TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ"

Transkript

1 TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak Teslim Alınır. Muayene Kabul Komisyonu, Malzemelerin Teknik Şartnameye Uygunluğunu Kontrol Eder. Malzemelerin Şartnameye Uygun Olmaması Durumunda Gerekçesi İle Satın Alma Birimine Gönderilerek Firmaya İade Edilmesi İstenir. UYGUN İSE Düzenlenen T.İ.F ler İlgili Birimlere Gönderilir. * 1 Adeti Nüsha Birimde Kalır * 2 Adeti Satın Alma Birimine Gönderilir. DEVİR GİRİŞ YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Birim Taşınır İstek Belgesi Düzenler. İlgili Harcama Yetkilisi Onayı İle Talep Eder. Mevcut Stoklardaki Malzemeler Kontrol Edilir, İsteği Karşılamıyorsa İlgili Birime İade Edilir. İstek Karşılanıyor ise; Devir Eden Birim Taşınır Devir Çıkış İşlem Fişi Düzenler. Taşınır İstek Belgesine İstinaden 3 Nüsha Düzenler Düzenlenen T.I.F ler İlgili Birimlere Gönderilir. * 1Adeti Çıkış Yapan Birime Gönderilir. *1 Adeti Birimde Kalır. Teslim Alan Birim Taşınır Devir Giriş İşlem Fişi Düzenler. *2 Nüsha Düzenlenir. * 1 Adeti Çıkış Yapan Birimine Gönderilir. Malzemeler Gruplarına Göre Kaydedilir. DEVİR ÇIKIŞ İŞ AKIŞ SÜRECİ İhtiyacı Olan Birim Taşınır İstek Belgesi Düzenler. Talep Edilen Malın İlgili Birimce Uygun Görülmemesi Halinde İstek Belgesi İade Edilir. İstek Kabul Edildi ise; Devir Eden Birim Taşınır Devir Çıkış İşlem Fişi Düzenler. Taşınır İstek Belgesine İstinaden 3 Nüsha Düzenler. Teslim Alan Birim Taşınır Devir Giriş İşlem Fişi Düzenler. 2 Nüsha Düzenlenir. * 1 Adeti Çıkış Yapan Birimine Gönderilir * 1 Adeti Biriminde Kalır. Düzenlenen T.İ.F ler İlgili Birimlere Gönderilir. * 1 Adeti Nüsha Birimde Kalır * 1 Adeti Giriş Yapan Birimine Gönderilir * 1 Adeti Muhasebeye Gönderilir Malzemeler Gruplarına Göre Kaydedilir. ZİMMET VERME İŞ AKIŞ SÜRECİ İstek Uygun Görülmez ise Zimmet Kaydı Yapılmaz. İstek Reddedilir İstek Kabul Edildi ise; Zimmet Fişi Düzenlenir. (2 Nüsha) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Tarafından Sicil Numaraları İle İlgili Deftere Çıkış Kaydı Yapılır. Demirbaş Oda Listesi Hazırlanıp Teslim Edilir. ZİMMET DÜŞME İŞ AKIŞ SÜRECİ Kişinin Zimmetindeki Malzemeler Kontrol Edilir. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Malzemeyi Sayarak ve Kontrol Ederek Teslim Alır. Malzeme Tam ise; Zimmet Fişi (Düşme) Düzenlenir. Malzeme Eksik is; Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Esasları Uygulanır. Değer Tespit Komisyonu Tarafından Rayiç Bedeli Tespit Edilir.

2 TÜKETİM ÇIKIŞ İŞ AKIŞ SÜRECİ Taşınır İstek Belgesi Düzenlenir. İstek Uygun Değil ise; Malzemeler Verilmez. İstek Kabul Uygun ise; Taşınır İşlem Fişi (Tüketim Çıkış) Düzenlenir. Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Düzenlenir. 3 Aylık Dönemler Halinde. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Tarafından Çıkış Kaydı Yapılır. SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Taşınırların Sayım İşlemleri 1- Yıl Sonunda Yapılır. 2- Harcama Yetkilisinin İstediği Zamanlarda Yapılır. 3- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin Değişmesinde Yapılır. 4- Sayıştay, Maliye, YÖK, İç Denetim Birimi Tarafından Yapılır. Sayım Komisyonu Tarafından Yapılan Sayımlar İle Ambar Sonuçları Tutuyor ise; Tutanaklar Komisyon Tarafından İmzalanır. İlgili Birime Gönderilir. Sayım Sonucu EKSİK ise; Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Esasları Uygulanır. Sayım Sonucu FAZLA ise; İlgili Komisyon Tarafından Tutanakla Tespit Edilir. Sayım Fazlası Olarak Kayıtlara Alınır. Taşınır İşlem Sayım Fazlası Fişi Düzenlenir. TAŞINIR KAYIT KONTROL YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ - Taşınır Hesap Cetvelleri Hazırlanır. 1- Yıl Sonu Sayım Tutanağı 2- Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri 3- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetveli 4- Yıl Sonu İtibariyle Düzenlenen Es Son TİF Numarası. - İlgili Birime (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) Taşınır Yönetim Hesap Cetveli Teslim Edilir. - Yıl Sonu Hesapları Kapatılır. - Say 2000 Hesapları İle Karşılaştırılıp Uygunluğu Sağlanır. - Muhasebe Kayıtları Uygun Olduktan Sonra Muhasebe Yetkilisi Tarafından İmzalanıp Konsolide Görevlisine Verilir.

3 ÖZEL KALEM/ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ FAKÜLTE KURULU TOPLANMASI VE KARARLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ Fakülte kurulunda görüşülecek evrakların toplanması Fakülte Kurulu Tarihinin Belirlenerek Fakülte Kurulu Üyelerine Bilgi Verilmesi Fakülte Kurulu gündeminin hazırlanması Fakülte Kurulunun toplanarak gündeme dair kararların alınması Alınan Kararların rapor haline getirilmesi Kararın Fakülte Kurulu Üyeleri tarafından imzalanması İmzalanan karar suretlerinin ve varsa eklerinin ilgili birimlere (Rektörlük, Bölüm Başkanlığına) gönderilmesi FAKÜLTE YÖNETİM TOPLANMASI VE KARARLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ Fakülte yönetim kurulunda görüşülecek evrakların toplanması Fakülte Yönetim Kurulu Tarihinin Belirlenerek Üyelere Bilgi Verilmesi Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması Fakülte Yönetim Kurulunun toplanarak gündeme dair kararların alınması. Alınan Kararların rapor haline getirilmesi. Kararların Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanması İmzalanan karar suretlerinin ve varsa eklerinin ilgili birimlere (Rektörlük, Bölüm Başkanlığına) gönderilmesi AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ Geçmiş yıl faaliyetleri Bölümlerden talep edilir. Bölümlerden gelen faaliyetler tek bir rapor halinde hazırlanarak Rektörlüğe gönderilir. FAKÜLTE FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ Geçmiş yıl faaliyetleri Bölümlerden ve Fakültenin İdari Birimlerinden talep edilir. Bölümlerden ve İdari Birimlerden gelen faaliyetler tek bir rapor halinde hazırlanarak Rektörlüğe gönderilir.

4 PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA BAŞVURMA VE ATANMA Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu Rektörlükçe ilân edilerek duyurulur. Yardımcı doçentlik için yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Sınav; Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar. Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden yabancı dil sınavında başarı gösterenler, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe, yabancı dil sınavı sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler. Adayların durumlarını incelemek üzere ilân edilen kadrolar için, fakültelerde dekan, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti onbeş gün içinde tespit eder. Dekan her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Dekan yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk yönetim kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür. Yardımcı doçentler, dekanın bölüm başkanının görüsüne dayanan önerisi ile, bir üniversitede ikişer veya üçer yıllık süreler için Rektör tarafından atanabilir. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. YARDIMCI DOÇENT, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE UZMAN GÖREV SÜRESİ UZATMA İŞLEMLERİ Yardımcı Doçent Bölümlere, bünyelerinde çalışan ve görev süreleri sona erecek olan yardımcı doçentlerin bilimsel dosyalarını hazırlayarak en az iki ay öncesinden bölüm görüşü ile birlikte Dekanlığa iletmeleri konusunda yazı yazılır. Görev süresi uzatılacak yardımcı doçentler yayın dosyalarını ve diğer belgeleri Dekanlığa iletirler. DosyalarıFakültemiz kriter komisyonu tarafından incelenerek hazırlanan rapor Rektörlüğe iletilir. Rektörlük Kriter Komisyonu tarafından da gerekli inceleme yapılarak Komisyon Raporu Dekanlığa gönderilir. Rapor olumlu ise Fakülte Yönetim Kurulu Kararı, kararname örnekleri ile birlikte Rektörlüğe iletilir. Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzmanlar Görev süreleri sona erecek olan öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların görev sürelerinin uzatılması talepleri en az bir ay öncesinden Bölümleri tarafından Dekanlığa bildirilir. Bölümlerden gelen uzatma teklifleri Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek alınan kararlar hazırlanacak kararname örnekleriyle birlikte Rektörlüğe iletilir. BÖLÜM BAŞKANI ATAMA 2547 sayılı kanunun 21. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca birden fazla ana bilim dalı bulunan bölümlerde, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından o bölümü oluşturan anabilim dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak 1 hafta içinde; tek anabilim dalı bulunan bölümlerde ise; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından, bölüm kurulunun görüşü alınarak Dekan tarafından atanır. Atamalar Rektörlüğe bildirilir. ANABİLİM DALI BAŞKANI ATAMA

5 Dekanlık tarafından, Anabilim Dallarında başkanlık görev süresi sonuna yaklaşıldığında ilgili bölüm başkanlığına seçim yapılmasının sağlanması konusunda yazı yazılır. Anabilim dalı başkanını belirlemek üzere Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16 ve 18. maddeleri uyarınca, anabilim dalı başkanı, o anabilim dalının profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde dekan tarafından atanır. Anabilim dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan,dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar Rektörlüğe bildirilir. DİSİPLİN SORUŞTURMASI İşlendiği ileri sürülen suçla ilgili her türlü delilin ekli olduğu şikâyet dilekçesinin Dekanlığa iletilmesi üzerine; disiplin amiri olan Dekan olayın aydınlatılması için Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca bir soruşturmacı görevlendirir. Soruşturmacı soruşturma konusu olayla ilgili olarak varsa tanıkları ifadeye davet ederek yeminli ifadelerinialır. Soruşturmacı gerekirse soruşturma konusu olayla ilgili olarak bilirkişiye başvurabilir. Alınan ifadeler ve elde edilen delil/belgelere göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı, şüpheli/şüphelileri savunmasını yapmak üzere şüpheli/şüphelileri en az 7 günlük savunma süresi vererek davet eder. Davet yazısında, şüpheliye belirtilen tarihte savunmasını yapması, yapmadığı takdirde savunma hakkından vaz geçmiş sayılacağı ve mevcut bilgi ve belgelere göre karar verileceği bildirilir Soruşturma süresinde tamamlanamayacak ise, soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Disiplin amiri olarak Dekanlık, ek süre talebini uygun görürse, durumu bir üst disiplin amirine ve soruşturmacıya bildirir. Savunmaların alınmasından sonra, soruşturmacının talep etmesi halinde, şüpheli /şüphelilerin önceki ceza durumu bildirilir. Soruşturmacı, topladığı delilleri ve aldığı ifadeleri şüphelilere atfedilen suçu ispatlamak için yeterli görürse, diğer etkenleri de (ceza durumu, soruşturma sürecinde ortaya konan davranışlar, şüpheli/şüphelilerin pişmanlık duyması gibi) değerlendirerek soruşturma raporunu hazırlar. Soruşturma raporunda, soruşturmaonayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, isnatlar, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunmanın özeti belirtilir, suçun sabit olup olmadığı tartışılarak soruşturmacı tarafından verilmesi gereken ceza teklif edilir. Soruşturma raporu, belge asıl veya suretleri, dizi pusulası ile birlikte soruşturmanın süresine dikkat edilerek Dekanlığa sunulur. YURT İÇİ YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELER Madde görevlendirmeler: Bölümlerden gelen görevlendirme talepleri, dilekçe, davet yazısı, kabul yazısı ile birlikte Yönetim Kurulu Kararı Rektör Oluruna sunulur. Yolluklu yevmiyeli görevlendirmelerde kişilere ödeme yapılabilmesi için Rektörlük onayı Dekanlık muhasebe bürosuna iletilir. FAKÜLTE KURULU, FAKÜLTE YÖNETİM KURULU, ÜNİVERSİTE SENATOSUNA TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ Fakülte Kurulu Üyelikleri Hangi unvanlı Fakülte Kurulu üyesinin görevi sona ermiş ise Dekanlıkça o unvanlı öğretim üyelerine duyuru yapılarak kendi aralarından üç yıl için yeni bir üye seçimi yapılması sağlanır. Seçim sonucu Rektörlüğe bildirilir. Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri Hangi unvanlı Fakülte Yönetim Kurulu üyesinin görevi sona ermiş ise, Fakülte Kurulu toplantısında yapılan seçim ile üç yıl için yeni üye seçilir. Sonuç hakkında alınan kurul kararı Rektörlüğe bildirilir Üniversite Senato Temsilciliği Görev süresi sone eren Senato temsilciliği için Fakülte Kurulu toplantısında yapılan seçim ile üç yıl için yeni Senato temsilcisi seçilir. Sonuç hakkında alınan kurul kararı Rektörlüğe bildirilir. Diğer Yazışmalar ve Belge Takibi.

6 ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SINAV NOTUNA İTİRAZ İŞ AKIŞ SÜRECİ Sınav notunda hata olduğunu düşünen öğrenci sınav sonuçlarının ilanını takip eden 7 iş günü içinde dilekçe ile başvurur. Dilekçe ilgili Bölüm Başkanlığına gönderilir. Bölüm Başkanlığı öğrencinin dilekçesini ilgili Öğretim Elemanına kontrol edilmek üzere iletir. Öğrencinin notunda herhangi bir hata varsa ilgili öğretim elemanı tarafından verilen maddi hata dilekçesi Bölüm Başkanlığı tarafından resmi yazı ile Dekanlığa gönderilir. Gelen evrak Dekanlık Öğrenci İşleri Birimi tarafından incelenir. Fakülte Yönetim Kuruluna sunularak karara bağlanır. Karar çerçevesinde not düzeltme işlemi yapılır. LİSE DİPLOMASI İSTEME İŞ AKIŞ SÜRECİ Öğrenciler dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Öğrenci özlük dosyasından öğrenciye ait lise diplomasının arka yüzüne Fakülte kaşesi basılarak gerekli yerler doldurulur ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanır. Diplomanın aslı öğrenciye teslim edilir,bir kopyası alınarak arka yüzüne aslını aldığına dair bir beyan yazdırılıp imzalatılır. İmzalatılan fotokopi öğrencinin özlük dosyasına kaldırılır. MUAFİYET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Fakültemize Dikey Geçiş, Yatay Geçiş, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (kod yenileyerek) ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başardıkları derslerden muaf olmak için, transkriptleri ve ders içeriklerinin ekli olduğu bir dilekçe ile başvuru yaparlar. Dilekçeleri ilgili Bölüme gönderilir. Bölüm tarafından öğrencinin başvuru evrakı incelenir, ders muafiyeti yapılır. Öğrencinin ders muafiyeti Bölüm Başkanlığı tarafından Dekanlığa gönderilir. Öğrenci İşleri Birimince gerekli incelemeler yapıldıktan sonra öğrencinin ders muafiyeti ile ilgili belgeler Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulunun karar vermesinin ardından öğrenci ders muafiyet kararı Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. MAZERET SINAVI İŞ AKIŞ SÜRECİ Mazeret sınavına girecek öğrenciler haklı ve geçerli nedenler kapsamında beyan edeceği belge ve ilgili formu doldurarak Dekanlığa teslim ederler. Dekanlık Öğrenci İşleri Birimine gelen evrak incelenir ve Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu Kararı Daha önce ilan edilen mazeret sınav tarihlerinde sınav yapılması için ilgili Bölüm Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir. ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ Fakülteye gelen yazılı şikayet Dekanlık Makamına sunulur. Disiplin amiri olan Dekan olayı aydınlatmak üzere bir öğretim elemanını resmi yazı ile soruşturmacı olarak görevlendirir. Soruşturmacı ileri sürülen iddialarla ilgili şüpheli ya da şüphelileri soruşturmaya davet eder. Savunma davetine uyulmaması veya özrünü zamanında bildirmemesi halinde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağını belirtir.iddia edilen suçun niteliğine göre şüphelinin sözlü ya da yazılı olarak ifadesine başvurur. Soruşturmanın zamanında bitirilememesi durumunda soruşturmacı tarafından ek süre istenir, dekanlık olurundan sonra soruşturmaya devam edilir. Soruşturmacının elde ettiği kanıtlar, dinlenen tanıklar, alınan ifade ve savunmalar sonucunda soruşturma raporu imzalanarak Dekanlık makamına gönderilir. Dekan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek üzere yönetim kurulu üyelerinden birini raportör olarak görevlendirir. Raportör soruşturma dosyasını inceleyip raporunu yazarak Dekanlık makamına gönderir. İşlenen suçun karşılığında uyarma, kınama veya 1 haftadan 1 aya kadar uzaklaştırma cezalarından birinin önerilmesi durumunda;dekanın, önerilen cezayı kabul veya reddetmesi ya da başka bir disiplin cezası vermesi. Uygun görülen cezanın disiplin Kuruluna havale edilmeden doğrudan dekan

7 tarafından verilmesi. İşlenen suçun karşılığı 1 veya 2 yarıyıl süre ile okuldan uzaklaştırma ya da atılma cezalarından birinin önerilmesi; Soruşturma Dosyasının görüşülmek üzere Fakülte Disiplin Kurulu gündemine alınması. Verilen cezanın öğrenciye tebliğ edilmesi. Cezanın Rektörlük Makamına bildirilmesi. ASKERLİK DURUM BELGELERİNİN HAZIRLANMASI İŞ AKUŞ SÜRECİ Yeni kayıt olan/ilişiği kesilen/ mezun olan erkek öğrencilerin belirlenmesi Askerlik durum belgelerinin hazırlanması. Öğrencilerin durumları hakkında Askerlik Şubelerine bilgi verilmesi. ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci kontenjan önerilerinin istenmesi. Bölümlerin görüşleri doğrultusunda Fakülte Kurulunda kontenjan önerilerimizin belirlenmesi ve Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesi. Birim kontenjan önerilerinin toplanarak Senato ya sunulması Senato da önerilerin değerlendirilmesi. YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yatay geçiş kontenjan önerilerinin istenmesi. Bölümlerin görüşleri doğrultusunda Fakülte Kurulunda kontenjan önerilerimizin belirlenmesi ve Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesi. Birim kontenjan önerilerinin toplanarak Senato ya sunulması Senato da önerilerin değerlendirilmesi. DERS PLANLARININ HEZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ Dersler planları ve içeriklerin hazırlanması ve Bölüm Kurulu Kararı ile Dekanlığa gönderilmesi. Bölümden gelen isteğin Fakülte kurulunda görüşülerek Rektörlüğe gönderilmesi. Rektörlüğün onayı ile ders planlarının ve içeriklerin yürürlüğe girmesi. Derslerin ve içeriklerin öğrenci bilgi sistemine girilmesi YENİ BÖLÜM AÇILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ Bölümler tarafından Yeni açılacak bölüm önerisi için rapor hazırlanarak Bölüm Kurul Kararıyla yazı ekinde Dekanlığa gönderilir. Yeni açılacak bölüm önerisi görüşülmek üzere Fakülte Kurulunda görüşülür. Onay verilen bölüm/ program önerisi Senatoda görüşülmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. YÜKSEK ONUR VE ONUR BELGELERİNİN VERİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Yüksek Onur ve Onur Belgesi Verilecek Öğrenciler Tespit Edilir. Yüksek Onur, Onur Belgesi Alacak Öğrenci Listesi Kontrol Edilerek İlan Edilir. Öğrenci Disiplin Cezası Aldıysa Belgesi Verilmez. Belgeler Düzenlenerek Dekanlık Tarafından Öğrencilere Verilir. KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İŞ AKIŞ SÜRECİ

8 Duyuru ve ilanlara göre gerekli başvuru koşulları ve tarihleri takip edilir Tüm başvurular Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına göre değerlendirilir. Asil ve yedek adaylar belirlenir. Kayıt olan öğrencilerin üniversitelerine bildirilerek özlük dosyaları istenir. Sonuçlara göre bölüm başkanlıklarına öğrenciler bildirilerek intibakları istenir. Transkripte, öğrenci bilgi sistemine intibakları işenir. ÖĞRENCİ BURS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurumlardan Gelen Burs Kontenjanı ve Öğrenci Niteliklerini Belirtilen İlanlar Öğrencilere Duyurulur. Belirlenen Gün ve Saatte Burs Komisyonu Tarafından Başvurular Mülakatla Değerlendirilir. Burs Hak Kazanan Öğrenciler İlan Edilir. Belgeler Tamamlanarak Burs Veren Kurumlara Öğrenciler Bildirilir. ÖĞRENCİ YEMEK YARDIMI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitemiz Öğrenci Yemek Yardımından yararlanabilecek Öğrenci Sayıları (Kontenjanı) ile Öğrenci Niteliklerini Belirtilen İlanlar Öğrencilere Duyurulur. Başvurular Değerlendirilir ve Yemek Yardımına Hak Kazanan Öğrenciler İlan Edilir. Belgeler Tamamlanarak Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına Öğrenciler Bildirilir. ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Rektörlük Tarafından Öğrenci Temsilcisi Seçilmesi Gerektiğini Bildiren Yazı Gönderilir. Tüm Bölümlere Öğrenci Temsilcisi Seçilmesi Gerektiği Yazı ile Duyurulur. Bölüm ve Fakülte Temsilcisi Seçim Tarihleri Belirlenip Öğrencilere Duyurulur. Bölüm Temsilcisi Seçimleri Yapılır. Bölüm Temsilcileri Arasından Fakülte Temsilcisi Adayları Belirlenir. Belirlenen Aday Arasından Birisi 1 (bir) Yıl Görev Almak Üzere Fakülte Temsilcisi Seçilir MEZUNİYET İŞ AKIŞ SÜRECİ Mezun Durumunda olan öğrenci Öğrenci İşleri Birimine Başvurur. Öğrenci İşleri Birimi Mezun olabilecek Durumda Olan Öğrencilerin Listesini Belirler. Öğrencinin Durumu (Tüm Derslerini Almış mı? Stajını Yapmış mı? Mezuniyet Kredisi Yeterli mi?) Kontrol Edilir. Koşulları Sağlıyorsa Yönetim Kurulunun Onayına Sunulur. Geçici Mezuniyet Belgesi Hazırlanır. İlişik Kesme Belgesini Gerekli Yerlere Onaylatır. Lise Diplomasının Arkasına Mezuniyet İşlemi İşlenir. Mezuniyet Belgesi ve Onaylı Transkripti Öğrenciye Verilir. Öğrenci Bilgi Sisteminden Öğrencinin Durumu MEZUN şeklinde İşlenir. ÖĞRENCİ BELGESİ/TRANSKRİPT VERME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Öğrenci, Öğrenci Belgesi veya Transkript Almak İçin Öğrenci İşlerine Şahsen/Vekaleten Başvuruda Bulunur. Öğrenci İşleri Birimi Gelen Talep Doğrultusunda Öğrenci Belgesini veya Transkripti Öğrenci Bilgi Sistemi Programından Hazırlar. Kontrolünü yapar ve Paraflar, Fakülte Sekreterine İmzaya Sunar. Fakülte Sekreteri İmzaladıktan Sonra Öğrenci Belgesi Öğrenciye verilir. YURT DIŞI (YABANCI UYRUKLU) ÖĞRENCİ KAYDI İŞ AKIŞ SÜRECİ

9 Belirlenen kayıt günlerinde gerekli belgelerle öğrencilerin kayıtlarının yapılması. Kaydı yapılan öğrenci bilgilerinin otomasyon sistemine işlenmesi. Kayıt yaptıran öğrenci bilgilerinin Emniyet Müdürlüğüne ve Rektörlüğe bildirilmesi. KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Rektörlük tarafından Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci kontenjanları bildirilir ve seçilen öğrencilerin başvuru evrakları istenir. Dekanlık kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere en uygun öğrenciler seçilir. Seçilen öğrencilerin başvuru evrakları üst yazı ile Rektörlüğe iletilir. Rektörlük Kısmi Zamanlı çalıştırılmak üzere öğrenciler görevlendirilir. Görevlendirilenlerin isimleri Fakültemize iletilir. Öğrencilerin puantajları her ay Rektörlüğe iletilir. Rektörlük Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı puantajlara göre her ay kısmi zamanlı çalışan öğrencilere ücret öder. DERS PROGRAMLARI VE SINAV PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ Bölümlerden Ders Programları/Sınav Programları talep edilir. Bölümlerin Hazırlamış olduğu Ders Programları/Sınav Programları Fakülte Yönetim Kurlunda görüşülür. Bölümlerin web sayfalarında öğrencilere duyurulur.

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OPERASYONEL SÜREÇLER 1-İç Kontrol Temel Süreci Kontrol Ortamı Alt Süreci Risk Değerlendirme Alt Süreci Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci Bilgi ve

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup,

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI İÇİNDEKİLER 1 - Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Detaylı