İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz!"

Transkript

1 ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 57 Mayıs TL... mazluma dini, milliyeti sorulmaz! AMERİKA NIN EMRİNDE SURİYE YE SAVAŞA HAYIR! KENDİ KADERİMİZİ KENDİMİZ TAYİN EDELİM: Savaş Kararı Referanduma Götürülsün! Kurucu Meclis Seçimine Gidilsin! Başbakan Tayyip Erdoğan ın İran ziyareti sırasında bu ülkenin cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejat tarafından Amerikan emperyalizminin taşeronu olarak suçlanması Türkiye nin dış dünyada nasıl görüldüğünün resmini verdi. Gerçekten de bundan bir iki yıl öncesiyle kıyaslandığında artık Tayyip Erdoğan Ortadoğu ülkelerinin halkları tarafından İsrail e van minüt postasını atan biri olarak değil, Afganistan da NATO nun çıkarları için asker bulunduran, Libya dan sonra Suriye ye de saldırmak için fırsat kollayan bir eşbaşkan olarak görülüyor. Hükümetin sendikacıları 1 Mayıs ı böldü Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş 19 Nisan da yaptıkları duyuruda İzmir de Türk-İş, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş in; Ankara da ise Hak-İş ve Memur- Sen in merkezi kutlama yapacağını duyurdu. DİSK ve KESK ile ayrışmanın Kürt meselesi yüzünden olduğu biliniyor. Kürt halkının acılarını görmezden gelerek BDP yi suçlamak kolay, ya seni de aynı şekilde suçlarlarsa? Hepiniz biliyorsunuz, Tayyip Erdoğan BDP lileri PKK karşısında iradesiz olmakla suçluyordu. Meydanı boş bulduğunda atıp tutmak kolay, bakın şimdi kendisi de ABD karşısında iradesizlik le itham ediliyor. Üstelik bu suçlama bizim AKP ile ilgili olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir görüş. Savaşa savaşın muhatapları karar versin Suriye ye büyük bir iştahla savaş açmak isteyen AKP sınıfı Türk-Kürt diye bölmek isteyenler şimdi DİSK ve KESK ile ayrışarak, kendi aralarında dahi İzmir ve Ankara diye bölünerek bu bölünmeyi tezgahlıyorlar. Taksim Meydanı bahanesiyle 2008 de 1 Mayıs mitingi yapılmasını engelleyen Türk-İş yönetimi şimdi muhtemelen yuhalanma korkusuyla Taksim Meydanı nı hükümete geri teslim etmek istiyor. Birlik, Mücadele, Dayanışma gününü bölünme ve hükümetle işbirliği günü haline getirmek isteyenleri kınıyoruz. İnadına sınıfın birliği ve dayanışması! hükümetinin tuzu kuru, nasıl olsa savaşa kendileri ve paralı askerlik yasasıyla askerlikten muaf kıldıkları kendi zenginlerinin çocukları katılmayacak, halk çocukları katılacak. O zaman da kararın öncelikle halka sorulması gerekir. Ölüme gönderilenler ne yapmak istediklerine tabii ki kendileri karar vermek zorundalar. Bu, demokrasinin icabıdır ve dolayısıyla herşeyden önce bir referandumu gerekli kılar. Savaş; sıkıyönetim, olağanüstü hal ve halk örgütlerine saldırıdır Türkiye işçi sınıfı, halkları, gençliği, yoksul köylüleri ve kadınları sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamalarından çok çektiler. Bu uygulamaların nasıl da kazanımlarını yok ettiğini, bütün demokratik haklarını ortadan kaldırdığını çok iyi biliyorlar. Savaş ilân edildiği anda 12 Eylül 1980 den beter bir uygulamanın başta işçi sınıfına ve mazlum Kürt halkına nasıl yöneleceğini bilmek zorundayız. Çünkü savaş başka türlü ilân edilmez. Savaşla demokrasi bir arada yürüyemez. Türkiye de zaten olabilecek en eksik demokrasi yi yaşıyoruz, savaş ilânıyla birlikte onun da ruhuna fâtiha okunacak. Bugünlerde işçilere, kamu çalışanlarına, gençlere ve Kürt halkına yapılan bütün saldırılar, insanlara özel yetkili mahkemelerce açılan bütün davalar ve tutuklamalar önümüzdeki savaş için zemin devamı 2. sayfada

2 GÜNCEL DİSİPLİN kapaktan devam temizliği yapmak anlamına geliyor. Dışarıya açılan savaş içeriye de savaş demektir, dolayısıyla son zamanlarda yapılan bütün zamlar da bu dış savaşın masraflarını karşılamak içindir. Bu ülkede demokrasinin yolu ancak bir kurucu meclisten geçer Demokratik bir kurucu meclis seçimi başta işçi sınıfı olmak üzere halkın kendi kaderini kendisinin belirlemesinin tek çözüm yoludur. AKP hükümeti savaş konusunda bırakın referanduma gitmeyi, TBMM nin karar almasına bile izin vermekten yana değil. Bakın Libya ya asker göndermeyi Meclis kararını beklemeden gerçekleştirdi. Dahası Tayyip Erdoğan daha fazlasını hiç sıkılmadan söyleyiveriyor: Seçimler 4 değil 5 yılda bir yapılmalı ymış! Ve bunun için diğer partilerle anlaşıp Meclisten kanun çıkarmayı düşünüyorlarmış! Pes vallahi! O zaman 10 yıla çıkartsınlar! Ya da daha iyisi bu Meclis hiç değişmesin! İleri demokrasiye bakın siz! İKP olarak başta işçi sınıfı örgütleri olmak üzere bütün demokratik güçleri, ülkede siyasal demokrasinin yolunun süratle açılması için acilen kurucu meclis komiteleri oluşturmaya ve emperyalizmden bağımsız egemen bir kurucu meclisin oluşturulması mücadelesine çağırıyoruz. Bunda geç kalınırsa maalesef gelişmeler işçi sınıfı ve ezilenler açısından hiç de hayırlı olmayacak. İşçi Kardeşliği Sayı: 57 Mayıs 2012 Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İşçi Kardeşliği Partisi adına Engin Bodur Yönetim Yeri: İKP Genel Merkezi Öncebeci Mh. İncesu Cd. Doğan Apt. 7/B Çankaya/Ankara Telefon: (312) İstanbul İl Merkezi: Osmanağa Mahallesi, Nüzhet Efendi Sokak, 20/ Kadıköy, İstanbul Telefon: (216) Eskişehir İl Merkezi: İstiklal Mahallesi, Demirciler Sokak, Verem Savaş İşhanı, No:10, Kat:2, Daire:30. Telefon: (222) İnternet: Hesap Bilgileri: PTT Posta Çeki: Ziraat Bankası, Kadıköy Şubesi: TR Baskı: Ofis Matbaa Yayın Kağıt Sanayii Ltd. Davutpaşa Kışla Cd. Güven Sanayi Sitesi No: 388 Topkapı, İstanbul. Telefon: (212) İŞÇİ KARDEŞLİĞİ Eğitimde yıkım ve bir özelleştirme saldırısı olarak Yasası caktır. Bu yasa, farklı pedagojik yöntem+4+4 Kademeli Eğitim yasa delerle yetiştirilmiş öğretmenlerin alğişikliği ile zorunlu eğitimin 12 dıkları eğitimin dışındaki bölüm ve yıla çıkarıldığı söylense de uygulayaş gruplarına girmesine neden olamada bunun böyle olmayacağı, özelcağı için de sakıncalıdır. Bugüne kalikle kız çocukları ve yoksul çocukdar Diyanet İşleri nde işe başlatılıp ları açısından okullaşmanın önünün yatay geçişle eğitim kadrosuna alıkapanacağı gün gibi ortadadır. Yasa nanlar artık kolaylıkla öğretmen olaile 4 üncü sınıftan sonra okula dışabileceklerdir. Öğretmen istihdamı, rıdan açık öğretim ile devam edeeğitimde nitelik, ayrılan bütçe, öğbilmenin önü açılmaktadır. Çocukretmenlerin yaşam koşullarıyla ilgili lar birtakım gerekçelerle okul ortasorunlar gibi, birçok eğitim sorunumından uzaklaştırılacaktır. Bu duna çözüm getirmeyecek aksine yeni rum, geleceğin birçok soruna ağır başlı ev kadaha yol açadınları, sorgucaktır. Yıllardır lamayan, itaat atama bekleyen eden, verilenöğretmenlerin le yetinen, bilyerine din göginin kaynağırevlileri alınana ulaşma yöncaktır. temleri öğretilsonuç olarak meyen insaneğitim, sistelar ve çocuk işme insan yetişçiler, çocuk getirmek için varlinler olmalarıdır. Aynı tornana neden oladan çıkmış, güç caktır. Her ne kimin elindeyse kadar yapılan ona göre şekilson değişiklikle lenmiş insan4 üncü sınıftan lar yetiştirmesonra açıktan yi amaçlarlar. okunabilmeyasa, tornayı si için birtakım biraz daha sıkı haklı gerekçe- Yasayı protesto etmek için ülkenin dört bir yanından gelen KESK liler Ankara da AKP hale getirip, kitpolisinin saldırısına maruz kaldı. ler(?!) olması lenin dini duyyasanın ilk taslağında öngörülen gularını da istismar ederek, öğrengerektiği, bunların geçerliliği kabul edildikten sonra bu hakkın kullanı- mesleki yönlendirmenin 9 10 yaş- cilerin deyimi ile yarı açık cezaevi labileceği söylense de uygulamanın larında başlamasının hiçbir bilimsel olan okulların yeniden yapılanmasıböyle olmayacağı açıktır. 3 üncü dört dayanağı yoktur. Bu yaşlardaki ço- nı sağlamaya yöneliktir. Sermaye aryılda ise açık öğretimin önü tama- cukların mesleki ilgi ve yetenekleri- tık Çin işçi sınıfı gibi ucuz, hatta yamen açılmaktadır. Başbakanın son- ni belirleyemeyeceği tüm uzmanla- şamını bile sürdüremeyecek bir ücradan açıkladığı dershaneleri okul- rın ortaklaştığı bir nokta olmasına ret vermek istemektedir. Daha fazlara dönüştüreceğiz sihirbazlığı- rağmen, yeni yasada imam hatip or- la biat eden, hak sözcüğünü bilmenın altında yatan diploma satan sü- taokulları açılması yer almıştır. Ayrı- yen, ortak tavır alamayan sessiz bir rücü kursları gibi, devam zorunlulu- ca seçmeli derslerle mesleki yönlen- işçiler ve işsizler daha doğrusu yedek ğu olmayan (dershanelerden dönüş- dirme imkânı sağlanmıştır. Böylece işçiler ordusu. Sipariş alındığında türülen) özel okullar açılacak olma- Bakanlar Kurulu kararı ile istedikle- çalışan, işsizken tevekkülle bekleyen sıdır. Okullaşma, öğrencilerin sadece ri okullarda, istedikleri seçmeli ders bir yığın. Bütün bu saldırılar özelleşbilişsel gelişmelerinin değil aynı za- koymalarının önü açılmıştır. Seçmeli tirme, sendikasız ve kuralsız çalışmanda sosyalleşme süreçlerinin ger- dersler açıkça belirlenmediğinde ya tırma için olduğuna göre, yapılması çekleştiği, iletişimi ve etkileşimi öğ- da yeterli öğretmen ve sınıf olmadı- gereken de sendikalarımızla birlikte ğında zorunlu ders gibi tüm öğren- öğrenci ve velileri de katarak birleşik rendikleri süreçleri de kapsar. Diğer taraftan, çocukların gelişi- cilere dayatılmaktadır. Belirsizlik de- bir mücadele için çalışmaktır. Bugün mi açısından çok önemli olan okul ğil, açıkça belirlenmiş, sınırlı sayıda yapıldığı gibi, sadece militan tepkiöncesi eğitim, yasayla zorunlu eği- ve gerçekten çocukların yetenekleri- ye dayanan, tabanı karara katmayan, timin kapsamı dışında tutulmak- ni geliştiren dersler seçmeli olmalı- dar kadro eylemleri yerine uzun hata, bunun yaygınlaşması için yapılan dır. Oysa bu yasa bugün de gelecek- zırlık dönemlerinin ardından verilebunca girişim ve yatırım yok edil- te de keyfi uygulamalara zemin ola- cek birleşik bir mücadeledir. Fikriye Yazıcı 4 mektedir. Yasadaki okula başlama yaşı ise ayrı ve önemli bir sorundur. Okula başlama zamanının altmış aya (beş yaş) indirilmesinin bir yığın pedagojik sorunlara yol açacağı neredeyse tüm üniversitelerin ilgili bölümleri ve uzman eğitimcilerin raporlarında yer alıyor. Buna rağmen, yasada ancak ay yani 5 6 yaş aralığına çekilmiştir. Oysa dünyada yaygın olarak zorunlu eğitim altı yaşından itibaren başlamaktadır ve bir yıl okul öncesi eğitimdir.

3 DİSİPLİN GÜNCEL Taksim Meydanı içi boş bir tiyatro sahnesi ya da şov meydanı değildir. 1 Mayıs 2012 Savaş Düşmanlığı Günü Haline Gelsin! T aksim meydanı 1 Mayıslarda yıllarca işçi sınıfına, gençliğe, kadınlara kapalı tutuldu, yasaklandı. 30 yıl süren bir mücadelenin sonunda, bundan iki yıl önce, hem Meydan 1 Mayıslara açıldı, hem de 1 Mayıs tatil günü haline gelerek insanların bayramı kutlamalarının kolaylaşmasına imkân sağladı. Bununla birlikte geçmişten farklı olarak artık 1 Mayıs bir mücadele günü olmaktan çıkıp çeşitli grupların şov ve gösteri gününe dönüşme tehlikesini taşımaya başlıyordu. Üstelik işçi sınıfının kendi bayramına katılmaktan uzak durup alanı giderek siyası yapılara terk ettiği bir durumla karşı karşıya kalıyorduk. En kısa zamanda bu duruma son vermek gerekiyor. İşte 1 Mayıs 2012 bu imkânı yaratmış bulunuyor. Evet, AKP Hükümetinin kraldan fazla kralcı kesilerek Amerikan emperyalizminin hizmetinde Suriye ye savaş açmak istemesine karşı çıkmak işçi sınıfına ve emekçi halkımıza bu yolu açıyor. İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ (İKP) olarak Türkiye nin savaşa katılıp katılmamasının kararı- Eskişehir de 8 Mart nın halka sorulması için referanduma gidilmesini talep ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi Libya konusunda Recep Tayyip Erdoğan önce NATO nun Libya da ne işi var! demişken, daha sonra TBMM kararını bile beklemeden savaş gemilerini Libya açıklarına gönderivermişti. Aynı durumun çok daha yakınımızda tekrarına kesinlikle izin vermemeliyiz. Bu yüzden İKP; bütün işçi örgütlerine, bütün siyasi partilere, bütün demokratik kitle örgütlerine, bütün gençlik örgütlerine, bütün kadın örgütlerine, HES lere karşı mücadele eden bütün platformlara ve derneklere Suriye ye karşı emperyalistlerin yanında açılacak savaşa karşı çıkıp bu kararın referanduma götürülmesi için 1 Mayıs ın bir kaldıraç olarak kullanılmasını önerir. Savaşa karşı anti-emperyalist bir cephe çağrısında bulunan İKP, 1 Mayıs günü bu çağrıya icabet edecek bütün güçlerle birlikte yürümeye hazır olduğunu ilân eder. İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ Öncelikle etkinliğin maliyetini karşılamak için her birinde hepimizin emeği olan kitap ayraçlarışçi Kardeşliği Partisi Eskişehir Kadın Komis- mızı satarak bir gelir elde ediyoruz. Sonra yıl içinyonu olarak bir 8 Mart etkinliğini daha geri- de kadınlarla ilgili haberleri derliyor, oyunlarımızde bıraktık. Bu yılı yine kadına yönelik şiddet göl- da bunları konu ediniyoruz. Ev kadını, işçi emekgesinde geçirdiğimizden biz de ana tema olarak lisi, öğrenci olan arkadaşlarımızla metin okumakadın ölümlerini seçtik ve yıl içinde kaybettiği- ları yapıyor, birbirimizin yanlışlarını, eksiklerini düzelterek yeteneklerimizi keşfetmenin, üretmemiz kadınlanin, bu ülkerımızı kendi de birçok şey hikâyeleriyle kötüye gitsahnede canse de Biz de landırdık. Fovarız! demetoğraf sanatnin heyecanıçısı arkadaşını paylaşıyomız Esin Esra ruz. Sanatın Toraman, kazihinleri açan, dına yönelik eleştirel yanışiddeti işledinı kullanarak ği bir fotoğhep birlikte raf sergisi dübilincimizi ve zenledi. Sonra projektörü- İKP Eskişehir Kadın Komisyonu, yıl içinde kaybettiğimiz kadınlarımızı kendi duyarlılığımızı yükseltmemüzü ev içihikâyeleriyle sahnede canlandırdı. ye uğraşıyone çevirdik ve ruz. 8 Martların içinin boşaltılmaya çalışıldığı, kakadının evdeki görev paylaşımında neden hep ilk dınların toplum hayatından uzaklaştırılarak aile sırada olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Etkinliğimizin tam bir imece örneği olan hazır- ve ev kıskacına alınmaya uğraşıldığı son zamanlık aşamasından söz edelim biraz da. Çünkü bizim larda dayanışma çabalarının önemli olduğunu düdayanışma ruhumuzu ayakta tutan ve bize el ele şünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vermenin mutluluğunu yaşatan asıl bu aşamadır. nice 8 Martlarda buluşmayı diliyoruz. Eskişehir İşçi Kardeşliği Kadınları İ Yalansız Dolansız Şadi Ozansü Çok önceden Evren yargılanabilir dediydik Bundan tam bir yıl önce, yani 14 Nisan 2011 tarihinde Kenan Evren in de diğer 12 Eylülcülerin de pekâlâ yargılanabileceklerini yazmıştık. Bu konuyla ilgili olarak bazı sol yayın organlarında çıkan Kenan Evren ve şurekâsı nın yargılanamayacağına ilişkin yaklaşımların doğru olmayacağının altını özellikle çizmiş ve bu yargılarda ısrarlı olunursa ABD emperyalizminin politikalarının çok iyi anlaşılamayacağını belirtmiştik. Tam da böyle oldu. Aslında bunda şaşırtıcı hiçbir yan yoktu. Türkiye işçi ve sosyalist hareketiyle halkçı hareketlerinin maalesef henüz günlük politikaya doğrudan müdahalelerinin pek söz konusu olamadığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak uzun yıllar aktif politikaya fazlasıyla müdahale eden cihet-i askeriyenin de aslında dünya, Ortadoğu ve Türkiye deki gelişmelerin oldukça uzağında kalarak özellikle ABD ile ilgili olarak yanlış gözlemlerde bulundukları anlaşılmış bulunuyor. Türkiye politik hayatında üst rütbeli subayların ABD ye bakış açılarını kabaca üç kategoride değerlendirmek gerekir. Bunlardan birincileri, yıllar içindeki askeri formasyonlarının gelişimini NATO içinde yaşamış olduklarından ABD ile ilişkileri bir hayranlık düzeyindedir yılları Harp Okulu mezunları arasında yer alan bazılarından oluşan ikinci kategori içinde ABD den nefret edenler vardır ve bunların sayıları da birincilerden ne çok ne de azdır. En kalabalık kategoriyi ABD ile aşk-nefret ilişkisi içinde yaşayanlar oluşturur. Bunlar ABD nin olağanüstü askeri teknolojisine hayran, fakat aynı zamanda bunu kıskananlardır. Tuhaf gelecek ama bence Kenan Evren bu kategoriye girer, Şahinkaya birinciye. Çetin Doğan ve benzerleri tabii ki ikinciye. Hepsinin ortak paydasıysa yarı-sömürge ülkelerde ABD nin komünizm e ve siyasal İslâm a karşı çıkıp laikçi kapitalizm i destekleyeceğine olan inanç larıydı. İşte ABD nin ihanetine uğrayan bu kesimler yakın çağın tarihinden pek ders alamamışlardı: ABD nin İran Şahını satması, Panama diktatörü CIA nın adamı Noriega yı hapse atması veya Pinochet i yargılatması veya Arjantinli veya Yunanlı general ve albayların ömür boyu hapse atılmalarına ses etmemesi... Dolayısıyla Kenan Evren de yargılanabilir, bütün generaller de. Ama günün birinde ABD nin onayıyla darbe yapmaya görevlendirilecek hiçbir general bundan çekinerek darbe yapmaktan vazgeçme lüksüne sahip değildir, çünkü bu ona sınıf mücadelesinde konumlandığı kapitalizm ve emperyalizm tarafından verilmiş bir görevdir, bundan kaçamaz. Kısacası kimse yanılsamaya kapılmasın: Cihet-i askeriye her zaman sınıf mücadelesinin içinde olacaktır! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ 3

4 POLİT Biz İşçiler ve Yoksul Halklar İçin Y Türkiye den çocuk ve mazlum manzaraları, sözün bittiğ Depremin yıktığı Van da bir çadır kent. Kara kışta ölünür ancak. Devlet elinden geleni yapıyormuş. Demek ki eli kolu bağlı. Van depreminden çocuk manzaraları. Van depreminde onlarca çadır yandı. Bu yangında bir çocuk öldü, Devlet ölümden sonra ulaştı. Kozan barajı patladı. B ve her zamanki gibi ö ulaşılamadı uzu Bu da İstanbul un göbeği. Esenyurt ta bir işçi çadırı. Bize yine yanarak ölüm. Sını Devletin s Hani E İşini kaybetmemek için su bisikletiyle buzların arasında onarıma giden TEK işçileri. Donarak ölüyorlar ve devlet seyrediyor. Suriye nin Düşmanları İstanbul da Toplandı Cezayir Konferansı nın Sonuç Toplantısı Nisan da İstanbul da ikincisi düzenikp yaptığı açıklamada AKP ve İstanbul da Düzenlendi 1 lenen Suriye nin Dostları Toplantı- Arap diktatörleri gibi kendi ülkelesı Taksim Meydanı ve Harbiye deki ey- rinde despotik yönetimler kuranlalemlerin yanı sıra Galatasaray da İKP, rın başka ülkelere demokrasi götüreemep, Halkevlemeyeceğini belirri ve ÖDP nin ortirken AKP nin tak basın açıklasuriye de yükselmasıyla protesto tilen savaşın taedildi. Suriye nin şeronluğuna hadostları toplanzırlandığının altıları Suriye ye tını çizdi. Emkarşı bölgede peryalist saldırabd ye destek ganlığa karşı çıkoluşturma amacımanın mevcut na hizmet ediyor. rejimleri savunikp, EMEP, Halkevleri ve ÖDP tek bir ağızdan bağırdı: Tunus ta düzenlemak anlamına Suriye'ye emperyalist müdahaleye hayır! nen ilk toplantıgelmediğini sada muhalifleri doğrudan silahlandır- vunan partimiz en acil görevin şartmak önerilmiş ama karara girmemiş- sız bir antiemperyalist politikayı yüti. İstanbul daki toplantıda AKP hükü- rütmek olduğunu; laik, çok kültürlü, meti birinci sırada savaş çığırtkanlı- çok inançlı, eşitlikçi, özgür ve sosyal ğı yaparken Suriye ye karşı yürütüle- bir Suriye nin dış müdahaleyle değil cek saldırının gelecek adımları görü- ancak emekçi ve ezilenlerin mücadelesiyle kurulabileceğini belirtti. şüldü. 4 İŞÇİ KARDEŞLİĞİ A ralık ayında Cezayir de toplanan İşgallere ve Ülkelerin İçişlerine Karışılmasına Karşı, Milletlerin Birliğini ve Egemenliğini Savunmak için Acil Uluslararası Konferans ın sonuçları 19 Şubat ta İ s t a n b u l d a düzenlenen Ortadoğu da Emperyalist Savaşı Durdurmanın Bir Aracı Olarak Uluslararası Cezayir Konferansı başlıklı panelde değerlendirildi. Cezayir Konferansı delegelerinden Korkut Boratav, Ahmet Tonak ve Şadi Ozansü nün konuşmacı olarak katıldığı panelde Ortadoğu da son dönemde gerçekleşen devrimlerin ve sa- vaşların durumu konuşuldu. Emperyalizmin Tunus ve Mısır devrimlerini içerdeki işbirlikçi akımlar vasıtasıyla kontrol altına almak istediği belirtilirken Suriye ye Libya modeli bir saldırı organize edilmek istendiği ancak Suriye nin Libya dan daha dirençli çıktığının altı çizildi. Yaklaşan savaşın Türkiye de antidemokratik yapıyı daha da kuvvetlendireceği söylenirken bu savaşa karşı ortak mücadelenin örülmesi gerektiği vurgulandı. Panel in video kaydını bu adresten izleyebilirsiniz:

5 İKA okluk... ABD, AB İsteyince Varlık! i yer. Bu da Suriye li Sığınmacılar İçin Kurulan Çadır Kent ve Konteyner Kent. Demek ki Varmış; Ama Bizim İçin Değil! izler öldük yine lülerimize bile n süre. Tersanede patlama ve ölümler. Devlet protesto edilmesin diye tedbir alıyor. Ölümlere devam. Bak savaşta kaçan Suriye li çocukların mutluluğuna. Vanlı çocuklar demek ki düşman. Çadır kent dediğin böyle olur. Suriye den gelenlere var ama kendi vatandaşlarına yok. r ticareti ile geçinmeye çalışan köy çocukları. avaş uçaklarından yağan bombalar bu hale getirdi. rzurum da donarak ölürken gelemeyen uçaklar, helikopterlerden yağdı ölüm. Sosyal tesisleri dahil her şey var bu Kilis kampında. Kendi halkına yoktu, nereden çıktı acaba? İşçiler ve İşçi Örgütleri Engin Bodur Savaş çığırtkanlarına karşı 1 Mayıs ta barış için alanlara! Büyük (Genişletilmiş) Ortadoğu Planı çerçevesinde Irak tan sonra sıra Suriye ye geldi. Bu, emperyalistlerin İran savaşı öncesi atması gereken bir adımdı. Geçmişte bu iki ülkenin dostu olan başbakan birden şahin oldu ve esip gürlüyor. Suriye yönetimi halkına zulmediyormuş. Başbakan kiminle birlikte karşı çıkıyor bu zulme? Dünyayı kana bulayan Amerika, İngiltere, Fransa ve Arap Birliği ile. Bir bakalım bu birliğe; Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri Krallar ve zalimlerin yönetimindeki ülkeler! Kendi ülkelerinde demokrasinin esamesi okunmaz, onların sözlüğünde demokrasinin yeri yoktur, ama başka ülkelere demokrasi getirmekten bahsederler. İnsan hakları emperyalizmi Afganistan dan, Irak tan, Libya dan sonra Suriye ve İran ı hedef almıştır. One minut diyen başbakan Filistin deki Siyonist katillere haddini bildirecekti, sessiz kalmayacaktı hani? Artistik bir gösteri olarak hafızalarda yer eden One minut çıkışı seçim öncesi bir oy alma taktiğiydi sadece. Bir an düşünün, özgür Filistin ordusu kuruluyor ve Türkiye ve Arap birliği de onu destekliyor. Hiç birimizin inanmayacağı bir durum değil mi? Amerikan uşakları ancak efendilerinin çıkarı için beraber olur. Bugünlerde onların Kaddafi zulmünden kurtarıp sözde demokrasi getirdikleri Libya ile ilgili ya da büyük gösterişlerle gidilen ve yardım edilen Somali ile ilgili bir haber bulamazsınız. İkisi de talan edilmiş ve iç savaşla kan ağlamaktadır. Tunus ve Mısır devrimlerinde muhalefet neden silahsız da Libya gibi Suriye de de muhalefet emperyalistler eliyle silahlandırılıyor? Van depreminde yazlık çadır bile bulunamazken Suriyeli sığınmacılar için konteynır kentler, sosyal tesisler, okullar daha onlar gelmeden hazır! Kendi halkı çadırlarda yanarken seyreden ve halktan yardım toplayanlar şimdi parayı nereden buluyor? Adalet, demokrasi ve eşitlik duygumuz Amerika nın emrinde mi? Niçin bunlardan söz ediyorum? Sıra bize geldi kardeşler, savaş artık kapımızda ve Suriye savaşını engelleyemezsek ölümlerden ölüm beğeneceğiz. Savaş hükümeti her gösteriye gazla saldırıyorsa, bütün muhalifler Guantanamo hukukuyla yargılanıyorsa barış istenmesin diyedir. Savaş varsa demokrasi olmaz, insan olmaz ki hakları olsun. Gelin bu Amerikan oyununu, uşaklarını etkisizleştirerek bozalım. Gelin barış türküleri söyleyelim. Büyük ozanımızın Japonya- Hiroşima ya Amerika nın attığı atom bombasıyla yedi yaşındayken öldürülen bir kız çocuğunun on yıl sonraki barışa çağrısını anlatan barış şiirini söyleyelim, dünyaya barış türkümüzü haykıralım hep birlikte. Kız Çocuğu Kapıları çalan benim kapıları birer birer. Gözünüze görünemem göze görünmez ölüler. Hiroşima`da öleli oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Nazım Hikmet Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın barış ve halkların kardeşliği! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ 5

6 SENDİKALARIMIZ İşçi Kendi Mücadelesine Sahip Çıkmalıdır Birsen Yeşilkanat Taş-İş Der Yönetim Kurulu Üyesi Taşeron İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Taş- İş Der) yönetiminin, kadro talebiyle İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Rektör Yardımcısı ile yaptığı bir görüşmede; Rektör Yardımcısı, kadro bir yana mart ayı sonunda taşeron şirketten çalışan 400 sağlık çalışanın işine son verileceğini söyledi. Bu görüşmeden sonra Taş-İş Der olarak, işçi arkadaşları durumla ilgili bilgilendirmek ve kamuoyu oluşturmak için 21 Şubat ta İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi bahçesinde bir bilgilendirme çadırı kurduk. Basın açıklamaları yaptık, bültenler çıkarttık, bildiriler dağıttık. Rektörlüğe verilmek üzere taşeron işçilerden 4D daimi işçi kadrosu talebiyle 400 e yakın dilekçe topladık, hasta yakınlarından ve çadırı ziyarete gelenlerden destek için imza topladık. 14 Mart ta taşeron şirket tarafından 80 sağlık çalışanına ay sonunda sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair ihbarnameler gönderildi. Bilgilendirme çadırımız 14 Mart itibariyle direniş çadırına dönüştü. Yaklaşık bir buçuk aydır Dernek yönetiminden iki arkad a ş ı m ı - zın olağanüstü çabalarıyla çadır faaliyetini sürdürüyor. Çadırı ilk kurduğumuz andan itibaren olanca gücümüzle olacaklar hakkında işçilere seslendik, onları fiili mücadeleye çağırdık. Ama çağrılarımızı pek üslerine alınmadılar ki işten çıkartılan işçi sayısı 190 olmasına karşın, 50 işçiye ulaşabildik, 20 kişi için işe iade davası açıldı. Burada can alıcı olan şey, işçinin taşeron sisteme alışması ve taşeron sistemi algılama şeklidir. İşten çıkartılanların hepsi diplomalı kalifiye işçiler. Hemen hemen h e p s i 1 2 hafta içinde (emeklerini son noktasına kadar sömürecek) bir özel hastanede iş bulacak dur u m d a - lar, birçoğu buldular da. Mesele asıl burada başlıyor. İşçi mücadele etmiyor, hakkını aramıyor, kendisine verilene kanaat ediyor bir bakıma kapitalist sistem tarafından uysallaştırılıyor. İşten çıkartılıyor nedenini sorgulamıyor, Ben yıllardır burada çalışıyorum, emek veriyorum. Yaptığınız şeyin hukuki bir karşılığı, bir dayanağı yok demiyor, diyemiyor. Taşeronluk, işçi tarafından bu kadar kanıksanmış durumda maalesef. Hâl böyle olunca, işçiyi mücadeleye yeterince katamayınca kurduğumuz çadır da dış müdahalelere açık duruma geldi. Oysa asıl olan işçinin kendi mücadelesine, kendisinin sahip çıkmasıdır. Mücadelenin başlangıç noktası örgütlenmeden geçiyor. İki yıl önce Çapa da kurduğumuz işçi derneği (Taş-İş Der) sınıftan, tabandan kopmuş pek çok mevcut sendikadan çok daha iyi mücadele etmiş ve önemli kazanımlar sağlamıştır. Bunu işçi kendi gücüyle, kendi örgütlülüğüyle yapmıştır. Güvencesiz çalışmanın bu kadar meşru bir hale getirildiği bu dönemde işçinin birleşip mücadele etmekten başka bir kurtuluşu yoktur. Zaman mücadele zamanıdır, zaman işçilerin kendi mücadelesine sahip çıkma zamanıdır. Bor Madenlerinin Özelleştirilmesine Hayır! Fulya Ayata Hükümetin yasa çıkarmadaki becerisi AKP hükümetinin yasa çıkarma konusundaki becerisi ortada. Önce konunun taraflarını muhatap alıyormuşçasına göstermelik müzakereler gerçekleştiriliyor, tüm kesimlerin, sivil toplumun fikrini aldık deniliyor. Hükümet tarafından neredeyse tamamen ele geçirilen medya bu süreçlerin reklamınıreklâmını yapıyor, muhteşem bir yasa çıkıyor, her derde deva yasası masalları anlatılıyor. Bugün artık her işlem için katkıkatılım payı adı altında ek ücretler ödediğimiz sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümün nasıl yapıldığını hatırlayın. Sağlıkta devrim gerçekleştiriyoruz dediler, Artık kimse hastane kapısında kalmayacak, artık SSK da saatlerce kuyruk beklemeden ilacını alacaksın dediler. Şimdi saatlerce kuyruk beklemeye razı olsak bile ilaçlarımızı alamıyoruz. AKP hükümeti, patronların ihtiyaçları için çıkardığı yeni yasalarla ilgili medyayı sadece reklamreklâm için kullanmıyor. Televizyonlar, gazeteler aracılığıyla sınıfsal çatışma haricindeki mevcut tüm toplumsal çatışmaları (Kürt-Türk, Alevi-Sünni vd.) tırmandırarak o an gündemde olan yasa konusunda halkın kafasını karıştırıyor. Bunun en son örneği diye anılan eğitimle ilgili yasa yasasıyla anayasal bir hak olan ücretsiz eğitim hizmeti tamamen özelleştirilirken, patronların hükümeti AKP ve onun değirmenine su taşıyan sözde muhalefet tartışmayı laiklik-dindarlık tartışmasına sürüklüyor. Ayrıca, makyaj olarak çok kısmi bazı haklar tanıyıp yılların mücadelesiyle kazanılmış hakları gasp etmek, yani diğer deyişle kaşıkla verip kepçeyle almak da başbakanın övündüğü ustalık döneminin bir icabı olsa gerek! Grev yapma hakkını içermeyen toplu sözleşme hakkı gibi garabet yasal düzenlemeler de bu dönemin ürünü. Ama ne diyor hükümet: Toplu sözleşme hakkı veriyoruz size, daha ne istiyorsunuz? Peki ama grev hakkımız yok, yeni sendikalar yasasıyla sendikal örgütlenme imkânsız hale getirildi Hükümet bu konuda rahat. Yersen! Hükümetin yasa çıkarma konusundaki bir diğer yöntemi de bir gece ansızın!. En son gecenin ikisinde kamuya ait yeşil alanları satabilmek için 2B Yasası nı çıkaran AKP hükümeti, şimdi de bir fıkralık yasa çıkararak bor madenlerini özelleştirmek istiyor. Bor madenlerinin kamu eliyle işletilmesi sürdürülmelidir Dünyada en büyük rezerve sahip olduğumuz çok değerli bor madenleri, 2840 sayılı yasa gereği devletçe işletiliyor. Mevcut yasanın 2. maddesinde Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır hükmü yer alıyor. Ancak AKP hükümeti, yasanın bu maddesinde değişiklik yapmak üzere bir yasa tasarısı hazırlayarak Meclise sevk etti. Bu tasarı ile mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere Eti Maden bünyesindeki bor ürünleri üretiminin ve zenginleştirilmesinin 3 ila 49 yıllık süre ile üçüncü şahıslara devredilmesinin yolu açılıyor. Türk-İş, geçtiğimiz günlerde bu özelleştirme girişimiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada; dünya bor rezervlerinin yüzde 73 ünü elinde bulunduran Eti Maden in kâr ettiği ve yıllık 2 milyon ton civarındaki satıştan yaklaşık 850 milyon dolarlık bir girdi elde edildiği aktarıldı. Dünya bor talebinin yaklaşık yüzde 40 ını karşılayan Eti Maden in özelleştirilmesine karşı çıkan Türk-İş, konuyla ilgili olarak yetkililerle çeşitli görüşmeler yaptığını açıkladı. Ancak bu görüşmelerde yetkililer tarafından Türk-İş e, söz konusu yasa tasarısının bir özelleştirme mahiyetini taşımadığı, yapılmak istenenin kurumun ihtiyaçlarını karşılamaya ve üretimi artırmaya yönelik olduğu belirtilmiş! Buna kim inanır? Basın açıklamasında Türk-İş, yapılmak istenen işlemin işletme hakkı devri ve kiralama yöntemleriyle örtüşen bir özelleştirme sonucunu doğuracağına dikkat çekti. Türk-İş, yasada değişiklik yapılacaksa, borların satışı için değil Eti Maden in teknolojik olarak önünün açılması, gerekli personel alımı, yatırımların yapılması ve üç ürün üretiminin artırılması için yapılması gerektiğini dile getirdi. 6 İŞÇİ KARDEŞLİĞİ

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:36/20 06420 YENİŞEHİR/ANKARA. TEL - FAX : 433 46 06-434 39 84-431 73 05 web sayfası: http:/www.yapiyolsen.org

Detaylı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı NÖBET YÖNERGESİ İÇİN TALEPLERİMİZ Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!..

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Bu bir yerel seçim değil, bir kader seçimi! AKP iktidara geldiğinden bu yana son 11 yılda biri Irak ta, diğeri Suriye de olmak üzere iki Kürdistan kuruldu. Bu yerel

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

Küresel sendikalardan Başbakan Erdoğan'a mektup: Toplu İş İlişkileri Kanun Taslağı ILO ve AB standartlarından uzak

Küresel sendikalardan Başbakan Erdoğan'a mektup: Toplu İş İlişkileri Kanun Taslağı ILO ve AB standartlarından uzak Küresel sendikalardan Başbakan Erdoğan'a mektup: Toplu İş İlişkileri Kanun Taslağı ILO ve AB standartlarından uzak Küresel sendika federasyonlarının genel başkanları Başbakan Erdoğan'a yazdıkları mektupta

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YASASI NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ERKAN BİLGE

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YASASI NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ERKAN BİLGE TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YASASI NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ERKAN BİLGE KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

28.12.2012. Yine tehtid ettiler

28.12.2012. Yine tehtid ettiler Yine tehtid ettiler Muhalefeti ve yönetimiyle Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini söyleyen Irak'tan bir tepki daha geldi. Irak'ta Mukteda Sadr'ın Mehdi Ordusu'ndan kopan Asaib Ehl el Hak grubu, Türk

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Nükleer Enerji Santralleri ve Türkiye nin Enerji Politikası Ortak Paydalar Ortadoğu ve Kuzey Afrika da ki rejimlerin

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI? KİM KAYBETTİ? EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? 2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, hükümet ve Memur Sen arasında

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Gülnar İlçesi Bozağaç Köy ünde yapılan Kültür ve Dayanışma

Detaylı

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ 6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ( Elektrik Öğretmeni) Tel: 0545 633 21 95 e-mail: huseyin.okelek@teias.gov.tr

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

365 ODA VE BORSA BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN I ZİYARETETTİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa

365 ODA VE BORSA BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN I ZİYARETETTİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa 365 ODA VE BORSA BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN I ZİYARETETTİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ı ziyaret etti.

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN MALİ ÇALIŞMALARIMIZ 91 MALİ SEKRETERLİK RAPORU VE BİLANÇOLAR çalışmalarımız Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, 4688 sayılı yasaya, tüzük hükümleri

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

http://www.radikal.com.tr/default.aspx?atype=haberdetay&articleid=900341&date=25.09.2008&c ategoryid=97

http://www.radikal.com.tr/default.aspx?atype=haberdetay&articleid=900341&date=25.09.2008&c ategoryid=97 Basından... 22 28 Eylül 2008 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Köye dönüş hız kazandı http://yenisafak.com.tr/gundem/?t=22.09.2008&i=141285 Engelleri aşmak için direniyorlar http://www.radikal.com.tr/default.aspx?atype=haberdetay&articleid=900341&date=25.09.2008&c

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ KULLANIMININ DÜZENLENMESİ HAZIRLIK TOPLANTISI BİLGİ NOTLARI

KAMU GÖREVLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ KULLANIMININ DÜZENLENMESİ HAZIRLIK TOPLANTISI BİLGİ NOTLARI KAMU GÖREVLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ KULLANIMININ DÜZENLENMESİ HAZIRLIK TOPLANTISI BİLGİ NOTLARI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın çağrısı üzerine 04.08.2011 de KESK, Memur-Sen ve Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ Soru: İşçi sendikasına üye olmanın şartları nelerdir? Cevap: a.15 yaşını doldurmuş olmak b. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde; bir iş sözleşmesine

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

06 Temmuz 10 Temmuz 2015

06 Temmuz 10 Temmuz 2015 Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri 11:30 Euro Bölgesi - Perakende PMI Endeksi, Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 16:45 ABD Hizmet PMI Endeksi 17:00 ABD ISM

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR Prof. Dr. Yıldız Ecevit ODTÜ Kadın Çalışmaları ABD Başkanı ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Denizli Sanayi Odası,D&S for DWE AB Hibe Projesi Meslek Sahibi kadınlar

Detaylı

İstismar Edersen Ceza, Delilin. Yoksa. Tedbir, Boşanırsan Nafaka

İstismar Edersen Ceza, Delilin. Yoksa. Tedbir, Boşanırsan Nafaka İstismar Edersen Ceza, Delilin Yoksa Tedbir, Boşanırsan Nafaka Yok! Eğitim Sen Yayınları Mayıs 2016 14 Ocak 2016 da kurulan Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Mitler «Gelecek nesil!» «Bugünün küçüğü yarının büyüğü.» «Çocuklar

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ 1 2 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU Aile Hekimliği Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle

Detaylı

Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve Konumu

Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve Konumu Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve Konumu izlem.gozukeles@emo.org.tr 15 Ekim, 2011 Ankara Dünden bugüne baki kalan soru: BOŞUNA MI OKUDUK? İki Farklı Bağlam

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR?

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? ESNEK ÇALIŞMADIR Yapacağın işin, çalışacağın saatlerin, alacağın ücretin esnek olduğu bir çalışma sistemidir. 2 PERFORMANS SİSTEMİDİR Emekçiler arasında dayanışmanın, birlik ruhunun

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı