Prestij Projelerin Dramatik ĠĢçi Ölümleri Raporu- 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prestij Projelerin Dramatik ĠĢçi Ölümleri Raporu- 2014"

Transkript

1 ĠZMĠR TABĠP ODASI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ KOMĠSYONU Prestij Projelerin Dramatik ĠĢçi Ölümleri Raporu ĠLK 4 AYINDA TÜRKĠYE ĠNġAATLARINDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI DEĞERLENDĠRME RAPORU 02 Mayıs 2014

2 ĠZMĠR TABĠP ODASI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ KOMĠSYONU PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU (2014 ĠLK 4 AYINDA TÜRKĠYE ĠNġAATLARINDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI DEĞERLENDĠRME RAPORU) Son yıllarda ülkemizde giderek artan büyük inģaat projeleri prestij projeler olarak da adlandırılmaktadır. Ancak bu proje inģaatlarında ve onlarca küçük inģaatlarda ölümlü iģ kazalarının bu yılın ilk 4 ayında artıģ göstermesi dikkat çekicidir. Ölümlü iģ kazalarının ölen iģçilerin ailelerinde ve toplumda yarattığı acılar dramatik bir tablo ortaya koymaktadır. Dramatik tablonun olduğu yerde prestij kelimesinden sözedilemez. Ġzmir Tabip Odası olarak bu ölümlü kazalar hakkındaki tespitlerimizi kamuoyuna sunuyoruz YILI ĠLK 4 AYINDATÜRKĠYE NĠN ĠNġAATLARINDAEN AZ 97 ĠġÇĠ Ġġ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTĠ: Büyük umutlarla çıkarılan yeni ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yayınlanması ve birçok maddesinin yürürlüğe girmesi inģaatlarda iģ kazalarını ve ölümlerini azaltmadı ilk 4 ayında inģaatlarda iģ kazası sonucu ölen 97 iģçi tespit ettik. Bu sayının daha fazla olması da ne yazık ki mümkündür AYRI ĠLĠN ĠNġAATLARINDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI YAġANDI:2004 yılı ilk 4 ayında 38 ildeki inģaatlarda ölümlü iģ kazası yaģandı. ĠnĢaatlarında en çok iģ kazasının yaģandığı iller; Ġstanbul Bursa Ġzmir Kocaeli Kayseri Adana en az 10 ölüm en az 7 ölüm en az 6 ölüm en az 5 ölüm en az 5 ölüm en az 5 ölüm 3. TURKĠYE DE EN FAZLA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZASININ OLDUĞU SEKTÖR GENE ĠNġAAT SEKTÖRÜ OLDU: Daha öceki istatistiklerde olduğu gibi 2014 ilk 4 ayda da en fazla iģ kazasından ölüm bu sektörde yaģandı. 4. TÜRKĠYE NĠN BÜYÜYEN EKONOMĠSĠNĠN LOKOMOTĠF SEKTÖRÜ ĠNġAAT SEKTÖRÜ Ġġ GÜVENLĠĞĠNDE SINIFTA KALDI: Son yıllarda ĠnĢaat sektörü büyümesiyle doğru orantılı bir Ģekilde iģçi ağlığı ve iģ güvenliği konusunda baģarılı bir grafik çizemedi. ĠnĢaat teknolojisindeki önemli geliģmeler olmasına rağmen alınmayan basit iģ güvenliği önlemleri nedeniyle ölümcül iģ kazaları bu sektörde 2014 ilk 4 ayda da devam etti. 5. ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLER EN ÇOK YÜKSEKTEN DÜġME SONUCU MEYDANA GELDĠ: Daha önceki istatistiklerde olduğu gibi 2014 ilk 4 ayda da yüksekten düģme sonucu ölüm, inģaatlardaki en önemli iģ kazası nedeni oldu.oysa ki yüksekten düģme sonucu ölüm alınacak bazı iģ güvenliği önlemleri ile önlenebilecek bir iģ kazası nedeni. 2

3 TÜRKĠYE DE BAZI BÜYÜK PROJELERDE ĠLK 4 AYDA (2014) ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI Tarih ĠĢ kazasının olduğu yer- Proje 09 Nisan 2014 ĠSTANBUL Mecidiyeköy (Ali Sami Yen Stadı yerine yapılan Torun Center projesi) 05 Nisan 2014 ĠSTANBUL 3. KÖPRÜ PROJESĠ (ReĢadiye- Çamlık bağlantı yolu üzerindeki 35 No lu viyadük inģaatı) 31 Mart 2014 ĠSTANBUL Sultanbeyli By Concept Sultanbeyli inģaatı 10 Mart 2014 ĠSTANBUL ÜsküdarÜnalan YaĢam Merkezi ve Gözlem Evi inģaatı 03 Mart 2014 ANKARA Atatürk Orman Çiftliği'nde baģbakanlık hizmet binası inģaatı ĠĢ kazasında ölüm nedeni ĠnĢaat sepetinin halatının kopması sonucu 15 inci kattan düģme Viyadük baģlık kiriģinin beton dökümü esnasında kalıbın açılması ile meydana gelen göçükte 25 metreden düģme Sonuç ölen iģçiler 1 ölüm E P (19) 3 ölüm L B (48) Y B(50) K B ĠnĢaat 5. katında alçıpan yaptığı sırada pencere boģluğundan aģağı düģme 1 ölüm M G(33) beton dökümü 1 ölüm Ü S C(23) sırasında, 5. kattan inģaatın duvarı ile istinat duvarının arasındaki çukura düģme iskeleden düģme 1 ölüm S O (27) 6. BÜYÜK ĠNġAAT PROJELERĠNDE BĠLE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ÖNLEMLERĠ YETERSĠZ: YaĢanan ölümler büyük reklamlarla tanıtılan inģaat projelerinde her türlü lüks düģünülmesine rağmen iģçi sağlığı ve iģ güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu gösteriyor. Nitekim yapılan incelemelerde ölümlerin önlenebilir olduğu tespit ediliyor. Örneğin; Kalıp ve iskelelerde gerekli denetimler yapılmadan iģe baģlandığı görülüyor. 7. BÜYÜK PROJELERDE ĠġĠN ÇABUK BĠTĠRĠLME BASKISI ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARINI ARTTIRIYOR: Büyük projelerde iheleye giren Ģirketler yapılan ihale ve sözleģmelerde verilen sürelere göre hızlı bir Ģekilde inģaatları bitirmek için gereken iģ güvenliği önlemlerini almadan iģe baģlıyor ve sürdürüyorlar. ĠĢçilerin çalıģma kapasiteleri zorlanıyor, vardiyalı çalıģma kurallarına uyulmuyor. 3

4 HES (HĠDROELEKRĠK SANTRALĠ) BARAJ ĠNġAAT PROJELERĠNDE ĠLK 4 AYDA (2014) ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI Tarih ĠĢ kazasının olduğu yer- Proje 08 Nisan 2014 TUNCELĠ (Pembelik HES Barajı inģaatı) 19 Nisan 2014 SAKARYA Akyazı ilçesinde hidroelektrik santralinin HES inģaatı 20 Ocak 2014 KARAMAN Merkeze bağlı BucakıĢla köyünde HES inģaatı 11 Ocak 2014 DENĠZLĠ Adıgüzeller Barajı'nın ikinci kısımda yapımı süren HES hidroelektrik santrali inģaatı 09 Ocak 2014 ADANA KavĢak Bendi Hidroelektrik Santrali (HES) inģaatı ĠĢ kazasında ölüm nedeni Kullanılan aracın yoldan çıkması ile devrilmesi geri manevra yapan kepçenin altında kalma ĠnĢaatda meydana gelen toprak kayması Beton dökülen kalıp çökmesi ĠĢ makinesinden düģme Sonuç ölen iģçiler 1 ölüm ġ B (22) 1 ölüm M K (46), 1 ölüm H Ü (40) 2 ölüm E Ö (21) S A (22) 1 ölüm N A 8. HES (HĠDROELEKTRĠK SANTRALĠ) BARAJ ĠNġAAT PROJELERĠNDE Ġġ KAZALARINDA 6 ĠġÇĠ ÖLDÜ: 2004 yılı ilk 4 ayında HES (Hidro Elektrik santrali) inģaatlarında 6 iģçi iģ kazaları sonucunda öldü. HES gibi farklı alanda ve özellikteki inģaat iģlerinde iģçi sağlığı ve iģ güvenliği önlemlerinin en baģta planlanıp projede uygulanması gerekmektedir. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi bu senede HES lerde iģçi ölümleri önlenememiģtir. 9. BÜYÜK ĠNġAAT PROJELERĠNDE TAġERON ÇALIġTIRMA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARINI ARTTIRDI: ĠnĢaat projelerini gerçekleģtiren Ģirketler birçok yapı iģini taģeron Ģirketlere veriyor. TaĢeron Ģirketler de iģin ucuza yapılması için iģ güvenliği önlemlerini almıyorlar ilk 4 ayda gerçekleģen birçok iģ kazasının taģeron Ģirketlerde meydana gelmesi dikkat çekiyor 4

5 10. ĠNġAAT SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ DEVLET DENETĠMĠ Ġġ KAZALARINI AZALTMADI :ÇalıĢma Bakanlığı ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı nın yeni baģlattığı programlı teftiģ programının henüz istenen sonuca ulaģmadığı 2004 yılı ilk 4 ayda inģaat sektöründe yaģanan ölümlü iģ kazası sayılarından anlaģılıyor. Ġġ TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMLI TEFTĠġLERĠ (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Programlı TeftiĢleri) Yapı ĠĢyerlerinde ĠSG Programlı TeftiĢi Uygulayacak Grup BaĢkanlığı: Ankara, Bursa, Ġstanbul ve Ġzmir Grup BaĢkanlıkları Uygulama Alanı: Tüm Türkiye Belirlenen öncelikli riskler: Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları Ġçin Asgari Sağlık ve Güvenlik ġartları Büyük ĠnĢaat ĠĢyerlerinde ĠSG Yönünden Programlı AraĢtırma Faaliyetleri Uygulayacak Grup BaĢkanlığı: Ankara Grup BaĢkanlığı Uygulama Alanı: Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Ordu. Belirlenen öncelikli riskler: Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik Ģartları. 5

6 Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ĠġE YARAYACAK MI? Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR ÖNLEYĠCĠ DENETĠM ANLAYIġI TeftiĢlerde noksanlık ve aykırılıklar tespit edilmesi halinde doğrudan idari para cezası uygulanması yerine; Bunların iģverence giderileceğinin beyan edilmesi, Noksanlık ve aykırılıkların iģverence uygun sürede giderilebileceğinin müfettiģçe takdir edilmesi,durumlarında teftiģe ara verilerek, noksanlık ve aykırılıkların giderilmesi için iģverene süre verilmesini öngörmektedir. GÖRÜġLERĠMĠZ ĠnĢaat sektöründe yüksekte çalıģma gibi iģ tanımlarında alınması gereken önlemler daha baģlangıçta yerine getirilmesi gereken acil önlemlerdir. Noksanlık ve aykırılıkların iģverence uygun sürede giderilebileceğinin müfettiģçe takdir edilmesi,durumlarında teftiģe ara verilerek, noksanlık ve aykırılıkların giderilmesi için iģverene süre verilmesi burada tartıģılabilir. SOSYAL TARAFLARIN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ Programlı teftiģler, teftiģlerin yürütüleceği sektörlerdeki iģverenlerin, sendikaların, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer sivil toplum kuruluģlarının ve hatta basın yayın kuruluģlarının katılımı ile düzenlenen toplantılarla duyurularak baģlamaktadır Bu suretle o yıl içinde hangi sektörlerde teftiģ yapılacağı ve teftiģlerde hangi riskler üzerinde durulacağı konusunda ön bilgilendirme yapılarak, bir taraftan iģverenlerin daha teftiģlere baģlanmadan kendi inisiyatifleri ile iģyerlerindeki riskleri gidermeleri sağlanmaya çalıģılmakta, diğer taraftan da iģyerlerini mevzuata uygun hale getirmek için farklı kurum ve kuruluģlar arasında bir iģbirliği ortamı yaratılmaktadır. Bilgilendirmeler düzenlenen toplantılarla yapılmaya baģlandı. Ancak inģaat sektöründen bu toplantılara katılım ne ölçüde yapıldığı bilinmiyor. ĠĢ teftiģ kurulu baģkanlığının 2004yılı programlı teftiģleri içinde Büyük ĠnĢaat ĠĢyerlerinde ĠSG Yönünden Programlı AraĢtırma Faaliyetleri baģlığı altında teftiģleri duyurmasına rağmen ilk 4 ayda yaģanan ölümlü kazalar düģündürücüdür. 6

7 Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ĠġE YARAYACAK MI? Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR KURUMLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ TeftiĢ programlarının uygulanmaya baģlanmasından sonuçlanmasına kadar tüm aģamalarda sorunların tarafı olabilecek tüm kurum ve kuruluģlar ziyaret edilerek, onlarla sorunları ve çözüm önerilerini tartıģma toplantıları düzenlenerek, iģbirliği protokolleri yapılarak sorunların çözümüne tüm tarafların katkıda bulunması sağlanmaya çalıģılmaktadır YAYIN FAALĠYETLERĠ ĠĢyerlerinde çalıģan iģçiler salt teftiģler sırasında ya da düzenlenen eğitim toplantılarında değil, Kurul BaĢkanlığımızca hazırlanan ve iģyerlerindeki riskleri ve alınması gereken önlemleri konu eden el kitapçıkları aracılığı ile de bilgilendirilmekte, söz konusu kitapçıklar eğitimler sırasında iģçilere dağıtılmaktadır. GÖRÜġLERĠMĠZ ĠnĢaat sektörünün taraflarıyla toplantılar düzenlemek yararlıdır ancak iģçi örgütleri ve meslek odalarıyla da muhakkak görüģülmelidir. Yararlı olabilir Tüm iģ kollarında meydana gelen iģ kazalarının: 2008 yılında % 7,64 ü, 2009 yılında % 10,69 u 2010 yılında % 10,23 ü ve 2011 yılında % 11,19 u inģaat iģ kolunda meydana gelmiģtir. Son 10 yıllık istatistiklere göre, ölümle sonuçlanan iģ kazalarının yaklaģık üçte biri inģaat iģ kolunda meydana gelmiģtir. 7

8 11. ĠNġAAT PROJELERĠNDE ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠNĠN TAġERON OSGB LERE EMANET EDĠLMESĠ ÇÖZÜM GETĠRMEDĠ : Birçok ĠnĢaat projesi kendi iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimini istihdam etmek yerine daha ucuz olduğu için dıģardan taģeron Ģirketlerden (OSGB: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) hizmet alma yoluna gitmesi iģ kazası rakamlarından görüleceği gibi yaraya merhem olmadı. ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ALANININ TAġERON ġġrketlerġ: KIRMIZI OSGB ġġrketlerġ (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK BĠRĠMLERĠ) ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠ RANT ALANI HALĠNE GETĠRDĠLER: ĠĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için ciddi çalıģmalar yapılması gereken alanı; yeni ĠSĠG yasasının getirdiği rüzgar ile kısa zamanda büyük paralar kazanmayı amaçlayan Ģirketler (kırmızı OSGB)ler hiç bir kural tanımayan ticari savaģ alanı haline getirdiler. HĠÇBĠR SEKTÖRDE GÖRÜLMEYECEK ÖLÇÜDE MANTAR GĠBĠ ÇOĞALDILAR: Yeni ISIG yasası ve ÇalıĢma bakanlığının her türlü kolaylığı göstermesi ile kısa zamanda büyük bir ivme ile çok sayıda OSGB kuruldu. Son sayılara göre 1037 adet OSGB kuruldu; Ankara da Ġstanbul da Ġzmir de Kocaeli nde 108 adet Ģirket kuruldu 270 adet Ģirket kuruldu 63 adet Ģirket kuruldu 58 adet Ģirket kuruldu Ġġ DÜNYASINI BÜYÜK PARA CEZALARI ĠLE KORKUTTULAR: Yeni ĠSĠG yasasının getirdiği astronomik ölçüde yüksek para cezaları ile iģverenler tedirgin edildi. Bu para cezalarından kurtulmanın tek yolunun OSGB lerden hizmet alınması olduğu propagandası aylarca yapıldı. Bu propagandaya bazı medya organları ve yazarları da bilmeden alet oldu. ETĠK ÇALIġMAYAN- KIRMIZI OSGB LER PĠYASAYA HAKĠM OLDU: Kısa zamanda çok sayıda OSGB kurulması nedeniyle OSGBlerin coğunluğu Ģirketleri ele geçirmek için etik olmayan davranıģlar içine girdiler. Kırmızı OSGB denen bu Ģirketler piyasanın % 70 ine hakim duruma geldiler. (Bakınız- Kırmızı OSGB nedir? - YeĢil OSGB nedir? OSGB GERÇEKLERĠ RAPORU- Ġzmir Tabip Odası) 8

9 OSGBLER ARTMASINA RAĞMEN ÜLKEMĠZDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DE Ġġ KAZALARI AZALMADI: OSGBlerin yeni ISIG yasasının yayınlanmasından sonra sayılarının mantar gibi artmasına rağmen ülkemizde iģ kazaları hala azalmıyor. ÇalıĢma Bakanlığı OSGB lerin hizmet verdiği iģyerlerinde iģ kazaları azaldı mı- arttı mı hiçbir bilgi vermiyor. Bu konuda açıklama merakla bekleniyor. Ancak çok ucuza hizmet kalitesiz ĠSĠG hizmetini beraberinde getirdiği için iģ kazalarının azalması ne yazık ki bir hayal. OSGBLER ARTMASINA RAĞMEN ÜLKEMĠZDE MESLEK HASTALIKLARI TESPĠTĠ HALA YOK: OSGBlerin sayılarının mantar gibi artmasına rağmen ülkemizde meslek hastalıkları tespiti halen yok. Büyük umutlar bağlanan OSGB Ģirketlerinin meslek hastalıkları konusunda ne gibi olumlu çalıģmalar yaptığı bilinmiyor. Ancak bu konudaki bir gösterge olan meslek hastalığı tespiti halen sıfır. OSGBLER Ġġ KAZASI RĠSKĠ AZ OLAN BÜYÜK ġġrketlere ODAKLANIYOR: Ülkemizde iģ kazalarının % 80 i 50 nin altında iģçi çalıģtıran iģyerlerinde gerçekleģiyor. Ne yazık ki OSGB lerin bu Ģirketleri alıp iģ kazalarını azaltalım kaygısı yok. Kırmızı OSGBler zaten iģ kazalarının az olduğu -büyük Ģirketlerin peģindeler. Nedeni de bu büyük iģyerlerine hizmet vermek daha kazançlı. Kim uğraģır küçük Ģirketlerle- riskli Ģirketlerle. Kim uğraģır küçük Ģirketlerde iģ kazalarını azaltmakla? OSGB LERĠN PART- TĠME/ PIRT-TĠME Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETĠ: Kırmızı OSGB ler yeni yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği inanılmaz kısa çalıģma süreleri sayesinde iģyerlerine sadece Ģöyle bir uğruyorlar. Bünyesinde iģyeri hekimi- iģ güvenliği uzmanı çalıģtıran iģyerleri süreler açısından daha rahatlar. Ancak OSGB ler dakikalarla ölçülen zamanlarda iģyerlerine ayda bir veya 15 günde bir uğruyorlar. Bu durumdan iģyerleri de Ģikayetçi. çalıģan baģına 4 dakika/ ayda (Az tehlikeli iģyerlerinde) çalıģan baģına 6 dakika/ ayda (Tehlikeli iģyerlerinde) çalıģan baģına 8 dakika/ ayda (Çok tehlikeli iģyerlerinde) OSGB LERĠN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠNĠN NĠTELĠĞĠ: Kırmızı OSGBler ucuza teklifler vererek aldıkları çok sayıda iģyerine az sayıda ISIG çalıģanı ile yetiģmeye çalıģarak iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin niteliğini düģürmektedirler; Copy -paste risk analizi yapmak (kopya) Görmeden gitmeden risk analizi yapmak Görmeden acil durum planları hazırlama ToplanmıĢ gibi gösterilen ISIG kurulları 4 dakikada iģe giriģ muayeneleri YapılmıĢ gösterilen peryodik muayeneler ĠĢ kazalarının saklanması Olmayan eğitimlerin kayıtları 9

10 ĠSTANBUL ĠLĠNDE ĠLK 4 AYDA (2014) ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI Tarih ĠĢ kazasının olduğu yer ĠĢ kazasında ölüm nedeni 09 Nisan 2014 Ġstanbul ĠnĢaat sepetinin Mecidiyeköy halatının kopması sonucu 15 inci kattan düģme 05 Nisan 2014 Ġstanbul Viyadük baģlık ReĢadiye- kiriģinin beton Çamlık dökümü esnasında bağlantı yolu kalıbın açılması ile meydana gelen göçükte 25 metreden düģme 05 Nisan 2014 Ġstanbul inģaatta 8. Katta Kadıköy Ģap atıldığı sırada Ģapı katlara taģıyan hortumun çarpması sonucu asansör boģluğuna düģme 04 Nisan 2014 Ġstanbul inģaatta 40 metre Beylikdüzü yüksekliğindeki vincin devrilmesi sonucu vinç altında kalma 31 Mart 2014 Ġstanbul ĠnĢaat 5. katında Sultanbeyli alçıpan yaptığı sırada pencere boģluğundan aģağı düģme 10 Mart 2014 Ġstanbul Beton dökümü Üsküdar sırasında, 5. kattan inģaatın duvarı ile istinat duvarının arasındaki çukura düģme 19 ġubat 2014 Ġstanbul Tuzla kanal çalıģması yapan vincin 15 metre derinliğindeki çukura düģmesi 14 Ocak 2014 Ġstanbul Küçükçekmece Bina inģaatında yangın çıkması sonucu yanma Sonuç ölen iģçiler 1 ölüm E P (19) 3 ölüm L B (48) Y B (50) K B 1 ölüm M Y (30) 1 ölüm B C(34) 1 ölüm M G (33) 1 ölüm Ü S C (23) 1 ölüm E Ö 1 ölü R Ö (50) 10

11 ĠZMĠR ĠLĠNDE ĠLK 4 AYDA (2014) ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI Tarih ĠĢ kazasının olduğu yer ĠĢ kazasında ölüm nedeni 24 Nisan 2014 Ġzmir Çiğli 7. kattaki inģaat iskelesinden düģme 08 Nisan 2014 Ġzmir Buca Yük asansöründen düģen bir kalasın baģına isabet etmesi 30 Mart 2014 Ġzmir ÖdemiĢ Cezaevi inģaatında yüksekten düģme 17 Mart 2014 Ġzmir Torbalı Çatı onarımı sırasında yüksekten düģme 25 ġubat 2014 Ġzmir Torbalı Asansör montajı sırasında 3. üncü kattan düģme Sonuç ölen iģçiler 2 ölüm M K (38) M K (44) 1 ölüm A Ö S(25) 1 ölüm A B (22) 1ölüm N Ö (58) 1 ölüm A S G (46) 11

12 DEĞĠġĠK ĠLLERDE ĠLK 4 AYDA (2014) ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZASI SAYILARI No ĠLLER ĠĢ kazalarında ölüm nedenleri Sonuç 1. Ankara Yüksekten düģme 3 ölüm Kalp krizi 2. Adana ĠĢ makinası altında kalma 5 ölüm Yüksekten düģme ĠĢ makinasından düģme 3. Bursa Yüksekten düģme 7 ölüm ĠnĢaat çökmesi Kafaya kaya düģmesi Araç devrilmesi Elektrik çarpması 4. Manisa Yüksekten düģme 4 ölüm ĠĢ makinası altında kalma Göçük altında kalma 5. Kayseri ĠĢ makinası altında kalma 5 ölüm Yüksekten düģme 6. Kocaeli Yüksekten düģme 5 ölüm Kalp krizi 7. Konya Yüksekten düģme 4 ölüm CO zehirlenmesi 8. Mersin Üstüne kiriģ düģmesi 4 ölüm Yüksekten düģme 9. Batman Yüksekten düģme 1 ölüm 10. Gaziantep Yüksekten düģme 3 ölüm ĠĢ makinası altında kalma Kafaya harç düģmesi 11. Antalya Yüksekten düģme 3 ölüm Elektrik çarpması Çatı çökmesi 12. Tokat Yüksekten düģme 1 ölüm 13. Sakarya ĠĢ makinası altında kalma 2 ölüm Yüksekten düģme 14. Elazığ Kalp krizi 3 ölüm Yüksekten düģme 15. KahramanmaraĢ Kalıp altında kalma 1 ölüm 16. Bingöl Yüksekten düģme 1 ölüm 17. Tunceli Araç devrilmesi 1 ölüm 18. Ordu Yüksekten düģme 2 ölüm 19. Kastamonu Yüksekten düģme 2 ölüm 20. Hatay Yüksekten düģme 1 ölüm 21. Çankırı Elektrik çarpması 1 ölüm 22. Tekirdağ Yüksekten düģme 2 ölüm Araç çarpması 23. ġanlırfa Yüksekten düģme 1 ölüm 24. Isparta Göçük altında kalma 2 ölüm Yüksekten düģme 25. Diyarbakır Yüksekten düģme 2 ölüm 12

13 26. Rize Gaz zehirlenmesi 1 ölüm 27. Karaman Yüksekten düģme 2 ölüm Göçük altında kalma 28. Kırıkkale Araç devrilmesi 1 ölüm 29. Artvin Araç devrilmesi 1 ölüm 30. Muğla Yüksekten düģme 1 ölüm 31. Yozgat Göçük altında kalma 1 ölüm 32. Trabzon Yüksekten düģme 3 ölüm 33. ġırnak Elektrik çarpması 1 ölüm 34. Çanakkale Yüksekten düģme 1 ölüm 35. Denizli Kalıp altında kalma 2 ölüm 36. Malatya Yüksekten düģme 1 ölüm Notlar: Tablolarda yazılan ölüm sayıları en az dır. Çünkü bizim tespit edemediğimiz ölümlü iģ kazaları da olabilir. Ölümlü iģ kazaları ulusal- yerel medya, yazılı basın organları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve iģçi sağlığı ve iģ güvenliği il meclisleri haber ve verileri arģivlenerek tablolara dökülmüģtür. ĠNġAATLARDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARININ KAZA TĠPLERĠ: 1- Ġnsan DüĢmesi 2 Malzeme DüĢmesi 3 Malzeme Sıçraması 4 Kazı Kenarının Göçmesi 5 Yapı Kısmının Çökmesi 6 Elektrik Çarpması 7 Patlayıcı Madde Kazaları 8 Yapı Makinası Kazaları 9 Uzuv Kaptırma 10 Uzuv SıkıĢması 11 Sivri Uçlu Keskin Ken Cis. Yara. 12 ġantiye içi Trafik Kazaları 13 Diğer Tip kazalar 13

14 ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARINA KARġI NE YAPILMALI? DENETĠM: ĠĢ teftiģ kurumu planlı denetimleri inģaat sektörüne daha çok yoğunlaģmalıdır. Raporda bu konuda yazılan öneriler dikkate alınmalıdır. YASAL DÜZENLEMELER: Yeni ĠĢ sağlığı ve güvenliği yasası ve ilgili yönetmelikler sosyal taraflarında desteğini alarak yeniden düzenlenmelidir. ÇalıĢma süreleri artırılmaldır. OSGB lere düzenleme getirilmelidir. ALT ĠġVEREN- TAġERON SĠSTEMĠ: ĠnĢaatlarda taģeron Ģirketlerin çalıģtırılması konusu her açıdan tekrar incelenip düzenlenmelidir. TaĢeron sigortasız iģçi çalıģtıranlara karģı verilecek cezalar caydırıcı olmaldır. ĠNġAAT ĠġÇĠLERĠNĠN SOSYAL HAKLARI VE SENDĠKA KURULMASI: ĠnĢaat iģçilerinin sosyal hakları verilmelidir. Sigortasız çalıģan- taģeron Ģirketlerde çalıģan iģçiler sosyal haklarına kavuģmalıdır. ĠnĢaat iģçilerinin örgütlenmesi ve bu alanda sendika kurmasının önü açılmalıdır. Ġġ GÜVENLĠĞĠ ÖNLEMLERĠNĠ ALMAYAN ĠNġAATLARDA Ġġ HEMEN DURDURULMALIDIR: Yasada olmasına rağmen yaygın olarak uygulanmayan iģ durdurma inģaatlarda uygulanabilir mekanizmaya kavuģturulmalıdır. NOT: Bu konudaki öneriler ayrıntılı olarak ayrı bir rapor ile kamuoyuna sunulacaktır. 14

KÖMÜR KARASI MADENLERĠN YÜZ KARASI ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU- 2014

KÖMÜR KARASI MADENLERĠN YÜZ KARASI ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU- 2014 ĠZMĠR TABĠP ODASI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ KOMĠSYONU KÖMÜR KARASI MADENLERĠN YÜZ KARASI ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU- 2014 TÜRKĠYE MADENLERĠNDE ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI DEĞERLENDĠRME RAPORU- 2014 16 Mayıs 2014

Detaylı

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR BAKANLIK TEŞKİLATINDAKİ YERİ İŞ TEFTİŞ KURULU İDARİ YAPISI İŞ TEFTİŞ KURULUNUN YENİ YAPISI GÖREVLERİMİZ

Detaylı

İLK YILINDA OSGB GERÇEKLERİ

İLK YILINDA OSGB GERÇEKLERİ İZMİR TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA İLK YILINDA OSGB GERÇEKLERİ OSGB LERİN HAKİMİYETİ OSGB LER VE İŞYERLERİ OSGB LER VE İSİG HİZMETLERİ

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR BAKANLIK TEŞKİLATINDAKİ YERİ YÖNETSEL YAPI KURUL BAŞKANI Kurul Başkan Yardımcısı (İdari ve Mali İşler) Kurul

Detaylı

İŞ TEFTİŞ KURULUNUN YENİ YAPISI

İŞ TEFTİŞ KURULUNUN YENİ YAPISI İŞ TEFTİŞ KURULUNUN YENİ YAPISI İŞ TEFTİŞİ NEDİR? Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının DEVLET tarafından İZLENMESİ, DENETLENMESİ ve TEFTİŞ EDİLMESİDİR. TEFTİŞ FAALİYETLERİ İş Teftişi: Çalışma

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09.

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09. KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 13.01.2010 18.02.2010 KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 15.01.2010 20.02.2010

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İŞ TEFTİŞ KURULU İDARİ YAPISI

İŞ TEFTİŞ KURULU İDARİ YAPISI İŞ TEFTİŞ KURULU İDARİ YAPISI İŞ TEFTİŞ KURULUNUN YENİ YAPISI GÖREVLERİMİZ İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKAN ADINA: Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme,

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. MAHAL ARŞİV Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi 19 AC 19 AC 1.SCH 1.SCH Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi 20

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL AÇILIġ VE KAYIT 09:00-12:00 21 MAYIS PERġEMBE YER ENSTĠTÜ KONFERANS SALONU AÇILIġ KONUġMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKĠ OSGB ĠSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

ARAÇ KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ. Administrator tarafından yazıldı. Salı, 28 Ekim 2014 11:40 - Son Güncelleme Perşembe, 12 Şubat 2015 12:48

ARAÇ KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ. Administrator tarafından yazıldı. Salı, 28 Ekim 2014 11:40 - Son Güncelleme Perşembe, 12 Şubat 2015 12:48 araç kalorifer petek temizliği, araç kalorifer peteği temizleme, araç kalorifer petek temizliği nasıl yapılır, araç kalorifer petek temizliği fiyatları, radyatör petek temizliği, oto radyatör temizliği

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ARITMA TESİSLERİNİN ARITILAMAYAN GERÇEĞİ:İŞÇİ ÖLÜMLERİ RAPORU

ARITMA TESİSLERİNİN ARITILAMAYAN GERÇEĞİ:İŞÇİ ÖLÜMLERİ RAPORU İZMİR TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU ARITMA TESİSLERİNİN ARITILAMAYAN GERÇEĞİ:İŞÇİ ÖLÜMLERİ RAPORU TÜRKĠYE KANALĠZASYON- ATIK SU ARITMA TESĠSLERĠNDE ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARIDEĞERLENDĠRME

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı