Yayın Değerlendirme / Book Reviews

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayın Değerlendirme / Book Reviews"

Transkript

1 Yayın Değerlendirme / Book Reviews Osman Gümüşçü (2010). Tarihi Coğrafya. İstanbul: Yeditepe Yayınevi Halil İbrahim Gök Bir süre önce üniversitede, Tarihi Coğrafya dersi için kaynak aramaya başladığımızda Osman Gümüşçü nün Tarihi Coğrafya adlı kitabı karşımıza çıktı. Yaptığımız ön değerlendirme neticesinde bu kitabın da dersin kaynakları arasında yer alabileceğine karar verdik. Ne var ki dikkatli bir şekilde gözden geçirince, ders kitabı olarak yararlanmak bir yana, kitabı amatör ilgiyle bile okumanın güçlük doğuracağını gözlemledik. Çünkü eser oldukça iddialı bir isim taşımasına karşın daha çok yazarın coğrafyacılık üzerine endişelerini yansıtan indî ve iddialı yorumları, gereksiz ve uzun aktarmalarıyla dolu sayfalardan müteşekkil olup, dikkatli bir okuyucunun aradığını bulamadığı bir çalışma olarak karşımıza çıktı. Dahası, kimi anakronik hatalar, cümle bozuklukları, kullanılan dilin keyifli bir okumayı sağlamaktan uzak oluşu da cabası idi. Eser bizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ayrıca kendimize sorduğumuz başka bazı sorular da oldu. Mesela bilim insanlarının güzel bir Türkçe ile eserlerini kaleme alma sorumluluğu yok mu idi? İşte bu ve daha başka sorular, önemli bir konuyu kendine başlık edinen ancak içeriğiyle okuyucuyu umutsuzluğa sevk eden böyle bir eserin bizi hayal kırıklığına uğratma sebeplerini paylaşmaya sevk etti. Kabul etmek gerekir ki bir eseri tenkit etmek, onu kaleme almaktan nispeten daha kolaydır. Ancak bir benzetmeyle ifade etmek gerekirse; herhangi bir insan terzi olmadığı halde, giydiği elbisenin üzerine uyup uymadığını bilebilir; bunu terziye söylemesi sadece bir marifet değil, aynı zamanda gerekliliktir de. Burada sözünü ettiğimiz eser, beş bölüm olarak hazırlanmış olmakla birlikte, temelde iki kısımda değerlendirilecektir: Başlangıçtan itibaren Birinci Bölüm e kadar olan ilk kısım ve Birinci Bölüm den kitabın sonuna kadar olan ikinci kısım. Bunlardan özellikle Giriş bölümünün dâhil olduğu ilk kısmın oldukça problemli olduğu göze çarpıyor. Bu yüzden burada, daha çok bu ilk kısımda yer alan yazar tarafından yapılan değerlendirmelerin mahiyeti, yazım hataları ve metodolojik yanlışlıklar üzerinde durulacaktır. Meselâ, yazarın ileri sürdüğü tarihi coğrafya kavramının hangi alana ait olduğu hususu; yazarın, eserde Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kırıkkale / Türkiye 281

2 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews benimsediği bilimsel yaklaşım ve bilim kavramına ilişkin görüşleri ile kitabın yöntem sorunları bu çerçevede ele alınacaktır. Öncelikle eserin fiziki hususiyetlerini aktarmakta yarar var. Buna göre, eser iç kapakta Tarihi Coğrafya başlığının yanı sıra, Kavramlar-Tarihçe-Kaynaklar-Mekan-Metod alt başlığını taşımakta ve İçindekiler, Şekiller Listesi, Önsöz, II. Baskı İçin Önsöz, Giriş, 5 Bölüm, Sonuç, Seçilmiş Kaynakça ve Dizin den oluşmaktadır. Bunlardan, Giriş kısmında yer alan konuların uzunluğu ve sayfa miktarları arasında ana bölümlerle karşılaştırıldığında büyük farklar görünmektedir. Kısacası, bu bölümümün bu alt başlıkları arasında sayfa miktarı bakımından bir denge gözetilmemiştir. Mesela, Giriş başlığından itibaren 1 - Coğrafya başlığına kadar 14 sayfalık bir değerlendirme yer alır. 1-Coğrafya başlığından 2- Tarih başlığına kadar 40 sayfa yer alır (s ). 2-Tarih başlığından 3. Coğrafya Tarihi başlığına kadar 16 sayfa yer alır (s ). 4.1-İlkçağ da Coğrafya başlığı 7 sayfa, bundan sonra 4.2-Ortaçağ da Coğrafya başlığı 15 sayfa, bundan sonraki 4.3-Yeni ve Yakınçağ da Coğrafya başlığı 43 sayfa, sonraki başlık olan 4.4-Modern Coğrafyanın Türkiye ye Girişi ise 42 sayfadan oluşmaktadır. Görüldüğü gibi Giriş Bölümü toplamda 158 sayfadan oluşmaktadır Giriş ten sonra yer alan ve kitapla aynı adı taşıyan Tarihi Coğrafya Bölümü ise Birinci Bölüm olarak 159. sayfada bulunmaktadır. Bu bölümde de 1-Tarihi Coğrafyanın Tanımı başlığı 11 sayfadan, 2-Tarihi Coğrafyanın Amacı ve Öğeleri başlığı 10 sayfadan, 3- Tarihi Coğrafyanın Konusu ve Sınırları başlığı 9 sayfadan, 4-Tarihi Coğrafyanın Coğrafya İçindeki Yeri ve Önemi 6 sayfadan oluşmaktadır. Görüldüğü gibi Birinci Bölüm olan Tarihi Coğrafya Bölümü toplamda 37 sayfadan oluşuyor. Birinci Bölüm den sonra, 197. sayfada İkinci Bölüm olan Tarihi Coğrafyanın Doğuşu ve Gelişimi yer almaktadır. Bu bölümde yer alan 1-Dünya da Tarihi Coğrafya başlığı 9 sayfadan, 2-Türkiye de Tarihi Coğrafya başlığı 18 sayfadan, 3-Türkiye Tarihi Coğrafya Araştırmalarından Çağ Taksimi başlığı 5 sayfadan oluşmaktadır. Yani, İkinci Bölüm toplamda 34 sayfadan oluşmaktadır. Üçüncü Bölümü oluşturan Tarihi Coğrafyanın Kaynakları başlığı ise 231. sayfada yer almaktadır. Bu bölüm ise toplamda 78 sayfadan oluşur sayfada yer alan Tarihi Coğrafya Araştırmalarında Mekan başlığı Dördüncü Bölüm ü oluşturmakta ve 32 sayfadan oluşmaktadır sayfadaki Beşinci Bölüm ise, Tarihi Coğrafya Araştırmalarında Metot başlığını taşır ve 46 sayfadan oluşur. Görüldüğü gibi, bölümlere tahsis edilen sayfaların farklı uzunluklarda olması, bölümler arasında bir dengesizliğe yol açmıştır. Özellikle Giriş bölümüne ayrılan sayfa miktarı, diğer bölümlerin kat kat üzerindedir. Oysa bir kitaptaki Giriş bölümünün, ana bölümden daha uzun olmaması beklenir. Kitap, incelemeyi hedeflediği Tarihi Coğrafya kavramına ise başlangıçtan 160 sayfa sonra yer vermektedir. Bu da dikkate şayandır. Bu ahenksiz dağılım, çalışmanın ilgisini ana konunun dışındaki mevzulara teksif etmiş olduğundan, okuyucuyu 282

3 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews bilig asıl mevzudan uzaklaştırarak zihin dağılmasına yol açmaktadır. Bu yaklaşım, çalışmanın biçim ve içeriğinin aşağıda belirtildiği üzere dikkatli bir metodolojik süzgeçten geçirilmeden hazırlandığını ortaya koymaktadır. Giriş bölümü içerisinde yer alan Coğrafya Tarihi başlığını taşıyan kısım, kanaatimizce bütün eksikliğine rağmen bu bölümün en yararlı kısmıdır. Bununla birlikte, Coğrafya Tarihi kısmı, daha detaylı ve müstakil bir bölüm olarak ele alınabilirdi. Bu kısmın alt başlıklarından olan Ortaçağ Tarihi ne ait bilgiler de sistematik olmaktan uzaktır. Başta değinilen bir konu, araya bazı notlar girildikten sonra yeniden ele alınıp tartışılmakta dolayısıyla bu tekrarlar, konu bütünlüğü açısından kopukluk oluşturmaktadır. Yine, aynı alt başlığa ait yerde, Ortaçağ dönemindeki çalışmalar hakkında verilen bilgiler arasında takdim-tehir problemi göze çarpar. Yazar, tarihi coğrafya kavramına geçmeden önce yoğun bir şekilde Coğrafya nın bir bilim dalı olup olmadığı üzerinde durur. Ona göre bu durum coğrafyacılar arasında bile hala tartışılıp durmaktadır. Yazarın sürekli hatırlattığı bu konudaki temel görüşlerini şu cümle özetler: Coğrafyanın ne olduğu ve hangi konuları incelediği kamuoyunca doğru değerlendirilememiş ve sonuçta coğrafyanın bir alt dalı durumundaki tarihi coğrafya da hak ettiği yeri bulamamıştır (s. 10). İyi de, tarihi coğrafyanın hak ettiği yerin neresi olduğu nasıl anlaşılacaktır? Yazar, bilim tanımı yaparken Batı lı bir bilim adamının yorumundan yararlanır ve bir bilimin keşfetme, doğruluğu saptama, karşılaştırma yapma, genelleme ile meşgul olması gerektiğini savunur. Dolayısıyla Türkiye de coğrafyanın hala bir bilim olup olmadığının tam manasıyla bir eksiklik içinde bulunduğunu, bu eksikliği de Türkiye üniversitelerindeki coğrafyacı akademisyenler arasındaki iletişim eksikliğine bağlar (s. 11). Coğrafyacıların kendi aralarındaki mesleki problemleri de ısrarla vurgular (s ). Bununla birlikte yazar, tarihi coğrafya kavramının doğru bir isimlendirme olduğunu savunur (s. 11). Tarihi coğrafya tabirine ilişkin ilk tanımı 13. ve 14. sayfalarda yapmakla birlikte, bu tanımlar daha çok başka eserlerden yapılmış olan alıntılardır. Aşağıda bu noktaya yeniden döneceğiz. Yazar, 15. sayfada yer alan Coğrafya başlığını taşıyan bölüme kadar, coğrafya konusunda abartılı dipnotlarla desteklediği değerlendirmeler yapar. Bu değerlendirmeler daha çok insiyakî yaklaşımlar olarak göze çarpıyor. Bu ve sonraki bölümde yazarın üslubu son derece serbesttir ve oldukça iddialı görüşler taşır. Bilimsel çalışmalarda mümkün mertebe tolere edilmesi gereken öznel değerlendirmeler, birbirini izleyen cümleler içerisinde yer alır. Burada okuyucu, konuya olan dikkat bakımından olumsuz etkilenmektedir. Yazar Türkiye de coğrafyanın kamuoyu tarafından pek bilinmediği iddiasından hareketle, gereksiz bir şekilde, coğrafyacıların kendilerini ifadede zorluk çekmelerini; coğrafyacıların ne iş yaptığı gibi hususları açıklamaya girişir. Üstelik bu açıklamaların yersiz olduğunu fark ederek şu cümleyi sarf eder: Elbette bu konular aslında Tarihi Coğrafya adını taşıyan bir kitabın bahsi olamaz (s ). 283

4 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews Yazar, coğrafyanın ve coğrafyacıların günümüzde olumsuzluk içinde bulunduğunu ve bunun da sorumlularının, ısrarlı bir şekilde tekrar ederek, üniversite hocaları olduğunu iddia etmektedir (s. 18, 28). Sıklıkla tekrarladığı bu gibi görüşlerini şu cümle ile sürdürür: Akademisyen coğrafyacıların düşünce tarzları, yaptıkları çalışmalar ve hata kabul etmezlikleri, ülkemiz coğrafyasını iyiye değil belirsizliğe ve karmaşaya sürüklemektedir (s. 18). Bu iddialara bir tarihçiden ziyade bir coğrafyacının cevap vermesi daha isabetli olacaktır. Ayrıca bu bölümdeki dipnotların da son derece uzun ve konuyla doğrudan ilgili olmayan gereksiz açıklamalara yer verdiğini belirtelim. Netice itibariyle, Türkiye coğrafyacılığının meselelerinin bu kitapta bu denli tartışılması gerekli midir? Yazarın, coğrafyacılığın sorunlarının çözümü hakkında önerme olarak ileri sürdüğü yaklaşımın da problemli olduğu görülüyor. Nitekim yazarın şu ifadeleri bu problemi teyit etmektedir: Aslına bakılırsa bir bilimsel araştırma yöntem hatası olan bu durum ne yazık ki coğrafya için de önemli sakıncaları olan yaşanan bir gerçektir. Aslında biraz araştırılsa, biraz okunsa, geçmişten ders alınsa, daha yüzlerce yıl önce İbn Haldun tarafından sayfalar dolusu örnekler verilen bu hastalığın ne kadar eski ve yaygın olduğunu göstermeye yeterlidir. (s ). Yazar burada tarihi coğrafya araştırmasını bir yana bırakmış tarihten ders çıkarma işlemine soyunmuştur. Bir Ortaçağ filozofunun kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gereken düşüncelerinin salt doğrular olarak kabul edilip olduğu gibi günümüze uygulanmasının salık verilmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Dahası, bir coğrafyacı olmadığı halde İbn Haldun un yöntem ve görüşlerinin bugünkü coğrafyacılığın temel meselelerine çözüm olacakmış gibi savunulması da tarihin arkaik yorumunun bir yansıması olarak göze çarpar. Bu bakımdan yazarın, kitapta serdettiği görüşlerinden yola çıkarak, yöntem; coğrafyanın bilim olup olmama durumu ve Türkiye coğrafyacılığının meseleleri gibi konularda zihin karışıklığı içinde olduğu sanılmaktadır. Yazarın, Coğrafya nın bilimsellik özelliğine vurgu yaparak sürekli bir bilim dalı olduğunu ispat etme çabası içinde olduğu gözlemlenmektedir. Çeşitli yazarlardan aktarmalar yaparak sağlıklı bir bilimin hususiyetleri ni hatırlatmaya çalışması bunu teyit eder (s. 28, 32). Buna göre, bir dalın bilimsel olabilmesi için taşıması gereken şartlar arasında Öğrencilere kapılar açması da gerekmektedir (!). Böyle sıradan ve soyut bir ifadenin vurgu yapılarak önemsenmesi tuhaftır. Coğrafyacılıkla alakalı bilimsel bir nihaî hedefin bu kadar basit olmaması gerekir. Yazar, Coğrafya başlığı altında, bizce gereksiz bir şekilde temas ettiği Türkiye deki coğrafyacılığın meselelerinden epeyce sonra coğrafya tanımlarına geçer. Nitekim kitapta, Coğrafya başlığı 15. sayfada yer almakla birlikte, coğrafya ile ilgili ilk tanım, on üç sayfa sonra, 28. sayfada yer alır. Yani, yazar sayfalar dolusu, Türkiye deki coğrafyacılık sorunlarını tartışmıştır. Bundan sonra tanımlara girişmekte, ancak bu kez de ipin ucunu kaçırmış görünmektedir. Zira literatürde bulunan hemen hemen bütün coğrafya tanımlarına burada yer verir. Yazar, burada verdiği tanımları başta sözlük ve ansiklopediler olmak üzere konuyla alakalı değişik yazarlara dayandırır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu bölümde 20 den fazla coğrafya tanımı yapılmıştır. Şu tanım galiba en çarpıcısıdır: Coğrafya bir görüştür; ilim değildir (s. 32). Dolayısıyla, coğrafya tanımı yapan bilim 284

5 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews bilig adamlarının görüşlerinin neredeyse tamamının aktarılması, eserin bu bölümünü bir tanımlar yığını haline sokmuştur. Oysa bu kadar çok coğrafya tanımının verilmesi, okuyucuyu sıkmaktan başka ne işe yarar? Kanaatimizce, bu tür gereksiz bilgiler, yazarın, tarihi coğrafya kavramını kesinkes Coğrafya dalının bir alt konusu olarak görmek istemesinden ve bunu ispat gayretinin neticesinden kaynaklanmaktadır ve bu yaklaşım ister istemez bir taassubun izleri olarak yansır. Öyle ki tarihi coğrafya, Coğrafya nın konusudur vurgusu, kitapta o kadar çok yapılır ki, adeta okuyucunun farklı bir şey düşünmesi istenmez. Yazarın, Paleocoğrafya nın Batı da Jeoloji biliminin bir alt dalı olduğunun kabul edildiğini belirtmesine karşın, kendisinin bunu herhangi bir gerekçe ileri sürmeden Coğrafya nın bir alt dalı olduğunu kabul ettiğini söylemesi (s. 70), ön kabulleri olduğunu göstermektedir. Yazar, ekol ve okul kavramları konusunda da kafa karışıklığı içindedir. Ortaçağ İslam dünyasında coğrafyacılığın gelişiminden bahsederken (s. 86) Irak ta ortaya çıkan ortak yaklaşımı okul olarak tavsif ettiği halde, biraz aşağıda, aynı akımı Irak coğrafya ekolü/okulu (!) şeklinde ikili bir düzenleme ile tanımlar. Benzer bir ifade, Belh te ortaya çıkan akım için de kullanılmaktadır: Belh tarih ekolü/okulu müellifleri (s. 88). Yazarın Ortaçağ Müslüman dünyasındaki bilimsel eserler konusunda değerlendirmeler yaparken ileri sürdüğü görüşlerine katılmak da mümkün değildir. Nitekim Ortaçağ Müslüman coğrafyacıların Eski Yunan düşünürlerinden etkilenerek ortaya koydukları eserler hakkında bilgi verirken, bu çalışmaların özgün bir üretim olmadığını ileri sürmek gibi bir yaklaşımı benimsemesi bu konuda yanlı davrandığına delalet eder. Oysa Türk kültürünün de mebzul miktarda beslendiği Ortaçağ Müslüman coğrafyacıların eserlerini değerlendirirken daha insaflı olmak gerekmez mi? Zira bilim dünyasında birbirinden etkilenmeden yazılmış kaç tane eser vardır? Bilim adamlarının da bu çerçevede birbirlerinden etkilenmesi son derece doğal değil midir? Bu durum onların eserlerinin özgünlüğüne niçin halel getirsin? Dolayısıyla Ortaçağ Müslüman coğrafyacıların eserlerinin özgün olmadıklarını iddia etmek, bu eserlerin yeterince tanınmadığı anlamına gelir. Yazar, İslamlar, Batlamyus un esas fikirlerinden ayrılmamışlar ve asırlar boyunca o telakkileri asırlar boyunca sadakatle saklamışlardır (s. 95) cümlesiyle, Müslüman coğrafyacıların eserlerinin körü körüne Eski Yunan anlayışının devamından ibaret olduğunu varsaymakta; coğrafyacılık hakkında yeni bir unsur ortaya koymadıkları gibi, herhangi bir gelişmeye dahi katkı yapmadıkları tezini ileri sürmektedir. Yazarın bu ifadesi, eğer kastı bu değilse bile, Müslüman coğrafya ulemasının mutaassıp bir şekilde Batlamyus a sadakat gösterdikleri şeklinde anlaşılmaktadır. Müslüman âlimlerin Batlamyus tan etkilenmiş olmaları eserlerinin özgün olmadığını ileri sürmek için yeterli bir gerekçe değildir. Kaldı ki Batlamyus un verilerinin başka âlimler tarafından kullanılması bilimsel bir gerçekliğin paylaşılması anlamına gelip, bir referans yöntemi olarak bilgi nin mahiyeti itibariyledir. Yine de bu kısımda yer alan Ortaçağ a ait malumat yararlı olmakla birlikte yetersizdir. Zira yazar, bu dönemin İslam coğrafya çalışmalarının en velut dönemi olduğunu kabul etmekle beraber, bu çağa ait verilerin kitapta meşhur birkaç eser ve müellifi anmakla geçiştirildiğini 285

6 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews itiraf eder. Tam bu noktada dikkatimizi çeken bir husus daha vardır. O da yazarın, bu zengin literatüre ait eserlerin mahiyetini başka kaynaklar üzerinden anlamaya çalışmasıdır. Nitekim yazar, görüşlerini ağırlıklı olarak Batılı kaynaklara dayandırır. Bu da gösteriyor ki yazar Ortaçağ İslam dünyasındaki ilmî eserlerin dili olan Arapça ya vakıf değildir. Oysa sayfalar dolusu değerlendirmelerinde, Batılı eserlere son derece titizlik gösterirken aynı hassasiyeti İslâm dünyasının ilmî diline göstermekten sarfı nazar etmektedir. Buna oryantalistik ögelerin tesirini de dâhil ettiğimizde, bu eserlerin özgün olmadıkları değerlendirmesine muhatap kılınmaları doğal olarak kaçınılmazdır. Bir başka husus, kitapta kronolojik bir dönemleme üzerinden coğrafya tarihine ilişkin değerlendirmeler yapılmasıdır. Kanaatimizce burada da kronolojik dönemleme yerine bölgesel ve kültürel alan itibariyle bir ayırma ve mukayese daha yararlı olurdu. Yazarın çoğu kez karşılaştığımız ön kabulleri, bazı yorumlarında uç noktalara varmaktadır. Bunlar bazı bilgi ve düşüncelerin ya kendi içinde yeterince tartışılmamasından, ya da yazarın samimi olarak bunların kesin doğrular olduğuna inanmasından kaynaklanıyor. Mesela Ortaçağ sonrası dönemde Avrupa, her sahada dünya çapında tartışmasız önder ve üstün olduğundan, coğrafya tarihi açısından bu dönemde elbette Avrupa daki gelişmeler ön plana çıkmaktadır (s. 97) cümlesinden hemen sonra Osmanlı dönemindeki çalışmaların ele alınacağından bahisle, Ama burada Avrupa ya değinmeden önce ülkemizdeki coğrafyanın geçmişini daha iyi öğrenmek adına Osmanlı coğrafya bilimi üzerinde durulacak ve yeri geldikçe Avrupa daki duruma göz atılacaktır demektedir. Burada cümlenin ilk bölümünde yer alan Ortaçağ sonrasında Avrupa nın her sahada tartışmasız üstünlüğü fikrinin, tarihi ve ilmi gerçeklik bakımından doğruluğu tartışmalıdır. Batı dünyasının yeni dönemde yeni arayışlar içine girdiğini belirtmekle, her yönden üstün olduğunu iddia etmek aynı şey demek değildir. Bu yaklaşım daha çok teslimiyetçi bir zihin dünyasını ve bir ön kabulün varlığını gösterir. Yazar Yeni ve Yakınçağ da Coğrafya başlığı altında serdettiği yukarıdaki ifadesinden sonra Osmanlı döneminin coğrafya çalışmalarından bahsetmek yerine, bir müsteşrikin değerlendirmelerine başvurarak, Osmanlı coğrafya çalışmalarının Osmanlılar ve Türkler tarafından nasıl değerlendirildiğini tartışmakta ve sözü kitapta sıkça atıf yaptığı coğrafyacı olmayanların coğrafya eserlerini çalışması problemine getirmektedir. Öyle anlaşılıyor ki yazarın tahammül etmekte zorlandığı en önemli olgulardan biri, coğrafyacı olmayan bilim adamlarının coğrafya tarihi alanına ait eserler üzerinde çalışmasıdır. Zira bu kimseler yazara göre, coğrafya bilimini derinlemesine bilmemeleri dolayısıyla eksik veya yanlışlıklar yapmaktadırlar (s. 98). Bu da yine tamamen öznel bir değerlendirme olmaktan başka bir mana ifade etmez. Yazar bu kısımda Osmanlı coğrafya tarihinden ziyade Osmanlılarda Bilim konusunu işler gibidir. Bunu yaparken de hemen hemen tek bir makaleye atıf yaparak genellemelerde bulunur. Oysa tek bir makaleyi göz önünde tutarak Osmanlılarda bilim kavramını irdelemeye imkân olmadığı açıktır. Böyle bir yaklaşımın son derece dar kapsamlı bir bakış doğuracağını belirtmeye lüzum da yoktur (s ). 286

7 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews bilig Yazar, İslam coğrafya ekollerini tasnif etmiş ve bu tasnifte, Ortaçağda coğrafyacılık konusunda da geçtiği üzere Belh ve Irak ekollerine yer vermişti. Ancak, Osmanlı coğrafya çalışmalarından bahsederken, Osmanlıların Semerkant astronomi ve coğrafya ekolü ne dayandığını ileri sürmektedir ki burada da takdim-tehir hatasına düşmüş görünmektedir. Zira İslâm coğrafya ekollerinden bahsederken bir Semerkant ekolünden bahsetmemiş fakat her ne hal ise Osmanlıların böyle bir ekolden etkilenmiş olduğunu ileri sürmüştür. Şayet coğrafya çalışmaları açısından Semerkant ekolünün kayda değer bir özelliği var idiyse, Belh gibi daha önceki tasnif sırasında vurgulanması icap ederdi. Acaba yazar, Belh ekolü ile Semerkant ekolünü aynı ekol olarak mı görmektedir? Aynı görmekte ise, bunu neden belirtmemiştir? Nitekim yazar, burada ortaya çıkan klasik İslam astronomi ve coğrafya eserlerinin Osmanlı haritalarına yansıdığını kaydediyor. Oysa kendisinin klâsik dönem diye andığı XI-XIII. yüzyıllarda ortaya çıkan akımlar arasında Semerkant ta bir ekol bulunmamaktadır (s ). Yazarın iddialı ibarelerinden biri şudur: Tabi burada söylenecek olanlar, mümkün olduğunca objektif bir bakış açısıyla Osmanlı coğrafya eserlerinin genel bir değerlendirilmesini yapmaktır. Başka bir amacımız yoktur ve olmamalıdır da (s. 101). Burada söz konusu olan cümlenin düşüklüğü değil, yazarın kendi öznel bakış açısını objektif olarak ileri sürmesidir. Bir müellifin, kendi çalışmasının objektif olduğunu ileri sürmesi, subjektif bir değerlendirmeden başka bir anlam ifade etmez. Bir çalışmanın objektif olup olmadığına bilim dünyası karar verir. Öte yandan, cümlede sarf edilen başka amaç, ne olabilir? Yazar, bu ibareden sonra Osmanlı bilim tarihine ilişkin gereksiz, uzun alıntılarla sözüne devam eder. Yukarıda alıntılanan cümlede olduğu gibi, daha pek çok cümlede düşüklük göze çarpmaktadır (mesela s. 102). Yazarın tarihsel olguları değerlendirirken yaptığı problemli değerlendirmelerden biri de şu ifade ile açığa çıkar: Osmanlı döneminde coğrafya bilimine gerekli önem ve ilginin gösterilmediği, doğurdu birçok sonuçtan da anlaşılmaktadır (s. 102). Bu basit cümleyle ifade edilen sav yanlış ve kısmen önyargılar bulunduran bir genelleme olduğu kadar ideolojik bir yaklaşımı da yansıtmaktadır. Burada geçen ilgi ve önemin, gerekli olup olmadığına kim karar verecektir? Günümüzden geçmişe bakıldığında, bize görünen veçhenin tek doğru olduğunu nasıl ispat edebiliriz? Geçmişe ait bir olguyu kendi tarihi şartları içerisinde değerlendirmek gerekmez mi? Tarihin yöntem bilgisi böyle bir konuda nasıl hareket edeceğimizi bize öğretmektedir. Üstelik yazarın, kitapta Tarih kavramına ilişkin açıklamalar yapmış olması, tarihsel olguların yorumu konusunda nasıl bakılacağının farkında olduğunu gösterir. O halde, Osmanlı coğrafya çalışmaları hakkında böylesine yargılayıcı bir genel ve kesin hüküm vermek için acele etmiş olmuyor mu? Buna paralel olarak, yazarın Osmanlı coğrafya literatürünün sayısal azlığı üzerine yaptığı yorumları da şaşırtıcıdır. Mesela, sayfalar dolusu Osmanlılar coğrafya alanında eser üretememiştir; metodik bakımdan etkili olamamışlardır ama istisnaları da vardır gibi cümleleri uzatıp durur (s ). Osmanlı bilim tarihine ilişkin bu tür bir yaklaşım kanaatimizce, ancak oryantalist bir bakış açısının ürünü olabilir. Belki de bunu teyit eden en önemli delil, yazarın bir Batılı tarihçinin Osmanlı bilim tarihi üzerine kaleme aldığı değerlendirmesini 287

8 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews mutlak bir veri olarak kabul etmesidir (s. 104). Bu bakış açısının yazar tarafından çok beğenildiği anlaşılıyor. Nitekim şu ifadeleri bunun delili sayılabilir: Dolayısıyla Cihannüma, Ortaçağ şark bağlılığının darlığından kurtulup Avrupa milletleriyle geniş kültür birliği içine girmeyi hedefleyen çalışmaların bir sembolü, bir temayülün ifadesi olmuştur (s. 129). Şayet bu cümle yazar tarafından başka bir eserden alıntılanmış bile olsa, metinde geçen şark bağlılığının darlığı ibaresinin ifade ettiği mana, kendi kültürümüzün küçümsenmesi ve aşağılanması anlamına gelmektedir. Bunun gibi daha pek çok ibare edebî, ilmî ve kültürel bilinç süzgecinden geçirilmeden aynen benimsenmiştir. Bunun, Osmanlıların yanı sıra bütün İslâm dünyasındaki entelektüel çalışmaları küçümseyen, beğenmeyen bir bakış açısı olduğu açıktır. Denebilir ki bu yaklaşıma göre bilimsel bir çalışma, Avrupa kültürüyle beslenirse makul, yetkin ve bilimsel; değilse eksik, işe yaramaz ve dar dır! Yazarın başka eserlerden alıntı yaparken uzun metinler aktarması, konuyu dağıtmaktadır. Zaman zaman da konuyla ilgili olmayan pasajlara yer vermektedir. Mesela Osmanlı müelliflerinden aktardığı bir metnin coğrafya kitabının yazımıyla alakası olmadığı gibi tarihi coğrafyayla da bir münasebeti yoktur. Buradaki metin, doğrudan doğruya Osmanlı dönemindeki kitap yazımına ilişkin bir değerlendirmedir. Üstelik belgesel bir metin olması bakımından transkripsiyon işaretlerine uygun olarak verilmesi de icap ederdi. Yazar burada yaptığı aktarmalarda coğrafyacı veya tarihi coğrafyacı olmayan başka müelliflerden yararlandığını söylüyor (s ). Yazarın bu merakı, tarihi coğrafyayı anlatmayı bir yana bırakarak, Osmanlı müelliflerinin hangi maksat ile kitap yazdıklarını veya medrese hayatının işleyişini vuzuha kavuşturmaya girişmesine yol açmıştır! Dolayısıyla, yazarın Osmanlı coğrafyacılığı hakkında bilgi vermek yerine, uzun uzadıya Osmanlılarda coğrafya kitaplarının noksanlığına eleştiri getirmesi ve tasnif teşebbüslerinde bulunması gereksiz bir çabadır. Yazarın muhtemelen okuyucuya yararlı olmak maksadıyla sıkça yaptığı bu alıntı ve aktarmalar, çoğu kez birbirini tekrar eden cümle ve ibarelerle dolu olduğundan, sıkıcı bir hale dönüşmekte ve eserin kalitesini düşürmektedir. Yazarın benimsediği coğrafya dalının seçkin bir konuma sahip olma vurgusu, coğrafyanın yüceltilmesinin baskın hale geldiği bir duruma dönüşmüştür. Tarihi Coğrafya adını taşıyan bir kitabın amacı, sırf coğrafyanın yüceltilmesi amacına hizmetten ibaret olmamalıdır; herhangi bir bilim dalının mensuplarının kendi bilim dallarıyla ilgili olarak yapacakları en önemli şeyin onun övgüsüyle avunmaktan ibaret olmadığı gibi... Bilim dallarından, ilgilendikleri alanın özü ve esasına ilişkin tespitler yapmaları beklenir; anlamsız meydan okumalar değil! Yazarın, Osmanlı dönemindeki tercüme faaliyetleri ile ilgili olarak ileri sürdüğü şu görüş de ilginçtir: Bilimsel ortam oluşmadan, başkalarının verdiği siparişlerle yapılan bu çalışmalar gerçek anlamda bilimsel bir araştırma sayılamazlar (!) (s. 134). Buna benzer çok sayıda öznel değerlendirme yer alıyor. Hepsi ü zerine yorum yapmak, kitabın hacmi kadar bir tenkit metnini gerektirir. Ancak şu kadarını söyleyelim: Şayet ortaya konmuş herhangi bir eser, kendi zamanının ilim anlayışına uyun olarak telif ya da tercüme ediliyorsa, bu niçin bilimsel sayılmasın? 288

9 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews bilig Osmanlı coğrafya çalışmalarını değerlendirirken kullandığı yetersiz/ne yazık ki/ var ama gibi ibareler, yazarın bu eserlere bakışının menfiliğini göstermektedir. Bu vurgular, Osmanlı müelliflerinin çalışmalarına yukarıdan bakan ve dolayısıyla küçümseyen bir bakış açısını ifade etmektedir. Dahası bu cümlelerden sonra çok sayıda müellif ve eser adı zikrederek, Osmanlı bilim adamlarının yaptığı ilmî çalışmalara katkıya gönderme yapmak suretiyle kendi kendisiyle çelişkiye düşmesi de şaşırtıcıdır (s. 136). Oysa yazarın, bu eserlerin ya da müelliflerin sayısal bakımdan azlığı, geç kalmışlığı veya yokluğu üzerine nesnel olmayan yorumlar yapmak yerine, durumu tespit ile yetinmesi gerekirdi. Eserde göze çarpan anakronik hatalardan biri de şudur: Avrupa da coğrafyanın gelişmesinde rol oynamış olan A. Humboldt un yılları arasında yaşadığı vurgulandıktan sonra, onun 1862 de Kosmos adlı eseri yayımladığı ifade edilmektedir. Esasen, eser müellifin ölümünden sonra yayımlanmış olabilir; ancak metinde buna dair bir kayıt olmadığı gibi, mezkûr tarihte eseri Humboldt un kendisinin (!) yayımladığı kaydedilmektedir (s. 125) ve 162. sayfalarda yer alan 25 satırlık bölümde interdisipliner tabirinin 8 defa geçmesi, yazarın bu kelimeyi çok sevmiş olmasıyla izah edilebilir. Tabir, bir defa da disiplinler arası anlamıyla birlikte verilmiştir. Yine, anlamakta güçlük çektiğimiz yaklaşımlardan biri de Latife Hanım ın Belgeleri dir. Latife Hanım ın Belgeleri nin tarihi coğrafya ile ne tür bir münasebeti olduğunu kavrayamadık. Bu tür örneklemelerin son derece yersiz olduğu açıktır; çünkü bunlar konuyu dağıtmakta ve birçok kez olduğu gibi gereksiz bir şekilde uzatmaktadır. Aynı şekilde, I. Bölümde, Tarihi Coğrafyanın Tanımı başlığı altında, tanımlardan bahsederken aniden Arşiv e geçilip, Arşiv le alakalı mevzuattan aktarmalar yapılmaya başlanması da böyledir. Bu mevzuata ait kayıt ve bilgilerin yerinin de burası olup olmadığı tartışmalıdır. Hiç değilse, burada Arşiv le ilgili bir başlık konabilirdi. Eserde, sayfa altı dipnotu olarak gösterilen bazı kaynakların künyelerinin Kaynakça kısmında yer almadığı görülmektedir. Mesela 87. Sayfada 222 nolu dipnotta verilen A. Ertuğrul-S. Özkaya, 2004, İslam Coğrafya Literatürünün Teşekkülü ve Tercümesi Yapılan Eserler adlı çalışma, Kaynakça da yer almamaktadır. Eserde, bir genel Dizin yer almış olmakla birlikte, bu bölümün hazırlanmasında da titiz davranılmadığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim kimi cins isimler Dizin e dâhil edilirken kimi yer adları ihmal edilmiştir. Meselâ s. 100 de yer alan Semerkant adı Dizin de bulunmamaktadır. Tarihi Coğrafya adını taşıyan bir kitabın amacı kanaatimize göre Coğrafya biliminin bugün ülkemizdeki durum ve seviyesinin nerede olduğunu görmek ve ülkemizdeki bugünkü coğrafya biliminin geri kalması neden kaynaklanmıştır? sorusuna cevap aramak olmamalıdır. Hâlbuki bu kitapta bu türden sorulara sıkça gönderme yapılır ve elden geldiğince bu sorulara cevap aranır. Türkiye de coğrafya biliminin geri kalması meselesi, Tarihi Coğrafya kitabının konusu mu olmalıdır? Bu bakımdan ele alınacak olursa, bizce bu 289

10 Gök, Yayın Değerlendirme / Book Reviews kitabın adı, Tarihi Coğrafya yerine, Coğrafya ve Tarihi Coğrafya Üzerine Düşünceler olmalıydı. Yazar tarihi coğrafya konusunu Coğrafyanın bir alt dalı olarak kabul ettiği için, bu tür bir kitabın acaba sadece coğrafyacıların mı ilgi alanına girdiğini sanmaktadır? Hâlbuki çoğu kimse tarafından tarihi coğrafya dersleri Tarih in bir konusu gibi algılanmış ve birçok üniversitede Tarih bölümlerinde ders olarak okutulmakta ifadesiyle, esasında tarihçilerin de bu konudan uzak kalmadıkları gerçeğini vurgularken, tarihi coğrafya derslerinin Tarih bölümlerinde ders olarak okutulmasına karşı olduğunu mu ifade etmektedir? Gerçekten bu kitapta karşılaştığımız ve özellikle coğrafyacılar arasında sıkça görüldüğü anlaşılan, coğrafyanın bir bilim dalı olduğu iddiası sürekli hatırlatılmadığı takdirde ihmal edilebilirmiş gibi bir düşünceye kapılmak, gereksiz bir endişenin tezahürüdür. Ne coğrafya, ne de başka bir disiplinin sırf iddia edildiği için bir bilim haline gelmeyeceği açıktır; bilim dalına dönüşmüş bir disiplinin bilim olmadığı iddiasıyla, bilim dışı sayılamayacağının bariz oluşu gibi. Yazarın satırlarına yansıyan düşünceleri, tarihsel olgulara ideolojik bir açıdan bakmakta olduğunu da gösteriyor. Dahası, eserinin bizzat objektif olduğunu savunması da ciddi bir yöntem sorunu ile karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor. Tarihsel olanın yorumlanmasında öznel davranılmış olabilir. Farkında olmadan tesis edilen ve benimsenen bu ideolojik bakış ile yöntemin çerçevesini oryantalizm ile Batı ya öykünmeci bir yaklaşımın izleri oluşturmaktadır. Bize göre, konuyu değerlendirirken, bakış açısının yerellik olması lazım gelirdi. Zira yerel olanın aynı zamanda evrensel olduğu ve evrensel olanın da aslında yerel olanların bileşkesi olduğu göz önünde tutulmalıydı. Yazarın, tarihi coğrafya konusunda teorik bir çerçeve çizmeyi amaçladığı kabul edilse bile, ortaya konan çalışma bakımından bunun tam manasıyla tutturulamadığı görülmektedir. Yukarıda belirtilen noksanlıklar bunu teyit ederler. Sistematik olmaktan uzak, yazarın tekrarlardan kurtulamadığı, değişik cümle formülasyonlarıyla tekrar edilen açıklamaların sayfaları doldurduğu, taşıdığı tarihi coğrafya başlığından ziyade coğrafyacılık meselelerini tartışmayı önemseyen böyle bir çalışmanın ders kitabı olarak benimsenmesi için ciddi biçimde gözden geçirilmesi icap etmektedir. Bu çerçevede, kitabın diğer bölümleri nispeten daha belgesel bir metin özelliği gösteriyorsa da bunların da yukarıda vurgulanan dil ve anlatım problemleri barındırdığını belirtmeliyiz. Gözden geçirilmesi halinde kitabın Giriş bölümünün tamamen çıkarılması da yerinde olacaktır. İkinci Bölüm olarak yer alan Tarihi Coğrafyanın Doğuşu ve Gelişimi başlığı Giriş olarak düzenlenebilir. Bu bölüm içerisinde Coğrafya Tarihi başlığına da yer verilebilir. Son olarak, önemli ölçüde anlatım sorunları taşıyan böyle bir eserin TÜBA tarafından ödüle layık görülmesi de şaşırtıcıdır. Bu durumda ilgili komisyon, eseri ya okumadan değerlendirmeye almış veya okumuş ise ciddi bir dil sorunu olduğunu fark edememiştir. Sonuncu ihtimale göre bu durum, komisyon üye ya da üyelerinin de ciddi bir dil problemi içinde bulunduğunu gösterir. 290

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Yaş Doğrulama Metotları

Yaş Doğrulama Metotları Yaş Doğrulama Metotları Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜMÜŞ Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun Birçok kemikleşmiş yapı günlük ve yıllık periyodik birikimler oluşturmak suretiyle

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Bütün araştırmalar kendilerinden önce yapılan araştırmalara, bir başka deyişle, var olan bilgi birikimine dayanırlar. Bir araştırmaya başlarken yapılacak ilk iş, daha önce

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN 117 Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis Oryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan Goldziher in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı da, gerekse Doğu da görüşleriyle çok sayıda araştırmacı üzerinde

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam) ve referanslar ve elbette tarihsel ve entelektüel ardalan ileri derecede önemlidir. Çünkü genelde Batýlý kavramlar, kendilerinde ne olduklarý na bakýlmaksýzýn (aslýnda akademik ve entelektüel bir soruþturmanýn

Detaylı

Yazılı Ödeviniz Hakkında Kendinize Sormanız Gereken Bazı Sorular

Yazılı Ödeviniz Hakkında Kendinize Sormanız Gereken Bazı Sorular 24.00/24.02 Güz Dönemi, 2005 Yazılı Ödeviniz Hakkında Kendinize Sormanız Gereken Bazı Sorular Bir Ödevi yazmaya başlamadan önce, hazırladığınız taslağınızı, bir de şu soruları aklınızda tutarak gözden

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE

1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...5 KISALTMALAR...9 1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kalıplaşmış Söz Birliklerindeki Fosil Kelimeler...11 1.1.1. Kalıplaşmış Söz Birlikleri...12 1.1.1.1. Atasözleri ve Tekerlemeler...13

Detaylı

DOI: /fsmia

DOI: /fsmia FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 8 Yıl/Year 2016 Güz/Autumn 2016 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları

Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları Süleyman Doğanay İFAV Yayınları, İstanbul 2013, 263 s. Batılı araştırmacılar, hadislerle alakalı çeşitli metotlar geliştirerek çokça çalışmalar yapmışlar

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

SİSTEM ANALİZİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME

SİSTEM ANALİZİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME OKU & YAP YÖNTEMİYLE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR SİSTEM ANALİZİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME SUNUŞ Uğur ÇAKMAKLI Bilgisayar Bilimleri Yazılım Mühendisliği Sistem analisti

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME

TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME Dr. Muammer BAYRAKTUTAR Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Sabri KIZILKAYA, İsnad ve Metin Çözümlemeleri Bağlamında Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar, Yayınlanmamış Doktora

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

HUKUK KURAMI DERGİSİ HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU. Hukuk Kuramı nın bu ilk sayısında, dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesi için

HUKUK KURAMI DERGİSİ HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU. Hukuk Kuramı nın bu ilk sayısında, dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesi için Hukuk Kuramı Dergisi Yayın Kurulu, Hukuk Kuramı Dergisi Hakem Değerlendirme Formu, Hukuk Kuramı, C. 1, S. 1, Ocak-Şubat 2014, ss. 29-35. HUKUK KURAMI DERGİSİ HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU Hukuk Kuramı nın

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

IML 401 İMALAT LABORATUARI. Rapor Yazma ve Sunma

IML 401 İMALAT LABORATUARI. Rapor Yazma ve Sunma IML 401 İMALAT LABORATUARI Rapor Yazma ve Sunma Genel Açıklamalar Üçüncü tekil şahıs kullanın (pasif) Üçüncü tekil şahıs: Yukarıda tartışıldığı gibi, verilerin sınırlamalarıyla ilgili son korelasyon için

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 Türk Tıp Dizini Kurulu ulusal dergilerin yöneticilerinin yayın etiği ile

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL.

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL. İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya ISBN 978-605-4829-05-7 869 sayfa, 45 TL. VII. yüzyılın başlarında kadim medeniyet havzalarında canlılığını neredeyse kaybetmiş olan felsefe,

Detaylı

PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI

PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI Ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu tr Gazi Üniversitesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi TEŞEKKÜR Saygıdeğer

Detaylı

Rapor Yazma Teknikleri

Rapor Yazma Teknikleri Rapor Yazma Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi 1 BÖLÜM - 3 Rapor Yazma Tekniklerine Giriş Bu bölümde; Rapor Nedir? Niçin Rapor Yazarız? Rapor Yazma

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

(b) Bir kanıtlamadır. Burada (çünkü) bir öncül belirticidir ve kendisinden sonra gelen yargının öncül olduğunu gösterir.

(b) Bir kanıtlamadır. Burada (çünkü) bir öncül belirticidir ve kendisinden sonra gelen yargının öncül olduğunu gösterir. A-Grubu 1. Soru (B-Grubu 3. Soru ile aynı) Not: bu soruda öncül ve sonuçları sınavda istendiği gibi, verilen boş kağıda açıkça yazmayanlar ve soru kağıdı üzerinde altını çizmek vb. yöntemlerle gösterenlerin

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sayı Kavramı ve Sayma

Sayı Kavramı ve Sayma Sayı Kavramı ve Sayma Örnek Olay Üzerinde 20 adet kare şeklinde halı resimleri olan bir tahta hazırladık. Henüz 25 aylık olan Spencer Mavi! diye bağırdı. Tahtanın yanına gidip her defasında mavi diyerek

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Literatür Değerlendirmesi ARAŞTIRMALARDA LİTERATÜR TARAMASI VE ETİK. Literatür kaynakları neler olabilir?

Literatür Değerlendirmesi ARAŞTIRMALARDA LİTERATÜR TARAMASI VE ETİK. Literatür kaynakları neler olabilir? Literatür Değerlendirmesi ARAŞTIRMALARDA LİTERATÜR TARAMASI VE ETİK Bir konuyu araştırma süreci İlgilendiğiniz alanda, bir soruyu kendinize yanıtlamadan önce o soru hakkında neyin zaten bilindiğini bulmanın

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSELER İÇİN KAYNAK DERS KİTABI ULUSLARARASI İLİŞKİLER Prof. Dr. Tayyar ARI aritayyar@uludag.edu.tr ISBN: 978 605 5911 15 7 Sayfa Düzeni: MKM Yayıncılık Kapak Tasarımı: Star Ajans

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

Modern Düşüncenin Kur ân Anlayışı Bir Zihniyet Eleştirisi

Modern Düşüncenin Kur ân Anlayışı Bir Zihniyet Eleştirisi Modern Düşüncenin Kur ân Anlayışı Bir Zihniyet Eleştirisi Salim Öğüt, Nun Yayıncılık, İstanbul 2008, 320 s. Modern dönem tefsir hareketinde üzerinde en fazla tartışma yapılan konuların başında şüphesiz

Detaylı

Soyut Cebir. Prof. Dr. Dursun TAŞCI

Soyut Cebir. Prof. Dr. Dursun TAŞCI Soyut Cebir Prof. Dr. Dursun TAŞCI Ankara 2007 674 ÖNSÖZ Bu kitap; Selçuk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde uzun yıllar okutmuş olduğum Soyut Cebir ve Cebire Giriş ders notlarının düzenlenmesi ve daha

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum.

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum. Türkiye deki en büyük emek israflarından birisi İngilizce öğreniminde gerçekleşiyor. Çevremde çok insan biliyorum, yıllarca İngilizce öğrenmek için vakit harcamış, ama hep yanlış yerlerde harcamış. Bu

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ TÜRKÇE 4. sınıf Türkçe kazanımları 4 yerine 3 başlıkta toplanmış. Konuşma

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırmada Yöntem ve Teknik Bilimsel Araştırmada Kullanılan Teknikler Veri Türleri Verilerin araştırmacının aradığı nitelikte olabilmesi, önemli ölçüde elde edildiği yöntem

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Kurul Toplantı Sayısı:71 Görüş Tarihi:05/10/2006 İlgide kayıtlı

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER vturker@marmara.edu.tr vturker@gmail.com www.volkanturker.com.tr Bilim Nedir? Nesnel geçerliliği olan bilgi bütünü Neden-sonuç ilişkilerinin

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR 517 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bu metin, Uluslararası Bağımsız

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ BÜLENT GÜL

MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ BÜLENT GÜL MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ BÜLENT GÜL Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınlarının tamamının veya

Detaylı

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü İsmail ÇALIŞKAN * İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VI.

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE İzzet ŞEREF GÜNDÜZ, O. ve ŞİMŞEK, T. (2014). Uygulamalı Konuşma Eğitimi El Kitabı. Ankara:

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak01 N0 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Evren AYDOĞAN 1 Araştırmacı, Yönetişim Çalışmaları Uluslararası Şeffaflık Örgütü nün- Transparency International (TI), Yolsuzluk

Detaylı

Çevirenin Ön Sözü. vii

Çevirenin Ön Sözü. vii Çevirenin Ön Sözü Nel Noddings tarafından yazılan bu eser eğitim felsefesi alanına giriş niteliğinde bir kitap olmakla beraber son derece bilgilendirici ve derin düşünmeye yönlendirici bir kaynaktır. Yalnızca

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı