T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2008

2 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, kamu idarelerine bütçeleme sisteminde daha fazla yetki verilmesi, bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması ve sağlıklı bir hesap verme mekanizması ön plana çıkan unsurlardır. Kanunun 30 uncu maddesinde, hesap verme sorumluluğu ilkesi çerçevesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalarını hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığı 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarım. Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı

3 I. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Maliye Bakanlığına 2008 bütçesiyle tefrik edilmiş olan toplam milyon YTL ödeneğin yüzde 40 ı olan milyon YTL, yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine ait harcama tutarı olan milyon YTL ye göre yüzde 11 oranında bir azalışı ifade etmektedir yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (YTL) Ocak-Haziran Ocak-Haziran Başlangıç Gerçekleşme Dönemi Dönemi Ödeneği Gerçekleşme Gerçekleşme Ocak-Haziran Dönemi Gerç. Oranı (%) Artış Oranı (%) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM ,63 51,73 9, ,58 51,80 9, ,74 38,47 39, ,00 0,00 0, ,97 41,68-6, ,19 2,80-17, ,14 43,71-54, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,53 40,12-11,41 Ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek gerçekleşme oranı yüzde 51,80 ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemelerinde gerçekleşmiştir. 1

4 2007 ve 2008 yılları bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Kullanım Oranı (Yüzde) ,63 52,58 51,73 51,80 34,74 48,97 38,47 41,68 60,14 43, ,00 0,00 9,19 2,80 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDEERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ I. Altı Aylık Gerçekleşmeler (Milyon YTL) Toplam Ödenek Harcama 2

5 I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlık bütçesine 2008 yılı personel giderleri için YTL ödenek tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinden YTL harcanmış olup, bu harcama toplam personel ödeneğinin yüzde 51,73 üne tekabül etmektedir Personel Giderleri (Bin YTL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderlerde yüzde 9,21 oranında artış gerçekleşmiştir. Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel TOPLAM (YTL)

6 Personel giderleri kapsamında, memurlar için tefrik edilmiş olan YTL ödeneğin yüzde 51,84 ü harcanmıştır. I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yılın ilk altı ayında personel giderlerine paralel bir seyir takip etmiştir yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderler yüzde 9,83 oranında artarak YTL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ( Bin YTL) Ödenek Gerçekleşme yılının ilk altı ayında yüzde 52,58 olan gerçekleşme oranı, 2008 yılının aynı döneminde yüzde 51,80 düzeyinde gerçekleşmiştir. I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve hizmet alımları için Bakanlık bütçesine YTL ödenek tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin YTL si harcanmış olup, bu harcama söz konusu ödeneğin yüzde 38,47 sine tekabül etmektedir. 4

7 2008 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Bin YTL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN yılının ilk altı aylık döneminde YTL harcama yapıldığı dikkate alınırsa söz konusu giderlerde yüzde 39,54 oranında artış gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyindeki gerçekleşme oranları kalemler itibariyle farklılık arz etmektedir. Seçilmiş bazı mal ve hizmet alımı alt kalemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 5

8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablosu KBÖ Harcama Harcama Oranı (%) Kırtasiye Alımı ,26 Su Alımları ,24 Yakacak Alımları ,96 Akaryakıt ve Yağ Alımları ,58 Elektrik Alımları ,30 Yolluklar ,70 Hizmet Alımları (Müteahhitlik Hiz.) ,67 Haberleşme Giderleri ,10 Kiralar ,20 Menkul Mal Alım Giderleri ,08 Bakım ve Onarım Giderleri ,57 Hizmet Binası Bakım Onarım G ,82 Elektrik, akaryakıt ve yakacak giderlerini kapsayan enerji alımları gideri için tefrik edilmiş olan YTL ödeneğin YTL si harcanmıştır. Bu da bu amaçla tefrik edilmiş olan ödeneğin yüzde 52 sinin ilk altı aylık dönemde harcandığını göstermektedir. I.4. CARİ TRANSFERLER 2008 yılı bütçesinde Bakanlık cari transferleri için YTL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin yüzde 41,68 i olan YTL harcanmıştır yılının ilk altı aylık döneminde harcamanın YTL olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu giderde yüzde 6,41 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 6

9 Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin 2008 yılı ilk altı aylık harcama miktarları aşağıdaki gibidir Cari Transferler ( Bin YTL) Görev Zararları Hazine Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap. Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler Gelirden Ayrılan Paylar Cari transferler kapsamında yer alan harcama kalemlerinden ilki 05.1 ekonomik kodunda yer alan görev zararlarıdır. Görev zararları kapsamında Ocak-Haziran 2007 dönemi harcaması YTL iken 2008 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 11,88 artarak YTL olarak gerçekleşmiştir. 7

10 Görev zararları kapsamında yer alan ekonomik kodlar ile bu kodlara ilişkin ödenek ve harcama durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. GÖREV ZARARLARI (YTL) KBÖ Ekleme Toplam Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) 5434 Sayılı Kanun Uyarınca Genel Bütçeli Kuruluşlar Adına Oluşacak % 4 Ek Karşılıkları Sayılı Kanuna Göre Diğer Sandıklara Yapılacak Ödemeler Faturalı Ödemeler Karşılığı Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılacak Ödemeler Sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılacak Ödemeler Kamu Teşebbüslerine TOPLAM Cari transferler kapsamında yer alan bir diğer önemli harcama kalemi 05.2 ekonomik kodunda yer alan hazine yardımlarıdır. Hazine yardımları kapsamında yer alan ekonomik kodlar ile bu kodlara ilişkin ödenek ve harcama durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 8

11 HAZİNE YARDIMLARI (YTL) KBÖ Ekleme Toplam Ödenek Harcama Özel Bütçeli İdarelere İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine Belediyelere Yükseköğretim Kurumlarına Diğer Hazine Yardımları TOPLAM Hazine yardımları için bütçeye YTL ödenek tefrik edilmiş ve yılın ilk altı ayında YTL harcanmıştır. Bu harcama, ödeneğin yüzde 42 sine tekabül etmektedir. Hazine yardımları kapsamında özel bütçeli idarelere yardım yapılmak üzere Bakanlığımız bütçesine YTL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneklerden yılın ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir. Kamu idarelerine yapılan hazine yardımları, her bir idare için gelir, gider ve finansman durumu dikkate alınarak oluşturulan Ayrıntılı Finansman Programına (AFP) göre harcanmakta olduğundan bu ödeneklerin harcamaya dönüşmemesinin temelinde ilgili özel bütçeli idarelerin mali durumları da önemli bir rol oynamaktadır. Hazine yardımları kapsamında İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için bütçeye YTL ödenek tefrik edilmiş olup, ilk altı ayda bu ödeneğin YTL si harcanmıştır. Yükseköğretim kurumlarının cari ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan hazine yardımları için bütçeye YTL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin yüzde 36 sı olan YTL harcanmıştır. 9

12 Yukarıda özel bütçeli idarelere ilişkin açıklamalarda belirtildiği gibi yükseköğretim kurumlarına verilecek hazine yardımlarında da AFP dikkate alınmaktadır. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER KBÖ Ekleme Toplam Ödenek Harcama Siyasi Partilere Yardım Memurların Öğle Yemeğine Yardım Kamu İşverenleri Sendikasına Ödemeler Diğer TOPLAM Cari transferler kapsamında yer alan bir diğer harcama kalemi de yukarıdaki tabloda detayı gösterilen ve 05.3 ekonomik kodunda yer alan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlerdir yılı bütçesine bu ekonomik kod için toplam YTL ödenek tefrik edilmiş, bu kodda yer alan ödeneğin YTL si harcanmıştır. Bu gider kapsamında yer alan en önemli kalem siyasi partilere yapılan transferlere ilişkin harcama kalemidir. Siyasi partilere yardıma ilişkin mevzuata göre, söz konusu yardımın yılın ilk ayında yapılması gerekmekte olup, bu amaçla YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Cari transferler kapsamında yer alan son harcama kalemi, gelirlerden ayrılan paylar ödeneğidir ekonomik kodunda yer alan söz konusu ödenek, bütçeye gelir kaydedilen mahalli idare ile fon paylarının ilgili mevzuatına göre hesaplanarak adı geçen idarelere dağıtılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla bütçeye tefrik edilen YTL ödeneğin yüzde 37,56 sı olan YTL harcanmıştır. 10

13 I.5. SERMAYE GİDERLERİ Bakanlığımıza 2008 yılı için YTL yatırım ödeneği tefrik edilmiştir. Ocak-Haziran 2007 döneminde YTL olan sermaye giderleri Ocak-Haziran 2008 döneminde YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem içinde sermaye giderlerinin gerçekleşme oranı yüzde 2,80 dir YTL ödenek ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ilgili projeler için harcanmak üzere aktarılmıştır. PROJELER 2008 Bay.ve 2008 Harcama İsk.Bak. KBÖ (Haziran) Aktarma TOPLAM 2008 G Lojman Onarımı K Muhtelif Etüt-Proje (MEG) K İdari Bina Onarımları K Makine Teç. Alım ve Onarımı K Bilgisayar Don. Yaz. Alım ve O K Taşıt Alımı K Muhtelif Hükü. Konağı ve Blok İlavesi K Telefon Santrali Yapımı Kamulaştırma TOPLAM Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi Projesi Bakanlığımız yatırım ödeneklerinin yüzde 54,7 sine tekabül eden en büyük projedir. Proje Adı Projenin Yeri Karakteristik Başlangıç Yılı Bitiş Yılı Toplam Proje Bedeli (bin YTL) 2007 yılsonuna kadar yapılmış harcama (bin YTL) 2008 yılı yatırımı (bin YTL) Muh. Hükümet Kon. ve Blok Muhtelif adet Etüt-Pr-İnş İla. 11

14 Bu kapsamda 20 adet hükümet konağının 2008 yılı sonunda, 35 tanesinin ise 2008 ve daha sonraki yıllarda tamamlanması hedeflenmektedir. Bakanlığımıza tahsisli hizmet binaları ile hükümet konaklarının büyük onarımının yapıldığı İdari Bina Onarımları Projesinin 2008 yılı ödeneği YTL olup, bu ödeneğin YTL si Bayındırlık ve İskan Bakanlığına aktarılmış, geri kalan ödeneğin tamamı acil ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili taşra birimlerine gönderilmektedir. Taşıt Alımı Projesine ilişkin olarak 2008 yılı Bütçesine YTL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödenekten Haziran sonu itibariyle harcama bulunmamaktadır. 10 Adet T-2 binek otomobil satın alınması planlanmaktadır. Bakanlığın önemli projelerinden olan say2000i projesi için 2008 yılında YTL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran sonu itibariyle YTL si harcamaya dönüşmüştür. I.6 SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye transferleri de cari transferler gibi hazine yardımı alan idarelerin ihtiyaçlarına paralel olarak ve belli bir mali disiplin altında harcanan ödeneklerdir. Bu kaleme tefrik edilen YTL ödeneğin yüzde 43,71 i olan YTL harcanmış durumdadır yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderler yüzde 54,41 oranında azalmıştır. Sermaye transferlerinin tamamı yurtiçi sermaye transferleri niteliğinde olup, Bakanlık bütçesinde yurtdışı sermaye transferi ödeneği bulunmamaktadır. 12

15 Yurtiçi sermaye transferleri kapsamında yer alan ödeneklerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Toplam Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) Özel Büt. İdarelere Ser. Trans , Düzenleyici ve D. K. Ser. Trans , Sosyal Güv. Kur. Ser. Trans , Mahalli İd. Ser. Trans , Kamu Teş. DS, Fonlara Ser. Tr , Yükseköğretim Kurumlarına , Yurtiçi Sermaye Trans ,34 TOPLAM , yılı Ocak-Haziran döneminde, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Hizmetleri (KÖYDES) tertibine 500 milyon YTL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin YTL si yılın ilk altı aylık döneminde harcamaya dönüşmüştür. Belediyelerin Alt Yapısının Desteklenmesi Hizmetleri (BELDES) tertibine ise 300 milyon YTL ödenek tefrik edilmiş olup bu ödeneğin de YTL si yılın ilk altı aylık döneminde harcanmıştır. Yükseköğretim kurumlarının sermaye stokuna katkıda bulunacak harcamaları karşılamak amacıyla yapılan transferler için Bakanlığımız bütçesine YTL ödenek tefrik edilmiş bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumlarına sermaye transferi tertiplerinde yer alan ödenekler, 2008 yılbaşında her bir yükseköğretim kurumu için gelir, gider ve finansman durumu dikkate alınarak oluşturulan AFP ye göre 13

16 harcanmaktadır. Buna göre; tefrik edilmiş olan ödeneğin yüzde 30,34 ü olan YTL ilk altı aylık dönemde harcamaya dönüşmüştür. II. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bu bölümde, Ocak-Haziran 2008 döneminde Bakanlığımızda kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülen faaliyetlerle harcama birimlerinin yürüttüğü ana faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI 01/01/ /06/2008 tarihleri arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına 244 adet ihbar, 1213 adet şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) olmak üzere toplam 1457 adet bildirim intikal etmiştir. Aynı dönemde gelen bildirimler ile ilgili olarak yapılan ön değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş olup, 66 adet ihbar ile 625 adet ŞİB hakkında ön değerlendirme çalışması yapılmıştır. Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik taslağı hazırlanmış ve Haziran 2008 tarihinde ilgili kurumların görüşlerine sunulmuştur. Ocak- Haziran 2008 döneminde; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14

17 5 Sıra No.lu Genel Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başkanlıkça, 2008 yılının ilk altı ayında toplam 8 eğitim faaliyeti düzenlenmiştir. Bu kapsamda yükümlü gruplara 4 eğitim kapsamında 20 saat eğitim verilmiş olup eğitimlere 110 kişi katılmıştır. Yasa Uygulama Birimlerine (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Okullar Komutanlığı, Adalet Akademisi, Milli Güvenlik Akademisi gibi) 3 eğitim kapsamında 9 saat eğitim verilmiş olup, eğitimlere 114 kişi katılmıştır. Diğer Birimlere (TMSF, BDDK, MAYEM) 2,5 saatlik eğitim verilmiş olup, eğitimlere 168 kişi katılmıştır. Yükümlülere yönelik 60 ayrı İdari Para Cezası Kararı düzenlenmiştir. Bu kararların 5 adedi Bankalarla, 29 adedi Yetkili Müesseselerle ve 26 adedi aracı kurumlarla ilgilidir. Yükümlülüklere uyum denetimi kapsamında 17 banka ve 142 yetkili müessese denetlenmiştir. Uluslararası bilgi değişimi kapsamında, 01/01/ /06/2008 tarihleri arasında Başkanlığa 27 ülkeden 93 talep gelmişken, 19 ülkeye 35 talep gönderilmiştir sayılı Kanunla finansal kuruluşlara getirilen yükümlülüklerin bu kuruluşlarca bilinmesinin sağlanması amacıyla, finansal kuruluşlara yönelik olarak bir rehber hazırlanmış ve Türkiye Bankalar Birliği aracılığıyla adet bastırılarak bankalara, ayrıca diğer yükümlülere ilişkin olarak 9 adet rehber daha hazırlanıp Başkanlık internet sitesine konulmuştur. Ayrıca bu dönem içerisinde; 34 yurtiçi ve 8 yurtdışı toplantıya katılım sağlanmıştır. 15

18 Mayıs 2008 tarihinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Yolsuzluk ve Karapara Aklama konulu 1. Uzmanlar Toplantısına ev sahipliği yapılmıştır. 3 ülkenin mali istihbarat birimi ile mutabakat muhtırası imzalanmıştır. Başkanlık web sayfası yeniden tasarlanmıştır. Bilgi Sistemi ve Güvenlik Komitesinin Sekretarya işlemleri gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda Komiteye özellikle güvenlik ve projeyle ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir. Kullanıcılara Güvenlik bilinçlendirme eğitimi verilmiştir. II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Maliye Bakanlığı Stratejik Planı revize çalışmaları tamamlanmış olup, 2009 yılı birim ve Bakanlık performans programları ve söz konusu programlar çerçevesinde 2009 yılı bütçesi hazırlanmaktadır sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısına eklenmek üzere Yıllık Ekonomik Raporun hazırlanmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Ekonomik gelişmelerin takip edilmesinde önemli bir kaynak niteliği taşıyan Ekonomik Göstergeler yayını aylık, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin ekonomik gelişmeler takip edilerek hazırlanan Haftalık Ekonomi Raporu haftalık, Güncel Ekonomik Gelişmeler Bülteni ise günlük olarak yayımlanmaktadır. 16

19 Ön mali kontrol işlemleri kapsamında evrak incelenmiş olup, bu evrakların 56 tanesi mevzuata uygun görülmemiş, eksikliklerin tamamlanması ve hataların mevzuata uygunluk yönünden düzeltilmesi sağlanmıştır. Alacak takibi işlemleri ile ilgili olarak 95 yeni dosya açılmış ve 20 dosyadan YTL tahsilat yaptırılmıştır. Maliye politikasına ilişkin olarak alınan kararların ekonominin geneli üzerindeki etkisinin yanı sıra, ekonomik aktörler arasındaki etkileşiminin incelenebilmesi, uzun vadeli sonuçlarının hesaplanabilmesi ve ileriye yönelik tahminlerin ve sektörel program analizlerinin yapılabilmesi amaçlarına yönelik modellerin kurulması ve bu konuda gerekli olan insan kaynağı ile donanım-yazılım altyapısının oluşturulması amacıyla TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde hazırlanan Sektörel Politikaları Analiz ve Değerlendirme Modelleri Geliştirme Projesi yürürlüğe girmiştir. Proje kapsamında finansal programlama ve makroekonomik politika analizi modülleri kapsamında makro temel oluşturulmuştur. Mikroekonomik politika analizi modülünde ise sektör çalışmalarında kullanılacak olan teorik eğitim tamamlanmıştır. Sektör çalışmaları için gerekli olan ön eğitim tamamlanmış olup, proje hedefleri netleştirilmiştir. Proje grubu eğitimlerine devam ederken araştırmacı kadrosu da sektörel analiz için gerekli çalışmalara devam etmektedir. Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin en önemli unsurlarından biri olan iç kontrol fonksiyonunun sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için, sistemin temelini oluşturan süreç/risk temelli iç kontrol yönetim modelinin oluşturulması, bu modele ilişkin referans yayınlar ve yazılımların geliştirilmesi, bunların elektronik ortamda hayata geçirilmesi amacıyla Kamu İdareleri İçin Süreç Temelli Risk Odaklı İç Kontrol Yönetim Altyapısının Oluşturulması başlıklı bir kamu Ar-Ge projesi hazırlanmış, TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı 17

20 çerçevesinde TÜBİTAK a sunulmuş olup, 20 Mayıs 2008 tarihinde proje hakkında değerlendirme paneli yapılmıştır. Kamuda inovasyon sürecinin yerleşmesi, başarıyla işlemesi, bunu destekleyecek yöntemin tespiti ve kamuda yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla, Başkanlıkta 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan Kamuda İnovasyon Yönetim Sistem ve Tekniklerinin Geliştirilmesi isimli proje 01/01/2008 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Proje, Başkanlığın kendi kaynakları ile gerçekleştirilecek olup, tamamlanmasının ardından tüm kamu kurumlarında yaygınlaştırılacaktır. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında; Başkanlık, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Stratejik Planlama Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlanan Decision Making And Performance Management in Public Finance isimli proje AB Komisyonu tarafından şartlı olarak kabul edilmiştir. Komisyonun, Delegasyon uzmanlarının, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü bünyesinde bağımsız bir değerlendirici grup olarak çalışan Kalite Destek Grubunun (Quality Support Group) proje fişi üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu alınan görüş ve önerilere göre proje fişinde gerekli değişiklikler yapılmış olup, proje fişinin nihai taslağı AB Komisyonu tarafından hala değerlendirilmektedir. Bunun yanında, iç kontrol sisteminin, mevzuata ve AB müktesebatına uygun olarak kurulabilmesi ve etkili bir şekilde işlemesini sağlamak için bir alt yapı oluşturmak amacıyla, SGB süreçleri, süreç yönetimi ilkeleri çerçevesinde çıkarılmıştır. 18

21 II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu mali yönetiminde mali kuralların belirlenmesi kapsamında literatür taranarak ve çeşitli ülkelerdeki mali kural uygulamaları incelenerek, bundan sonraki mali kural uygulamalarına ışık tutacak bir ön rapor hazırlanmıştır. Taslak halde bulunan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi ne nihai halinin verilmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi Taslağı işbirliği yapılacak kuruluşlar olan Sayıştay, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşleri de dikkate alınarak 17/07/2008 tarihinde internet adresinde yayımlanmıştır. Kamuda taşıt kullanımı yönelik olarak hazırlanan Kanun Taslağı hakkında kamu idarelerinin görüşleri alınma aşamasındadır. Mali disiplin çerçevesinde ve kamu harcama sisteminde etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Harcırah Kanunu Taslağı hazırlama çalışmaları devam etmektedir. İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi kurulmasına ilişkin mevzuat çalışmaları sürdürülmektedir. İlgili idarelerin Türkiye Kamu İç Mali Kontrolü Politika Belgesi taslak metnine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasını takiben işbirliği yapılacak daireler ve ilgili idarelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar neticesinde taslak metin gözden geçirilmiştir. Taslak metin, söz konusu taslak hakkındaki görüşleri ve değerlendirmeleri alınmak üzere Avrupa Birliği Komisyonu na gönderilme aşamasındadır. 19

22 II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebat Genel Müdürlüğünce kesin hesap faaliyetleri kapsamında; Genel bütçe gelir cetveli Gelir Politikaları Genel Müdürlüğüne gönderilerek, kesin hesap kanunu tasarısına eklenmek üzere genel bütçe gelir kesin hesap (B) cetveli açıklamasının yapılması sağlanmıştır. Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibariyle dağılımı cetvellerinin, merkezi yönetim bütçesi kesin hesap kanunu tasarısına eklenilmesi sağlanmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle 2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve eki kurum kesin hesap cetvelleri zamanında ve eksiksiz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmak üzere Başbakanlık ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. Ocak- Haziran 2008 döneminde; Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesaplarında kayıtlı bulunan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürlerine göre amortisman ayrılmak suretiyle maliyet hesaplarına yansıtılabilmesi amacıyla, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1), Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2008/1) Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler ve il özel idarelerine dağıtılacak paylar aylık olarak İller Bankasına gönderilmiştir. 20

23 Ocak- Haziran 2008 döneminde 7 ayrı Risk Esaslı Özel İnceleme Programı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine Yapılan Ödemeler (Ankara, İstanbul, İzmir), Yeşil Kart Sahipliği İncelemesi (Adana, Antalya, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya), Sağlık Bakanlığına Devrolunan SSK Hastanelerinde Görevli Personelin Fark Tazminatı İşlemleri (153 Hastane), Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tedavi Gören Kamu Personeli ile Yeşil Kart Sahiplerinin Tedavi İşlemleri (Ankara, İstanbul, İzmir illerinde 50 Hastane), Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde Yer Alan Malzemelerin Temini İşlemleri ile Ofis Malzeme ve Fiyatlarıyla Piyasa Malzeme ve Fiyatlarının Mukayese Edilmesi İncelemesi, Doğrudan Gelir Desteği ve Tarımsal Destekleme Ödemeleri (Ankara Model İnceleme), Hizmet İhalelerinde Yüklenicilerin Birden Fazla Yerde İşçi Çalıştırmaları Durumunda Gelir ve Damga Vergisi Kesintilerini İlgili Vergi Dairelerine Tam Olarak Yatırıp Yatırmadıklarına İlişkin İnceleme (İzmir Model İnceleme) gerçekleştirilmiştir. 21

24 İncelemelerin bir bölümü tamamlanmış olup, YTL fazla ve yersiz ödeme tespit edilmiştir. Diğer incelemelerde veri işleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları devam etmektedir sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanan Üniversite Hastanelerinin (Vakıf Üniversiteleri hariç) Tedavi Alacaklarının Bir Kısmının Ödenmesi ve Geri Kalan Kısmının ise Terkin Edilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamında bünyesinde hastane bulunan 39 üniversitede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen incelemeler sonuçlandırılarak net alacakların tespitine ilişkin inceleme raporu düzenlenmiştir. Kamu elektronik ödeme sistemi kapsamında gerçek uygulamaya geçen Sağlık Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi, Ulaştırma Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi, İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi dışında, diğer muhasebe birimlerinde sistemin kullanımına yönelik paralel uygulamaya başlanmıştır. Kurum muhasebe birimlerinin sisteme alınması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. II.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımını sağlamak için doğru ve güvenilir politikaların üretilmesine katkı sağlamak üzere ekonomik düzende yapılan değişikliklerin zamanında ve uygulanabilir olabilmesi için gerektiğinde ve istenildiğinde düzenleyici etki analizi yapılması suretiyle kanun tasarı ve tekliflerine, tebliğ ve yönetmelik çalışmalarında Genel Müdürlük faaliyet alanına ilişkin görüş ve önerilerde bulunularak ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır. 22

25 Mevcut vergi mevzuatının işleyişi ile bu mevzuattaki değişikliklerin takibinin yapılabilmesi amacıyla aylık gelir vergisi raporu Genel Müdürlük tarafından hazırlanmaktadır. Gelir Politikaları ve Uygulamaları Konusundaki Temel İlkeler belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında Vergi ve Teşvikler Komitesi, KOBİ Teknik Komitesi, İstihdam Teknik Komitesi ve Kimya Teknik Komitesi bünyesinde yapılan toplantılara katılım sağlanarak gerektiğinde konuyla ilgili raporlar hazırlanmıştır. AB uyum süreci içerisinde KOBİ lere ilişkin uyum sürecinin sağlanması, rekabet gücünün artırılması ve iş ortamının iyileştirilmesi amacıyla Yüksek Planlama Kurulu kararıyla onaylanan KOBİ Stratejisi Eylem Planı ile ilgili olarak yapılan çalışmalara katılım sağlanmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde yapılan Bakanlık Stratejik Planı ve Performans Programı kapsamında yapılan eğitim, toplantı ve konferanslara katılım sağlanmıştır. Merkezi Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleşme sonuçları takip edilerek analiz edilmekte, hedefin gerçekleşme performansı ve hedeften sapma var ise sapmanın nedenleri araştırılarak takip eden dönemlerde yapılacak düzenlemelere ön bilgi olması amacıyla ilgili kurumlara ve Bakanlığımız birimlerine gönderilmektedir. Ayrıca bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili istatistiki bilgiler her ay internet adresinde de yayımlanmak suretiyle kamuya bilgi verilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve mali yönetimde şeffaflığın sağlanması amacıyla her ay düzenli olarak Aylık 23

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ/ 2011, KARABÜK GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarih ve 28864 mükerrer

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 217/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı