T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2008

2 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, kamu idarelerine bütçeleme sisteminde daha fazla yetki verilmesi, bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması ve sağlıklı bir hesap verme mekanizması ön plana çıkan unsurlardır. Kanunun 30 uncu maddesinde, hesap verme sorumluluğu ilkesi çerçevesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalarını hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığı 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarım. Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı

3 I. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Maliye Bakanlığına 2008 bütçesiyle tefrik edilmiş olan toplam milyon YTL ödeneğin yüzde 40 ı olan milyon YTL, yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine ait harcama tutarı olan milyon YTL ye göre yüzde 11 oranında bir azalışı ifade etmektedir yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (YTL) Ocak-Haziran Ocak-Haziran Başlangıç Gerçekleşme Dönemi Dönemi Ödeneği Gerçekleşme Gerçekleşme Ocak-Haziran Dönemi Gerç. Oranı (%) Artış Oranı (%) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM ,63 51,73 9, ,58 51,80 9, ,74 38,47 39, ,00 0,00 0, ,97 41,68-6, ,19 2,80-17, ,14 43,71-54, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,53 40,12-11,41 Ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek gerçekleşme oranı yüzde 51,80 ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemelerinde gerçekleşmiştir. 1

4 2007 ve 2008 yılları bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Kullanım Oranı (Yüzde) ,63 52,58 51,73 51,80 34,74 48,97 38,47 41,68 60,14 43, ,00 0,00 9,19 2,80 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDEERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ I. Altı Aylık Gerçekleşmeler (Milyon YTL) Toplam Ödenek Harcama 2

5 I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlık bütçesine 2008 yılı personel giderleri için YTL ödenek tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinden YTL harcanmış olup, bu harcama toplam personel ödeneğinin yüzde 51,73 üne tekabül etmektedir Personel Giderleri (Bin YTL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderlerde yüzde 9,21 oranında artış gerçekleşmiştir. Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel TOPLAM (YTL)

6 Personel giderleri kapsamında, memurlar için tefrik edilmiş olan YTL ödeneğin yüzde 51,84 ü harcanmıştır. I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yılın ilk altı ayında personel giderlerine paralel bir seyir takip etmiştir yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderler yüzde 9,83 oranında artarak YTL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ( Bin YTL) Ödenek Gerçekleşme yılının ilk altı ayında yüzde 52,58 olan gerçekleşme oranı, 2008 yılının aynı döneminde yüzde 51,80 düzeyinde gerçekleşmiştir. I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve hizmet alımları için Bakanlık bütçesine YTL ödenek tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin YTL si harcanmış olup, bu harcama söz konusu ödeneğin yüzde 38,47 sine tekabül etmektedir. 4

7 2008 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Bin YTL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN yılının ilk altı aylık döneminde YTL harcama yapıldığı dikkate alınırsa söz konusu giderlerde yüzde 39,54 oranında artış gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyindeki gerçekleşme oranları kalemler itibariyle farklılık arz etmektedir. Seçilmiş bazı mal ve hizmet alımı alt kalemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 5

8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablosu KBÖ Harcama Harcama Oranı (%) Kırtasiye Alımı ,26 Su Alımları ,24 Yakacak Alımları ,96 Akaryakıt ve Yağ Alımları ,58 Elektrik Alımları ,30 Yolluklar ,70 Hizmet Alımları (Müteahhitlik Hiz.) ,67 Haberleşme Giderleri ,10 Kiralar ,20 Menkul Mal Alım Giderleri ,08 Bakım ve Onarım Giderleri ,57 Hizmet Binası Bakım Onarım G ,82 Elektrik, akaryakıt ve yakacak giderlerini kapsayan enerji alımları gideri için tefrik edilmiş olan YTL ödeneğin YTL si harcanmıştır. Bu da bu amaçla tefrik edilmiş olan ödeneğin yüzde 52 sinin ilk altı aylık dönemde harcandığını göstermektedir. I.4. CARİ TRANSFERLER 2008 yılı bütçesinde Bakanlık cari transferleri için YTL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin yüzde 41,68 i olan YTL harcanmıştır yılının ilk altı aylık döneminde harcamanın YTL olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu giderde yüzde 6,41 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 6

9 Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin 2008 yılı ilk altı aylık harcama miktarları aşağıdaki gibidir Cari Transferler ( Bin YTL) Görev Zararları Hazine Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap. Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler Gelirden Ayrılan Paylar Cari transferler kapsamında yer alan harcama kalemlerinden ilki 05.1 ekonomik kodunda yer alan görev zararlarıdır. Görev zararları kapsamında Ocak-Haziran 2007 dönemi harcaması YTL iken 2008 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 11,88 artarak YTL olarak gerçekleşmiştir. 7

10 Görev zararları kapsamında yer alan ekonomik kodlar ile bu kodlara ilişkin ödenek ve harcama durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. GÖREV ZARARLARI (YTL) KBÖ Ekleme Toplam Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) 5434 Sayılı Kanun Uyarınca Genel Bütçeli Kuruluşlar Adına Oluşacak % 4 Ek Karşılıkları Sayılı Kanuna Göre Diğer Sandıklara Yapılacak Ödemeler Faturalı Ödemeler Karşılığı Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılacak Ödemeler Sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılacak Ödemeler Kamu Teşebbüslerine TOPLAM Cari transferler kapsamında yer alan bir diğer önemli harcama kalemi 05.2 ekonomik kodunda yer alan hazine yardımlarıdır. Hazine yardımları kapsamında yer alan ekonomik kodlar ile bu kodlara ilişkin ödenek ve harcama durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 8

11 HAZİNE YARDIMLARI (YTL) KBÖ Ekleme Toplam Ödenek Harcama Özel Bütçeli İdarelere İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine Belediyelere Yükseköğretim Kurumlarına Diğer Hazine Yardımları TOPLAM Hazine yardımları için bütçeye YTL ödenek tefrik edilmiş ve yılın ilk altı ayında YTL harcanmıştır. Bu harcama, ödeneğin yüzde 42 sine tekabül etmektedir. Hazine yardımları kapsamında özel bütçeli idarelere yardım yapılmak üzere Bakanlığımız bütçesine YTL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneklerden yılın ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir. Kamu idarelerine yapılan hazine yardımları, her bir idare için gelir, gider ve finansman durumu dikkate alınarak oluşturulan Ayrıntılı Finansman Programına (AFP) göre harcanmakta olduğundan bu ödeneklerin harcamaya dönüşmemesinin temelinde ilgili özel bütçeli idarelerin mali durumları da önemli bir rol oynamaktadır. Hazine yardımları kapsamında İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için bütçeye YTL ödenek tefrik edilmiş olup, ilk altı ayda bu ödeneğin YTL si harcanmıştır. Yükseköğretim kurumlarının cari ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan hazine yardımları için bütçeye YTL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin yüzde 36 sı olan YTL harcanmıştır. 9

12 Yukarıda özel bütçeli idarelere ilişkin açıklamalarda belirtildiği gibi yükseköğretim kurumlarına verilecek hazine yardımlarında da AFP dikkate alınmaktadır. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER KBÖ Ekleme Toplam Ödenek Harcama Siyasi Partilere Yardım Memurların Öğle Yemeğine Yardım Kamu İşverenleri Sendikasına Ödemeler Diğer TOPLAM Cari transferler kapsamında yer alan bir diğer harcama kalemi de yukarıdaki tabloda detayı gösterilen ve 05.3 ekonomik kodunda yer alan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlerdir yılı bütçesine bu ekonomik kod için toplam YTL ödenek tefrik edilmiş, bu kodda yer alan ödeneğin YTL si harcanmıştır. Bu gider kapsamında yer alan en önemli kalem siyasi partilere yapılan transferlere ilişkin harcama kalemidir. Siyasi partilere yardıma ilişkin mevzuata göre, söz konusu yardımın yılın ilk ayında yapılması gerekmekte olup, bu amaçla YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Cari transferler kapsamında yer alan son harcama kalemi, gelirlerden ayrılan paylar ödeneğidir ekonomik kodunda yer alan söz konusu ödenek, bütçeye gelir kaydedilen mahalli idare ile fon paylarının ilgili mevzuatına göre hesaplanarak adı geçen idarelere dağıtılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla bütçeye tefrik edilen YTL ödeneğin yüzde 37,56 sı olan YTL harcanmıştır. 10

13 I.5. SERMAYE GİDERLERİ Bakanlığımıza 2008 yılı için YTL yatırım ödeneği tefrik edilmiştir. Ocak-Haziran 2007 döneminde YTL olan sermaye giderleri Ocak-Haziran 2008 döneminde YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem içinde sermaye giderlerinin gerçekleşme oranı yüzde 2,80 dir YTL ödenek ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ilgili projeler için harcanmak üzere aktarılmıştır. PROJELER 2008 Bay.ve 2008 Harcama İsk.Bak. KBÖ (Haziran) Aktarma TOPLAM 2008 G Lojman Onarımı K Muhtelif Etüt-Proje (MEG) K İdari Bina Onarımları K Makine Teç. Alım ve Onarımı K Bilgisayar Don. Yaz. Alım ve O K Taşıt Alımı K Muhtelif Hükü. Konağı ve Blok İlavesi K Telefon Santrali Yapımı Kamulaştırma TOPLAM Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi Projesi Bakanlığımız yatırım ödeneklerinin yüzde 54,7 sine tekabül eden en büyük projedir. Proje Adı Projenin Yeri Karakteristik Başlangıç Yılı Bitiş Yılı Toplam Proje Bedeli (bin YTL) 2007 yılsonuna kadar yapılmış harcama (bin YTL) 2008 yılı yatırımı (bin YTL) Muh. Hükümet Kon. ve Blok Muhtelif adet Etüt-Pr-İnş İla. 11

14 Bu kapsamda 20 adet hükümet konağının 2008 yılı sonunda, 35 tanesinin ise 2008 ve daha sonraki yıllarda tamamlanması hedeflenmektedir. Bakanlığımıza tahsisli hizmet binaları ile hükümet konaklarının büyük onarımının yapıldığı İdari Bina Onarımları Projesinin 2008 yılı ödeneği YTL olup, bu ödeneğin YTL si Bayındırlık ve İskan Bakanlığına aktarılmış, geri kalan ödeneğin tamamı acil ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili taşra birimlerine gönderilmektedir. Taşıt Alımı Projesine ilişkin olarak 2008 yılı Bütçesine YTL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödenekten Haziran sonu itibariyle harcama bulunmamaktadır. 10 Adet T-2 binek otomobil satın alınması planlanmaktadır. Bakanlığın önemli projelerinden olan say2000i projesi için 2008 yılında YTL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran sonu itibariyle YTL si harcamaya dönüşmüştür. I.6 SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye transferleri de cari transferler gibi hazine yardımı alan idarelerin ihtiyaçlarına paralel olarak ve belli bir mali disiplin altında harcanan ödeneklerdir. Bu kaleme tefrik edilen YTL ödeneğin yüzde 43,71 i olan YTL harcanmış durumdadır yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderler yüzde 54,41 oranında azalmıştır. Sermaye transferlerinin tamamı yurtiçi sermaye transferleri niteliğinde olup, Bakanlık bütçesinde yurtdışı sermaye transferi ödeneği bulunmamaktadır. 12

15 Yurtiçi sermaye transferleri kapsamında yer alan ödeneklerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Toplam Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) Özel Büt. İdarelere Ser. Trans , Düzenleyici ve D. K. Ser. Trans , Sosyal Güv. Kur. Ser. Trans , Mahalli İd. Ser. Trans , Kamu Teş. DS, Fonlara Ser. Tr , Yükseköğretim Kurumlarına , Yurtiçi Sermaye Trans ,34 TOPLAM , yılı Ocak-Haziran döneminde, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Hizmetleri (KÖYDES) tertibine 500 milyon YTL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin YTL si yılın ilk altı aylık döneminde harcamaya dönüşmüştür. Belediyelerin Alt Yapısının Desteklenmesi Hizmetleri (BELDES) tertibine ise 300 milyon YTL ödenek tefrik edilmiş olup bu ödeneğin de YTL si yılın ilk altı aylık döneminde harcanmıştır. Yükseköğretim kurumlarının sermaye stokuna katkıda bulunacak harcamaları karşılamak amacıyla yapılan transferler için Bakanlığımız bütçesine YTL ödenek tefrik edilmiş bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumlarına sermaye transferi tertiplerinde yer alan ödenekler, 2008 yılbaşında her bir yükseköğretim kurumu için gelir, gider ve finansman durumu dikkate alınarak oluşturulan AFP ye göre 13

16 harcanmaktadır. Buna göre; tefrik edilmiş olan ödeneğin yüzde 30,34 ü olan YTL ilk altı aylık dönemde harcamaya dönüşmüştür. II. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bu bölümde, Ocak-Haziran 2008 döneminde Bakanlığımızda kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülen faaliyetlerle harcama birimlerinin yürüttüğü ana faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI 01/01/ /06/2008 tarihleri arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına 244 adet ihbar, 1213 adet şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) olmak üzere toplam 1457 adet bildirim intikal etmiştir. Aynı dönemde gelen bildirimler ile ilgili olarak yapılan ön değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş olup, 66 adet ihbar ile 625 adet ŞİB hakkında ön değerlendirme çalışması yapılmıştır. Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik taslağı hazırlanmış ve Haziran 2008 tarihinde ilgili kurumların görüşlerine sunulmuştur. Ocak- Haziran 2008 döneminde; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14

17 5 Sıra No.lu Genel Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başkanlıkça, 2008 yılının ilk altı ayında toplam 8 eğitim faaliyeti düzenlenmiştir. Bu kapsamda yükümlü gruplara 4 eğitim kapsamında 20 saat eğitim verilmiş olup eğitimlere 110 kişi katılmıştır. Yasa Uygulama Birimlerine (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Okullar Komutanlığı, Adalet Akademisi, Milli Güvenlik Akademisi gibi) 3 eğitim kapsamında 9 saat eğitim verilmiş olup, eğitimlere 114 kişi katılmıştır. Diğer Birimlere (TMSF, BDDK, MAYEM) 2,5 saatlik eğitim verilmiş olup, eğitimlere 168 kişi katılmıştır. Yükümlülere yönelik 60 ayrı İdari Para Cezası Kararı düzenlenmiştir. Bu kararların 5 adedi Bankalarla, 29 adedi Yetkili Müesseselerle ve 26 adedi aracı kurumlarla ilgilidir. Yükümlülüklere uyum denetimi kapsamında 17 banka ve 142 yetkili müessese denetlenmiştir. Uluslararası bilgi değişimi kapsamında, 01/01/ /06/2008 tarihleri arasında Başkanlığa 27 ülkeden 93 talep gelmişken, 19 ülkeye 35 talep gönderilmiştir sayılı Kanunla finansal kuruluşlara getirilen yükümlülüklerin bu kuruluşlarca bilinmesinin sağlanması amacıyla, finansal kuruluşlara yönelik olarak bir rehber hazırlanmış ve Türkiye Bankalar Birliği aracılığıyla adet bastırılarak bankalara, ayrıca diğer yükümlülere ilişkin olarak 9 adet rehber daha hazırlanıp Başkanlık internet sitesine konulmuştur. Ayrıca bu dönem içerisinde; 34 yurtiçi ve 8 yurtdışı toplantıya katılım sağlanmıştır. 15

18 Mayıs 2008 tarihinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Yolsuzluk ve Karapara Aklama konulu 1. Uzmanlar Toplantısına ev sahipliği yapılmıştır. 3 ülkenin mali istihbarat birimi ile mutabakat muhtırası imzalanmıştır. Başkanlık web sayfası yeniden tasarlanmıştır. Bilgi Sistemi ve Güvenlik Komitesinin Sekretarya işlemleri gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda Komiteye özellikle güvenlik ve projeyle ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir. Kullanıcılara Güvenlik bilinçlendirme eğitimi verilmiştir. II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Maliye Bakanlığı Stratejik Planı revize çalışmaları tamamlanmış olup, 2009 yılı birim ve Bakanlık performans programları ve söz konusu programlar çerçevesinde 2009 yılı bütçesi hazırlanmaktadır sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısına eklenmek üzere Yıllık Ekonomik Raporun hazırlanmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Ekonomik gelişmelerin takip edilmesinde önemli bir kaynak niteliği taşıyan Ekonomik Göstergeler yayını aylık, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin ekonomik gelişmeler takip edilerek hazırlanan Haftalık Ekonomi Raporu haftalık, Güncel Ekonomik Gelişmeler Bülteni ise günlük olarak yayımlanmaktadır. 16

19 Ön mali kontrol işlemleri kapsamında evrak incelenmiş olup, bu evrakların 56 tanesi mevzuata uygun görülmemiş, eksikliklerin tamamlanması ve hataların mevzuata uygunluk yönünden düzeltilmesi sağlanmıştır. Alacak takibi işlemleri ile ilgili olarak 95 yeni dosya açılmış ve 20 dosyadan YTL tahsilat yaptırılmıştır. Maliye politikasına ilişkin olarak alınan kararların ekonominin geneli üzerindeki etkisinin yanı sıra, ekonomik aktörler arasındaki etkileşiminin incelenebilmesi, uzun vadeli sonuçlarının hesaplanabilmesi ve ileriye yönelik tahminlerin ve sektörel program analizlerinin yapılabilmesi amaçlarına yönelik modellerin kurulması ve bu konuda gerekli olan insan kaynağı ile donanım-yazılım altyapısının oluşturulması amacıyla TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde hazırlanan Sektörel Politikaları Analiz ve Değerlendirme Modelleri Geliştirme Projesi yürürlüğe girmiştir. Proje kapsamında finansal programlama ve makroekonomik politika analizi modülleri kapsamında makro temel oluşturulmuştur. Mikroekonomik politika analizi modülünde ise sektör çalışmalarında kullanılacak olan teorik eğitim tamamlanmıştır. Sektör çalışmaları için gerekli olan ön eğitim tamamlanmış olup, proje hedefleri netleştirilmiştir. Proje grubu eğitimlerine devam ederken araştırmacı kadrosu da sektörel analiz için gerekli çalışmalara devam etmektedir. Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin en önemli unsurlarından biri olan iç kontrol fonksiyonunun sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için, sistemin temelini oluşturan süreç/risk temelli iç kontrol yönetim modelinin oluşturulması, bu modele ilişkin referans yayınlar ve yazılımların geliştirilmesi, bunların elektronik ortamda hayata geçirilmesi amacıyla Kamu İdareleri İçin Süreç Temelli Risk Odaklı İç Kontrol Yönetim Altyapısının Oluşturulması başlıklı bir kamu Ar-Ge projesi hazırlanmış, TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı 17

20 çerçevesinde TÜBİTAK a sunulmuş olup, 20 Mayıs 2008 tarihinde proje hakkında değerlendirme paneli yapılmıştır. Kamuda inovasyon sürecinin yerleşmesi, başarıyla işlemesi, bunu destekleyecek yöntemin tespiti ve kamuda yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla, Başkanlıkta 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan Kamuda İnovasyon Yönetim Sistem ve Tekniklerinin Geliştirilmesi isimli proje 01/01/2008 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Proje, Başkanlığın kendi kaynakları ile gerçekleştirilecek olup, tamamlanmasının ardından tüm kamu kurumlarında yaygınlaştırılacaktır. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında; Başkanlık, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Stratejik Planlama Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlanan Decision Making And Performance Management in Public Finance isimli proje AB Komisyonu tarafından şartlı olarak kabul edilmiştir. Komisyonun, Delegasyon uzmanlarının, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü bünyesinde bağımsız bir değerlendirici grup olarak çalışan Kalite Destek Grubunun (Quality Support Group) proje fişi üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu alınan görüş ve önerilere göre proje fişinde gerekli değişiklikler yapılmış olup, proje fişinin nihai taslağı AB Komisyonu tarafından hala değerlendirilmektedir. Bunun yanında, iç kontrol sisteminin, mevzuata ve AB müktesebatına uygun olarak kurulabilmesi ve etkili bir şekilde işlemesini sağlamak için bir alt yapı oluşturmak amacıyla, SGB süreçleri, süreç yönetimi ilkeleri çerçevesinde çıkarılmıştır. 18

21 II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu mali yönetiminde mali kuralların belirlenmesi kapsamında literatür taranarak ve çeşitli ülkelerdeki mali kural uygulamaları incelenerek, bundan sonraki mali kural uygulamalarına ışık tutacak bir ön rapor hazırlanmıştır. Taslak halde bulunan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi ne nihai halinin verilmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi Taslağı işbirliği yapılacak kuruluşlar olan Sayıştay, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşleri de dikkate alınarak 17/07/2008 tarihinde internet adresinde yayımlanmıştır. Kamuda taşıt kullanımı yönelik olarak hazırlanan Kanun Taslağı hakkında kamu idarelerinin görüşleri alınma aşamasındadır. Mali disiplin çerçevesinde ve kamu harcama sisteminde etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Harcırah Kanunu Taslağı hazırlama çalışmaları devam etmektedir. İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi kurulmasına ilişkin mevzuat çalışmaları sürdürülmektedir. İlgili idarelerin Türkiye Kamu İç Mali Kontrolü Politika Belgesi taslak metnine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasını takiben işbirliği yapılacak daireler ve ilgili idarelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar neticesinde taslak metin gözden geçirilmiştir. Taslak metin, söz konusu taslak hakkındaki görüşleri ve değerlendirmeleri alınmak üzere Avrupa Birliği Komisyonu na gönderilme aşamasındadır. 19

22 II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebat Genel Müdürlüğünce kesin hesap faaliyetleri kapsamında; Genel bütçe gelir cetveli Gelir Politikaları Genel Müdürlüğüne gönderilerek, kesin hesap kanunu tasarısına eklenmek üzere genel bütçe gelir kesin hesap (B) cetveli açıklamasının yapılması sağlanmıştır. Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibariyle dağılımı cetvellerinin, merkezi yönetim bütçesi kesin hesap kanunu tasarısına eklenilmesi sağlanmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle 2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve eki kurum kesin hesap cetvelleri zamanında ve eksiksiz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmak üzere Başbakanlık ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. Ocak- Haziran 2008 döneminde; Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesaplarında kayıtlı bulunan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürlerine göre amortisman ayrılmak suretiyle maliyet hesaplarına yansıtılabilmesi amacıyla, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1), Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2008/1) Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler ve il özel idarelerine dağıtılacak paylar aylık olarak İller Bankasına gönderilmiştir. 20

23 Ocak- Haziran 2008 döneminde 7 ayrı Risk Esaslı Özel İnceleme Programı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine Yapılan Ödemeler (Ankara, İstanbul, İzmir), Yeşil Kart Sahipliği İncelemesi (Adana, Antalya, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya), Sağlık Bakanlığına Devrolunan SSK Hastanelerinde Görevli Personelin Fark Tazminatı İşlemleri (153 Hastane), Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tedavi Gören Kamu Personeli ile Yeşil Kart Sahiplerinin Tedavi İşlemleri (Ankara, İstanbul, İzmir illerinde 50 Hastane), Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde Yer Alan Malzemelerin Temini İşlemleri ile Ofis Malzeme ve Fiyatlarıyla Piyasa Malzeme ve Fiyatlarının Mukayese Edilmesi İncelemesi, Doğrudan Gelir Desteği ve Tarımsal Destekleme Ödemeleri (Ankara Model İnceleme), Hizmet İhalelerinde Yüklenicilerin Birden Fazla Yerde İşçi Çalıştırmaları Durumunda Gelir ve Damga Vergisi Kesintilerini İlgili Vergi Dairelerine Tam Olarak Yatırıp Yatırmadıklarına İlişkin İnceleme (İzmir Model İnceleme) gerçekleştirilmiştir. 21

24 İncelemelerin bir bölümü tamamlanmış olup, YTL fazla ve yersiz ödeme tespit edilmiştir. Diğer incelemelerde veri işleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları devam etmektedir sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanan Üniversite Hastanelerinin (Vakıf Üniversiteleri hariç) Tedavi Alacaklarının Bir Kısmının Ödenmesi ve Geri Kalan Kısmının ise Terkin Edilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamında bünyesinde hastane bulunan 39 üniversitede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen incelemeler sonuçlandırılarak net alacakların tespitine ilişkin inceleme raporu düzenlenmiştir. Kamu elektronik ödeme sistemi kapsamında gerçek uygulamaya geçen Sağlık Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi, Ulaştırma Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi, İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi dışında, diğer muhasebe birimlerinde sistemin kullanımına yönelik paralel uygulamaya başlanmıştır. Kurum muhasebe birimlerinin sisteme alınması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. II.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımını sağlamak için doğru ve güvenilir politikaların üretilmesine katkı sağlamak üzere ekonomik düzende yapılan değişikliklerin zamanında ve uygulanabilir olabilmesi için gerektiğinde ve istenildiğinde düzenleyici etki analizi yapılması suretiyle kanun tasarı ve tekliflerine, tebliğ ve yönetmelik çalışmalarında Genel Müdürlük faaliyet alanına ilişkin görüş ve önerilerde bulunularak ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır. 22

25 Mevcut vergi mevzuatının işleyişi ile bu mevzuattaki değişikliklerin takibinin yapılabilmesi amacıyla aylık gelir vergisi raporu Genel Müdürlük tarafından hazırlanmaktadır. Gelir Politikaları ve Uygulamaları Konusundaki Temel İlkeler belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında Vergi ve Teşvikler Komitesi, KOBİ Teknik Komitesi, İstihdam Teknik Komitesi ve Kimya Teknik Komitesi bünyesinde yapılan toplantılara katılım sağlanarak gerektiğinde konuyla ilgili raporlar hazırlanmıştır. AB uyum süreci içerisinde KOBİ lere ilişkin uyum sürecinin sağlanması, rekabet gücünün artırılması ve iş ortamının iyileştirilmesi amacıyla Yüksek Planlama Kurulu kararıyla onaylanan KOBİ Stratejisi Eylem Planı ile ilgili olarak yapılan çalışmalara katılım sağlanmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde yapılan Bakanlık Stratejik Planı ve Performans Programı kapsamında yapılan eğitim, toplantı ve konferanslara katılım sağlanmıştır. Merkezi Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleşme sonuçları takip edilerek analiz edilmekte, hedefin gerçekleşme performansı ve hedeften sapma var ise sapmanın nedenleri araştırılarak takip eden dönemlerde yapılacak düzenlemelere ön bilgi olması amacıyla ilgili kurumlara ve Bakanlığımız birimlerine gönderilmektedir. Ayrıca bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili istatistiki bilgiler her ay internet adresinde de yayımlanmak suretiyle kamuya bilgi verilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve mali yönetimde şeffaflığın sağlanması amacıyla her ay düzenli olarak Aylık 23

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2008 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-8

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ TEMMUZ 2007 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý 2009 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2010 Adres Dikmen Cad.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NİSAN 2009 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 6 MÜSTEŞAR SUNUŞU... 9 I. GENEL BİLGİLER... 10 A. Misyon ve Vizyon... 10 B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 10 1. MERKEZ TEŞKİLATI... 10

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2012 2011

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: 2007-2009 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu bir kamu mali yönetimi

Detaylı