Alevi Bektaşi Federasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alevi Bektaşi Federasyonu"

Transkript

1 Alevi Hak İhlalleri - İzleme Raporu Report Alevi Rapport Alévi Alevi Bektaşi Federasyonu England Alevi Cultural Centre and Cemevi Fédération de l Union des Alévis de France

2 Alevi Bektaşi Federasyonu HAK İHLALLERİ RAPORU Alevi Bektashi Federation REPORT ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS Alevi Bektashi Fédération RAPPORT SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L HOMME 1

3 Alevi Rapor Yayımlayan: Alevi Bektaşi Federasyonu (Türkiye) Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF), İngiltere Alevi Kültür Merkezi (İAKM) Sahibi: ABF adına Genel Başkan Selahattin Özel FUAF adına Genel Başkan Erdal Kılıçkaya İAKM adına Genel Başkan İsrafil Erbil Hazırlayan: 2011 Yılı Raporu: Kelime Ata - Necdet Saraç 2012 Yılı Raporu: Kelime Ata Fransızca Çeviri: Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu İngilizce Çeviri: Müjgan Yılmaz Yayın Kurulu: Ali Yıldırım, Gülağ Öz, Hasan Harmancı, Mehmet Menekşe, Necdet Saraç, Önder Aydın, Recai Aksu, Veysel Kaymak, Yüksel Işık İnternet Site: Tel: Faks: Adres: Şehit Adem Yavuz Sokak 8/19 Kızılay- Ankara / Türkiye 2

4 Report Alevi Published By: Alevi Bektaşi Federation (Turkey) France Alevi Federation Union (FUAF) England Alevi Cultural Centre and Cemevi (IAKM) Owner Selahattin Ozel, Chairman, on behalf of Alevi Bektasi Federation Erdal Kılıçkaya, Chairman, on behalf of FUAF Israfil Erbil, Chairman, on behalf of IAKM Year 2011 report: Kelime Ata - Necdet Saraç Year 2012 report: Kelime Ata English Translation: Müjgan Yılmaz French Translation: France Alevi Federation Union (FUAF) Publishing Commission: Ali Yıldırım, Gülağ Öz, Hasan Harmancı, Mehmet Menekşe, Necdet Saraç, Önder Aydın, Recai Aksu, Veysel Kaymak, Yüksel Işık Website: Tel: Fax: Address: Şehit Adem Yavuz Sokak 8/19 Kızılay- Ankara / Turkey 3

5 Rapport Alévi Publié Par: Fédération Alévie Bektachî (Turquie) Fédération Union des Alévis en France Centre Culturel des Alévis d Angleterre Responsables: Selahattin Özel Président de la Fédération Alévie Bektachî Erdal Kılıçkaya Président de la Fédération Union des Alévis en France İsrafil Erbil Président du Centre Culturel des Alévis d Angleterre Rédigé Par: Rapport 2011: Kelime Ata - Necdet Saraç Rapport 2012: Kelime Ata Traduction Française: Fédération Union des Alévis en France Traduction Anglaise: Müjgan Yılmaz Comité de Rédaction: Yayın Kurulu: Ali Yıldırım, Gülağ Öz, Hasan Harmancı, Mehmet Menekşe, Necdet Saraç, Önder Aydın, Recai Aksu, Veysel Kaymak, Yüksel Işık Site Internet: Tél: Fax: Adresse: Şehit Adem Yavuz Sokak 8/19 Kızılay - Ankara / Türkiye 4

6 İÇİNDEKİLER CONTENTS DES MATİÈRES TÜRKÇE Sunuş YILI YILI ENGLISH Presentation Year Year FRANÇAIS Présentation L an L an

7 6

8 7 Sunuş

9 Kamuoyunda kimi çevrelerin tarihsel yanılgılarının aksine Alevilerin Cumhuriyet dönemindeki kimlik mücadelesi ve örgütlenme denemeleri 1980 li yıllarda değil de 1960 lı yıllarda başlar. Türkiye deki ilk Alevi derneğininin 1963 yılında Hünkarımız Hacı Bektaşi Veli adına kurulduğu pek bilinmez lı yıllar, kırlardan kente inen yasaklı bir topluluğun, kimlik ve inancın yeni yeni başını kaldırmaya başladığı yıllardır aslında. Denilebilir ki, bugün yaygınlaşan ve Türkiye nin toplumsal mücadelesinde artık bir aktör haline gelen Alevi örgütlülüğü o yıllarda atılan temeller üzerine yükselmektedir. Ancak genel anlayış, bugünkü ana ekseni oluşturan Alevi örgütlülüğünün serpilip büyüdüğü dönemin 1989 yılındaki Alevilik Bildirgesi ile başladığını kabul eder. İlk Alevilik Bildirgesi nin üzerinden 24 yıl geçti. Uzun gibi gözükse de tarihin seyri içinde oldukça kısa sayılabilecek bir zaman diliminde Alevi örgütlülüğü gelişti ve özellikle 1993 de Sivas ta yaşanan Madımak katliamı sonrasında adeta patlama yaptı. Darbeden sonraki ilk Alevi dernekleri 1988 de kurulmaya başlandı, bugün sayıları yüzlerle ifade edilen örgütlülüğe ulaşıldı. Bu konuda başvuracağımız bir başka veri ise Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ın açıkladığı resmi verilere göre 598, gayri resmi verilere göre ise sayısı 2 bine yaklaşan cemevleridir. Ancak Alevilerin kendi olanaklarıyla yaptırdıkları bu cemevleri, başta Anayasa olmak üzere mevcut yasal mevzuata göre ibadethane sayılmıyor. Alevilerin Anadolu topraklarındaki durumunu değerlendirmek gerektiğinde tespit edilmesi gereken ilk gerçek, bu inancın Sünni İslam karşısında yokedilmesi gereken bir inanç, bu inanca mensubiyetleri bulunan geniş yığınların da can ve mal güvenliklerinin sağlanamamış olmasıdır. Tarihsel olarak bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu ndan başlamak üzere tarihin her evresinde kesintisiz şekilde, dindar toplum reflekslerinin takdir hisleri eşliğinde devlet erkinin, Alevileri, sistematik kıyım politikalarına maruz bıraktığı pek çok acı örnekle sabittir. Osmanlı imparatorluğu döneminden beri şeyhülislam fetvalarıyla katledilmeleri sevap kazanılacağı inancıyla teşvik edilen, malları ve kadınlarının paylaşılmasına dini açıdan onay verilen Aleviler, Cumhuriyet döneminde de kimlikleriyle kabul görmediler. Kamusal alanda kimliklerini dışa vurmadıkları ölçüde kabul gören Aleviler, Cumhuriyet döneminde de yine katliamlara (Dersim, Maraş, Sivas, Çorum, Gazi v:s) uğradılar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Şeyhülislam Ebusuut lar vardı, Cumhuriyet döneminde Ebusuut ların, yani şeyhülislamlık kurumunun yerini Diyanet İşleri Teşkilatı aldı. Kısacası Türkiye, imparatorluktan cumhuriyete geçti, ancak Alevilerin kaderi 8

10 değişmedi. AleviRapor neden çıktı? Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), AB ye uyum çerçevesinde çıkarılan Medeni Kanun da yapılan değişikliklerle ancak kurulabildi. Federasyonun yasallaşması, uzun süren bir hukuk mücadelesini gerektirdi. Resmi olarak 2002 de kurulan ABF yi AleviRapor u yayınlamaya iten düşünce, Alevilere yönelik ayrımcılık, nefret suçu, hak ihlali, inkar, baskı, şiddet içeren olayları belgeleme ihtiyacının ürünüdür. İhtiyaç oldu; çünkü Alevilerin kimliğine, can ve mal güvenliğine yönelik giderek artan bir tehdit ortaya çıktı. Dinsel referansları güçlü AKP hükümeti, 2002 yılında iktidara geldiğinde daha fazla özgürlük vaat ediyordu. Aleviler ise kolektif hafızalarındaki bilgiler ve deneyimler nedeniyle AKP hükümetine karşı oldukça kuşkulu davrandılar ve AKP hükümetinin uygulamaları Alevilerin kuşkularındaki haklılığı doğrularken, tedirginliklerinin çok da irrasyonel olmadığını gördüler. Çünkü, AKP hükümeti, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri toplumun bütününün yararlanacağı şekilde içeriklendirmek, sınırlarını genişletmek yerine geçmişle hesaplaşma üzerine kurulu bir kültürel, ekonomik, siyasal, sosyal, dinsel bir iklim oluşturuyordu. AKP, teolojik alandan beslendikçe Sünniliğin devlet ve toplumsal yaşamın merkezine yerleştirilmesi pek de şaşırtıcı olmayacaktı. AKP hükümetinin, bugüne kadar gerçekleştirdiği uygulamaları daha doğru anlamlandırmak için Ekim 2009 tarihlerinde Ankara da yapılan 4. Din Şurası kararlarına bakmak gerekiyor. Bu şuranın konusu Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet idi. Şura sonuç bildirgesinde yeralan şu ifadeler, hükümetin bugüne kadar olan uygulamalarını anlamamıza yardımcı olmakta, aynı zamanda nasıl bir gelecek perspektifine sahip olduğunu da göstermektedir: Şura kararlarında şöyle deniliyor: Bir hakikat, referans ve aidiyet ölçüsü olarak İslam, aynı zamanda her bir bireyi ve bütün bir toplumu süreklilik içinde yeniden inşa eden kalıcı bir çağrıya sahiptir. İslam, bizlere ülkemizin özellikle sosyal ve kültürel yönüyle mevcut gerçekliğini kavramak için tartışmasız bir anlam haritası sunmakta, bu topraklardaki sosyal ve manevi gerçekliği doğru olarak anlayabilmek için yegâne anahtar özelliği taşımaktadır. Yegane anahtar Sünni İslam olunca, bütün bir devlet ve toplum da buna göre şekillendiriliyor, bütün sorunlara bu yegane anahtarla çözüm üretilmeye 9

11 çalışılıyor. İslam, tek hakikat, referans ve aidiyet ölçüsü olduğunda başta Aleviler olmak üzere farklı inanç mensuplarının talepleri de reddediliyor. Hal böyle olunca Alevilerle ilgili ayrımcılık, hak ihlali, hakaret, aşağılama, nefret suçu, inkar, baskı, şiddet yani ötekileştirmenin her tür biçimi olağan hale geldi; durum bizleri bu tür olayları belgelendirmeye itecek kadar vahimleşti. Nitekim, Alevilerin içinde bulunduğu vahamet dış basının da dikkatini çekti ve yurtdışında da birçok yayın organı Başbakan Erdoğan ın Sünnilerin önyargılarını tatmin ettiğini yazdı. Örneğin, Economist dergisi 2012 yılının ağustos ayında Türkiye nin Başbakanı, mezhebi ayrışmayı manipüle etmeye çalışıyor değerlendirmesini yaptı. Dış basında bu tür yorumların geçen yıl sık sık yapıldığını anımsatmakta yarar var. Artık yıllık çıkacak AleviRapor, başlangıçta 6 şar aylık periyotlarla çıkmayı hedefledi. İlki, 1 Ocak Haziran 2011 tarihleri arasını kapsıyordu. Ancak yayın kesintiye uğradı, sonrasında da yıllık yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Şu an Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak üç dilde yayınlanan AleviRapor, 19 Aralık 2012 de Ankara da yapılan AB Türkiye Delegasyonu toplantısında delegasyona verilmiştir. Bilgiler, kamuoyuna yansımış, yalanlanmamış, gerçeklik süzgecinden geçirilmiş vakaları içeriyor. Ayrımcılık, hak ihlali, hakaret, aşağılama, nefret suçu, inkar, baskı, şiddet, asimilasyon içerikli bilgiler dikkatle analiz edildiğinde görülecektir ki, Alevilere yönelik hak ihlallerinde ciddi bir artış sözkonusudur. Kamuoyuna yansımayan, gizlenen vakalar da dikkate alındığında tablo endişe vericidir. Örneğin, 2011 yılında vaka sayısı 37 iken, 2012 yılında 70 e çıkmış durumdadır. Bu, iki katına yakın bir artışa tekabül etmektedir. Bilgileri içerik analizine tabi tuttuğumuzda ise Alevileri ötekileştiren kişi ve kurumlar, mekanizmalar açığa çıkıyor. Raporumuza göre, ayrımcılık, hak ihlali, nefret suçu, inkar, baskı, şiddet, hakaret, ötekileştirme nin kaynağında kamu, siyaset alanı oldukça büyük bir ağırlığı oluşturuyor yılında kamu kaynaklı ihlal, ayrımcı, ötekileştirme vakası 18, yasama alanına giren 1, siyaset kurumuyla bağlantılı vaka sayısı 1, toplum baskısından kaynaklı olanı ise yılında bizzat hükümet kaynaklı olan vaka ise 10. Bu 10 vakanın 9 unda nefret dilini kullanan kişi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan Erdoğan ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun Alevi kimliğine sık sık atıf yaparak Sünni blok oluşturma çabası dikkatlerden kaçmıyor. Eğer, nefret suçları yasal mevzuatımız içine girseydi, Başbakan Erdoğan, tam 9 kez hakim karşısına çıkacaktı. 10

12 Toplam vaka sayısının 70 olduğu 2012 yılında ise kamu kaynaklı suç 32. Bunların büyük kısmını eğitim kurumlarında yaşanan ihlaller oluşturuyor. Toplumsal kaynaklı suçların sayısı 19 ve çoğunluğunu Alevi evlerinin işaretlenmesi oluşturuyor. Yürütmenin alanına giren vaka sayısı 9 ve tıpkı 2011 de olduğu gibi 2012 yılında da Başbakan Erdoğan bu kapsamda 6 kez nefret dili kullanmış ve hakaret etmiş. Yasama alanına giren vaka sayısı 6, yargı alanı kapsamındaki vaka sayısı ise 4. Alevi örgütlülüğünün bütün mücadelesi, mevcut tablonun olumlu yönde değişmesi, hiçbir bireyin dili, inancı, rengi, cinsiyeti üzerinden ötekileştirilmemesi; dolayısıyla bu tür raporları hazırlama ihtiyacının ortadan kalkması yönündedir. Picasso nun, ünlü Guernica tablosunu nasıl yaptığını soran subaya Onu ben değil siz yaptınız dediğini anımsayacak olursak AleviRapor u yapan da aslında biz değiliz. Bu raporun hazırlanmasında en çok emeği geçen (!) kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu gayet aşikar. Teşekkür Bu tür çalışmalar, titizlik, sabır, dikkat, zaman istiyor. Türkçe bölümü Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından hazırlandı ama Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi, metni İngilizce ve Fransızca ya çevirmek gibi çok zahmetli bir işi gerçekleştirdi. Her iki kurumun verdiği çeviri desteğinin, Alevilerin sorunlarının Avrupa kamuoyuna aktarılmasında çok kıymetli olduğuna inanıyoruz ve her iki kurumumuza teşekkür ediyoruz. Raporun Türkçe metnine katkı koyan yayın kurulunun her bir üyesini de içtenlikle selamlıyoruz. Sözü, WikiLeaks belgelerinde yeralan önemli bir tespitle bitirelim: Türkiye de dinsel çoğulculuğun sağlanmasında anahtar rolü Alevilerin ibadet özgürlüğü oynayacak Ocak 2012 Alevi Bektaşi Federasyonu (Türkiye) Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu İngiltere Alevi Kültür Merkezi 11

13 12

14

15 1-Cemaatin hedefindeki Aleviler Ocak 2011: Fethullah Gülen cemaatine ait Feza Gazetecilik tarafından İngilizce olarak çıkarılan Turkish Review adlı derginin ocak ayındaki ikinci sayısında Doç. Dr. Gökhan Bacık ın Türkiye nin laikleri arasında bölünme başlıklı bir makalesi yayımlandı. Makale İngilizce olarak yayınlandı ve ABD de etkili çevrelere duyuruldu. Bu makale, Aleviler hakkında kara bir propaganda niteliğini taşıması ve yurtdışında Aleviler aleyhinde bir kamuoyu oluşturmayı amaçlaması bakımından dikkat çekiciydi. Makalede, Aleviler, Türkiye deki baskıcı rejimin taşıyıcı ve yaşatıcı gücü olarak ilan ediliyor. Devletin Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinde tehdit listesinde yeralanların başında Alevilik ve Aleviler gelmesine rağmen, Alevilerin yargıyı ve orduyu ele geçirdikleri, Türkiye de mezhepçi bir laikliğin olduğu ve bu laikliğin de Aleviler sayesinde devam ettiği gibi çok açık bir yalan yazılıyor. Makalenin bazı bölümleri şöyle: Ortadoğudaki diğer devletler gibi, Türkiye deki Kemalist rejimin de özenle planlanmış, mezhepsel bir gündemi vardı. Buna uygun olarak, Alevi cemaatinin eğitimli üyeleri askeriyede ve yargıyı da içeren yüksek bürokraside önemli noktalara getirildiler. ( ) Nasıl oldu da çoğu Sünni olan avam Kemalistler, Alevi bir elitin Sünni kitleleri yönetmesine izin veren böyle bir mezhepçi kontratı meşrulaştırdılar? Gerçek şu ki bu kontrat ortak çıkarların ve ihtiyacın sonucu doğmuştur. Her ne kadar Sünni olsalar da, büyük çoğunluğu muhafazakar olan bir toplumda avam Kemalistler nüfus olarak küçük bir azınıktılar. Daha da önemlisi, Sünni laikler Alevi azınlığın mezhepçi asabiyesinden [dayanışma duygusu, Ç.N.] faydalanmıştır (Bu terimi Ibn Khaldun kullanmaktadır). Büyük Sünni/ muhafazakar kitlelerle rekabetleri, Aleviler için bir ölüm kalım mücadelesiydi. Bu yüzden tüm laik-kemalist blokun yorulmaz motoru olarak çalıştılar. Alevi asabiyesi olmasa, kim muhafazakar bir toplumda laikliği destekleyebilirdi ki? 2- Cemevi derneğine dava 24 Mart 2011 Tüzüğünde Cemevi ibadethanedir maddesine yer verdiği için Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği nin kapatılması amacıyla açılan davada mütalaasını sunan Savcı Ali Özdemir, Aleviliğin bir din, cemevinin de ibadethane olmadığını belirterek, Bu davada kamu yararı yoktur. Kamuoyunu kaosa sürükleme çabası görülmektedir dedi. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü nün ihbar yazısı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Cemevi Yaptırma Derneğihakkında açılan kapatma davasının görülmesine Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya derneğin Genel Başkanı Cemal Mutluer ile avukatları Fevzi Gümüş ve Kazım Genç katıldı. Mezhep siyaseti Türkiye de 12 Haziran 2011 de yapılacak seçimin kampanya dönemi başladı. Anamuhalefet partisi CHP nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun Aleviliği, 14

16 miting konuşmalarında sıkça dillendirildi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu nu eleştirirken onun inançsal kimliğini kamuoyunun gündemine getirdi. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkti. İlk defa bir Alevi siyasetçinin inançsal kimliği sistematik bir kampanyayla ön plana çıkartılıyordu. Siyaset Alevi- Sünni eksenine oturtuluyor, ağırlıklı olarak Sünni çevrelerde yaşatılan önyargılar kışkırtılarak, Sünni refleksler tetiklenerek Aleviler iktidara gelebilir uyarısı yapılıyordu. Erdoğan, 12 Eylül 2010 da yapılan referandum öncesindeki mitinglerde de Belli bir mezhebin mensupları beni mahkum ettirdi, Dedelerden talimat alma dönemi geçti gibi ifadeler kullanmıştı. 3- Melih Gökçek ten Aleviler e nikâh aşağılaması 5 Nisan 2011 AKP li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Aleviler in nikâhını kıymak kötü mü diye düşündürten bir söze imza attı. Gökçek Twitter da İskender Çolak ın CHP li ve alevi olduğunu bildiğim halde nikahını kıydım dedi. Twitter daki yazışmalar gazetelerde, internet haber sitelerinde ayrıntılı şekilde yeraldı. 4- CHP milletvekilinin Alevi düşmanlığı 6 Nisan 2011 Milliyetçi- köktendinci yayınlarıyla dikkat çeken Yeni Akit gazetesinde CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü nün bir açıklaması yeraldı. Bu açıklamada, önseçimlerde listeye giremeyen Şahin Mengü, CHP nin bir mezhep partisi haline geldiğini iddia etti ve Parti, mezhep partisi haline getirildi. Manisa da birinci sıradaki aday dışında 9 tane Alevi aday var. Manisa da bin Alevi seçmen var, bin Sünni seçmen var. CHP mezhep partisi değildir dedi. CHP li milletvekilinin önseçimleri kazanan veya kaybeden adayların inancına referans yaparak analiz etmesi ötekileştirme dili olarak dikkat çekti. Mengü nün bu açıklaması, parti içinde ve kamuoyunda Kılıçdaroğlu nun Aleviliğinin ön plana çıkarılacağının ilk işaretlerinden biriydi. Nitekim sonraki sürecin mezhep siyasetine kaydığı görüldü. 5- Kutlu Doğum Haftası MEB genelgesinde 7 Nisan 2011 Milli Eğitim Bakanlığı nın ilk ve orta öğretim kurumlarında kutlanmasını istediği haftalara Kutlu Doğum Haftası da eklendi. Bakan Nimet Çubukçu nun 7 Nisan 2011 tarih B.08.TTK sayılı genelgesinde bu yıl uygulanmaya başlanan Değerler Eğitimi hatırlatıldıktan sonra, günler ve haftalar listesine dahil edilen yeni hafta dan şöyle söz edildi: Öğrencilerimize, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed in temel insani özelliklerinden olan merhamet duygusu nun güzelliğini yaşatmanın yollarını kazandırmalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı nca kutlanan Kutlu Doğum Haftası nda bu yıl merhamet temasının 15

17 öne çıkarılması kararlaştırılmıştır. Haftanın önemi dikkate alınarak sevgi, saygı ve merhamet duygusunu ön plana çıkaran ve ekte yer alan etkinliklere örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yer verilmesi için gereğini rica ederim. Genelgede sözü edilen etkinlikler şöyle ifade edildi:...peygamber efendimiz Hz. Muhammed in eğitim anlayışını konu alan konferans ve seminerlerin düzenlenmesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed in evimizde misafir olduğu düşünülerek buna göre etkinlik çalışmaları yaptırılabilir. Kutlu Doğum Haftası, çok yakın dönemde icat edilmiş bir hafta dır. İslam âleminin hicri takvim çerçevesinde Mevlid Kandili olarak kutladığı bir gün, bu tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından miladi takvime aktarıldı. Söz konusu hafta için önce Nisan ve Nisan tarihleri tespit edilmişken, sonunda Nisan tarihlerinde karar kılındı. Resmi okullarda, adı ne olursa olsun herhangi bir din ya da inancın moral ahlakının genelgelerle dayatılması laikliğe aykırı bir durum oluşturmaktaydı. Alevi öğrenciler, böylece inanmadıkları bir haftayı kutlamak zorunda bırakılıyorlar. 6- Ayrımcılık mahkeme kararıyla belgelendi 10 Nisan 2011 Uşak Üniversitesi ne inşaat teknisyeni olarak atanan Derya Togacar, Alevi ve Tuncelili olduğu için psikolojik baskı ve manevi işkence gördüğü, alanı dışında işlerde çalıştırıldığı ve sicil notlarının kasıtlı olarak düşük verildiği iddiaları ile ilgili Uşak Üniversitesi aleyhine açtığı davaları kazandı. Alevi Haber Ajansı adlı internet sitesinde 10 Nisan 2011 tarihli haberde Manisa İdare Mahkemesi nin kararlarına atıfta bulunularak yapılan habere göre, Uşak Üniversitesi nde görev yapmakta olan Tuncelili memur Derya Togacar ın uğradığı haksızlıkların siciline yansıması sonucu açmış olduğu sicil iptal davaları lehine sonuçlandı. Ayrıca; Uşak Üniversitesi Rektörü nün Derya Togacar ve diğer personele yönelik yapmış olduğu ayrımcılıkla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan soruşturma sonucunda Rektör Adnan Şişman hakkında subut bulunan suçlarından dolayı Disiplin Yönetmeliğinin 9/i maddesi uyarınca (Görevin Yerine Getirilmesinde Dil, Irk, Cinsiyet, Siyasi Düşünce, Felsefi İnanç, Din ve Mezhep Ayırımı Yapmak, Kişilerin Yarar veya Zararını Hedef Tutan Davranışlarda Bulunmak) 1 YIL SÜRE İLE KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ile cezalandırılması teklif edilmiş sonucunda da Yönetmeliğin 5.maddesi kapsamında değerlendirilerek, UYARMA CEZASI ile cezalandırılmıştır. 7- Başbakan Erdoğan yine Aleviliği ima etti 24 Nisan 2011 Erdoğan, İstanbul da Beykoz da mini miting yaptı. Partisinin Türkiyelileştiğini vurgularken, Bakın biz 81 vilayetten 80 inden milletvekili çıkarıyoruz. Bir tek vekil çıkartmadığımız il Tunceli, o da malum sebeplerden dolayı dedi. Erdoğan, 16

18 bu ima ile Tunceli nüfusunun çoğunluğunun Alevi olmasına atıfta bulunarak, siyaseti inanç zeminine çekti. 8- Kutlu Doğum Haftası na katılmayan Alevi öğrenciye saldırı 25 Nisan Nisan 2011 de ANF de yeralan habere göre, Uşak Üniversitesi nde okuyan Hüseyin Arık, Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katılmadığı için bir grup tarafından linç edilmek istendi. Her yıl Nisan ayında Uşak Müftülüğü tarafından organize edilen Kutlu Doğum Haftası, Uşak Belediyesi nin şehir merkezine açılan çadırda kutlandı. Çadır yakınından geçen Hüseyin Arık ise bir grup faşist tarafından kutlama çadırına çağırıldı. Alevi olduğunu ve çadıra gitmek istemediğini söyleyen Arık a, ülkücüler Komünist diyerek saldırdı. Kendisine saldıran ülkücüleri okuldan tanıdığını söyleyen Hüseyin Arık şöyle dedi: Beni okuldan tanıyan ülkücüler, bana doğru gelerek burada peygamberimizin, doğum gününü kutluyoruz. Sen neden gelmiyorsun. Hadi düş önümüze gidelim dediler. Ben de Alevi olduğumu söyleyince, bağırarak defol komünist, Rusya ya git diyerek saldırmaya hazırlandılar. Ben de hızla olay yerinden uzaklaştım. Ülkücüler ardımdan bu adam kafir peygamberimize hakaret etti. Komünist Uşak tan defol diye bağırdılar. Bindiği halk otobüsündeki kişilerin de kendisine hakaret ettiğini anlatan Arık, Ülkücülerin bağırmaları üzerine bindiğim otobüste de tepkilerle karşılaştım. 9- Kılıçdaroğlu Alevi 29 Nisan 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2011 de muhafazakar kimliğe sahip Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği nin İstanbul da yapılan toplantısına katıldı ve konuşmasında sözü anamuhalefet partisi CHP nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu na ve onun Aleviliğine getirdi. Erdoğan, şöyle dedi: Kendisine bir kez daha Hacı Bektaş-ı Veli nin sözünü hatırlatmak istiyorum. Malum Kılıçdaroğlu da Alevi kültürünün mensubu ama Hacı Bektaş-ı Veli yi iyi anlamamış, iyi öğrenmemiş. Bir Alevi olarak önce onu iyi anlaması, iyi öğrenmesi lazım. Hacı Bektaş-ı Veli Eline, diline, beline hakim ol diyor. Eline, diline, beline; bu kelimelerin ilk harflerini Arapça yan yana getirdiğinizde edep sözcüğünün ortaya çıktığını görürsünüz. Burada affedersiniz beline hakim olamayanları gördük ve bir kasetle başkan oldu. Erdoğan, aynı içerikteki konuşmayı 29 Nisan 2011 de İstanbul da Sultanbeyli deki açılış konuşmasında da tekrarladı. 10- Biliyoruz ki Kılıçdaroğlu Alevi 30 Nisan 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Muş ta yaptığı miting konuşmasında yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun Aleviliğini gündeme getirerek Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş bir insandır, 17

19 Alevidir ancak Hacı Bektaş-ı Veli ye saygılı olması gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor, Eline diline beline hakim ol diyor. Edep yahu diyor. Ama bunlarda bu var mı, yok. dedi. 11- Alevilik vardır ya kendisinde 4 Mayıs 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu da konuştu. Mitingde Alevi kökenli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Kendisi hani Alevilik kültüründen gelen birisidir ya... Hani Alevilik vardır ya kendisinde... Kendisine Hacı Bektaş-ı Veli yi hatırlattık dedi. 12- Bunların yaşamında Hz. Ali var mı? 5 Mayıs 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amasya daki miting konuşmasında Kılıçdaroğlu nu eleştirirken şu ifadeleri kullandı: Hani diyor ya Hacı Bektaş-ı Veli; sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda. Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. Kendisine Hacı Bektaş-ı Veli nin malum Alevilik kültüründendir ya, kendisi de Alevidir ya, bundan dolayı Hacı Bektaş-ı Veli ye belki saygısı vardır diye onun diliyle hitap ettim. Dedim ki bak, Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor. Gerçi benim sevdiğim kadar Hacı Bektaş-ı Veli yi sevemez. Bunlar istismarını yaparlar. Bir zamanlar dedim ki, eğer Alevilik Hazreti Ali yi Kerremallahu Veche sevmekse, ben Alevilerden daha çok Aleviyim. Eğer buysa, ama bunların yaşamında Hazreti Ali var mı? Hazreti Ali gibi yaşamak var mı? Yok. Hazreti Ali nerede, bunlar nerede. Bunların ne yaptığı belli değil. 13- Erdoğan dan yine inanç sorgulaması 8 Mayıs 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ta miting yaptı. Bu kentte Aralık 1978 te çok büyük Alevi kıyımı gerçekleştirilmiş resmi rakamlara göre 111, gerçekte ise daha büyük sayıda Alevi çok vahşice katledilmiş, katliamın ardından Aleviler kenti terk etmek durumunda bırakılmışlardı. Erdoğan, işte bu kentte yaptığı miting konuşmasında Eminim ki siz bunlara Hacı Bektaş-ı Veli nin ifadesiyle; eline, beline, diline hakim ol diyeceksiniz dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu nun Aleviliğine atıfta bulunarak Herhalde Alevi olduğuna göre bunu iyi bilir ifadesini kullandı. 14- Kılıçdaroğlu Alevidir diyorlar 10 Mayıs 2011 Başbakan Erdoğan, Afyon da miting konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu nun Aleviliğini yine gündeme getirdi ve bu beyefendi güya Alevilik kültürünü de 18

20 bilir diyorlar, Alevi dir diyorlar ifadelerine yer verdi. 15- Kendisi Alevi kültüründen ya 13 Mayıs 2011 Erdoğan, Denizli deki mitingde de Kılıçdaroğlu için İşte siz busunuz. Hacı Bektaş-ı Veli nin tavsiyesini ilettim. Kendisi Alevi kültüründen ya. Rahatsız olmuş. Hacı Bektaş-ı Veli söylüyor bunu, ne diyor? Eline, diline, beline hakim ol dedi. 16- Hani sen Aleviydin 18 Mayıs 2011 AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ın Alevi- Sünni geriliminin yüksek olduğu iller arasında bulunan Malatya mitingindeki konuşmasında Kılıçdaroğlu nun Aleviliği yine gündemdeydi. Erdoğan ın ifadeleri şöyle: Sayın Kılıçdaroğlu hani sen Aleviydin, hani sen Alevilik kültüründen geliyordun? 17- Aleviysen hizmet yok 20 Mayıs 2012 Zile de Minareyi Sağır Mahallesinde yaşayan Alevi vatandaşların dile getirdikleri hizmet ayrımcılığı tüm Alevilerin yaşadığı ayrımcılığın bir özeti gibi Zile de Minareyi Sağır Mahallesinde yaşayan Alevi vatandaşlar devletten ve AKP li belediyeden hizmet alamadıklarını belirterek ayrımcılık yapıldığını belirttiler. Mahalle sakinleri Zile AKP li belediye Başkanı Lütfi Vidinel e, ilçe kaymakam Mehmet Eriş e ve valiliğe birçok kez sorunlarının çözülmesi için dilekçe verdiklerini, dilekçelerine cevap dahi verilmediğini belirterek isyan ettiler. Yaklaşık yedi bin kişinin yaşadığı mahallede kanalizasyon olmadığını, foseptik çukurlarının mahallenin sağlığını tehdit eder hale geldiğini, yol, kaldırım yapılmadığını, girişimlerinin her seferinde sonuçsuz kaldığını belirtiler. Mahalle muhtarı Cafer Baykal ı da istifaya çağıran mahalle sakinleri göz göre göre ayrımcılık yapıldığını, sırf Alevi oldukları için ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini belirttiler. Mahalle sakinlerinden Hatun Baş on yıldır bu mahallede yaşadığını, halen kanalizasyonun yapılmadığını, fosseptik çukurları açarak lağım atıklarının buralarda depolanmasının mahallede yaşayan insanların sağlığını tehdit ettiğini belirti. Ünal Bozdemir ise AKP li Zile belediyesinin kendilerinden altyapı için boru parası, atık su parası, çöp parası aldığını ancak bunun karşılığında mahalleye hiçbir hizmet yapılmadığını söyledi. Mustafa Uslu Zile Belediyesine, kaymakamlığa, valiliğe sorunların anlatan dilekçe verdiklerini, BİMER e yazdıklarını, TBMM ne dilekçe gönderdiklerini ancak girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ve dilekçelerine cevap dahi verilmediğini belirtti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan: Bunlar anayasal bir olaydır. Anayasayı ihlal etmektir. Bu 19

21 ülkenin yargı organları, savcılar el atmalıdır. Bu yörede incelemeler yapılarak gerekli cezai müeyyideler uygulamalıdır. Alevi olmak suç olmamalıdır dedi. 18- Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Alevileri ATV de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Mayıs 2011 de ekrana gelen bölümlerinde Alevilik işlenmeye başlandı. Toplumun milliyetçi- muhafazakar duygularına hitap eden dizide yurtdışından gelen ateist Aleviler, yurtiçindeki ateist Aleviler ifadesinin sıkça kullanıldığı görülüyor. Ateist Aleviler, Türkiye nin düşmanları ile işbirliği içinde olan kesim, Ateist olmayan Aleviler İslam dinine, peygamberine, kitabına ve bayrağına, milletine bağlı muhafazakar milliyetçi Aleviler şeklinde takdim ediliyor. Dizide Ateist Aleviler olarak canlandırılan figürler, Ateist olmayan Alevileri tehdit eden, şiddet eğilimleri yüksek grup olarak sunuluyor. 19- Alevi öğrenciye din dersinden zayıf not 20 Haziran 2011 Mahkeme kararıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulan ilköğretim okulu 5. sınıf öğrencisi Nazlı Şirin El e zayıf not verilerek sınıfta bırakıldığı iddia edildi. Baba Hüseyin El, basın toplantısında mahkemenin muafiyet kararı ile kızının karnesini gösterdi. Eğitim Hakları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ozan Devrim Yay, basın toplantısında hazır bulunan Hüseyin El in, 11 yaşındaki kızı Nazlı Şirin El in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması için Ankara 1 inci İdare Mahkemesi nden karar aldırdığını söyledi. El in, mahkeme kararının gereğinin yapılmasını okul idaresinden talep ettiğini belirten Yay, Buna rağmen Nazlı Şirin El, mahkeme kararıyla muaf olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarısız sayılmıştır dedi. Nazlı Şirin El in karnesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders notunun 1 (başarısız), diğer notlarının pekiyi olduğunu gösteren Ozan Devrim Yay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği ni, diğer tüm yetkilileri uyarıyoruz. Nazlı Şirin e yapılan hukuk dışı uygulamayı ortadan kaldırmalarını istiyoruz dedi. Konuya ilişkin haber, ulusal düzeydeki tüm gazetelerde kendine yer buldu. 20- Madımak davasında zamanaşımı 21 Haziran 2011 Alevilerin adalet duygusu bir kez daha incindi. Madımak Oteli nde 2 Temmuz 1993 te gerçekleştirilen katliamın ardından açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi nde görülen davanın 21 Haziran 2011 tarihli duruşmasında, esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, sanık Cafer Erçakmak ın eyleminin 765 sayılı TCK nın 146/1. maddesinde yer verilen anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçunu oluşturduğunu belirtti. Bu suça ilişkin zaman aşımı süresinin dolmadığını ve bugüne kadar hakkında verilen yokluğunda tutuklama kararının infaz 20

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Baykal'ın. Tekne'de siyaset!..

Baykal'ın. Tekne'de siyaset!.. 8 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Tekne'de siyaset!.. CHP NİN eski genel başkanı Deniz Baykal, Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy'ün CHP'li belediye başkanları ile 'tekne

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

9 26.05.2010 2010/1-5. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.

9 26.05.2010 2010/1-5. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. 9 26.05.2010 2010/1-5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Sivas Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Rektörlüğümüze iletilen 28.01.2009 tarihli

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar

MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar 24 Şubat 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar Değerli Basın Mensupları; --Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile

Detaylı

Davanın selameti için sürgün

Davanın selameti için sürgün EVRENSEL GAZETESİ Tacize uğrayan kadını davanın selameti için sürmüşler! KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale de amirinin tacizine uğrayan Bakanlık çalışanı kadının sürülmesi ile ilgili soru önergesine

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu.

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu. 2-3 MART 2013 www.reisgida.com.tr Hedefimiz terör... BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Çözüm sürecinin hedefi, terörü sona erdirmek, mili birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, gündemimizden terör belasını

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 62220638/774-E.5138454 18.05.2015 Konu: Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Kurul Onayları.... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN İlgi : DÖGM. nün 04/05/201S tarihli

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR!

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! Siyasi iktidar, uzunca bir süredir baskıcı, otoriter ve antidemokratik politika ve uygulamalarına itiraz eden, sesini yükselten kesimlere karşı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı anısına iki

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

ŞUBAT 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin İl ve Merkez İlçeler Gençlik Kolları Başkanları

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR. Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin

YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR. Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin Erdoğan, Balıkesir Ekonomi Ödülleri Töreni nde konuştu: Ben diyorum ki,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

Polis 'Adın çıkar evine git' deyip ölüme göndermiş - Evrensel.net

Polis 'Adın çıkar evine git' deyip ölüme göndermiş - Evrensel.net 1 / 6 07.04.2015 16:07 ANASAYFA YAZARLAR GÜNDEM İŞÇİ-SENDİKA POLİTİKA DÜNYA DERGİLER 2014'te dünyada ve Türkiye'de ne oldu? Yemen'de ne oldu, bugün ne oluyor? ANASAYFA / GÜNCEL Polis Ve 'Adın elbet çocuk

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI

SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI Portal Adres SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI : www.bugunbugece.com İçeriği : Kültür/Sanat Tarih : 06.04.2015 : http://www.bugunbugece.com/git-gor/sesin-yolculugu-8-genc-besteciler-senligi 1/2

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

2. Haber Listesi. 17:19 son güncelleme Bianet Bültene Abone Ol. facebook twitter rss youtube BĐANET. Haber Listesi. 5. Özel Dosyalar BĐAMAG

2. Haber Listesi. 17:19 son güncelleme Bianet Bültene Abone Ol. facebook twitter rss youtube BĐANET. Haber Listesi. 5. Özel Dosyalar BĐAMAG 1 / 5 07.04.2015 17:25 17:19 son güncelleme Bianet Bültene Abone Ol facebook twitter rss youtube BĐANET 4. Galeriler 5. Özel Dosyalar BĐAMAG 2. Yazılar 4. Galeriler 5. Bia Kitaplığı ENGLISH 1. Homepage

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK HAK İHLALLERİ RAPORU

EKİM-KASIM-ARALIK HAK İHLALLERİ RAPORU EKİM-KASIM-ARALIK HAK İHLALLERİ RAPORU Haksızlık önünde eğilmeyiniz, çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hz. Ali ALEVİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ DEVRİMCİ ALEVİ KOMİTESİ HAK İHLALLERİNE

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, basın özgürlüğü kapsamında yaptığı açıklama nedeniyle hakkında hazırlanan fezlekeden

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı tarafından, o yerde bulunan bankalara yatırılan her

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA SAYI : TEŞ / 81.02 / 2014 / 649-1409 KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milli birliği temsil eden kişiyi ilk defa milletimiz 10 Ağustos

Detaylı

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II KISA ÖZET

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TRABZON İL MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON İL MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Dini Soruların Cevaplandırılması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 2 İhtida İşlemleri, (4) adet fotoğraf,

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı