Alevi Bektaşi Federasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alevi Bektaşi Federasyonu"

Transkript

1 Alevi Hak İhlalleri - İzleme Raporu Report Alevi Rapport Alévi Alevi Bektaşi Federasyonu England Alevi Cultural Centre and Cemevi Fédération de l Union des Alévis de France

2 Alevi Bektaşi Federasyonu HAK İHLALLERİ RAPORU Alevi Bektashi Federation REPORT ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS Alevi Bektashi Fédération RAPPORT SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L HOMME 1

3 Alevi Rapor Yayımlayan: Alevi Bektaşi Federasyonu (Türkiye) Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF), İngiltere Alevi Kültür Merkezi (İAKM) Sahibi: ABF adına Genel Başkan Selahattin Özel FUAF adına Genel Başkan Erdal Kılıçkaya İAKM adına Genel Başkan İsrafil Erbil Hazırlayan: 2011 Yılı Raporu: Kelime Ata - Necdet Saraç 2012 Yılı Raporu: Kelime Ata Fransızca Çeviri: Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu İngilizce Çeviri: Müjgan Yılmaz Yayın Kurulu: Ali Yıldırım, Gülağ Öz, Hasan Harmancı, Mehmet Menekşe, Necdet Saraç, Önder Aydın, Recai Aksu, Veysel Kaymak, Yüksel Işık İnternet Site: Tel: Faks: Adres: Şehit Adem Yavuz Sokak 8/19 Kızılay- Ankara / Türkiye 2

4 Report Alevi Published By: Alevi Bektaşi Federation (Turkey) France Alevi Federation Union (FUAF) England Alevi Cultural Centre and Cemevi (IAKM) Owner Selahattin Ozel, Chairman, on behalf of Alevi Bektasi Federation Erdal Kılıçkaya, Chairman, on behalf of FUAF Israfil Erbil, Chairman, on behalf of IAKM Year 2011 report: Kelime Ata - Necdet Saraç Year 2012 report: Kelime Ata English Translation: Müjgan Yılmaz French Translation: France Alevi Federation Union (FUAF) Publishing Commission: Ali Yıldırım, Gülağ Öz, Hasan Harmancı, Mehmet Menekşe, Necdet Saraç, Önder Aydın, Recai Aksu, Veysel Kaymak, Yüksel Işık Website: Tel: Fax: Address: Şehit Adem Yavuz Sokak 8/19 Kızılay- Ankara / Turkey 3

5 Rapport Alévi Publié Par: Fédération Alévie Bektachî (Turquie) Fédération Union des Alévis en France Centre Culturel des Alévis d Angleterre Responsables: Selahattin Özel Président de la Fédération Alévie Bektachî Erdal Kılıçkaya Président de la Fédération Union des Alévis en France İsrafil Erbil Président du Centre Culturel des Alévis d Angleterre Rédigé Par: Rapport 2011: Kelime Ata - Necdet Saraç Rapport 2012: Kelime Ata Traduction Française: Fédération Union des Alévis en France Traduction Anglaise: Müjgan Yılmaz Comité de Rédaction: Yayın Kurulu: Ali Yıldırım, Gülağ Öz, Hasan Harmancı, Mehmet Menekşe, Necdet Saraç, Önder Aydın, Recai Aksu, Veysel Kaymak, Yüksel Işık Site Internet: Tél: Fax: Adresse: Şehit Adem Yavuz Sokak 8/19 Kızılay - Ankara / Türkiye 4

6 İÇİNDEKİLER CONTENTS DES MATİÈRES TÜRKÇE Sunuş YILI YILI ENGLISH Presentation Year Year FRANÇAIS Présentation L an L an

7 6

8 7 Sunuş

9 Kamuoyunda kimi çevrelerin tarihsel yanılgılarının aksine Alevilerin Cumhuriyet dönemindeki kimlik mücadelesi ve örgütlenme denemeleri 1980 li yıllarda değil de 1960 lı yıllarda başlar. Türkiye deki ilk Alevi derneğininin 1963 yılında Hünkarımız Hacı Bektaşi Veli adına kurulduğu pek bilinmez lı yıllar, kırlardan kente inen yasaklı bir topluluğun, kimlik ve inancın yeni yeni başını kaldırmaya başladığı yıllardır aslında. Denilebilir ki, bugün yaygınlaşan ve Türkiye nin toplumsal mücadelesinde artık bir aktör haline gelen Alevi örgütlülüğü o yıllarda atılan temeller üzerine yükselmektedir. Ancak genel anlayış, bugünkü ana ekseni oluşturan Alevi örgütlülüğünün serpilip büyüdüğü dönemin 1989 yılındaki Alevilik Bildirgesi ile başladığını kabul eder. İlk Alevilik Bildirgesi nin üzerinden 24 yıl geçti. Uzun gibi gözükse de tarihin seyri içinde oldukça kısa sayılabilecek bir zaman diliminde Alevi örgütlülüğü gelişti ve özellikle 1993 de Sivas ta yaşanan Madımak katliamı sonrasında adeta patlama yaptı. Darbeden sonraki ilk Alevi dernekleri 1988 de kurulmaya başlandı, bugün sayıları yüzlerle ifade edilen örgütlülüğe ulaşıldı. Bu konuda başvuracağımız bir başka veri ise Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ın açıkladığı resmi verilere göre 598, gayri resmi verilere göre ise sayısı 2 bine yaklaşan cemevleridir. Ancak Alevilerin kendi olanaklarıyla yaptırdıkları bu cemevleri, başta Anayasa olmak üzere mevcut yasal mevzuata göre ibadethane sayılmıyor. Alevilerin Anadolu topraklarındaki durumunu değerlendirmek gerektiğinde tespit edilmesi gereken ilk gerçek, bu inancın Sünni İslam karşısında yokedilmesi gereken bir inanç, bu inanca mensubiyetleri bulunan geniş yığınların da can ve mal güvenliklerinin sağlanamamış olmasıdır. Tarihsel olarak bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu ndan başlamak üzere tarihin her evresinde kesintisiz şekilde, dindar toplum reflekslerinin takdir hisleri eşliğinde devlet erkinin, Alevileri, sistematik kıyım politikalarına maruz bıraktığı pek çok acı örnekle sabittir. Osmanlı imparatorluğu döneminden beri şeyhülislam fetvalarıyla katledilmeleri sevap kazanılacağı inancıyla teşvik edilen, malları ve kadınlarının paylaşılmasına dini açıdan onay verilen Aleviler, Cumhuriyet döneminde de kimlikleriyle kabul görmediler. Kamusal alanda kimliklerini dışa vurmadıkları ölçüde kabul gören Aleviler, Cumhuriyet döneminde de yine katliamlara (Dersim, Maraş, Sivas, Çorum, Gazi v:s) uğradılar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Şeyhülislam Ebusuut lar vardı, Cumhuriyet döneminde Ebusuut ların, yani şeyhülislamlık kurumunun yerini Diyanet İşleri Teşkilatı aldı. Kısacası Türkiye, imparatorluktan cumhuriyete geçti, ancak Alevilerin kaderi 8

10 değişmedi. AleviRapor neden çıktı? Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), AB ye uyum çerçevesinde çıkarılan Medeni Kanun da yapılan değişikliklerle ancak kurulabildi. Federasyonun yasallaşması, uzun süren bir hukuk mücadelesini gerektirdi. Resmi olarak 2002 de kurulan ABF yi AleviRapor u yayınlamaya iten düşünce, Alevilere yönelik ayrımcılık, nefret suçu, hak ihlali, inkar, baskı, şiddet içeren olayları belgeleme ihtiyacının ürünüdür. İhtiyaç oldu; çünkü Alevilerin kimliğine, can ve mal güvenliğine yönelik giderek artan bir tehdit ortaya çıktı. Dinsel referansları güçlü AKP hükümeti, 2002 yılında iktidara geldiğinde daha fazla özgürlük vaat ediyordu. Aleviler ise kolektif hafızalarındaki bilgiler ve deneyimler nedeniyle AKP hükümetine karşı oldukça kuşkulu davrandılar ve AKP hükümetinin uygulamaları Alevilerin kuşkularındaki haklılığı doğrularken, tedirginliklerinin çok da irrasyonel olmadığını gördüler. Çünkü, AKP hükümeti, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri toplumun bütününün yararlanacağı şekilde içeriklendirmek, sınırlarını genişletmek yerine geçmişle hesaplaşma üzerine kurulu bir kültürel, ekonomik, siyasal, sosyal, dinsel bir iklim oluşturuyordu. AKP, teolojik alandan beslendikçe Sünniliğin devlet ve toplumsal yaşamın merkezine yerleştirilmesi pek de şaşırtıcı olmayacaktı. AKP hükümetinin, bugüne kadar gerçekleştirdiği uygulamaları daha doğru anlamlandırmak için Ekim 2009 tarihlerinde Ankara da yapılan 4. Din Şurası kararlarına bakmak gerekiyor. Bu şuranın konusu Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet idi. Şura sonuç bildirgesinde yeralan şu ifadeler, hükümetin bugüne kadar olan uygulamalarını anlamamıza yardımcı olmakta, aynı zamanda nasıl bir gelecek perspektifine sahip olduğunu da göstermektedir: Şura kararlarında şöyle deniliyor: Bir hakikat, referans ve aidiyet ölçüsü olarak İslam, aynı zamanda her bir bireyi ve bütün bir toplumu süreklilik içinde yeniden inşa eden kalıcı bir çağrıya sahiptir. İslam, bizlere ülkemizin özellikle sosyal ve kültürel yönüyle mevcut gerçekliğini kavramak için tartışmasız bir anlam haritası sunmakta, bu topraklardaki sosyal ve manevi gerçekliği doğru olarak anlayabilmek için yegâne anahtar özelliği taşımaktadır. Yegane anahtar Sünni İslam olunca, bütün bir devlet ve toplum da buna göre şekillendiriliyor, bütün sorunlara bu yegane anahtarla çözüm üretilmeye 9

11 çalışılıyor. İslam, tek hakikat, referans ve aidiyet ölçüsü olduğunda başta Aleviler olmak üzere farklı inanç mensuplarının talepleri de reddediliyor. Hal böyle olunca Alevilerle ilgili ayrımcılık, hak ihlali, hakaret, aşağılama, nefret suçu, inkar, baskı, şiddet yani ötekileştirmenin her tür biçimi olağan hale geldi; durum bizleri bu tür olayları belgelendirmeye itecek kadar vahimleşti. Nitekim, Alevilerin içinde bulunduğu vahamet dış basının da dikkatini çekti ve yurtdışında da birçok yayın organı Başbakan Erdoğan ın Sünnilerin önyargılarını tatmin ettiğini yazdı. Örneğin, Economist dergisi 2012 yılının ağustos ayında Türkiye nin Başbakanı, mezhebi ayrışmayı manipüle etmeye çalışıyor değerlendirmesini yaptı. Dış basında bu tür yorumların geçen yıl sık sık yapıldığını anımsatmakta yarar var. Artık yıllık çıkacak AleviRapor, başlangıçta 6 şar aylık periyotlarla çıkmayı hedefledi. İlki, 1 Ocak Haziran 2011 tarihleri arasını kapsıyordu. Ancak yayın kesintiye uğradı, sonrasında da yıllık yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Şu an Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak üç dilde yayınlanan AleviRapor, 19 Aralık 2012 de Ankara da yapılan AB Türkiye Delegasyonu toplantısında delegasyona verilmiştir. Bilgiler, kamuoyuna yansımış, yalanlanmamış, gerçeklik süzgecinden geçirilmiş vakaları içeriyor. Ayrımcılık, hak ihlali, hakaret, aşağılama, nefret suçu, inkar, baskı, şiddet, asimilasyon içerikli bilgiler dikkatle analiz edildiğinde görülecektir ki, Alevilere yönelik hak ihlallerinde ciddi bir artış sözkonusudur. Kamuoyuna yansımayan, gizlenen vakalar da dikkate alındığında tablo endişe vericidir. Örneğin, 2011 yılında vaka sayısı 37 iken, 2012 yılında 70 e çıkmış durumdadır. Bu, iki katına yakın bir artışa tekabül etmektedir. Bilgileri içerik analizine tabi tuttuğumuzda ise Alevileri ötekileştiren kişi ve kurumlar, mekanizmalar açığa çıkıyor. Raporumuza göre, ayrımcılık, hak ihlali, nefret suçu, inkar, baskı, şiddet, hakaret, ötekileştirme nin kaynağında kamu, siyaset alanı oldukça büyük bir ağırlığı oluşturuyor yılında kamu kaynaklı ihlal, ayrımcı, ötekileştirme vakası 18, yasama alanına giren 1, siyaset kurumuyla bağlantılı vaka sayısı 1, toplum baskısından kaynaklı olanı ise yılında bizzat hükümet kaynaklı olan vaka ise 10. Bu 10 vakanın 9 unda nefret dilini kullanan kişi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan Erdoğan ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun Alevi kimliğine sık sık atıf yaparak Sünni blok oluşturma çabası dikkatlerden kaçmıyor. Eğer, nefret suçları yasal mevzuatımız içine girseydi, Başbakan Erdoğan, tam 9 kez hakim karşısına çıkacaktı. 10

12 Toplam vaka sayısının 70 olduğu 2012 yılında ise kamu kaynaklı suç 32. Bunların büyük kısmını eğitim kurumlarında yaşanan ihlaller oluşturuyor. Toplumsal kaynaklı suçların sayısı 19 ve çoğunluğunu Alevi evlerinin işaretlenmesi oluşturuyor. Yürütmenin alanına giren vaka sayısı 9 ve tıpkı 2011 de olduğu gibi 2012 yılında da Başbakan Erdoğan bu kapsamda 6 kez nefret dili kullanmış ve hakaret etmiş. Yasama alanına giren vaka sayısı 6, yargı alanı kapsamındaki vaka sayısı ise 4. Alevi örgütlülüğünün bütün mücadelesi, mevcut tablonun olumlu yönde değişmesi, hiçbir bireyin dili, inancı, rengi, cinsiyeti üzerinden ötekileştirilmemesi; dolayısıyla bu tür raporları hazırlama ihtiyacının ortadan kalkması yönündedir. Picasso nun, ünlü Guernica tablosunu nasıl yaptığını soran subaya Onu ben değil siz yaptınız dediğini anımsayacak olursak AleviRapor u yapan da aslında biz değiliz. Bu raporun hazırlanmasında en çok emeği geçen (!) kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu gayet aşikar. Teşekkür Bu tür çalışmalar, titizlik, sabır, dikkat, zaman istiyor. Türkçe bölümü Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından hazırlandı ama Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi, metni İngilizce ve Fransızca ya çevirmek gibi çok zahmetli bir işi gerçekleştirdi. Her iki kurumun verdiği çeviri desteğinin, Alevilerin sorunlarının Avrupa kamuoyuna aktarılmasında çok kıymetli olduğuna inanıyoruz ve her iki kurumumuza teşekkür ediyoruz. Raporun Türkçe metnine katkı koyan yayın kurulunun her bir üyesini de içtenlikle selamlıyoruz. Sözü, WikiLeaks belgelerinde yeralan önemli bir tespitle bitirelim: Türkiye de dinsel çoğulculuğun sağlanmasında anahtar rolü Alevilerin ibadet özgürlüğü oynayacak Ocak 2012 Alevi Bektaşi Federasyonu (Türkiye) Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu İngiltere Alevi Kültür Merkezi 11

13 12

14

15 1-Cemaatin hedefindeki Aleviler Ocak 2011: Fethullah Gülen cemaatine ait Feza Gazetecilik tarafından İngilizce olarak çıkarılan Turkish Review adlı derginin ocak ayındaki ikinci sayısında Doç. Dr. Gökhan Bacık ın Türkiye nin laikleri arasında bölünme başlıklı bir makalesi yayımlandı. Makale İngilizce olarak yayınlandı ve ABD de etkili çevrelere duyuruldu. Bu makale, Aleviler hakkında kara bir propaganda niteliğini taşıması ve yurtdışında Aleviler aleyhinde bir kamuoyu oluşturmayı amaçlaması bakımından dikkat çekiciydi. Makalede, Aleviler, Türkiye deki baskıcı rejimin taşıyıcı ve yaşatıcı gücü olarak ilan ediliyor. Devletin Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinde tehdit listesinde yeralanların başında Alevilik ve Aleviler gelmesine rağmen, Alevilerin yargıyı ve orduyu ele geçirdikleri, Türkiye de mezhepçi bir laikliğin olduğu ve bu laikliğin de Aleviler sayesinde devam ettiği gibi çok açık bir yalan yazılıyor. Makalenin bazı bölümleri şöyle: Ortadoğudaki diğer devletler gibi, Türkiye deki Kemalist rejimin de özenle planlanmış, mezhepsel bir gündemi vardı. Buna uygun olarak, Alevi cemaatinin eğitimli üyeleri askeriyede ve yargıyı da içeren yüksek bürokraside önemli noktalara getirildiler. ( ) Nasıl oldu da çoğu Sünni olan avam Kemalistler, Alevi bir elitin Sünni kitleleri yönetmesine izin veren böyle bir mezhepçi kontratı meşrulaştırdılar? Gerçek şu ki bu kontrat ortak çıkarların ve ihtiyacın sonucu doğmuştur. Her ne kadar Sünni olsalar da, büyük çoğunluğu muhafazakar olan bir toplumda avam Kemalistler nüfus olarak küçük bir azınıktılar. Daha da önemlisi, Sünni laikler Alevi azınlığın mezhepçi asabiyesinden [dayanışma duygusu, Ç.N.] faydalanmıştır (Bu terimi Ibn Khaldun kullanmaktadır). Büyük Sünni/ muhafazakar kitlelerle rekabetleri, Aleviler için bir ölüm kalım mücadelesiydi. Bu yüzden tüm laik-kemalist blokun yorulmaz motoru olarak çalıştılar. Alevi asabiyesi olmasa, kim muhafazakar bir toplumda laikliği destekleyebilirdi ki? 2- Cemevi derneğine dava 24 Mart 2011 Tüzüğünde Cemevi ibadethanedir maddesine yer verdiği için Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği nin kapatılması amacıyla açılan davada mütalaasını sunan Savcı Ali Özdemir, Aleviliğin bir din, cemevinin de ibadethane olmadığını belirterek, Bu davada kamu yararı yoktur. Kamuoyunu kaosa sürükleme çabası görülmektedir dedi. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü nün ihbar yazısı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Cemevi Yaptırma Derneğihakkında açılan kapatma davasının görülmesine Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya derneğin Genel Başkanı Cemal Mutluer ile avukatları Fevzi Gümüş ve Kazım Genç katıldı. Mezhep siyaseti Türkiye de 12 Haziran 2011 de yapılacak seçimin kampanya dönemi başladı. Anamuhalefet partisi CHP nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun Aleviliği, 14

16 miting konuşmalarında sıkça dillendirildi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu nu eleştirirken onun inançsal kimliğini kamuoyunun gündemine getirdi. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkti. İlk defa bir Alevi siyasetçinin inançsal kimliği sistematik bir kampanyayla ön plana çıkartılıyordu. Siyaset Alevi- Sünni eksenine oturtuluyor, ağırlıklı olarak Sünni çevrelerde yaşatılan önyargılar kışkırtılarak, Sünni refleksler tetiklenerek Aleviler iktidara gelebilir uyarısı yapılıyordu. Erdoğan, 12 Eylül 2010 da yapılan referandum öncesindeki mitinglerde de Belli bir mezhebin mensupları beni mahkum ettirdi, Dedelerden talimat alma dönemi geçti gibi ifadeler kullanmıştı. 3- Melih Gökçek ten Aleviler e nikâh aşağılaması 5 Nisan 2011 AKP li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Aleviler in nikâhını kıymak kötü mü diye düşündürten bir söze imza attı. Gökçek Twitter da İskender Çolak ın CHP li ve alevi olduğunu bildiğim halde nikahını kıydım dedi. Twitter daki yazışmalar gazetelerde, internet haber sitelerinde ayrıntılı şekilde yeraldı. 4- CHP milletvekilinin Alevi düşmanlığı 6 Nisan 2011 Milliyetçi- köktendinci yayınlarıyla dikkat çeken Yeni Akit gazetesinde CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü nün bir açıklaması yeraldı. Bu açıklamada, önseçimlerde listeye giremeyen Şahin Mengü, CHP nin bir mezhep partisi haline geldiğini iddia etti ve Parti, mezhep partisi haline getirildi. Manisa da birinci sıradaki aday dışında 9 tane Alevi aday var. Manisa da bin Alevi seçmen var, bin Sünni seçmen var. CHP mezhep partisi değildir dedi. CHP li milletvekilinin önseçimleri kazanan veya kaybeden adayların inancına referans yaparak analiz etmesi ötekileştirme dili olarak dikkat çekti. Mengü nün bu açıklaması, parti içinde ve kamuoyunda Kılıçdaroğlu nun Aleviliğinin ön plana çıkarılacağının ilk işaretlerinden biriydi. Nitekim sonraki sürecin mezhep siyasetine kaydığı görüldü. 5- Kutlu Doğum Haftası MEB genelgesinde 7 Nisan 2011 Milli Eğitim Bakanlığı nın ilk ve orta öğretim kurumlarında kutlanmasını istediği haftalara Kutlu Doğum Haftası da eklendi. Bakan Nimet Çubukçu nun 7 Nisan 2011 tarih B.08.TTK sayılı genelgesinde bu yıl uygulanmaya başlanan Değerler Eğitimi hatırlatıldıktan sonra, günler ve haftalar listesine dahil edilen yeni hafta dan şöyle söz edildi: Öğrencilerimize, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed in temel insani özelliklerinden olan merhamet duygusu nun güzelliğini yaşatmanın yollarını kazandırmalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı nca kutlanan Kutlu Doğum Haftası nda bu yıl merhamet temasının 15

17 öne çıkarılması kararlaştırılmıştır. Haftanın önemi dikkate alınarak sevgi, saygı ve merhamet duygusunu ön plana çıkaran ve ekte yer alan etkinliklere örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yer verilmesi için gereğini rica ederim. Genelgede sözü edilen etkinlikler şöyle ifade edildi:...peygamber efendimiz Hz. Muhammed in eğitim anlayışını konu alan konferans ve seminerlerin düzenlenmesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed in evimizde misafir olduğu düşünülerek buna göre etkinlik çalışmaları yaptırılabilir. Kutlu Doğum Haftası, çok yakın dönemde icat edilmiş bir hafta dır. İslam âleminin hicri takvim çerçevesinde Mevlid Kandili olarak kutladığı bir gün, bu tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından miladi takvime aktarıldı. Söz konusu hafta için önce Nisan ve Nisan tarihleri tespit edilmişken, sonunda Nisan tarihlerinde karar kılındı. Resmi okullarda, adı ne olursa olsun herhangi bir din ya da inancın moral ahlakının genelgelerle dayatılması laikliğe aykırı bir durum oluşturmaktaydı. Alevi öğrenciler, böylece inanmadıkları bir haftayı kutlamak zorunda bırakılıyorlar. 6- Ayrımcılık mahkeme kararıyla belgelendi 10 Nisan 2011 Uşak Üniversitesi ne inşaat teknisyeni olarak atanan Derya Togacar, Alevi ve Tuncelili olduğu için psikolojik baskı ve manevi işkence gördüğü, alanı dışında işlerde çalıştırıldığı ve sicil notlarının kasıtlı olarak düşük verildiği iddiaları ile ilgili Uşak Üniversitesi aleyhine açtığı davaları kazandı. Alevi Haber Ajansı adlı internet sitesinde 10 Nisan 2011 tarihli haberde Manisa İdare Mahkemesi nin kararlarına atıfta bulunularak yapılan habere göre, Uşak Üniversitesi nde görev yapmakta olan Tuncelili memur Derya Togacar ın uğradığı haksızlıkların siciline yansıması sonucu açmış olduğu sicil iptal davaları lehine sonuçlandı. Ayrıca; Uşak Üniversitesi Rektörü nün Derya Togacar ve diğer personele yönelik yapmış olduğu ayrımcılıkla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan soruşturma sonucunda Rektör Adnan Şişman hakkında subut bulunan suçlarından dolayı Disiplin Yönetmeliğinin 9/i maddesi uyarınca (Görevin Yerine Getirilmesinde Dil, Irk, Cinsiyet, Siyasi Düşünce, Felsefi İnanç, Din ve Mezhep Ayırımı Yapmak, Kişilerin Yarar veya Zararını Hedef Tutan Davranışlarda Bulunmak) 1 YIL SÜRE İLE KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ile cezalandırılması teklif edilmiş sonucunda da Yönetmeliğin 5.maddesi kapsamında değerlendirilerek, UYARMA CEZASI ile cezalandırılmıştır. 7- Başbakan Erdoğan yine Aleviliği ima etti 24 Nisan 2011 Erdoğan, İstanbul da Beykoz da mini miting yaptı. Partisinin Türkiyelileştiğini vurgularken, Bakın biz 81 vilayetten 80 inden milletvekili çıkarıyoruz. Bir tek vekil çıkartmadığımız il Tunceli, o da malum sebeplerden dolayı dedi. Erdoğan, 16

18 bu ima ile Tunceli nüfusunun çoğunluğunun Alevi olmasına atıfta bulunarak, siyaseti inanç zeminine çekti. 8- Kutlu Doğum Haftası na katılmayan Alevi öğrenciye saldırı 25 Nisan Nisan 2011 de ANF de yeralan habere göre, Uşak Üniversitesi nde okuyan Hüseyin Arık, Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katılmadığı için bir grup tarafından linç edilmek istendi. Her yıl Nisan ayında Uşak Müftülüğü tarafından organize edilen Kutlu Doğum Haftası, Uşak Belediyesi nin şehir merkezine açılan çadırda kutlandı. Çadır yakınından geçen Hüseyin Arık ise bir grup faşist tarafından kutlama çadırına çağırıldı. Alevi olduğunu ve çadıra gitmek istemediğini söyleyen Arık a, ülkücüler Komünist diyerek saldırdı. Kendisine saldıran ülkücüleri okuldan tanıdığını söyleyen Hüseyin Arık şöyle dedi: Beni okuldan tanıyan ülkücüler, bana doğru gelerek burada peygamberimizin, doğum gününü kutluyoruz. Sen neden gelmiyorsun. Hadi düş önümüze gidelim dediler. Ben de Alevi olduğumu söyleyince, bağırarak defol komünist, Rusya ya git diyerek saldırmaya hazırlandılar. Ben de hızla olay yerinden uzaklaştım. Ülkücüler ardımdan bu adam kafir peygamberimize hakaret etti. Komünist Uşak tan defol diye bağırdılar. Bindiği halk otobüsündeki kişilerin de kendisine hakaret ettiğini anlatan Arık, Ülkücülerin bağırmaları üzerine bindiğim otobüste de tepkilerle karşılaştım. 9- Kılıçdaroğlu Alevi 29 Nisan 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2011 de muhafazakar kimliğe sahip Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği nin İstanbul da yapılan toplantısına katıldı ve konuşmasında sözü anamuhalefet partisi CHP nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu na ve onun Aleviliğine getirdi. Erdoğan, şöyle dedi: Kendisine bir kez daha Hacı Bektaş-ı Veli nin sözünü hatırlatmak istiyorum. Malum Kılıçdaroğlu da Alevi kültürünün mensubu ama Hacı Bektaş-ı Veli yi iyi anlamamış, iyi öğrenmemiş. Bir Alevi olarak önce onu iyi anlaması, iyi öğrenmesi lazım. Hacı Bektaş-ı Veli Eline, diline, beline hakim ol diyor. Eline, diline, beline; bu kelimelerin ilk harflerini Arapça yan yana getirdiğinizde edep sözcüğünün ortaya çıktığını görürsünüz. Burada affedersiniz beline hakim olamayanları gördük ve bir kasetle başkan oldu. Erdoğan, aynı içerikteki konuşmayı 29 Nisan 2011 de İstanbul da Sultanbeyli deki açılış konuşmasında da tekrarladı. 10- Biliyoruz ki Kılıçdaroğlu Alevi 30 Nisan 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Muş ta yaptığı miting konuşmasında yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun Aleviliğini gündeme getirerek Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş bir insandır, 17

19 Alevidir ancak Hacı Bektaş-ı Veli ye saygılı olması gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor, Eline diline beline hakim ol diyor. Edep yahu diyor. Ama bunlarda bu var mı, yok. dedi. 11- Alevilik vardır ya kendisinde 4 Mayıs 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu da konuştu. Mitingde Alevi kökenli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Kendisi hani Alevilik kültüründen gelen birisidir ya... Hani Alevilik vardır ya kendisinde... Kendisine Hacı Bektaş-ı Veli yi hatırlattık dedi. 12- Bunların yaşamında Hz. Ali var mı? 5 Mayıs 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amasya daki miting konuşmasında Kılıçdaroğlu nu eleştirirken şu ifadeleri kullandı: Hani diyor ya Hacı Bektaş-ı Veli; sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda. Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. Kendisine Hacı Bektaş-ı Veli nin malum Alevilik kültüründendir ya, kendisi de Alevidir ya, bundan dolayı Hacı Bektaş-ı Veli ye belki saygısı vardır diye onun diliyle hitap ettim. Dedim ki bak, Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor. Gerçi benim sevdiğim kadar Hacı Bektaş-ı Veli yi sevemez. Bunlar istismarını yaparlar. Bir zamanlar dedim ki, eğer Alevilik Hazreti Ali yi Kerremallahu Veche sevmekse, ben Alevilerden daha çok Aleviyim. Eğer buysa, ama bunların yaşamında Hazreti Ali var mı? Hazreti Ali gibi yaşamak var mı? Yok. Hazreti Ali nerede, bunlar nerede. Bunların ne yaptığı belli değil. 13- Erdoğan dan yine inanç sorgulaması 8 Mayıs 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ta miting yaptı. Bu kentte Aralık 1978 te çok büyük Alevi kıyımı gerçekleştirilmiş resmi rakamlara göre 111, gerçekte ise daha büyük sayıda Alevi çok vahşice katledilmiş, katliamın ardından Aleviler kenti terk etmek durumunda bırakılmışlardı. Erdoğan, işte bu kentte yaptığı miting konuşmasında Eminim ki siz bunlara Hacı Bektaş-ı Veli nin ifadesiyle; eline, beline, diline hakim ol diyeceksiniz dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu nun Aleviliğine atıfta bulunarak Herhalde Alevi olduğuna göre bunu iyi bilir ifadesini kullandı. 14- Kılıçdaroğlu Alevidir diyorlar 10 Mayıs 2011 Başbakan Erdoğan, Afyon da miting konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu nun Aleviliğini yine gündeme getirdi ve bu beyefendi güya Alevilik kültürünü de 18

20 bilir diyorlar, Alevi dir diyorlar ifadelerine yer verdi. 15- Kendisi Alevi kültüründen ya 13 Mayıs 2011 Erdoğan, Denizli deki mitingde de Kılıçdaroğlu için İşte siz busunuz. Hacı Bektaş-ı Veli nin tavsiyesini ilettim. Kendisi Alevi kültüründen ya. Rahatsız olmuş. Hacı Bektaş-ı Veli söylüyor bunu, ne diyor? Eline, diline, beline hakim ol dedi. 16- Hani sen Aleviydin 18 Mayıs 2011 AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ın Alevi- Sünni geriliminin yüksek olduğu iller arasında bulunan Malatya mitingindeki konuşmasında Kılıçdaroğlu nun Aleviliği yine gündemdeydi. Erdoğan ın ifadeleri şöyle: Sayın Kılıçdaroğlu hani sen Aleviydin, hani sen Alevilik kültüründen geliyordun? 17- Aleviysen hizmet yok 20 Mayıs 2012 Zile de Minareyi Sağır Mahallesinde yaşayan Alevi vatandaşların dile getirdikleri hizmet ayrımcılığı tüm Alevilerin yaşadığı ayrımcılığın bir özeti gibi Zile de Minareyi Sağır Mahallesinde yaşayan Alevi vatandaşlar devletten ve AKP li belediyeden hizmet alamadıklarını belirterek ayrımcılık yapıldığını belirttiler. Mahalle sakinleri Zile AKP li belediye Başkanı Lütfi Vidinel e, ilçe kaymakam Mehmet Eriş e ve valiliğe birçok kez sorunlarının çözülmesi için dilekçe verdiklerini, dilekçelerine cevap dahi verilmediğini belirterek isyan ettiler. Yaklaşık yedi bin kişinin yaşadığı mahallede kanalizasyon olmadığını, foseptik çukurlarının mahallenin sağlığını tehdit eder hale geldiğini, yol, kaldırım yapılmadığını, girişimlerinin her seferinde sonuçsuz kaldığını belirtiler. Mahalle muhtarı Cafer Baykal ı da istifaya çağıran mahalle sakinleri göz göre göre ayrımcılık yapıldığını, sırf Alevi oldukları için ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini belirttiler. Mahalle sakinlerinden Hatun Baş on yıldır bu mahallede yaşadığını, halen kanalizasyonun yapılmadığını, fosseptik çukurları açarak lağım atıklarının buralarda depolanmasının mahallede yaşayan insanların sağlığını tehdit ettiğini belirti. Ünal Bozdemir ise AKP li Zile belediyesinin kendilerinden altyapı için boru parası, atık su parası, çöp parası aldığını ancak bunun karşılığında mahalleye hiçbir hizmet yapılmadığını söyledi. Mustafa Uslu Zile Belediyesine, kaymakamlığa, valiliğe sorunların anlatan dilekçe verdiklerini, BİMER e yazdıklarını, TBMM ne dilekçe gönderdiklerini ancak girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ve dilekçelerine cevap dahi verilmediğini belirtti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan: Bunlar anayasal bir olaydır. Anayasayı ihlal etmektir. Bu 19

21 ülkenin yargı organları, savcılar el atmalıdır. Bu yörede incelemeler yapılarak gerekli cezai müeyyideler uygulamalıdır. Alevi olmak suç olmamalıdır dedi. 18- Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Alevileri ATV de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Mayıs 2011 de ekrana gelen bölümlerinde Alevilik işlenmeye başlandı. Toplumun milliyetçi- muhafazakar duygularına hitap eden dizide yurtdışından gelen ateist Aleviler, yurtiçindeki ateist Aleviler ifadesinin sıkça kullanıldığı görülüyor. Ateist Aleviler, Türkiye nin düşmanları ile işbirliği içinde olan kesim, Ateist olmayan Aleviler İslam dinine, peygamberine, kitabına ve bayrağına, milletine bağlı muhafazakar milliyetçi Aleviler şeklinde takdim ediliyor. Dizide Ateist Aleviler olarak canlandırılan figürler, Ateist olmayan Alevileri tehdit eden, şiddet eğilimleri yüksek grup olarak sunuluyor. 19- Alevi öğrenciye din dersinden zayıf not 20 Haziran 2011 Mahkeme kararıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulan ilköğretim okulu 5. sınıf öğrencisi Nazlı Şirin El e zayıf not verilerek sınıfta bırakıldığı iddia edildi. Baba Hüseyin El, basın toplantısında mahkemenin muafiyet kararı ile kızının karnesini gösterdi. Eğitim Hakları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ozan Devrim Yay, basın toplantısında hazır bulunan Hüseyin El in, 11 yaşındaki kızı Nazlı Şirin El in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması için Ankara 1 inci İdare Mahkemesi nden karar aldırdığını söyledi. El in, mahkeme kararının gereğinin yapılmasını okul idaresinden talep ettiğini belirten Yay, Buna rağmen Nazlı Şirin El, mahkeme kararıyla muaf olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarısız sayılmıştır dedi. Nazlı Şirin El in karnesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders notunun 1 (başarısız), diğer notlarının pekiyi olduğunu gösteren Ozan Devrim Yay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği ni, diğer tüm yetkilileri uyarıyoruz. Nazlı Şirin e yapılan hukuk dışı uygulamayı ortadan kaldırmalarını istiyoruz dedi. Konuya ilişkin haber, ulusal düzeydeki tüm gazetelerde kendine yer buldu. 20- Madımak davasında zamanaşımı 21 Haziran 2011 Alevilerin adalet duygusu bir kez daha incindi. Madımak Oteli nde 2 Temmuz 1993 te gerçekleştirilen katliamın ardından açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi nde görülen davanın 21 Haziran 2011 tarihli duruşmasında, esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, sanık Cafer Erçakmak ın eyleminin 765 sayılı TCK nın 146/1. maddesinde yer verilen anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçunu oluşturduğunu belirtti. Bu suça ilişkin zaman aşımı süresinin dolmadığını ve bugüne kadar hakkında verilen yokluğunda tutuklama kararının infaz 20

2013 Hak İhlalleri İzleme Raporu

2013 Hak İhlalleri İzleme Raporu 2013 Hak İhlalleri İzleme Raporu Alevilere yönelik yapılan ayrımcı uygulamalar ve yaşanan olaylar & Hazırlayan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği 31.01.2014 Okmeydanı, Fatih Sultan Cad. No:109 Beyoğlu

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın Özgürlük için Basın projesi: Özgürlük için Basın projesi genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen medya

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu Temmuz 2015 Press for Freedom / Özgürlük için Basın İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu, Temmuz 2015 İçindekiler Giriş...

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu Nisan 2015 Press for Freedom / Özgürlük için Basın İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu, Nisan 2015 İçindekiler Giriş...

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2008

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2008 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2008 S. Erdem Türközü Evren Özer Nadia Di Maggio Düzelti: Nart Bozkurt Ankara, Nisan 2009 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (59) ISBN:

Detaylı

Kent meydanları halka kapatılacak

Kent meydanları halka kapatılacak sol günlük gazete 5 Mayıs 2013 Pazar Fiyatı: 75 Kr. Sayı: 216 gazete.sol.org.tr Komadaki Dilan a gözaltı çabası Lise öğrencisi Dilan Alp in, gaz bombasıyla ağır yaralanması sırasında yanında olan arkadaşları

Detaylı

AYIN TARİHİ. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Akıllarınca Bizi Hizaya Getirmek İstiyorlar

AYIN TARİHİ. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Akıllarınca Bizi Hizaya Getirmek İstiyorlar T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından aylık yayımlanır. Yaygın süreli yayınların derlemelerinden oluşur. AYIN TARİHİ Temmuz 2013 İÇ POLİTİKA AK Parti nin Twitter Kılavuzu

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın Özgürlük için Basın projesi: Özgürlük için Basın projesi genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen medya

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu Haziran 2015 Press for Freedom / Özgürlük için Basın İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu, Haziran 2015 İçindekiler

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (40) Yayına Hazırlayan: Dokümantasyon Merkezi ISBN : 975-7217-49-2

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (40) Yayına Hazırlayan: Dokümantasyon Merkezi ISBN : 975-7217-49-2 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (40) Yayına Hazırlayan: Dokümantasyon Merkezi ISBN : 975-7217-49-2 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Medeni Yasasına göre kurulmuş, hükümet dışı ve bağımsız bir kuruluştur.

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU TEMMUZ 2010 HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME BİRİMİ Eğitim: Hatice Allahverdi Sağlık: Erkut Güzel Barınma ve Kent: Mehmet Zubaroğlu Meltem Çavdar Çalışma yaşamı: Umar Karatepe

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın Özgürlük için Basın projesi: Özgürlük için Basın projesi genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen medya

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın -1- Özgürlük için Basın projesi: Özgürlük için Basın projesi genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen

Detaylı

HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSİ EĞİTİM HAKKI RAPORU V 17 OCAK 2013 17 MART 2013

HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSİ EĞİTİM HAKKI RAPORU V 17 OCAK 2013 17 MART 2013 HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSİ EĞİTİM HAKKI RAPORU V 17 OCAK 2013 17 MART 2013 Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisleri olarak, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ilk ayından başlayarak, bulunduğumuz tüm il ve

Detaylı

YASALAR da YARGILANIR

YASALAR da YARGILANIR YASALAR da YARGILANIR Hazırlayan: Zafer GÖKDEMİR (Avukat) Uncular Caddesi, No.28 Kat.2 Üsküdar/İSTANBUL Tel.: 0216 492 0504, 0216 532 75 45, antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org 2 Düşünce Suçu(!?)na

Detaylı

BÜYÜK BİR SEVDANIN ADI... Kaşıkla verip

BÜYÜK BİR SEVDANIN ADI... Kaşıkla verip Bayram tadında 1 Mayıs... 5 te YIL: 12 SAYI: 98 MAYIS 2015 www.kamusen.org.tr BÜYÜK BİR SEVDANIN ADI... Kaşıkla verip Memurun Temmuz zammı vergiye gidecek! kepçeyle alıyorlar! Hükümet bir eliyle zam olarak

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU 2011 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU MAZLUMDER Genel Merkez Mithat Paşa Caddesi No: 62/4 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 418 10 46 - Faks: +90 (312) 418 70 93 http:// www.mazlumder.org.tr - E-Posta: info@mazlumder.org.tr

Detaylı

15 ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için 15 dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki!

15 ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için 15 dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki! ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki! Vatandaşlardan hastanelerde alınan katılım paylarının artırılmasını öngören Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın Özgürlük için Basın projesi: Özgürlük için Basın projesi genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen medya

Detaylı

AYIN TARİHİ. Merhaba, 13 Mayıs 2014, saat 15.10, Soma. BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA

AYIN TARİHİ. Merhaba, 13 Mayıs 2014, saat 15.10, Soma. BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA AYIN TARİHİ BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali GÜNEŞ Aylık Süreli Derleme Yayın Mayıs 2014 ISSN: 1301-9325 Hazırlayanlar Yayın Hizmetleri Birimi Görsel Tasarım Yönetmeni

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım, Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz

Değerli Meslektaşlarım, Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Editörden Değerli Meslektaşlarım, Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz 3. olağan genel kurulda göreve getirdiğiniz bizler, siz değerli dostların vermiş olduğu güvenle çalışmalarımıza başladık. Dört yıldır

Detaylı

DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLLERİ

DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLLERİ DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLLERİ 2015 Bandrol Uygulaması na ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir Türkiye Yayıncılar

Detaylı

Düşünceye Özgürlük 2012

Düşünceye Özgürlük 2012 Düşünceye Özgürlük 2012 DüĢünce Suçu(!?)na KarĢı GiriĢim Uncular Caddesi, No.28 Kat.2 Üsküdar/ĠSTANBUL Tel.:0216/492 05 04, 532 75 45 Faks: 0216/492 18 40 www.antenna-tr.org Kapak: Selin Karakartal Arka

Detaylı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı İlker Belek üniversitenin onurudur, elinizi ondan çekin! Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek hakkında Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği nin basın açıklamasını

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2007 S. Erdem Türközü Evren Özer Marko Perels

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2007 S. Erdem Türközü Evren Özer Marko Perels TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2007 S. Erdem Türközü Evren Özer Marko Perels Ankara, Mayıs 2008 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (53) ISBN: 978-975-7217-62-6 Türkiye

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2014

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2014 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2014 Evren Özer Ankara, Nisan 2015 Türkiyeİnsan Hakları Vakfı Yayınları (101) Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Medeni Yasasına göre kurulmuş,

Detaylı

VALİ TERÖRÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ KOCAELİ VALİSİ ERCAN TOPACA GÖREVDEN ALINMALIDIR

VALİ TERÖRÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ KOCAELİ VALİSİ ERCAN TOPACA GÖREVDEN ALINMALIDIR VALİ TERÖRÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ KOCAELİ VALİSİ ERCAN TOPACA GÖREVDEN ALINMALIDIR 2010 yılında Ercan Topaca nın Kocaeli Valisi olarak atanmasının ardından Kocaeli daha önce görülmemiş keyfi yasaklamalara,

Detaylı

KİTABIN İLGİLİ BÖLÜMÜNE NURETTİN VEREN OLAYINI DA EKLERSEK FENA OLMAZ UNUTMA!!!!

KİTABIN İLGİLİ BÖLÜMÜNE NURETTİN VEREN OLAYINI DA EKLERSEK FENA OLMAZ UNUTMA!!!! NOTLAR: BURADAN İTİBAREN EMİN ARSLAN OLAYI ARDINDAN MUSTAFA GÜLCÜ VE CELAL UZUNKAYA İLE FARUK ÜNSEL ANLATILACAK. ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ ORHAN ÖZDEMİR VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ EMNİYET AMİRİ ÖMER ZEREN İN OLAYININ

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı