Alevi Bektaşi Federasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alevi Bektaşi Federasyonu"

Transkript

1 Alevi Hak İhlalleri - İzleme Raporu Report Alevi Rapport Alévi Alevi Bektaşi Federasyonu England Alevi Cultural Centre and Cemevi Fédération de l Union des Alévis de France

2 Alevi Bektaşi Federasyonu HAK İHLALLERİ RAPORU Alevi Bektashi Federation REPORT ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS Alevi Bektashi Fédération RAPPORT SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L HOMME 1

3 Alevi Rapor Yayımlayan: Alevi Bektaşi Federasyonu (Türkiye) Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF), İngiltere Alevi Kültür Merkezi (İAKM) Sahibi: ABF adına Genel Başkan Selahattin Özel FUAF adına Genel Başkan Erdal Kılıçkaya İAKM adına Genel Başkan İsrafil Erbil Hazırlayan: 2011 Yılı Raporu: Kelime Ata - Necdet Saraç 2012 Yılı Raporu: Kelime Ata Fransızca Çeviri: Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu İngilizce Çeviri: Müjgan Yılmaz Yayın Kurulu: Ali Yıldırım, Gülağ Öz, Hasan Harmancı, Mehmet Menekşe, Necdet Saraç, Önder Aydın, Recai Aksu, Veysel Kaymak, Yüksel Işık İnternet Site: Tel: Faks: Adres: Şehit Adem Yavuz Sokak 8/19 Kızılay- Ankara / Türkiye 2

4 Report Alevi Published By: Alevi Bektaşi Federation (Turkey) France Alevi Federation Union (FUAF) England Alevi Cultural Centre and Cemevi (IAKM) Owner Selahattin Ozel, Chairman, on behalf of Alevi Bektasi Federation Erdal Kılıçkaya, Chairman, on behalf of FUAF Israfil Erbil, Chairman, on behalf of IAKM Year 2011 report: Kelime Ata - Necdet Saraç Year 2012 report: Kelime Ata English Translation: Müjgan Yılmaz French Translation: France Alevi Federation Union (FUAF) Publishing Commission: Ali Yıldırım, Gülağ Öz, Hasan Harmancı, Mehmet Menekşe, Necdet Saraç, Önder Aydın, Recai Aksu, Veysel Kaymak, Yüksel Işık Website: Tel: Fax: Address: Şehit Adem Yavuz Sokak 8/19 Kızılay- Ankara / Turkey 3

5 Rapport Alévi Publié Par: Fédération Alévie Bektachî (Turquie) Fédération Union des Alévis en France Centre Culturel des Alévis d Angleterre Responsables: Selahattin Özel Président de la Fédération Alévie Bektachî Erdal Kılıçkaya Président de la Fédération Union des Alévis en France İsrafil Erbil Président du Centre Culturel des Alévis d Angleterre Rédigé Par: Rapport 2011: Kelime Ata - Necdet Saraç Rapport 2012: Kelime Ata Traduction Française: Fédération Union des Alévis en France Traduction Anglaise: Müjgan Yılmaz Comité de Rédaction: Yayın Kurulu: Ali Yıldırım, Gülağ Öz, Hasan Harmancı, Mehmet Menekşe, Necdet Saraç, Önder Aydın, Recai Aksu, Veysel Kaymak, Yüksel Işık Site Internet: Tél: Fax: Adresse: Şehit Adem Yavuz Sokak 8/19 Kızılay - Ankara / Türkiye 4

6 İÇİNDEKİLER CONTENTS DES MATİÈRES TÜRKÇE Sunuş YILI YILI ENGLISH Presentation Year Year FRANÇAIS Présentation L an L an

7 6

8 7 Sunuş

9 Kamuoyunda kimi çevrelerin tarihsel yanılgılarının aksine Alevilerin Cumhuriyet dönemindeki kimlik mücadelesi ve örgütlenme denemeleri 1980 li yıllarda değil de 1960 lı yıllarda başlar. Türkiye deki ilk Alevi derneğininin 1963 yılında Hünkarımız Hacı Bektaşi Veli adına kurulduğu pek bilinmez lı yıllar, kırlardan kente inen yasaklı bir topluluğun, kimlik ve inancın yeni yeni başını kaldırmaya başladığı yıllardır aslında. Denilebilir ki, bugün yaygınlaşan ve Türkiye nin toplumsal mücadelesinde artık bir aktör haline gelen Alevi örgütlülüğü o yıllarda atılan temeller üzerine yükselmektedir. Ancak genel anlayış, bugünkü ana ekseni oluşturan Alevi örgütlülüğünün serpilip büyüdüğü dönemin 1989 yılındaki Alevilik Bildirgesi ile başladığını kabul eder. İlk Alevilik Bildirgesi nin üzerinden 24 yıl geçti. Uzun gibi gözükse de tarihin seyri içinde oldukça kısa sayılabilecek bir zaman diliminde Alevi örgütlülüğü gelişti ve özellikle 1993 de Sivas ta yaşanan Madımak katliamı sonrasında adeta patlama yaptı. Darbeden sonraki ilk Alevi dernekleri 1988 de kurulmaya başlandı, bugün sayıları yüzlerle ifade edilen örgütlülüğe ulaşıldı. Bu konuda başvuracağımız bir başka veri ise Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ın açıkladığı resmi verilere göre 598, gayri resmi verilere göre ise sayısı 2 bine yaklaşan cemevleridir. Ancak Alevilerin kendi olanaklarıyla yaptırdıkları bu cemevleri, başta Anayasa olmak üzere mevcut yasal mevzuata göre ibadethane sayılmıyor. Alevilerin Anadolu topraklarındaki durumunu değerlendirmek gerektiğinde tespit edilmesi gereken ilk gerçek, bu inancın Sünni İslam karşısında yokedilmesi gereken bir inanç, bu inanca mensubiyetleri bulunan geniş yığınların da can ve mal güvenliklerinin sağlanamamış olmasıdır. Tarihsel olarak bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu ndan başlamak üzere tarihin her evresinde kesintisiz şekilde, dindar toplum reflekslerinin takdir hisleri eşliğinde devlet erkinin, Alevileri, sistematik kıyım politikalarına maruz bıraktığı pek çok acı örnekle sabittir. Osmanlı imparatorluğu döneminden beri şeyhülislam fetvalarıyla katledilmeleri sevap kazanılacağı inancıyla teşvik edilen, malları ve kadınlarının paylaşılmasına dini açıdan onay verilen Aleviler, Cumhuriyet döneminde de kimlikleriyle kabul görmediler. Kamusal alanda kimliklerini dışa vurmadıkları ölçüde kabul gören Aleviler, Cumhuriyet döneminde de yine katliamlara (Dersim, Maraş, Sivas, Çorum, Gazi v:s) uğradılar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Şeyhülislam Ebusuut lar vardı, Cumhuriyet döneminde Ebusuut ların, yani şeyhülislamlık kurumunun yerini Diyanet İşleri Teşkilatı aldı. Kısacası Türkiye, imparatorluktan cumhuriyete geçti, ancak Alevilerin kaderi 8

10 değişmedi. AleviRapor neden çıktı? Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), AB ye uyum çerçevesinde çıkarılan Medeni Kanun da yapılan değişikliklerle ancak kurulabildi. Federasyonun yasallaşması, uzun süren bir hukuk mücadelesini gerektirdi. Resmi olarak 2002 de kurulan ABF yi AleviRapor u yayınlamaya iten düşünce, Alevilere yönelik ayrımcılık, nefret suçu, hak ihlali, inkar, baskı, şiddet içeren olayları belgeleme ihtiyacının ürünüdür. İhtiyaç oldu; çünkü Alevilerin kimliğine, can ve mal güvenliğine yönelik giderek artan bir tehdit ortaya çıktı. Dinsel referansları güçlü AKP hükümeti, 2002 yılında iktidara geldiğinde daha fazla özgürlük vaat ediyordu. Aleviler ise kolektif hafızalarındaki bilgiler ve deneyimler nedeniyle AKP hükümetine karşı oldukça kuşkulu davrandılar ve AKP hükümetinin uygulamaları Alevilerin kuşkularındaki haklılığı doğrularken, tedirginliklerinin çok da irrasyonel olmadığını gördüler. Çünkü, AKP hükümeti, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri toplumun bütününün yararlanacağı şekilde içeriklendirmek, sınırlarını genişletmek yerine geçmişle hesaplaşma üzerine kurulu bir kültürel, ekonomik, siyasal, sosyal, dinsel bir iklim oluşturuyordu. AKP, teolojik alandan beslendikçe Sünniliğin devlet ve toplumsal yaşamın merkezine yerleştirilmesi pek de şaşırtıcı olmayacaktı. AKP hükümetinin, bugüne kadar gerçekleştirdiği uygulamaları daha doğru anlamlandırmak için Ekim 2009 tarihlerinde Ankara da yapılan 4. Din Şurası kararlarına bakmak gerekiyor. Bu şuranın konusu Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet idi. Şura sonuç bildirgesinde yeralan şu ifadeler, hükümetin bugüne kadar olan uygulamalarını anlamamıza yardımcı olmakta, aynı zamanda nasıl bir gelecek perspektifine sahip olduğunu da göstermektedir: Şura kararlarında şöyle deniliyor: Bir hakikat, referans ve aidiyet ölçüsü olarak İslam, aynı zamanda her bir bireyi ve bütün bir toplumu süreklilik içinde yeniden inşa eden kalıcı bir çağrıya sahiptir. İslam, bizlere ülkemizin özellikle sosyal ve kültürel yönüyle mevcut gerçekliğini kavramak için tartışmasız bir anlam haritası sunmakta, bu topraklardaki sosyal ve manevi gerçekliği doğru olarak anlayabilmek için yegâne anahtar özelliği taşımaktadır. Yegane anahtar Sünni İslam olunca, bütün bir devlet ve toplum da buna göre şekillendiriliyor, bütün sorunlara bu yegane anahtarla çözüm üretilmeye 9

11 çalışılıyor. İslam, tek hakikat, referans ve aidiyet ölçüsü olduğunda başta Aleviler olmak üzere farklı inanç mensuplarının talepleri de reddediliyor. Hal böyle olunca Alevilerle ilgili ayrımcılık, hak ihlali, hakaret, aşağılama, nefret suçu, inkar, baskı, şiddet yani ötekileştirmenin her tür biçimi olağan hale geldi; durum bizleri bu tür olayları belgelendirmeye itecek kadar vahimleşti. Nitekim, Alevilerin içinde bulunduğu vahamet dış basının da dikkatini çekti ve yurtdışında da birçok yayın organı Başbakan Erdoğan ın Sünnilerin önyargılarını tatmin ettiğini yazdı. Örneğin, Economist dergisi 2012 yılının ağustos ayında Türkiye nin Başbakanı, mezhebi ayrışmayı manipüle etmeye çalışıyor değerlendirmesini yaptı. Dış basında bu tür yorumların geçen yıl sık sık yapıldığını anımsatmakta yarar var. Artık yıllık çıkacak AleviRapor, başlangıçta 6 şar aylık periyotlarla çıkmayı hedefledi. İlki, 1 Ocak Haziran 2011 tarihleri arasını kapsıyordu. Ancak yayın kesintiye uğradı, sonrasında da yıllık yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Şu an Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak üç dilde yayınlanan AleviRapor, 19 Aralık 2012 de Ankara da yapılan AB Türkiye Delegasyonu toplantısında delegasyona verilmiştir. Bilgiler, kamuoyuna yansımış, yalanlanmamış, gerçeklik süzgecinden geçirilmiş vakaları içeriyor. Ayrımcılık, hak ihlali, hakaret, aşağılama, nefret suçu, inkar, baskı, şiddet, asimilasyon içerikli bilgiler dikkatle analiz edildiğinde görülecektir ki, Alevilere yönelik hak ihlallerinde ciddi bir artış sözkonusudur. Kamuoyuna yansımayan, gizlenen vakalar da dikkate alındığında tablo endişe vericidir. Örneğin, 2011 yılında vaka sayısı 37 iken, 2012 yılında 70 e çıkmış durumdadır. Bu, iki katına yakın bir artışa tekabül etmektedir. Bilgileri içerik analizine tabi tuttuğumuzda ise Alevileri ötekileştiren kişi ve kurumlar, mekanizmalar açığa çıkıyor. Raporumuza göre, ayrımcılık, hak ihlali, nefret suçu, inkar, baskı, şiddet, hakaret, ötekileştirme nin kaynağında kamu, siyaset alanı oldukça büyük bir ağırlığı oluşturuyor yılında kamu kaynaklı ihlal, ayrımcı, ötekileştirme vakası 18, yasama alanına giren 1, siyaset kurumuyla bağlantılı vaka sayısı 1, toplum baskısından kaynaklı olanı ise yılında bizzat hükümet kaynaklı olan vaka ise 10. Bu 10 vakanın 9 unda nefret dilini kullanan kişi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan Erdoğan ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun Alevi kimliğine sık sık atıf yaparak Sünni blok oluşturma çabası dikkatlerden kaçmıyor. Eğer, nefret suçları yasal mevzuatımız içine girseydi, Başbakan Erdoğan, tam 9 kez hakim karşısına çıkacaktı. 10

12 Toplam vaka sayısının 70 olduğu 2012 yılında ise kamu kaynaklı suç 32. Bunların büyük kısmını eğitim kurumlarında yaşanan ihlaller oluşturuyor. Toplumsal kaynaklı suçların sayısı 19 ve çoğunluğunu Alevi evlerinin işaretlenmesi oluşturuyor. Yürütmenin alanına giren vaka sayısı 9 ve tıpkı 2011 de olduğu gibi 2012 yılında da Başbakan Erdoğan bu kapsamda 6 kez nefret dili kullanmış ve hakaret etmiş. Yasama alanına giren vaka sayısı 6, yargı alanı kapsamındaki vaka sayısı ise 4. Alevi örgütlülüğünün bütün mücadelesi, mevcut tablonun olumlu yönde değişmesi, hiçbir bireyin dili, inancı, rengi, cinsiyeti üzerinden ötekileştirilmemesi; dolayısıyla bu tür raporları hazırlama ihtiyacının ortadan kalkması yönündedir. Picasso nun, ünlü Guernica tablosunu nasıl yaptığını soran subaya Onu ben değil siz yaptınız dediğini anımsayacak olursak AleviRapor u yapan da aslında biz değiliz. Bu raporun hazırlanmasında en çok emeği geçen (!) kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu gayet aşikar. Teşekkür Bu tür çalışmalar, titizlik, sabır, dikkat, zaman istiyor. Türkçe bölümü Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından hazırlandı ama Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi, metni İngilizce ve Fransızca ya çevirmek gibi çok zahmetli bir işi gerçekleştirdi. Her iki kurumun verdiği çeviri desteğinin, Alevilerin sorunlarının Avrupa kamuoyuna aktarılmasında çok kıymetli olduğuna inanıyoruz ve her iki kurumumuza teşekkür ediyoruz. Raporun Türkçe metnine katkı koyan yayın kurulunun her bir üyesini de içtenlikle selamlıyoruz. Sözü, WikiLeaks belgelerinde yeralan önemli bir tespitle bitirelim: Türkiye de dinsel çoğulculuğun sağlanmasında anahtar rolü Alevilerin ibadet özgürlüğü oynayacak Ocak 2012 Alevi Bektaşi Federasyonu (Türkiye) Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu İngiltere Alevi Kültür Merkezi 11

13 12

14

15 1-Cemaatin hedefindeki Aleviler Ocak 2011: Fethullah Gülen cemaatine ait Feza Gazetecilik tarafından İngilizce olarak çıkarılan Turkish Review adlı derginin ocak ayındaki ikinci sayısında Doç. Dr. Gökhan Bacık ın Türkiye nin laikleri arasında bölünme başlıklı bir makalesi yayımlandı. Makale İngilizce olarak yayınlandı ve ABD de etkili çevrelere duyuruldu. Bu makale, Aleviler hakkında kara bir propaganda niteliğini taşıması ve yurtdışında Aleviler aleyhinde bir kamuoyu oluşturmayı amaçlaması bakımından dikkat çekiciydi. Makalede, Aleviler, Türkiye deki baskıcı rejimin taşıyıcı ve yaşatıcı gücü olarak ilan ediliyor. Devletin Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinde tehdit listesinde yeralanların başında Alevilik ve Aleviler gelmesine rağmen, Alevilerin yargıyı ve orduyu ele geçirdikleri, Türkiye de mezhepçi bir laikliğin olduğu ve bu laikliğin de Aleviler sayesinde devam ettiği gibi çok açık bir yalan yazılıyor. Makalenin bazı bölümleri şöyle: Ortadoğudaki diğer devletler gibi, Türkiye deki Kemalist rejimin de özenle planlanmış, mezhepsel bir gündemi vardı. Buna uygun olarak, Alevi cemaatinin eğitimli üyeleri askeriyede ve yargıyı da içeren yüksek bürokraside önemli noktalara getirildiler. ( ) Nasıl oldu da çoğu Sünni olan avam Kemalistler, Alevi bir elitin Sünni kitleleri yönetmesine izin veren böyle bir mezhepçi kontratı meşrulaştırdılar? Gerçek şu ki bu kontrat ortak çıkarların ve ihtiyacın sonucu doğmuştur. Her ne kadar Sünni olsalar da, büyük çoğunluğu muhafazakar olan bir toplumda avam Kemalistler nüfus olarak küçük bir azınıktılar. Daha da önemlisi, Sünni laikler Alevi azınlığın mezhepçi asabiyesinden [dayanışma duygusu, Ç.N.] faydalanmıştır (Bu terimi Ibn Khaldun kullanmaktadır). Büyük Sünni/ muhafazakar kitlelerle rekabetleri, Aleviler için bir ölüm kalım mücadelesiydi. Bu yüzden tüm laik-kemalist blokun yorulmaz motoru olarak çalıştılar. Alevi asabiyesi olmasa, kim muhafazakar bir toplumda laikliği destekleyebilirdi ki? 2- Cemevi derneğine dava 24 Mart 2011 Tüzüğünde Cemevi ibadethanedir maddesine yer verdiği için Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği nin kapatılması amacıyla açılan davada mütalaasını sunan Savcı Ali Özdemir, Aleviliğin bir din, cemevinin de ibadethane olmadığını belirterek, Bu davada kamu yararı yoktur. Kamuoyunu kaosa sürükleme çabası görülmektedir dedi. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü nün ihbar yazısı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Cemevi Yaptırma Derneğihakkında açılan kapatma davasının görülmesine Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya derneğin Genel Başkanı Cemal Mutluer ile avukatları Fevzi Gümüş ve Kazım Genç katıldı. Mezhep siyaseti Türkiye de 12 Haziran 2011 de yapılacak seçimin kampanya dönemi başladı. Anamuhalefet partisi CHP nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun Aleviliği, 14

16 miting konuşmalarında sıkça dillendirildi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu nu eleştirirken onun inançsal kimliğini kamuoyunun gündemine getirdi. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkti. İlk defa bir Alevi siyasetçinin inançsal kimliği sistematik bir kampanyayla ön plana çıkartılıyordu. Siyaset Alevi- Sünni eksenine oturtuluyor, ağırlıklı olarak Sünni çevrelerde yaşatılan önyargılar kışkırtılarak, Sünni refleksler tetiklenerek Aleviler iktidara gelebilir uyarısı yapılıyordu. Erdoğan, 12 Eylül 2010 da yapılan referandum öncesindeki mitinglerde de Belli bir mezhebin mensupları beni mahkum ettirdi, Dedelerden talimat alma dönemi geçti gibi ifadeler kullanmıştı. 3- Melih Gökçek ten Aleviler e nikâh aşağılaması 5 Nisan 2011 AKP li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Aleviler in nikâhını kıymak kötü mü diye düşündürten bir söze imza attı. Gökçek Twitter da İskender Çolak ın CHP li ve alevi olduğunu bildiğim halde nikahını kıydım dedi. Twitter daki yazışmalar gazetelerde, internet haber sitelerinde ayrıntılı şekilde yeraldı. 4- CHP milletvekilinin Alevi düşmanlığı 6 Nisan 2011 Milliyetçi- köktendinci yayınlarıyla dikkat çeken Yeni Akit gazetesinde CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü nün bir açıklaması yeraldı. Bu açıklamada, önseçimlerde listeye giremeyen Şahin Mengü, CHP nin bir mezhep partisi haline geldiğini iddia etti ve Parti, mezhep partisi haline getirildi. Manisa da birinci sıradaki aday dışında 9 tane Alevi aday var. Manisa da bin Alevi seçmen var, bin Sünni seçmen var. CHP mezhep partisi değildir dedi. CHP li milletvekilinin önseçimleri kazanan veya kaybeden adayların inancına referans yaparak analiz etmesi ötekileştirme dili olarak dikkat çekti. Mengü nün bu açıklaması, parti içinde ve kamuoyunda Kılıçdaroğlu nun Aleviliğinin ön plana çıkarılacağının ilk işaretlerinden biriydi. Nitekim sonraki sürecin mezhep siyasetine kaydığı görüldü. 5- Kutlu Doğum Haftası MEB genelgesinde 7 Nisan 2011 Milli Eğitim Bakanlığı nın ilk ve orta öğretim kurumlarında kutlanmasını istediği haftalara Kutlu Doğum Haftası da eklendi. Bakan Nimet Çubukçu nun 7 Nisan 2011 tarih B.08.TTK sayılı genelgesinde bu yıl uygulanmaya başlanan Değerler Eğitimi hatırlatıldıktan sonra, günler ve haftalar listesine dahil edilen yeni hafta dan şöyle söz edildi: Öğrencilerimize, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed in temel insani özelliklerinden olan merhamet duygusu nun güzelliğini yaşatmanın yollarını kazandırmalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı nca kutlanan Kutlu Doğum Haftası nda bu yıl merhamet temasının 15

17 öne çıkarılması kararlaştırılmıştır. Haftanın önemi dikkate alınarak sevgi, saygı ve merhamet duygusunu ön plana çıkaran ve ekte yer alan etkinliklere örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yer verilmesi için gereğini rica ederim. Genelgede sözü edilen etkinlikler şöyle ifade edildi:...peygamber efendimiz Hz. Muhammed in eğitim anlayışını konu alan konferans ve seminerlerin düzenlenmesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed in evimizde misafir olduğu düşünülerek buna göre etkinlik çalışmaları yaptırılabilir. Kutlu Doğum Haftası, çok yakın dönemde icat edilmiş bir hafta dır. İslam âleminin hicri takvim çerçevesinde Mevlid Kandili olarak kutladığı bir gün, bu tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından miladi takvime aktarıldı. Söz konusu hafta için önce Nisan ve Nisan tarihleri tespit edilmişken, sonunda Nisan tarihlerinde karar kılındı. Resmi okullarda, adı ne olursa olsun herhangi bir din ya da inancın moral ahlakının genelgelerle dayatılması laikliğe aykırı bir durum oluşturmaktaydı. Alevi öğrenciler, böylece inanmadıkları bir haftayı kutlamak zorunda bırakılıyorlar. 6- Ayrımcılık mahkeme kararıyla belgelendi 10 Nisan 2011 Uşak Üniversitesi ne inşaat teknisyeni olarak atanan Derya Togacar, Alevi ve Tuncelili olduğu için psikolojik baskı ve manevi işkence gördüğü, alanı dışında işlerde çalıştırıldığı ve sicil notlarının kasıtlı olarak düşük verildiği iddiaları ile ilgili Uşak Üniversitesi aleyhine açtığı davaları kazandı. Alevi Haber Ajansı adlı internet sitesinde 10 Nisan 2011 tarihli haberde Manisa İdare Mahkemesi nin kararlarına atıfta bulunularak yapılan habere göre, Uşak Üniversitesi nde görev yapmakta olan Tuncelili memur Derya Togacar ın uğradığı haksızlıkların siciline yansıması sonucu açmış olduğu sicil iptal davaları lehine sonuçlandı. Ayrıca; Uşak Üniversitesi Rektörü nün Derya Togacar ve diğer personele yönelik yapmış olduğu ayrımcılıkla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan soruşturma sonucunda Rektör Adnan Şişman hakkında subut bulunan suçlarından dolayı Disiplin Yönetmeliğinin 9/i maddesi uyarınca (Görevin Yerine Getirilmesinde Dil, Irk, Cinsiyet, Siyasi Düşünce, Felsefi İnanç, Din ve Mezhep Ayırımı Yapmak, Kişilerin Yarar veya Zararını Hedef Tutan Davranışlarda Bulunmak) 1 YIL SÜRE İLE KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ile cezalandırılması teklif edilmiş sonucunda da Yönetmeliğin 5.maddesi kapsamında değerlendirilerek, UYARMA CEZASI ile cezalandırılmıştır. 7- Başbakan Erdoğan yine Aleviliği ima etti 24 Nisan 2011 Erdoğan, İstanbul da Beykoz da mini miting yaptı. Partisinin Türkiyelileştiğini vurgularken, Bakın biz 81 vilayetten 80 inden milletvekili çıkarıyoruz. Bir tek vekil çıkartmadığımız il Tunceli, o da malum sebeplerden dolayı dedi. Erdoğan, 16

18 bu ima ile Tunceli nüfusunun çoğunluğunun Alevi olmasına atıfta bulunarak, siyaseti inanç zeminine çekti. 8- Kutlu Doğum Haftası na katılmayan Alevi öğrenciye saldırı 25 Nisan Nisan 2011 de ANF de yeralan habere göre, Uşak Üniversitesi nde okuyan Hüseyin Arık, Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katılmadığı için bir grup tarafından linç edilmek istendi. Her yıl Nisan ayında Uşak Müftülüğü tarafından organize edilen Kutlu Doğum Haftası, Uşak Belediyesi nin şehir merkezine açılan çadırda kutlandı. Çadır yakınından geçen Hüseyin Arık ise bir grup faşist tarafından kutlama çadırına çağırıldı. Alevi olduğunu ve çadıra gitmek istemediğini söyleyen Arık a, ülkücüler Komünist diyerek saldırdı. Kendisine saldıran ülkücüleri okuldan tanıdığını söyleyen Hüseyin Arık şöyle dedi: Beni okuldan tanıyan ülkücüler, bana doğru gelerek burada peygamberimizin, doğum gününü kutluyoruz. Sen neden gelmiyorsun. Hadi düş önümüze gidelim dediler. Ben de Alevi olduğumu söyleyince, bağırarak defol komünist, Rusya ya git diyerek saldırmaya hazırlandılar. Ben de hızla olay yerinden uzaklaştım. Ülkücüler ardımdan bu adam kafir peygamberimize hakaret etti. Komünist Uşak tan defol diye bağırdılar. Bindiği halk otobüsündeki kişilerin de kendisine hakaret ettiğini anlatan Arık, Ülkücülerin bağırmaları üzerine bindiğim otobüste de tepkilerle karşılaştım. 9- Kılıçdaroğlu Alevi 29 Nisan 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2011 de muhafazakar kimliğe sahip Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği nin İstanbul da yapılan toplantısına katıldı ve konuşmasında sözü anamuhalefet partisi CHP nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu na ve onun Aleviliğine getirdi. Erdoğan, şöyle dedi: Kendisine bir kez daha Hacı Bektaş-ı Veli nin sözünü hatırlatmak istiyorum. Malum Kılıçdaroğlu da Alevi kültürünün mensubu ama Hacı Bektaş-ı Veli yi iyi anlamamış, iyi öğrenmemiş. Bir Alevi olarak önce onu iyi anlaması, iyi öğrenmesi lazım. Hacı Bektaş-ı Veli Eline, diline, beline hakim ol diyor. Eline, diline, beline; bu kelimelerin ilk harflerini Arapça yan yana getirdiğinizde edep sözcüğünün ortaya çıktığını görürsünüz. Burada affedersiniz beline hakim olamayanları gördük ve bir kasetle başkan oldu. Erdoğan, aynı içerikteki konuşmayı 29 Nisan 2011 de İstanbul da Sultanbeyli deki açılış konuşmasında da tekrarladı. 10- Biliyoruz ki Kılıçdaroğlu Alevi 30 Nisan 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Muş ta yaptığı miting konuşmasında yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun Aleviliğini gündeme getirerek Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş bir insandır, 17

19 Alevidir ancak Hacı Bektaş-ı Veli ye saygılı olması gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor, Eline diline beline hakim ol diyor. Edep yahu diyor. Ama bunlarda bu var mı, yok. dedi. 11- Alevilik vardır ya kendisinde 4 Mayıs 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu da konuştu. Mitingde Alevi kökenli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Kendisi hani Alevilik kültüründen gelen birisidir ya... Hani Alevilik vardır ya kendisinde... Kendisine Hacı Bektaş-ı Veli yi hatırlattık dedi. 12- Bunların yaşamında Hz. Ali var mı? 5 Mayıs 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amasya daki miting konuşmasında Kılıçdaroğlu nu eleştirirken şu ifadeleri kullandı: Hani diyor ya Hacı Bektaş-ı Veli; sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda. Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. Kendisine Hacı Bektaş-ı Veli nin malum Alevilik kültüründendir ya, kendisi de Alevidir ya, bundan dolayı Hacı Bektaş-ı Veli ye belki saygısı vardır diye onun diliyle hitap ettim. Dedim ki bak, Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor. Gerçi benim sevdiğim kadar Hacı Bektaş-ı Veli yi sevemez. Bunlar istismarını yaparlar. Bir zamanlar dedim ki, eğer Alevilik Hazreti Ali yi Kerremallahu Veche sevmekse, ben Alevilerden daha çok Aleviyim. Eğer buysa, ama bunların yaşamında Hazreti Ali var mı? Hazreti Ali gibi yaşamak var mı? Yok. Hazreti Ali nerede, bunlar nerede. Bunların ne yaptığı belli değil. 13- Erdoğan dan yine inanç sorgulaması 8 Mayıs 2011 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ta miting yaptı. Bu kentte Aralık 1978 te çok büyük Alevi kıyımı gerçekleştirilmiş resmi rakamlara göre 111, gerçekte ise daha büyük sayıda Alevi çok vahşice katledilmiş, katliamın ardından Aleviler kenti terk etmek durumunda bırakılmışlardı. Erdoğan, işte bu kentte yaptığı miting konuşmasında Eminim ki siz bunlara Hacı Bektaş-ı Veli nin ifadesiyle; eline, beline, diline hakim ol diyeceksiniz dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu nun Aleviliğine atıfta bulunarak Herhalde Alevi olduğuna göre bunu iyi bilir ifadesini kullandı. 14- Kılıçdaroğlu Alevidir diyorlar 10 Mayıs 2011 Başbakan Erdoğan, Afyon da miting konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu nun Aleviliğini yine gündeme getirdi ve bu beyefendi güya Alevilik kültürünü de 18

20 bilir diyorlar, Alevi dir diyorlar ifadelerine yer verdi. 15- Kendisi Alevi kültüründen ya 13 Mayıs 2011 Erdoğan, Denizli deki mitingde de Kılıçdaroğlu için İşte siz busunuz. Hacı Bektaş-ı Veli nin tavsiyesini ilettim. Kendisi Alevi kültüründen ya. Rahatsız olmuş. Hacı Bektaş-ı Veli söylüyor bunu, ne diyor? Eline, diline, beline hakim ol dedi. 16- Hani sen Aleviydin 18 Mayıs 2011 AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ın Alevi- Sünni geriliminin yüksek olduğu iller arasında bulunan Malatya mitingindeki konuşmasında Kılıçdaroğlu nun Aleviliği yine gündemdeydi. Erdoğan ın ifadeleri şöyle: Sayın Kılıçdaroğlu hani sen Aleviydin, hani sen Alevilik kültüründen geliyordun? 17- Aleviysen hizmet yok 20 Mayıs 2012 Zile de Minareyi Sağır Mahallesinde yaşayan Alevi vatandaşların dile getirdikleri hizmet ayrımcılığı tüm Alevilerin yaşadığı ayrımcılığın bir özeti gibi Zile de Minareyi Sağır Mahallesinde yaşayan Alevi vatandaşlar devletten ve AKP li belediyeden hizmet alamadıklarını belirterek ayrımcılık yapıldığını belirttiler. Mahalle sakinleri Zile AKP li belediye Başkanı Lütfi Vidinel e, ilçe kaymakam Mehmet Eriş e ve valiliğe birçok kez sorunlarının çözülmesi için dilekçe verdiklerini, dilekçelerine cevap dahi verilmediğini belirterek isyan ettiler. Yaklaşık yedi bin kişinin yaşadığı mahallede kanalizasyon olmadığını, foseptik çukurlarının mahallenin sağlığını tehdit eder hale geldiğini, yol, kaldırım yapılmadığını, girişimlerinin her seferinde sonuçsuz kaldığını belirtiler. Mahalle muhtarı Cafer Baykal ı da istifaya çağıran mahalle sakinleri göz göre göre ayrımcılık yapıldığını, sırf Alevi oldukları için ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini belirttiler. Mahalle sakinlerinden Hatun Baş on yıldır bu mahallede yaşadığını, halen kanalizasyonun yapılmadığını, fosseptik çukurları açarak lağım atıklarının buralarda depolanmasının mahallede yaşayan insanların sağlığını tehdit ettiğini belirti. Ünal Bozdemir ise AKP li Zile belediyesinin kendilerinden altyapı için boru parası, atık su parası, çöp parası aldığını ancak bunun karşılığında mahalleye hiçbir hizmet yapılmadığını söyledi. Mustafa Uslu Zile Belediyesine, kaymakamlığa, valiliğe sorunların anlatan dilekçe verdiklerini, BİMER e yazdıklarını, TBMM ne dilekçe gönderdiklerini ancak girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ve dilekçelerine cevap dahi verilmediğini belirtti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan: Bunlar anayasal bir olaydır. Anayasayı ihlal etmektir. Bu 19

21 ülkenin yargı organları, savcılar el atmalıdır. Bu yörede incelemeler yapılarak gerekli cezai müeyyideler uygulamalıdır. Alevi olmak suç olmamalıdır dedi. 18- Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Alevileri ATV de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Mayıs 2011 de ekrana gelen bölümlerinde Alevilik işlenmeye başlandı. Toplumun milliyetçi- muhafazakar duygularına hitap eden dizide yurtdışından gelen ateist Aleviler, yurtiçindeki ateist Aleviler ifadesinin sıkça kullanıldığı görülüyor. Ateist Aleviler, Türkiye nin düşmanları ile işbirliği içinde olan kesim, Ateist olmayan Aleviler İslam dinine, peygamberine, kitabına ve bayrağına, milletine bağlı muhafazakar milliyetçi Aleviler şeklinde takdim ediliyor. Dizide Ateist Aleviler olarak canlandırılan figürler, Ateist olmayan Alevileri tehdit eden, şiddet eğilimleri yüksek grup olarak sunuluyor. 19- Alevi öğrenciye din dersinden zayıf not 20 Haziran 2011 Mahkeme kararıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulan ilköğretim okulu 5. sınıf öğrencisi Nazlı Şirin El e zayıf not verilerek sınıfta bırakıldığı iddia edildi. Baba Hüseyin El, basın toplantısında mahkemenin muafiyet kararı ile kızının karnesini gösterdi. Eğitim Hakları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ozan Devrim Yay, basın toplantısında hazır bulunan Hüseyin El in, 11 yaşındaki kızı Nazlı Şirin El in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması için Ankara 1 inci İdare Mahkemesi nden karar aldırdığını söyledi. El in, mahkeme kararının gereğinin yapılmasını okul idaresinden talep ettiğini belirten Yay, Buna rağmen Nazlı Şirin El, mahkeme kararıyla muaf olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarısız sayılmıştır dedi. Nazlı Şirin El in karnesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders notunun 1 (başarısız), diğer notlarının pekiyi olduğunu gösteren Ozan Devrim Yay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği ni, diğer tüm yetkilileri uyarıyoruz. Nazlı Şirin e yapılan hukuk dışı uygulamayı ortadan kaldırmalarını istiyoruz dedi. Konuya ilişkin haber, ulusal düzeydeki tüm gazetelerde kendine yer buldu. 20- Madımak davasında zamanaşımı 21 Haziran 2011 Alevilerin adalet duygusu bir kez daha incindi. Madımak Oteli nde 2 Temmuz 1993 te gerçekleştirilen katliamın ardından açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi nde görülen davanın 21 Haziran 2011 tarihli duruşmasında, esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, sanık Cafer Erçakmak ın eyleminin 765 sayılı TCK nın 146/1. maddesinde yer verilen anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçunu oluşturduğunu belirtti. Bu suça ilişkin zaman aşımı süresinin dolmadığını ve bugüne kadar hakkında verilen yokluğunda tutuklama kararının infaz 20

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin

Detaylı

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ nün okullarına mülki amirlerin ricasıyla 200 ton demir gönderen fabrika müdürü, şirketini eleştiren esnaf hakkında FETÖ ü polislere istihbarat

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ Geçtiğimiz 28 Mayıs ta kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

Personel alımları devam edecek

Personel alımları devam edecek Personel alımları devam edecek Şubat 25, 2012-11:55:50 Bozdağ, AA Editör Masası'nda Anadolu Ajansı'nın yurt dışı, yurt içi temsilcileriyle birim editörlerinin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, ''Diyanet'te

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden...

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği 27 Şubat 2010 günü Beykoz Kristal İş Sendikası Genel Merkez binasında, Beykoz'un mülkiyet sorunlarının tartışıldığı toplantı sonrasında da sorunun

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ OLAYLAR Başvuran Hasan Celal Güzel,

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN TEMMUZ 2016 YIL 1 SAYI 17 10.08.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:17 UZUNKÖPRÜ DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKIYOR (18.07.2016) 18 Temmuz 2016 Pazartesi

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Baykal'ın. Tekne'de siyaset!..

Baykal'ın. Tekne'de siyaset!.. 8 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Tekne'de siyaset!.. CHP NİN eski genel başkanı Deniz Baykal, Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy'ün CHP'li belediye başkanları ile 'tekne

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

9 26.05.2010 2010/1-5. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.

9 26.05.2010 2010/1-5. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. 9 26.05.2010 2010/1-5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Sivas Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Rektörlüğümüze iletilen 28.01.2009 tarihli

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU 2017 yılı Ocak ayından beri Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Haluk Baş, Emniyet Genel Müdürlüğü nün 2017 Normal Şark Atama Tayinleri kapsamında

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir/Limonluk Mahallesi Muhtarlığını

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Davanın selameti için sürgün

Davanın selameti için sürgün EVRENSEL GAZETESİ Tacize uğrayan kadını davanın selameti için sürmüşler! KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale de amirinin tacizine uğrayan Bakanlık çalışanı kadının sürülmesi ile ilgili soru önergesine

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar

MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar 24 Şubat 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar Değerli Basın Mensupları; --Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı anısına iki

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ MART AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ MART AYI ÇALIŞMA PROGRAMI 02.03.2017 21:00 ANKARA A HABER "ARKA PLAN" PROGRAMINA KATILDIM 5 08.03.2017 21:00 ANKARA 10.03.2017 19:00 AMASYA 11.03.2017 10:00 SOMA 11.03.2017 11:00 SOMA 11.03.2017 12:00 SOMA 11.03.2017 12:30 SOMA

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı