Invest in ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Invest in ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİ"

Transkript

1 Invest in ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİ

2

3 Invest in ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİ Türkiye de yatırımlar için tahsis edilen üç tip özel yatırım bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerinden her birinin ayrı özellikleri ve avantajları bulunmaktadır. Yatırımın niteliği bakımından en uygun özel yatırım bölgesinin tespit edilmesi gerekmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojileri geliştirmeye yönelik hedefleri olan firmalar için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ihracat odaklı yatırımlar için Serbest Bölgeler önemli avantajlar sağlamaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri ise, şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmış üretim bölgeleridir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Teknoparklar İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojileri geliştirmeye yönelik hedefleri olan firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından da yararlanarak teknoloji veya yazılım geliştirdikleri ve üretebildikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ilişkin düzenlemeler 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete 19 Haziran 2002 Sayı: 24790) kapsamında belirlenmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sunduğu Avantajlar Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar üniversite ve araştırma kurumları ile birlikte ortak çalışma imkânı da bularak aşağıdaki avantajlardan yararlanabilmektedir: Yazılım geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir. Bölgede çalışan, AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının %10 unu aşamaz. İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının %50 si devlet tarafından karşılanacaktır. Serbest Bölgeler Serbest Bölgeler, Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere oluşturulmuştur. Serbest bölgeler, Türkiye nin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak için tasarlanmıştır. Gümrük bölgelerindeki ticari, finansal ve ekonomik alanlarda uygulanan yasal ve idari düzenlemeler serbest bölgelerde uygulanmamakta veya kısmen uygulanmaktadır. Serbest Bölgelere ilişkin düzenlemeler 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

4 Serbest Bölgelerin Sunduğu Avantajlar Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden %100 muafiyet İmalat firmaları için kurumlar vergisinden %100 muafiyet Katma Değer Vergisi (KDV) ve özel tüketim vergilerinden %100 muafiyet Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden Organize Sanayi Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir. Organize Sanayi Bölgelerinin Sunduğu Avantajlar OSB ler içinde faaliyet gösteren yatırımcılar, Türkiye de teşvik uygulamalarına (genel yatırım teşvikleri, büyük ölçekli yatırım teşvikleri, Özel Yatırım Bölgelerinde Vergi İndirim ve İstisnaları %100 muafiyet (Serbest Bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85 ini ihraç eden şirketler için) Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen karı hiçbir sınırlama olmaksızın yurtdışına ya da Türkiye ye serbestçe aktarabilmektedir bölgesel ve sektörel teşvikler, istihdama yönelik teşvikler, AR-GE faaliyetlerine yönelik destekler vb.) ek olarak, aşağıdaki avantajlardan da faydalanmaktadırlar: Arazi alımlarında KDV muafiyeti Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere beş yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti Düşük su, doğalgaz ve iletişim giderleri Parsellerin bölünmesi/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti, tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti OSB nin belediye hizmetlerinden yararlanmıyor olması durumunda katı atık vergisi muafiyeti ** Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge desteklerinden yararlandırılmaktadır. (2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Serbest Bölgeler Özel Yatırım Bölgeleri (TGB ve SB ler) dışında kalan alanlar Kurumlar Vergisi Yok Yok %20 / %15-%35 KDV Yok Türkiye den alınan mallar için muafiyet %8 - %18 Gümrük Vergisi Bölgeye getirilen mallar, ekipman ve makineler için muafiyet Gelir Vergisi Yok Ürünlerinin %85 ini veya fazlasını ihraç eden şirketler için muafiyet %15-%35 Personel Ücretleri Sosyal Givenlik Primleri (işçi payı) Sosyal Givenlik Primleri (işçi payı) İşsizlik Sigortası Ödemeleri %14 %14 %14 %9,75 %19,5 %19,5 %2-%3 %2-%3 %2-%3 Damga Vergisi Yok %0,5-%0,1 %0,5-%0,1 4

5 İzmir de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri DEPARK İZTEKGEB İZMİR BİLİM PARK Not: DEPARK İnciraltı ve Tınaztepe Yerleşkeleri nde olmak üzere iki lokasyonda bulunmaktadır. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB) (www.iztekgeb.com) 2002 tarihinde 218 hektarlık alan üzerinde kurulan bölge üniversite, dernek ve özel sektörden firmaların dahil olduğu yönetici şirket tarafından yönetilmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi uluslar arası bir araştırma merkezinde yer alması bölgenin ARGE merkezi yapısına katkı sağlamaktadır. Bölgede uzun vadeli olarak yer almak isteyen firmalara yap-işlet-devret modeli imkanı sunulmaktadır. Bilgisayar Uygulama Araştırma Merkezi, Malzeme Araştırma Merkezi, Çevre ARGE Uygulama ve Araştırma Merkezi, Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Merkezi Araştırma Lab ve Sürekli Eğitim Merkezi ile bünyesindeki firmalara araştırma altyapısı sunmaktadır. İZTEKGEB İnovasyon Merkezi Projesi: Girişimcilerin teknolojik odaklı inovasyon yapmalarını destekleyecek, bölgedeki potansiyel girişimcilere eğitimler verilecek ve İzmir'deki girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak İnovasyon Merkezi projesi İzmir Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenmektedir. Proje kapsamında kuluçka merkezi, Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transfer Ofisi, Paydaşlar Ofisi, Nitelikli Sosyal Donatı Alanları, Teknik Eğitim Salonları, Toplantı Salonları, Teknik Atölye ve Kiralanabilir Ofisler yer alacaktır. 5

6 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampus alanında yer alan Bölge hektarlık ana bölge ve 6.4 hektarlık ek bölgeden oluşmaktadır. Bölge, İzmir- Çeşme otoyolu ile İzmir il merkezine 45 km, Çeşme Limanı'na 30 km uzaklıktadır. Şehrin önemli merkezlerine otoyoldan ulaşım sorunsuz olarak sağlanabilmektedir. Çeşme Limanı'ndan Ro-Ro taşımacılığı yapılabilmektedir. Yöre ile İzmir arasında devamlı otobüs ve minibüs seferleri tur. Bölge de seksenin üzerinde firma faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren firmalardan örnekler: Accenture (ABD): 120 ülkedeki müşterilerine global yönetim danışmanlığı, teknoloji hizmetleri ve outsourcing hizmetleri sunan firma IZTEKGEB de 21 AR-GE personeli ile müşterilerine hizmet vermektedir. Netsis (TÜRKİYE): 1991 yılında İzmir de kurulan firma bugün 10 ülkede 400 iş ortağı ile birlikte 200 kişiye yaklaşan ekibi 40 bini aşkın şirkette 150 binden fazla kullanıcısıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Firma AR&GE üssünü IZTEKGEB e kurmuş ve 61 firma ile yeni yazılımlar geliştirmektedir. Siskon Automation (TÜRKİYE): Siskon,1997 yılından beri fabrika otomasyonu, proses kontrolü ve veri toplama konularında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir. Veri toplama ve analizi, uzaktan erişim ve kontrol, özel yazılım ve otomasyon çözümleri, makine otomasyonu, teknik destek ve danışmanlık konularında 28 personeli ile hizmet vermektedir. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) (depark.deu.edu.tr) Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) 3 Nisan 2013 tarihinde üniversiteler ve özel sektörden 13 ortak kurumun katılımı ile kurulmuştur. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi, biri Tınaztepe (TGB-1) yerleşkesinde ve diğeri İnciraltı (TGB-2) yerleşkesinde olmak üzere iki yerleşkede faaliyet göstermektedir. Tınaztepe yerleşkesinde Yazılım, Bilişim, Elektronik, İleri Malzeme Teknolojileri, Tasarım, Nanoteknoloji, Otomotiv, Yenilenebilir Enerji gibi konularda çalışan yenilikçi firmalar yer alacaktır. Buca ilçesinde yer alan; Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi imar adası içerisindeki toplam ,76 m² lik alanda oluşturulmaktadır. Bölgede uzun vadeli olarak yer almak isteyen firmalara yap-işlet-devret modeli imkânı sunulmaktadır. İnciraltı yerleşkesi ise sağlık temalı bir teknoparktır ve Biyoteknoloji ve Tıp Teknolojileri alanında çalışacak AR-GE firmaları yer almaktadır. Türkiye nin hastane ile tam entegrasyona sahip ilk tematik teknoparkı özelliğini taşımaktadır. Bu temayı destekleyen ekosistemde deneyimli Üniversite Hastanesi, ülkemizin en büyük biyomedikal AR-GE si, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Meslek Okulları ile ideal Sağlık İnovasyon Bölgesi tanımını oluşturmaktadır. Balçova ilçesinde yer alan; Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi imar adası içerisindeki toplam ,20 m² lik alanda oluşturulmuştur. 6 Bölge, Nisan 2013 tarihi itibariyle kurulmasının ardından altyapı çalışmalarını tamamlamış ve yatırımcıları ağırlamaya başlamıştır. Ericsson (İSVEÇ): Telekom operatörlerine teknoloji ve servis sağlama konusunda dünya lideri olan Ericsson, inovasyon, teknoloji ve iş çözümleriyle herkes için iletişim vizyonu doğrultusunda 180 ülkede den fazla çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Yazılım testleri konusundaki global bilgi birikimini de Türkiye ye taşıyan Ericsson un, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde kurduğu Ericsson Bilgi Teknolojileri Merkezi nin ardından DEPARK ta kendi binasını yaparak İzmir deki faaliyetlerini geliştirdi. Merkezde 200 kişinin çalışması planlanmaktadır. Bio İzmir Projesi: İzmir i sağlık teknolojileri ve ilaç sanayinde önemli bir AR-GE merkezi haline getirecek Bio İzmir projesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve DEPARK öncülüğünde hazırlanan Bioİzmir projesi ile sağlık teknoparkına gelen yatırımcılar desteklenecek. Proje ile hayata geçirilecek hızlandırıcı ile firmalara teknoloji desteği sunularak İzmir in ilaç ve tıbbi cihazda önemli bir merkez haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında kalite kontrol ve sertifikasyon lab oluşturulması (In-vitro biyo uyumluluk analizleri, Kalibrasyon lab, Pilot üretim birimi) planlanmaktadır. Projenin İzmir Kalkınma Ajansının güdümlü proje desteği kapsamında desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

7 İzmir Bilim Park (www.izmirbilimpark.com.tr) İzmir Ekonomi Üniversitesi, İTOB Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Borsası gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra İzmir in önde gelen firmalarının da katılımı ile 16 ortaklı olarak kuruldu. İzmir in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı su havzasına ve verimli tarım topraklarına komşu olan İzmir Bilimpark; Tekeli Organize Sanayi Bölgesi nde kurulmuştur. Sanayi tesisleri ile entegre yapısı ile m 2 alan üzerinde kurulmuştur yılında hizmete geçmesi beklenen merkezin bilişim, biyoteknoloji ve tarım sektörlerine ağırlık vermesi planlanmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan ilk kuluçka merkezi olan Embryonx in de desteği ile güçlü bir girişimci-yatırımcı-sanayi ağı yaratması planlanmaktadır. İzmir de Serbest Bölgeler İZBAŞ ESBAŞ İzmir deki iki adet serbest bölge, yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkân sağlayacak tüm altyapı hizmetleri ile yatırımcılara uygun zemin yaratmaktadır. 7

8 İZBAŞ ESBAŞ Alansal Büyüklük 163 hektar 220 hektar Şehir Merkezine Uzaklık 45 km 15 km İzmir Limanına Uzaklık 40 km 16 km Aliağa Limanına Uzaklık 26 km 76 km Toplam Firma Sayısı Toplam İstihdam Yoğunlaşmış Ana Sektörler Deri, Tekstil, Otomotiv, Gıda Otomotiv, Savunma Sanayi, Gıda, Tekstil Öne çıkan Firmalar Pulcra / ALMANYA Naki / ÇİN Deri 2000 /İRLANDA Repico / İTALYA Delphi / ABD Enercon / ALMANYA Cummins / ABD Eldor /İTALYA EGE SERBEST BÖLGESİ (ESBAŞ) (www.esbas.com.tr) Ege Serbest Bölgesi, 1990 yılında İzmir in Gaziemir ilçesinde 2,2 milyon m² lik bir alan üzerinde ESBAŞ tarafından kurulup işletilmektedir. Bölgenin tüm altyapı ve gerekli üstyapı yatırımları, enerji, su, telekomünikasyon ve tüm belediyesel hizmetlerin yanı sıra nakliye, hamaliye, gıda hizmetleri çağdaş bir işletmecilik anlayışı ile ESBAŞ tarafından verilmektedir. 220 hektar alanda kurulu bölgede 130 adet m 2 ile m2 arasında değişen sanayi parseli bulunmaktadır. Ege Serbest Bölgesi, dünyanın her noktasına düzenli uçuşların yapıldığı Uluslararası Adnan Menderes Hava Limanına 10 dakika uzaklıktadır. Türkiye ihracatının %50'sinin gerçekleştiği, çağdaş ve dünya standartlarındaki İzmir Limanına 20 dakika, haftada üç kez İtalya seferinin yapıldığı Çeşme Ro-Ro Limanına ise 45 dakika uzaklıktadır. Konum: Kent Merkezine Uzaklık: 15 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 16 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 76 km Havalimanına Uzaklık: 5 km En yakın ilçe Merkezi: Gaziemir En yakın İlçeye Uzaklık: 2 km En Yakın üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi 8

9 Altyapı: Ege Serbest Bölgesinde, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon dağıtım hizmetleri ESBAŞ - Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve işleticisi A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Yatırım aşamasındaki firmalara bu hizmetlerin tamamı parsel sınırına kadar ESBAŞ tarafından yapılan altyapı çalışmaları sayesinde getirilmektedir. Enerjisi: Ege Serbest Bölgesinde toplam kurulu güç 110 MW olup halen kullanılan kapasite 30 MW tır. Genişleme arazisine tahsis edilecek ilave 40 MW lık bir kurulu güç santrali daha olacaktır. Voltaj aralığı 34,5 kv - 0,4 kv olarak, frekansı 50 Hz 3 fazedir. Doğal Gaz; Kurulu doğalgaz dağıtım kapasitesi m 3 /saattir. Doğalgaz değeri 1 Nm 3 is 9155 kcal. Endüstriyel su kullanımı kapasitesi: Su Akış debisi 80,5 lt/sn olup ayrıca kapasiteleri 500m 3 ve 5.000m 3 olan iki su tankı tur. Telekomunikasyon: Ege Serbest Bölgesinde Telefon ve internet hizmetleri Turk Telekom ve TTNET tedarikçi firmalarından sağlanırken. Mevcut olan Metro Ethernet hizmet sağlayıcıları TTNET ve Turk NET firmalarıdır. Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 110 MVA TEİAŞ 0,12($/KWH) Su kuyusu 3 $/m 3 - Kaynak: Serbest Bölge beyanı Bölgedeki Firmalar: Ege Serbest Bölgesinde yatırım yapmış olan yerli ve uluslararası firmalar üretim, alım-satım, montaj, ambalaj ve depolama faaliyetleri ile ürünlerini tesislerine, alt kuruluşlarına ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırmak için Ege Serbest Bölgesini kullanmaktadırlar. Amerika, Almanya, İtalya, Hollanda, Fransa menşeli firmalar bölgede ağırlıkta. Havacılık ve savunma sanayi, otomotiv, tekstil, elektrik-elektronik ve enerji firmaları ağırlıklı olarak bölgede faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren firmalardan örnekler: Delphi (ABD): Delphi otomotiv, ticari araç ve diğer pazar dalları için elektronik ve teknolojilerin önde gelen küresel tedarikçisi konumundadır. 30 ülkede önemli teknik merkezleri, üretim alanları ve müşteri destek tesislerini işletmekte olan Delphi, Türkiye de 1989 yılından beri faaliyet göstermektedir. Üretim faaliyetlerinin yanı sıra, Delphi Türkiye elektrik ve elektronik yapılarının ürün geliştirme sürecini destekleyen bir üs haline gelmiştir. Enercon (Almanya): Enercon GmbH a ait Almanya, Brezilya, Portekiz, İsveç, Kanada, Fransa, Avusturya ve Türkiye de üretim tesisleri ayrıca dünyanın birçok ülkesinde satış, servis ve teknik ofisleri bulunmaktadır. AERO Rüzgâr Endüstrisi A.Ş ise 2002 yılında Ege Serbest Bölgesinde kurulmuştur. AERO Rüzgâr Endüstrisi A.Ş Türkiye deki ilk rüzgâr türbin kanadı üreten şirkettir. Şirket bünyesinde 400 den fazla personel çalışmaktadır. AERO Rüzgâr Endüstrisi A.Ş de hali hazırda MW serisi rüzgar türbin kanatlarının üretimine devam edilmektedir. Eldor (İtalya): Eldor Firması, 90'ların sonlarından bu yana Türkiye'de faaliyetlerine devam etmektedir. Firma bugün Batı Anadolu'daki İzmir tesisinde 1.000'den fazla çalışanı, 8 otomatik üretim hatları, plastik parçaların şekillendirilmesi için 50 presleri ile Avrupa ve Dünya pazarları için otomotiv bileşenlerinin seri üretimine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Cummins (ABD): Cummins, Motor ve yakıt sistemleri, kontroller, hava işleme, filtreleme, emisyon çözümlemeleri ve elektrik enerji üretim sistemlerini de içeren ilgili teknolojileri tasarlayan, üreten, dağıtımını yapan ve hizmet veren tamamlayıcı iş birimleri kuruluşudur. Genel merkezi Columbus, Indiana da (ABD) bulunan Cummins Inc., tüm dünyada yaklaşık çalışanıyla, 190 ülkede, 600 merkezde ve 6.500'den fazla bayide hizmet vermektedir. Cummins Türkiye de faaliyetlerine 2011 tarihinde Ege Serbest Bölgesi'nde başladı. Bu faaliyetle birlikte 70 milyon dolarlık yatırımla İzmir de 800 kişilik istihdamı hedeflemektedir. 9

10 İzmiṙ Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Türkiye nin en büyük serbest bölgelerinden biri olan İzmir Serbest Bölgesi 163 hektar alan üzerinde yatırımcılara hizmet vermektedir. Bölgede yatırım yapmayı isteyen firmalar farklı alternatifleri değerlendirerek yatırım yapacakları arsaların tapusuna sahip olabilmektedir. 163 hektar alanda kurulu bölgede 201 adet m2 ile m2 arasında değişen sanayi parseli bulunmaktadır. İzmir ve Aliağa Limanları arasında bulunan İzmir Serbest Bölgesi nin Dünyanın en büyük limanları arasında sayılan ve inşası devam eden Çandarlı Limanı na olan yakınlığı ile lojistik avantajı artmıştır. Raylı sistem toplu taşıma aracı olan İZBAN ile Şehir Merkezi ne, Demiryoluna, Havaalanına oldukça kısa sürelerde ulaşılabilmektedir. Gediz Üniversitesi ne olan yakınlık sebebi ile üniversite sanayi işbirliğinden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Konum: Kent Merkezine Uzaklık: 45 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 40 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 26 km Havalimanına Uzaklık: 55 km En yakın ilçe Merkezi: Menemen En yakın İlçeye Uzaklık: 13 km En Yakın üniversite: Gediz Üniversitesi Altyapı: Yol: Asfalt ve beton olan yolların toplam uzunluğu metredir. Su depoları ve kuyuları: Bölge içinde 8 aktif kuyu bulunmakta ve bu kuyuların toplam kapasitesi 500 m 3 /h dir. Bölgenin su ihtiyacı, bölge içinde bulunan 3 adet su deposundan dağıtım yapılarak sağlanmaktadır. Kanalizasyon: Saha içinde kanal sistemi birbirine paralel 3 ayrı kanal sistemi ile yapılmaktadır. Her hattın uzunluğu yaklaşık metredir. Yağmur suyu: Yağmur suyu sisteminin kanal sistemine paralel olarak yapılmış kanal sistemine bağlantısı olmayan 15 km bir uzunluğu bulunmaktadır. Bölgenin çeşitli noktalarından bölge çevresindeki kanallara bağlanmaktadır. İletişim ve haberleşme: Telekom altyapısı üzerinden her türlü haberleşme ve iletişim tur. Ağaçlandırma: Bölgede ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmiş olup, bölgeye dikilecek fidanların üretildiği bir fidanlık kurulmuştur. Fidanlıkta, 70 değişik bitki türü ile yaklaşık 20 bin adet fidan bulunmaktadır. Bölgeye yaklaşık 4000 adet fidan dikilerek ağaçlandırma ve 8 ayrı bölgede peyzaj çalışması yapılmıştır. Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 20 MVA TEİAŞ 0,24 (TL/KWH) Su kuyusu 2,3 $/m m 3 / GÜN Kaynak: Serbest Bölge beyanı 10

11 Bölgedeki Bazı Firmalar: Bölgede ağırlıklı olarak deri, kimya, tekstil ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Bölgede halihazırda 163 firma bulunmakta ve kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren firmalardan örnekler: Pulcra Chemicals (ALMANYA): Cognis firmasının bağlı ortağı olduğu firma 135 yıldır tekstil ve deri sektörlerine yönelik kimyasallar üretmektedir. Merkezi Almanya da bulunan firmanın Dünya da 14 ülkede üretim tesisi, hizmet sağlayıcı ve satış ofisi şeklinde yapılanmaları bulunmaktadır. Türkiye de ise Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgede iki adet hizmet sağlayıcı birimleri bulunmakta. Deri2000 (İRLANDA): İngiliz standartları ile Chamois deri kullanarak 2000 yılından beri İZBAŞ ta üretimini gerçekleştirmektedir. Özellikle Amerika ve Avrupa pazarına yönelik üretim gerçekleştiren firma bünyesinde İngiltere, Amerika ve Yeni Zelanda dan profesyonellerle de çalışmaktadır. Repico (İTALYA): İtalya merkezli firma, 50 yıldır her tip deri için kimyasallar üretmektedir. Firma 2005 yılında Menemen Serbest Bölgede yaptığı yatırımla tüm Ege Bölgesine hizmet vermektedir. Üretim tesisinin yanı sıra, laboratuvar ile ARGE, satış birimleri ile satış destek hizmetleri de sunmaktadır. İzmir de Organize Sanayi Bölgeleri İzmir de Organize Sanayi Bölgeleri - Alansal Büyüklük, Doluluk Oranı* ve Firma Sayıları (Şubat 2014 itibariyle) * Doluluk Oranı, bölgedeki toplam faaliyette bulunan firma sayısının, bölgenin tam dolu olması halindeki toplam potansiyel firma sayısına oranını belirten göstergesel bir değerdir. Doluluk Oranı Alan (hektar) Firma Sayısı Bölgemizde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), yatırımcıların hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğalgaz, elektrik, iletişim araçları, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir. İzmir de 9 tanesi faaliyette ve 4 tanesi inşa aşamasında olan toplam 13 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. 11

12 İZMİR'DE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ Toplam Firma Sayısı Toplam İstihdam FİRMALAR ve ÜRETİM Yoğunlaşmış Ana Sektörler Öne Çıkan Firmalar ALİAĞA OSB Kimya İnşaat Makina Metal Ürünleri Micha / FRANSA Eastchem / TÜRKİYE Wartsila Enpa / FİNLANDİYA,TÜRKİYE ATATÜRK OSB BERGAMA OSB 1 1 BUCA EGE GİYİM SANAYİCİLERİ OSB Makina Plastik Ürünler Metal Ürünler Gıda Madencilik Makine Gıda Deri ve Konfeksiyon Petrofer / ALMANYA ZF Lemförder / ALMANYA Felda IFFCO / MALEZYA Schneider / FRANSA - Narkonteks / TÜRKİYE Casa / TÜRKİYE Farbe / TÜRKİYE Unilever / TÜRKİYE KEMALPAŞA OSB Makina Otomotiv Metal Ürünler Gıda Tetrapark / İSVEÇ Socotab / ABD Kansai / JAPONYA Pınar / TÜRKİYE KINIK OSB Demir-Çelik PANCAR OSB Konfeksiyon TEKELİ OSB Gıda İnşaat Demir-Çelik İnşaat Malzemesi Kocaer Endüstri / TÜRKİYE Şara Enerji / TÜRKİYE RNK Gıda / TÜRKİYE Ak- Mermer / TÜRKİYE Pancar Üretim / TÜRKİYE Form Endüstri Tesisleri / TÜRKİYE Ran Konfeksiyon Tekstil/ TÜRKİYE Pakin GTA / HOLLANDA EFE İçecek / TÜRKİYE Migros A.Ş. / TÜRKİYE KOD-A / TÜRKİYE TİRE OSB Gıda Tütün Tekstil Kağıt Ürünleri Krone / ALMANYA Befesa / İSPANYA KT&G / KORE Altera / TÜRKİYE Kaynak: Kullanılan veriler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) ve Organize Sanayi Bölgelerinin kendi web sayfaları ve beyanlarından derlenmiştir. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (Alosbi) - (www.alosbi.org.tr) (ALOSBİ), İzmir in 65 km. kuzeyinde, Aliağa ilçesinin 9 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır. 373 parsel bulunan bölgede m² aralığında parseller yatırımcılara sunulmaktadır. Sanayileşme açısından Türkiye de bir cazibe merkezi haline gelen ve m² lik bir alanı kaplayan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Bölgenin PETKİM ve TÜPRAŞ gibi tesisler nedeniyle hammaddeye yakınlığının doğurduğu konum avantajı ve lojistik avantajları ile yatırımcılara sunduğu ideal yatırım koşullarını göz önünde bulunduran Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kimya Sanayinin üssü olarak Aliağa OSB yi belirlemiş ve Mayıs 2011 itibariyle bölgeyi Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ilan etmiştir. Bu gelişme bölgeyi kimya sanayicileri için bir cazibe merkezi haline getirmiştir. 12

13 Kara, deniz ve demiryollarının kesişim noktasında bulunması, ALOSBİ yi yatırımcılar açısından lojistik anlamda bir cazibe merkezi yapmıştır. Aliağa bölgesinde Nemrut Limanları, Nemport Limanı, Petkim ve Dikili Limanları bulunmaktadır. Bölgede 28 km uzaklıkta Çandarlı da inşa edilmekte olan Akdeniz in en büyük, dünyanın ise en büyük 10 limanından bir tanesi olmaya aday Çandarlı Kuzey Ege Limanı nın temeli 15 Mayıs 2011 tarihinde atılmıştır. Konum: Kent Merkezine Uzaklık: 71 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 68 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 19 km Havalimanına Uzaklık: 80 km En Yakın Tren İstasyonuna Uzaklık: 12 km En yakın ilçe Merkezi: Aliağa En yakın İlçeye Uzaklık: 15 km En Yakın üniversite: Katip Çelebi Üniversitesi Altyapı: Altyapısı en modern teknoloji ile planlanan ALOSBİ de; Dünya da ve Türkiye de ilk kez içme suyu, AG-OG elektrik, aydınlatma, scada, fiber-optik telekomünikasyon sistemleri yerin altında imal edilen galeriler içerisinde gerçekleştirilmiştir. ALOSBİ Trafo Merkezinde; bölgeye TEİAŞ hatları ile gelen 154 kv lık enerji, 34,5 KV ya indirilmektedir. Bölgenin Enerji kontrol sistemi; 2 ana dağıtım merkezi (ADM 1, ADM 2), Müşteri Dağıtım Merkezleri ve 1 SCADA Merkezinden oluşmaktadır. Bölgenin su ihtiyacı 7 adet derin su kuyusundan sağlanmaktadır , 1.500, ve m³ lük su depoları bölgeye hizmet vermektedir. Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 50 MVA TEİAŞ 0,16 (TL/KWH) Su kuyusu 1 TL/m m 3 /GÜN Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölgedeki Firmalar: Bölgede ağırlıklı olarak kimya-petrokimya, çelik konstrüksiyon, demir-çelik, plastik ve makine sanayi de faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Bölgede halihazırda 37 firma bulunmakta ve kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren firmalardan örnekler: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) (www.iaosb.org.tr) Micha (FRANSA): Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde 35 bin metrekarelik alan üzerinde 2007 yılında faaliyete geçen firmanın tesisleri Ton/ Yıl çelik konstrüksiyon, Ton/Yıl galvanizleme kapasitesine sahiptir. Üretilen galvanizli çelik direklerin yüzde 90'nı yurtdışına ihraç edilmektedir. Yurtiçinde ise Tedaş müteahitleri ve özel çelik konstrüksiyon imalatlarında yer alınmaktadır. Eastchem (TÜRKİYE): Eastchem, özellikle ambalaj sektörü ve yalıtım sistemlerinin yapı taşını oluşturan EPS nin (Genleştirilmiş Polistiren), Türkiye deki ilk ve tek üreticisidir. Eastchem 2006 yılında Monotez SA ile geçekleştirilen işbirliği sonucunda Türkiye EPS sektöründeki dışa bağımlı hammadde ihtiyacının giderilmesi Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde yatırım kararı almıştır. Türkiye deki artan EPS hammadde ihtiyacının verdiği ivme ile her geçen gün yaptığı yeni yatırımlar ile 2012 yılında tonluk üretim rakamına ulaşmıştır. Wartsila Enpa (FİNLANDİYA): Wärtsilä Corporation ın ENPA firması ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda 1999 yılında kurulan şirket bünyesinde Türkiye de bulunan iki Üretim tesisinden biri ALOSBİ dedir ve 138 kişi çalışmaktadır yılında faaliyete geçen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), Türkiye nin en önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biridir. Toplam alanı m2 olan Bölge, İzmir ilinin kuzeybatısında, İzmir Limanına 20 km, Havalimanına 45 km, TIR gümrüğüne 8 km. uzaklıktadır. Bölgenin çevre yolu ile havalimanı, otogar, liman ve şehir merkezine bağlantısı tur. Kent Merkezine Uzaklık: 22 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 20 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 38 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 45 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 3 km En Yakın İlçe Merkezi: Çiğli En Yakın İlçeye Uzaklık: 3 km En Yakın Üniversite: Katip Çelebi Üniversitesi

14 İAOSB deki firmaların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1996 yılında ATAER Enerji Santrali, Bölge tarafından kurulmuştur. ATAER Enerji Santrali nin gücü, yapılan yeni yatırımla 60 MW tan 120 MW a, üretim kapasitesi ise 480 Milyon kwh ten 960 Milyon kwh e çıkarılmıştır. ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 260 MVA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,14 (TL/KWH) Şebeke 1,53 TL/ m m3/ GÜN Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölge TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Bölgedeki Firmalar: A.O.S.B. de faaliyet göstermektedir. Yaptığı üretimin yaklaşık %80'ini ihraç eden TLM, Türkiye deki otomobil ve ticari araç firmalarının da en önemli tedarikçilerinden biridir. 572 firmanın faaliyette olduğu Bölgede yaklaşık kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bölgemiz firmaları ağırlıklı olarak; tekstil, hazır giyim, makine, otomotiv yan sanayi, metal, plastik, kimya, gıda, elektrik ve elektronik sektörlerinde yoğunlaşmıştır. İAOSB nin yıllık cirosu 4,5 milyar, ihracatı 2,5 milyar ve ithalatı 1 milyar dolar civarında gerçekleşmektedir. FELDA IFFCO (MALEZYA): IFFCO 1975 yılında Birleşik Arap Emirlikleri nde kurulan uluslararası bir şirketler grubudur. Gıda ve tüketici grubunda yemeklik sıvıyağ, katı yağ, margarin, buğday unu, irmik, hayvan yemi, bisküvi, çerez, makarna, çikolata, kek, et ve balık ürünleri, çorba, tavuk ürünleri, içecekler bulunmaktadır. Gıda dışı ürünleri arasında plastik ve kağıt ürünleri üretimi bulunmaktadır. Felda Iffco Gıda San ve Tic. A.Ş. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan m2 alan üzerinde kurulu üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Petrofer (ALMANYA): PETROFER, en son araştırma ve geliştirmeleri yansıtan 600 den fazla çeşit endüstriyel yağ ve kimyasal ürünü müşterilerinin hizmetine sunan bir Alman firmasıdır. PETROFER ürünleri İzmir de ileri tekniğe sahip üretim tesislerinde, uluslararası standartlar güvencesinde, ISO 9001 Kalite Güvence, ISO Çevre Yönetim, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği ile TS ISO Laboratuvar Yönetim Sistemleri uygunluk garantisi altında üretilmektedir. Schneider (FRANSA): Schneider Electric, 1836 yılında demir çelik sanayinde faaliyetlerine başlamıştır. Schneider, İzmir Çiğli'de, m2 kapalı alan üzerine kurulu fabrikasında sıva altı ve elektrik tesisat malzemeleri, endüstriyel tip fiş prizler, aydınlatma armatürleri üretmektedir. ZF LEMFÖRDER (ALMANYA): Dünyanın 125 ülkesinde ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe üretim yapan, Alman ZF grubunun şasi teknolojileri bölümünün Türkiye uzantısı olan ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. (TLM), İzmir Çiğli 14

15 BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (BOSBİ) (www.bosbi.org.tr) Bergama OSB toplam alanı m² dir. Kamulaştırma işlemleri ve planlanması tamamlanan Bölgede 96 adet sanayi parseli oluşturulmuştur. Yapılan planlamada, sanayi parselleri ile birlikte, idari ve sosyal tesisler, eğitim tesisi, teknopark, teknik hizmet alanı, spor alanı, arıtma tesisi tasarlanmıştır. Kurulacak sanayi sektörlerine göre, planlama yeniden düzenlenebilir niteliktedir. Bölgede yeterli miktarda ve kaliteli kullanım suyu bulunmaktadır. Bölge çevresinde, uygun nitelik ve miktarda jeotermal enerji kaynakları vardır. Yapımı devam eden Kuzey Ege (Çandarlı) Konteynır Limanı na 25 km mesafede olup, Limanın faaliyete geçmesi ile endüstriyel gelişmelere bağlı olarak bir cazibe merkezi haline gelmesi beklenmektedir. Kent Merkezine Uzaklık: 104 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 101 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 51 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 129 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 45 km En Yakın İlçe Merkezi: Bergama En Yakın İlçeye Uzaklık: 14 km En Yakın Üniversite: Katip Çelebi Üniversitesi ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 1 MVA TEİAŞ 0,18 (TL/KWH) değil Su kuyusu - - değil değil Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Buca Ege Giyim Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) (www.begos.org.tr) Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi 2002 yılında Türkiye'deki ilk Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak kurulmuştur. Bölge Aydın-İzmir otobanına 2 km, Havaalanına 10 km, İzmir limanına ise 13 km uzaklıkta bulunması nedeniyle merkezi bir konumda yer almaktadır. Kent Merkezine Uzaklık: 14 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 13 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 67 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 10 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 10 km En Yakın İlçe Merkezi: Buca En Yakın İlçeye Uzaklık: 5 km En Yakın Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi Bölge tam kapasite ile faaliyet gösterdiğinde istihdam edilecek kişi sayısının civarında olması ve ihracat düzeyinin yıllık 1 milyar Euro'luk mertebeye ulaşması beklenmektedir. Bölgedeki Bazı Firmalar: Narkonteks (TÜRKİYE): 2001 yılında İzmir'de kurulan Narkonteks Tekstil İhr. İth. A.Ş. erkek, bayan, çocuk kategorilerinde iç giyim üretimi yapmaktadır. Casa (TÜRKİYE): Casa Türkiye, 1989 yılında iç piyasa için kurulmuş bir firmadır yılında bir gömlek tedarikçisi olarak Avrupa ülkelerine ihracata başlamıştır yılının Haziran ayında kapasitesini artırarak pazarda büyümek için Buca tesislerinde faaliyetine başlamıştır. Farbe (TÜRKİYE): 1996 yılında kurulan Farbe Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tamamı ihracata yönelik üretim yapmaktadır. Erkek ve bayan penye üretimi yapan firma, özellikle kısa sürelerde hızlı üretim üzerine odaklanmış bir yapıda faaliyetini sürdürmektedir. Başlıca ihracat pazarları Danimarka, İspanya ve İngiltere dir. ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 7,25 MVA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,19 (TL/KWH) değil Şebeke 4 TL/m 3 - %75 i tamamlandı Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) 15

16 KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) (www.kosbi.org.tr) 1300 hektar alanı ve 944 adet sanayi parseli ile İzmir in en büyük Organize Sanayi Bölgesidir. 944 sanayi parselinin 428 adedinde, 447 firma bulunmakta ve bu firmaların 341 i sınaî üretim yapmakta, 106 firma ise hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede, markasını Türkiye ve dünya çapında duyurmuş, ilk 100 e ve 500 e giren çok sayıda firma faaliyet göstermektedir. İzmir kent merkezine, limana, havaalanına ve ESBAŞ Serbest Bölge ye yakınlığı KOSBİ yi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirmiştir Hektar alanı ile ülkenin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden olan KOSBİ nin konumuna ilişkin bilgiler şu şekildedir: Kent Merkezine Uzaklık: 29 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 26 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 66 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 49 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 27 km En Yakın İlçe Merkezi: Kemalpaşa En Yakın İlçeye Uzaklık: 6 km En Yakın Üniversite: Ege Üniversitesi Hâlihazırda kişilik istihdam yaratılmış olan bölgede, kurulacak yeni sanayi tesisleri ile birlikte istihdamın düzeyine ulaşması beklenmektedir. Organize Sanayi Bölgesinin toplam ticaret hacmi yıllık 7 milyar dolar civarındadır. Tüm parseller üretime geçtiğinde ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 100 MVA TEİAŞ 0,14 (TL/KWH) Su kuyusu m 3 / GÜN Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölgedeki Bazı Firmalar: TETRAPAK (İSVEÇ): 1951 yılında İsveç in Lund kentinte kurulan firma 170 i aşkın ülkede çalışanı ile faaliyet göstermektedir yılında Kayseri de bulunan Meysu meyve suyu fabrikasında kurduğu makine ile ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayan Tetra Pak, 1978 yılında İzmir Kemalpaşa da Tetra Pak lisansı ile paketleme malzemesi üretmek üzere ilk fabrikasını kurmuştur. Günümüzde, yılda 4 milyar paket üretim kapasitesine sahip bu fabrika ile Türkiye sıvı gıda sektörünün ambalaj gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayan Tetra Pak üretiminin bir kısmını da ihraç etmektedir. KANSAİ (JAPONYA): Kansai Altan Boya Sanayi A.Ş., İzmir'de 100 bin m² arazi üzerinde kurulu 60 bin ton yıllık üretim kapasitesi olan bir boya firmasıdır. Aynı yerde polimer üretim tesisinin ihtiyacı olan polimerin yüzde 75 ini üretmektedir. Bu tesisin yıllık üretim kapasitesi yıllık 12 bin ton dur. PINAR ENTEGRE ET SANAYİİ A.Ş. (TÜRKİYE): Entegre et tesisi olarak faaliyet gösteren Pınar Et, sucuk, salam, sosis, jambon, dilimlenmiş et ürünleri, hamburger, köfte, pişmiş tabaklı dana ve hindi etli ürünler, pizza, milföy, deniz ürünleri, hindi taze etleri, dana ve kuzu taze etleri alanlarında 1985 yılından beri Kemalpaşa da üretime devam etmektedir. KINIK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - (www.kinikosb.org.tr) Kınık Organize Sanayi Bölgesi 1995 yılında İzmir Özel İdaresi tarafından kurulmuştur. Kınık Organize Sanayi Bölgesi 2002 yılında OSB kanunu ile Ege Bölgesi Sanayi Odası nın %70, İl Özel İdaresi nin %15 ve Kınık Belediyesi nin %15 katılımıyla yeni Müteşebbis Heyetini oluşturmuştur. Bölge Bergama ya 18 km, Çandarlı limanına 30 km ve Manisa ili Soma ilçesine 23 km uzaklıktadır. Kent Merkezine Uzaklık: 122 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 119 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 69 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 136 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 18 km En Yakın İlçe Merkezi: Kınık En Yakın İlçeye Uzaklık: 4 km En Yakın Üniversite: Katip Çelebi Üniversitesi 729 dönüm arazi üzerine kurulu bulunan bölgenin 500 dönümü sanayi parselidir. Toplam 41 parselin tamamı tahsis edilmiştir. Yatırımların tamamlanmasını müteakip genişleme çalışmaları başlayacaktır. 16

17 ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 15 MVA GEDİZ A.Ş. 1,15 (TL/ KWH) değil Su kuyusu - - Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölgedeki Bazı Firmalar: RNK GIDA LTD.ŞTİ. (TÜRKİYE): RNK Gıda 2011 yılında taze sebze ve kurutulmuş domates ihracatına yönelik olarak, Kınık ta kurulmuştur. RNK, domateslerini, kuru meyve ve sebze üretimi için en uygun şartları sağlayan Bakırçay güneşinde kurutup, Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde 5000 m2 kapalı, 7000 m2 açık alana sahip tesislerinde paketlemektedir. AK- MERMER A.Ş. (TÜRKİYE): Ak Mermer Sanayii ve Tic. A.Ş ten bu yana faaliyet göstermektedir. Almanya, Fransa, ABD, Ukrayna, Moskova, Irak ve Azerbaycan a ebatlı ve plaka, Çin ve Hindistan a Bej, Oniks, Sarı ve Beyaz Traverten, Elazığ vişne ve Türkiye mermerlerinden blok ihracatı yapmaktadır. PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - (www.iposb.com.tr) 21 Temmuz 1999 yılında ilk kuruluş çalışmalarına başlanmış olan İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi, 2002 yılında tüzel kişilik kazanarak kuruluşunu tamamlamıştır. Kurucu kuruluşlar; Ege Bölgesi Sanayi Odası (%70), İzmir İl Özel İdaresi (%14), Pancar Belediyesi (%8), Torbalı Ticaret Odası ndan (%8) oluşmaktadır. Bölge 129 hektar olarak planlanmış olup, 95 hektar olarak belirlenen I. Etap alanında tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış ve firmalar yatırımlarına başlamıştır. I. Etap sanayi alanında değişik büyüklüklerde toplam 69 adet sanayi parseli bulunmaktadır. II. Etap alanının imar planı ve altyapı proje çalışmaları devam etmekte olup parsel düzenleme ve hafriyat çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır. Kent Merkezine Uzaklık: 47 km İzmir Alsancak Limanı na Uzaklık: 44 km Aliağa Limanı na Uzaklık: 90 km İAM Havalimanı na Uzaklık: 17 km En Yakın Tren İstasyonu na Uzaklık: 2 km En Yakın İlçe Merkezi: Torbalı En Yakın İlçeye Uzaklık: 15 km En Yakın Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 20 MVA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,19 (TL/ KWH) Su kuyusu 1,25 TL/ m 3 - Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) 17

18 TEKELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (İTOB) (www.itob.org.tr) İTOB Organize Sanayi Bölgesi, Menderes ilçesinin Tekeli beldesinde kurulmuştur. 251 hektar alanda kurulu bölgede 360 adet m2 ile m2 arasında değişen sanayi parseli bulunmaktadır. Konum itibariyle İzmir merkeze 32 km, Menderes ilçesine 12 km, Adnan Menderes Havaalanına 18 km mesafede bulunmaktadır. Kent Merkezine Uzaklık: 32 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 35 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 93 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 18 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 1 km En Yakın İlçe Merkezi: Menderes En Yakın İlçeye Uzaklık: 12 km En Yakın Üniversite: Ege Üniversitesi Bölge tam kapasitede faaliyete geçtiğinde kişinin istihdamı planlanmakta olup, şu anda bölgede yaklaşık kişi istihdam edilmektedir. Bölgede 139 firma faaliyet sürdürmektedir. Bölgede ağırlıklı olarak gıda, yapı ve inşaat malzemeleri, makine ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Bölgenin tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, ileri teknolojiye dayalı atık su arıtma tesisi 2008 yılında devreye alınmıştır. Bölgede m2 lik alanda İzmir Ekonomi Üniversitesi, İTOB OSB, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi gibi 16 ortaktan oluşan kurucu heyet ile "İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kuruluşu 2012 yılında ilan edilmiştir. İzmir Bilimpark proje çalışmaları o tarihten bu yana hızla yürütülmektedir yılı Haziran ayında İTOB Organize Sanayi Bölgesinin ortak olduğu İşbirliği Enerji A.Ş. ne ait 20 mw gücündeki doğalgaz çevrim santrali devreye girmiştir. Tesisin kapasitesi İTOB un şu anki kapasitesinden fazladır. ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 15 MVA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,18 (TL/ KWH) Su kuyusu 1,25 TL/ m m 3 / GÜN Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölgedeki Bazı Firmalar: PAKİN GTA (HOLLANDA): Hollanda menşeli makine aksamları üreticisi firma, 2012 yılında yeni yatırımını İTOB da kendi fabrika binasını yaparak gerçekleştirmiştir. Müşteri taleplerine göre dişli, ince mekanik parça ve montaj teslimini yürütmektedir. KOD-A (TÜRKİYE): Küresel pazara yönelik doküman tabanlı teknolojiler geliştirme ve çözümler sunmaya yönelik olarak Türk Dijital Arşiv firması, 2011 yılında doküman tarama, görüntü işleme, doküman arşivleme ve doküman yönetimi konularında yazılım tabanlı teknoloji ve ürünler geliştirmek ve servis büro hizmetlerini sunmak üzere ITOB da yeni tesisini hayata geçirmiştir. 750 çalışanı ile dijital arşiv merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. AKTİF KİMYA (TÜRKİYE): 1988 yılında laboratuar kimyasal madde ve cihazlarının ticaretini yapmak amacı ile kurulan firma zeytinyağı sektöründe kullanılan ayarlı ve hassas çözeltiler üretimini yürütmektedir. 18

19 TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (TOSBİ) (www.tosbi.org.tr) Tire OSB yer seçimi, kamulaştırma, tüm altyapı projeleri, fizibilite etüdü işlemlerini tamamlamıştır. %100'ü tamamlanmış olan parsel düzenlemesi ve %85'i tamamlanmış altyapısı ile hizmet sağlamaktadır. Özellikle gıda sektöründe üretim yapan firmalar için geniş plantasyon imkanlarına sahip olan Tire de yer alan bölgede 45 adet firma ve mertebesinde istihdam bulunmaktadır. Kent Merkezine Uzaklık: 89 km İzmir Alsancak Limanı'na Uzaklık: 87 km Aliağa Limanı'na Uzaklık: 133 km İAM Havalimanı'na Uzaklık: 50 km En Yakın Tren İstasyonu'na Uzaklık: 10 km En Yakın İlçe Merkezi: Tire En Yakın İlçeye Uzaklık: 7 km En Yakın Üniversite: Ege Üniversitesi Cam, plastik, seramik ve çelik sanayine hammadde üreten bir bölgenin merkezinde bulunan TOSBİ, bu sektöre sağlanacak hammaddelerin, demiryolu yükleme istasyonu ile kolay ve ucuza taşınmasını sağlamaktadır. ALTYAPI Kurulu Gücü Temini Satış Doğalgaz Su Temini Su Satış Atık Su Arıtma Tesisi (kapasite) Kanalizasyon Telekominikasyon Altyapısı 15 MVA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,19 (TL/ KWH) Su kuyusu 1.6 TL/ m m 3 / GÜN %75 i tamamlandı Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr) Bölgedeki Bazı Firmalar: Krone (ALMANYA): 1906 yılında Almanya da kurulan firma 2007 yılında Doğuş Otomotiv-Krone Treyler grubu olarak Tire Organize Sanayi Bölgesine 35 milyon Avro luk yatırım yaparak Avrupa nın en modern yarı römork tesislerinden biri olarak 2012 yılında Tire de faaliyete başlamıştır. Tenteli romörk, kapalı kasa römork, konteyner şasi, taşıyıcı sistem, güvenlik donanımları üreten firma 2012 yılında göre pazar payını %2 oranında artırarak %11 e yükseltmiştir. Befesa (İSPANYA): Türkiye'de Kanadalı ve borsaya kayıtlı Silvermet Inc. ile ortak girişim olarak faaliyet gösteren İspanyol asıllı Befesa firması Tire Organize Sanayi Bölgesinde m2 alan içerisinde çelik tozunun geri kazanımını sağlayacak tesis kurmuştur. KT&G (KORE): KT&G Kore 1899 da sigara ve cinseng alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Türkiye de ise Aralık 2003 te şirket kurulumunun ardından 2008 yılında Tire Organize Sanayi Bölgesi nde fabrikasını kurarak üretime başlamıştır. Altera (TÜRKİYE): 1999 yılında Meditera gruba bağlı bir üretim şirketi olarak kurulan firma, Altech markasıyla 3 temiz odada imalat yaparak tek kullanımlık tıbbi sarf malzemesi üretimi ve montajını gerçekleştirmektedir. Kendi markasını taşıyan ürünlerinin yanı sıra sağlık bakımı endüstrisine fason imalat hizmeti de vermektedir. Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat: Gümrük, İZMİR, TÜRKİYE T F /investinizmir /investinizmir /investinizmir

20 NOTLAR 20

İçindekiler. Önsöz...3. Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4. Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5. İlin Ekonomik Görünümü...

İçindekiler. Önsöz...3. Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4. Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5. İlin Ekonomik Görünümü... HEDEF BURADA İçindekiler Önsöz...3 Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4 Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5 İlin Ekonomik Görünümü...7 Stratejik Konum... 9 İşgücü Potansiyeli...11 Ar-Ge Altyapısı...12

Detaylı

Invest in BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ

Invest in BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ Invest in BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ Invest in BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ 1980 lerden günümüze sürekli büyüyerek yaklaşık 2 trilyon ABD Dolarlık bir hacme ulaşmış olan Bilgi

Detaylı

GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7

GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7 1.1. DÜNYADA SANAYİ BÖLGESİ GELİŞİMİ SÜRECİ... 7 1.2. TÜRKİYE DE ÖZELLİKLİ YATIRIM BÖLGELERİ... 8 1.2.1. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ... 8 1.2.2. ORGANİZE

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE BATI KARADENİZ BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

Detaylı

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER 1. ERDEMİR TANITIMI... 3 2. TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ... 4 3. TÜRKİYENİN 2023 HEDEFİNDE ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ...

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın...

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... YATIRIM REHBERi SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... SAMSUN yatırım REHBERİ SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... www.oka.org.tr içindekiler 2 Türkiye Ekonomisi 8 Temel Bilgilerle Samsun 10

Detaylı

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2012-2015 SUNUŞ...i STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI ii STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR iii STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ.iv I. GENEL BİLGİLER.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 4 2. Sanayi Bölgeleri, Kuruluş Amaçları ve Hedefleri... 4 2.1. Organize Sanayi Bölgeleri...

Detaylı

NİĞDE BÖLGESİNİN AR-GE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK TEKNOPARK YERLEŞKE İHTİYAÇLARI FİZİBİLİTE RAPORU. Aralık, 2013 Niğde

NİĞDE BÖLGESİNİN AR-GE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK TEKNOPARK YERLEŞKE İHTİYAÇLARI FİZİBİLİTE RAPORU. Aralık, 2013 Niğde NİĞDE BÖLGESİNİN AR-GE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK TEKNOPARK YERLEŞKE İHTİYAÇLARI FİZİBİLİTE RAPORU Aralık, 2013 Niğde Bu Fizibilite Raporu Ahiler Kalkınma Ajansı nın desteklediği NİĞDE BÖLGESİNİN

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ

ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ PROJE RAPORU 2011 Çerkezköy Belediye Başkanı Sn. Ali ERTEM in destekleri ile... YAYINA HAZIRLAYAN Çerkezköy Bölgesel Gelişim Çalışması Grubu adına Dr. Gökhan İNCE Endüstri

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

BİR BAKIŞTA KIRIKKALE

BİR BAKIŞTA KIRIKKALE BİR BAKIŞTA KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ www.ahika.gov.tr Genel Bilgiler 1.Konum İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kırıkkale, doğuda Çorum ve Yozgat, güneyde Kırşehir, batıda Ankara ve kuzeyde

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 2012 Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR Tablolar 3 Şekiller

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. Ercan EKTİ 13 İçindekiler TABLO, ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 616 Eylül 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SERBEST BÖLGE VE TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER GA/98-1-1 HAZIRLAYANLAR A. Hakan ATİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 1998 ANKARA I. SERBEST BÖLGE NEDİR? En yaygın tanımıyla Serbest

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU www.kibar.com İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA 3 MesajLAR 4 Kibar Grubu 6 Çalışma Hayatı Çevre Bilincimiz Topluma Kattığımız Değer 16 19 24 2 RAPOR HAKKINDA Bu rapor, Küresel İlkeler

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 2014 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 36 40 41 42 44 48 62 63 64 65 66 67 68 70 70 71 72 73 75 142 Olağan Genel Kurul Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Temel

Detaylı

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi TR81/13/DFD/006 Bu Fizibilite Raporu

Detaylı