İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz!"

Transkript

1 ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 57 Mayıs TL... mazluma dini, milliyeti sorulmaz! AMERİKA NIN EMRİNDE SURİYE YE SAVAŞA HAYIR! KENDİ KADERİMİZİ KENDİMİZ TAYİN EDELİM: Savaş Kararı Referanduma Götürülsün! Kurucu Meclis Seçimine Gidilsin! Başbakan Tayyip Erdoğan ın İran ziyareti sırasında bu ülkenin cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejat tarafından Amerikan emperyalizminin taşeronu olarak suçlanması Türkiye nin dış dünyada nasıl görüldüğünün resmini verdi. Gerçekten de bundan bir iki yıl öncesiyle kıyaslandığında artık Tayyip Erdoğan Ortadoğu ülkelerinin halkları tarafından İsrail e van minüt postasını atan biri olarak değil, Afganistan da NATO nun çıkarları için asker bulunduran, Libya dan sonra Suriye ye de saldırmak için fırsat kollayan bir eşbaşkan olarak görülüyor. Hükümetin sendikacıları 1 Mayıs ı böldü Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş 19 Nisan da yaptıkları duyuruda İzmir de Türk-İş, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş in; Ankara da ise Hak-İş ve Memur- Sen in merkezi kutlama yapacağını duyurdu. DİSK ve KESK ile ayrışmanın Kürt meselesi yüzünden olduğu biliniyor. Kürt halkının acılarını görmezden gelerek BDP yi suçlamak kolay, ya seni de aynı şekilde suçlarlarsa? Hepiniz biliyorsunuz, Tayyip Erdoğan BDP lileri PKK karşısında iradesiz olmakla suçluyordu. Meydanı boş bulduğunda atıp tutmak kolay, bakın şimdi kendisi de ABD karşısında iradesizlik le itham ediliyor. Üstelik bu suçlama bizim AKP ile ilgili olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir görüş. Savaşa savaşın muhatapları karar versin Suriye ye büyük bir iştahla savaş açmak isteyen AKP sınıfı Türk-Kürt diye bölmek isteyenler şimdi DİSK ve KESK ile ayrışarak, kendi aralarında dahi İzmir ve Ankara diye bölünerek bu bölünmeyi tezgahlıyorlar. Taksim Meydanı bahanesiyle 2008 de 1 Mayıs mitingi yapılmasını engelleyen Türk-İş yönetimi şimdi muhtemelen yuhalanma korkusuyla Taksim Meydanı nı hükümete geri teslim etmek istiyor. Birlik, Mücadele, Dayanışma gününü bölünme ve hükümetle işbirliği günü haline getirmek isteyenleri kınıyoruz. İnadına sınıfın birliği ve dayanışması! hükümetinin tuzu kuru, nasıl olsa savaşa kendileri ve paralı askerlik yasasıyla askerlikten muaf kıldıkları kendi zenginlerinin çocukları katılmayacak, halk çocukları katılacak. O zaman da kararın öncelikle halka sorulması gerekir. Ölüme gönderilenler ne yapmak istediklerine tabii ki kendileri karar vermek zorundalar. Bu, demokrasinin icabıdır ve dolayısıyla herşeyden önce bir referandumu gerekli kılar. Savaş; sıkıyönetim, olağanüstü hal ve halk örgütlerine saldırıdır Türkiye işçi sınıfı, halkları, gençliği, yoksul köylüleri ve kadınları sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamalarından çok çektiler. Bu uygulamaların nasıl da kazanımlarını yok ettiğini, bütün demokratik haklarını ortadan kaldırdığını çok iyi biliyorlar. Savaş ilân edildiği anda 12 Eylül 1980 den beter bir uygulamanın başta işçi sınıfına ve mazlum Kürt halkına nasıl yöneleceğini bilmek zorundayız. Çünkü savaş başka türlü ilân edilmez. Savaşla demokrasi bir arada yürüyemez. Türkiye de zaten olabilecek en eksik demokrasi yi yaşıyoruz, savaş ilânıyla birlikte onun da ruhuna fâtiha okunacak. Bugünlerde işçilere, kamu çalışanlarına, gençlere ve Kürt halkına yapılan bütün saldırılar, insanlara özel yetkili mahkemelerce açılan bütün davalar ve tutuklamalar önümüzdeki savaş için zemin devamı 2. sayfada

2 GÜNCEL DİSİPLİN kapaktan devam temizliği yapmak anlamına geliyor. Dışarıya açılan savaş içeriye de savaş demektir, dolayısıyla son zamanlarda yapılan bütün zamlar da bu dış savaşın masraflarını karşılamak içindir. Bu ülkede demokrasinin yolu ancak bir kurucu meclisten geçer Demokratik bir kurucu meclis seçimi başta işçi sınıfı olmak üzere halkın kendi kaderini kendisinin belirlemesinin tek çözüm yoludur. AKP hükümeti savaş konusunda bırakın referanduma gitmeyi, TBMM nin karar almasına bile izin vermekten yana değil. Bakın Libya ya asker göndermeyi Meclis kararını beklemeden gerçekleştirdi. Dahası Tayyip Erdoğan daha fazlasını hiç sıkılmadan söyleyiveriyor: Seçimler 4 değil 5 yılda bir yapılmalı ymış! Ve bunun için diğer partilerle anlaşıp Meclisten kanun çıkarmayı düşünüyorlarmış! Pes vallahi! O zaman 10 yıla çıkartsınlar! Ya da daha iyisi bu Meclis hiç değişmesin! İleri demokrasiye bakın siz! İKP olarak başta işçi sınıfı örgütleri olmak üzere bütün demokratik güçleri, ülkede siyasal demokrasinin yolunun süratle açılması için acilen kurucu meclis komiteleri oluşturmaya ve emperyalizmden bağımsız egemen bir kurucu meclisin oluşturulması mücadelesine çağırıyoruz. Bunda geç kalınırsa maalesef gelişmeler işçi sınıfı ve ezilenler açısından hiç de hayırlı olmayacak. İşçi Kardeşliği Sayı: 57 Mayıs 2012 Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İşçi Kardeşliği Partisi adına Engin Bodur Yönetim Yeri: İKP Genel Merkezi Öncebeci Mh. İncesu Cd. Doğan Apt. 7/B Çankaya/Ankara Telefon: (312) İstanbul İl Merkezi: Osmanağa Mahallesi, Nüzhet Efendi Sokak, 20/ Kadıköy, İstanbul Telefon: (216) Eskişehir İl Merkezi: İstiklal Mahallesi, Demirciler Sokak, Verem Savaş İşhanı, No:10, Kat:2, Daire:30. Telefon: (222) İnternet: Hesap Bilgileri: PTT Posta Çeki: Ziraat Bankası, Kadıköy Şubesi: TR Baskı: Ofis Matbaa Yayın Kağıt Sanayii Ltd. Davutpaşa Kışla Cd. Güven Sanayi Sitesi No: 388 Topkapı, İstanbul. Telefon: (212) İŞÇİ KARDEŞLİĞİ Eğitimde yıkım ve bir özelleştirme saldırısı olarak Yasası caktır. Bu yasa, farklı pedagojik yöntem+4+4 Kademeli Eğitim yasa delerle yetiştirilmiş öğretmenlerin alğişikliği ile zorunlu eğitimin 12 dıkları eğitimin dışındaki bölüm ve yıla çıkarıldığı söylense de uygulayaş gruplarına girmesine neden olamada bunun böyle olmayacağı, özelcağı için de sakıncalıdır. Bugüne kalikle kız çocukları ve yoksul çocukdar Diyanet İşleri nde işe başlatılıp ları açısından okullaşmanın önünün yatay geçişle eğitim kadrosuna alıkapanacağı gün gibi ortadadır. Yasa nanlar artık kolaylıkla öğretmen olaile 4 üncü sınıftan sonra okula dışabileceklerdir. Öğretmen istihdamı, rıdan açık öğretim ile devam edeeğitimde nitelik, ayrılan bütçe, öğbilmenin önü açılmaktadır. Çocukretmenlerin yaşam koşullarıyla ilgili lar birtakım gerekçelerle okul ortasorunlar gibi, birçok eğitim sorunumından uzaklaştırılacaktır. Bu duna çözüm getirmeyecek aksine yeni rum, geleceğin birçok soruna ağır başlı ev kadaha yol açadınları, sorgucaktır. Yıllardır lamayan, itaat atama bekleyen eden, verilenöğretmenlerin le yetinen, bilyerine din göginin kaynağırevlileri alınana ulaşma yöncaktır. temleri öğretilsonuç olarak meyen insaneğitim, sistelar ve çocuk işme insan yetişçiler, çocuk getirmek için varlinler olmalarıdır. Aynı tornana neden oladan çıkmış, güç caktır. Her ne kimin elindeyse kadar yapılan ona göre şekilson değişiklikle lenmiş insan4 üncü sınıftan lar yetiştirmesonra açıktan yi amaçlarlar. okunabilmeyasa, tornayı si için birtakım biraz daha sıkı haklı gerekçe- Yasayı protesto etmek için ülkenin dört bir yanından gelen KESK liler Ankara da AKP hale getirip, kitpolisinin saldırısına maruz kaldı. ler(?!) olması lenin dini duyyasanın ilk taslağında öngörülen gularını da istismar ederek, öğrengerektiği, bunların geçerliliği kabul edildikten sonra bu hakkın kullanı- mesleki yönlendirmenin 9 10 yaş- cilerin deyimi ile yarı açık cezaevi labileceği söylense de uygulamanın larında başlamasının hiçbir bilimsel olan okulların yeniden yapılanmasıböyle olmayacağı açıktır. 3 üncü dört dayanağı yoktur. Bu yaşlardaki ço- nı sağlamaya yöneliktir. Sermaye aryılda ise açık öğretimin önü tama- cukların mesleki ilgi ve yetenekleri- tık Çin işçi sınıfı gibi ucuz, hatta yamen açılmaktadır. Başbakanın son- ni belirleyemeyeceği tüm uzmanla- şamını bile sürdüremeyecek bir ücradan açıkladığı dershaneleri okul- rın ortaklaştığı bir nokta olmasına ret vermek istemektedir. Daha fazlara dönüştüreceğiz sihirbazlığı- rağmen, yeni yasada imam hatip or- la biat eden, hak sözcüğünü bilmenın altında yatan diploma satan sü- taokulları açılması yer almıştır. Ayrı- yen, ortak tavır alamayan sessiz bir rücü kursları gibi, devam zorunlulu- ca seçmeli derslerle mesleki yönlen- işçiler ve işsizler daha doğrusu yedek ğu olmayan (dershanelerden dönüş- dirme imkânı sağlanmıştır. Böylece işçiler ordusu. Sipariş alındığında türülen) özel okullar açılacak olma- Bakanlar Kurulu kararı ile istedikle- çalışan, işsizken tevekkülle bekleyen sıdır. Okullaşma, öğrencilerin sadece ri okullarda, istedikleri seçmeli ders bir yığın. Bütün bu saldırılar özelleşbilişsel gelişmelerinin değil aynı za- koymalarının önü açılmıştır. Seçmeli tirme, sendikasız ve kuralsız çalışmanda sosyalleşme süreçlerinin ger- dersler açıkça belirlenmediğinde ya tırma için olduğuna göre, yapılması çekleştiği, iletişimi ve etkileşimi öğ- da yeterli öğretmen ve sınıf olmadı- gereken de sendikalarımızla birlikte ğında zorunlu ders gibi tüm öğren- öğrenci ve velileri de katarak birleşik rendikleri süreçleri de kapsar. Diğer taraftan, çocukların gelişi- cilere dayatılmaktadır. Belirsizlik de- bir mücadele için çalışmaktır. Bugün mi açısından çok önemli olan okul ğil, açıkça belirlenmiş, sınırlı sayıda yapıldığı gibi, sadece militan tepkiöncesi eğitim, yasayla zorunlu eği- ve gerçekten çocukların yetenekleri- ye dayanan, tabanı karara katmayan, timin kapsamı dışında tutulmak- ni geliştiren dersler seçmeli olmalı- dar kadro eylemleri yerine uzun hata, bunun yaygınlaşması için yapılan dır. Oysa bu yasa bugün de gelecek- zırlık dönemlerinin ardından verilebunca girişim ve yatırım yok edil- te de keyfi uygulamalara zemin ola- cek birleşik bir mücadeledir. Fikriye Yazıcı 4 mektedir. Yasadaki okula başlama yaşı ise ayrı ve önemli bir sorundur. Okula başlama zamanının altmış aya (beş yaş) indirilmesinin bir yığın pedagojik sorunlara yol açacağı neredeyse tüm üniversitelerin ilgili bölümleri ve uzman eğitimcilerin raporlarında yer alıyor. Buna rağmen, yasada ancak ay yani 5 6 yaş aralığına çekilmiştir. Oysa dünyada yaygın olarak zorunlu eğitim altı yaşından itibaren başlamaktadır ve bir yıl okul öncesi eğitimdir.

3 DİSİPLİN GÜNCEL Taksim Meydanı içi boş bir tiyatro sahnesi ya da şov meydanı değildir. 1 Mayıs 2012 Savaş Düşmanlığı Günü Haline Gelsin! T aksim meydanı 1 Mayıslarda yıllarca işçi sınıfına, gençliğe, kadınlara kapalı tutuldu, yasaklandı. 30 yıl süren bir mücadelenin sonunda, bundan iki yıl önce, hem Meydan 1 Mayıslara açıldı, hem de 1 Mayıs tatil günü haline gelerek insanların bayramı kutlamalarının kolaylaşmasına imkân sağladı. Bununla birlikte geçmişten farklı olarak artık 1 Mayıs bir mücadele günü olmaktan çıkıp çeşitli grupların şov ve gösteri gününe dönüşme tehlikesini taşımaya başlıyordu. Üstelik işçi sınıfının kendi bayramına katılmaktan uzak durup alanı giderek siyası yapılara terk ettiği bir durumla karşı karşıya kalıyorduk. En kısa zamanda bu duruma son vermek gerekiyor. İşte 1 Mayıs 2012 bu imkânı yaratmış bulunuyor. Evet, AKP Hükümetinin kraldan fazla kralcı kesilerek Amerikan emperyalizminin hizmetinde Suriye ye savaş açmak istemesine karşı çıkmak işçi sınıfına ve emekçi halkımıza bu yolu açıyor. İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ (İKP) olarak Türkiye nin savaşa katılıp katılmamasının kararı- Eskişehir de 8 Mart nın halka sorulması için referanduma gidilmesini talep ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi Libya konusunda Recep Tayyip Erdoğan önce NATO nun Libya da ne işi var! demişken, daha sonra TBMM kararını bile beklemeden savaş gemilerini Libya açıklarına gönderivermişti. Aynı durumun çok daha yakınımızda tekrarına kesinlikle izin vermemeliyiz. Bu yüzden İKP; bütün işçi örgütlerine, bütün siyasi partilere, bütün demokratik kitle örgütlerine, bütün gençlik örgütlerine, bütün kadın örgütlerine, HES lere karşı mücadele eden bütün platformlara ve derneklere Suriye ye karşı emperyalistlerin yanında açılacak savaşa karşı çıkıp bu kararın referanduma götürülmesi için 1 Mayıs ın bir kaldıraç olarak kullanılmasını önerir. Savaşa karşı anti-emperyalist bir cephe çağrısında bulunan İKP, 1 Mayıs günü bu çağrıya icabet edecek bütün güçlerle birlikte yürümeye hazır olduğunu ilân eder. İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ Öncelikle etkinliğin maliyetini karşılamak için her birinde hepimizin emeği olan kitap ayraçlarışçi Kardeşliği Partisi Eskişehir Kadın Komis- mızı satarak bir gelir elde ediyoruz. Sonra yıl içinyonu olarak bir 8 Mart etkinliğini daha geri- de kadınlarla ilgili haberleri derliyor, oyunlarımızde bıraktık. Bu yılı yine kadına yönelik şiddet göl- da bunları konu ediniyoruz. Ev kadını, işçi emekgesinde geçirdiğimizden biz de ana tema olarak lisi, öğrenci olan arkadaşlarımızla metin okumakadın ölümlerini seçtik ve yıl içinde kaybettiği- ları yapıyor, birbirimizin yanlışlarını, eksiklerini düzelterek yeteneklerimizi keşfetmenin, üretmemiz kadınlanin, bu ülkerımızı kendi de birçok şey hikâyeleriyle kötüye gitsahnede canse de Biz de landırdık. Fovarız! demetoğraf sanatnin heyecanıçısı arkadaşını paylaşıyomız Esin Esra ruz. Sanatın Toraman, kazihinleri açan, dına yönelik eleştirel yanışiddeti işledinı kullanarak ği bir fotoğhep birlikte raf sergisi dübilincimizi ve zenledi. Sonra projektörü- İKP Eskişehir Kadın Komisyonu, yıl içinde kaybettiğimiz kadınlarımızı kendi duyarlılığımızı yükseltmemüzü ev içihikâyeleriyle sahnede canlandırdı. ye uğraşıyone çevirdik ve ruz. 8 Martların içinin boşaltılmaya çalışıldığı, kakadının evdeki görev paylaşımında neden hep ilk dınların toplum hayatından uzaklaştırılarak aile sırada olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Etkinliğimizin tam bir imece örneği olan hazır- ve ev kıskacına alınmaya uğraşıldığı son zamanlık aşamasından söz edelim biraz da. Çünkü bizim larda dayanışma çabalarının önemli olduğunu düdayanışma ruhumuzu ayakta tutan ve bize el ele şünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vermenin mutluluğunu yaşatan asıl bu aşamadır. nice 8 Martlarda buluşmayı diliyoruz. Eskişehir İşçi Kardeşliği Kadınları İ Yalansız Dolansız Şadi Ozansü Çok önceden Evren yargılanabilir dediydik Bundan tam bir yıl önce, yani 14 Nisan 2011 tarihinde Kenan Evren in de diğer 12 Eylülcülerin de pekâlâ yargılanabileceklerini yazmıştık. Bu konuyla ilgili olarak bazı sol yayın organlarında çıkan Kenan Evren ve şurekâsı nın yargılanamayacağına ilişkin yaklaşımların doğru olmayacağının altını özellikle çizmiş ve bu yargılarda ısrarlı olunursa ABD emperyalizminin politikalarının çok iyi anlaşılamayacağını belirtmiştik. Tam da böyle oldu. Aslında bunda şaşırtıcı hiçbir yan yoktu. Türkiye işçi ve sosyalist hareketiyle halkçı hareketlerinin maalesef henüz günlük politikaya doğrudan müdahalelerinin pek söz konusu olamadığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak uzun yıllar aktif politikaya fazlasıyla müdahale eden cihet-i askeriyenin de aslında dünya, Ortadoğu ve Türkiye deki gelişmelerin oldukça uzağında kalarak özellikle ABD ile ilgili olarak yanlış gözlemlerde bulundukları anlaşılmış bulunuyor. Türkiye politik hayatında üst rütbeli subayların ABD ye bakış açılarını kabaca üç kategoride değerlendirmek gerekir. Bunlardan birincileri, yıllar içindeki askeri formasyonlarının gelişimini NATO içinde yaşamış olduklarından ABD ile ilişkileri bir hayranlık düzeyindedir yılları Harp Okulu mezunları arasında yer alan bazılarından oluşan ikinci kategori içinde ABD den nefret edenler vardır ve bunların sayıları da birincilerden ne çok ne de azdır. En kalabalık kategoriyi ABD ile aşk-nefret ilişkisi içinde yaşayanlar oluşturur. Bunlar ABD nin olağanüstü askeri teknolojisine hayran, fakat aynı zamanda bunu kıskananlardır. Tuhaf gelecek ama bence Kenan Evren bu kategoriye girer, Şahinkaya birinciye. Çetin Doğan ve benzerleri tabii ki ikinciye. Hepsinin ortak paydasıysa yarı-sömürge ülkelerde ABD nin komünizm e ve siyasal İslâm a karşı çıkıp laikçi kapitalizm i destekleyeceğine olan inanç larıydı. İşte ABD nin ihanetine uğrayan bu kesimler yakın çağın tarihinden pek ders alamamışlardı: ABD nin İran Şahını satması, Panama diktatörü CIA nın adamı Noriega yı hapse atması veya Pinochet i yargılatması veya Arjantinli veya Yunanlı general ve albayların ömür boyu hapse atılmalarına ses etmemesi... Dolayısıyla Kenan Evren de yargılanabilir, bütün generaller de. Ama günün birinde ABD nin onayıyla darbe yapmaya görevlendirilecek hiçbir general bundan çekinerek darbe yapmaktan vazgeçme lüksüne sahip değildir, çünkü bu ona sınıf mücadelesinde konumlandığı kapitalizm ve emperyalizm tarafından verilmiş bir görevdir, bundan kaçamaz. Kısacası kimse yanılsamaya kapılmasın: Cihet-i askeriye her zaman sınıf mücadelesinin içinde olacaktır! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ 3

4 POLİT Biz İşçiler ve Yoksul Halklar İçin Y Türkiye den çocuk ve mazlum manzaraları, sözün bittiğ Depremin yıktığı Van da bir çadır kent. Kara kışta ölünür ancak. Devlet elinden geleni yapıyormuş. Demek ki eli kolu bağlı. Van depreminden çocuk manzaraları. Van depreminde onlarca çadır yandı. Bu yangında bir çocuk öldü, Devlet ölümden sonra ulaştı. Kozan barajı patladı. B ve her zamanki gibi ö ulaşılamadı uzu Bu da İstanbul un göbeği. Esenyurt ta bir işçi çadırı. Bize yine yanarak ölüm. Sını Devletin s Hani E İşini kaybetmemek için su bisikletiyle buzların arasında onarıma giden TEK işçileri. Donarak ölüyorlar ve devlet seyrediyor. Suriye nin Düşmanları İstanbul da Toplandı Cezayir Konferansı nın Sonuç Toplantısı Nisan da İstanbul da ikincisi düzenikp yaptığı açıklamada AKP ve İstanbul da Düzenlendi 1 lenen Suriye nin Dostları Toplantı- Arap diktatörleri gibi kendi ülkelesı Taksim Meydanı ve Harbiye deki ey- rinde despotik yönetimler kuranlalemlerin yanı sıra Galatasaray da İKP, rın başka ülkelere demokrasi götüreemep, Halkevlemeyeceğini belirri ve ÖDP nin ortirken AKP nin tak basın açıklasuriye de yükselmasıyla protesto tilen savaşın taedildi. Suriye nin şeronluğuna hadostları toplanzırlandığının altıları Suriye ye tını çizdi. Emkarşı bölgede peryalist saldırabd ye destek ganlığa karşı çıkoluşturma amacımanın mevcut na hizmet ediyor. rejimleri savunikp, EMEP, Halkevleri ve ÖDP tek bir ağızdan bağırdı: Tunus ta düzenlemak anlamına Suriye'ye emperyalist müdahaleye hayır! nen ilk toplantıgelmediğini sada muhalifleri doğrudan silahlandır- vunan partimiz en acil görevin şartmak önerilmiş ama karara girmemiş- sız bir antiemperyalist politikayı yüti. İstanbul daki toplantıda AKP hükü- rütmek olduğunu; laik, çok kültürlü, meti birinci sırada savaş çığırtkanlı- çok inançlı, eşitlikçi, özgür ve sosyal ğı yaparken Suriye ye karşı yürütüle- bir Suriye nin dış müdahaleyle değil cek saldırının gelecek adımları görü- ancak emekçi ve ezilenlerin mücadelesiyle kurulabileceğini belirtti. şüldü. 4 İŞÇİ KARDEŞLİĞİ A ralık ayında Cezayir de toplanan İşgallere ve Ülkelerin İçişlerine Karışılmasına Karşı, Milletlerin Birliğini ve Egemenliğini Savunmak için Acil Uluslararası Konferans ın sonuçları 19 Şubat ta İ s t a n b u l d a düzenlenen Ortadoğu da Emperyalist Savaşı Durdurmanın Bir Aracı Olarak Uluslararası Cezayir Konferansı başlıklı panelde değerlendirildi. Cezayir Konferansı delegelerinden Korkut Boratav, Ahmet Tonak ve Şadi Ozansü nün konuşmacı olarak katıldığı panelde Ortadoğu da son dönemde gerçekleşen devrimlerin ve sa- vaşların durumu konuşuldu. Emperyalizmin Tunus ve Mısır devrimlerini içerdeki işbirlikçi akımlar vasıtasıyla kontrol altına almak istediği belirtilirken Suriye ye Libya modeli bir saldırı organize edilmek istendiği ancak Suriye nin Libya dan daha dirençli çıktığının altı çizildi. Yaklaşan savaşın Türkiye de antidemokratik yapıyı daha da kuvvetlendireceği söylenirken bu savaşa karşı ortak mücadelenin örülmesi gerektiği vurgulandı. Panel in video kaydını bu adresten izleyebilirsiniz:

5 İKA okluk... ABD, AB İsteyince Varlık! i yer. Bu da Suriye li Sığınmacılar İçin Kurulan Çadır Kent ve Konteyner Kent. Demek ki Varmış; Ama Bizim İçin Değil! izler öldük yine lülerimize bile n süre. Tersanede patlama ve ölümler. Devlet protesto edilmesin diye tedbir alıyor. Ölümlere devam. Bak savaşta kaçan Suriye li çocukların mutluluğuna. Vanlı çocuklar demek ki düşman. Çadır kent dediğin böyle olur. Suriye den gelenlere var ama kendi vatandaşlarına yok. r ticareti ile geçinmeye çalışan köy çocukları. avaş uçaklarından yağan bombalar bu hale getirdi. rzurum da donarak ölürken gelemeyen uçaklar, helikopterlerden yağdı ölüm. Sosyal tesisleri dahil her şey var bu Kilis kampında. Kendi halkına yoktu, nereden çıktı acaba? İşçiler ve İşçi Örgütleri Engin Bodur Savaş çığırtkanlarına karşı 1 Mayıs ta barış için alanlara! Büyük (Genişletilmiş) Ortadoğu Planı çerçevesinde Irak tan sonra sıra Suriye ye geldi. Bu, emperyalistlerin İran savaşı öncesi atması gereken bir adımdı. Geçmişte bu iki ülkenin dostu olan başbakan birden şahin oldu ve esip gürlüyor. Suriye yönetimi halkına zulmediyormuş. Başbakan kiminle birlikte karşı çıkıyor bu zulme? Dünyayı kana bulayan Amerika, İngiltere, Fransa ve Arap Birliği ile. Bir bakalım bu birliğe; Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri Krallar ve zalimlerin yönetimindeki ülkeler! Kendi ülkelerinde demokrasinin esamesi okunmaz, onların sözlüğünde demokrasinin yeri yoktur, ama başka ülkelere demokrasi getirmekten bahsederler. İnsan hakları emperyalizmi Afganistan dan, Irak tan, Libya dan sonra Suriye ve İran ı hedef almıştır. One minut diyen başbakan Filistin deki Siyonist katillere haddini bildirecekti, sessiz kalmayacaktı hani? Artistik bir gösteri olarak hafızalarda yer eden One minut çıkışı seçim öncesi bir oy alma taktiğiydi sadece. Bir an düşünün, özgür Filistin ordusu kuruluyor ve Türkiye ve Arap birliği de onu destekliyor. Hiç birimizin inanmayacağı bir durum değil mi? Amerikan uşakları ancak efendilerinin çıkarı için beraber olur. Bugünlerde onların Kaddafi zulmünden kurtarıp sözde demokrasi getirdikleri Libya ile ilgili ya da büyük gösterişlerle gidilen ve yardım edilen Somali ile ilgili bir haber bulamazsınız. İkisi de talan edilmiş ve iç savaşla kan ağlamaktadır. Tunus ve Mısır devrimlerinde muhalefet neden silahsız da Libya gibi Suriye de de muhalefet emperyalistler eliyle silahlandırılıyor? Van depreminde yazlık çadır bile bulunamazken Suriyeli sığınmacılar için konteynır kentler, sosyal tesisler, okullar daha onlar gelmeden hazır! Kendi halkı çadırlarda yanarken seyreden ve halktan yardım toplayanlar şimdi parayı nereden buluyor? Adalet, demokrasi ve eşitlik duygumuz Amerika nın emrinde mi? Niçin bunlardan söz ediyorum? Sıra bize geldi kardeşler, savaş artık kapımızda ve Suriye savaşını engelleyemezsek ölümlerden ölüm beğeneceğiz. Savaş hükümeti her gösteriye gazla saldırıyorsa, bütün muhalifler Guantanamo hukukuyla yargılanıyorsa barış istenmesin diyedir. Savaş varsa demokrasi olmaz, insan olmaz ki hakları olsun. Gelin bu Amerikan oyununu, uşaklarını etkisizleştirerek bozalım. Gelin barış türküleri söyleyelim. Büyük ozanımızın Japonya- Hiroşima ya Amerika nın attığı atom bombasıyla yedi yaşındayken öldürülen bir kız çocuğunun on yıl sonraki barışa çağrısını anlatan barış şiirini söyleyelim, dünyaya barış türkümüzü haykıralım hep birlikte. Kız Çocuğu Kapıları çalan benim kapıları birer birer. Gözünüze görünemem göze görünmez ölüler. Hiroşima`da öleli oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Nazım Hikmet Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın barış ve halkların kardeşliği! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ 5

6 SENDİKALARIMIZ İşçi Kendi Mücadelesine Sahip Çıkmalıdır Birsen Yeşilkanat Taş-İş Der Yönetim Kurulu Üyesi Taşeron İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Taş- İş Der) yönetiminin, kadro talebiyle İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Rektör Yardımcısı ile yaptığı bir görüşmede; Rektör Yardımcısı, kadro bir yana mart ayı sonunda taşeron şirketten çalışan 400 sağlık çalışanın işine son verileceğini söyledi. Bu görüşmeden sonra Taş-İş Der olarak, işçi arkadaşları durumla ilgili bilgilendirmek ve kamuoyu oluşturmak için 21 Şubat ta İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi bahçesinde bir bilgilendirme çadırı kurduk. Basın açıklamaları yaptık, bültenler çıkarttık, bildiriler dağıttık. Rektörlüğe verilmek üzere taşeron işçilerden 4D daimi işçi kadrosu talebiyle 400 e yakın dilekçe topladık, hasta yakınlarından ve çadırı ziyarete gelenlerden destek için imza topladık. 14 Mart ta taşeron şirket tarafından 80 sağlık çalışanına ay sonunda sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair ihbarnameler gönderildi. Bilgilendirme çadırımız 14 Mart itibariyle direniş çadırına dönüştü. Yaklaşık bir buçuk aydır Dernek yönetiminden iki arkad a ş ı m ı - zın olağanüstü çabalarıyla çadır faaliyetini sürdürüyor. Çadırı ilk kurduğumuz andan itibaren olanca gücümüzle olacaklar hakkında işçilere seslendik, onları fiili mücadeleye çağırdık. Ama çağrılarımızı pek üslerine alınmadılar ki işten çıkartılan işçi sayısı 190 olmasına karşın, 50 işçiye ulaşabildik, 20 kişi için işe iade davası açıldı. Burada can alıcı olan şey, işçinin taşeron sisteme alışması ve taşeron sistemi algılama şeklidir. İşten çıkartılanların hepsi diplomalı kalifiye işçiler. Hemen hemen h e p s i 1 2 hafta içinde (emeklerini son noktasına kadar sömürecek) bir özel hastanede iş bulacak dur u m d a - lar, birçoğu buldular da. Mesele asıl burada başlıyor. İşçi mücadele etmiyor, hakkını aramıyor, kendisine verilene kanaat ediyor bir bakıma kapitalist sistem tarafından uysallaştırılıyor. İşten çıkartılıyor nedenini sorgulamıyor, Ben yıllardır burada çalışıyorum, emek veriyorum. Yaptığınız şeyin hukuki bir karşılığı, bir dayanağı yok demiyor, diyemiyor. Taşeronluk, işçi tarafından bu kadar kanıksanmış durumda maalesef. Hâl böyle olunca, işçiyi mücadeleye yeterince katamayınca kurduğumuz çadır da dış müdahalelere açık duruma geldi. Oysa asıl olan işçinin kendi mücadelesine, kendisinin sahip çıkmasıdır. Mücadelenin başlangıç noktası örgütlenmeden geçiyor. İki yıl önce Çapa da kurduğumuz işçi derneği (Taş-İş Der) sınıftan, tabandan kopmuş pek çok mevcut sendikadan çok daha iyi mücadele etmiş ve önemli kazanımlar sağlamıştır. Bunu işçi kendi gücüyle, kendi örgütlülüğüyle yapmıştır. Güvencesiz çalışmanın bu kadar meşru bir hale getirildiği bu dönemde işçinin birleşip mücadele etmekten başka bir kurtuluşu yoktur. Zaman mücadele zamanıdır, zaman işçilerin kendi mücadelesine sahip çıkma zamanıdır. Bor Madenlerinin Özelleştirilmesine Hayır! Fulya Ayata Hükümetin yasa çıkarmadaki becerisi AKP hükümetinin yasa çıkarma konusundaki becerisi ortada. Önce konunun taraflarını muhatap alıyormuşçasına göstermelik müzakereler gerçekleştiriliyor, tüm kesimlerin, sivil toplumun fikrini aldık deniliyor. Hükümet tarafından neredeyse tamamen ele geçirilen medya bu süreçlerin reklamınıreklâmını yapıyor, muhteşem bir yasa çıkıyor, her derde deva yasası masalları anlatılıyor. Bugün artık her işlem için katkıkatılım payı adı altında ek ücretler ödediğimiz sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümün nasıl yapıldığını hatırlayın. Sağlıkta devrim gerçekleştiriyoruz dediler, Artık kimse hastane kapısında kalmayacak, artık SSK da saatlerce kuyruk beklemeden ilacını alacaksın dediler. Şimdi saatlerce kuyruk beklemeye razı olsak bile ilaçlarımızı alamıyoruz. AKP hükümeti, patronların ihtiyaçları için çıkardığı yeni yasalarla ilgili medyayı sadece reklamreklâm için kullanmıyor. Televizyonlar, gazeteler aracılığıyla sınıfsal çatışma haricindeki mevcut tüm toplumsal çatışmaları (Kürt-Türk, Alevi-Sünni vd.) tırmandırarak o an gündemde olan yasa konusunda halkın kafasını karıştırıyor. Bunun en son örneği diye anılan eğitimle ilgili yasa yasasıyla anayasal bir hak olan ücretsiz eğitim hizmeti tamamen özelleştirilirken, patronların hükümeti AKP ve onun değirmenine su taşıyan sözde muhalefet tartışmayı laiklik-dindarlık tartışmasına sürüklüyor. Ayrıca, makyaj olarak çok kısmi bazı haklar tanıyıp yılların mücadelesiyle kazanılmış hakları gasp etmek, yani diğer deyişle kaşıkla verip kepçeyle almak da başbakanın övündüğü ustalık döneminin bir icabı olsa gerek! Grev yapma hakkını içermeyen toplu sözleşme hakkı gibi garabet yasal düzenlemeler de bu dönemin ürünü. Ama ne diyor hükümet: Toplu sözleşme hakkı veriyoruz size, daha ne istiyorsunuz? Peki ama grev hakkımız yok, yeni sendikalar yasasıyla sendikal örgütlenme imkânsız hale getirildi Hükümet bu konuda rahat. Yersen! Hükümetin yasa çıkarma konusundaki bir diğer yöntemi de bir gece ansızın!. En son gecenin ikisinde kamuya ait yeşil alanları satabilmek için 2B Yasası nı çıkaran AKP hükümeti, şimdi de bir fıkralık yasa çıkararak bor madenlerini özelleştirmek istiyor. Bor madenlerinin kamu eliyle işletilmesi sürdürülmelidir Dünyada en büyük rezerve sahip olduğumuz çok değerli bor madenleri, 2840 sayılı yasa gereği devletçe işletiliyor. Mevcut yasanın 2. maddesinde Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır hükmü yer alıyor. Ancak AKP hükümeti, yasanın bu maddesinde değişiklik yapmak üzere bir yasa tasarısı hazırlayarak Meclise sevk etti. Bu tasarı ile mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere Eti Maden bünyesindeki bor ürünleri üretiminin ve zenginleştirilmesinin 3 ila 49 yıllık süre ile üçüncü şahıslara devredilmesinin yolu açılıyor. Türk-İş, geçtiğimiz günlerde bu özelleştirme girişimiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada; dünya bor rezervlerinin yüzde 73 ünü elinde bulunduran Eti Maden in kâr ettiği ve yıllık 2 milyon ton civarındaki satıştan yaklaşık 850 milyon dolarlık bir girdi elde edildiği aktarıldı. Dünya bor talebinin yaklaşık yüzde 40 ını karşılayan Eti Maden in özelleştirilmesine karşı çıkan Türk-İş, konuyla ilgili olarak yetkililerle çeşitli görüşmeler yaptığını açıkladı. Ancak bu görüşmelerde yetkililer tarafından Türk-İş e, söz konusu yasa tasarısının bir özelleştirme mahiyetini taşımadığı, yapılmak istenenin kurumun ihtiyaçlarını karşılamaya ve üretimi artırmaya yönelik olduğu belirtilmiş! Buna kim inanır? Basın açıklamasında Türk-İş, yapılmak istenen işlemin işletme hakkı devri ve kiralama yöntemleriyle örtüşen bir özelleştirme sonucunu doğuracağına dikkat çekti. Türk-İş, yasada değişiklik yapılacaksa, borların satışı için değil Eti Maden in teknolojik olarak önünün açılması, gerekli personel alımı, yatırımların yapılması ve üç ürün üretiminin artırılması için yapılması gerektiğini dile getirdi. 6 İŞÇİ KARDEŞLİĞİ

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Yüzde On Barajlı ve Yasakçı Seçim Sonucu Oluşmuş

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Yüzde On Barajlı ve Yasakçı Seçim Sonucu Oluşmuş ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 53 Ağustos 2011 2 TL... www.iscikardesligi.org mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Yüzde On Barajlı

Detaylı

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ NİN MERKEZİ GAZETESİDİR.. İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 51 Şubat 2011 1 TL.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA DEVRİMİNİN NABZI TUNUS TA

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ HÜKÜMETİ TÜRK-İŞ TEN KOVALIM! Önümüzdeki ay Türk-İş in genel kurulu gerçekleşecek. İKP olarak geçen

İSCİ KARDESLİĞİ HÜKÜMETİ TÜRK-İŞ TEN KOVALIM! Önümüzdeki ay Türk-İş in genel kurulu gerçekleşecek. İKP olarak geçen ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 55 Kasım 2011 2 TL... www.iscikardesligi.org mazluma dini, milliyeti sorulmaz! HÜKÜMETİ TÜRK-İŞ

Detaylı

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ...

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ... ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 44 Mart 2010 1 TL... Türkiye Birleşik İşçi Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! TBİP TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 38 Haziran 2009 1 YTL... İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA REKORU BİZDE! Dakikada dokuz

Detaylı

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız!

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız! Şartsız çekilme Marksizmin kuyumcusunu yitirdik THY işçileri 15 Mayıs ta grevde! Bosch un direnişçi işçileri, Koç Üniversitesi direnişi, İzelman işçileri... Mayıs 2013 / Sayı: 43 www.gercekgazetesi.net

Detaylı

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz!

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz! Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16 Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kasım 2011 / Sayı: 25 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Kumsuz!

Detaylı

Suriye'yle savaş değil, dostluk istiyoruz

Suriye'yle savaş değil, dostluk istiyoruz Ayın Konuğu: SGBP sözcüsü Kenan Öztürk Sivas ta yakan da, aklayan da aynı >> 8 Bekir Karayel: Emeğin kurtuluşuna adanmış bir yaşam >> 16 sayı 2 >> 11 halk gazetesi Kurucusu: Mustafa Suphi (1883-1921) 2.50

Detaylı

Grev haktır, haydi işçilerle dayanışmaya.

Grev haktır, haydi işçilerle dayanışmaya. Adnan Serdaroğlu: MESS ile tarihsel bir mücadelemiz var Devlet elini bedenimden çek >> 13 sayı 12 >> 8 Kürtaj yasada hak hastanede yasak Aleviler yine hedefte Lubunya hareketinin bugünü ve geçmişi Son

Detaylı

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir Düşünmeden okumak köreltir, Okumadan düşünmek yanıltır. TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI - SAYI: 7 ŞUBAT - MART 2006 Clainvany Yetkili, Etkili ve Güçlü Sendika

Detaylı

Teslim olmuyoruz. gericiliğe, vurgunculuğa ve savaşa karşı birlikte mücadele. halk gazetesi. 2.50 lira (KDV dahil)

Teslim olmuyoruz. gericiliğe, vurgunculuğa ve savaşa karşı birlikte mücadele. halk gazetesi. 2.50 lira (KDV dahil) Anısı emperyalist savaşa karşı mücadelede yol gösteriyor AKP işçi kanına doymuyor Zorunlu din dersine hayır Baş eğmeyen barışçı: Mahmut Dikerdem >> 8 >> 4 >> 12 >> 11 Ağustos - Ekim 2014 sayı 27-29 Taşeron

Detaylı

Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a!

Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a! Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a! Kürt halkının taleplerine sahip çıkalım! 3 Nisan 2011 / Sayı: 18 Devrimci İşçi Partisi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Zulmü rüzgârlara savur! Japonya daki doğal afet nükleer

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

Birleşen halk kazanacak

Birleşen halk kazanacak >> 8 >> 13 sayı 31-32 Kadınlar savaşsız ve şiddetsiz bir dünya için yürüdü Aralık 2014 - Ocak 2015 Yasal olmak başka, hukuki olmak başka şey Alevilerin büyük protesto hazırlığı Madenciler ölüm ve işsizlikle

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

Yeniden Tekel Açılımı

Yeniden Tekel Açılımı Akdeniz havzasında devrimci bir merkez, RedMed sitesi yayında Daiyang grevi, Yurtiçi Kargo, Taral Makina, Teknopark işçileri & Asistan mücadelesi THY direnişinden işçi sınıfına selam Şubat 2013 / Sayı:

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

Çocuklara kıymayın efendiler

Çocuklara kıymayın efendiler Atilay Ayçin: Dilek Gözüyılmaz Mehmet Bozışık Hava yollarında kadın olmak Yorulmak nedir bilmeyen yiğit işçi >> 2 >> 12 sayı 4 Bugünün suskunları ve sessizleri yarının kaybedeni olacak >> 8 Barışa ihtiyacımız

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan Kadın sorununda anti-reformizm/feminizm maskeli sosyal şovenizm-1 Devrimci eleştiri ciddi iştir Yukarıdaki başlık, Yürüyüş dergisinin 18 Mart 2012 tarihli 308. sayısında açtıkları köşede ( Solun Köşe Taşları

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

HAYIR! seferde zafere. Suriye ye sefere, Sonbaharda isyanın ilk kıvılcımı Ankara dan... Bir ayağı çukurda şerif!

HAYIR! seferde zafere. Suriye ye sefere, Sonbaharda isyanın ilk kıvılcımı Ankara dan... Bir ayağı çukurda şerif! Sonbaharda isyanın ilk kıvılcımı Ankara dan... Türk-İş te Kumlu istifa etti! Kazova da işçi yönetimi! Tekstil, Darphane ve THY grevlerinden haberler... Eylül 2013 / Sayı: 47 www.gercekgazetesi.net Devrimci

Detaylı

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için Halkın krizden çıkış programı Ne Amerikancı AKP hükümetine karşı Amerikan muhalefetinde saf tutmak, ne de rehine pazarlığı yapıp Erdoğan hükümetini kurtarmak. Alternatifsiz değiliz! Yatağan da özelleştirmeye

Detaylı

Bağımsız işçi emekçi inisiyatiflerinde. birleşelim ve yüklenelim! Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır.

Bağımsız işçi emekçi inisiyatiflerinde. birleşelim ve yüklenelim! Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. Bağımsız işçi emekçi inisiyatiflerinde birleşelim ve yüklenelim! Nisan 2015 / Sayı: 66 www.gercekgazetesi.net Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. iletisim@gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL

Detaylı

Haklarımız İçin Birleşelim!

Haklarımız İçin Birleşelim! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Kasım 2012 No:56 Korkuyu ve Kutuplaşmaları Aşalım Haklarımız İçin Birleşelim! Birleşen

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş sayı 211 / 10 mayıs 2011 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 85 bini aşkın İnşaat Mühendisleri Ucuz İş Gücü, Diplomalı 10 Mayıs İşsiz Olmak 2011 1 Değil, (Herkes İçin) Güvenceli Bir Yaşam İstiyor...2

Detaylı

Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! I l H JM

Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! I l H JM AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı