Yayın Değerlendirme / Book Reviews

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayın Değerlendirme / Book Reviews"

Transkript

1 Yayın Değerlendirme / Book Reviews Osman Gümüşçü (2010). Tarihi Coğrafya. İstanbul: Yeditepe Yayınevi Halil İbrahim Gök Bir süre önce üniversitede, Tarihi Coğrafya dersi için kaynak aramaya başladığımızda Osman Gümüşçü nün Tarihi Coğrafya adlı kitabı karşımıza çıktı. Yaptığımız ön değerlendirme neticesinde bu kitabın da dersin kaynakları arasında yer alabileceğine karar verdik. Ne var ki dikkatli bir şekilde gözden geçirince, ders kitabı olarak yararlanmak bir yana, kitabı amatör ilgiyle bile okumanın güçlük doğuracağını gözlemledik. Çünkü eser oldukça iddialı bir isim taşımasına karşın daha çok yazarın coğrafyacılık üzerine endişelerini yansıtan indî ve iddialı yorumları, gereksiz ve uzun aktarmalarıyla dolu sayfalardan müteşekkil olup, dikkatli bir okuyucunun aradığını bulamadığı bir çalışma olarak karşımıza çıktı. Dahası, kimi anakronik hatalar, cümle bozuklukları, kullanılan dilin keyifli bir okumayı sağlamaktan uzak oluşu da cabası idi. Eser bizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ayrıca kendimize sorduğumuz başka bazı sorular da oldu. Mesela bilim insanlarının güzel bir Türkçe ile eserlerini kaleme alma sorumluluğu yok mu idi? İşte bu ve daha başka sorular, önemli bir konuyu kendine başlık edinen ancak içeriğiyle okuyucuyu umutsuzluğa sevk eden böyle bir eserin bizi hayal kırıklığına uğratma sebeplerini paylaşmaya sevk etti. Kabul etmek gerekir ki bir eseri tenkit etmek, onu kaleme almaktan nispeten daha kolaydır. Ancak bir benzetmeyle ifade etmek gerekirse; herhangi bir insan terzi olmadığı halde, giydiği elbisenin üzerine uyup uymadığını bilebilir; bunu terziye söylemesi sadece bir marifet değil, aynı zamanda gerekliliktir de. Burada sözünü ettiğimiz eser, beş bölüm olarak hazırlanmış olmakla birlikte, temelde iki kısımda değerlendirilecektir: Başlangıçtan itibaren Birinci Bölüm e kadar olan ilk kısım ve Birinci Bölüm den kitabın sonuna kadar olan ikinci kısım. Bunlardan özellikle Giriş bölümünün dâhil olduğu ilk kısmın oldukça problemli olduğu göze çarpıyor. Bu yüzden burada, daha çok bu ilk kısımda yer alan yazar tarafından yapılan değerlendirmelerin mahiyeti, yazım hataları ve metodolojik yanlışlıklar üzerinde durulacaktır. Meselâ, yazarın ileri sürdüğü tarihi coğrafya kavramının hangi alana ait olduğu hususu; yazarın, eserde Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kırıkkale / Türkiye 281

2 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews benimsediği bilimsel yaklaşım ve bilim kavramına ilişkin görüşleri ile kitabın yöntem sorunları bu çerçevede ele alınacaktır. Öncelikle eserin fiziki hususiyetlerini aktarmakta yarar var. Buna göre, eser iç kapakta Tarihi Coğrafya başlığının yanı sıra, Kavramlar-Tarihçe-Kaynaklar-Mekan-Metod alt başlığını taşımakta ve İçindekiler, Şekiller Listesi, Önsöz, II. Baskı İçin Önsöz, Giriş, 5 Bölüm, Sonuç, Seçilmiş Kaynakça ve Dizin den oluşmaktadır. Bunlardan, Giriş kısmında yer alan konuların uzunluğu ve sayfa miktarları arasında ana bölümlerle karşılaştırıldığında büyük farklar görünmektedir. Kısacası, bu bölümümün bu alt başlıkları arasında sayfa miktarı bakımından bir denge gözetilmemiştir. Mesela, Giriş başlığından itibaren 1 - Coğrafya başlığına kadar 14 sayfalık bir değerlendirme yer alır. 1-Coğrafya başlığından 2- Tarih başlığına kadar 40 sayfa yer alır (s ). 2-Tarih başlığından 3. Coğrafya Tarihi başlığına kadar 16 sayfa yer alır (s ). 4.1-İlkçağ da Coğrafya başlığı 7 sayfa, bundan sonra 4.2-Ortaçağ da Coğrafya başlığı 15 sayfa, bundan sonraki 4.3-Yeni ve Yakınçağ da Coğrafya başlığı 43 sayfa, sonraki başlık olan 4.4-Modern Coğrafyanın Türkiye ye Girişi ise 42 sayfadan oluşmaktadır. Görüldüğü gibi Giriş Bölümü toplamda 158 sayfadan oluşmaktadır Giriş ten sonra yer alan ve kitapla aynı adı taşıyan Tarihi Coğrafya Bölümü ise Birinci Bölüm olarak 159. sayfada bulunmaktadır. Bu bölümde de 1-Tarihi Coğrafyanın Tanımı başlığı 11 sayfadan, 2-Tarihi Coğrafyanın Amacı ve Öğeleri başlığı 10 sayfadan, 3- Tarihi Coğrafyanın Konusu ve Sınırları başlığı 9 sayfadan, 4-Tarihi Coğrafyanın Coğrafya İçindeki Yeri ve Önemi 6 sayfadan oluşmaktadır. Görüldüğü gibi Birinci Bölüm olan Tarihi Coğrafya Bölümü toplamda 37 sayfadan oluşuyor. Birinci Bölüm den sonra, 197. sayfada İkinci Bölüm olan Tarihi Coğrafyanın Doğuşu ve Gelişimi yer almaktadır. Bu bölümde yer alan 1-Dünya da Tarihi Coğrafya başlığı 9 sayfadan, 2-Türkiye de Tarihi Coğrafya başlığı 18 sayfadan, 3-Türkiye Tarihi Coğrafya Araştırmalarından Çağ Taksimi başlığı 5 sayfadan oluşmaktadır. Yani, İkinci Bölüm toplamda 34 sayfadan oluşmaktadır. Üçüncü Bölümü oluşturan Tarihi Coğrafyanın Kaynakları başlığı ise 231. sayfada yer almaktadır. Bu bölüm ise toplamda 78 sayfadan oluşur sayfada yer alan Tarihi Coğrafya Araştırmalarında Mekan başlığı Dördüncü Bölüm ü oluşturmakta ve 32 sayfadan oluşmaktadır sayfadaki Beşinci Bölüm ise, Tarihi Coğrafya Araştırmalarında Metot başlığını taşır ve 46 sayfadan oluşur. Görüldüğü gibi, bölümlere tahsis edilen sayfaların farklı uzunluklarda olması, bölümler arasında bir dengesizliğe yol açmıştır. Özellikle Giriş bölümüne ayrılan sayfa miktarı, diğer bölümlerin kat kat üzerindedir. Oysa bir kitaptaki Giriş bölümünün, ana bölümden daha uzun olmaması beklenir. Kitap, incelemeyi hedeflediği Tarihi Coğrafya kavramına ise başlangıçtan 160 sayfa sonra yer vermektedir. Bu da dikkate şayandır. Bu ahenksiz dağılım, çalışmanın ilgisini ana konunun dışındaki mevzulara teksif etmiş olduğundan, okuyucuyu 282

3 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews bilig asıl mevzudan uzaklaştırarak zihin dağılmasına yol açmaktadır. Bu yaklaşım, çalışmanın biçim ve içeriğinin aşağıda belirtildiği üzere dikkatli bir metodolojik süzgeçten geçirilmeden hazırlandığını ortaya koymaktadır. Giriş bölümü içerisinde yer alan Coğrafya Tarihi başlığını taşıyan kısım, kanaatimizce bütün eksikliğine rağmen bu bölümün en yararlı kısmıdır. Bununla birlikte, Coğrafya Tarihi kısmı, daha detaylı ve müstakil bir bölüm olarak ele alınabilirdi. Bu kısmın alt başlıklarından olan Ortaçağ Tarihi ne ait bilgiler de sistematik olmaktan uzaktır. Başta değinilen bir konu, araya bazı notlar girildikten sonra yeniden ele alınıp tartışılmakta dolayısıyla bu tekrarlar, konu bütünlüğü açısından kopukluk oluşturmaktadır. Yine, aynı alt başlığa ait yerde, Ortaçağ dönemindeki çalışmalar hakkında verilen bilgiler arasında takdim-tehir problemi göze çarpar. Yazar, tarihi coğrafya kavramına geçmeden önce yoğun bir şekilde Coğrafya nın bir bilim dalı olup olmadığı üzerinde durur. Ona göre bu durum coğrafyacılar arasında bile hala tartışılıp durmaktadır. Yazarın sürekli hatırlattığı bu konudaki temel görüşlerini şu cümle özetler: Coğrafyanın ne olduğu ve hangi konuları incelediği kamuoyunca doğru değerlendirilememiş ve sonuçta coğrafyanın bir alt dalı durumundaki tarihi coğrafya da hak ettiği yeri bulamamıştır (s. 10). İyi de, tarihi coğrafyanın hak ettiği yerin neresi olduğu nasıl anlaşılacaktır? Yazar, bilim tanımı yaparken Batı lı bir bilim adamının yorumundan yararlanır ve bir bilimin keşfetme, doğruluğu saptama, karşılaştırma yapma, genelleme ile meşgul olması gerektiğini savunur. Dolayısıyla Türkiye de coğrafyanın hala bir bilim olup olmadığının tam manasıyla bir eksiklik içinde bulunduğunu, bu eksikliği de Türkiye üniversitelerindeki coğrafyacı akademisyenler arasındaki iletişim eksikliğine bağlar (s. 11). Coğrafyacıların kendi aralarındaki mesleki problemleri de ısrarla vurgular (s ). Bununla birlikte yazar, tarihi coğrafya kavramının doğru bir isimlendirme olduğunu savunur (s. 11). Tarihi coğrafya tabirine ilişkin ilk tanımı 13. ve 14. sayfalarda yapmakla birlikte, bu tanımlar daha çok başka eserlerden yapılmış olan alıntılardır. Aşağıda bu noktaya yeniden döneceğiz. Yazar, 15. sayfada yer alan Coğrafya başlığını taşıyan bölüme kadar, coğrafya konusunda abartılı dipnotlarla desteklediği değerlendirmeler yapar. Bu değerlendirmeler daha çok insiyakî yaklaşımlar olarak göze çarpıyor. Bu ve sonraki bölümde yazarın üslubu son derece serbesttir ve oldukça iddialı görüşler taşır. Bilimsel çalışmalarda mümkün mertebe tolere edilmesi gereken öznel değerlendirmeler, birbirini izleyen cümleler içerisinde yer alır. Burada okuyucu, konuya olan dikkat bakımından olumsuz etkilenmektedir. Yazar Türkiye de coğrafyanın kamuoyu tarafından pek bilinmediği iddiasından hareketle, gereksiz bir şekilde, coğrafyacıların kendilerini ifadede zorluk çekmelerini; coğrafyacıların ne iş yaptığı gibi hususları açıklamaya girişir. Üstelik bu açıklamaların yersiz olduğunu fark ederek şu cümleyi sarf eder: Elbette bu konular aslında Tarihi Coğrafya adını taşıyan bir kitabın bahsi olamaz (s ). 283

4 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews Yazar, coğrafyanın ve coğrafyacıların günümüzde olumsuzluk içinde bulunduğunu ve bunun da sorumlularının, ısrarlı bir şekilde tekrar ederek, üniversite hocaları olduğunu iddia etmektedir (s. 18, 28). Sıklıkla tekrarladığı bu gibi görüşlerini şu cümle ile sürdürür: Akademisyen coğrafyacıların düşünce tarzları, yaptıkları çalışmalar ve hata kabul etmezlikleri, ülkemiz coğrafyasını iyiye değil belirsizliğe ve karmaşaya sürüklemektedir (s. 18). Bu iddialara bir tarihçiden ziyade bir coğrafyacının cevap vermesi daha isabetli olacaktır. Ayrıca bu bölümdeki dipnotların da son derece uzun ve konuyla doğrudan ilgili olmayan gereksiz açıklamalara yer verdiğini belirtelim. Netice itibariyle, Türkiye coğrafyacılığının meselelerinin bu kitapta bu denli tartışılması gerekli midir? Yazarın, coğrafyacılığın sorunlarının çözümü hakkında önerme olarak ileri sürdüğü yaklaşımın da problemli olduğu görülüyor. Nitekim yazarın şu ifadeleri bu problemi teyit etmektedir: Aslına bakılırsa bir bilimsel araştırma yöntem hatası olan bu durum ne yazık ki coğrafya için de önemli sakıncaları olan yaşanan bir gerçektir. Aslında biraz araştırılsa, biraz okunsa, geçmişten ders alınsa, daha yüzlerce yıl önce İbn Haldun tarafından sayfalar dolusu örnekler verilen bu hastalığın ne kadar eski ve yaygın olduğunu göstermeye yeterlidir. (s ). Yazar burada tarihi coğrafya araştırmasını bir yana bırakmış tarihten ders çıkarma işlemine soyunmuştur. Bir Ortaçağ filozofunun kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gereken düşüncelerinin salt doğrular olarak kabul edilip olduğu gibi günümüze uygulanmasının salık verilmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Dahası, bir coğrafyacı olmadığı halde İbn Haldun un yöntem ve görüşlerinin bugünkü coğrafyacılığın temel meselelerine çözüm olacakmış gibi savunulması da tarihin arkaik yorumunun bir yansıması olarak göze çarpar. Bu bakımdan yazarın, kitapta serdettiği görüşlerinden yola çıkarak, yöntem; coğrafyanın bilim olup olmama durumu ve Türkiye coğrafyacılığının meseleleri gibi konularda zihin karışıklığı içinde olduğu sanılmaktadır. Yazarın, Coğrafya nın bilimsellik özelliğine vurgu yaparak sürekli bir bilim dalı olduğunu ispat etme çabası içinde olduğu gözlemlenmektedir. Çeşitli yazarlardan aktarmalar yaparak sağlıklı bir bilimin hususiyetleri ni hatırlatmaya çalışması bunu teyit eder (s. 28, 32). Buna göre, bir dalın bilimsel olabilmesi için taşıması gereken şartlar arasında Öğrencilere kapılar açması da gerekmektedir (!). Böyle sıradan ve soyut bir ifadenin vurgu yapılarak önemsenmesi tuhaftır. Coğrafyacılıkla alakalı bilimsel bir nihaî hedefin bu kadar basit olmaması gerekir. Yazar, Coğrafya başlığı altında, bizce gereksiz bir şekilde temas ettiği Türkiye deki coğrafyacılığın meselelerinden epeyce sonra coğrafya tanımlarına geçer. Nitekim kitapta, Coğrafya başlığı 15. sayfada yer almakla birlikte, coğrafya ile ilgili ilk tanım, on üç sayfa sonra, 28. sayfada yer alır. Yani, yazar sayfalar dolusu, Türkiye deki coğrafyacılık sorunlarını tartışmıştır. Bundan sonra tanımlara girişmekte, ancak bu kez de ipin ucunu kaçırmış görünmektedir. Zira literatürde bulunan hemen hemen bütün coğrafya tanımlarına burada yer verir. Yazar, burada verdiği tanımları başta sözlük ve ansiklopediler olmak üzere konuyla alakalı değişik yazarlara dayandırır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu bölümde 20 den fazla coğrafya tanımı yapılmıştır. Şu tanım galiba en çarpıcısıdır: Coğrafya bir görüştür; ilim değildir (s. 32). Dolayısıyla, coğrafya tanımı yapan bilim 284

5 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews bilig adamlarının görüşlerinin neredeyse tamamının aktarılması, eserin bu bölümünü bir tanımlar yığını haline sokmuştur. Oysa bu kadar çok coğrafya tanımının verilmesi, okuyucuyu sıkmaktan başka ne işe yarar? Kanaatimizce, bu tür gereksiz bilgiler, yazarın, tarihi coğrafya kavramını kesinkes Coğrafya dalının bir alt konusu olarak görmek istemesinden ve bunu ispat gayretinin neticesinden kaynaklanmaktadır ve bu yaklaşım ister istemez bir taassubun izleri olarak yansır. Öyle ki tarihi coğrafya, Coğrafya nın konusudur vurgusu, kitapta o kadar çok yapılır ki, adeta okuyucunun farklı bir şey düşünmesi istenmez. Yazarın, Paleocoğrafya nın Batı da Jeoloji biliminin bir alt dalı olduğunun kabul edildiğini belirtmesine karşın, kendisinin bunu herhangi bir gerekçe ileri sürmeden Coğrafya nın bir alt dalı olduğunu kabul ettiğini söylemesi (s. 70), ön kabulleri olduğunu göstermektedir. Yazar, ekol ve okul kavramları konusunda da kafa karışıklığı içindedir. Ortaçağ İslam dünyasında coğrafyacılığın gelişiminden bahsederken (s. 86) Irak ta ortaya çıkan ortak yaklaşımı okul olarak tavsif ettiği halde, biraz aşağıda, aynı akımı Irak coğrafya ekolü/okulu (!) şeklinde ikili bir düzenleme ile tanımlar. Benzer bir ifade, Belh te ortaya çıkan akım için de kullanılmaktadır: Belh tarih ekolü/okulu müellifleri (s. 88). Yazarın Ortaçağ Müslüman dünyasındaki bilimsel eserler konusunda değerlendirmeler yaparken ileri sürdüğü görüşlerine katılmak da mümkün değildir. Nitekim Ortaçağ Müslüman coğrafyacıların Eski Yunan düşünürlerinden etkilenerek ortaya koydukları eserler hakkında bilgi verirken, bu çalışmaların özgün bir üretim olmadığını ileri sürmek gibi bir yaklaşımı benimsemesi bu konuda yanlı davrandığına delalet eder. Oysa Türk kültürünün de mebzul miktarda beslendiği Ortaçağ Müslüman coğrafyacıların eserlerini değerlendirirken daha insaflı olmak gerekmez mi? Zira bilim dünyasında birbirinden etkilenmeden yazılmış kaç tane eser vardır? Bilim adamlarının da bu çerçevede birbirlerinden etkilenmesi son derece doğal değil midir? Bu durum onların eserlerinin özgünlüğüne niçin halel getirsin? Dolayısıyla Ortaçağ Müslüman coğrafyacıların eserlerinin özgün olmadıklarını iddia etmek, bu eserlerin yeterince tanınmadığı anlamına gelir. Yazar, İslamlar, Batlamyus un esas fikirlerinden ayrılmamışlar ve asırlar boyunca o telakkileri asırlar boyunca sadakatle saklamışlardır (s. 95) cümlesiyle, Müslüman coğrafyacıların eserlerinin körü körüne Eski Yunan anlayışının devamından ibaret olduğunu varsaymakta; coğrafyacılık hakkında yeni bir unsur ortaya koymadıkları gibi, herhangi bir gelişmeye dahi katkı yapmadıkları tezini ileri sürmektedir. Yazarın bu ifadesi, eğer kastı bu değilse bile, Müslüman coğrafya ulemasının mutaassıp bir şekilde Batlamyus a sadakat gösterdikleri şeklinde anlaşılmaktadır. Müslüman âlimlerin Batlamyus tan etkilenmiş olmaları eserlerinin özgün olmadığını ileri sürmek için yeterli bir gerekçe değildir. Kaldı ki Batlamyus un verilerinin başka âlimler tarafından kullanılması bilimsel bir gerçekliğin paylaşılması anlamına gelip, bir referans yöntemi olarak bilgi nin mahiyeti itibariyledir. Yine de bu kısımda yer alan Ortaçağ a ait malumat yararlı olmakla birlikte yetersizdir. Zira yazar, bu dönemin İslam coğrafya çalışmalarının en velut dönemi olduğunu kabul etmekle beraber, bu çağa ait verilerin kitapta meşhur birkaç eser ve müellifi anmakla geçiştirildiğini 285

6 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews itiraf eder. Tam bu noktada dikkatimizi çeken bir husus daha vardır. O da yazarın, bu zengin literatüre ait eserlerin mahiyetini başka kaynaklar üzerinden anlamaya çalışmasıdır. Nitekim yazar, görüşlerini ağırlıklı olarak Batılı kaynaklara dayandırır. Bu da gösteriyor ki yazar Ortaçağ İslam dünyasındaki ilmî eserlerin dili olan Arapça ya vakıf değildir. Oysa sayfalar dolusu değerlendirmelerinde, Batılı eserlere son derece titizlik gösterirken aynı hassasiyeti İslâm dünyasının ilmî diline göstermekten sarfı nazar etmektedir. Buna oryantalistik ögelerin tesirini de dâhil ettiğimizde, bu eserlerin özgün olmadıkları değerlendirmesine muhatap kılınmaları doğal olarak kaçınılmazdır. Bir başka husus, kitapta kronolojik bir dönemleme üzerinden coğrafya tarihine ilişkin değerlendirmeler yapılmasıdır. Kanaatimizce burada da kronolojik dönemleme yerine bölgesel ve kültürel alan itibariyle bir ayırma ve mukayese daha yararlı olurdu. Yazarın çoğu kez karşılaştığımız ön kabulleri, bazı yorumlarında uç noktalara varmaktadır. Bunlar bazı bilgi ve düşüncelerin ya kendi içinde yeterince tartışılmamasından, ya da yazarın samimi olarak bunların kesin doğrular olduğuna inanmasından kaynaklanıyor. Mesela Ortaçağ sonrası dönemde Avrupa, her sahada dünya çapında tartışmasız önder ve üstün olduğundan, coğrafya tarihi açısından bu dönemde elbette Avrupa daki gelişmeler ön plana çıkmaktadır (s. 97) cümlesinden hemen sonra Osmanlı dönemindeki çalışmaların ele alınacağından bahisle, Ama burada Avrupa ya değinmeden önce ülkemizdeki coğrafyanın geçmişini daha iyi öğrenmek adına Osmanlı coğrafya bilimi üzerinde durulacak ve yeri geldikçe Avrupa daki duruma göz atılacaktır demektedir. Burada cümlenin ilk bölümünde yer alan Ortaçağ sonrasında Avrupa nın her sahada tartışmasız üstünlüğü fikrinin, tarihi ve ilmi gerçeklik bakımından doğruluğu tartışmalıdır. Batı dünyasının yeni dönemde yeni arayışlar içine girdiğini belirtmekle, her yönden üstün olduğunu iddia etmek aynı şey demek değildir. Bu yaklaşım daha çok teslimiyetçi bir zihin dünyasını ve bir ön kabulün varlığını gösterir. Yazar Yeni ve Yakınçağ da Coğrafya başlığı altında serdettiği yukarıdaki ifadesinden sonra Osmanlı döneminin coğrafya çalışmalarından bahsetmek yerine, bir müsteşrikin değerlendirmelerine başvurarak, Osmanlı coğrafya çalışmalarının Osmanlılar ve Türkler tarafından nasıl değerlendirildiğini tartışmakta ve sözü kitapta sıkça atıf yaptığı coğrafyacı olmayanların coğrafya eserlerini çalışması problemine getirmektedir. Öyle anlaşılıyor ki yazarın tahammül etmekte zorlandığı en önemli olgulardan biri, coğrafyacı olmayan bilim adamlarının coğrafya tarihi alanına ait eserler üzerinde çalışmasıdır. Zira bu kimseler yazara göre, coğrafya bilimini derinlemesine bilmemeleri dolayısıyla eksik veya yanlışlıklar yapmaktadırlar (s. 98). Bu da yine tamamen öznel bir değerlendirme olmaktan başka bir mana ifade etmez. Yazar bu kısımda Osmanlı coğrafya tarihinden ziyade Osmanlılarda Bilim konusunu işler gibidir. Bunu yaparken de hemen hemen tek bir makaleye atıf yaparak genellemelerde bulunur. Oysa tek bir makaleyi göz önünde tutarak Osmanlılarda bilim kavramını irdelemeye imkân olmadığı açıktır. Böyle bir yaklaşımın son derece dar kapsamlı bir bakış doğuracağını belirtmeye lüzum da yoktur (s ). 286

7 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews bilig Yazar, İslam coğrafya ekollerini tasnif etmiş ve bu tasnifte, Ortaçağda coğrafyacılık konusunda da geçtiği üzere Belh ve Irak ekollerine yer vermişti. Ancak, Osmanlı coğrafya çalışmalarından bahsederken, Osmanlıların Semerkant astronomi ve coğrafya ekolü ne dayandığını ileri sürmektedir ki burada da takdim-tehir hatasına düşmüş görünmektedir. Zira İslâm coğrafya ekollerinden bahsederken bir Semerkant ekolünden bahsetmemiş fakat her ne hal ise Osmanlıların böyle bir ekolden etkilenmiş olduğunu ileri sürmüştür. Şayet coğrafya çalışmaları açısından Semerkant ekolünün kayda değer bir özelliği var idiyse, Belh gibi daha önceki tasnif sırasında vurgulanması icap ederdi. Acaba yazar, Belh ekolü ile Semerkant ekolünü aynı ekol olarak mı görmektedir? Aynı görmekte ise, bunu neden belirtmemiştir? Nitekim yazar, burada ortaya çıkan klasik İslam astronomi ve coğrafya eserlerinin Osmanlı haritalarına yansıdığını kaydediyor. Oysa kendisinin klâsik dönem diye andığı XI-XIII. yüzyıllarda ortaya çıkan akımlar arasında Semerkant ta bir ekol bulunmamaktadır (s ). Yazarın iddialı ibarelerinden biri şudur: Tabi burada söylenecek olanlar, mümkün olduğunca objektif bir bakış açısıyla Osmanlı coğrafya eserlerinin genel bir değerlendirilmesini yapmaktır. Başka bir amacımız yoktur ve olmamalıdır da (s. 101). Burada söz konusu olan cümlenin düşüklüğü değil, yazarın kendi öznel bakış açısını objektif olarak ileri sürmesidir. Bir müellifin, kendi çalışmasının objektif olduğunu ileri sürmesi, subjektif bir değerlendirmeden başka bir anlam ifade etmez. Bir çalışmanın objektif olup olmadığına bilim dünyası karar verir. Öte yandan, cümlede sarf edilen başka amaç, ne olabilir? Yazar, bu ibareden sonra Osmanlı bilim tarihine ilişkin gereksiz, uzun alıntılarla sözüne devam eder. Yukarıda alıntılanan cümlede olduğu gibi, daha pek çok cümlede düşüklük göze çarpmaktadır (mesela s. 102). Yazarın tarihsel olguları değerlendirirken yaptığı problemli değerlendirmelerden biri de şu ifade ile açığa çıkar: Osmanlı döneminde coğrafya bilimine gerekli önem ve ilginin gösterilmediği, doğurdu birçok sonuçtan da anlaşılmaktadır (s. 102). Bu basit cümleyle ifade edilen sav yanlış ve kısmen önyargılar bulunduran bir genelleme olduğu kadar ideolojik bir yaklaşımı da yansıtmaktadır. Burada geçen ilgi ve önemin, gerekli olup olmadığına kim karar verecektir? Günümüzden geçmişe bakıldığında, bize görünen veçhenin tek doğru olduğunu nasıl ispat edebiliriz? Geçmişe ait bir olguyu kendi tarihi şartları içerisinde değerlendirmek gerekmez mi? Tarihin yöntem bilgisi böyle bir konuda nasıl hareket edeceğimizi bize öğretmektedir. Üstelik yazarın, kitapta Tarih kavramına ilişkin açıklamalar yapmış olması, tarihsel olguların yorumu konusunda nasıl bakılacağının farkında olduğunu gösterir. O halde, Osmanlı coğrafya çalışmaları hakkında böylesine yargılayıcı bir genel ve kesin hüküm vermek için acele etmiş olmuyor mu? Buna paralel olarak, yazarın Osmanlı coğrafya literatürünün sayısal azlığı üzerine yaptığı yorumları da şaşırtıcıdır. Mesela, sayfalar dolusu Osmanlılar coğrafya alanında eser üretememiştir; metodik bakımdan etkili olamamışlardır ama istisnaları da vardır gibi cümleleri uzatıp durur (s ). Osmanlı bilim tarihine ilişkin bu tür bir yaklaşım kanaatimizce, ancak oryantalist bir bakış açısının ürünü olabilir. Belki de bunu teyit eden en önemli delil, yazarın bir Batılı tarihçinin Osmanlı bilim tarihi üzerine kaleme aldığı değerlendirmesini 287

8 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews mutlak bir veri olarak kabul etmesidir (s. 104). Bu bakış açısının yazar tarafından çok beğenildiği anlaşılıyor. Nitekim şu ifadeleri bunun delili sayılabilir: Dolayısıyla Cihannüma, Ortaçağ şark bağlılığının darlığından kurtulup Avrupa milletleriyle geniş kültür birliği içine girmeyi hedefleyen çalışmaların bir sembolü, bir temayülün ifadesi olmuştur (s. 129). Şayet bu cümle yazar tarafından başka bir eserden alıntılanmış bile olsa, metinde geçen şark bağlılığının darlığı ibaresinin ifade ettiği mana, kendi kültürümüzün küçümsenmesi ve aşağılanması anlamına gelmektedir. Bunun gibi daha pek çok ibare edebî, ilmî ve kültürel bilinç süzgecinden geçirilmeden aynen benimsenmiştir. Bunun, Osmanlıların yanı sıra bütün İslâm dünyasındaki entelektüel çalışmaları küçümseyen, beğenmeyen bir bakış açısı olduğu açıktır. Denebilir ki bu yaklaşıma göre bilimsel bir çalışma, Avrupa kültürüyle beslenirse makul, yetkin ve bilimsel; değilse eksik, işe yaramaz ve dar dır! Yazarın başka eserlerden alıntı yaparken uzun metinler aktarması, konuyu dağıtmaktadır. Zaman zaman da konuyla ilgili olmayan pasajlara yer vermektedir. Mesela Osmanlı müelliflerinden aktardığı bir metnin coğrafya kitabının yazımıyla alakası olmadığı gibi tarihi coğrafyayla da bir münasebeti yoktur. Buradaki metin, doğrudan doğruya Osmanlı dönemindeki kitap yazımına ilişkin bir değerlendirmedir. Üstelik belgesel bir metin olması bakımından transkripsiyon işaretlerine uygun olarak verilmesi de icap ederdi. Yazar burada yaptığı aktarmalarda coğrafyacı veya tarihi coğrafyacı olmayan başka müelliflerden yararlandığını söylüyor (s ). Yazarın bu merakı, tarihi coğrafyayı anlatmayı bir yana bırakarak, Osmanlı müelliflerinin hangi maksat ile kitap yazdıklarını veya medrese hayatının işleyişini vuzuha kavuşturmaya girişmesine yol açmıştır! Dolayısıyla, yazarın Osmanlı coğrafyacılığı hakkında bilgi vermek yerine, uzun uzadıya Osmanlılarda coğrafya kitaplarının noksanlığına eleştiri getirmesi ve tasnif teşebbüslerinde bulunması gereksiz bir çabadır. Yazarın muhtemelen okuyucuya yararlı olmak maksadıyla sıkça yaptığı bu alıntı ve aktarmalar, çoğu kez birbirini tekrar eden cümle ve ibarelerle dolu olduğundan, sıkıcı bir hale dönüşmekte ve eserin kalitesini düşürmektedir. Yazarın benimsediği coğrafya dalının seçkin bir konuma sahip olma vurgusu, coğrafyanın yüceltilmesinin baskın hale geldiği bir duruma dönüşmüştür. Tarihi Coğrafya adını taşıyan bir kitabın amacı, sırf coğrafyanın yüceltilmesi amacına hizmetten ibaret olmamalıdır; herhangi bir bilim dalının mensuplarının kendi bilim dallarıyla ilgili olarak yapacakları en önemli şeyin onun övgüsüyle avunmaktan ibaret olmadığı gibi... Bilim dallarından, ilgilendikleri alanın özü ve esasına ilişkin tespitler yapmaları beklenir; anlamsız meydan okumalar değil! Yazarın, Osmanlı dönemindeki tercüme faaliyetleri ile ilgili olarak ileri sürdüğü şu görüş de ilginçtir: Bilimsel ortam oluşmadan, başkalarının verdiği siparişlerle yapılan bu çalışmalar gerçek anlamda bilimsel bir araştırma sayılamazlar (!) (s. 134). Buna benzer çok sayıda öznel değerlendirme yer alıyor. Hepsi ü zerine yorum yapmak, kitabın hacmi kadar bir tenkit metnini gerektirir. Ancak şu kadarını söyleyelim: Şayet ortaya konmuş herhangi bir eser, kendi zamanının ilim anlayışına uyun olarak telif ya da tercüme ediliyorsa, bu niçin bilimsel sayılmasın? 288

9 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews bilig Osmanlı coğrafya çalışmalarını değerlendirirken kullandığı yetersiz/ne yazık ki/ var ama gibi ibareler, yazarın bu eserlere bakışının menfiliğini göstermektedir. Bu vurgular, Osmanlı müelliflerinin çalışmalarına yukarıdan bakan ve dolayısıyla küçümseyen bir bakış açısını ifade etmektedir. Dahası bu cümlelerden sonra çok sayıda müellif ve eser adı zikrederek, Osmanlı bilim adamlarının yaptığı ilmî çalışmalara katkıya gönderme yapmak suretiyle kendi kendisiyle çelişkiye düşmesi de şaşırtıcıdır (s. 136). Oysa yazarın, bu eserlerin ya da müelliflerin sayısal bakımdan azlığı, geç kalmışlığı veya yokluğu üzerine nesnel olmayan yorumlar yapmak yerine, durumu tespit ile yetinmesi gerekirdi. Eserde göze çarpan anakronik hatalardan biri de şudur: Avrupa da coğrafyanın gelişmesinde rol oynamış olan A. Humboldt un yılları arasında yaşadığı vurgulandıktan sonra, onun 1862 de Kosmos adlı eseri yayımladığı ifade edilmektedir. Esasen, eser müellifin ölümünden sonra yayımlanmış olabilir; ancak metinde buna dair bir kayıt olmadığı gibi, mezkûr tarihte eseri Humboldt un kendisinin (!) yayımladığı kaydedilmektedir (s. 125) ve 162. sayfalarda yer alan 25 satırlık bölümde interdisipliner tabirinin 8 defa geçmesi, yazarın bu kelimeyi çok sevmiş olmasıyla izah edilebilir. Tabir, bir defa da disiplinler arası anlamıyla birlikte verilmiştir. Yine, anlamakta güçlük çektiğimiz yaklaşımlardan biri de Latife Hanım ın Belgeleri dir. Latife Hanım ın Belgeleri nin tarihi coğrafya ile ne tür bir münasebeti olduğunu kavrayamadık. Bu tür örneklemelerin son derece yersiz olduğu açıktır; çünkü bunlar konuyu dağıtmakta ve birçok kez olduğu gibi gereksiz bir şekilde uzatmaktadır. Aynı şekilde, I. Bölümde, Tarihi Coğrafyanın Tanımı başlığı altında, tanımlardan bahsederken aniden Arşiv e geçilip, Arşiv le alakalı mevzuattan aktarmalar yapılmaya başlanması da böyledir. Bu mevzuata ait kayıt ve bilgilerin yerinin de burası olup olmadığı tartışmalıdır. Hiç değilse, burada Arşiv le ilgili bir başlık konabilirdi. Eserde, sayfa altı dipnotu olarak gösterilen bazı kaynakların künyelerinin Kaynakça kısmında yer almadığı görülmektedir. Mesela 87. Sayfada 222 nolu dipnotta verilen A. Ertuğrul-S. Özkaya, 2004, İslam Coğrafya Literatürünün Teşekkülü ve Tercümesi Yapılan Eserler adlı çalışma, Kaynakça da yer almamaktadır. Eserde, bir genel Dizin yer almış olmakla birlikte, bu bölümün hazırlanmasında da titiz davranılmadığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim kimi cins isimler Dizin e dâhil edilirken kimi yer adları ihmal edilmiştir. Meselâ s. 100 de yer alan Semerkant adı Dizin de bulunmamaktadır. Tarihi Coğrafya adını taşıyan bir kitabın amacı kanaatimize göre Coğrafya biliminin bugün ülkemizdeki durum ve seviyesinin nerede olduğunu görmek ve ülkemizdeki bugünkü coğrafya biliminin geri kalması neden kaynaklanmıştır? sorusuna cevap aramak olmamalıdır. Hâlbuki bu kitapta bu türden sorulara sıkça gönderme yapılır ve elden geldiğince bu sorulara cevap aranır. Türkiye de coğrafya biliminin geri kalması meselesi, Tarihi Coğrafya kitabının konusu mu olmalıdır? Bu bakımdan ele alınacak olursa, bizce bu 289

10 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews kitabın adı, Tarihi Coğrafya yerine, Coğrafya ve Tarihi Coğrafya Üzerine Düşünceler olmalıydı. Yazar tarihi coğrafya konusunu Coğrafyanın bir alt dalı olarak kabul ettiği için, bu tür bir kitabın acaba sadece coğrafyacıların mı ilgi alanına girdiğini sanmaktadır? Hâlbuki çoğu kimse tarafından tarihi coğrafya dersleri Tarih in bir konusu gibi algılanmış ve birçok üniversitede Tarih bölümlerinde ders olarak okutulmakta ifadesiyle, esasında tarihçilerin de bu konudan uzak kalmadıkları gerçeğini vurgularken, tarihi coğrafya derslerinin Tarih bölümlerinde ders olarak okutulmasına karşı olduğunu mu ifade etmektedir? Gerçekten bu kitapta karşılaştığımız ve özellikle coğrafyacılar arasında sıkça görüldüğü anlaşılan, coğrafyanın bir bilim dalı olduğu iddiası sürekli hatırlatılmadığı takdirde ihmal edilebilirmiş gibi bir düşünceye kapılmak, gereksiz bir endişenin tezahürüdür. Ne coğrafya, ne de başka bir disiplinin sırf iddia edildiği için bir bilim haline gelmeyeceği açıktır; bilim dalına dönüşmüş bir disiplinin bilim olmadığı iddiasıyla, bilim dışı sayılamayacağının bariz oluşu gibi. Yazarın satırlarına yansıyan düşünceleri, tarihsel olgulara ideolojik bir açıdan bakmakta olduğunu da gösteriyor. Dahası, eserinin bizzat objektif olduğunu savunması da ciddi bir yöntem sorunu ile karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor. Tarihsel olanın yorumlanmasında öznel davranılmış olabilir. Farkında olmadan tesis edilen ve benimsenen bu ideolojik bakış ile yöntemin çerçevesini oryantalizm ile Batı ya öykünmeci bir yaklaşımın izleri oluşturmaktadır. Bize göre, konuyu değerlendirirken, bakış açısının yerellik olması lazım gelirdi. Zira yerel olanın aynı zamanda evrensel olduğu ve evrensel olanın da aslında yerel olanların bileşkesi olduğu göz önünde tutulmalıydı. Yazarın, tarihi coğrafya konusunda teorik bir çerçeve çizmeyi amaçladığı kabul edilse bile, ortaya konan çalışma bakımından bunun tam manasıyla tutturulamadığı görülmektedir. Yukarıda belirtilen noksanlıklar bunu teyit ederler. Sistematik olmaktan uzak, yazarın tekrarlardan kurtulamadığı, değişik cümle formülasyonlarıyla tekrar edilen açıklamaların sayfaları doldurduğu, taşıdığı tarihi coğrafya başlığından ziyade coğrafyacılık meselelerini tartışmayı önemseyen böyle bir çalışmanın ders kitabı olarak benimsenmesi için ciddi biçimde gözden geçirilmesi icap etmektedir. Bu çerçevede, kitabın diğer bölümleri nispeten daha belgesel bir metin özelliği gösteriyorsa da bunların da yukarıda vurgulanan dil ve anlatım problemleri barındırdığını belirtmeliyiz. Gözden geçirilmesi halinde kitabın Giriş bölümünün tamamen çıkarılması da yerinde olacaktır. İkinci Bölüm olarak yer alan Tarihi Coğrafyanın Doğuşu ve Gelişimi başlığı Giriş olarak düzenlenebilir. Bu bölüm içerisinde Coğrafya Tarihi başlığına da yer verilebilir. Son olarak, önemli ölçüde anlatım sorunları taşıyan böyle bir eserin TÜBA tarafından ödüle layık görülmesi de şaşırtıcıdır. Bu durumda ilgili komisyon, eseri ya okumadan değerlendirmeye almış veya okumuş ise ciddi bir dil sorunu olduğunu fark edememiştir. Sonuncu ihtimale göre bu durum, komisyon üye ya da üyelerinin de ciddi bir dil problemi içinde bulunduğunu gösterir. 290

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Ömer Faruk AKPINAR ** Öz: Yaklaşık bir buçuk asırdan beri Batıda, genelde İslam, özelde hadis ilmi ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar

Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar DEĞERLER PSİKOLOJİSİ / 3 Erol Güngör Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar Ahlâk Psikolojisi, Ahlâkî Değerler ve Ahlâkî Gelişme Profesörlük Tezi OTÜKEN YAYIN NU: 404 KÜLTÜR SERİSİ: 143 1. Basım: Amsterdam,

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Bilim Etiğine Aykırı Davranışlar ve Yaptırımlar: Sosyal ve Beşeri Bilimler Đçin Bir Çerçeve Önerisi *

Bilim Etiğine Aykırı Davranışlar ve Yaptırımlar: Sosyal ve Beşeri Bilimler Đçin Bir Çerçeve Önerisi * Bilim Etiğine Aykırı Davranışlar ve Yaptırımlar: Sosyal ve Beşeri Bilimler Đçin Bir Çerçeve Önerisi * Mehmet Ünal ** - Metin Toprak *** - Veysel Başpınar **** Özet: Türkiye de akademik camiadaki etik ihlaller

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON

HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON Ozan CAN* 1 Özet: Başta ülkemiz olmak üzere, dünyanın gereksinim

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 1

FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 1 FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 1 FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 2 Ekip çalışmamız içinde kendileriyle gurur duyduğumuz Kahramanmaraşın değerli gençlerine, Ahmet Kazan, Osman Sığırgüden,

Detaylı

A- CEZA ADALET SİSTEMİNDE UZLAŞTIRMA UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA 10. GRUP SONUÇ RAPORU.

A- CEZA ADALET SİSTEMİNDE UZLAŞTIRMA UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA 10. GRUP SONUÇ RAPORU. A- CEZA ADALET SİSTEMİNDE UZLAŞTIRMA UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA 10. GRUP SONUÇ RAPORU. I- 10. GRUP KONULARI: a) Türkiye de uzlaşma uygulamalarında elde edilen deneyimler, kazanımlar

Detaylı

AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1

AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1 AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1 [Avrupa] Birliği, yetkilerin Birlik ve Üye Devletler arasında nasıl paylaşılacağını gösteren açık ve kesin ilkelere ihtiyaç duymaktadır.

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU *

MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 36 Erzurum 2008-65- MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU * ÖZET Dil dünyasında emek harcayanlar kullandıkları

Detaylı

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var 477 Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş Sorular: Hazel Melek Akdik Monograf

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı