Invest in ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Invest in ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİ"

Transkript

1 Invest in ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİ

2

3 Invest in ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİ Türkiye de yatırımlar için tahsis edilen üç tip özel yatırım bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerinden her birinin ayrı özellikleri ve avantajları bulunmaktadır. Yatırımın niteliği bakımından en uygun özel yatırım bölgesinin tespit edilmesi gerekmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojileri geliştirmeye yönelik hedefleri olan firmalar için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ihracat odaklı yatırımlar için Serbest Bölgeler önemli avantajlar sağlamaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri ise, şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmış üretim bölgeleridir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Teknoparklar İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojileri geliştirmeye yönelik hedefleri olan firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından da yararlanarak teknoloji veya yazılım geliştirdikleri ve üretebildikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ilişkin düzenlemeler 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete 19 Haziran 2002 Sayı: 24790) kapsamında belirlenmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sunduğu Avantajlar Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar üniversite ve araştırma kurumları ile birlikte ortak çalışma imkânı da bularak aşağıdaki avantajlardan yararlanabilmektedir: Yazılım geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir. Bölgede çalışan, AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının %10 unu aşamaz. İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının %50 si devlet tarafından karşılanacaktır. Serbest Bölgeler Serbest Bölgeler, Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere oluşturulmuştur. Serbest bölgeler, Türkiye nin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak için tasarlanmıştır. Gümrük bölgelerindeki ticari, finansal ve ekonomik alanlarda uygulanan yasal ve idari düzenlemeler serbest bölgelerde uygulanmamakta veya kısmen uygulanmaktadır. Serbest Bölgelere ilişkin düzenlemeler 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

4 Serbest Bölgelerin Sunduğu Avantajlar Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden %100 muafiyet İmalat firmaları için kurumlar vergisinden %100 muafiyet Katma Değer Vergisi (KDV) ve özel tüketim vergilerinden %100 muafiyet Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden Organize Sanayi Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir. Organize Sanayi Bölgelerinin Sunduğu Avantajlar OSB ler içinde faaliyet gösteren yatırımcılar, Türkiye de teşvik uygulamalarına (genel yatırım teşvikleri, büyük ölçekli yatırım teşvikleri, Özel Yatırım Bölgelerinde Vergi İndirim ve İstisnaları %100 muafiyet (Serbest Bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85 ini ihraç eden şirketler için) Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen karı hiçbir sınırlama olmaksızın yurtdışına ya da Türkiye ye serbestçe aktarabilmektedir bölgesel ve sektörel teşvikler, istihdama yönelik teşvikler, AR-GE faaliyetlerine yönelik destekler vb.) ek olarak, aşağıdaki avantajlardan da faydalanmaktadırlar: Arazi alımlarında KDV muafiyeti Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere beş yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti Düşük su, doğalgaz ve iletişim giderleri Parsellerin bölünmesi/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti, tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti OSB nin belediye hizmetlerinden yararlanmıyor olması durumunda katı atık vergisi muafiyeti ** Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge desteklerinden yararlandırılmaktadır. (2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Serbest Bölgeler Özel Yatırım Bölgeleri (TGB ve SB ler) dışında kalan alanlar Kurumlar Vergisi Yok Yok %20 / %15-%35 KDV Yok Türkiye den alınan mallar için muafiyet %8 - %18 Gümrük Vergisi Bölgeye getirilen mallar, ekipman ve makineler için muafiyet Gelir Vergisi Yok Ürünlerinin %85 ini veya fazlasını ihraç eden şirketler için muafiyet %15-%35 Personel Ücretleri Sosyal Givenlik Primleri (işçi payı) Sosyal Givenlik Primleri (işçi payı) İşsizlik Sigortası Ödemeleri %14 %14 %14 %9,75 %19,5 %19,5 %2-%3 %2-%3 %2-%3 Damga Vergisi Yok %0,5-%0,1 %0,5-%0,1 4

5 İzmir de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri DEPARK İZTEKGEB İZMİR BİLİM PARK Not: DEPARK İnciraltı ve Tınaztepe Yerleşkeleri nde olmak üzere iki lokasyonda bulunmaktadır. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB) (www.iztekgeb.com) 2002 tarihinde 218 hektarlık alan üzerinde kurulan bölge üniversite, dernek ve özel sektörden firmaların dahil olduğu yönetici şirket tarafından yönetilmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi uluslar arası bir araştırma merkezinde yer alması bölgenin ARGE merkezi yapısına katkı sağlamaktadır. Bölgede uzun vadeli olarak yer almak isteyen firmalara yap-işlet-devret modeli imkanı sunulmaktadır. Bilgisayar Uygulama Araştırma Merkezi, Malzeme Araştırma Merkezi, Çevre ARGE Uygulama ve Araştırma Merkezi, Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Merkezi Araştırma Lab ve Sürekli Eğitim Merkezi ile bünyesindeki firmalara araştırma altyapısı sunmaktadır. İZTEKGEB İnovasyon Merkezi Projesi: Girişimcilerin teknolojik odaklı inovasyon yapmalarını destekleyecek, bölgedeki potansiyel girişimcilere eğitimler verilecek ve İzmir'deki girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak İnovasyon Merkezi projesi İzmir Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenmektedir. Proje kapsamında kuluçka merkezi, Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transfer Ofisi, Paydaşlar Ofisi, Nitelikli Sosyal Donatı Alanları, Teknik Eğitim Salonları, Toplantı Salonları, Teknik Atölye ve Kiralanabilir Ofisler yer alacaktır. 5

6 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampus alanında yer alan Bölge hektarlık ana bölge ve 6.4 hektarlık ek bölgeden oluşmaktadır. Bölge, İzmir- Çeşme otoyolu ile İzmir il merkezine 45 km, Çeşme Limanı'na 30 km uzaklıktadır. Şehrin önemli merkezlerine otoyoldan ulaşım sorunsuz olarak sağlanabilmektedir. Çeşme Limanı'ndan Ro-Ro taşımacılığı yapılabilmektedir. Yöre ile İzmir arasında devamlı otobüs ve minibüs seferleri tur. Bölge de seksenin üzerinde firma faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren firmalardan örnekler: Accenture (ABD): 120 ülkedeki müşterilerine global yönetim danışmanlığı, teknoloji hizmetleri ve outsourcing hizmetleri sunan firma IZTEKGEB de 21 AR-GE personeli ile müşterilerine hizmet vermektedir. Netsis (TÜRKİYE): 1991 yılında İzmir de kurulan firma bugün 10 ülkede 400 iş ortağı ile birlikte 200 kişiye yaklaşan ekibi 40 bini aşkın şirkette 150 binden fazla kullanıcısıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Firma AR&GE üssünü IZTEKGEB e kurmuş ve 61 firma ile yeni yazılımlar geliştirmektedir. Siskon Automation (TÜRKİYE): Siskon,1997 yılından beri fabrika otomasyonu, proses kontrolü ve veri toplama konularında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir. Veri toplama ve analizi, uzaktan erişim ve kontrol, özel yazılım ve otomasyon çözümleri, makine otomasyonu, teknik destek ve danışmanlık konularında 28 personeli ile hizmet vermektedir. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) (depark.deu.edu.tr) Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) 3 Nisan 2013 tarihinde üniversiteler ve özel sektörden 13 ortak kurumun katılımı ile kurulmuştur. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi, biri Tınaztepe (TGB-1) yerleşkesinde ve diğeri İnciraltı (TGB-2) yerleşkesinde olmak üzere iki yerleşkede faaliyet göstermektedir. Tınaztepe yerleşkesinde Yazılım, Bilişim, Elektronik, İleri Malzeme Teknolojileri, Tasarım, Nanoteknoloji, Otomotiv, Yenilenebilir Enerji gibi konularda çalışan yenilikçi firmalar yer alacaktır. Buca ilçesinde yer alan; Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi imar adası içerisindeki toplam ,76 m² lik alanda oluşturulmaktadır. Bölgede uzun vadeli olarak yer almak isteyen firmalara yap-işlet-devret modeli imkânı sunulmaktadır. İnciraltı yerleşkesi ise sağlık temalı bir teknoparktır ve Biyoteknoloji ve Tıp Teknolojileri alanında çalışacak AR-GE firmaları yer almaktadır. Türkiye nin hastane ile tam entegrasyona sahip ilk tematik teknoparkı özelliğini taşımaktadır. Bu temayı destekleyen ekosistemde deneyimli Üniversite Hastanesi, ülkemizin en büyük biyomedikal AR-GE si, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Meslek Okulları ile ideal Sağlık İnovasyon Bölgesi tanımını oluşturmaktadır. Balçova ilçesinde yer alan; Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi imar adası içerisindeki toplam ,20 m² lik alanda oluşturulmuştur. 6 Bölge, Nisan 2013 tarihi itibariyle kurulmasının ardından altyapı çalışmalarını tamamlamış ve yatırımcıları ağırlamaya başlamıştır. Ericsson (İSVEÇ): Telekom operatörlerine teknoloji ve servis sağlama konusunda dünya lideri olan Ericsson, inovasyon, teknoloji ve iş çözümleriyle herkes için iletişim vizyonu doğrultusunda 180 ülkede den fazla çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Yazılım testleri konusundaki global bilgi birikimini de Türkiye ye taşıyan Ericsson un, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde kurduğu Ericsson Bilgi Teknolojileri Merkezi nin ardından DEPARK ta kendi binasını yaparak İzmir deki faaliyetlerini geliştirdi. Merkezde 200 kişinin çalışması planlanmaktadır. Bio İzmir Projesi: İzmir i sağlık teknolojileri ve ilaç sanayinde önemli bir AR-GE merkezi haline getirecek Bio İzmir projesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve DEPARK öncülüğünde hazırlanan Bioİzmir projesi ile sağlık teknoparkına gelen yatırımcılar desteklenecek. Proje ile hayata geçirilecek hızlandırıcı ile firmalara teknoloji desteği sunularak İzmir in ilaç ve tıbbi cihazda önemli bir merkez haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında kalite kontrol ve sertifikasyon lab oluşturulması (In-vitro biyo uyumluluk analizleri, Kalibrasyon lab, Pilot üretim birimi) planlanmaktadır. Projenin İzmir Kalkınma Ajansının güdümlü proje desteği kapsamında desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

7 İzmir Bilim Park (www.izmirbilimpark.com.tr) İzmir Ekonomi Üniversitesi, İTOB Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Borsası gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra İzmir in önde gelen firmalarının da katılımı ile 16 ortaklı olarak kuruldu. İzmir in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı su havzasına ve verimli tarım topraklarına komşu olan İzmir Bilimpark; Tekeli Organize Sanayi Bölgesi nde kurulmuştur. Sanayi tesisleri ile entegre yapısı ile m 2 alan üzerinde kurulmuştur yılında hizmete geçmesi beklenen merkezin bilişim, biyoteknoloji ve tarım sektörlerine ağırlık vermesi planlanmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan ilk kuluçka merkezi olan Embryonx in de desteği ile güçlü bir girişimci-yatırımcı-sanayi ağı yaratması planlanmaktadır. İzmir de Serbest Bölgeler İZBAŞ ESBAŞ İzmir deki iki adet serbest bölge, yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkân sağlayacak tüm altyapı hizmetleri ile yatırımcılara uygun zemin yaratmaktadır. 7

8 İZBAŞ ESBAŞ Alansal Büyüklük 163 hektar 220 hektar Şehir Merkezine Uzaklık 45 km 15 km İzmir Limanına Uzaklık 40 km 16 km Aliağa Limanına Uzaklık 26 km 76 km Toplam Firma Sayısı Toplam İstihdam Yoğunlaşmış Ana Sektörler Deri, Tekstil, Otomotiv, Gıda Otomotiv, Savunma Sanayi, Gıda, Tekstil Öne çıkan Firmalar Pulcra / ALMANYA Naki / ÇİN Deri 2000 /İRLANDA Repico / İTALYA Delphi / ABD Enercon / ALMANYA Cummins / ABD Eldor /İTALYA EGE SERBEST BÖLGESİ (ESBAŞ) (www.esbas.com.tr) Ege Serbest Bölgesi, 1990 yılında İzmir in Gaziemir ilçesinde 2,2 milyon m² lik bir alan üzerinde ESBAŞ tarafından kurulup işletilmektedir. Bölgenin tüm altyapı ve gerekli üstyapı yatırımları, enerji, su, telekomünikasyon ve tüm belediyesel hizmetlerin yanı sıra nakliye, hamaliye, gıda hizmetleri çağdaş bir işletmecilik anlayışı ile ESBAŞ tarafından verilmektedir. 220 hektar alanda kurulu bölgede 130 adet m 2 ile m2 arasında değişen sanayi parseli bulunmaktadır. Ege Serbest Bölgesi, dünyanın her noktasına düzenli uçuşların yapıldığı Uluslararası Adnan Menderes Hava Limanına 10 dakika uzaklıktadır. Türkiye ihracatının %50'sinin gerçekleştiği, çağdaş ve dünya standartlarındaki İzmir Limanına 20 dakika, haftada üç kez İtalya seferinin yapıldığı Çeşme Ro-Ro Limanına ise 45 dakika uzaklıktadır. Konum: Kent Merkezine Uzaklık: 15 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 16 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 76 km Havalimanına Uzaklık: 5 km En yakın ilçe Merkezi: Gaziemir En yakın İlçeye Uzaklık: 2 km En Yakın üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi 8

9 Altyapı: Ege Serbest Bölgesinde, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon dağıtım hizmetleri ESBAŞ - Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve işleticisi A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Yatırım aşamasındaki firmalara bu hizmetlerin tamamı parsel sınırına kadar ESBAŞ tarafından yapılan altyapı çalışmaları sayesinde getirilmektedir. Enerjisi: Ege Serbest Bölgesinde toplam kurulu güç 110 MW olup halen kullanılan kapasite 30 MW tır. Genişleme arazisine tahsis edilecek ilave 40 MW lık bir kurulu güç santrali daha olacaktır. Voltaj aralığı 34,5 kv - 0,4 kv olarak, frekansı 50 Hz 3 fazedir. Doğal Gaz; Kurulu doğalgaz dağıtım kapasitesi m 3 /saattir. Doğalgaz değeri 1 Nm 3 is 9155 kcal. Endüstriyel su kullanımı kapasitesi: Su Akış debisi 80,5 lt/sn olup ayrıca kapasiteleri 500m 3 ve 5.000m 3 olan iki su tankı tur. Telekomunikasyon: Ege Serbest Bölgesinde Telefon ve internet hizmetleri Turk Telekom ve TTNET tedarikçi firmalarından sağlanırken. Mevcut olan Metro Ethernet hizmet sağlayıcıları TTNET ve Turk NET firmalarıdır. Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 110 MVA TEİAŞ 0,12($/KWH) Su kuyusu 3 $/m 3 - Kaynak: Serbest Bölge beyanı Bölgedeki Firmalar: Ege Serbest Bölgesinde yatırım yapmış olan yerli ve uluslararası firmalar üretim, alım-satım, montaj, ambalaj ve depolama faaliyetleri ile ürünlerini tesislerine, alt kuruluşlarına ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırmak için Ege Serbest Bölgesini kullanmaktadırlar. Amerika, Almanya, İtalya, Hollanda, Fransa menşeli firmalar bölgede ağırlıkta. Havacılık ve savunma sanayi, otomotiv, tekstil, elektrik-elektronik ve enerji firmaları ağırlıklı olarak bölgede faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren firmalardan örnekler: Delphi (ABD): Delphi otomotiv, ticari araç ve diğer pazar dalları için elektronik ve teknolojilerin önde gelen küresel tedarikçisi konumundadır. 30 ülkede önemli teknik merkezleri, üretim alanları ve müşteri destek tesislerini işletmekte olan Delphi, Türkiye de 1989 yılından beri faaliyet göstermektedir. Üretim faaliyetlerinin yanı sıra, Delphi Türkiye elektrik ve elektronik yapılarının ürün geliştirme sürecini destekleyen bir üs haline gelmiştir. Enercon (Almanya): Enercon GmbH a ait Almanya, Brezilya, Portekiz, İsveç, Kanada, Fransa, Avusturya ve Türkiye de üretim tesisleri ayrıca dünyanın birçok ülkesinde satış, servis ve teknik ofisleri bulunmaktadır. AERO Rüzgâr Endüstrisi A.Ş ise 2002 yılında Ege Serbest Bölgesinde kurulmuştur. AERO Rüzgâr Endüstrisi A.Ş Türkiye deki ilk rüzgâr türbin kanadı üreten şirkettir. Şirket bünyesinde 400 den fazla personel çalışmaktadır. AERO Rüzgâr Endüstrisi A.Ş de hali hazırda MW serisi rüzgar türbin kanatlarının üretimine devam edilmektedir. Eldor (İtalya): Eldor Firması, 90'ların sonlarından bu yana Türkiye'de faaliyetlerine devam etmektedir. Firma bugün Batı Anadolu'daki İzmir tesisinde 1.000'den fazla çalışanı, 8 otomatik üretim hatları, plastik parçaların şekillendirilmesi için 50 presleri ile Avrupa ve Dünya pazarları için otomotiv bileşenlerinin seri üretimine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Cummins (ABD): Cummins, Motor ve yakıt sistemleri, kontroller, hava işleme, filtreleme, emisyon çözümlemeleri ve elektrik enerji üretim sistemlerini de içeren ilgili teknolojileri tasarlayan, üreten, dağıtımını yapan ve hizmet veren tamamlayıcı iş birimleri kuruluşudur. Genel merkezi Columbus, Indiana da (ABD) bulunan Cummins Inc., tüm dünyada yaklaşık çalışanıyla, 190 ülkede, 600 merkezde ve 6.500'den fazla bayide hizmet vermektedir. Cummins Türkiye de faaliyetlerine 2011 tarihinde Ege Serbest Bölgesi'nde başladı. Bu faaliyetle birlikte 70 milyon dolarlık yatırımla İzmir de 800 kişilik istihdamı hedeflemektedir. 9

10 İzmiṙ Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Türkiye nin en büyük serbest bölgelerinden biri olan İzmir Serbest Bölgesi 163 hektar alan üzerinde yatırımcılara hizmet vermektedir. Bölgede yatırım yapmayı isteyen firmalar farklı alternatifleri değerlendirerek yatırım yapacakları arsaların tapusuna sahip olabilmektedir. 163 hektar alanda kurulu bölgede 201 adet m2 ile m2 arasında değişen sanayi parseli bulunmaktadır. İzmir ve Aliağa Limanları arasında bulunan İzmir Serbest Bölgesi nin Dünyanın en büyük limanları arasında sayılan ve inşası devam eden Çandarlı Limanı na olan yakınlığı ile lojistik avantajı artmıştır. Raylı sistem toplu taşıma aracı olan İZBAN ile Şehir Merkezi ne, Demiryoluna, Havaalanına oldukça kısa sürelerde ulaşılabilmektedir. Gediz Üniversitesi ne olan yakınlık sebebi ile üniversite sanayi işbirliğinden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Konum: Kent Merkezine Uzaklık: 45 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 40 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 26 km Havalimanına Uzaklık: 55 km En yakın ilçe Merkezi: Menemen En yakın İlçeye Uzaklık: 13 km En Yakın üniversite: Gediz Üniversitesi Altyapı: Yol: Asfalt ve beton olan yolların toplam uzunluğu metredir. Su depoları ve kuyuları: Bölge içinde 8 aktif kuyu bulunmakta ve bu kuyuların toplam kapasitesi 500 m 3 /h dir. Bölgenin su ihtiyacı, bölge içinde bulunan 3 adet su deposundan dağıtım yapılarak sağlanmaktadır. Kanalizasyon: Saha içinde kanal sistemi birbirine paralel 3 ayrı kanal sistemi ile yapılmaktadır. Her hattın uzunluğu yaklaşık metredir. Yağmur suyu: Yağmur suyu sisteminin kanal sistemine paralel olarak yapılmış kanal sistemine bağlantısı olmayan 15 km bir uzunluğu bulunmaktadır. Bölgenin çeşitli noktalarından bölge çevresindeki kanallara bağlanmaktadır. İletişim ve haberleşme: Telekom altyapısı üzerinden her türlü haberleşme ve iletişim tur. Ağaçlandırma: Bölgede ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmiş olup, bölgeye dikilecek fidanların üretildiği bir fidanlık kurulmuştur. Fidanlıkta, 70 değişik bitki türü ile yaklaşık 20 bin adet fidan bulunmaktadır. Bölgeye yaklaşık 4000 adet fidan dikilerek ağaçlandırma ve 8 ayrı bölgede peyzaj çalışması yapılmıştır. Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 20 MVA TEİAŞ 0,24 (TL/KWH) Su kuyusu 2,3 $/m m 3 / GÜN Kaynak: Serbest Bölge beyanı 10

11 Bölgedeki Bazı Firmalar: Bölgede ağırlıklı olarak deri, kimya, tekstil ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Bölgede halihazırda 163 firma bulunmakta ve kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren firmalardan örnekler: Pulcra Chemicals (ALMANYA): Cognis firmasının bağlı ortağı olduğu firma 135 yıldır tekstil ve deri sektörlerine yönelik kimyasallar üretmektedir. Merkezi Almanya da bulunan firmanın Dünya da 14 ülkede üretim tesisi, hizmet sağlayıcı ve satış ofisi şeklinde yapılanmaları bulunmaktadır. Türkiye de ise Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgede iki adet hizmet sağlayıcı birimleri bulunmakta. Deri2000 (İRLANDA): İngiliz standartları ile Chamois deri kullanarak 2000 yılından beri İZBAŞ ta üretimini gerçekleştirmektedir. Özellikle Amerika ve Avrupa pazarına yönelik üretim gerçekleştiren firma bünyesinde İngiltere, Amerika ve Yeni Zelanda dan profesyonellerle de çalışmaktadır. Repico (İTALYA): İtalya merkezli firma, 50 yıldır her tip deri için kimyasallar üretmektedir. Firma 2005 yılında Menemen Serbest Bölgede yaptığı yatırımla tüm Ege Bölgesine hizmet vermektedir. Üretim tesisinin yanı sıra, laboratuvar ile ARGE, satış birimleri ile satış destek hizmetleri de sunmaktadır. İzmir de Organize Sanayi Bölgeleri İzmir de Organize Sanayi Bölgeleri - Alansal Büyüklük, Doluluk Oranı* ve Firma Sayıları (Şubat 2014 itibariyle) * Doluluk Oranı, bölgedeki toplam faaliyette bulunan firma sayısının, bölgenin tam dolu olması halindeki toplam potansiyel firma sayısına oranını belirten göstergesel bir değerdir. Doluluk Oranı Alan (hektar) Firma Sayısı Bölgemizde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), yatırımcıların hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğalgaz, elektrik, iletişim araçları, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir. İzmir de 9 tanesi faaliyette ve 4 tanesi inşa aşamasında olan toplam 13 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. 11

12 İZMİR'DE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ Toplam Firma Sayısı Toplam İstihdam FİRMALAR ve ÜRETİM Yoğunlaşmış Ana Sektörler Öne Çıkan Firmalar ALİAĞA OSB Kimya İnşaat Makina Metal Ürünleri Micha / FRANSA Eastchem / TÜRKİYE Wartsila Enpa / FİNLANDİYA,TÜRKİYE ATATÜRK OSB BERGAMA OSB 1 1 BUCA EGE GİYİM SANAYİCİLERİ OSB Makina Plastik Ürünler Metal Ürünler Gıda Madencilik Makine Gıda Deri ve Konfeksiyon Petrofer / ALMANYA ZF Lemförder / ALMANYA Felda IFFCO / MALEZYA Schneider / FRANSA - Narkonteks / TÜRKİYE Casa / TÜRKİYE Farbe / TÜRKİYE Unilever / TÜRKİYE KEMALPAŞA OSB Makina Otomotiv Metal Ürünler Gıda Tetrapark / İSVEÇ Socotab / ABD Kansai / JAPONYA Pınar / TÜRKİYE KINIK OSB Demir-Çelik PANCAR OSB Konfeksiyon TEKELİ OSB Gıda İnşaat Demir-Çelik İnşaat Malzemesi Kocaer Endüstri / TÜRKİYE Şara Enerji / TÜRKİYE RNK Gıda / TÜRKİYE Ak- Mermer / TÜRKİYE Pancar Üretim / TÜRKİYE Form Endüstri Tesisleri / TÜRKİYE Ran Konfeksiyon Tekstil/ TÜRKİYE Pakin GTA / HOLLANDA EFE İçecek / TÜRKİYE Migros A.Ş. / TÜRKİYE KOD-A / TÜRKİYE TİRE OSB Gıda Tütün Tekstil Kağıt Ürünleri Krone / ALMANYA Befesa / İSPANYA KT&G / KORE Altera / TÜRKİYE Kaynak: Kullanılan veriler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) ve Organize Sanayi Bölgelerinin kendi web sayfaları ve beyanlarından derlenmiştir. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (Alosbi) - (www.alosbi.org.tr) (ALOSBİ), İzmir in 65 km. kuzeyinde, Aliağa ilçesinin 9 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır. 373 parsel bulunan bölgede m² aralığında parseller yatırımcılara sunulmaktadır. Sanayileşme açısından Türkiye de bir cazibe merkezi haline gelen ve m² lik bir alanı kaplayan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Bölgenin PETKİM ve TÜPRAŞ gibi tesisler nedeniyle hammaddeye yakınlığının doğurduğu konum avantajı ve lojistik avantajları ile yatırımcılara sunduğu ideal yatırım koşullarını göz önünde bulunduran Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kimya Sanayinin üssü olarak Aliağa OSB yi belirlemiş ve Mayıs 2011 itibariyle bölgeyi Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ilan etmiştir. Bu gelişme bölgeyi kimya sanayicileri için bir cazibe merkezi haline getirmiştir. 12

13 Kara, deniz ve demiryollarının kesişim noktasında bulunması, ALOSBİ yi yatırımcılar açısından lojistik anlamda bir cazibe merkezi yapmıştır. Aliağa bölgesinde Nemrut Limanları, Nemport Limanı, Petkim ve Dikili Limanları bulunmaktadır. Bölgede 28 km uzaklıkta Çandarlı da inşa edilmekte olan Akdeniz in en büyük, dünyanın ise en büyük 10 limanından bir tanesi olmaya aday Çandarlı Kuzey Ege Limanı nın temeli 15 Mayıs 2011 tarihinde atılmıştır. Konum: Kent Merkezine Uzaklık: 71 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 68 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 19 km Havalimanına Uzaklık: 80 km En Yakın Tren İstasyonuna Uzaklık: 12 km En yakın ilçe Merkezi: Aliağa En yakın İlçeye Uzaklık: 15 km En Yakın üniversite: Katip Çelebi Üniversitesi Altyapı: Altyapısı en modern teknoloji ile planlanan ALOSBİ de; Dünya da ve Türkiye de ilk kez içme suyu, AG-OG elektrik, aydınlatma, scada, fiber-optik telekomünikasyon sistemleri yerin altında imal edilen galeriler içerisinde gerçekleştirilmiştir. ALOSBİ Trafo Merkezinde; bölgeye TEİAŞ hatları ile gelen 154 kv lık enerji, 34,5 KV ya indirilmektedir. Bölgenin Enerji kontrol sistemi; 2 ana dağıtım merkezi (ADM 1, ADM 2), Müşteri Dağıtım Merkezleri ve 1 SCADA Merkezinden oluşmaktadır. Bölgenin su ihtiyacı 7 adet derin su kuyusundan sağlanmaktadır , 1.500, ve m³ lük su depoları bölgeye hizmet vermektedir. Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 50 MVA TEİAŞ 0,16 (TL/KWH) Su kuyusu 1 TL/m m 3 /GÜN Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölgedeki Firmalar: Bölgede ağırlıklı olarak kimya-petrokimya, çelik konstrüksiyon, demir-çelik, plastik ve makine sanayi de faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Bölgede halihazırda 37 firma bulunmakta ve kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren firmalardan örnekler: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) (www.iaosb.org.tr) Micha (FRANSA): Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde 35 bin metrekarelik alan üzerinde 2007 yılında faaliyete geçen firmanın tesisleri Ton/ Yıl çelik konstrüksiyon, Ton/Yıl galvanizleme kapasitesine sahiptir. Üretilen galvanizli çelik direklerin yüzde 90'nı yurtdışına ihraç edilmektedir. Yurtiçinde ise Tedaş müteahitleri ve özel çelik konstrüksiyon imalatlarında yer alınmaktadır. Eastchem (TÜRKİYE): Eastchem, özellikle ambalaj sektörü ve yalıtım sistemlerinin yapı taşını oluşturan EPS nin (Genleştirilmiş Polistiren), Türkiye deki ilk ve tek üreticisidir. Eastchem 2006 yılında Monotez SA ile geçekleştirilen işbirliği sonucunda Türkiye EPS sektöründeki dışa bağımlı hammadde ihtiyacının giderilmesi Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde yatırım kararı almıştır. Türkiye deki artan EPS hammadde ihtiyacının verdiği ivme ile her geçen gün yaptığı yeni yatırımlar ile 2012 yılında tonluk üretim rakamına ulaşmıştır. Wartsila Enpa (FİNLANDİYA): Wärtsilä Corporation ın ENPA firması ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda 1999 yılında kurulan şirket bünyesinde Türkiye de bulunan iki Üretim tesisinden biri ALOSBİ dedir ve 138 kişi çalışmaktadır yılında faaliyete geçen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), Türkiye nin en önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biridir. Toplam alanı m2 olan Bölge, İzmir ilinin kuzeybatısında, İzmir Limanına 20 km, Havalimanına 45 km, TIR gümrüğüne 8 km. uzaklıktadır. Bölgenin çevre yolu ile havalimanı, otogar, liman ve şehir merkezine bağlantısı tur. Kent Merkezine Uzaklık: 22 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 20 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 38 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 45 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 3 km En Yakın İlçe Merkezi: Çiğli En Yakın İlçeye Uzaklık: 3 km En Yakın Üniversite: Katip Çelebi Üniversitesi

14 İAOSB deki firmaların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1996 yılında ATAER Enerji Santrali, Bölge tarafından kurulmuştur. ATAER Enerji Santrali nin gücü, yapılan yeni yatırımla 60 MW tan 120 MW a, üretim kapasitesi ise 480 Milyon kwh ten 960 Milyon kwh e çıkarılmıştır. ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 260 MVA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,14 (TL/KWH) Şebeke 1,53 TL/ m m3/ GÜN Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölge TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Bölgedeki Firmalar: A.O.S.B. de faaliyet göstermektedir. Yaptığı üretimin yaklaşık %80'ini ihraç eden TLM, Türkiye deki otomobil ve ticari araç firmalarının da en önemli tedarikçilerinden biridir. 572 firmanın faaliyette olduğu Bölgede yaklaşık kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bölgemiz firmaları ağırlıklı olarak; tekstil, hazır giyim, makine, otomotiv yan sanayi, metal, plastik, kimya, gıda, elektrik ve elektronik sektörlerinde yoğunlaşmıştır. İAOSB nin yıllık cirosu 4,5 milyar, ihracatı 2,5 milyar ve ithalatı 1 milyar dolar civarında gerçekleşmektedir. FELDA IFFCO (MALEZYA): IFFCO 1975 yılında Birleşik Arap Emirlikleri nde kurulan uluslararası bir şirketler grubudur. Gıda ve tüketici grubunda yemeklik sıvıyağ, katı yağ, margarin, buğday unu, irmik, hayvan yemi, bisküvi, çerez, makarna, çikolata, kek, et ve balık ürünleri, çorba, tavuk ürünleri, içecekler bulunmaktadır. Gıda dışı ürünleri arasında plastik ve kağıt ürünleri üretimi bulunmaktadır. Felda Iffco Gıda San ve Tic. A.Ş. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan m2 alan üzerinde kurulu üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Petrofer (ALMANYA): PETROFER, en son araştırma ve geliştirmeleri yansıtan 600 den fazla çeşit endüstriyel yağ ve kimyasal ürünü müşterilerinin hizmetine sunan bir Alman firmasıdır. PETROFER ürünleri İzmir de ileri tekniğe sahip üretim tesislerinde, uluslararası standartlar güvencesinde, ISO 9001 Kalite Güvence, ISO Çevre Yönetim, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği ile TS ISO Laboratuvar Yönetim Sistemleri uygunluk garantisi altında üretilmektedir. Schneider (FRANSA): Schneider Electric, 1836 yılında demir çelik sanayinde faaliyetlerine başlamıştır. Schneider, İzmir Çiğli'de, m2 kapalı alan üzerine kurulu fabrikasında sıva altı ve elektrik tesisat malzemeleri, endüstriyel tip fiş prizler, aydınlatma armatürleri üretmektedir. ZF LEMFÖRDER (ALMANYA): Dünyanın 125 ülkesinde ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe üretim yapan, Alman ZF grubunun şasi teknolojileri bölümünün Türkiye uzantısı olan ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. (TLM), İzmir Çiğli 14

15 BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (BOSBİ) (www.bosbi.org.tr) Bergama OSB toplam alanı m² dir. Kamulaştırma işlemleri ve planlanması tamamlanan Bölgede 96 adet sanayi parseli oluşturulmuştur. Yapılan planlamada, sanayi parselleri ile birlikte, idari ve sosyal tesisler, eğitim tesisi, teknopark, teknik hizmet alanı, spor alanı, arıtma tesisi tasarlanmıştır. Kurulacak sanayi sektörlerine göre, planlama yeniden düzenlenebilir niteliktedir. Bölgede yeterli miktarda ve kaliteli kullanım suyu bulunmaktadır. Bölge çevresinde, uygun nitelik ve miktarda jeotermal enerji kaynakları vardır. Yapımı devam eden Kuzey Ege (Çandarlı) Konteynır Limanı na 25 km mesafede olup, Limanın faaliyete geçmesi ile endüstriyel gelişmelere bağlı olarak bir cazibe merkezi haline gelmesi beklenmektedir. Kent Merkezine Uzaklık: 104 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 101 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 51 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 129 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 45 km En Yakın İlçe Merkezi: Bergama En Yakın İlçeye Uzaklık: 14 km En Yakın Üniversite: Katip Çelebi Üniversitesi ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 1 MVA TEİAŞ 0,18 (TL/KWH) değil Su kuyusu - - değil değil Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Buca Ege Giyim Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) (www.begos.org.tr) Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi 2002 yılında Türkiye'deki ilk Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak kurulmuştur. Bölge Aydın-İzmir otobanına 2 km, Havaalanına 10 km, İzmir limanına ise 13 km uzaklıkta bulunması nedeniyle merkezi bir konumda yer almaktadır. Kent Merkezine Uzaklık: 14 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 13 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 67 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 10 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 10 km En Yakın İlçe Merkezi: Buca En Yakın İlçeye Uzaklık: 5 km En Yakın Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi Bölge tam kapasite ile faaliyet gösterdiğinde istihdam edilecek kişi sayısının civarında olması ve ihracat düzeyinin yıllık 1 milyar Euro'luk mertebeye ulaşması beklenmektedir. Bölgedeki Bazı Firmalar: Narkonteks (TÜRKİYE): 2001 yılında İzmir'de kurulan Narkonteks Tekstil İhr. İth. A.Ş. erkek, bayan, çocuk kategorilerinde iç giyim üretimi yapmaktadır. Casa (TÜRKİYE): Casa Türkiye, 1989 yılında iç piyasa için kurulmuş bir firmadır yılında bir gömlek tedarikçisi olarak Avrupa ülkelerine ihracata başlamıştır yılının Haziran ayında kapasitesini artırarak pazarda büyümek için Buca tesislerinde faaliyetine başlamıştır. Farbe (TÜRKİYE): 1996 yılında kurulan Farbe Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tamamı ihracata yönelik üretim yapmaktadır. Erkek ve bayan penye üretimi yapan firma, özellikle kısa sürelerde hızlı üretim üzerine odaklanmış bir yapıda faaliyetini sürdürmektedir. Başlıca ihracat pazarları Danimarka, İspanya ve İngiltere dir. ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 7,25 MVA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,19 (TL/KWH) değil Şebeke 4 TL/m 3 - %75 i tamamlandı Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) 15

16 KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) (www.kosbi.org.tr) 1300 hektar alanı ve 944 adet sanayi parseli ile İzmir in en büyük Organize Sanayi Bölgesidir. 944 sanayi parselinin 428 adedinde, 447 firma bulunmakta ve bu firmaların 341 i sınaî üretim yapmakta, 106 firma ise hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede, markasını Türkiye ve dünya çapında duyurmuş, ilk 100 e ve 500 e giren çok sayıda firma faaliyet göstermektedir. İzmir kent merkezine, limana, havaalanına ve ESBAŞ Serbest Bölge ye yakınlığı KOSBİ yi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirmiştir Hektar alanı ile ülkenin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden olan KOSBİ nin konumuna ilişkin bilgiler şu şekildedir: Kent Merkezine Uzaklık: 29 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 26 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 66 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 49 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 27 km En Yakın İlçe Merkezi: Kemalpaşa En Yakın İlçeye Uzaklık: 6 km En Yakın Üniversite: Ege Üniversitesi Hâlihazırda kişilik istihdam yaratılmış olan bölgede, kurulacak yeni sanayi tesisleri ile birlikte istihdamın düzeyine ulaşması beklenmektedir. Organize Sanayi Bölgesinin toplam ticaret hacmi yıllık 7 milyar dolar civarındadır. Tüm parseller üretime geçtiğinde ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 100 MVA TEİAŞ 0,14 (TL/KWH) Su kuyusu m 3 / GÜN Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölgedeki Bazı Firmalar: TETRAPAK (İSVEÇ): 1951 yılında İsveç in Lund kentinte kurulan firma 170 i aşkın ülkede çalışanı ile faaliyet göstermektedir yılında Kayseri de bulunan Meysu meyve suyu fabrikasında kurduğu makine ile ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayan Tetra Pak, 1978 yılında İzmir Kemalpaşa da Tetra Pak lisansı ile paketleme malzemesi üretmek üzere ilk fabrikasını kurmuştur. Günümüzde, yılda 4 milyar paket üretim kapasitesine sahip bu fabrika ile Türkiye sıvı gıda sektörünün ambalaj gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayan Tetra Pak üretiminin bir kısmını da ihraç etmektedir. KANSAİ (JAPONYA): Kansai Altan Boya Sanayi A.Ş., İzmir'de 100 bin m² arazi üzerinde kurulu 60 bin ton yıllık üretim kapasitesi olan bir boya firmasıdır. Aynı yerde polimer üretim tesisinin ihtiyacı olan polimerin yüzde 75 ini üretmektedir. Bu tesisin yıllık üretim kapasitesi yıllık 12 bin ton dur. PINAR ENTEGRE ET SANAYİİ A.Ş. (TÜRKİYE): Entegre et tesisi olarak faaliyet gösteren Pınar Et, sucuk, salam, sosis, jambon, dilimlenmiş et ürünleri, hamburger, köfte, pişmiş tabaklı dana ve hindi etli ürünler, pizza, milföy, deniz ürünleri, hindi taze etleri, dana ve kuzu taze etleri alanlarında 1985 yılından beri Kemalpaşa da üretime devam etmektedir. KINIK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - (www.kinikosb.org.tr) Kınık Organize Sanayi Bölgesi 1995 yılında İzmir Özel İdaresi tarafından kurulmuştur. Kınık Organize Sanayi Bölgesi 2002 yılında OSB kanunu ile Ege Bölgesi Sanayi Odası nın %70, İl Özel İdaresi nin %15 ve Kınık Belediyesi nin %15 katılımıyla yeni Müteşebbis Heyetini oluşturmuştur. Bölge Bergama ya 18 km, Çandarlı limanına 30 km ve Manisa ili Soma ilçesine 23 km uzaklıktadır. Kent Merkezine Uzaklık: 122 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 119 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 69 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 136 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 18 km En Yakın İlçe Merkezi: Kınık En Yakın İlçeye Uzaklık: 4 km En Yakın Üniversite: Katip Çelebi Üniversitesi 729 dönüm arazi üzerine kurulu bulunan bölgenin 500 dönümü sanayi parselidir. Toplam 41 parselin tamamı tahsis edilmiştir. Yatırımların tamamlanmasını müteakip genişleme çalışmaları başlayacaktır. 16

17 ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 15 MVA GEDİZ A.Ş. 1,15 (TL/ KWH) değil Su kuyusu - - Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölgedeki Bazı Firmalar: RNK GIDA LTD.ŞTİ. (TÜRKİYE): RNK Gıda 2011 yılında taze sebze ve kurutulmuş domates ihracatına yönelik olarak, Kınık ta kurulmuştur. RNK, domateslerini, kuru meyve ve sebze üretimi için en uygun şartları sağlayan Bakırçay güneşinde kurutup, Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde 5000 m2 kapalı, 7000 m2 açık alana sahip tesislerinde paketlemektedir. AK- MERMER A.Ş. (TÜRKİYE): Ak Mermer Sanayii ve Tic. A.Ş ten bu yana faaliyet göstermektedir. Almanya, Fransa, ABD, Ukrayna, Moskova, Irak ve Azerbaycan a ebatlı ve plaka, Çin ve Hindistan a Bej, Oniks, Sarı ve Beyaz Traverten, Elazığ vişne ve Türkiye mermerlerinden blok ihracatı yapmaktadır. PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - (www.iposb.com.tr) 21 Temmuz 1999 yılında ilk kuruluş çalışmalarına başlanmış olan İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi, 2002 yılında tüzel kişilik kazanarak kuruluşunu tamamlamıştır. Kurucu kuruluşlar; Ege Bölgesi Sanayi Odası (%70), İzmir İl Özel İdaresi (%14), Pancar Belediyesi (%8), Torbalı Ticaret Odası ndan (%8) oluşmaktadır. Bölge 129 hektar olarak planlanmış olup, 95 hektar olarak belirlenen I. Etap alanında tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış ve firmalar yatırımlarına başlamıştır. I. Etap sanayi alanında değişik büyüklüklerde toplam 69 adet sanayi parseli bulunmaktadır. II. Etap alanının imar planı ve altyapı proje çalışmaları devam etmekte olup parsel düzenleme ve hafriyat çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır. Kent Merkezine Uzaklık: 47 km İzmir Alsancak Limanı na Uzaklık: 44 km Aliağa Limanı na Uzaklık: 90 km İAM Havalimanı na Uzaklık: 17 km En Yakın Tren İstasyonu na Uzaklık: 2 km En Yakın İlçe Merkezi: Torbalı En Yakın İlçeye Uzaklık: 15 km En Yakın Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 20 MVA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,19 (TL/ KWH) Su kuyusu 1,25 TL/ m 3 - Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) 17

18 TEKELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (İTOB) (www.itob.org.tr) İTOB Organize Sanayi Bölgesi, Menderes ilçesinin Tekeli beldesinde kurulmuştur. 251 hektar alanda kurulu bölgede 360 adet m2 ile m2 arasında değişen sanayi parseli bulunmaktadır. Konum itibariyle İzmir merkeze 32 km, Menderes ilçesine 12 km, Adnan Menderes Havaalanına 18 km mesafede bulunmaktadır. Kent Merkezine Uzaklık: 32 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 35 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 93 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 18 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 1 km En Yakın İlçe Merkezi: Menderes En Yakın İlçeye Uzaklık: 12 km En Yakın Üniversite: Ege Üniversitesi Bölge tam kapasitede faaliyete geçtiğinde kişinin istihdamı planlanmakta olup, şu anda bölgede yaklaşık kişi istihdam edilmektedir. Bölgede 139 firma faaliyet sürdürmektedir. Bölgede ağırlıklı olarak gıda, yapı ve inşaat malzemeleri, makine ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Bölgenin tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, ileri teknolojiye dayalı atık su arıtma tesisi 2008 yılında devreye alınmıştır. Bölgede m2 lik alanda İzmir Ekonomi Üniversitesi, İTOB OSB, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi gibi 16 ortaktan oluşan kurucu heyet ile "İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kuruluşu 2012 yılında ilan edilmiştir. İzmir Bilimpark proje çalışmaları o tarihten bu yana hızla yürütülmektedir yılı Haziran ayında İTOB Organize Sanayi Bölgesinin ortak olduğu İşbirliği Enerji A.Ş. ne ait 20 mw gücündeki doğalgaz çevrim santrali devreye girmiştir. Tesisin kapasitesi İTOB un şu anki kapasitesinden fazladır. ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 15 MVA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,18 (TL/ KWH) Su kuyusu 1,25 TL/ m m 3 / GÜN Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölgedeki Bazı Firmalar: PAKİN GTA (HOLLANDA): Hollanda menşeli makine aksamları üreticisi firma, 2012 yılında yeni yatırımını İTOB da kendi fabrika binasını yaparak gerçekleştirmiştir. Müşteri taleplerine göre dişli, ince mekanik parça ve montaj teslimini yürütmektedir. KOD-A (TÜRKİYE): Küresel pazara yönelik doküman tabanlı teknolojiler geliştirme ve çözümler sunmaya yönelik olarak Türk Dijital Arşiv firması, 2011 yılında doküman tarama, görüntü işleme, doküman arşivleme ve doküman yönetimi konularında yazılım tabanlı teknoloji ve ürünler geliştirmek ve servis büro hizmetlerini sunmak üzere ITOB da yeni tesisini hayata geçirmiştir. 750 çalışanı ile dijital arşiv merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. AKTİF KİMYA (TÜRKİYE): 1988 yılında laboratuar kimyasal madde ve cihazlarının ticaretini yapmak amacı ile kurulan firma zeytinyağı sektöründe kullanılan ayarlı ve hassas çözeltiler üretimini yürütmektedir. 18

19 TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (TOSBİ) (www.tosbi.org.tr) Tire OSB yer seçimi, kamulaştırma, tüm altyapı projeleri, fizibilite etüdü işlemlerini tamamlamıştır. %100'ü tamamlanmış olan parsel düzenlemesi ve %85'i tamamlanmış altyapısı ile hizmet sağlamaktadır. Özellikle gıda sektöründe üretim yapan firmalar için geniş plantasyon imkanlarına sahip olan Tire de yer alan bölgede 45 adet firma ve mertebesinde istihdam bulunmaktadır. Kent Merkezine Uzaklık: 89 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 87 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 133 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 50 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 10 km En Yakın İlçe Merkezi: Tire En Yakın İlçeye Uzaklık: 7 km En Yakın Üniversite: Ege Üniversitesi Cam, plastik, seramik ve çelik sanayine hammadde üreten bir bölgenin merkezinde bulunan TOSBİ, bu sektöre sağlanacak hammaddelerin, demiryolu yükleme istasyonu ile kolay ve ucuza taşınmasını sağlamaktadır. ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 15 MVA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,19 (TL/ KWH) Su kuyusu 1.6 TL/ m m 3 / GÜN %75 i tamamlandı Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölgedeki Bazı Firmalar: Krone (ALMANYA): 1906 yılında Almanya da kurulan firma 2007 yılında Doğuş Otomotiv-Krone Treyler grubu olarak Tire Organize Sanayi Bölgesine 35 milyon Avro luk yatırım yaparak Avrupa nın en modern yarı römork tesislerinden biri olarak 2012 yılında Tire de faaliyete başlamıştır. Tenteli romörk, kapalı kasa römork, konteyner şasi, taşıyıcı sistem, güvenlik donanımları üreten firma 2012 yılında göre pazar payını %2 oranında artırarak %11 e yükseltmiştir. Befesa (İSPANYA): Türkiye'de Kanadalı ve borsaya kayıtlı Silvermet Inc. ile ortak girişim olarak faaliyet gösteren İspanyol asıllı Befesa firması Tire Organize Sanayi Bölgesinde m2 alan içerisinde çelik tozunun geri kazanımını sağlayacak tesis kurmuştur. KT&G (KORE): KT&G Kore 1899 da sigara ve cinseng alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Türkiye de ise Aralık 2003 te şirket kurulumunun ardından 2008 yılında Tire Organize Sanayi Bölgesi nde fabrikasını kurarak üretime başlamıştır. Altera (TÜRKİYE): 1999 yılında Meditera gruba bağlı bir üretim şirketi olarak kurulan firma, Altech markasıyla 3 temiz odada imalat yaparak tek kullanımlık tıbbi sarf malzemesi üretimi ve montajını gerçekleştirmektedir. Kendi markasını taşıyan ürünlerinin yanı sıra sağlık bakımı endüstrisine fason imalat hizmeti de vermektedir. Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat: Gümrük, İZMİR, TÜRKİYE T F /investinizmir /investinizmir /investinizmir

20 NOTLAR 20

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015 Yerel Birimler: Kalkınma Ajansları 26 Kalkınma Ajansı Temel Görevler Bölgesel Kalkınma Planları hazırlamak Finansal

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Emre Demirel Ege Kule AŞ/Fabrika Müdürü 1 EGE KULE A.Ş. Ege Kule, 1955

Detaylı

İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL. VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş.

İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL. VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. Sektörünün lider kuruluşu VİKO 1980 yılında kurulmuş olup, İstanbul Sancaktepe'de 60.000 metrekare kapalı alanda

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT. www.sakaryateknokent.com

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT. www.sakaryateknokent.com SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT www.sakaryateknokent.com Teknokent Nedir? 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre tanım: Teknokent; 1. Yüksek/ileri

Detaylı

YOZGAT YATIRIM ORTAMI

YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT Genel Bilgiler YOZGAT Toplam Nüfus: 444.896 Yozgat Şehir Merkezi: 79.387 İl Geneli Nüfus Artış Hızı (%): -2,1 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 yılına geldiğimizde öğrenci sayısı 11.236,

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA BİR YATIRIM CENNETİ HALİNE GELMEKTEDİR KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3.

Detaylı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı Teknokent Nedir? Teknokentler, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Erciyes Üniversitesi (%84) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (%5) Kayseri Sanayi Odası (%5) Kayseri Ticaret Odası (%5) Bilkent Cyberpark (%1)

Erciyes Üniversitesi (%84) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (%5) Kayseri Sanayi Odası (%5) Kayseri Ticaret Odası (%5) Bilkent Cyberpark (%1) ERCİYES TEKNOPARK ERCİYES TEKNOPARK Kuruluş Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli resmi gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yaklaşık 277.000

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Uzay ve Havacılık Sanayisi ülkenin kaderini değiştirir Yüksek Teknoloji Kurucu Ortaklar ve Müteşebbis Heyet HAB İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT)

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT) ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT) Adana Sanayi Odası 24.02.2014 Prof.Dr. Kadir AYDIN Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük araçları, traktör, yol, inşaat ve kamu hizmet araçları

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih 24021 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR Haziran 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks: 498 46 98 Web: http://www.izto.org.tr

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Mars Enerji Hakkında

Mars Enerji Hakkında Mars Enerji Hakkında Mars Enerji International Hollanda Üretim Planı ; RES Servis ve kurulumda, Hollanda lı partner Avrupalı yatırımcıları TR ye gelmesinde köprü Üreticiler ile hızlı işbirlikleri Mars

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 / ANKARA 1 44 MALATYA 1.İLİN SANAYİ YAPISI Malatya da tarıma dayalı sanayi sektöründe; şeker fabrikası, kayısı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ. Sadık URANLI Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ. Sadık URANLI Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. BÖLGELER HAKKINDA II. TEġVĠK VE MUAFĠYETLER 1- Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı TeĢviği 2-

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES TARİHÇE Kemalpaşa da sanayileşme 1970 li yıllarda başladı. KOSBİ, 1993 yılında 410 Hektar alanda kuruldu ve sonraki yıllardaki genişlemeler ile 1300 hektara ulaştı. KOSBİ, 14.08.2001 tarihinde ilk tüzel

Detaylı

İZMİR DE SANAYİLEŞME

İZMİR DE SANAYİLEŞME 5. İzmir İktisat Kongresi/1 Kasım 2013 İZMİR DE SANAYİLEŞME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı İZMİR DE SANAYİ VE SANAYİ İSTİHDAMI İZMİR, Sanayi siciline kayıtlı yaklaşık 4.191 sanayi işletmesi

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

ENDÜSTRİYEL MAKİNE SEKTÖRÜ

ENDÜSTRİYEL MAKİNE SEKTÖRÜ Invest in ENDÜSTRİYEL MAKİNE SEKTÖRÜ Endüstriyel makine sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini

Detaylı

Hakkımızda. www.haus.com.tr

Hakkımızda. www.haus.com.tr Hakkımızda 1954 yılında Aydın da kurulan HAKKI USTA, faaliyetlerine çeşitli tipteki su motoru ile preslerin tamiratı ve yenilemesiyle başlamıştır. 1962 yılında, bölgesinde ilk zeytinyağı presinin üretimini

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Hakkımızda. Ostim teknopark

Hakkımızda. Ostim teknopark Hakkımızda Teknopark, 05.02.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete de ilanı ile kurulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyette bulunmak

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı,

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı, 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞ İŞTİRME BÖLGESB LGESİ PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. 2 yeni işletmelerin i kurulmasında girişimcilere imcilere ve özellikle teknik girişimcilere imcilere yardımc

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 GIDA İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89

Detaylı

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ OSMAN KİPOĞLU 5. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ 7 EKİM 2015, ANKARA Ajanda EWE ve Enervis Hakkında Türkiye de Enerji Verimliliği Enerji Performans

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

2014 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşme enerjiye olan talebin hızla artmasına neden olmaktadır. Enerji,

Detaylı

SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için. EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz

SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için. EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz KİMAR - DURATEK 1973 KİMAR kuruldu. Mümessillik firması. 1976 KİSTAB markasıyla nontoksik kalay stabilizatörleri imalatı

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU

ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Sinan YÜZAL 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR ARMONİZE NO: 8501

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ

YENİ YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ YENİ YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ 22 Ocak 2013 ANKARA Yeni Yatırım Teşvik Programı ve Tanıtım Faaliyetleri 2012 Yılına İlişkin Gelişmeler Yeni Teşvik Uygulama Döneminin 2011 Yılı ile

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

Proje Hakkında Genel Bilgi

Proje Hakkında Genel Bilgi www.tellus-group.ru Proje Hakkında Genel Bilgi Proje geliştirme: Tellus Group LLC (Rusya) Tellus Group, merkez ofisi Rusya nın KuzeyBatı bölgesinde St. Petersburg şehrinde olan gayrimenkul sektöründe faaliyet

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Kurulu Kapasite (MW) Denizli, Kızıldere 15,00 82.500.000 Faaliyette

Kurulu Kapasite (MW) Denizli, Kızıldere 15,00 82.500.000 Faaliyette TÜRKİYE DE JEOTERMAL KAYNAKLI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI 1. Türkiye de Jeotermal Potansiyel Türkiye jeotermal potansiyel açısından Avrupa da birinci, Dünyada ise yedinci sırada yer almaktadır.

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı