENCI EL KITABI Sevgili Öğrenciler, TED Üniversitesi, İngilizce Dil Okulu na hoş geldiniz. Bu el kitabı size İngilizce Dil Okulu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. El

Detaylı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI www.sfl.bou.edu.tr 2 YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI Bu kitapçıkta yazan

Detaylı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci El kitabı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci El kitabı Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci El kitabı KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU 2012 2013 ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER I. Hazırlık Okulu Misyonu ve Vizyonu... 3 II. Genel

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER o Giriş o İngilizce Hazırlık Programı o Modül sistemi ve Modüller o Muafiyet & Yeterlik Sınavları Şartları

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 0 Sevgili Öğrencimiz, Yaşar Üniversitesi ne hoşgeldin! Hayatının en büyük maceralarından biri olan üniversite

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - AKADEMİK TAKVİMİ Güz Yarıyılı

Detaylı

http://sfl.bou.edu.tr/ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU, HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI

http://sfl.bou.edu.tr/ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU, HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI http://sfl.bou.edu.tr/ 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 3 2. İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI... 4 9 2.1 Modüller..5 2.2 Devamsızlık...7 2.3 Akademik

Detaylı

ogr ABI 2015-2016 www.meliksah.edu.tr

ogr ABI 2015-2016 www.meliksah.edu.tr Y ogr OKULU ABI 2015-2016 www.meliksah.edu.tr İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 I. HAZIRLIK OKULU HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 II. GENEL ESASLAR... 6 III. HAZIRLIK OKULU UYGULAMALARI... 7 A- ORYANTASYON (TANITIM GÜNÜ)...

Detaylı

Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki

Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki eğitiminiz süresince tüm düzenlemelere ait güncel bilgileri

Detaylı

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. İstanbul Kültür Üniversitesi nde okumaya hak kazandım. İngilizce Hazırlık Programı

Detaylı

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi nin zorunlu

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ : Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE II. MİSYON & VİZYON III. AKADEMİK TAKVİM IV. EĞİTİM BİLGİLERİ DERSLER DERSLİKLER

Detaylı

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03. ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03. ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu 1 XXX 2 XXX 3 XXX REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03 ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu Akademik Dürüstlük TED Üniversitesi nin Eğitim Anlayışı YARARLI

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015

EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE II. MİSYON & VİZYON III. AKADEMİK TAKVİM IV. EĞİTİM BİLGİLERİ DERSLER DERSLİKLER

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015

EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE II. MİSYON & VİZYON III. AKADEMİK TAKVİM IV. EĞİTİM BİLGİLERİ DERSLER DERSLİKLER

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ UN KKALE O NA A KIZ MAR T SE IVERSIT E 1 99 2 SI N C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci El Kitabı CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI

Detaylı

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01. Öğrenci İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi İzinli Ayrılma Nedir, Nasıl Yapılır? Yönetmelikler - Yönergeler

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01. Öğrenci İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi İzinli Ayrılma Nedir, Nasıl Yapılır? Yönetmelikler - Yönergeler 1 XXX 2 XXX 3 XXX REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03 ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu Akademik Dürüstlük TED Üniversitesi nin Eğitim Anlayışı YARARLI

Detaylı

2013-2014 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI

2013-2014 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI 2013-2014 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI YERLEŞKELERİMİZ REKTÖRLÜK Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No: 53 Fatih / İstanbul Tel : 0212 521 81 00 Fax : 0212 521 84 84 KÜÇÜKÇAMLICA YERLEŞKESİ Küçükçamlıca

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 6.1. 6.2.

İÇİNDEKİLER 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 6.1. 6.2. İÇİNDEKİLER 1. Neden İngilizce? 2. Yabancı Diller Yüksekokulunda Ayrıcalıklı Eğitim 3. Akademik Takvim 4. Hazırlık Programı Hakkında 4.1. Öğretim Üniteleri 4.2. Muafiyet ve Yerleştirme Sınavları 4.3. Ders

Detaylı

KURALLAR VE İŞLEYİŞ GRUPLANDIRMA

KURALLAR VE İŞLEYİŞ GRUPLANDIRMA ODTÜ YDYO TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 2014-2015 KURALLAR VE İŞLEYİŞ TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde her seviyede eğitim-öğretim İngilizce yapılır. Öğrencilerin İngilizce bilgisi bakımından

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF UNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF UNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF UNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı

Detaylı

KAYIT REHBERİ 2013-2014

KAYIT REHBERİ 2013-2014 KAYIT REHBERİ 2013-2014 Doğuş Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Sayfa 1 Sevgili Öğrencilerimiz, Sizleri buraya getiren uzun ve zorlu süreci başarıyla tamamlamış olmanızdan dolayı sizi kutluyoruz. Hayatınızda

Detaylı

Üniversite Yaşamınız Boyunca İşinize Yarayacak Bilgiler. Öğretim Ücreti ve Burs Ödeme Bilgileri. ŞEHİR Altunizade Kampüslerine Ulaşım

Üniversite Yaşamınız Boyunca İşinize Yarayacak Bilgiler. Öğretim Ücreti ve Burs Ödeme Bilgileri. ŞEHİR Altunizade Kampüslerine Ulaşım 11 22 İÇİNDEKİLER 4 6 8 10 22 26 39 44 49 60 63 69 Rektörden ŞEHİR Hakkında ŞEHİR de Akademik Yapı - Akademik Takvimi Diller Okulu Üniversite Yaşamınız Boyunca İşinize Yarayacak Bilgiler Öğrenci Değişim

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı