ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.2014 30.06.2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU"

Transkript

1 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 1

2 Esem Spor Kimliği Firma Adı : ESEM SPOR GĐYĐM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Kuruluş Tarihi: Kayıtlı Sermaye Tavanı TL Çıkarılmış Sermaye TL Đşlem Gördüğü Borsa : Adres : Borsa Đstanbul A.Ş. Akel Đş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No 11, A Blok, Kat:-6 KAVACIK BEYKOZ/ ĐSTANBUL Web sitesi : Telefon : +90 (216) Faks : +90 (216)

3 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No 1- Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 4 2- Şirketin Ortaklık Yapısı 4 3- Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgi 4 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri Dönem Đçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri 5 6- Sektörel Gelişmeler Ve Pazar Yatırımlardaki Gelişmeler 8 8- Kapasite Kullanımları Ve Üretim Rakamları 8 9- Finansal Tablolar Temel Rasyolar Bölümlere Göre Üretim ve Satış Miktarları Đdari Faaliyetler Genel Kurul Bilgileri Kurumsal Yönetim Đlkeleri Uyum Raporu 15 3

4 1-ŞĐRKETĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Esem Spor A.Ş. veya Şirket) 1977 yılında Đstanbul da kurulmuş olup, ana faaliyet konusu spor giyim ürünlerinin üretimini yaparak ve/veya ithal ederek, toptan ve/veya perakende pazarlamaktır. Şirket, merkezi Đstanbul da bulunan Cankurtaran Holding A.Ş. nin bağlı ortaklığıdır. Şirket in hisse senetleri, Borsa Đstanbul a kote edilmiştir. Şirket in merkez adresi; Akel Đş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No 11, A Blok, Kat:-6 Kavacık Beykoz/ Đstanbul 2-ŞĐRKETĐN ORTAKLIK YAPISI Şirket in dönem sonları itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Pay Sahibi Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Cankurtaran Holding A.Ş ,89% ,08% Halka Arz ,93% ,74% Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) ,00% ,00% Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler ,18% ,18% TOPLAM ,00% ,00% Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayılı kararıyla, hisse senetlerimiz kaydileştirilmiştir. Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. 3-BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BĐLGĐ Şirket in dönem sonları itibariyle konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları, Đştirak oranları, faaliyette bulunduğu ülkeler ve temel faaliyet konuları aşağıdaki gibidir: Ortaklık Adı Bağlı Ortaklık Adı Coğrafi Bölüm Kuruluş Tarihi Đştirak Oranı Đştirak Oranı 2012 Esemspor A.Ş. Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş. (2) Türkiye % 100 % Elektropak A.Ş. Elektromet End. Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (3) Türkiye % 100 % 4

5 Bağlı Ortaklıkların Organizasyonu ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir: (1) 1973 tarihinde Đstanbul da Elektropak Elektrik Sanayi Anonim Şirketi ticari unvanı ile kurulmuş olup, Esas faaliyet konusu ev tipi elektrikli süpürge ve halı temizleme / yıkama makineleri ile kuru veya ıslak elektrikli süpürgeler, şarjlı veya pilli el süpürgelerinin imalatıdır. Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş tarihli yönetim kurulu kararı ile Elektromet Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin %100 ünü TL maliyet bedeli ile satın almıştır. (2) Elektromet Endüstriyel Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; 1982 tarihinde Đstanbul da Elektromet Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticari unvanı ile kurulmuş olup, esas faaliyet konusu ev tipi elektrikli süpürge ve halı temizleme / yıkama makineleri ile kuru veya ıslak elektrikli süpürgeler, şarjlı veya pilli el süpürgelerinin imalatıdır. 4- YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ VE GÖREV SÜRELERĐ Şirketimizin 09 Temmuz 2014 tarihinde yapılmış olan 2013 yılı Olağan Genel kurul Toplantısında; tarihinde yapılan 2011 yılı genel kurulunda seçilen üyelerinin, görev süreleri ve yetkilerinin aynen devamına karar verilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Hayri Uz un tarihinde görevinden istifa etmesi nedeniyle Yönetim Kurulumuz altı kişiye inmiştir. Adı ve Soyadı Başkan / Üye YÖNETĐM KURULU Görev Başlangıç Süre Görev Niteliği Cenk Cankurtaran Başkan Yürütmede Görevli Emre Arslan Üye Yürütmede Görevli Ayşe Özlem Cankurtaran Üye Yürütmede Görevli Haluk Çiftçioğlu Üye Yürütmede Görevli Mehmet Emin Cankurtaran Üye Yürütmede Görevli Değil Hakan Cankurtaran Üye Yürütmede Görevli Değil 5- DÖNEM ĐÇĐNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ Dönem içinde ana sözleşme değişikliği olmamıştır. 6- SEKTÖREL GELĐŞMELER VE PAZAR 6.1.-Küçük Ev Aletleri Sektörü Küçük Ev Aletleri Sektörü (KEA): Çok fonksiyonlu ürünlerin galibiyeti ve pozitif büyüyen ilk üç kategori; tost makineleri, sıcak içecek hazırlama ve elektrik süpürgesi Küçük Ev Aletleri sektörü 2013 ün aynı dönemine gore adetsel anlamda %3,1 lik bir büyüme ile yıla başladı. Büyük beyaz eşya, telekom, bilgi teknolojileri ve tüketici elektroniği gibi sektörlerin arasında büyüme gösteren tek sektör küçük ev aletleri oldu. Diğer taraftan KEA sektörü cirosal anlamda %16,6 lık bir büyüme ile bu çeyrek dönemde 699 milyon TL lik pazar değeri elde etti. Yüksek özellikli ürünlere kayış ve Euro kurundaki artışın fiyat seviyesine yansıması cirosal anlamda çift haneli büyümeyi tetikledi. Hem 4adet, hem de ciroda büyüyen ürün grupları sırasıyla 5

6 tost makineleri, sıcak içecek hazırlama makineleri, elektrik süpürgesi, saç kurutma makineleri, tıraş makineleri ve ütü oldu. En iyi performans tost makineleri ve sıcak içecek makinelerine aitti. Çok fonksiyonlu/ özellikli ürünlere eğilimin artması ile tüketiciler sıcak içecek hazırlama makinelerini su ısıtıcılarına tercih etmeye devam ettiler. Tost makinelerinde de özellikle ızgara veya waffle yapma özelliği olan ürünler kategoriye talebi arttırdı. Tüm kategoriler içerisinde tek çift haneli büyüme bu kategoride gözlendi. Sektörün ana ürünü olan elektrik süpürgeleri payını arttırdı ve sektör cirosunun üçte birinden fazlası bu ürün grubu tarafından üretildi. Çubuk süpürge, siklonik filtreli ve torbasız elektrik süpürgelerinin büyümeleri gelecek vaat etmektedir. Sektörde cirosal paylar anlamında halen ikinci sırada yer alan ütü grubunda da buharlı ütüler dominantlığını sürdürse de kazanlı ütülerdeki büyüme dahafazla oldu ve kategori içindeki payı geçen senenin aynı dönemine göre artış gösterdi. Geçen senenin aynı döneminde üçüncü olan gıda hazırlama grubu yerini 2014 ilk çeyreğinde sıcak içecek hazırlama makinelerine bıraktı ve cirosal pay anlamında dördüncülüğe geriledi Ayakkabı Sektörü Her yıl 117 milyar dolar değerinde 21 milyar çift ayakkabı üretimi yapılmaktadır.türkiye yıllık 500 milyon çift ayakkabı üretimi ile Dünyadaki toplam üretimin içinde 8 inci sırada Avrupa ülkeleri arasında ise ilk sırada yer almaktadır. Sektör üretiminin %90'ını iç pazara satmaktadır. Üretimin %67'si sanayileşmiş işletmelerde, %33'ü ise yarı sanayileşmiş veya el üretimi yapan işletmelerde gerçekleşmektedir. Türkiye nin Ayakkabı Đthalatı (ABD $) Ülkemizin yıllar itibariyle ithalat durumu aşağıda görüldüğü üzere ; YIL Değer Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi ilk yarısında ayakkabı ihracatı %9.3 oranında arttı. Sektörün ilk yarısında ithalatın %5,7 oranında artış görülmektir. Ekonomi bakanlığı bilgi sistemi verilerine göre; Ayakkabı ithalatımızın yaklaşık yarısı Çin den yapılmaktadır. Bu ülkeden 2013 yılında 537,3 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Söz konusu ithalatın % 43 ünü dış tabanı, yüzü kauçuk veya plastik maddeden diğer ayakkabılar oluşturmuştur. Portekiz Vietnam, Endonezya, Hindistan, Đspanya ise ayakkabı ithal ettiğimiz diğer önemli ülkelerdir. Türkiye ;2002 yılında toplam ayakkabı ithalatının % 41 ini AB ülkelerinden gerçekleştirirken, 2004 yılından itibaren ithalatımız uzak doğu ülkelerine yönelmiş olup; 2013 yılı itibariyle ayakkabı ithalatımızın yaklaşık % 83 ü bu ülkelerden tedarik edilmeye başlanmıştır. Sektörün 2023 yılındaki ayakkabı ihracat hedefinin ise 1,5 milyar dolar olacağı planlanmaktadır Hazır Giyim ve Tekstil Sektörü Tekstil sektörü ülkemizin geleneksel sanayi kollarından olup sanayi ve ihracatta başarı öyküsünün mihenk taşlarından birisidir. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü bir bütün olarak bugün en fazla dış ticaret fazlası veren birinci sektördür. Buna ek olarak oluşturduğu istihdam ile işsizliğin azalmasına ve toplumun refahına çok ciddi düzeyde katkıları mevcuttur. Türk Tekstil Sektörü, ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi itibarıyla dünyada çok özel bir yere sahiptir. GSYH içindeki payı ve yerli girdi kullanımı gibi parametrelerde ülkemizde ilk sırada olan sektör küresel pazarlarda da var oluşumuzun temelini oluşturmaktır Türk tekstil ve hazırgiyim sektörü ekonominin lider sektörlerinden birisi olup, ihracat gelirlerinin %22.6 sına tekabül etmektedir. Sektörde yaklaşık 2 milyon kişi çalışmakta olup, Türkiye nin en büyük istihdam grubunu temsil etmektedir (yan sanayiler dahil). Türkiyede sektörel bazda bakıldığında genel ithalat içinde tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin payı incelendiğinde, sektör ithalatının yaklaşık %50 den fazlasının sentetik iplik ve kumaştan oluştuğu, 2003 yılında 274 milyon $ olan toplam tekstil 6

7 ithalatının genel ithalat içindeki payının %2,5 gibi çok düşük düzeyde kaldığı gözlenmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektörü aynı zamanda yıllık 1 milyar $ olan ihracat geliri ile petrolden sonra ikinci önemli ihraç kalemini oluşturmaktadır yılında sektörün toplam ihracat içindeki payı %15 olarak gerçekleşmiştir. Sektör ihracat gelirlerinin ülkenin toplam döviz gelirleri içinde ki payı %6 düzeyindedir. Buna ek olarak, imalat sanayindeki istihdamın %25 ini, toplam istihdamın %7 sini oluşturması nedeniyle, tekstil ve konfeksiyon sektörü istihdam yaratan önemli sektörler arasında yer almaktadır. Đstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Đhracatçı Birlikleri (ĐTKĐB) verilerine göre, tekstil ve hammaddeleri sektöründe ihracat yapan firmalar, 2013 Ocak-Haziran dönemi performansını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,6 artırdı. Söz konusu sektör, 4 milyar 164 milyon 247 bin dolarla Türkiye ihracatının yüzde 5,6 sını karşıladı. Sektörde en fazla ihracat 542 milyon 227 bin dolarla Rusya ya, 418 milyon 297 bin dolarla Đtalya ya ve 213 milyon 854 bin dolarla Almanya ya gerçekleşti. Hazır giyim sektöründe dünyada 6. sırada ve AB ülkelerine ihracatta Çin den sonra 2. sırada ihracat yapan ülke konumundayız. Türkiye de hazır giyim ve tekstil sektöründe 20 bine yakın imalatçı ihracatçı firma bünyesinde kayıtlı kayıtsız 2 milyon civarında kişi istihdam edilmekte. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü 2012 yılında, bir önceki yıla göre daha temkinli ve geride bir performans sergiledi. Đthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile hazır giyimde %17 - %30 arasında, kumaşta %11-%20 arasında ilave gümrük vergisi konmasıyla ve dünyadaki gelişmeleri müteakip tekstil ithalatında önemli düşüşler kaydedilmiştir. Bu nedenle 2011 yılında hem yatırımlarda hem de ihracat bağlamında artışlar kaydeden Türk tekstil sektörü 2012 yılında bu rakamların gerisinde kaldı 2013 yılında pozitif büyüme oranlarına ulaşacağı düşünülürken ihracatta yüzde 5-6 civarında bir artış ile 17 milyar Dolar seviyesinin yakalanacaktır. Đç pazarda ise yüzde 3-4 oranında büyüme ve sanayi üretiminde de yüzde 5 lik artış öngörülmüştür, Avrupa bölgesinde kuvvetli bir toparlanma ile bu bölgeye dönük ihracatta yüzde 10 ve üzerinde bir artış yaşanabilir. Türkiye'nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefinden, tekstil sektörünün 20 milyar dolar, hazır giyimin ise 63 milyar dolar pay alacağı öngörüleri yapılıyor. Sektör göre bu hedefe ulaşmak içinse her yıl yüzde 10 oranında büyüme yakalanması gerekmektedir. 7

8 7- MADDĐ DURAN VARLIK VARLIKLARDAKĐ DEĞĐŞĐM Maliyet değeri Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Özel Maliyetler Toplam Açılış Bakiyesi Alımlar Çıkışlar ( ) - - (89.375) ( ) Kapanış Bakiyesi Birikmiş Amortismanlar Açılış Bakiyesi ( ) ( ) ( ) (75.645) ( ) Dönem gideri ( ) (20.859) (67.959) ( ) Satışlar Kapanış Bakiyesi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) itibariyle Net Defter Değeri itibariyle Net Defter Değeri Maliyet Değeri Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Özel Demirbaşlar Maliyetler Toplam Açılış Bakiyesi Alımlar Çıkışlar ( ) ( ) Kapanış Bakiyesi Birikmiş Amortismanlar Açılış Bakiyesi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Dönem Gideri ( ) - (54.087) (40.415) ( ) Satışlar Kapanış bakiyesi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Đtibari ile Net Defter Değeri Đtibariyle Net Defter Değeri KAPASĐTE KULLANIMLARI VE ÜRETĐM RAKAMLARI Grubun Çorlu fabrikasındaki Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Elektrik Süpürgesi) 3 vardiya için 600 bin adet/yıl dır yılının 6 aylık üretim verilerine göre; Elektrik Süpürgesi adet üretim yapılarak, % 41,48 kapasite kullanılmıştır. 8

9 9- FĐNANSAL TABLOLAR ESEM SPOR GĐYĐM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KONSOLĐDE FĐNANSAL DURUM TABLOSU (BĐLANÇO) Incelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Đlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Türev Araçlar - - Stoklar Canlı Varlıklar - - Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisi Đle Đlgili Varlıklar - - Diğer Dönen Varlıklar Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar - - Duran Varlıklar Ticari Alacaklar - - Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar - - Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - - Diğer Alacaklar Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Đlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar - - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar - - Canlı Varlıklar - - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye - - Peşin Ödenmiş Giderler - - Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar - - TOPLAM VARLIKLAR

10 ESEM SPOR GĐYĐM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KONSOLĐDE FĐNANSAL DURUM TABLOSU (BĐLANÇO) Incelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları - - Diğer Finansal Yükümlülükler - - Ticari Borçlar Đlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Đlişkili Taraflara Ticari Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar Đlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Đlişkili Taraflara Diğer Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları - - Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara Đlişkin Yükümlülükler - - Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar - - Diğer Finansal Yükümlülükler - - Ticari Borçlar - - Diğer Borçlar - - Türev Araçlar - - Devlet Teşvik ve Yardımları - - Ertelenmiş Gelirler - - UzunVadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar - - Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Cari Dönem Vergisi ile Đlgili Borçlar - - Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Geri Alınmış Paylar (-) ( ) ( ) Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi (-) ( ) ( ) Paylara Đlişkin Primler/Đskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (40.339) (45.284) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları ( ) ( ) Net Dönem Karı / Zararı ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - TOPLAM KAYNAKLAR

11 ESEM SPOR GĐYĐM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEME AĐT KONSOLĐDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Đncelemeden Đncelemeden Đncelemeden Đncelemeden Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş Cari Cari Önceki Önceki Dönem Dönem Dönem Dönem Hasılat Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) ( ) ( ) ( ) ( ) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) BRÜT KAR / (ZARAR) ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (13.348) (6.310) (20.725) (10.812) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALĐYET KAR / (ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - ( ) ( ) FĐNANSMAN GELĐR GĐDERĐ ÖNCESĐ FAALĐYET KAR/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ KARI / (ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) (58.238) (23.719) ( ) - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) - (63.318) (51.917) - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) (58.238) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) DURDURULAN FAALĐYETLER - - Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) - - DÖNEM KARI / (ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) Dönem Kar / Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) ( ) ( ) Pay Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) (0,3137) (0,1569) (0,2935) (0,1766) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) (0,3137) (0,1569) (0,2935) (0,1766) Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp)

12 ESEM SPOR GĐYĐM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEME AĐT KONSOLĐDE DĐĞER KAPSAMLI KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Đncelemeden Đncelemeden Đncelemeden Đncelemeden Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş Cari Cari Önceki Önceki Dönem Dönem Dönem Dönem Notlar DÖNEM KAR / ZARARI Not.36 ( ) ( ) ( ) ( ) DĐĞER KAPSAMLI GELĐRLER Kar veya Zararda Yeniden Snıflandırılmayacaklar (37.538) - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları (46.923) - Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire Đlişkin Vergiler (1.236) (1.058) Dönem Vergi Geliri/Gideri Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri (1.236) (1.058) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevrim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki Đşletmeye Đlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine Đlişkin Vergi Gelir/Gideri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire Đlişkin Vergiler Dönem Vergi Geliri/Gideri Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri DĐĞER KAPSAMLI GELĐR (VERGĐ SONRASI) (37.538) - TOPLAM KAPSAMLI GELĐR ( ) ( ) ( ) ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: ( ) ( ) ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) ( ) ( ) 10- TEMEL RASYOLAR LĐKĐDĐTE ORANLARI Cari Oran 1,244 1,469 Asit-Test Oranı (Likidite Oranı) 0,984 1,172 Nakit Oran 0,010 0,015 MALĐ YAPI ORANLARI Borç/Aktif (Kaldıraç Oranı) 0,56 0,46 Özkaynak/Aktif 0,44 0,54 Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı 0,45 0,34 Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı 0,11 0,11 12

13 11- BÖLÜMLERE GÖRE ÜRETĐM VE SATIŞ MĐKTARLARI Elektrikli Ev Aletleri Bölümü Markası Modeli Ürün Açıklaması Ölçü Birimi Üretim Miktarı Satış Miktarı Arçelik Arcelık S 6995 Inox(Ru-500)(Ydc-23) Halı Yıkama Süpürgesi Adet Arzum Arzum 2000 Ultra(P137)Cubuk Sup.Bsh.Kır. Çubuk Süpürge Adet Arzum Arzum Alaska P145 Su Fılt. Arrıvato Mavı Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Arzum Arzum Atlantık Vc-192 Islak Kuru Bsh.Kır Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Arzum Arzum Lodos P145 Islak Kuru Bosch.Kırmı. Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Arzum Arzum Okyanus Vc192 Su Fılt.Kuru Ar.Mavı Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Arzum Arzum Poyraz P145 Kuru Küre Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Beko Beko Bks9370I(Inox)(Ydc23) Halı Yıkama Süpürgesi Adet Conti Contı cu-305kuru(bosch.kır./7035)(ydc- 43) Küre Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Conti Contı Cu-405 Isl.Kuru(Bsh.Kır/7035)Ydc43 Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Conti Contı Cu-505 Kuru P132 Küre Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Conti Contı Cu-605 Islak Kuru Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Conti Contı Vc-193(Vc-192)Kosova (Ydc43) Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Conti Contı Vc-550 Halı Yıkama Süpürgesi Adet Conti Conti Maxı Plus (p148) Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi Adet Conti Conti Vc-140 Titiz Çubuk Süpürge Adet Conti Conti Vc-460 Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi Adet Conti Conti Vc Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Conti Gorenje Vc2000Wf(Vc470)Su Flt(7035/Turu) Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi Adet Conti Đsrail VC-191(97V) ISL.K. Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Conti Le Morgan G.Afrıka Vc-093J Isl.Kur.Sıyah Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Conti Molen(Irak)Vc-196 Isl.Ku.Bosch Kırmz(43) Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet 2 Conti Urdun Korkmaz Kw2400(Vc-575)Isl.Kuru Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet 7 Conti Vc-093A (7015)(Ydc43) Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Conti Vc-412 Halı Yık. Halı Yıkama Süpürgesi Adet Esem Apollo Es-2150 Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet 506 Esem Apollo Es-2200 Halı Halı Yıkama Süpürgesi Adet Esem Esem Apollo Aqua Robot Sup.Sufılt.Ydc- 43 Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Esem Esem Apollo Es-2100 Islak Kuru (Ydc43) Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Esem Esem Es-100 Islakkuru Supurge(Ydc-43) Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Esem Esem Es-2200 Halı yıkama Halı Yıkama Süpürgesi Adet Esem Esem Es-50 Kuru Supurge(Ydc-43) Küre Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Kumtel Lıbya Kumtelvc- 415(P104)Row.Kır.Ydc43 Halı Yıkama Süpürgesi Adet 3 Luxell Luxell Irak Vc-043 Isl.Ku.Row.Kır.(Ydc43 Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Rowenta Row. Rb-155 Dry Clean Küre Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Rowenta Row.Raın Force P188 Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi Adet Rowenta Ru 925 Su Fılt.(P132) Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi Adet 33 Rowenta Ru-205 Wet&Dry Clean Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Rowenta Ru-305 (5903) Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi Adet Rowenta Ru-404 (P136) Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi Adet Rowenta Sarı / Twıster Super Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Rowenta Sarı/ Hydro Bombyx Super Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Adet Diğer Adet 4 13

14 Toplam SPOR BÖLÜMÜ : Grup un Spor bölümünde üretim yapılmamakta olup Şirketimizin Dönemine ait net satış miktarları ve tutarları aşağıdaki gibidir. MĐKTARLAR NET SATIŞLAR Marka Ürün Açıklaması Ölçü Birimi Slazenger Tekstil Ürünleri Adet ,22 Slazenger Ayakkabı Adet ,35 Slazenger Tekstil Aksesuarı Adet ,37 Slazenger Çanta Adet ,72 Slazenger Saraciye Adet ,71 Kangaroos Ayakkabı Adet ,40 Kangaroos Tekstil Ürünleri Adet ,26 Diğer Tekstil Aksesuarı Adet ,02 Diğer Tekstil Ürünleri Adet ,55 Diğer Ayakkabı Adet ,26 Toplam , ĐDARĐ FAALĐYETLER Şirket üst yöneticiler ve görevleri aşağıdaki gibidir. Adı ve Soyadı Cenk Cankurtaran Emre Arslan Ayşe Özlem Cankurtaran Haluk Çiftçioğlu Görevi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Personelimiz Đle Đlgili Diğer Đdari Bilgiler Şirket in Tarihinde bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 154 kişidir. ( Personel sayısı:172) Şirket Çalışanlarına Sağlanan Hak ve Menfaatler Şirketimiz tüm çalışanlarına yemek ve ulaşım imkanı sağlanmaktadır. 14

15 13- GENEL KURUL BĐLGĐLERĐ Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel kurul Toplantısı, 09 Temmuz 2014 tarihinde yapılmış olup tarihinde tescil edilmiştir. Kar Dağıtımı: a) Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı mali tablolarında ( ),-TL tutarında dönem zararının bulunduğu, b) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe /Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2013 yılı konsolide finansal tablolarında ( ),-TL net dönem zararı ile anılan finansal tablolarda ( ) TL tutarında birikmiş zararın bulunduğu, c) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı mali tablolarında dönem zararının bulunması ve konsolide finansal tablolarda da birikmiş zararların bulunması nedeniyle dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı, dikkate alınarak, Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklif 2013 yılı Genel Kurulunda oybirliği ile Kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti: Yönetim Kurulu Üyelerine aylık (bin) TL net ücret verilmesine, karar verilmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi: 2014 yılı bağımsız dış denetimini GÜRELĐ Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ nin yapması oy birliği ile kabul edilmiştir. 14- KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ UYUM RAPORU BĐAŞ Göz altı pazarında işlem gören Şirketimiz, Seri: IV, No:56 sayılı tebliğin 5.maddesinin 2.bendinin (c)alt bendi uyarınca söz konusu tebliğ kapsamında olmadığı, ancak, anılan Tebliğ kapsamında uyum çalışmaları devam etmektedir. 15

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL

Detaylı

YÖNETĐM KURULUNUN YILLIK FAALĐYET RAPORUNA ĐLĐŞKĐN BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU

YÖNETĐM KURULUNUN YILLIK FAALĐYET RAPORUNA ĐLĐŞKĐN BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU YÖNETĐM KURULUNUN YILLIK FAALĐYET RAPORUNA ĐLĐŞKĐN BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ Yönetim Kurulu na, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS ler Çerçevesinde

Detaylı

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL

Detaylı

2011 YILI FAALĐYET RAPORU

2011 YILI FAALĐYET RAPORU SĐFAŞ SENTETĐK ĐPLĐK FABRĐKALARI ANONĐM ŞĐRKETĐ 2011 YILI FAALĐYET RAPORU Merkezi : BURSA Sicil No : 11961-21096 Telefon : (224)2431400(5Hat) Faks : (224)243 32 11 E-Mail : info@sifas.com.tr Web : www.sifas.com.tr

Detaylı

2006 FAALĐYET RAPORU 38. Faaliyet Dönemi

2006 FAALĐYET RAPORU 38. Faaliyet Dönemi 2006 FAALĐYET RAPORU 38. Faaliyet Dönemi GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kayıtlı Sermaye :20.000.000.-YTL Ödenmiş Sermaye : 7.200.000.-YTL

Detaylı

BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ

BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MAYIS 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĐ ĐNCELEME RAPORU Beşiktaş Futbol Yatırımları

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU Hak

Detaylı

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA KONSOLĐDE BĐLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĐDE

Detaylı

2012 YILI FAALĐYET RAPORU

2012 YILI FAALĐYET RAPORU SĐFAŞ SENTETĐK ĐPLĐK FABRĐKALARI ANONĐM ŞĐRKETĐ 2012 YILI FAALĐYET RAPORU Merkezi : BURSA Sicil No : 11961-21096 Telefon : (224)2431400(5Hat) Faks : (224)243 32 11 E-Mail : info@sifas.com.tr Web : www.sifas.com.tr

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. FĐNANSAL TABLOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. FĐNANSAL TABLOLAR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. 30 EYLÜL TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI... 4 NAKĐT

Detaylı

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR (II-14.1 KONSOLĐDE OLMAYAN) 31.03.2014 (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. MALĐ TABLOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. MALĐ TABLOLAR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE MALĐ TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI... 4 NAKĐT

Detaylı

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Ceros Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş.

BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş. BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş. 01.01.2008 31.12.2008 FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER KONU SAYFA NO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 2 01.01.2008 31.12.2008 FAALĐYET RAPORU 3 I-GĐRĐŞ 3 II-FAALĐYETLER

Detaylı

MARTI GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 NĐSAN 2012 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR

MARTI GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 NĐSAN 2012 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR MARTI GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 NĐSAN 2012 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR 30 Eylül 2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR (Seri: XI No: 29)

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I GENEL BİLGİLER : Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2013 30 Eylül 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır. Şirketin Ticaret

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL KIYMET ALIM/SATIMA ARACILIK RAPOR DÖNEMĐ

Detaylı

BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 AĞUSTOS 2010 TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEME AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR

BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 AĞUSTOS 2010 TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEME AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 AĞUSTOS 2010 TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEME AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR KONSOLĐDE BĐLANÇO BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞTĐR GEÇMĐŞTĐR

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. FĐNANSAL TABLOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. FĐNANSAL TABLOLAR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI... 4 NAKĐT

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU Penguen Gıda

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 Mart 2011 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço...

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1.Genel Bilgiler a ) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.03.2015 b ) Şirketin; Ticaret Ünvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı